PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH (a) (b) 2.

FORUM JUMLAH

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU

PORTFOLIO TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 2012

1

ISI KANDUNGAN FORTFOLIO PERKARA HALAMAN 3-4

Pengenalan

1.0 Contoh metafora dalam Bahasa Melayu 1.1 Metafora dalam pembinaan puisi 1.2 Metafora dalam penulisan novel 1.3 Metafora dalam peribahasa 1.4 Metafora dalam pemilihan tajuk drana 1.5 Metafora dalam lirik lagu
5 6 7-8 8-9 9-10

2.0 Rumusan

11

Biblografi

19-10

Tugasan B Pengenalan

20-21

1.0 Sinonim 2.0 Antonim 3.0 Polisem atau polisemi 4.0 Homonim 5.0 Hiponim Rumusan Bibliografi Forum

22

21 22 23-26

Tugasan A
2

Bagi suatu unsur yang dinamik. seakanakan. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu merujuk aspek–aspek seerti dan rujukan . Justeru itu . macam . 3 .livejournal. laksamana. pg 1029). Berdasarkan modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ( 2011 : 131). jenis-jenis makna.frasa.com/1712. terdapat pelbagai perkatan yang menjekaskan maksud bahasa.html . ayat . menjelaskan Semantik secara ringkasnya sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. peribahasa ( termasuk simpulan bahasa ) dan unsur semantik dalam nahu.2001. bak. ayat dan ajaran . bahasa sentiasa dianalisis dan didekati menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengkajinya. metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan berkenaan ( sebagai perbandingan atau kiasan ). Antara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1996) pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan – perkataan seperti seolah-olah. ibarat. Berdasarkan maklumat [online]. „Semantik‟ atau bidang makna sebenarnya menjadi sebahagian ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . bagai dan umpama. perkataan . perkataan metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek iaitu „meta‟ bermaksud „atas‟ manakala ‘ pherein’ bermaksud „diangkat‟.Ini bermaksud sesuatu perkataan itu mempunyai makna lain untuk tujuan tertentu. seperti. Oleh itu metafora merujuk kepada asatu proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu objek „diangkat ke atas „ atau dipindahkan kepada orang lain.Pengenalan Bahasa merupakan sistem yang amat penting bagi manusia. Berdasarkan Kamus Dewan (4th. http://muhd- arif. Antaranya merujuk kepada „metafora‟.

Menurut Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian .haiwan. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan.objek dan sebagainya dengan maksud yang merujuk sekitar kehidupan manusia khususnya. Cara yang terbaik ialah mengaittkan dengan sesuatu perkara yang konkrit atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat. Setelah membuat kajian dan penelitian . kata-kata nasihat dan hujah para pemikir Islam . manusia menggunakan metafora untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan. Antara contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang diperolehi adalah dalam pembinaan puisi. tajuk drama masyarakat. Merujuk kepada kenyataan ini berikut adalah contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. lirik lagu dan penulisan novel. metafora digunakan dalam pelbagai jenis penyampaian yang merujuk kepada perbandingan alam. penggunaan peribahasa. Biarpun begitu mungkin banyak lagi contoh metafora digunakan tetapi saya akan mengupas enam di antaranya seperti gambarajah 1 berikut. Contoh Metafora dalam Bahasa Melayu Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. i)Dalam pembinaan puisi v)Dalam lirik lagu CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU ii)Dalam penulisan novel iii)Dalam peribahasa iv)Dalam tajuk drama Rajah 1 : contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu 4 .

‟ Sungai Hayat‟( Jair Sulai. melalui penulisan kumpulan puisi .” Daripada kenyataan itu jelaslah menunjukkan kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian alam semulajadi karya penulis Melayu .Ini jelas dapat dilihat dari baris-baris puisi (pg.i) Metafora Dalam Pembinaan puisi Muhamad Haji Salleh (2002: pg 135) dalam huraian tentang Sungai Hayat. sama seperti sebatang sungai yang mengalir ke muara. 2006 . menempuh pelbagai pengalaman menuju ke negeri yang abadi. pemikiran dan mesej puisi . 38) berikut : Sungai Hayat Ini sungai berliku Airnya sekeras batu Arusnya mata pisau Muaranya tanda tanyaku Dengan nyali keyakinan Di sini ku kayuh sampan harapan Pada airnya ku saring kelembutan Padaarusnya ku jarring kebeningan Ini sungai berliku Mengapungkan degup rinduku Mengalirkan pijar cintaku Kesamudera Maha Khalikku 5 . Oleh sebab itu orang Melayu suka menyampaikan makna secara tidak langsung . melalui zaman penulisan sehinggalah zaman mutakhir. 2001) unsur alam semulajadi iaitu „sungai‟ yang diberi sifat „hayat‟ iaitu manusia yang hidup menumpukan sebuah metafora yang membawa cerita perlambangan tentang sebatang sungai yang maksudnya perjalanan diri sentiasa berterusan . maka ini menjadi amat penting malah menjadi satu ciri dasar dalam estetikannya. Unsur metafora dalam penulisan puisi membawa makna. Contohnya . menjelaskan bahasa perlambangan atau metafora adalah elemen penting dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya : “ Kita dapat menyimpulkan bahawa „Metafora” atau kias ibarat adalah antara alatan terpenting sastera Melayu sejak awal lagi .

Bukan itu sahaja penggunaan metafora di dalam novel juga memberi impak makna yang tersirat dalam kata-kata yang diungkapkan . 6 . saya memilih novel „ Ombak Rindu „ yang tidak asing lagi malahan sebagaimana umum tahu novel ini juga telah difilemkan. 2009 dalam Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar Pelangi ). Berdasarkan kepada kenyataan ini jelaslah bahawa gaya bahasa metafora digunakan juga dalam penulisan novel bagi mengindah dan mempelbagaikan penyampaian bahasa untuk mengamit pembacaan penggemar novel. Sebagai contohnya. Novel ini mengisahkan kisah hidup Izzah. „Ombak‟ dititipkan dengan sifat manusia. „Rindu‟ membandingkan perlambanagan sifat ombak yang menyimpan seribu satu rahsia yang tersirat di dalam lautan dengan membawa makna perasaan yang dibawa . Sumber: koleksi novel pilihan isteri saya. yang penuh dengan keperitan dan permainan rahsia perasaan .” ( Puji Mawarti. antaranya metafora. Selain itu memberikan tajuk menggunakan bahasa metafora juga melambangkan isi kandungan flot penceritaan sesuatu novel.ii) Metafora Dalam Penulisan Novel “ Novel menjadi salah satu bahagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari bahasa kreatifitas pengarangnya. Tajuk novel yang berunsurkan metafora menerangkan keseluruhan penceritaan novel itu. Wujud dari kreativitas pengarang tersebut salah satunya melalui penulisan gaya bahasa. Akhirnya kehidupan yang berliku dan dihadapi dengan penuh kesabaran membuahkan kebahagiaan dan kasih antara watak utamanya.

Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi. Dalam menilai metafora yang digunakan dalam peribahasa. tingkahlaku dan aktivitiaktiviti manusia. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang diharapkan boleh menjadi pelindung sebaliknya telah memusnahkannya. metafora yang digunakan adalah „metafora ontologikal „ yang dilihat pada objek fizikal yang diberi sifat perorangan.UPSSI (2011: 65 ) menyatakan peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling. Justeru itu bertepatan dengan kajian metafora dalam kehidupan seharian ini maka peribahasa tergolong dalam metafora juga. Menurut lukman Ariffin & Abu Khair Atan dalam dalam Modul Semantik dan Pragmatik.‟ biar mati anak jangan mati adat‟ dan lain-lain. Contoh ini dapat dlihat dalam huraian peribahasa yang dipilih iaitu : Harapkan pagar. „melukut di tepian gantang‟. Selain itu . semakin berisi semakin menunduk‟. pagar makan padi „Pagar‟ merupakan objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar digambarkan berupaya melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk terus hidup seperti „makan‟ sewaktu perut lapar.iii) Metafora Dalam Peribahasa Peribahahasa dilihat berupaya mendukung pelbagai takrifan. 7 . antara lain contoh peribahasa dengan corak metafora adalah „resmi padi.

blogspot. Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan ulasan Ullman & Stephen ( 1966:84). „lambaian senja‟ dan lain-lain lagi. Berdasarkan kajian Zurinah Hassan (2001) dalam tesisnya menjelaskan adanya penggunaan penciptaan metafora yang menghubungkan unsur alam dan manusia seperti „kaki pagi‟. Tajuk drama ini mengambarkan keseluruhan flot cerita. Menurutnya lagi Gian Battista Vico. seorang ahli falsafah Itali menyifatkan kaedah pembinaa metafora seperti ini sebagai „anthopomorphic metaphore”. Drama ini pernah ditayangkan di Astro Prima pada 9 Disember 2009 dan diulang-tayang terkini pada minggu lepas ( 5 April 2012 ). “ expressions reffering to inaminate objects formed by transfers from the body and its part. Sumber : http://gengkeretasapu.html#ixzz1rrhVK44g 8 .” Justeru itu antara sedar atau tidak banyak drama-drama tempatan menggunakan kaedah bahasa metafora dalam pemilihan tajuk drama tersebut. from human sense and human passions. Antara yang menarik perhatian saya adalah drama „ Denai Berbisik‟.iv) Metafora Dalam Pemilihan Tajuk Drama.com/2011/07/denai-berbisik-telemovieargh.

v) Metafora dalam Lirik Lagu Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat mementingkan persembahan lirik yang indah dan puitis. Tajuk lagu juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej keseluruhan lirik lagu.4th :332) denai bermaksud bekas jejak binatang di hutan ( semak. Purnama Merindu‟. Lirik yang ada unsur perbandingan objek. gembira dan sebagainya yang ditafsirkan melalui metafora. penuh dugaan dan cabaran dalam memikul amanah ibunya untuk menjaga adiknya yang terencat akal sehingga akhirnya dia terpaksa kehilangan adiknya yang disahkan mengidap AIDS. Kemudahan alam yang disifatkan ada duri. Bicara Luka‟. suka. belukar dan lain-lain ). objek dalam alam yang diberi sifat manusia . sedih . Sebagimana sajak atau pun syair. setiap bait dalam lirik merupakan penceritaan kepada lagu tersebut. Kisah perjalanan hidup seorang abang yang dilakunkan oleh Zulhuzaimi yang sangat sukar dan berliku. kecewa.‟Merindu‟. Sebagi contohnya lagu-lagu Siti Nurhaliza di antaranya „ Jalan Berduri‟.Merujuk Kamus Dewan (2007. Berikut contoh lirik lagu „Jalan Berduri‟. „Purnama‟. „ Berduri‟. alam yang dikaitkan dengan perorangan atau maksud lagu yang dikiaskan dengan pengalaman. „Luka‟. „Bicara‟. Penggunaan metafora pada „ Denai Berbisik‟ bersesuaian dengan jalan cerita drama ini yang menyayat hati. Jalan Berduri Awan mendung yang berarak kedinginan Lautan keruh yang bergelora kecewa Bayu nan lembut yang berhembusan kesedihan Kini jadi taufan kehilangan rakan 9 . perbuatan manusia yang dititipkan perasaan . duka. Unsur metafora pada „Jalan‟.

Mengapa duka lara seringkali melingkari diri Bilakah berakhir kisah pilu dari hidupku Jauh ku pergi bawa hati Jauh ku pergi bawa diri yang sepi Oh mungkinkah ku bertemu oh bahagia yang ku cari Segala kepahitan kurasa ku pendamkan Tak mungkin dapat ku meluahkan pedihnya Biarlah daku mengharungi sendiri Waktu sakitnya daku rasakan derita Penyanyi: Siti Nurhaliza Taruddin Gaya bahasa metafora merujuk kepada lirik yang berwarna merah .Sekian lama daku mencari bahagia Namun tiada ku semukakanya di mana Jalanan ku tempuh penuh duri Beginilah suratan hidupku ditentukan. 10 .

pengalaman. pernyataan perasan dan pengajaran dengan pengalaman bahasa yang realtif. ilmiah. perbuatan dan sebagainya Metafora juga adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej atau makna dalam bentuk teringkas. sesi dialog. Jelaslah bahawa masyarakat Melayu khususnya sangat akrab dengan metafora kerana penggunaannya yang kerap terutamanya dalam lisan dan bertulis dalam bentuk persembahan. penuh dengan makna yang dirungkaikan menggunakan perbandingan alam. ( 1548 patah perkataan ) 11 . puitis dan penuh penceritaan. perkongsian . objek. tumbuhan dan yang seerti dengannya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat manusia . termudah. yang berkaitan.RUMUSAN Setelah dihurai dengan panjang lebar dan berdasarkan penelitian dari bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi daripada bahan rujukan didapati metafora adalah satu gaya bahasa yang sangat indah. indah. perasaan.

Universiti Pendidikan Sultan Idris . acessed :(2012/3/30) 12 .[online] : http://gengkeretasapu.. Sungai Hayat : Kuala Lumpur .livejournal. OmbakRindu (25th)Shah Alam. Hajah Noreshah bt Baharom et . Kamus Dewan Bahasa ( 4th ). Dewan Bahasa dan Pustaka. (1966).searchinpdf. (2009). Kajian Gaya Bahasa Metafora Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.BIBLIOGRAFI Definasi Metafora. Jair Sulai.com/2011/07/denaiberbisik-telemovie-argh.. Universiti Putra Malaysia : Tesis Master Sastera [online] . Oxford Basil Blackwell. Grup Bahasa Karangkraf. Languange and Style. (2006). acessed .com/KAJIAN_GAYA_BAHASA_METAFORA_DALA M_NOVEL_LANSKAR_PELANGI_KARYA_. ( 2012 ). http://zarinahhassan:blogspot. ( 2007). (2012 ) [online] : http://muhd-arif. BML Semantik dan Pragmantik Bahasa Melayu : Tanjung Malim Zarinah Hassan (2001) Penggunaan Unsur Alam Sebagai Pelambangan Dalam Puisi Melayu Moden. Universitas Muhamadiyah Surakarta[online]:www.com/1712. Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.html acessed : (2012/3/30) Denai Berbisik. al. ( 2011 ) .html.blogspot.html#ixzz1rrhVK44g accessed (2012/4/14) Fauziah Ashari . (2009).( 2012/4/14) Ullman & Stephen . Puji Mawarti.com/2011/10menyusur_metafora_dalam_sungai_hayat.

2006) pula menjelaskan pandangan yang membayangkan bahawa kajian semantik bermula dengan mengkaji makna-makna perkataan. mengkaji makna-makna frasa yang membentuk gatra ayat . Kemudian „se mainein‟ diinggeriskan menjadi se mantics dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik (UPSI . 2011 dalam modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ) Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat (2007 : 1433 ) semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. ayat. SINONIM ANTONIM STRUKTUR MAKNA HIPONIM (SEMANTIK) HONONIM POLISEMI RAJAH 1 : STRUKTUR MAKNA (DALAM 13 SEMANTIK . hononim dan hiponim. frasa..TUGASAN B PENGENALAN Semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. Perkataan „sema‟ akan menerbitkan kata „se mainein‟ yang bermaksud beerti. antonim. Kata “semantik” ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu „sema‟ yang bermaksud isyarat. polisemi. Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. dan ujaran. Clark & Clark ( 1977: 409 ) dalam Linguistik Melayu (Zulkifley Hamid et al. dan akhir sekali melihat makna ayat yang terhasil daripada gabungan frasa.

1.‟ kasut dan sepatu’. bukan sahaja kata sifat yang mempunyai pasangan yang mempunyai makna yang sinonim tetapi kata nama dan kata kerja juga mempunyai sifat kesinoniman.’ mati’ pula menggunakan gaya yang kurang sopan dan gaya bahasa bagi „mampus’ adalah tidak sopan. Berdasarkan contoh ini. mati dan mampus. Kasih .0 Sinonim Dalam ilmu semantik. Sebagai contoh. istilah sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang serupa atau sama. Contohnya . „Ali menendang bola itu ke dalam gol‟ . „ kereta dan motokar’. 14 . tending dan terajang adalah sinonim tetapi kata yang biasa digunakan adalah „sepak dan tendang’ tetapi tidak pada perkataan „ terajang‟ kerana tahap sinonim perkataan „terajang‟ tahap sinonimnya tidaklah sepenuhnya. boleh dikatakan mengasihi. Zulkifley Hamid et al. Walaupun begitu sebahagian sinonim tidaklah mempunyai makna yang benar-benar serupa sperti dalam contoh kata kerja di atas sepak . Contohnya meninggal dunia. ( 2006 : 92 ) menyatakan . Kata kerja sepak adalah sinonim dengan kata kerja tendang dan teranjang. dan „jenazah dan mayat’. Terdapat kata-kata sinonim yang hampir serupa tetapi bermasalah kerana perkataanperkataan yang digunakan adalah gaya yang berbeza. „gerek dan basikal’. menyintai dan menyayangi. „dakwat dan tinta’. ‘meninggal dunia’ dikatakan membawa gaya yang lebih sopan. apabila menyukai seseorang . Contoh ayat. „Ali menyepak bola itu ke dalam gol’. cinta dan saying adalah tiga perkataan yang dianggap mempunyai makna yang sinonim iaitu menggambarkan sesuatu perasaan yang positif dan penilaian yang tinggi terhadap seseorang. Selain itu sebahagian kata nama juga mempunyai kata yang mempunyai makna yang sinonim.

sinonim laras sosial .Perkataan meninggal hanya akan digunakan untuk manisia sahaja dan tidak sesuai untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan 15 .bohong dan tipu.contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Ke empat sinonim kolokasi . sinonim konteks . contoh „banyak‟ dan „ramai‟.misalnya dan contohnya.cerdik dan. Contoh ayat : „Banyak kilang telah ditutup’.Contohnya perkataan ibu dan emak.Terdapat 4 jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman .Ini menunjukkan konsep kata sinonim yang bersifat dua hala dengan ayat sinonimnya dalam sesuatu ayat.namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. „Ramai pelajar gembira dengan keputusan itu’ Sinonim juga dapat diertikan sebagai perkatan yang mempunyai makna kata yang sama.Walaupun perkataan diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya.namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. bijak .simbol dengan lambing yang tidak akan berubah ayat jika ia digantikan denngan salah satu perkataan tersebut.Keduadua perkataan ini mempunyaikesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup. „cakcibau‟ dalam dialek Perak. budakbudak dan kanak-kanak. contohnya „penyanyi‟ ialah orang menyanyi manakala biduan bermaksud lebih tinggi dalam bidang seni. Ke tiga.Perkataan sinonim mempunyai hubungan dua hala dengan perkataan yang sinonom dengannya.pintar dan lain-lain lagi.Walaupun perkataan inimempunyai makna yang sama. Walaupon sinonim bermaksud sama makna.maksud ayat masih sama dan tidak berubah. contohnya perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokal. contohnya „belalang‟ bermakna patung dalam dialek Melayu.Ini bermaksud. Ke dua. Adullah Yusuf(2009) menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai cirri pengganti kepada perkataan yang bersinoim dengannya Contoh perkatan-perkatan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti binatang dan haiwan.pandai.

Kesantunan dan ketertiban menuturkan katajuga menjadi lebih teratur dan terjamin. Kesinoniman dalam sesuatu bahasa akan terjadi apabila banyak serapan antara bahasa.untuk haiwan dan tdaksesuai untuk manusia.dan Moh Ra‟in Shaari(2009).dialek dan ragam bahasa berlaku.2004). Asmah Haji Omar(2008)ula menyatakan antonim sebagai kata lawan dan maknanya ialah kata yang mempunyai pertentangan dari segi maknanya dengan kata lain.antonim dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu antonim berpasangan. Contoh bagi kata „gemuk‟ mempunyai kata lainnya iaitu kata „kurus‟. Menurut Abdullah Yusof .masam lawannya manis danlain-lain lagi.antoim berperingkat.0 Antonim Antonim ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani Kuno.dan antonim berhubung.Di sini dapatlah disimpulkan bahawa antonim ialah sesuatu kata yang mempunyai sesuatu kata yang berlawan dengannya seperti jantan lawannya betina. 2. PEMBAHAGIAN ANTONIM Antonim Berpasangan Antonim Berperingkat Antonim Berhubungan 16 .Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kulper & Allan.Hal ini menunjukkanpemakaian perkatan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim. 2004:57).Ramai ahli bahasa telah mendifinisikan dan memberi pendapat tentang antonim.Perkataan antonim berasal daripada perkataan „anoma‟yangmembawa maksud „nama‟dan „anti‟yang membawa maksud‟melawan‟(Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin.Alias Mohd Yatim.

Contohnya lelaki lawanya perempuan. Buku itu sangat tebal dan besar. panjang dan kecil digunakan untuk memberitahu rupa bentuk daun pandan yang sebenar kepada pembaca. 17 . Antara contoh antonim yang saling melengkami Lawan perkataan di atas ialah di bawah. Panjang pula lawannya ialah pendek dan kecil lawannya besar. panjang dan kecil’. Kedua-dua ayat ini menujukkan kedudukan tempat yang berbeza iaitu di atas talam dan di bawah meja. Contoh ayat. Contoh ayat di bawah ialah. Antonim berpasangan juga dikenali sebagai antonim penggenap dan juga disebut sebagai komplimentarian yang melengkapi antara satu dengan lain. ‘Daun pokok pandan nipis. „Kucing itu tidur di bawah meja’. Lawan perkataan nipis ialah tebal.Contohnya tarik lawanya tolak. Berdasarkan contoh ayat yang berbunyi. Perkataan nipis. Perkataan nipis dan kecil memberi gambaran bahawa daun pandan itu ringan dan saiznya kecil. boleh dibahagikan ialah perkataan tinggi lawannya rendah.hidup lawanya mati. Perkataan tebal dan besar pula memberitahu bahawa buku itu berat dan bersaiz besar. „Naziman membasuh daun pandan itu lalu diletakkan di atas talam’.jatuh lawannya bangun.beli lawannya bangun dan lain-lainlagi.Antonim berhubung membawa maksud hubungan antara dua maujud daripadasatu sudut pandangan yang berbeza. Antonim berperinkat juga dipanggil sebagai antonim tafsiran dan sering dikaitkan dengan kata adjektif. Contoh ayat daripada perkataan tebal dan besar.siang lawanya malam dan lain-lain lagi. Perkataan di atas menunjukkan tempat atau kedudukan.

itik dan sebagainya. Situasi ini berlaku disebabkan oleh keadaan semulajadi dan juga konteks.’ ‟ memerah‟ di sini membawa maksud berfikir dengan bersungguh-sungguh.contoh perkataan „telur‟yang membawa maksud telur ayam. ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. „Amran memerah otak untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang dikemukan dalam peperiksaannya. Menurut Zulkifley Hamid pula. (2007 : 1222 ) polisim atau polisemi ialah satu bentuk kata. Beradasarkan contoh yang diberi . Perkataan 18 . telur membawamaksud markah pencapaian yang bergitu lemah dan kesan benjolan kerana dipukul atau ditumbuk. Contoh ayat ‘Mak Yam sibuk memerah kelapa untuk mendapatkan santan’. Contohnya .3.Seperti dalam ayat‟kita tentang habis-habisan. Polisim merupakan keadaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Polisim menurut kontek ialah perkataanyang mempunyai makna yang belainan bergantung kepada konteknya. polisim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna.tetapi kewujudan polisim dilihat dengan berasaskan kontek penggunaan.0 Polisim atau Polisemi Merujuk kamus Dewan edisi ke-4.Sebagai contoh kata bantu‟tentang‟boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara dan ada masanya perkataan „tentang‟boleh membawa maksud lawan.Dengan kata lain polisim ialah hubungan kata atau fasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. lemah tidak diyakini sebagai benar atau logik dan lemah dari segi ekonomi. . Contoh polisim tulen ialah perkataan „lemah‟ yang mempunyai pelbagai makna iaitu lemah tidak ada daya. „Memerah‟ juga boleh membawa makna berfikir.Selain itu.Berdasarkan contoh berikut „tentang‟ bervariasi maknanya. lemah bermakna gagal atau rendah dari segi pencapaian. perkataan „memerah‟ dalam ayat bermaksud sedang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasilnya iaitu santan.

Contoh perkataan „daki‟ mempunyai makna memanjat dan satu lagi merujuk kepada kekotoran. mereka boleh membawa maksud mencipta sesuatu alat.’ Selain daripada itu. kita disarankan supaya jangan memakan lemak ayam. Contohnya „kambing‟. „ lembu‟.‟ Mereka berkumpul di padang untuk memulakan latihan sukan. perkataan mereka membawa maksud yang pelbagai.4. ‟ Pelajar fakulti kejuruteraan berjaya mereka sebuah kereta berkuasa elektrik. Mereka boleh membawa maksud sekumpulan orang yang ramai. Ia juga boleh digunakan sebagai bahasa kiasan iaitu naik lemak. tolong ambilkan daun pandan untuk mak.’ 5-0 Hiponim Berdasarkan Kamus Dewan 4th ( 2007 : 50) hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. „Untuk penjagaan kesihatan yang baik. Contoh ayat. perkataan nasi lemak merujuk kepada sejenis makanan yang disukai oleh ramai orang. ya. Kata-kata homonim dikira sebagai dua kata yang berasingan atau diberi dua maksud. Contoh ayat lemak ayam. Sebagai contohnya. 19 . dan „rusa‟ adalah hiponim daripada binatang. lepas makan nasi lemak itu nanti.” Man. ia diperakukan sebagai dua perkataan yang berlainan dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan iaitu daki I „kotoran‟ dan daki II „panjat”. Oleh itu dalam kamus perkataan homonim. lemak daging dan sebagainya.0 Homonim Perkataan „homonim‟berasal dari bahasa Yunani Kuno iaitu anoma „nama‟ dan homo „sama‟.” Perkataan lemak boleh membawa maksud yang lain seperti lemak ayam. Homonim ialah kata yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza lapangan maknanya. Contoh ayat.’ Selain daripada itu.

cucur adalah hiponim bagi kuih.Ada bunga melur.menjadi beras dimasak menjadi nasi.Padi merupakanbijian yang belum dibuang kulitnya. 2006 : 233 ).anggur adalah hiponim bagi buah.mangga.Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas bagi segolongan perkataan .bawal. ( Abdullah Hassan .donat.Kata nama itu kemudian boleh dicantumkan dengan perkataan yang menjadi komponen maknanya.Manakala kelapa. 20 . Ini beerti bahawa sesuatu jenis rumah mesti bergabung dengan perkataan rumah untuk membentuk satu komponen kata nama am. Contoh hiponim yang lain yang dapat saya berikan untuk menambahkan kefahaman contohnya tenggiri. Dengan kata lain hiponim adalah kata-kata yang mewakili kata hipernim. Terdapat dua jenis hiponim yang terdapat dalam bidang linguaistik makna iaitu hiponim tulen dan hiponim umum.mawar dan lainlain.Perkataan bunga adalah umum.perkataan bunga mesti digabungkan dengan sesuatu jenis bunga tertentubagi menamakan jenis bunga tertentu.lampam.setelah padi diproses.Contoh lain yang boleh kita lihat seperti „rumah teres‟ dan‟ rumah banglo’.hiponim umum berlaku apabila terdapatsatu perkataan yang menjadi nama umum.Oleh itu dalam bahasa Melayu membezakan perkataan padi dari beras dan nasi.kenanga. Dalam sesetengah bahasa lain.Bahulu. Contoh hiponim tulen adalah „padi‟ iaitu perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengnnya iaitu „beras‟ dan ‘ nasi’.Perkataan bunga memberi nama kepada semua jenis bunga.sembilang adalah hiponim bagi ikan. Oleh itu. golongan kata seperti ini akan lebih jelas maknanya jika diteliti struktur tatatingkatnya.Contohnya seperti bunga melur. Umumnya katakata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Bagi hiponim umum menurut Abdullah Hassan 92005:235). keripap.

Oleh itu. sinonim. homonim dan hiponim akan menyebabkan murid salah dalam membuat pemahaman terhadap perkataan itu. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. polisime .Penelitian terhadap perkataan yang digunakan sangat penting untuk memahami maksud yang ingin disampaikan. Adakalanya.harmonim hiponim dan lain-lain lagi . sesorang itu harus dapat membezakan setiap maksud perkataan dengan tepat dan memahami setiap tafsiran tentang hubungan dari segi persamaan dan perbezaan antara sinonim. konteks dan situasi perkataan itu digunakan juga perlu diberi perhatian.polisime. jika kita salah mentafsir antara perkataan antonim. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu.kerana setiap satu antaranya ada perkaitan dan perhubungan yang sangat halus dan mengelirukan.Rumusan Terdapat pelbagai perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu dan perlu difahami dengan betul agar tidak berlaku salah faham bahasa.antonim. Selain daripada itu. Oleh itu pengguna bahasa harus memahami makna kata berdasarkan konteks yang berbeza walaupun sesuatu kata disebut dengan bunyi yang sama dan dieja dengan ejaan yang serupa.Jesteru itu saya sangat bersyukur kerana dengan kajian terperinci setiap interprestasi makna ini sangat membantu saya dan memberi input yang banyak dan berguna. Oleh itu. Perbezaan situasi akan memberi makna yang berbeza terhadap makna kata yang dipilih dalam sesuatu ayat. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakkan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa (2160 patah perkataan) 21 . terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka.

( 2007). al. (2004). Kuih Limas Ibuku. General Linguistics: Semantics. Tata Bahasa: Bahasa Melayu. (2004). Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Campin Reka. Kuala Lumpur. (2004). Didikan Bestari Sdn Bhd.htm. L. 22 .com/tata. (2003). Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan. Retrieved 20th Feb. Hajah Noreshah bt Baharom et . Aleesya Saffiya. Kamus Dewan Bahasa ( 4 th ). Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004 from http://tatabahasabm.tripod. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Baskaran.BIBLIOGRAFI Asha Doshi.Kuala Lumpur.

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU PORTFOLIO TUGASAN FORUM DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140 NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 201 23 .

Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 28 Mar 2012 12:24:39 PM (13 read/s) Salam satu malaysia. saya berpendapat ia sangat penting terutama bagi meningkatkan mutu mata pelajaran bahasa melayu diperingkat rendah lagi.View Message : Current Topic BUTIRAN DIRI Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 01 Mar 2012 09:56:40 AM (17 read/s) Nama No.Kad Pengenalan No. Ini dapat diperhatikan dalam aspek penulisan yang memerlukan seseorang murid menghuraikan isi-isi yang diberi dengan gaya penulisan yang betul. dalam memberi pendapat tentang kepentingan semantik didalam P&P di sekolah. Pelajar kita juga akan terdedah dengan makna sesuatu kata dan mahir mentafsir sesuatu kata dan ini boleh mengelakkan kekeliruan dan pelajar dapat menggunakan kata yang sesuai dengan setuasi. Re : KEPENTINGAN SEMANTIK Posted By : 28 Mar 2012 12:39:48 PM 27 Mar 2012 08:33:11 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohd Zamrin Bin Janhari No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju mengatakan bidang semantik amat penting dan diberikan penekanan yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penguasaan aspek semantik mampu menjadikan seseorang murid itu menguasai pertuturan Bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna 28 Mar 2012 12:36:51 PM 24 . Ia juga boleh memperkayakan pelajar kita dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa. Negeri Sembilan Alamat E-mel : ali13579@gmail.com kepentingan semantik dalam P&P di sekolah.Matriks Semester : MD ALI BIN AB AZIZ : 740706-05-5147 : D20102046102 :3 Bidang pengajian : Bahasa Melayu ( sekolah rendah ) Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kepis Felda 72100 Bahau. Terutama dalam membuat karangan dan juga pertuturan harian. Setiap ayat yang ditulis perlulah gramatis dan bermakna supaya penulisan yang dihasilkan bermutu dan memenuhi piawaian yang ditetapkan.

Ini seterusnya boleh menyebabkan orang lain yang mendengar akan mendapat maklumat yang salah atau kurang tepat. Amat penting bagi murid-murid mempelajarinya.Re : Kepentingan Semantik Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ MAIZATUN BINTI MOHAMED NAZRI No File Attach 21 Mar 2012 02:17:52 PM Reply To : Attachment : Sememangnya bidang semantik dalam P&P amat penting bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru. Umumnya semantik bermaksud makna perkataan. semantik merupakan satu bidang yang membantu kita membina dan melafaz ayat yang bermakna untuk dituturkan semasa berkomunikasi.Selain itu. Pemilihan perkataan atau ayat yang tidak sesuai akan menyebabkan timbul masalah komunikasi dan perbezaan pemahaman.. Re : Kepentingan Semantik Dalam P&P Posted By : 02 Apr 2012 10:11:41 AM 20 Mar 2012 04:12:40 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Sarina Binti Huisei No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. ilmu semantik juga mengajarkan kita supaya memilih ayat.Di mana ia akan memudahkan proses P&P Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran lain didalam kelas. Re : kepentingan semantik dalam pnp Posted By : 02 Apr 2012 10:00:07 AM 24 Mar 2012 04:29:25 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohammad Erwan Bin Mohammad Tapsir No File Attach Reply To : Attachment : Saya setuju dengan pandangan saudari. Apabila kurang menguasai semantik akan menyebabkan penggunaan perkataan yang kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat. 25 . frasa yang bersesuaian dengan khalayak mengikut budaya masyarakat setempat kerana perkataan dan ayat bukan sahaja mempunyai makna tetapi makna tersebut berkait dengan makna perkataan dan ayat yang lain.

Kekeliruan dan salah tafsir terhadap makna kata mungkin boleh berlaku terutama pada perkataan banyak makna dan homonim dan juga disebabkan oleh sesuatu konteks atau situasi. Pengguna harus menguasai bidang semantik untuk memahami makna kata dengan meluas dan tepat.Print Message () Re : kepentingan semantik dalam P&P Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : ROSLIN BIN TAHARUDDIN 16 Apr 2012 09:36:17 AM 13 Apr 2012 04:41:46 PM Bidang semantik adalah bidang yang mengkaji makna kata. antonim. Adakalanya. 26 . usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa Melayu terutama dalam P&P.Print Message () Re : Forum 1 Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : WAN HARTINI BINTI WAN HAMAT 17 Apr 2012 10:52:26 AM 13 Apr 2012 11:34:10 PM Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. Kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu belum tentu seseorang itu menguasai makna kata dengan baik. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. hononim dan hiponim. Oleh itu. Group Forum . Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. polisemi.terutama bagi guru yang mengajar bahasa melayu supaya murid tidak keliru denganpenggnaan kata.Group Forum .Struktur makna ini amat penting dalam P&P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful