PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH (a) (b) 2.

FORUM JUMLAH

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU

PORTFOLIO TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 2012

1

ISI KANDUNGAN FORTFOLIO PERKARA HALAMAN 3-4

Pengenalan

1.0 Contoh metafora dalam Bahasa Melayu 1.1 Metafora dalam pembinaan puisi 1.2 Metafora dalam penulisan novel 1.3 Metafora dalam peribahasa 1.4 Metafora dalam pemilihan tajuk drana 1.5 Metafora dalam lirik lagu
5 6 7-8 8-9 9-10

2.0 Rumusan

11

Biblografi

19-10

Tugasan B Pengenalan

20-21

1.0 Sinonim 2.0 Antonim 3.0 Polisem atau polisemi 4.0 Homonim 5.0 Hiponim Rumusan Bibliografi Forum

22

21 22 23-26

Tugasan A
2

Berdasarkan Kamus Dewan (4th. 3 . metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan berkenaan ( sebagai perbandingan atau kiasan ). bagai dan umpama. peribahasa ( termasuk simpulan bahasa ) dan unsur semantik dalam nahu. bak. Berdasarkan maklumat [online]. terdapat pelbagai perkatan yang menjekaskan maksud bahasa.com/1712. jenis-jenis makna. perkataan metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek iaitu „meta‟ bermaksud „atas‟ manakala ‘ pherein’ bermaksud „diangkat‟. seakanakan.Ini bermaksud sesuatu perkataan itu mempunyai makna lain untuk tujuan tertentu. perkataan . Justeru itu . Bagi suatu unsur yang dinamik.livejournal. ayat dan ajaran . ibarat. Berdasarkan modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ( 2011 : 131).Pengenalan Bahasa merupakan sistem yang amat penting bagi manusia. Oleh itu metafora merujuk kepada asatu proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu objek „diangkat ke atas „ atau dipindahkan kepada orang lain. menjelaskan Semantik secara ringkasnya sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Antaranya merujuk kepada „metafora‟. bahasa sentiasa dianalisis dan didekati menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengkajinya.html . http://muhd- arif. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1996) pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan – perkataan seperti seolah-olah. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu merujuk aspek–aspek seerti dan rujukan . ayat . „Semantik‟ atau bidang makna sebenarnya menjadi sebahagian ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . pg 1029). laksamana.2001. Antara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. macam . seperti.frasa.

Menurut Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian . Setelah membuat kajian dan penelitian . Biarpun begitu mungkin banyak lagi contoh metafora digunakan tetapi saya akan mengupas enam di antaranya seperti gambarajah 1 berikut.objek dan sebagainya dengan maksud yang merujuk sekitar kehidupan manusia khususnya. manusia menggunakan metafora untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan. metafora digunakan dalam pelbagai jenis penyampaian yang merujuk kepada perbandingan alam. lirik lagu dan penulisan novel.haiwan. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. i)Dalam pembinaan puisi v)Dalam lirik lagu CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU ii)Dalam penulisan novel iii)Dalam peribahasa iv)Dalam tajuk drama Rajah 1 : contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu 4 . tajuk drama masyarakat. penggunaan peribahasa. Antara contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang diperolehi adalah dalam pembinaan puisi. kata-kata nasihat dan hujah para pemikir Islam . Merujuk kepada kenyataan ini berikut adalah contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Contoh Metafora dalam Bahasa Melayu Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. Cara yang terbaik ialah mengaittkan dengan sesuatu perkara yang konkrit atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat.

menjelaskan bahasa perlambangan atau metafora adalah elemen penting dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya : “ Kita dapat menyimpulkan bahawa „Metafora” atau kias ibarat adalah antara alatan terpenting sastera Melayu sejak awal lagi . 2006 .” Daripada kenyataan itu jelaslah menunjukkan kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian alam semulajadi karya penulis Melayu . sama seperti sebatang sungai yang mengalir ke muara. Contohnya . 38) berikut : Sungai Hayat Ini sungai berliku Airnya sekeras batu Arusnya mata pisau Muaranya tanda tanyaku Dengan nyali keyakinan Di sini ku kayuh sampan harapan Pada airnya ku saring kelembutan Padaarusnya ku jarring kebeningan Ini sungai berliku Mengapungkan degup rinduku Mengalirkan pijar cintaku Kesamudera Maha Khalikku 5 .‟ Sungai Hayat‟( Jair Sulai.Ini jelas dapat dilihat dari baris-baris puisi (pg. menempuh pelbagai pengalaman menuju ke negeri yang abadi.i) Metafora Dalam Pembinaan puisi Muhamad Haji Salleh (2002: pg 135) dalam huraian tentang Sungai Hayat. 2001) unsur alam semulajadi iaitu „sungai‟ yang diberi sifat „hayat‟ iaitu manusia yang hidup menumpukan sebuah metafora yang membawa cerita perlambangan tentang sebatang sungai yang maksudnya perjalanan diri sentiasa berterusan . melalui zaman penulisan sehinggalah zaman mutakhir. pemikiran dan mesej puisi . Oleh sebab itu orang Melayu suka menyampaikan makna secara tidak langsung . melalui penulisan kumpulan puisi . Unsur metafora dalam penulisan puisi membawa makna. maka ini menjadi amat penting malah menjadi satu ciri dasar dalam estetikannya.

Bukan itu sahaja penggunaan metafora di dalam novel juga memberi impak makna yang tersirat dalam kata-kata yang diungkapkan . „Rindu‟ membandingkan perlambanagan sifat ombak yang menyimpan seribu satu rahsia yang tersirat di dalam lautan dengan membawa makna perasaan yang dibawa . antaranya metafora.ii) Metafora Dalam Penulisan Novel “ Novel menjadi salah satu bahagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari bahasa kreatifitas pengarangnya. Sebagai contohnya. Tajuk novel yang berunsurkan metafora menerangkan keseluruhan penceritaan novel itu. Selain itu memberikan tajuk menggunakan bahasa metafora juga melambangkan isi kandungan flot penceritaan sesuatu novel. Akhirnya kehidupan yang berliku dan dihadapi dengan penuh kesabaran membuahkan kebahagiaan dan kasih antara watak utamanya. Sumber: koleksi novel pilihan isteri saya. 2009 dalam Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar Pelangi ). yang penuh dengan keperitan dan permainan rahsia perasaan . Wujud dari kreativitas pengarang tersebut salah satunya melalui penulisan gaya bahasa. saya memilih novel „ Ombak Rindu „ yang tidak asing lagi malahan sebagaimana umum tahu novel ini juga telah difilemkan. Novel ini mengisahkan kisah hidup Izzah. „Ombak‟ dititipkan dengan sifat manusia. Berdasarkan kepada kenyataan ini jelaslah bahawa gaya bahasa metafora digunakan juga dalam penulisan novel bagi mengindah dan mempelbagaikan penyampaian bahasa untuk mengamit pembacaan penggemar novel.” ( Puji Mawarti. 6 .

7 . Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi. Dalam menilai metafora yang digunakan dalam peribahasa. „melukut di tepian gantang‟. tingkahlaku dan aktivitiaktiviti manusia. Menurut lukman Ariffin & Abu Khair Atan dalam dalam Modul Semantik dan Pragmatik.iii) Metafora Dalam Peribahasa Peribahahasa dilihat berupaya mendukung pelbagai takrifan. Selain itu . Justeru itu bertepatan dengan kajian metafora dalam kehidupan seharian ini maka peribahasa tergolong dalam metafora juga. semakin berisi semakin menunduk‟. antara lain contoh peribahasa dengan corak metafora adalah „resmi padi. pagar makan padi „Pagar‟ merupakan objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar digambarkan berupaya melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk terus hidup seperti „makan‟ sewaktu perut lapar. Contoh ini dapat dlihat dalam huraian peribahasa yang dipilih iaitu : Harapkan pagar. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang diharapkan boleh menjadi pelindung sebaliknya telah memusnahkannya.UPSSI (2011: 65 ) menyatakan peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling.‟ biar mati anak jangan mati adat‟ dan lain-lain. metafora yang digunakan adalah „metafora ontologikal „ yang dilihat pada objek fizikal yang diberi sifat perorangan.

seorang ahli falsafah Itali menyifatkan kaedah pembinaa metafora seperti ini sebagai „anthopomorphic metaphore”. Sumber : http://gengkeretasapu. Drama ini pernah ditayangkan di Astro Prima pada 9 Disember 2009 dan diulang-tayang terkini pada minggu lepas ( 5 April 2012 ). Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan ulasan Ullman & Stephen ( 1966:84). “ expressions reffering to inaminate objects formed by transfers from the body and its part.blogspot. Menurutnya lagi Gian Battista Vico. from human sense and human passions. Antara yang menarik perhatian saya adalah drama „ Denai Berbisik‟.iv) Metafora Dalam Pemilihan Tajuk Drama.com/2011/07/denai-berbisik-telemovieargh.html#ixzz1rrhVK44g 8 .” Justeru itu antara sedar atau tidak banyak drama-drama tempatan menggunakan kaedah bahasa metafora dalam pemilihan tajuk drama tersebut. „lambaian senja‟ dan lain-lain lagi. Tajuk drama ini mengambarkan keseluruhan flot cerita. Berdasarkan kajian Zurinah Hassan (2001) dalam tesisnya menjelaskan adanya penggunaan penciptaan metafora yang menghubungkan unsur alam dan manusia seperti „kaki pagi‟.

objek dalam alam yang diberi sifat manusia . belukar dan lain-lain ). Kisah perjalanan hidup seorang abang yang dilakunkan oleh Zulhuzaimi yang sangat sukar dan berliku. kecewa. Penggunaan metafora pada „ Denai Berbisik‟ bersesuaian dengan jalan cerita drama ini yang menyayat hati. Sebagi contohnya lagu-lagu Siti Nurhaliza di antaranya „ Jalan Berduri‟. Purnama Merindu‟. „Luka‟. gembira dan sebagainya yang ditafsirkan melalui metafora. Bicara Luka‟. Tajuk lagu juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej keseluruhan lirik lagu. Berikut contoh lirik lagu „Jalan Berduri‟. alam yang dikaitkan dengan perorangan atau maksud lagu yang dikiaskan dengan pengalaman.‟Merindu‟. Unsur metafora pada „Jalan‟.4th :332) denai bermaksud bekas jejak binatang di hutan ( semak. perbuatan manusia yang dititipkan perasaan . „Purnama‟.Merujuk Kamus Dewan (2007. „ Berduri‟. sedih . Kemudahan alam yang disifatkan ada duri. duka. penuh dugaan dan cabaran dalam memikul amanah ibunya untuk menjaga adiknya yang terencat akal sehingga akhirnya dia terpaksa kehilangan adiknya yang disahkan mengidap AIDS. Sebagimana sajak atau pun syair. „Bicara‟. setiap bait dalam lirik merupakan penceritaan kepada lagu tersebut. Jalan Berduri Awan mendung yang berarak kedinginan Lautan keruh yang bergelora kecewa Bayu nan lembut yang berhembusan kesedihan Kini jadi taufan kehilangan rakan 9 . suka. v) Metafora dalam Lirik Lagu Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat mementingkan persembahan lirik yang indah dan puitis. Lirik yang ada unsur perbandingan objek.

10 . Mengapa duka lara seringkali melingkari diri Bilakah berakhir kisah pilu dari hidupku Jauh ku pergi bawa hati Jauh ku pergi bawa diri yang sepi Oh mungkinkah ku bertemu oh bahagia yang ku cari Segala kepahitan kurasa ku pendamkan Tak mungkin dapat ku meluahkan pedihnya Biarlah daku mengharungi sendiri Waktu sakitnya daku rasakan derita Penyanyi: Siti Nurhaliza Taruddin Gaya bahasa metafora merujuk kepada lirik yang berwarna merah .Sekian lama daku mencari bahagia Namun tiada ku semukakanya di mana Jalanan ku tempuh penuh duri Beginilah suratan hidupku ditentukan.

perkongsian . Jelaslah bahawa masyarakat Melayu khususnya sangat akrab dengan metafora kerana penggunaannya yang kerap terutamanya dalam lisan dan bertulis dalam bentuk persembahan.RUMUSAN Setelah dihurai dengan panjang lebar dan berdasarkan penelitian dari bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi daripada bahan rujukan didapati metafora adalah satu gaya bahasa yang sangat indah. tumbuhan dan yang seerti dengannya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat manusia . pengalaman. termudah. puitis dan penuh penceritaan. yang berkaitan. indah. ilmiah. perasaan. pernyataan perasan dan pengajaran dengan pengalaman bahasa yang realtif. sesi dialog. penuh dengan makna yang dirungkaikan menggunakan perbandingan alam. perbuatan dan sebagainya Metafora juga adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej atau makna dalam bentuk teringkas. ( 1548 patah perkataan ) 11 . objek.

(2009).com/KAJIAN_GAYA_BAHASA_METAFORA_DALA M_NOVEL_LANSKAR_PELANGI_KARYA_. Kajian Gaya Bahasa Metafora Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.( 2012/4/14) Ullman & Stephen . (1966). Universiti Putra Malaysia : Tesis Master Sastera [online] .html. Jair Sulai.BIBLIOGRAFI Definasi Metafora. Kamus Dewan Bahasa ( 4th ). acessed .blogspot.. Dewan Bahasa dan Pustaka. OmbakRindu (25th)Shah Alam. Hajah Noreshah bt Baharom et . Languange and Style. Oxford Basil Blackwell.html#ixzz1rrhVK44g accessed (2012/4/14) Fauziah Ashari . al. Universitas Muhamadiyah Surakarta[online]:www. acessed :(2012/3/30) 12 . Puji Mawarti. (2012 ) [online] : http://muhd-arif.com/2011/10menyusur_metafora_dalam_sungai_hayat.com/2011/07/denaiberbisik-telemovie-argh. http://zarinahhassan:blogspot. Sungai Hayat : Kuala Lumpur . ( 2007).livejournal. Dewan Bahasa dan Pustaka.. ( 2011 ) .html acessed : (2012/3/30) Denai Berbisik. BML Semantik dan Pragmantik Bahasa Melayu : Tanjung Malim Zarinah Hassan (2001) Penggunaan Unsur Alam Sebagai Pelambangan Dalam Puisi Melayu Moden.Kuala Lumpur. (2006). (2009). Grup Bahasa Karangkraf.searchinpdf. ( 2012 ). Universiti Pendidikan Sultan Idris .com/1712.[online] : http://gengkeretasapu.

Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. 2006) pula menjelaskan pandangan yang membayangkan bahawa kajian semantik bermula dengan mengkaji makna-makna perkataan.. hononim dan hiponim. dan akhir sekali melihat makna ayat yang terhasil daripada gabungan frasa. ayat. 2011 dalam modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ) Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat (2007 : 1433 ) semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. frasa. Kemudian „se mainein‟ diinggeriskan menjadi se mantics dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik (UPSI . antonim. Perkataan „sema‟ akan menerbitkan kata „se mainein‟ yang bermaksud beerti. mengkaji makna-makna frasa yang membentuk gatra ayat . Kata “semantik” ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu „sema‟ yang bermaksud isyarat. polisemi. Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. Clark & Clark ( 1977: 409 ) dalam Linguistik Melayu (Zulkifley Hamid et al. SINONIM ANTONIM STRUKTUR MAKNA HIPONIM (SEMANTIK) HONONIM POLISEMI RAJAH 1 : STRUKTUR MAKNA (DALAM 13 SEMANTIK .TUGASAN B PENGENALAN Semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . dan ujaran.

’ mati’ pula menggunakan gaya yang kurang sopan dan gaya bahasa bagi „mampus’ adalah tidak sopan. istilah sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang serupa atau sama. „Ali menendang bola itu ke dalam gol‟ .‟ kasut dan sepatu’. mati dan mampus. „dakwat dan tinta’. Sebagai contoh. Walaupun begitu sebahagian sinonim tidaklah mempunyai makna yang benar-benar serupa sperti dalam contoh kata kerja di atas sepak . Zulkifley Hamid et al. boleh dikatakan mengasihi. Kasih . menyintai dan menyayangi. cinta dan saying adalah tiga perkataan yang dianggap mempunyai makna yang sinonim iaitu menggambarkan sesuatu perasaan yang positif dan penilaian yang tinggi terhadap seseorang. tending dan terajang adalah sinonim tetapi kata yang biasa digunakan adalah „sepak dan tendang’ tetapi tidak pada perkataan „ terajang‟ kerana tahap sinonim perkataan „terajang‟ tahap sinonimnya tidaklah sepenuhnya. Contohnya . ‘meninggal dunia’ dikatakan membawa gaya yang lebih sopan. Contohnya meninggal dunia. bukan sahaja kata sifat yang mempunyai pasangan yang mempunyai makna yang sinonim tetapi kata nama dan kata kerja juga mempunyai sifat kesinoniman.1. Berdasarkan contoh ini. Contoh ayat. Terdapat kata-kata sinonim yang hampir serupa tetapi bermasalah kerana perkataanperkataan yang digunakan adalah gaya yang berbeza. dan „jenazah dan mayat’. ( 2006 : 92 ) menyatakan . „Ali menyepak bola itu ke dalam gol’. „ kereta dan motokar’. Selain itu sebahagian kata nama juga mempunyai kata yang mempunyai makna yang sinonim. apabila menyukai seseorang . „gerek dan basikal’. Kata kerja sepak adalah sinonim dengan kata kerja tendang dan teranjang. 14 .0 Sinonim Dalam ilmu semantik.

„cakcibau‟ dalam dialek Perak. sinonim laras sosial . contohnya „belalang‟ bermakna patung dalam dialek Melayu. contoh „banyak‟ dan „ramai‟. Ke tiga. Ke dua. bijak .cerdik dan. contohnya „penyanyi‟ ialah orang menyanyi manakala biduan bermaksud lebih tinggi dalam bidang seni.namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut.bohong dan tipu.misalnya dan contohnya.Ini bermaksud. Walaupon sinonim bermaksud sama makna.Ini menunjukkan konsep kata sinonim yang bersifat dua hala dengan ayat sinonimnya dalam sesuatu ayat.Walaupun perkataan inimempunyai makna yang sama.Walaupun perkataan diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya.Perkataan meninggal hanya akan digunakan untuk manisia sahaja dan tidak sesuai untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan 15 .simbol dengan lambing yang tidak akan berubah ayat jika ia digantikan denngan salah satu perkataan tersebut.pintar dan lain-lain lagi. budakbudak dan kanak-kanak. „Ramai pelajar gembira dengan keputusan itu’ Sinonim juga dapat diertikan sebagai perkatan yang mempunyai makna kata yang sama. Ke empat sinonim kolokasi . Adullah Yusuf(2009) menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai cirri pengganti kepada perkataan yang bersinoim dengannya Contoh perkatan-perkatan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti binatang dan haiwan.Terdapat 4 jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman .Perkataan sinonim mempunyai hubungan dua hala dengan perkataan yang sinonom dengannya.contohnya ialah perkataan meninggal dan mati.namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.pandai. sinonim konteks .setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan.Contohnya perkataan ibu dan emak. Contoh ayat : „Banyak kilang telah ditutup’.Keduadua perkataan ini mempunyaikesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup.maksud ayat masih sama dan tidak berubah. contohnya perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokal.

masam lawannya manis danlain-lain lagi.0 Antonim Antonim ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani Kuno.Perkataan antonim berasal daripada perkataan „anoma‟yangmembawa maksud „nama‟dan „anti‟yang membawa maksud‟melawan‟(Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin. PEMBAHAGIAN ANTONIM Antonim Berpasangan Antonim Berperingkat Antonim Berhubungan 16 . Kesinoniman dalam sesuatu bahasa akan terjadi apabila banyak serapan antara bahasa.dan Moh Ra‟in Shaari(2009).dan antonim berhubung.Alias Mohd Yatim.2004). Contoh bagi kata „gemuk‟ mempunyai kata lainnya iaitu kata „kurus‟. Kesantunan dan ketertiban menuturkan katajuga menjadi lebih teratur dan terjamin.Di sini dapatlah disimpulkan bahawa antonim ialah sesuatu kata yang mempunyai sesuatu kata yang berlawan dengannya seperti jantan lawannya betina.untuk haiwan dan tdaksesuai untuk manusia. Menurut Abdullah Yusof .Ramai ahli bahasa telah mendifinisikan dan memberi pendapat tentang antonim. 2004:57). 2.dialek dan ragam bahasa berlaku.antoim berperingkat. Asmah Haji Omar(2008)ula menyatakan antonim sebagai kata lawan dan maknanya ialah kata yang mempunyai pertentangan dari segi maknanya dengan kata lain.antonim dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu antonim berpasangan.Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kulper & Allan.Hal ini menunjukkanpemakaian perkatan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim.

Buku itu sangat tebal dan besar. boleh dibahagikan ialah perkataan tinggi lawannya rendah. Perkataan tebal dan besar pula memberitahu bahawa buku itu berat dan bersaiz besar.Antonim berhubung membawa maksud hubungan antara dua maujud daripadasatu sudut pandangan yang berbeza. 17 . Antonim berpasangan juga dikenali sebagai antonim penggenap dan juga disebut sebagai komplimentarian yang melengkapi antara satu dengan lain. Berdasarkan contoh ayat yang berbunyi. panjang dan kecil’. panjang dan kecil digunakan untuk memberitahu rupa bentuk daun pandan yang sebenar kepada pembaca. Contoh ayat. ‘Daun pokok pandan nipis. „Naziman membasuh daun pandan itu lalu diletakkan di atas talam’.siang lawanya malam dan lain-lain lagi. Antonim berperinkat juga dipanggil sebagai antonim tafsiran dan sering dikaitkan dengan kata adjektif. Contoh ayat daripada perkataan tebal dan besar.hidup lawanya mati. Perkataan nipis dan kecil memberi gambaran bahawa daun pandan itu ringan dan saiznya kecil. Perkataan di atas menunjukkan tempat atau kedudukan. Perkataan nipis.beli lawannya bangun dan lain-lainlagi. Lawan perkataan nipis ialah tebal. Panjang pula lawannya ialah pendek dan kecil lawannya besar.Contohnya tarik lawanya tolak. Kedua-dua ayat ini menujukkan kedudukan tempat yang berbeza iaitu di atas talam dan di bawah meja.Contohnya lelaki lawanya perempuan. Contoh ayat di bawah ialah.jatuh lawannya bangun. Antara contoh antonim yang saling melengkami Lawan perkataan di atas ialah di bawah. „Kucing itu tidur di bawah meja’.

