KEDAULATAN NEGARA

IPGM, KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

Pengenalan

Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan sebagai sebuah unit dalam masyarakat dunia, ia tidak dapat lari dari mempunyai hubungan dengan negara lain. Dalam duni baru ini, hubungan antara negara adalah suatu kemestian dan saling bergantungan dari aspek ekonomi, politik, teknologi dan ekologi. Hubungan yang tiada sempadan ini penting bagi memastikan keamanan dan kemakmuran dunia.

Definisi Dasar Luar Malaysia

Merangkumi matlamat, rancangan dan tindakan yang diambil oleh sesebuah negara sehubungan dengan negara lain (pengertian luas). Mengutamakan aspek tindakan yang diambil oleh sesebuah negara bagi mempengaruhi keadaan diluar bidang kuasanya (pengertian terhad). Dasar luar bukan perkara statik- berubah ikut perkembangan dunia.

Dasar Luar Malaysia

Kesinambungan dari dasar dalam bagi melindungi dan menjaga kepentingan nasional seperti keselamatan dan kesejahteraan ekonomi. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali iaitu adakan hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Menekankan hubungan erat dengan negara Asia terutama ASEAN tanpa abaikan negara lain di dunia ini. Oleh itu Malaysia aktif dalam pertubuhan seperti OIC, NAM dan KOMANWEL. Dari aspek ekonomi, Malaysia sentiasa memperluaskan pasaran hasil eksport dan meningkatkan perlaburan modal asing.

Faktor-Faktor Penentuan Dasar Luar Malaysia

Terdapat 7 penentuan faktor dasar luar Malaysia. 1. Kepentingan Nasional Memastikan bentuk hubungan luar tidak berteraskan kekerasan dan adakan hubungan baik dengan semua negara. Malaysia bergantungkepada perdagangan negara berorientasikan eksport. 2. Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia adalah ahli tetap PBB dan menyokong kuat dasar-dasarnya. Malaysia juga menggalakkan pemeliharaan keamanan dunia dan melindungi hak asasi manusia. Malaysia juga menganggotai UNESCO serta menghantar unit keselamatan untuk membantu PBB mengekalkan keamanan.

3. Kedudukan geografi Malaysia terletak ditengah-tengah jalan perdagangan Timur dan Barat. 4.Islam Islam telah dijadikan salah satu sumber yang penting dalam perlembagaan persekutuan. Malaysia merupakan salah sebuah negara perintis dalam penubuhan OIC. Membantu dalam menyelesaikan masalah dan mencari jalan penyelesaian konflik di dunia Islam. 5. Bekas jajahan British Merupakan bekas tanah jajahan British dan secara automatik menjadi negara KOMANWEL.Mempunyai hubungan baik dengan negara KOMANWEL yang lain.

6. Dasar berkecuali Malaysia bukan merupakan negara yang berasaskan ketenteraan jadi seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan semua negara di dunia. Sentiasa menggunakan dasar berkecuali. 7. Prinsip hidup bersama Malaysia sentiasa memperjuangkan hak setiap negara bagi menyelesaikan masalah dalaman mereka sendiri tanpa campurtangan luar. Oleh itu ia berpegang teguh pada prinsip hidup bersama secara aman dan damai.

Perkembangan Dasar Luar Malaysia
Era Tunku Abdul Rahman 1957-1969
 

Memimpin ketika awal negara mencapai kemerdekaan. Menjalankan dasar luar yang pro-komanwel, demokrasi serta anti-komunis selaras keadaan Perang Dingin yang berlaku waktu itu antara blok demokrasi (Amerika Syarikat) dengan Blok Komunis (Soviet Union). Di tambah keadaan ancaman komunis terhadap Tanah Melayu watu itu. Menjalin hubungan kukuh dengan Britain sebagai kuasa pro demokrasi dan tandatangani Perjanjian Pertahanan AngloMalaya 1957 (AMDA).

Konflik pembentukan Persekutuan Malaysia bersama Singapura, Sabah dan Sarawak merintis jalan kepada cadangan kerjasama Malaysia, Philipina dan Indonesia (MAPHILINDO). Memahami pentingnya keamanan serantau menyebabkan wujudnya Association of South East Asian (ASEAN) pada tahun 1967 yang dianggotai Malaysia, Indonesia, Philipina dan Singapura. Malaysia turut menjalin kerjasama ekonomi bebas dengan negara Jerman Barat, Amerika Syarikat dan Jepun. Menyokong usaha-usaha di peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang seperti menyertai Perjanjian Antarabangsa bijih timah dan lain-lain demi menjaga kedaulatan negara.

Era Tun Abdul Razak dan Tun hussein Onn 1970-1980

 

Menerajui MAGERAN pada tahun 1970 ekoran tragedi berdarah 16 Mei 1969. Menghadiri Persidangan Negara-negara Berkecuali (NAM) di Lusaka, Zambia. Menekankan dasar luar Malaysia waktu itu sebagai berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana blok dalam perang dingin. Dasar lebih terbuka kepada negara-negara Komunis. Tahun 1971, Malaysia mengundi China untuk diterima memasuki PBB. 1972-1973, Malaysia adakan hubungan diplomatik dengan Vietnam Utara, Korea Utara dan Jerman Timur.

 

Tahun 1974,Tun Razak mengukuhkan hubungan diplomatik dengan melawat negara China. Turut mengekalkan jalinan sedia ada dengan negara prodemokrasi Mengeratkan hubungan dengan negara Islam dan Afrika. Memainkan peranan aktif dalam OIC, NAM dan ASEAN serta Pertubuhan Negara Komanwel. Tun Hussein menggantikan Tun Razak pada tahun 1976 hingga 1979 dan meneruskan tradisi kerjasama serantau dan hubungan dengan negara-negara Islam serta Dunia Ketiga demi mengekalkan kedaulatan dan keamanan negara.

Era Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad 1980-2003
  

Mula bertugas pada 16 Julai 1981. Dasar luar tak banyak berubah di awal pentadbirannya. Hubungan luar banyak menekankan keutamaan atau berteraskan ekonomi berbanding hal-hal politik dan keselamatan. Wisma Putra disusun agar lebih berorientasikan kepada ekonomi. Lebih tegas dalam isu-isu antarabangsa dan memperjuangkan hak-hak kemanfaatan ekonomi untuk negara-negara dunia ketiga. Hubungan diperluaskan dengan menjalinkan hubungan dengan negara-negara Pasifik selatan, Afrika serta Asia Selatan dan Asia Barat melalui Rancangan Kerjasama Teknikal.

Menganjurkan Persidangan Selatan-Selatan Kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1986 dengan menekankan langkah-langkah meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang di kalangan Dunia Ketiga. Dr Mahathir juga meluaskan dasar luarnya dengan menyertai Persidangan Alam Sekitar di Rio De Jeneiro pada tahun 1992 bagi memperjuangkan hak alam sekitar negara-negara membangun. ASEAN juga telah berkembang dengan terdiri dari sepuluh buah negara Asia Tenggra iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos, Kemboja, Vietnam dan Brunei Darus Salam.

Malaysia Dan Isu Antartika

Negara terawal menimbulkan isu Antartika di Perhimpunan agung PBB pada tahun 1982 dengan pendapat Antartika dan sumbersumbernya merupakan sebahagian daripada warisan bersama manusia. Menggesa pemantauan Antartika dibuat secara bersama dan bukan seperti sebelumnya di mana ia dibuat oleh sebilangan negara yang menjadi ahli perjanjian Antartika 1959 dengan tujuan memperoleh hasil galian seperti besi, arang batu, kobalt, uranium, bahan-bahan makanan secara sendirian. Malaysia tekankan ia harus untuk manfaat manusia sejagat.

Malaysia menekankan Antartika perlu dijaga kerana ia mempengaruhi ekologi dan cuaca dunia. Kebanyakan negara yang bukan merupakan ahli Sistem Perjanjian Antartika menyokong pendirian Malaysia. Draf ketetapan pertama Malaysia dalam Perhimpunan PBB yang meminta setiausaha agung badan itu membuat semakan dan memperluaskan lagi kajian mengenai Antartika. Draf diterima tanpa undi bangkangan dan tahun 1987 resolusi anjuran Malaysia diterima. Perjanjian Antartika ditandatangani.

Malaysia dan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Malaysia amat berpegang kepada sebarang undang-undang yang dipersetujui antarabangsa berkaitan sempadan perairan negara. Ini kerana Malaysia tidak lepas dari ancaman dan pertikaian pihak asing. Berpegang kepada Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Undang-undang Laut pada tahun 1982. Antara lain menyatakan setiap negara mempunyai hak eksklusif ke atas zon ekonomi seluas 200 batu. ZEE merupakan kawasan berdampingan seluas 200 batu dari kawasan pantai di mana negara pantai mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi dan menguruskan sumbersumber alam seperti perikanan dan petroleum yang terdapat di kawasan tersebut termasuk dasar laut.

Malaysia turut berhadapan dengan pelbagai cabaran kerana wilayah ZEE yang merangkumi kawasan laut seluas 200 batu dari pantai Laut China Selatan yang dituntutnya turut menjadi rebutan negara-negara lain seperti Brunei, Filipina, Vietnam dan negara China. Sehingga kini masih menjadi pertikaian dalam perundingan yang dibuat.

Hubungan Malaysia Dengan Negaranegara Islam

Mengutamakan hubungan luar yang baik antara negara-negara Islam. Malaysia memainkan peranan aktif dalam Pertubuhan Persidangan Islam (Organisation of Islamic Conference- OIC) yang ditubuhkan pada tahun 1969 dengan tujuan memupuk perpaduan dan kemajuan umat Islam. Malaysia selalu menganjurkan persidangan ini dan menyokong projek-projek seperti Bank Pembangunan Islam. Malaysia turut memberi sokongan kepada usaha membangunkan dunia Islam serta sama-sama terlibat dalam usaha perdamaian di Timur Tengah, Bosnia dan wilayah-wilayah yang didiami umat Islam.

Malaysia Dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
 

NAM adalah satu gabungan longgar negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Prinsip dan objektifnya seperti dalam Persidangan Afro-Asia 1955 di Bandung, Indonesia adalah seperti berikut: - menghormati hak asasi manusia dan pinsip-prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu; - Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara; - mengakui persamaan semua ras dan negara; - mengelakkan campurtangan dalam hal ehwal seluruh negara; - penyelesaian semua pertelingkahan antarabangsa secara aman seperti perundingan dan arbitrari; - memajukan kepentingan-kepentingan bersama. Malaysia menyokong kuat dasar-dasar NAM dan aktif menyampaikan pendirian tegas NAM kepada dunia.

Malaysia mengadakan hubungan dan mewujudkan kerjasama antara negara serantau kerana kestabilan politik dan kemakmuran sesebuah negara bergantung kepada perkembangan persekitaran negara jiran serantaunya. Telah dimulakan sejak merdeka oleh kebanyakan negara-negara rantau ini seperti cadangan Tunku Abdul Rahman kepada presiden Garcia (Filipina) dalam bulan januari 1959 supaya menubuhkan sebuah persatuan bukan politik di kalangan negara-negara Asia Tenggara bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial. ASA ditubuhkan dan dipersetujui oleh Filipina dan Thailand pada tahun 1961 namun tidak kekal lama akibat pertelingkahan daripada kewujudan Persekutuan Malaysia.

Malaysia Dan Kerjasama Serantau

ASEAN
Definisi:

“Association of Southeast Asian Nations”
Pertubuhan yang mewakili aspirasi negara-negara Asia Tenggara. Ia ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok Dipersetujui dan di tandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Matlamat-Matlamat ASEAN

Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di rantau Asia Tenggara; Menggalakkan keamanan dan kestabilan politik dengan mematuhi prinsip-prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu; Menyediakan bantuan antara satu sama lain dalam bentuk kemudahan-kemudahan latihan dan penyelidikan. Hubungan yang erat dan menguntungkan dengan negara serantau yang lain.

ZOPFAN
  

Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality Diumumkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November, 1971 Tujuan untuk menjamin keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara dengan mengelakkan campur tangan politik dan ketenteraan kuasa-kuasa besar. Ia juga bertujuan tidak mahu urusan sesebuah negara itu dicampuri oleh kuasa asing. Menghormati kedaulatan setiap negara dan menjaga kedamaian antara negara jiran. Konsep ini turut melibatkan pengunduran tentera asing dari kawasan Asia Tenggara. Semua dasar harus berdasarkan Dasar Berkecuali dan sebarang pertikaian harus diselesaikan secara aman. ASEAN tetap berusaha demi mencapai keamanan di Asia Tenggara melalui konsep ZOPFAN.

ASEAN dan Kerjasama Ekonomi, Politik dan Sosial

ASEAN menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran tetapi dihadapi menerusi perancangan yang sistematik seperti yang telah dirancang. Dengan kerjasama erat negara-negara ASEAN dapat mewujudkan pelbagai aspek yang meliputi ekonomi, politik dan sosial Kerjasama Politik
Kerjasama erat paling awal ASEAN ialah menentang pencerobohan Vietnam di Kampuchea.

Kerjasama Ekonomi

Kekukuhan ekonomi serantau ASEAN akan menjadi petunjuk kekuatannya ketika menghadapi cabaran dari negara perdagangan besar. Tahun-tahun 1990-an empat buah negaranya telah menjadi

Kerjasama Ekonomi

Kehadiran Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) diharap dapat membuka peluang lebih besar dengan adanya kerjasam erat ASEA dalam ekonomi yang telah lama berlangsung dan pelbagai. Antara kerjasama yang diadakan ialah:  Projek-projek Perindustrian ASEAN
   

1976-lima buah projek perindustrian secara usaha sama telah dilaksanakan iaitu: Projek Baja Urea ASEAN di Indonesia, Projek Baja Urea ASEAN di Malaysia, Projek Vaksin Hepatitis B ASEAN di Singapura dan Projek Garam Batuan-Abu Soda ASEAN (ASEAN Rock SaltSoda Ash Project) di negara Thai.

Usaha sama Perindustrian ASEAN

Skim Usaha sama Perindustrian ASEAN atau ASEAN Industrial Joint Venture-AIJV bagi memupuk kerjasam perindustrian Projek-projek AIJV menikmati keistimewaan PTA sehingga 70%.

1)

Skim Pelengkapan Perindustrian ASEAN

Pada 1980-Menteri-menteri luar ASEAN tekah menandatangani Perjanjian Asas bagi Pelengkapan Perindustrian ASEAN (ASEAN Industrial ComplementationAIC) Skim ini mesti disertai oleh sekurang-kurangnya empat buah negara anggota iaitu negara ini akan menikmati keistimewaan PTA Antara projek yang telah dijalankan ialah Industri Automatif.

Peraturan Perdagangan Istimewa

Peraturan Perdagangan Istimewa atau “Preferential Trading Arrangements” –PTA) yang ditandatangani pada 24 Februari 1977 Bertujuan menambahkan perdagangan intra-ASEAN, merangkumi kontrak kuantiti jangka panjang, perolehan istimewa oleh entiti kerajaan, pelonggaran langkah-langkah bukan-tarif dan perluasan tarif istimewa.

1)

Pendirian Bersama atas Isu Ekonomi Antarabangsa

ASEAN juga jelas kelihatan dalam pendirian bersama atas isu-isu ekonomi antrabangsa. Isu yang dibincangkan antaranya perluasan pasaran bagi barangan eksport ASEAN, kestabilan harga komoditi dan masalah hutang luar negara.
1)

Sektor Kewangan ASEAN telah menubuhkan ASEAN Banking Council bagi menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan. Dengan penubuhan Syarikat Kewangan ASEAN (ASEAN Finance Corporation-AFC) dan MAJLIS urusan Bank ASEAN (ASEAN Banking Council-ABC) di Singapura dalam tahun 1981 dapat memberi kemudahan kewangan kepada projekprojek usaha sama ASEAN manakala ABC bertanggungjawab menggubal dasar-dasar.

Sektor Makanan dan Pertanian 4 Okt. 1979, Menteri-menteri Luar ASEAN telah bersetuju menubuhkan satu Simpanan Makanan Keselamatan ASEAN (ASEAN Food Security Reserve) Berkaitan dengan kerjasama pertanian, ASEAN telah menubuhkanPusat Perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN (ASEAN Agriculture Development Centre) pada tahun 1981 Lain-lain kerjasama dalam bidang pertanian meliputi penubuhan Plant Quanrantine Training Centre and Institude (PLANTI) di Serdang, Malaysia dan ASEAN Centre for Development of Agriculture Coorperative di Indonesia.  Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) Semua negara bgersetuju mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Iaitu dari segi persediaan menghadapi cabaran perdagangan bebas berbentuk Global oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
1)

1) 

Kerjasama Sosial dan Kebudayaan Suatu proses mengukuhkan kerjasama iaitu termasuk kegiatan sosial. Beberapa usaha yang dilakukan dalam kerjasama sosial ini ialah:
Tabung Kebudayaan ASEAN Dalam mengurangkan jurang nasionalisme dikalangan negara ASEAN rancangan berkaitan hubungan kebudayaan dibuat. Tabung bersama Kebudayaan ASEAN dibuat bagi membiayai kegiatan-kegiatan kebudayaan. Rancangan pertukaran kebudayaan seperti Pesta Filem ASEAN dan Pesta Lagu ASEAN Pendidikan Kesihatan

 

Beberapa seminar, program-program latihan dan penyelidikan dalam bidang-bidang tersebut dilaksanakan.

Dialog Dengan Negara-Negara ketiga

Mesyuarat-mesyuarat berbentuk dialog sering diadakan dengan Australia, Kanada, Jepun, Kesatuan Ekonomi Eropah (EEC), New Zealand, Amerika Syarikat dan United nations development Programme (UNDP). Dialog ini berbentuk kerjasama ekonomi antara ASEAN dalam konteks memperluaskan pasaran bagi barangan eksport, menstabilkan harga komoditi serta memperoleh bantuan pengurusan dan kewangan.

Masa Depan ASEAN

Kerjasama politik ASEAN berjaya mengeratkan hubungan persahabatan dan menunjukkan kata sepakat dalam menghadapi isu-isu politik dan ekonomi antarabangsa. Sudut Ekonomi- Kawasan perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) iaitu peluang perdagangan yang lebih terbuka dan memberi ruang kepada banyak pihak. Menjadikan ASEAN sebagai kuasa ekonomi serantau yang semakin berkembang. Segi Sosial- halangan-halangan antara negara sudah banyak dikurangkan dan kerjasama lebih ketara daripada segi rancangan pertukaran kebudayaan dan lain-lain. ASEAN secara khususnya amat bergantung kepada pengurusan politik yang cekap dan penuh hikmat.

Manakala kerjasama yang sedia ada dikekalkan dan akan meningkatkan kemakmuran bersama ASEAN dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kedaulatan negara adalah amat penting, dalam bertujuan proses mempertahankan kedaulatan setiap negara mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan memerlukan perancangan rapi dari pelbagai sudut. Malaysia seperti negara-negara lain telah menggariskan panduan tertentu bagi membentuk dasar luar negara yang mantap bagi menjamin keselamatannegara dan pada masa yang sama turut memberi manfaat ekonomi. Asas kepada dasar luar negara Malaysia adalah dasar berkecualinya dan hubungan kerjasama serantau dan dengan negara Islam yang erat. Malaysia memainkan peranan aktif menyertai ASEAN, OIC dan NAM.

Memastikan suara negara dalam memperjuangkan sesuatu kepentingan yang akan didengar oleh masyarakat antarabangsa. ASEAN melalui pelbagai kerjasama yang meliputi segala sudut dibuat dan memberikan manfaat keselamatan, kestabilan politik dan ekonomi. Keteguhan kerjasama juga membawa manfaat besar kepada Malaysia dalam pembentukan dasar luarnya bagi menghadapi ancaman globalisasi masa depan