Bidang 1.

Perkembanga n Dir

Nilai 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Kandungan Akademik Tingkatan 1 Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan  Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunungganang dan laut) Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan  Amanah dalam menjalankan tugasan dan tanggungjawab di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan Tingkatan 2 Percaya kewujudan Tuhan asas kesejahteraan hidup Agama panduan hidup manusia  Keperluan beragama dalam kehidupan manusia Sikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup

1.2 Amanah

Amanah menjamin perhubungan yang harmonis Sikap amanah menimbulkan perhubungan yang harmonis  Sikap amanah dalam setiap perhubungan Anggota keluarga Rakan sebaya Warga sekolah Anggota masyarakat Sayang akan diri membentuk peribadi mulia Perlakuan yang abik

1.3 Harga diri

Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejahteraan hidup

4 Bertanggungja wab Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih  Pemakanan yang seimbang  Penjagaan tubuh badan  Kecergasan fizikal  Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian  Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa  Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab 1.Kenali diri sendiri  Maruah diri mesti dipelihara  Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki  Hala tuju kehidupan harus ditentukan membentuk jati diri  Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi Kumpulan kongsi gelap Pergaulan bebas Penyalahguna an dadah Tabiat merokok Sikap bertanggungjawab menjamin kesejahteraan hidup Amalan bertanggungjawab menjamin kesejahteraan tugas  Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas Rumah Sekolah Masyarakat Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat  Tutur kata dan tingkah laku terpuji Menghormati orang lain Berterima kasih atas pemberian  Jauhi sikap negatif Angkuh Mementingka 1.5 Hemah tinggi .

7 Berdikari Berdikari membawa kejayaan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari  Keupayaan menyelesaikan masalah Secara individu Secara kumpulan Rajin dan usaha tangga kejayaan Kegigihan dalam kehidupan seharian  Usaha yang gigih menjamin kejayaa Diri Keluarga Sekolah 1.menggunakan kemudahan awam 1.8 Kerajinan Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup  Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya usaha .6 Toleransi Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan  Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status sosioekonomi Agama / Kepercayaan Sikap berdikari menjamin kejayaan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian  Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah n diri Toleransi menjalin kemesraan Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra  Toleransi dalam perhubungan Anggota keluarga Rakan sebaya Warga sekolah Masyarakat 1.

10 Keadilan Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan  Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber .9 Kasih sayang Dedikasi Gigih Tekun Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Kasih dan sayang semua hidupan di dunia  Sayangi semua hidupan Manusia Fauna Flora Keadilan menjamin kesejahteraan bersama Keadilan membentuk budaya sekolah  Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Hukuman dan ganjaran Layanan antar murid Kemudahan Sikap rasional membentuk pemikiran yang matang Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak • Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan .Khabar angin 1.Pengalaman Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga  Sayang akan nyawa Diri Orang lain 1.11 Rasional .Bukti yang kukuh .Pengetahuan .Internet .1.

Layanan .Hindu .Memberi perlindungan .Islam .Sikh Tradisi kekeluargaan warisan berharga Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan 2.Mendoakan Hidup sederhana asas kesejahteraan bersama Sikap sederhana dalam hubungan • Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain .Pergaulan .1 Kasih sayang terhadap keluarga 2.Buddha .Buddha .Sikh Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Hormat-menghormati sesama anggota keluarga Cara menghormati anggota keluarga .Meraikan .Kristian .3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan Tradisi keluarga perlu dipelihara Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan .Rekreasi Kasih sayang amalan suci Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga Kepentingan amalan kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama .Perbelanjaan .12Kesederhanaa n Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan .Hindu .Membantu mengikut kemampuan diri Kasih sayang asas keluarga bahagia Kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama • Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga • Hubungan keluarga yang harmonis 2 Kekeluargaan 2.Islam .1.Kristian .2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga Pegangan agama menjamin keluarga bahagia Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama • Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .Pemakanan .

berkeluarga Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian .Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan .Anak-anak .Anggota keluarga lain • Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun temurun .Rumah 3.Ibu bapa .2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar .Tumbuh-tumbuhan Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup .Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah Air sumber alam berharga Air nadi kehidupan • Kepentingan air dalam kehidupan .Manusia .Haiwan .Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air .Punca air dan kegunaannya .Ziarah-menziarahi 2.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar Alam sekitar warisan kita Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan .Pendidikan .4 Tanggungjawa b terhadap keluarga Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama Peranan setiap anggota keluarga .Penjimatan air 3 Alam Sekitar 3.Kerjaya Persekitaran berkualiti kesejahteraan bersama Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama • Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah .Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu amanah Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga • Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga .

Sekolah . cintai negara Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi .1 Cinta akan negara .3 Kemapanan alam sekitar Hutan sebagai khazanah kehidupan Sumbangan hutan kepada hidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkannya Perlindungan terhadap hidupan liar Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi Perlindungan santuari hidupan tanggungjawab bersama Zon persisiran pantai perlu dilindungi • Pembangunan terkawal di zon persisiran pantai • Pengekalan kawasan terumbu karang untuk pembiakan hidupan marin Bencana alam ialah fenomena semulajadi Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama • Kesan bencana alam kepada alam sekitar • Persediaan menghadapi bencana alam Nikmat dan keselesaan hidup tanda kemakmuran negara Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama • Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara • Sikap bertanggungjawab 3..Gunung-ganang 4 Patriotisme 4.Darat Kenali negara.Tempat awam 3.4 Peka terhadap isu-isu alam sekitar Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar Pencemaran alam .Sungai dan pantai .Udara .Air .

Hari Kebangsaan .Bendera .3 Sanggup berkorban untuk negara 5 Hak Asasi Manusia 5.2 Taat setia kepada Raja dan Negara Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara .Tok Janggut Hak kanak-kanak terjaga.Datuk Bahaman .Bomba Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara .Sukan 4.Kesihatan .Pendidikan .Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan .Polis .Jata .menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Tentera .Pertabalan Raja masyarakat dan kemakmuran negara Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan • Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal .Ekonomi . generasi akan datang sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap Raja dan pemimpin ialah payung negara Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat • Tatalaku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara • Taat setia kepada raja dan negara .Lt. Adnan Saidi .Hari Keputeraan .1 Melindungi hak kanakkanak Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak Ibu bapa pelindung kanak-kanak • Tanggungjawab ibu bapa memastikan .

Cuti .Hal-hal kebajikan .Rakan sebaya 5.Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual ) Hak asasi pekerja dipelihara.Pengagihan tugas .Kemudahan berekreasi Golongan kurang berupaya insan ciptaan Tuhan Prihatin terhadap golongan kurang berupaya • Golongan kurang berupaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak .Keselesaan tempat kerja .Keselamatan anak-anak mendapat kehidupan sempurna .Pendidikan .Pengeksploitasian .Kelahiran .2 Menghormati hak wanita Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk wanita Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan .Makanan .Keturunan . kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan .Iklan Majikan yang prihatin meningkatkan produktiviti negara Majikan prihatin pekerja berjaya • Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja .Pakaian 5.kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup .Keluarga .4 Menghormati hak golongan kurang upaya Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri .Gaji .Peluang kenaikan pangkat .3 Melindungi hak pekerja 5.Peluang meningkatkan kerjaya .Perlindungan Pengiktirafan hak wanita menjamin pembangunan insan Hak wanita tanggunggjawab bersama • Peka terhadap hak wanita .

Anggota masyarakat Kesedaran pengguna tanda masyarakat matang Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna • Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab .Penyakit 5.Kesihatan .Sanitasi .Kecuaian pejalan kaki 6 Demokrasi 6..Memandu tanpa lesen .Makanan .Perlumbaan haram .1 Mematuhi peraturan dan undangundang Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan .Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan .Di rumah .Pendidikan .5 Melindungi hak pengguna Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan .Di sekolah .Memandu dalam keadaan mabuk .Pakaian .Tempat tinggal .Kemalangan .Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan Undang-undang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Undang-undang menjamin keselamatan di jalan raya • Patuhi undang-undang dan peraturan jalan raya • Tidak terlibat dalam perbuatan yang menyalahi undang-undang jalan raya .

Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) .Thaipusam (Hindu) .Perihal makanan 6.Good Friday (Kristian) .Hari Vasakhi (Sikh) Minda yang sihat melalui aktiviti yang bermanfaat Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama • Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah .Hari Wesak (Buddha) .Perasaan dan emosi dikawal Kebebasan beragama lambang masyarakat majmuk Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan • Kebebasan meraikan upacara keagamaan .6.4 Penglibatan diri dalam pembangunan negara Murid berjaya.Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat 6. sekolah cemerlang Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah Usaha melibatkan diri bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah .Cara beribadat .Hari Anugerah .2 Kebebasan bersuara Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat Kebebasan memberi pendapat atau pandangan Kebebasan menyatakan perasaan Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga berfikiran terbuka Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga • Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga .3 Kebebasan beragama Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk peribadi Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama .Minggu Kokurikulum .Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal .Hari Guru .Hari Sukan .

Sekolah .Cemerlang 6.2 Saling membantu dan bekerjasama Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Hidup bermasyarakat .5 Sikap keterbukaan Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati .Masyarakat 7.Jiran tetangga .Akademik . ziarah-menziarahi Hidup sepakat membawa berkat Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama • Permuafakatan dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan . hari keluarga.Kokurikulum .Gotong royong .Kunjungan Muhibah (Rumah terbuka. saling membantu.Jawatankuasa 7 Keamanan dan Keharmonian 7.Mengawal emosi Sikap terbuka tanda kematangan fikiran Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama • Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka .Rukun Tetangga .Bimbingan dan kaunseling Perpaduan masyarakat tunggak kesejahteraan negara Semangat kejiranan membentuk kesejahteraan masyarakat • Konsep kejiranan sebagai amalan dalam kehidupan bermasyarakat .Berpersatuan .1 Hidup bersama secara aman Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan Hubungan yang baik di semua peringkat .

legislatif dan kehakiman) Kesepakatan antara negara menjamin kemakmuran sejagat Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi • Perasaan bertolak ansur dan hormat-menghormati antara negara untuk kesepakatan serantau .3 Saling menghormati antara negara Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara Hormati sistem pemerintahan. ideologi dan kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif.Kemajuan dan Keselamatan Kampung .Program Permuafakatan 7.