Latar belakang Selatan Thailand Negara Thailand merupakan sebuah Negara di Asia Tenggara yang bersempadankan Laos dan

Kemboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan dan Laut Andaman di barat. Selatan Thailand pula terdiri daripada 14 daerah dan antaranya adalah seperti Narathiwat, Pattani dan Yala. Majoriti penduduk di Selatan Thailand terdiri daripada warga yang berbangsa Melayu dan beragama Islam namun seluruh negara Thailand diperintah oleh kerajaan yang beragama Buddha. Thailand juga merupakan sebuah negara yang tidak asing lagi terhadap konsep konflik. Di antara tahun 1960an sehingga awal tahun 1980an, pihak kerajaan Thailand telah berkonflik dan bertelagah dengan pihak pemberontak komunis. Pihak pemisah beragama Islam bergerak aktif di kawasan Selatan Thailand dari tahun 1940an sehingga lewat tahun 1980an. Namun begitu, pada lewat tahun 1990an, kelihatan seperti isu pemberontakan ini telah berjaya diselesaikan oleh pihak kerajaan Thailand di mana pergerakan komunis telah dimansuhkan, masalah keganasan dan pergolakan politik di Selatan Thailand diperhatikan semakin berkurangan. Walaubagaimanapun, sejak tiga tahun kebelakangan ini, Selatan Thailand dilihat dilanda semula dengan masalah kemarahan yang telah lama dipendam oleh golongan Melayu-Islam terhadap pihak kerajaan. Situasi keselamatan dalaman daerah-daerah Selatan Thailand menjadi makin teruk dan jikalau keadaan ini dibiarkan begitu sahaja, ramai yang mengatakan bahawa negara Thailand mungkin akan menjadi satu lagi kawasan tarikan pemberontak militant-militant beragama Islam di Asia Tenggara.

Faktor berlaku Konflik di Selatan Thailand Konflik di Selatan Thailand ini sebenarnya merupakan satu masalah pemberontakan oleh kumpulan-kumpulan pemisah yang berlaku di daerah-daerah seperti

Pattani, Yala dan Narathiwat. Walaupun masalah keganasan kumpulan-kumpulan pemisah ini telah lama berlaku di kawasan selatan negara tersebut namun pada tahun 2004, keganasan tersebut telah menjadi makin serius. Hal ini menjadi begitu disebabkan oleh pada bulan Julai 2005, Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra telah membenarkan penggunaan kekerasan dan keganasan secara radikal dalam usaha menangani konflik yang melanda di Selatan Thailand.

Faktor sejarah Antara dakwaan yang dilemparkan terhadap punca-punca yang mengakibatkan konflik ini adalah seperti faktor-faktor sejarah yang termasuk kependudukan yang berlangsung selama 200 tahun, imperialisme ekonomi dan budaya di Pattani, keganasan oleh pihak polis, aktiviti jenayah yang berleluasa, ketidakhormatan terhadap agama Islam, kehadiran perniagaan yang dianggap tidak menghormati budaya agama Islam seperti kewujudan bar atau kelab-kelab malam, perdagangan haram dadah dan korupsi. Walaubagaimanapun terdapat juga dakwaan oleh pihak kerajaan bahawa untung yang diperolehi daripada perdagangan haram dadah tersebut digunakan untuk membiayai golongan-golongan pemberontak tersebut. Pada 9 Julai 1909, pihak British yang diwakili oleh Gabenor Negeri-Negeri Selat telah berjumpa dan berbincang dengan Kerajaan Siam di Bangkok. Tujuan perjumpaan tersebut diadakan adalah supaya kedua-dua pihak dapat berjumpa dan membincangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah negeri yang dihadapi oleh Semenanjung Tanah Melayu. Pada masa tersebut, kerajaan Siam masih lagi menjajah dan mentadbir negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pattani, Yala dan Narathiwat. Selepas perjumpaan tersebut, kerajaan Siam telah bersetuju untuk menandatangani Perjanjian Bangkok 1909 yang mengatakan bahawa kerajaan Siam akan menyerahkan Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan kepada pihak British manakala Pattani, Yala dan Narathiwat masih kekal lagi di bawah pemerintahan kerajaan Siam (Mohd Zambri. 1994).

Oleh itu, sebuah kumpulan bersenjata yang dinamakan sebagai Pertubuhan Pembebasan Bersatu Pattani (PULO) telah ditubuhkan pada tahun 1970an. Tujuan utama PULO ditubuhkan adalah untuk berjuang demi kemerdekaan daerah-daerah Pattani, Yala dan Narathiwat daripada negara Thailand. PULO merupakan sebuah kumpulan perjuangan yang bersenjata dan mendakwa bahawa kemerdekaan sepatutnya milik mereka berdasarkan kepada faktor-faktor sejarah yang disebut tadi.

Faktor komposisi kaum

Konflik akan menjadi lebih serius apabila kaum yang berkonflik ini merupakan komposisi yang tidak kecil. Namun komposisi minoriti kecil tidak juga tidak menjamin tidak akan wujud konflik serius. Biasanya mereka yang tertidas atau didomonasi oleh golongan majoriti akan tetap berjuang untuk kepentingan mereka (Nidzam sulaiman dlm Ghazali Mayudin.et.all. 1999: 3)

Selain itu juga dapat dikesan sedikit unsur-unsur konflik hubungan iaitu konflik yang berlaku antara kumpulan majoriti dan kumpulan minoriti akibat perasaan negatif dan kurang mempercayai antara kedua-dua kumpulan majoriti dan minoriti. Kumpulan majoriti yang diperkatakan di sini adalah pihak kerajaan Thailand dan pihak kumpulan pemisah pula adalah kumpulan minoriti. Campuran kesemua jenis konflik ini yang menjadikan konflik Selatan Thailand menjadi satu konflik yang amat sukar diselesaikan dan dijangkakan tidak akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat ini.

Faktor pengabaian hak asasi manusia

Satu lagi faktor yang menjadi punca kepada pergolakan di Selatan Thailand ini merupakan keganasan dan pengabaian hak-hak asasi manusia di Selatan Thailand. Keganasan dan pengabaian hak-hak kemanusiaan ini berlaku pada kedua-dua pihak kerajaan dan juga pihak pemberontak. Terdapat dakwaan yang mengatakan bahawa pihak pemberontak telah menyerang sami-sami Buddha yang sedang mengutip derma. Sehubungan itu, para pelajar, guru dan pengetua sesetengah sekolah telah dibunuh dan dibakar kerana didakwa mewakili kerajaan Thailand yang beragama Buddha.

Pekerja-pekerja kerajaan dan penduduk kampung beragama Buddha juga telah dibunuh apabila sedang menjalankan aktiviti harian mereka. Menurut kepada The Thai Journalists Association, sebanyak 500 serangan telah dilaporkan yang telah mengakibatkan lebih daripada 300 kematian di daerah-daerah yang diduduki oleh pemberontak-pemberontak tersebut.

Faktor Agama

Ada juga yang mendakwa bahawa sikap para pegawai Thailand di pejabat-pejabat daerah mengamalkan diskriminasi terhadap penduduk yang beragama Islam. Mereka dikatakan tidak mahu menghormati adat resam, perasaan dan kehendak rakyat tempatan. Hal ini dikatakan telah menjadi satu lagi punca kepada pergolakan di Selatan Thailand yang

semakin berterusan. Pihak polis kerajaan dituduh menjalankan operasi serang hendap terhadap para imam dan guru-guru agama kerana disyaki mereka menyebarkan sentimensentimen anti-kerajaan. Oleh itu wujud Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani (PULO) sangat sinonim dengan gerakan pemisah di Selatan Thailand di mana PULO merupakan gerakan pemisah terbesar dan paling aktif berbanding gerakan pemisah yang lain. Tujuan utama PULO adalah untuk menjadikan wilayah Pattani sebagai suatu wilayah Islam di samping menentang tindakan oleh Thai-Buddhist yang ingin menghapuskan penduduk Islam dan Muslim. PULO berjuang menuntut kuasa autonomi di wilayah Pattani daripada kerajaan Thailand

Para penduduk beragama Islam mendakwa pihak polis Thailand menculik dan membunuh guru-guru agama dan imam-imam di kampung mereka. Oleh itu, mereka telah mengambil inisiatif sendiri dan membekalkan guru-guru tersebut dengan senjata api sebagai langkah mempertahankan diri mereka. Kumpulan-kumpulan penjenayah kecilkecilan pun dituduh telah mengambil kesempatan dan membunuh para pegawai polis yang menghalang aktiviti-aktiviti haram mereka dan menuduh perbuatan tersebut atas para pemberontak beragama Islam.

Faktor ketidakseimbangan ekonomi dan kuasa politik Masalah kemiskinan dan ekonomi juga telah dikatakan merupakan antara satu faktor yang menjadi punca kepada konflik di Selatan Thailand. Pada keseluruhannya, penduduk yang beragama Islam memiliki pendidikan yang jauh lebih rendah daripada para

penduduk beragama Buddha. Sebanyak 69.8% populasi beragama Islam hanya memiliki pendidikan setakat sekolah rendah sahaja berbanding dengan 49.6% populasi beragama Buddha. Manakala hanya 9.2% populasi beragama Islam telah menghabiskan pelajaran mereka di tahap sekolah menengah berbanding dengan 13.2% populasi beragama Buddha (Peter Chalk. 1998).

Aliran persekolahan di Selatan Thailand semuanya menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa pengantar, oleh itu lahirnya perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk sehingga ada yang tidak membenarkan anak mereka bersekolah disebabkan oleh bahasa Thai yang digunakan itu. Keadaan telah menjadi makin teruk apabila lebih daripada 1,200 para guru dan pegawai pendidikan telah memohon agar dapat ditukarkan kepada kawasan yang lain akibat takut dibunuh oleh kumpulan-kumpulan pemisah tersebut. Di samping itu, sebanyak 1,000 buah sekolah juga terpaksa ditutup akibat ibubapa yang tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana takut akan masalah keganasan yang melanda kawasan selatan itu.

Menurut Peter Chalk (1998), Para penduduk yang beragama Islam juga tidak dapat menikmati peluang pekerjaan sebanyak mana yang dinikmati oleh golongan penduduk yang beragama Buddha. Para pegawai kerajaan merangkumi hanya sebanyak 2.4% pekerja Muslim berbanding dengan 19.2% pekerja yang beragama Buddha. Peluang pekerjaan di sektor swasta pula susah direbut oleh para graduan beragama Islam yang tidak menerima bahasa Thai atau sistem pelajaran Thai secara langsung.

Faktor Nilai Budaya yang berbeza

Di samping dasar yang ditentukan di pusat yang dilihat tidak mengambil kira pandangan dan sensitiviti mereka, pegawai pusat beragama Buddha juga tidak pernah mahu tahu atau memahami adat istiadat mereka. Sebaliknya, penduduk Islam berkenaan merasakan mereka telah banyak berkorban dengan menukar nama kepada nama Thai, bertutur dalam bahasa Thai serta menghantar anak ke sekolah Thai. Meskipun, Kerajaan Pusat pernah berjanji untuk membangunkan kawasan selatan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk terbabit, janji ini hanya tinggal janji.

Akibatnya, wujud perbezaan taraf hidup yang ketara antara penduduk Islam dengan sebahagian besar rakyat beragama yang Buddha. Aspek budaya yang turut menunjangi konflik ini adalah seperti hak penggunaan bahasa Melayu dan adat Melayu oleh majoriti penduduk di Wilayah Selatan. Majoriti yang berbangsa Melayu dan beragama Islam mahukan bahasa ibunda mereka itu dapat dikekalkan, kerana ia merupakan identiti mereka.

Konflik Selatan Thailand ini pada awalnya merupakan satu konflik kepentingan di mana isu tanah yang substantif dijadikan isu pertelagahan antara pihak kerajaan Thailand dengan pihak kumpulan-kumpulan pemisah iaitu kumpulan pemisah yang menginginkan kemerdekaan daripada negara Thailand tetapi tidak dibenarkan oleh pihak kerajaan Thailand. Namun begitu, konflik ini menjadi semakin susah diselesaikan kerana konflik

kepentingan tersebut mula bercampur dengan konflik nilai. Maksud konteks konflik nilai ini adalah usaha kerajaan Thailand beragama Buddha yang ingin mengasimiliasikan kesemua penduduk Thailand termasuk mereka yang beragama Islam. Pihak kerajaan Thailand tidak membenarkan penduduk beragama Islam untuk mengembangkan nilai dan budaya mereka dan ini yang mewujudkan konflik.

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik selatan Thailand

Terdapat beberapa aktor penting yang telah terlibat dalam membentuk konflik di Selatan Thailand. Aktor-aktor ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu aktor dalaman dan juga aktor luaran yang telah memainkan peranan masing-masing di dalam konflik ini. Aktor dalaman adalah aktor yang utama yang terlibat dalam mencorakkan konflik ini. Seperti konflik Selatan Thailand, aktor dalamannya terdiri daripada aktor negara dan aktor bukan negara.

Aktor negara yang utama sudah pastilah melibatkan Thailand manakala aktor bukan negara terdiri daripada gerakan-gerakan pemisah seperti Pertubuhan Pembebasan Bersatu Pattani atau Pattani United Liberation Organization (PULO), Barisan Revolusi Nasional atau People National Front (BRN), Bersatu (United Front for the Independence of Pattani), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) yang kini dikenali sebagai Barisan Pembebasan Islam Patani (BIPP), dan Gerakan Mujahideen Islam Patani (GMIP). Konflik ini yang telah berlangsung sepanjang lebih 38 tahun iaitu sejak tahun 1970 sehingga ke sekarang, telah menyaksikan penglibatan pelbagai pemimpin-

pemimpin Thailand seperti Anand Panyarachun, Surayud Chulanont, Thaksin Shinawatra dan Samak Sundaravej.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa punca awal kepada konflik yang melanda Selatan Thailand adalah akibat diskriminasi yang dijalankan terhadap populasi etnik Melayu-Islam dan tindakan pihak kerajaan Thailand yang beragama Buddha yang ingin memaksa proses asimilasi rakyatnya yang telah berlangsung selama hampir seabad lamanya. Selain itu, menurut Nidzam Sulaiman (dlm Ghazali Mayudin et.all. 1999: 13) menyatakan perkembangan teknologi yang canggih dan ledakan teknologi maklumat secara tidak disedari telah menyebabkan konflik ini menjadi lebih sengit.

Rujukan.

Adi Saputra & Dr.Syahrial Sarbaini. 2007. Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan: pp. 41-59. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Budi Luhur.

Ghazali Mayudin.et.all. 1999. Politik Negara Membangun. Bangi: UKM.

Mohd. Zamberi A. Malek. 1994. Patani Dalam Tamadun Melayu. Dewan bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Peter Chalk. 2008. The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict’sEvolving Dynamic. National Defense Research InstituteSanta Monica: RAND Corporation Publisher

Wan Azaham Wan Mohamad (penterjemahan). 1987. Sejarah Revolusi Thai. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.