7 tingkatan surga dan 7 tingkatan Neraka

Tingkatan syurga seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Tarmizi sebanyak seratus tingkatan. Namun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tujuh tingkatan iaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Makwa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal.

Dan Penghuni Neraka seperti yang diterangkan dalam surah Al Baqarah 24 maksudnya: “Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan bagi mereka yang kafir”. Tingkatan Neraka antara lain; neraka Jahannam, Luza, Hathamah, Sair, Saqru, Jahim dan Hawiyah. ” Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar “

7 Tingkatan neraka
”Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah.” (QS. Âli Imran [3]:162).
1. Neraka jahanam, Jahannam

Adalah tingkat yang atas sekali. yaitu tempat mukminin,mukminat,muslimin dan muslimat yang melakukan dosa kecil maupun besar “….Demi Neraka jahanam di datangkan untuk semua orang walaupun hanya lewat / mampir dalam 1 hari” Firman Allah SWT: “ Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah.” (Q.S. An-Nisa’ : 169)
2. Neraka ladhoh, Luza Tingkat kedua yaitu tempat orang yang mendustakan agama

S. pekak.” (Q. yaitu yaitu tempat orang yang hanya lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kebutuhan/kepentingan untuk ibadahnya. Sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Didalam neraka ini mereka buta. Firman Allah SWT : “ … … … .S. Neraka sair . Hathamah Inilah neraka tingkat ketiga.” (Q. Saqru yaitu tempat orang yang tidak melaksanakan salat tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah. menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran. Al-Lail : 14-16) 3.Firman Allah SWT : “ Sebab itu Kami beri kabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala).” (Q.. sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair. An-Nisa’ : 10) 5.orang yang tidak melaksanakan solat dihukumi sebagai hewan yang tidak ada harganya/ tidak ada manfaatnya “ .S. Sair Tingkat ke-empat yaitu yaitu tempat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya dan Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. Al-Humazah : 4-9) 4. Tiada yang masuk kedalamnya selain orang yang celaka. Api yang ditutupkan kepada mereka. Neraka Sahkhor. dan kulitnya tebal seperti Jabal uhud.Tahukah engkau apakah Hathamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. Yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling dari pada-Nya. Harta yang membuat orang durhaka. Firman Allah SWT : “ Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. dalam kitab safina : “…. Neraka Khutamah.

Inilah neraka yang berada dibawah sekali. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi. Bersabda Nabi SAW : Adapun Neraka itu gelap gulita. seperti Firaun. Alas atau kerak-kerak neraka. Al-Maidah : 86) 7. yaitu orang-orang Islam yang berdosa. tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. meminum khamar.S. Kami mendustakan hari kiamat.“ Didalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh “terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke “teleng” sekitar dada jatuhnya 1000 tahun”. Tiap-tiap rumah itu tujuh puluh ribu ular dan kalajen . mereka itilah penghuni neraka Jahim.neraka yang paling keras. Firman Allah SWT : “ Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. kami tidak memberi makan orang miskin. tiap-tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu cabangnya. Neraka jahim . tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? “ Karena kami tidak sholat. Firman Allah SWT : “ Dan barang siapa yang ringan timbangannya.“ (Q. Al-Mudatsir : 40-46) 6. Umpamanya berzina. kami percaya pada yang bukan-bukan. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan tiap-tiap pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu bukit. dan membunuh tanpa hak.” (Q. yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam. Disinilah tempat orang-orang yang berdoa berat. apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya. Hawiyah.S. orang yang mendustakan agama. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Tuhan.” (Q. maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Jahim Tingkat ke-enam yaitu ditempatkan orang kafir. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas tujuh puluh ribu dusunnya.S. Neraka Hawiyah. Dan tiap-tiap dusun itu tujuh puluh ribu rumahnya dan api yang menyala-nyala.

“Apabila kalian mendengar muadzin (sedang adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. artinya. Nama-nama lain dari Surga di antaranya yaitu: 1. diambil dari nama Allah “as-Salam”. 6:127) Surga adalah Darussalam (negri keselamatan) dari segala musibah. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. “Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. 8:4) Tingkatan surga tertinggi adalah surga Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wasallam yaitu “Al Wasilah” sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim dari Amr bin al-Ash radhiyallahu „anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda. 7 Tingkatan Surga Surga biasanya disebut dengan Jannah. Allah subhanahu wata‟ala pun mengucapkan . Kemudian mintalah untukku Al-Wasilah. Muslim).” Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar “ Tingkatan Surga Surga memiliki tingkatan-tingkatan.” (QS. dan segala hal yang tidak disukai. dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. kecelakaan. dan inilah nama yang umun digunakan untuk menyebut tempat ini dan segala yang terdapat di dalamnya berupa kenikmatan. dan dia merupakan negri Allah subhanahu wata‟ala. Darus Salam Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala. artinya. ”(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.” (QS. Barangsiapa yang meminta untukku alWasilah maka dia berhak mendapatkan syafa‟atku. dan kebahagiaan. sebagaimana firman Allahsubhanahu wata‟ala. dan aku berharap orang itu adalah aku. 3:163) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. kelezatan. kemewahan. karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.” (QS.” (HR.

artinya. Jannatun Na’im 7.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. ”Katakanlah. artinya. 13:23-24) 3.” (QS. Jannatul Ma’wa. Allah subhanahu wata‟ala berfirman.salam atas mereka. (QS. Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin 6. (Yaitu) surga „Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orangorang yang sholeh dari bapak-bapaknya. atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang.” (QS. di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”. “Salam”.” (QS. “Dan mereka berkata:”Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (Kepada mereka dikatakan). sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang. Al-Furqan:15) 4. artinya. “Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. (sambil mengucapkan). al-Ma’wa artinya adalah tempat menetap sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala dalam surat an-Najm di atas. Jannatul Khuld Karena penduduknya kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam (tempat) lain. Jannatu ‘adn Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala. Darul Muqamah Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala. 36:57-58) 2. dan anak cucunya. “Salamun „alaikum bima shabartum”. istri-istrinya.orang yang bertaqwa?” Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. “Apakah (azab) yang demikian itu yang baik. Al Muqamul Amin . 35:34-35) 5. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.