qTamadun berasal dari perkataan Arab maddana, mudun, madain yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang

mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran, hadarah , madaniyah. Dalam bahasa Inggeris, istilah yang hampir sama dengan tamadun ialah culture and civilization atau kebudayaan dalam bahasa Melayu.

DEFINISI TAMADUN

 

BAHASA ARAB Terdapat empat empat istilah yang pernah digunakan untuk membincangkan tentang konsep pembangunan , kemajuan dan pencapaian manusia. # hadarah #Madaniyyah #umran #tamaddun Hadarah mengandungi dua pengertian: a) pengertian objektif: suatu himpunan fenomena kemajuan dalam bidang kesusasteraan, teknik , keilmuan dan undang-undang yang dipindahkan daripada satu generasi ke satu generasi dalam sesebuah masyarakat. b) Pengertian subjektif: suatu peringkat perkembangan kehidupan yang tinggi,yang berlawanan dengan kehidupan yang liar atau ganas,atau digambarkan sebagai kehidupan yang dapat atau hampir dapat mencapai ideal atau bentuk kehidupan yang tinggi yang hendak dicapai.

     

BAHASA

INGGERIS Dalam bahasa inggeris, civilization ialah terjemahan yang paling meluas penggunaanya bagi merujuk maksud tamadun.Semasa perkataan umran dibahaskan oleh ibn khaldun pada abd ke14, perkataan civilization masih belum wujud lagi di dalam bahsa inggeris.Selain civilization, beberapa perkataan lain yang pernah digunakan tetapi tidak begitu meluas ialah seperti culture, urbanization dan renaissance.

v1. Kemajuan Teknologi vPada peringkat awal manusia menggunakan batu sebagai alat penting. vKemudian digunakan berleluasa maka zaman itu dikenali sebagai Zaman Batu. vZaman Batu vZaman Batu dibahagikan kepada: • Zaman Paleolitik • Zaman Mesolitik Zaman Neolitik

Zaman Neolitik:  lebih tinggi teknologinya.  penggunaan batu lebih sempurna  memasuki era pertanian dan kerja2 kraftangan dan tembikar. penciptaan bajak untuk pertanian dan roda untuk pengangkutan pembuatan tembikar dan pengairan

Zaman Logam Manusia menggunakan alatan diperbuat daripada logam. Di Asia Tenggara, muncul era Dongson dengan penggunaan Gendang Gangsa. Orang yan memiliki alatan gangsa mempunyai kekayaan dan ketinggian martabatnya. Manusia lebih selesa dan produktif. Ada usaha meningkatkan keperluan masyarakat dalam bidang ekonomi. Wujud perdagagan dan penaklukan. Di Eropah, wujud Era Revolusi membawa kepada sektor industri diwujudkan dan membawa kepada era imperlialisme.

2. Sistem Pemerintahan Mempunyai pembahagian tertentu dalam pentadbiran dan fungsi-fungsi pentadbiran. Memberi tanggungjawab kerajaan dan rakyat. Dalam tamadun klasik, raja merupakan tiang utama kuasa pemerintahan. Dia adalah wakil Tuhan dalam Tamadun China, Mesir dan Mesopotamia. Dia adalah anak syurga di China dan Devaraja dalam Kerajaan Khmer. Raja mendapat anugerah dari Tuhan atau langit untuk memerintah dunia. Dalam Tamadun Melayu, raja2 Melaka adalah keturunan Iskandar Zulkarnain.

3. Ekonom i Kemajuan ekonomi membawa kemakmuran kepada sesuatu tamadun. Pada awalya terlibat dengan aktiviti pertanian, kemudian pertukangan dan perdagangan dan kemudian diperluaskan ke peringkat antarabangsa. Kemudian membawa kepada perkembangan sistem sukat dan ukur serta penciptaan wang kertas dan duit syilling. Dalam tamadun Melayu ada hasta, jengkal dan depa. Sistem pembelian berubah dari sistem barter kepad sistem wang. Tamadun Barat mencipta falsafah ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Kapitalisme mula-mula diutarakan oleh Bapa Ekonomi Moden iaitu Adam Smith pada 1776 dalam bukunya The Wealth of nations. Katanya pasaran bebas tanpa gangguan kerajaan akan membawa kepada kemakmuran maksimum bagi sesebuah negara.

4. Urbanisasi Bandar adalah pusat kegiatan tamadun yang utama seperti bidang agama, pemerintahan, ekonomi atau pelbagai pusat. Kerana bandar sebagai pusat pertemuan penduduk dan orang asing, ini membantu proses urbanisasi. Pada Tamadun Lembah Indus, terdapat tinggalan bangunan besar, bilik air, limbah, pmebentungan, longkang, dan palung di kaki2 atap. Di Mohenjo-daaro, terdapat kolam besar (great bath) dibina untuk upacara agama. Semasa Dinasti Tang, Changan ialah bandar yang mempunyai penduduk ramai iaitu 1,960,186 orang, serta datang dari pelbagai tempat di Asia.

5. Struktur Sosial Peringkat pertama, wujud masyarakat petani. Wujud pemimpin atau ketua agama, kemudian menjadi ketua penduduk tempatan dan seterusnya muncul golongan pemerintah. Pada masa ini, wujud tiga kelas masyarakat:
pemerintah,  rakyat dan  hamba.

Wujud dominasi individu atau kumpulan ke atas segolongan petani oleh tuan tanah. Revolusi pertanian ini membawa kepada pengkhususan pekerjaan seperti pedagang, peniaga, artis, tukang dsb. Tamadun Islam tidak membahagi-bahagikan penganutnya.

Semua penganut Islam adalah sama antara satu sama lain.

6. Kepercayaan dan Agama Elemen-elemen ghaib dan berkuasa menjadi kepercayaan biasa bagi manusia sejak dulu lagi. Pada peringkat awal, pokok, batu, matahari dan sungai serta laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dipuja kerana memberi rezeki kepada mereka. Ribut, gempa bumi dan gunung berapi ditakuti dan dilihat  sebagai satu fenomena yang sangat marah. Ini dipanggil kepercayaan animisme. Upacara korban dibuat untuk mengelakkan segala kecelakaan. Pemimpin agama dipanggil syaman akan mengurus soal-soal ghaib dan penyakit dan mengetuai upacara agama dan memberi restu kepada apa juga aktiviti rakyat. Mereka dihormati dan ada juga dijadikan pemimpin. Kemudian kepercayaan ini ditukar dengan kepercayaan kepada tuhan2 atau dewa2. Kehadiran Islam
 

membantu mencipta Tamadun arab lebih gemlang. Maysarakat Arab terus bersatu untuk membna kegemilangan Empayar Islam sehingga ke Eropah dan India

7.Budaya Merupakan cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Meliputi semua aktiviti harian manusia. Membezakan antara bangsa-bangsa tertentu. Dalam aspek makanan:
Masyarakat China - sayuran  Masyarakat Timur Tengah dan India - gandum iaitu roti  masyarakat Kepulauan Melayu - nasi

Dalam aspek pakaian:
Tamadun Melayu - baju Melayu  Tamadun Jepun - kimono  Tamadun India - sari dan dhoti

Dalam aspek minuman keras:Tamadun Jepun – sake, Tamadun China - wain China, Sabah dan Sarawak –

8.Kesenian Seni melambangkan kegemilangan dan keunggulan tamadun seperti:
Binaan - Taj mahal, Piramid, Tembok Besar China dan Taman Tergantung Babylon.  Lukisan, sastera dan ukiran.

Karya - Hikayat Seribu Satu Malam

9.Tulisan dan Bahasa Tulisan:
    

membantu manusia menyimpan rekod, menulis undang2, sastera, bidang intelektual. dikri2 raja dapat disampaikan kepada rakyat. urusan perdagangan dapat dijalankan. berkembangnya bidang penulisan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Sumeria mencipta tulisan cuneiform pada 3100 S.M. 1399 S.M. penting dalam perhubungan. Tamadun China mempunyai bahasa Mandarin. Usaha penyatuan bahas ibuat oleh Raja Shih Huang-Ti (221-210 S.M.). Tetapi bahasa2 berlainan tidak menghadkan perhubungan antara tamadun. Pelbgai bahasa seperti Tamadun Barat mempunyai bahasa Inggeris, Peranchis, Jerman, sepanyol dan sebagainya, tetapi

Bahasa:
    

CIRI-CIRI TAMADUN BARAT ATAU LAIN

5 jenis pemerintahan di kota Greek:
Oligarki, Plutokrasi dan Aristokrasi - kuasa dipegang oleh sebilangan penduduk. Tyrant Demokrasi

Sistem pemerintahan dibentuk oleh sarjanasarjana klasik seperti pada Tamadun Greek memaparkan ahli falsafahnya seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Falsafah cina pula seperti Lao Tze, Konfusius dan meng-Tze. Sesebuah tamadun mempunyai sistem pentadbiran yang teratur. Conohnya, tamadun China:
semasa pemerintahan Dinasti Tang, empayarnya dibahagikan kepada 10 wilayah (tao) dan menjadi 15 wilayah pada abad ke 8 yang ditadbir oleh pengawas pentadbiran, kewangan dan

kepercayaan   Tamadun Greek Klasik :ada pelbagai tuhan seperti Poseidon, Aphrodite, Ares, Artemis, Apollo, Zeus, Athena dan Demeter.

Tamadun India :percaya matahari, api, angin, sungai an gunung ada semangat, oleh itu dipuja. Oleh itu mereka mengkategorikan tuhan2 mereka seperti Dyaus (dewa langit), Varuna (dewa aturan duniawi), Surya (dewa matahari), Saraswaati (dewi Sungai Saraswati), dan Prthvi (bumi). Kemudian mereka percaya ada satu kuasa agong yang membawa kepercayaan kepada

Agama ini berperanan sebagai pembentuk masyarkat bersatu dan mengajar mereka mengenai cara-cara mengorganisasikan masyarakat serta mendisiplinkan diri hawa nafsu ajaan Buddha dan Hindu, dan mengajak ke arah kebaikan bagi mencapai Nirvana. Agama dijadikan alat penenang.
Apabila kejatuhan Dinasti Han pad 220s.M. berlaku huru-hara dan kacau-bilau, rakyat mencari ketenangan dari agama dengan menerima ajaran Buddha.

