7 tingkatan surga dan 7 tingkatan Neraka

Tingkatan syurga seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Tarmizi sebanyak seratus tingkatan. Namun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tujuh tingkatan iaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Makwa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal.

Dan Penghuni Neraka seperti yang diterangkan dalam surah Al Baqarah 24 maksudnya: “Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan bagi mereka yang kafir”. Tingkatan Neraka antara lain; neraka Jahannam, Luza, Hathamah, Sair, Saqru, Jahim dan Hawiyah. ” Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar “

7 Tingkatan neraka
”Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah.” (QS. Âli Imran [3]:162).
1. Neraka jahanam, Jahannam

Adalah tingkat yang atas sekali. yaitu tempat mukminin,mukminat,muslimin dan muslimat yang melakukan dosa kecil maupun besar “….Demi Neraka jahanam di datangkan untuk semua orang walaupun hanya lewat / mampir dalam 1 hari” Firman Allah SWT: “ Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah.” (Q.S. An-Nisa’ : 169)
2. Neraka ladhoh, Luza Tingkat kedua yaitu tempat orang yang mendustakan agama

S.S. An-Nisa’ : 10) 5.orang yang tidak melaksanakan solat dihukumi sebagai hewan yang tidak ada harganya/ tidak ada manfaatnya “ .S.” (Q.Tahukah engkau apakah Hathamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. Neraka Khutamah. Firman Allah SWT : “ Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya. Sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Didalam neraka ini mereka buta. Tiada yang masuk kedalamnya selain orang yang celaka. sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya.Firman Allah SWT : “ Sebab itu Kami beri kabar pertakut kamu dengan Neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Sair Tingkat ke-empat yaitu yaitu tempat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya dan Dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair. Saqru yaitu tempat orang yang tidak melaksanakan salat tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah. Neraka sair . Neraka Sahkhor. Yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling dari pada-Nya.. Firman Allah SWT : “ … … … . dan kulitnya tebal seperti Jabal uhud. menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al quran. Al-Humazah : 4-9) 4. Harta yang membuat orang durhaka. dalam kitab safina : “…. Api yang ditutupkan kepada mereka. Al-Lail : 14-16) 3. yaitu yaitu tempat orang yang hanya lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kebutuhan/kepentingan untuk ibadahnya.” (Q. Hathamah Inilah neraka tingkat ketiga.” (Q. pekak.

Apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? “ Karena kami tidak sholat. Kami mendustakan hari kiamat. Al-Maidah : 86) 7. Al-Qoriah : 8-11) sahabat Abu Hurairoh “terdengar suara yang mengelegar lalu bertanyalah ke rosulullah dan rosulullah menjawab itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka jahanam ke “teleng” sekitar dada jatuhnya 1000 tahun”. Firman Allah SWT : “ Dan barang siapa yang ringan timbangannya.S. Neraka Hawiyah. Tahukah engkau apakah Neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.” (Q. kami tidak memberi makan orang miskin. Dan tiap-tiap dusun itu tujuh puluh ribu rumahnya dan api yang menyala-nyala. Tiap-tiap rumah itu tujuh puluh ribu ular dan kalajen . tiap-tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu cabangnya.“ Didalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa. Disinilah tempat orang-orang yang berdoa berat. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas tujuh puluh ribu dusunnya. mereka itilah penghuni neraka Jahim. Bersabda Nabi SAW : Adapun Neraka itu gelap gulita. tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Jahim Tingkat ke-enam yaitu ditempatkan orang kafir. Alas atau kerak-kerak neraka.“ (Q. Firman Allah SWT : “ Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. dan membunuh tanpa hak. kami percaya pada yang bukan-bukan. Inilah neraka yang berada dibawah sekali. yaitu orang-orang Islam yang berdosa. maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan tiap-tiap pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu bukit.neraka yang paling keras.” (Q. Mereka yang menjadi musuh nabi-nabi. apinya hitam dan sudah dibakar 1000tahun lamanya. Neraka jahim . seperti Firaun.S.S. Umpamanya berzina. yaitu tempat orang yang ketika matinya tidak membawa iman dan islam. orang yang mendustakan agama. Hawiyah. Mereka yang berbuat apa yang dilarang Tuhan. Al-Mudatsir : 40-46) 6. meminum khamar.

kelezatan. ”(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. 6:127) Surga adalah Darussalam (negri keselamatan) dari segala musibah.” (HR. Muslim). dan inilah nama yang umun digunakan untuk menyebut tempat ini dan segala yang terdapat di dalamnya berupa kenikmatan. kecelakaan. artinya.” (QS. karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. dan segala hal yang tidak disukai. Kemudian mintalah untukku Al-Wasilah. Allah subhanahu wata‟ala pun mengucapkan . Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. diambil dari nama Allah “as-Salam”. Darus Salam Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala. Barangsiapa yang meminta untukku alWasilah maka dia berhak mendapatkan syafa‟atku. 7 Tingkatan Surga Surga biasanya disebut dengan Jannah. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. 8:4) Tingkatan surga tertinggi adalah surga Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wasallam yaitu “Al Wasilah” sebagaimana dalam hadits riwayat imam Muslim dari Amr bin al-Ash radhiyallahu „anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda. dan kebahagiaan. dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. dan aku berharap orang itu adalah aku.” Asyhadu ala ila ha ilallah Astaghfirullah Nas alluka ridhoka wal jannah ta wa naudzubika min sakhotika wannaar “ Tingkatan Surga Surga memiliki tingkatan-tingkatan. artinya.” (QS. kemewahan. sebagaimana firman Allahsubhanahu wata‟ala. 3:163) Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. “Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. Nama-nama lain dari Surga di antaranya yaitu: 1.” (QS. dan dia merupakan negri Allah subhanahu wata‟ala. “Apabila kalian mendengar muadzin (sedang adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku.

“Dan mereka berkata:”Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Jannatul Ma’wa.salam atas mereka. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. 13:23-24) 3. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. 35:34-35) 5. Jannatu ‘adn Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala. Al-Furqan:15) 4. ”Katakanlah. dan anak cucunya. artinya. atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang. (Yaitu) surga „Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orangorang yang sholeh dari bapak-bapaknya.orang yang bertaqwa?” Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Jannatul Khuld Karena penduduknya kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam (tempat) lain. (sambil mengucapkan). Al Muqamul Amin . Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin 6. Darul Muqamah Sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala.” (QS. “Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. al-Ma’wa artinya adalah tempat menetap sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala dalam surat an-Najm di atas. di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”. (QS. “Apakah (azab) yang demikian itu yang baik.” (QS. Jannatun Na’im 7. istri-istrinya. Allah subhanahu wata‟ala berfirman.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (Kepada mereka dikatakan).” Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. 36:57-58) 2. artinya. “Salam”. artinya. “Salamun „alaikum bima shabartum”.” (QS. sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful