TILAWAH Ayat Kefahaman BAND DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2D4 Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah

ali-Imran B2D4E1 Menyatakan isi kandungan ayat-ayat surah ali-Imran iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar)

Contoh instrumen Latihan bertulis i. Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) Tandakan (√ ) pada isi kandungan ayat 26 berdasarkan jadual berikut: Bil 1 2 3 Isi kandungan Mukjizat Rasulullah S.A.W Kekuasaan Allah S.W.T Allah berkuasa memuliakan/menghina seseorang. (√ )

ii. Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar) Ayat 133-136 menjelaskan tentang sifat orang yang bertaqwa. Tandakan (√ ) pada sifat tersebut: Bil 1 2 3 4 5 Pernyataan Membelanja harta pada jalan Allah Mengawal diri ketika marah Menghormati ibubapa Memaafkan kesalahan orang lain Rajin menuntut ilmu (√ )

BAND

3

DESKRIPTOR EVIDENS

B3D4 Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah ali-Imran B3D4E1 Mengamal isi kandungan ayat-ayat daripada surah ali-Imran iaitu: • ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) • ayat 133 – 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar)

Contoh instrumen Latihan bertulis Adakah anda beramal dengan perkara-perkara berikut? Bil 1 2 3 4 HADIS BAND DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2D5 Mengetahui isi kandungan hadis. B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: • Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin • Hadis 2: Kelebihan Bersedekah Perkara Sentiasa berdoa selepas solat Bertawakal Berbuat baik kepada manusia Berusaha bersungguh-sungguh (√ )

Contoh instrumen Latihan bertulis i. Hadis 1 Senaraikan cara mencegah kemungkaran berdasarkan hadis. i. ii. iii. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

ii. Hadis 2 Pemberi _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ IBADAH _______________________ Penerima _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Kelebihan bersedekah

Puasa BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis Terangkan keistimewaan bulan Ramadhan. 1 B1D9 Mengetahui penghayatan bulan Ramadhan. B1D9E1 Menyatakan keistimewaan bulan Ramadhan.

Keistimewaan bulan Ramadhan

BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis

2 B2D11 Memahami konsep puasa B2D11E1 Menjelaskan rukun puasa dengan betul.

Nyatakan 2 rukun puasa. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________

BAND DESKRIPTOR

2 B2D12

Memahami penghayatan bulan Ramadhan. EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis Senaraikan 3 amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadhan. 1. ________________________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________________ B2D12E1 Menyatakan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadhan.

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

3 B3D12 Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan. B3D12E1 Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan dengan: • Membaca al-Quran. • Melakukan solat Tarawih. • Sedekah.

Contoh instrumen Senarai semak: Tandakan amalan-amalan sunat yang anda pernah lakukan dalam bulan Ramadhan. Bil 1 2 3 Zakat BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen Soal jawab Nyatakan pengertian zakat fitrah 1 B1D10 Mengetahui zakat fitrah B1D10E1 Menyatakan pengertian zakat fitrah Amalan sunat Membaca alQuran Solat Tarawih Bersedekah (√ )

BAND DESKRIPTOR

2 B2D13

Memahami konsep zakat fitrah EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis Senaraikan syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. ________________________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________________ B2D13E1 Menyatakan syarat-syarat wajib zakat fitrah

BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis

2 B2D13 Memahami konsep zakat fitrah B2D13E2 Menyatakan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah

Lengkapkan jadual di bawah. HUKUM WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT Bermula daripada terbenam matahari pada akhir Ramadhan. Sunat Selepas solat sunat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. Haram Sepanjang bulan Ramadhan.

BAND DESKRIPTOR

2 B2D13

Memahami konsep zakat fitrah EVIDENS Contoh instrumen Latihan bertulis B2D13E3 Menyebut golongan yang berhak menerima zakat

Mualaf

Golongan yang berhak menerima zakat fitrah

Ibnu Sabil (Musafir)

SOLAT JAMAK DAN QASAR BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen Soal jawab 1. Jelaskan cara solat jamak . 2. Jelaskan cara solat qasar. BAND DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3D10 Melaksanakan solat jamak dan qasar B3D10E1 2 B2D10 Memahami konsep solat jamak dan qasar B2D10E1 Menerangkan kaifiat solat jamak dan qasar

Melakukan amali solat jamak dan qasar Contoh instrumen Pemerhatian – Melihat amali semua pelajar secara umum

BAND DESKRIPTOR EVIDENS Contoh instrumen

4 B4D8 Melaksanakan solat jamak dan qasar B4D8E1 Melakukan amali solat jamak dan qasar dengan betul

Pemerhatian – Melihat amali semua pelajar dari sudut niat dan cara solat dilakukan

SIRAH BAND DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1D1 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B1D11E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam • Saidina Umar Al-Khattab • Saidina Abu Hurairah

Contoh instrumen Soal jawab

Ceritakan secara ringkas riwayat hidup: i. ii. Saidina Umar Al-Khattab Saidina Abu Hurairah R.A

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

2 B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B2D14E1 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam

Contoh instrumen Latihan bertulis

• •

Saidina Umar Al-Khattab Saidina Abu Hurairah

Senaraikan 3 sifat peribadi tokoh-tokoh Islam berikut:

Saidina Umar AlKhattab

Saidina Abu Hurairah R.A

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

2 B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam • Saidina Umar Al-Khattab

Contoh instrumen Latihan bertulis i.

Saidina Abu Hurairah

Lengkapkan jadual di bawah mengenai sumbangan Saidina Umar Al-Khattab PENDIDIKAN 1. DAKWAH 1. Menghantar ulama ke serata tempat untuk berdakwah 2. 3. PEMBANGUNAN NEGARA 1.

2. 3. Mengasakan taqwim Islam

2. Mendirikan rumah persinggahan untuk musafir 3.

ii.

Nyatakan sumbangan Saidina Abu Hurairah R.A

Sumbangan Abu Hurairah

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

3 B3D13 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam B3D13E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam • Saidina Umar Al-Khattab

Contoh instrumen Soal jawab

Saidina Abu Hurairah

Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada tokoh-tokoh tersebut?

BAND DESKRIPTOR

1 B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: • Pembinaan masjid dan kepentingannya

EVIDENS Contoh instrumen Soal jawab

B2D12E1 Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Rasulullah SAW.

Sebutkan nama masjid pertama yang dibina pada zaman Rasulullah S.A.W.