Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia,
haiwan dan tumbuhan.

Makanan

Kenderaan
Baja
Pakaian
BENDA HIDUP

KEPENTINGAN HAIWAN

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan
berikutnya.

1) Apakah haiwan ini?
_____________________________________________________________________

2) Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?
_____________________________________________________________________

3) Adakah haiwan ini penting kepada kita?
_____________________________________________________________________