Buddha juga memperkayakan ciri2 ketamadunan China dalam bidang seni dan pengetahuan dan perubatan.

Struktur sosial   Tamadun China dibahagikan oleh Konfusius kepada :cerdik pandai petani buruh pedagang

Tamadun India dibahagikan kepada :Bahmin (golongan sami-sami) Ksyatria (hulubalang dan tentera, bangsawan dan pahlawan) Vaisya (pedagang dan petani) Sudra (hamba abdi) Paria - golongan paling bawah.

Tamadun Jepun dibahagikan oleh Syogun Tokugawa (1603-1867) kepada :Samurai (pahlawan) Nomin (petani) Shonin (tukang) Chonin (Saudagar)

Tamadun lain pula dibahagikan kepada :kumpulan pemerintah ahli agama cedik pandai rakyat biasa hamba.

Sumbangan TamadunIslam kepada Tamadun Barat.

 Dalam bidang falsafah dan pemikiran :1.Orang Eropah dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang pasif lantaran dosa warisan 2. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Tokoh-tokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi, al-Farabi, Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. 3. Karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama teks Arab di Oxford pada tahun 1671. Seterusnya karya tersebut diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah yang lain. Bukan se­ takat menterjemah, malahan orang Eropah juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea yang dikemukakan dalam buku tersebut. Antara kisah tersebut ialah Robinson Crusoe yang dihasilkan pada abad ke­ 18M. 4. Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12M lagi. Pada abad ke-16M, falsafah Ibn Rushd, menurut Renan, telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali.

 

 

 

 Dalam

bidang kemasyarakatan konsep keadilan :-

 
 1.Hak

individu serta penyertaan rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan pe­rang, etika peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita yang dianjurkan oleh Islam merupakan nilai baru bagi mereka.  2. Tokoh-tokoh yang dicontohi dalam aspek keadilan sosial ialah Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali.

 Dalam

bidang ekonomi :-

 1.Orang

Eropah juga mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi seperti kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan. Teknik tanaman seperti sekoi, padi, tembikai, aprikot dan limau telah dipe­lajari daripada orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang dicontohi ialah Ibn Baytar dan al-Ghafiqi.

 2.

 Dalam  1.

bidang perubatan :-

Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah al-Razi dan al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan buku berjudul alHawi. Buku ini telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga buku Ibn Sina berjudul al-Qanun menjadi bahan rujukan di Eropah.

 2.

 

Dalam bidang matematik :1.ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut, antaranya Adelard dan Morley dari Britain. 2. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus 3. Karya-­karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Begitu juga George Purbach, pakar matematik dari Vienna pada abad ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn al-Zarqiyali. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga.

 

Dalam bidang astronomi :1.Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn al-Zarqiyali (Azarchel). 2.Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. 3. Dalam bahasa Eropah ter­dapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat. Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari).

 

 Dalam bidang botani :1.Umat Islam telah memberi sumbangan yang besar. Di kota-kota besar seperti Cordova, Kaherah, Baghdad dan Fez terdapat taman bunga yang cantik dan indah. 2. Menurut Sarton, pencapaian umat Islam dalam bidang botani adalah jauh lebih hebat daripada pencapaian yang pernah diwarisi bangsa Yunani. 3. Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku tentang botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuh-tumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Sementara Ibn Sina turut menghasilkan sebuah buku yang mengulas tentang tumbuh¬tumbuhan. Ibn al-Baytar yang berasal dan Andalus telah menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan galian

  Dalam  1.pada

bidang seni muzik :-

abad ke-12, didapati karya-karya penting yang dihasilkan oleh orang Islam tentang muzik telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Terjemahan ini dilakukan di Toledo. Ahli muzik Eropah, Franco of Cobogne (1190M) telah mengikut jejak al-Kindi dalam bidang seni muzik.. Setelah itu muncul pula John of Garland dengan karyanya berjudul Ochetus yang mengkaji tentang nada suara yang diambil daripada kaedah nada suara muzik Arab.

 2.

 Dalam

bidang bahasa :-

 1.Banyak

karya bahasa dan sas­tera dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasabahasa Eropah. Istilah-­istilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan ba­ nyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah. Tidak kurang pentingnya tentang ilmu pelayaran Islam. Ramai tokoh ahli pelayaran Islam yang menjadi terkenal antaranya ialah al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Battutah.

 2.

 

Dalam bidang ketenteraan :1.Taktik peperangan yang digunakan oleh tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) banyak mempengaruhi taktik dan strategi peperangan pada zaman moden. 2. Ringkasnya, banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. Namun begitu, nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta¬madun mereka, malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan semata-mata. 3.Justeru, lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas dan sempadan.