[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013

]

PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 (Rujukan 2013) Bil. 1 Hlm. Deskriptor Evidens Tilawah Al-Quran ( Merangkumi Ayat 1 – 164 Surah Ali ‘Imran ) 1 B1D1E1 : Membaca Membaca ayat-ayat bacaan Hidayah Sumber Kebahagiaan B1D1E1 surah Ali ‘Imran ayat daripada surah Ali ‘Imran B1D2E1 mengikut bacaan guru. 1 – 200. B2D1E1 B1D2E1 : Menghafaz Menghafaz kalimah serta B2D2E1 ayat-ayat dalam surah potongan ayat daripada surah B3D1E1 Ali ‘Imran. Ali ‘Imran. B3D2E1 B2D1E1 : Membaca Membaca ayat-ayat bacaan B4D1E1 daripada surah Ali ‘Imran dengan surah Ali ‘Imran ayat B4D2E1 bimbingan guru. 1 – 200. B5D1E1 B2D2E1 : Menghafaz Menghafaz ayat daripada surah B5D2E1 Ali ‘Imran dengan betul. ayat-ayat dalam surah B6D1E1 Ali ‘Imran. B6D2E1 B3D1E1 : Membaca Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan surah Ali ‘Imran ayat betul tanpa bimbingan. 1 – 200. B3D2E1 : Menghafaz Menghafaz ayat surah Ali ‘Imran dengan betul dan bertajwid. ayat-ayat surah Ali ‘Imran B4D1E1 : Membaca Membaca ayat-ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, surah Ali ‘Imran ayat bertajwid dengan pemerhatian 1 – 200. yang khusus kepada hukum mim sakinah. B4D2E1 : Menghafaz Menghafaz ayat daripada surah ayat-ayat tertentu dalam Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. surah Ali ‘Imran. Tajuk Tugasan Ayat 1 - 9

Ayat 8

Ayat 1 - 9

Ayat 8

Ayat 1 - 9

Ayat 8

Ayat 1 - 9

Ayat 8

1|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B5D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B5D2E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B6D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B6D2E1 : Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. 2 Ilmu Penyuluh Kehidupan B1D1E1 (2) B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B3D2E1 B4D1E1 B4D2E1 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B6D2E1 9 B1D1E1: Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B1D1E1: Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B1D2E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B2D2E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B3D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B3D2E1 : Menghafaz ayat-ayat surah Ali ‘Imran

Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasihh dan boleh dicontohi. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran mengikut bacaan guru. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan bimbingan guru. Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah Ali ‘Imran. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan betul tanpa bimbingan. Menghafaz ayat surah Ali ‘Imran dengan betul dan bertajwid.

Ayat 1 – 9

Ayat 8 Ayat 1 – 9

Ayat 8

Ayat 14 - 19

Ayat 14 - 19

Ayat 18

Ayat 18

Ayat 14 - 19

Ayat 18

2|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B4D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200.

B4D2E1 : Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B5D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B5D2E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B6D1E1 : Membaca surah Ali ‘Imran ayat 1 – 200. B6D2E1 : Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. 3 Menginsafi Kekuasaan Allah B1D3E1 B2D3E1 B2D4E1 B3D3E1 B3D4E1 B4D3E1 B4D4E1 B5D3E1 B5D4E1 17 B1D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B2D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B2D4E1 : Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran

Membaca ayat-ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum mim sakinah. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancer. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasihh dan boleh dicontohi. Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah Ali ‘Imran. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul. Menyatakan isi kandungan ayatayat surah Ali ‘Imran.

Ayat 14 – 19

Ayat 18 Ayat 14 – 19

Ayat 18 Ayat 14 – 19

Ayat 18

Ayat 26

Ayat 26

Ayat 26

3|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B6D3E1 B6D4E1

B3D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B3D4E1 : Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B4D3E1 : Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B4D4E1 : Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat dalm surah Ali ‘Imran. B5D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B5D4E1 : Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B6D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B6D4E1 : Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B1D3E1: Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran.

Menghafaz ayat surah Ali ‘Imran dengan betul dan bertajwid. Mengamal isi kandungan ayatayat daripada surah Ali ‘Imran.

Ayat 26

Ayat 26

Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul dan istiqamah. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi. Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah Ali ‘Imran.

Ayat 26

Ayat 26

Ayat 26

Ayat 26

Ayat 26

Ayat 26

4

Menghargai Sunnatullah B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1

26

Ayat 27

4|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B4D3E1 B5D3E1 B6D3E1

B2D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B3D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B4D3E1 : Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B5D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. B6D3E1 : Menghafaz ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran. 34 43 54

Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul. Menghafaz ayat surah Ali ‘Imran dengan betul dan bertajwid. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid dan lancar. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Menghafaz ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi. TIADA TIADA Menyatakan isi kandungan ayat-ayat surah Ali ‘Imran.

