Andri  Zulfikar

Janganlah  kalian  berputus  asa   karena  putus  asa  itu  bukan  watak   kaum  muslimin.  Sungguh,  apa  yang   ada  dihari  ini  adalah  impian  di   hari  kemarin,  dan  impian  hari   ini  adalah  kenyataan  yang  akan   muncul  di  hari  esok.  Waktu  masih   lapang.  Unsur-­‐unsur  kebaikan   juga  masih  tertanam  kuat  dalam   jiwa-­‐jiwa  bangsamu  yang  mukmin,   meski  fenomena-­‐fenomena   kerusakan  pun  semakin   merajalela.  Yang  lemah  tidak   mungkin  akan  lemah  sepanjang   hidupnya  dan  yang  kuat  tidak   mungkin  akan  kuat  untuk  selama-­‐ lamanya.

Hasan  al-­‐Banna  [1906-­‐1949]

KUNCI-­‐KUNCI   PEMBUKA  REZEKI
seperti  apapun  tersumbatnya  rezeki   Anda  saat  ini  selalu  ada  solusi  dari   kesempitan  rezeki  menuju  kemudahan 1

Waqur-­‐Robbi  A’udzubika  min  Hamazatisy-­‐Syayathin  wa   A’udzubika  Robbi  Ay-­‐yahdurun Dan  katakanlah,”Ya  Tuhanku,  aku  berlindung  kepada   Engkau  dari  bisikan  Syetan-­‐syetan  dan  dari   kedatangannya  kepada  diriku Bismillahirrahmanirrahim Dengan  Menyebut  Asma  Alloh  Yang  Maha  Pengasih  lagi   Maha  Penyayang Waqurrobbi  zidni  ilman  war-­‐zuqni  fahman Ya  Alloh  tambahkanlah  untukku  ilmu  dan  rezkikanlah   aku  kefahaman

KUNCI-­‐KUNCI   PEMBUKA   REZEKI
seperti  apapun  tersumbatnya  rezeki   Anda  saat  ini  selalu  ada  solusi  dari   kesempitan  rezeki  menuju  kemudahan Andri  Zulfikar
2

Hadiah  untuk  kedua  orang  tuaku  tercinta H. Anwar  Manaf  dan  Hj.  Habibah  Ismail.   (Lahir  di  Matur,  27  Maret  1931  –   Wafat  di  Pontianak,  16  Oktober  2000)

“Ya  Alloh,  angkatlah   derajat  mereka,   ampunkanlah  dosa-­‐dosa   mereka  dan   kumpulkanlah  kami   semua  bersama  mereka   di  Kampung  Halaman   Syurga  Jannatun-­‐Na’im   nanti.  Amin”
Peluk  cium  ananda

3

Persembahan  untuk  Bangsaku  di  Hari   Pahlawan
Bahwa  pahlawan  sejati  adalah  mereka  yang   melindungi  alam  ini  dari  tangan-­‐tangan   yang  hendak  berbuat  kerusakan,  mereka   berkelana  mengelilingi  dunia  ini  untuk   menghentikan  manusia  berbuat  kerusakan  di   muka  bumi  ini,  mereka  menjaga  alam  ini   dengan  sebaik-­‐baiknya,  sebab  alam  ciptaan   Alloh  ini  bukan  untuk  dirusak,  melainkan   untuk  dijaga,  dilindungi,  sebab  kita   diturunkan  ke  alam  ini  bukan  ditugaskan   untuk  merusak,  melainkan  untuk  menjadi   khalifah  yang  memanajemen  bumi  dan  langit   agar  tetap  terjaga,  karena  kita  semuanya   akan  mati,  dan  apa  yang  kita  kerjakan,   pasti  dipertanggungjawabkan.  Profesi   mereka  mungkin  saja  petani,  guru,   mahasiswa,  tukang  sampah,  pemulung,  tukang   becak,  pedagang  kecil,  anggota  dewan,   hakim,  jaksa,  polisi,  presiden,  menteri,   nelayan,  buruh  dan  pelajar,  tetapi  ketika   mereka  memposisikan  diri  di  garis  depan,   untuk  menjadi  pelindung  dan  penjaga  alam   ini  dari  kerusakan,  maka  merekalah   pahlawan-­‐pahlawan  sejati,  pahlawan-­‐ pahlawan  yang  terbarukan,  yang  tanda  jasa   pun  takkan  mencukupi  untuk  disematkan  di   dada  mereka...

Pontianak,  10  November  2009    

4

Hai  orang-­‐orang  yang   beriman,  jadikanlah   sabar  dan  shalat   sebagai  penolongmu,   sesungguhnya  Allah   beserta  orang-­‐orang   yang  sabar.  
(QS.  Al-­‐Baqarah  :  153)

Dan  pada  harta-­‐harta   mereka  ada  hak  untuk   orang  miskin  yang   meminta  dan  orang   miskin  yang  tidak   mendapat  bagian  
(QS.  Adz-­‐Dzariyaat  :  19)

5

UCAPAN  SYUKUR
Kepada  Alloh  Swt  yang  telah  membimbing   diriku  yang  penuh  kekurangan  dan   keterbatasan  ini,  tanpa  petunjuk  dan   bimbingan-­‐Mu  hamba  takkan  berarti  apa-­‐apa.   Terima  kasih  Ya  Alloh,  Engkau  selalu   temani  hamba  dengan  dua  Surah  Agung,  Al-­‐ Baqarah  dan  Ali  Imran,  yang  selalu  hamba   dengarkan  tatkala  mengetik  buku  ini.   Kepada  Utusan  Alloh,  Suri  Tauladan  Agung,   Nabiyyuna,  Qudwatuna,  Sayyiduna,  Muhammad   Rasulullullah  Shollallahu  ‘Alaihi  Wa   Salam.  Tanpa  wejangan  nasehatnya  dan   ucapan-­‐ucapannya  yang  dihimpun  dalam   Kitab-­‐kitab  Hadist.  Tanpa  kitab  Sirohnya   yang  harum  semerbak,  hamba  takkan  pernah   bertemu  dengan  mutiara-­‐mutiara  hikmah   dalam  hidup  ini. Kepada  Kedua  orang  Tua  hamba,  Ibunda   Allahyarham  Hj.  Habibah  Ismail,  dan   ayahanda  tercinta,  H.  Anwar  Manaf.   Keduanya  adalah  orang  yang  paling  besar   jasanya  dalam  hidup  hamba.  Ya  Alloh,   balaslah  kebaikan  keduanya,  angkatlah   derajat  mereka,  kumpulkan  kami  bersama   mereka  kelak  di  Taman  Syurga-­‐Mu  yang  indah   dan  abadi.  Amin   Untuk  kedua  mertuaku,  Hj.  Salmah  dan   Allahyarham  H.  Usman  A.  Syukur,  semoga   Alloh  selalu  membalas  kebaikan  keduanya   berlipat  ganda.  Amin.
6

Kepada  Guru-­‐guruku  seluruhnya  yang  tak   dapat  kusebutkan  satu  persatu.   Sahabat-­‐sahabatku  Pak  Arief  Mulyadi,  Pak   Sholeh,  Pak  Iza,  terima  kasih  atas   kesabarannya. Kepada  Istriku  Tersayang,  drg.  Yeni   Maryani,  Ya  Alloh,  balaslah  kebaikannya,   angkatlah  derajatnya  dan  jadikan  dia   sebagai  istriku  di  Taman  Syurga-­‐Mu  yang   abadi.  Amin.Dan  untuk  ketiga  mujahid-­‐ mujahidahku,  Rifqah  Sajidah,  Muhammad   ‘Ibadurrahman,  ‘Athifah  Raihanah.  Semoga   Alloh  mengumpulkan  kami  semua  di  kebun   Syurga  yang  nikmat  dan  abadi.  Amin. Untuk  saudara-­‐saudaraku,  Uwak,  Bude  Ita   (thanks  ya  atas  pelajaran  sedekahnya),  Om   Acol,  Om  Adek,  Tante  Olin,  Om  Budi.   Jadikanlah  mereka  semua  tetangga-­‐tetangga   hamba  di  Syurga  Jannatun-­‐Naim.  Amin. Dan  semua  pihak  yang  telah  menanamkan   sahamnya  untuk  proyek  kebaikan  ini,  dan   tak  mampu  penulis  sebutkan  satu  persatu.   Semoga  menjadi  tabungan  amal  kebajikan   untuk  kita  semua.  Amin.  !

7

DAFTAR  ISI mukaddimah  ................11 KENALI  KESALAHAN  ANDA  .....14
KENALI  DULU  DOSAMU  BARU  BERTOBAT  .........15 DOSA  ITU  PENUTUP  PINTU  REZEKI  ............15 KENALI  DOSA-­‐DOSA  PERINGKAT  ATAS  YANG  TELAH   MENUTUP  PINTU  REZEKIMU  ...................17

PERBAIKI  SEGERA   ...........19
SHOLAT  TAUBAT  ............................20 KELUARKAN  SEDEKAH  ........................23 BERBUAT  BAIK  .............................25

BENAHI  HIDUP  ..............28
MEMBERI  WALAUPUN  DALAM  KESULITAN  .........28 MENJADI  HAMBA  YANG  HAKIKI  ADALAH  MISI  UTAMA  .........................................30 TAKUT  JIKA  TIDAK  BERSEDEKAH  ADALAH  CIRI   HAMBA  HAKIKI  .............................31 HAMBA  SEJATI  TAKKAN  PERNAH  PROTES  JIKA   REZEKINYA  DISEMPITKAN  ATAU  DILAPANGKAN-­‐ SEBAB  ITU  URUSAN  DIA  .....................33
8

REZEKI  ITU  MUNGKIN  ALLOH  TITIPKAN  MELEWATI   JALUR  ISTRI  ATAU  ANAK-­‐ANAK  KITA  ..........39 YAKIN  HANYA  DIA  SATU-­‐SATUNYA  PEMBERI  REZEKI   DAN  HANYA  MENCARI  REZEKI  YANG  HALAL  ADALAH   MODAL  UTAMA  HAMBA  SEJATI  .................40 AKIBAT  SEBUAH  NEGERI  YANG  ENGGAN  BERSEDEKAH  .........................................45 HAMBA  SEJATI  SELALU  MEMBIASAKAN  DIRINYA   UNTUK  SHOLAT  DAN  BERINFAQ  ................49 HARTA  KADANG  MEMBUAT  KITA  LUPA  DIRI  ......50 TAQWA  ADALAH  IMPIAN  HAMBA  ALLOH  HAKIKI  ...50 JANGAN  TAKUT  GAGAL  .......................52 JANGAN  PAKAI  KARTU  KREDIT!  ...............54 PERBESAR  MANFAATNYA  BUKAN  NOMINALNYA  .....55 MAKSIMALKAN  PENGORBANANMU,  MAKA  IMPIANMU   AKAN  TERWUJUD  ............................57 KESUKSESAN  SELALU  BERANGKAT  DARI  KEGAGALAN  .........................................59

JADIKAN  KELUARGA  SENDIRI   SEBAGAI  INSPIRASI  HIDUP  ...61
HATI-­‐HATILAH!  ............................61 JANGAN  PERNAH  BERMIMPI!  ..................62 Keluarga  adalah  inspirasi  dalam  hidup  ini  64
9

INGAT  PENGORBANAN  ANAK-­‐ISTRIMU  ...........68 INGATLAH  DUA  LELAKI  AGUNG  INI  :  AYAH  DAN   ANAKNYA  ..................................70 Keluarga  adalah  Penyemangat  dalam  Hidup  ..74

KHATIMAH  ..................77 BIODATA  PENULIS   ...........78 DAFTAR  PUSTAKA   ............81

10

MUKADDIMAH
Buku  ini  adalah  seri  ke-­‐2  dari   Financial  Revolutions  Through  Sholah   waz-­‐Zakah.  Sengaja  kami  mengambilnya   dengan  judul  ini,  agar  mudah  ditangkap   maksudnya  oleh  banyak  orang. Buku  ini  bukan  lah  sarapan  pagi  untuk   pemalas.  Buku  ini  adalah  terapi  bagi   Anda  yang  malang  melintang  dalam   masalah  keuangan. Sebagian  dari  isi  buku  ini  telah  saya   singgung  dalam  buku  pertama,  dan  kini   dalam  buku  kedua  dalam  seri  ini  saya   akan  mempertajamnya. Banyak  orang  yang  akan  sembuh  setelah   membaca  buku  ini  Insya  Alloh.  Banyak   dari  isi  buku  ini  adalah  pengalaman   pribadi  penulis  sendiri  dalam   berinteraksi  dengan  persoalan  keuangan   yang  rumit.  Dan  dengan  izin-­‐Nya,   masalah  ini  terurai  satu  per  satu. Saya  tidak  menganjurkan  buku  ini  dibaca   sekali  saja,  buku  ini  hendaknya  anda   ulang-­‐ulang,  agar  anda  mendapatkan   manfaat  yang  besar  darinya.  Sengaja   saya  jadikan  sandaran  dalam  buku  ini   nash-­‐nash  yang  kuat  dari  Qur’an  dan  
11

Sunnah,  sebagai  panduan  dalam  hidup.   Karena  sifatnya  yang  universal,  siapa   saja  boleh  membaca  ini  dan  melaksanakan   resep-­‐resep  di  dalamnya.

Khat  Al-­‐Istiwa  City,  Pontianak 21  Muharram  1433  H  /  15  Desember  2011 Hamba  Alloh  yang  Faqir,  yang  berharap   Rahmat  Tuhannya

Andri  Zulfikar

12

KONSEP  DASAR  KUNCI-­‐ KUNCI  PEMBUKA  REZEKI   MENUJU  PERUBAHAN  DASAR   DALAM  REZEKI 1.KENALI  KESALAHAN   ANDA 2.PERBAIKI  SEGERA 3.BENAHI  HIDUP 4.JADIKAN  KELUARGA   SENDIRI  SEBAGAI   INSPIRASI  HIDUP  INI

13

SATU

KENALI  KESALAHAN  ANDA
Haji  adalah  Arofah  [Muhammad  Saw]

Mengenali  kesalahan  adalah  tangga   pertama  menuju  perbaikan  rezeki.   Saya  mengistilahkannya  dengan  Arofah   [Mengenal]. Secara  umum  dosa  hanya  ada  2  kelompok  : 1. Dosa  yang  berhubungan  dengan  Hablum   Minalloh 2. Dosa  yang  berhubungan  dengan  Hablum   Minan-­‐Naas Dosa  pertama  relatif  mudah  untuk   diperbaiki,  cukup  dengan  memperbanyak   taubat  kepada  Alloh,  maka  urusan   selesai. Namun  dosa  kedua,  persoalannya  relatif   lebih  rumit,  karena  ada  kaitan  dengan   hak-­‐hak  yang  mesti  dikembalikan.  Maka   bertobat  dari  kesalahan  kepada  manusia,   tak  cukup  sekedar  meminta  maaf.  Mesti   dilanjutkan  dengan  berbuat  baik  dengan   mengembalikan  hak-­‐hak  mereka  yang  anda   ambil.  
14

KENALI  DULU  DOSAMU  BARU   BERTOBAT
Banyak  manusia  yang  mengucapkan   ‘istighfar’  teramat  banyak,  namun  ia   tanpa  sadar  tidak  tahu  kesalahan  apa   yang  telah  ia  lakukan.  Maka  sebelum   ber-­‐istighfar,  anda  mesti   ‘arofah’  [mengenal]  terlebih  dahulu   kesalahan  Anda,  barulah  dalam  istilah   haji,  Anda  memperoleh  Haji  Mabrur. Bagaimana  Haji  seseorang  akan  mabrur,   jika  dosanya  sendiri  dia  tidak  tahu? Maka  di  Arofah  seseorang  melaksanakan   ritual  penghapusan  dosa  yang  namanya   ‘wuquf’.  Proses  wukuf  sangat  sederhana,   dia  hanya  diam  untuk  merenung  sejenak   mengingat  dosa-­‐dosanya  yang  telah   silam,  dan  dia  memohon  ampun  sebanyak-­‐ banyaknya  atas  dosa-­‐dosanya.

DOSA  ITU  PENUTUP  PINTU   REZEKI
Saat  banyak  orang  mengadu  kepada  Hasan   al-­‐Bashri  tentang  hujan  yang  tak   kunjung  turun,  beliau  berkata,   “Mohonlah  ampun  kepada  Tuhanmu,   sesungguhnya  Dia  adalah  Maha  Pengampun”

15

Tak  lama  datang  lagi  seseorang  yang   mengadu  kepada  beliau  perihal   kondisinya  yang  kehabisan  harta,  beliau   berkata,  “Mohonlah  ampun  kepada   Tuhanmu,  sesungguhnya  Dia  adalah  Maha   Pengampun” Lalu  datang  lagi  orang  yang  ketiga  yang   mengadukan  dirinya  tak  kunjung  punya   keturunan,  beliau  berkata  lagi,   “Mohonlah  ampun  kepada  Tuhanmu,   sesungguhnya  Dia  adalah  Maha  Pengampun” Tak  lama  kemudian  murid-­‐murid  sang  Imam   mendatanginya,  mereka  bertanya,  “Wahai   Guru,  mengapa  saat  ditanya  anda  hanya   menjawab  ‘MOHONLAH  AMPUN’  apakah  tidak   ada  jalan  keluar  yang  lain?   Beliau  (Hasan  al-­‐Bashri)  menjawab,   “Tidakkah  kalian  membaca  dalam  al-­‐ Qur’an.... maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada T uhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan

mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan

mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai16

sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?”1

KENALI  DOSA-­‐DOSA  PERINGKAT   ATAS  YANG  TELAH  MENUTUP   PINTU  REZEKIMU
Tanpa  sadar,  engkau  telah  melakukan   dosa-­‐dosa  peringkat  atas  berikut  ini,   yang  menyebabkan  rezekimu  terhambat. 1. Kepada  Alloh,  meninggalkan  sholat,   tidak  mengerjakan  puasa  Ramadhan,   tidak  pergi  Haji  padahal  sudah  mampu 2. Kepada  Manusia,  menyakiti  orang-­‐ orang  yang  sangat  berjasa  kepadamu,   kedua  orang  tuamu,  istri  dan  anak-­‐ anakmu,  saudara  kandungmu,   tetanggamu,  teman  sejawatmu,  enggan   berzakat Semua  dosa-­‐dosa  itu  adalah  dosa-­‐dosa   yang  menduduki  peringkat  atas  dalam   hidup  Anda,  yang  akan  menutup  pintu   rezeki  Anda,  tanpa  Anda  disadari.   Kenalilah  dosa-­‐dosa  Anda.  Dan   Perbaikilah  segera,  sebelum  Anda  mati.

1

QS.  71:10-­‐13
17

KONSEP  DASAR  KUNCI-­‐ KUNCI  PEMBUKA  REZEKI   MENUJU  PERUBAHAN  DASAR   DALAM  REZEKI 1.KENALI  KESALAHAN   ANDA 2.PERBAIKI  SEGERA 3.BENAHI  HIDUP 4.JADIKAN  KELUARGA   SENDIRI  SEBAGAI   INSPIRASI  HIDUP  INI

18

DUA

PERBAIKI  SEGERA
Kesempatan  hidup  itu  adalah  hari  ini,   karena  esok  engkau  belum  tentu  masih   diizinkan  hidup  [Umar  bin  Abdul  Aziz]

Setelah  mengenali  kesalahan  mu,  maka   langkah  kedua  yang  mesti  dilakukan   adalah  memperbaiki  kesalahan. Perbaikan  ini  mesti  dilakukan  dengan   cepat  karena  beberapa  sebab  : 1. Kita  tidak  tahu  kapan  akan  mati 2. Kita  tidak  tahu  apakah  akan  mati   dalam  akhir  yang  baik  ataukah  buruk 3. Iblis  tidak  akan  redho  saat  melihat   ada  manusia  yang  mulai  sadar  akan   dosanya,  dan  diapun  bertaubat.Iblis   akan  melanjutkan  misi  busuknya  untuk   memasang  jerat-­‐jerat  dosa  yang  baru Dengan  memahami  ketiga  sebab  tadi,  maka   Anda  akan  saya  antarkan  untuk  melangkah   ke  tahap  berikutnya,  yakni  memperbaiki   sistem  yang  sedang  ‘error’  saat  ini,   dan  memberikan  terapi  yang  tepat  untuk   mengobatinya.  Terapi  itu  tidaklah   terlalu  sulit,  yang  sulit  hanya  lah   meyakini  apa  yang  saya  berikan  ini  akan  
19

menyembuhkan  sakit  yang  anda  derita.   Berikut  ini  terapi  yang  mesti  Anda   jalani  : 1. Mengerjakan  3  sholat  Ta  (Taubat,   Tasbih  dan  Tahajjud)  setelah  menjaga   sholat  5  waktu 2. Keluarkan  Sedekah  setelah   mengeluarkan  yang  wajib  (Zakat) 3. Berbuat  Baik  kepada  orang  peringkat   atas  dalam  hidupmu,  orang  tua,  anak,   istri,  saudara  kandungmu  setelah   menahan  amarah  dan  memaafkan  mereka

SHOLAT  TAUBAT
Sholat  Taubat  adalah  sholat  yang  luar   biasa,  pembuka  gerbang  rezeki  yang   paling  dahsyat.  Tak  ada  yang  dapat   mengalahkannya.  Inilah  terapi  paling   luar  biasa.  Karunia  Ilahi  yang   teragung. Tangga  menuju  langit.   Gerbang  menuju  Tuhan. Tak  ada  satupun  yang  mampu   menandinginya. Inilah  yang  semestinya  kita  kerjakan   pertama  kali  saat  kita  hendak   memperbaiki  diri  dari  kesalahan.

20

Sholat  Taubat  itu  mudah  sekali   dikerjakan,  cukup  Anda  mengerjakan   Sholat  seperti  biasa  2  rakaat,  di   rakaat  pertama  setelah  al-­‐Fatihah,   bacalah  surah  Al-­‐Kafirun.  Di  rakaat   ke-­‐2  bacalah  surah  al-­‐Ikhlas. Mungkin  anda  bertanya,  atau  mungkin   juga  tidak.  Mengapa  yang  dibaca  adalah   2  surah  tersebut.  Kenapa  tidak  surah   yang  lain  saja? Jawabannya  adalah  Surah  al-­‐Kafirun   adalah  reminder  (pengingat)  bagi  diri   kita  agar  jangan  mengikuti  golongan   kafir.  Dan  golongan  kafir  itu  adalah   golongan  IBLIS.  Jika  anda  mengikutinya,   maka  sama  saja  dengan  Anda  mengerjakan   dosa  demi  dosa,  maka  inilah  yang   diingatkan  Alloh  dalam  surah  tersebut. Surah  al-­‐Ikhlas  terkait  erat  dengan   reminder  agar  dalam  berbuat  apapun,   kita  mesti  fokus  kepada  satu  hal  saja.   MENCARI  RIDHO  ALLOH!  Tak  ada  misi  lain   yang  kita  kerjakan  dalam  terapi  ini,   melainkan  hanya  RIDHO  ALLOH.  Apa  yang   diberikan  berikutnya  setelah  kita   mengerjakan  amal-­‐amal  kebajikan   tersebut  adalah  bagian  dari  JANJI   ALLOH.  Dan  JANJI  adalah  kavling  yang   TIDAK  BISA  KITA  CAMPURI.  Bukan  bagian   dari  urusan  kita.  
21

Maka  beramallah! Jangan  terusik  oleh  segala  fadhilah  di   balik  amal  tersebut.   Fokus  amal  tak  ada  yang  lain.  RIDHO   ALLOH.  Maka  setiap  beramal,  tetaplah   yang  dituju  adalah  RIDHO  ALLOH.  Inilah   yang  disukai,  disenangi  dan  diridhoi   oleh  Alloh. Dan di antara manusia ada orang yang

mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.2

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan orang yang berbuat baik. 3

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-

Jadi  sholat  Taubat  dikerjakan  dengan   maksud  tujuan  hanya  mengharapkan  ridho   Alloh.

2  QS.  2:207 3

QS.  29:69
22

Dua  sholat  lainnya  tidak  saya  jelaskan   disini.

KELUARKAN  SEDEKAH
Setelah  sholat  ditunaikan,  ada  misi   berikutnya  yang  mesti  dijalankan.   Keluarkan  sedekah! Mengeluarkan  sedekah,  bukan  saja  sulit   buat  pemula,  namun  juga  berat.  Karena   gaya  tarik  uang  yang  sangat  kuat. Tetapi  mengeluarkan  sedekah  bagi  yang   sudah  sering  adalah  laksana  candu.   Ketagihan.  Ada  yang  kurang  dalam  hidup   Anda,  saat  anda  hari  itu  tidak   bersedekah. Ada  ketenangan  luar  biasa,  saat  Anda   mengeluarkan  sedekah  Anda  hari  itu.   Sedekah  yang  sudah  menjadi  kebiasaan,   akan  sulit  untuk  dihentikan.   Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka

mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah
23

kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).4 yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat

mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang

kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan T uhannya Yang Maha Tinggi.5

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang orang beruntung. 6 mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-

4

QS.  2:272

5  QS.  92:18-­‐20 6  QS.  30:38

24

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan T uhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terangterangan serta menolak kejahatan dengan tempat kesudahan (yang baik)7 kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat

BERBUAT  BAIK
Sholat  Taubat  sudah  dijalankan,  Sedekah   sudah  dikeluarkan,  ada  1  langkah   terakhir  yang  tidak  boleh  diabaikan,   berbuat  baik.  Ending  manis  dari  setiap   perbuatan  yang  dikerjakan  setiap  hari.   Pengundang  rahmat  dan  ampunan  Alloh.   Berbuat  baik  adalah  perkara  yang  paling   berat  di  dalam  hidup  ini,  perkara  yang   kelihatannya  kecil,  namun  dalam   prakteknya  tidaklah  mudah. Berbuat  baik  memiliki  coverage  yang   paling  luas  dalam  kehidupan  kita.  Maka   perubahan  rezeki,  perbaikan  rezeki,   mestilah  menyertai  sikap  berbuat  baik   ini.

7

QS.  13:22
25

Sembahlah Allah dan janganlah kamu

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba orang-orang yang sombong dan membanggabanggakan diri.8 sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

Dengan  menjalankan  3  langkah  tadi. 1. Sholat  Taubat 2. Kerjakan  sedekah 3. Berbuat  Baik Insya  Alloh,  gerbang  rezeki  yang   tadinya  tertutup  akan  terbuka  sedikit   demi  sedikit.

8  QS.  4:36

26

KONSEP  DASAR  KUNCI-­‐ KUNCI  PEMBUKA  REZEKI   MENUJU  PERUBAHAN  DASAR   DALAM  REZEKI 1.KENALI  KESALAHAN   ANDA 2.PERBAIKI  SEGERA 3.BENAHI  HIDUP 4.JADIKAN  KELUARGA   SENDIRI  SEBAGAI   INSPIRASI  HIDUP  INI

27

TIGA

BENAHI  HIDUP
Janganlah  kalian  berputus  asa  karena   putus  asa  itu  bukan  watak  kaum   muslimin.  Sungguh,  apa  yang  ada  dihari   ini  adalah  impian  di  hari  kemarin,  dan   impian  hari  ini  adalah  kenyataan  yang   akan  muncul  di  hari  esok.  Waktu  masih   lapang.  Unsur-­‐unsur  kebaikan  juga  masih   tertanam  kuat  dalam  jiwa-­‐jiwa  bangsamu   yang  mukmin,  meski  fenomena-­‐fenomena   kerusakan  pun  semakin  merajalela.  Yang   lemah  tidak  mungkin  akan  lemah   sepanjang  hidupnya  dan  yang  kuat  tidak   mungkin  akan  kuat  untuk  selama-­‐lamanya. [Hasan  al-­‐Banna]

Membenahi  hidup  Anda  adalah  langkah   yang  tidak  mudah.  Takkan  pernah  semudah   membalik  telapak  tangan.  Anda  akan   menemukan  ujian-­‐ujian  yang  banyak  dan   tidak  jarang  akan  menyulitkan  Anda.   Namun  yakin  lah,  perubahan  itu  pasti   akan  datang.

MEMBERI  WALAUPUN  DALAM   KESULITAN
Banyak  orang  dapat  memberi  dan   kondisinya  dalam  kemudahan,  namun  
28

sedikit  orang  yang  mampu  memberi  dalam   kondisi  yang  sulit  dan  susah. Hamba  Alloh  yang  sejati,  tetap  memberi   walau  kondisinya  sulit  dan  sempit. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang nafkah dari harta yang diberikan Allah disempitkan rezekinya hendaklah memberi kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.9

Memberikan  harta  kepada  fakir  miskin  adalah  salah   satu  perkara  yang  sulit.  Karena  manusia  bersifat   KIKIR
9

QS.  65:7
29

MENJADI  HAMBA  YANG  HAKIKI   ADALAH  MISI  UTAMA
Hamba  Alloh  yang  sejati,  tetap   mengeluarkan  infaq,  walau  dalam   kesulitan,  sebab  ia  yakin  bahwa  urusan   melapangkan  dan  menyempitkan  rezeki   bukanlah  urusannya,  namun  urusan  Alloh.   Ia  tidak  mau  mencampuri  urusan  rezeki,   tugasnya  di  dunia  ini  hanya  satu.   Menjadi  hamba-­‐Nya  yang  hakiki.  Barulah   setelah  kita  sanggup  menjadi  hamba-­‐Nya   yang  hakiki,  kita  akan  naik  karier,   siap  menerima  amanah  untuk  tugas  baru,   yakni  menjadi  duta-­‐Nya  di  muka  bumi   ini,  wakil-­‐Nya  di  jagad  ini.  Khalifah. 2:245. Siapakah yang mau memberi pinjaman

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan kamu dikembalikan. 10 dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah

10

QS.  2:245
30

TAKUT  JIKA  TIDAK  BERSEDEKAH   ADALAH  CIRI  HAMBA  HAKIKI
Hamba  Alloh  yang  sejati,  akan  bergetar   saat  diperintahkan  untuk  membelanjakan   hartanya  di  jalan  Alloh,  dia  ingat   selalu  akan  hari  dimana  tak  ada  lagi   jual  beli,  tak  ada  lagi  persahabatan   akrab,  itulah  hari  penyesalan. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang

pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orangorang yang lalim.11

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang

telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan

salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari

11  QS.  2:254

31

(kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.12

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari

sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?13

budak-budak yang mereka miliki, agar mereka

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,

sedang mereka berdoa kepada T uhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.14

Sesungguhnya orang-orang yang selalu

membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan

menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam
12

QS.  14:31

13  QS.  16:71 14  QS.  32:16

32

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.15

Dan (bagi) orang-orang yang menerima

(mematuhi) seruan T uhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.16

HAMBA  SEJATI  TAKKAN  PERNAH   PROTES  JIKA  REZEKINYA   DISEMPITKAN  ATAU   DILAPANGKAN-­‐SEBAB  ITU  URUSAN   DIA
Hamba  Alloh  sejati  selalu  menerima   apapun  yang  ditetapkan  Alloh,  apapun   ketentuan  Alloh,  apapun  yang  telah   dipilihkan  oleh  Alloh  diantara  hamba-­‐ hamba-­‐Nya,  dia  tidak  pernah  protes,   marah,  apalagi  dengki.  Inilah  potret   hamba  yang  telah  RIDHO  dengan  apa  yang   Alloh  tetapkan.
15

QS.  35:29

16  QS.  42:38

33

Katakanlah: "Wahai T uhan Yang mempunyai

kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dalam siang dan Engkau masukkan siang ke

atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)."17

Isa putra Maryam berdoa: "Ya T uhan kami,

turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami,

dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri

17  QS.  3:26-­‐27

34

rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama". 18

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam

pandangan orang-orang kafir, dan mereka

memandang hina orang-orang yang beriman.

Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.19

mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah

Maka T uhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan pendidikan yang baik dan Allah

dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap

Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh

(makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi

18

QS.  5:114
35

19  QS.  2:212

rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. 20

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) sedikit). 21 kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang

Sesungguhnya T uhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hambahamba-Nya. 22

(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah

karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi
20  QS.  3:37 21  QS.  13:26 22  QS.  17:30

36

rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.23

Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencitacitakan kedudukan Karun itu. berkata: Aduhai. benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa menyempitkannya; kalau Allah tidak

yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai mengingkari (nikmat Allah)". 24 benarlah, tidak beruntung orang-orang yang

Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. sesuatu.25 Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi
23

QS.  24:38

24  QS.  28:82 25  QS.  29:62

37

siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. 26

Katakanlah: "Sesungguhnya T uhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaikbaiknya. 27

kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya

Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (nya). sesuatu.28 Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala

26

QS.  30:37

27  QS.  34:39 28  QS.  42:12

38

REZEKI  ITU  MUNGKIN  ALLOH   TITIPKAN  MELEWATI  JALUR   ISTRI  ATAU  ANAK-­‐ANAK  KITA
Tanpa  disadari,  kita  beranggapan  rezeki   itu  hanya  satu  saja  sumbernya.  Padahal   jika  kita  menikah,  rezeki  akan  masuk   dari  banyak  jalur.  Yakni  jalur  istri   dan  anak. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang

diharamkan atas kamu oleh T uhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua

orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan

dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian supaya kamu memahami (nya). 29
29

itu yang diperintahkan oleh T uhanmu kepadamu

QS.  6:151
39

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga adalah suatu dosa yang besar. 30

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka

Anak-­‐anak  memiliki  rezekinya  sendiri,  begitu  juga   diri  kita.  Terkadang  rezeki  kita,  tersambung   melalui  jalur  anak-­‐anak  atau  istri  kita

YAKIN  HANYA  DIA  SATU-­‐SATUNYA   PEMBERI  REZEKI  DAN  HANYA   MENCARI  REZEKI  YANG  HALAL   ADALAH  MODAL  UTAMA  HAMBA   SEJATI
30

QS.  17:31
40

Hamba  Alloh  yang  sejati,  yakin  bahwa   Alloh  pasti  memberikan  rezeki  kepada   makhluq-­‐Nya.  Dimanapun  saja.  Maka  atas   dasar  keyakinan  itu,  dia  tidak  pernah   takut  mengambil  keputusan  apapun  di   dunia  ini  untuk  mencari  rezeki.  Dia   hanya  bertugas  menjalankan  tugasnya,   menjadi  hamba-­‐Alloh  yang  mencari  rezeki   yang  baik-­‐baik  saja.  Tidak  mau  yang   haram.  Sebab  semua  makhluk  Alloh,  baik   yang  sholeh  atau  tidak,  semuanya  sudah   ada  jatahnya  masing-­‐masing  yang  tidak   bakalan  meleset.  Yang  membedakan  mereka   hanyalah  rezeki  apa  yang  mereka  makan,   apakah  mereka  memilih  yang  baik-­‐baik,   ataukah  yang  jelek-­‐jelek? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lohmahfuz). 31

melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan

Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan

31  QS.  11:6

41

kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.32

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan

tidak berkuasa (sedikit jua pun). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. tidak mengetahui.33 Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu

Dan di antara binatang ternak itu ada yang

dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang kamu mengikuti langkah-langkah setan. bagimu.34 telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata

32  QS.  29:60 33  QS.  16:73-­‐74 34  QS.  6:142

42

Janganlah  memakan  harta  dari  hasil  korupsi,  atau   harta  yang  diperoleh  dengan  menzholimi  orang  lain.   Na’udzubillahi  min  dzalik

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.35

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di

antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika

35

QS.  5:88
43

benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. 36

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan Nya saja menyembah. 37 syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa binasalah ia. 38 ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian

36

QS.  2:172

37  QS.  16:114 38  QS.  20:81

44

itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. 39

AKIBAT  SEBUAH  NEGERI  YANG   ENGGAN  BERSEDEKAH
Hamba  Alloh  yang  sejati,  sadar  sesadar-­‐ sadarnya.  Harta  adalah  titipan  dari   Alloh,  rezeki  semuanya  datang  dari   Alloh,  kita  hanya  dititipkan  oleh-­‐Nya,   ada  hak  orang  lain  dalam  harta  kita.   Alloh  akan  melihat  apa  yang  kita   perbuat  dengan  harta  yang  kita  telah   menguasainya,  apakah  harta  itu   diinfaqkan  sebagiannya  di  jalan  Alloh   ataukah  tidak?  Disinilah  Alloh   memberikan  kepada  kita  sebuah  tamsil   akan  sebuah  negeri  yang  makmur.   Penduduknya  hidup  dalam  keamanan,   ketentraman,  kemakmuran  dan  rezekinya   melimpah  ruah,  namun  mereka  tidak   bersyukur  dengan  rezeki  dari  Alloh   melalui  cara  berinfaq  kepada  fakir   miskin  yang  pasti  ada  di  sekitar  negeri   itu.  Apa  yang  terjadi  selanjutnya?   Negeri  itu  dipakaikan  baju  kelaparan   dan  ketakutan.     16:112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang
39

QS.  30:40
45

dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmatmereka pakaian kelaparan dan ketakutan,

nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. 40 Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda

(kekuasaan T uhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang

(dianugerahkan) T uhanmu dan bersyukurlah

kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (T uhanmu) adalah T uhan Yang Maha Pengampun". T etapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohonsedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena

yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan

kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan
40

46

azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. 41

Ada  negeri  yang  Alloh  musnahkan,  karena  penduduknya   kikir  kepada  fakir  miskin.  Jika  negeri  yang  kikir   bersedekah  kepada  orang  miskin  Alloh  musnahkan,   lalu  bagaimana  dengan  Anda  yang  pelit?

Dan apabila dikatakan kepada mereka:

Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang

diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya

yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang

41

QS.  34:15-­‐17
47

makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".42

Penduduk  negeri  yang  sudah  terbiasa  hidup  mewah   adalah  sasaran  pertama  dakwah  para  Nabi,  jika   mereka  enggan  menginfakkan  hartanya  kepada  fakir   miskin,  maka  Alloh  akan  membinasakan  mereka  untuk   diganti  kaum  yang  lain

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu

negeri, maka Kami perintahkan kepada orangorang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah

sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.43

42 43

QS.36:47 QS.17:16
48

HAMBA  SEJATI  SELALU   MEMBIASAKAN  DIRINYA  UNTUK   SHOLAT  DAN  BERINFAQ
Hamba  Alloh  yang  sejati  adalah  mereka   yang  yang  tunduk  kepada  Alloh,  mereka     selalu  gemetar  setiap  kali  disebut  nama   Alloh,  selalu  sabar  atas  apapun  yang   menimpanya,  mengerjakan  sholat  dan   menginfaqkan  sebagian  hartanya  di  jalan   Alloh Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka T uhanmu ialah T uhan Yang Maha Esa,

karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. yang tunduk patuh (kepada Allah), (yaitu)

Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang orang-orang yang apabila disebut nama Allah terhadap apa yang menimpa mereka, orang-

gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar orang yang mendirikan sembahyang dan orang-

49

orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.44

HARTA  KADANG  MEMBUAT  KITA   LUPA  DIRI
Hamba  Alloh  yang  sejati  sadar,  bahwa   harta  jika  tidak  dipergunakan  sesuai   dengan  kemauan  Alloh  akan  mengantarkan   mereka  kepada  sikap  melampaui  batas Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah

menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. 45

TAQWA  ADALAH  IMPIAN  HAMBA   ALLOH  HAKIKI
Hamba  Alloh  yang  hakiki  adalah  mereka   yang  berusaha  menjadi  manusia  taqwa.   Karena  hanya  manusia  takwa  lah  yang  

44 45

QS.  22:34-­‐35 QS.  42:27
50

akan  diberikan  banyak  keistimewaan  oleh   Alloh Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada

kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang

disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan (monopause) di antara perempuanperempuan-perempuan yang tidak haid lagi perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang

Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)

masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
51

yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai

mereka melahirkan kandungannya. Dan barang menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 46

siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah

JANGAN  TAKUT  GAGAL
Dalam  hidup  ini,  saat  anda  mencari   rezeki,  ada  sebuah  slogan  yang  tidak   boleh  kita  lupakan.  Yakni  BERANI  GAGAL! Hidup  ini  berisikan  manusia-­‐manusia   yang  penuh  dengan  KEGAGALAN.  Maka   jangan  alergi  dengan  yang  namanya   GAGAL.  Gagal  adalah  pasangan  Berhasil.   Dalm  hidup  tak  selamanya  kita  berhasil,   bahkan  yang  sudah  berpengalaman  usaha   pun  sering  kali  gagal.   Dan  GAGAL  itu  biasa  dalam  hidup. Seperti  bermain  bola.   Bisa  menang  atau  kalah.  Hanya  ada  2   pilihan  dari  zaman  dahulu.  Tak  ada  yang   ketiga. Maka  dalam  mencari  rezeki  JANGAN  LAH   TAKUT  GAGAL.
46

QS.  65:2-­‐4
52

Buku  buah  karya  Bili  P.S.  Lim  “Dare  To  Fail”  alias   berani  gagal  ini  telah  menginspirasi  banyak  orang   untuk  berani  gagal  dalam  berbisnis

Bili  P.S.  Lim  dengan  rambutnya  yang  unik  dan   bukunya  yang  laris  manis
53

JANGAN  PAKAI  KARTU  KREDIT!
Jika  anda  memakai  KARTU  KREDIT,   bersiap-­‐siaplah  untuk  melemparnya.  Saya   tidak  menemukan  orang  yang  paling   banyak  bertemu  dengan  masalah  dalam   keuangan,  melainkan  dia  adalah  kolektor   KARTU  KREDIT. Apalagi  jika  Anda  makan  dengan  KARTU   KREDIT.  Ini  adalah  sebuah  tindakan  yang   salah  besar.  Makan  koq  ngutang??? KARTU  KREDIT  JADI  SIMBOL  KEMAJUAN??? Banyak  anak-­‐anak  muda  yang  bangga   memakai  kartu  kredit.  Dia  beranggapan,   memakai  kartu  kredit  adalah  sebuah  gaya   hidup.   Saya  katakan! Gunting  kartu  kredit  Anda! Sebelum  Anda  digunting  oleh  kartu   kredit  Anda!

Kartu  Kredit.  Salah  satu  yang  bakal  menjerumuskan   Anda  ke  jurang  masalah  hutang
54

PERBESAR  MANFAATNYA  BUKAN   NOMINALNYA
Banyak  manusia  yang  terjebak  dengan   nominal  uang.  Di  matanya  dan  dadanya   adalah  angka-­‐angka. Setiap  hari  kerjanya  adalah  mengecek   berapa  pertambahan  uangnya.  Inilah   orang  yang  menjadi  budak  harta.  Dia   lupa,  mudah  bagi  Alloh  melapangkan   rezeki  buat  siapa  yang  Dia  kehendaki.   Dia  beranggapan  itu  adalah  hasil   usahanya  semata-­‐mata.  Padahal  semua   kelebihan  itu  hanyalah  ujian  dari  Alloh   buatnya.  Apakah  justru  dengan  semakin   angka  nominal  meningkat,  meningkat  juga   sedekahnya?  Atau  justru  kebalikannya?

Tom  dan  Ruth  Nighswander  bersama  anak-­‐anak  korban   AIDS  di  Kep.  Malawi.  Memperbesar  manfaat  adalah   salah  satu  jalan  menaikkan  asset  Anda.  

55

Cara  memperbesar  asset  harta  bukanlah   dengan  fokus  dengan  nominal,  namun   fokus  lah  kepada  manfaatnya.  Saat  Anda   fokus  dengan  manfaatnya,  maka  uang  yang   Anda  terima  atau  keluarkan  menjadi   semakin  tidak  menjadi  masalah  buat   Anda.  Karena  Anda  tidak  selamanya  di   dunia  ini.  Suatu  saat  Anda  akan  mati.   Dan  sebelum  mati  itu,  Anda  mestilah   mengeluarkan  sedekah,  bukan  saat  mati.   Sebab  penyesalan  manusia  di  saat  mati   adalah,  kenapa  dia  dulu  tidak   bersedekah? Dia  tidak  berkata,  mengapa  saya  tidak   sholat,  mengapa  saya  tidak  puasa,   mebgapa  saya  tidak  haji?  Tapi  dia  hanya   meminta  agar  dia  diizinkan  untuk   sedekah  sebentar  saja.   Namun  nasi  sudah  menjadi  bubur. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: Ya T uhanku, mengapa Engkau yang dekat, yang menyebabkan aku dapat tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu

56

bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"47

Maka  memperbesar  asset  bukanlah  dengan   fokus  kepada  nominal.  Namun  fokuslah   kepada  manfaat.

MAKSIMALKAN  PENGORBANANMU,   MAKA  IMPIANMU  AKAN  TERWUJUD
Banyak  manusia  yang  ingin  membeli  HP   yang  mahal,  atau  Tablet  yang  berkelas,   padahal  dia  belum  berkorban  secara   maksimal  di  jalan-­‐Nya. Saat  pengorbanan  Anda  maksimal,  maka   Alloh  akan  memberikan  apapun  yang  Anda   butuhkan,  dan  semuanya  dalam  ukuran   maksimal  bagi  Anda.   Semakin  maksimal  pengorbanan  Anda,  maka   pemberian  Alloh  pun  semakin  maksimal   diberikan  kepadamu  untuk  ukuranmu. Jangan  sampai  terlena  dengan  apa  yang   ditanganmu.  Semua  isi  dunia  ini   gemerlap.  Tapi  pengorbananmu  hendaknya   melebihi  gemerlap  dunia  yang  diberikan   kepadamu.

47  QS.  63:10

57

Saya  menemukan  seseorang  yang   menganggap  dunia  ini  sama  dengan  pasir.   Tak  ada  bedanya  emas  dan  pasir.   Saat  itulah  Alloh  memberikan  dunia  ini   kepadanya.  Dunia  melayani  apapun   kebutuhannya,  namun  jiwanya  tetaplah   merdeka,  ia  tetaplah  menjadi  hamba   Alloh  yang  sejati. Dialah  Sholahuddin  al-­‐Ayyubi. Seseorang  yang  bagi  Raja-­‐raja  Eropa   digelari  dengan  seseorang  yang   menganggap  tiada  bedanya  antara  pasir   dan  emas.

Ada  seseorang  yang  menganggap  tak  ada  bedanya  pasir   dan  emas,  dialah  Sholahuddin  al-­‐Ayyubi Jadilah  hamba  Tuhan  sejati,  bukan  hamba  uang
58

KESUKSESAN  SELALU  BERANGKAT   DARI  KEGAGALAN
Tak  ada  manusia  yang  sukses  hari  ini   tanpa  melalui  kesulitan.  Maka  kita   mesti  menempa  diri  dengan  kesulitan,   kepayahan,  jalan  mendaki,  terjal  dan   sulit.   Manusia  yang  sukses  tidak  lahir  di   jalan  lurus,  namun  keluar  dari  sirkuit   yang  berliku-­‐liku.  [Bong  Chandra] Hari  ini  banyak  sekali  orang  yang  ingin   cepat  sukses.  Saya  istilahkan  sukses   instan. Mereka  akan  menemui  kehancuran,   kepayahan  dan  kesulitan. Tak  ada  jalan  yang  mudah  untuk  menuju   sukses  di  dunia  ini,  semuanya  melalui   kesulitan.

59

KONSEP  DASAR  KUNCI-­‐ KUNCI  PEMBUKA  REZEKI   MENUJU  PERUBAHAN  DASAR   DALAM  REZEKI 1.KENALI  KESALAHAN   ANDA 2.PERBAIKI  SEGERA 3.BENAHI  HIDUP 4.JADIKAN  KELUARGA   SENDIRI  SEBAGAI   INSPIRASI  HIDUP  INI

60

EMPAT

JADIKAN  KELUARGA  SENDIRI   SEBAGAI  INSPIRASI  HIDUP
Kesuksesan  sesungguhnya  adalah  di  dalam   keluarga,  yang  lain  hanya  kesuksesan   biasa  [Bong  Chandra]

Steve  Wozniak  adalah  teman  akrab  Steve   Jobs,  namun  karir  hidup  mereka  berdua   berbeda  jauh  antara  langit  dan  bumi. Steve  Jobs  karirnya  terus  menanjak   karena  sikapnya  yang  selalu  berbuat   baik  dengan  keluarganya.  Ia  mendapatkan   inspirasi  justru  dari  istri  dan  anak-­‐ anaknya.  Steve  Wozniak  justru   kebalikannya.  Ia  kawin  cerai  berkali-­‐ kali.  

HATI-­‐HATILAH!
Saat  Anda  jahat  kepada  lingkaran   manusia  peringkat  atas  dalam  hidup   Anda,  yakni  orang  tua,  anak,  istri,   abang  ataupun  kakak  kandungmu,  maka   disanalah  hidupmu  akan  menemukan  titik   masalah.  

61

STEVE  JOBS,  Pendiri  dan  CEO  Apple  Inc  ini  dapat   berhasil  dalam  hidupnya,  tidak  lepas  dari  peran   istri  dan  anak-­‐anaknya

Saat  engkau  tidak  mampu  sabar   menghadapai  mereka,  hobby  memarahi   mereka,  hobby  dendam  kepada  mereka,   maka  disitulah  krisis  rezeki  muncul   dalam  hidupmu. Apalagi  jika  Anda  berselingkuh,   berzina.  Itu  jelas-­‐jelas  menyakiti   kalbu  orang  tua,  istri  dan  anak-­‐anak.

JANGAN  PERNAH  BERMIMPI!
Jangan  pernah  bermimpi  rezeki  Anda   mengalir  lancar,  sedangkan  Anda  sendiri   jahat  kepada  anak-­‐istri  Anda.  Dan  salah   satu  sikap  jahat  Anda  adalah  berbicara   dihadapan  istri  Anda  untuk  menikah   lagi.
62

Azim  Jamal,  Pembicara  International,  berdiskusi   terlebih  dahulu  bersama  istri  dan  anak-­‐anaknya   sebelum  menentukan  karirnya  sebagai  pembicara  penuh   dalam  seminar

Jangan  pernah  bermimpi  rezeki  Anda   mengalir  lancar,  sedangkan  Anda  sendiri   jahat  kepada  dua  orang  ibu-­‐bapak  Anda.   Dan  salah  satu  sikap  jahat  Anda  adalah   tidak  mengurusi  mereka  di  saat  tua,   padahal  mereka  mengurusi  Anda  di  saat   kecil. Jangan  pernah  bermimpi  rezeki  Anda   mengalir  lancar,  sedangkan  Anda  sendiri   jahat  kepada  abang  dan  kakak  kandung     Anda  sendiri.  Dan  salah  satu  sikap   jahat  Anda  adalah  mengeluarkan  kata-­‐ kata  kasar  kepada  saudara  sedarah  Anda.

63

Bong  Chandra,  Orang  Terkaya  Termuda  di  Indonesia,   berkata  Kesuksesan  sesungguhnya  adalah  di  dalam   keluarga,  yang  lain  hanya  kesuksesan  biasa

Jika  Anda  ingin  kembali  mengalirkan   rezeki  Anda  laksana  air  sungai  yang   kencang,  maka  Anda  mesti  kencang   BERBUAT  BAIK  kepada  keluarga  Anda.  

KELUARGA  ADALAH  INSPIRASI   DALAM  HIDUP  INI
Orang  yang  ingin  sukses  dalam  hidup  ini   mestilah  ingat  pengorbanan  ibu  dan   bapaknya.  Saat  ia  ingat  pengorbanan   mereka,  disitulah  hidup  mereka  akan   sukses
64

Kiichiro  Toyoda,  membangun  bisnis  otomotif  paling   sukses  sejagad,  memiliki  keluarga  yang  mapan,  dan  2   anak  yang  meneruskan  estafet  ayahnya

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan

kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk

65

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 48

Bob  Sadino,  pemilik  Kem-­‐Chick,  Supermarket  yang  99%   pembelinya  adalah  Bule,  mendapat  dukungan  penuh   dari  istri  dan  2  anak  perempuannya.  Beliau   membangun  bisnis  bersama  istrinya.

Kami perintahkan kepada manusia supaya

berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,
48

QS.  31:14-­‐15
66

dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah

dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya T uhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan

supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau yang berserah diri".49

dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang

Soichiro  Honda,  orang  yang  paling  banyak   memproduksi  motor  di  jagad  ini,  membangun  bisnis   Honda  atas  dukungan  istrinya  dan  2  anaknya  yang   setia.

49

QS.  46:15
67

INGAT  PENGORBANAN  ANAK-­‐ ISTRIMU
Orang  yang  ingin  sukses  dalam  hidup  ini   mestilah  ingat  dengan  istri  dan  anak-­‐ anak  mereka,  mengingat  pengorbanan   istri  saat  melahirkan  anak-­‐anak  mereka,   mempersiapkan  keturunan  yang  sholeh  dan   sholehah  pelanjut  misi  sebagai  hamba   Tuhan  sejati  di  atas  muka  bumi  ini   dengan  memerintahkan  mereka  untuk   menjaga  sholat.  Saat  mereka  menjaga  itu   semua  dengan  maksimal  maka  disitulah   bermulanya  kisah  sukses  mereka  akan   digemakan.

Nabi  Muhammad  saw  pun  bisa  berhasil  dalam  usahanya,   dalam  perjuangannya,  tidak  lepas  dari  peran   Khadijah  yang  mendukung  penuh  perjuangan  beliau.   Tanpa  dukungan  istrinya,  maka  beliau  tentu  mendapat   hambatan  yang  berat  sekali.  

68

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah

(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah).50

Dan perintahkanlah kepada keluargamu

mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki bagi orang yang bertakwa.51

kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.52
50

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan

QS.  31:17

51  QS.  20:132 52  QS.  66:6

69

Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah menyembah T uhanmu dan T uhan nenek

(tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) patuh kepada-Nya."53

T uhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada

mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia

adalah seorang yang diridai di sisi T uhannya.54

INGATLAH  DUA  LELAKI  AGUNG   INI  :  AYAH  DAN  ANAKNYA
Ingatlah  sikap  dua  manusia  agung  di   dunia  ini.  Mereka  selalu  menyertakan   keluarganya  untuk  taat  kepada  Alloh.   Mereka  ingin  agar  istri  dan  anak-­‐anak  
53

QS.  2:133
70

54  QS.  19:54-­‐55

keturunan  mereka  kelak  ada  yang   melanjutkan  apa  yang  telah   dianugerahkan  Alloh  kepada  mereka. 2:124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji

T uhannya dengan beberapa kalimat (perintah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan

dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".

Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim".55

Baitullah,  Ka’bah  dibina  pertama  kali  oleh  2   manusia  agung.  Ibrahim  dan  Ismail.  Keluarga  Ibrahim   ini,  berhasil  mendidik  anak  yang  sabar  dan   mendirikan  sholat,  serta  mengerjakan  zakat

55

QS.  2:124
71

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (seraya berdoa): "Ya T uhan kami terimalah

(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Mengetahui". Ya T uhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada

Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu

kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.56 Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang

kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan

56

QS.  2:127-­‐128
72

Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.57

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya

T uhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. telah menyesatkan kebanyakan daripada maka sesungguhnya orang itu termasuk

Ya T uhan-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu

manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha sesungguhnya aku telah menempatkan Pengampun lagi Maha Penyayang.Ya T uhan kami, sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya T uhan kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya T uhan kami, sesungguhnya

kamiikanlah hati sebagian manusia cenderung

Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan
57

QS.  4:163
73

dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada

sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah

menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku)

Ismail dan Ishak. Sesungguhnya T uhanku, benarYa T uhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya T uhan kami, perkenankanlah doaku.

benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.

bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".58

Ya T uhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu

KELUARGA  ADALAH  PENYEMANGAT   DALAM  HIDUP
Saat  Dave  ditantang  untuk  membangun   jembatan  Hoover  Dam  di  Amerika  Serikat,   maka  teman-­‐temannya  berkata,  “Mengapa   Anda  menandatangi  pekerjaan  yang  tidak   mungkin  diselesaikan?”   Tapi  Dave  tetap  yakin  proyek  itu  akan   berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  ia  
58  QS.  14:35-­‐41

74

rencanakan.  Dan  keluarganya  memberi   semangat  akan  proyeknya  tersebut.   Dan  bendungan  bersejarah  itu  pun   terlaksana  sesuai  dengan  rencana  Dave. Dave,  arsitek  yang  membangun  Hoover  Dam   Bridge  itu  memiliki  2  anak.  Setiap  kali   mereka  melewati  jembatan  yang  dia   bangun,  anak-­‐anaknya  berkata,  “Itu   jembatan  Ayah!”

Dave  Zanetell  dan  buah  karya  Jembatan  Super   Structure-­‐nya,  Hoover  Dam  Bridge,  USA

Keluarga  adalah  penyemangat  dalam  hidup   ini.  

75

KONSEP  DASAR  KUNCI-­‐ KUNCI  PEMBUKA  REZEKI   MENUJU  PERUBAHAN  DASAR   DALAM  REZEKI 1.Kenali  Kesalahan   Anda 2.Perbaiki  Segera 3.Benahi  Hidup 4.Jadikan  keluarga   sendiri  sebagai   inspirasi  hidup  ini

76

LIMA

KHATIMAH
Diujung  buku  ini,  saya  ingin   menggarisbawahi  kembali  beberapa  hal   yang  mesti  dilaksanakan.   1. Kenali  kesalahan-­‐kesalahan  kita. 2. Perbaiki  kesalahan  itu  dengan  segera 3. Benahi  dirimu,  jangan  takut  gagal 4. Jadikan  keluargamu  sebagai  inspirasi   dalam  hidupmu Keempat  langkah  ini  hendaknya  Anda   kerjakan  secara  berurutan,  ulangi  dan   ulangi  tersebut  langkah  itu.  Hingga   Anda  menemukan  perbaikan  demi  perbaikan   dalam  keuangan  Anda,  perbaikan  dalam   rezeki.   Saat  Anda  melaksanakan  keempat  tahapan   tersebut,  cobalah  untuk  terus-­‐menerus   mengulanginya,  jangan  pernah  berhenti,   jangan  menyerah.  Sebab  kegagalan  adalah   perkara  yang  tidak  perlu  ditakuti.   Kegagalan  adalah  sahabat  dari   keberhasilan.  Anda  takkan  menemukan   keberhasilan,  sebelum  Anda  mengenal  dan   melalui  kegagalan. Saya  berdoa  semoga  Anda  berubah  dalam   waktu  cepat,  secepat  perubahan  yang   Anda  laksanakan.  Amin....
77

BIODATA  PENULIS

Penulis  yang  lahir  dengan  nama  Andri   Zulfikar  bin  H.  Anwar  Manaf,  A.  Md  ini   adalah  kelahiran  Kota  Khatulistiwa     Pontianak,  10  Januari  1972,  beliau   bermimpi  dapat  menemui  Alloh  di  negeri   Para  Nabi  di  bumi  Jihad  Palestina.   Kedua  orang  tua  beliau  adalah  H.  Anwar   Manaf  bin  Abdul  Manaf  dan  ibunya  Hj.   Habibah  binti  Ismail  (almarhumah).  Ayah   yang  dikarunia  4  orang  anak  ini  (satu   orang  meninggal),  menikah  dengan  drg.   Yeni  Maryani,  yang  juga  asli  Pontianak.   Anak-­‐anak  beliau  adalah  Rifqah  Sajidah,   Muhammad  ‘Ibadurrahman  dan  ‘Athifah   Raihanah.  
78

Sehari-­‐hari  beliau  bertugas  sebagai   Direktur  di  tiga    perusahaan  yang   diwariskan  orang  tuanya,  PT.  Techno   Karya  Sejahtera,  PT.  EMKL  Dharma  Bahari   dan  CV.  Techno  Sejahtera  Advertising. Pernah  menjabat  sebagai  anggota  DPRD   Kota  Pontianak  mewakili  Fraksi  Partai   Keadilan  Sejahtera,  periode  2004-­‐2009.   Selain  terlibat  di  partai,  beiau  juga   adalah  Ketua  Bidang  Kesra  DPD  PKS  Kota   Pontianak  (2006-­‐2008),  dan  Lembaga   Pendidikan  Islam  Terpadu  Ridho  Ilahi   sebagai  sekretaris  (1999-­‐sekarang) Bersama  teman-­‐temannya  mendirikan   Paguyuban  Bina  Insan  Mulia  yang   memfokuskan  diri  kepada  kegiatan-­‐ kegiatan  Sosial  Kemasyarakatan  seperti   pendirian  Rumah  Kasih  Sayang,  Rumah   Tahfidz  Multimedia  dan  Program   pemberian  makanan  kepada  Fakir  Miskin,   dan  Dhuafa  setiap  pekannya.   Pengalamannya  menimba  ilmu  sejak  dari   surau  di  belakang  rumahnya  hingga   perguruan  tinggi  di  STIE  Perbanas   Jakarta  Program  Diploma  III  Jurusan   Akuntansi  dan  pelatihan  maupun  kursus   serta  mengisi  pengajian  dari  RT  sampai   ke  Hotel  berbintang  dengan  total   pendengar  lebih  dari  ratusan  ribu  orang   telah  membawanya  semakin  mensyukuri   arti  hidup  ini.
79

“Semua  ini  karena  kasih  sayang  Allah   kepada  hamba”,  tatkala  ditanya  tentang   perjalanan  hidupnya.   Motto  hidup  beliau  yang  sering  diulang-­‐ ulang  adalah  “Hiduplah  Mulia  Matilah   sebagai  Syuhada”.  Bagi  yang  ingin   mengirimkan  kritik  dan  sarannya  atas   buku  ini  silahkan  kirimkan  ke  e-­‐mail   saya  di  :  technokoe@gmail.com  atau   selular  saya  :  0812-­‐56–178–172.   Facebook  :  Andri  Zulfikar  Muttaqien   atau  Twitter  :  @Zul_Muttaqien.  !

80

DAFTAR  PUSTAKA
Abul  Laits  As-­‐Samarqandy,  Tanbihul   Ghafilin Aidh  Al-­‐Qarny,  Jangan  Takut Aidh  Al-­‐Qarny,  La  Tahzan Al-­‐Lu’lu’u  wal  Marjan Al-­‐Qur’an  dan  Terjemahannya,  Departemen   Agama  Republik  Indonesia Al-­‐Qur’an  Digital Amru  Khalid,  Hiduplah  dengan  nama-­‐nama   Alloh Amru  Khalid,  Kisah  para  Nabi Arief  Mulyadi,  Modul  Paham  Qur’ani Ary  Ginanjar,  ESQ Hadist  Shahih  Bukhari   Hadist  Shahih  Muslim Hasan  al-­‐Banna,  Kumpulan  ceramah Hasan  al-­‐Banna,  Risalah  Pergerakan,  Era   Intermedia Ibnu  Hisyam,  Siroh  Nabawiyah,  Darul   falah Ibnul  Qayyim  Al-­‐Jauziyyah,  Madarijus   Salikin Imam  Ghazali,  Ihya  Ulumuddin Imam  Nawawi,  Al-­‐Adzkar Imam  Nawawi,  Riyadush  Sholihin,  Al-­‐ I’thisom John  Naisbitt,  Mind  Set! KH.  Rahmat  Abdullah,  Warisan  Sang   Murobbi Quraish  Shihab,  Tafsir  Al-­‐Misbah Sa’id  Hawwa,  Mencapai  Maqam  Shiddiqun   dan  Robbaniyun
81

Sa’id  Hawwa.  Pendidikan  Spiritual. Sa’id  Hawwa.  Tazkiyatun  Nafs Sayyid  Quthb,  Fii  Zhilalil  Qur’an Syaikh  Muhammad  Al-­‐Ghazali,  Tafsir   Qur’an  Tematik Teuku  Muhammad  Hasbi  Ash-­‐Shiddiq,   Pedoman  Sholat Tung  Desem  Waringin,  Financial   Revolution Yusuf  Qaradhawy,  Hukum  Zakat Yusuf  Qaradhawy,  Ibadah  dalam  Islam Yusuf  Qaradhawy,  Spektrum  Zakat

82