P. 1
Kajian makna

Kajian makna

|Views: 1,302|Likes:
Published by Nor Azian Ismail

More info:

Published by: Nor Azian Ismail on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Bahagian B KEPELBAGAIAN JENIS MAKNA Sebenarnya istilah makna memang sudah biasa kita dengar.

Namun kamus akan mencadangkan beberapa makna yang berbeza mengenai istilah makna itu, atau lebih tepat lagi bagi kata kerja bermakna. Kamus memberi definisi dengan cadangan kata-kata frasafrasa yang telah kita fahami sebagai mempunyai makna yang sama, walaupun kesamaan itu adalah suatu masalah yang tidak dapat kita elakkan. Perkara bahawa makna dikendalikan menurut persamaan istilah itu memang menjadi semkin jelas apabila kita mengendalikan bahasa-bahsa asing. Misalnya, kalau kita bertanya makna untuk cat dalam bahasa Perancis, maka tentukah orang Inggeris akan mengatakannya cat (kucing). Apa yang menarik Sebaliknya,

perhatian ialah bahawa, orang Perancis untuk mengharapkan jawapan cat.

mereka akan bertanya „What is the French for cat‟/ (Apa kata Perancis untuk kucing?) dalam menyatakan makna, kita perlulah memberikan istilah yang lazim daripada istilah yang maknanya sedang ditanyakan itu. Menurut Abu Bakar Hamid (1967:160-165) dan Abdullah Yusof (2009:14) makna memainkan peranan yang penting dalam pemakaian bahasa. Tanpa makna, sesuatu tutur itu tidak akan dapat difahami dan tidak berguna. Pengkajiaan makna juga memerlukan tinjauan daripada beberapa ilmu lain seperti psikologi dan falsafah. Saodah Abdullah (1990:14) dalam Abdullah Yusof (2009:15) menerangkan bahawa dalam proses penterjemahan, pemindahan makna amat penting selain penganalisaan teks dan penstrukturan semula bahasa kerana makna menjadi wahana dalam komunikasi yang menggunakan bahasa. Awang Had Salleh (1959:633-640) dalam Abdullah Yusof (2009: 15) turut menjelaskan bahawa makna ialah suatu hal yang luas. Makna mempunyai hubungan langsung dengan otak si penutur. Unuk mengetahui makna dengan setepat-tepatnya, individu mestilah dapat mengetahui apa yang sedang difikirkan oleh otak si penutur pada masa ia membuat satu-satu penuturan. Dalam kata lain, individu mestilah dapat memasukkan dirinya ke dalam diri si penutur supaya dapat berasa dan berfikir sama seperti apa yang dirasakan dan difikirkan penutur. 1.2 KEPELBAGAIAN JENIS MAKNA

Dalam bidang semantik, terdapat beberapa makna yang perlu diketahui oleh pengguna bahasa. Terdapat jenis-jenis makna tertentu yang mendokong makna tertentu dan terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna lain. Selain itu, terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan. Tegasnya, dengan mempelajari jenis makna, pengguna bahasa akan didedahkan dengan makna-makna tersebut dan dapat menggunakan jenis makna ini dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya.

Menurut. Kita tidak mungkin dapat menentukan makna. Leech (1974) di dalam makna konseptual. Interprestasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oelh Ogden dan Richards (1923). Selain itu. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. Sintaksis. tindakan. proses. Contoh : Inayat . pemberian tuhan Kukuh – kuat terpancang pada tempatnya Logika – pengetahuan tentang kaedah berfikir Nafsu – keinginan hati yang kuat . maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. Ujuran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna (ujaran daripada penutur) apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer. iaitu „segitiga semiotik‟. dna Semantik.0 JENIS-JENIS MAKNA 2. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna sebenar.. memahami.al. Sebab itulah dalam formulasi „segitiga semiotik‟ yang dibuat oleh Ogden dan Richards meletakkan pemikiran itu pada tahap yang atas sekali. Makna konseptual ialah makna yang dimiliki oleh leksikon yang terlepas daripada apa-apa konteks atau asosiasi. memahami ujuran atau membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual tersebut. Makna “konsep” adalah mencakupi komponen seperti benda. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan.2. Pemahaman konsep adalah sangat mustahak. memutus buah fikiran.1 MAKNA KONSEPTUAL Makna konseptual merupakan konsep makna yang terpenting dalam bahasa. Tanpa konsep. bantuan.pertolongan. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya.1990). prinsip yang diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistic yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. 2005). Organisasi makna konseptual adalah rumit. konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik.

Contoh: Babi – jijik dan kotor. bertafakur (Kamus dewan. Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. duduk bersendirian perihal (perbuatan) mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran. Perkataan perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. tempoh masa dan pengalaman individu.2 MAKNA KONOTATIF Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa.Gelombang . Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor faktor tertentu. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual dan muzik. yang ada hubungan dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. rasa marah dan menyampah .ombak panjang yang bergulung-gulung Andal – dapat dipercayai Andika – kehormatan tertinggi yang diberikan atau dimiliki oleh raja atau penguasa yang tidak beragama islam Makna konseptual ini samalah juga dengan makna leksikal. 2004). 2004). makna denotatif atau makna rujukan. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat sunyi. 2004). barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat bukan Islam. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Umat Islam. Makna konotatif tidak stabil. najis atau sesuatu yang negatif. Tetapi pada hari ini. kotor. oleh lelaki dan perempuan bukan muhrim dan bukan pula suami atau isteri sehingga dianggap suatu perbuatan yang sumbang‟ (Kamus Dewan. bervariasi menurut budaya. Bagi masyarakat yang beragama Islam. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. jijik. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. Contohnya. Begitu juga perkataan babi dan khinzir. Makna konotatif ini dilihat kepada beberapa aspek iaitu. 2. Kedua ialah. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana. maksud perkataan ini telah berubah. Contohnya perkataan „khalwat‟. makna konotatif bersifat peripheral. baik positif mahupun negatif (Nik Safiah Karim. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. babi itu haram.

Misalnya dengan memberikan skala peringatan kita sesuai dengan kesopanan. dan I hate you for itu!”. (anda adalah tiran jahat dan brandal kejam kerana itu saya benci kepadamu). Makna afektif adalah makna yang muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. menggunakan ini.3 MAKNA AFEKTIF Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. Makna afektif timbul sebagai akibat raksi pendengar yang dipengaruhi unsur perasaan atau emosional yang terlibat. Makna afektif termasuk dalam kategori parasit iaitu untuk mengungkapkan makna emosi. Ada juga cara yang tidak langsung untuk menunjukkan sikap kita. Faktor seperti intonasi dan gema suara yang sering kita istilahkan sebagai „tone of voice’ adalah penting untuk mentafsirkan ungkapan yang diujarkan oleh penutur. konotatif atau stilistik. bukannya fikiran atau daya fikir (Kamus Linguistik 1997). maka makna afektif juga berhubungan dengan gaya bahasa. Seseorang yang ditegur dengan kata-kata: “you’re visious tyrant abd villainous reprobate. Pendengar tertanya-tanya bagaimanakah perasaan penutur terhadapnya. Contoh: Tutup mulut kamu! Harap diam sebentar! Bangun. Oleh sebab hubungan erat dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam melibatkan dimensi atau rasa. Makna afektif merupakan istilah yang sering digunakan secara eksplisit diwujudkan dengan kandungan konseptual atau konatatif dariapada kata-kata yang digunakan. nak! (nada halus) Hey. bangun! (nada kasar) . kita menggunakan perantaraan kategori makna yang lain seperti konseptual.Gerombolan –kawanan perusuh atau penjahat Perempuan – unsur negatif 2. kita dapat mengkomunikasikan perasaan dan sikap tanpa perantaraan fungsi semantik yang lain. bahasa kata seru yang fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan emosi. Ungkapan emosi dapat dilihat melalui lontaran suara jika keras menunjukkan Di samping itu unsur-unsur Jika kita ketidaksengan atau nada santai untuk menunjukkan keramahan.

yang mempunyai kemiripan dengan sifat. Menurutnya lagi.4 MAKNA ASOSIATIF Menurut Abdullah Yusof (2009:6). Kata „mawar‟ berasosiasi dengan sesuatu yang harum . Makna asosiatif ialah makna yang dimiliki oleh leksikon akibat wujudnya hubungan leksikon itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.binatang berdarah dingin yang merangkak bertubuh besar dan berkaki keras. . dan pengalaman seseorang. makna stilistik. juga pada waktu kematian. berbau sangat harum. Abdullah Yusof juga mengatakan bahawa makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep lain. terletak pada tanda kecil. Contohnya. kesimpulannya. sering ditanam di halaman rumah.2. asosiatif ataupun asosiasi ialah perkaitan dan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai persamaan dengan konsep asal kata tersebut.warna dasar yang serupa dengan warna kapas bersih. bernafas dengan paru-paru dan hidup di air Jahat atau kejahatan Makna asosiatif juga merangkumi makna konotatif.tumbuhan perdu suku rubiaceace. Buaya . asosiasi ini dipengaruhi oleh unsur-unsur psikis. Merah – warna dasar yang serupa dengan warna darah berani atau faham komunis. pengetahuan. keadaan atau cirri yang ada konsep asal kata tersebut. makna afektif dan makna kolokatif. Manakala warna „hitam‟ pula berasosiasi dengan sesuatu yang misteri atau jahat. warna berbentuk bintang. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kata „putih‟ yang berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Begitu juga dengan kata „singa‟ yang berasosiasi dengan garang. Beliau juga turut mengatakan bahawa makna asosiatif juga memiliki peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. ii) iii) iv) Sesuatu yang suci atau kesucian Putih . sering bunganya putih digunakan di pelbagai upacara adat seperti perkahwinan. Menurut Kushartanti pula makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. i) Melati . suci dan murni.

atau makna sebenarnya. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. Makna yang bersifat umum ini adalah makna yang telah diketahui secara jelas oleh semua orang.atau „soru‟. Kesemuanya dikaitkan dengan makan. pendengaran. i) Dia adalah wanita cantik . Makna denotatif ialah makna asli. Samalah juga bagi perkataan Tetapi „melantak‟.‟makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran (Lyons.‟makan‟. menurut penglihatan.[. melahirkan anak dan menyusuinya. dan berbulu kasar. maka ia juga disebut „makna sebenar‟ „makna asal‟. Menurut Nik Safiah Karim (2004).‟sarapan‟. Perempuan – orang yang boleh hamil. atau pengalaman lainnya. Begitu juga dengan perkataan gadis dan perawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataan isteri dan bini yang bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. Dalam erti kata lainnya makna denotatif ialah „makna sebenarnya‟. berdasarkan pemerhatian kita. Berikut ini beberapa contoh kata yang mengandungi makna denotatif. Contohnya kedua-dua perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama. Daripada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa makna denotatif adalah makna sebenarnya yang ada pada pancaindera manusia. Oleh itu.lelaki]. tidak manis didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. Dalam beberapa buah buku lainnya. Contohnya: Babi . Contoh: wanita bermaksud Ia merupakan makna yang ada pada objek perkataan melantak itu lebih kasar. Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. atau makna pusat. makna denotatif sama dengan makna leksikal. serta diharamkan bagi orang Islam memakannya. l. Makna denotatif biasanya difahami kerana tidak mengandungi makna yang sukar dan bersifat umum. 1977:2008).2.[+dewasa]. berkulit tebal. makna asli. [+manusia]. makna denotasi juga sering disebut sebagai makna dasar. makna denotatif juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. asal.5 MAKNA DENOTATIF Menurut Setiawati Dermojuwono di dalam buku Pesona Bahasa. perasaan.satwa menyusui yang bermuncung panjang. iaitu „manusia dewasa bukan laki-laki‟.[+gadis].

komponen ini bersifat universal dan merentasi pelbagai bahasa. walaupun konsep itu mungkin difikirkan sebagaimana pemikiran kita terhadap konsep bulatan. Menurut Ruth Kempson (1991:22). Melalui analisis komponen makna ini. Katz juga merupakan salah seorang penganjur penting yang berjuang untuk meletakkan komponen semantik dalam tatabahasa transformasi. Analisis ini mengandaikan setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu cirri yang membezakannya dengan unsur lain (Chaer. . beliau telah memberi satu huraian yang lebih terperinci. telah ditolak oleh Ruth M. motivasi secara teori bagi analisis komponen ini cukup jelas dan menyediakan cara yang sistematik. tetapi dengan penerangan yang lebih berasas sedikit. Dalam pengertian ini. Menurut John Lyons (1981). Mengikut teori komponen makna atau komponen semantik setiap kata atau unsur unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. makna perkataan bukan sebagai unit konsep yang tersendiri tetapi sebagai himpunan yang terdiri daripada komponen makna dan komponen itu sendiri merupakan „inti makna‟. mempunyai mata yang indah dan berambut hitam legam Bahagian A 1. penanda makna ialah gagasan teoritis bertujuan mewakili satu konsep yang menjadi sebahagian erti morfem dan unsur lain dalam bahasa semulajadi. Namun begitu kedua-dua pencirian ini menyatakan makna perkataan tidak lebih daripada satu (himpunan) konsep. berhidung mancung. berprinsip dan ekonomik kepada para ahli bahasa untuk memerihalkan hubungan makna yanag didukung oleh leksem dalam sesuatu bahasa serta dengan satu andaian iaitu. Konsep tidak bersifat dipunyai oleh seseorang. Konsep tidak dimiliki oleh mana-mana pengalaman sedar seseorang. konsep yang kami maksudkan itu bukan imej atau buah fikiran atau idea tertentu. menurutnya. 1991:23). perhubungan-pengertian yang mengait-ngaitkannya di antara satu sama lain dapat diformalkan secara mutlak.Kata cantik ini diucapkan oleh seorang lelaki terhadap wanita yang berkulit putih. Kajian ini merupakan usaha pertama yang menerapkan kaedah analisis komponen makna ke dalam kerangka tatabahasa transformasi.2 TEORI-TEORI ANALISIS KOMPONEN MAKNA Kajian ini dipelopori oleh Katz dan Fodor dan telah diperluaskan lagi oleh Jackson (1995). Konsep ialah kesatuan mujarad. Kempson atas alasaan tidak bernas (Kempson.

apabila ia dapat dikenal pasti maka ia dapat berfungsi pembeza yang dapat menambah pemahaman kita tentang makna sesuatu leksikal yang berkontras dengan leksikal lain secara semantik” (Howard Jackson) Menurut John Lyons (1968 :`1472). Berkenaan analisis makna kekeluargaan ini. analisis makna perkataan didasari oleh komponen linguistik. makna perkataan dikaji bukan sebagai himpunan yang terdiri daripada komponen makna tetapi komponen-komponen itu sendirinya merupakan „inti makna‟. Sebagai contoh: haiwan [ + bernyawa] . tetapi tidak terdapat percubaan untuk menyatakan sama ada ketiadaan sesuatu fitur itu adalah relevan dalam konteks tersebut. Fitur-fitur yang terdapat dalam perkataan ini ialah: „spinter‟ : [PEREMPUAN]. [DEWASA]. Menurut Ruth Kempson (1991:22). dapatlah disimpulkan bahawa setiap perkataan mengandungi komponen makna atau fitur makna yang boleh disenaraikan untuk dihuraikannya. Berdasarkan penjelasan ini. Tanda + membawa makna sifat tersebut wujud pada perkataan yang dianalisis maknanya. analisis komponen makna atau fitur semantik merupakan cara untuk menzahirkan sejelas mungkin hubungan sistemis antara perkataan. nenek dan cucu (Abdullah Yusof et. DAN [MANUSIA]. kita memilihnya untuk tujuan mendiskriminasikan makna antara leksem yang berada dalam domain semantik yang sama. Al (2009:155). Tiada cadangan bahawa kita akan mencirikan setiap makna leksem yang berkenaan. Dalam mengendalikan komponen bukan binary ini.2009:115). dan sebaliknya bagi tanda – yang bermaksud sifat tidak wujud bagi perkataan tersebut. Kaedah ini memang sedia terdapat dalam definisi secara tradisional. logik dan falsafah. Berdasarkan pandangan ini. Fitur-fitur ini dengan sendirinya menjelaskan perkataan „spinter‟ tersebut. komponen nilai „1‟ bagi generasi di bawah ego dan seterusnya komponen nilai ini bokleh ditambah kepada „+2‟ dan „_2‟ masing-masing bagi generasi datuk. Howard Jackson telah memberikan contoh iaitu komponen nilai „o‟ bagi generasi yang sama. Kempson juga telah mengemukakan perkataan “spinter” untuk dianalisis fitur semantiknya. Dalam aspek makna kekeluargaan yang berkaitan dengan generasi. fitur-fitur (sifat-sifat) tersebut akan diberikan tanda + atau -. Komponen semantik. komponen „+1‟ bagi satu generasi di atas ego. [TIDAK PERNAH KAHWIN]. menurut Howard Jackson ia dapat diselesaikan dengan membenarkan penggunaan komponen bukan binary (duaan): iaitu komponen pelbagai nilai. rumah [ -bernyawa] Selain dari itu wujud juga lambang ( tambah dan tolak sekali) yang bermakna bahawa fitur itu mungkin atau tidak hadir. Dalam menyatakan makna. Howard Jackson menyatakan bahawa “kita perlu mengingati diri kita sendiri tentang alasan kita memilih komponen semantik. Tanda-tanda ini mempunyai pengertian khusus dalam memberi makna tersebut. iaitu sesuatu genus dibahagikan kepada species dan species pula dibahagikan .

tetapi kemudian teknik ini diluaskan penggunaannya kepada banyak lapangan makna yang lain.[+tidak bernyawa]. Kaedah ini digambarkan dalam kebanyakan kamus yang disusun bagi bahasa-bahasa tertentu dan juga dalam penyusunan Roger‟s Thesaurus. Kata yang bertaraf komponen makna ini hanyalah merupakan label atau symbol kepada komponen yang terselindung dalam item leksikal yang dihuraikan. Kenyataan ini bermaksud bahawa analisis komponen sebagai satu teknik distingtif yang mula-mula timbul dalam bidang antropologi sebagai satu kaedah untuk mengkaji perkaitan antara kata dan istilah dalam bidang kekeluargaan.[+meninggal dunia]. perkaitan hospital boleh dihuraikan sebagai mempunyai komponen-komponen makna berikut: [+doctor][+pesakit] [+jururawat] [+bangunan] [+ubat-ubatan] 2. serta bapa saudara dan abang] Dalam erti kata lain. [+perempuan] Komponen-komponen makna yang menunjukkan perbezaan pula ialah: [hubungan terus] [generasi yang sama] [ayah dan abang] [ayah dan bapa saudara] Komponen makna yang menunjukkan persamaan ialah : [generasi yang berbeza] [ayah dan abang. Contohnya. Kaedah analisis komponen makna ini diterapkan ke dalam medan-medan yang lain kerana keupayaannya merumuskan kata-kata dengan tepat dan jelas.kepada subspecies.[ _ hidup] kata ciri . kata-kata yang bertugas sebagai komponen makna ini tidak boleh disamakan dengan senarai dengan senarai makna yang mungkin dimilikinya dalam konteks perbualan biasa.[+mampus]. Contohnya. kata ayah.5 Komponen kata wafat terdapat cirri-ciri berikut: [+mati]. telah diterapkan dengan lebih luas dalam kajian medanmedan makna yang lain. Analisisi komponen makna yang merupakan satu teknik yang distingtif dalam mengkaji perkaitan antara istilahistilah dalam medan kekeluargaan. abang dan bapa saudara boleh dihuraikan dengan jelas persamaan dan perbezaanya melalui komponen-komponen makna.

[+tidak bernyawa].[+meninggal dunia].[ _ hidup] kata ciri + mati +meninggal dunia wafat +mampus +tidak bernyawa _ hidup .[+mampus].2.5 komponen kata wafat terdapat cirri-ciri berikut: [+mati].

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->