P. 1
Menolak Dan Membentengi Diri Dari Sihir

Menolak Dan Membentengi Diri Dari Sihir

|Views: 19|Likes:
Published by knowledgefirst

More info:

Published by: knowledgefirst on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. || 1

Menolak Dan Membentengi Diri Dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar Pustaka Hidayah

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. || 2

Diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Arab: As-Sihr wa as-Saharah wa al-Mashurin karya Abdul Khaliq al- 'Aththar terbitan Maktabah al-Istisyfa' bi al-Qur'an, Kairo Penerjemah: Drs. Tarmana Ahmad Qosim Penyunting: Evi Dewi Sofiawati Hak terjemahan dilindungi Undang-undang All rights reserved Cetakan Pertama, Rabi' al-Awwal 1417/Agustlls 1996 Cetakan Kedua, Rarnadhan 1417/J anuari 1997 Diterbitkan oleh PUSTAKA HIDAYAH Jl. Rereng Adumanis 31, Sukaluyu, Bandung 40123 TeL/Fax. (022) 2507582 Desain Sampul : Gus Ballon

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

ISI BUKU PENGANTAR PENGARANG PENGERTIAN SIHIR Hal. Hal. || 3 Kejam, Keras, dan Kasar Menyembah Berhala dan Matahari Macam-macam Sihir Sihir At- Tafriq Sihir Habil, Sihir Khubal, dan Sihir :’Abath Sihr Al-Jawarih wa Al-A'dha' Lemah Syahwat (Seksual) dan Impotensi Syarat-Syarat Mendapatkan Hubungan Seksual yang Sukses Permasalahan Sihir dan Tukang Sihir Menurut Alquran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Pengertian Sihir Menurut Konsepsi Alquran Penjelasan Ayat 116 Ayat-ayat Alquran dalam Surah Al-Baqarah Mengenai Sihir Penjelasan dan Ta'unl Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Terkena Sihir(?) Tambahan Ulasan Mengenai Hadits Tersebut Proses Tembusnya Sihir kepada Badan, Jiwa, Akal, Hati, dan Ruh Orang yang Terkena Sihir Sihir dan Ahli Sihir Karamah, Barakah, dan Tabarruk Perbandingan antara Mukasyafah Khairiyyah Malahiyyah dan Mukasyafah Sirriyyah Syaithaniyyah Sejauh Mana Kemampuan Sihir Menembus Fisik Manusia? Macam-macam Sihir Sihir Tafriq 1.Sihir Habit, Khubal, dan ‘Abath 2.Sihir Khudzal atau Tashallub Al-A'dha' 3.Sihir Khudzal atau Tashallub al-A’dha 4.SihirJawarih wa Al-A'dha Pemahaman dan Pemikiran Para Fuqaha dan Ulama Besar Mengenai Sihir Bahasan Seorang Fuqaha Besar (Terkenal) pada Abad Ini Kitab Ghidza' Al-Arwah: SIHIR Ahli Sihi Meminta Tolong kepada Setan Sebagian Besar Bani Israil Adalah Ahli Sihir
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Harut dan Marut Serta Sihirnya Pendapat Lain Mengenai Harut dan Marut PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI HAKIKAT SIHIR Hal. Hal. || 4 Tambahan Penjelasan Hikmah Diharamkannya Mempelajari Sihir Macam-Macam Sihir Pendapat Agama Mengenai Macam-Macam Sihir Tersebut Gambaran-gambaran Ajaib dari Sihir dan Sulap (Sya 'wadzah) Sihir di Tibet dan India Sihir pada Masa Sultan Ghawri Keajaiban Doktor Salamun Sihir Orang Mesir (Bagian) Atas Pelajaran Jin Termasuk Salah Satu Ats-Tsaqalain Hakikat Jin Asal-Usul Jin Kedudukan (Posisi) Jin terhadap Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Tempat Tinggal Jin dan Makanannya Kekuasaan Nabi Sulaiman Terhadap Jin Penjelasan Beberapa Kata Melihat Jin dalam Bentuk yang Bermacam-macam Mengusap Tanpa Memperlihatkan Diri Sesosok Jin dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Kadang-kadang Jin Menimbulkan Huru-hara Jin Meminta Fatwa kepada Syaikh 'Abdulwahhab Sya'rani Orang-orang yang Meragukan dan Mengingkari Eksistensi Jin Jadilah Anda Seorang yang Kuat Hati dan Tidak Takut Penjaga (Perisai) Diri dari Gangguan Jin Pengaruh Alquran dan Zikir (Lainnya) terhadap Jin Tempat Jin MUKJIZAT FISIK SEBAGAI TANDA KEBENARAN NABI 1.Hakikat Mukjizat 2.Syarat-syarat Mukjizat 3.Bukti Mukjizat yang Menunjukkan Kebenaran (Kenabian) Para Nabi 1.Sifat Sihir 2.Sihir dan Kedokteran Tekanan Darah TInggi Majalat As-Sihr (Medan Operasional Sihir) SIHIR DAN AKIDAH
http://www.akhirzaman.info/

BENTENG DIRI. ZIKIR PERLINDUNGAN. DAN PENJAGAAN BAGI KORBAN SIHIR http://www. Hal.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN SIHIR SIHIR DAN AHLI SIHIR DALAM PANDANGAN ISLAM Akhir Perjalanan (Kesimpulan) MUKJIZAT DAN KERAMAT Hal.akhirzaman. || 5 NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN PERISTIWA SIHIR YANG MENIMPANYA JAMPI DAN BENTENG DARI SIHIR Alat Penggagal dan Penghancur Sihir Tambahan JAMPI (DOA).

Kemudian pada surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sihir sebetulnya telah dikenal sejak zaman jahiliah dahulu. Maka setelah mereka melemparkan. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. tongkat yang dilemparkan oleh tangan kanan Nabi Musa a. Kemuliaan hanyalah milik Allah. || 6 Dengan nama Allah. ketika Islam belum dikenal oleh kebanyakan manusia. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Al-A'raf 7:116).info/ . Permasalahan sihir ternyata diungkap oleh Alquran Al-Karim dengan terangterangan. bukan hanya pengakuan orang-orang jahiliah belaka. Yunus 10:81). dan mudah ditangkap maknanya lebih jelas lagi. dan Rasul-Nya.. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. Jadi. Sihir merupakan suatu permasalahan yang hakikat permasalahannya dan keberadaannya diungkap oleh Alquran. yakni merupakan haqiqah Quraniyyah. Apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan) (QS. Sihir ternyata bukan sesuatu yang hanya dikenal pada masa-masa kenabian.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar PENGANTAR PENGARANG Hal. Dia juga tempat bersandar. Takut dan khawatir hanya kepada Allah. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan cara apa pun yang mereka lakukan. mereka menyulap (menyihir) mata orang dan menjadikan banyak orang itu takut. Musa berkata. Allah-lah tempat meminta pertolongan dan tempat berlindung. la tidak seperti yang dianggap oleh orang yang kebodohannya lebih tampak daripada kepintarannya. Thaha 20:69). Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari mana saja dia datang (QS. Sihir antara lain disebutkan dan diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala . Permasalahan sihir sebetulnya tidak seperti yang dikatakan dan diakui oleh orang yang hanya mempunyai ilmu pengetahuan sedikit. Dia tempat memohon keselamatan. serta orang-orang yang beriman. "Apa yang kamu lakukan itu. Hal. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya (QS. jelas. la bukan kecelakaan.. sihir itu dijelaskan pula oleh beberapa hadits shahih yang memperkuat dan memperjelas apa yang diisyaratkan alquran Al-Karim. Sihir juga bukan dajl (kebohongan). Dia tempat meminta bantuan.akhirzaman. http://www. Dan lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu.s. Segala puji hanya milik Allah. itu mampu menelan apa yang diperbuat tukang-tukang sihir Fir'aun. itulah yang sihir. juga bukan tipu muslihat (ihtiyal). Sihir bukanlah suatu yang ajaib atau sya'wadwh "sulap".

info/ . la merupakan kesalahan yang paling membahayakan. lapar. atau dengan sihir syumm lewat penciuman. antara ayah dan anaknya. permasalahan sihir itu secara garis besar meliputi tiga masalah. saling menyayangi di antara karib kerabatnya. Hal. dan saling menyayangi. atau sihir kalam lewat perkataan. dan bahkan keluarganya. Sesungguhnya sihir merupakan perbuatan yang jelas-jelas menimbulkan dan mengakibatkan bahaya yang sangat besar dan madarat yang dahsyat.akhirzaman. perbuatan sihir.. dan dendam kesumat di antara orang-orang yang sebelumnya saling mencintai. Dan perbuatan tukang sihir jahat itu umumnya mampu merusak jiwa seseorang. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pada ayat lain. sebagaimana namanya disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim adalah Lubaid bin AlA'sham dan anak-anak perempuannya yang menjadi tukang sihir yang sangat jahat dan fasik. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. suatu permasalahan yang diakui keberadaannya dan diterangkan di dalam Alquran. dan kesedihan. antara seorang putri dengan ibunya. Hal. sihir dapat memisahkan atau mencerai-beraikan orang-orang yang dahulu saling mencintai. Al-Baqarah 2:102). . dan orang yang terkena sihir. saling mengasihi. || 7 Dalam surah Al-Falaq disebutkan. Bahaya macam apakah yang lebih besar daripada bahaya sihir yang dapat merusak otak dan akal manusia yang terkena sihir habil (tukang melakukan tipu muslihat). dan antara seseorang dengan teman atau kenalannya. atau penglihatan orang yang terkena sihir sama' lewat pendengaran. Al-Falaq 113:4). Tukang sihir yang paling terkenal. yaitu tukang sihir. Betapa tidak.. antara suami dan istrinya. antara adik dan kakaknya. http://www. sihir dalam pandangan syariat Islam dianggap sebagai perbuatan dosa yang paling besar. Kemudian firman-Nya lagi. Dialah yang melakukan perbuatan sihir. atau sihir bashar lewat pandangan mata. dan dari kejahatan tukang (sihir) (yang) meniup-niup dalam ikatan (QS. saling mengikhlaskan persahabatannya. Oleh karena itulah. sihir khubal (yang mengakibatkan kegilaan). Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan. Al-Baqarah 2:102). dan jahat. Atau sihir yang dapat merusak pendengaran. fasik. merasa kesepian (in'izal) . Kejahatan apakah yang lebih berbahaya dan lebih besar pengaruh dan akibatnya daripada kejahatan sihir yang dapat membuat orang yang terkena sihir itu berduka cita. Jadi. Kejahatan apakah yang lebih jelek dan lebih berbahaya daripada perbuatan sihir yang menimbulkan dan menyebarkan permusuhan. maka hal itu membuktikan adanya tukang sihir yang durjana. hartanya. atau sihir 'abath (yang melahirkan fitnah). kedengkian. Jika telah jelas bahwa sihir itu merupakan haqiqah Quraniyyah. mereka dapat menceraikan antara (suami) dan istrinya (QS.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. masyarakat menjadi aman dan tenteram. Dosa sihir menurut Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sama seperti dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala (syirik) dan dosa durhaka kepada kedua orangtua. Al-Hady» "Yang Memberi Petunjuk". merupakan suatu bab pembahasan yang paling penting. dari tipu muslihatnya. dari kekejiannya. yang banyak dibahas dan dikaji dalam ilmu kedokteran Qurani dan Nabawi. Sesungguhnya tukang sihir dari manusia dan http://www. Dengan cara begitu diharapkan kita dapat menjaga diri dan selamat dari gangguannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan ayat-ayat Alquran yang berguna untuk membatalkan atau menggagalkan sihir dan menghancurkannya.luhur. Hal. berkenan mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beberapa ta'awwuzdat (ayat-ayat yang dapat dipakai untuk memohon perlindungan dari kejahatan sihir) dan ayat-ayat yang dapat menjadi benteng bagi manusia supaya sembuh atau terhindar dari sihir. Saya mohon petunjuk kepada Allah.akhirzaman. Karena bahaya sihir semacam itulah. saya pun memohon penjagaan (pembentengan) kepada Allah Yang Mahakuat dan Mahakokoh dari segala macam bahaya dan bencana. Tuhan yang suka membantu. memohon pertolongan kepada Allah yang suka menolong (Al-Mu'in).info/ . dengan karuniaNya yang Mahaluas dan kedermawanan-Nya yang tak terbatas. Saya berharap kepada-Nya supaya saya diberi kemampuan untuk memahami ayat-ayat Alquran dan sunnah Nabawiyyah lewat kajian mendalam (intensif) dan luas (ekstensif). || 8 Dalam tatanan hukum Islam. sebetulnya. Saya juga memohon keselamatan kepada Allah yang suka menyelamatkan hamba-Nya (al-mujir). sehingga dapat membahas sampai tuntas berbagai masalah yang diisyaratkan Alquran Al-Karim lewat ayat-ayat yang terang dan jelas maksudnya (sharih dan muhkam). serta yang dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir tersebut. dan keyakinannya. Dengan demikian. demikian pula bentuk. Hal. sehingga dapat mengungkap segala karakteristik para tukang sihir durjana dan fasik itu. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mengetahui untuk memberikan taufikNya kepada saya. Serta. hukuman tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang atau dibunuh. dan dari kehinaannya. etikanya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sehigga dinilai sebagai akbar al-kaba'ir (dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya). Sihir. Kita pun berharap. dan memohon bantuan kepada Allah Al-Mughits. terhindar dari kejahatannya. Saya memohon kepada Allah yang Mahamulia dan Maha. akhlak perilakunya. serta bebas dari bahaya sihir. untuk menjaga dan menyelamatkan kita dan segenap umat Islam dari kejahatan dan bahaya tukang sihir dan perbuatan setan-setan yang terkutuk. bahwa sihir dan tukang sihirnya dilenyapkan oleh Allah sampai tidak ada lagi bekasnya. dengan rahmat dan kasih sayangNya.

http://www. Hal. Dan termasuk rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhlukNya. sihir al-jawarih wa al-a'dla' (sihir yang menimpa semua anggota tubuh). Amin. Baik perbuatan itu secara terang-terangan. yakni sihir yang dapat mencerai-beraikan dan memecahkan (persatuan) antara seorang suami dengan istrinya.dan antara cara-cara itu. maupun yang dibolehkan dan disahkan. baik yang haram . di samping ada juga sihir sama' (lewat pendengaran).tanda sihir yang menimpa orang yang terkena sihir (al-mas-hur) dan macam-macam sihir. Terakhir. Saya adalah hamba Allah yang sangat mengharapkan ampunan dosa dari Tuhannya yang Mahakuasa.info/ . Disertai penjelasan dan pengenalan mengenai cara-cara untuk menjaga diri kita serta melindunginya dari kejahatan dan bahaya para tukang sihir wanita yang suka meniup-niup pada buhul (ikatan). sihir syumm (lewat ciuman). musuh dirinya. seraya bermohon semoga Allah yang Mahatinggi dan Mahamulia memberi hidayah dan petunjuk jalan. Kemudian kami pun akan menjelaskan ciri-ciri dan tanda.akhirzaman. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik tempat berlindung (Majikan) dan sebaikbaiknya tempat bergantung (Al-Wakil). Dia akan selalu memenggal leherleher tukang sihir. dan dari tipu muslihat pada tukang sihir pria. Selanjutnya akan saya jelaskan berbagai cara untuk membatalkan dan menggagalkan serta menghancurkan sihir. Semua itu akan saya jelaskan. baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. dan sihir takhyzl (lewat khayalan). sihir 'abath. akan saya perkenalkan pula para tukang sihir itu. Abdul Al-Khaliq Al-Aihthar Al-Muhamy Khadim 'Ilm Al-Thibb Al-Qurany wa An-Nabawiy (Pelayan Ilmu Kedokteran Menurut Alquran dan Sunnah Nabi). ada juga sihir hibal. sehingga kita dapat beramal dengan ikhlas. maupun secara diam-diam. bahwa lewat zikir dan doa yang ditetapkannya. dan musuh semua makhluk Allah di dunia ini. Di antara macam sihir itu ialah sihir tafriq dan tamziq. serta dari kejahatan tukang makar (penipu) jika mereka melancarkan makar dan tipu muslihatnya.' sihir bashar (lewat pandangan mata). baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Sungguh baik apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Hal. serta taufik.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar jin adalah musuh Allah. || 9 menghancurkan tukang sihir itu. sihir khabal.

Dia mempunyai semua sifat jelek. Dialah al-ghawl. sumpah. Mereka menyembah berhala. "hantu raksasa/monster". Kejam. Di antara sekian banyak tukang sihir. dan Kasar Di antara karakteristik tukang sihir ialah tidak mengenal kelunakan hati. Dia bahkan berani mengotori mushafAlquran dengan air kencing dan kotorannya. Sehingga. Dengan cara seperti itu. tetapi sama sekali bukan mukjizat. Hal. dan sifat-sifatnya kejam. dan tidak ada rasa cinta kasih. dia berani mengutuk Zat Allah. | 10 Kesempurnaan sihir itu tampak lewat perkataan. seperti kehinaan. dan lain-lain yang diperlihatkan oleh tukang sihir dari kalangan manusia. dan tidak mau mengakui agama. azimat (jimat/ aza'im). Pekerjaan tukang sihir adalah mengkafirkan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. kotor.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar PENGERTIAN SIHIR Sihir adalah perbuatan yang aneh atau ajaib (gharib) yang tidak dikenal menurut kebiasaan manusia. Hatinya keras. bahkan dengan air mani hasil perzinaan. Tukang sihir adalah manusia najis. Sihir memperlihatkan hal-hal yang luar biasa (khawariq al adat).info/ . tukang sihir dari kalangan jin senang dan mau membantu tukang sihir manusia dalam rangka melaksanakan aksinya. dan celaka.akhirzaman. Keras. Tukang sihir dari kalangan jin adalah setan durjana yang sangat jahat dan berbahaya. termasuk masalah yang akan dibahas secara tuntas dalam buku ini adalah bagaimana proses terjadinya sihir secara sempurna dan bagaimana pula pengaruh sihir http://www. Dia tidak takut untuk menulis ayat-ayat Alquran dengan darah haid. serta tempat (lingkungan)-nya. tukang sihir dari kalangan manusia itu merupakan paduan atau gabungan dari segenap jin jahat yang bertugas untuk menimpakan bahaya kepada manusia yang menjadi sasaran sihir (al-mashur). Tukang sihir dari kalangan manusia melakukan penyembahan seperti itu sebagai tanda hormat dan cinta. lahir dan batinnya. tidak ada keceriaan wajah. tidak mengenal rasa belas kasihan. ada yang disebut khadam sihir (pelayan sihir) yang pekerjaannya adalah menyampaikan atau menimpakan sihir yang di amanatkan oleh tukang sihir dari kalangan jin dan manusia untuk disampaikan kepada sasaran sihir yakni manusia yang akan dikenai sihir (al-mashur). Menyembah Berhala dan Matahari Tukang sihir selalu melakukan perbuatan syirik. yakni menimpakan kejahatan dan bahaya terhadap orang lain yang menjadi sasarannya (al-mashur). matahari. juga bukan keramat. perbuatan. perbuatannya kasar. jahat. Hal. kekejian. suka menipu. serta untuk mendekatkan diri kepada tukang sihir dari kalangan jin. dan apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. mencela Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. atau dengan air kencing babi. seperti mukjizat dan keramat. Jadi. Para tukang sihir dari kalangan jin itu melakukan apa saja yang diminta oleh tukang sihir dari kalangan manusia. Sehingga.

4. syurud (menyesatkan atau melinglungkan) dan dzahul (untuk membingungkan dan mengacaukan pikiran sasaran). dan kemarahan. Sihir khadzal. tar'ib. sihir adzan (lewat telinga). 5. Sihir a`yun atau sihir ’ayn (lewat mata). 3. dan permusuhan. sihir al-bashar (pandangan mata). dan lewat bashar (pandangan mata). Sihir At-Tafriq Di antara wujud dan macam sihir tafriq—untuk memecah belah atau menceraiberaikan persatuan dan kesatuan—adalah: (1) Membolak-balikkan (memutarbalikkan) makna perkataan dan perbuatan. serta lewat kalam (perkataan). Ia berada pada setiap aliran darah manusia yang kena sihirnya. Demikian pula meniup-niup hasutan pada jiwa dan menimbulkan was-was atau keraguan dalam diri manusia lewat tiupan tersebut. Sihir campuran (tamrijat) dari syurud. 8. keraguan. dan tawhan (yang melahirkan kelemahan badan). | 11 lengah. 7. atau sedang marah. Sihir hibal. sihir khabal. at-tafzi. Sihir at-tarwi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang dikenakan atau ditimpakan tukang sihir terhadap orang yang menjadi sasar an sihir tersebut. Termasuk dari karakteristik dan macam sihir adalah menanamkan benih-benih perpecahan. atau sedang merasa takut. kebencian. Juga menimbulkan kedengkian. rasa dendam kesumat. atau sedang melampiaskan hawa nafsunya. sihir al-sama' (lewat pendengaran). salah paham. 6. 2. seperti buruk sangka. dzahul. tay'is (membuat putus asa). dan batstsu ar-r’ub (untuk menyebarkan rasa takut kepada sasaran sihir). Khadam tukang sihir yang diberi kekuasaan untuk mengganggu manusia yang akan dikenai sihir itu menggunakan kesempatannya untuk mengganggu manusia yang Hal. Sihir tahzin (membuat sedih). dan sihir 'abath. lewat syumm (ciuman). ta’ashshub atau fanatik (buta). Macam-macam sihir tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hal. rasa cemburu. sihir lisan (lewat lidah). Macam-macam Sihir Di antara yang akan diperkenalkan dan dijelaskan dalambuku ini adalah macammacam sihir. Sihir jawarih wa al-a`dha' (anggota tubuh).info/ . 9.akhirzaman. http://www. yakni sihir lewat sama' (pendengaran). Sihir a`yun bi at-takhyil (lewat khayalan atau lamunan). sehingga dia bergabung dan menyatu dengannya. dan sihir al-kalam (lewat perkataan). Sihir at-tafriq (untuk memecah-belah persatuan atau mencerai-beraikan cinta-kasih).

(4) Membuat orang suka menyepi (`uzlah) dan lapar (ihthiwa'). serta kebencian dengan berbagai macam cara. Sehingga dia mendengar suara tersebut dari segenap penjuru tempat tinggalnya. (7) Menimbulkan keraguan pada perkataan. Maksudnya. Membesarkan yang kecil atau membuat kecil yang asalnya besar. yang paling dekat. dan yang paling diharapkan pertolongannya oleh orang yang terkena sihir itu. http://www. dan kondisi atau keadaan orang yang tersihir. Dia dijadikan cinta (dicintakan) terhadap yang sebaliknya. (6) Mencuri-curi pendengaran (istiraq al-sam`) dan istijla'u albashar (mengelabui penglihatan). (3) Membolak-balikkan gambar (penampilan bentuk jasad) lewat tipu muslihat (bantuan) setan. perbuatan. dengan orang yang akan dijerumuskan ke jurang permusuhan dan tukang sihir dari jin. Dengan suara tiruan itulah khadam sihir menyampaikan dan menyalakan api permusuhan dan kebencian di antara orang yang terkena sihir dan orang-orang terdekatnya serta kekasih atau karib-kerabatnya. yang paling tulus.info/ . | 12 (2) Membesar-besarkan atau mengagung-agungkan sebab-sebab perpecahan dan pertentangan meskipun asalnya hanya hal-hal yang sepele. yakni hal-hal yang tidak baik. baik dalam mimpi atau pun dalam keadaan terjaga. Juga menimbulkan keraguan pada orang lain yang menjadi teman dekatnya yang paling dicintai. baik yang dekat maupun yang jauh darinya. atau mengintai). Kadang-kadang khadam sihir itu memasukkan khayalan terhadap orang yang terkena sihir sehingga dia melamun yang sangat aneh-aneh. Hal itu dilakukan oleh tukang sihir untuk lebih memantapkan dan meyakinkan berhasilnya api permusuhan lewat suara dan gambar (imitasi khayalan). Cara-cara seperti itu sebagaimana trik-trik yang dilakukan dalam perfilman. (8) Membencikan (menjadikan benci) orang yang terkena sihir terhadap setiap yang bagus. takhyil bi-alshurah (pengkhayalan dengan gambar) dan takhyil bi-al-shawt (pengkhayalan atau penipuan dengan suara) itu terjadi dengan cara khadam sihir menyerupakan dirinya. dengan cara menjelekkan yang bagus atau membuat bagus yang jelek. (5) Menyebarluaskan permusuhan dan kedengkian. ada pula yang bau busuk. Ada yang harum. dan terhadap orang-orang baik dan orang-orang yang dekat kepada al-mashur (yang terkena sihir). Khadam sihir dapat melakukan istirqaq al-sama' (mencuri-curi pendengaran atau menguping.akhirzaman. terhadap nilai-nilai agama.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dia menirukan suara (perkataan) orang yang akan dikenai fitnah dengan orang yang terkena sihir. Sihir sering juga dilancarkan dengan cara mencuri-curi pendengaran (mendengarkan dengan sembunyi-sembunyi) dan mengelabui pandangan (menyerupakan diri dengan orang yang akan dicelakakan) pada satu waktu. Kadangkadang juga membuat suara yang macam-macam di sekitar tempat tinggal orang yang terkena sihir. Sedang istijla' al-bashar (mengelabui pandangan). Hal. Demikian pula dengan cara menyebarkan bau-bauan sehingga orang yang terkena sihir itu dapat mencium macammacam bau.

Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Demikianlah. setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu (QS. sebagian Hal. yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan dari jenis) jin. kita diingatkan kepada peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam di samping sihir yang terjadi pada masa Nabi Musa a. | 13 mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia) (QS. pernah terjadi tukang sihir Fir'aun menyihir (menyulap) mata manusia dan menjadikan mereka takut. Sihr Al Jawarih wa Al A`dha' Mengenai sihir terhadap semua anggota tubuh. Sihir Khubal.info/ .akhirzaman. Ketika itu.s. dilakukan oleh setan dan jin tukang sihir dengan perkataan. Sebagaimana dia pun berjalan pada setiap tempat mengalirnya darah anak Adam. membayangkan seakan-akan ular/tongkat itu merayap cepat dengan kemampuan tukang sihir itu. sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Dan jika kamu menuruti mereka. Al-Wahyu. Sihir Habil. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiaptiap nabi itu musuh. maka tampaklah ruh yang jahat berbajukan dan menyerupai Habil tukang tipu muslihat. Sesungguhnya setan itu meletakkan belalai hidungnya pada hati anak Adam. Dan kadang-kadang juga karena orang yang terkena sihir itu kehilangan kepribadiannya. dan terjadi perpaduan atau penyatuan dalam jangka waktu lama. dan Sihir `Abath Jika ruh manusiawi hilang lalu tampak ruh jahat. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mreka membantah kamu. Kadang-kadang khadam atau pelayan sihir itu menyatu dengan diri orang yang terkena sihir karena ingatannya atau akalnya lemah. http://www. Tetapi boleh jadi karena memang begitu tabiat aslinya. melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Dan boleh jadi dia mempunyai pribadi mendasar yang lebih jahat daripada Habil yang suka menyebar fitnah dan bencana itu. Bahkan Nabi Musa a. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. antara lain sebagian karakter atau sifat-sifat dan cara-cara sihir yang dilakukan oleh tukang sihir itu. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. atau dengan menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam dada manusia yang disihir. AI-An-`am: 112). dengan isyarat. dan Abath—tukang menimbulkan fitnah. Pada ayat 121 dari surah Al-An`am difirmankan. Al-Hajj: 52). yang kadang-kadang merupakan bisikan dan isyarat itu.s. Khubal—tukang mencelakakan orang sampai gila.

5. meski dalam beberapa saat saja. perintang.info/ . dan yang melemahkan semangat syahwat (impotensi). 7. baik untuk laki-laki maupun perempuan. macam-macamnya. 4. | 14 (seksual) berkepanjangan. Karena keterangsangan dan kelezatan itu akan timbul secara sempurna dengan masuk dan bersinggungannya zakar ketika telah menegang. dan tidak ada rasa khawatir dan cemas. Rafats (cumbu-rayu). Faktor-faktor perangsang. Kondisi jiwa (psikologis) yang tenang. Harus adanya urat syaraf yang kuat dan sehat. stabil. yang umumnya penyakit tersebut melahirkan kelemahan syahwat. tanda-tanda dan ciricirinya. Thaha: 66). atau tebal tipisnya alat laki-laki tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. sebab-sebabnya. Kadang-kadang juga menimbulkan penyakit lemah berkepanjangan akibat selalu meminum (menelan) obat-obatan yang menimbulkan kelemahan fisik dan memabukkan. serta cara terjadinya impotensi tersebut. Sihir yang mengenai seluruh jasad itu ada yang menimbulkan kelemahan syahwat Hal. Hal. kadangkadang datang dari pihak suami. "Silakan kamu sekalian melemparkan. Faktor perintang atau penghalang. Ukuran kecil atau besarnya. Berkata Musa. sebab-sebabnya. Lemah Syahwat (Seksual) dan Impotensi Nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian lemah syahwat (al-dha’f al-jinsy). 2. Ada juga yang hanya sedikit melemahkan syahwat (seksual) yang datang tiba-tiba. Penulis juga akan mengemukakan dalil dan bukti-bukti kebenaran adanya impotensi dari Alquran dan As-Sunnah.akhirzaman. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan antara lemah syahwat (al-dha’f al-jinsy) dan ar-rabth (impotensi). Cepat mengeluarkan air mani dan terapinya untuk mendapatkan kepuasan seksual tentunya harus diusahakan supaya tidak cepat mengeluarkan air mani. serta tidak banyak begadang. khususnya penyakit cepat tua. Kadang menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menyandu obat-obat penenang yang sangat membahayakan. Hal itu terjadi jika tidak ada penyakit yang menimpa badan. Kadang-kadang juga datang dari pihak istri.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal itu diisyaratkan Alquran Al-Karim. 6. 3. dan terapi pengobatannya. Sehingga." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. tetap. yakni pembukaan untuk melakukan jimak. Akan diperkenalkan juga pengertian rabth (impotensi). Tidak adanya penghalang. karena adanya penghalang atau perintang tersebut. pihak istri kadangkadang menolak suaminya. terbayang pada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka (QS. baik dengan kedua tangannya maupun dengan kedua http://www. Syarat-Syarat Mendapatkan Hubungan Seksual yang Sukses 1.

Pengertian sihir dilengkapi dengan berbagai dalil dari Alquran dan As-Sunnah. maka celakalah dia. serta kemampuan untuk dapat membahas bab-bab berikut secara rinci. http://www. Sihir merupakan haqiqah imaniyyah—permasalahan yang bersangkut-paut dengan keimanan. Bismillah wa-al-hamdu lillah. Wanita dari jenis Hal. dan ini sangat jarang. membunuh. Tetapi laki-laki pun kadang-kadang merasakan adanya penghalang pada farji wanita. Saya bermohon kepada Allah untuk diberi petunjuk dan taufik.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar kakinya. maka siapa yang mempelajari kaidah-kaidah dan dasardasar pokok sihir. Segala puji hanya milik Allah. Siapa yang tidak menahan diri sehingga menyihir atau meminta orang lain untuk menyihir demi kepentingan dirinya. Dan siapa yang mempelajarinya untuk diamalkan. sihir bukanlah suatu kebohongan (dajl) atau sulap belaka." Sihir merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang sangat mencelakakan dan membahayakan manusia. seperti halnya menyekutukan Allah. Kadang-kadang juga terjadi. pelaku atau tukang sihir itu berhak dipenggal lehernya dengan pedang sebagai balasan yang setimpal baginya. 1. Karakteristik (sifat-sifat) sihir dan sandaran tukang sihir dari bangsa manusia. maka sungguh dia telah melakukan suatu dosa besar di antara dosa-dosa besar yang tidak mudah diampuni. durhaka kepada kedua orangtua. Bahkan. berzina. Bahkan Alquran dan Sunnah Nabi pun mengungkap dan membahasnya secara panjang lebar. serta mengetahui rahasia-rahasianya lalu mengamalkannya. Hal. Atas dasar itu. Meskipun demikian. Demikian sebaliknya. Sihir merupakan perbuatanperbuatan awal atau permulaan (premis minor dan mayor) yang melahirkan akibat atau nilai (konklusi). wa ash-shalatu wa as-salamu ’ala Rasulillah. atau antara seseorang dengan kelompok atau sahabatnya. 3. Sihir merupakan salah satu fan (disiplin ilmu) atau satu macam ilmu pengetahuan yang mempunyai kaidah-kaidah dan rahasia tertentu. seraya memohon pertolongan dan bantuan-Nya. "Dengan menyebut nama Allah. Proses terjadinya sihir. memecah belah dan menceraiberaikan antara seseorang suami dan istrinya. 2. memfitnah. bahkan mengafirkan orang lain. maka dia adalah sahir (tukang sihir).akhirzaman. laki-laki dari jenis manusia berhubungan (seksual) dengan wanita dari jenis jin. lalu menggunakan setan sebagai khadam sihir untuk menimpakan bahaya dan gangguan. | 15 manusia dicampuri oleh kaum laki-laki dari jenis jin. Semoga rahmat dan salam sejahtera selalu terlimpah kepada rasul utusan Allah.info/ . Sihir juga termasuk salah satu hal yang ajaib dan aneh yang terjadi dalam kehidupan di dunia fana ini. dan lain-lainnya.

Dan Kami wahyukan kepada Musa. nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). ataukah kami yang akan melemparkan?" 116. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. 113. sihir adalah perkataan dan perbuatan yang memperlihatkan hal-hal yang istimewa dan ajaib. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. mereka menyulap. Macam-macam sihir. dan menghancurkan sihir." 115. Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Maka tatkala mereka melemparkan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Permasalahan Sihir dan Tukang Sihir Menurut Alquran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Pengertian Secara etimologis (lughah)." 118. 120. (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun. 5. dan aqsam (sumpah). Perlindungan terhadap sihir. Berbagai wasilah atau perantara untuk membatalkan. Tanda-tanda atau ciri-ciri adanya sihir yang menimpa orang yang kena sihir (almashur). mantra-mantra. maka sekonyongkonyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.info/ ." 112. sihir berarti menipu dan memalingkan seseorang dari arah hidupnya. 119. (menyihir) mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut. 6. Hal. Musa menjawab. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orangorang yang dekat (kepadaku). 7. jika kamilah yang menang?" 114. keluarga. "Lemparkanlah lebih dahulu. 121. "Beri tangguhlah dia dan saudaranya. Cara terjadinya atau meresapnya sihir dan pengaruhnya terhadap harta. serta luar biasa. Sihir dalam operasinya selalu menggunakan perantara (wasilah) lewat ruqyah (jampi-jampi). Pemuka-pemuka itu menjawab. jimat (azimat).akhirzaman. seperti mukjizat dan keramat. Sihir Menurut Konsepsi Alquran Ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir terdapat dalam surah Al-A`raf ayat 111126. Mereka berkata. Sedang secara terminologi. "Lemparkanlah tongkatmu. Maka mereka kalah di tempat itu. "Ya. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan. serta mengobati orang yang terkena sihir." 122. Fir'aun menjawab. 117. http://www. kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu. "Hai Musa. serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan (ahli-ahli sihir). yaitu sebagai berikut: 111. 8. Karena itu. dan badan orang yang terkena sihir. | 16 4. Ahli-ahli sihir berkata. dan jadilah mereka orangorang yang hina. menggagalkan. "(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah.

info/ . khawatir. niscaya dia http://www. Itulah sihir a'yun (mata). Demi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman." Penjelasan Ayat 116 Kami akan mencoba mengajak Anda untuk memahami secara mendalam ayat 116 dari surah Al-Araf tersebut. 'janganlah kamu takut. dan ada juga yang disebut sihir an-nas (menyihir manusia). Maka Musa merasa takut dalam hatinya. | 17 bertimbal balik. sihir sama' (pendengaran). "mereka menyihir (menyulap) mata orang banyak". Kami berkata. tarwi. takhwif. yakni. 1. Hal. Ini baru merupakan salah satu dari sihir jawarih dan a dha'." 125. Hal itu terjadi.akhirzaman. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara Hal. sihir lisan (lidah). "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu. dan sihir kalam (perkataan). sihir al-adzan (telinga). ketika orang-orang yang tidak beriman dan tidak mempunyai benteng syariat atau agama melihat kehebatan sihir para ahli sihir mereka merasakan adanya rasa takut. saharu a'yuna an-nas. Dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayatayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami (mereka berdoa). Sesungguhnya (perbuatan) ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini). "Ya Tuhan kami. dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu (sebagai orang Islam). Fir'aun berkata. yakni macam sihir yang membuat orang lain merasa sangat takut dan khawatir. yaitu dengan menggunakan satu macam sihir yang dikandung oleh sihir jawarih dan a dha'—sihir yang menimpa anggota tubuh. Sedang macam sihir lainnya adalah sihir al-adzan (telinga)." 126. sihir a'yun. 124. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. sihir sama'. limpahkanlah kesabaran kepada kami. 3. Sedang yang dimaksud dengan istarhabuhum "tukang-tukang sihir itu menjadikan banyak orang (menjadi) takut". Mengapa hanya disebutkan saharu a'yun an-nas dan tidak disebutkan saharu an-nas (menyihir manusia)? Hal itu mengantarkan kita untuk mengetahui macam-macam sihir yang biasa menimpa badan manusia. jika dalam pandangan mata manusia tampak sesuatu yang menakjubkan lewat pemetaan gambar-gambar yang berbeda dengan bentuk (gambar) yang sebenarnya. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. maupun secara jamaah (berkelompok) lewat jalan setansetan yang menjadi khadam atau pelayan sihir dan para tukang sihir. Yakni. baik secara individu (perorangan). dan tafzi'.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 123. kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Mengenai hal tersebut. Dan rasa takut yang diakibatkan oleh sihir itu sebagai akibat suatu macam sihir yang disebut sihir istirhab. Ahli-ahli sihir itu menjawab. "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. 2. dan sangat gentar.

