P. 1
TEORI-TEORI KEPIMPINAN

TEORI-TEORI KEPIMPINAN

|Views: 122|Likes:
Published by Nurrhidayah_Vi_8922

More info:

Published by: Nurrhidayah_Vi_8922 on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

TEORI-TEORI KEPIMPINAN

Pada awal kemunculan teori ini adalah untuk membezakan ciri-ciri antara pemimpin dan pengikut. Teori kepimpinan awal lebih kepada “apa” ciri pemimpin berkesan. Contoh teori tradisional:

TEORI TRET

TEORI TINGKAH LAKU

TEORI SITUASI

Manusia memiliki tret tertentu untuk menjadi pemimpin

Tret ini membezakan pemimpin dan pengikutnya

TEORI TRET

Memberikan perhatian mengenal pasti tret pemimpin berkesan

Jika sesiapa memiliki tret ini, diandaikan menjadi pemimpin berjaya

Boleh membuat keputusan. Bertenaga. Peka terhadap persekitaran. Dapat bekerjasama. Menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Bercita-cita tinggi.CIRI-CIRI TRET Dominasi (ingin mempengaruhi orang lain). Boleh diharapkan (dependable) Tidak mudah putus asa. . Keyakinan diri. Rela terima tanggungjawab.

Berdaya pujuk. Ada pengetahuan tentang tugas kumpulan. Kreatif. . Diplomatik dan tactful. Teratur/boleh mentadbir. Berkemahiran sosial. Petah bertutur. Berkemahiran konseptual.KEMAHIRAN Kecerdasan tinggi.

Kemahiran konseptual. STOGDILL (1974) Terdapat faktor yang yang boleh dipelajari dan dikuasi untuk menjadi pemimpin berkesan. WRIGHT (1996) YUKL (1989) Ciri-ciri : Keperluan kejayaan. Kemahiran teknikal. Kemahiran interpersonal.Menyatakan tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dan pengikut. . Kematangan emosi. Keyakinan diri. Keperluan kuasa. Sifat pemimpin ada pada pengikut tetapi tidak menjadi pemimpin.

Kepimpinan tingkah laku boleh dipelajari/ berlatih. Berkait rapat dengan teori behavioris (teori tingkah laku) Ada program latihan kepimpinan direka.TEORI TINGKAH LAKU Bertumpu pada tingkah laku seorang pemimpin. .

TEORI X DAN TEORI Y oleh Douglas Mc.Gregor GRID PENGURUSAN (Managerial Grid) oleh Blake & Mouton Teori Tingkah Laku .

Staf dimotivasikan oleh wang/malas/ elak tugas Staf tiada peluang maksimumkan potensi/bakat TEORI X Staf hanya buat kerja jika dipaksa/disuruh Pemimpin menjadi autokratik .

TEORI Y Staf boleh buat kerja tanpa disuruh. Pemimpin demokratik.Staf ada sikap positif/ bercita-cita tinggi/rajin Kurang kawalan ke atas staf. .

. KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA : Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baik dengan staf.GRID PENGURUSAN KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN : Pemimpin tunjukkan keprihatinan terhadap tugas dan produktiviti pekerja untuk matlamat organisasi.

Papa (Impoverished) pemimpin sumbang usaha minimum terhadap kebajikan/matlamat.Kelab Rekreasi (Country Club) : penekanan kepada keperluan/hubungan/ budaya kerja. Berpasukan (Team) sentiasa beri sokongan positif/bergantung antara satu sama lain. . Di Pertengahan Jalan (Middle Road) pemimpin pastikan kerja selesai dengan kekalkan harga diri manusia. Berorientasikan Tugas (Task) menekankan kepada keefisienan kerja tanpa kira faktor kemanusiaan.

Pemimpin yang berkesan cenderung membina hubungan mesra dengan pekerja. Pemimpin akan buat keputusan lebih ikut kumpulan berbanding individu. Pemimpin yang lebih berkesan cenderung menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi. KESAN 1 KESAN 2 KESAN 3 . Dapat meningkatkan harga diri pekerja. Pekerja akan menyokong kepimpinannya.

. Pimpin ikut cara yang sesuai dengan situasi. pemimpin dan situasi.TEORI SITUASI Persekitaran organisasi diutamakn. Kesan/hasil bergantung antara satu sama lain. Bergantung pada pengikut.

bagaimana pemimpin sesuaikan diri dengan persekitaran. . Tanggapan pemimpin terhadap staf dan sebaliknya. Semua kepimpinan bergantung kepada kepimpinan optimal yang terdiri daripada : Saiz organisasi. Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza. TEORI KONTIGENSI FIEDLER Tiada satu cara terbaik dalam pelbagai situasi.1. Penggunaan teknologi dan sebaliknya.

. maka situasi menyokong proses kepimpinan. Struktur tugasan – kejelaan tugas dan kejelaan peranan ahli dalam melaksanakan tugasan.Hubungan pemimpin – ahli : sejauh mana pemimpin disokong. Jika disokong pemimpin akan rasa dihormati dan pimpin ke arah yang lebih berkesan. Kedudukan kuasa – sekiranya pemimpin punyai kuasa rasmi yang kuat. Kesimpulannya : keberkesanan kepimpinan tertakhluk pada kesepadanan dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran (situational favorableness).

. mengambil bahagian.Kepimpinan situasi yang berkesan bergantung kepada gaya memberitahu. kebolehan dan kesediaan ahli jalankan tugas. Gaya kepimpinan yang berbeza perlu dipadankan dengan tahap kematangan ahli. 2. Kematangan psikologikal – keyakinan. menjual. dan bertanggungjawab. TEORI SITUASI HERSEY DAN BALANCHARD Kematangan pengendalian tugas – kemahiran dan pengetahuan teknikal yang dimiliki.

kurang kemahiran. Gaya kepimpinan yang sesuai ialah memberitahu dan menjual. . kurang kejelekitan kumpulan. komited kepada matlamat dan organisasi. Pemimpin perlu luang masa untuk perjelas peranan ahli dan matlamat organisasi. KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI Motivasi tinggi. Gaya menurunkan tanggungjawab adalah sesuai untuk kumpulan yang ada kematangan dan kemahiran tinggi. mempunyai kemahiran tinggi.KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH Motivasi rendah. kurang pasti matlamat organisasi. Pemimpin perlu kekalkan komunikasi dan kekal sebagai pemudah cara. Gaya kepimpinan mengambil bahagian sesuai diamalkan.

Terbahagi kepada dua iaitu pemimpin transformasi dengan pemimpin transaksi.TEORI SEMASA Pemimpin transformasi boleh menggerakkan pengikutnya untuk mencapai matlamat tertentu dengan motivasi. Juga dikenali sebagai TEORI TRANSFORMASI di mana corak kepimpinan berubah kepada Kepimpinan Baharu. . aspirasi dan jangkaan keduadua pihak.

mencabar daya fikir agar melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. Merupakan penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan berusaha bersama-sama mencapai matlamat. Mempengaruhi pengikutnya kepada aras motivasi dan komitmen yang lebih tinggi. Menjadi agen kepada perubahan. 1. .Menginspirasikan dan memberikan pertimbangan secara individu. beroperasi berasaskan nilai. Pemimpin Transformasi Organisasi tidak dapat mengelak daripada perubahan dan inovasi.

Pengikut setuju untuk bekerja bukan sebab mahu bekerja tetapi disebabkan ganjaran daripada organisasi. . bayaran dan lain-lain. Tiada komitmen daripada pengikut untuk tingkatkan komitmen atau prestasi.Jenis yang biasa diamalkan dalam organisasi. Pemimpin Transaksi Tiada perubahan kreatif mahupun inovatif dalam organisasi. 2. Biasanya memotivasikan pengikut dengan ganjaran seperti gaji. bonus.

TEORI SEMASA Beri perhatian kepada nilai dan etika. KEPIMPINAN MORAL . Menggunakan kuasa dan pengaruh atas pertimbangan baik dan benar.

Pemimpin moral diharapkan dapat melindungi hak. Membawa transformasi positif melalui proses pendidikan. Pemimpin perlu pamerkan nilai-nilai murni untuk dicontohi.Kepimpinan moral sebagai prinsip dan pegangan nilai yang terpuji. Pemimpin memperoleh kepercayaan pengikut secara beransur-ansur. nilai sosial dan budaya. Pemimpin morak tidak mencari ikhtiar untuk organisasi bukan untuk diri. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->