PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH (a) (b) 2.

FORUM JUMLAH

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU

PORTFOLIO TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 2012

1

ISI KANDUNGAN FORTFOLIO PERKARA HALAMAN 3-4

Pengenalan

1.0 Contoh metafora dalam Bahasa Melayu 1.1 Metafora dalam pembinaan puisi 1.2 Metafora dalam penulisan novel 1.3 Metafora dalam peribahasa 1.4 Metafora dalam pemilihan tajuk drana 1.5 Metafora dalam lirik lagu
5 6 7-8 8-9 9-10

2.0 Rumusan

11

Biblografi

19-10

Tugasan B Pengenalan

20-21

1.0 Sinonim 2.0 Antonim 3.0 Polisem atau polisemi 4.0 Homonim 5.0 Hiponim Rumusan Bibliografi Forum

22

21 22 23-26

Tugasan A
2

seakanakan. seperti. „Semantik‟ atau bidang makna sebenarnya menjadi sebahagian ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . Oleh itu metafora merujuk kepada asatu proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu objek „diangkat ke atas „ atau dipindahkan kepada orang lain. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu merujuk aspek–aspek seerti dan rujukan . Berdasarkan maklumat [online]. Antara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Antaranya merujuk kepada „metafora‟. Berdasarkan modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ( 2011 : 131). bagai dan umpama. macam . ayat dan ajaran . 3 . perkataan . ayat . peribahasa ( termasuk simpulan bahasa ) dan unsur semantik dalam nahu. terdapat pelbagai perkatan yang menjekaskan maksud bahasa. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1996) pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan – perkataan seperti seolah-olah. metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan berkenaan ( sebagai perbandingan atau kiasan ).Pengenalan Bahasa merupakan sistem yang amat penting bagi manusia.html . laksamana. jenis-jenis makna. pg 1029). bahasa sentiasa dianalisis dan didekati menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengkajinya.Ini bermaksud sesuatu perkataan itu mempunyai makna lain untuk tujuan tertentu.com/1712. http://muhd- arif. Berdasarkan Kamus Dewan (4th. Bagi suatu unsur yang dinamik. perkataan metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek iaitu „meta‟ bermaksud „atas‟ manakala ‘ pherein’ bermaksud „diangkat‟.2001.frasa. bak. menjelaskan Semantik secara ringkasnya sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. ibarat.livejournal. Justeru itu .

manusia menggunakan metafora untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan. Antara contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang diperolehi adalah dalam pembinaan puisi.Menurut Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian . lirik lagu dan penulisan novel. Setelah membuat kajian dan penelitian . penggunaan peribahasa. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. metafora digunakan dalam pelbagai jenis penyampaian yang merujuk kepada perbandingan alam.haiwan.objek dan sebagainya dengan maksud yang merujuk sekitar kehidupan manusia khususnya. Biarpun begitu mungkin banyak lagi contoh metafora digunakan tetapi saya akan mengupas enam di antaranya seperti gambarajah 1 berikut. Contoh Metafora dalam Bahasa Melayu Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. kata-kata nasihat dan hujah para pemikir Islam . Cara yang terbaik ialah mengaittkan dengan sesuatu perkara yang konkrit atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat. tajuk drama masyarakat. Merujuk kepada kenyataan ini berikut adalah contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. i)Dalam pembinaan puisi v)Dalam lirik lagu CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU ii)Dalam penulisan novel iii)Dalam peribahasa iv)Dalam tajuk drama Rajah 1 : contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu 4 .

menempuh pelbagai pengalaman menuju ke negeri yang abadi.” Daripada kenyataan itu jelaslah menunjukkan kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian alam semulajadi karya penulis Melayu . sama seperti sebatang sungai yang mengalir ke muara. melalui penulisan kumpulan puisi . pemikiran dan mesej puisi . 2006 . 38) berikut : Sungai Hayat Ini sungai berliku Airnya sekeras batu Arusnya mata pisau Muaranya tanda tanyaku Dengan nyali keyakinan Di sini ku kayuh sampan harapan Pada airnya ku saring kelembutan Padaarusnya ku jarring kebeningan Ini sungai berliku Mengapungkan degup rinduku Mengalirkan pijar cintaku Kesamudera Maha Khalikku 5 .i) Metafora Dalam Pembinaan puisi Muhamad Haji Salleh (2002: pg 135) dalam huraian tentang Sungai Hayat. Oleh sebab itu orang Melayu suka menyampaikan makna secara tidak langsung . menjelaskan bahasa perlambangan atau metafora adalah elemen penting dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya : “ Kita dapat menyimpulkan bahawa „Metafora” atau kias ibarat adalah antara alatan terpenting sastera Melayu sejak awal lagi . 2001) unsur alam semulajadi iaitu „sungai‟ yang diberi sifat „hayat‟ iaitu manusia yang hidup menumpukan sebuah metafora yang membawa cerita perlambangan tentang sebatang sungai yang maksudnya perjalanan diri sentiasa berterusan .Ini jelas dapat dilihat dari baris-baris puisi (pg.‟ Sungai Hayat‟( Jair Sulai. Contohnya . melalui zaman penulisan sehinggalah zaman mutakhir. Unsur metafora dalam penulisan puisi membawa makna. maka ini menjadi amat penting malah menjadi satu ciri dasar dalam estetikannya.

6 . Novel ini mengisahkan kisah hidup Izzah. saya memilih novel „ Ombak Rindu „ yang tidak asing lagi malahan sebagaimana umum tahu novel ini juga telah difilemkan. Sumber: koleksi novel pilihan isteri saya.” ( Puji Mawarti.ii) Metafora Dalam Penulisan Novel “ Novel menjadi salah satu bahagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari bahasa kreatifitas pengarangnya. Selain itu memberikan tajuk menggunakan bahasa metafora juga melambangkan isi kandungan flot penceritaan sesuatu novel. „Ombak‟ dititipkan dengan sifat manusia. Bukan itu sahaja penggunaan metafora di dalam novel juga memberi impak makna yang tersirat dalam kata-kata yang diungkapkan . Wujud dari kreativitas pengarang tersebut salah satunya melalui penulisan gaya bahasa. Sebagai contohnya. Tajuk novel yang berunsurkan metafora menerangkan keseluruhan penceritaan novel itu. yang penuh dengan keperitan dan permainan rahsia perasaan . Berdasarkan kepada kenyataan ini jelaslah bahawa gaya bahasa metafora digunakan juga dalam penulisan novel bagi mengindah dan mempelbagaikan penyampaian bahasa untuk mengamit pembacaan penggemar novel. 2009 dalam Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar Pelangi ). „Rindu‟ membandingkan perlambanagan sifat ombak yang menyimpan seribu satu rahsia yang tersirat di dalam lautan dengan membawa makna perasaan yang dibawa . Akhirnya kehidupan yang berliku dan dihadapi dengan penuh kesabaran membuahkan kebahagiaan dan kasih antara watak utamanya. antaranya metafora.

Selain itu . Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi.UPSSI (2011: 65 ) menyatakan peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling. semakin berisi semakin menunduk‟. metafora yang digunakan adalah „metafora ontologikal „ yang dilihat pada objek fizikal yang diberi sifat perorangan. Menurut lukman Ariffin & Abu Khair Atan dalam dalam Modul Semantik dan Pragmatik. 7 .‟ biar mati anak jangan mati adat‟ dan lain-lain. Contoh ini dapat dlihat dalam huraian peribahasa yang dipilih iaitu : Harapkan pagar. tingkahlaku dan aktivitiaktiviti manusia.iii) Metafora Dalam Peribahasa Peribahahasa dilihat berupaya mendukung pelbagai takrifan. „melukut di tepian gantang‟. Justeru itu bertepatan dengan kajian metafora dalam kehidupan seharian ini maka peribahasa tergolong dalam metafora juga. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang diharapkan boleh menjadi pelindung sebaliknya telah memusnahkannya. Dalam menilai metafora yang digunakan dalam peribahasa. antara lain contoh peribahasa dengan corak metafora adalah „resmi padi. pagar makan padi „Pagar‟ merupakan objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar digambarkan berupaya melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk terus hidup seperti „makan‟ sewaktu perut lapar.

Tajuk drama ini mengambarkan keseluruhan flot cerita. “ expressions reffering to inaminate objects formed by transfers from the body and its part. seorang ahli falsafah Itali menyifatkan kaedah pembinaa metafora seperti ini sebagai „anthopomorphic metaphore”.html#ixzz1rrhVK44g 8 .com/2011/07/denai-berbisik-telemovieargh. Sumber : http://gengkeretasapu. Berdasarkan kajian Zurinah Hassan (2001) dalam tesisnya menjelaskan adanya penggunaan penciptaan metafora yang menghubungkan unsur alam dan manusia seperti „kaki pagi‟.blogspot. Antara yang menarik perhatian saya adalah drama „ Denai Berbisik‟.” Justeru itu antara sedar atau tidak banyak drama-drama tempatan menggunakan kaedah bahasa metafora dalam pemilihan tajuk drama tersebut. from human sense and human passions. Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan ulasan Ullman & Stephen ( 1966:84). Drama ini pernah ditayangkan di Astro Prima pada 9 Disember 2009 dan diulang-tayang terkini pada minggu lepas ( 5 April 2012 ).iv) Metafora Dalam Pemilihan Tajuk Drama. Menurutnya lagi Gian Battista Vico. „lambaian senja‟ dan lain-lain lagi.

