BIL 1.0 2.0 3.0 4.

0
5.0 6.0

PERKARA
Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 6.1 Pengenalan 6.2 Petempatan 6.3 Budaya Hidup 6.4 Adat Resam 6.5 Kepercayaan dan Agama 6.6 Keseniaan dan Kebudayaan 6.7 Ekonomi 6.8 Penutup

MUKA SURAT 1 2 3-4 5
6 7 8–9 9 9 10 11 12 – 18 19 20 21 22 - 29 30

7.0 8.0 9.0

Rumusan Lampiran Rujukan

2

Kami menghadapi cabaran untuk melaksanakan kajian ini dengan baik. Namun demikian, kami dapat melaksanakannya dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak.

Kami ingin

mengucapkan

terima

kasih

kepada

Tuan Pengetua,

Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Panglima Garang, En. Nordin bin Saad yang telah memberi kebenaran kepada kami untuk menjalankan Kajian Lapangan ini di Sarawak.

Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pn. Nurul Atiqah Abdullah dan Puan Noraidah Norman, guru Sejarah Tingkatan 6 kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar, bimbingan, dan panduan kepada kami untuk menyiapkan tugasan Kajian Lapangan ini.

Seterusnya,

terima

kasih

kepada

ayah

dan

ibu

kami yang

memberikan dorongan dan galakan kepada kami semasa menjalankan kajian ini.

3

Selain itu. 4 . yang telah bersama-sama menjalankan kajian ini. Akhir sekali. kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang membantu kami secara langsung dan tidak langsung. ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada rakan-rakan sekelas kami.

5 . merumus dan menilai fakta-fakta tentang sejarah Orang Ulu. Mempunyai dan dapat mempertingkat semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam mempertahan kedaulatan. Dapat menganilisis. Mengetahui asal-usul dan perkembangan Masyarakat Ulu.Objektif khusus Kajian Lapangan Sejarah ini dijalankan adalah untuk : Memenuhi syarat sekolah iaitu membuat Kajian Lapangan Sejarah. pembangunan dan kemajuan negara. Memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.

Sarawak .Kaedah pembacaan dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang Orang Ulu dan Orang Penan. Temubual – Kami menemu bual dengan dua orang petugas di Kampung Budaya.. dijalankan untuk mengenal pasti ciri-ciri Orang Ulu.- Kaedah ini digunakan untuk mengetahui latar pemerhatian belakang Orang Ulu di Kampung Budaya.Kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul dan memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Selain itu. Kaedah yang telah digunakan ialah: Lawatan dan pemerhatian. Mereka menceritakan latar belakang Orang Ulu dan Orang Penan. 6 . Pembacaan.

Selain pengetahuan. kami telah pelajari banyak pengetahuan dan nilai moral. 21 .Kami sangat bersyukur kerana telah selesai melaksanakan kajian lapangan sejarah dalam masa yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kajian lapangan ini. Semasa menghasilkan kajian lapangan telah memberi peluang kepada kami menguasai kemahiran membuat pendidikan dengan tatacara betul serta meningkat kemahiran berkomunikasi. agama. budaya dan lain-lain lagi. kami dapat menghayati nilai kesabaran dan ketabahan. Kini kami telah mengenali erti tidak berputus asa dalam menjalankan sesuatu tugasan. penempatan. Kami dapat mengetahui tentang latar belakang. Kami mendapat banyak pengetahuan tentang Orang Ulu.

7 .

Mereka menggelarkan diri mereka sebagai kami Orang Ulu (we the upriver people).Pada kali ini istilah tersebut mula memasukkan kumpulan kaum pribumi yang lain. Orang Ulu adalah satu istilah dari bahasa Melayu yang telah pun wujud sejak zaman pemerintahan Raja Brooke di Sarawak. yakni dalam ordinan Undang-undang Adat Pribumi. penduduk asli di kawasan luar Bandar yang mendiami kawasan pendalaman iaitu kawasan hulu sungai-sungai yang besar di Negeri Sarawak. Iaitu satu istilah yang kerap digunakan oleh penduduk hulu sungai ketika memperkenalkan diri mereka kepada pegawai-pegawai Kerajaan Brooke dahulu.6.Namun istilah „Orang Ulu untuk pertama kalinya digunakan secara rasmi pada tahun 1958.Ketika itu penggunaan istilah tersebut hanya dikhususkan untuk suku kaum Kayan dan Kenyah sahaja. istilah Orang Ulu boleh ditakrifkan sebagai penduduk hulu sungai. Sabah dan ramai lagi yang menetap di Kalimantan. Walaupun tidak ada takrifan yang sah dan rasmi.1 PENGENALAN Pada amnya.” Di samping itu terdapat sekumpulan kecil Orang Ulu di Negeri Brunei Darussalam. Pada 28 Oktober 1966 istilah‟Orang Ulu‟ itu muncul sekali lagi dengan penubuhan satu pertubuhan social Orang Ulu National Association(OUNA) . Dengan lain perkataan “They are largely jungle people for majority of their population within the great forest of Sarawak. Orang Ulu selalunya diandaikan untuk merujuk kepada penduduk asli yang tinggal di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang di kawasan pedalaman Negeri Sarawak. 8 .

Orang Ulu menggunakan lembing untuk memburu binatang. kami dapat mengetahui bahawa petempatan mereka adalah di hulu sungai. Mereka tinggal di perkampungan yang terletak jauh dari pusat bandar dan mendirikan rumah panjang sebagai tempat kediaman mereka. serampang untuk menangkap ikandan mengusahakan padi. suku kaum Lun Bawang. daun nipah hutan. menangkap ikan di sungai. petani dan pemburu hasil hutan.Orang Ulu termasuk Kayan. Sebelum ini. Kebanyakan mereka tinggal di bahagian Miri. 6. berburu haiwan di hutan. Punan. Lun Dayeh dan Berawan dan Kelabit highlanders. Ukit. masyarakat Orang Ulu bekerja sebagai petani yang menanam padi secara tradisional dan sekarang sudah bertukar kepada penanaman moden. mengambil produk-produk hutan untuk kraftangan dan kegunaan harian seperti rotan. suku kaum Kenyah. 9 .2 PETEMPATAN Semasa lawatan tersebut. Bintulu dan Limbang. dan Penan dan baru-baru ini. makanan daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.3 BUDAYA HIDUP Masyarakat Orang Ulu mengamalkan sistem sara hidup sebagai seorang petani. mengamalkan corak penanaman padi bukit yang berpindah-randah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan. Kajang. Kejaman. 6.

4 ADAT RESAM PERKAHWINAN Ketua rumah panjang mengarahkan pengantin lelaki duduk di atas gong yang kecil. Oleh itu. Apabila tiba. mereka akan duduk rapat. Ketua rumah panjang membawa pengantin baru itu berjalan-jalan sekitar rumah panjang itu sebanyak 7 kali. Mereka akan berkongsi satu gong yang kecil. Pengantin perempuan dibawa atas tiang buluh yang diangkat oleh dua lelaki daripada kaumnya.Selepas itu. 10 . Oleh sebab rumah panjang agak panjang. ini akan mengambil masa. Ini melambangkan bahawa mereka haruslah hidup bersama walaupun menghadapi dugaan hidup. Sekian sahaja majlis perkahwinan.6. Seterusnya. Ketua rumah panjang boleh mempersembahkan tarian kalau beliau ingin berbuat demikian. Pengantin boleh digelar sebagai suami isteri. Pengantin lelaki dan pengantin perempuan menyuapkan sirih antara satu sama lain. persembahan tradisional akan diadakan. pengantin perempuan duduk di sebelah bakal suaminya yang duduk atas gong yang sangat kecil. Beberapa hadiah telah disediakan sempena majlis perkahwinan ini. Ketua rumah panjang akan merestui penganti baru ini dengan goncangan beberapa daun kering dan mengikat tangan mereka dengan tali. sementara menunggu pengantin perempuannya tiba. beliau memakaikan topi (topi berbentuk kon) ke atas kepala pengantin perempuan.

11 . Kelebit. Kalong mempunyai roh sebagai Pelindung. Motif pada kelebit menyerupai kepala manusia dengan mata yang bulat terbeliak dan gigi dan taring yang memanjang keluar dipercayai dapat melemahkan semangat perang pihak lawan. Pusau Anak. perlu diadakan upacara penyembahan dan korban babi.6.. parang ilang dan gong untuk mengingatkan roh atau semangat ukiran itu agar dapat mengenal siapa empunya yang menjaganya dan untuk melawan sebarang kuasa jahat yang cuba mengganggu keluarga atau rumah panjang tersebut. sebelum kerja-kerja mengukir motif dibuat. Seni ukiran. upacara memberi nama tradisi berdasarkan nama-nama moyang.5 KEPERCAYAAN DAN AGAMA Orang Ulu Mengamalkan kepercayaan animisme dan sekarang kebanyakan daripada mereka menganut agama Kristian. Terdapat beberapa kepercayaan dan pantang larang kaum Orang Ulu. Nama seseorang itu boleh membawa rahmat atau sebaliknya. Kelebit bermaksud Perang Perisai. Seterusnya.

Tidak hairanlah jika manik perempuan. „Bao Dar‟. bekas tembakau dan sirih. tegap dan utuh. Juga digunakan untuk menghiasi ajat. yang diperbuat daripada kayu jelutung. memahat. sarung parang. subang dan baju perang. ragam hias dituriskan atau disurihkan pada permukaan papan tersebut. ingan. Masyarakat Orang Ulu terkenal dengan kraftangan yang begitu popular karangan manik yang dinamakan Bao Dar adalah hasil kombinasi manik-manik yang bersaiz kecil. tabung tembakau.6. Papan itu pula perlulah berpadanan dengan bentuk ukuran sesuatu barang yang hendak dicipta. pakaian perang dan jaket. membuat ukir. melukis dan sebagainya SENI KRAFTANGAN Gubahan manik merupakan satu seni di Sarawak. kerja-kerja seperti anyaman tikar. Seterusnya. Manik manik menggambarkan pangkat menjadi bahan pusaka turun-temurun daripada ibu untuk anak dikarang menjadi hiasan pada bakul.Orang Ulu juga pakar dalam membina perahu panjang. bukti keupayaan seni ukir pahat yang begitu halus dan tidak ternilai. Penggunaan dan kedudukan seseorang.6 KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN SENI BINA Orang Ulu memiliki kepakaran seni bina yang begitu tinggi. dompet. Papan disediakan untuk menggubah manik. Terdapat beberapa proses pembuatan manik. misalnya dalam mendirikan rumah panjang yang kuat. Kaki-kaki halus dipasang 12 . Orang Ulu gemar melakukan peralatan untuk menangkap ikan. mereka akan Bagi yang mahir dalam seni menghabiskan masa dengan mengukir.

13 . kapas atau nilon yang Lembaran -lembaran benang itu diatur rapat-rapat. sepanjang setiap lembaran SENI UKIR Seni ukiran merupakan salah satu daripada warisan kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Orang Ulu dan telah diwarisi sejak turun-temurun daripada nenek-moyang mereka hingga ke hari ini.Bagi masyarakat Orang Ulu. mereka percaya bahawa suatu motif atau ukiran berkenaan memiliki maksud tertentu yang perlu dipatuhi dan tidak boleh dipandang remeh. Penggubah memasangkan benang asas pada hujung papan serta merentanginya sepanjang tepi papan itu menggunakan jarum biku. bertujuan agar penggubah manik tidak terbongkok-bongkok semasa menggubah nanti.iaitu setinggi kira-kira dua belas inci pada papan itu. Ini menjadikan seni tradisi.Penggubah mengerat beberapa lembaran benang diperlukannya. Manik-manik halus dicucukan pada benang itu mengikut corak yang dikehendaki.menutupi ragam hiasan nilon itu yang telah terturis di atas papan itu. Dengan demikian hujung lembaran- lembaran benang yang berpasangan itu terletak pada sebelah yang bertentangan dengan benang asas pula. Lembaran-lembaran benang kapas atau dilipat dua dan digelungkan pada benang asasnya. Orang Ulu ini memiliki sifatsifat dan seni yang halus dan tinggi.

Seni kalong mencerminkan keunikan identiti dan kreativiti masyarakatnya.SENI TRADISI Kaum wanita Orang Ulu menghiasi badan mereka dengan motif-motif tertentu lebih banyak berbanding kaum lelaki. Orang Ulu sangat menghormati penggunaan kalong yang tidak boleh diguna pakai sesuka hati pada dinding rumah. SENI MOTIF TRADISI Kalong dalam bahasa Kenyah atau Ekeng (bahasa Kayan) bermaksud motif atau lukisan tradisi Orang Ulu. 14 . perhiasan baju atau pakaian dan hiasan pada barang-barang kraf lain yang dimiliki oleh individu. Kaum Orang Ulu percaya tatu sebagai cahaya petunjuk dalam perjalanan mereka di dunia lain.Masyarakat Orang Ulu sangat menghormati penggunaan kalong yang tidak boleh diguna pakai sesuka hati. Juga bertindak sebagai mesej abstrak untuk memberitahu kepada orang lain akan kebaikan dan kepimpinan golongan yang memiliki atau memakai motif tersebut. Dipercayai bahawa tatu pada tubuh badan wanita berfungsi sebagai penyuluh jalan yang gelap.Setiap kalong atau ekeng memiliki kuasa atau maksud simbolik tertentu. Mesej abstrak untuk memberitahu kepada orang lain akan kebaikan dan kepimpinan golongan yang memiliki atau memakai motif tersebut. Manakala motif yang biasanya terukir pada lengan kaum lelaki menandakan bahawa dia pernah berlawan dan berjaya memenggal kepala musuh. Perhiasan tatu pada kaum wanita dan lelaki membawa maksud dan kepentingan tertentu. Kalong sebagai bahasa simbolik atau bahasa perantaraan antara masyarakat ini dengan pelindung mereka.

Kalong Besulan. 15 . Kalong Tebenggang atau Tingang (motif burung kenyalang) € Masyarakat Orang Ulu percaya kalong atau sesuatu corak motif tradisi juga memiliki kehidupan seperti manusia. Budeng Atau Ekeng: Kalong Kelunan (motif manusia).Jenis-Jenis Kalong. Dipercayai memiliki semangat atau roh yang dapat membantu. Cara menapak dalam teknik tersebut adalah menarik iaitu tapakan bermula dari dan bahagian luar kaki. Kalong Niding. Kalong Penat. Kalong Kelawit-kawit (ukiran salur paut). TARIAN TRADISI Kanjet Ngeluput adalah tarian suku kaum Orang Ulu. Pergerakan penari lelaki adalah diubahsuai menunjukkan aktiviti berburu dan kegagahan seorang wira.Penarinya terdiri daripada kaum lelaki. Pergerakan tangan walaupun agak lurus masih mempunyai alunan yang lembut. melindungi dan sebaliknya. Masyarakat Orang Ulu tetap menghormati dan mematuhi batas-batas penggunaan sesuatu motif khasnya masyarakat di rumah panjang.

Tarian Datun Julud adalah tarian oleh wanita daripada suku kaum Orang Ulu di Sarawak yang membuat persembahan dengan lemah gemalai bersama pakaian khusus di mana bulu-bulu di pasang di tangan seakan-akan meniru burung-burung yang sedang berterbangan. Subang telinga iseng dari tembaga bagi melanjutkan telinga yang menjadi kebanggaan bagi wanitanya. Wanita orang Ulu banyak menggunakan manik dan labuci sebagai penyeri pakaian. PAKAIAN TRADISIONAL Keindahan pakaian kaum etnik dari Sarawak terserlah dengan ragam hias yang mempamerkan kemahiran tangan yang menghasilkannya. Perhiasan diri dariperak dan manik yang sarat melambangkan status dan kekayaan bagi pemakainya.jalinan manik dan labuci. saga putung dan sebagainya. datum lujut. Ragam hias pasca pakaian membentuk motif-motif etnik sama a da dari tenunan. Pakaian ini dibuat dari baldu berhias labuci motif aso dan naga. tabit dan lain-lain. Begitu juga dengan penari lelaki di mana corak kalong digunakan pada bahagian abet. motif-motif dan beberapa kombinasi kalong yang lain sentiasa mewarnai kain sarung ta`ah yang dipakai penari wanita. 16 . Langkah tarinya tertumpu kepada peralihan berat dari satu kaki seolah-olah berjalan di atas bumi manakala gerakan lengan memberi suatu kesan seperti terapung atau berterbangan di udara. Setiap kali ada persembahan tarian tradisional Orang Ulu seperti kanjet lasan.

Proses untuk mengukir sape dari kayu tropikal/buluh turut ditunjukkan di rumah itu.Rumah panjang juga menonjolkan wanita dengan pakaian yang berwarna-warni yang dapat dilihat di kampong tersebut.sangat cantik dan mewah dengan beranda yang terbuka. motif tradisional yang sangat bagus yang diukir di tiang-tiang totem dan barangan serta peralatan yang kaya dengan hasil seni. Rumah itu juga mempamerkan beberapa sape iaitu instrument muzik bertali yang dikenali ramai. Wanita rumah panjang akan mempersembahkan tarian selamat datang di beranda utama di mana para pelawat dibuai dengan aluanan muzik yang asyik dari xylofon kayu tradisional yang dipanggil Jatung Lutang. Sape digunakan untuk tarian upacara dan ada yang liriknya menceritakan sesuatu. Proses itu memerlukan kemahiran yang tinggi. terdapat pondok kecil di mana padang besi dihasilkan. Di luar rumah panjang. Instrumen ini diklasifikasikan sebagai lute yang mempunyai 3 atau 4 tali. PEMBINAAN RUMAH PANJANG ORANG ULU Rumah tersebut dibina beberapa kaki di atas tanah di tengah-tengah kehijauan hutan tropikal yang subur.Sape berukuran lebih kurang 4 kaki dan kelebaran hampir sama dengan gitar tetapi berat sape adalah dua kali ganda berat daripada gitar. Semua puak Orang 17 .ALAT MUZIK TRADISIONAL Pada sebelah petang atau malam. Lagu yang dipetik dari sape pada hari ini adalah diperturunkan daripada generasi terdahulu. di rumah panjang selalu akan dengar bunyi merdu alunan petikan sape oleh mereka yang pandai memetik sape.

anak perempuan. Bilikbilik tersebut juga lebih besar dari bilik lain. Bilik tuai rumah yang 2 kali ganda panjang dari bahagian lain selalunya berada di tengah-tengah rumah panjang di mana pendiangan dan tempat menyambut tetamu yang utama terletak. Rumah panjang Orang Ulu dibina untuk kemudahan penduduk kampung dan untuk menampung sebanyak 100 keluarga. Rumah panjang biasanya disokong di atas tiang daripada berlian iaitu sejenis kayu yang mempunyai ketinggian 20-30 kaki.Ulu membina rumah dengan seni reka yang hampir sama tetapi kemahiran dan kekemasan yang jauh berbeza. Pintu utama menuju ke kawasan galeri yang panjang 2 kali lebar untuk dijadikan ruang tamu dan berehat. Biasanya. anak lelaki dan hamba perempuan. 18 . Keluarga yang berdarjat tinggi yang kebiasaannya adalah saudara tuai rumah mempunyai biik bersebelahan tuai rumah. Anakanak bujang dan pelawat tidur di galeri. Rumah-rumah mereka selalunya terletak berhampiran sungai. Setiap bahagian rumah panjang mengandungi 1 keluarga yang terdiri daripada ibubapa. Atap bumbung juga dibuat daripada kulit berlian. bahagian tersebut mempunyai tempat untuk memasak dan tempat tidur.

Mereka akan menukar hasil hutan ini dengan barang keperluan harian termasuk beras dan garam antara suku etnik yang lain. dan rotan. Kawasan di sekeliling rumah panjang mereka dikhaskan untuk menanam padi huma.7 EKONOMI Kegiatan Ekonomi masyarakat Ulu meyara hidup dengan menanam padi huma di sekitar rumah mereka. Orang Ulu yang banyak melibatkan diri dalam kegiatan pertanian ini juga giat menanam jagung. Kawasan ini dibahagikan antara keluarga yang tinggal di rumah panjang. Penanaman padi huma tidak memerlukan system saliran dan boleh ditanam di kawasan yang berbukit-bukau. Padahal masyarakat Orang Ulu dan beberapa bangsa peribumi lain di Sarawak pada waktu itu menentang kerana mereka ingin memelihara hutan yang sekian lama menjadi tempat dan sumber kehidupan mereka. malah selalau disalahtafsirkan sebagai pengganggu rancangan ke arah kemajuan. Namun penentangan mereka tidak mendapat perhatian masyarakat luar. Hasil-hasil hutan adalah seperti jelutung. dammar. 19 . Penentangan itu menandakan adanya kesedaran yang tinggi dalam kalangan bangsa peribumi di Sarawak. ubi kayu dan tembakau.6. Kegiatan berburu dan memungut hasil hutan juga dijalankan oleh orang Ulu yang menduduki kawasan pendalaman. Sekitar tahun 70-80an masyarakat Ulu sering terlibat dalam rusuhan terhadap projek balak yang memusnahkan hutan mereka.

Tetapi.PENUTUP Pada masa dahulu. Pada masa kini. Kebanyakan mereka berhijrah ke Bandar dan mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. mereka seiiring dengan kaum-kaum lain. Orang Ulu tinggal di hulu sungai dan mereka dikenali sebagai orang pedalaman. 20 . Pada masa ini. Mereka juga menjawat jawatan yang tinggi dalam bidang pekerjaan. mereka lebih mementingkan pelajaran. kini mereka menjadi moden.

scv. Tel: (6082) 846 411 Fax: (6082) 846 988 Email: enquiry@scv. Tomibulan dan Orang Ulu. P.my Web: www. Malaysia.Box 2632.http://www.my Pembacaan di majalah tentang Masyarakat di Sarawak 30 .O. 93752 Kuching. En. En.com.com Temubual dengan Orang Penan. Santubong.com http://www.google. yahoo. Sarawak.com.Francis Lawatan ke tempat kajian. Kampung Budaya Sarawak Cultural Village Pantai Damai.

Sape 22 .Rumah kaum Orang Penan Alat muzik Masyarakat Ulu.

Bersama Orang Penan Semasa mencuba menggunakan alat memburu Orang Penan. 23 . Sumpit.

Alat muzik Sape yang belum dicat lagi 24 .Alat yang digunakan untuk memburu binatang dan menangkap ikan.

Pengantin lelaki Orang Ulu 25 .Kami sedang menemu bual petugas di Rumah Panjang Orang Ulu. Kampung Budaya.

Pengantin lelaki dan pengantin perempuan duduk bersama-sama di atas gong kecil. 26 .Semasa pengantin lelaki duduk atas gong kecil.

Ketua rumah panjang mengikat tali di kedua-dua tangan pengantin. 27 .Ketua rumah panjang merestui penganti baru ini dengan goncangan beberapa daun kering.

28 .Tarian Datun Julud Corak pada dinding Rumah Orang Ulu.

Hasilan gubahan manik Pakaian Orang Ulu 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful