Fadhilah Sholawat Nariyah

Allohumma sholli ’sholaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaamman ‘ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil qurobu wa tuqdho bihil hawaaiju wa tunalu bihir roghooibu wa husnul khowaatimu wa yustasqol ghomamu biwajhihil kariem wa ‘ala aalihi wa shohbihi fie kulli lamhatin wa nafasim bi’adadi kulli ma’lummin lak”. Artinya : Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Penjelasan Sholawat Tafrijiyyah (sholawat memohon kelepasan dari kesusahan dan bencana) adalah antara sholawat yang terkenal diamalkan oleh para ulama kita. Sholawat ini juga dikenali sebagai Sholawat at-Tafrijiyyah al-Qurthubiyyah (dinisbahkan kepada Imam al-Qurthubi), dan ada juga ulama yang menisbahkannya kepada Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam al-Husain. Dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. 179) dijelaskan, “Salah satu shalawat yang mustajab ialah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah, yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah karena jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan, atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 4444 kali, tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah).”

tercapai maksudnya. nescaya tidak berkeputusan rezekinya. memperbaikkan keadaannya. meninggikan kedudukannya. membuka baginya segala pintu kebajikan.. sebanyak 8 kali. kata-katanya dituruti. Siapa yang mendawamkannya 100 kali setiap hari. Dan imam Dainuri memberikan komentarnya: Siapa membaca shalawat ini sehabis shalat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka rizekinya tidak akan putus.a. Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Siapa membaca shalawat kepadaku sehari 100 kali (dalam riwayat lain): Siapa membaca shalawal kepadaku 100 kali maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya.“Shalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni:. dimakbulkan permintaannya. Ianya juga dikenali sebagai Miftahul Kanzil Muhiith li naili muraadil ‘abiid (kunci perbendaharaan yang meliputi untuk menyampaikan harapan si hamba). 70 hajatnya di akhirat. meluaskan rezekinya. maka seakan-akan rezekinya turun langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi. kebimbangan dan kesusahannya. di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. tercapai martabat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. Akan tetapi untuk mencapai segala ini. diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan serta kefakiran. di mana kita menyebut nama dan dhamir Junjungan s. Perbanyaklah shahawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. maka baginya segala yang tidak dapat hendak diterang dengan kata-kata. terhasil kehendaknya dan memperoleh kehormatan/kemuliaan melebihi kehendaknya.w. .” Sholawat an-Naariyah menjadi amalan apabila ingin melaksanakan sesuatu hajat atau menolak sesuatu bencana. Imam as-Sanusi berkata bahawa sesiapa yang melazimi membacanya 11 kali setiap hari. menyingkap penderitaan dan segala bahaya. seseorang itu hendaklah mengamalkan sholawat ini dengan mudaawamah (berkekalan). Imam ad-Dainuri berkata bahawa sesiapa yang membaca sholawat ini dan menjadikannya wirid setiap selepas sholat 11 kali. mereka akan berkumpul dan membaca sholawat ini 4444 kali lalu terkabul hajat mereka dan tertolak segala malapetaka secepat api yang menyambar atau membakar.     Siapa yang mendawamkannya selepas sholat Subuh setiap hari 41 kali. maka dia akan menyaksikan segala apa yang dikehendakinya. .a.Menurut Imam al-Qurthubi sesiapa yang melazimi akan sholawat ini setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih. tidak pernah dilihat mata. Siapa yang mendawamkannya setiap hari menurut bilangan para rasul (313 kali) untuk menyingkap segala rahsia.w. Sholawat ini mempunyai keistimewaannya kerana selain sholawat ianya merupakan tawassul kepada Allah dengan Junjungan Nabi s. nescaya Allah melepaskan kedukaan. menerangi sirnya. tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di hati manusia. dan 30 di dunia… Dan hadits Rasulullah yang mengatakan. Siapa yang mendawamkannya 1000 kali sehari. memudahkan segala urusannya. dicintai oleh segala manusia.

aku memujii Allah.Demikian seperti tertuang dalam kitab an-Nuzhah yang dikutib juga dalam Khozinatul Asror. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. dan sanadnya shahih). Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Hadits riwayat al-Hafizh Ismail al Qadhi. amal -amal kalian disampaikan kepadaku. dalam bab Shalawat ‘ala an-Naby. Ada di kitab Imam an-Nawawi. juga matiku. dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. lebih baik dari kalian. jika saya tahu amal itu baik. Seperti tersebut dalam hadits. tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma’ az-Zawaid. Istighfar adalah doa. ia menganggap shahih hadits di atas. Ada lagi hadits lain: Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa mennjawab salam itu. . Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh. beliau bersabda: Hidupku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful