PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH (a) (b) 2.

FORUM JUMLAH

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU

PORTFOLIO TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 2012

1

ISI KANDUNGAN FORTFOLIO PERKARA HALAMAN 3-4

Pengenalan

1.0 Contoh metafora dalam Bahasa Melayu 1.1 Metafora dalam pembinaan puisi 1.2 Metafora dalam penulisan novel 1.3 Metafora dalam peribahasa 1.4 Metafora dalam pemilihan tajuk drana 1.5 Metafora dalam lirik lagu
5 6 7-8 8-9 9-10

2.0 Rumusan

11

Biblografi

19-10

Tugasan B Pengenalan

20-21

1.0 Sinonim 2.0 Antonim 3.0 Polisem atau polisemi 4.0 Homonim 5.0 Hiponim Rumusan Bibliografi Forum

22

21 22 23-26

Tugasan A
2

peribahasa ( termasuk simpulan bahasa ) dan unsur semantik dalam nahu. Berdasarkan Kamus Dewan (4th. Antara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. 3 . http://muhd- arif. perkataan . jenis-jenis makna. laksamana. ayat . seakanakan.com/1712. ibarat.frasa. bahasa sentiasa dianalisis dan didekati menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengkajinya. bak. Antaranya merujuk kepada „metafora‟. seperti. Berdasarkan modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ( 2011 : 131). Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu merujuk aspek–aspek seerti dan rujukan . ayat dan ajaran . Oleh itu metafora merujuk kepada asatu proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu objek „diangkat ke atas „ atau dipindahkan kepada orang lain.html . Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1996) pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan – perkataan seperti seolah-olah. bagai dan umpama.2001.Ini bermaksud sesuatu perkataan itu mempunyai makna lain untuk tujuan tertentu. pg 1029). macam . menjelaskan Semantik secara ringkasnya sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan berkenaan ( sebagai perbandingan atau kiasan ).livejournal.Pengenalan Bahasa merupakan sistem yang amat penting bagi manusia. Berdasarkan maklumat [online]. terdapat pelbagai perkatan yang menjekaskan maksud bahasa. Bagi suatu unsur yang dinamik. perkataan metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek iaitu „meta‟ bermaksud „atas‟ manakala ‘ pherein’ bermaksud „diangkat‟. „Semantik‟ atau bidang makna sebenarnya menjadi sebahagian ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . Justeru itu .

manusia menggunakan metafora untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan. Setelah membuat kajian dan penelitian . kata-kata nasihat dan hujah para pemikir Islam . i)Dalam pembinaan puisi v)Dalam lirik lagu CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU ii)Dalam penulisan novel iii)Dalam peribahasa iv)Dalam tajuk drama Rajah 1 : contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu 4 . penggunaan peribahasa. Antara contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang diperolehi adalah dalam pembinaan puisi. Contoh Metafora dalam Bahasa Melayu Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia. Cara yang terbaik ialah mengaittkan dengan sesuatu perkara yang konkrit atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat. Merujuk kepada kenyataan ini berikut adalah contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita.objek dan sebagainya dengan maksud yang merujuk sekitar kehidupan manusia khususnya. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. lirik lagu dan penulisan novel. metafora digunakan dalam pelbagai jenis penyampaian yang merujuk kepada perbandingan alam. Biarpun begitu mungkin banyak lagi contoh metafora digunakan tetapi saya akan mengupas enam di antaranya seperti gambarajah 1 berikut.haiwan.Menurut Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian . tajuk drama masyarakat.

menempuh pelbagai pengalaman menuju ke negeri yang abadi. melalui zaman penulisan sehinggalah zaman mutakhir. Contohnya . 2001) unsur alam semulajadi iaitu „sungai‟ yang diberi sifat „hayat‟ iaitu manusia yang hidup menumpukan sebuah metafora yang membawa cerita perlambangan tentang sebatang sungai yang maksudnya perjalanan diri sentiasa berterusan .” Daripada kenyataan itu jelaslah menunjukkan kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian alam semulajadi karya penulis Melayu . menjelaskan bahasa perlambangan atau metafora adalah elemen penting dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya : “ Kita dapat menyimpulkan bahawa „Metafora” atau kias ibarat adalah antara alatan terpenting sastera Melayu sejak awal lagi . sama seperti sebatang sungai yang mengalir ke muara. 38) berikut : Sungai Hayat Ini sungai berliku Airnya sekeras batu Arusnya mata pisau Muaranya tanda tanyaku Dengan nyali keyakinan Di sini ku kayuh sampan harapan Pada airnya ku saring kelembutan Padaarusnya ku jarring kebeningan Ini sungai berliku Mengapungkan degup rinduku Mengalirkan pijar cintaku Kesamudera Maha Khalikku 5 .Ini jelas dapat dilihat dari baris-baris puisi (pg. melalui penulisan kumpulan puisi . Unsur metafora dalam penulisan puisi membawa makna. pemikiran dan mesej puisi . maka ini menjadi amat penting malah menjadi satu ciri dasar dalam estetikannya. Oleh sebab itu orang Melayu suka menyampaikan makna secara tidak langsung .i) Metafora Dalam Pembinaan puisi Muhamad Haji Salleh (2002: pg 135) dalam huraian tentang Sungai Hayat.‟ Sungai Hayat‟( Jair Sulai. 2006 .

ii) Metafora Dalam Penulisan Novel “ Novel menjadi salah satu bahagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari bahasa kreatifitas pengarangnya. Akhirnya kehidupan yang berliku dan dihadapi dengan penuh kesabaran membuahkan kebahagiaan dan kasih antara watak utamanya. Novel ini mengisahkan kisah hidup Izzah. 2009 dalam Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar Pelangi ). yang penuh dengan keperitan dan permainan rahsia perasaan . Berdasarkan kepada kenyataan ini jelaslah bahawa gaya bahasa metafora digunakan juga dalam penulisan novel bagi mengindah dan mempelbagaikan penyampaian bahasa untuk mengamit pembacaan penggemar novel. Sumber: koleksi novel pilihan isteri saya. saya memilih novel „ Ombak Rindu „ yang tidak asing lagi malahan sebagaimana umum tahu novel ini juga telah difilemkan. Bukan itu sahaja penggunaan metafora di dalam novel juga memberi impak makna yang tersirat dalam kata-kata yang diungkapkan . „Rindu‟ membandingkan perlambanagan sifat ombak yang menyimpan seribu satu rahsia yang tersirat di dalam lautan dengan membawa makna perasaan yang dibawa . Selain itu memberikan tajuk menggunakan bahasa metafora juga melambangkan isi kandungan flot penceritaan sesuatu novel. Sebagai contohnya. Wujud dari kreativitas pengarang tersebut salah satunya melalui penulisan gaya bahasa. antaranya metafora.” ( Puji Mawarti. 6 . Tajuk novel yang berunsurkan metafora menerangkan keseluruhan penceritaan novel itu. „Ombak‟ dititipkan dengan sifat manusia.

UPSSI (2011: 65 ) menyatakan peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling. Justeru itu bertepatan dengan kajian metafora dalam kehidupan seharian ini maka peribahasa tergolong dalam metafora juga. antara lain contoh peribahasa dengan corak metafora adalah „resmi padi. Menurut lukman Ariffin & Abu Khair Atan dalam dalam Modul Semantik dan Pragmatik. metafora yang digunakan adalah „metafora ontologikal „ yang dilihat pada objek fizikal yang diberi sifat perorangan.iii) Metafora Dalam Peribahasa Peribahahasa dilihat berupaya mendukung pelbagai takrifan. 7 . Selain itu . pagar makan padi „Pagar‟ merupakan objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar digambarkan berupaya melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk terus hidup seperti „makan‟ sewaktu perut lapar. tingkahlaku dan aktivitiaktiviti manusia. Contoh ini dapat dlihat dalam huraian peribahasa yang dipilih iaitu : Harapkan pagar. semakin berisi semakin menunduk‟. „melukut di tepian gantang‟. Dalam menilai metafora yang digunakan dalam peribahasa. Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang diharapkan boleh menjadi pelindung sebaliknya telah memusnahkannya.‟ biar mati anak jangan mati adat‟ dan lain-lain.

“ expressions reffering to inaminate objects formed by transfers from the body and its part.html#ixzz1rrhVK44g 8 . Drama ini pernah ditayangkan di Astro Prima pada 9 Disember 2009 dan diulang-tayang terkini pada minggu lepas ( 5 April 2012 ). Tajuk drama ini mengambarkan keseluruhan flot cerita.blogspot.” Justeru itu antara sedar atau tidak banyak drama-drama tempatan menggunakan kaedah bahasa metafora dalam pemilihan tajuk drama tersebut. Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan ulasan Ullman & Stephen ( 1966:84).iv) Metafora Dalam Pemilihan Tajuk Drama. Berdasarkan kajian Zurinah Hassan (2001) dalam tesisnya menjelaskan adanya penggunaan penciptaan metafora yang menghubungkan unsur alam dan manusia seperti „kaki pagi‟. „lambaian senja‟ dan lain-lain lagi. Menurutnya lagi Gian Battista Vico. seorang ahli falsafah Itali menyifatkan kaedah pembinaa metafora seperti ini sebagai „anthopomorphic metaphore”.com/2011/07/denai-berbisik-telemovieargh. Sumber : http://gengkeretasapu. Antara yang menarik perhatian saya adalah drama „ Denai Berbisik‟. from human sense and human passions.

alam yang dikaitkan dengan perorangan atau maksud lagu yang dikiaskan dengan pengalaman. Kemudahan alam yang disifatkan ada duri. „ Berduri‟. sedih . objek dalam alam yang diberi sifat manusia . kecewa. Lirik yang ada unsur perbandingan objek.Merujuk Kamus Dewan (2007. belukar dan lain-lain ). Jalan Berduri Awan mendung yang berarak kedinginan Lautan keruh yang bergelora kecewa Bayu nan lembut yang berhembusan kesedihan Kini jadi taufan kehilangan rakan 9 . Tajuk lagu juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej keseluruhan lirik lagu. Bicara Luka‟. perbuatan manusia yang dititipkan perasaan . Sebagi contohnya lagu-lagu Siti Nurhaliza di antaranya „ Jalan Berduri‟. penuh dugaan dan cabaran dalam memikul amanah ibunya untuk menjaga adiknya yang terencat akal sehingga akhirnya dia terpaksa kehilangan adiknya yang disahkan mengidap AIDS. Sebagimana sajak atau pun syair. v) Metafora dalam Lirik Lagu Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat mementingkan persembahan lirik yang indah dan puitis. „Purnama‟. Penggunaan metafora pada „ Denai Berbisik‟ bersesuaian dengan jalan cerita drama ini yang menyayat hati. Kisah perjalanan hidup seorang abang yang dilakunkan oleh Zulhuzaimi yang sangat sukar dan berliku. Berikut contoh lirik lagu „Jalan Berduri‟. gembira dan sebagainya yang ditafsirkan melalui metafora. duka.‟Merindu‟. setiap bait dalam lirik merupakan penceritaan kepada lagu tersebut. „Luka‟.4th :332) denai bermaksud bekas jejak binatang di hutan ( semak. Purnama Merindu‟. suka. „Bicara‟. Unsur metafora pada „Jalan‟.

Sekian lama daku mencari bahagia Namun tiada ku semukakanya di mana Jalanan ku tempuh penuh duri Beginilah suratan hidupku ditentukan. Mengapa duka lara seringkali melingkari diri Bilakah berakhir kisah pilu dari hidupku Jauh ku pergi bawa hati Jauh ku pergi bawa diri yang sepi Oh mungkinkah ku bertemu oh bahagia yang ku cari Segala kepahitan kurasa ku pendamkan Tak mungkin dapat ku meluahkan pedihnya Biarlah daku mengharungi sendiri Waktu sakitnya daku rasakan derita Penyanyi: Siti Nurhaliza Taruddin Gaya bahasa metafora merujuk kepada lirik yang berwarna merah . 10 .

yang berkaitan. tumbuhan dan yang seerti dengannya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat manusia . termudah. perkongsian . perasaan. pernyataan perasan dan pengajaran dengan pengalaman bahasa yang realtif. objek. puitis dan penuh penceritaan. sesi dialog. pengalaman. ( 1548 patah perkataan ) 11 . perbuatan dan sebagainya Metafora juga adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej atau makna dalam bentuk teringkas. ilmiah.RUMUSAN Setelah dihurai dengan panjang lebar dan berdasarkan penelitian dari bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi daripada bahan rujukan didapati metafora adalah satu gaya bahasa yang sangat indah. Jelaslah bahawa masyarakat Melayu khususnya sangat akrab dengan metafora kerana penggunaannya yang kerap terutamanya dalam lisan dan bertulis dalam bentuk persembahan. penuh dengan makna yang dirungkaikan menggunakan perbandingan alam. indah.

. Oxford Basil Blackwell.com/2011/10menyusur_metafora_dalam_sungai_hayat. (2006)..html#ixzz1rrhVK44g accessed (2012/4/14) Fauziah Ashari . (1966). Universitas Muhamadiyah Surakarta[online]:www. Universiti Putra Malaysia : Tesis Master Sastera [online] . Dewan Bahasa dan Pustaka.html acessed : (2012/3/30) Denai Berbisik. Languange and Style.blogspot. ( 2011 ) . ( 2012 ). Sungai Hayat : Kuala Lumpur . (2012 ) [online] : http://muhd-arif.html. acessed . Jair Sulai.[online] : http://gengkeretasapu.com/1712.livejournal. (2009).( 2012/4/14) Ullman & Stephen .BIBLIOGRAFI Definasi Metafora. (2009). ( 2007). http://zarinahhassan:blogspot. Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Pendidikan Sultan Idris .com/2011/07/denaiberbisik-telemovie-argh. OmbakRindu (25th)Shah Alam.searchinpdf. Kamus Dewan Bahasa ( 4th ). Hajah Noreshah bt Baharom et . al. Kajian Gaya Bahasa Metafora Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Puji Mawarti.com/KAJIAN_GAYA_BAHASA_METAFORA_DALA M_NOVEL_LANSKAR_PELANGI_KARYA_. acessed :(2012/3/30) 12 .Kuala Lumpur. Grup Bahasa Karangkraf. BML Semantik dan Pragmantik Bahasa Melayu : Tanjung Malim Zarinah Hassan (2001) Penggunaan Unsur Alam Sebagai Pelambangan Dalam Puisi Melayu Moden.

. 2006) pula menjelaskan pandangan yang membayangkan bahawa kajian semantik bermula dengan mengkaji makna-makna perkataan. dan akhir sekali melihat makna ayat yang terhasil daripada gabungan frasa. frasa. Perkataan „sema‟ akan menerbitkan kata „se mainein‟ yang bermaksud beerti. polisemi. SINONIM ANTONIM STRUKTUR MAKNA HIPONIM (SEMANTIK) HONONIM POLISEMI RAJAH 1 : STRUKTUR MAKNA (DALAM 13 SEMANTIK . dan ujaran. Clark & Clark ( 1977: 409 ) dalam Linguistik Melayu (Zulkifley Hamid et al. 2011 dalam modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ) Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat (2007 : 1433 ) semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. antonim. hononim dan hiponim. Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. ayat.TUGASAN B PENGENALAN Semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . mengkaji makna-makna frasa yang membentuk gatra ayat . Kemudian „se mainein‟ diinggeriskan menjadi se mantics dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik (UPSI . Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. Kata “semantik” ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu „sema‟ yang bermaksud isyarat.

bukan sahaja kata sifat yang mempunyai pasangan yang mempunyai makna yang sinonim tetapi kata nama dan kata kerja juga mempunyai sifat kesinoniman. ‘meninggal dunia’ dikatakan membawa gaya yang lebih sopan.0 Sinonim Dalam ilmu semantik. Terdapat kata-kata sinonim yang hampir serupa tetapi bermasalah kerana perkataanperkataan yang digunakan adalah gaya yang berbeza. tending dan terajang adalah sinonim tetapi kata yang biasa digunakan adalah „sepak dan tendang’ tetapi tidak pada perkataan „ terajang‟ kerana tahap sinonim perkataan „terajang‟ tahap sinonimnya tidaklah sepenuhnya.’ mati’ pula menggunakan gaya yang kurang sopan dan gaya bahasa bagi „mampus’ adalah tidak sopan. Sebagai contoh. „Ali menyepak bola itu ke dalam gol’. „ kereta dan motokar’. „dakwat dan tinta’. Contoh ayat. „Ali menendang bola itu ke dalam gol‟ . Walaupun begitu sebahagian sinonim tidaklah mempunyai makna yang benar-benar serupa sperti dalam contoh kata kerja di atas sepak . menyintai dan menyayangi. „gerek dan basikal’. 14 . Berdasarkan contoh ini. Contohnya . cinta dan saying adalah tiga perkataan yang dianggap mempunyai makna yang sinonim iaitu menggambarkan sesuatu perasaan yang positif dan penilaian yang tinggi terhadap seseorang. boleh dikatakan mengasihi. Zulkifley Hamid et al. ( 2006 : 92 ) menyatakan . dan „jenazah dan mayat’. Contohnya meninggal dunia. apabila menyukai seseorang . Kasih .1. Kata kerja sepak adalah sinonim dengan kata kerja tendang dan teranjang.‟ kasut dan sepatu’. Selain itu sebahagian kata nama juga mempunyai kata yang mempunyai makna yang sinonim. mati dan mampus. istilah sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang serupa atau sama.

contohnya „belalang‟ bermakna patung dalam dialek Melayu.Contohnya perkataan ibu dan emak. Contoh ayat : „Banyak kilang telah ditutup’. Ke dua.namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut.pandai. contohnya perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokal. Ke tiga.simbol dengan lambing yang tidak akan berubah ayat jika ia digantikan denngan salah satu perkataan tersebut.maksud ayat masih sama dan tidak berubah.cerdik dan. Walaupon sinonim bermaksud sama makna.Perkataan sinonim mempunyai hubungan dua hala dengan perkataan yang sinonom dengannya.namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.Keduadua perkataan ini mempunyaikesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup.Perkataan meninggal hanya akan digunakan untuk manisia sahaja dan tidak sesuai untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan 15 .Terdapat 4 jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman . „cakcibau‟ dalam dialek Perak.Ini menunjukkan konsep kata sinonim yang bersifat dua hala dengan ayat sinonimnya dalam sesuatu ayat. contohnya „penyanyi‟ ialah orang menyanyi manakala biduan bermaksud lebih tinggi dalam bidang seni. sinonim laras sosial .contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. contoh „banyak‟ dan „ramai‟.Ini bermaksud.Walaupun perkataan inimempunyai makna yang sama.bohong dan tipu. bijak . Adullah Yusuf(2009) menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai cirri pengganti kepada perkataan yang bersinoim dengannya Contoh perkatan-perkatan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti binatang dan haiwan. „Ramai pelajar gembira dengan keputusan itu’ Sinonim juga dapat diertikan sebagai perkatan yang mempunyai makna kata yang sama.misalnya dan contohnya. sinonim konteks . budakbudak dan kanak-kanak.setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan.Walaupun perkataan diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Ke empat sinonim kolokasi .pintar dan lain-lain lagi.

Menurut Abdullah Yusof . PEMBAHAGIAN ANTONIM Antonim Berpasangan Antonim Berperingkat Antonim Berhubungan 16 .Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kulper & Allan. Contoh bagi kata „gemuk‟ mempunyai kata lainnya iaitu kata „kurus‟.Di sini dapatlah disimpulkan bahawa antonim ialah sesuatu kata yang mempunyai sesuatu kata yang berlawan dengannya seperti jantan lawannya betina. Kesinoniman dalam sesuatu bahasa akan terjadi apabila banyak serapan antara bahasa.0 Antonim Antonim ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani Kuno.dan Moh Ra‟in Shaari(2009). Asmah Haji Omar(2008)ula menyatakan antonim sebagai kata lawan dan maknanya ialah kata yang mempunyai pertentangan dari segi maknanya dengan kata lain.dan antonim berhubung.antonim dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu antonim berpasangan. 2.2004).Perkataan antonim berasal daripada perkataan „anoma‟yangmembawa maksud „nama‟dan „anti‟yang membawa maksud‟melawan‟(Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin.masam lawannya manis danlain-lain lagi.dialek dan ragam bahasa berlaku.untuk haiwan dan tdaksesuai untuk manusia.Ramai ahli bahasa telah mendifinisikan dan memberi pendapat tentang antonim.Alias Mohd Yatim. Kesantunan dan ketertiban menuturkan katajuga menjadi lebih teratur dan terjamin.Hal ini menunjukkanpemakaian perkatan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim.antoim berperingkat. 2004:57).

Kedua-dua ayat ini menujukkan kedudukan tempat yang berbeza iaitu di atas talam dan di bawah meja.jatuh lawannya bangun.Contohnya lelaki lawanya perempuan.siang lawanya malam dan lain-lain lagi. panjang dan kecil’. Perkataan nipis. Lawan perkataan nipis ialah tebal. 17 .hidup lawanya mati. Buku itu sangat tebal dan besar. Antara contoh antonim yang saling melengkami Lawan perkataan di atas ialah di bawah. „Kucing itu tidur di bawah meja’.Contohnya tarik lawanya tolak. Berdasarkan contoh ayat yang berbunyi. boleh dibahagikan ialah perkataan tinggi lawannya rendah. „Naziman membasuh daun pandan itu lalu diletakkan di atas talam’. Antonim berpasangan juga dikenali sebagai antonim penggenap dan juga disebut sebagai komplimentarian yang melengkapi antara satu dengan lain. Panjang pula lawannya ialah pendek dan kecil lawannya besar. Contoh ayat. Perkataan nipis dan kecil memberi gambaran bahawa daun pandan itu ringan dan saiznya kecil. ‘Daun pokok pandan nipis.Antonim berhubung membawa maksud hubungan antara dua maujud daripadasatu sudut pandangan yang berbeza. Antonim berperinkat juga dipanggil sebagai antonim tafsiran dan sering dikaitkan dengan kata adjektif.beli lawannya bangun dan lain-lainlagi. Perkataan tebal dan besar pula memberitahu bahawa buku itu berat dan bersaiz besar. panjang dan kecil digunakan untuk memberitahu rupa bentuk daun pandan yang sebenar kepada pembaca. Perkataan di atas menunjukkan tempat atau kedudukan. Contoh ayat di bawah ialah. Contoh ayat daripada perkataan tebal dan besar.

telur membawamaksud markah pencapaian yang bergitu lemah dan kesan benjolan kerana dipukul atau ditumbuk. polisim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna.Sebagai contoh kata bantu‟tentang‟boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara dan ada masanya perkataan „tentang‟boleh membawa maksud lawan. Contoh ayat ‘Mak Yam sibuk memerah kelapa untuk mendapatkan santan’. Situasi ini berlaku disebabkan oleh keadaan semulajadi dan juga konteks. Beradasarkan contoh yang diberi . perkataan „memerah‟ dalam ayat bermaksud sedang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasilnya iaitu santan. (2007 : 1222 ) polisim atau polisemi ialah satu bentuk kata. Perkataan 18 .contoh perkataan „telur‟yang membawa maksud telur ayam.Berdasarkan contoh berikut „tentang‟ bervariasi maknanya.0 Polisim atau Polisemi Merujuk kamus Dewan edisi ke-4.’ ‟ memerah‟ di sini membawa maksud berfikir dengan bersungguh-sungguh. ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain.Seperti dalam ayat‟kita tentang habis-habisan.Selain itu. lemah tidak diyakini sebagai benar atau logik dan lemah dari segi ekonomi.Dengan kata lain polisim ialah hubungan kata atau fasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. Polisim menurut kontek ialah perkataanyang mempunyai makna yang belainan bergantung kepada konteknya. Contohnya . „Memerah‟ juga boleh membawa makna berfikir.tetapi kewujudan polisim dilihat dengan berasaskan kontek penggunaan.itik dan sebagainya. . Menurut Zulkifley Hamid pula. lemah bermakna gagal atau rendah dari segi pencapaian. Polisim merupakan keadaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Contoh polisim tulen ialah perkataan „lemah‟ yang mempunyai pelbagai makna iaitu lemah tidak ada daya. „Amran memerah otak untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang dikemukan dalam peperiksaannya.3.

Mereka boleh membawa maksud sekumpulan orang yang ramai. Contoh ayat.” Perkataan lemak boleh membawa maksud yang lain seperti lemak ayam. perkataan mereka membawa maksud yang pelbagai. perkataan nasi lemak merujuk kepada sejenis makanan yang disukai oleh ramai orang. Contoh ayat. Homonim ialah kata yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza lapangan maknanya. Contoh ayat lemak ayam.0 Homonim Perkataan „homonim‟berasal dari bahasa Yunani Kuno iaitu anoma „nama‟ dan homo „sama‟. Kata-kata homonim dikira sebagai dua kata yang berasingan atau diberi dua maksud. mereka boleh membawa maksud mencipta sesuatu alat. Contoh perkataan „daki‟ mempunyai makna memanjat dan satu lagi merujuk kepada kekotoran. Contohnya „kambing‟. 19 . tolong ambilkan daun pandan untuk mak. „Untuk penjagaan kesihatan yang baik.‟ Mereka berkumpul di padang untuk memulakan latihan sukan. lemak daging dan sebagainya. ya.’ 5-0 Hiponim Berdasarkan Kamus Dewan 4th ( 2007 : 50) hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.’ Selain daripada itu. lepas makan nasi lemak itu nanti. ‟ Pelajar fakulti kejuruteraan berjaya mereka sebuah kereta berkuasa elektrik. „ lembu‟. ia diperakukan sebagai dua perkataan yang berlainan dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan iaitu daki I „kotoran‟ dan daki II „panjat”. Sebagai contohnya.” Man. Oleh itu dalam kamus perkataan homonim. kita disarankan supaya jangan memakan lemak ayam.4.’ Selain daripada itu. Ia juga boleh digunakan sebagai bahasa kiasan iaitu naik lemak. dan „rusa‟ adalah hiponim daripada binatang.

2006 : 233 ).Padi merupakanbijian yang belum dibuang kulitnya. Ini beerti bahawa sesuatu jenis rumah mesti bergabung dengan perkataan rumah untuk membentuk satu komponen kata nama am.bawal. 20 . golongan kata seperti ini akan lebih jelas maknanya jika diteliti struktur tatatingkatnya.Ada bunga melur.mawar dan lainlain.anggur adalah hiponim bagi buah.Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas bagi segolongan perkataan . keripap. Umumnya katakata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim.kenanga.Perkataan bunga memberi nama kepada semua jenis bunga. Contoh hiponim tulen adalah „padi‟ iaitu perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengnnya iaitu „beras‟ dan ‘ nasi’.perkataan bunga mesti digabungkan dengan sesuatu jenis bunga tertentubagi menamakan jenis bunga tertentu.Kata nama itu kemudian boleh dicantumkan dengan perkataan yang menjadi komponen maknanya. ( Abdullah Hassan . Oleh itu.Perkataan bunga adalah umum.menjadi beras dimasak menjadi nasi.setelah padi diproses. Contoh hiponim yang lain yang dapat saya berikan untuk menambahkan kefahaman contohnya tenggiri.cucur adalah hiponim bagi kuih. Dengan kata lain hiponim adalah kata-kata yang mewakili kata hipernim.Oleh itu dalam bahasa Melayu membezakan perkataan padi dari beras dan nasi.sembilang adalah hiponim bagi ikan.Contoh lain yang boleh kita lihat seperti „rumah teres‟ dan‟ rumah banglo’. Dalam sesetengah bahasa lain.hiponim umum berlaku apabila terdapatsatu perkataan yang menjadi nama umum.mangga.lampam. Terdapat dua jenis hiponim yang terdapat dalam bidang linguaistik makna iaitu hiponim tulen dan hiponim umum.Bahulu. Bagi hiponim umum menurut Abdullah Hassan 92005:235).Manakala kelapa.Contohnya seperti bunga melur.donat.

terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. Oleh itu. jika kita salah mentafsir antara perkataan antonim. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakkan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa (2160 patah perkataan) 21 . sesorang itu harus dapat membezakan setiap maksud perkataan dengan tepat dan memahami setiap tafsiran tentang hubungan dari segi persamaan dan perbezaan antara sinonim.antonim. polisime .kerana setiap satu antaranya ada perkaitan dan perhubungan yang sangat halus dan mengelirukan. Adakalanya.Penelitian terhadap perkataan yang digunakan sangat penting untuk memahami maksud yang ingin disampaikan. konteks dan situasi perkataan itu digunakan juga perlu diberi perhatian.harmonim hiponim dan lain-lain lagi . Oleh itu pengguna bahasa harus memahami makna kata berdasarkan konteks yang berbeza walaupun sesuatu kata disebut dengan bunyi yang sama dan dieja dengan ejaan yang serupa. Perbezaan situasi akan memberi makna yang berbeza terhadap makna kata yang dipilih dalam sesuatu ayat. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan.polisime. Oleh itu.Rumusan Terdapat pelbagai perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu dan perlu difahami dengan betul agar tidak berlaku salah faham bahasa. sinonim.Jesteru itu saya sangat bersyukur kerana dengan kajian terperinci setiap interprestasi makna ini sangat membantu saya dan memberi input yang banyak dan berguna. Selain daripada itu. homonim dan hiponim akan menyebabkan murid salah dalam membuat pemahaman terhadap perkataan itu.

Kuala Lumpur. (2004). Dewan Bahasa dan Pustaka. Didikan Bestari Sdn Bhd. 2004 from http://tatabahasabm. (2003). Kuih Limas Ibuku. Retrieved 20th Feb. Aleesya Saffiya. L.BIBLIOGRAFI Asha Doshi. Tata Bahasa: Bahasa Melayu.com/tata. ( 2007). Hajah Noreshah bt Baharom et . General Linguistics: Semantics.tripod. 22 . al.htm. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Campin Reka. (2004). Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan. (2004). Kamus Dewan Bahasa ( 4 th ). Kuala Lumpur. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Baskaran.

ID D046102 NO.BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU PORTFOLIO TUGASAN FORUM DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. TELEFON 013-6076140 NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 201 23 .

Matriks Semester : MD ALI BIN AB AZIZ : 740706-05-5147 : D20102046102 :3 Bidang pengajian : Bahasa Melayu ( sekolah rendah ) Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kepis Felda 72100 Bahau. Penguasaan aspek semantik mampu menjadikan seseorang murid itu menguasai pertuturan Bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna 28 Mar 2012 12:36:51 PM 24 . dalam memberi pendapat tentang kepentingan semantik didalam P&P di sekolah. saya berpendapat ia sangat penting terutama bagi meningkatkan mutu mata pelajaran bahasa melayu diperingkat rendah lagi.Kad Pengenalan No. Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 28 Mar 2012 12:24:39 PM (13 read/s) Salam satu malaysia. Re : KEPENTINGAN SEMANTIK Posted By : 28 Mar 2012 12:39:48 PM 27 Mar 2012 08:33:11 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohd Zamrin Bin Janhari No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju mengatakan bidang semantik amat penting dan diberikan penekanan yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terutama dalam membuat karangan dan juga pertuturan harian. Negeri Sembilan Alamat E-mel : ali13579@gmail. Setiap ayat yang ditulis perlulah gramatis dan bermakna supaya penulisan yang dihasilkan bermutu dan memenuhi piawaian yang ditetapkan.View Message : Current Topic BUTIRAN DIRI Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 01 Mar 2012 09:56:40 AM (17 read/s) Nama No. Ia juga boleh memperkayakan pelajar kita dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa. Pelajar kita juga akan terdedah dengan makna sesuatu kata dan mahir mentafsir sesuatu kata dan ini boleh mengelakkan kekeliruan dan pelajar dapat menggunakan kata yang sesuai dengan setuasi.com kepentingan semantik dalam P&P di sekolah. Ini dapat diperhatikan dalam aspek penulisan yang memerlukan seseorang murid menghuraikan isi-isi yang diberi dengan gaya penulisan yang betul.

25 . Pemilihan perkataan atau ayat yang tidak sesuai akan menyebabkan timbul masalah komunikasi dan perbezaan pemahaman. frasa yang bersesuaian dengan khalayak mengikut budaya masyarakat setempat kerana perkataan dan ayat bukan sahaja mempunyai makna tetapi makna tersebut berkait dengan makna perkataan dan ayat yang lain.. Re : kepentingan semantik dalam pnp Posted By : 02 Apr 2012 10:00:07 AM 24 Mar 2012 04:29:25 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohammad Erwan Bin Mohammad Tapsir No File Attach Reply To : Attachment : Saya setuju dengan pandangan saudari.Di mana ia akan memudahkan proses P&P Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran lain didalam kelas. Re : Kepentingan Semantik Dalam P&P Posted By : 02 Apr 2012 10:11:41 AM 20 Mar 2012 04:12:40 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Sarina Binti Huisei No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. Apabila kurang menguasai semantik akan menyebabkan penggunaan perkataan yang kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat. ilmu semantik juga mengajarkan kita supaya memilih ayat. semantik merupakan satu bidang yang membantu kita membina dan melafaz ayat yang bermakna untuk dituturkan semasa berkomunikasi.Selain itu. Umumnya semantik bermaksud makna perkataan.Ini seterusnya boleh menyebabkan orang lain yang mendengar akan mendapat maklumat yang salah atau kurang tepat. Amat penting bagi murid-murid mempelajarinya.Re : Kepentingan Semantik Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ MAIZATUN BINTI MOHAMED NAZRI No File Attach 21 Mar 2012 02:17:52 PM Reply To : Attachment : Sememangnya bidang semantik dalam P&P amat penting bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru.

polisemi.Print Message () Re : Forum 1 Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : WAN HARTINI BINTI WAN HAMAT 17 Apr 2012 10:52:26 AM 13 Apr 2012 11:34:10 PM Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan.Group Forum . kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa Melayu terutama dalam P&P. 26 . Group Forum . Oleh itu. Kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu belum tentu seseorang itu menguasai makna kata dengan baik. hononim dan hiponim. Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. Adakalanya. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. Kekeliruan dan salah tafsir terhadap makna kata mungkin boleh berlaku terutama pada perkataan banyak makna dan homonim dan juga disebabkan oleh sesuatu konteks atau situasi. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan.Print Message () Re : kepentingan semantik dalam P&P Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : ROSLIN BIN TAHARUDDIN 16 Apr 2012 09:36:17 AM 13 Apr 2012 04:41:46 PM Bidang semantik adalah bidang yang mengkaji makna kata. Pengguna harus menguasai bidang semantik untuk memahami makna kata dengan meluas dan tepat.Struktur makna ini amat penting dalam P&P.terutama bagi guru yang mengajar bahasa melayu supaya murid tidak keliru denganpenggnaan kata. antonim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful