KEUNIKAN NEGARA

IPGM, KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

PENGENALAN 

MERDEKA ± Negara mendapat kembali hak yang dirampas Mengambil masa yang panjang yang melibatkan pelbagai dugaan dan cabaran

PENJAJAHAN DI TANAH MELAYU, SARAWAK, SABAH 
 

Portugis Belanda British

NASIONALISME DI TANAH MELAYU 


Gerakan Nasionalisme Bersenjata Gerakan Nasionalisme Tidak Bersenjata 
 

Golongan Berpendidikan Agama Golongan Berpendidikan Sekular (Inggeris) Golongan Berpendidikan Sekular (Melayu)

PENTADBIRAN PENJAJAH DI TANAH MELAYU 


Pentadbiran Jepun 1942±1945 Pentadbiran Tentera British 1945±1946

MALAYAN UNION
MALAYAN UNION
FAKTOR PENUBUHAN CIRI-CIRI KESAN PENUBUHAN

KESAN TERHADAP ORANG MELAYU

FAKTOR KEGAGALAN

FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN MALAYAN UNION 

Aspek politik 
 

Memastikan keseragaman pentadbiran Pentadbiran yang tersusun Pengukuhan dasar ketenteraan Menguasai ekonomi Mengeksploitasi sumber-sumber bahan mentah Semangat taat setia kepada negara Bersedia hidup masyarakat majmuk 

Aspek ekonomi 
 

Aspek sosial 


KESAN PELAKSANAAN MALAYAN UNION TERHADAP ORANG MELAYU  

Kekuasaan dan kedaulatan sultan dan raja Melayu dihapuskan Kehilangan hak keistimewaan dalam masyarakat `Jus soli¶-tanpa perbezaan bangsa dan agama

FAKTOR KEGAGALAN 
 

Tentangan daripada orang Melayu Tiada sokongan daripada masyarakat bukan Melayu Tentangan daripada bekas pegawai-pegawai British Perkembangan nasionalisme

KESAN-KESAN PENUBUHAN MALAYAN UNION 

Perkembangan kesedaran masyarakat dan negara Antaranya: Pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Kewujudan parti-parti politik Kesedaran pemerintahan sendiri

KE ARAH KEMERDEKAAN 
 

 

Sistem Ahli 1951 Pilihan raya Majlis Tempatan Perkembangan parti politik UMNO MCA MIC IMP Pilihan raya Umum 1955 Rundingan kemerdekaan Suruhanjaya Reid Pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957

PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 


Cadangan awal Penubuhan Gagasan Malaysia Faktor-faktor pendorong Pembentukan Malaysia Aspek keselamatan Aspek imbangan kaum Jalan pintas kemerdekaan Meningkat taraf hidup bumiputera Sabah dan Sarawak Mengeratkan hubungan sedia ada Aspek ekonomi

PROSES PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) Suruhanjaya Cobbold Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 


Tuntutan Filipina ke atas Sabah Konfrontasi Indonesia

JALAN PENDAMAIAN 


Gagasan MAPHILINDO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

PENGISYTIHARAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 

Rundingan terakhir antara negerinegeri yang memasuki Malaysia diadakan di London pada pertengahan tahun 1963. Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963.

KESIMPULAN 

Proses kemerdekaan dan pembentukan Persekutuan Malaysia bukan mudah untuk dicapai

WARISAN NEGARA

KESULTANAN MELAYU
Pengenalan 

Sistem politik dan kemasyarakatan Melayu telah wujud semenjak zaman kerajaan Melayu traditional Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang teratur dan berkesan semenjak zaman sebelum kedatangan penjajah ke Tanah Melayu Ia adalah sebagai suatu lambang keutuhan dan kepentingan nilai-nilai Melayu di negara kita hingga ke hari ini 

SISTEM PEMERINTAHAN 

Sistem Beraja Sistem Pembesar Sistem Sosial Tradisi Sistem Kepercayaan Sistem Ekonomi Tradisi Dan Perdagangan Antarabangsa  

SISTEM BERAJA 

Raja adalah ketua pemerintah yang wajib dipatuhi segala titah perintah tanpa sebarang soal jawab Juga berperanan sebagai ketua agama bagi perkembanagn penyebaran agama Islam Mempunyai konsep atau nilai µdaulat¶ dan µderhaka¶ yang merupakan simbol kepada taat setia rakyat kepada raja dan raj pula menjalankan tanggungjawab serta tugas dengan adil dan saksama kepada rakyat Penggantian raja mengikut sistem patrimonial iaitu keturunan ataupun jurai sebelah bapa  

SISTEM PEMBESAR 

Golongan pembesar merupakan kumpulan masyarakat yang berada di bawah selepas golongan raja Mempunyai peruntukkan-peruntukkan tertentu seperti soal-soal pemilikan harta dan adat-istiadat Mengamalkan sistem µSistem Pembesar Empat Lipatan¶
Sultan Pembesar 4 Pembesar 8 Pembesar 16 Pembesar 32  

Sistem pentadbiran juga amat berkait rapat dengan peranan yang dimainkan oleh 4 orang pembesar utama iaitu : - BENDAHARA - PENGHULU BENDAHARI - TEMENGGUNG - LAKSAMANA

1)

BENDAHARA

- Menteri utama yang menyamai peranan Perdana Menteri
sekarang - Berindak sebagai penasihat kanan raja, pemangku raja semasa ketiadaan raja - Tonggak kepada jentera pentadbiran negara serta bertanggungjawab menyelia keseluruhan hal ehwal negara - Juga berperanan sebagai pemilih dan pelantik raja

2) PENGHULU BENDAHARI
- Bendahari kerajaan yang mengawal perbendaharaan negara - Menjaga dan menyelia kewangan dan hasil mahsul negara - Bertanggungjawab memunggut cukai,hasil negeri, menjaga bangunan istana, menyelia dan memeriksa senarai jemputan diraja - Penyimpan daftar hamba raja dan ketua bagi semua syahbandar - Sebagai ketua protokol dalam soal adat istiadat

3) TEMENGGUNG
- Berperanan sebagai pelaksana atau ketua undang-undang peraturan negeri dan keselamatan - Juga digelar sebagai Ketua Polis Negara - Menjadi pendakwa raya sekiranya berlaku kesalahan individu yang terbukti - Sebagai ketua adat-istiadat dalam urusan jamuan di istana dan berperanan memilih individu dan menentukan tugas-tugas mereka

4) LAKSAMANA
- Ketua angkatan laut dan darat bagi menjaga dan mempertahankan serangan - Menjaga lalulintas perkapalan - Menjaga kemudahan rumah dan gudang untuk saudagar - Menghalang pebuatan rasuah di kalangan saudagar dengan kakitangan pemerintah - Bertanggungjawab memikul pedang kerajaan dalam upacara rasmi serta menjadi diplomat dan membawa utusan kerajaan

SISTEM SOSIAL TRADISI 

Masyarakat hari ini terdiri daripada masyarakat majmuk, ini adalah akibat daripada kedatangan pelbagai bangsa ke Tanah Melayu dalam abad ke-17 Mempunyai ciri-ciri kehidupan tradisi tersendiri dari segi organisasi, kepimpinan, unit politik, struktur masyarakat dan institusi, sistem ekonomi tradisi dan perdagangan antarabangsa serta adat, protokol dan perundangan Mula tertonjol apabila terbinanya Kesultanan Melaka. Banyak negeri kecil telah menyerap nilai-nilai asing terhadap kehidupan tradisi mereka 

SISTEM SOSIAL TRADISI 

Mempunyai 3 unit politik : a) Negeri - menunjukkan sebuah kawasan di bawah pemerintahan yang merdeka - ibu negerinya terletak di muara sungai yang bertujuan untuk mangawasi pergerakan orang keluar masuk dari negeri, mengutip cukai dan mempertahankan negeri dari serangan luar Daerah atau Jajahan - didirikan di kedua-dua tebing sungai negeri - ditadbir oleh pembesar yang bertugas menjalankan keadilan, memungut hasil dan pimpinan umum

b)

c)

Kampung - satu kelompok/kumpulan - ketua kampung ialah penghulu yang menjadi perantaraan di antara anak buahnya dengan pembesar daerah - ia berperanan menjaga keamanan dan menjadi lambang perpaduan sesebuah kampung

SISTEM KEPERCAYAAN 

Masyarakat Melayu mengamalkan dua bentuk kepercayaan :a) animisme b) agama Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempercayai kuasa-kuasa ghaib, mereka berpendapat kuasa-kuasa ini boleh memberikan rezeki atau membinasakan mereka Sangat bergantung kepada alam sebagai contoh semangat padi, puja pantai dll Akibat daripada itu muncul pula pihak yang berperanan menjadi perantara iaitu bomoh dan pawang Mereka berkebolehan menghubungkan kuasa-kuasa ghaib dengan orang yang memerlukannya. Ia boleh disamakan dengan peranan doktor oleh itu mereka menjadi seseorang yang penting dan dihormati 

 

SISTEM EKONOMI TRADISI DAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA 

Pekerjaan yang mengamalkan sistem ekonomi tradisi :1) mengumpulkan hasil-hasil hutan - sumber-sumber semulajadi telah menyumbangkan banyak barang dagangan dalm kegiatan perdagangan melombong - bahan-bahan galian terutamanya emas dan bijih timah - menggunakan cara primitif iaitu mencuci bijih timah yang tergondol dalam batu granit dengan air sungai menangkap hidupan laut/nelayan - menjadi permintaan yang tinggi di pasaran China terutamanya hasil tangkapan akar bahar & tripang yang digunakan sebagai satu jenis ramuan dalm perubatan tradisional orang cina

2)

3)

Sistem Ekonomi Tradisi dan Perdagangan Antarabangsa
4) pertanian - merupakan hasil sara diri seperti menanam padi, sayursayuran, ubi dll - mengamalkan sistem barter untuk mendapatkan barang yang tidak dikeluarkan sendiri - juga menjalankan penternakkan ayam, itik dll

SISTEM EKONOMI TRADISI DAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA 

Melaka adalah sebuah pelabuhan yang mempunyai bilangan pedagang dan kapal yang banyak dan menjadi sebuah pelabuhan ekspot-impot Ciri-ciri yang menjadikan Melaka satu pelabuhan yang masyur : 1) faktor geografik, kedudukan yang strategik iaitu terletak di jalan utama bagi jalinan perdagangan timur-barat 2) terlindung daripada angin monsun dan selat yang sempit memudahkan angkatan laut empayar Melaka mengawal kegiatan lanun Matawang yang digunakan pada masa itu ialah logam timah. Sistem barter juga digunakan secara meluas Barangan yang diperdagangkan ialah seperti timah, cendana, gading, lada hitam dan bahan-bahan hutan  

PERANAN AGAMA ISLAM 

Telah bertapak di Tanah Melayu sejak awal abad ke-13 melalui penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1292 Masihi Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi Perlembagaan Persekutuan memeberi kebebasan kepada semua individu untuk mengamalkan agamanya sendiri Sultan/Raja bertindak sebagai Ketua Agama Islam di negerinya. YDPA menjadi ketua agam Islam bagi negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan Penubuhan Majlis Agama Islam adalah untuk menasihati raja mengenai perkara berkaitan dengan agama Islam  

PERANAN AGAMA ISLAM 

Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perkara mengenai agama terletak di bawah kuasa kerajaan Negeri Perkara-perkara yang berada di bawah kuasa perundangan negeri mengenai agama Islam : 1) Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga 2) Adat istiadat Melayu 3) Wakaf 4) Fitrah 5) Zakat 6) Baitumal 7) Masjid 8) Mengadakan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rukun Islam 9) Mahkamah Syariah 10) Mengawal iktikad dan kepercayaan di kalangan orang Islam 

LINGUA-FRANCA / BAHASA PERANTARAAN 

Bahasa Melayu merupakan bahasa perantaraan semenjak abad ke-15 dan pada masa ini Bahasa Melayu masih merupakan bahasa utama Kedudukan Bahasa Melayu telah dikaji semula dalam pembentukkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan pihak pemerintah menyedari bahawa Tanah Melayu tidak boleh menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi jika hendak menyatukan penduduknya Bahasa Melayu mestilah digunakan untuk acara rasmi 

KESIMPULAN 

Kesultanan Melayu adalah lambang kekuatan dan keutuhan sistem politik masyarakat Melayu Walaupun pada masa kini telah banyak perubahan yang berlaku namun kepentingannya sangat jelas iaitu sebagai satu simbol penerusan tradisi pemerintahan Melayu Oleh sebab itu unsur pemerintahan Melayu iaitu kuasa RajaRaja Melayu telah dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan 

PERPADUAN DALAM KEPELBAGAIAN

PENGENALAN 


Malaysia-mempunyai masyarakat majmuk Pada awalnya membawa kepada konotasi negatif - tiada penyesuaian nilai & keseragaman agama - wujud konflik & pertentangan - unsur-unsur paksaan & saling bergantungan dalam bidang ekonomi - dominasi kuasa politik & pecahan pucuk pimpinan

PENGENALAN 

Sebagai sebuah masyarakat majmuk, kepelbagaian yang wujud merangkumi semua aspek, iaitu: - ekonomi - politik - kemasyarakatan mengikut bangsa yang berlainan

PERSAMAAN & PERBEZAAN PELBAGAI KAUM DARI ASPEK: 
 

a) b) c) d)

Masyarakat Budaya Kepercayaan Perayaan

MASYARAKAT & BUDAYA MELAYU 

Budaya melayu merangkumi aspekaspek berikut: Agama Kepercayaan Adat resam Undang-undang Bahasa Kesenian  

Mengalami perubahan pada abad ke15 ( Kesultanan Melayu Melaka ) Islam memberikan jiwa baru kepasa kebudayaan Melayu ( kesemua aspek pemikiran & kehidupan-membentuk satu akidah ) Perubahan dari masyarakat tradisional kepada masyarakat moden Penyesuaian & tokok tambah dari nilai-nilai kebudayaan luar

MASYARAKAT & BUDAYA CINA 
 

Kumpulan kedua terbesar selepas kaum Melayu Kebanyakan berasal dari wilayah selatan China ( Fukien, Kwangtung & Kuangsi ) Kebudayaan mereka berasal daripada tamadun yang sangat tinggi ±dibentuk oleh ahli fikir Menghargai pemikiran & kekayaan harta benda 

 

Keagamaan-(Buddha, Toism & Konfusius) Buddha Kehidupan suatu kesengsaraan Bertafakur untuk mencapai Nirvana Konfusius Suatu fahaman & falsafah Satu cara pimpinan hidup ( Tao ) Kebajikan yang sempurna - menjadi orang yang baik

MASYARAKAT & BUDAYA INDIA  

Kebanyakan mereka datang dari wilayah Negapatam & Madras Bermula sejak pembukaan P.Pinang & pembukaan ladang tebu, kopi Pengambilan buruh-buruh India dalam perladangan getah & kelapa sawit Suku kaum india-Tamil, Malayalis & Telegu juga Punjabi@Benggali Beragama Hindu ± dikenali µsanatana-dharama¶ beerti yang abadi Kitab ±Rig-Veda & Bhagavad-Gita Mengamalkan sistem kasta muncul akibat masyarakat Hindu yang berbilang bangsa 

Penganut agama hindu telah bercampur gaul Perkahwinan campur-tidak disenangi Terdapat 4 kasta Brahmin-sami@guru agama Ksyatriya-menjaga keselamatan Vaisya-terlibat dalam perniagaan Sundra-petani & buruh

KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELAYU Kepercayaan terhadap perkara ghaib ± animisme kepercayaan unsur-unsur alam Kepercayaan roh & semangat Kepercayaan kepada semangat padi Pengaruh Hinduisme Amalan animisme bergantung kepada suasana kehidupan & alam sekeliling 

  

Pawang & bomoh Pantang larang Kedatangan Islam perlahan-lahan menghakis amalan animisme Islam membentuk nilai baru ke arah yang lebih ilmiah & saintifik Islam membuka lembaran baru dalam penyebaran ilmu pengetahuan

KEPERCAYAAN MASYARAKAT CINA 

Menurut agama Buddha: Bertafakur bagi mencapai Nirvanabegitu menitikberatkan amalan ini (terdapat dalam kitab buddha) Melalui bertafakur akan dapat cahaya penerang dengan tiba-tiba 

Menurut Konfusiusnusme: Mesti menjadi seorang Chun-tzu-melalui sifat sopan santun, murah hati, ikhlas, rajin & baik hati. Segala kelakuan mestilah sederhanamengikut Jalan Pertengahan Perasaan taat setia kepada negara Raja-raja yang bijaksana adalah pemerintah yang berjaya-tunjukkan contoh & tauladan yang baik 

Masyarakat Chitty Wujud hasil hubungan perdangan Melaka-India Hasil perkahwinan campur India,Cina,Melayu- turut mengamalkan adat Proses asimilasi kebudayaan asal & kebudayaan sekitar membentuk masyarakat µIndia Chitty¶ Menganut Hindu & berpegang pada ajaran & pantang larang

PERAYAAN MASYARAKAT MELAYU 

Hari Raya Aidilfitri Disambut 1 Syawal setiap tahun Hari kemenangan setelah sebulan berpuasa Disambut sederhana ± perbanyakkan takbir Zakat Fitrah ± wajib Kunjung-mengunjung & Bermaafan 

Hari Raya Qurban ( Aidiladha ) Tanda tamatnya kerja-kerja menunaikan haji di Mekah Disunatkan mengerjakan korban Daging korban dibahagi-bahagikan kepada orang-orang miskin

PERAYAAN MASYARAKAT CINA 

Tahun Baru Cina Disambut lewat Januari @ awal Februari mengikut Kalendar Lunar Berkumpul untuk makan besar, pemberian angpau dan lain-lain Disertai ledakan mercun-dapat menghalau hantu & syaitan Merah-lambang tuah, kebahgiaan & kekuatan Mengadakan rumah terbuka 

Hari wesak Disambut yang beragama Buddha Tanda kegembiraan & meraikan kelahiran serta kematian pengasas agama Melakukan mandian Buddha (membaca Kalimah Sutra) di kuil Menyalakan kayu wangi, lampu minyak, melepaskan burung merpati & menyambut sami baru 

Perayaan Chap Goh Meh dikenali sebagai µYuan Siau¶ disambut menandakan tamatnya perayaan Tahun Baru Cina Pesta ini bermula pada hari ke-15 dalam kalendar Cina Memohon kepada dewi-dewi supaya memelihara kebahgiaan & kesejahteraan

PERAYAAN MASYARAKAT INDIA 

Deepavali ( Pesta Cahaya @ Diwali ) disambut antara oktober-september Sebagai satu peringatan & pemujaan terhadap Seri Rama ke Ayudha Dan juga mengenangi kemenangan Sri Krishna mengalahkan raksasa Narakasura Memperingati Dewi Lakshmi Mengunjungi kuil & upacara sembahyang Dinyalai lampu & pelita 

Thaipusam Perayaan ke2 terpenting Disambut bulan purnama Tamil (akhir Jan @ awal Feb) Perayaan kemenangan bagi yang benar & Dewa Subramaniam-lambang kebaikan, kebenaran, keagungan & kecantikan bagi agama Hindu Lakukan perarakan menuju ke kuil

KESIMPULAN 
 

Masyarakat majmuk-suatu keunikan Pengekalan nilai-nilai kemasyarakatan oleh kaum-kaum di Malaysia Setiap kaum memahami bahawa agama, adat resam dan nilai-nilai budaya lain merupakan hak peribadi

KESIMPULAN Prinsip µmemberi & menerima¶-tunjang persefahaman & kestabilan Peranan kerajaan-satu mekanisme Sedar bahawa hidup bertoleransi & bekerjasama sebagai kekuatan utama dalam pembinaan negara bangsa Malaysia