P. 1
Sejarah Tingkatan 2 Bab 7 – Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

Sejarah Tingkatan 2 Bab 7 – Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

4.77

|Views: 36,442|Likes:
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/19/2014

$0.99

USD

pdf

text

original

BAB 7 – PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN

MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA
- British campur tangan di Tanah Melayu, Sarawak
dan Sabah telah menggugat sistem politik, ekonomi
dan sosial penduduk tempatan
- perubahan dalam sistem pentadbiran menyebabkan
sultan kehilangan kedaulatan dan pembesar hilang
kuasa
- British memperkenalkan pelbagai cukai yang
membebankan dan menindas rakyat
- keadaan ini mencetuskan kebangkitan rakyat untuk
menentang British
- ramai pejuang tanah air muncul seperti Sultan
Ahmad Tajuddin, Dol Said, Rentap, Sharif Masahor,
Dato Maharaja !ela, "amtuan Antah, Dato
Bahaman, Mat Salleh, Antanom, Tok #anggut dan
$aji Abdul Rahman !imbong
- mereka memimpin rakyat berjuang dengan gigih
demi mempertahankan kedaulatan dan
kemerdekaan tanah air
7.1 Perjuangan Mengemba!"an Ke#aua$an Ke#a%
%Teks m&s' ()*+(),-
&!' La$ar bea"ang
- tahun (./( seramai 0111 orang tentera Siam
mengepung 2uala 2edah
- askar Siam memusnahkan rumah, merampas
barang, menenggelamkan perahu dan menangkap
tawanan untuk dibawa balik ke Siam sebagai hamba
&!!'(a"$)r Penen$angan
- penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat
2edah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk
mengembalikan kedaulatan 2edah
- tentangan hebat rakyat 2edah ini dipimpin oleh
Su$an A%ma# Taju##!n
- dibantu pula oleh Tunku Abdullah, Tunku 2udin
%Syed 3ainal Abidin-, Tunku !ong dan Tunku
Muhammad Saad
- perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat
seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti
Syeikh Abdul 2adir
- perjuangan orang Melayu 2edah menentang Siam
telah dikhianati oleh British
- British telah bersubahat dengan Siam untuk
melumpuhkan perjuangan rakyat 2edah
- contoh' British telah menghantar kapal perang untuk
membantu Siam mengepung 2edah
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- 1,-. Tunku Abdullah memimpin 4111 orang tentera
untuk membebaskan 2edah daripada Siam melalui
Seberang 5erai tetapi gagal kerana British
membantu Siam
- (,.1 Tunku 2udin berjaya menawan semula 2uala
2edah dari Melaka
- British menghantar , buah kapal perang untuk
mengepung perairan 2edah
- tindakan British itu menyebabkan 2edah terputus
bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar
- Tunku 2udin telah terkorban
- tahun 1,./ Sultan Ahmad Tajuddin menrancang
menyerang Siam melalui Bruas di 5erak
- British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan
Ahmad Tajuddin ditangkap
- 1,., kebangkitan menentang Siam di 2edah telah
dipimpin oleh Tunku Muhammad Saad
- tentera 2edah berjaya menawan semula selatan
2edah, 2ota 2uala 2edah dan mara ke Songkla
- Siam berjaya menguasai semula 2edah dengan
bantuan British
&!0'Ke*an Penen$angan
- semangat juang rakyat 2edah menyebabkan Siam
berdamai dengan 2edah
- sultan 2edah menghantar puteranya, Tunku Daei ke
Bangkok untuk berunding
- tahun (.*/ Siam mengembalikan takhta 2edah
kepada Sultan Ahmad Tajuddin
- wilayah 5erlis, Setul dan 2ubang 5asu diasingkan
dari 2edah
7.- D) Sa!# Pa%a+an Nan!ng
%Teks m&s' ())+().-
&!' La$ar bea"ang
- daerah 6aning terletak antara Rembau dengan
Melaka
- 5enghulu naning ialah Dato 6aning Abdul Said yang
dikenalisebagai Dol Said
- pusat pentadbiran terletak di Taboh
- 6aning mempunyai hasil keluaran seperti padi,
buah+buahan, sirih dan bijih timah
- (.4( Dol Said telah bangkit menentang British
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Mempertahankan Kemerdekaan Naning
- (./* British dan Belanda menandatangani
5erjanjian 7nggeris+Belanda
- dalam perjanjian itu Melaka diserahkan kepada
British
- British mendakwa 6aning sebahagian daripada
Melaka
- British mengarahkan 6aning mematuhi peraturan
yang ditetapkan Melaka
- dakwaan British tidak dapat diterima oleh 5enghulu
Dol Said dan rakyat 6aning
b) Menentang Pelaksanaan Undang-Undang British
- British memperkenalkan 5eraturan 5enghulu yang
menggugat pengaruh dan kuasa Dol Said
- peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes+
kes jenayah
- tahun (./. Dol Said diberi amaran oleh British
kerana menyelesaikan kes jenayah di naning
- Dol Said diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya
tidak mematuhi arahan British
c) Menentang Bayaran Cukai
- melalui 8ndang+8ndang (.41 British memaksa
6aning membayar cukai (&(1 daripada hasil
keluaran pertanian
- arahan dibuat selepas British mendapati hasil daerah
6aning berjumlah *,11 dolar sebulan
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- (, #ulai (.4( British mengisytiharkan Dol Said
sebagai penderhaka
1
- British menghantar seramai (,1 orang Sepoi yang
diketuai 2apten 9yllie untuk menyerangnya
- British berjaya ditewaskan
- Dol Said berjaya kerana menggunakan taktik perang
gerila dan mendapat bantuan daripada Seri Menanti,
Sungai 8jong, #ohol dan Muar
- turut membantu ialah "amtuan Muda Raja Ali dari
Rembau yang menghantar pasukan bantuan diketuai
menantunya Syed Shaaban
- British sedar 6aning sukar dikalahkan
- British meminta bantuan "amtuan Muda Raja Ali dari
Rembau dan beliau bersetuju menghantar )11 orang
hulubalang untuk menyerang 6aning
- Mac (.4/ 2olonel $erbert mengetuai pasukan
tentera menyerang 6aning
- British berkubu di Alor :ajah untuk melancarkan
serangan kedua ke atas 6aning
- pakatan British dan Rembau berjaya mengalahkan
6aning
- pusat pentadbiran 6aning iaitu Taboh ditawan dan
rumah penduduk 6aning dibakar
- Dol Said berundur ke Seri Menanti dan akhirnya
menyerah diri kepada British
&!0'Ke*an Penen$angan
- British berjaya menyatukan 6aning dengan Melaka
- Dol Said diberi pencen dan rumah di Melaka
- British kerugian sebanyak (11 111 paun sterling
- walaupun orang 6aning dgagal dalam perang tetapi
berjaya menghidupkan semangat juang di kalangan
bangsa Melayu
7.. Ren$a1 2!ra Sara+a"3 Ag! I#u1 Ag! Ngeaban
&!' La$ar bea"ang
- Rentap ialah pahlawan 7ban yang menentang British
di sarawak
- dilahirkan tahun (.11
- nama asal Rentap ialah !ibau yang bermaksud
;penggoncang dunia
- Rentap juga digelar ;Raja Darat
- merupakan pemimpin orang 7ban di Sungai Skrang
dan Sungai Saribas
&!!'(a"$)r Penen$angan
- Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke
kerana menganggap orang 7ban di Sungai Skrang
sebagai lanun
- #ames Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang
untuk mengawasi pergerakan orang 7ban
- tindakan #ames Brooke menghapuskan penempatan
orang 7ban di Sungai Skrang mencetuskan
kebangkitan Rentap
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- (.,4 Rentap menyerang kubu #ames Brooke di
6anga Skrang
- pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai
British iaitu Allan !ee terbunuh
- kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di
kalangan orang 7ban
- (.,* #ames Brooke menawan kubu Rentap di
Sungai !ang dan membakar perkampungan Rentap
- pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan
membina kubu
- perjuangan Rentap mendapat sokongan padu
penduduk 7ban dan digelar ;Raja 8lu
- tahun (.,0 #ames Brooke menghantar Tuan Muda
<harles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di
Bukit Sadok
- <harles Brooke berjaya mempengaruhi 4111 orang
7ban dan ,11 orang Melayu supaya menyerang kubu
Rentap di Bukit Sadok
- <harles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana
kubu pertahanan yang kukuh
- tahun berikutnya <harles Brooke sekali lagi cuba
menyerang Bukit Sadok tetapi gagal
- kata+kata semangat Rentap dalam penentangan ini
adalah ;Bawalah semua meriam kamu dari =ropah,
kami tidak takut kepada kamu orang =ropah
- tahun (.)4 #ames Brooke mengetuai sendiri
pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok
- pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap
tewas
- #ames Brooke membakar kubu dan rumah pengikut
Rentap
- #ames Brooke menggunakan meriam ;Bujang Sadok
untuk menentang Rentap
- Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi
;Bujang Timbang untuk menentang pasukan Brooke
- Rentap berundur ke =ntabai untuk menyusun
strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia
&!!!'Ke*an Penen$angan
- kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk
membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi
pejuang bangsa
- semangat juang Rentap diabadikan di Batu
5eringatan Rentap
7.4 S%ar!5 Ma*a%)r 2!ra Sara+a"
%Teks m&s' (0/+(04
&!' La$ar bea"ang
- pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang
- berasal dari 2ampung 7gan di muara Sungai Rajang
- dilantik oleh Sultan Abdul Mumein dari Brunei
- berpengaruh di kalangan orang Melanau di Sungai
Rajang dan orang 7ban di Sungai Skrang
&!!'(a"$)r Penen$angan
- #ames Brooke mengambil wilayah Sungai Rajang
daripada Sultan Brunei
- kewibawaan Sharif Masahor tergugat apabila Sarikei
diletakkan di bawah pentadbiran Brooke
- pembinaan kubu di 2anowit dan pelantikan $enry
Steele sebagai wakil British dianggap telah
mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahor
- Sharif Masahor menentang tindakan #ames Brooke
meluaskan kuasa ke wilayahnya
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- tahun (.,, Sharif Masahor mengetuai (,1 buah
perahu menyerang Mukah dan mengusir 5angeran
Matusin yang menyokong perluasan kuasa #ames
Brooke
- #ames Brooke bertindak balas dengan melucutkan
kuasa Sharif Masahor di Sarikei
- Sharif Masahor marah dengan tindakan #ames
Brooke
- Sharif Masahor berpakat dengan Datu 5atinggi
Abdul :hapur dari 2uching untuk mengusir keluar
#ames Brooke dari Sarawak
2
- tahun (.,> pasukan Sharif Masahor menyerang
2anowit
- peristiwa ini membimbangkan orang =ropah di
Sarawak
- tahun (.)1 Sharif Masahor, Datu 5atinggi Abdul
:hapur dan Temenggung $ashim dari Sadong
membuat pakatan sulit untuk menyerang 2uching
bagi menggulingkan Brooke
- <harles Brooke dengan bantuan Belanda menahan
Datu 5atinggi Abdul :hapur dan dipenjarakan di
Betawi
- pertempuran antara Sharif Masahor dengan <harles
Brooke berlaku di Sungai Sadong
- kapal dan perahu pasukan Sharif Masahor
ditenggelamkan dan seramai )* orang pengikutnya
terbunuh
- Sharif Masahor berundur ke Mukah
- tahun (.)( #ames Brooke memaksa Sultan Brunei
menyerahkan Mukah dan menahan Sharif Masahor
- Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura
&!0'Ke*an Penen$angan
- walaupun perjuangan Sharif Masahor berjaya
dipatahkan tetapi gerakan menentang Brooke tidak
pernah berakhir
- pentadbiran Brooke kemudiannya menghadapi
kebangkitan daripada pemimpin Banting pada tahun
(.>* iaitu pemimpin orang 7ban di hulu Sungai
Batang !upar
- tahun (>4( pula bangkit penentangan daripada
5enghulu Asun iaitu pemimpin orang 7ban di Sungai
2anowit
7.6 Da$)7 Ma%araja Lea Pejuang Kebanggaan Pera"
%Teks m&s' (0*+(0)-
&!' La$ar bea"ang
- Dato Maharaja !ela ialah ?rang Besar Berlapan
5erak dan penghulu di 5asir Salak
- pada 6o@ember (.0* 5erak menerima Residen
British iaitu #A9A9ABirch hasil daripada 5erjanjian
5angkor
- pelantikan itu menimbulkan konflik antara Birch,
sultan dan pembesar 5erak yang mencetuskan
kebangkitan di 5asir Salak
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Mengambil Hak Mengutip Cukai
- /* #ulai (.0, Birch memaksa Sultan Abdullah
menandatangani pengisytiharan yang membolehkan
British mengambil hak mengutip cukai
- Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika
enggan menandatangani
- Birch membakar rumah Raja 6gah ?rang Besar
5erak kerana meneruskan kutipan cukai timah di
Bidor
b) Mencabar Ketuanan Melayu
- kemarahan sultan dan pembesar 5erak memuncak
- pada / ?ktober (.0, Sultan Abdullah didesak
menandatangani perisytiharan penyerahan kuasa
kepada British
- kuasa mentadbir negeri diserah kepada Residen
- Residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan
cukai dan melantik penghulu
c) Memperkenalkan Cukai Baru
- Birch bertindak sesuka hati
- Birch memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi,
perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk
membalak
- Setiap isi rumah dikehendaki membayar / dolar
sebagai cukai kelamin
d) Mencabuli Adat Resam
- Birch dibenci oleh sultan dan pembesar+pembesar
5erak apabila beliau mengharamkan amalan
perhambaan yang menjadi adat resam Melayu
- Birch sengaja menimbulkan permusuhan apabila
menyimpan hamba+hamba perempuan dirumahnya
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- Raja Abdullah, Raja 7smail dan Dato Maharaja !ela
telah bermesyuarat di Durian Sebatang
- mereka mengambil keputusan untuk membunuh
Birch
- Dato Maharaja !ela dan pengikutnya Dato Sagor,
5andak 7ndut dan Sepuntum menawarkan diri untuk
membunuhnya
- mereka beraBam menghalau British keluar dari bumi
5erak
- pada / 6o@ember (.0, Birch dan rombongan tiba di
5asir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan
mengambil hak memungut cukai oleh British
- Dato Maharaja !ela dan pengikutnya mengambil
kesempatan itu untuk membunuh Birch
- 5embunuhan Birch menyebabkan British menyerang
5asir Salak
- Dato Maharaja !ela dan Dato Sagor memimpin
perjuangan mempertahankan 5asir Salak
- pasukan British dikalahkan dan 2apten 7nnes
terkorban
- pertempuran ini dikenali sebagai ;5erang 5erak dan
berlaku hampir setengah tahun
- pada 0 6o@ember (.0, pertempuran berlaku di
Bandar Tua
- pejuang 5erak akhirnya dikalahkan setelah British
dibantu oleh tentera dari 7ndia dan $ong 2ong
&!0'Ke*an Penen$angan
- tahun (.00 Dato Maharaja !ela, Dato Sagor,
5andak 7ndut dan Sepuntum dihukum gantung
sampai mati di Matang, 5erak
- Sultan Abdullah dan 6gah 7brahim dibuang negeri ke
5ulau Seychelles di !autan $indi
- Raja 7smail dibuang negeri ke #ohor
- British tegas menghapuskan kebangkitan di 5erak
menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa
penjajah
- Dato Maharaja !ela menjadi simbol kepahlawanan
orang Melayu
7./ Yam$uan An$a% Mem1er$a%an"an Ke#aua$an
Ser! Menan$!
%Teks m&s' (00+(0.-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenarnya Tunku !aksamana Antah 7bni
Almarhum Raja Radin
- dilantik sebagai "amtuan Seri Menanti pada tahun
(.0,
3
- wilayah jajahan Seri Menanti terdiri daripada Terachi,
8lu Muar, :unung 5asir dan #empol
&!!'(a"$)r Penen$angan
- "amtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan
Dato 2elana Syed Abdul Rahman di Sungai 8jong
menandatangani perjanjian dengan British
- tindakan Dato 2elana mengeruhkan hubungan
antara mereka berdua
- "amtuan Antah juga tidak mengiktiraf Dato 2elana
sebagai pemerintah Sungai 8jong
- hubungan antara "amtuan Antah dengan Dato
2elana bertambah runcing apabila Dato 2elana
mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya
- dibantah "amtuan Antah kerana menganggap
Terachi sebahagian jajahan Seri Menanti
- Residen British di Sungai 8jong iaitu 5A#AMurray
menghantar tentera dan juru ukur untuk membuat
siasatan
- "amtuan Antah menghantar /11 orang pengikutnya
menuntut supaya British menghentikan tugas
mengukur kawasan antara Terachi dengan 2uala
5ilah
- berlaku pertikaian antara kedua+duanya yang
mencetuskan pertempuran
- kebangkitan "amtuan Antah disokong oleh Dato
Siamang :agap, Tengku Besar Tampin, penduduk
Rembau, #elebu dan #ohol
- Disember (.0, pasukan "amtuan Antah berjaya
menawan 5aroi dan membina kubu di situ
- British berjaya menawan semula 5aroi apabila
dibantu oleh tentera 6egeri+6egeri Selat
- "amtuan Antah berundur ke Bukit 5utus dan
seterusnya ke #ohor
&!!!'Ke*an Penen$angan
- Maharaja Abu Bakar dari #ohor menasihati "amtuan
Antah berdamai dengan British
- Mei (.0) "amtuan Antah berunding dengan
:abenor 6egeri+6egeri Selat iaitu 9illiam #er@ois
- "amtuan Antah diiktiraf sebagai "amtuan Besar di
Seri Menanti
- tindakan berdamai ini tidak dipersetujui oleh Dato
Siamang :agap
- rundingan tersebut membuka peluang British
meluaskan pengaruh ke seluruh 6egeri Sembilan
7.7 Da$)7 Ba%aman Pa%a+an Pa%ang %Teks m&s'
(0>+(.(-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenarnya Abdul Rahman bin 7mam 6oh
- dianugerahi gelaran ?rang 2aya Dato Setia 5erkasa
5ahlawan Semantan
- diberikan anugerah kerana kegagahan dan
keberanian beliau dalam perang saudara di 5ahang
dan 5erang 2lang di Selangor
- dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah
kematian ?rang 2aya 7ndera Segara
- Dato Bahaman tidak mengiktiraf pemerintahan
British di 5ahang
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Hilang Hak Mengutip Cukai
- Dato Bahaman menentang tindakan British melantik
=AAA9ise sebagai 5egawai Majistret dan 5emungut
$asil di daerah Temerloh
- Dato Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah
kekuasaannya iaitu di Temerloh
b) Pembinaan Balai Plis
- pegawai British iaitu =AAA9ise mendirikan balai polis
di !ubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu
dengan Dato Bahaman
- konflik antara kedua+duanya menjadi lebihserius
- Dato bahaman menganggap tindakan British
sebagai menceroboh kawasan serta mengancam
kedudukannya
c) Perlucutan !elaran
- $ugh <lifford menganggap Dato Bahaman sebagai
penderhaka kerana enggan mematuhi arahan British
- British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran
Dato Setia 5erkasa 5ahlawan Semantan
- tindakan British memalukan Dato Bahaman dan
beliau bersumpah menghalau keluar British dari
5ahang
&!!!' Per!*$!+a Penen$angan
- () Disember (.>( British menangkap 4 orang
pengikut Dato Bahaman kerana mengutip hasil
hutan tanpa kebenaran
- tindakan British itu menyebabkan Dato Bahaman
dan pengikutnya menyerang Balai 5olis !ubuk Terua
- peristiwa ini mencetuskan perang
- /) Disember (.>( $ugh <lifford mengetuai pasukan
/11 orang tentera untuk menawan semula !ubuk
Terua tetapi tewas dalam pertempuran di 2elubi
- $ugh <lifford berundur dan meminta bantuan
Singapura
- #anuari (.>/ British memaksa Sultan 9an Ahmad
menamatkan kebangkitan rakyat 5ahang
- pasukan tentera dinamakan 8Gera"an Su$an9 yang
disertai oleh #A5ARodger ditubuhkan
- British membekalkan /11 pucuk senapang dan (1
111 butir peluru
- Sultan 9an Ahmad dilantik mengetuai gerakan ini
dan berjaya menawan (( buah kubu Dato Bahaman
di Bentong
- Mac (.>/ British sekali lagi menyerang !ubuk Terua
- pejuang 5ahang berundur ke 2elantan dan
Terengganu
- di terengganu ulama Tok 2u 5aloh menyemarakkan
semangat pejuang 5ahang berjihad menentang
British
- (* #un (.>* Dato Bahaman dan (11 orang
pengikutnya menawan 2uala Tembeling dan #eram
Ampai
- British bertindak balas menghantar 2olonel 9alker
untuk menawansemula #eram Ampai
- Dato Bahaman, Tok :ajah dan Mat 2ilau berundur
ke 2elantan
- pengunduran ini menandakan berakhirnya perang
menentang British di 5ahang
&!0'Ke*an Penen$angan
- Dato Bahaman dan pengikutnya memperlihatkan
keberanian menentang British
- kedudukan British di 5ahang tergugat dengan
semangat patriotisme oleh pahlawan 5ahang
- kebangkitan ini berlangsung selama * tahun iaitu
dari (.>( C (.>*
- British terpaksa menanggung hutang yang banyak
4
- Sultan 9an Ahmad dipaksa oleh British membayar
0/11 dolar setahun bagi menyelesaikan hutang
tersebut
7., Ma$ Sae% Men:angga% SBUB %Teks m&s' (./+
(.4-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenar Datu Mohammad Salleh bin Datu
Batu
- dilahirkan di 7nanam dan menjadi pemerintah
Sungau Sugut
- berketurunan Bajau dan Suluk
- mewarisi sifat kepahlawanan dan keberanian
berperang
- kebangkitan Mat Salleh merupakan kebangkitan
paling besar dalam sejarah penentangan di Sabah
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Per"uangan #ihad
- kebangkitan berpunca daripada semangat
perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di
selatan Dilipina
b) Peraturan $ang Membebankan
- SB8B memperkenalkan peraturan baru di Sabah
seperti amalan buruh paksa, cukai beras dan lesen
perahu yang membebankan rakyat
c) Percubaan Berunding !agal
- ?gos (.>, Mat Salleh dan pembesar tempatan ke
Sandakan untuk menemui :abenor Beaufort,
<AEA<reagh
- tujuan untuk berunding tentang masalah cukai dan
tindakan kekerasan pegawai SB8B terhadap
penduduk tempatan
- Mat Salleh dan pembesar+pembesar tidak dilayan
dan setelah menunggu selama (1 hari beliau
meninggalkan Sandakan
d) Perkampungan %i Bakar
- :abenor Beaufort menganggap Mat Salleh
mengancam kepentingan SB8B
- SB8B bertindak membakar dan memusnahkan
kampung Mat Salleh
- SB8B menawarkan hadiah ,11 dolar kepada
sesiapa yang berjaya menangkap Mat Salleh
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- #ulai (.>0 Mat Salleh mendirikan kubu di Ranau dan
membakar 5ulau :aya
- 6o@ember (.>0 Mat Salleh menyerang Ambong
- 9illiam <owie, 5engarah 8rusan SB8B tidak
berupaya mengalahkan Mat Salleh lalu menawarkan
perdamaian dan pengampunan kepadanya
- April (.>. rundingan diadakan antara Mat Salleh
dengan <owie di Menggatal
- Antara syarat perjanjian adalahF
+ Mat Salleh dan pengikut diberi pengampunan
+ penduduk 7nanam yang melarikan diri semasa
kekacauan dibenarkan kembali semula
+ Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan
+ Mat Salleh diminta melaporkan pergerakannya
kepada SB8B
- SB8B tidak menepati janji sebaliknya tahun (.>>
SB8B mengambil alih pentadbiran di Tambunan
- Mat Salleh berasa tertipu dan meneruskan
penentangan dengan membina kubu di 2ampung
Teboh, Tambunan
- SB8B menyerang kubu Mat Salleh secara besar+
besaran
- #anuari (>11 SB8B berjaya menewaskan Mat Salleh
- Mat Salleh terkorban
&!0'Ke*an Penen$angan
- perjuangan diteruskan oleh pengikut Mat Salleh
seperti Mat Sator dan 2amunta
- #ulai (>1/ British berjaya menamatkan kebangkitan
Mat Salleh di Sabah sepenuhnya
7.; An$an)m Pa%a+an Ana" R!mba Berj!+a Be*ar
%Teks m&s' (.*-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenar ?ntoros anak lelai Antanom
- ketua kaum Murut di Rundum
- dilahirkan tahun (.0,
- ketika berusia 41 tahun Antanom telah memimpin
orang Murut menentang SB8B yang menindas
kaumnya
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Melarang Membuka &anah Baru
- SB8B melarang mereka membuka tanah baru
- merasakan hak mereka diceroboh
- akibatnya mereka kekurangan beras
b) Mengenakan Cukai $ang Membebankan
- SB8B mengenakan pelbagai cukai yang
membebankan sepertiF
+ cukai kepala satu dolar setiap orang
+ cukai tanaman pindah sebanyak ,1 sen setiap ekar
+ cukai sebatang pokok kelapa untuk minuman tuak
sebanyak /, sen
+ cukai tangkapan ikan besar
+ cukai memelihara anjing sebanyak satu dolar seekor
c) Men"adi Buruh Paksa
- orang Murut dijadikan buruh paksa
- tujuan untuk membina jalan di pedalaman dan
memasang kawat telegraf antara Tenom dengan
Rundum
d) Men'alimi Keluarga
- suami isteri kaum Murut dikehendaki tinggal
berasingan di sebelah menyebelah tebing sungai
- mereka dikenakan satu dolar setiap kali berkunjung
- jika mereka mempunyai dua orang anak, salah
seorang akan diambil SB8B untuk dijadikan buruh
paksa
e) Mencerbh Ka(asan Hutan
- SB8B menceroboh hutan untuk membina jalan
- 2aum Murut membantah kerana mengikut
kepercayaan mereka pencerobohan akan
mengganggu roh nenek morang mereka
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
- Antanom menyatukan orang Murut menentang
SB8B dmi menebus maruah mereka
- Debruari (>(, Antanom menyerang 5ensiangan dan
membakar bangunan kerajaan
5
- Mac (>(, Antanom memimpin kira+kira )11 orang
Murut menyerang Rundum dan berjaya
memusnahkan pejabat pentadbiran SB8B
- kejayaan itu menaikkan semangat perjuangan orang
Murut dan pengikut Antanom bertambah menjadi
>11 orang
- Antanom membina kubu pertahanan di Sungai
Selangit yang mengandungi 0 buah rumah bawah
tanah
- April (>(, SB8B menghantar *11 orang tentera
menyerang kubu Antanom
- pertempuran berlaku selama ) minggu
- Antanom dan *11 orang Murut terkorban dalam
mempertahankan Rundum
- penentangan ini dikenali sebagai ;2ebangkitan
Rundum
&!0'Ke*an Penen$angan
- SB8B mengenakan tindakan tegas terhadap
pengikut Antanom
- . orang kanan Antanom dibuang daerah ke 2udat
- pengikut+pengikut yang lain menjadi buruh paksa
memasang kawat telegraf dari 2imanis hingga ke
2eningau
- SB8B mengarahkan orang Murut bersumpah taat
setia bagi mengelakkan kebangkitan seterusnya
- orang Murut berpindah ke pedalaman 2alimantan
sebagai tanda protes terhadap SB8B
7.1< T)" Janggu$ Pejuang J!%a#
%Teks m&s' (.0+(.>-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenar $aji Mat $assan bin Munas
- dikenali sebagai Tok #anggut kerana beliau
menyimpan janggut hingga ke paras dada
- dilahirkan tahun (.,4 di 2ampung #eram, 5asir
5uteh, 2elantan
- mendapat pendidikan pondok di 2elantan dan
Makkah
- mahir dalam ilmu persilatan
- menetap di 2ampung 6ering, 2elantan
- bekerja sebagai petani dan peniaga
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Peraturan &anah
- Tok #anggut menentang peraturan cukai tahun (>(,
yang mewajibkan petani membayar cukai tanah
b) Pengenalan Cukai $ang Membebankan
- petani dikehendaki membayar cukai sepertiF
+ cukai pokok kelapa berbuah sebanyak 4 sen sepokok
+ pokok pinang satu sen sepokok
+ sirih , sen sejunjung
+ kerbau dan lembu sebanyak /1 sen seekor
- peraturan ini membenakan rakyat
c) Perasaan anti-British
- sentimen anti+British meningkat apabila Britain
menyerang kerajaan Turki 8thmaniyah semasa
5erang Dunia 7 tahun (>(*
- kerajaan Turki 8thmaniyah menyeru umat 7slam di
seluruh dunia berjihad menentang penjajah Barat
- Tok #anggut menyahut seruan menentang British di
5asir 5uteh
d) Pembayaran Cukai $ang Menyusahkan
- penduduk tempatan menghadapi masalah
membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai
terletak jauh di bandar
- Tok #anggut telah beberapa kali pergi untuk
membayar cukai tetapi gagal
- mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap
dan didenda
- penduduk tempatan marah kepada British kerana
sikap biadab pegawai British
&!!!'Per!*$!+a Penen$angan
-, A1r! 1;16
- 5egawai Daerah 5asir 5uteh menghantar Sarjan
<he 9an untuk menangkap Tok #anggut kerana
gagal membayar cukai
- perbalahan berlaku menyebabkan Sarjan <he 9an
mati ditikam oleh Tok #anggut
-; A1r! 1;16
- Tok #anggut, =ngku Besar #eram, 5enghulu Adam
dan <he Sahak Merbol mengetuai angkatan
melancarkan serangan ke atas 5asir 5uteh
- mereka menduduki 5asir 5uteh selama 4 hari dan
mengisytiharkan 5asir 5uteh bebas daripada
ancaman British
- 8ngku Besar #eram iaitu Tuan Ahmad dilantik
sebagai Raja 5asir 5uteh
- Tok #anggut sebagai 5erdana Menteri
; Me! 1;16
- British menawarkan hadiah sebanyak ,11 dolar
kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok
#anggut dan pemimpin kanannya
-. Me! 1;16
- British membakar rumah Tok #anggut dan
pengikutnya kerana enggan menyerah diri
- Tok #anggut bertindak balas menyerang 5asir 5uteh
-4 Me! 1;16
- British menyerang Tok #anggut yang berkubu di
2ampung Dalam 5upuh, Saring
- Tok #anggut terkorban
- mayat Tok #anggut diarak ke 5asir 5uteh dan 2ota
Bharu kemudian digantung songsang di 5adang
Balai Besar, 2ota Bharu selama * jam
- kemudian dikebumikan di 5asir 5ekan
&!!'Ke*an Penen$angan
- Tok #anggut dan rakan+rakan terkorban sebagai
pahlawan yang menentang kuasa penjajah Barat
- semangat juang mereka kebanggaan kita walaupun
tewas di tangan British
7.11 =aj! Ab#u Ra%man L!mb)ng Pejuang Tan!
%Teks m&s' />1+(>/-
&!' La$ar bea"ang
- nama sebenar $aji Abdul Rahman bin $aji Abdul
$amid
- dikenali sebagai $aji Abdul Rahman !imbong kerana
beliau sering ke !imbong, 2emaman untuk mengajar
agama
- beliau berjuang untuk membela nasib petani yang
ditindas
- perjuangannya dikenalsebagai ;2ebangkitan Tani di
Terengganu
6
&!!'(a"$)r Penen$angan
a) Pas Kebenaran $ang Membebankan
- (>/( diperkenalkan 5eraturan Tanah Baru
- petani yang ingin membuka tanah dan bercucuk
tanam perlu mendapatkan kebenaran dengan
bayaran ,1 sen
- peraturan yang sama jika menebang pokok dan
mengutip hasil hutan seperti daun nipah, buah salak,
sagu, rotan dan daun palas
- membebankan hidup petani yang sedia ada miskin
b) Penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas
- (>/4 diperkenalkan 8ndang+8ndang 2awalan
Binatang Buas yang melarang penduduk memburu
binatang liar
- sesiapa yang ingkar dikenakan denda sebanyak ,11
dolar dan senapang mereka akan dirampas
c) Peraturan &anah Baru
- (>/* peraturan tanah mewajibkan penduduk
mendaftar tanah mereka dengan bayaran sebanyak
/A,1 sen seorang
d) Pengaruh Pemimpin Agama
- pemimpin agama berperanan penting dalam
kebangkitan anti+British di Terengganu
- $aji Abdul Rahman !imbong menegaskan ;tanah
adalah hak Allah dan rakyat bebas mengerjakannya
tanpa perlu membayar cukai kepada kerajaan
- $aji Musa Abdul :hani menyifatkan peraturan British
bertentangan dengan syariah 7slam
&!!!'Per!*$!+a Pene$angan
Kebang"!$an 1;--
- petani di 2uala Telemong menentang peraturan baru
dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas
kebenaran
- British menangkap *4 orang petani dan mendakwa
mereka di mahkamah
- $aji Abdul Rahman !imbong bertindak sebagai
peguam
- British gagal mematahkan hujahnya bahawa tanah
adalah hak Allah dan bukan hak negeri
- mahkamah menerima hujah tersebut dan
membebaskan mereka
Kebang"!$an 1;-6
- seramai 411 + ,11 orang petani berkumpul di 2uala
Telemong untuk bercucuk tanam
- mereka membersihkan /11 ekar tanah milik Tengku
6ik Maimunah dan *11 ekar tanah kerajaan
- tindakan dilakukan kerana British akan memberi
konsesi tanah tersebut kepada saudagar <ina
- British mendesak Sultan Sulaiman supaya bertindak
terhadap $aji Abdul Rahman !imbong
- $aji Abdul Rahman !imbong menjelaskan kepada
sultan bahawa pentadbiran British di daerah 2uala
Berang menindas rakyat
Kebang"!$an 1;-,
- British mengancam untuk mengambil tindakan
undang+undang ke atas petani+petani yang enggan
membayar cukai
- ini menyebabkan seramai (111 orang petani
berhimpun di Marang, 2uala Telemong dan 2uala
Berang
- mereka mengisytiharkan perang terhadap British
- mereka menduduki balai polis dan bangunan
kerajaan di 2uala Berang serta mengibarkan
bendera merah
- British meminta bantuan 6egeri+6egeri Melayu
Bersekutu
- pertempuran berlaku di 5adang 2acong
&!0'Ke*an Penen$angan
- seramai (/ orang petani terkorban dan semua
pemimpin petani termasuk $aji Abdul Rahman
!imbong ditangkap
- tahun (>/. mereka dibicarakan di 2uala Terengganu
- $aji Abdul Rahman !imbong dijatuhi hukuman
buang negeri ke Makkah atas tuduhan menghasut
dan mencetuskan kebangkitan di Terengganu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7

-

c) -

peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes-kes jenayah tahun 1828 Dol Said diberi amaran oleh British kerana menyelesaikan kes jenayah di naning Dol Said diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya tidak mematuhi arahan British Menentang Bayaran Cukai melalui Undang-Undang 1830 British memaksa Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertanian arahan dibuat selepas British mendapati hasil daerah Naning berjumlah 4500 dolar sebulan

-

nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’ Rentap juga digelar ‘Raja Darat’ merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas

-

(iii)Peristiwa Penentangan 15 Julai 1831 British mengisytiharkan Dol Said sebagai penderhaka British menghantar seramai 150 orang Sepoi yang diketuai Kapten Wyllie untuk menyerangnya British berjaya ditewaskan Dol Said berjaya kerana menggunakan taktik perang gerila dan mendapat bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujong, Johol dan Muar turut membantu ialah Yamtuan Muda Raja Ali dari Rembau yang menghantar pasukan bantuan diketuai menantunya Syed Sha’aban British sedar Naning sukar dikalahkan British meminta bantuan Yamtuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju menghantar 600 orang hulubalang untuk menyerang Naning Mac 1832 Kolonel Herbert mengetuai pasukan tentera menyerang Naning British berkubu di Alor Gajah untuk melancarkan serangan kedua ke atas Naning pakatan British dan Rembau berjaya mengalahkan Naning pusat pentadbiran Naning iaitu Taboh ditawan dan rumah penduduk Naning dibakar Dol Said berundur ke Seri Menanti dan akhirnya menyerah diri kepada British (iv)Kesan Penentangan British berjaya menyatukan Naning dengan Melaka Dol Said diberi pencen dan rumah di Melaka British kerugian sebanyak 100 000 paun sterling walaupun orang Naning dgagal dalam perang tetapi berjaya menghidupkan semangat juang di kalangan bangsa Melayu 7.3 Rentap Wira Sarawak: Agi Idup Agi Ngelaban (i) Latar belakang Rentap ialah pahlawan menentang British di sarawak dilahirkan tahun 1800

(ii)Faktor Penentangan Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap (iii)Peristiwa Penentangan 1853 Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban 1854 James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan digelar ‘Raja Ulu’ tahun 1857 James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanan yang kukuh tahun berikutnya Charles Brooke sekali lagi cuba menyerang Bukit Sadok tetapi gagal kata-kata semangat Rentap dalam penentangan ini adalah ‘Bawalah semua meriam kamu dari Eropah, kami tidak takut kepada kamu orang Eropah’ tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’ untuk menentang pasukan Brooke Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia (iii)Kesan Penentangan kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap

Iban

yang

2

7.4 Sharif Masahor Wira Sarawak (Teks m/s: 172-173 (i) Latar belakang pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang berasal dari Kampung Igan di muara Sungai Rajang dilantik oleh Sultan Abdul Mu’mein dari Brunei berpengaruh di kalangan orang Melanau di Sungai Rajang dan orang Iban di Sungai Skrang (ii)Faktor Penentangan James Brooke mengambil wilayah Sungai Rajang daripada Sultan Brunei kewibawaan Sharif Masahor tergugat apabila Sarikei diletakkan di bawah pentadbiran Brooke pembinaan kubu di Kanowit dan pelantikan Henry Steele sebagai wakil British dianggap telah mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahor Sharif Masahor menentang tindakan James Brooke meluaskan kuasa ke wilayahnya (iii)Peristiwa Penentangan tahun 1855 Sharif Masahor mengetuai 150 buah perahu menyerang Mukah dan mengusir Pangeran Matusin yang menyokong perluasan kuasa James Brooke James Brooke bertindak balas dengan melucutkan kuasa Sharif Masahor di Sarikei Sharif Masahor marah dengan tindakan James Brooke Sharif Masahor berpakat dengan Datu Patinggi Abdul Ghapur dari Kuching untuk mengusir keluar James Brooke dari Sarawak tahun 1859 pasukan Sharif Masahor menyerang Kanowit peristiwa ini membimbangkan orang Eropah di Sarawak tahun 1860 Sharif Masahor, Datu Patinggi Abdul Ghapur dan Temenggung Hashim dari Sadong membuat pakatan sulit untuk menyerang Kuching bagi menggulingkan Brooke Charles Brooke dengan bantuan Belanda menahan Datu Patinggi Abdul Ghapur dan dipenjarakan di Betawi pertempuran antara Sharif Masahor dengan Charles Brooke berlaku di Sungai Sadong kapal dan perahu pasukan Sharif Masahor ditenggelamkan dan seramai 64 orang pengikutnya terbunuh Sharif Masahor berundur ke Mukah tahun 1861 James Brooke memaksa Sultan Brunei menyerahkan Mukah dan menahan Sharif Masahor Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura (iv)Kesan Penentangan walaupun perjuangan Sharif Masahor berjaya dipatahkan tetapi gerakan menentang Brooke tidak pernah berakhir pentadbiran Brooke kemudiannya menghadapi kebangkitan daripada -

pemimpin Banting pada tahun 1894 iaitu pemimpin orang Iban di hulu Sungai Batang Lupar tahun 1931 pula bangkit penentangan daripada Penghulu Asun iaitu pemimpin orang Iban di Sungai Kanowit

7.5 Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak (Teks m/s: 174-176) (i) Latar belakang Dato’ Maharaja Lela ialah Orang Besar Berlapan Perak dan penghulu di Pasir Salak pada November 1874 Perak menerima Residen British iaitu J.W.W.Birch hasil daripada Perjanjian Pangkor pelantikan itu menimbulkan konflik antara Birch, sultan dan pembesar Perak yang mencetuskan kebangkitan di Pasir Salak (ii)Faktor Penentangan a) Mengambil Hak Mengutip Cukai 24 Julai 1875 Birch memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika enggan menandatangani Birch membakar rumah Raja Ngah Orang Besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bidor Mencabar Ketuanan Melayu kemarahan sultan dan pembesar Perak memuncak pada 2 Oktober 1875 Sultan Abdullah didesak menandatangani perisytiharan penyerahan kuasa kepada British kuasa mentadbir negeri diserah kepada Residen Residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu Memperkenalkan Cukai Baru Birch bertindak sesuka hati Birch memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk membalak Setiap isi rumah dikehendaki membayar 2 dolar sebagai cukai kelamin Mencabuli Adat Resam Birch dibenci oleh sultan dan pembesarpembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu Birch sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan dirumahnya

-

b) -

-

c) -

d) -

-

3

penduduk Rembau.7 Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang (Teks m/s: 179-181) (i) Latar belakang nama sebenarnya Abdul Rahman bin Imam Noh dianugerahi gelaran Orang Kaya Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan diberikan anugerah kerana kegagahan dan keberanian beliau dalam perang saudara di Pahang dan Perang Klang di Selangor dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian Orang Kaya Indera Segara Dato’ Bahaman tidak mengiktiraf pemerintahan British di Pahang (ii)Faktor Penentangan a) Hilang Hak Mengutip Cukai Dato’ Bahaman menentang tindakan British melantik E. Raja Ismail dan Dato’ Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang mereka mengambil keputusan untuk membunuh Birch Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya Dato’ Sagor.J. Perak Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi Raja Ismail dibuang negeri ke Johor British tegas menghapuskan kebangkitan di Perak menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa penjajah Dato’ Maharaja Lela menjadi simbol kepahlawanan orang Melayu 7. Tengku Besar Tampin. Gunung Pasir dan Jempol (ii)Faktor Penentangan Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong menandatangani perjanjian dengan British tindakan Dato’ Kelana mengeruhkan hubungan antara mereka berdua - - - - - - - - Yamtuan Antah juga tidak mengiktiraf Dato’ Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong hubungan antara Yamtuan Antah dengan Dato’ Kelana bertambah runcing apabila Dato’ Kelana mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya dibantah Yamtuan Antah kerana menganggap Terachi sebahagian jajahan Seri Menanti Residen British di Sungai Ujong iaitu P.Murray menghantar tentera dan juru ukur untuk membuat siasatan Yamtuan Antah menghantar 200 orang pengikutnya menuntut supaya British menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dengan Kuala Pilah berlaku pertikaian antara kedua-duanya yang mencetuskan pertempuran kebangkitan Yamtuan Antah disokong oleh Dato’ Siamang Gagap. Jelebu dan Johol Disember 1875 pasukan Yamtuan Antah berjaya menawan Paroi dan membina kubu di situ British berjaya menawan semula Paroi apabila dibantu oleh tentera Negeri-Negeri Selat Yamtuan Antah berundur ke Bukit Putus dan seterusnya ke Johor (iii)Kesan Penentangan Maharaja Abu Bakar dari Johor menasihati Yamtuan Antah berdamai dengan British Mei 1876 Yamtuan Antah berunding dengan Gabenor Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois Yamtuan Antah diiktiraf sebagai Yamtuan Besar di Seri Menanti tindakan berdamai ini tidak dipersetujui oleh Dato’ Siamang Gagap rundingan tersebut membuka peluang British meluaskan pengaruh ke seluruh Negeri Sembilan 7. Ulu Muar. Pandak Indut dan Sepuntum menawarkan diri untuk membunuhnya mereka berazam menghalau British keluar dari bumi Perak pada 2 November 1875 Birch dan rombongan tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil kesempatan itu untuk membunuh Birch Pembunuhan Birch menyebabkan British menyerang Pasir Salak Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak pasukan British dikalahkan dan Kapten Innes terkorban pertempuran ini dikenali sebagai ‘Perang Perak’ dan berlaku hampir setengah tahun pada 7 November 1875 pertempuran berlaku di Bandar Tua pejuang Perak akhirnya dikalahkan setelah British dibantu oleh tentera dari India dan Hong Kong (iv)Kesan Penentangan tahun 1877 Dato’ Maharaja Lela.(iii)Peristiwa Penentangan Raja Abdullah.Wise sebagai Pegawai Majistret dan Pemungut Hasil di daerah Temerloh 4 . Dato’ Sagor.6 Yamtuan Antah Mempertahankan Kedaulatan Seri Menanti (Teks m/s: 177-178) (i) Latar belakang nama sebenarnya Tunku Laksamana Antah Ibni Almarhum Raja Radin dilantik sebagai Yamtuan Seri Menanti pada tahun 1875 wilayah jajahan Seri Menanti terdiri daripada Terachi. Pandak Indut dan Sepuntum dihukum gantung sampai mati di Matang.A.

- Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya iaitu di Temerloh b) - c) - - - Pembinaan Balai Polis pegawai British iaitu E. C.8 Mat Salleh Menyanggah SBUB (Teks m/s: 182-183) (i) Latar belakang nama sebenar Datu Mohammad Salleh bin Datu Batu dilahirkan di Inanam dan menjadi pemerintah Sungau Sugut berketurunan Bajau dan Suluk mewarisi sifat kepahlawanan dan keberanian berperang kebangkitan Mat Salleh merupakan kebangkitan paling besar dalam sejarah penentangan di Sabah (ii)Faktor Penentangan a) Perjuangan Jihad kebangkitan berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di selatan Filipina Peraturan Yang Membebankan SBUB memperkenalkan peraturan baru di Sabah seperti amalan buruh paksa.Rodger ditubuhkan British membekalkan 200 pucuk senapang dan 10 000 butir peluru Sultan Wan Ahmad dilantik mengetuai gerakan ini dan berjaya menawan 11 buah kubu Dato’ Bahaman di Bentong Mac 1892 British sekali lagi menyerang Lubuk Terua pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu di terengganu ulama’ Tok Ku Paloh menyemarakkan semangat pejuang Pahang berjihad menentang British 14 Jun 1894 Dato’ Bahaman dan 100 orang pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai British bertindak balas menghantar Kolonel Walker untuk menawansemula Jeram Ampai Dato’ Bahaman. Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan pengunduran ini menandakan berakhirnya perang menentang British di Pahang c) - - - d) - (iii)Peristiwa Penentangan Julai 1897 Mat Salleh mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya November 1897 Mat Salleh menyerang Ambong 5 .A. cukai beras dan lesen perahu yang membebankan rakyat Percubaan Berunding Gagal Ogos 1895 Mat Salleh dan pembesar tempatan ke Sandakan untuk menemui Gabenor Beaufort.Creagh tujuan untuk berunding tentang masalah cukai dan tindakan kekerasan pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan Mat Salleh dan pembesar-pembesar tidak dilayan dan setelah menunggu selama 10 hari beliau meninggalkan Sandakan Perkampungan Di Bakar Gabenor Beaufort menganggap Mat Salleh mengancam kepentingan SBUB SBUB bertindak membakar dan memusnahkan kampung Mat Salleh SBUB menawarkan hadiah 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkap Mat Salleh (iii) Peristiwa Penentangan 16 Disember 1891 British menangkap 3 orang pengikut Dato’ Bahaman kerana mengutip hasil hutan tanpa kebenaran tindakan British itu menyebabkan Dato’ Bahaman dan pengikutnya menyerang Balai Polis Lubuk Terua peristiwa ini mencetuskan perang 26 Disember 1891 Hugh Clifford mengetuai pasukan 200 orang tentera untuk menawan semula Lubuk Terua tetapi tewas dalam pertempuran di Kelubi Hugh Clifford berundur dan meminta bantuan Singapura Januari 1892 British memaksa Sultan Wan Ahmad menamatkan kebangkitan rakyat Pahang b) - - - - - pasukan tentera dinamakan “Gerakan Sultan” yang disertai oleh J.Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu dengan Dato’ Bahaman konflik antara kedua-duanya menjadi lebihserius Dato’ bahaman menganggap tindakan British sebagai menceroboh kawasan serta mengancam kedudukannya Perlucutan Gelaran Hugh Clifford menganggap Dato’ Bahaman sebagai penderhaka kerana enggan mematuhi arahan British British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan tindakan British memalukan Dato’ Bahaman dan beliau bersumpah menghalau keluar British dari Pahang (iv)Kesan Penentangan Dato’ Bahaman dan pengikutnya memperlihatkan keberanian menentang British kedudukan British di Pahang tergugat dengan semangat patriotisme oleh pahlawan Pahang kebangkitan ini berlangsung selama 4 tahun iaitu dari 1891 – 1894 British terpaksa menanggung hutang yang banyak Sultan Wan Ahmad dipaksa oleh British membayar 7200 dolar setahun bagi menyelesaikan hutang tersebut 7.P.V.

Mat Salleh dan pengikut diberi pengampunan penduduk Inanam yang melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali semula Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan Mat Salleh diminta melaporkan pergerakannya kepada SBUB SBUB tidak menepati janji sebaliknya tahun 1899 SBUB mengambil alih pentadbiran di Tambunan Mat Salleh berasa tertipu dan meneruskan penentangan dengan membina kubu di Kampung Teboh. cukai kepala satu dolar setiap orang cukai tanaman pindah sebanyak 50 sen setiap ekar cukai sebatang pokok kelapa untuk minuman tuak sebanyak 25 sen cukai tangkapan ikan besar cukai memelihara anjing sebanyak satu dolar seekor Menjadi Buruh Paksa orang Murut dijadikan buruh paksa c) - 6 . salah seorang akan diambil SBUB untuk dijadikan buruh paksa Menceroboh Kawasan Hutan SBUB menceroboh hutan untuk membina jalan Kaum Murut membantah kerana mengikut kepercayaan mereka pencerobohan akan mengganggu roh nenek morang mereka d) - - e) - (iv)Kesan Penentangan perjuangan diteruskan oleh pengikut Mat Salleh seperti Mat Sator dan Kamunta Julai 1902 British berjaya menamatkan kebangkitan Mat Salleh di Sabah sepenuhnya 7. Tambunan SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-besaran Januari 1900 SBUB berjaya menewaskan Mat Salleh Mat Salleh terkorban - tujuan untuk membina jalan di pedalaman dan memasang kawat telegraf antara Tenom dengan Rundum Menzalimi Keluarga suami isteri kaum Murut dikehendaki tinggal berasingan di sebelah menyebelah tebing sungai mereka dikenakan satu dolar setiap kali berkunjung jika mereka mempunyai dua orang anak.10 Tok Janggut Pejuang Jihad (Teks m/s: 187-189) (i) Latar belakang nama sebenar Haji Mat Hassan bin Munas Mengenakan Cukai Yang Membebankan SBUB mengenakan pelbagai cukai yang membebankan seperti.- - - - William Cowie. Pengarah Urusan SBUB tidak berupaya mengalahkan Mat Salleh lalu menawarkan perdamaian dan pengampunan kepadanya April 1898 rundingan diadakan antara Mat Salleh dengan Cowie di Menggatal Antara syarat perjanjian adalah.9 Antanom Pahlawan Anak Rimba Berjiwa Besar (Teks m/s: 184) (i) Latar belakang nama sebenar Ontoros anak lelai Antanom ketua kaum Murut di Rundum dilahirkan tahun 1875 ketika berusia 30 tahun Antanom telah memimpin orang Murut menentang SBUB yang menindas kaumnya (ii)Faktor Penentangan a) b) Melarang Membuka Tanah Baru SBUB melarang mereka membuka tanah baru merasakan hak mereka diceroboh akibatnya mereka kekurangan beras (iii)Peristiwa Penentangan Antanom menyatukan orang Murut menentang SBUB dmi menebus maruah mereka Februari 1915 Antanom menyerang Pensiangan dan membakar bangunan kerajaan Mac 1915 Antanom memimpin kira-kira 600 orang Murut menyerang Rundum dan berjaya memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB kejayaan itu menaikkan semangat perjuangan orang Murut dan pengikut Antanom bertambah menjadi 900 orang Antanom membina kubu pertahanan di Sungai Selangit yang mengandungi 7 buah rumah bawah tanah April 1915 SBUB menghantar 400 orang tentera menyerang kubu Antanom pertempuran berlaku selama 6 minggu Antanom dan 400 orang Murut terkorban dalam mempertahankan Rundum penentangan ini dikenali sebagai ‘Kebangkitan Rundum’ (iv)Kesan Penentangan SBUB mengenakan tindakan tegas terhadap pengikut Antanom 8 orang kanan Antanom dibuang daerah ke Kudat pengikut-pengikut yang lain menjadi buruh paksa memasang kawat telegraf dari Kimanis hingga ke Keningau SBUB mengarahkan orang Murut bersumpah taat setia bagi mengelakkan kebangkitan seterusnya orang Murut berpindah ke pedalaman Kalimantan sebagai tanda protes terhadap SBUB 7.

sirih 5 sen sejunjung . buah salak.pokok pinang satu sen sepokok . sagu. Kemaman untuk mengajar agama beliau berjuang untuk membela nasib petani yang ditindas perjuangannya dikenalsebagai ‘Kebangkitan Tani’ di Terengganu (ii)Faktor Penentangan a) Pas Kebenaran Yang Membebankan 1921 diperkenalkan Peraturan Tanah Baru petani yang ingin membuka tanah dan bercucuk tanam perlu mendapatkan kebenaran dengan bayaran 50 sen peraturan yang sama jika menebang pokok dan mengutip hasil hutan seperti daun nipah. rotan dan daun palas membebankan hidup petani yang sedia ada miskin Penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas 1923 diperkenalkan Undang-Undang Kawalan Binatang Buas yang melarang penduduk memburu binatang liar (ii)Faktor Penentangan a) Peraturan Tanah Tok Janggut menentang peraturan cukai tahun 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai tanah b) Pengenalan Cukai Yang Membebankan petani dikehendaki membayar cukai seperti. Saring Tok Janggut terkorban mayat Tok Janggut diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bharu kemudian digantung songsang di Padang Balai Besar. Penghulu Adam dan Che Sahak Merbol mengetuai angkatan melancarkan serangan ke atas Pasir Puteh mereka menduduki Pasir Puteh selama 3 hari dan mengisytiharkan Pasir Puteh bebas daripada ancaman British Ungku Besar Jeram iaitu Tuan Ahmad dilantik sebagai Raja Pasir Puteh - b) - 7 .cukai pokok kelapa berbuah sebanyak 3 sen sepokok . Pasir Puteh.11 Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani (Teks m/s: 290-192) (i) Latar belakang nama sebenar Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong kerana beliau sering ke Limbong. Kelantan mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan Makkah mahir dalam ilmu persilatan menetap di Kampung Nering.kerbau dan lembu sebanyak 20 sen seekor peraturan ini membenakan rakyat c) Perasaan anti-British sentimen anti-British meningkat apabila Britain menyerang kerajaan Turki Uthmaniyah semasa Perang Dunia I tahun 1914 kerajaan Turki Uthmaniyah menyeru umat Islam di seluruh dunia berjihad menentang penjajah Barat Tok Janggut menyahut seruan menentang British di Pasir Puteh Pembayaran Cukai Yang Menyusahkan penduduk tempatan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh di bandar Tok Janggut telah beberapa kali pergi untuk membayar cukai tetapi gagal mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap dan didenda penduduk tempatan marah kepada British kerana sikap biadab pegawai British - d) - - (iii)Peristiwa Penentangan 28 April 1915 Pegawai Daerah Pasir Puteh menghantar Sarjan Che Wan untuk menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai perbalahan berlaku menyebabkan Sarjan Che Wan mati ditikam oleh Tok Janggut 29 April 1915 Tok Janggut. .- dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau menyimpan janggut hingga ke paras dada dilahirkan tahun 1853 di Kampung Jeram. Engku Besar Jeram. Kelantan bekerja sebagai petani dan peniaga - Tok Janggut sebagai Perdana Menteri 9 Mei 1915 British menawarkan hadiah sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut dan pemimpin kanannya 23 Mei 1915 British membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya kerana enggan menyerah diri Tok Janggut bertindak balas menyerang Pasir Puteh 24 Mei 1915 British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Kampung Dalam Pupuh. Kota Bharu selama 4 jam kemudian dikebumikan di Pasir Pekan (ii)Kesan Penentangan Tok Janggut dan rakan-rakan terkorban sebagai pahlawan yang menentang kuasa penjajah Barat semangat juang mereka kebanggaan kita walaupun tewas di tangan British 7.

Kuala Telemong dan Kuala Berang mereka mengisytiharkan perang terhadap British mereka menduduki balai polis dan bangunan kerajaan di Kuala Berang serta mengibarkan bendera merah British meminta bantuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pertempuran berlaku di Padang Kacong 8 .500 orang petani berkumpul di Kuala Telemong untuk bercucuk tanam mereka membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tindakan dilakukan kerana British akan memberi konsesi tanah tersebut kepada saudagar Cina British mendesak Sultan Sulaiman supaya bertindak terhadap Haji Abdul Rahman Limbong Haji Abdul Rahman Limbong menjelaskan kepada sultan bahawa pentadbiran British di daerah Kuala Berang menindas rakyat Kebangkitan 1928 British mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas petanipetani yang enggan membayar cukai ini menyebabkan seramai 1000 orang petani berhimpun di Marang.50 sen seorang Pengaruh Pemimpin Agama pemimpin agama berperanan penting dalam kebangkitan anti-British di Terengganu Haji Abdul Rahman Limbong menegaskan ‘tanah adalah hak Allah dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai kepada kerajaan’ Haji Musa Abdul Ghani menyifatkan peraturan British bertentangan dengan syariah Islam c) - d) - (iv)Kesan Penentangan seramai 12 orang petani terkorban dan semua pemimpin petani termasuk Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap tahun 1928 mereka dibicarakan di Kuala Terengganu Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah atas tuduhan menghasut dan mencetuskan kebangkitan di Terengganu ----------------------------------------------------- - (iii)Peristiwa Penetangan Kebangkitan 1922 petani di Kuala Telemong menentang peraturan baru dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran British menangkap 43 orang petani dan mendakwa mereka di mahkamah Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam British gagal mematahkan hujahnya bahawa tanah adalah hak Allah dan bukan hak negeri mahkamah menerima hujah tersebut dan membebaskan mereka Kebangkitan 1925 seramai 300 .- sesiapa yang ingkar dikenakan denda sebanyak 500 dolar dan senapang mereka akan dirampas Peraturan Tanah Baru 1924 peraturan tanah mewajibkan penduduk mendaftar tanah mereka dengan bayaran sebanyak 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->