Nombor Bulat hingga 1000

1.4 (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000

Sebutkan nombor –nombor ini 2 28 287 .

Nyatakan nilai digit 2 2 28 287 nilai digit 2 nilai digit 20 nilai digit 200 .

Nilai Digit Bagi Setiap Nombor 245 5 40 200 .

Nyatakan Nilai digit bagi nombor yang bergaris 7 47 59 358 607 .