20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

cari maklumat di Pusat Sumber sekolah. http://www.angkasa. http://www. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.kidsbegreen.coop/pelancar/index. Secara berkumpulan.21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1.Laman web yang dicadangkan ialah a.org/ 2. . Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing.php?p=jan016-2008 b.3.

Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah. perbuatan memulihara sesuatu.Berdasarkan rajah di bawah. Dalam konteks alam sekitar. Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar . tetap). bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. pembelaan. perawatan. usaha. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. berkualiti dan seimbang. kekal. manakala pemuliharaan adalah perihal proses.

Contohnya.2. Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: . penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran.b. kayu balak . PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1.ubat-ubatan .1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan. Mengelakkan pembaziran bahan.Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat . dan tenaga. .c. Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1. hasil tangkapan ikan . Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan . Secara umumnya.bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. damar . penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. Contohnya. kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara . 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman . Merancang penggunaan sumber. 2. wang.

c. e. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. 5. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. pengurusan. Kepupusan hidupan liar. pinggir laut D. dan mengawal sumber hutan. yang boleh ditebus guna ialah: a. Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. c.Tebus Guna Tanah 1. b. . Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna.2. b.pemeliharaan. Kekurangan sumber air. Bekas lombong b. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. Tanah paya c . memulihara. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a. dan pembangunan hutan 4. Pengurangan Penggunaan 1. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. Kehabisan sumber perhutanan 3. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. Menubuhkan kawasan hutan simpan d.

-mengawal kadar hasil pengeluaran.-menggunakan kayu secara optimum. Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen.-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.2. .-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja.-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful