AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA

)
m.s.1/3 BIDANG SUKATAN MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN

Asuhan 1.1. Bacaan Tilawah 1.1.4. Membaca Surah dengan betul dan fasih Al Quran l. Surah Al Humazah ( ‫) الهمزة‬ PENGGAL PERTAMA m. Surah Al Asr ( ‫) العصر‬ n. Surah At Takathur ( ‫) التكاثر‬

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9

1, 2, 3 Aras 1 : 4, 5, 6 1. Dapat menyebut dengan betul kalimah-kalimah daripada surah Al Humazah, 7, 8, 9 Surah Al Asr, Surah At Takathur. 2. Membaca keratan ayat dengan betul daripada surah-surah di atas. 3. Membaca ayat dengan betul daripada surah-surah di atas. Aras 2 : 1. Membaca dengan bertajwid surah Al Humazah, Al Asr, At Takathur. 2. Sentiasa rajin membaca Al Quran. Aras 3 : 1. Membaca surah Al Humazah, Al Asr, At Takathur dengan betul dan fasih. 2. Bekerjasama membantu rakan sebaya memperbaiki bacaan.

1.2. Hafazan. 1.2.1. Mengafaz surah-surah berikut : i. Surah Al Fiil ( ‫) الفيل‬

3. Mengamalkan pembacaan surah-surah yang dipelajari sebagai amalan harian. 10, 11, 12 10, 11, 12 Aras 1 : 13, 14, 15 13, 14, 15 1. Menghafaz keratan ayat daripada surah Al Fill. 2. Menghafaz surah Al Fiil dengan betul. 3. Bersungguh-sungguh ketika menghafaz ayat Al Quran.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.2/3 BIDANG SUKATAN Asuhan 1.3. Kefahaman Tilawah Al Quran PENGGAL secara umum PERTAMA d) Surah Al Ikhlas 1.3.3. Sejarah ringkas Al Quran 1.3.4. Memahami surah berikut MINGGU 16 17, 18 WAKTU 16 Aras 1 : 17, 18 HASIL PEMBELAJARAN

1 .Murid dapat menyatakan peringkat penurunan Al Quran. 2. Sentiasa memuliakan Al Quran. Aras 2 : 1. Murid dapat menyatakan tempat Al Quran diturunkan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Di Makkah <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Di Madinah
2. Menyayangi Al Quran dan buku-buku pelajaran. Aras 3 : 1. Murid dapat menyatakan Al Quran diturunkan secara beransuransur :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Di Makkah selama 13
tahun

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Di Madinah selama 10
tahun.

2. Tekun membaca Al Quran dan rajin belajar. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Makna ayat daripada surah
Al Ikhklas.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Sebab-sebab dinamakan
surah Al Ikhlas. 2. Mengamalkan bacaan surah Al Ikhlas sebelum tidur. 3. Meyakini Keesaan Allah. Aras 2 : 1. Murid dapat menyatakan isi penting yang terdapat dalam Surah Al Ikhlas.

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Keesaan Allah. <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Allah sebagai tempat
memohon pertolongan. 2. Sentiasa ikhlas dan tolong-menolong dalam melaksanakan sebarang pekerjaan dengan sesama manusia.

Aras 3 : 1. Murid dapat menyenaraikan beberapa pengajaran daripada Surah Al Ikhlas serta menghayatinya. 2. Meyakini keesaan Allah. 3. Sentiasa merendah diri dalam pergaulan seharian AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.3/3 BIDANG SUKATAN MINGGU WAKTU HASIL PEMBELAJARAN

Asuhan 1.1. Bacaan Tilawah 1.1.4. Membaca Surah dengan betul dan fasih Al Quran o. Surah Al Qariah ( ‫) القارعة‬ PENGGAL KEDUA p. Surah Al Adiat ( ‫) العديت‬ q. Surah Al Zalzalah ( ‫) الزلزلة‬

19,20,21 19,20,21 Aras 1 : 22,23,24 22,23,24 1. Dapat menyebut dengan betul kalimah-kalimah daripada Surah Al Qariah, Surah 25,26,27 25,26,27 Al Adiat dan Surah Al Zalzalah. 2. Membaca keratan ayat dengan betul daripada surah-surah di atas. 3. Membaca ayat dengan betul daripada surah-surah di atas. Aras 2 : 1. Membaca dengan bertajwid surah Al Qariah, Al Adiat dan Al Zalzalah. 2. Sentiasa rajin membaca Al Quran. Aras 3 : 1. Membaca surah Al Humazah, Al Qariah, Al Adiat dan Al Zalzalah dengan betul dan fasih. 2. Bekerjasama membantu rakan sebaya memperbaiki bacaan. 3. Mengamalkan pembacaan surah-surah yang dipelajari sebagai amalan harian. 28,29,30 28,29,30 Aras 1 : 31,32,33 31,32,33 1. Menghafaz keratan ayat daripada surah Al Asr 2. Menghafaz surah Al Asr dengan betul.

1.2. Hafazan. 1.2.1. Mengafaz surah-surah berikut :

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA )
m.s.4/3 BIDANG SUKATAN Asuhan 1.3. Kefahaman Tilawah Al Quran PENGGAL KEDUA ‫) الكوثر‬ 1.3.4. Memahami surah secara umum: e. Surah Al Kauthar ( MINGGU WAKTU 34,35,36 34,35,36 Aras 1 : HASIL PEMBELAJARAN

1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Makna surah Al
Kauthar.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Sebab-sebab
dinamakan surah Al Kauthar. 2. Menggunakan pancaindera dalam mengerjakan perkara yang berfaedah. Aras 2 : 1. Murid dapat menyatakan isi-isi penting yang terdapat di dalam surah Al Kauthar :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Kewajipan menunaikan
solah.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Penyembelihan
Qurban.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Orang yang mendapat
rahmat Allah.

2. Taat menunaikan solah. Aras 3 : 1. Menyenaraikan beberapa pengajaran daripada Surah Al Kauthar dan menghayatinya. 2. Berkorban untuk kepentingan pelajaran. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

Asas Ulum Syariah
( Aqidah ) PENGGAL PERTAMA

2.1.5. Beriman kepada Kitab.

1, 4, 7

1, 2, 3

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Pengertian Kitab Allah. <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Nama 4 Kitab yang
wajib diketahui.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Nama Rasul yang
menerima Kitab tersebut.

<!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Erti beriman kepada
Kitab Allah dan hukumnya. 2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli beriman dengan Kitab Allah ( Surah Al Baqarah ayat 4 ) 3. Menyayangi sesama manusia sebagai iktibar daripada Kitab Allah.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA )

m.s.5/3 BIDANG SUKATAN 2.1.6. Beriman kepada Hari Akhirat . MINGGU 10, 13 WAKTU 4, 5 Aras 2 : HASIL PEMBELAJARAN

Asas Ulum Syariah ( Aqidah )
PENGGAL PERTAMA

1. Menjelaskan maksud beriman kepada Kitab Allah :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Meyakini bahawa Allah
yang menurunkan Kitab-Kitab.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Meyakini bahawa
kandungan Kitab Allah adalah wahyu.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Meyakini bahawa KitabKitab Allah menjadi panduan kepada manusia.

<!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Meyakini bahawa Kitab
Allah mengandungi peraturan hidup yang benar. 2. Menerangkan alasan manusia memerlukan Kitab Allah : 2.1. Manusia memerlukan panduan untuk hidup sempurna. 2.2. Manusia mempunyai kelemahan. 2.3. Manusia tidak mampu membuat panduan yang setanding dengan Kitab Allah. 2.4. Supaya manusia tidak berada di dalam kesesatan. 3. Bertolaransi antara pelbagai agama dan bangsa. Aras 3 :

1. Menyatakan kelebihan Al Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Merupakan mukjizat
Rasul.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Kekal sehingga hari
Qiamat.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Untuk seluruh alam. <!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Terpelihara daripada
sebarang penyelewengan. 2. Bertanggungjawab menjaga kehormatan Al Quran. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Pengertian hari Akhirat. <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Pengertian beriman
kepada Hari Akhirat.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Hukum mempercayai
Hari Akhirat. 2. Menyebut dan memahami dalil naqli wajib beriman kepada Hari Akhirat daripada :

( Surah Al Baqarah ayat 4 ) ‫وبالخرة هم يوقنون‬ 3. Belumba-lumba untuk melakukan kebaikan. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.6/3 BIDANG SUKATAN Asas 2.1.9 Allah bersifat : Ulum Syariah c. Baqa’ ( ‫) بقأ‬ MINGGU 16 WAKTU 6 Aras 2 : HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan maksud beriman kepada Hari Akhirat :

( Aqidah )
PENGGAL PERTAMA

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Meyakini bahawa suatu
hari nanti alam ini akan musnah.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Meyakini bahawa Allah
telah mengadakan alam akhirat.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Meyakini bahawa
manusia yang mati akan dihidupkan semula di alam akhirat untuk menerima pembalasan. 2. Menyatakan alam akhirat bermula selepas peristiwa hari Qiamat. 3. Berusaha untuk memperbaiki diri. Aras 3 :

1. Menerangkan alasan berlakunya hari Akhirat :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Alam ini tidak kekal dan
akan musnah.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Pembalasan di dunia
terbatas.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Manusia memerlukan
pembalasan yang adil dan saksama. 2. Memohon ampun kepada Allah dan bermaafan sesama manusia. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Pengertian Baqa’. <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Maksud Allah bersifat
Baqa’.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Hukum mempercayai
Allah besifat Baqa’. 2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat Baqa’ daripada : ( Surah Ar Rahman ayat 27 )

3. Meyakini Allah bersifat Baqa’. Aras 2 : 1. Menyatakan dalil aqli Allah bersifat Baqa’ :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Binasa adalah
kelemahan.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Allah tiada kebinasaan. <!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Allah tidak akan binasa. <!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Sekiranya Allah binasa,
seluruh alam akan binasa. 2. Sentiasa mengingati kehadiran Allah. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.7/3 BIDANG SUKATAN Asas 2.1.9 Allah bersifat : Ulum Syariah d. Mukhalafatuhu Lil Hawadith MINGGU 19 22 WAKTU 7 Aras 3 : 8 HASIL PEMBELAJARAN

1. Menyatakan kesan apabila beriman Allah bersifat Baqa’ :

( Aqidah )
PENGGAL

( ‫) مخالفته للحوادث‬

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Mengetahui bahawa
manusia tidak dapat lari daripada kebinasaan.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Menyedari kebesaran

KEDUA

e. Qiyamuhu Binafsih ( ‫) قيامه بنفسه‬

dan kesempurnaan Allah Taala.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Bertawadhuk kepada
Allah dan tidak sombong kepada sesama manusia. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Pengertian
Mukhaalafatuhuu Lil hawaadith.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Maksud Allah bersifat
Mukhaalafatuhuu Lil Hawaadith.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Hukum mempercayai
bahawa Allah bersifat Mukhaalafatuhuu Lil Hawaadith. 2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat Mukhaalafatuhuu Lil Hawaadith ( Surah Asy-Syura ayat 11 ) 3. Meyakini bahawa Allah itu berlainan dengan makhluk. Aras 2 : 1. Menyatakan dalil aqli Allah bersifat Mukhaalafatuhuu Lil Hawaadith :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Menyerupai yang baru

( makhluk ) adalah kelemahan.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Allah tiada kelemahan. <!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Allah tidak menyerupai
dengan yang baru ( mahkluk ) 2. Menghindarkan diri dari menyerupakan sifat Allah dengan sifatsifat makhluk. Aras 3 : 1. Menyatakan kesan beriman bahawa Allah bersifat Mukhaalafatuhuu Lil Hawaadith :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Sentiasa
mengharapkan pertolongan Allah.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Mengakui kehebatan
Allah.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Saling bantu
membantu sesama manusia. 2. Sentiasa menghargai diri dan menghormati orang lain. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Pengertian Qiyamuhuu

Binafsih.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Maksud Allah besifat
Qiyamuhuu Binafsih.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Hukum mempercayai
Allah bersifat Qiyamuhuu Binafsih. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.8/3 BIDANG SUKATAN Asas 2.1.0. Nama-nama Allah Ulum Syariah ( Asma Al Husna ) MINGGU 25, 28 WAKTU HASIL PEMBELAJARAN 9, 10 2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat dengan Qiyamuhuu Binafsih ( Surah Al Baqarah ayat 255 )

( Aqidah )
e. Al adl ( ‫) العدل‬ PENGGAL KEDUA

3. Meyakini bahawa Allah ada dengan sendirinya. Aras 2 : 1. Menyatakan dalil aqli Allah bersifat Qiyamuhuu Binafsih : 1.1. Sesuatu yang tidak boleh ada dengan sendirinya adalah kelemahan dan kekurangan 1.2. Allah tiada kekurangan dan kelemahan.

1.3. Allah ada dengan sendirinya. 2. Sentiasa berkasih sayang sesama makhluk. Aras 3 : 1. Menyatakan kesan beriman bahawa Allah bersifat Qiyamuhuu Binafsih :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Mengagungkan Allah
s.w.t

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Menjauhkan sifat
sombong dan takabur. 2. Bertanggungjawab dan sedia berkhidmat dalam masyarakat.. Aras 1 : 1. Menyatakan pengertian Al Adl. 2. Menyatakan maksud Allah Maha Adil. 3. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah Al Adl : ( Hadith Riwayat Abu Hurairah dalam Ad Da Awatut Tarmizi 3429 ) ‫الدعوات الترمذى‬ 4. Meyakini Allah Maha Adil.

Aras 2 : 1. Menyenaraikan tanda-tanda Allah Maha Adil. 2. Berusaha mewujudkan keamanan dan keharmonian. Aras 3 : 1. Menyatakan ciri-ciri Allah Maha Adil. 2. Menyatakan kepentingan berlaku adil. 3. Sentiasa berlaku adil.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA )
m.s.9/3 BIDANG Asas Ulum Syariah SUKATAN f) Asy-Syakur ( ‫) الشكور‬ MINGGU 31, 34 WAKTU 11, 12 Aras 1 : HASIL PEMBELAJARAN

1. Murid dapat menyatakan pengertian Asy-Syakur. 2. Menyatakan Allah Maha menerima kesyukuran. 3. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah Asy-Syakur : ( Hadith riwayat Abu Hurairah dalam Ad Da Awatut Tarmizi 429 )

( Aqidah )
PENGGAL KEDUA

4. Meyakini bahawa Allah Maha Menerima Kesyukuran. Aras 2 : 1. Menyatakan cara bersyukur kepada Allah :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Dengan perbuatan <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Dengan pertuturan <!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Dengan perasaan –
hati. 2. Sentiasa berterima kasih terhadap pertolongan orang lain. Aras 3 : 1. Menyenaraikan hikmat dan kelebihan orang yang bersyukur. 2. Besyukur dan berterima kasih dengan ikhlas. Aras 1 : 1. Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis hukum – wajib, sunat, makruh, haram dan harus. 2. Menyatakan pengertian hukum wajib, sunat, makruh, haram dan harus. 3. Taat kepada perintah Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang.

Ibadat

2.2.1. Konsep ibadah

2, 6

1, 2

PENGGAL d) Jenis-jenis hukum PERTAMA ( wajib, sunat, makruh, haram dan harus )

Aras 2 : 1. Mengamalkan perkara-perkara wajib, sunat dan harus. 2. Meninggalkan perkara haram dan makruh. 3. Melakukan perkara wajib, sunat dan harus serta meninggalkan perkara haram dan makruh dengan rela hati. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.10/3 BIDANG SUKATAN Ibadat 2.2.2. Bersuci : PENGGAL PERTAMA e) Bersuci daripada hadath : meninggalkannya. ii) Bersuci daripada hadath besar. 2.2.3. Solah : 2. Menyatakan akibat melakukan perkara haram dan makruh serta kebaikan meninggalkannya. 3. Menyatakan amalan-amalan hukum yang asal adakalanya berubah mengikut : MINGGU 8, 11, 14 17, 20, 23 WAKTU 3, 4, 5 Aras 3 : 6, 7, 8 HASIL PEMBELAJARAN

1. Menyatakan kebaikan melakukan perkara wajib serta sunat dan akibat

c. Bacaan-bacaan dalam solah serta

terjemahannya.

3.1. Situasi 3.2. Keutamaan.

ix) Doa Qunut

3.3. Keperluan. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan perkara-perkara hadath besar. 2. Menyatakan hukum mandi hadath besar. 3. Menyatakan perkara yang dilarang ketika berhadath besar. 4. Melakukan mandi hadath besar. 5. Sentiasa bersuci daripada hadath kecil dan hadath besar. Aras 2 : 1. Menyatakan perkara-perkara rukun mandi. 2. Menyatakan perkara-perkara sunat mandi. 3. Menghargai air. Aras 3 : 1. Menyatakan hikmat mandi hadath besar. 2. Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran.

Aras 1 : 1. Murid dapat membaca doa Qunut dengan betul. 2. Menyatakan hukum dan kaifiyat membaca doa Qunut. 3. Tekun menunaikan solah. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.11/3 BIDANG Ibdat PENGGAL KEDUA e. Perkara-perkara yang membatalkan solah. SUKATAN MINGGU 26, 29 32, 35 WAKTU 9, 10 Aras 2 : 11, 12 HASIL PEMBELAJARAN

1. Murid dapat menghafaz bacaan doa Qunut. 2. Rajin berdoa kepada Allah. Aras 3 : 1. Menguasai bacaan dan terjemahan doa Qunut. 2. Menyenaraikan hikmat-hikmat membaca doa Qunut. 3. Berusaha dan bertawakkal kepada Allah. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan perkara-perkara yang membatalkan solah.

2. Menyatakan apa yang perlu dilakukan jika batal solah. 3. Khusyuk dalam solah. Aras 2 : 1. Menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan solah. 2. Menyatakan persediaan untuk mengelakkan terbatal solah. 3. Patuh kepada pekerjaan dan undang-undang. Aras 3 : 1. Menyatakan hikmat melakukan solah dengan sempurna. 2. Peka melaksanakan tanggungjawab. Aras 1 : 1. Menyatakan pekerjaan Nabi semasa kecil dan dewasa mengikut peringkat umur :

Sirah PENGGAL PERTAMA

2.3.8. Pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w : a) semasa kecil : i) Menternak dan membantu bapa saudara berniaga

3, 6, 9

1, 2, 3

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Menternak
kambing.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Membantu bapa
saudara berniaga.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Berniaga sendiri /
usahawan. 2. Faktur yang mendorong Nabi menjalankan pekerjaan

tersebut. 3. Sentiasa hidup berdikari dalam melaksanakan amalan harian. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.12/3 BIDANG Sirah SUKATAN MINGGU 12, 15, 18 WAKTU 4, 5, 6 Aras 2 : HASIL PEMBELAJARAN

PENGGAL b) Semasa dewasa PERTAMA menternak kambing dan berniaga.

1. Akhlak Nabi dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Kesan pekerjaan terhadap pembentukan akhlak.

<!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Membentuk akhlak
yang mulia.

<!--[if !supportLists]-->1.5. <!--[endif]-->Menggunakan masa
dengan bermanfaat.

<!--[if !supportLists]-->1.6. <!--[endif]-->Mengurangkan
sikap / pengaruh negatif. 3. Sentisa berhemah tinggi. Aras 3 : 1. Mengambil iktibar daripada cara-cara Nabi bekerja :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Mencontohi akhlak

Nabi.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Ketabahan Nabi
menghadapi ujian.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Mengenal pekerjaan
yang baik.

<!--[if !supportLists]-->1.4. <!--[endif]-->Cara pengurusan
perniagaan. 2. Meyakini Nabi Muhammad manusia biasa yang istimewa. 3. Bijaksana. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan akhlak Nabi semasa menternak / mengembala kambing dan berniaga :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Rajin. <!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Bertanggungjawab. <!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Ikhlas / mesra
2. Sentiasa membantu dan bersifat wasatiyah ( ‫ ) وسطية‬dalam kehidupan. Aras 2 :

1. Menyebut cara-cara Nabi menternak / mengembala kambing. 2. Menyatakan kisah Nabi berniaga barangan Siti Khadijah. 3. Sentiasa amanah dalam kehidupan. Aras 3 : 1. Menyatakan kelebihan berniaga dan menternak. 1.1. Menambah punca rezeki yang halal. 1.2. Menjadikan insan berdikari

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA )
m.s.13/3 BIDANG SUKATAN Sirah 2.3.9. Perkahwinan Nabi. PENGGAL 2.3.10. Peristiwa Hajarul Aswad.; KEDUA MINGGU 21, 24, 27 WAKTU 7, 8, 9 HASIL PEMBELAJARAN 1.3. Meningkatkan ekonomi umat Islam

30, 33, 36 10, 11, 12 2. Mengamalkan impak dalam kehidupan. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan perkahwinan Nabi :

<!--[if !supportLists]-->1.1. <!--[endif]-->Umur Nabi semasa
kahwin.

<!--[if !supportLists]-->1.2. <!--[endif]-->Nama dan umur

isteri Nabi.

<!--[if !supportLists]-->1.3. <!--[endif]-->Pengenalan peribadi
Siti Khadijah. 2. Menyatakan peribadi Nabi Muhammad di usia perkahwinan. 3. Menyatakan kehidupan Nabi selepas perkahwinan. 4. Mengamalkan sifat-sifat terpuji Nabi seperti sabar dan jujur. Aras 2 : 1. Menceritakan majlis perkahwinan Nabi. 2. Menyenaraikan nama-nama anak Nabi. 3. Sentiasa mencontohi akhlak Rasulullah s.a.w. Aras 3 : 1. Menyatakan bahawa Nabi berkahwin dengan beberapa wanita lain selepas kewafatan Khadijah. 2. Mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad. 3. Sentiasa hidup dalam berkasih sayang. Aras 1 :

1. Murid dapat menyebut pengenalan Hajarul Aswad. 2. Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad. 3. Menyebut nama-nama puak Arab yang berselisih faham dalam meletakkan Hajarul Aswad : 3.1. Bani Quraisy 3.2. Bani Auf ( ‫) عوف‬ 3.3. Bani Abdul Dar ( ‫) عبد الدار‬ 3.4. Bani Makhzum ( ‫) مخزوم‬ 4. Sentiasa bermuafakat dalam pekerjaan. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.14/3 BIDANG Sirah PENGGAL kEDUA SUKATAN MINGGU WAKTU Aras 2 : 1. Menceritakan cara-cara Rasulullah s.a.w. menghakimi perletakan Hajarul Aswad. HASIL PEMBELAJARAN

2. Menyebut sifat-sifat Rasulullah s.a.w. ketika menyelesaikan pertelingkahan perletakan Hajarul Aswad :

<!--[if !supportLists]-->1.5. <!--[endif]-->Adil. <!--[if !supportLists]-->1.6. <!--[endif]-->Bijaksana. <!--[if !supportLists]-->1.7. <!--[endif]-->Sabar.
3. Sentiasa adil dalam membuat keputusan. Aras 3 : 1. Menyatakan sebab Nabi Muhammad s.a.w dipilih menjadi hakim. 2. Menyebut kelebihan mengucup Hajarul Aswad : 2.1. Mengikut sunnah Nabi s.a.w 2.2. Menjadi saksi di hari akhirat. 3. Sentiasa menghormati pendapat orang lain. 4. Sentiasa mengamalkan sifat-sifat jujur dan saling faham memahami antara satu sama lain. Aras 1 :

Adab Dan

3.1. Adab di dalam kehidupan seharian :

1, 2, 3

1, 2, 3

Akhlak Islamiah PENGGAL PERTAMA

3.1.9. Adab menghidang makanan dan minuman.

4, 5, 6

4, 5, 6

1. Menceritakan cara menghidang makanan di rumah. 2. Menyatakan kelengkapan yang perlu disediakan untuk menghidang makanan. 3. Menyebut adab menghidang makanan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. 4. Sentiasa mengamalkan cara menghidang makanan yang betul . Aras 2 : 1. Menyatakan faedah menghidang makanan dengan cara yang betul. 2. Menceritakan pengalaman menghidang makanan di majlis kenduri atau melihat orang lain menghidang makanan. 3. Menjaga kebersihan ketika menghidang makanan.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA )
m.s.15/3 BIDANG SUKATAN Adab 3.3. Adab dalam kehidupan Dan bersosial : Akhlak 3.3.3. Adab bercakap MINGGU 7, 8, 9 WAKTU 7, 8, 9 Aras 3 : HASIL PEMBELAJARAN

10, 11,12 10, 11,12 1. Menerangkan cara menghidang makanan yang tidak sesuai

Islamiah dengan rakan. PENGGAL PERTAMA 3.3.4. Adab melayan tetamu. 13, 14, 15 13, 14, 15 dengan adab Islam. 16, 17, 18 16, 17, 18 2. Menjelaskan akibat menghidang makanan tidak mengikut adab yang betul. 3. Melakukan setiap pekerjaan dengan kemas dan teratur. Aras 1 : 1. Menyatakan pengertian rakan. 2. Menyatakan adab bercakap dengan rakan. 3. Sentiasa mengamalkan cara bercakap yang dituntut oleh Islam. Aras 2 : 1. Menerangkan sebab-sebab perlu bercakap sopan dengan kawan. 2. Sentiasa menjaga tuturkata. Aras 3 : 1. Menjelaskan akibat tidak menjaga tuturkata semasa bercakap dengan rakan. 2. Menghargai pendapat rakan. Aras 1 :

1. Menyatakan pengertian tetamu. 2. Menyatakan adab-adab melayan tetamu. 3. Sentiasa memuliakan tetamu. Aras 2 : 1. Menjelaskan faedah melayan tetamu dengan beradab. 2. Mengamalkan nilai bermasyarakat mengikut Islam. Aras 3 : 1. Menjelaskan akibat tidak melayan tetamu 2. Berhemah tinggi. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.16/3 BIDANG SUKATAN Adab 3.3.5. Adab menziarahi orang Dan sakit. Akhlak Isalamia 3.3.6. Adab menziarahi rakan. h 3.3.7. Adab menziarahi orang PENGGAL tua. KEDUA MINGGU WAKTU 19, 20, 21 19, 20, 21 Aras 1 : HASIL PEMBELAJARAN

22, 23, 24 22, 23, 24 1. Menyatakan ziarah orang sakit adalah tuntutan Islam. 25, 26, 27 25, 26, 27 2. Menyebut adab-adab menziarahi orang sakit. 28, 29, 30 28, 29, 30 3. Menziarahi orang sakit tanpa mengira kedudukan, bangsa dan agama.

31, 32, 33 31, 32, 33 Aras 2 : 34, 35, 36 34, 35, 36 1. Menjelaskan faedah beradab ketika menziarahi orang sakit. 2. Mengamalkan adab menziarahi orang sakit. 3. Simpati terhadap orang sakit. Aras 3 : 1. Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dihindari semasa menziarahi orang sakit. 2. Kasih sayang sesama manusia. 3. Muhasabah dan menginsafi diri. Aas 1 : 1. Murid dapat menyatakan adab menziarahi rakan. 2. Bersikap jujur dalam perlakuan. Aras 2 : 1. Menerangkan faedah beradab ketika menziarahi rakan. 2. Menghormati rakan dan keluarga mereka. Aras 3 :

1. Menjelaskan akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan. 2. Memelihara keharmonian sesama rakan. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan pengertian orang tua. 2. Menyatakan bahawa menziarahi orang tua adalah disunatkan. 3. Mengamalkan adab-adab menziarahi orang tua. AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.17/3 BIDANG Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL KEDUA SUKATAN MINGGU WAKTU Aras 2 : 1. Menjelaskan faedah beradab ketika menziarahi orang tua.. 2. Memulia dan menyayangi orang tua. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. 2. Memupuk keharmonian masyarakat. 3. Menginsafi bahawa semua orang akan menghadapi hari tua. 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, Aras 1 : HASIL PEMBELAJARAN

Jawi

4.6. Mengenal, membaca dan

menulis PENGGAL PERTAMA perkataan pinjaman. a) Perkataan pinjaman bahasa Arab 6,7 8, 9,10, 11, 12

6, 7 8, 9,10, 1. Mengenal dan membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 11, 12 2. Membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 3. Menulis semula perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 4. Bersungguh-sungguh mempelajari Jawi. Aras 2 : 1. Mengkelas dan membaca perkataan-perkataan pinjaman Bahasa Arab dan B. Inggeris. 2. Menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 3. Gigih dan tekun berusaha. Aras 3 : 1. Menyenarai perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 2. Membina , membaca dan menulis ayat yang terdapat perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 3. Cintakan tulisan / bacaan Jawi.

b) perkataan pinjaman Bahasa Inggeris

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 3 ( TIGA ) m.s.18/3 BIDANG SUKATAN Jawi 4.7. Mengenal, membaca dan menulis PENGGAL perkataan berimbuhan dan KEDUA ayat pendek. MINGGU 13,14, 15,16 17, 18, WAKTU 13,14, 15,16 17, 18, HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 : 1. Mengenal, membaca dan menulis perkataan berimbuhan.

<!--[if !supportLists]-->a) [endif]-->Perkataan
berimbuhan di awal.

<!--

19, 20, 21, 19, 20, 21, 2. mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan 22 23,24 22 23,24 berimbuhan. 25,26,27,28 25,26,27,28 3. Rajin membaca Al Quran. ,, ,, Aras 2 : 39, 30 39, 30 1. Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan 31,32,33,34 31,32,33,34 pinjaman Bahasa Arab 35,36 35,36 dan Bahasa Inggeris yang berimbuhan. 2. Mengeja, dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai jenis ayat. 3. Berani dan proaktif. Aras 3 : 1. Membaca dan menulis pelbagai jenis ayat pendek menggunakan perkataan

<!--[if !supportLists]-->b) [endif]-->Perkataan
berimbuhan di akhir

<!--

<!--[if !supportLists]-->c) [endif]-->Perkataan
berimbuhan apitan

<!--

<!--[if !supportLists]-->d) <!-[endif]-->Ayat-ayat pendek

berimbuhan. 2. Menulis ayat yang lebih panjang dengan menggunakan perkataan-perkataan berimbuhan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.