CONTOH 1 SURAT KIRIMAN RASMI

Pusat sumber sekolah anda kurang dikunjungi oleh pra pelajar walaupun mempunyai pelbagai pelbagai kemudahan.Tulis sepucuk surat kepada guru pusat sumber sekolah anda untuk mengemukakan cadangan-cadangan bagi mengatasai masalah itu. No.60,Jalan 14/1, Taman Segar, 77300 Masjid Tanah,Melaka. Guru Pusat Sumber, Sekolah Menengah Kebangsaan Hilir, 77300 Masjid Tanah, MELAKA BANDARRAYA BERSEJARAH

30 JUN 2008

Tuan, Cadangan-cadangan bagi Mengatasi kelemahan Pengurusan di Pusat Sumber Sekolah Saya merupakan pelajar Tingkatan Tiga Arif di sekolah ini. Belakangan ini saya perhatikan bahawa bilangan pelajar yang mengunjungi Pusat Sumber semakin berkurangan walaupun mempunyai pelbagai kemudahan.Oleh itu,saya ingin mengemukakan beberapa cadangan yang saya fikirkan sesuai dan dapat menarik perhatian pelajar-pelajar untuk mengunjungi pusat sumber. 2. Persekitaran pusat sumber yang suram dan tidak ceria menyebabkan para pelajar tidak berminat mengunjungi pusat sumber. Saya mencadangkan agar diadakan projek ``Taman Dalam Pusat Sumber”. Bunga-bunga dan lukisan mural alam semulajadi pada dinding didalam pusat sumber secara tidak langsung dapat memberikan ketenangan kepada pelajar untuk mengulangkaji pelajaran. 3. Pustakawan pula hendaklah diberi kursus tentang cara-cara mengendalikan pusat sumber dengan lancar. Pustakawan sekolah mendapati kurang cekap mengurus proses peminjaman dan pemulangan buku. Buku-buku juga diletak tidak mengikut label pada rak. Amat diharapkan agar kursus tersebut dapat menmantapkan sistem pengurusan di pusat sumber. 4. Pusat Sumber mempunyai banyak kemudahan seperti penggunaan mesin fotostat tetapi tidak ada petugas yang mahir mengendalikan mesin tersebut. Saya mencadangkan agar pihak pengurusan mengenakan caj dan melantik petugas yang mahir untuk membantu para pelajar menggunakan mesin itu. Hasil kutipan yang diperoleh itu dapat digunakan untuk rujukan kerceriaan pusat sumber atau menambah bilangan buku rujukan untuk para pelajar.

5. Semoga cadangan-cadangan yang saya kemukakan ini dapat dipertimbangkan sewajarnya agar bilangan pelajar yang mengunjungi pusat sumber akan meningkat. Sekian, terima kasih. Yang ikhlas,

Ramona Aini Rahim
``````````````````````````````` (Ramona Aini Binti Rahim)