MOTOR AC

OBJEKTIF
   1. 2. 3.


Menyatakan fungsi belitan mula dan belitan larian. Menerangkan prinsip kendalian motor 1 fasa. Menerangkan ciri-ciri motor dari segi: Daya kilas Arus Kuasa Mengenal bahagian-bahagian utama motor AC. Melakarkan gambarajah litar setiap motor 1 fasa.

PENGENALAN
 1. 2.

Motor AC boleh dibahagikan kepada dua: Motor 1 fasa Motor 3 fasa
Jenis-jenis motor AC: Motor aruhan fasa belah Motor penukartertib Motor kutub terteduh Motor segerak

 1. 2. 3. 4.

Motor AC 1 Fasa

Tidak boleh berputar tanpa bantuan medan magnet berputar.

Fungsi belitan mula dan belitan larian

Fungsi belitan mula dan belitan larian dalam motor AC 1 fasa jenis aruhan fasa belah adalah untuk mewujudkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah kutub (utara atau selatan). Perubahan medan magnet ini akan menghasilkan satu kedudukan medan magnet yang seolah-olah berputar.

Apabila voltan dibekalkan pada motor. kedua-dua belitan mula dan belitan larian akan menghasilkan medan magnet. Arus pada belitan mula adalah lebih kecil disebabkan luas keratan rentas yang kecil dan rintangan belitan pengalir yang tinggi. 2. Berasaskan tindakan medan magnet belitan mula dan larian dengan medan magnet pemutar.Prinsip Kendalian Motor AC 1 Fasa  1. .

5.Prinsip Kendalian Motor AC 1 Fasa 3. Arus pada belitan larian adalah lebih tinggi disebabkan luas keratan rentas yang besar dan nilai rintangan belitan pengalir yang rendah. Ini akan menghasilkan medan magnet berputar. 4. Kedua-dua perbezaan ini akan menyebabkan perbezaan fasa di antara arus dengan voltan pada belitan mula dan belitan larian. .

Ns = 120f (psm) P f = Frekuensi bekalan (Hz) P = Bilangan kutub N = Kelajuan segerak (psm) .Prinsip Kendalian Motor AC 1 Fasa 6. Kelajuan segerak ini bergantung kepada bilangan kutub dan frekuensi bekalan. Medan magnet berputar akan bergerak dengan satu kelajuan yang dinamakan kelajuan segerak (Ns).

D. Medan magnet berputar akan memotong jalur-jalur pengalir pada pemutar. . 8. Daya kilas permulaan untuk menggerakkan motor akan terhasil dari tindak balas medan magnet berputar dengan medan magnet pemutar.e. yang akan terhasil apabila medan magnet berputar memotong jalur-jalur pengalir dan seterusnya menghasilkan medan magnet pada pemutar. 9. Kedua-dua medan segerak dan pemutar akan bertindak di antara satu sama lain. 10.Prinsip Kendalian Motor AC 1 Fasa 7.g.

Jenis Motor Daya kilas 1 2 3 Motor fasa belah mula Rendah ketika bermula rintangan dan kendalian Motor fasa belah pemuat tetap Rendah ketika bermula dan kendalian Ciri-ciri Arus Rendah Rendah Rendah Kuasa Rendah Rendah Rendah Motor fasa belah mula Tinggi ketika bermula pemuat dan malar ketika kendalian 4 Motor fasa belah mula Tinggi ketika bermula pemuat. larian pemuat dan malar ketika kendalian Rendah Rendah .Ciri-ciri Motor AC 1 Fasa Bil.

.Ciri-ciri Motor AC 1 Fasa(samb.) 5 6 7 8 9 Motor tolakan Motor siri Motor semesta Tinggi ketika bermula dan kendalian Tinggi ketika bermula dan kendalian Tinggi ketika bermula dan kendalian Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Motor kutub terteduh Rendah ketika bermula dan kendalian Motor segerak Rendah ketika bermula dan kendalian .

  Pemegun Dari lapisan besi bertebat. Mempunyai lubang alur untuk memasukkan belitan. .Bahagian-bahagian Utama 1.

   Pemutar Dari lapisan-lapisan besi bertebat. . Diletakkan pada aci. Mempunyai garisan-garisan pengalir yang disambung pada gelang hujung.Bahagian-bahagian Utama 2.

  Suis empar Mempunyai sesentuh tetap dan bergerak.Bahagian-bahagian Utama 3. Bertindak dengan daya empar ketika motor mula berputar. .

 Pemuat Dari jenis elektrolit dan minyak. .Bahagian-bahagian Utama 4.

a) Motor Fasa Belah Motor fasa belah mula rintangan .Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa 1.

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa b) Motor fasa belah mula pemuat .

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa c) Motor fasa belah mula pemuat tetap .

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa d) Motor fasa belah mula pemuat larian pemuat .

a) Motor Penukartertib Motor tolakan .Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa 2.

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa b) Motor siri .

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa c) Motor semesta .

Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa 3. Motor Kutub Terteduh .

Motor Segerak .Gambarajah Litar Motor AC 1 Fasa 4.

Kerosakan Motor Bahagian Suis empar  Kerosakan Pegas tak berfungsi  Sesentuh longgar Litar pintas  Litar terbuka  Tamatan longgar  Pemuat bocor    Tanda-tanda kerosakan Motor terus berkendali Motor tidak dapat berkendali Motor tidak dapat berkendali atau kelajuan rendah Pemuat  Belitan Litar terbuka  Litar pintas  Penebatan rosak  Tamatan longgar     Motor tidak dapat berkendali kecuali dibantu Pemutus litar akan terpelantik Fius akan memutus .

Keselamatan dan Peraturan 1. Menyambungkan bekalan kepada unit kawalan dan sistem motor. Menguji keterusan sambungan.       Prosedur Menggandingkan motor dan beban dengan sambungan mekanik yang betul. . Melakukan sambungan mengikut rajah yang betul. Memeriksa kekemasan dan kekutuban pengalir. Memasangkan penutup hujung aci.

Keselamatan dan Peraturan 2.  Pembumian Semua kerja-kerja sambungan eektrik dan bahagian logam yang terdedah peru dibumikan untuk melindungi pengguna daripada terkena renjatan elektrik. .

 Perlindungan Mekanikal Bagi mengelakkan bahagian-bahagian cantuman dan gandingan dari tercabut dan melindungi pengguna daripada terkena bahagian yang berputar.Keselamatan dan Peraturan 3. . ianya perlulah kukuh dan ditutup dengan penutup.

3.MOTOR AC 3 FASA  1. 2. Terbahagi kepada 3 jenis: Motor Aruhan Jenis Sangkar Tupai Motor Pemutar Berlilit Motor Segerak .

.Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa   Berasaskan penghasilan medan magnet berputar dan medan magnet pemutar. Penghasilan kedua-dua medan magnet ini adalah mengikut Hukum Lenz.

Motor Sangkar Tupai .Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa 1.

e akan terhasil dalam pengalir pemutar. Medan magnet berputar akan memotong jalurjalur pengalir pemutar. medan magnet berputar akan terhasil dan akan berputar dalam satu kelajuan iaitu kelajuan segerak (Ns).Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa    Apabila belitan pemegun dibekalkan dengan bekalan 3 fasa. D. .g.

Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa   D.g. .e yang terhasil menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam jalur-jalur pengalir pemutar dan seterusnya akan menghasilkan medan magnet pada pemutar. Tindak balas kedua-dua medan magnet ini akan menghasilkan daya kilas bagi menggerakkan pemutar.

Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa 2. Motor Pemutar Berlilit .

D.Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa    Apabila belitan pemegun dibekalkan dengan bekalan 3 fasa. . medan magnet berputar akan terhasil dan berputar dalam satu kelajuan yang dinamakan sebagai kelajuan segerak.g. Medan magnet berputar akan memotong belitan pengalir pemutar. (Ns).e akan terhasil dalam pengalir pemutar.

Tindakbalas medan kedua-dua medan magnet ini akan menghasilkan daya kilas untuk menggerakkan pemutar.Prinsip Kendalian Motor Aruhan 3 Fasa    D. .g. Nilai arus yang terhasil akan dikawal oleh perintang luar melalui gelang arus dan akan menentukan kekuatan medan magnet pada pemutar.e yang terhasil menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam belitan pengalir pemutar.

Kelajuan Pemutar dan Gelinciran 1. (Ns) Ns = 120f P (psm) f = Frekuensi bekalan (Hz) P = Bilangan kutub N = Kelajuan segerak (psm) . Kelajuan Segerak.Kiraan Kelajuan Segerak.

Kelajuan Pemutar dan Gelinciran 2.Kiraan Kelajuan Segerak. .   Kelajuan Pemutar. Biasanya kurang 3% hingga 4% daripada kelajuan segerak dan dinyatakan dalam pusingan seminit (psm). (Nr) Kelajuan sebenar motor dalam keadaan beban penuh.

Peratusan gelinciran bagi motor akan menentukan daya kilas permulaan dan kendalian.Kiraan Kelajuan Segerak. Kelajuan Pemutar dan Gelinciran 3.   Gelinciran. . (S) Perbezaan di antara kelajuan segerak dengan kelajuan pemutar dinyatakan dalam peratusan.

Kiraan Kelajuan Segerak. Kelajuan Pemutar dan Gelinciran S = Ns .Nr x 100% Ns di mana S = gelinciran Ns = kelajuan segerak (psm) Nr = kelajuan rotor (psm) .

Ns = 120f P = 120 x 50 4 = 1500 psm . Hitungkan kelajuan segerak motor tersebut.Contoh 1: Sebuah motor AC 3 fasa 415 V/50 Hz mempunyai empat kutub.

S = Ns – Nr x 100% Ns Ns = 120f = 120 x 60 = 3600 psm P 2  S = 3600 – 3480 x 100% = 3. Hitungkan peratus babas motor tersebut.33% 3600 .Contoh 2: Sebuah motor aruhan 3 fasa 415 V/60 Hz mempunyai dua kutub berkendali pada kelajuan 3480 psm.

Ns = 120f = 120 x 50 = 1000 psm P 6 S = Ns – Nr x 100% Ns 4 = 1000 – Nr x 100% 1000 4 x 1000 = 1000 – Nr  Nr = 1000 – [ (4 x 1000)/100] 100 = 1000 – 40 = 960 psm .Contoh 3: Sebuah motor aruhan jenis sangkar tupai 3 fasa 415 V/50 Hz mempunyai 6 kutub dan peratus babas 4%. Hitungkan kelajuan segerak dan kelajuan rotor.

Pemegun (stator) Pemutar (rotor) Gelang gelincir . 2.Bahagian – bahagian Motor 1. 3.

Tanda kerosakan: putaran motor bertentangan dengan arah putaran yang diperlukan. kuning dan biru.     Terbalik fasa Punca sambungan bekalan 3 fasa yang tidak mengikut urutan fasa yang betul iaitu merah. .Kerosakan Motor 1. Alat uji: meter urutan fasa Membaik pulih: tukar sambungan.

Membaik pulih: sambung semula belitan atau melilit semula belitan. sambungan longgar atau belitan terbakar. motor akan berkendali tetapi mengeluarkan haba dan bunyi dengung. Tanda kerosakan: motor tidak berkendali. Alat uji: meter pelbagai dan pengujian penebatan Meger. jika salah satu belitan terbuka.Kerosakan Motor 2. .     Terbuka Berlaku pada belitan-belitan motor disebabkan oleh belitan putus.

Alat uji: meter pelbagai dan meter penguji penebatan.Kerosakan Motor 3. . Membaik pulih: betulkan semula sambungan atau melilit semula belitan motor.     Pintas Kerosakan yang berlaku pada belitan-belitan motor disebabkan oleh kerosakan penebatan. Tanda kerosakan: motor tidak berkendali. salah sambungan tamatan atau belitan terbakar.

. Alat uji: meter pelbagai dan meter penguji penebatan.     Kebocoran Sentuhan terus belitan dengan rangka motor yang disebabkan oleh kerosakan penebatan. Tanda kerosakan: terdapat arus yang mengalir pada bahagian rangka motor atau pemutus litar bocor ke bumi terpelantik. Membaik pulih: hidupkan semula pemutus litar bocor ke bumi atau melilit semula belitan motor.Kerosakan Motor 4.

Sambungkan bekalan kepada unit kawalan dan sistem motor.       Prosedur Gandingkan motor dan beban dengan sambungan mekanikal yang kukuh. Buat sambungan mengikut rajah dengan betul. . Uji keterusan sambungan. Periksa kekemasan dan kekutuban pengalir. Pasangkan penutup hujung aci.Keselamatan dan Peraturan 1.

  Pembumian Semua kerja-kerja sambungan elektrik dan bahagian logam yang terdedah perlulah dibumikan dan dilindungi dengan pemutus litar. Kadar kepekaan pemutus litar bocor ke bumi mestilah berkadar 10mA.Keselamatan dan Peraturan 2. .

ditutup dengan penutup bagi mengelakkan kelonggaran atau terlucut dan terkena bahagian yang berputar.Keselamatan dan Peraturan 3.  Perlindungan mekanikal Bahagian-bahagian cantuman dan gandingan mestilah dibuat dengan kukuh. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful