INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 3 B3 Mengetahui dan memahami

dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B3DB1 Membaca frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul serta memahaminya. B3DB1E1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsanan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul. Bahan : Petikan Langkah Pentaksiran : Murid membaca petikan dengan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsanan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Menguasai / Tidak menguasai Nama:_________________ Rujukan: B3DB1E1 Tarikh:_________________

Pada suatu hari Lenggai membuat keputusan hendak mencari buah ajaib . Dia membina sebuah kapal layar dan belayar di laut. Pelayaran itu sangat sukar tetapi Lenggai tetap tidak berputus asa. Walaupun telah beberapa berbuah lama belayar, belum namun ditemui. Setelah hampir tiga bulan belayar, tiba-tiba kapal Lenggai termasuk ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Kapalnya berpusing-pusing dengan ligat sekali. di Akhirnya sebuah kapal pulau layar yang Lenggai tiada terdampar berpenghuni. pokok yang ajaib itu

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Menulis 3 B3 Mengetahui dan memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B3DT1 Membina dan menulis ayat daripada pelbagai bahan. B3DT1E1 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. Bahan : Gambar Langkah Pentaksiran : 1. Murid memerhatikan Murid membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar yang diberi.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Nama:_________________ Tarikh:_________________

Rujukan: B3DT1E1 Tulis ayat berdasarkan gambar yang diberi dalam satu perenggan.

Bermain berkelah

berbual pantai

Mandi - laut Membaca – surat khabar

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.