P. 1
Kajian makna

Kajian makna

|Views: 1,316|Likes:
Published by Nor Azian Ismail

More info:

Published by: Nor Azian Ismail on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Bahagian B KEPELBAGAIAN JENIS MAKNA Sebenarnya istilah makna memang sudah biasa kita dengar.

Namun kamus akan mencadangkan beberapa makna yang berbeza mengenai istilah makna itu, atau lebih tepat lagi bagi kata kerja bermakna. Kamus memberi definisi dengan cadangan kata-kata frasafrasa yang telah kita fahami sebagai mempunyai makna yang sama, walaupun kesamaan itu adalah suatu masalah yang tidak dapat kita elakkan. Perkara bahawa makna dikendalikan menurut persamaan istilah itu memang menjadi semkin jelas apabila kita mengendalikan bahasa-bahsa asing. Misalnya, kalau kita bertanya makna untuk cat dalam bahasa Perancis, maka tentukah orang Inggeris akan mengatakannya cat (kucing). Apa yang menarik Sebaliknya,

perhatian ialah bahawa, orang Perancis untuk mengharapkan jawapan cat.

mereka akan bertanya „What is the French for cat‟/ (Apa kata Perancis untuk kucing?) dalam menyatakan makna, kita perlulah memberikan istilah yang lazim daripada istilah yang maknanya sedang ditanyakan itu. Menurut Abu Bakar Hamid (1967:160-165) dan Abdullah Yusof (2009:14) makna memainkan peranan yang penting dalam pemakaian bahasa. Tanpa makna, sesuatu tutur itu tidak akan dapat difahami dan tidak berguna. Pengkajiaan makna juga memerlukan tinjauan daripada beberapa ilmu lain seperti psikologi dan falsafah. Saodah Abdullah (1990:14) dalam Abdullah Yusof (2009:15) menerangkan bahawa dalam proses penterjemahan, pemindahan makna amat penting selain penganalisaan teks dan penstrukturan semula bahasa kerana makna menjadi wahana dalam komunikasi yang menggunakan bahasa. Awang Had Salleh (1959:633-640) dalam Abdullah Yusof (2009: 15) turut menjelaskan bahawa makna ialah suatu hal yang luas. Makna mempunyai hubungan langsung dengan otak si penutur. Unuk mengetahui makna dengan setepat-tepatnya, individu mestilah dapat mengetahui apa yang sedang difikirkan oleh otak si penutur pada masa ia membuat satu-satu penuturan. Dalam kata lain, individu mestilah dapat memasukkan dirinya ke dalam diri si penutur supaya dapat berasa dan berfikir sama seperti apa yang dirasakan dan difikirkan penutur. 1.2 KEPELBAGAIAN JENIS MAKNA

Dalam bidang semantik, terdapat beberapa makna yang perlu diketahui oleh pengguna bahasa. Terdapat jenis-jenis makna tertentu yang mendokong makna tertentu dan terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna lain. Selain itu, terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan. Tegasnya, dengan mempelajari jenis makna, pengguna bahasa akan didedahkan dengan makna-makna tersebut dan dapat menggunakan jenis makna ini dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya.

kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna sebenar. Tanpa konsep. Makna konseptual ialah makna yang dimiliki oleh leksikon yang terlepas daripada apa-apa konteks atau asosiasi. pemberian tuhan Kukuh – kuat terpancang pada tempatnya Logika – pengetahuan tentang kaedah berfikir Nafsu – keinginan hati yang kuat . tindakan. Makna “konsep” adalah mencakupi komponen seperti benda. proses. prinsip yang diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistic yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang.1 MAKNA KONSEPTUAL Makna konseptual merupakan konsep makna yang terpenting dalam bahasa. keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer. Selain itu. Sebab itulah dalam formulasi „segitiga semiotik‟ yang dibuat oleh Ogden dan Richards meletakkan pemikiran itu pada tahap yang atas sekali. memahami.0 JENIS-JENIS MAKNA 2.al.. dna Semantik.pertolongan. bantuan. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. memutus buah fikiran. 2005). Pemahaman konsep adalah sangat mustahak. memahami ujuran atau membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual tersebut. Ujuran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. iaitu „segitiga semiotik‟. Interprestasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oelh Ogden dan Richards (1923). Organisasi makna konseptual adalah rumit. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya.2. Menurut. Kita tidak mungkin dapat menentukan makna. Sintaksis. Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna (ujaran daripada penutur) apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. Contoh : Inayat . Leech (1974) di dalam makna konseptual. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif.1990). maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et.

Contohnya perkataan „khalwat‟. Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. maksud perkataan ini telah berubah. rasa marah dan menyampah . barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Makna konotatif ini dilihat kepada beberapa aspek iaitu. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. Umat Islam. Contohnya. tempoh masa dan pengalaman individu. makna konotatif bersifat peripheral. 2004). yang ada hubungan dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. babi itu haram. bervariasi menurut budaya. Begitu juga perkataan babi dan khinzir. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. bertafakur (Kamus dewan. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual dan muzik. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat sunyi. Bagi masyarakat yang beragama Islam. Perkataan perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. Tetapi pada hari ini. baik positif mahupun negatif (Nik Safiah Karim. kotor. 2004). duduk bersendirian perihal (perbuatan) mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran.Gelombang . Contoh: Babi – jijik dan kotor. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor faktor tertentu. najis atau sesuatu yang negatif. nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat bukan Islam. Makna konotatif tidak stabil. 2004). makna denotatif atau makna rujukan. 2. oleh lelaki dan perempuan bukan muhrim dan bukan pula suami atau isteri sehingga dianggap suatu perbuatan yang sumbang‟ (Kamus Dewan. Kedua ialah. jijik.ombak panjang yang bergulung-gulung Andal – dapat dipercayai Andika – kehormatan tertinggi yang diberikan atau dimiliki oleh raja atau penguasa yang tidak beragama islam Makna konseptual ini samalah juga dengan makna leksikal. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana.2 MAKNA KONOTATIF Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa.

Faktor seperti intonasi dan gema suara yang sering kita istilahkan sebagai „tone of voice’ adalah penting untuk mentafsirkan ungkapan yang diujarkan oleh penutur. dan I hate you for itu!”. Makna afektif adalah makna yang muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. Makna afektif timbul sebagai akibat raksi pendengar yang dipengaruhi unsur perasaan atau emosional yang terlibat. Oleh sebab hubungan erat dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam melibatkan dimensi atau rasa. bukannya fikiran atau daya fikir (Kamus Linguistik 1997). bangun! (nada kasar) . Pendengar tertanya-tanya bagaimanakah perasaan penutur terhadapnya. Ungkapan emosi dapat dilihat melalui lontaran suara jika keras menunjukkan Di samping itu unsur-unsur Jika kita ketidaksengan atau nada santai untuk menunjukkan keramahan. Misalnya dengan memberikan skala peringatan kita sesuai dengan kesopanan.Gerombolan –kawanan perusuh atau penjahat Perempuan – unsur negatif 2. kita dapat mengkomunikasikan perasaan dan sikap tanpa perantaraan fungsi semantik yang lain. Makna afektif termasuk dalam kategori parasit iaitu untuk mengungkapkan makna emosi. maka makna afektif juga berhubungan dengan gaya bahasa. menggunakan ini. Seseorang yang ditegur dengan kata-kata: “you’re visious tyrant abd villainous reprobate.3 MAKNA AFEKTIF Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. nak! (nada halus) Hey. Ada juga cara yang tidak langsung untuk menunjukkan sikap kita. konotatif atau stilistik. bahasa kata seru yang fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan emosi. Contoh: Tutup mulut kamu! Harap diam sebentar! Bangun. (anda adalah tiran jahat dan brandal kejam kerana itu saya benci kepadamu). Makna afektif merupakan istilah yang sering digunakan secara eksplisit diwujudkan dengan kandungan konseptual atau konatatif dariapada kata-kata yang digunakan. kita menggunakan perantaraan kategori makna yang lain seperti konseptual.

keadaan atau cirri yang ada konsep asal kata tersebut.tumbuhan perdu suku rubiaceace. makna stilistik. ii) iii) iv) Sesuatu yang suci atau kesucian Putih . yang mempunyai kemiripan dengan sifat. Buaya . suci dan murni. makna afektif dan makna kolokatif. bernafas dengan paru-paru dan hidup di air Jahat atau kejahatan Makna asosiatif juga merangkumi makna konotatif. Manakala warna „hitam‟ pula berasosiasi dengan sesuatu yang misteri atau jahat. warna berbentuk bintang.2.warna dasar yang serupa dengan warna kapas bersih. berbau sangat harum. Contohnya. asosiasi ini dipengaruhi oleh unsur-unsur psikis. Merah – warna dasar yang serupa dengan warna darah berani atau faham komunis. i) Melati . Beliau juga turut mengatakan bahawa makna asosiatif juga memiliki peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. kesimpulannya. asosiatif ataupun asosiasi ialah perkaitan dan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai persamaan dengan konsep asal kata tersebut. Menurutnya lagi. dan pengalaman seseorang. sering bunganya putih digunakan di pelbagai upacara adat seperti perkahwinan. sering ditanam di halaman rumah.binatang berdarah dingin yang merangkak bertubuh besar dan berkaki keras.4 MAKNA ASOSIATIF Menurut Abdullah Yusof (2009:6). Misalnya kata „putih‟ yang berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. terletak pada tanda kecil. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. . Makna asosiatif ialah makna yang dimiliki oleh leksikon akibat wujudnya hubungan leksikon itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. juga pada waktu kematian. pengetahuan. Kata „mawar‟ berasosiasi dengan sesuatu yang harum . Begitu juga dengan kata „singa‟ yang berasosiasi dengan garang. Menurut Kushartanti pula makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Abdullah Yusof juga mengatakan bahawa makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep lain.

Contoh: wanita bermaksud Ia merupakan makna yang ada pada objek perkataan melantak itu lebih kasar.[+dewasa]. [+manusia]. Samalah juga bagi perkataan Tetapi „melantak‟. asal. melahirkan anak dan menyusuinya. makna denotatif juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal.[. Kesemuanya dikaitkan dengan makan.[+gadis]. maka ia juga disebut „makna sebenar‟ „makna asal‟.‟sarapan‟. i) Dia adalah wanita cantik . tidak manis didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. makna denotasi juga sering disebut sebagai makna dasar.‟makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. 1977:2008). Dalam beberapa buah buku lainnya. perasaan. menurut penglihatan. atau makna pusat. makna asli. Makna denotatif ialah makna asli. Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran (Lyons. berkulit tebal. Makna yang bersifat umum ini adalah makna yang telah diketahui secara jelas oleh semua orang. atau pengalaman lainnya. Dalam erti kata lainnya makna denotatif ialah „makna sebenarnya‟. atau makna sebenarnya. Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. Perempuan – orang yang boleh hamil. Menurut Nik Safiah Karim (2004).lelaki]. Daripada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa makna denotatif adalah makna sebenarnya yang ada pada pancaindera manusia.5 MAKNA DENOTATIF Menurut Setiawati Dermojuwono di dalam buku Pesona Bahasa. l. Makna denotatif biasanya difahami kerana tidak mengandungi makna yang sukar dan bersifat umum.satwa menyusui yang bermuncung panjang. Contohnya: Babi . Oleh itu. serta diharamkan bagi orang Islam memakannya.atau „soru‟.2. Berikut ini beberapa contoh kata yang mengandungi makna denotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian.‟makan‟. Begitu juga dengan perkataan gadis dan perawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataan isteri dan bini yang bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. Contohnya kedua-dua perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama. berdasarkan pemerhatian kita. dan berbulu kasar. makna denotatif sama dengan makna leksikal. iaitu „manusia dewasa bukan laki-laki‟. pendengaran.

penanda makna ialah gagasan teoritis bertujuan mewakili satu konsep yang menjadi sebahagian erti morfem dan unsur lain dalam bahasa semulajadi. menurutnya. komponen ini bersifat universal dan merentasi pelbagai bahasa. Kempson atas alasaan tidak bernas (Kempson. 1991:23).2 TEORI-TEORI ANALISIS KOMPONEN MAKNA Kajian ini dipelopori oleh Katz dan Fodor dan telah diperluaskan lagi oleh Jackson (1995). . Melalui analisis komponen makna ini. tetapi dengan penerangan yang lebih berasas sedikit. perhubungan-pengertian yang mengait-ngaitkannya di antara satu sama lain dapat diformalkan secara mutlak. mempunyai mata yang indah dan berambut hitam legam Bahagian A 1. walaupun konsep itu mungkin difikirkan sebagaimana pemikiran kita terhadap konsep bulatan. Konsep ialah kesatuan mujarad. makna perkataan bukan sebagai unit konsep yang tersendiri tetapi sebagai himpunan yang terdiri daripada komponen makna dan komponen itu sendiri merupakan „inti makna‟. berprinsip dan ekonomik kepada para ahli bahasa untuk memerihalkan hubungan makna yanag didukung oleh leksem dalam sesuatu bahasa serta dengan satu andaian iaitu. motivasi secara teori bagi analisis komponen ini cukup jelas dan menyediakan cara yang sistematik. Konsep tidak bersifat dipunyai oleh seseorang. beliau telah memberi satu huraian yang lebih terperinci. Menurut Ruth Kempson (1991:22). Konsep tidak dimiliki oleh mana-mana pengalaman sedar seseorang. Analisis ini mengandaikan setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu cirri yang membezakannya dengan unsur lain (Chaer. Namun begitu kedua-dua pencirian ini menyatakan makna perkataan tidak lebih daripada satu (himpunan) konsep. Katz juga merupakan salah seorang penganjur penting yang berjuang untuk meletakkan komponen semantik dalam tatabahasa transformasi. Kajian ini merupakan usaha pertama yang menerapkan kaedah analisis komponen makna ke dalam kerangka tatabahasa transformasi. telah ditolak oleh Ruth M. Mengikut teori komponen makna atau komponen semantik setiap kata atau unsur unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. berhidung mancung. Dalam pengertian ini. Menurut John Lyons (1981). konsep yang kami maksudkan itu bukan imej atau buah fikiran atau idea tertentu.Kata cantik ini diucapkan oleh seorang lelaki terhadap wanita yang berkulit putih.

Tanda-tanda ini mempunyai pengertian khusus dalam memberi makna tersebut. analisis komponen makna atau fitur semantik merupakan cara untuk menzahirkan sejelas mungkin hubungan sistemis antara perkataan. Dalam mengendalikan komponen bukan binary ini. iaitu sesuatu genus dibahagikan kepada species dan species pula dibahagikan .2009:115). [DEWASA]. nenek dan cucu (Abdullah Yusof et. Berkenaan analisis makna kekeluargaan ini. rumah [ -bernyawa] Selain dari itu wujud juga lambang ( tambah dan tolak sekali) yang bermakna bahawa fitur itu mungkin atau tidak hadir. kita memilihnya untuk tujuan mendiskriminasikan makna antara leksem yang berada dalam domain semantik yang sama. apabila ia dapat dikenal pasti maka ia dapat berfungsi pembeza yang dapat menambah pemahaman kita tentang makna sesuatu leksikal yang berkontras dengan leksikal lain secara semantik” (Howard Jackson) Menurut John Lyons (1968 :`1472). DAN [MANUSIA]. Dalam menyatakan makna. dan sebaliknya bagi tanda – yang bermaksud sifat tidak wujud bagi perkataan tersebut. Sebagai contoh: haiwan [ + bernyawa] . Howard Jackson menyatakan bahawa “kita perlu mengingati diri kita sendiri tentang alasan kita memilih komponen semantik. Tiada cadangan bahawa kita akan mencirikan setiap makna leksem yang berkenaan. logik dan falsafah. analisis makna perkataan didasari oleh komponen linguistik. fitur-fitur (sifat-sifat) tersebut akan diberikan tanda + atau -. tetapi tidak terdapat percubaan untuk menyatakan sama ada ketiadaan sesuatu fitur itu adalah relevan dalam konteks tersebut. Berdasarkan penjelasan ini. Komponen semantik. makna perkataan dikaji bukan sebagai himpunan yang terdiri daripada komponen makna tetapi komponen-komponen itu sendirinya merupakan „inti makna‟. menurut Howard Jackson ia dapat diselesaikan dengan membenarkan penggunaan komponen bukan binary (duaan): iaitu komponen pelbagai nilai. komponen nilai „1‟ bagi generasi di bawah ego dan seterusnya komponen nilai ini bokleh ditambah kepada „+2‟ dan „_2‟ masing-masing bagi generasi datuk. Menurut Ruth Kempson (1991:22). Berdasarkan pandangan ini. [TIDAK PERNAH KAHWIN]. Fitur-fitur ini dengan sendirinya menjelaskan perkataan „spinter‟ tersebut. Kaedah ini memang sedia terdapat dalam definisi secara tradisional. dapatlah disimpulkan bahawa setiap perkataan mengandungi komponen makna atau fitur makna yang boleh disenaraikan untuk dihuraikannya. komponen „+1‟ bagi satu generasi di atas ego. Al (2009:155). Dalam aspek makna kekeluargaan yang berkaitan dengan generasi. Howard Jackson telah memberikan contoh iaitu komponen nilai „o‟ bagi generasi yang sama. Tanda + membawa makna sifat tersebut wujud pada perkataan yang dianalisis maknanya. Fitur-fitur yang terdapat dalam perkataan ini ialah: „spinter‟ : [PEREMPUAN]. Kempson juga telah mengemukakan perkataan “spinter” untuk dianalisis fitur semantiknya.

serta bapa saudara dan abang] Dalam erti kata lain.[+tidak bernyawa].5 Komponen kata wafat terdapat cirri-ciri berikut: [+mati]. tetapi kemudian teknik ini diluaskan penggunaannya kepada banyak lapangan makna yang lain. Kenyataan ini bermaksud bahawa analisis komponen sebagai satu teknik distingtif yang mula-mula timbul dalam bidang antropologi sebagai satu kaedah untuk mengkaji perkaitan antara kata dan istilah dalam bidang kekeluargaan. Kaedah analisis komponen makna ini diterapkan ke dalam medan-medan yang lain kerana keupayaannya merumuskan kata-kata dengan tepat dan jelas. perkaitan hospital boleh dihuraikan sebagai mempunyai komponen-komponen makna berikut: [+doctor][+pesakit] [+jururawat] [+bangunan] [+ubat-ubatan] 2. Analisisi komponen makna yang merupakan satu teknik yang distingtif dalam mengkaji perkaitan antara istilahistilah dalam medan kekeluargaan. kata-kata yang bertugas sebagai komponen makna ini tidak boleh disamakan dengan senarai dengan senarai makna yang mungkin dimilikinya dalam konteks perbualan biasa. Kaedah ini digambarkan dalam kebanyakan kamus yang disusun bagi bahasa-bahasa tertentu dan juga dalam penyusunan Roger‟s Thesaurus. kata ayah.[+meninggal dunia]. Contohnya. Contohnya.kepada subspecies. abang dan bapa saudara boleh dihuraikan dengan jelas persamaan dan perbezaanya melalui komponen-komponen makna.[ _ hidup] kata ciri .[+mampus]. [+perempuan] Komponen-komponen makna yang menunjukkan perbezaan pula ialah: [hubungan terus] [generasi yang sama] [ayah dan abang] [ayah dan bapa saudara] Komponen makna yang menunjukkan persamaan ialah : [generasi yang berbeza] [ayah dan abang. telah diterapkan dengan lebih luas dalam kajian medanmedan makna yang lain. Kata yang bertaraf komponen makna ini hanyalah merupakan label atau symbol kepada komponen yang terselindung dalam item leksikal yang dihuraikan.

[+tidak bernyawa].5 komponen kata wafat terdapat cirri-ciri berikut: [+mati].[ _ hidup] kata ciri + mati +meninggal dunia wafat +mampus +tidak bernyawa _ hidup .[+meninggal dunia].2.[+mampus].

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->