P. 1
HBAE1103

HBAE1103

|Views: 186|Likes:
Published by Awangku Aziz

More info:

Published by: Awangku Aziz on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012 HBAE 1103

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN TUTOR

: : : : : : :

LATIFAH BINTI ZAKARIA 810211125204-001 810211-12-5204 0165868854 latifahza@gmail.com OUM KENINGAU,SABAH EN.THADIUS GUGAU

HBAE1103

0

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 Pengenalan 1.2 Mengembangkan Empat Aspek Domain 1.2.1 Aspek Kogitif 1.2.2 Aspek Psikomotor 1.2.3 Aspek Afektif 1.2.4 Aspek Kreativiti dan Sosial 2.1 Empat Organisasi 2.1.1 Pemerhatian secara aktif 2.1.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

2 3 4 6 7 8 10 10 11 12 13 13 18 19

2.1.3 Apresiasi seni visual secara mudah 2.1.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

3.1 Maklumat Sokongan 4.1 Kesimpulan Rujukan

HBAE1103

1

kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah penting agar matlamat dan objektif yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut dapat dicapai. Berdasarkan definisi Pendidikan Seni Visual yang dinyatakan dalam sukatan seni visual. HBAE1103 2 . Berdasarkan matlamat Pendidikan Seni Visual ini. inovatif dan inventif. harmonis dan bermoral tinggi seperti yang dihasrakan dalamt Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Impian dan hasrat yang termaktub ini hanya dapat direalisasikan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Jamel Ismail (2007). iaitu kognitif. kritis. seni sastera. Menurut Zulkifli Yaakob dan Mohd. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah rendah bagi melahirkan murid yang dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Oleh itu. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. afektif dan kreativiti dan sosial dapat diperkembangkan sesuai dengan kurikulum Pendidikan Seni Visual dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Seni Visual penting dipelajari oleh murid supaya keempat-empat domain. Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai mata pelajaran yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentas kurikulum dalam subjek-subjek yang lain.1. psikomotor. kreatif. kritis. Salah satu daripadanya ialah melalui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. kreatif dan produktif.1 Pengenalan Merujuk Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2000). maka penguasaan isi kandungan dalam kalangan murid dalam mata pelajaran tersebut adalah penting. seni tari dan seni mempertahankan diri. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah.

menghargai keindahan alam persekitaran. kesedaran tentang masa dan tempat. 1. bagaimana Pendidikan Seni Visual melahirkan insan yang harmonis. bahasa. “93% warga Amerika percaya bahawa Pendidikan Seni sangat penting untuk memberi pengalaman dalam pendidikan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. bertolak ansur dan banyak lagi. keluarga. Murid-murid sekolah dibimbing mengenali potensi diri mengenai seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreativiti dan sosial kanak-kanak? Persoalan-persoalan ini akan terjawab menerusi hurian-huraian selanjutnya. cara penyelesaian masalah. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. pendengaran.” (Hanis Poll. mengembangkan imaginasi. matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.Mazlan Bin Mohamad (1996). masyarakat dan negara. kritis.2 Mengembangkan Empat Aspek Domain Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Besepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2003). Penyelidik-penyelidik mengatakan bahawa pendedahan awal seni terhadap kehidupan kanak-kanak memberi perbezaan yang ketara. afektif. Pendidikan Seni juga membantu kanak-kanak meningkatkan pencapaian akademik dan perkembangan sosial. Kandungan yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Berdasarkan matlamat yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual. Jun 2005. psikomotor. Penyelidikan menunjukkan penglibatan seni dari peringkat kanak-kanak mendorong kanak-kanak berfikir secara kreatif. kreatif dan produktif? Apakah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kognitif. cara bersosial. menyatakan bahawa berasaskan kepada seni tampak sebagai tendensi minat psikologi kanak-kanak ianya haruslah dipertingkatkan ke suatu tahap yang lebih tinggi dan terancang.) HBAE1103 3 . kritis. Ia memerlukan suatu kurikulum dan perancangan berobjektif. timbul pelbagai persoalan.

psikomotor. Membuat Corak dan Rekaan 3. kreativiti dan sosial dalam kalangan murid. Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). Aktiviti yang terkandung dalam Pendidikan Seni Visual berupaya meningkatkan perkembangan kognitif murid. Bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut: 1. emosi dan psikomotor. Hasil Pembelajaran yang terkandung pelbagai aras atau kemahiran dan aktiviti mengikut bidang mampu melahirkan insan yang seimbang seperti yang terdapat dalam matlamat Pendidikan Seni Visual dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. domain kognitif merujuk kepada domain pembelajaran yang terdiri daripada pengetahuan seperti prinsip. 1. istilah kognitif merujuk kepada proses dalaman minda seperti penyelesaian masalah.Pendapat Hanis Poll ini memberi gambaran kepada kita bahawa Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting di dalam pembentukan diri individu dari segi perkembangan kognitif. ingatan dan juga pembelajaran bahasa. Bagaimana ia dapat diperkembangkan? Apakah peranan penting kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru di dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual? Dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual terkandung empat bidang yang perlu dipelajari oleh murid-murid. Dalam taksonomi Benjamin Bloom. afektif. Menggambar 2. HBAE1103 4 . fakta. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang dalam Pendidikan Seni Visual ini dapat membantu mengembangkan empat aspek domain iaitu kognitif. Membentuk dan Membuat binaan 4. teori dan konsep. afektif.1 Aspek Kogitif Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran yang penting dipelajari oleh muridmurid di sekolah.2.

Bidang-bidang yang diwujudkan dalam Pendidikan Seni Visual membantu perkembangan aspek kognitif murid-murid. Dalam usaha meningkatkan kognitif setiap murid. beberapa perkara perlu diberi perhatian. olahan bahan. Dalam aktiviti seni visual. Hal ini penting supaya guru dapat membuat Rancangan Pengajaran Harian dengan lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid. murid boleh berinteraksi secara langsung dengan persekitaran dan belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi.Berdasarkan istilah kognitif yang dinyatakan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Aktiviti Pendidikan Seni Visual yang tersusun dan terancang dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Viusal dan Huraian Sukatan Pelajaran Bersepadau Pendidikan Seni Visual dapat melahirkan murid-muird yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Perasaan ingin tahu dan daya imaginasi yang tinggi dalam kalangan murid perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kebolehan berfikir mereka. Bahan rangsangan yang disediakan akan dapat memotivasikan murid untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. adalah menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk memupuk daya berfikir dan imaginasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Setiap bidang terkandung pelbagai aras untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. Hasil Pembelajaran mengikut aras dan aktiviti adalah berbeza mengikut tahun. Setiap aras dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual membantu menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera mereka. Kegiatan menggambar merupakan salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Semasa menggambar. Murid-murid juga akan dapat memahami setiap konsep dan fungsi aktiviti yang dipelajari. murid-muird dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau HBAE1103 5 . iaitu pengetahuan sedia ada murid. teknik. Rangsangan yang disediakan perlu disesuaikan dengan pengetahuan sedia ada murid dan tajuk mengikut bidang dalam Pendidikan Seni Visual. guru-guru Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting untuk mengembangkan kognitif murid-murid menerusi Pendidikan Seni Visual. dan jenis aktiviti menggambar.

Selain itu. murid-murid dapat meneroka beberapa teknik dan bahan serta alatan yang diperlukan semasa kegiatan ini dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran seni visual. Dalam bidang membuat rekaan dan corak pula. Selain itu. Dalam kegiatan membentuk dan membuat binaan. kraf dan sebagainya. Mengenal kraf tradisional pula murid-murid bukan sahaja dapat memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan kraf tetapi mereka juga berpeluang untuk meneroka pelbagai alat dan teknik. murid-murid HBAE1103 6 . Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Misalnya dalam kegiatan menggambar. setiap kegiatan dalam Pendidikan Seni Visual dapat memupuk perkembangan kognitif murid seterusnya melahirkan insan yang seimbang dan harmonis jika proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dilaksanakan dengan betul dan berkesan. 1. Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual memberikan latihan atau kemahiran berkesan kepada otot tangan dan koordinasi tangan dan mata. iaitu dapat membina idea baru dari benda konkrit.2 Aspek Psikomotor Perkembangan dalam aspek psikomotor melibatkan kemahiran intelektual dan fizikal untuk pembelajaran. murid dapat menambah ilmu pengetahuan tentang asas-asas seni yang perlu diaplikasikan dalam membentuk dan membuat binaan. muridmurid berpeluang untuk menggunakan pelbagai alat dan bahan mengikut kegiatan yang terkandung dalam kurikulum seni visual. murid-murid berpeluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi rekaan lain atau dipadankan dengan mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Ini secara tidak langsung membantunya memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain. Ringkasnya. bidang membuat rekaan dan corak membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam persekitaran dan kehidupan seharian.benda yang hendak digambarkan. Kegiatan dalam bidang ini juga membantu memupuk bakat murid menghasilkan rekaan corak tidak terancang. Kognitif murid-murid juga dapat dikembangkan melalui kegiatan membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.2. corak terancang dan juga corak tradisional dengan pelbagai teknik yang disampaikan oleh guru seni visual.

Murid akan mahir menggunakan setiap alat atau bahan yang dinyatakan tersebut. pastel. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional berupaya mengimbangi emosi murid. Penggunaan alatan dan bahan dalam Pendidikan Seni Visual menggalakkan murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.2. Bilik seni visual yang tidak kondusif menyebabkan murid berasa tidak selesa. gunting. Sebagai contoh. pensel warna. Kegiatan dalam Pendidikan Seni Visual seperti menggambar. pen. Suasana yang sedemikian menyebabkannya tidak berminat untuk belajar seni visual. sikap. murid-murid akan menggunakan jari mereka untuk melukis gambar dan mewarna gambar tersebut. minat. Guru seni visual juga perlu memberi bimbingan yang wajar kepada murid yang memerlukan dengan membetulkan kesilapan dalam proses pembelajaran. gam. Penggunaan media pengajaran dalam Pendidikan Seni Visual dapat memotivasikan murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. bahan-bahan kutipan dan berus.3 Aspek Afektif Aspek afektif berkaitan dengan perasaan. guru membetulkan cara memegang berus warna. krayon. matlamat. objektif seni visual dan HBAE1103 7 . kritis. Kebijaksanaan guru Pendidikan Seni Visual mewujudkan aktiviti seni visual yang sistematik dan menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni visual dapat mengelakkan murid daripada perasaan bosan dan seterusnya menimbulkan masalah disiplin.berpeluang menggunakan pensel. cara mewarna menggunakan warna air dan sebagainya yang difikirkan perlu dibetulkan. membuat rekaan dan corak. kertas warna. Sebagai contoh. kreatif dan menyeronokkan mereka. Maka perkembangan afektif murid terbantut. kepercayaan atau nilai. Bilik Pendidikan Seni Visual yang kondusif dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan. 1. cat air. lilin. Hal sedemikian adalah penting untuk mengelakkan murid daripada berasa rendah diri. Penggunaan alat dan bahan-bahan ini meningkatkan perkembangan psikomotor murid. Guru Pendidikan Seni Visual perlu prihatin agar perkembangan aspek ini seiring dengan perkembangan kognitif dan juga psikomotor murid-murid. Mereka dapat memahirkan diri mereka dengan alatan dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran seni visual. emosi.

hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mungkin tercapai. dan kemahiran berfikir. kreativiti sebenarnya boleh dibentuk dan dilatih. iaitu membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Aspek sosial pula merujuk kepada keupayaan murid berinteraksi dengan orang lain. Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007) menjelaskan bahawa kreativiti melibatkan daya berfikir. setiap guru seni visual memainkan peranan untuk menyediakan bilik Pendidikan Seni Visual yang membolehkan murid bergerak bebas dan melakukan aktiviti seni visual dengan lebih berkesan. Mereka belajar menerima pandangan orang lain terhadap karya mereka dengan fikiran terbuka.2. menyatakan Kamus Dewan (2002). kegiatan seni visual juga membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Akiviti yang dirancang oleh guru seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan murid-murid saling hormat-menghormati dan memupuk semangat bekerjasama serta bertoleransi. iaitu membuat mobail bertemakan alam HBAE1103 8 . Selain itu. Guru juga perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid semasa melakukan aktiviti seni visual supaya nilai-nilai seperti bekerjasama. Oleh itu. Sebagai contoh. dan disiplin diri dapat dipupuk dalam diri mereka. Dalam aktiviti ini. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. murid-murid diberi tugasan dalam kumpulan. mentakrifkan kreativiti sebagai satu (kebolehan) mencipta daya kreatif.4 Aspek Kreativiti dan Sosial Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). yakin diri. menghargai keindahan alam persekitaran dan mengisi masa lapang dengan melukis atau melakukan aktiviti seni visual dalam kehidupan seharian. murid-murid berpeluang untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial mereka. berdikari. Aktiviti ini dapat diterapkan dengan tunjuk ajar guru seni visual. 1. Hasil pembelajaran dalam seni visual. Secara ringkasnya. Dalam Pendidikan Seni Visual. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. membolehkan mereka menghargai karya mereka dan orang lain. mereka belajar menghormati pendapat atau pandangan orang lain terhadap hasil kerja mereka. bertanggungjawab. Oleh itu.

Paul Torrence. Berdasarkan pernyataan Md. Fisher dan Laura Chapman untuk menambah pengetahuan. Perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual perlu sesuai dengan objektif. tahap kebolehan. matlamat. guru seni visual perlu merancang aktiviti seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk beberapa pandangan tokoh-tokoh seni visual mengenai kreativiti seperti E. Nasir Iberahim dan Iberahim Hassan tersebut. emosi dan jasmani. rohani.fauna. Hal ini sedemikian kerana sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan perasaan ingin tahu yang kuat. June King Mcfee. pengalaman dan pemerhatian mereka. alat dan bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual. kegiatan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah bersesuaian dan terdekat dengan murid dari segi pengalaman. berpendapat bahawa salah satu daripada tanggungjawab guru seni visual adalah memupuk kreativiti dalam kalangan murid-murid. Pendekatan. penumpuan. Ilmu pengetahuan guru seni visual berkaitan dengan kreativiti penting supaya mendapat ilham untuk meningkatkan kreativiti dan juga sosial murid. Nasir Iberahim dan Iberahim Hassan (2003). kemampuan. strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni visual dapat membantu mengembangkan kreativiti dan sosial murid. Projek yang diperkenalkan kepada murid untuk mencungkil kreativiti murid perlu selaras dengan kesediaan. Md. Lowenfeld (1975). Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kreativiti dan sosial murid sesuai dengan objektif dan matlamat yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menggunting bentuk yang dilakar. menyatakan bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. imaginasi. Kegiatan yang menarik dan meningkatkan motivasi serta mencetuskan idea melalui aktiviti penerokaan dapat menggalakkan murid berinteraksi dengan rakan dan seterusnya meningkatkan kreativiti HBAE1103 9 . iaitu melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Carl Rogers Victor Lowenfeld. mengikat bentuk fauna yang telah digunting untuk menjadikannya suatu mobail yang lengkap dengan bimbingan guru seni visual. Setiap ahli dalam kumpulan memainkan peranan masing-masing dengan tugasan yang diberi seperti melakar bentuk fauna. aktiviti dan alatan dan bahan yang terkandung dalam kurikulum seni visual.

Aktiviti seni visual menggalakkan murid melakukan eksplorasi dan eksperimentasi supaya mereka memperoleh pengalaman luas semasa menghasilkan karya seni visual. penghasilan (pembuatan). Imaginasi dan asas-asas seni juga turut dapat dikembangkan melalui aspek pemerhtian secara aktif.1 Pemerhatian secara aktif Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual (2003). membuat rekaan dan corak.1. Berdasarkan pernyataan ini. guru Pendidikan Seni Visual perlu mengetahui ciri-ciri atau sifatsifat serta tahap kreativiti setiap muridnya. Empat aspek utama ini mempunyai persamaan dengan empat aspek utama yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2003). iaitu pemerhatian. Dalam aspek ini juga. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid dan memperkembangkan deria penglihatan dan juga pancaindera lain. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. dan apresiasi. pemerhatian secara aktif ini merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Pengetahuan dan pengalaman murid dalam melakukan aktiviti seni visual semasa proses pengajaran dan pembelajaran dapat menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. 2. pemerhatian secara aktif ini melibatkan sensitiviti deria. penerokaan. Pengetahuan tersebut boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk merancang aktiviti seni visual. Laura Chapman menggunakan empat aspek dalam pelajaran seni. 2. iaitu pemerhatian secara aktif. Kegiatan dan aktiviti dalam bidang menggambar. Guru-guru Pendidikan Seni Visual perlu peka dengan aspek ini kerana terdapat beberapa perkara perlu diberi perhatian dalam perkara tersebut. membentuk dan membuat binaan dan mengenal karf tradisional yang dirancang perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada HBAE1103 10 . apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Aktiviti yang dirancang sesuai dengan tahap kreativiti murid menjadikan aktiviti tersebut lebih tersusun dan menjamin proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berjalan dengan baik dan memberi impak yang positif kepada murid.1 Empat Organisasi Berdasarkan persoalan dalam tugasan.murid dalam penghasilan karya.

mewarna. kencenderongan dan latar belakang murid. pengetahuan guru tentang perkara tersebut dapat membantunya menyediakan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan minat. kecenderongan dan latar belakang murid juga perlu diberi perhatian. Dalam aktiviti ini.1. bentuk dan ruang dapat dipertingkatkan melalui kegiatan yang terdapat dalam seni visual. dan sebagainya. 2. kegiatan dan aktiviti yang telah dirancang oleh guru seni visul sudah tentu murid yang berkenaan tidak akan mendapat menguasai kemahiran atau aras yang disampaikan oleh guru. kecenderongan dan latar belakang murid di bandar tidak sama dengan murid di luar bandar. kecenderongan dan latar belakang setiap muridnya supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Kegiatan menggambar. menggunting. Jika murid kurang berminat dengan tajuk. membentuk dan membina model rumah dan membuat kraf HBAE1103 11 .murid. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional dapat mencetuskan idea dan imaginasi murid. jalinan. murid-murid membuat penerokaan alatan dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan membuat gambar rumah dengan teknik kolaj. Penggunaan alat dan bahan dapat meningkatkan kemahiran murid memilih dan menggunakan alatan dan bahan yang disediakan oleh guru yang disesuaikan dengan aktiviti seni visual seperti melukis. Membuat rekaan dan corak bermotifkan bentuk rumah. Minat. Ini penting supaya kegiatan yang sesuai dengan pengetahuan murid dapat menghasilkan karya seni melalui benda yang konkrit yang terdapat dalam alam persekitaran kehidupan seharian murid. warna. minat. membuat rekaan dan corak. Pada peringkat ini. Oleh itu. Kegiatan dan aktiviti seni visual yang dirancang juga hendaklah berdasarkan kepada minat. Pemahaman asas-asas seni seperti garisan. Selain itu. rupa.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek seterusnya yang perlu diberi perhatian ialah interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. guru-guru menggalakkan murid-murid membuat penerokaan melalui aktiviti seperti menggambar rumah dengan menggunakan teknik kolaj. Murid-murid juga digalakkan untuk membuat pemerhatian secara aktif semasa guru membuat tunjuk cara menggunakan alatan dan bahan atau menunjukkan suatu teknik dalam setiap kegiatan seni visual.

Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Proses pembelajaran dalam peringkat ini memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung tentang konsep kegiatan seni visual dengan objek yang dilihat dalam persekitaran.1. warna. dan puisi. nyanyian. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional membolehkan murid mengetahui langkah-langkah penghasilan karya mengikut kegiatan seni visual. bentuk.tradisional atap rumah melalui teknik anyaman. rekaan dan corak terancang dan tidak terancang. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. cerita. Kepelbagaian kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeza dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual murid. jalinan. rupa. 2. Semasa menyediakan aktiviti ini. Bahasa yang digunakan semasa membuat apresasi perlu berkaitan dengan kandungan dan hal benda yang dihasilkan. Misalnya.3 Apresiasi seni visual secara mudah Pada peringkat ini. beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh guru seni seperti aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni (garisan. lakonan. ton dan rupabentuk). Kaitan kegiatan seni visual dengan aktiviti membantu murid mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. HBAE1103 12 . dan hasil kerja anyaman dalam mengenal kraf tradisional. Kegiatan dalam menggambar. membuat rekaan dan corak. lukisan tentang pemandangan di tepi sawah. karangan. guru-guru seni visual perlu menyediakan aktiviti ini di akhir setiap pelajaran supaya murid terbudaya membuat apresasi yang mudah. membuat topeng.

kegiatan membuat rekaan dan corak pula murid dapat mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak sama ada corak terancang ataupun corak tidak terancang secara kreatif seperti menggunakan batang pisang. Kegiatan-kegiatan seni visual dapat memupuk nilai menghargai alam sekitar dan menghargai sumbangan tokoh-tokoh seni visual mengikut bidang menggambar. HBAE1103 13 . keladi. ubi kayu dan sebagainya. Brent & Majorie Wilson. Victor Lowefeld.1. Dalam mengenal kraf tradisonal. menghias dan menyusun. Penerapan nilai murni dan semangat patriotisme dalam kalangan murid membantu mereka membuat keputusan dengan baik dalam apa juga keadaan ataupun situasi yang akan dihadapi kelak. Pengetahuan dan pengalaman baru yang ditimba melalui pembelajaran seni visual dapat diterapkan dengan kegiatan lain dalam Pendidikan Seni Visual dan dalam kehidupan sebenar murid. membuat rekaan dan corak. Hebert Read. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional.1 Maklumat Sokongan Abdul Shukor Hashim (1999) dalam kajian bertajuk ‘Kajian Klinikal Lukisan Kanakkanak Mengikut Perkembangan. mencantum.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pengalaman yang diperoleh dalam seni visual bukan sahaja memupuk bakat dalam penghasilan karya tetapi turut juga memupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan murid. murid-murid boleh menghasilkan kraf tradisional bermotifkan flora atau fauna secara kreatif. Pembelajaran seni visual melalui aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual membantu guru menanamkan semangat patrotisme dan nilai murni seperti kebersihan dan kepekaan. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Rhodda Kellog. beberapa orang tokoh pendidik seni di negara barat telah membuat kajian tentang perkembangan seni kanak-kanak.2.’ menjelaskan bahawa tidak banyak para pendidik seni di Malaysia memikirkan perkembangan lukisan kanak-kanak berbanding di negara-negara barat. Dalam membentuk dan membuat binaan pula murid dapat menggunakan bahan kutiapan dan objek alam yang sesuai dengan beberapa kemahiran seperti memotong. 3. Menurut Abdul Shukor Hashim. Kegiatan menggambar menggalakkan murid menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati di persekitaran. menampal. June Me Fee.

dimana mereka telah dapat meniru objek-objek dihadapan mereka. media dan teknik yang digunakan dalam penghasilan karya. Tema 100% kesemuanya menggambarkan tema yang berkisar persekitaran manusia seperti alam semulajadi. garisan. Setiap bentuk objek yang dihasilkan adalah jelas. tema.Abdul Shukor Hashim telah menjalankan kajian ke atas 130 buah lukisan kanak-kanak Malaysia (sekitar Lembah Klang dari berbagai peringat umur hingga remaja iaitu berumur 2 hingga 17 tahun dengan kaedah klinikal mengikut tahap perkembangan seperti yang dinyatakan oleh Victor Lowenfeld. Rupa dan Bentuk 100% pada peringkat ini. ini adalah kerana lakaran yang dihasilkan adalah pengalarnan rnereka sendiri terhadap perkara-perkara yang rnereka lihat dan narnpak setiap hari. Apa yang dihasilkan tidak tersusun seolah-olah tidak ada kaitan diantara satu sarna lain. 13% seorang sahaja yang rnernpunyai daya irnaginasi yang kurang. Saya hanya mengambil analisis peringkat umur 4 hingga 7 tahun (Tahap Pra Skematik) untuk melihat tahap perkembangan lukisan kanak-kanak mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji. hari keluarga. warna. HBAE1103 14 . walaupun dalam keadaan yang tidak teratur. iaitu daya imaginasi. susun atur dan komposisi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Abdul Shukor Hashim. 25% rnernpunyai daya irnaginasi Daya Imaginasi yang sederhana kerana garnbaran yang dihasilkan rnasih lagi tidak rnenepati dan rnasih lagi tidak tentu kedudukannya. Kriteria Hasil Analisis 50% rnernpunyai daya irnaginasi yang tinggi. enam kategori huraian tentang tahap kematangan kanak-kanak dari pelbagai peringkat umur yang dperjelaskan berpandukan lapan kriteria yang telah dinyatakan. rupa dan bentuk. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah mula melukis gambaran figura dan ditambah dengan objek-objek lain pada permukaan kertas. rumahku syurgaku dan sebagainya. Hasil analisis ditunjukkan dalam bentuk jadual di bawah. kanak-kanak sudah mula mengenali bentuk atau objek yang dilakar. Lukisan-lukisan tersebut dianalisis berdasarkan beberapa kriteria.

Pada peringkat ini mereka agak berani dan meyakinkan. Mereka sudah mempunyai keinginan untuk mengolah bentuk-bentuk yang mempunyai kaitan yang dilakarkan dalam suasana yang lengkap. penggunaan satu media nampaknya mengongkong kebebasan mereka. lni adalah kerana kanak-kanak ini sudah mula mengenali objek-objek di sekeliling mereka. Warna 100% kanak-kanak pada peringkat ini masih lagi menggunakan warnawarna yang kontras. Mereka didapati menghasilkan karya yang lebih berani kerana kebebasan menggunakan media.Susunatur Dan Komposisi 100% kesemuanya dapat menggambarkan hasil karya dalam keadaan yang teratur. Berdasarkan hasil kajian Abdul Shukor Hasim (1999). Pemilihan krietria oleh HBAE1103 15 . garisan yang dihasilkan adalah pelbagai jenis. tahap perkembangan lukisan kanakkanak bersesuaian dengan organisasi kurikulum dan bidang aktiviti. Mereka masih lagi gemar menggunakan warna yang berbagai-bagai walaupun ada sebahagian daripada mereka yang sudah pandai memadankan warna-warna yang lebih lembut 'harmoni' Media 100% kanak-kanak pada lingkungan umur ini masih lagi menggunakan media yang ringkas seperti pensil.charcoal' dan 'water colour'. pensil warna dan krayon. Penghasilan idea nampak lebih terkawal kerana sensitiviti atau deria rasanya serta pengawalan gerak geri telah dapat diselaraskan walaupun tidak sepenuhnya. Mereka belum pasti akan sesuatu tetapi gambaran kasar sudah mula menampakkan lakaran seni berdasarkan penggunaan dan kualiti garisan dalam penghasilan karya mereka. Garisan 100% pada peringkat ini juga. Contohnya : jika diminta menghasilkan dua buah lukisan yang menggunakan pensil dan krayon. Penggunaan terpulang kepada kreativiti pelajar itu sendiri. tetapi terdapat sebahagian daripada mereka yang mahu mencuba media yang barn seperti . jika mereka berminat pada krayon mereka didapati kurang aktif pada media yang lain. Bagi sebahagian besar kanak-kanak pada peringkat ini masih mengalami kesukaran untuk menggayakan dan memegang pensil.

pada peringkat prasematik (4-7 tahun). apresasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Sumber: http://www. Contoh lukisan seperti di bawah ini. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. peringkat skematik dan peringkat realism. Berikut adalah tahap perkembangan lukisan kanak-kanak menurut Lowenfeld (1975) pada peringkat prasematik.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. HBAE1103 16 .learningdesign. Menekankan penyusunan objek dalam imej. kanak-kanak kurang cenderong untuk melukis imej objek tetapi lebih suka menghasilkan lukisan mengikut skema atau konsep tertentu. Kanak-kanak sudah tahu mengaplikasikan beberapa asas seni visual seperti satah udara dan tanah. Contoh lukisan seperti berikut. Menurut Lowenfeld (1975). iaitu pemerhatian secara aktif. Kajian teori perkembangan lukisan kanak-kanak menurut Lowenfeld juga ada kaitannya dengan oragnisasi kurikulum dan juga bidang aktiviti yang terdapat dalam kurikulum seni visual.html Peringkat selanjutnya ialah peringkat skematik (7-9 tahun). Kementerian Pelajaran Malaysia.pengkaji untuk menilai perkembangan lukisan kanak-kanak bersesuaian dengan empat aspek utama dalam organisasi. Aktiviti yang disediakan dalam kajian ini bersesuaian dengan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum seni visual yang digubal oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. lukisan yang dihasilkan memperlihatkan kanak-kanak telah mula mencuba untuk melukis objek yang terdapat di sekeliling mereka dengan menggunakan garisan. Saya mengambil tiga peringkat perkembangan sahaja kerana berkaitan dengan Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah.

Contoh karya seperti di bawah ini.Sumber: http://www. Contoh hasil kerja murid HBAE1103 17 . Imej lebih realistik dan lebih teliti. Oleh itu.learningdesign.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. Sumber: http://www. mereka bersikap individualistik dan berusaha menghasilkan karya yang lebih berkualiti.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing.html Berikut pula adalah beberapa keping gambar yang diambil di salah sebuah sekolah rendah di Keningau yang menunjukkan contoh hasil kerja murid dan gambar semasa proses kerja. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan kritikal dengan karya sendiri.html Pada peringkat lukisan realism (9-12 tahun) kanak-kanak masih mengekalkan konsep dan skema tertentu.learningdesign. Mereka sudah tahu membandingkan karya mereka dengan karya rakan sebaya.

Perancangan aktiviti seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu guru seni visual memperkembangkan empat domain iaitu kognitif. membuat rekaan dan corak.Proses kerja murid menghasilkan kerja seni visual 4. Oleh itu. kreatif dan produktif melalui penerapan empat aspek utama dalam organisasi kurikulum dalam setiap kegiatan menggambar.1 Kesimpulan Sebagai kesimpulan Pendidikan Seni Visual adalah penting untuk dipelajari oleh setiap murid di sekolah sama ada di peringkat rendah ataupun menengah. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. afektif dan kreativiti dan sosial murid-murid sesuai dangan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (3943 patah pekataan) HBAE1103 18 . kritis. psikomotor. guru seni visual bertanggungjawab untuk merealisasikan matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan menghasilkan suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan yang bersesuaian dengan kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual dan teori-teori tentang perkembangan lukisan dan kreativiti kanak-kanak. Kurikulum yang terkandung dalam Pendidikan Seni Visual mampu melahirkan murid yang seimbang dan harmonis.

RUJUKAN Abdul Shukor Hashim (1999).pdf dimuat turun pada 4 November 2012 Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). Bhd. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Universiti Terbuka Malaysia. Kuala Lumpur. The Benefit of Art Education dalam http://abrakadoodle. Seni dalam Pendidikan.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. Kuala Lumpur. Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni Siri Pendidikan Perguruan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003).learningdesign. Rousliluddin bin Ambia dan rakan-rakan (2006).uitm.html dimuat turun pada 4 November 2012. Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Iberahim Nasir & Iberahim Hassan (2003) Pendidikan Seni untuk maktab dan universiti. PTS Publication & Distributors. Drawing Development in Children dalam http://www. Sukatan Pelajaran Bersepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Pengenalan Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur Universiti Terbuka Malasyia.my/3342/1/LP_ABDULSHUKOR_HASHIM_99_24.com/benarted. Zulkifli Yaakob dan Mohd Jamel Ismail (2007). Universiti Terbuka Malaysia. Perkembangan Seni dan Kanak-kanak. HBAE1103 19 . Mazlan Bin Mohamad (1996). Kajian Klinikal Lukisan Kanak-kanak Mengikut Tahap Perkembangan dalam http://eprints.htm dimuat turun pada 4 November 2012. Batu Caves. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.edu.

HBAE1103 20 .

HBAE1103 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->