P. 1
Kepelbagaian Murid Dan Implikasinya Terhadap Perlaksanaan Kurikulum

Kepelbagaian Murid Dan Implikasinya Terhadap Perlaksanaan Kurikulum

4.92

|Views: 12,325|Likes:
Published by abdul sukur kamsir

More info:

Published by: abdul sukur kamsir on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

original

DISEDIAKAN OLEH:

ABDUL SUKUR KAMSIR

Hubungan Etnik dengan Kurikulum Sekolah

Konsep etnik merujuk kepada golongan
Konsep etnik merujuk kepada golongan
manusia yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan

manusia yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan
yang sama atau hampir sama.

yang sama atau hampir sama.
Peranan utama sekolah adalah
Peranan utama sekolah adalah
mensosialisasikan kanak-kanak mengikut

mensosialisasikan kanak-kanak mengikut
kehendak dan aspirasi masyarakat, khasnya

kehendak dan aspirasi masyarakat, khasnya
pengekalan kebudayaan kumpulan etnik

pengekalan kebudayaan kumpulan etnik
mereka.

mereka.
Dengan kata lain, kandungan kurikulum
Dengan kata lain, kandungan kurikulum
sekolah hendaklah mengutamakan mata

sekolah hendaklah mengutamakan mata
pelajaran kebudayaan masyarakat.

pelajaran kebudayaan masyarakat.
Justeru itu, kebudayaan kumpulan etnik di
Justeru itu, kebudayaan kumpulan etnik di
mana-mana masyarakat pun adalah berkaitan

mana-mana masyarakat pun adalah berkaitan
rapat dengan kurikulum sekolah mereka.

rapat dengan kurikulum sekolah mereka.

Akta Bahasa Kebangsaan 1967: Implikasi dan kesan

Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem
pendidikan pada awal kemerdekaan
Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan
Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung
Malaysia 1957-1967

Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM): Perakuan, Falsafah dan Matlamat, Dasar dan
Keperluan, Pendidikan Umum dan Kewarganegaraan

Sistem Pendidikan Semenanjung Malaysia 1963-1982

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan
perubahan yang disyorkan

Kurikulum Pra Sekolah:
Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Prasekolah:
Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002

Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR):
Rasional, faktor-faktor, falsafah dan matlamat KBSR

Laporan Razak 1956:
Pemikiran dan tujuan sistem
pendidikan pada awal kemerdekaan

Laporan Razak 1956

Jawatankuasa Pendidikan mengemukakan Laporannya, yang
dikenali sebagai Laporan Razak pada bulan April, 1956. di antara
cadangan-cadangan yang penting ialah:
2.Keempat-empat sistem persekolahan dalam peringkat sekolah
rendah akan terus diadakan; kurikulumnya akan dipinda dan
disesuaikan dengan menerapkan unsur-unsur kebangsaan ke
dalamnya.
3.Sistem persekolahan akan dipinda kepada dua kategori:
i. Sekolah Umum – menggunakan B.Melayu sebagai

bahasa pengantar

ii. Sekolah Jenis Umum – meliputi sekolah Inggeris, Cina
dan Tamil dengan menggunakan bahasa pengantar masing-
masing.
3. B.Melayu dan B.Inggeris menjadi mata pelajaran wajib bagi
semua sekolah.

4. Murid –murid Cina dan India boleh mempelajari bahasa ibunda
mereka (aliran Inggeris), jika terdapat permintaan daripada ibu
bapa dan dengan jumlah murid 15 orang.
5. Satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua
sekolah rendah. Isi kandungan buku-buku teks haruslah
mengandungi unsur-unsur kehidupan di Persekutuan Tanah
Melayu.
6. Sekolah-sekolah ini akan dikelolakan oleh Penguasa Pelajaran
Tempatan bersama-sama dengan Jemaah Pengurus Sekolah
atau Lembaga Pengelola Sekolah.
7.Kelayakan guru untuk mengajar di sekolah rendah ialah
sekurang-kurangnya memperoleh Sijil Sekolah Menengah
Rendah serta mendapat latihan sepenuh masa selama setahun
diikuti dengan dua tahun latihan separuh masa.

8. Dicadangkan penubuhan satu jenis sekolah menengah
sahaja di mana Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan
dijadikan bahasa yang wajib dipelajari.
9. Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan
kepada tiga peringkat, iaitu:
a) Sekolah Menengah Rendah (3 tahun)
b)Sekolah Menengah Atas (2 tahun)
c) Sekolah Pra-Universiti (2 tahun)
10. Untuk menjaminkan kelicinan perkhidmatan guru, adalah
dicadangkan bahawa semua guru diletakkan di bawah satu
perkhidmatan profesional.
11. Jemaah Nazir Persekutuan harus ditubuhkan supaya
memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru.

•Dibentangkan dan seterusnya diluluskan dalam
Majlis Perundangan Persekutuan pada bulan
April,1957, kemudian dikuatkuasakan sebagai
Ordinan Pelajaran 1957.
•Murid-murid yang melebihi umur persekolahannya
dikehendaki meninggalkan sekolah.
•Ramai murid-murid sekolah Cina terlibat dan
membantah, menunjuk perasaan.
•Akhirnya, setuju melaksanakan peraturan ini
berperingkat-peringkat.

Kembali

Laporan Rahman Talib 1960:
Implikasi dan kesan

Laporan Rahman Talib 1960

Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak
Pelajaran telah dibentuk dengan melantik Y.B.En.
Abdul Rahman Talib, ketikan itu menjadi Menteri
Pelajaran Malaysia.

Tujuan: Mengkaji semula polisi pendidikan
kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan
dalam Laporan Razak.

Cadangan-cadangan
Laporan Rahman Talib

1.Di bawah rancangan Laporan Razak, kebanyakan murid yang
gagal untuk masuk sekolah menengah terpaksa meninggalkan
sekolah rendah mereka. Oleh itu, Jawatankuasa ini
mencadangkan bahawa umur persekolahan murid-murid
dinaikkan daripada 12 tahun kepada 15 tahun.
2.Untuk menampung semua murid sekolah rendah naik ke sekolah
menengah, dicadangkan untuk menubuhkan sekolah yang
dipanggil Sekolah Pelajaran Lanjutan.
3.Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di Sekolah Pelajaran
Lanjutan itu, mencadangkan pihak Kementerian Pelajaran
menganjurkan latihan separuh masa selama tiga tahun.
4.Semua Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis
Umum dicadang menukar namanya menjadi Sekolah Rendah
Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan.

5. Mencadangkan Peperiksaan Junior Middle III dimansuhkan
mulai tahun 1961 dan Peperiksaan Senior Middle III
dimansuhkan pada tahun 1963. Mulai tahun 1962, Bahasa
Kebangsaan akan diwajibkan lulus dalam Peperiksaan Sijil
Rendah Pelajaran

6. Mencadangkan supaya kerajaan hanya memberi bantuan
penuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah
Menengah Jenis Kebangsaan sahaja. Bagaimanapun,
sekolah-sekolah yang enggan menukarkan bahasa
pengantarnya boleh menjadi Sekolah Menengah
Persendirian
.
7. Mencadangkan penubuhan Institusi Teknologi di K.Lumpur,
Ipoh, P.Pinang dan di Pantai Timur. Sekolah-sekolah
pertukangan juga harus ditubuhkan. Murid-murid yang berjaya
dalam kursus pertukangan ini boleh memasuki Skim
Aprentis Kebangsaan
, iaitu memasuki tahun ketiga di
Sekolah Menengah Teknik. Selepas itu, murid-murid boleh
mengikuti Kursus Diploma di Maktab Teknik atau Universiti
Malaya
.

8. Kemudahan hendaklah diberikan untuk mengajar agama
Islam di sekolah jika terdapat sekurang-kurangnya ada 15
oang murid yang beragama Islam. Pendidikan akhlak untuk
murid-murid bukan Islam akan dimasukkan dalam sukatan
pelajaran wajib mulai Darjah 4 hingga Tingkatan 5.
9. Mencadangkan bahawa bayaran yuran di semua sekolah
rendah dimansuhkan.
10. Mencadangkan pembentukan Lembaga Penasihat
Pelajaran Negeri untuk menggantikan tempat Penguasa
Pelajaran Tempatan.
11. Mencadangkan supaya Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan
membantu Jemaah Nazir Persekutuan semasa
menjalankan tugas penyeliaan mereka.

Laporan Rahman Talib:
Implikasi dan Kesan

•Matlamat Utama: Menjadikan Bahasa Kebangsaan
sebagai bahasa pengantar di semua sekolah.

•Pendidikan percuma untuk semua murid dalam
sekolah rendah akan membawa kesan yang
mendalam.

•Pada tahun 10962, bilangan murid yang masuk
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris)
semakin bertambah.

•Menetapkan semua peperiksaan awam untuk murid-
murid sekolah menengah dengan menggunakan
bahasa rasmi.

•Sungguhpun cadangan menukarkan bahasa
pengantar kepada bahasa rasmi ditentang hebat oleh
Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina dan
Persatuan Guru-guru Sekolah Cina, tetapi ada juga
yang bersetuju.

•Rancangan membentuk Sekolah Pelajaran Lanjutan
tidak mendapat sambutan yang diharapkan. Akhirnya,
rancangan Sekolah Pelajaran Lanjutan dimansuhkan
dan digantikan dengan suatu Sistem Pendidikan
Aneka Jurusan pada tahun 1965.

Tujuan mengadakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ialah:

3.Membekalkan kursus aneka jurusan selama 3 tahun selepas
kursus sekolah rendah;
4.Melaksanakan polisi kerajaan dalam meningkatkan tempoh
berhenti sekolah sehingga umur 15 tahun;
5.Untuk menjamin setiap murid yang belajar selama 9 tahun di
sekolah, dia akan dilengkapkan dengan kemahiran tertentu
yang boleh membantunya mencari pekerjaan;
6.Mempelbagai kursus pengajian di sekolah menengah
rendah; dan
7.Membekalkan kursus vokasional di peringkat sekolah
menengah atas supaya murid-murid itu boleh mendapat
latihan vokasional yang lebih mendalam dan lengkap.

Di bawah rancangan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ini, semua murid
dikehendaki belajar mata pelajaran asas yang dibahagikan kepada
kumpulan berikut:
2.Bahasa ibunda murid ( B.Cina atau B. Tamil)
3.Bahasa pengantar ( Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris)
4.Kajian sosial
5.Sains am
6.Matematik
7.Sivik
8.Pendidikan Jasmani
9.Seni lukis dan Kraf tangan atau Muzik
10.Agama Islam atau Agama Kristian dan
11.Memilih satu daripada empat mata pelajaran elektif, iaitu Seni Perusahaan,
Sains Rumahtangga, Sains Pertanian dan Perdagangan.

Kembali

Perubahan Sistem Pendidikan
di Semenanjung Malaysia
1957-1967

Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung
Malaysia 1957-1967

Boleh dibahagikan kepada 2 peringkat:

Peringkat 1: Pelaksanaan Laporan Razak

4.Menggubal satu sukatan pelajaran yang sama untuk
semua sekolah.
5.Menubuhkan pusat latihan, terutamanya Maktab
Perguruan Bahasa.
6.Kerjasama di antara pendidik dan ahli bahasa untuk
menghasilkan buku teks supaya digunakan di sekolah-
sekolah kebangsaan.

4.Menubuhkan cawangan UM di Lembah Pantai, KL.
5.Membekalkan tempat-tempat belajar di sekolah rendah
bagi semua aliran bahasa.
6.Pelajaran Bahasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua
jenis sekolah rendah.

Peringkat 2: Pelaksanaan Laporan Rahman Talib

6.Umur persekolahan murid dinaikkan kepada 15 tahun.
7.Penubuhan Sekolah Pelajaran Lanjutan untuk
menampung murid-murid yang gagal mendapat tempat
belajar di sekolah menengah akademik.
8.Menganjurkan peperiksaan awam dalam BI dan
B.Kebangsaan.

4. Memberi bantuan kewangan kepada SMK (aliran BM)
dan SMJK (aliran BI). Di samping itu, menarik balik
bantuan daripada sekolah menengah yang tidak akur
dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan.
5. Memberi tempat percuma kepada murid yang sedang
belajar di sekolah rendah, tidak kira apa jenis aliran pun.
6. Penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah
Menengah Vokasional untuk melatih murid-murid dalam
pelbagai bidang jurusan.

Kembali

Akta Bahasa Kebangsaan
(Ordinan Pelajaran) 1967:
Implikasi dan Kesan

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran)
1967

Menetapkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi
yang tunggal.
Diluluskan pada 3.3.1967 di Dewan Rakyat.
Dikuatkuasakan mulai dari September dalam tahun
yang sama.
Fasal 3 :

Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri diberi
kuasa untuk menggunakan bahasa yang lain dalam
penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi
sekiranya terdapat keperluan dan kepentingan awam.

Fasal 4:

Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar
meneruskan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai tujuan
rasmi apabila dianggap perlu.
Akta Bahasa Kebangsaan adalah selaras dengan
Perlembagaan Persekutuan 1957 dalam Article 152, Fasal
1 & 2 yang menyatakan:
Bahasa Melayu digunakan sebagai Bahasa Kebangsaan.
Untuk sepanjang tempoh dalam 10 tahun selepas Hari
Merdeka, dan selanjutnya, sehingga Parlimen menetapkan
peruntukan lain, BI boleh digunakan dalam Dewan Rakyat,
Dewan Negara, Dewan Negeri serta semua tujuan rasmi.

Implikasi dan Kesan

Mulai 1968, Kementerian Pelajaran mengambil
langkah-langkah untuk menjadikan Bahasa Malaysia
sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah
kerajaan.
Dalam tahun yang sama, semua mata pelajaran
Tahun 1 di SRJK(I), kecuali BI dan bahasa ibunda,
diajaran dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
penghantar.
Lembaga Peperiksaan mengambil beberapa langkah
menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
penghantar dalam peperiksaan-peperiksaan LCE,
MCE, dan HSC.

Calon-calon yang memohon untuk mengikuti kursus di
Maktab Perguruan hendaklah memperoleh gred
kepujian Bahasa Malaysia dalam SPM/MCE mulai
tahun 1970.
Semua kursus di Maktab Perguruan disampaikan
dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar
mulai tahun 1973.
Pelajar yang ingin menuntut di universiti luar negeri
diwajibkan memperoleh sijil MCE/HSC.

Kembali

Sistem Pendidikan di
Semenanjung Malaysia
1963-1982

Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia
1963-1982

Kedudukan Sekolah

Sistem SRJK (aliran BI) diteruskan sehingga 1969.
Bahasa penghantar di SRJK (BI) ditukarkan kepada
BM secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1970.
Semua sekolah menengah kerajaan mula
menggunakan BM sebagai bahasa penghantarnya
hingga Tingkatan 6 pada tahun 1982.
Mulai tahun 1983, BM menjadi bahasa penghantar
bagi semua kursus di peringkat universiti.

Kenaikan darjah di sekolah rendah dan sekolah
menengah adalah secara automatik.
Sehingga tahun 1963, murid-murid pada akhir tahun
Darjah 6 dikehendaki menduduki Peperiksaan Masuk
Sekolah Menengah
untuk menentukan sama ada
ditempatkan di Sekolah Menengah Akademik atau
Sekolah Pelajaran Lanjutan.
Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan
pada 1964, diikuti dengan Sistem Sekolah Menengah
Rendah ditukarkan kepada Sistem Pendidikan Aneka
Jurusan.
Untuk menjamin kemajuan dan pencapaian murid dalam
pelbagai mata pelajaran utama di sekolah rendah
kerajaan, murid-murid dikehendaki menduduki
Peperiksaan Penilaian Darjah 5 mulai tahun 1967.

Mulai tahun 1973, Ujian Dignostik diperkenalkan untuk
murid-murid Darjah 3 supaya guru boleh menjalankan kerja
pemulihan dalam peringkat pelajaran murid yang lebih
awal.

Murid-murid yang cergas boleh ditempatkan dalam Sistem
Kelas Ekspres
dimana mereka menghabiskan Sukatan
Pelajaran Sekolah Rendah dalam tempoh 5 tahun.
Sistem kelas ekspres ini dimulakan pada 1962, tetapi
dimansuhkan selepas beberapa tahun kemudian.
Selepas belajar di sekolah menengah rendah delama 3
tahun, semua murid dikehendaki menduduki Peperiksaan
Sijil Rendah Pelajaran
dalam aliran Inggeris atau Melayu.
Mulai 1978, Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam
aliran Inggeris dimansuhkan.

Murid yang lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah
Pelajaran akan dipilih mengikut keputusan peperiksaan
mereka, untuk belajar di Sekolah Menengah Atas mengikut
pelbagai aliran, iaitu Sains, Sastera, Teknik, Perdagangan,
Pertanian atau Vokasional.
Oleh itu, sekolah-sekolah menengah atas adalah
dibahagikan kepada:
Sekolah Menengah Akademik (Aliran Sains dan
Sastera)
Sekolah Menengah Vokasional yang menawarkan
kursus-kursus seperti Perdagangan, Pertanian,
Pertukangan dan Sains Rumahtangga di samping
beberapa mata pelajaran am.
Sekolah Menengah Teknik yang menawarkan kursus-
kursus vokasional dan akademik hingga Tingkatan 5.

Kembali

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979:
Perakuan dan Perubahan yang
Disyorkan

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974.
Ia mengandungi 8 anggota Menteri daripada pelbagai

kaum.
Matlamat Kajian:
5.Mengkaji sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran
Kebangsaan menerusi sistem pelajaran,termasuklah
kurikulumnya yang ada pada tahun 1979:
(a) memastikan keperluan tenaga rakyat negara
dipenuhi.
(b) menghasilkan masyarakat yang bersatupadu,
berdisiplin dan terlatih.
2. Hasil daripada kajian ini,membuat syor-syor yang
sewajarnya.

Jawatankuasa Kabinet telah meneliti dan membuat syor
mengenai struktur persekolahan, peperiksaan,
pentadbiran, sukatan pelajaran, buku teks, pendidikan
sivik, pendidikan agama, pendidikan moral, disiplin, dan
kegiatan kokurikulum.
Perakuan dan Perubahan-perubahan yang disyorkan:
Jawatankuasa Kabinet mengemukakan laporannya pada
tahun 1979.
Laporan ini mengandungi 173 perakuan, yang di
antaranya memerlukan tindakan serta merta. Ada yang
mudah dilaksanakan dan ada yang memerlukan
perhatian yang lebih rapi dan melibatkan perbelanjaan
yang besar.

Contohnya:
Kementerian Pendidikan melancarkan Kurikulum
Baru Sekolah Rendah (KBSR)
mulai tahun 1982
sebagai peringkat percubaan .
Ujian Diagnostik Darjah 3 dan Penilaian Darjah 5
digantikan oleh Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
(UPSR) untuk murid-murid KBSR, Tahun 6.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM)
dilancarkan mulai tahun 1988 sebagai
peringkat percubaan.

Kembali

Kurikulum Pra Sekolah:

Kurikulum Pra Sekolah:
Pengelolaan dan Perkembangan

Pengelolaan dan Perkembangan
Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan Pra Sekolah

Sehingga tahun 1990, pengelolaan pra sekolah di
Sehingga tahun 1990, pengelolaan pra sekolah di
negara Malaysia adalah di bawah anjuran agensi-agensi

negara Malaysia adalah di bawah anjuran agensi-agensi
kerajaan dan separa kerajaan.

kerajaan dan separa kerajaan.
Pendaftaran penubuhan tadika yang diluluskan adalah
Pendaftaran penubuhan tadika yang diluluskan adalah
dipertimbangkan daripada kriteria lokasi, keselamatan,

dipertimbangkan daripada kriteria lokasi, keselamatan,
saiz dan kebersihan bangunan yang digunakan sebagai

saiz dan kebersihan bangunan yang digunakan sebagai
tempat tadika.

tempat tadika.
Sehingga tahun 1991, pendidikan pra sekolah masih
Sehingga tahun 1991, pendidikan pra sekolah masih
belum diserapkan secara rasmi dalam sistem pendidikan

belum diserapkan secara rasmi dalam sistem pendidikan
negara.

negara.
Namun demikian, Kementerian Pendidikan berazam
Namun demikian, Kementerian Pendidikan berazam
melancarkan program pendidikan pra sekolah secara

melancarkan program pendidikan pra sekolah secara
rasmi mulai dari Disember, 1991, bagi kanak-kanak

rasmi mulai dari Disember, 1991, bagi kanak-kanak
dalam lingkungan umur 4-6 tahun, khasnya di sekolah-

dalam lingkungan umur 4-6 tahun, khasnya di sekolah-
sekolah rendah yang terletak di luar bandar.

sekolah rendah yang terletak di luar bandar.

Tujuan utama menyerapkan program ini di
Tujuan utama menyerapkan program ini di
dalam sistem pendidikan persekolahan rendah

dalam sistem pendidikan persekolahan rendah
ialah memberi peluang kepada kanak-kanak

ialah memberi peluang kepada kanak-kanak
yang berumur di antara 4-6 tahun menerima

yang berumur di antara 4-6 tahun menerima
pendidikan pra sekolah, khasnya bagi golongan

pendidikan pra sekolah, khasnya bagi golongan
kanak-kanak yang tidak mampu masuk kelas

kanak-kanak yang tidak mampu masuk kelas
pra sekolah kerana kemiskinan, ataupun di

pra sekolah kerana kemiskinan, ataupun di
kawasan tanggal mereka yang tiada penubuhan

kawasan tanggal mereka yang tiada penubuhan
kelas pra sekolah.

kelas pra sekolah.

Mengikut Laporan Kementerian Pendidikan
Mengikut Laporan Kementerian Pendidikan
1998, jumlah bilangan tadika yang ditubuhkan di

1998, jumlah bilangan tadika yang ditubuhkan di
Malaysia ialah 10,401 dan bilangan murid yang

Malaysia ialah 10,401 dan bilangan murid yang
belajar dalam kelas pra sekolah ialah seramai

belajar dalam kelas pra sekolah ialah seramai
446,302.

446,302.

Akta Pendidikan 1996: Pindaan

Akta Pendidikan 1996: Pindaan
tahun 2002

tahun 2002

Mengikut Akta Pindaan ini, mulai tahun 2003,
Mengikut Akta Pindaan ini, mulai tahun 2003,
semua pra sekolah Malaysia wajib mematuhi

semua pra sekolah Malaysia wajib mematuhi
dan melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Pra

dan melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Pra
Sekolah yang digubal oleh Kementerian

Sekolah yang digubal oleh Kementerian
Pendidikan.

Pendidikan.
Kurikulum ini adalah digubal berdasarkan ciri
Kurikulum ini adalah digubal berdasarkan ciri
kepelbagaian latar belakang murid, sekolah dan

kepelbagaian latar belakang murid, sekolah dan
komuniti dalam masyarakat Malaysia.

komuniti dalam masyarakat Malaysia.

Kembali

Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah

Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR):

Rendah (KBSR):
Faktor-Faktor Pembentukan

Faktor-Faktor Pembentukan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah

Kurikulum Baru Sekolah Rendah

1. Dasar Pendidikan Negara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->