‟Merindu‟. Tajuk lagu juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej keseluruhan lirik lagu. kecewa. Bicara Luka‟. Kisah perjalanan hidup seorang abang yang dilakunkan oleh Zulhuzaimi yang sangat sukar dan berliku. belukar dan lain-lain ). Kemudahan alam yang disifatkan ada duri. „Purnama‟. Lirik yang ada unsur perbandingan objek. setiap bait dalam lirik merupakan penceritaan kepada lagu tersebut. v) Metafora dalam Lirik Lagu Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat mementingkan persembahan lirik yang indah dan puitis. objek dalam alam yang diberi sifat manusia . perbuatan manusia yang dititipkan perasaan .Merujuk Kamus Dewan (2007. „Bicara‟. penuh dugaan dan cabaran dalam memikul amanah ibunya untuk menjaga adiknya yang terencat akal sehingga akhirnya dia terpaksa kehilangan adiknya yang disahkan mengidap AIDS. „ Berduri‟. suka. „Luka‟. Jalan Berduri Awan mendung yang berarak kedinginan Lautan keruh yang bergelora kecewa Bayu nan lembut yang berhembusan kesedihan Kini jadi taufan kehilangan rakan 9 . Berikut contoh lirik lagu „Jalan Berduri‟. Sebagimana sajak atau pun syair. Unsur metafora pada „Jalan‟. Sebagi contohnya lagu-lagu Siti Nurhaliza di antaranya „ Jalan Berduri‟. Purnama Merindu‟.4th :332) denai bermaksud bekas jejak binatang di hutan ( semak. gembira dan sebagainya yang ditafsirkan melalui metafora. sedih . Penggunaan metafora pada „ Denai Berbisik‟ bersesuaian dengan jalan cerita drama ini yang menyayat hati. duka. alam yang dikaitkan dengan perorangan atau maksud lagu yang dikiaskan dengan pengalaman.

10 . Mengapa duka lara seringkali melingkari diri Bilakah berakhir kisah pilu dari hidupku Jauh ku pergi bawa hati Jauh ku pergi bawa diri yang sepi Oh mungkinkah ku bertemu oh bahagia yang ku cari Segala kepahitan kurasa ku pendamkan Tak mungkin dapat ku meluahkan pedihnya Biarlah daku mengharungi sendiri Waktu sakitnya daku rasakan derita Penyanyi: Siti Nurhaliza Taruddin Gaya bahasa metafora merujuk kepada lirik yang berwarna merah .Sekian lama daku mencari bahagia Namun tiada ku semukakanya di mana Jalanan ku tempuh penuh duri Beginilah suratan hidupku ditentukan.

objek. sesi dialog. perasaan. termudah. penuh dengan makna yang dirungkaikan menggunakan perbandingan alam. puitis dan penuh penceritaan. pernyataan perasan dan pengajaran dengan pengalaman bahasa yang realtif. pengalaman.RUMUSAN Setelah dihurai dengan panjang lebar dan berdasarkan penelitian dari bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi daripada bahan rujukan didapati metafora adalah satu gaya bahasa yang sangat indah. Jelaslah bahawa masyarakat Melayu khususnya sangat akrab dengan metafora kerana penggunaannya yang kerap terutamanya dalam lisan dan bertulis dalam bentuk persembahan. indah. ( 1548 patah perkataan ) 11 . ilmiah. yang berkaitan. perkongsian . perbuatan dan sebagainya Metafora juga adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej atau makna dalam bentuk teringkas. tumbuhan dan yang seerti dengannya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat manusia .

OmbakRindu (25th)Shah Alam. ( 2007). Universiti Putra Malaysia : Tesis Master Sastera [online] . Sungai Hayat : Kuala Lumpur .com/KAJIAN_GAYA_BAHASA_METAFORA_DALA M_NOVEL_LANSKAR_PELANGI_KARYA_.html acessed : (2012/3/30) Denai Berbisik. (2009).Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI Definasi Metafora.. (2012 ) [online] : http://muhd-arif. Dewan Bahasa dan Pustaka.searchinpdf. acessed :(2012/3/30) 12 . http://zarinahhassan:blogspot. Universitas Muhamadiyah Surakarta[online]:www.( 2012/4/14) Ullman & Stephen .html. Hajah Noreshah bt Baharom et . Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Pendidikan Sultan Idris .. acessed . ( 2012 ). al.com/2011/07/denaiberbisik-telemovie-argh. ( 2011 ) .livejournal. (2009). Puji Mawarti. BML Semantik dan Pragmantik Bahasa Melayu : Tanjung Malim Zarinah Hassan (2001) Penggunaan Unsur Alam Sebagai Pelambangan Dalam Puisi Melayu Moden. Jair Sulai.blogspot.html#ixzz1rrhVK44g accessed (2012/4/14) Fauziah Ashari . Languange and Style.com/1712.[online] : http://gengkeretasapu.com/2011/10menyusur_metafora_dalam_sungai_hayat. Kajian Gaya Bahasa Metafora Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kamus Dewan Bahasa ( 4th ). Grup Bahasa Karangkraf. (2006). Oxford Basil Blackwell. (1966).

Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. hononim dan hiponim.TUGASAN B PENGENALAN Semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . SINONIM ANTONIM STRUKTUR MAKNA HIPONIM (SEMANTIK) HONONIM POLISEMI RAJAH 1 : STRUKTUR MAKNA (DALAM 13 SEMANTIK . 2006) pula menjelaskan pandangan yang membayangkan bahawa kajian semantik bermula dengan mengkaji makna-makna perkataan. ayat. Kemudian „se mainein‟ diinggeriskan menjadi se mantics dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik (UPSI . mengkaji makna-makna frasa yang membentuk gatra ayat . Kata “semantik” ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu „sema‟ yang bermaksud isyarat. dan ujaran. Clark & Clark ( 1977: 409 ) dalam Linguistik Melayu (Zulkifley Hamid et al. Perkataan „sema‟ akan menerbitkan kata „se mainein‟ yang bermaksud beerti.. 2011 dalam modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ) Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat (2007 : 1433 ) semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. dan akhir sekali melihat makna ayat yang terhasil daripada gabungan frasa. antonim. frasa. Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. polisemi.

‟ kasut dan sepatu’. Contoh ayat. ‘meninggal dunia’ dikatakan membawa gaya yang lebih sopan. Kata kerja sepak adalah sinonim dengan kata kerja tendang dan teranjang. Selain itu sebahagian kata nama juga mempunyai kata yang mempunyai makna yang sinonim. Terdapat kata-kata sinonim yang hampir serupa tetapi bermasalah kerana perkataanperkataan yang digunakan adalah gaya yang berbeza. Contohnya meninggal dunia. Zulkifley Hamid et al. apabila menyukai seseorang . mati dan mampus. „ kereta dan motokar’. dan „jenazah dan mayat’. ( 2006 : 92 ) menyatakan . tending dan terajang adalah sinonim tetapi kata yang biasa digunakan adalah „sepak dan tendang’ tetapi tidak pada perkataan „ terajang‟ kerana tahap sinonim perkataan „terajang‟ tahap sinonimnya tidaklah sepenuhnya. „dakwat dan tinta’. „Ali menyepak bola itu ke dalam gol’. Kasih .’ mati’ pula menggunakan gaya yang kurang sopan dan gaya bahasa bagi „mampus’ adalah tidak sopan. Sebagai contoh.1.0 Sinonim Dalam ilmu semantik. menyintai dan menyayangi. boleh dikatakan mengasihi. „Ali menendang bola itu ke dalam gol‟ . bukan sahaja kata sifat yang mempunyai pasangan yang mempunyai makna yang sinonim tetapi kata nama dan kata kerja juga mempunyai sifat kesinoniman. Walaupun begitu sebahagian sinonim tidaklah mempunyai makna yang benar-benar serupa sperti dalam contoh kata kerja di atas sepak . Contohnya . 14 . „gerek dan basikal’. istilah sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang serupa atau sama. cinta dan saying adalah tiga perkataan yang dianggap mempunyai makna yang sinonim iaitu menggambarkan sesuatu perasaan yang positif dan penilaian yang tinggi terhadap seseorang. Berdasarkan contoh ini.

sinonim laras sosial . bijak .pintar dan lain-lain lagi. Contoh ayat : „Banyak kilang telah ditutup’. Ke dua.setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan.maksud ayat masih sama dan tidak berubah. Walaupon sinonim bermaksud sama makna. „cakcibau‟ dalam dialek Perak. contohnya „penyanyi‟ ialah orang menyanyi manakala biduan bermaksud lebih tinggi dalam bidang seni.Ini bermaksud.Terdapat 4 jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman .contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. Ke tiga.Walaupun perkataan inimempunyai makna yang sama. contohnya perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokal.Contohnya perkataan ibu dan emak. Ke empat sinonim kolokasi .Ini menunjukkan konsep kata sinonim yang bersifat dua hala dengan ayat sinonimnya dalam sesuatu ayat. budakbudak dan kanak-kanak.Perkataan meninggal hanya akan digunakan untuk manisia sahaja dan tidak sesuai untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan 15 .cerdik dan. contoh „banyak‟ dan „ramai‟.simbol dengan lambing yang tidak akan berubah ayat jika ia digantikan denngan salah satu perkataan tersebut.Perkataan sinonim mempunyai hubungan dua hala dengan perkataan yang sinonom dengannya.namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.Walaupun perkataan diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. „Ramai pelajar gembira dengan keputusan itu’ Sinonim juga dapat diertikan sebagai perkatan yang mempunyai makna kata yang sama.Keduadua perkataan ini mempunyaikesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup.pandai. Adullah Yusuf(2009) menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai cirri pengganti kepada perkataan yang bersinoim dengannya Contoh perkatan-perkatan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti binatang dan haiwan. sinonim konteks . contohnya „belalang‟ bermakna patung dalam dialek Melayu.bohong dan tipu.misalnya dan contohnya.namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut.

2004:57).untuk haiwan dan tdaksesuai untuk manusia.Ramai ahli bahasa telah mendifinisikan dan memberi pendapat tentang antonim. Contoh bagi kata „gemuk‟ mempunyai kata lainnya iaitu kata „kurus‟.Alias Mohd Yatim.0 Antonim Antonim ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani Kuno. Kesinoniman dalam sesuatu bahasa akan terjadi apabila banyak serapan antara bahasa. Menurut Abdullah Yusof .masam lawannya manis danlain-lain lagi. PEMBAHAGIAN ANTONIM Antonim Berpasangan Antonim Berperingkat Antonim Berhubungan 16 .Hal ini menunjukkanpemakaian perkatan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim.Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kulper & Allan.dialek dan ragam bahasa berlaku.Perkataan antonim berasal daripada perkataan „anoma‟yangmembawa maksud „nama‟dan „anti‟yang membawa maksud‟melawan‟(Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin. 2.dan Moh Ra‟in Shaari(2009).Di sini dapatlah disimpulkan bahawa antonim ialah sesuatu kata yang mempunyai sesuatu kata yang berlawan dengannya seperti jantan lawannya betina. Asmah Haji Omar(2008)ula menyatakan antonim sebagai kata lawan dan maknanya ialah kata yang mempunyai pertentangan dari segi maknanya dengan kata lain.antoim berperingkat.antonim dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu antonim berpasangan. Kesantunan dan ketertiban menuturkan katajuga menjadi lebih teratur dan terjamin.dan antonim berhubung.2004).

Perkataan nipis dan kecil memberi gambaran bahawa daun pandan itu ringan dan saiznya kecil.hidup lawanya mati. Buku itu sangat tebal dan besar. „Kucing itu tidur di bawah meja’. Antara contoh antonim yang saling melengkami Lawan perkataan di atas ialah di bawah.Contohnya lelaki lawanya perempuan. Contoh ayat daripada perkataan tebal dan besar. ‘Daun pokok pandan nipis.siang lawanya malam dan lain-lain lagi.jatuh lawannya bangun. panjang dan kecil digunakan untuk memberitahu rupa bentuk daun pandan yang sebenar kepada pembaca. Contoh ayat.Antonim berhubung membawa maksud hubungan antara dua maujud daripadasatu sudut pandangan yang berbeza. 17 .beli lawannya bangun dan lain-lainlagi. Panjang pula lawannya ialah pendek dan kecil lawannya besar. boleh dibahagikan ialah perkataan tinggi lawannya rendah. Perkataan nipis. Berdasarkan contoh ayat yang berbunyi. Kedua-dua ayat ini menujukkan kedudukan tempat yang berbeza iaitu di atas talam dan di bawah meja. Lawan perkataan nipis ialah tebal. „Naziman membasuh daun pandan itu lalu diletakkan di atas talam’. Perkataan tebal dan besar pula memberitahu bahawa buku itu berat dan bersaiz besar. Perkataan di atas menunjukkan tempat atau kedudukan.Contohnya tarik lawanya tolak. Antonim berpasangan juga dikenali sebagai antonim penggenap dan juga disebut sebagai komplimentarian yang melengkapi antara satu dengan lain. panjang dan kecil’. Contoh ayat di bawah ialah. Antonim berperinkat juga dipanggil sebagai antonim tafsiran dan sering dikaitkan dengan kata adjektif.

Polisim menurut kontek ialah perkataanyang mempunyai makna yang belainan bergantung kepada konteknya. „Memerah‟ juga boleh membawa makna berfikir. lemah tidak diyakini sebagai benar atau logik dan lemah dari segi ekonomi.contoh perkataan „telur‟yang membawa maksud telur ayam. „Amran memerah otak untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang dikemukan dalam peperiksaannya. Polisim merupakan keadaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Contohnya . Contoh ayat ‘Mak Yam sibuk memerah kelapa untuk mendapatkan santan’.tetapi kewujudan polisim dilihat dengan berasaskan kontek penggunaan.0 Polisim atau Polisemi Merujuk kamus Dewan edisi ke-4. polisim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna. Situasi ini berlaku disebabkan oleh keadaan semulajadi dan juga konteks. ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. Perkataan 18 .Dengan kata lain polisim ialah hubungan kata atau fasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. .itik dan sebagainya. perkataan „memerah‟ dalam ayat bermaksud sedang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasilnya iaitu santan.3. Menurut Zulkifley Hamid pula. Contoh polisim tulen ialah perkataan „lemah‟ yang mempunyai pelbagai makna iaitu lemah tidak ada daya.Berdasarkan contoh berikut „tentang‟ bervariasi maknanya. lemah bermakna gagal atau rendah dari segi pencapaian.Selain itu.’ ‟ memerah‟ di sini membawa maksud berfikir dengan bersungguh-sungguh.Sebagai contoh kata bantu‟tentang‟boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara dan ada masanya perkataan „tentang‟boleh membawa maksud lawan. Beradasarkan contoh yang diberi . (2007 : 1222 ) polisim atau polisemi ialah satu bentuk kata. telur membawamaksud markah pencapaian yang bergitu lemah dan kesan benjolan kerana dipukul atau ditumbuk.Seperti dalam ayat‟kita tentang habis-habisan.

ya. Contoh ayat lemak ayam.” Perkataan lemak boleh membawa maksud yang lain seperti lemak ayam. 19 . Contohnya „kambing‟.” Man. dan „rusa‟ adalah hiponim daripada binatang.0 Homonim Perkataan „homonim‟berasal dari bahasa Yunani Kuno iaitu anoma „nama‟ dan homo „sama‟. „Untuk penjagaan kesihatan yang baik. Oleh itu dalam kamus perkataan homonim. ia diperakukan sebagai dua perkataan yang berlainan dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan iaitu daki I „kotoran‟ dan daki II „panjat”. lemak daging dan sebagainya. „ lembu‟. ‟ Pelajar fakulti kejuruteraan berjaya mereka sebuah kereta berkuasa elektrik. Contoh ayat. Ia juga boleh digunakan sebagai bahasa kiasan iaitu naik lemak. Kata-kata homonim dikira sebagai dua kata yang berasingan atau diberi dua maksud. tolong ambilkan daun pandan untuk mak. perkataan nasi lemak merujuk kepada sejenis makanan yang disukai oleh ramai orang. Homonim ialah kata yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza lapangan maknanya. perkataan mereka membawa maksud yang pelbagai. Contoh ayat. Sebagai contohnya. lepas makan nasi lemak itu nanti.’ 5-0 Hiponim Berdasarkan Kamus Dewan 4th ( 2007 : 50) hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.’ Selain daripada itu. mereka boleh membawa maksud mencipta sesuatu alat.4. Mereka boleh membawa maksud sekumpulan orang yang ramai. Contoh perkataan „daki‟ mempunyai makna memanjat dan satu lagi merujuk kepada kekotoran.’ Selain daripada itu.‟ Mereka berkumpul di padang untuk memulakan latihan sukan. kita disarankan supaya jangan memakan lemak ayam.

cucur adalah hiponim bagi kuih.Manakala kelapa. Bagi hiponim umum menurut Abdullah Hassan 92005:235).Contohnya seperti bunga melur.Kata nama itu kemudian boleh dicantumkan dengan perkataan yang menjadi komponen maknanya.mawar dan lainlain.lampam.menjadi beras dimasak menjadi nasi.setelah padi diproses. Contoh hiponim yang lain yang dapat saya berikan untuk menambahkan kefahaman contohnya tenggiri. Umumnya katakata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim.Oleh itu dalam bahasa Melayu membezakan perkataan padi dari beras dan nasi. Dalam sesetengah bahasa lain. 2006 : 233 ).donat.Ada bunga melur.Padi merupakanbijian yang belum dibuang kulitnya. Terdapat dua jenis hiponim yang terdapat dalam bidang linguaistik makna iaitu hiponim tulen dan hiponim umum.perkataan bunga mesti digabungkan dengan sesuatu jenis bunga tertentubagi menamakan jenis bunga tertentu.mangga.hiponim umum berlaku apabila terdapatsatu perkataan yang menjadi nama umum.kenanga.Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas bagi segolongan perkataan . Oleh itu.Bahulu. golongan kata seperti ini akan lebih jelas maknanya jika diteliti struktur tatatingkatnya. Ini beerti bahawa sesuatu jenis rumah mesti bergabung dengan perkataan rumah untuk membentuk satu komponen kata nama am. Contoh hiponim tulen adalah „padi‟ iaitu perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengnnya iaitu „beras‟ dan ‘ nasi’.Perkataan bunga memberi nama kepada semua jenis bunga.Perkataan bunga adalah umum.anggur adalah hiponim bagi buah. ( Abdullah Hassan .Contoh lain yang boleh kita lihat seperti „rumah teres‟ dan‟ rumah banglo’. 20 .sembilang adalah hiponim bagi ikan. Dengan kata lain hiponim adalah kata-kata yang mewakili kata hipernim. keripap.bawal.

konteks dan situasi perkataan itu digunakan juga perlu diberi perhatian. Oleh itu. polisime . Sebagai seorang guru Bahasa Melayu.Penelitian terhadap perkataan yang digunakan sangat penting untuk memahami maksud yang ingin disampaikan.antonim. Selain daripada itu. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka.polisime. sinonim. sesorang itu harus dapat membezakan setiap maksud perkataan dengan tepat dan memahami setiap tafsiran tentang hubungan dari segi persamaan dan perbezaan antara sinonim. Perbezaan situasi akan memberi makna yang berbeza terhadap makna kata yang dipilih dalam sesuatu ayat.Rumusan Terdapat pelbagai perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu dan perlu difahami dengan betul agar tidak berlaku salah faham bahasa.kerana setiap satu antaranya ada perkaitan dan perhubungan yang sangat halus dan mengelirukan. Oleh itu. Oleh itu pengguna bahasa harus memahami makna kata berdasarkan konteks yang berbeza walaupun sesuatu kata disebut dengan bunyi yang sama dan dieja dengan ejaan yang serupa. jika kita salah mentafsir antara perkataan antonim.harmonim hiponim dan lain-lain lagi . Adakalanya. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakkan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa (2160 patah perkataan) 21 .Jesteru itu saya sangat bersyukur kerana dengan kajian terperinci setiap interprestasi makna ini sangat membantu saya dan memberi input yang banyak dan berguna. homonim dan hiponim akan menyebabkan murid salah dalam membuat pemahaman terhadap perkataan itu.

htm. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004 from http://tatabahasabm. (2004). Hajah Noreshah bt Baharom et . Didikan Bestari Sdn Bhd.tripod. Kamus Dewan Bahasa ( 4 th ). Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Baskaran. ( 2007). Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan.BIBLIOGRAFI Asha Doshi. (2004). General Linguistics: Semantics. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Campin Reka. 22 . (2003).com/tata. Kuih Limas Ibuku. L. Kuala Lumpur. Aleesya Saffiya. Retrieved 20th Feb. al. (2004).Kuala Lumpur. Tata Bahasa: Bahasa Melayu.

TELEFON 013-6076140 NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 201 23 . ID D046102 NO.BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU PORTFOLIO TUGASAN FORUM DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO.

Pelajar kita juga akan terdedah dengan makna sesuatu kata dan mahir mentafsir sesuatu kata dan ini boleh mengelakkan kekeliruan dan pelajar dapat menggunakan kata yang sesuai dengan setuasi. Setiap ayat yang ditulis perlulah gramatis dan bermakna supaya penulisan yang dihasilkan bermutu dan memenuhi piawaian yang ditetapkan.Matriks Semester : MD ALI BIN AB AZIZ : 740706-05-5147 : D20102046102 :3 Bidang pengajian : Bahasa Melayu ( sekolah rendah ) Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kepis Felda 72100 Bahau. dalam memberi pendapat tentang kepentingan semantik didalam P&P di sekolah. Negeri Sembilan Alamat E-mel : ali13579@gmail. Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 28 Mar 2012 12:24:39 PM (13 read/s) Salam satu malaysia.com kepentingan semantik dalam P&P di sekolah. Penguasaan aspek semantik mampu menjadikan seseorang murid itu menguasai pertuturan Bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna 28 Mar 2012 12:36:51 PM 24 .View Message : Current Topic BUTIRAN DIRI Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 01 Mar 2012 09:56:40 AM (17 read/s) Nama No. Terutama dalam membuat karangan dan juga pertuturan harian. saya berpendapat ia sangat penting terutama bagi meningkatkan mutu mata pelajaran bahasa melayu diperingkat rendah lagi. Re : KEPENTINGAN SEMANTIK Posted By : 28 Mar 2012 12:39:48 PM 27 Mar 2012 08:33:11 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohd Zamrin Bin Janhari No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju mengatakan bidang semantik amat penting dan diberikan penekanan yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Kad Pengenalan No. Ini dapat diperhatikan dalam aspek penulisan yang memerlukan seseorang murid menghuraikan isi-isi yang diberi dengan gaya penulisan yang betul. Ia juga boleh memperkayakan pelajar kita dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa.

Pemilihan perkataan atau ayat yang tidak sesuai akan menyebabkan timbul masalah komunikasi dan perbezaan pemahaman. Umumnya semantik bermaksud makna perkataan. 25 .Ini seterusnya boleh menyebabkan orang lain yang mendengar akan mendapat maklumat yang salah atau kurang tepat.Re : Kepentingan Semantik Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ MAIZATUN BINTI MOHAMED NAZRI No File Attach 21 Mar 2012 02:17:52 PM Reply To : Attachment : Sememangnya bidang semantik dalam P&P amat penting bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru. Apabila kurang menguasai semantik akan menyebabkan penggunaan perkataan yang kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat. ilmu semantik juga mengajarkan kita supaya memilih ayat. semantik merupakan satu bidang yang membantu kita membina dan melafaz ayat yang bermakna untuk dituturkan semasa berkomunikasi. Amat penting bagi murid-murid mempelajarinya. frasa yang bersesuaian dengan khalayak mengikut budaya masyarakat setempat kerana perkataan dan ayat bukan sahaja mempunyai makna tetapi makna tersebut berkait dengan makna perkataan dan ayat yang lain. Re : Kepentingan Semantik Dalam P&P Posted By : 02 Apr 2012 10:11:41 AM 20 Mar 2012 04:12:40 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Sarina Binti Huisei No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. Re : kepentingan semantik dalam pnp Posted By : 02 Apr 2012 10:00:07 AM 24 Mar 2012 04:29:25 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohammad Erwan Bin Mohammad Tapsir No File Attach Reply To : Attachment : Saya setuju dengan pandangan saudari.Di mana ia akan memudahkan proses P&P Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran lain didalam kelas..Selain itu.

Kekeliruan dan salah tafsir terhadap makna kata mungkin boleh berlaku terutama pada perkataan banyak makna dan homonim dan juga disebabkan oleh sesuatu konteks atau situasi. Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. antonim.Struktur makna ini amat penting dalam P&P.Group Forum . hononim dan hiponim.Print Message () Re : kepentingan semantik dalam P&P Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : ROSLIN BIN TAHARUDDIN 16 Apr 2012 09:36:17 AM 13 Apr 2012 04:41:46 PM Bidang semantik adalah bidang yang mengkaji makna kata. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa Melayu terutama dalam P&P. Oleh itu.terutama bagi guru yang mengajar bahasa melayu supaya murid tidak keliru denganpenggnaan kata. polisemi. Pengguna harus menguasai bidang semantik untuk memahami makna kata dengan meluas dan tepat. Group Forum . Adakalanya. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. Kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu belum tentu seseorang itu menguasai makna kata dengan baik. 26 .Print Message () Re : Forum 1 Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : WAN HARTINI BINTI WAN HAMAT 17 Apr 2012 10:52:26 AM 13 Apr 2012 11:34:10 PM Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan.