P. 1
Doa ZAKAT

Doa ZAKAT

|Views: 158|Likes:
Published by yugailmy

More info:

Published by: yugailmy on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Doa Berzakat

Posted on 7 Mei 2011 by Tausiyah Islami Dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Hal ini sesuai dengan bunyi firman Allah Swt “Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka. Lalu doakanlah mereka sebab hal itu akan menentramkan mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (QS at-Taubah: 103) Nabi saw juga biasa mendoakan orang yang berbuat kebaikan. Namun demikian, tidak ada doa khusus yang beliau ajarkan terkait dengannya. Yang penting isinya berupa kebaikan dunia dan akhirat. Di antara bentuk doa yang bisa dibaca adalah: jazakkallah fiima a’thayta wa ja’alahu laka thohuran wa baraka laka fima abqayta Artinya: (Semoga Allah membalas apa yang kau berikan, menjadikannya sebagai penyuci, dan semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki)

Doa Niat Zakat Fitrah
3 September 2010 · by pawiet · in dari BLOG er's, Islami. ·

5 Votes

Rosululloh SAW mewajibkan zakat fitrah satu sho’ dari kurma atau satu sho’ dari gandum atas hamba/budak dan orang merdeka. Sebagaimana sujud sahwi yang menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang yang telah menetapi syarat wajibnya. Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan. laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan : “Rosululloh SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan bagi yang puasa daripada siasia dan kekotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang miskin. maka (termasuk) zakat yang diterima.ia berkata. maka (termasuk) shodaqoh dari beberapa shodaqoh”. Membersihkan jiwa dan menyempurnakan pahalanya orang yang telah berpuasa Romadlon. Dalam hadits riwayat Bukhori Muslim diriwayatkan : “Dari Ibnu Umar RA . Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum sholat. Dan barang siapa mengeluarkan zakat setelah sholat. Dan Rosul memerintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat (Idul fitri)” Diantara hikmah syari’ah zakat fitrah yang bisa kita ambil adalah : 1. yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin.menjadi sempurna. nilai ibadah puasa Romadlon yang barangkali berkurang karena hal-hal yang kurang baik yang dilakukan seorang muslim. dan mulai diwajibkan pada dua hari menjelang hari ‘Idul fitri pada tahun kedua Hijriah. sebab menemui sebagian bulan Romadlon dan bulan Syawal. Dalam riwayat lain disebutkan : .1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUMNYA. Zakat fitrah khusus disyari’ahkan kepada ummat Nabi Muhammad. Dengan berzakat fitrah. zakat ru’us atau shodaqoh fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu.

pakaian. 3.dengan syarat sebagai berikut : 1. Bagi orang yang tidak menetapi persyaratan diatas.yaitu menemui sebagian bulan Romadlon dan bulan Syawal. Baik untuk keperluan dirinya sendiri ataupun orang-orang yang wajib dinafkahi. standar lebih tidaknya mencakup harta yang menjadi kebutuhan pokok. Bukan berarti. apabila pada han ‘Idil Fitri tidak mempunyai kelebihan. Daruquthni dan Baihaqi) 2. maka tidak wajib zakat walaupun (yakin) keesokan harinya punya kelebihan. tidak diangkat puasa tersebut kecuali dengan zakat fitrah” (HR. Lebih jauh. apakah mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. alat-alat rumah tangga dan lain-lain. maksud dari ‘(tidak diangkat)’ adalah sebagai kinayah dari sempurnanya puasa (Romadlon) itu tergantung dari orang yang berpuasa. namun sunnah untuk hutang guna untuk fitrah. tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitab As-Syarqowi diterangkan. Membahagiakan orang-orang fakir. 2.tanpa zakat fitrah berarti puasa tidak diterima.“Puasa Romadlon itu digantungkan diantara langit dan bumi. seperti tempat tinggal yang layak (tidak berlebihan). Islam.baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya. maka tidak wajib menjual harta pokok guna untuk membayar zakat fitrah. 2.harta atau nilai uang “yang lebih” dari yang diperlukan pada malam dan siangnya hari raya. Merdeka (bukan budak/hamba sahaya) 3. 2. Rosululloh SAW bersabda (yang artinya): “Kayakanlah mereka (orang-orang faqir) dari kehinaan meminta-minta dihari ini” (HR. Islam. Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH. Mempunyai makanan. Oleh sebab itu. Abu Hafs bin Syahin) Dalam I’anah At-Tholibin dijelaskan. Artinya. . Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. ‘devinisi lebih’ dalam zakat fitrah diartikan mempunyai kelebihan makanan atau materi dari yang diperlukan pada malam dan siangnya hari ‘Idil Fitri.Sedangkan syarat wajib bagi orang yang dizakati adalah : 1. apabila saat waktu wajib fitrah tidak mempunyai kelebihan makanan/materi. MEKANISME DAN KADARNYA ZAKAT FITRAH.

Maka makanan pokok yang digunakan untuk zakat adalah jagung dan diberikan pada golongan penerima zakat di Madura. maka tetap wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Apabila tempat dan standart makanan pokok dari orang yang dizakati dan orang yang menzakati berbeda. b. maka boleh menggunakan salah satu dari jenis makanan tersebut. Satu sho’ tersebut kurang lebih 2. seperti beras campur jagung. Berupa bahan makanan. Oleh sebab itu. walaupun kurang dari satu sho’. tidak boleh menggunakan makanan pokok campuran. yaitu makanan. jenis gandum. Satu sho’ untuk setiap orang. beras campur gandum dan lain-lain. Seorang ayah yang berada didaerah Kediri dengan makanan pokok beras. Apabila terdapat beberapa makanan pokok yang terlaku. maka jenis makanan pokok yang digunakan zakat dan tempat memberikannya disesuaikan dengan daerahnya orang yang dizakati.5 Kg.75 Kg. Dikeluarkan ditempat orang yang dizakati. tidak campuran. maka metode pentasarufannya (pengeluaran zakatnya) adalah sesuai urutan berikut ini : . Oleh sebab itu. menzakati anaknya yang berada di Madura dengan makanan pokok jagung. Sedangkan seseorang yang mempunyai kewajiban menzakat fitrahi satu keluarga. jenis beras. makanan yang digunakan sebagai zakat fitrah distandartkan dengan makanan yang paling dominan dalam masyarakat pada masa itu. namun agar lebih hati-hati kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan satu sho’ adalah 3 Kg. Dan diperbolehkan menggunakan jenis makanan yang paling banyak mengandung kadar kekuatan (paling mengenyangkan). namun ada pula yang mengatakan bahwa satu sho’ sama dengan 2.Salah satu dari hikmah syari’ah zakat fitrah adalah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang berbahagia (hari raya). dengan memberikan barang yang paling diperlukan dalam hidup. Menurut Madzab Syafi’i. Misalnya. namun makanan/harta yang lebih hanya beberapa sho’ (tidak mencukupi untuk semua keluarga). Diantara syarat-syarat benda yang digunakan sebagai zakat fitrah adalah : a. Makanan pokok yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah kadarnya adalah satu sho’. benda yang digunakan sebagai zakat fitrah harus berupa makanan (bukan uang) yang pada masa itu (tahun/hari raya) dijadikan sebagai makanan pokok oleh mayoritas orang dalam daerah tersebut. Misalnya. Sejenis (tidak campuran) Bahan makanan yang digunakan zakat fitrah harus sejenis. c. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Rasulullah. Dan hukumnya tetap sah. Apabila makanan/harta “yang lebih” jumlahnya kurang dari satu sho’. d. jenis jagung dan lain-lain.

Waktu mengeluarkan / memberikan zakat fitrah terbagi menjadi 5. 4. mulai awal bulan Romadlon sampai awal bulan Syawal (waktu wajib). yaitu : 1. Jika pengakhiran tersebut . zakat fitrah boleh diberikan sejak memasuki bulan Romadlon. 3. Artinya. Yaitu. Oleh sebab itu. orang.1. Waktu haram. setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. sedangkan bayi yang lahir setelah Magribnya 1 Syawal tidak wajib dizakati. Waktu Makruh. Mengeluarkan zaakat fitrah setefah sholat hari raya hukumnya makruh. 2. Orang yang menemui (masih hidup) disebagian bulan Romadlon dan bulan Syawal wajib mengeluarkan zakat fitrah (untuk dirinya sendiri) atau dizakat fitrahi oleh orang yang berkewajiban menanggung nafkahnya atau oleh orang lain dengan seidzin orang yang dizakati. apabila tidak ada udzur. Atas nama ayahnya. 3. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dan 1 Syawal hukumnya haram apabila tanpa udzur. sejak akhir Romadlon (menemui sebagian bulan Romadlon) sampai 1 Syawal (menemui sebagian bulan Syawal). Oleh sebab itu. Yaitu. maka hukumnya tidak makruh. Atas nama ibunya. Yaitu. Atas nama budaknya. Atas nama dirinya sendiri /orang yang mengeluarkan zakat. setelah fajar dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri 1 Syawal. bukan waktu sebelum Romadlon. yang meninggal setelah Magribnya 1 Syawal wajib dizakati. 6. 4. setelah sholat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. 5. Waktu Wajib. seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan. 4. Waktu sunnah. Waktu jawaz. WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH. Yaitu. apabila pengakhiran tersebut karena ada udzur. 2. Atas nama anaknya yang masih kecil. 5. Atas nama anaknya yang sudah besar dan dalam kondisi tidak mampu. Yaitu.

maka yang niat pelaku zakat itu sendiri. alias tidak bisa menggugurkan kewajiban fitrahnya orang yang dizakati. . maka yang melakukan niat adalah pelaku zakat tanpa harus mendapat idzin dari orang yang dizakati. Zakat untuk dirinya sendiri. anak buah atau orang lain yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan pelaku zakat. yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari pelaku zakat. yang fitrahnya menjadi tanggungan dari pelaku zakat. saudara. b. pelaku zakat memberikan makanan yang akan digunakan zakat kepada orang yang akan dizakati. seorang istri yang kaya mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Melihat fenomena zakat fitrah yang memungkinkan dilakukan oleh orang lain (yang menanggung nafkahnya atau yang mendapat idzin dari orang yang dizakati). seorang suami/kepala rumah tangga mengeluarkan zakat atas nama istrinya. maka zakat dan niat dari pelaku zakat hukumnya tidak sah. c. seorang pelaku zakat mengeluarkan zakat atas nama anaknya yang sudah dewasa (kecuali jika dalam kondisi cacat atau sedang belajar ilmu agama). maka hukumnya tidak haram. maka pelaku niat dalam zakat fitrah ada 3 macam : a.karena udzur. seperti menunggu hartanya yang tidak ada ditempat. Zakat untuk orang yang tidak ditanggung fitrahnya. Seperti. atau menunggu orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah merupakan sebuah ibadah fardlu yang sudah barang tentu membutuhkan niat. 5. atau saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya. atau waktu antara memisahkan zakat dan memberikan zakat pada fakir miskin. agar melakukan niat sendiri. Apabila zakat atas nama orang lain. Dan diperbolehkan. Seperti. NIAT ZAKAT FITRAH. maka zakat dan niat dari pelaku zakat dihukumi sah apabila sudah mendapat idzin dari orang yang dizakati. Jika tidak mendapat idzin dari orang yang dizakati. orang yang dizakati wajib mengeluarkan zakat fitrah sendiri. orang tua yang tidak mampu dan lain lain. Sedangkan status dari zakat fitrah yang dikeluarkan setelah 1 Syawal adalah qodlo’. Seperti. Apabila zakat fitrah atas nama dirinya sendiri (pelaku zakat). Zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya. anaknya yang masih kecil. walaupun tidak mendapat idzin dari pelaku zakat (penanggung fitrah). maka hukumnya sah. Waktunya niat zakat fitrah boleh dilakukan pada saat memisahkan makanan pokok yang digunakan zakat. Oleh sebab itu. Dan seandainya “orang yang fitrahnya” menjadi tanggungan pelaku zakat mengeluarkan zakat fitrah atasnama dirinya sendiri dan dengan hartanya sendiri. Apabila zakat atas nama orang lain.

Niat zakat Fitrah untuk diri sendiri ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن نفسى فرضاِل تعالى‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘ANNAFSII FARDHAN LILLAHI TA’AALAA Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri. Niat zakat Fitrah untuk diri sendiri dan untuk semua orang yang ia tanggung nafkahnya ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عنى وعن جميع ما يلز ُنى نفقاتهم شرعا فرضاِل تعالى‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ً ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ‫َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ ْ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َم‬ NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘ANNII WA ‘AN JAMII’I MAA YALZAMUNII NAFAQAATUHUM SYAR’AN FARDHAN LILLAHI TA’AALAA .. Fardhu karena Allah Ta’ala 3. Niat zakat Fitrah untuk anak laki-laki atau perempuan ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن ولدي… / بنتي… فرضاِل تعالى‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ْ ِْ ِ ْ ِ ََ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘AN WALADII… / BINTII… FARDHAN LILLAHI TA’AALAA Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-laki saya (sebut namanya) / anak perempuan saya (sebut namanya).( فرضاِل تعالى‬ َََ ِ ً ْ َ ْ َ ِ ْ ِْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘AN (……) FARDHAN LILLAHI TA’AALAA Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas….1. Fardhu karena Allah Ta’ala 4. Niat zakat Fitrah untuk orang yang ia wakili ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن )…. Fardhu karena Allah Ta’ala 2. Fardhu karena Allah Ta’ala 5. Niat zakat Fitrah untuk Istri ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن زوجتي فرضاِل تعالى‬ َ َ َ ِ ً ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘AN ZAUJATII FARDHAN LILLAHI TA’AALAA Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas istri saya. (sebut nama orangnya).

fardhu karena Allah Ta’aala DOA ZAKAT 19:19 Remas An Nuur Jember DOA MUZAKKI Doa yang dibaca oleh orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) ‫أللهم اجعلها مغنما ول تجعلها مغرما‬ ً َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ً َْ َ َ َْ ْ ّ ّ ALLAHUMMA-J'ALHAA MAGHNAMAN. terimalah amal kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." RABBANAA TAQABBAL MINNAA INNAKA ANTAS SAMII'UL 'ALIIM “Ya Tuhan kami. WALAA TAJ'ALHAA MAGHRAMAN "Ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikanlah ia pemberian yang merugikan.” .Sengaja saya mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka secara syari’at.

" Kemudian ditambahkan dengan doa kepada keluarga muzakki ALLAHUMMA SHALLI 'ALA 'ALII...(nama keluarga muzakki)" .... memberikan berakah atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.... WAJ'ALHU LAKA THAHUURAA "Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan......(sebut nama keluarga muzakki) "Semoga Allah memberi kesejahteraan kepada keluarga .......... WA BAARAKA LAKA FIIMAA ABQAITA.......DOA AMIL/ PENERIMA ZAKAT Doa yang dibaca oleh Amil (pengelola zakat) dan orang-orang yang berhak atas zakat (mustahik) َ ‫آجرك ال فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، واجعله ل‬ ‫َ َ َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َك‬ ‫طهورا‬ ًَُْ AAJARAKA-LLAAHU FIIMA A'THAITA.

WAGHFIRLAHUM "dan ampunilah mereka" .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->