Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Penggolongan surat kuasa
 

Surat Kuasa Formal Surat Kuasa Non-Formal

Macam-macam
     

Surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan Surat kuasa pengambilan gaji/pembayaran Surat kuasa mencairkan uang Surat kuasa penjualan Surat kuasa pengambilan keputusan usaha Surat kuasa pengambilan keputusan politik

Ciri-ciri
1. Surat berisi pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan 2. Bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak terbelit-belit

Bagian surat kuasa
        

Kepala surat Nomor surat Pemberi kuasa Identitas pemberi kuasa Penerima kuasa Identitas penerima kuasa Hal yang dikuasakan Waktu pemberian kuasa Tanda tangan penerima dam pemberi kuasa

identitas pemberi kuasa. Dan untuk penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum pidana. Demikian juga apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya. hukum pidana. bergantung pada bunyi klausula pada surat kuasa tersebut. yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. disebutkan secara khusus dan rinci. maupun hukum administratif. e. perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya. Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang hal itu.SURAT KUASA Pemberian kuasa secara tertulis ini yang disebut sebagai surat kuasa. tidak boleh mempunyai arti ganda. d. ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena sesuatu sebab yang mendesak. maka si pemberi kuasa substitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya. waktu pemberian kuasa. Apabila telah terdapat pengalihan kuasa substitusi seluruhnya. hal yang dikuasakan. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa. kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian. maka harus disebutkan pula dalam surat kuasa. . b. identitas penerima kuasa. maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. surat kuasa pada pokoknya terdiri dari : a. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa digunakan dalam lapangan hukum perdata. sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Jika isi klausula memberikan sebagian saja. Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya atau sebagian saja. Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi. Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. c.

.

Ad.b. b. jabatan yang diberi tugas dan jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas. c. 5) Nama jelas pejabat. Nomor dan tahun. . c. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota dibuat diatas kertas formulir ukuran folio. Tulisan “Surat Tugas”. Kepala Surat Tugas. NIP. 4) Tandatangan pejabat yang memberi tugas. Susunan Surat Tugas terdiri dari : a. 1. Pengertian Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut. b. 2). 2) Tanggal. Ad.c.a.SURAT TUGAS a. Bagian akhir Surat Tugas terdiri dari : 1) Nama tempat. Tulisan “Surat Tugas” . 3) Nama jabatan. b. Surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Walikota atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas walikota dengan lambang Negara berwarna hitam. nama. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas organisasi yang bersangkutan. Penandatanganan a. 8) Tembusan. Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan. bulan dan tahun. pangkat/golongan. 7) Stempel jabatan/instansi. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Ad. Nomor dan Tahun. 6) Pangkat dan NIP bagi PNS. Surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio. Kepala surat terdiri dari : 1).

... Bentuk /Model Naskah Dinas Surat Tugas sebagaimana tertera pada halaman berikut. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di .. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmm .. Untuk : 1.. H. pada tanggal …………………………… WALIKOTA DUMAI. SURAT TUGAS NOMOR …. Tembusan : 1../2007 Dasar : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MENUGASKAN : Kepada : 1.... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3./.. ZULKIFLI A.... Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan : : : : : : : : 2.. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2.....2....S..........

. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. 19530805 198303 1 007 Tembusan : 1.n. DJAMALUS Pembina Utama Muda NIP. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Untuk : : : : : : : : : 1. Drs. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan 2. WALIKOTA DUMAI Kepala. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Mmmmmmmmmmmmmm ..../2007 Dasar : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MENUGASKAN : Kepada : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3.SURAT TUGAS NOMOR …./. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di ………………………… pada tanggal ……………………………… a.

M. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan : : : : : : : : Untuk : 1./2009 Dasar : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MENUGASKAN : Kepada : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dikeluarkan di Dumai pada tanggal ……………………………… CAMAT. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm . MUHAMMAD ABDUH.. Drs.. 19720121 199201 1 001 Tembusan : 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan 2./.Si Penata NIP.SURAT TUGAS NOMOR …...