Ayat 27

Ayat 27

Ayat 27

Ayat 27

Ayat 27

5 6 7

Perpaduan Asas Kesejahteraan Dakwah Tanggungjawab Bersama Segera Bertaubat dan Beristighfar B2D4E1 B3D4E1 B5D4E1 B6D4E1

B2D4E1 : Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran B3D4E1 : Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran.

Ayat 133 - 136

Mengamal isi kandungan ayatayat daripada surah Ali ‘Imran.

Ayat 133 – 136

B4D4E1 : Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat dalam surah Ali ‘Imran.

Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul.

Ayat 133 – 136

5|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B5D4E1 : Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. B6D4E1 : Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali ‘Imran. 8 9 Mencontohi Dakwah Rasulullah Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama B1D4E1 B2D5E1 B3D5E1 B4D5E1 B5D5E1 B6D5E1 64 71 Hadith B1D4E1 : Mengetahui isi kandungan hadis B2D5E1 : Memahami isi kandungan hadis B3D5E1 : Memahami isi kandungan hadis. B4D5E1 : Mengamalkan isi kandungan hadis. B5D5E1 : Menghayati isi kandungan hadis. B6D5E1 : Menghayati isi kandungan hadis. 10 Sedekah Pemangkin Kesejahteraan B1D4E1 B2D5E1 B3D5E2 B4D5E2 B5D5E1 B6D5E1 77 B1D4E1: Mengetahui isi kandungan hadis B2D5E1 : Memahami isi kandungan hadis B3D5E2 : Memahami isi kandungan hadis.

Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul dan istiqamah. Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali ‘Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. TIADA Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan : Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan : Melakukan cara mencegah kemungkaran. Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul. Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul dan istiqamah. Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan : Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan : Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis.

Ayat 133 – 136

Ayat 133 – 136

Tanggungjawab setiap mukmin Tanggungjawab setiap mukmin Tangan, lisan, hati Tangan, lisan, hati Tangan, lisan, hati Tangan, lisan, hati Kelebihan bersedekah Kelebihan bersedekah Amalan dalam hadis

6|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B4D5E2 : Mengamalkan Melakukan amalan-amalan isi kandungan hadis. sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab. B5D5E1 : Menghayati isi kandungan hadis. Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab dan istiqamah. Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab, istiqamah dan boleh dicontohi.

Melakukan dengan beradab

Melakukan dengan beradab dan istiqamah. Melakukan dengan beradab, istiqamah dan dicontohi. Al-Asma al-Husna

B6D5E1 : Menghayati isi kandungan hadis.

11

Beriman kepada Asma AlHusna

1

Al-Asma’ Al-Husna B1D5E1

82

2 3

Al-Wahid : Allah Maha Esa Al-Rahman : Allah Maha Pemurah B2D6E1 B3D6E1 B4D6E1

87 91

Akidah B1D5E1 : Mengetahui Menyatakan pengertian sifat-sifat Allah berdasarkan al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli. TIADA B2D6E1 : Memahami nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli B3D6E1 : Memahami nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli Menyatakan nama-nama Allah yang bersifat dengan sifat alAsma al-Husna

Al-Rahman

Mengamalkan nilai-nilai Al-Asma Al-Husna dalam kehidupan.

Al-Rahman

7|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

4

Al-Rahim : Allah Maha Penyayang B2D6E1 B3D6E1 B4D6E1

96

B4D6E1 : Menghayati nama-nama Allah yang bersifat dengan Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli. B2D6E1 : Memahami aspek tauhid. B3D6E1 : Memahami nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli B4D6E1 : Menghayati nama-nama Allah yang bersifat dengan Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli. B2D6E1 : Memahami aspek tauhid.

Membudayakan sifat-sifat alAsma al-Husna dalam kehidupan.

Al-Rahman

Menyatakan nama-nama Allah yang bersifat dengan sifat alAsma al-Husna Mengamalkan nilai-nilai Al-Asma Al-Husna dalam kehidupan.

Al-Rahim

Al-Rahim

Membudayakan sifat-sifat alAsma al-Husna dalam kehidupan.

Al-Rahim

5

Al-Hakim : Allah Maha Bijaksana B2D6E1 B3D6E1 B4D6E1

102

B3D6E1 : Memahami nama-nama Allah yang bersifat dengan Al-Asma al-Husna serta dalil naqli dan aqli B4D6E1 : Menghayati Membudayakan sifat-sifat alnama-nama Allah yang Asma al-Husna dalam bersifat dengan Asma kehidupan. al-Husna serta dalil naqli dan aqli.

Menyatakan nama-nama Allah yang bersifat dengan sifat alAsma al-Husna Mengamalkan nilai-nilai Al-Asma Al-Husna dalam kehidupan.

Al-Hakim

Al-Hakim

Al-Hakim

8|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

12

Al-‘Alim : Allah Maha Mengetahui 7 Al-‘Adl : Allah Maha Adil Kesan Beriman kepada Allah B1D6E1 B3D7E1 6

108 114 120 B1D6E1 : Mengetahui kesan-kesan beriman kepada Allah SWT. B3D7E1 : Memahami kesan beriman kepada Allah. B1D7E1 : Mengetahui beriman kepada Malaikat. B2D7E1 : Memahami beriman kepada Malaikat. B2D8E1 : Memahami beriman kepada Malaikat.

TIADA TIADA Menyebut bahagian-bahagian Tauhid

Menjelaskan kesan beriman kepada Allah dari aspek.

13

Beriman kepada Malaikat

1

Keunikan Malaikat B1D7E1 B2D7E1

125

Menyatakan maksud secara ringkas.

Perbuatan, perkataan, pemikiran, penampilan. Maksud Malaikat

Menyatakan pengertian.

2

Tugas-tugas Malaikat B2D8E1

131

Menyatakan

3

Kesan Beriman kepada Malaikat B3D8E1

135

B3D8E1 : Memahami kesan beriman kepada Malaikat. B1D8E1 : Mengetahui beriman dengan kitabkitab suci yang diturunkan oleh Allah.

Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

14

Beriman dengan Kitab-kitab Suci B1D8E1 B2D9E1 B3D9E1

138

Menyatakan maksud

Tauhid Uluhiyah, Rububiyyah dan Asma’ wa sifat. Sifat-sifat Malaikat, Namanama Malaikat yang wajib diketahui, Tugastugas Malaikat. Melakukan kebaikan dan tinggal kemungkaran Beriman dengan kitab-kitab suci

9|Halaman : Muhammad Azmi Hamdan : PFS : 0125711861

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B4D7E1

15

Solat Qasar dan Jama’ B2D10E1 B3D10E1 B4D8E1

144

16

Puasa Menjaga Keperibadian Muslim

1

Ibadah Puasa B2D11E1 B3D11E1

151

B2D9E1 : Memahami beriman dengan kitabkitab suci yang diturunkan oleh Allah. B3D9E1 : Memahami beriman dengan kitabkitab suci yang diturunkan oleh Allah. B4D7E1 : Menghayati beriman dengan kitab suci al-Quran. Ibadah B2D10E1 : Memahami konsep solat jama’ dan qasar. B3D10E1 : Melaksanakan solat jama’ dan qasar. B4D8E1 : Melaksanakan solat jama’ dan qasar. B2D11E1 : Memahami konsep puasa. B3D11E1 : Melaksanakan ibadah puasa.

Menyatakan

Nama-nama kitab suci dan penerimanya. Kandungan AlQuran.

Menyatakan aspek kandungan al-Quran.

Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan ajaran. Solat jama’ dan qasar Amali solat

Menerangkan kaifiyat Melakukan amali solat jama’ dan qasar. Melakukan amali solat jama’ dan qasar dengan betul. Menjelaskan rukun puasa dengan betul. Melakukan ibadah puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa.

Amali solat dengan betul Rukun puasa Meninggalkan perkara membatalkan puasa

2

Golongan yang Harus Berbuka Puasa

157 TIADA

10 | H a l a m a n : M u h a m m a d A z m i H a m d a n : P F S : 0 1 2 5 7 1 1 8 6 1

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

17

Menghayati Bulan Ramadhan B1D9E1 B2D12E1 B3D12E1

163

B1D9E1 : Mengetahui penghayatan Bulan Ramadhan. B2D12E1 : Memahami penghayatan Bulan Ramadhan. B3D12E1 : Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadhan. B1D10E1 : Mengetahui Zakat Fitrah. B2D13 : Memahami konsep zakat fitrah

Menyatakan keistimewaan

Keistimewaan Ramadhan Amalan sunat

Menyatakan amalan-amalan sunat dalam Bulan Ramadhan. Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadhan dengan:

18

Zakat Fitrah B1D10E1 B2D13E1 B2D13E2 B2D13E3

168

Menyatakan pengertian B2D13E1 : Menyatakan syarat wajib dan sah zakat fitrah B2D13E2 : Menyatakan waktuwaktu mengeluarkan zakat fitrah B2D13E3 : Menyebut golongan yang berhak menerima zakat..

Membaca AlQuran, Melakukan solat Tarawih dan Bersedekah. Zakat Syarat wajib dan sah Waktu zakat

Golongan penerima zakat. Riwayat Hidup

19

Saidina Umar Al-Khatab Pentadbir yang Ulung B1D11E1 B2D14E1 B2D14E2 B3D13E1

Sirah dan Tamadun Islam 174 B1D11E1 : Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B2D14 : Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Menyatakan riwayat hidup tokohtokoh Islam. B2D14E1 : Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam. B2D14E2 : Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam.

Sifat peribadi

Sumbangan

11 | H a l a m a n : M u h a m m a d A z m i H a m d a n : P F S : 0 1 2 5 7 1 1 8 6 1

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B3D13E1 : Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. 20 21 22 23 Saidina Uthman bin Affan Korporat yng Dermawan Saidina ‘Ali bin Abu Talib Pemuda yang Berani Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib Pahlawan Terbilang Saidina Abu Hurairah Perawi Hadis B1D11E1 B2D14E1 B2D14E2 B3D13E1 179 185 191 197 B1D11E1: Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B2D14 : Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam. TIADA TIADA TIADA Menyatakan riwayat hidup tokohtokoh Islam. B2D14E1 : Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam. B2D14E2 : Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam.

Iktibar

Riwayat hidup

Sifat peribadi

Sumbangan Iktibar

B3D13E1 : Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. 24 25 Saidina Abdul Rahman bin ‘Auf ahli Perniagaan Berwawasan 1 Pembinaan Masjid Kepimpinan B1D12E1 Rasulullah di B2D15E1 Madinah B3D14E1 203 209 B1D12E1: Mengetahui kepimpinan Rasulullah di Madinah : Pembinaan masjid dan kepentingannya. B2D15E1 : Memahami kepimpinan Rasulullah di Madinah : Pembinaan masjid dan

TIADA Menyatakan tentang masjid pertama yang dibina pada zaman Rasulullah. Masjid pertama

Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah.

Peranan masjid

12 | H a l a m a n : M u h a m m a d A z m i H a m d a n : P F S : 0 1 2 5 7 1 1 8 6 1

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

2

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar B1D12E1 B2D15E2 B3D14E2 B3D14E3

26

Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan B4D9E1 B5D6E1 B6D6E1

kepentingannya. B3D14E1 : Memahami kepimpinan Rasulullah di Madinah : Pembinaan masjid dan kepentingannya. 214 B1D12E1: Mengetahui kepimpinan Rasulullah di Madinah : Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. B2D15E2 : Memahami kepimpinan Rasulullah di Madinah : Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. B3D14E2 : Memahami kepimpinan Rasulullah di Madinah : Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. B3D14E3 : Memahami kepimpinan Rasulullah di Madinah : Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Adab dan Akhlak Islamiyah 220 B4D9E1 : Melaksanakan adab dalam kehidupan seharian, bersosial, dan menunaikan ibadah.

Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah.

Iktibar

Menyatakan tentang asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Asas perpaduan

Menyatakan cara Rasulullah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar.

Cara persaudaraan

Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin. Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin.

Iktibar

Mencontohi pengorbanan

Melakukan dengan betul adab;

Terhadap muslim dan bukan muslim, Beribadah.

13 | H a l a m a n : M u h a m m a d A z m i H a m d a n : P F S : 0 1 2 5 7 1 1 8 6 1

[ PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2 – 2013 ]

B5D6E1 : Melaksanakan adab dalam kehidupan seharian, bersosial, dan menunaikan ibadah. B6D6E1 : Mengamalkan adab dalam kehidupan seharian, bersosial, dan menunaikan ibadah. 27 28 29 30 31 32 33 Menghayati Adab Berjiran Menjaga Maruah Diri Menjaga Keharmonian Diri Memelihara Kesucian Masjid dan Surau Memelihara Kesucian Mahaf Doa Penyeri Kehidupan Wawasan Beribadah 226 232 237 243 248 252 257

Melakukan dengan betul dan istiqamah.

Terhadap muslim dan bukan muslim, Beribadah. Terhadap muslim dan bukan muslim, Beribadah.

Melakukan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. “ “ “ “ “ “ “

14 | H a l a m a n : M u h a m m a d A z m i H a m d a n : P F S : 0 1 2 5 7 1 1 8 6 1