Sebagai contoh kata bantu‟tentang‟boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara dan ada masanya perkataan „tentang‟boleh membawa maksud lawan. lemah bermakna gagal atau rendah dari segi pencapaian.Selain itu.contoh perkataan „telur‟yang membawa maksud telur ayam. Situasi ini berlaku disebabkan oleh keadaan semulajadi dan juga konteks. „Memerah‟ juga boleh membawa makna berfikir.Seperti dalam ayat‟kita tentang habis-habisan.Berdasarkan contoh berikut „tentang‟ bervariasi maknanya. „Amran memerah otak untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang dikemukan dalam peperiksaannya. Polisim menurut kontek ialah perkataanyang mempunyai makna yang belainan bergantung kepada konteknya. Contoh polisim tulen ialah perkataan „lemah‟ yang mempunyai pelbagai makna iaitu lemah tidak ada daya.Dengan kata lain polisim ialah hubungan kata atau fasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Polisim merupakan keadaan perkataan yang mempunyai banyak makna. perkataan „memerah‟ dalam ayat bermaksud sedang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasilnya iaitu santan. Menurut Zulkifley Hamid pula.0 Polisim atau Polisemi Merujuk kamus Dewan edisi ke-4. lemah tidak diyakini sebagai benar atau logik dan lemah dari segi ekonomi. telur membawamaksud markah pencapaian yang bergitu lemah dan kesan benjolan kerana dipukul atau ditumbuk.3.itik dan sebagainya. ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. polisim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna. Perkataan 18 .tetapi kewujudan polisim dilihat dengan berasaskan kontek penggunaan. Contohnya . (2007 : 1222 ) polisim atau polisemi ialah satu bentuk kata. Contoh ayat ‘Mak Yam sibuk memerah kelapa untuk mendapatkan santan’. . Beradasarkan contoh yang diberi .’ ‟ memerah‟ di sini membawa maksud berfikir dengan bersungguh-sungguh.

dan „rusa‟ adalah hiponim daripada binatang.” Perkataan lemak boleh membawa maksud yang lain seperti lemak ayam. Contoh ayat. Contoh perkataan „daki‟ mempunyai makna memanjat dan satu lagi merujuk kepada kekotoran. Contoh ayat.‟ Mereka berkumpul di padang untuk memulakan latihan sukan.0 Homonim Perkataan „homonim‟berasal dari bahasa Yunani Kuno iaitu anoma „nama‟ dan homo „sama‟. lemak daging dan sebagainya.’ Selain daripada itu. Contoh ayat lemak ayam. Mereka boleh membawa maksud sekumpulan orang yang ramai. Kata-kata homonim dikira sebagai dua kata yang berasingan atau diberi dua maksud. Homonim ialah kata yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza lapangan maknanya. perkataan nasi lemak merujuk kepada sejenis makanan yang disukai oleh ramai orang. ‟ Pelajar fakulti kejuruteraan berjaya mereka sebuah kereta berkuasa elektrik.’ 5-0 Hiponim Berdasarkan Kamus Dewan 4th ( 2007 : 50) hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.” Man. Sebagai contohnya. 19 . tolong ambilkan daun pandan untuk mak. Contohnya „kambing‟.4. ya. ia diperakukan sebagai dua perkataan yang berlainan dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan iaitu daki I „kotoran‟ dan daki II „panjat”. „Untuk penjagaan kesihatan yang baik. „ lembu‟. mereka boleh membawa maksud mencipta sesuatu alat. Oleh itu dalam kamus perkataan homonim. kita disarankan supaya jangan memakan lemak ayam. perkataan mereka membawa maksud yang pelbagai. Ia juga boleh digunakan sebagai bahasa kiasan iaitu naik lemak.’ Selain daripada itu. lepas makan nasi lemak itu nanti.

Ini beerti bahawa sesuatu jenis rumah mesti bergabung dengan perkataan rumah untuk membentuk satu komponen kata nama am. Dalam sesetengah bahasa lain.Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas bagi segolongan perkataan .mangga.Manakala kelapa.Contohnya seperti bunga melur. Contoh hiponim tulen adalah „padi‟ iaitu perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengnnya iaitu „beras‟ dan ‘ nasi’. keripap.menjadi beras dimasak menjadi nasi.bawal.lampam.sembilang adalah hiponim bagi ikan. Oleh itu. golongan kata seperti ini akan lebih jelas maknanya jika diteliti struktur tatatingkatnya. 2006 : 233 ).Perkataan bunga adalah umum. Umumnya katakata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim.Contoh lain yang boleh kita lihat seperti „rumah teres‟ dan‟ rumah banglo’.perkataan bunga mesti digabungkan dengan sesuatu jenis bunga tertentubagi menamakan jenis bunga tertentu. Dengan kata lain hiponim adalah kata-kata yang mewakili kata hipernim.Padi merupakanbijian yang belum dibuang kulitnya. Bagi hiponim umum menurut Abdullah Hassan 92005:235).donat.mawar dan lainlain. 20 .hiponim umum berlaku apabila terdapatsatu perkataan yang menjadi nama umum.Bahulu.Kata nama itu kemudian boleh dicantumkan dengan perkataan yang menjadi komponen maknanya.anggur adalah hiponim bagi buah.kenanga.Ada bunga melur.cucur adalah hiponim bagi kuih. Terdapat dua jenis hiponim yang terdapat dalam bidang linguaistik makna iaitu hiponim tulen dan hiponim umum. ( Abdullah Hassan . Contoh hiponim yang lain yang dapat saya berikan untuk menambahkan kefahaman contohnya tenggiri.setelah padi diproses.Oleh itu dalam bahasa Melayu membezakan perkataan padi dari beras dan nasi.Perkataan bunga memberi nama kepada semua jenis bunga.

jika kita salah mentafsir antara perkataan antonim. sinonim. homonim dan hiponim akan menyebabkan murid salah dalam membuat pemahaman terhadap perkataan itu. Oleh itu. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. Selain daripada itu. Oleh itu.Penelitian terhadap perkataan yang digunakan sangat penting untuk memahami maksud yang ingin disampaikan.harmonim hiponim dan lain-lain lagi . Oleh itu pengguna bahasa harus memahami makna kata berdasarkan konteks yang berbeza walaupun sesuatu kata disebut dengan bunyi yang sama dan dieja dengan ejaan yang serupa.kerana setiap satu antaranya ada perkaitan dan perhubungan yang sangat halus dan mengelirukan. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakkan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa (2160 patah perkataan) 21 .antonim. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka.polisime. konteks dan situasi perkataan itu digunakan juga perlu diberi perhatian. Adakalanya. sesorang itu harus dapat membezakan setiap maksud perkataan dengan tepat dan memahami setiap tafsiran tentang hubungan dari segi persamaan dan perbezaan antara sinonim.Rumusan Terdapat pelbagai perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu dan perlu difahami dengan betul agar tidak berlaku salah faham bahasa. Perbezaan situasi akan memberi makna yang berbeza terhadap makna kata yang dipilih dalam sesuatu ayat. polisime .Jesteru itu saya sangat bersyukur kerana dengan kajian terperinci setiap interprestasi makna ini sangat membantu saya dan memberi input yang banyak dan berguna.

2004 from http://tatabahasabm. Kuala Lumpur.htm.com/tata. ( 2007).Kuala Lumpur. (2003). Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Baskaran.BIBLIOGRAFI Asha Doshi. al.tripod. (2004). Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Campin Reka. Retrieved 20th Feb. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tata Bahasa: Bahasa Melayu. Aleesya Saffiya. Hajah Noreshah bt Baharom et . (2004). General Linguistics: Semantics. Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan. (2004). L. Kuih Limas Ibuku. Kamus Dewan Bahasa ( 4 th ). Didikan Bestari Sdn Bhd. 22 .

TELEFON 013-6076140 NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 201 23 .BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU PORTFOLIO TUGASAN FORUM DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO.

Penguasaan aspek semantik mampu menjadikan seseorang murid itu menguasai pertuturan Bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna 28 Mar 2012 12:36:51 PM 24 . Pelajar kita juga akan terdedah dengan makna sesuatu kata dan mahir mentafsir sesuatu kata dan ini boleh mengelakkan kekeliruan dan pelajar dapat menggunakan kata yang sesuai dengan setuasi. Negeri Sembilan Alamat E-mel : ali13579@gmail. Re : KEPENTINGAN SEMANTIK Posted By : 28 Mar 2012 12:39:48 PM 27 Mar 2012 08:33:11 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohd Zamrin Bin Janhari No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju mengatakan bidang semantik amat penting dan diberikan penekanan yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.View Message : Current Topic BUTIRAN DIRI Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 01 Mar 2012 09:56:40 AM (17 read/s) Nama No. dalam memberi pendapat tentang kepentingan semantik didalam P&P di sekolah. Ini dapat diperhatikan dalam aspek penulisan yang memerlukan seseorang murid menghuraikan isi-isi yang diberi dengan gaya penulisan yang betul.com kepentingan semantik dalam P&P di sekolah. Ia juga boleh memperkayakan pelajar kita dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa. Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 28 Mar 2012 12:24:39 PM (13 read/s) Salam satu malaysia.Kad Pengenalan No. Setiap ayat yang ditulis perlulah gramatis dan bermakna supaya penulisan yang dihasilkan bermutu dan memenuhi piawaian yang ditetapkan.Matriks Semester : MD ALI BIN AB AZIZ : 740706-05-5147 : D20102046102 :3 Bidang pengajian : Bahasa Melayu ( sekolah rendah ) Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kepis Felda 72100 Bahau. saya berpendapat ia sangat penting terutama bagi meningkatkan mutu mata pelajaran bahasa melayu diperingkat rendah lagi. Terutama dalam membuat karangan dan juga pertuturan harian.

semantik merupakan satu bidang yang membantu kita membina dan melafaz ayat yang bermakna untuk dituturkan semasa berkomunikasi.Selain itu.Ini seterusnya boleh menyebabkan orang lain yang mendengar akan mendapat maklumat yang salah atau kurang tepat. ilmu semantik juga mengajarkan kita supaya memilih ayat. Apabila kurang menguasai semantik akan menyebabkan penggunaan perkataan yang kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat.. Re : kepentingan semantik dalam pnp Posted By : 02 Apr 2012 10:00:07 AM 24 Mar 2012 04:29:25 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohammad Erwan Bin Mohammad Tapsir No File Attach Reply To : Attachment : Saya setuju dengan pandangan saudari. Amat penting bagi murid-murid mempelajarinya. 25 .Di mana ia akan memudahkan proses P&P Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran lain didalam kelas.Re : Kepentingan Semantik Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ MAIZATUN BINTI MOHAMED NAZRI No File Attach 21 Mar 2012 02:17:52 PM Reply To : Attachment : Sememangnya bidang semantik dalam P&P amat penting bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru. Re : Kepentingan Semantik Dalam P&P Posted By : 02 Apr 2012 10:11:41 AM 20 Mar 2012 04:12:40 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Sarina Binti Huisei No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. Umumnya semantik bermaksud makna perkataan. frasa yang bersesuaian dengan khalayak mengikut budaya masyarakat setempat kerana perkataan dan ayat bukan sahaja mempunyai makna tetapi makna tersebut berkait dengan makna perkataan dan ayat yang lain. Pemilihan perkataan atau ayat yang tidak sesuai akan menyebabkan timbul masalah komunikasi dan perbezaan pemahaman.

Kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu belum tentu seseorang itu menguasai makna kata dengan baik.Print Message () Re : kepentingan semantik dalam P&P Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : ROSLIN BIN TAHARUDDIN 16 Apr 2012 09:36:17 AM 13 Apr 2012 04:41:46 PM Bidang semantik adalah bidang yang mengkaji makna kata. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. hononim dan hiponim.Print Message () Re : Forum 1 Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : WAN HARTINI BINTI WAN HAMAT 17 Apr 2012 10:52:26 AM 13 Apr 2012 11:34:10 PM Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan.Struktur makna ini amat penting dalam P&P. Adakalanya. antonim. Pengguna harus menguasai bidang semantik untuk memahami makna kata dengan meluas dan tepat. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa Melayu terutama dalam P&P. Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. polisemi.Group Forum . terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka.terutama bagi guru yang mengajar bahasa melayu supaya murid tidak keliru denganpenggnaan kata. Group Forum . Kekeliruan dan salah tafsir terhadap makna kata mungkin boleh berlaku terutama pada perkataan banyak makna dan homonim dan juga disebabkan oleh sesuatu konteks atau situasi. 26 . Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful