SKOR A BAHASA MELAYU UPSR

( KERTAS 2 )

BAHASA MELAYU (KERTAS 2)
KERTAS 2 (PENULISAN) KOD UPSR: 012

CIRI-CIRI KERTAS 2 • UJIAN SUBJEKTIF • BENTUK – RESPON TERHAD - RESPON TERBUKA • 3 BAHAGIAN – SEMUA WAJIB JAWAB

OBJEKTIF CERAMAH
• • • • Mengenali jenis-jenis karangan UPSR Memahami skema pemarkahan Mengetahui kelemahan-kelemahan calon Mengetahui teknik mengatasi kelemahan • Merangka strategi mendapat „A‟ penulisan

• BAHAGIAN A - 1 SOALAN – WAJIB JAWAB • BAHAGIAN B - 3 SOALAN PILIH SATU • BAHAGIAN C - 1 SOALAN – WAJIB JAWAB

• 60 MARKAH • MASA 1 JAM 15 MINIT • GUNAKAN PENSEL 2B • BENTUK KERTAS SOALAN IALAH BUKU

• BAHAGIAN A - MEMAHAMI DAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT • BAHAGIAN B - KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN BERFORMAT / TIDAK BERFORMAT • BAHAGIAN C - MEMAHAMI DAN MENGULAS

• • • •

BAHAGIAN A – 10 MARKAH BAHAGIAN B – 30 MARKAH BAHAGIAN C – 20 MARKAH JUMLAH MARKAH – 60 MARKAH

• KESELURUHAN DIPERATUSKAN
* PEMARKAHAN SECARA HOLISTIK

• CARA MENJAWAB - SEMUA JAWAPAN DITULIS DALAM BUKU SOALAN - SEMUA SOALAN AKAN DIKUTIP SEMULA - MENGGUNAKAN PEN PENSEL 2B SAHAJA - BOLEH MINTA KERTAS JAWAPAN TAMBAHAN - MENULIS ANGKA GILIRAN

• CIRI-CIRI BAHAGIAN A ( 10 MARKAH) - MEMINDAHKAN MAKLUMAT DARIPADA BAHAN GRAFIK - BENTUK–GAMBAR/GRAF/PETA/CARTA - BINA 5 AYAT (P.P TIADA TERHAD) - BENTUK JAWAPAN- AYAT PENYATA - JAWAPAN – NO./POINT/PERENGGAN - MASA CADANGAN – 15 MINIT

• TEKNIK JAWAB BAHAGIAN A - TELITI GAMBAR YANG DIBERI - KENAL PASTI AKTIVITI ATAU SITUASI YANG BERLAKU DALAM GAMBAR - KUMPUL MAKLUMAT DALAM GAMBAR - TULIS AYAT LENGKAP BERDASARKAN AKTIVITI

• -

PERMARKAHAN BAHAGIAN A(10 M) CEMERLANG : 9 – 10 MARKAH BAIK : 7 – 8 MARKAH MEMUASKAN : 4 – 6 MARKAH MINIMUM : 0 – 3 MARKAH PENILAIAN SECARA HOLISTIK

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005

• KRITERIA PENSKORAN (A) CEMERLANG i. Ayat gramatis dan menepati grafik ii. Pelbagai kata dan kosa kata dan sesuai dengan grafik iii. Ejaan dan tanda baca betul

• BAIK - Ayat jelas dan menepati grafik - Kosa kata sederhana bersesuaian dengan grafik - Ada kesalahan tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat • MEMUASKAN - Ayat mudah dan ringkas sesuai grafik - Kosa kata terhad tetapi sesuai - Banyak kesalahan tanda baca /ejaan

• MINIMUM - Ayat tidak sesuai dengan grafik - Penggunaan kata terhad dan tidak sesuai dengan grafik - Tidak mengusai kemahiran tanda baca dan ejaan

Panduan Asas Menjawab Bahagian A
Contoh Soalan Bahagian A : Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti/ situasi yang terdapat dalam gambar di bawah. (Memahami dan memindahkan maklumat tersurat). Baca dan fahami arahan – Lima ayat - Aktiviti atau situasi Senaraikan apa yang anda lihat berdasarkan kata tanya „apa‟, „siapa‟, „bila‟, dan „ di mana‟. Semak jawapan

• Bahagian A : Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Contoh Soalan

1.__________________________________________________________ __________________________________________________________ 2.__________________________________________________________ __________________________________________________________ 3.__________________________________________________________ __________________________________________________________ 4.__________________________________________________________ __________________________________________________________ 5.__________________________________________________________ __________________________________________________________

Contoh Soalan dan Jawapan Penuh
pekerja - menurunkan ikan dari lori Senaraikan „apa‟, „siapa‟, ramai orang - membeli ikan dan „di mana‟ yang penjual - menimbang sotong anda lihat.

penjual - menyiang ikan perempuan - membelek-belek ikan

Contoh Soalan dan Jawapan Penuh
1. Dua pekerja sedang menurunkan ikan dari lori untuk dijual di pasar ikan itu. 2. Seorang perempuan sedang membelek-belek ikan sebelum membelinya.

3. Ramai orang mengunjungi pasar ikan untuk membeli pelbagai jenis ikan yang dijual di situ. 4. Seorang penjual sedang menyiang ikan yang dibeli seorang perempuan. 5. Seorang penjual sedang menimbang sotong Menggunakan alat penimbang.

• Bahagian A : Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.

Contoh Soalan dan Jawapan Penuh

1______________________________________________________ ______________________________________________________ 2______________________________________________________ _______________________________________________________ 3______________________________________________________ _______________________________________________________ 4_______________________________________________________ _______________________________________________________ 5_______________________________________________________ _______________________________________________________

Contoh Soalan dan Jawapan Penuh
beberapa lelaki – Senaraikan membuang „apa‟, tong sisa toksik „siapa‟, „bila‟, dan „di mana‟ dua orang - mencari kayu api. yang anda lihat

pasukan pengakap - berkhemah pasukan pengakap - berkhemah

lelaki ditahan polis

pegawai polis bersalaman

Contoh Soalan dan Jawapan Penuh
1. Sekumpulan pasukan pengakap sedang berkhemah di tepi sebuah hutan.
2. Dua orang ahli pengakap sedang mencari kayu api. 3. Mereka ternampak beberapa lelaki sedang membuang tong sisa toksik ke dalam sungai berhampiran.

4. Beberapa lelaki ditahan polis kerana membuang sisa toksik ke dalam sungai.
5. Seorang pegawai polis bersalaman dengan dua ahli pengakap sambil mengucapkan tahniah.

-

-

KELEMAHAN CALON BAHAGIAN A TIDAK MENELITI GAMBAR TIDAK GARISI KUNCI SOALAN AYAT TIDAK BERTEPATAN DENGAN GAMBAR SEBALIKNYA ULASAN PEMBINAAN AYAT LEMAH DAN RINGKAS KESALAHAN TATABAHASA YANG BANYAK PERBENDAHARAAN KATA LEMAH

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005

• -

CIRI-CIRI BAHAGIAN B(30 MARKAH) MENULIS KARANGAN TAJUK DIBERI – PILIH SATU (3) P.P TIDAK KURANG 80 P.P BENTUK JAWAPAN KARANGAN LENGKAP - MASA CADANGAN 40 MINIT

BENTUK SOALAN

BERFORMAT

Corak karangan yang diuji setiap tahun

TIDAK BERFORMAT

Apa dia karangan berformat dan karangan tidak berformat ? Contoh …..?????

Karangan Berformat :Karangan yang mesti ditulis mengikut cara yang tertentu. Apabila ditulis tidak mengikut Format yang ditetapkan, ia boleh menjejaskan markah. Karangan Tidak Berformat :Karangan yang ditulis tanpa mengikut sesuatu cara yang tetap dan khusus.

Karangan Berformat: -

Karangan Tidak Berformat:

Surat Kiriman Rasmi - Cerita Surat Kiriman Tidak Rasmi - Melengkapkan cerita Syarahan - Keperihalan gambaran Dialog - Fakta Laporan - Auto biografi Berita - Biografi Ucapan - Gambar Perbahasan Catatan Harian

BENTUK SOALAN B.MELAYU PENULISAN

• Soalan berdasarkan aktiviti yang berlaku di sekolah ( Sukan sekolah, hari guru, hari anugerah cemerlang ) • Soalan berdasarkan tempat tinggal pelajar (Jiran kita, semangat bekerjasama, kepentingan air ) • Soalan berdasarkan diri pelajar (Membaca,menghormati ayah/ibu/ guru)

LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB BAHAGIAN B

1. MEMILIH SOALAN
• • • • • BACA SEMUA SOALAN DENGAN TELITI PILIH SAMA ADA SOALAN 1,2 ATAU 3 PILIH SOALAN YANG KAMU TAHU PASTIKAN MENGETAHUI FORMAT PASTIKAN ADA ISI YANG CUKUP

2. MENENTUKAN KUNCI SOALAN
BACA KESELURUHAN SOALAN KUNCI SOALAN SEPERTI CERITAKAN, TULISKAN SYARAHAN,TERANGKAN FAEDAH-FAEDAHNYA,SEDIAKAN UCAPAN. GARISI KUNCI SOALAN KENAL PASTI KEHENDAK DAN FORMAT

-

CONTOH SOALAN
Pada suatu petang,anda bersiar-siar dengan seorang rakan di tepi pantai. Tiba-tiba anda terdengar jeritan orang meminta tolong. Ceritakan tindakan anda dan kawan anda.

3. MENGANALISIS SOALAN
• KUNCI SOALAN: Ceritakan Tindakan • JENIS KARANGAN: Cerita / Tindakan • FORMAT : Tiada Format • KEHENDAK SOALAN : Ceritakan tindakan yang anda dan kawan anda lakukan setelah terdengar suara orang menjerit meminta tolong.

4. MERANGKA KARANGAN
• Pilih mana-mana kaedah yang mudah mencari isi • Senaraikan semua isi secara ringkas • Susun isi mengikut keutamaan • Peruntukan 3 hingga 5 minit untuk merangka karangan

5. MENULIS KARANGAN
*Semasa Menulis – – – – – – Pemerengganan Ketepatan Kejelasan Susunan Bahasa Gaya Persembahan

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005

• -

PEMARKAHAN BAHAGIAN B (30 M) CEMERLANG : 24 – 30 MARKAH BAIK : 17 – 23 MARKAH MEMUASKAN : 11 – 16 MARKAH MINIMUM : 0 – 10 MARKAH

PENILAIAN SECARA HOLISTIK

KRITERIAN PENSKORAN (B) CEMERLANG - Penyampaian jelas dan menarik untuk dibaca - Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertetapan dengan tema - Penggunaan pelbagai perkataan yang meluas serta sesuai dengan tema - Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul dan sempurna

BAIK - Penyampaian dan persembahan jelas untuk dibaca - Penggunaan perkataan sederhana serta sesuai dengan tema - Terdapat kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan karangan

MEMUASKAN

- Penyampaian atau persembahan yang mudah dan ringkas - Penggunaan perkataan yang terhad dan sesuai - Banyak kesalahan tanda baca/ejaan

MINIMUM
- Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai dengan tema - Isi tidak tepat dan tidak berkaitan dengan tema serta sukar difahami - Penggunaan perkataan terhad dan tidak bersesuain dengan tema - Tidak mengusai kemahiran tanda baca dan ejaan

Panduan Asas Menjawab Bahagian B

Contoh Soalan Bahagian B : Pilih satu daripada tajuk- tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1 Tulis sepucuk surat kepada guru besar sekolah anda untuk meminjam beberapa peralatan perkhemahan. 2 Kamu mewakili murid- murid Tahun 6 dikehendaki memberikan satu ucapan perpisahan guru kamu yang akan bersara. 3 Langit betul- betul mendung pada hari itu. Aku dan abang mengayuh basikal dengan pantas. Tiba- tiba… Mulakan karangan anda dengan perkataan ‘Tiba- tiba’.

Baca dan fahami soalan – kata kunci
Merangka dan mencatat isi-isi penting

Tulis karangan selengkapnya dan semak

JENIS-JENIS KARANGAN

Jenis Karangan

JENIS-JENIS KARANGAN
Karangan Berformat
Surat kiriman **** Laporan****(93,98,2000) •Terdapat dua jenis iaitu surat rasmi dan tidak rasmi. Syarahan ****(94,97,01) Ucapan ****(97,99,) Perbahasan ***(98) •Melaporkan maklumat- berhujah dan kematangan maklumat sesuatu majlis •Surat rasmi adalah untukBeritadalam tentang aktivitidan • hujah **(2002) •Disampaikan oleh seseorang atau alasan atau •Memerlukan kemahiranurusan rasmi seperti aduan, •Mengemukakan hujahpersatuan seperti lawatan, permohonan dan sebagainya.(95,2000) •Perbualan/ alasan mestilah orang tersebut dianggap penting. dialog(94,96,03) berfikir berkenaanpendapat.pertandingan, mesyuarat menentang lain lagi. tajuk.peribadi dan tidak formal. Biasanya sesuatu Setiap dan lain•Surat tidak rasmi majlis•Diari/ alu- aluan. majlis bersifat terlibat ialah •Antara majlis•Perlu didahului dengan kata Catatan harian *** yang dikemukakan dengan fakta- fakta keluarga dandan •Boleh memberi cadangan kaum penerangan lainuntuk sahabat, hari jadi,mara, atau komen berkenaan lain. perpisahan, saudara keraian, sambutan dan lain•Contoh soalan : contoh- contoh. aktiviti. lain.(92,99,02) akan mengambil bahagian dalam •Contoh soalan : menyokong kedua- dua belah pihak. Kamu •Tidak dibenarkan •Contoh soalan : sekolah kamu akan berpindah ke •Contoh pertandingan syarahan. Tajuk syarahan ialah Besar •ContohGuru rasmi – Kamu diminta menulis sepucuk surat soalansekolah telah mengadakan perasmian pusat Pihak :lain. Selaku Ketua i)Surat cara mendapat 5A`Pelajar, sediakan teks sekolah menyertai suatu perbahasan `CaraKamu untuk setiausahapinjaman peralatanbertajuk sumber. Selaku memohon Kelab Pusat Sumber, rasmi telah perkhemahan ucapan untuk disampaikan pada majlis perpisahan “Kebaikan belajar secara berkumpulan”. Sebagai pihak kamu diminta menyediakan kepada sekolah lain. tersebut.hujah- hujah anda. laporan perasmian pencadang, tulis rasmi – Rakan kamu telah tersebut. ii)Surat tidak mengutuskan surat bertanyakan tentang aktiviti pakaian seragam di sekolah kamu.

JENIS-JENIS KARANGAN
Karangan Tidak Berformat
Cereka/ Cerita****(93,94,95,97,99,01,02,03) •Rencana/ Gambaran****(95,98,00,01) Keperihalan/ Fakta(03) rekaan atau khayalan. •Benar- benar berlaku, •Penerangan** •Menggambarkan watak, plot, tempat,tindakan dan nilai • Ada peristiwa, sesuatu yang dilihat, didengar atau •Perbincangan** dirasa.. murni •Autobiografi* •Menyentuh hal berkenaan majlis, sambutan, pesta, •Boleh disertakan kata bual. •Biografi****Insan yang suasana tempat. pertandingan, sambutan danpaling saya sayang. •Ada tiga jenis : •Gambar Tunggal / Bersiri •Contoh soalan : -Ceritakan… Gambarkan yang bermula… -Cerita suasana sambutan Hari Guru di sekolah kamu. -Cerita yang berakhir… •Contoh soalan : Tuliskan sebuah cerita mengenai kenangan manis dalam hidup kamu.

SAMA ISI

Sama isi

Contoh Persamaan Isi

•Laporan •Berita •Keperihalan •Surat kiriman tidak rasmi

CONTOH- CONTOH SOALAN
Andaikan bahawa anda Setiausaha Persatuan Pengakap di sekolah anda. Anda diminta menulis laporan tentang perkhemahan pengakap yang diadakan.(Laporan)
Sekolah anda baru sahaja selesai mengadakan Hari Kokurikulum. Tulis suatu berita tentang program tersebut untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah.(Berita)

Sambutan Hari Kemerdekaan diadakan setiap tahun. Gambarkan suasana sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah anda.(Keperihalan)

CONTOH PERSAMAAN ISI Hari Guru Hari Kanak-kanak Hari Sukan Hari Kantin Hari Kecemerlangan Pelajar Hari Kokurikulum Hari Pusat Sumber Hari Perkhemahan *Sambutan, pertandingan, perasmian, pesta, majlis, hari dan perkhemahan.

Contoh isi •Kedatangan tetamu Majlis dimulakan Acara yang diadakan / aktiviti Berhenti rehat Penyampaian hadiah Bersurai dan rasa gembira / Jamuan

Peserta, ibu bapa, VIP, PIBG Nilai murni
Bersurai Perasaan Tujuan Penyampaian hadiah Siapa/jenis

Lokasi
Kedatangan tetamu Laporan Surat tidak rasmi Berita Keperihalan

Bacaan doa

Majlis dimulakan Ucapan perasmian Jenis aktiviti

Rehat

Aktiviti

Pelajar/ peserta

VIP- bilik khas

Peserta

Laporan Perkhemahan Pengakap S.K. Putra Jaya. Pada 10 dan 11 Oktober 2002, satu perkhemahan pengakap telah diadakan di Bagan Lalang, Sepang. Anggaran pukul 2.00 petang, seramai 50 orang ahli pengakap dan guru pengiring mula membanjiri kawasan perkhemahan. Majlis dimulakan dengan acara bacaan doa. Perkhemahan ini dirasmikan oleh Dr. Sufian Husain, Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru. Beliau juga telah memberikan sumbangan hadiah-hadiah untuk pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Antara aktiviti yang telah dijalankan sepanjang perkhemahan itu ialah pertandingan memasang khemah dan berkawad. Sukaneka juga turut diadakan. Aktiviti ini dapat memupuk semangat bantu-membantu sesama ahli. Selain itu, sewaktu rehat peserta juga berpeluang mempelajari kemahiran menggunakan tali seperti membuat ikatan simpul manuk, buku sila dan sebagainya. Aktiviti ini dikelolakan oleh guru pengakap. Secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran murid. Pada pukul 1600 hari berikutnya perkhemahan ini ditamatkan dengan majlis penyampaian hadiah dan sijil penyertaan yang dilakukan oleh Tuan Guru Besar. Sebelum pulang, peserta diarahkan membuat bulatan dan bersalam- salaman. Lagu perpisahan juga turut dinyanyikan beramai-ramai. Disediakan oleh, (NOR SYAFIQ AMIN) Setiausaha Persatuan Pengakap, Sekolah Kebangsaan Putra Jaya 20 OKTOBER 2002

SEPANG, Sabtu- Satu perkhemahan pengakap telah diadakan di Bagan Lalang, Sepang. Anggaran pukul 2.00 petang, seramai 50 orang ahli pengakap dan beberapa orang guru pengiring mula membanjiri kawasan perkhemahan.. Majlis dimulakan dengan acara bacaan doa. Perkhemahan ini dirasmikan oleh Dr. Sufian Husain, Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru. Beliau juga telah memberikan sumbangan hadiah-hadiah untuk pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Antara aktiviti yang telah dijalankan sepanjang perkhemahan itu ialah pertandingan memasang khemah dan berkawad. Sukaneka juga turut diadakan. Aktiviti ini dapat memupuk semangat bantu-membantu sesama ahli. Selain itu, sewaktu rehat peserta juga berpeluang mempelajari kemahiran menggunakan tali seperti membuat ikatan simpul manuk, buku sila dan sebagainya. Aktiviti ini dikelolakan oleh guru pengakap. Secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran murid. Pada pukul 4.00 petang hari berikutnya perkhemahan ini ditamatkan dengan majlis penyampaian hadiah dan sijil penyertaan yang dilakukan oleh Tuan Guru Besar. Sebelum pulang, peserta diarahkan membuat bulatan dan bersalamsalaman. Lagu perpisahan juga turut dinyanyikan beramai-ramai.

.

Pada 10 dan 11 Oktober 2002 yang lepas, saya telah menyertai satu perkhemahan pengakap. Perkhemahan tersebut telah diadakan di Bagan Lalang, Sepang. Anggaran pukul 2.00 petang, seramai 50 orang ahli pengakap dan beberapa orang guru pengiring mula membanjiri kawasan perkhemahan.
Majlis dimulakan dengan bacaan doa. Perkhemahan ini dirasmikan oleh Dr. Sufian Husain, Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru. Beliau juga telah memberikan sumbangan hadiah-hadiah untuk pelbagai aktiviti yang akan dijalankan. Antara aktiviti yang telah dijalankan sepanjang perkhemahan itu ialah pertandingan memasang khemah dan berkawad. Sukaneka juga turut diadakan. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat bantu-membantu sesama ahli. Selain itu, sewaktu rehat saya dan peserta yang lain juga berpeluang mempelajari kemahiran menggunakan tali seperti membuat ikatan simpul manuk, buku sila dan sebagainya. Aktiviti ini dikelolakan oleh guru pengakap. Secara tidak langsung saya dapat meningkatkan kemahiran berpengakap.

Pada pukul 04.00 petang hari berikutnya perkhemahan ini ditamatkan dengan majlis penyampaian hadiah dan sijil penyertaan yang dilakukan oleh Tuan Guru Besar.
Sebelum pulang, peserta diarahkan membuat bulatan dan bersalam- salaman. Lagu perpisahan juga turut dinyanyikan beramai-ramai. Walaupun keletihan, saya

berasa sangat gembira.

Hari Guru Hari Kanak-kanak Hari Sukan Hari Keluarga Hari Kantin Hari Kecemerlangan Pelajar Hari Kokurikulum Hari Persaraan Contoh isi •Kedatangan tetamu Majlis dimulakan Acara yang diadakan / aktiviti Berhenti rehat Penyampaian hadiah Bersurai dan rasa gembira / Jamuan

CONTOH PERSAMAAN ISI

Contoh Persamaan Isi
•Syarahan •Fakta •Perbahasan

CONTOH- CONTOH SOALAN
Anda terpilih mewakili kelas anda dalam suatu pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan yang ditetapkan ialah “Faedah Membaca”.(Syarahan)
Murid- murid sering digalakkan ke perpustakaan. Tulis kebaikan- kebaikan yang boleh diperoleh.(Fakta) Andaikan bahawa anda menyertai pertandingan perbahasan. Tajuk perbahasan yang diberikan ialah “Komputer Banyak Mendatangkan Kebaikan kepada Manusia”. Sediakan teks perbahasan anda. (Perbahasan)

CONTOH PERSAMAAN ISI
Faedah membaca / akhbar… Faedah perpustakaan Faedah menyertai persatuan Faedah lawatan Faedah menonton televisyen Faedah bersukan Faedah komputer Faedah mendengar radio Faedah belajar secara berkumpulan

Kebaikan membaca / akhbar… Kebaikan perpustakaan Kebaikan menyertai persatuan Kebaikan lawatan Kebaikan menonton televisyen Kebaikan bersukan Kebaikan komputer Kebaikan mendengar radio Kebaikan belajar secara berkumpulan

Contoh isi Menambah pengetahuan Memanfaatkan masa / masa lapang Memberi hiburan / kegembiraan Meningkatkan kemahiran berbahasa

Format Nilai murni
Penutup Kesimpulan Bincang Kemahiran berbahasa Jumpa kosa kata baru Hiburan positif

Definisi Pendahuluan Syarahan Fakta Perbahasan Perbincangan

Pelbagai bidang Tambah ilmu pengetahuan Mantapkan diri Hindar aktiviti negatif

Memberi hiburan

Masa lapang Lepak dan lain- lain

Hibur sambil belajar

Faedah- faedah Membaca Banyak bahan bacaan yang terdapat di pasaran. Antaranya ialah majalah, buku dan surat khabar. Kita akan memperoleh banyak manfaat menerusi aktiviti membaca.

Antara faedah membaca ialah dapat menambahkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita peroleh pula meliputi pelbagai bidang seperti bidang bahasa, sejarah, agama dan sains. Malah, pengetahuan itu boleh kita gunakan dalam pembelajaran di kelas.
Kita juga dapat menggunakan masa dengan baik menerusi aktiviti membaca. Jika kita tidak membaca, mungkin masa itu akan kita gunakan dengan berpeleseran atau bercampur gaul dengan budak- budak nakal. Ini boleh menyebabkan kita terjebak dalam kegiatan yang tidak sihat. Selain itu, kita juga akan memperoleh hiburan menerusi aktiviti membaca. Katakanlah kita membaca sebuah buku cerita. Cerita yang disampaikan itu boleh menimbulkan keseronokan dalam jiwa kita. Apabila diri kita terhibur, minda kita juga akan menjadi lega. Membaca juga boleh meningkatkan kemahiran kita dalam berbahasa. Apabila kita membaca, kita akan menemui kosa kata baru. Kita boleh mencari makna kosa kata itu dengan merujuk kamus atau bertanya guru.

Berdasarkan keterangan yang diberi, jelaslah kepada kita bahawa banyak faedah yang kita peroleh daripada membaca. Oleh itu, saya menyeru rakan- rakan agar memanfaatkan masa dengan membaca. Membaca jambatan ilmu.

Faedah membaca / akhbar…
Faedah perpustakaan Faedah menyertai persatuan

Faedah lawatan
Faedah menonton televisyen Faedah bersukan Faedah komputer Faedah mendengar radio Faedah belajar secara berkumpulan Contoh isi Menambah pengetahuan Memanfaatkan masa / masa lapang Memberi hiburan / kegembiraan Meningkatkan kemahiran berbahasa

Contoh Persamaan Isi

•Melengkapkan cerita… •Cerita yang berakhir dengan perenggan… •Ceritakan…

CONTOH- CONTOH SOALAN
Tulis suatu karangan yang bertajuk “Peristiwa Sedih yang Tidak Dapat Saya Lupakan.” Ceritakan peristiwa tersebut dengan selengkapnya.
Lengkapkan cerita di bawah ini. Aku sedang bermain- main dengan rakan- rakanku di halaman rumah. Tiba- tiba… Karangkan sebuah cerita yang berakhir dengan petikan yang berikut : …sepasukan polis datang untuk membawa mayat itu ke hospital.

Contoh Isi
• Gunakan pancaindera • Menyiasat / mengetahui hal yang berlaku •Tindakan 1- meminta bantuan pihak luar •Tindakan 2- memberi bantuan sendiri •Tindakan 3- bantuan pihak luar diterima •Nilai murni / pengajaran

Dengar/ nampak/ hidu/ raba/ rasa

Tindak balas

Nilai murni Penutup
Pengajaran

Gunakan pancaindera Lengkapkan... Sudahi… Ceritakan… Tindakan…

Ke tempat kejadian Siasat/ tahu kejadian Mengetaui kejadian Arah kawan Tindakan 1 Kawan minta bantuan luar

Bantuan luar tiba Tindakan 3

Tindakan 2

Mangsa dirawat

Memberi bantuan

Bentuk bantuan

Tiba-tiba kami mendengar suara kanak-kanak rumah sambil Kami sedang berbasikal balik ke meraung kesakitan. Kami perhatikan tiada sesiapa pun kami pelajari dalam bernyanyi-nyanyi lagu yang baru di situ. Hal ini telah mendorong kami untuk menyiasat lebih lanjut. Kami aktiviti pengakap Kami terperanjat sebaik sahaja ternampak ke arah suara tersebut. petang itu. Tiba-tiba... seorang kanak- kanak sedang menangis. Kakinya berdarah dan badannya Tiba-tiba kami mendengar suara kanak-kanak calar balar. Saya terus mendapatkannya. meraung kesakitan.lama untuk bertindak. Amri ke pondokpun Kami perhatikan tiada sesiapa Kami tidak menunggu telefondi situ. tidak jauh dari tepi jalan raya untuk mendapatkan bantuan Hal ini telah balik ke rumah memberitahu ayahnya. ambulans dan polis. Amar mendorong kami untuk menyiasatSaya memapah lanjut. Kami ke arah suarajalan. lebih kanak-kanak tersebut ke tepi tersebut. Kami Sementara menunggu, saya memberikan seorang kanakterperanjat sebaik sahaja ternampak pertolongan kepada kanak-kanak tersebut. Saya memujuk sambil cuba mendapatkan kanak sedang menangis. Kakinya berdarah dan maklumat mengenai tidak menunggu lama gagal apabila kanak-kanak Kami dirinya, tetapi ternyata untuk bertindak. badannya mahu balar.Saya terus mendapatkannya. tersebut tidak calar bercakap. Saya membalutdari tepi jalan raya Sementara menunggu, jauh luka di kakinya. Amri ke pondok telefon tidaksaya memberikan Kami minit pulang semua selesai. Sepuluh teruskemudian setelah segalanya telah sampai. pertolongan kepada bantuan yang tersebut. Saya kanak-kanak ditunggu polis. Amar untuk membantu pihakkemudian ambulan dan kanak tersebut. mendapatkan polis mengangkat kanak- ditunggu Sepuluh minit semua yang Kami turut Setibanya di rumah, saya memberitahu hal tersebut memujukrumah memberitahu ayahnya. Saya memapah sambil cuba mendapatkan maklumat mengenai Kamibaliksampai.Kami turut membantu pihak polistelah diberitahu telah ke olehAyah memuji dan kanak-kanak itu kepada ayah. pihak polis bahawa menasihati saya agar dirinya, situ oleh penjenayah yangapabila kanak-kanak kanak-kanak tersebut ke gagal jalan. melarikan kereta tepi telah ditinggalkan di tetapi ternyata tersebut. Kami diberitahu mengangkat kanak- kanak yang sedang kesusahan. sentiasa membantu orang tersebut tidak mahu bercakap. Saya membalut luka di ayahnya. olehKami terus pulang setelah segalanya selesai. telah pihak polis bahawa kanak-kanak itu Setibanya di kakinya. ditinggalkan di situ hal tersebut kepada yang Ayah memuji dan rumah, saya memberitahu oleh penjenayah ayah. telah melarikan kereta ayahnya. menasihati saya agar sentiasa membantu orang yang sedang kesusahan.

Contoh Persamaan Isi
•Ucapan •Biografi

CONTOH- CONTOH SOALAN
Guru kelas kamu telah menerima surat pertukaran sekolah. Kamu selaku ketua kelas telah mengaturkan satu majlis perpisahan untuk guru kamu. Sediakan satu teks ucapan untuk di sampaikan pada majlis perpisahan itu kelak. Tulis sebuah karangan biografi tentang orang yang anda sayangi.

Contoh Isi
• Kata alu- aluan / gambaran awal. •Sejarah atau latar belakang. •Pengalaman manis. •Kejayaan. •Azam dan harapan. •Terima kasih.

Format Tunjuk ajar Terima kasih
Pengorbanan/ sayang Cita- cita jadi nyata Azam/ harapan Berjaya

Nama/ sifat Kata alu-aluan/ Gambaran awal Ucapan Biografi Dialog

Asal/keluarga Sejarah/ Latar belakang Pendidikan/ pekerjaan Bersama

Kejayaan Pekerjaan

Pengalaman

Hobi

Aktiviti

.
Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Guru Besar SK. Limau Raya, guru- guru serta rakan- rakan sekalian. Terima kasih kepada semua kerana sudi menghadirkan diri di majlis ini. Hadirin sekalin, Kita pasti berasa sedih apabila mendapat tahu berita pertukaran guru kelas kita iaitu cikgu Kassim Selamat. Sejak beliau menjadi guru kelas 6 Melati, beliau telah kami anggap sebagai bapa dan pendorong. Beliau seorang guru yang berdedikasi, baik dan prihatin kepada anak- anak didiknya. Pelbagai kenangan manis dan pahit telah kami kongsi bersama. Antaranya, beliau pernah membawa kami berkhemah di sebuah kawasan air terjun. Sewaktu perkhemahan tersebut, kami bukan sahaja dibekalkan dengan ilmu perkhemahan malah lebih dari itu. Ternyata cikgu Kassim seorang yang hebat kerana sering menjadi pakar rujuk kami dalam semua mata pelajaran UPSR. Di samping itu , banyak kejayaan yang pernah kami kecapi. Kelas kami pernah diumumkan sebagai kelas terbersih enam bulan berturut- turut. Kami juga telah mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan percubaan UPSR. Ini semua adalah hasil tunjuk ajar cikgu Kassim. Kami berharap semoga cikgu Kassim akan lebih berjaya di sekolah baru nanti. Kami berjanji akan sentiasa menjadikan segala tunjuk ajar dan nasihat cikgu sebagai peransang kejayaan. Semoga impian cikgu melihat kami berjaya akan menjadi kenyataan.

Kami semua ingin memohon maaf atas segala kesilapan kami selama cikgu bertugas di sekolah ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah cikgu berikan

.
Orang yang paling saya sayang ialah ayah saya. Nama ayah saya ialah Sudin bin Mustar. Ayah saya seorang yang baik hati dan amat penyayang. Ayah saya dilahirkan pada tahun 1960. Ayah seorang yang berkelulusan tinggi. Ayah bekerja sebagai pengurus di sebuah bank. Saya dan keluarga selalu pulang ke kampung ayah di Negeri Sembilan. Banyak pengalaman manis pernah saya kongsi bersama dengan ayah. Antaranya , ayah sering membawa saya dan keluarga melancong sewaktu cuti sekolah. Tempat- tempat yang pernah kami kunjungi ialah Pulau Langkawi, Cameron Highlands dan banyak lagi. Ayah juga seorang yang amat berminat dan berbakat dalam bidang seni suara. Pelbagai kejayaan pernah ayah perolehi hasil minatnya itu. Antaranya, ayah pernah memenangi tempat pertama dalam pertandingan nyanyian lagu aslirama peringkat kebangsaan beberapa tahun yang lepas.Kami berbangga dengan kejayaan ayah. Ayah juga seorang yang bercita- cita besar. Ayah ingin menubuhkan sebuah kumpulan nasyid di bawah pimpinannya pada suatu hari nanti. Saya berharap agar cita- cita ayah itu akan menjadi kenyataan.

Terima kasih saya ucapkan kepada ayah tersayang atas segala pengorbanannya. Segala jasa, kasih sayang dan dorongan ayah selama ini amatlah saya hargai. Saya berdoa semoga ayah akan terus menyayangi kami sekeluarga.

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005 • CIRI-CIRI BAHAGIAN C(20 MARKAH) - MEMBUAT ULASAN(PENGAJARAN / NILAI MURNI / FAEDAH / KEBAIKAN) - SOALAN SASTERA / BUKAN SASTERA - 1 SOALAN SAHAJA DIBERI - P.P TIDAK KURANG 50 P.P - BENTUK JAWAPAN 1 PERENGGAN - CADANGAN MASA 20 MINIT

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005 • TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN C • BACA PETIKAN DENGAN TELITI DAN FAHAMI KANDUNGANNYA • KENAL PASTI NILAI MURNI ATAU PENGAJARAN ATAU AMALAN BAIK YANG TERDAPAT DALAM PETIKAN • BUAT ULASAN BERDASARKAN NILAI MURNI/PENGAJARAN YANG ADA

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005

• -

PEMARKAHAN BAHAGIAN C (20 M) CEMERLANG : 17 – 20 MARKAH BAIK : 12 – 16 MARKAH MEMUASKAN : 06 – 11 MARKAH MINIMUM : 0 – 05 MARKAH

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005

• KRITERIA PENSKORAN (C) CEMERLANG - Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan rangsangan - Penggunaan pelbagai perkataan yang meluas dan sesuai - Penggunaan ejaan/tanda baca betul

BAIK - Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan - Penggunaan perkataan yang sederhana serta sesuai - Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat

MINIMUM - Ulasan tidak menepati bahan rangsangan - Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan rangsangan - Tidak mengusai kemahiran tanda baca dan ejaan

MEMUASKAN - Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas - Penggunaan pelbagai perkataan yang terhad dan sesuai - Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan

SENARAI DAN KELUARKAN
Senarai Nilai Murni

Baik hati Berdikari Hemah tinggi Menghormati Kasih sayang Menghargai Tanggungjawab Simpati

Lagu: Baik hati berdikari hemah tinggi menghormati Kasih sayang menghargai tanggungjawab simpati Kebersihan kejujuran rajin dan kerjasama Kesedaran kesyukuran dan semangat berjuang Langkah seterusnya ialah…

*Kebersihan *Kejujuran *Rajin *Kerjasama *Kesedaran *Kesyukuran *Semangat berjuang

Panduan Asas Menjawab Bahagian C
•Bahagian C : Tulis beberapa nilai/ pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.(Memahami dan mengulas yang tersirat)
Baca dan fahami soalan Mencatat nilai murni/pengajaran Menulis ayat lengkap – satu perenggan - semak jawapan

Contoh Soalan dan Jawapan
• Bahagian C : Tulis beberapa nilai/ pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kehidupan Atan sekeluarga amat susah. Atan sering membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum ke sekolah. Walupun sibuk membantu ibunya, Atan rajin mengulangkaji pelajaran. Atan juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Suatu hari Atan tidak dapat ke sekolah kerana ibunya jatuh sakit. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Cikgu Ali pergi ke rumah Atan setelah beberapa hari Atan tidak hadir ke sekolah. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Atan sekeluarga. Cikgu Ali berjanji akan membantu Atan. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Atan dan keluarganya. Atan dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka.

Contoh Soalan dan Jawapan
• Bahagian C : Tulis beberapa nilai/ pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

BERTANGGUNG JAWAB MENGHARGAI MEMBANTU MENOLONG PRIHATIN SIMPATI RAJIN

Kehidupan Atan sekeluarga amat susah. Atan sering membantu ibunya menjaja kuih setiap pagi sebelum ke sekolah. Walupun sibuk membantu ibunya, Atan rajin mengulangkaji pelajaran. Atan juga suka membantu rakan-rakannya yang lemah dalam pelajaran. Suatu hari Atan tidak dapat ke sekolah kerana ibunya jatuh sakit. Dia terpaksa menjaga ibunya yang sakit dan menguruskan adik-adiknya yang masih kecil. Cikgu Ali pergi ke rumah Atan setelah beberapa hari Atan tidak hadir ke sekolah. Beliau berasa terharu akan nasib yang menimpa Atan sekeluarga. Cikgu Ali berjanji akan membantu Atan. Pihak sekolah mengadakan kutipan derma bagi meringankan beban Atan dan keluarganya. Atan dan keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi membantu mereka.

SENARAI DAN KELUARKAN
Senarai Nilai Murni

              

Baik hati berdikari hemah tinggi menghormati Baik hati Kasih sayang menghargai tanggungjawab simpati Berdikari Kebersihan kejujuran rajin dan kerjasama Hemah tinggi Kesedaran kesyukuran dan semangat berjuang Menghormati Kasih sayang 1. Bertanggungjawab- keluarga Menghargai 2. Kesedaran- tidak lalai Tanggungjawab Simpati 3. Kerjasama- membantu Kebersihan 4. Kasih sayang- jaga ibu Kejujuran 5. Simpati- nasib Rajin Kerjasama 6. Menghargai- ucap terima Kesedaran kasih Kesyukuran Semangat berjuang. Langkah seterusnya ialah…

Hafal dan Sediakan Rangka
Beberapa nilai murni yang boleh saya perolehi daripada petikan ini ialah……………………………………………………. ……………………. Seterusnya ………………………………………………….. ……………………………... Kita juga hendaklah……………………….. ……………………….. Di samping itu, kita seharusnya …………………………………………………………………………………………………. Selain itu, kita juga hendaklah………………………………………. ………………………………………………. Akhir sekali, kita………….. ……………………………………………………………………………………………...

*Sediakan

rangka sebegini untuk menjawab setiap soalan Bahagian C. Anda boleh mereka rangka sendiri sebagai persediaan dan gunakan penanda wacana yang sesuai.

Contoh Soalan dan Jawapan
Beberapa nilai murni yang boleh saya perolehi daripada petikan ini ialah bertanggungjawab kepada keluarga dengan membantu ibu. Seterusnya, janganlah kita lupa akan pelajaran walaupun kita sibuk dengan urusan lain. Kita juga hendaklah membantu rakan- rakan yang lemah dalam pelajaran. Di samping itu, kita seharusnya menjadi anak yang baik dengan menjaga ibu ketika beliau sakit. Selain itu, kita juga hendaklah bersimpati akan Kesusahan orang lain dengan membantu mereka terdaya yang boleh. Akhir sekali, kita wajar mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

• Jawapan Penuh: Antara nilai murni yang boleh kita perolehi daripada petikan ini ialah bertanggungjawab terhadap keluarga.Seterusnya kita mesti tetap berusaha walaupun kita susah. Kita juga hendaklah

rajin dan berusaha dengan tekun untuk berjaya dalam pelajaran. Di samping itu kita, mestilah mempunyai semangat yang tinggi untuk berjaya. Selain itu, kita jangan merasa rendah diri walaupun kita tidak berkemampuan kerana kita juga boleh berjaya. Akhir sekali kita mestilah mempunyai cita-cita untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan.

KELEMAHAN CALON BAHAGIAN C • TIDAK MEMBACA DAN MENGANALISIS KANDUNGAN PETIKAN • TIDAK DAPAT MENGENAL PASTI NILAI MURNI ATAU PENGAJARAN YANG TERDAPAT DALAM PETIKAN • AYAT MASIH TERIKAT DENGAN PETIKAN

• TIDAK DAPAT MENGELUARKAN IDEA SENDIRI UNTUK MENGOLAH PETIKAN MENGGUNAKAN AYAT SENDIRI • AYAT KURANG GRAMATIS DAN KETANDUSAN PERBENDAHARAAN KATA • KESALAHAN TATABAHASA • ULASAN YANG TERPESONG DARIPADA RANGSANGAN

CIRI-CIRI KARANGAN YANG LEMAH
- Aspek Isi Karangan - Aspek Tatabahasa - Aspek Persembahan

Saya tidak mahu kehilangan markah

Kelemahan Aspek Isi Karangan
• Tidak menulis pendahuluan atau pendahuluan terlalu panjang. • Isi bercampur aduk dan tidak disusun mengikut keutamaan. • Isi tidak dihurai dengan baik. • Isi kurang daripada jumlah yang sepatutnya (4 isi). • Isi-isi yang diberikan tiada kaitan langsung dengan tajuk karangan.

*Engkau – ekau

Mengeja mengikut *Pinggan – pinggang sebutan dialek *Ular - ulaq daerah. *Kawan – kawe
Salah eja -1/2 markah*Besar - besau

EJAAN
Tidak cermat / cuai.

Bentuk huruf mengelirukan

Kelemahan Aspek Persembahan
• • • • • • • Tiada perenggan. Tulisan yang comot dan kotor. Bentuk-bentuk huruf yang boleh mengelirukan. Perkataan ditulis terlalu rapat. Penggunaan pensel yang tidak sesuai. Terlalu banyak perkataan terputus di hujung baris. Terdapat contengan atau lakaran yang tidak perlu.

Contoh Kelemahan Aspek Persembahan
Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk “Aku Sebuah Peti Sejuk”.

Aku sebuah peti sejuk yang bernama ‘sharp’. Aku telah dibuat di sebuah kilang eleterik elektrik di SHAH ALAM.Bentukbadankuempat segi
bujur. Ketinggian ba-danku ialah 1.2 meter. Aku dilengkapi denagn dengan dua pintu. Di bahagian dalam badanku terdapat kotak aircond dan rak-rak bertingkat untuk mengisi makanan dan sayur-sayuran. Segala makanan dan minuman tang ter simdi pan dalam badanku akan kekal lama dan segar. *incik tolon saya bagi ‘A’ penulisan ini.nanti mama saya marah….

Jawapan Yang Sepatutnya
Aku sebuah peti sejuk yang bernama ‘Sharp’. Aku telah dibuat di sebuah kilang elektrik di Shah Alam. Bentuk badanku empat segi bujur. Ketinggian badanku ialah 1.2 meter. Aku dilengkapi denagn dengan sebuah pintu yang teguh. Di bahagian dalam badanku terdapat kotak dingin beku dan rak-rak bertingkat untuk mengisi makanan dan sayur-sayuran. Segala makanan dan minuman yang tersimpan dalam badanku akan kekal lama dan segar.

CONTOHCONTOH KARANGAN YANG LEMAH

STRATEGI MENDAPAT „A‟ BAHASA MELAYU PENULISAN

Pengurusan Masa
• Bahagian A – 3 minit faham gambar 5 minit tulis ayat 2 minit semak • Bahagian B – 10 minit faham soalan dan bina rangka 25 minit hasilkan karangan yang lengkap 5 minit semak • Bahagian C – 5 minit cari dan senaraikan nilai murni 10 minit tulis nilai murni satu perenggan 5 minit semak • 5 minit terakhir semak semua karangan. • Jawab soalan yang lebih mudah dahulu.

LANGKAHLANGKAH MENGHASILKAN KARANGAN

Langkah 1

memilih dan memahami soalan yang tepat

Memahami Kehendak Soalan
• Baca soalan dengan teliti, perkataan demi perkataan. • Garisi kata kunci penting pada soalan. • Salin tajuk dan cuba cari isi-isi penting yang sesuai. • Calon tidak perlu menulis semula soalan, kecuali soalan menyambungkan cerita. • Tuliskan nombor soalan yang dipilih.

Langkah 2

Membina rangka karangan (setiap bahagian)

sesuai dengan pengetahuan anda

faham format

memilih tajuk bahagian B (1,2 dan 3)

memahami kata kunci soalan

memahami kehendak soalan

• Gunakan kata tanya: Apa? Siapa? Di mana? • Fahami gambar. • Senaraikan secara ringkas aktiviti atau situasi yang ada dalam gambar. • Buat ayat lengkap.

Bahagian A

Bahagian B
Baru-baru ini sekolah kamu telah berjaya menerima “Anugerah Sekolah Terbaik “ Tuliskan usaha-usaha yang telah dijalankan sehingga sekolah kamu berjaya mendapat anugerah itu.

-CADANGAN ISI
-kerjasama semua pihak -gotong-royong -kelas tambahan -motivasi -belajar berkumpulan -latihan sukan berterusan

-sikap positif ibu bapa -sikap positif kakitangan sekolah -disiplin murid baik -sentiasa mengamalkan kebersihan -sekolah dalam taman -sumbangan peralatan -pembahagian tugas kepada semua murid -kawasan sekolah – anak angkat -bantuan dari agensi-agensi belia, syarikat-syarikat swasta dan lain-lain ..

Baru-baru ini sekolah kamu telah berjaya menerima “Anugerah Sekolah Terbaik “

Tuliskan usaha-usaha yang telah dijalankan sehingga sekolah kamu berjaya mendapat anugerah itu.
-CADANGAN ISI -kerjasama semua pihak -gotong-royong -kelas tambahan -motivasi -belajar berkumpulan -latihan sukan berterusan

PENDAHULUAN

PENUTUP

ISI 1

TAJUK

ISI 4 ISI 3

ISI 2

Bahagian C
• Senaraikan nilai murni. • Keluarkan nilai murni yang terdapat dalam petikan. • Buat ayat yang lengkap.

Langkah 3 menulis karangan

Membina Isi/Fakta
• Susun isi mengikut keutamaan. • Pendahuluan ringkas dan padat. • Setiap isi memerlukan huraian dan contoh yang sesuai. • Penutup ringkas dan buat rumusan berdasarkan isi/fakta. • Isi.fakta yang tiada kaitan jangan ditulis. • Fahami gambar. • Senaraikan seberapa nilai murni.

kembangkan isi karangan

gaya yang baik dan menarik

menulis karangan

struktur ayat
tanda baca aspek bahasa

ejaan
imbuhan penggunaan kata

Langkah 4

menyunting atau menyemak

Penyemakan
• Semak setiap karangan untuk mengelakkan kesilapan. • Semak semua aspek tatabahasa untuk mengelakkan kehilangan markah.

Isi tertinggal ?

Perenggan lengkap ?

Petua menyunting karangan Penggunaan kata Baik ? Lebih ? Semak lima aspek bahasa

Kata kurang jelas ? kemaskan tulisan !

RAMALAN NUJUM PAK BELALANG

CERITA/KEPERIHALAN •MENYAMBUNG CERITA

•KEPERIHALAN
CATATAN SURAT KIRIMAN RASMI

UCAPAN
BIOGRAFI
ramalan