Sains & Teknologi LGM

41

Ke Arah Mencapai Konsep ‘Sisa Kepada Nilai’ Bagi Industri Pemprosesan Lateks
Devaraj Veerasamy & Zairossani Mohd. Nor
Pengenalan Lateks mentah dikumpul dan diangkut didalam tangki pukal dari ladang ke kilang pemprosesan getah. Larutan ammonia 0.1% ditambahkan ke dalam lateks agar ia kekal dalam bentuk cecair sehingga sampai ke kilang pemprosesan lateks. Di kilang, kepekatan lateks dinaikkan daripada kandungan getah kering (KGK) 30% kepada lateks pekat dengan 60% KGK. Letaks pekat merupakan bahan mentah utama dalam penghasilan produk-produk seperti sarung tangan getah, kondom, dan benang lateks. Proses pengemparan (centrifugation) merupakan kaedah yang utama dalam pemprosesan lateks mentah menjadi lateks pekat di mana lateks skim dihasilkan sebagai produk sampingan. Pemprosesan lateks skim membabitkan perolehan semula getah kering sebanyak 4 – 5% melalui pembekuan dengan asid sulfurik gred rendah. Apabila proses tersebut telah selesai, efluen yang terdiri daripada serum yang mengadungi asid sulfurik dengan kandungan BOD (Biological Oxygen Demand) yang tinggi dilepaskan ke dalam kolam elfuen anaerobik. Kilang-kilang yang tidak mempunyai kaedah penjagaan kolam-kolam anaerobik dengan betul boleh mengakibatkan pelbagai masalah alam sekitar, seperti bau busuk akibat pelepasan gas hidrogen sulfida dari kolam efluen tersebut. Pemprosesan getah mentah juga menggunakan kuantiti air yang banyak. Kolam rawatan efluen mengambil sejumlah besar efluen yang dilepaskan semasa pemprosesan dijalankan. Perbelanjaan yang tinggi diperlukan untuk memastikan sistem rawatan biologi menepati piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia (JAS) adalah tinggi. Teknik Pemprosesan Untuk Menghasilkan Produk Tambah Nilai Perubahan harus dilakukan dalam pemprosesan lateks mentah dan sistem rawatan bagi efluen yang dihasilkan. Untuk itu, teknologi penghasilan yang lebih efisien harus dibangunkan untuk mengurangkan bahan buangan dan bagi menghasilkan produk tambah nilai dari bahan buangan tersebut. Kitaran semula efluen dan sistem rawatan efluen yang lain juga harus dikaji dengan lebih teliti. Penggunaan sistem rawatan biologi semata-mata mungkin tidak mencukupi untuk menepati standard dan peraturan yang ditetapkan oleh JAS. Kualiti air yang sudah dirawat harus sesuai untuk kegunaan harian dikilang. Pada masa akan datang, semua produk getah dan yang berasaskan getah dijangka perlu menepati kriteria bagi audit dan penilaian kitaran hidup product (Life Cycle Assessment) melalui siri ISO 14000. Pengurangan dan penggunaan bahan buangan dan efluen harus dieksploitasi sepenuhnya bagi menghasilkan bahan tambah nilai, seterusnya mencapai sasaran sisa sifar dan memaksimumkan pendapatan industri pemprosesan lateks pekat. Teknologi Pemisahan Membran untuk Pemprosesan Lateks Mentah Proses pemisahan membran semakin menjadi kaedah pemprosesan yang utama, dan ia mempunyai potensi untuk menjadikan pemprosesan lateks lebih mesra alam. Ini adalah bertujuan untuk mencapai pembangunan berterusan (sustainable developement) dalam industri getah, di samping memastikan bahawa apa-apa peraturan baru yang berkenan dengan alam sekitar yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang dapat dipatuhi dengan segera. Kerja-kerja R&D telah dijalankan bagi menilai dan mengapplikasi teknologi pemisahan membran untuk pemprosesan lateks mentah, rawatan efluen dan menghasilkan produk tambah

Memandangkan masalah alam sekitar di dalam kilang COPYRIGHT © MALAYSIAN RUBBER BOARD . Halangan Dalam Menggunakan Pengasingan Membran Untuk Pemekatan Lateks Berdasarkan senario masa kini. Komponen utama yang lain dalam serum termasuklah protein yang boleh diproses menjadi media kultur atau bahan makanan bagi haiwan dan komponen-komponen lain yang masih lagi di peringat kajian. dengan serum jernih diperolehi sebagai bahan sampingan.Sains & Teknologi LGM 42 nilai dari barang buangan kilang pemprosesan lateks.000. Serum jernih yang diperolehi hasil dari proses penapisan ultra dikaji dengan lebih menyeluruh bagi pengekstrakan bahan biokimia. Tambahan pula. Di dalam proses pengasingan membran. Sehubugan itu pilihan yang paling sesuai adalah mengubah kaedah pemprosesan lateks skim semasa. Kaedah Alternatif Untuk Memproses Lateks Mentah Kaedah alternatif untuk memekatkan lateks mentah bagi menghasilkan lateks pekat dan serum yang jernih sebagai produk sampingan telah diselidik. Komponen serum lateks yang terbesar adalah karbohidrat terlarut iaitu quebrachitol yang merupakan bahan mentah atau bahan permulaan yang digunakan bagi sintesis bahan farmasutikal. kesemua partikel lateks diasingkan dengan ciri-ciri yang berbeza dari lateks pekat komersial. Walaupun ciriciri lateks tersebut boleh dinilai tetapi adalah amat sukar untuk mengubah persepsi pemilik kilang produk berasaskan lateks serta para pengguna. pembuat sarung tangan lateks lebih biasa kepada ciri-ciri produk berasaskan lateks yang dihasilkan melalui proses pengemparan. Penyelidikan telah dijalankan selama 3 tahun untuk mengkaji kemungkinan penapisan ultra (ultrafiltration) boleh digunakan sebagai kaedah alternatif dalam pemekatan lateks mentah.00 setiap satu yang menyebabkan penukaran kepada peralatan pemekat lateks membran tidak ekonomikal. Lateks yang telah dipekatkan dengan jayanya akan mengalami kenaikan KGK dari 30% ke 50%. Lateks dari proses pengemparan terdiri daripada saiz partikel lateks yang mempunyai julat terhad di mana saiz partikel yang lebih kecil serta kebanyakan bahan-bahan bukan getah diasingkan ke dalam pecahan lateks skim. seperti dalam Rajah 1. penukaran proses pemekatan lateks SUAPAN ALIRAN TERTAHAN (Latex concentrate/Skim latex concentrate) Membran Penapisan Ultra ALIRAN TELAPAN (Serum) Rajah 1: Pengunaan proses pemisahan membran untuk memekat lateks mentah dan lateks skim dengan penghasilan lateks pekat atau lateks skim pekat sebagai produk utama LATEKS SKIM PEKAT YANG TAMBAH NILAI (KGK 30%) LATEKS SKIM GETAH MENTAH (KGK 30%) Proses Pengemparan LATEKS PEKAT (60% DRC) AIR Proses Penapisan Ultra SKIM SERUM Penapisan Ultra & Osmosis Songsang PRODUK TAMBAH NILAI DARI SERUM SKIM Rajah 2: Pemeketan latex skim berterusan dengan teknik pemisahan mentah dari teknik pengemparan ke pengasingan membran masih kurang mendapat sambutan. Ini adalah kerana kilang pemekatan lateks yang sedia ada telah banyak melabur dalam pembelian mesin pengempar yang harganya mencecah RM200. Tambahan pula. masalah-masalah alam sekitar di kilang lateks pekat adalah berpunca daripada pemprosesan lateks skim.

Kajian selanjutnya lateks skim dengan memekatkannya membran untuk dipisahkan terhadap LSP sedang dijalankan menggunakan proses pengasingan kepada pecahan karbohidrat dan melibatkan penggunaanya sebagai membran.1 lateks LSP adalah seperti yang pH 6.2 mentah baru.532m 0. Serbuk protein diperolehi sebagai bahan sampingan dihasilkan daripada bahagian Perolehan semula lateks skim daripada proses pengemparan.13 30. Oleh itu.61m ia mempunyai purata saiz partikel Jadual 1: Analisis kandongan dan sifat-sifat lateks skim pekat (LSP) dengan yang lebih kecil dan pengagihan perbandingan untuk lateks mentah dan lateks skim yang lebih terhad berbanding lateks pekat adalah berpunca KGK lateks skim dinaikkan dengan lateks mentah yang daripada pemprosesan lateks skim daripada 5% kepada kira-kira 30% mempunyai KGK yang sama iaitu menggunakan penggumpalan asid. protein. quebrachitol serta air sebagai produk sampingan.7 9. (sama dengan nilai KGK lateks 30%. industri pemprosesan lateks . Ini menjadikan LSP bahan penghapusan penggumpalan lateks mentah) dengan serum diperolehi mentah ideal yang memerlukan skim menggunakan asid sulfurik sebagai produk sampingan kelembutan dan saiz partikel sekata merupakan pilihan yang paling dari proses membran. Pecahan karbohidrat bahan untuk menghasilkan seperti kemudiannya dipekatkan lagi Getah Terepoksida (Epoxidised Pemprosesan Lateks Skim Secara dengan menggunakan proses Natural Rubber) dan Getah Cecair Efektif dan Mesra Alam pengasingan membran yang sesuai (Liquified Natural Rubber). Ini merupakan pendekatan yang ideal bagi mencapai kosep sisa sifar di mana bahan buangan terakhir adalah air yang boleh diminum. serbuk protein.Sains & Teknologi LGM 43 PEMPROSESAN SERUM SKIM PENAPISAN ULTRA SERUM SKIM Pengekstrakan Protein Aliran Telapan (Karbohidrat) OSMOSIS SONGSANG Karbohidrat Pengekstrakan Quebrachitol NILAI SIFAR skim boleh diproses untuk menghasilkan lateks skim pekat. untuk menghasilkan quebrachitol Beberapa operasi sistem membran disamping bahan sampingan yang Kelebihan Perolehan Semula (Rajah 1) dijalankan untuk terhasil iaitu air yang berkualiti dan Lateks Skim memekat lateks skim yang boleh diminum.2 36.2 5. dimana Saiz patikal (mean) 0. Pilihan yang lebih praktikal ini kemudian diproses dengan untuk produk-produk khas saperti adalah menambahkan nilai kepada menggunakan teknik pengasingan membran lateks.68 31.60 9. lateks melalui proses pemisahan ultra Rajah 3: Penghasilan produk nilai tambah dari serum lateks dengan air bersih sebagai bahan terakhir untuk mencapai siza-sifar dalam. Carta keseluruhan pemprosesan semula lateks skim menggunakan teknik pemisahan membran ditunjukkan di dalam Rajah 2 dan Rajah 3.86 m 0.2 7. Serum yang membolehkannya digunakan sesuai. Analisis ciri-ciri Kelikatan (mPascal) 32.6 ditunjukkan dalam Jadual 1.2 skim pekat (LSP) sebagai bahan KGK (%) 31. Lateks Skim Pekat Sebagai Bahan Mentah Baru Air Minum Program-program R&D sedang dijalankan untuk menilai Perimeter Ujian Lateks Mentah Lateks Skim Lateks Skim Pekat keberkesanan menukarkan lateks Jumlah Kandungan Pepejal (%) 31. pecahan protein.3 11.

MERIAM.. Proceedings of the 17th Symposium of Malaysian Chemical Engineers 2003. M. (2004) “ Ultrafiltration for Treatment of Natural Rubber Effluent Using Gas Sparging Technique”. 16-19 December 2004 . serta tidak terdedah kepada kemungkinan penghasilan gas hidrogen sulfida dan baunya yang merbahaya. M. (2005) “Recovery of Waste Latex (Skim Latex) via Membrane Separation”. K. P. V. I. DEVARAJ. ZAID. 49. produk tambah nilai dapat 6.13-35. V.. lateks akan bertambah jika seluruh Australia. buangan. and AROUA.. A. Pilihan untuk menggunakan semula air yang dahulunya dianggap sebagai air kumbahan akan dicapai. New Techniques and Products. V. Negeri Sembilan. kaedah untuk memberikan nilai P. DEVARAJ. DEVARAJ. Devaraj Veerasamy Zairossani Mohd. Port Dickson. MERIAM. (2006) ‘Alternative and Environment friendly Skim Latex Processing for Value –added Products Recovery’. Brain Storming Seminar of Department of Technology and Engineering. 2. DEVARAJ. and ZIN. serta produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang diperolehi daripada serum skim.. (1996).... Rujukan 1. DEVARAJ. 6-10 April 2005 . 10. V. Malaysia.... Design and Technology.. K. (2005) ‘The use of Membrane Separation Technology to Achieve Environment Friendliness in Natural Rubber Processing’ International Rubber Conference. and MERIAM. Pertambahan pendapatan sebanyak RM70 juta setiap tahun (berdasarkan nilai penghasilan lateks pekat pada tahun 2005) adalah dijangkakan untuk industri pemprosesan lateks. Y. ZAIROSSANI. Tiada efluen yang mempunyai kandungan sulfat yang tinggi akan dibebaskan. DEVARAJ..Sains & Teknologi LGM 44 dapat mengurangkan kos rawatan efluen tanpa kos untuk membeli asid sulfurik bagi penggumpalan lateks skim. A. Yokohama Japan 24-28th of October 2005 11. mengubah persepsi serta sanggup melalui ‘paradigm shift’ dengan menghasilkan lateks berbanding dengan ‘cuplumps’. and MERIAM. Kuala Lumpur Malaysia. (2004) “Membrane Separation Technology for Natural Rubber Processing”. serum dengan air yang dikitar Proceedings of the 5th International sepenuhnya melalui teknologi Membrane Science and Technology pengasingan membran. (2003) “Concentartion of NR field latex using Tubular Cross Flow Ultrafiltraion System”. MERIAM. Switzerland. Vol. LAU. V. Malaysia 3.S. M. Pendapatan Conference. alternatif pemprosesan lateks 4. DEVARAJ. Sydney. Thesis. NAMBIAR.S. DEVARAJ. Geneva. N... V.. V. 18 May 2006 Kuala Lumpur. getah tanpa menghasilkan bahan 5. 10-14 November 2003 daripada keseluruhan pemprosesan University of New South Wales. J. Nor .. and YUSOF. Pemprosesan lateks NAMBIAR. A. N. HARUN. justeru membawa kepada pencapaian konsep sizasifar dalam pemprosesan lateks. M. N. DEVARAJ. 7. N. S. V. Journal of Rubber Research. M. Technical Brochure distributed at the 33rd International Exhibition of Inventions. Penutup dihasilkan... Kuala yang dihasilkan daripada pokok Lumpur. Malaysian Rubber Board. P. (2003). 29-30 December 2003. N. DEVARAJ. AND YUSOF. (2005) “Environmentally Friendly Natural Rubber Latex Concentration by Membrane Separation”. University of Malaya 8. M. N. Malaysia.S. Malaysian Rubber Board Latex Seminar. (2003) “Overview of Waste Management and Recycling Activities of Malaysian Rubber Industries”. 220-238 9. (2003). (2004). perolehan semula lateks “Environmentally Friendly Natural skim dan produk-produk yang Rubber Latex Concentration via mempunyai nilai tambah daripada Membrane Separation Technology”. 7(4). Penang. mentah.11-13.. N. Sc.S. Malaysian Rubber Research premium bagi semua jenis lateks and Development Board.. ZAIROSSANI. YUSOF.(2004) “Concentration of Natural Rubber Field Latex by Ultrafiltration”. (1996) “Quebrachitol – dengan teknik pemisahan membran an additional role for Hevea latex”. Program R&D untuk kaedah 6(1). V. Ganjaran dari segi kewangan yang baik bagi pekebun kecil jika sanggup menjadi lebih inovatif.. Pendapatan kilang akan bertambah hasil daripada penjualan lateks skim pekat yang berkualiti. Department of Chemical Engineering. C. J. Eng. Journal of Rubber Research. V. ini telah berjaya membangunkan Rubber Developments.. Technical Brochure distributed at the 16th International Inventions. 19-21 May 2005.