P. 1
TEORI-TEORI KEPIMPINAN

TEORI-TEORI KEPIMPINAN

|Views: 122|Likes:
Published by Nurrhidayah_Vi_8922

More info:

Published by: Nurrhidayah_Vi_8922 on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

TEORI-TEORI KEPIMPINAN

Pada awal kemunculan teori ini adalah untuk membezakan ciri-ciri antara pemimpin dan pengikut. Teori kepimpinan awal lebih kepada “apa” ciri pemimpin berkesan. Contoh teori tradisional:

TEORI TRET

TEORI TINGKAH LAKU

TEORI SITUASI

Manusia memiliki tret tertentu untuk menjadi pemimpin

Tret ini membezakan pemimpin dan pengikutnya

TEORI TRET

Memberikan perhatian mengenal pasti tret pemimpin berkesan

Jika sesiapa memiliki tret ini, diandaikan menjadi pemimpin berjaya

Boleh membuat keputusan. . Menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Boleh diharapkan (dependable) Tidak mudah putus asa. Keyakinan diri. Rela terima tanggungjawab. Bercita-cita tinggi. Peka terhadap persekitaran. Dapat bekerjasama.CIRI-CIRI TRET Dominasi (ingin mempengaruhi orang lain). Bertenaga.

Diplomatik dan tactful. Ada pengetahuan tentang tugas kumpulan.KEMAHIRAN Kecerdasan tinggi. . Teratur/boleh mentadbir. Berkemahiran sosial. Petah bertutur. Berdaya pujuk. Berkemahiran konseptual. Kreatif.

Keperluan kuasa. Keyakinan diri. Kemahiran teknikal. Kematangan emosi. Sifat pemimpin ada pada pengikut tetapi tidak menjadi pemimpin. Kemahiran konseptual. Kemahiran interpersonal. WRIGHT (1996) YUKL (1989) Ciri-ciri : Keperluan kejayaan. STOGDILL (1974) Terdapat faktor yang yang boleh dipelajari dan dikuasi untuk menjadi pemimpin berkesan. .Menyatakan tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dan pengikut.

Berkait rapat dengan teori behavioris (teori tingkah laku) Ada program latihan kepimpinan direka. Kepimpinan tingkah laku boleh dipelajari/ berlatih. .TEORI TINGKAH LAKU Bertumpu pada tingkah laku seorang pemimpin.

TEORI X DAN TEORI Y oleh Douglas Mc.Gregor GRID PENGURUSAN (Managerial Grid) oleh Blake & Mouton Teori Tingkah Laku .

Staf dimotivasikan oleh wang/malas/ elak tugas Staf tiada peluang maksimumkan potensi/bakat TEORI X Staf hanya buat kerja jika dipaksa/disuruh Pemimpin menjadi autokratik .

TEORI Y Staf boleh buat kerja tanpa disuruh.Staf ada sikap positif/ bercita-cita tinggi/rajin Kurang kawalan ke atas staf. . Pemimpin demokratik.

KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA : Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baik dengan staf. .GRID PENGURUSAN KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN : Pemimpin tunjukkan keprihatinan terhadap tugas dan produktiviti pekerja untuk matlamat organisasi.

Papa (Impoverished) pemimpin sumbang usaha minimum terhadap kebajikan/matlamat. Berorientasikan Tugas (Task) menekankan kepada keefisienan kerja tanpa kira faktor kemanusiaan. Di Pertengahan Jalan (Middle Road) pemimpin pastikan kerja selesai dengan kekalkan harga diri manusia. Berpasukan (Team) sentiasa beri sokongan positif/bergantung antara satu sama lain. .Kelab Rekreasi (Country Club) : penekanan kepada keperluan/hubungan/ budaya kerja.

Pemimpin yang berkesan cenderung membina hubungan mesra dengan pekerja. Pekerja akan menyokong kepimpinannya. Pemimpin akan buat keputusan lebih ikut kumpulan berbanding individu. Dapat meningkatkan harga diri pekerja. KESAN 1 KESAN 2 KESAN 3 . Pemimpin yang lebih berkesan cenderung menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi.

. pemimpin dan situasi. Pimpin ikut cara yang sesuai dengan situasi. Bergantung pada pengikut.TEORI SITUASI Persekitaran organisasi diutamakn. Kesan/hasil bergantung antara satu sama lain.

. Semua kepimpinan bergantung kepada kepimpinan optimal yang terdiri daripada : Saiz organisasi. Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza. TEORI KONTIGENSI FIEDLER Tiada satu cara terbaik dalam pelbagai situasi. Penggunaan teknologi dan sebaliknya. bagaimana pemimpin sesuaikan diri dengan persekitaran.1. Tanggapan pemimpin terhadap staf dan sebaliknya.

Kedudukan kuasa – sekiranya pemimpin punyai kuasa rasmi yang kuat. maka situasi menyokong proses kepimpinan. Struktur tugasan – kejelaan tugas dan kejelaan peranan ahli dalam melaksanakan tugasan. Jika disokong pemimpin akan rasa dihormati dan pimpin ke arah yang lebih berkesan.Hubungan pemimpin – ahli : sejauh mana pemimpin disokong. . Kesimpulannya : keberkesanan kepimpinan tertakhluk pada kesepadanan dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran (situational favorableness).

menjual. . 2. Kematangan psikologikal – keyakinan.Kepimpinan situasi yang berkesan bergantung kepada gaya memberitahu. dan bertanggungjawab. Gaya kepimpinan yang berbeza perlu dipadankan dengan tahap kematangan ahli. mengambil bahagian. TEORI SITUASI HERSEY DAN BALANCHARD Kematangan pengendalian tugas – kemahiran dan pengetahuan teknikal yang dimiliki. kebolehan dan kesediaan ahli jalankan tugas.

Pemimpin perlu kekalkan komunikasi dan kekal sebagai pemudah cara. Gaya kepimpinan yang sesuai ialah memberitahu dan menjual. . komited kepada matlamat dan organisasi. Gaya menurunkan tanggungjawab adalah sesuai untuk kumpulan yang ada kematangan dan kemahiran tinggi. mempunyai kemahiran tinggi. kurang kejelekitan kumpulan. kurang kemahiran. kurang pasti matlamat organisasi. Pemimpin perlu luang masa untuk perjelas peranan ahli dan matlamat organisasi.KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH Motivasi rendah. KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI Motivasi tinggi. Gaya kepimpinan mengambil bahagian sesuai diamalkan.

TEORI SEMASA Pemimpin transformasi boleh menggerakkan pengikutnya untuk mencapai matlamat tertentu dengan motivasi. Juga dikenali sebagai TEORI TRANSFORMASI di mana corak kepimpinan berubah kepada Kepimpinan Baharu. Terbahagi kepada dua iaitu pemimpin transformasi dengan pemimpin transaksi. aspirasi dan jangkaan keduadua pihak. .

. mencabar daya fikir agar melihat sesuatu dari pelbagai perspektif.Menginspirasikan dan memberikan pertimbangan secara individu. Merupakan penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan berusaha bersama-sama mencapai matlamat. beroperasi berasaskan nilai. Pemimpin Transformasi Organisasi tidak dapat mengelak daripada perubahan dan inovasi. Menjadi agen kepada perubahan. Mempengaruhi pengikutnya kepada aras motivasi dan komitmen yang lebih tinggi. 1.

Pengikut setuju untuk bekerja bukan sebab mahu bekerja tetapi disebabkan ganjaran daripada organisasi. 2. Tiada komitmen daripada pengikut untuk tingkatkan komitmen atau prestasi.Jenis yang biasa diamalkan dalam organisasi. bayaran dan lain-lain. . bonus. Pemimpin Transaksi Tiada perubahan kreatif mahupun inovatif dalam organisasi. Biasanya memotivasikan pengikut dengan ganjaran seperti gaji.

Menggunakan kuasa dan pengaruh atas pertimbangan baik dan benar.TEORI SEMASA Beri perhatian kepada nilai dan etika. KEPIMPINAN MORAL .

Pemimpin memperoleh kepercayaan pengikut secara beransur-ansur. Pemimpin moral diharapkan dapat melindungi hak. Membawa transformasi positif melalui proses pendidikan. Pemimpin perlu pamerkan nilai-nilai murni untuk dicontohi. . nilai sosial dan budaya. Pemimpin morak tidak mencari ikhtiar untuk organisasi bukan untuk diri.Kepimpinan moral sebagai prinsip dan pegangan nilai yang terpuji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->