” (QS. dan tipu muslihat yang ajaib. "Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril. Dengan kata lain. sebab karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera datang membantu dan menolongnya. menjadi kokoh dan tangguh serta tenang dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar akan menelan apa yang mereka perbuat. Dan siapa yang disertai dan dibantu serta ditolong oleh Allah. Dia wahyukan. Dan yakinlah. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). maksudnya bahwa sihir mereka itu mengandung kehebatan. Hal. kekuatan. Katakanlah. Makna ayat tersebut ialah bahwa Nabi Musa a.s. "Dan mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)". Dan godaan dan gangguan setan itu begitu besar. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril a. sehingga mereka terpesona dan merasa takjub. dan mengokohkan (mengikat) hati Sayyidina Musa a.akhirzaman. Asy-Syu`ara 26:192-195).) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. dan tenanglah karena sesungguhnya Allah besertamu dan akan selalu menguatkan dan menolongmu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: “Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.s. dia pasti kuat dan menang. Dengan demikian. tentu saja tidak akan berhasil. tetaplah. 'Janganlah kamu takut. kekejian. Pada surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. bahwa kamu mengikuti kebenaran. Thaha: 67-69). sehingga Sayyidina Musa a. Wa ja'u bi-sihrin `azhim. maksudnya Allah menetapkan. merasakan dalam dirinya ada rasa (sedikit) takut. Mereka mampu membuat takut banyak orang yang hadir menyaksikan sihir mereka (ahli-ahli sihir). maka dia akan disertai dan ditolong oleh Allah yang Mahamulia dan Mahaluhur. hati Sayyidina Nabi Musa a. Tetapi. dari mana saja dia datang (QS. Kami berkata. Dia menyebutkan.s. Al-Baqarah 2:97). digoda dengan penuh kesungguhan oleh setan. membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang mukmin. Hal. Bahkan mereka menyihir (menyulap) mata banyak orang. dari Tuhan Rabb Al-'Alamin." Firman Allah. serta melihat sesuatu tidak seperti http://www.info/ ." Firman Allah Qulna (kami berkata). bahwa setan mengganggu manusia lewat dirinya sendiri.s. menenangkan. | 18 Sebagaimana halnya malaikat yang suka memberikan ilham dan pemahaman kepada orang-orang mukmin yang saleh lewat hati yang dikenai isyarat rabbany. Seperti kita maklumi. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). "Wahai Musa. seperti halnya dia menggoda Nabi Adam a. maka Jibril itu telah menurunkannya (Alquran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah.s.s. dengan perantaraan perkataan (alqawl) dan wahyu rabbany dari Tuhan yang langsung disampaikan." (QS. di samping memperlihatkan kecerdikan dan kecermatan. kokohlah. Dan siapa yang mengikuti kebenaran. Dan tidak akan menang tukang sihir itu.

| 19 kamu sekalian melemparkan. Dan kecelakaanlah bagi kamu dengan menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya) (QS. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. http://www. seperti pekerjaanpekerjaan lainnya? Dan bukankah setiap pekerjaan (produksi) itu mempunyai asal-usul atau latar belakang dan rahasianya? Siapa yang mempelajari dengan sungguh-sungguh serta mengetahui rahasia sihir dan asal-usulnya. Tetapi sebesar dan sehebat atau seagung apa pun yang dilakukan sihir atau para ahlinya—dengan segala kekuatan. "Silakan Hal. dan kecerdikannya—itu hanya merupakan kebatilan yang disandarkan dan diperkuat dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Al-Anbiya' 21:18). Dalam Alquran. "Telah datang al-haq (kebenaran) dan lenyap(lah) kebatilan. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. dan menguasainya. Tetapi itu adalah sihir yang sesungguhnya sebagai hasil kecerdikan dan kepandaian tukang sihir. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). dan bukan dajl (kebohongan).. Dan lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu. Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil. bukan khayalan.info/ . pasti dia mengetahui. Dalam kaitan itu. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Dan. dari mana saja dia datang. Dan katakanlah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar aslinya. bukan sulap. AlIsra' 17:81). 'Janganlah kamu takut. Bukankah sihir merupakan suatu pekerjaan dan penghidupan. Sesungguhnya yang batil itu (pasti) terbukti (akan) lenyap." (QS. lalu yang hak itu menghancurkannya." Maka tiba-tiba tali-tali dan. melihat dengan matanya ketika mereka tersihir apa-apa yang diperlihatkan tukang sihir itu bukan yang sesungguhnya.s. termasuk Nabi Musa a. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. kehebatan. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. yang namanya kebatilan itu pasti lenyap dan kalah. Wa ja'u bi-sihrin "Mereka mendatangkan sihir". Hal. selamanya. memiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa yang diperbuat oleh ahli-ahli sihir itu dengan firman-Nya. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Dan sihir yang mereka perbuat itu disifati dalam firman-Nya sebagai yang "agung/besar" yakni. Pada ayat-ayat lain disebutkan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bahwa perbuatan atau karya para tukang sihir itu merupakan sesuatu yang agung atau besar. Mereka melihat tongkat dan tali seakan-akan merayap. Kami berkata. Thaha: 66-69). Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orangorang yang hina. Berkata Musa. Karena itu. Pada ayat lain diisyaratkan.akhirzaman. Oleh karena itu. Mereka." (QS. tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka.

sesungguhnya kami benar-benar akan menang. bantuan. 2. yakni arwah-arwah jahat yang dipengaruhi setan. Hal. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Al-Syu`ara 26:43-48). "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. untuk menimpakan kejahatan kepada orang yang menjadi sasaran sihir (al-mashur). 1. serta sangat membahayakan. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Setan-setan itu melaksanakan apa yang diinginkan dan menjadi tujuan para ahli sihir yang jahat. itulah yang sihir.info/ ." Maka setelah mereka melemparkan." Jika Allah berkehendak." (QS. Hal itu karena mereka meminta pertolongan dan bantuan. "Demi kekuasaan Fir'aun. Ayat-ayat mengenai sihir diterangkan juga dalam surah Asy-Syu'ara. Musa berkata kepada mereka. dan surah Asy-Syu'ara." Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat-ayat Alquran mengenai sihir tercantum dalam surah Yunus ayat 80 sampai 82. Berkata Musa kepada mereka. kafir. Musa berkata." Lalu mereka Hal. "Apa yang kamu lakukan itu. (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun" (QS. dan berkata. sesungguhnya kami benar-benar akan menang. serta memohon perlindungan kepada arwah-arwah syaithaniyyah (yang dipengaruhi setan) yang jahat dan celaka. Dalam surah Thaha Allah berfirman. Mereka berkata. "Demi kekuasaan Fir'aun. dan fajir (durhaka). (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun. Jika para ahli sihir itu meminta pertolongan. Al-Araf 7:118-122). sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang)." (QS. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Ahli-ahli sihir itu fasik (durjana dan berdosa). niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Dan tidaklah akan menang tukang sihir itu dan mana saja dia http://www. "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. pasti Dia mengkhususkan pembahasan sihir dalam surah Al-Baqarah. Sedang ringkasan bahasan mengenai sihir itu ada pada surah Al-Araf. | 20 melemparkan tali-temali dan tongkat-tongkat mereka. Hendaklah kita memohon pertolongan serta bantuan dari-Nya. surah Yunus. Janganlah kamu takut. surah Thaha. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Mereka—ahli-ahli sihir itu berkata. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mereka berkata. maka tiba-tiba tongkat itu menelan benda-benda palsu yang mereka adakan itu. maka untuk membatalkan dan menggagalkan sihir dan segala pengaruhnya kita harus berlindung dan bertawakal kepada Allah. dan perlindungan dari arwaharwah syaithaniyyah.akhirzaman. Asy-Syu'ara 26:44). Coba perhatikan firman Allah. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tuhang sihir (belaka). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu.

Al-A'raf 7:117-120). dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. "Telah datang yang haq (benar) dan (telah) lenyap yang batil. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Musa berkata." (QS. hancur dan binasa. . maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Yunus 10:81-82). Demikian pula isyarat Allah dalam surah lain. "Apa yang kamu lakukan itu. Al-Mukmin/Ghafir 23:5). Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka mereka kalah di Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar datang (QS. Kemudian Dia menegaskan. (QS. | 21 tempat itu. Dan katakanlah. Thaha 20:68-69). Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka tatkala mereka melemparkan .akhirzaman. Apa yang kamu datangkan itu. Hal. itulah yang sihir. lemparkanlah tongkatmu. http://www. itulah yang sihir. Dan Allah akan mengokohkan yang hak (benar) dengan ketetapan-Nya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Dan setiap yang batil pasti akan lenyap.. Yunus 10:81-82). Jadi sihir itu perbuat. Dan Kami wahyukan kepada Musa. serta selesai tidak akan ada bekasnya..an batil (salah). Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki (membiarkan) terus berlangsungnya perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian firman-Nya dalam surah Yunus. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-s elan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Firman Allah dalam surah A1-A'raf: 118 menyebutkan. karena itu Aku siksa mereka. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah apa yang selalu mereka kerjakan. sebagian dan orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)-nya seolah-olah mereka tidak rnengetahui (bahwa itu kitab Allah). Maka betapa (pedihnya) azab-Ku itu (QS. Maka nyatalah yang hak (benar) dan batallah apa yang (telah) mereka kerjakan. Dan firman-Nya lagi. maka dengan serta merta yang batil itu lenyap (QS. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan. Ayat. Al-Anbiya' 21:18). Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bers'ujud (QS. dan jadiiah mereka orang-orang yang hina." (QS. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah.info/ . Al-Isra' 17:81). Sesungguhnya yang batil itu pasti (akan) lenyap..-ayat Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah Mengenai Sihir Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dan sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka.

Alquran Al-Karim kepada orang-orang. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Penjelasan dan Ta'wil Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang membawa kitabullah. http://www. dan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik. dengan kekuasaan-Nya.s. Mereka malah pura-pura tidak mengetahui. tiadalah keuntungan baginya di akhirat. kalau mereka mengetahui. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. sedang keduanya tidak mengarjakan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. termasuk orang Yahudi. dan dajl (yang mengandung ramalan. Ketika mereka menentang kebenaran dan meninggalkannya. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi nanfaat. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah yang menundukkan burung.info/ . Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Sebetulnya. dan kebohongan) yang diisyaratkan atau diilhamkan oleh setan dari bangsa jin kepada setan dari bangsa manusia. Mereka tetap membanggakan diri dan sombong hanya karena mempunyai kitab Taurat yang telah mereka rusak dan telah mereka selewengkan itu. justru mereka tidak mau menerima al-haqq." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Jadi pada hakikatnya. Bahkan mereka pun telah dikenalkan kepada kitabullah Alquran yang akan menguatkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu. kebijaksanaan-Nya.akhirzaman. sebab itu janganlah kamu kafir. kekuatan-Nya. mereka mengingkarinya dan merintangi penyebarluasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. angin. mereka telah melemparkan kitab Allah yang ada pada tangan atau di hadapan mereka. yaitu Harut dan Marut. Hal. Demi. berita mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu telah dijelaskan dan ditetapkan dalam kitab Taurat yang belum diselewengkan dan belum dirusak. (niscaya mereka akan mendapat pahala). dan jin terhadap Nabi Sulaiman a. serta tidak mau mengikuti apa yang diberitakannya mengenai kehadiran Nabi penutup. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dengan kata lain. kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak pula mau saling menolong di antara sesamanya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. tipuan. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sya'wadzah (sulap). | 22 Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Tetapi. kalau mereka mengetahui (QS. yakni kitab Taurat dengan segala kandungan cahayanya. Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). AlBaqarah 2:101-103). "Sesungguhnya kami hanya cobaan (fitnah bagi kamu). mereka mengganti kitabullah itu dengan buku-buku mengenai sihir.

Bekerjalah hai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun Hal.akhirzaman. Hal.info/ . Allah juga berfirman pada beberapa ayat dalam surah Saba'. tahulah jin itu. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dan penintah Kami. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. "Hai pembesar --pembesar siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai onang-onang yang berserah diri (Muslimin). Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin. sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan (QS. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. | 23 sesudahku. dan adalah Kami memelihara mereka itu." Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Saba'34:12-14). Ia (Sulaiman) berkata. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam (QS. Berkata Sulaiman. Sedang pada surah Al-Anbiya' (81-82) disebutkan. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah berkati. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman. dan mengenjakan pekerjaan selain danipada itu. Dan Kami telah tundukkan (pula) kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam (kedalam laut) untuknya. Perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml (semut). manusia dan burung. firman-Nya. Maka tatkala dia telah tersungkur. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Perhatikanlah ayat-ayat Alquran benikut ini. "Ya Tuhanku. Selanjutnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dan Jabarut (kekuasaan)-Nya. http://www. dan patung-patung." Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Shad 38:35-37).s. dan piring-piring yang besarnya seperti kola'in dan periuk dan tetap (berada di atas tungku). Dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. 27:17). dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dan gedung-gedung yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan jin terhadap Nabi Sulaiman a. bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib. lalu meneka itu diatur dengan tertib (dalam barisan) (QS.

lewat perantaraan peng gunaan azimat. sehingga mereka memutarbalikkan fakta. Itulah yang dikatakan dan diwahyukan (diisyaratkan dan diilhamkan) oleh setansetan pada masa kerajaan dan kenabian Nabi Sulaiman a. Dan menurut pengakuan palsu dan bohong para setan jin dan setan manusia itu. menyembuhkan. yang selain Allah itu. kebijaksanaan. Hal. dan bagaimana saja. maupun dari kalangan manusia. dan yang sepertinya. menceraiberaikan persaudaraan dan memisahkan suami dan istrinya. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa para ahli sihir itu adalah nabi atau rasul. kepalsuan. mantra. mengajarkan resep-resep itu kepada manusia.s.s. dan penyelewengan dari mereka. kedua malak itu. banyak orang yang meyakini. maka dia akan dapat menaklukkan dan menundukkan jin untuk diperalatnya supaya melakukan apa saja. ketika itu. yaitu Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan jin Hal. "luar biasa". Mereka juga mengajarkan sihir yang mengagetkan (sihir tafzi). Kedua malak itu pun memberitahukan kepada manusia. | 24 terhadap Nabi Sulaiman a. keramat (kemuliaan yang diberikan Allah kepada para wali-Nya). bahwa para jin itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman a. dan membuat manusia menjadi kaya.s.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. menurut ajaran para ahli sihir dari bangsa jin dan manusia itu dapat memberikan penyakit. serta kapan saja sekehendaknya. Bahkan ada yang mengitikadkan.' (QS An-Naml 27: 38-40).akhirzaman. Mereka. juga bukan sesuatu yang hariq li al ‘adah. Sihir http://www. Mereka sejak itu mengajari manusia mengenali dan mengamalkan sihir-sihir yang merusak manusia. Bendasarkan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa dengan kekuasaan. Menurut mereka. membuat manusia fakir. Kemudian mereka. mantra. bahwa sihir itu adalah mukjizat atau paling rendah. ketika setan-setan jin dan setan-setan manusia mengajarkan sihir hitam (black magic) kepada manusia. baik dari kalangan jin. bahwa selain Allah yang Mahaluhur itu ada yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan dapat pula memberi mudharat.info/ . bahwa ahli sihir melebihi derajat rasul dan nabi. bahwa sihir itu tidak sama dengan mukjizat ataupun keramat. Tetapi setan-setan dari bangsa jin itu menceritakan kejadian seperti itu yang dibumbui atau dihiasi dengan kebohongan. jampi-jampi. dan kekuatan-Nya. dan azimat itu. bahwa siapa saja dari kalangan manusia yang menggunakan jampi-jampi. Itulah pekerjaan setan-setan jin dan setan-setan manusia. keperkasaan. Allah mengilhami dan mengajari keduanya tentang cara-cara membatalkan dan menggagalkan serta menghancurkan sihir yang dilancarkan oleh ahli sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malak (malaikat) dari malaikat yang ada di langit. seperti yang diberitahukannya lagi kepada manusia yang tidak beriman. Mereka menggiring untuk menjadi kafir dengan meyakini. Sehingga. dan sihir yang menakutkan.

serta kebagusan perilakunya. berwibawa. maka keduanya disebut sebagai malikani (dua raja. serta cara menghancur-luluhkannya. dan jauhilah penyembahan terhadap makhluk yang hanya mempunyai segala sifat kekurangan: lemah. Hal. Juga ada kaidah-kaidahnya serta aturannya. dan mulia akhlaknya. Dan siapa pun yang mempelajari asal-usul sihir. dan tidak kuasa berbuat apa-apa. kaidah-kaidahnya. juga bukan nabi. bukan rasul.info/ . maka mempelajari sihir hitam (black magic) yang membahayakan merupakan perbuatan kufur (mengingkari Tuhan yang Mahakuasa) dan fasik (kedurhakaan). maka tidak perlu diragukan lagi. Tetapi. maupun sebagai dua raja mulia. Hal. bahwa tukang-tukang sihir itu bukanlah tuhan. yang paling penting dari keduanya. kafir (ingkar kepada Tuhan Rabb Al-'Alamin) karena mereka menggunakan setan-setan jin untuk kebutuhannya. Oleh karena itu. juga kemaksiatan yang sangat besar dosanya. maka hati-hatilah jangan sampai kamu menjadi kafir dengan mengingkari (eksistensi) Allah yang telah menciptakan semua makhluk-Nya. bahwa mempelajari cara-cara membatalkan dan menggagalkan sihir termasuk suatu kewajiban yang sangat penting. dan ujian bagi kamu sekalian. Karena kejernihan hati kedua orang tersebut. mereka pun sekaligus mengajarkan cara-cara menggagalkan dan membatalkan sihir tersebut. Keduanya selalu menegaskan. maka dia menjadi tukang sihir. Ketika diketahui secara pasti oleh kita betapa bahayanya sihir dan bahwa sihir merupakan dosa besar. kedua orang raja tersebut termasuk sebagian raja di dunia dari kalangan manusia. dan kemuliaan etikanya. Sementara itu. Bisa juga disebut karya (shan'ah). kata malak (sebagai mufrad dari malaikat) menurut sebagian ahli tafsir dibaca malik.akhirzaman. baik disebut sebagai kedua malak atau malaikat. setiap kali mengajari manusia cara-cara penguasaan (ilmu) sihir. bahkan manusia atau makhluk mulia pun bukan. bahwa mereka itu. tetapi merupakan suatu pencaharian atau alat penghidupan dan kehidupan. Jadi. kharismatik. Bahwa sihir itu bukan sulap dan bukan suatu kebohongan. miskin. Atau. atau menurut yang lain sebagai kedua malaikat). Para ahli sihir adalah manusia jahat. hina. juga bukan sesuatu yang luar biasa. keduanya sebagai dua orang laki-laki yang mempunyai nama baik. tukang-tukang sihir itu menggunakan jasa para setan sebagai lawan dari setan-setan itu yang telah memperbudak tukang sihir dan menghinakannya. Sehingga menurut mereka. "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan). dengan mengkasrahkan lam-nya yang berarti raja. | 25 Kedua malak.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hanya merupakan suatu hirfah (pekerjaan. saleh (taat beragama). Harut dan Marut pun mengajari manusia. fasik (durhaka). pencaharian) dan karya yang ada asal-usulnya dan ada rahasianya. dan aturan-aturannya." http://www.

akhirzaman. bahwa bahaya apa pun yang menimpa manusia. Hal. maka dapat dipahami bahwa sihir itu secara mutlak tidak membahayakan atau tidak akan mengenai seseorang. Memecah-belahkan atau menceraiberaikan antara ayah dan anaknya. antara saudara dengan saudaranya. jin. dapat disimpulkan bahwa sihir merupakan haqiqat Quraniyyah — kajian Alquran — dan bukan suatu kebohongan (dajl) juga bukan sulap (sya`wadzah). | 26 antara suami dengan ibu mertuanya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (QS. Sebagai contoh. tetapi Dia tidak menghendakinya bersujud. Al-Hadid 57:22). dan antara mereka yang sedang menjalin cinta kasih dengan pasangannya. pasti terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. benda mati. Dalam kaidah ushul (fiqih) ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menghendaki (masyi'ah) sesuatu (beberapa hal) tetapi tidak memerintahkannya. antara ibu dan anaknya. Hal itu jika dipahami bahwa ma’-nya adalah nafiyah — untuk menafikan atau meniadakan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Demikianlah (masyi'ah) Allah Subhanahu wa Ta'ala. atau setan. Terjadinya berbagai kemaksiatan itu pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka tetap bahaya itu terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Tak ada dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang terjadi tanpa kehendak dan izin-Nya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Di antara sihir yang diajarkan oleh kedua malak atau malik tersebut adalah suatu macam sihir tafriq "yang memecah-belah-(kan)". dan apa pula sumbernya. Atas dasar itu. Semestinya diketahui. apa pun penyebabnya.s. sebagaimana Dia pun tidak meridhai adanya kekufuran (kekafiran) dari hamba-hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan lewat firman-Nya. Jika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sampai (berbunyi) Wa ma hum bi-dharrina bihi min ahadin. antara pimpinan perusahaan dengan bawahan dan karyawannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Iblis untuk bersujud. Tetapi ada bedanya antara perintah (amar) Allah dan kehendak-Nya. " Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat (bahaya) dengan sihirnya kepada seorang pun". antara suami dan istrinya.info/ . Yakni. bahaya atau musibah apa pun yang menimpa manusia. Jadi. Sebagaimana Dia yang Mahatinggi pun memerintahkan beberapa hal yang tidak dikehendaki-Nya. baik itu berupa manusia. maka Iblis pun tidak bersedia bersujud kepada Adam a. hewan. antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Bagaimanapun. Allah tidak akan memerintahkan makhluk-Nya untuk melakukan perbuatan keji. antara istri dan ibu mertuanya. tiadalah ahli sihir itu http://www. tetapi Dia tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan jelek. Hal.

"Ia terkena sihir (mathbub ay mashur). Selanjutnya. "Wa man thabbabahu (siapakah yang menyihirnya)?" Malaikat Jibril yang ada dekat kepadaku menjawab.a. padahal tidak melakukannya. — semoga Allah memuliakan wajahnya—dan Zaid bin Tsabit r. hadits tersebut menyebutkan bahwa Malaikat Mikail yang ada dekat kakiku bertanya. Shahih Muslim.a.a. Riwayat-riwayat hadits tersebut telah disebutkan (dikumpulkan dan dibahas) dalam kitab saya yang berjudul "Kedokteran Menurut Alquran dan Sunnah Nabi Melalui Para Imam yang Mulia". saya hanya akan menyebutkan satu riwayat mengenai peristiwa tersebut. Hal. yang menyebutkan. lalu Dia memfatwakan kepadaku.. Pada kesempatan ini." Tambahan Dalam hadits tersebut terdapat kata mathbub yang berarti mashur (tersihir). Sunan Darimy. kami persilakan merujuk kitab yang telah ditunjukkan tersebut. Beliau diduga oleh yang lain melakukan sesuatu. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya istitsna "pengecualian" dengan firman-Nya Illa bi-idzni Allah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menimpakan bahaya dengan sihir itu terhadap seorang pun. tetapi hal itu terjadi jika ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak-Nya Hal. "Kecuali dengan izin Allah". dan pohon kurma (yang ada di tempat itu) seakan-akan kepala setan. "Lubayd bin Al A`sham. "Pada sebatang sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir (musyatah) di sumur Dzarwan di bawah tembok yang mengelilingi sumur. Beliau bersabda padaku—kata Aisyah r. aku telah memohon fatwa kepada Tuhanku. dipahami. sedang Mikail a." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutus Imam Ali r. Sunan Abu Dawud. bahkan disebutkan pula dalam kitab-kitab hadits lainnya. yaitu riwayat dari Ummu Al-Mukminin. Bagi pembaca yang bermaksud memperluas dan memperjelas kajian riwayat-riwayat tersebut. mendatangiku dekat kepalaku.s. Terbayangkan padanya bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendatangi ahli (istri)-nya padahal beliau tidak mendatangi mereka.akhirzaman. "Pada benda apakah menyihirnya?" Malak yang ada pada kepalaku menjawab. http://www. datang dan duduk dekat kakiku.bahwa sihir itu dapat membahayakan manusia. Sunan Nasa’iy. seakan-akan airnya inai (pacar merah). "Wahai Aisyah. Yang duduk dekat kepalaku berkata. | 27 Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Terkena Sihir(?) Mengenai peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diriwayatkan dalam Shahih Bukhari. Jibril a. "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir. dan Sunan Ibn Majah. Mereka mengeluarkan sihir itu dari sumur. Siti Aisyah r. Sunan Turmudzi.a.s.info/ ." Kemudian malak yang ada pada kakiku bertanya lagi.

serta ikhlas dan selalu sadar merasa tenang (thuma`ninah) untuk menerima dan memperjuangkan segala kaidah dan ushul (pokok-pokok) ilmu mushthalah hadits. bahwa sihir dapat diobati. Ulasan Mengenai Hadits Tersebut 1. tak ada satu abad (qarn) pun yang kosong dari ulama mujahid yang ahli dalam ilmu hadits. Alhamdulillah. Atau.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. bukan hal yang mustahil dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melenyapkan atau menghilangkan segala rasa sakit dan bekas sihir apa pun dari orang yang terkena sihir.s. Begitu selesai melepas semua ikatan. Bahkan. Sayyidina Jibril a. selesai pulalah pembacaan ayat-ayat Alquran-nya. yuthabbibu artinya yu aliju atau yudawy. menggunakan kata mathbub dan tidak menggunakan kata mashur (tersihir). Bahkan mereka merasa bahagia karena Allah telah mengaruniai mereka menguasai ilmu mushthalah hadits tersebut. Dan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. kelengkapan. "mengobati". Dengan pikiran dan pemahamannya serta logikanya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ilmu mushthalah al-hadits adalah salah satu ilmu yang. dan syarat-syarat untuk menerima hadits.akhirzaman. Maksud penggunaan kata tersebut (mathbub) untuk menegaskan bahwa ada sihir yang dapat digunakan untuk mengobati (bi-anna min as-sihr al-'ilaj). | 28 Mulailah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membuka (melepas) ikatan-ikatan sihir. Hal. yang paling jelas. atau meng-hasan-kannya. Hal itu terjadi sejak terjadinya pengkodifikasian ilmu hadits tersebut sampai zaman sekarang (1416 H).info/ . Jadi. men-dha if-kannya. alhamdulillah pula. Para fuqaha (ulama) atau ahli ilmu hadits telah meletakkan ushul (pokok-pokok) dan berbagai kaidah. http://www. men-tash-hih (mensahih)-kannya. dan sesungguhnya Kami akan menjaganya (QS. "dokter yang mengobati". mereka juga selalu bersedia berjuang untuk kepentingan ilmu mushthalah hadits tersebut. menyatakan ke-maudhu an-nya. termasuk dari kalangan fuqaha dan huffazh (penghafal dan pakar hadits) yang giat mengkaji dan meneliti ilmu tersebut. Allah telah menakdirkan dan memilih beberapa ulama terkenal. Al-Hijr 15:9). saya tidak pernah mendengar atau membaca bahwa salah seorang dari ulama atau fuqaha ilmu mushthalah hadits itu mencela atau men-dha if-kan hadits mengenai tersihirnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dan thatib ialah mu’alij atau mudawy. Kata mathbub sendiri diambil sebagai isim maful dari kata thabba yang berarti alaja atau dawa (mengobati). demi kemajuan ilmu tersebut. seakan-akan beliau lepas dari ikatan. Padahal kata mashur itu banyak digunakan dalam Alquran Al-Karim. Setiap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melepas satu ikatan. Sesungguhnya Kami menurunkan AlDzikr (Alquran). Fuqaha (ulama) yang arif dan bijaksana. Sampai akhirnya beliau merasakan adanya keringanan pada badannya. beliau membaca satu ayat dari Al-Mu awwidzatayn (Al-Falaq dan An-Nas).

maka terasalah oleh mulut Nabi rasa pahit. Bukankah wajah dan pelipis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terluka? Bahkan Ubay bin Khalaf—semoga laknat Allah selalu menyertainya—pernah datang dengan gagah berani mencela Nabi dan meletakkan mantra pada kepala beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mulai menggigitnya sedikit. Padahal. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. sebagian umat Islam memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan menjaga serta melindungi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dengan perlindungan yang sempurna. telah disaksikan banyak umat Islam. Wahai Rasul. Terlihatlah bahwa Nabi yang agung itu tidak http://www. Anehnya. Jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu. dengan 'ishmah atau penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lengan domba itu berkata. Hal ini sebagaimana diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah 67. yaitu dari kalangan filosof. Dan lebih jahat lagi. atau tidak enaknya racun tersebut. Beliau terkena bahaya dari kaumnya. yang benar adalah bahwa kejadian atau peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ma`shum (terjaga) itu mengandung hikmah yang tinggi sekali. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang lebih jelas dari itu semua. Hal. lalu bagaimanakah kita menafsirkan kejadian dan peristiwa yang pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu? Bahkan hadits-hadits yang disepakati ahli hadits pun tidak melupakan untuk mengungkapkannya? Sungguh. tetapi karena mereka mempunyai pemahaman yang khusus mengenai ayat Alquran yang mengisyaratkan 'ishmah atau keterpeliharaan Hal." Jika keterpeliharaan (`ishmah) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamitu lengkap.info/ . Ubay bin Khalaf yang terkutuk itu juga berani meletakkan kakinya pada leher Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 29 Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. "Janganlah engkau memakan sedikit pun dariku wahai Rasulullah. aku telah dicampuri racun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah diberi lengan domba yang telah dicampuri racun. dari kalangan teolog (ulama ilmu kalam). bahwa perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak sunyi dari berbagai peristiwa dan kejadian yang memperlihatkan bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah diganggu oleh sebagian manusia jahil. meliputi segala hal. dan langgeng. lalu terlihatlah bagaimana beliau menyikapi musibah semacam itu.akhirzaman. atau lebih tepatnya. Kemudian. menyeluruh. Mereka menolak hadits tersebut bukan karena disandarkan kepada ushul atau kaidahkaidah ilmu mushthalah hadits. berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya (amanat-Nya).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sementara yang menolak hadits tersebut hanyalah dari segelintir umat Islam. dan langgeng. apa pun hikmah di belakangnya.

bahkan sampai kiamat nanti. alhamdulillah.akhirzaman. kebenaran Qurani. maka 'ishmah atau penjagaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup risalah. bahaya. dan menyeluruh serta langgeng itu dalam kaitannya dengan tabligh ar-risalah. dan menyayangi saudaraku. Beliau selalu menegaskan. Dan. yakni menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-Nya. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan penjagaan-Nya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamkhususnya pada akal pikirannya. bahwa para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi itu semua. menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. serta selalu berzikir (mengingat) kepada Allah—dengan zikir—yang banyak (QS. mengasihi. bersih dan sifat-sifat kekurangan. sejak dahulu ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih ada. Tetapi mereka. memang tidak disangkal lagi.info/ . yang kebenarannya http://www. | 30 Hikmah dari kejadian dan peristiwa yang menimpa diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam betul-betul contoh teladan bagi umatnya dalam menghadapi cobaan. Hal. dan logika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. A1-Ahzab 33:21). maka mencela dan menonaktifkan hadits yang sahih dan tsabit (kuat). Sungguh telah terdapat . dan ujian. Ketika tabligh atau penyampaian risalah dan amanat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan dengan akal pikiran dan logika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan penjagaan yang lengkap.bagi kamu sekalian —pada (diri) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu teladan (contoh) yang baik bagi orang yang mengharapkan (keridaan) Allah dan (kesenangan) di hari akhir. dan finah dan orang lain." Hal. kemudian pada zaman para sahabat yang puluhan tahun. Dengan kata lain. cobaan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggerutu dan tidak pernah putus asa. terus-menerus mendapatkan bencana. Bahkan beliau selalu tabah dan sabar.s. juga pada syariat (ajaran) yang dibawanya. Karena kita mengetahui hal yang benar itu dan kitab-kitab Sunnah (hadits). dan mungkin kita. orang yang mengatakan demikian berarti telah terjerumus ke dalam semacam perbuatan syirik. Sedang yang dimaksud 'ishmah atau keterpeliharaan dan keterjagaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu menguatkan haqiqat Quraniyyah. Jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjaga secara sempurna dan menyeluruh serta langgeng. Mereka bahkan mengatakan (seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala). sampai sekarang. Dan karena itu. sempurna. 'ishmah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan demi kelangsungan risalah dan demi keselamatan Rasulullah dalam rangka menyampaikan risalah atau amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka boleh jadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu mempunyai sifat-sifat sempurna dan suci. Itu berarti. akal pikiran. Musa a. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati. yang telah diberi cobaan (bencana) yang lebih banyak tetapi selalu bersabar.

dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Allah berfirman. sederhana. Menurut mereka. dan hatinya. dan menemukan jawaban yang benar dan menenangkan kita semua. atau apalagi dari yang bukan pemeluknya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Semua yang dikatakannya. merupakan wahyu yang diterimanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjaga lidah (lisan) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan memperkatakan sesuatu—mengenai urusan agama—dengan mengikuti keinginan hawa nafsu dirinya atau hawa nafsu orang lain. Mereka selalu melancarkan perjuangan untuk menjerumuskan umat Islam ke dalam jurang syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan meragukan ajaran-Nya. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. adil. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Dalam judul khusus Proses tembusnya sihir pada badan manusia. mu'amalah. Ayat-ayat dan surah An-Najm juga perlu direnungkan oleh kita dalam rangka memahami 'ishmah atau keterpeliharaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Cara yang ditempuh mereka antara lain dengan menyusupkan keraguan terhadap kitab-kitab Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. untuk memahami hadits atau Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diperlukan akal pikiran yang cerdas. akalnya. baik dari pengikutnya sendiri. dalam ayat tersebut. lalu bertambah dekat lagi. Sebagaimana telah kita ketahui. garis besar) mengenai akidah (keyakinan). Kemudian dia mendekat. dengan memohon petunjuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat memahami hadits tersebut secara benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Hal. maupun karena kebodohan. sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Hal. selalu berusaha untuk menjauhkan umat Islam dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.akhirzaman. Sebagaimana Diajuga telah menjaga amal perbuatan Nabi-Nya dan perbuatan-perbuatan yang salah (ghiwayah). Alquran tidak menerangkan ajaran Islam secara rinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Semua penjelasan rinci http://www. akan diterangkan bagian badan Nabi yang terkena sihir. Oleh karena itu. bijaksana. Demi bintang ketika terbenam. serta ikhlas. An-Najm 53:1-9). insya Allah Ta 'ala. jiwanya. serta ruh manusia yang terkena sihir". Alquran Al-Karim hanya mencakup ushul (pokok-pokok) dan hal-hal global (kuliyyat. bahwa Dia menjaga dan melindungi akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kesesatan. Saya juga memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu memahami. umat Islam tidak mungkin dapat melakukan ibadah dengan benar tanpa merujuk kepada kitab-kitab Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang tepercaya. yang memunyai akal yang sangat cerdas.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar diyakini oleh kebanyakan ulama merupakan dosa yang sangat besar. | 31 Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. baik dengan penuh kesengajaan. maka jadilah dia dekat (pada Muhammad) sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi) (QS. dan ibadah. menerangkan sejelas-jelasnya. Sesungguhnya musuh-musuh Islam.info/ . seperti diisyaratkan ayat Alquran tersebut.

Akal dapat memberi makan (feeding) kepada semua alat perlengkapan badan yang bermacam-macam dengan mengalirkan sejumlah aliran listrik (dinamo http://www. maka hentikanlah. penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran. 1. Dan bertakwalah kepada Allah. Hal. perbuatan semacam itu dinilai dosa besar. Tetapi sebelum itu. fungsi. An-Nur 24:63). Hal. maka sungguh dia telah menaati Allah (QS. An-Nisa' 4:80). di samping berfungsi untuk mengambil kesimpulan atau konklusi. Bahkan. Dengan kehendak dan permohonan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alquran sendiri telah menegaskan betapa pentingnya sunnah Nabi. mengingat. mengurus (me-manage). mereka memasukkan keraguan-keraguan terhadap kitab Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Karena sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksa-Nya (QS. Akal dapat melahirkan dinamo penggerak yang lazim untuk kehidupan dan berfungsi menggerakkan badan. | 32 Perhatikanlah ayat-ayat Alquran berikut ini: Siapa yang menaati Rasul (Nabi Muhammad). maka ambillah.akhirzaman. mengkhayal (mencari inspirasi). maka sebetulnya celaan dan penolakan sebagian orang bahkan dan kalangan umat Islam terhadap hadits apa pun yang terdapat pada kitab-kitab Sunnah yang mu'tamadah (tepercaya) tanpa mengikuti kaidah-kaidah ushul.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hanya terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang shahihah dan tsabitah (kuat). penulis akan mulai membahas masalah yang cukup unik ini. 2. Apa saja yang dibawa Rasul kepadamu. berpikir. dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ilmu mushthalah hadits. menggambarkan (mendeskripsi). untuk kepentingan itu. Hati. Atas dasar itu. dan menggiatkan semua alat-alat tubuh. menghidupkan. Jiwa. dan tugas akal manusia. Proses Tembusnya Sihir kepada Badan. Oleh karena itu.info/ . Akal. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur di antara kamu dengan berlindung (kepada kawan-kawannya). maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih (QS. saya yang sangat memerlukan limpahan rahmat Allah yang Qadir "Mahakuasa". Dan apa saja yang dia larang darimu. dan Ruh Orang yang Terkena Sihir Berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara (proses) tembusnya sihir kepada akal (manusia) yang terkena sihir. Semoga Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada Al-Faqir. Al-Hasyr 59:7).

dan berkelanjutan. untuk pcnyiapan potensi hidup. Jika aliran listrik (potensi kehidupan) tidak sampai sama sekali kepada salah satu anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh. Akal dapat membuat semua alat perlengkapan tubuh bekerja dengan tenang.akhirzaman. teratur. anggota tubuh tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan kekuatan pada tubuh. maka anggota tubuh tersebut akan terkena penyakit pembekuan. atau kedua kaki (bagian bawah atau qadam).info/ . Jika terjadi kekurangan dalam pengaliran anus listrik tersebut. Bahkan ada yang tidak dapat berdiri sama sekali. maka ia tidak akan dapat menjalankan tugasnya. dan jarijemari. menghasilkan. Apalagi. atau kadarnya tidak memenuhi kebutuhan. atau aliran listriknya melebihi kapasitas. anggota tubuh tersebut tidak dapat secara total melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Akal juga berfungsi untuk memproduksi. Anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh tersebut telantar (khadzal). Dia terpaksa bergantung atau bersandar pada anggota tubuh lainnya. jika ada anggota tubuh atau kelengkapan tubuh yang tidak teraliri aliran listrik sama sekali. Dengan demikian. bahkan termasuk semua rambut. atau epilepsi. sawan. kedua tangan. misalnya kejang. dan mengalirkan sejumlah aliran listrik (potensi hidup) yang pokok serta menghubungkan kekuatan tersebut ke seluruh anggota tubuh untuk kepentingan hidup. Tidak sedikit ada yang tidak mampu mengangkat kedua tangannya sendiri. kedua kakinya tidak dapat lagi membawa (mengemban) badan. Hal. pasti melahirkan kekacauan. maka hal itu dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan. Tentu saja orang yang bersangkutan tidak dapat beijalan. tidak dapat membawa barang yang sangat ringan sekalipun. dan menggerakkan serta menggiatkan semua anggota tubuh. serta tenus-menerus selama ada mukh atau otak— dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. pada anggota tubuh yang mana pun. | 33 http://www. Orang yang mempunyai penyakit lumpuh semacam ini. 3. dalam ukurannya yang paling minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan. maka keduanya akan kehilangan kemampuan untuk mengemban tubuh. Secara praktis. Hal. Dia tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya untuk sementara. Kadang kadang orang yang mempunyai penyakit demikian. atau yang lebih dikenal dengan penyakit lumpuh. demikianlah keadaan kedua hasta (lengan). maka anggota tubuh tersebut akan terkena penyakit kelemahan yang parsial (sebagian) dalam waktu sementara (temporal).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar penggerak) yang menghubungkan otak dengan semua alat perlengkapan tubuh. Jika kahrabiyyah (aliran listrik yang menjadi daya kekuatan tubuh) itu sampai kepada anggota tubuh yang mana pun. Seperti halnya kedua betis dan kedua kaki bagian bawah. Jika aliran listrik (daya kekuatan tubuh) yang didapatnya hanya sedikit dan tidak memenuhi kebutuhannya. Jika ternyata anggota tubuh yang terkena penyakit sebagian (parsial) seperti itu adalah kedua betis.

jika suplai kahrabiyyah (aliran listrik atau potensi hidup yang vital) itu melebihi kapasitas. atau darah mengalir kepada anggota tubuh tersebut dengan kadar yang minim sekali. alat itu tidak akan bergerak dan tidak bersemangat. Sebagaimana halnya lidah. Hal. maka pasti seseorang akan sulit melihat. Dia tidak dapat membedakan secara persis siapa. kadang-kadang kadar aliran listrik (kahrabiyyah) yang berlebihan itu hanya menimpa salah satu atau beberapa anggota tubuh yang vital. Dan . bahkan ada yang tidak dapat digunakan berbicarasama sekali. Dan kondisi bagusnya hanya kuat sebentar saja. anggota tubuh tersebut akan mengeras dan mengejang. kulit. misalnya salah satu betis atau keduanya. Jika kadar aliran listrik (potensi hidup) yang dialirkan otak ke alat produksi laki-laki. dan zakarnya hanya sedikit. Jika aliran listrik yang melebihi kadar itu mengalir dan otak ke segenap anggota tubuh. | 34 Demikian pula halnya dengan lidah dan kalam (alat bicara). membeku. kedua mata mengeras. sangat minim. jika aliran listrik yang dialirkan otak kepada anggota tubuh yang berfungsi melahirkan keturunan. Bahkan mungkin dia akan menjadi buta. Dengan demikian. Dengan demikian. jika Allah yang Mahakuasa berkenan memberikan karunia-Nya kepada orang miskin dan celaka seperti itu. demikian pula keadaan telinga dan mata. alat produksi laki-laki. Akibatnya. dan hidup. Sebagai contoh lain. yang tidak dapat menggauli. maka anggota tubuh atau alat kelengkapan hidup akan terkena penyakit yang disebut al-shar'u "ayan/sawan atau epilepsi". Dengan demikian.akhirzaman. bahkan tidak dapat tegak (menegang). lidah atau lisan orang tersebut tidak lagi mampu menerangkan perasaan dan keinginannya. maka alat produksi tersebut mungkin bergerak.. kejangkejang. mulut berbuih. dan kesadaran orang ter sebut hilang secara total. Mungkin juga dia dapat melihat tetapi dengan jarak yang dekat sekali. akan sangat sulit digunakan untuk berbicara. Tetapi.. Akan tetapi. http://www. atau warna apa yang dilihatnya itu. salah satu lengan (hasta) atau keduanya secara bersamaan. semua anggota tubuh mengeras seperti kayu. menegang..info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. anggota tubuh pelengkap pun tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika aliran listrik atau potensi hidup hanya sampai sedikit sekali dan jauh dan yang dibutuhkan. Sama seperti alat kelengkapan tubuh yang vital. dia akan kembali sadar dan pulih seperti biasa secara berangsur-angsur. bahkan tidak sampai ke kulit dan qadhib atau zakarnya. umpamanya. tetapi lemah. Sebaliknya. Lidah atau alat bicara yang tidak mendapatkan potensi hidup (aliran listrik) yang memadai. maka hilanglah potensi hidup dan anggota tubuh yang vital itu. apalagi tidak ada sama sekali. yakni tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. berbeda dengan kondisi ketika dia sedang sehat. atau apa. Jika aliran listrik (potensi hidup) yang dialirkan dan mukh (otak) ke mata tidak memadai. gemetar. Semua anggota tubuh akan terkena penyakit ayan atau sawan (epilepsi) secara utuh dan total (keseluruhan).

kemudian melepaskan atau mengeluarkannya jika diperlukan. akal atau otak manusia terbagi atas beberapa bagian dan wilayah (daerah). manusia yang memiliki otak seperti itu akan hidup senang dan bahagia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kadang-kadang bagian otak yang bertugas untuk menerima informasi. dan menyebarkannya itu tidak sehat secara keseluruhan. Sujud juga wajib dilakukan oleh mereka demi menyatakan pengakuan dan ikrar atas keagungan ciptaan Allah itu otak dan urat-urat syaraf pada manusia. menyimpan." Sesungguhnya. Itu baru ditinjau dari salah satu fungsi atau tugas otak atau akal. Maka kondisi otak atau akal semacam ini disebut at-takhalluf al aqly "ketertinggalan atau kelemahan otak" atau dhu’f al aql ath-thari'ghayr adda'im http://www.akhirzaman. 'menerima hal-hal yang telah diketahui". tanda. Atas dasar itulah. dan dalam keselamatan dan keamanan. maka orang tersebut akan kehilangan kehidupannya yang normal. Sungguh benar yang dikatakan oleh sarjana logika elektronik. Bagaimanapun. Dengan demikian. bahwa di antara tugas akal atau otak itu ialah istiqbal al-ma`lumat. Pekerjaan menerima hal-hal yang telah diketahui. lalu menyimpannya. "Jika kita akan membuat akal yang berfungsi seperti akal manusia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Setiap bagian (potongan) dan setiap wilayah (daerah) mempunyai batasan. | 35 Ta'ala demi memuliakan dan mengagungkan-Nya.info/ . . Padahal. supaya bergerak dan hidup. di samping sebagai tanda khudhu'— merendahkan diri di hadapan-Nya—dan khusyu' atau tunduk kepada-Nya. Sementara bagian otak lainnya yang bertugas untuk menerima informasi dan menyimpan. Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama (QS. otak manusia itu merupakan satu alam besar dan agung.dan tugas khusus. serta mengeluarkannya lagi jika perlu. maka kita memerlukan area seluas daratan bumi yang menyamai globe dunia atau seperti bumi yang bulat. Itulah yang disebut dan dikenal dengan at-takhalluf al aqly al-kully ad-da'im "kemunduran (kebekuan) akal secara total dan berkepanjangan ". dan melepaskan atau mengeluarkannya itu berbeda secara total dengan memproduksi dan mengalirkan kahrabiyyah (potensi hidup) yang pokok dan pendistribusiannya untuk kepentingan kehidupan fisik atau anggota tubuh manusia. menyimpannya. bagian otak yang mempunyai tugas khusus untuk melakukan tugas tersebut sehat dan tidak cacat. khususnya para ulama (sarjana) yang ahli dalam masalah otak dan urat syaraf untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Hal. Kadang-kadang. Hal. maka wajib bagi setiap insan. boleh jadi tidak ada at au tidak berfungsi sama sekali. juga tidak lenyap secara total. Adapun jika salah satu bagian atau salah satu elemen otak atau akal itu ada yang terkena musibah. Fathir 35:28). seperti telah dimaklumi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mahaluas karunia-Nya berkenan menyelamatkan otak atau akal tersebut. maka bagian-bagian otak dan akal itu akan berfungsi secara baik.

dan menyambungkan serta mendistribusikannya ke semua anggota tubuh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia itu. | 36 Ada juga kondisi lain. “Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini).info/ . serta mengalirkan dan menghubungkannya dengan anggota tubuh yang lain terkena penyakit. mengkhayal (mencari inspirasi atau merenung). maka janganlah kamu duduk beserta orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Kadang-kadang. mengatur (me-manage). tangan. Keadaan otak semacam ini. mengambil konklusi atau kesimpulan. Yakni. penyakit itu mengenai bagian otak lain yang berfungsi untuk menerima informasi. dapat terlihat pada sebagian anggota fisik manusia. serta jujur. atau sederhana saja. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melindungi. mengingat (menghafal). seperti pada kaki. kecuali masalah kelupaan. bagian otak yang memproduksi tenaga listrik atau potensi hidup. Sementara itu. yakni ketika manusia yang mempunyai kondisi otak seperti itu selamanya mempunyai sifat yang sangat lemah atau lamban dalam menerima informasi. dan menyampaikannya lagi dengan cara/metode kemampuan yang lemah. ada juga manusia yang terkena musibah dua macam keadaan pada otaknya.akhirzaman. bagus. Pada saat yang sama pun. mengalirkannya. Seperti yang diyakini oleh setiap Muslim yang benar dan adil. orang tersebut pun pada saat yang sama terkena penyakit pada bagian otak yang khusus untuk menerima informasi. dan menyampaikannya lagi. yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada bagian otak yang khusus untuk menerima informasi. lidah. menggambarkan (mendeskripsi). menjaga. dan menyebarkannya lagi. menyimpannya. dan melindungi otak atau akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang khusus untuk memproduksi (melahirkan) tenaga listrik. Dalam surah Yusuf ayat 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. yakni berpikir. menyimpannya. AlAn'am 6:68). Mengenai lupanya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firmanNya. dan menyebarluaskannya lagi. memelihara. Juga diyakini oleh kebanyakan umat Islam yang mengerti.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir " Abdul Kholiq Al-Athar kelemahan otak mendadak yang tidak langgeng". menyimpannya. dan mengeluarkannya lagi. atau mungkin juga mata. Dan itu sebagai akibat logis dari kelemahan kemampuannya dalam menggunakan otak atau berpikir. http://www. Tandanya. Hal. bahwa orang yang mempunyai kondisi otak atau akal semacam itu kadang-kadang menerima informasi. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu menjaga. Hal. yaitu keadaannya tidak normal seperti biasa.” (QS. menyimpannya. dan memelihara akal atau otak Nabi-Nya. menyimpannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu menjaga dan memelihara serta melindungi akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mempunyai fungsi atau tugas khusus.

maka Kami tidak mendapatkan padanya kemauan kuat (QS. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah lupa mengenai rakaat shalat. beliau pernah lupa seperti diisyaratkan Alquran.s. umpamanya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan Hal. dengan berkata." Pada surah Yunus: 94. Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu.. . | 37 cara yang aneh sekali. sehingga beliau ditanya oleh seorang sahabatnya yang dikenal dengan dzu al-yadain "mempunyai dua tangan". dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Karena itu. maka beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Yusuf 12:42). maka dia lupa (akan perintah itu). agar kamu membuat yang lain secara http://www. melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. "Hai Adam.a.. maka tanyakanlah orangorang yang membaca kitab sebelum kamu.akhirzaman. tetaplah ia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu. Hal yang serupa dengan lupa adalah al-waswasah (was-was atau keraguan).info/ . Nabi Adam a. tak seorang pun yang selamat dan keraguan dan bisikan setan (syak dan waswasah). Hal. Dalam surah Al-Kahfi ayat 63 juga disebutkan. Rasulullah. Al-Hajj 22:52). pemimpin yang dipertuan oleh segenap makhluk terdahulu sampai yang terkemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.” (QS. Thaha 20:115). memang pernah mengalami lupa seperti halnya manusia biasa.. dan tidak (pula) seorang nabi. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Demikian pula para rasul lainnya. maukah saya tunjukkan kepadamu pohon Khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana (QS. Ketika ayat Alquran Al-Karim tersebut turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar “Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. maka Allah pun menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Pada surah Thaha 20:120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. sesuai dengan beberapa riwayat dan bahkan ditunjukkan oleh Alquran. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu. Kemudian Ibn Abbas membaca ayat Alquran surah Yunus tersebut dan surah Al-Isra' 17:73-75 yaitu. "Aku tidak meragukan apa yang diturunkan kepadaku dan aku tidak akan bertanya kepada orangorang yang membaca kitab sebelum aku.' Menurut Ibn Abbas r. maka setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. "Apakah engkau mengqashar shalat wahai Rasulullah atau engkau lupa? " Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai sayyid al-awwalin wa al-akhirin. Allah menegaskan.

setan-setan itu mempunyai banyak wasilah— perantara dan alat—yang tidak lepas dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya: 1. orang yang terkena sihir akan kehilangan kemampuan mengingat. berpikir. Kalau terjadi demikian. dan mengeluarkannya lagi. Seperti pada mata. setan memusatkan godaan dan gangguan terhadap manusia pada otak yang berfungsi untuk menghasilkan kahrabiyyah (tenaga listrik sebagai potensi hidup manusia). benar-benanlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini. dalam mendapatkan informasi. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. memelihara. dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Hal. Sihir semacam itu disebut sihir habil (hibill). mengatur. Dengan izin Allah. dan melindungi akal atau otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. tetapi dia memusatkan gangguan dan godaannya itu pada salah satu alat tubuh. atau pada prostatnya. sihir khubal. mengambil konklusi atau kesimpulan. | 38 bohong terhadap kami. sehingga otaknya tidak terganggu oleh sihir tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dalam hal ini setan menghalangi sampainya kahrabiyyah (tenaga listrik atau potensi hidup) yang dialirkan dari otak ke semua anggota tubuh dan alat-alat kelengkapan tubuh lainnya yang menjadi pusat gangguannya terhadap manusia. dan sihir 'abath berpusat pada otak manusia. telinga. ber-tasawwur (mendeskripsi). yaitu untuk memfitnah (menimpakan bencana). yaitu untuk mengacaukan pikiran manusia sampai gila.info/ . sihir khubal. atau pada buah pelir. dan sihir 'abath. khususnya zakarnya. Dengan sihir semacam itu. mengalirkannya. dan mendistribusikannya ke semua anggota tubuh dan alat kelengkapan tubuhnya. tangan. dan begitu (pula) siksaan sesudah mati. sihir habil. dan berkhayal (merenung). yaitu untuk memperdaya atau menipu. setan memusatkan godaan dan gangguannya pada otak manusia. Karena gangguan dan godaan setan melalui jalur tersebut. kaki. maka seseorang akan mengalami epilepsi (sawan/ayan) secara total (pada seluruh tubuh) atau mungkin hanya mengenai sebagian (satu atau lebih) anggota tubuh saja. pada sihir dua macam yang telah disebutkan itu. setan-setan itu memasukkan ikhtilal fi at-tafkir.akhirzaman. Wasilah atau perantaraan yang ketiga yang digunakan setan dalam menggoda dan mengganggu manusia adalah dengan menjauhi secara total otak manusia. Godaan setan itu dipusatkan pada otak. Jadi. http://www. dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)-mu. Jadi. 2. Dengan izin Allah tetapi tanpa kehendak-Nya. Dia menjaga. yaitu kelemahan dan kekacauan dalam berpikir. Untuk membahayakan manusia. meski Dia tidak menghendaki. Tetapi. atau pada alat produksi laki-laki. niscaya kamu hampirhampir condong sedikit kepada mereka. 3.

maka yang demikian hanya merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya. sebelumnya. kekasih-Nya. Pembiusan semacam mi dipusatkan pada anggota tubuh yang dibius dan bukan pada otak atau akal secara total. jampi-jampi. Sihir seperti itulah yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. yaitu keistimewaan dan keanehan yang dimiliki manusia (makhluk) jahat. | 39 dibius dengan otak atau akal supaya hilang daya rasa dan daya hubung anggota tubuh tersebut dengan otak atau akal. dan orang-orang durjana lainnya. yang dilakukan oleh tukang sihir dan kalangan manusia. dan bukan setelah mulai memakan sebagiannya. Ia menampakkan keistimewaan atau keluarbiasaan. yang mengakibatkan pembiusan total. keramat (karomah) untuk para wali atau orang-orang saleh. mencakup. dari kegilaan dan pembunuhan. Adapun musibah atau cobaan yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berupa perlakuan keji dan kotor. Untuk melancarkan gangguan dan godaan serta sihirnya dalam kondisi seperti in i. Hal. karena tidak mengenal kasih dan sayang. menjaga.info/ . perbuatan. azimat. Pembiusan yang dilakukan setan juga adalah pemutusan hubungan tenaga atau daya antara tempat (anggota tubuh) yang Hal. Dokter gigi menyuntik tempat (gigi) yang akan dioperasinya. musyrik. Sebagaimana hal itu pun berlaku untuk para nabi dan rasul a. Itulah yang disebut pembiusan sebagian dan pembiusan total. adalah sesuatu yang aneh dan ajaib yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia.akhirzaman. Jika saja Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu diberi penjagaan ('ishmah) oleb Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. dan langgeng. dan seperti al-mahanah (kerendahan/kehinaan). sihir itu ialah perkataan. seperti halnya mukjizat untuk para nabi dan rasul. seperti yang telah disebutkan di muka. setan seperti pembius berpusat dan bercokol pada sebagian anggota tubuh dan bukan pada otak. dan memelihara Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Demikian pula seperti racun yang mengenai diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti yang dikenakan oleh orang Yahudi. Etika http://www. dan dendam kesumat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Wajahnya pun tidak ceria dan riang. mantra. Tetapi. Lengkapnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal itu seperti pembiusan yang dilakukan oleh dokter gigi pada gigi geraham yang akan dicabut. maka lengan domba yang disuguhkan kepadanya pasti akan berbicara justru sebelum beliau memakannya.s. Tabiatnya sangat jelek dan jahat. Demikian pula pembiusan yang dilakukan oleh dokter sebelum operasi penyucian bayi laki-laki atau perempuan. bagaimanapun. kedengkian. harus diyakini oleh setiap Muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Hati tukang sihir tidak mengenal kesucian dan kelembutan. dan yang serupa dengan itu. Sihir dan Ahli Sihir Sihir.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

atau suluknya tidak mengenal kecintaan. Tukang sihir dan kalangan manusia sangat kotor dan najis. Akidahnya sesat dan batinnya pun rusak dan kotor. Pakaian, badan, dan tempatnya penuh dengan kotoran dan segala yang bau. Tukang sihir dan kalangan manusia, demikian juga dan kalangan jin, sudah pasti Hal. Hal. | 40 kafir dan mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekafiran yang terangterangan dan jelas sekali. Mereka berani mengutuk Zat Allah, mencela Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahkan berani menulis sebagian ayat Alquran dengan darah haid manusia, dengan air kencing babi, atau dengan air mani hasil perzinaan, dan tinta-tinta najis lainnya. Demikian pula, begitu jahatnya, mereka berani menginjak-injak mushhaf, bahkan membuang air kecil dan membuang air besar pada mush-haf Alquran. Semoga laknat atau kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya pada mereka dan untuk selama-Iamanya. Itulah garis besar perbuatan keji dan kotor yang dilakukan oleh tukang sihir dan bangsa manusia. Mereka juga tentu saja menyembah kepada selain Allah, seperti bersujud kepada matahari, atau bintang-gemintang lainnya, kepada berhala, patungpatung, hewan, manusia, dan lain-lainnya. Semua persembahan itu dilakukan oleh tukang sihir dan kalangan manusia demi kecintaan, keridhaan, kesenangan, dan penghambaannya serta buktinya kepada setan sebagai tukang sihir dan kalangan jin. Tukang sihir dari jin itu disebut al-ghul, raksasa'. Mereka selalu menaati dan mengikuti perintah dari tukang sihir manusia. Oleh karenanya, para tukang sihir dan kalangan jin itu saling menolong dan saling membantu dalam rangka menaati dan mengikuti kehendak tukang sihir dari kalangan manusia untuk menimpakan bahaya, bencana, dan mudharat kepada orang yang menjadi sasarannya (al-mashur). Di antara setan-setan itu ada yang disebut khadim as-sihr, 'pelayan sihir', atau disebut juga talqihah atau maqthu', yakni petugas khusus yang bertugas untuk menimpakan kejahatan dan bahaya kepada manusia. Mereka, para khadam atau pelayan sihir itu, menjadi pesuruh dan tukang sihir dan bangsa manusia. Tukang sihir dari bangsa jin adalah setan yang jahat, nakal, najis, kotor, tukang tipu, dan sangat hina. Dia tidak mendapat segudang gelar kejahatan semacam itu kecuali jika telah lama melakukan operasinya. Yakni, telah melakukan pelatihan panjang dan dalam tempo yang lama sekali. Operasinya adalah menjerumuskan manusia kejurang kesesatan, kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Dalam menjalankan operasinya, tukang sihir dan kalangan manus ia dan jin selalu menggunakan kata-kata atau ungkapan yang mereka baca dan mereka tulis. Di samping itu, mereka ajuga menggunakan isyarat (kode dan sandi), gerakan-gerakan, sukun-sukun (sikap diam) yang mereka ekspresikan atau mereka ungkapkan sesuai dengan tujuannya. Tentu saja hal itu dalam rangka menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan dan bahaya,
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan, di samping menimpakan bahaya dan mudharat atau bencana kepada yang menjadi sasarannya. Jika tukang sihir dari kalangan manusia berbicara, kata-katanya tidak diarahkan, bahkan tidak dipahami oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Dia sebetulnya berbicara Hal. Hal. | 41 dengan kawan-kawan atau sekutunya dan bangsa jin. Jadi, yang benar, dia tidak berbicara sendirian. Dia berbicara dengan kawannya dan kalangan setan atau jin. Semua manusia yang hadir di hadapan tukang sihir itu sama sekali tidak dapat memahami maksud katakata atau semua ungkapannya. Demikian pula gerakan wajah, isyarat, pandangan, diamnya, atau raut mukanya yang begitu cepat berubah, dan senang ke sedih, dan ceria ke duka. Dapat pula dikatakan, bahwa para ahli sihir itu mempunyai bahasa, atau sebut saja, isyarat dan sandi-sandi yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Sedang selain tukang sihir tidak dapat menangkap maksud yang dikatakannya atau diisyaratkannya, baik sebagian apalagi secara keseluruhan. Tetapi yang jelas, apa yang mereka katakan, gerakkan, lakukan, atau isyaratkan itu adalah pengagungan, pemuliaan, penyucian, bahkan penghambaan terhadap tukang sihir dan kalangan jin. Seperti yang telah diketahui bersama, agar setan mau berkhidmat dan tunduk kepada segala keinginan dan cita-cita manusia (tukang sihirnya), maka tukang sihir dan kalangan manusia itu harus menyembah hanya kepada setan dan tidak boleh menyembah Ar-Rahman (Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang). Hal mi termasuk haqiqat Quraniah, apa yang diungkapkan dan diisyaratkan oleh Alquran Al-Karim. Dalam surah Al-Baqarah, umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dan kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) menuju kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:257). Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan (sebagai) pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk (QS. Al-A'raf 7:30). Perhatikan penjelasan berikut ini. Manusia menundukkan setan, tetapi setan memperbudak manusia. Jadi, lawan dan taskhir (menundukkan setan) adalah isti'bad (memperbudak manusia). Sedang alaqsam adalah jamak dan qasam yang berarti yamin atau halaf (sumpah). Tukang sihir dan kalangan manusia bersumpah dengan raja-raja, orang tua/ bapak-bapak, dan kakek-kakek setan yang jahat dari bangsa jin. Hal itu dilakukan oleh tukang sihir dari kalangan manusia demi mengagungkan, memuliakan, dan menyucikan tukang sihir dari bangsa jin. Di

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

samping sebagai tanda kasih sayang dan tanda taqarrub - untuk mendekatkan diri kepada mereka. Mungkin juga itu adalah peribadatan atau persembahan tukang sihir dan kalangan manusia terhadap tukang sihir dari bangsa jin (setan). Thalasim adalah jamak dan thalsam, Hal. Hal. | 42 yakni ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh tukang sihir dari kalangan manusia dengan tukang sihir dari kalangan jin. Ungkapan-ungkapan seperti itu hanya dikenal di kalangan mereka sendiri. Tak seorang manusia pun mengetahui dan memahaminya. Ungkapan tersebut bisa juga disebut mantra-mantra. Kandungan pokoknya adalah persembahan kepada tukang sihir dari bangsa jin dan kekufuran atau pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih jahat, lebih kafir, lebih durjana, dan lehih jelek adalah thalsam muthalsam (mantra yang paling top). Sementara, yang disebut 'aza'im adalah jamak dan 'azimah. Ia adalah kumpulan kata-kata yang dibaca atau ditulis dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan dari tukang sihir manusia kepada tukang sihir bangsa jin. Kemudian tukang sihir dari bangsa manusia itu menuntut agar tukang sihir dari kalangan bangsa jin melaksanakan segala keinginan dan tujuannya dalam rangka menimpakan bahaya dan bencana kepada orang yang menjadi sasarannya (almashur). Al-’azdim (azimat-azimat atau mantra-mantra) itu merupakan peribadatan dan doa yang bermacam-macam. Ada yang dilakukan dan dikatakan oleh tukang sihir dari kalangan manusia sambil berdiri dengan penuh kerendahan dan kehinaan di hadapan tukang sihir dari kalangan jin. Ada juga yang dilakukannya ketika dia sedang ruku' atau sujud sambil telanjang. Atau dia melakukannya sambil menyepi (bertapa) di tempat najis dan kotor yang sunyi. Kadang-kadang disertai penyalaan kemenyan, yang disebut bukhur al-’afarit atau kemenyan jin ifrit yang cerdas dan sangat bau busuk itu. Kemudian mereka meletakkan barang apa saja, seperti sepatu atau kaki kuda. Apabila barang itu diletakkan pada orang yang dinyalakan, maka akan tercium bau busuk sekali. Hal itu akan disukai oleh setan-setan yang memang kesukaannya adalah bau-bauan yang tidak sedap atau yang busuk. Berbeda dengan malaikat yang menyukai bau-bauan yang semerbak wangi. Dengan demikian, ’azaim itu merupakan upacara ritual yang penuh dengan kata-kata dan perbuatan serta keadaan tertentu yang dilakukan sebagai persembahan dari tukang sihir dari kalangan manusia kepada tukang sihir dari kalangan jin. Berikut ini akan penulis kemukakan perbedaan antara mukjizat karamat (keramat), mahanah, dan sihir. Mukjizat adalah perbuatan luar biasa (istimewa), di mana semua makhluk, baik perorangan atau secara berkelompok, tidak akan mampu melakukannya. Setelah terbukti secara kuat, bahwa semua makhluk—jin, manusia, malaikat, hewan, dan binatang apa pun—tidak dapat melakukan dan membuat seperti mukjizat tersebut, maka wajib diyakini
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

dan diakui bahwa mukjizat hanyalah karya Al-Khaliq Sang Maha Pencipta, Allah Rabb al'alamin. Menurut sebagian ulama, mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang melebihi kemampuan manusia semuanya, meskipun mereka itu dari kalangan rasul atau nabi. Hal. Hal. | 43 Mukjizat tersebut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hambaNya yang mempunyai akhlak mulia, etika yang bagus, dan kelebihan lainnya, yang memperkuat pengakuannya bahwa dia adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat tersebut semakin tampak keluarbiasaannya ketika ternyata tak ada seorang manusia pun yang menandinginya, meski mereka diberi kesempatan untuk mem buktikan yang sepertinya. Jika mukjizat tersebut tampak ada pada seseorang, maka hal itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah (amanat) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setiap orang harus membenarkan dan mengimaninya, dan mengikuti segala ajakannya. Karena, pengakuan kerasulannya disandarkan kepada mukjizatnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan mukjizat tersebut kepada seorang rasul, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Benarlah hamba-Ku pada apa yang disampaikannya dari-Ku, maka percayailah ia. Karena manusia tanpa izin Allah—tidak akan dapat mendatangkan atau melakukan seperti mukjizat yang diberikan kepadanya. Aku memperlihatkan hal itu (mukjizat) hanya untuk menguatkan orang yang telah Aku pilih untuk menyampaikan risalah dari-Ku." Tentunya sangat mustahil jika Allah memberikan mukjizat itu kepada seorang pembohong, karena menguatkan atau mengakui seorang pembohong berarti bohong. Dan itu sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rasul dapat disepertikan dengan seorang utusan raja yang diamanati untuk melakukan sesuatu. Ketika orang-orang yang menyaksikan utusan raja tersebut meragukannya, maka raja mengirim surat kepada mereka dilengkapi dengan cap dan tanda tangannya sendiri. Dalam surat tersebut, raja menegaskan bahwa orang yang menjadi utusannya itu betul-betul utusannya kepada mereka. Dia diutus untuk suatu urusan tertentu. Dan mereka harus mengikuti dan menaatinya dalam segala yang ditetapkan dan dibebankan kepada mereka melalui perantaraan atau perintahnya. Jadi jelaslah, bahwa mukjizat itu di atas kemampuan manusia dan ia tidak akan didapat atau dicapai oleh manusia biasa jika tidak dengan izin Allah, hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu tertentu atau mempraktikkan cara-cara tertentu. Mukjizat hanyalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sihir adalah lawan dan mukjizat. Ia hanya merupakan pekerjaan atau karya manusia yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu, kelengkapan-kelengkapan, asalusul, dan rahasia tertentu pula. Siapa yang mempelajarinya sampai sukses, maka dia pasti menjadi tukang sihir.
http://www.akhirzaman.info/

info/ . Mukjizat hanyalah ciptaan. Dan ciri yang paling menonjol dari kemajuan ilmu pengetahuan ketika itu http://www. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cocok dengan kondisi di zaman itu. Mukjizat tersebut juga terlihat melebihi kemampuan ahli-ahli sihir tersebut. Mukjizat hanya merupakan penguat bagi setiap nabi yang sejalan dengan kondisi umatnya.akhirzaman.s. itu. yakni majunya bidang kedokteran dan banyaknya para dokter terkenal. adalah orang yang kulitnya terkena penyakit putih tiba-tiba (bukan putih kulit yang biasa) yang kadang-kadang ada yang sampai menjadi penyakit judzam (penyakit kusta/lepra). itu sangat mencengangkan karena melebihi kemampuan manusia yang ahli dalam kedokteran pada masa itu. Dan dia menarik tangannya (dan dalam bajunya). bahwa mukjizat itu bukan ciptaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Nabi isa a.s. masa yang dilaluinya adalab masa di mana ilmu pengetahuan telah mulai memperlihatkan kemajuannya.s. menghidupkan orang-orang yang telah maiti. kreasi. banyak menyebar sihir. yang tiba-tiba ular itu menjadi ular yang nyata. para dokter ternyata tidak mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. dan memberitahukan kaumnya tentang apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumahnya. Karena..s. bahkan di atas kemampuan semua manusia. Saya perlu menegaskan kembali. umpamanya. Maka Musa melemparkan tongkatnya. bahkan pada masa-masa sekarang pun. Dan terbukti. Betapa hebat dan mencengangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. adalah menyembuhkan orang yang buta dan yang mempunyai penyakit kusta. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah suatu mukjizat berupa tongkat untuk menghancurkan dan mengalahkan para ahli sihir dan orang-orang jahat. Al-Akmah adalah orang yang sejak kelahirannya telah buta. Hal. Adapun mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang terhesar adalah mukjizat yang sarat dengan kandungan ilmu pengetahuan (ilmiah). Sedang Al-Abrash. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari penyakit semacam itu.. Sementara itu. Dia berhasil disembuhkan oleb Nabi Isa a. Hal.s. sebab apa yang dilakukannya itu ternyata tidak melalui cara-cara yang lazim dilakukan oleh para dokter. Mereka juga tidak mampu mengobati orang-orang buta. Pada masa kenabian Nabi Musa a. yang juga disembuhkan oleh Nabi Isa as.s. mengobati orang-orang yang sakit itu hanya dengan mengusapkan tangannya disertai doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menggunakan obat atau alat-alat lainnya seperti yang digunakan oleh para dokter. dan pengaturan Allah yang Mahamulia dan Mahatinggi. | 44 maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang yang melihatnya (QS. Asy-Syu'ara 26:32-33). Dia mengobati umatnya tanpa operasi bedah dan tanpa menggunakan alat-alat seperti yang biasa dipergunakan oleh para dokter. apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. sihir itu merupakan hasil dan pelatihan atau praktik perbuatan dan suluk (riyadhah) tertentu yang ditetapkan oleh tukang sihir sebagai sang guru.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dengan kata lain. Sementara mukjizat Nabi Isa a.

“Sesungguhnya. sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. dan lain-lainnya. kepada hati Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan kata-katanya yang berbahasa Arab. | 45 Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dengan mukjizat terbesarnya berupa Alquran Al-Karim.” (QS. Dari ayat itu. sumber-sumber akhlak dan etika yang tinggi.s. Alquran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada segenap umat manusia seperti apa yang diterimanya dari Jibril a. http://www. Allah menggariskan silabus akhlak dan etika perilaku manusia dalam lapang an akidah.” (QS. yaitu berupa perkataan. kefasihan dan kebalaghahan (ketinggian nilai sastranya). Alquran harus diakui sebagai mukjizat karena berbagai keunggulan (kemukjizatan)-nya. Hal. niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hanya bertugas untuk menyampaikan apa adanya dengan teksnya yang asli seperti yang diterimanya dari Jibril a.s. Kefasihan dan kebalaghahan dalam bahasa Arab dan ilmu pengetahuan telah memperlihatkan hasil yang menandakan adanya suatu gerakan ilmiah yang meliputi perkembangan pemikiran dan kemampuan manusia. serta gaya bahasanya yang bagus dan indah. syariat atau hukum. jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini. Kitab yang Mahamulia ini tidak diragukan lagi sarat dengan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. sejak awal sampai akhirnya. Dia menjadi mukjizat karena susunannya yang menarik dan mengagumkan. perbuatan serta ketetapannya.info/ . Al-Isra' 17:88). jelaslah bahwa bukan kemampuan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan orang-orang lain dari kalangan sastrawan kenamaan untuk membuat dan mendatangkan yang seperti Alquran itu. Sedang penjelasan maksud dan kandungannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri disebut hadits atau sunnah (jika berhubungan dengan masalah hukum).s. An-Nahl 16:44). Alquran Al-Azhim adalah kitabullah—kitab dari Allah—Tuhan sekalian alam yang dibawa oleh Jibril Al-Amin a. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat kenabian dan kerasulan Nabi Hal. Perhatikan ayatayat berikut ini: “Dan Kami turunkan kepadamu Alquran (Adz-Dzikr) supaya kamu jelaskan kepada segenap manusia apa yang diturunkan kepada mereka.akhirzaman. Setiap surah dari surahsurah Alquran itu mempunyai susunan dan gaya bahasa tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. adab (kebudayaan dan peradaban).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar adalah bidang kesusastraan. Dengan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang ummy (buta huruf). Semuanya itu imerupakan masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Berikut ini penjelasannya secara rinci. ilmu.

yang kemudian dirinci oleh hadits/Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Alquran menjadi mukjizat juga karena mengandung suluk atau etika secara global dan akhlak atau moralitas yang cerdas dan suci.a. Hal. " Maksud Ibn Abbas r. termasuk ilmu kauni atau ilmu pengetahuan alam dengan aman dan selamat dari penyimpangan agama Islam.akhirzaman. Sementara hal itu pun akan terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. pasti aku akan mendapatkannya dalam Alquran. Dan ketika akidah atau keimanannya telah suci dan kuat. begitu lengkap dan sempurnanya Alquran. jiwa mereka pun telah suci bersih dengan mengenal dan mengamalkan kaidah-kaidah (pokokpokok) ajaran Islam. | 46 "igal"—ikat kepalayang hilang dariku. Ia mengandung daya tarik yang kuat terhadap hati dan ruh manusia. Kandungannya meliputi segala kebutuhan hidup manusia dan menjawab segala tantangannya. Suluk dan akhlak yang dikandung Alquran sangat berpengaruh dalam rangka menghiasi pribadi Muslim dan menjernihkan serta mengharumkan hati dan ruhnya. supaya bersiap-siap menghadapi hisab atau penghitungan (amal perbuatan). mereka meragukan kebenaran Islam. Ajarannya pun telah meresap ke dalam kalbu dan ruh mereka. jika mereka menemukan sains dan teknologi yang diisyaratkan Alquran tetapi ternyata akal pikirannya belum mampu memahami dan menjangkaunya. sampai berkata. jika dia hilang ikal atau barang lainnya. seperti Dia memiliki istri dan anak. Kemukjizatan atau keistimewaan dan keunggulan Alquran juga dibuktikan atau ditandai dengan kandungannya terhadap ilmu pengetahuan alam dan eksakta (`ulum kawniyyah). meski dengan isyarat yang ringkas dan tidak menjelaskannya secara rinci.a.. Kemukjizatan dan ketinggian Alquran juga ditandai dengan kandungannya terhadap berita-berita umat terdahu1u dan pemberitaan mengenai hal-hal gaib yang akan terjadi. syariat dan adab-adabnya. Atau. Hal. sehingga mereka akan dapat mengambil konklusi atau kesimpulan dari apa yang diisyaratkan oleh Alquran berupa kandungan ilmu pengetahuannya. Di samping itu. http://www. Alquran pun mengajak manusia untuk menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sifat yang tidak baik dan tidak layak bagi-Nya. Bahkan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Alquran mengandung hidayah dan petunjuk sampai hidayah dan petunjuk yang paling tinggi. Syariat yang dikandungnya cocok untuk segala zaman dan tempat. meski secara global.info/ . Alquran juga mengajak hati manusia untuk memperhatikan kehidupan akhirat. maka umat Islam yang telah masuk Islam di awal kedatangannya tidak terlalu disibukkan dengan urusan-urusan ilmu pengetahuan tersebut dan melalaikan urusan-urusan agamanya. Alquran semakin terlihat kemuliaan dan ketinggian nilainya ketika membatalkan atau mengharamkan penyembahan terhadap berhala dan mengajak untuk mengakui satusatunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jika ada `iqal. Ibn Abbas r. yang sebagiannya telah terjadi untuk membenarkan apa yang dikandungnya. dia akan menemukan hukumnya di dalam Alquran karena Alquran mengandung hukum segala sesuatu. Dengan kondisi seperti itu.

Dia pun menafikan atau meniadakan segala apa yang tidak layak bagi Allah dan para rasul-Nya. maka hal itu justru akan menjadi sumber keraguan bagi umat manusia yang mengingkari dan tidak menerimanya. Israel itu mengalahkan-Nya. Mereka mungkin saja berargumentasi. Hal.akhirzaman. Dia membetulkan apa yang diselewengkan oleh para ahli kitab terhadap kitabkitabnya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Alquran) sesuatu kitab pun. maka itu berarti dia telah melebihi kemampuan para sarjana sains. Jadi. maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu). ke-ummi-an atau ketidakpandaian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hal membaca dan menulis itu menjadi dalil atau bukti nyata bahwa Alquran AlKarim itu hanyalah dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakni berbagai sifat kekurangan atau sifat-sifat yang jelek.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jika saja Alquran itu dibawa oleh seorang nabi yang mampu membaca dan menulis. dia pun tidak pernah mengenal duduk-duduk atau bergaul dengan ulama ahli kitab. Benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. dan lainlainnya yang termasuk kebohongan-kebohongan kitab perjanjian lama dan Talmud serta kitab-kitab lainnya. maka hal itu menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang betulbetul sangat kuat dan luar biasa. serta teknologi. dia telah melampaui garis garis atau peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang ditetapkan dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Jika Alquran Al-Karim itu dibawa atau diemban oleh seorang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. (QS. Jika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pandai membaca dan menulis. Dan ketika pertemuannya dengan para ulama ahli kitab itu menyebabkan dirinya ditolak. Sungguh. menangis. dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Dalam kaitan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.info/ . Dia adalah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui (QS. Semua kitab yang telah diselewengkan oleh ulamanya tersebut menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk-Nya atau seperti manusia. Hal itu misalnya pengakuan ahli kitab Taurat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertengkar (bergulat) dengan Israel. Asy-Syu'ara 26:11). Al-'Ankabut 29:48). Tak ada sesuatu pun yang seperti-Nya. andaikata kamu pernah (membaca dan menulis). maka hal itu pasti merupakan satu tanda kebenaran kenabiannya. Tetapi kemudian Allah memukulnya pada paha-Nya. Hal. apalagi telah diketahui belajar dan bergaul dengan para ulama ahli kitab. yang biasanya hanya menjadi sifat dan karakter manusia dan makhluk lainnya. dan bermusyawarah dengan para hukama (filosof). Allah Subhanahu wa Ta'ala Mahaluhur dan Mahasuci dan apa yang mereka sifatkan pada-Nya. | 47 termasuk peradaban dan kebudayaan. membahas dan mendiskusikan berbagai masalah dan mendebat mereka. akunya. bergaul dengan ulama ahli kitab. Ada pula ahli kitab yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyesal. Hampir saja. bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membaca kitab-kitab samawi lalu mengarang dan menyusun apa yang dikandung kitab-kitab tersebut sehingga http://www. Bahkan.

At-Tin 95:4). Tentu saja apa yang mereka akukan dan mereka katakan itu batil belaka. baik mereka itu sebagai kelompok terpelajar (sastrawan) apalagi jika hanya orang-orang bodoh atau buta huruf. apalagi secara berpencaran atau sendiri-sendiri. keunggulan dan keistimewaan yang tiada taranya. Yang demikian saja mestinya cukup bagi kita. Sebab tak ada kemampuan manusia untuk mendatangkan atau membuat yang seperti itu. Lalu bagaimana jika Alquran itu dibawa oleh orang yang paling jujur di antara semua makhluk. bahwa Alquran itu mengandung i’jaz.”(QS. perlu kita bandingkan sihir dengan karamah (keramat). Kami beri mereka rezeki dan yang baik baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Makna karamah ialah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya berupa berbagai pemberian. belum pernah ada yang dapat menjawab tantangan tersebut. Alquran sejak dahulu sampai hari kiamat pun tetap menantang umat manusia untuk membuat satu surah saja yang sepertinya. maka dapat dipastikan bahwa itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata. sesungguhnya jika Alquran itu ditemukan tertulis dalam suatu mushaf di suatu padang lapang oleh seseorang yang pandai membacanya. http://www. Barakah.akhirzaman. Dan yang jelas. dan yang sepertinya. yaitu Alquran.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menjadi (suatu ringkasan). barakah. Sedang jamak dan karamah ialah karamat. Hal. karunia.info/ . dan Tabarruk Untuk mengenal sihir lebih jauh. | 48 baik secara kolektif. Sedang karamah yang bersifat umum adalah kemuliaan atau karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak Adam. Al-karamah merupakan isim (kata benda) dan fi'il (kata kerja) karuma —ra'-nya didhammah-kan. rahmat. Dia lalu mengarangnya dengan kefasihan dan kebalaghahannya. Dia pun menegaskan bah wa Alquran itu sungguh-sungguh dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dan dirinya sendiri. dan tabarruk. dan dia tidak mengetahui siapakah yang mendatangkan mushaf tersebut (ke sana). bagaimanapun. Pada ayat/surah lain difirmankan. Dan memang tak ada seorang pun yang mampu menjawab atau membuktikannya sampai hari kiamat. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Karamah. penciptaan Alquran tidak dapat dilakukan oleh (kemampuan) manusia. Saya sungguh merasa kagum dengan apa yang dikatakan Seseorang. segenap manusia. “Sungguh Kami telah menciptakan manusia pada bentuknya yang paling mulia/bagus . Karena. Al-Isra' 17:70). Hal. meski telah berlalu lebih dan seribu empat ratus tahun.

"Siapa yang mencintai seseorang/sesuatu karena Allah. karena dengan istiqamah-nya mereka mudah dikenal. yang merupakan karamah yang paling utama. maka Aku permaklumkan perang padanya. menikah karena Allah. kehancuran dan kecelakaan-kecelakaan lain. Mereka itulah yang telah mencapai martabat kewalian yang paling tinggi. bencana. http://www. sedang Aku tidak suka menyakitinya — meski (kematian) harus dia jalani. mencegah/melarang karena Allah. Dan tidaklah Aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu seperti keragu-raguan-Ku untuk (mencabut) jiwa (ruh) hamba-Ku yang Mukmin yang tidak menyukai kematian. Dan jika Aku telah mencintainya. adalah kemuliaan atau keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hamba-Nya. menyembuhkan yang sakit.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sedangkan karamah (kemuliaan) yang khusus. "Siapa yang senang dengan kebaikannya dan menasa sakit dengan dosanya. pemilik kemuliaan/keramat.kecuali Aku akan mencintainya. maka Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan (alat) pendengaran itu. Seperti memperbanyak (sesuatu) yang sedikit. dan menundukkan lidahnya dalam ber-zikrullah — mengingat Allah." Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hadits lain..a. Mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun "para pemenang perlombaan". Tidaklah hamba-Ku ber-taqarrub mendekatkan diri — kepada-Ku (yang lebih baik) daripada melaksanakan apa yang aku fardukan kepadanya. syarat-syaratnya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda.nawafil . Dan tidaklah hamba-Ku terus-menerus ber-taqarrub kepada Aku dengan melaksanakan yang sunat-sunat . Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. (Aku menjadi) penglihatannya yang dengan itu dia melihat. orang-orang yang telah melengkapi rukun-rukun keimanan. Jika mereka bersumpah atas nama Allah. Jika dia memohon perlindungan dari-Ku. Siapa yang menyakiti (mengganggu) waliKu. Hal.' Jadi. Jiwa yang istiqamah (tegak) dalam mempertahankan keimanan dan ketaatan ini merupakan keramat atau karamah yang paling agung. memberi karena Allah. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. pasti Aku memberinya.akhirzaman. Dan dengan demikian dia berhak mendapatkan wilayah kewalian atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 49 larangan-Nya. Mereka juga mudah dikenal karena doa dan permohonannya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Aku menjadi) tangannya yang dengannya dia memukul. mereka adalah ahli karamah dan takrim. Imam Bukhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Raqa'iq bab Tawadhu' menyebutkan hadits dan Abu Hurairah r. dan memberinya taufik. maka sungguh dia telah melengkapi unsurunsur keimanan. yaitu kemampuan untuk beramal dan untuk menaati Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala Hal.info/ . maka sungguh dia telah sempurna keimanannya (melengkapi unsurunsur keimanan). Hal itu dapat berupa hidayah yang menunjuk mereka untuk menjadi Mukmin. dan (Aku pun menjadi) kaki-Nya. membenci karena Allah. yang dengannya dia berjalan. selamat dan bahaya. mendapatkan yang hilang. pasti Aku melindunginya. dan cabang-cabangnya. kandungannya. Jika dia meminta kepada-Ku. pasti dengan berkah doanya Allah akan memperlihatkan pada tangantangan mereka berbagai hal yang luar biasa.

'Imran bin Hushain. Hal.akhirzaman. Dia memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. pernah keluar dan rumah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada suatu malam yang sangat gelap. bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq r. kepercayaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq r. Hal. Usaid bin Hudhair pernah membaca Alquran. Sehingga. keramat atau ka'ramah itu dicapai oleh seorang wali sebagai berkah dan ketaatannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. pernah disalami (dijabat tangannya) oleh sejumlah malaikat. itu seperti mukjizat karena keduanya sama-sama luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan kisahnya oleh kedua Syaikh Al-Hadits. Mereka turun karena Usaid bin Hudhair membaca Alquran dengan ikhlas. Maka ketiga tamu itu memakannya sampai kenyang. Sisa makanan itu diangkat dan dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. "kemuliaan".rahimahullah ta'ala.a. http://www. Seorang sahabat yang mulia dan agung.a. pernah pulang ke rumahnya dengan membawa tiga orang tamu. yang jelas. Imam Bukhari . Tetapi ternyata sisa makanan itu menjadi lebih banyak.info/ . bukan ciptaan seorang wali. seorang sahabat mulia dan agung. Salman Al-Farisy dan Abu Ad-Darda' r. Berikut saya berikan contoh-contoh keramat atau kemuliaan dan keistimewaan beberapa wali. keramat atau karamah. Dia melihat di rumahnya ada suatu naungan (bayangan) yang padanya terdapat semacam lampu-lampu bercahaya terang. Dan. hamba-hamba Allah yang sangat bertakwa. Lalu beliau memberitahukannya bahwa itu adalah malaikat.meriwayatkan bahwa kedua sahabat agung. Dan ciri itu merupakan kebalikan (tidak ada pada) keramat/karamah. Kemudian datanglah serombongan orang. saya tegaskan bahwa karamah itu ciptaan atau pemberian dan karunia dan Allah. Usaid bin Hudhair dan Ubbad bin Basyar r. | 50 Tetapi yang jelas. dan mereka pun memakan makanan tersebut sampai kenyang. Mengenai keramat seorang wali dalam hal memperbanyak makanan yang sedikit. Imam Bukhari dan Imam Muslim—rahimahumallah ta’ala.a. pernah makan pada suatu piring. Bahkan mereka masih menyisakan makanan itu lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka mendengar tasbih dari piring itu dan makanan yang ada padanya. Lalu mereka disinari oleh cahaya seperti ujung cemeti. Ketika itu beliau tidak mempunyai makanan kecuali sedikit sisa makan. adalah karunia dan pemberian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang wali. pernah terjadi pada seorang sahabat mulia dan agung.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jadi.a. mukjizat dan karamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Karamah. Hanya mukjizat disertai penantangan dan pengakuan kenabian.

putra Masyithah binti Fir'aun yang berkata kepada ibunya. Cara-cara setan untuk memperdaya dan mengganggu manusia itu dilakukan lewat isyarat dan ungkapan kata-kata. Perbandingan Antara Mukasyafah Khairah Malaikiyyah dengan Mukasyafah Syirrirah Syaithaniyyah Berikut ini penulis akan mengemukakan penjelasan lewat perbandingan (komparasi) antara mukasyafah (terbuka hijab) yang baik sebagai hasil bimbingan malaikat dengan mukasyafah (mengetahui sebagian hal gaib) yang jahat hasil petunjuk setan.akhirzaman. yakni mengganggu lewat perkataan dan pengkhayalan bentuk (gambar). dan seorang bayi (anak penggembala) yang menjadi sahabat Imam Juraij — rahimahullah ta 'ala. Khabib bin 'Udy pernah ditawan oleh orang-orang musyrik di Makkah yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ .. maka itulah yang disehut mukasyafah. Hal.s. Mukasyafah yang kedua ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walihttp://www."Juga bayi yang menjadi saksi atas perlakuan Zulaikha kepada Nabi Yusuf a. suka menemukan buah-buahan musim dingin pada musim panas di tempat itu. yang ditugasi untuk mencarikan dan membawakan makanan bagi Siti Maryam r. Hal. tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meski Dia tidak menghendakinya. Tentu saja Nabi Zakaria a. yaitu dapat mengetahui dan menyaksikan hal gaib dan aneh yang baik sebagai hasil bimbingan dan isyarat malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.. syaithaniyyah lewat istiraq al-sama` dan istijla' al-bashar (mencuri atau mengintip pendengaran dan mengelabui penglihatan). | 51 Setiap Zakariya memasuki mihrab untuk menemui Siti Maryam r. dia selalu mendapatkan rezeki padanya.a. terdapat pula mukasyafah khairah malaikiyyah. Bayi-bayi itu adalah Nabi Isa a. Ternyata ada yang membawa anggur kepadanya untuk dia makan. "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Siti Maryam menjawab. "Makanan itu dan sisi (pemberian) Allah Subhanahu wa Ta'ala" Peristiwa lain yang mengherankan adalah bayi-bayi yang telah berbicara ketika masih dalam buaian. Padahal ketika itudi Makkah tidak ada anggur. sebagai ujian dan cohaan. Tetaplah dan jangan mundur. Hal itu dapat terjadi.a. Zakariya. putri Imran. Sesungguhnya engkau ada dalam kebenaran. Dia juga suka menemukan buah-buahan hasil panen musim panas di tempat Siti Maryam pada musim dingin.s.s. Lalu dia bertanya. Di samping mukasyafah syirrirah syaithaniyyah tersebut. putra Maryam. Kadang-kadang juga dengan khayalan gambar (konkret). Atau disebut juga al jala' al-sam`iy (manusia mendengar sesuatu tanpa melihat siapa yang mengatakannya) dan al jala' al-bashary (manusia melihat sesuatu yang bukan sebenarnya).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Seorang sahabat lainnya.. merasa kagum dan heran ketika menyaksikan hal demikian. Jika setan menggunakan alat perangkapnya dengan kedua cara sekaligus.

dan merendahkannya di hadapan manusia. wa atsirna wala tu'atstsir 'alaina. baik ketika tidur. maka Allah akan selalu menambah kualitas dan kuantitas karunia. lalu membatasi rezekinya. Al-Mahanah seperti juga mukjizat dan keramat dalam hal keluarbiasaannya. A'thina wa-la tahrimna. Allah menghinakan setan dan walinya. “Dan siapa yang dihinakan Allah.info/ . " Adapun bila Tuhannya mengujinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri pernah berdoa. Ia adalah sesuatu yang luar biasa yang dijadikan Allah sebagai cobaan dan ujian bagi wali (dari kalangan setan). wa zidna wa-la tunqishna. | 52 disesuaikan dengan derajat (maqam) hamba tersebut. "Tuhanku telah memuliakanku. Itulah keramat atau karamah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para aulia wali-waliNya." Sekali-kali tidak (demikian). Hal itu bisa terjadi. Al-mahanah itu dijadikan oleh Allah dan diberikan kepada setiap http://www. muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. supaya mereka menjauhi dan menghinakannya. maka dia berkata.akhirzaman. Allahumma akrimna Wala tuhinna. apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi-Nya kesenangan. sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim (QS. al-mahanah itu seperti mukjizat dan keramat atau karamah. "Ya Allah. menjatuhkannya. sebab para malaikat yang suka bertugas untuk memberikan ilham dan ifham (pemahaman sesuatu) itu mengilhamkan (menunjukkan lewat hati) kepada hambahamba Allah yang saleh lewat suara/perkataan atau dengan menggunakan bentuk. dan janganlah Engkau menelantarkan kami (tidak diberi apa-apa). Atau. Cara-cara pemberian ilham kepada hamba-hamba Allah Hal. Berilah kami karunia dan rahmat-Mu. Berikut penjelasan mengenai almandnah tersebut. Jika derajatnya atau maqam-nya semakin tinggi dan meningkat. Ayat Alquran yang dicantumkan dalam surah Al-Hajj: 18 itu mengungkapkan karamah dan mahanah sekaligus. Dalam surah Al-Hajj. kadang-kadang juga dengan perantaraan kedua cara tersebut. “Adapun manusia. Dahulukanlah kami dalam pemberian karunia dan rahmat-Mu dan janganlah Engkau mendahulukan yang lain atas kami. Sedangkan kelebihan yang ada pada wali-wali setan adalah segala hal yang diperlihatkan untuk menghinakan mereka atau disebut al-mahanah (kehinaan). Hal. maupun ketika jaga. Dengan keluarbiasaan tersebut. maka tidak seorang pun yang memuliakannya” (QS." Dalam hal keistimewaan dan keluarbiasaan. Tambahkanlah kepada kami segala pemberian-Mu dan jangan kurangi kami darinya. dan pemberian-Nya kepada hamba-Nya itu. Al-Fajr 89:15-17).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Nya. Al-Hajj 22:18). keramat. maka dia berkata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. "Tuhanku menghinakanku.

Maka Musailamah pun mencoba meludahi mata orang tersebut. dia menjadi buta total. Al-mahanah adalah suatu perbuatan yang luar biasa hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. fasik (durhaka).menjadi tawar dan segar.info/ . Orang yang melihat itu. menjadi buta total karena kehendak Allah. seraya meletakkan tangannya yang mulia itu pada matanya dan mengembalikan biji mata itu ke tempatnya semula dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian beliau meludahi matanya sambil mengucapkan Bismillah. Meskipun hal tersebut istimewa atau luar biasa. sehingga dia menjadi terhina dan rendah sekali. ada orang gila yang fasik dan fajir (durhaka dan jahat). Dia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab (pendusta alias pembohong). Kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk memohon diobati. Demikian pula yang menjadikan air http://www. | 53 1. sehingga air itudengan izin dan kehendak Allah . meskipun dia dapat melihat dan memandang. Allah membuka atau menampakkan rahasia dan tabirnya. dan kafir. Suatu ketika dia didatangi oleh para pengikutnya. sang pembohong itu beserta teman-temannya. Lalu Musailamah Al-Kadzdzab pembohong itu meludahinya. "Sesungguhnya Muhammad dan beberapa sahahabatnya turun menuju suatu sumur yang airnya sangat asin dan pahit. Beberapa contoh al-mahanah dan al-ihanah : Hal. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meludahi air sumur tersebut dengan megucapkan Bismillah. Sang mal’un—yang dilaknat Allah—Musailamah Al-Kadzdzab mengaku bahwa dia mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dan dengan izin Allah air itu menjadi asin dan pahit sekali. al-mal'un "yang terkutuk". Lalu mereka pun membawa seseorang yang mempunyai penyakit yang disebut al-asya'. 2. Hal yang luar biasa dan istimewa itu dikehendaki oleh Allah untuk menghinakan dan merendahkannya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpesan kepadanya. lalu biji mata itu bergantung pada pipinya. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih hidup. Pernah terjadi ada biji mata seorang sahabat yang tercukil dan terlepas. Maka Allah menghinakan dan merendahkannya. "Akhirnya mataku menjadi baik. "Lebih baik engkau bersabar saja dan engkau akan dimasukkan ke surga. meski sakit mata. Orang yang memiliki penyakit tersebut matanya selalu mengeluarkan air berdarah. tetapi jelas air itu tidak disukai manusia. Sahabat tersebut berkata. durjana. Hal. Dia mengaku sebagai nabi. padahal sebelumnya asin dan pahit. luar biasa. Itulah sebagian contoh al-mahanah dan al-ihanah (penghinaan Allah terhadap orangorang jahat semacam Musailamah Al-Kadzdzab). Dan akibatnya. Mereka mengatakan kepadanya." Dia menjawab. "Saya tidak dapat bersabar wahai Rasulullah. Maka para pengikutnya membawanya ke suatu sumur yang airnya tidak asin dan tidak segar (tawar).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar orang jahat." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengucapkan Bismillah." Berita mengenai hal itu rupanya sampai pula ke telinga Musailamah.

maka lemparkanlah surat yang berisi lampiran ini ke Sungai Nil di Mesir. Amr bin Ash r. (sebagai gubernurnya) dan kawan-kawannya. Amma ba`du (adapun sesudah itu).a. jika telah datang suratku ini kepadamu. Lalu Khalifah Umar bin Khaththab r.a. itu adalah: Dari Abdullah.a. Sedang isi surat Umar bin Khaththab r. pun melemparkan surat dari Umar bin Khaththab r. meskipun keduanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ . menulis dua pucuk surat yang dikirimkannya kepada Amr bin Ash r. maka kami memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikanmu dan menjaga kami dari kejahatanmu.a. Allah memberikan karamah atau kemuliaan atau keistimewaan kepada hamba hamba-Nya yang saleh untuk menolongnya. `Amr bin Ash r. Surat pertama berbunyi sebagai berikut: Dari Abdullah. Khalifah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ditujukan kepada Sungai Nil Mesir. memperkuatnya. Hal itu mereka lakukan dalam suatu upacara yang dikenal dengan ‘Id Wafa' An-Nil (Hari Raya Persembahan ke Sungai Nil).akhirzaman.a. Amr bin Ash r. jika Anda mengalirkan air dengan banyak dari sisi-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka Sungai Nil akan menenggelamkan rumah-rumah dan sawah-ladang kami. Amma ba`du. Gubernur (Wali) Mesir. | 54 Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keluarbiasaan kepada wali setan hanya untuk menghinakan dan merendahkannya. bertanya kepada mereka.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sumur yang manis menjadi asin dan pahit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jika Anda mengalirkan air kepada kami dari sisimu.a." Maka. air Sungai Nil itu akan sangat sedikit.a.a. Umar bin Khaththab.a. Sementara karamah atau keramat adalah kebalikan dari itu. Berbagai contoh keramat/karamah: Ketika kota Mesir telah ditaklukkan dan dipimpin oleh 'Amr bin Ash r. Umar bin Khaththab r:a. sehingga rumah-rumah dan tanaman kami terbakar hangus.a. Allah-lah yang memperlihatkan kehinaan wali setan. tersebut ke Sungai Nil. Akhirnya selesailah urusan Sungai Nil http://www. Tetapi. Putri itu dihiasi dengan berbagai perhiasan lalu mereka persembahkan dan lemparkan ke Sungai Nil. sesuai dengan fatwa Khalifah." Untuk memecahkan masalah itu.a. mengutus utusan untuk memohon fatwa kepada Khalifah Umar bin Khaththab r. Amr bin Ash r. maka kami tidak memerlukanmu. mendapatkan bahwa orang-orang Mesir setiap tahunnya selalu memilih putri cantik. "Mengapa kalian melakukan hal itu?" Mereka menjawab. "Jika kita tidak melakukan hal demikian. dan menyelamatkannya dari segala macam bahaya. ke Amr bin Ash r. Hal. Hal. Amir Al-Mukminin Khalifah Pengganti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditujukan kepada Amr bin Ash r.a. Atau.

tidak pula mengakibatkan kebakaran karena airnya sangat sedikit. serta penghargaan yang setinggi-tingginya. khusyu'. maka kita memohon semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang http://www. berdoa. dan merendahkan diri di sisiNya. dan menyembah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang musyrik. maka boleh jadi itu karena kebodohannya. dan menyucikan orangorang yang diberi mukjizat atau keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka Aku permaklumkan perang kepadanya. Alquran Al-Karim telah banyak menyebutkan para wali Allah yang Rahman dan mempunyai perikehidupan yang menyenangkan. | 55 mukjizat dan keramat itu menimbulkan rasa senang dan kegembiraan dalam hati umat Islam. kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan dan melimpahkan shalawat dan salam kepadanya.info/ .akhirzaman. di samping memohon doa dan berkahnya untuk kita dan segenap umat Islam. sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi. melakukan ruku' dan sujud. kita tidak boleh menentang dan memusuhinya sebab jika kita memusuhi mereka berarti kita harus berani menanggung risiko. Dan jika seorang wali wafat. Dan boleh jadi dia kafir sebab orang yang mengingkari apa yang terang-terangan disebutkan nashsh-nya dalam Alquran adalah orang kafir. di-Perangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan ternyata Hal. Dia saja. "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Adapun orang-orang yang mengagungkan. Tentu saja. Alquran juga banyak mengungkap wali-wali setan yang mempunyai karakteristik jelek dan perilaku yang merugikan dan menyengsarakan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tersebut. sujud. Airnya memberikan kebaikan karena tidak pernah menenggelamkan dengan banjirnya. Sebagai kebalikannya. menghinakan diri. Dia-lah yang telah menciptakan dan melahirkan mukjizat dan karamah tersebut. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. khudhu'—merendah. Jika telah diyakini secara pasti bahwa mukjizat dan keramat atau karamah adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni. memuliakan. Kepada orang-orang saleh seperti wali. maka sesungguhnya mereka telah keliru dan tersesat. ketika mereka masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menjadi tempat ruku'. Hal itu tidak berarti bahwa manusia harus tunduk. kita harus meneladani dan mengikuti langkah-langkahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para rasul dan para nabi dengan mukjizat yang bermacam-macam dan memberikan keramat kepada para wali. berdoa. Dan siapa yang mengingkari eksistensi atau keberadaan wali-wali Allah. Hal. siapa yang memusuhi wali-Ku. maka yang wajib diagungkan dan dimuliakan serta disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah wafat. para rasul dan para wali. dengan penuh rasa hormat dan kecintaan.

akhirzaman. maka janganlah kamu menjadi kafir. maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. dan al-mahanah. karamat. Harut dan Marut. mengajarkan asal-usul (pokok-pokok). Setelah dijelaskan mengenai mukjizat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar melimpahkan keridaan dan rahmat kepadanya. kaidah-kaidah. karya (produksi) yang mempunyai asal-usul. kaidah-kaidah. Yunus: 107). bahkan wali juga bukan. kamu jangan menjadi kafir karena sihir. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu. kami hanyalah fitnah. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu. juga bukan keramat. Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. setiap kali kedua malaikat (kedua raja). lalu kamu meyakini bahwa para ahli sihir itu berkuasa memberikan manfaat dan menolak mudharat seperti tuhan-tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan Dia-lah yang Mahabjaksana lagi Maha Mengetahui (QS. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu. dengan judul Awliya' Ar-Rahman As-Su'ada wa Aqliy'a' Asy-Syaithan Hal. Inilah yang hak' dan benar. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. atau seperti rasulrasul. Al-An'am: 17-18). tukang sihir itu hanyalah wali-wali setan. maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. keduanya selalu mengatakan. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula. Sejauh Mana Kemampuan Sihir Menembus Fisik Manusia? Apakah sihir itu mengakibatkan suatu bahaya atau mudharat yang menimpa manusia yang terkena sihir? Bagaimanakah caranya sampai terjadi begitu? Dan mengapa sampai terjadi? Dalam surah Al-An'am. dan rahasia-rahasia tertentu. ujian dan cobaan bagi kamu. Dan demikianlah yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Hal. Sihir hanyalah merupakan hirfah. http://www. Pembaca yang ingin memperluas bahasan mengenai hal mi. maka kita dapat mengetahui bahwa sihir tidak termasuk mahanah.info/ ." Dengan kata lain. Siapa yang mempelajarinya sampai mahir. pekerjaan atau shan'ah. apalagi mukjizat. dan rahasia-rahasia sihir. | 56 At-Ta's'a' Al-Asyqiya' ("Wali-wali Allah yang Rahman yang Berbahagia dan Wali-wali Setan yang Celaka dan Merana'). sehingga menguasainya. makaja dilah dia seorang tukang sihir yang mahir. "Innama nahnu fitnah fa-la takfur. dipersilakan membaca kitab karangan saya. maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Atau dengan kata-kata yang lebih dikenal. Ya Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu. Oleh karena itu. radhiyallahu 'anhu atau rahimahullah ta 'ala.

Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak (pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis pada kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. mikrobat. dan yang lainnya dapat menimpa dan membahayakan tubuh manusia. Manusia kadang-kadang mendapat suatu musibah. Dan semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. kuman-kuman. sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhlukmakhluk semacam bakteri-bakteri. kuman. Sesungguhnya. kuman. bahwa rukun iman keenam ialah beriman. baik disebabkan oleh tangan manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. maka demikian pula setan-setan jin. setan dan kalangan jin yang menjadi penyebab terkenanya bahaya atau musibah pada manusia itu bagaikan bakteri. Allah juga menciptakan setan-setan dan bangsa jin. Lalu mengapa setan. dan lain-lainnya. baik setan sihir atau setan hasud. mikrobat. atau suatu mudharat yang dikenakan oleh khadam atau pelayan sihir yang menggauli dan mendekati manusia yang menjadi sasaran sihirnya. Sesungguhnya keburukan atau bahaya apa pun yang menimpa manusia. apa yang dengan sihir itu. atau ada benda mati yang menimpa dirinya. atau karena hewan buas yang menyerangnya. semuanya terjadi dengan takdir ketentuan Allah dan kehendak-Nya. | 57 manfaat. Dan mereka itu (ahli-ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. yang baik maupun yang tidak baik. mempercayai dan meyakini adanya qadar. semuanya danri Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam surah Al-Hadid: 22 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. yang manis ataupun yang pahit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sedang pada surah Al-Baqarah 2:102. Hal. sebagaimana makhluk Allah sebangsa virus. mikrobat-mikrobat. Seperti dimaklumi bersama. yang kemudian dimanfaatkan oleh setan manusia untuk menimpakan bahaya dan bencana kepada http://www. virus-virus. "ketentuan Allah". sedang Allah meletakkan sebab bencana atau musibah tersebut melalui usapan setan. dan semacamnya. jika ada yang bertanya: Mengapa Allah memberiikan kemampuan kepada setan dan bangsa jin. dapat menimpakan musibah atau bahaya kepada kita? Termasuk kezaliman yang nyata. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi Hal. Jadi. yang tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin-Nya. Maka mereka mempelajari dan kedua malaikat itu. Jadi. dan setan-setan penghasut manusia dapat membahayakan tubuh manusia. bakteri. dan perangkap setan. setan-setani khadam sihir. atau ada suatu peristiwa/kejadian alam yang mengenainya. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.info/ . virus.akhirzaman.

| 58 menimpakan bahaya dan musibah/bencana kepada manusia? Padahal. Jika saja ayat tersebut tidak mengandung istitsna (kata untuk mengecualikan). Itu pun akan terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan menghendakinya. Berkenaan dengan sihir.info/ . dengan sihir itu. jika ma dianggap sebagai nafiyah. Al-Baqarah 2:102). Maka. dengan sihir itu.. ruhnya. lalu berhenti pada kata wa ma hum bi-dharrina bihi min ahadin. maka dapat dipahami bahwa sihir itu dapat saja membahayakan diri manusia. "Dan tiadalah mereka. ahli-ahli sihir itu tidak akan membahayakan dengan sihirnya terhadap jasad manusia siapa pun. Hal itu bisa dipahami. Macam-macam sihir adalah: http://www. Macam-macam Sihir Berikut mi saya akan menjelaskan secara rinci macam-macam sihir . Yakni.dari sudut pengaruhnya terhadap jiwa seseorang yang terkena sihir.. aku memohon kepada-Mu. membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar manusia? Pertanyaan tersebut tampaknya perlu diluruskan.akhirzaman. hatinya.. wahai Tuhanku. Dan Engkau memperuntukkan diri-Mu untuk mengizinkan dalam menimpakan bahaya. sesungguhnya Engkau telah memberikan kemampuan kepada sebagian hamba-Mu untuk menguasai dan rnempergunakan sihir. Sehingga sebaiknya dikatakan. Dan tiadalah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. maka akan dipahami bahwa sihir tidak akan membahayakan manusia. rahasia dan berkah firmanMu wa ma hum . sebetulnya. kuman-kuman. virus-virus. dengan rahasia dan hak (izin) yang Engkau memperuntukkan diri-Mu untuk memberi izin. membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS. dengan kelebihan. dan yang semacamnya untuk Hal. Tetapi ketika ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan istitsna. ada sebuah doa dan salah seorang ulama ahli tafsir berikut ini: "Ya Allah. akal atau otaknya. Sebagai kesimpulan dan ayat tersebut. segala perbuatan yang terjadi dengan izin Allah ta'ala itu tidak mesti ditanyakan dengan katakata limadza (mengapa) atau kayfa (bagaimana caranya). Hal. "Mengapa Allah memberiikan kekuatan (kemampuan) kepada setan dan bangsa manusia untuk menimpakan kejahatan dan bahaya kepada sesama insan? Dan mengapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada ulat-ulat (bakteri-bakteri). dan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada. supaya Engkau menjaga kami dari kejahatan dan bahaya apa yang telah Engkau berikan—berupa kemampuan dan kekuasaan—kepada sebagian makhlukMu. "yang menafikan" (meniadakan). Baik bahaya sihir itu mengenai salah satu anggota tubuh korban sihir atau keseluruhannya. dan badannya.

1. yaitu sihir yang dapat mencerai-beraikan antara suami dan istrinya. dan lidaht/lisan. Sihir tafriq. bahkan lebih kejam daripada pembunuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. tahwif . sihir ajhizah dan a’dha' (sihir yang mengenai alat kelengkapan tubuh dan anggota tubuh). dan lain-lainnya. Berikut penjelasan secara rinci mengenai macam-macam sihir tersebut. 7. sihir tafriq. Sihir habil. Bagaimana tidak. menjadi saling menjauhi? Membuat orang-orang yang pernah saling menolong. yang dapat memecah-belah antara suami dan isrinya. 3. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan (QS Al-Baqarah 2:191). Sihir ini termasuk macam sihir yang paling jahat. Pada ayat lain disebutkan. 5. dan kekasihnya. antara satu golongan dan golongan iainnya. maka orang itu akan menjadi pendengki. pendendam dan musuh yang paling berbahaya terhadap orang yang sebelumnya menjadi partner terdekatnya. kekasih menjadi musuh. lebih kejam. sesungguhnya sihir tafriq itu membalikkan kecintaan menjadi kebencian dan permusuhan. Sihir tay'is. Jadi. atau orang yang paling diperhttp://www. Sihir targlib.info/ Hal. yaitu sihir a’yun (sihir mata). sihir mulut. bukankah sihir tafriq itu dapat menjadikan orang-orang yang semula saling mencintai dan menyenangi menjadi saling membenci? Membuat orang-orang yang semula saling mendekati. Hal. paling kasar.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 1. Al-Baqarah 2:217). sihir takhyil (pengkhayalan). dan lehih besar bahayanya daripada membunuh. Sihir jawarih dan a'dha'. Sihir semacam ini mempunyai cabang-cabang. yaitu sihir yang mengenai anggota tubuh. antara seorang sahahat dengan sahabatnya. dan paling menyesatkan. gigit. Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh (QS. dan lain-lainnya. bibir. Sihir shadud (sihir qalb) dan sihir suhub). Sihir khudzal dan tashallub al-a’dha'. dan lain-!ainnya. | 59 . 6. antara ayah dan anaknya. Dan fitnah. sihir ’adzan dan sama (sihir pendengaran). qunuh. tarwi'. menjadi saling menentang dan mengingkari? Jadi. tafzi '. Alat untuk pengoperasian sihir ini adalalah fitnah. merupakan perbuatan yang sangat kejam. paling berbahaya. sihir ghadad dan la’b (permainan). seperti diisyaratkan Alquran. Sihir Tafriq Sihir tafriq. dan sihir 'abath 4. orang dekat atau akrab menjadi jauh. yang menggunakan media fitnah sebagai alat utamanya. 2. antard anak dan ibunya. Jika sihir tafriq berhasil menembus seseorang. sihir khubal. antara seorang teman dengan temannya. lebih besar (dosanya).akhirzaman.

Seperti antara suami dan istrinya. baik kotor lahirnya maupun batinnya. antara suami dan ibu mertuanya. antara ayah dan anaknya. baik badan. kejam. jahat. Dia merupakan manusia yang sangat kasar. Sedang ibadahnya atau persembahannya dilakukan untuk menyenangkan dan menggembirakan majikannya. antara seorang pengusaha dan bawahan/karyawannya. Manusia tukang sihir. imamnya. Unsur-unsur Sihir Tafriq 1.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. jahat. bahwa tukang sihir dari kalangan manusia itu adalah orang yang hatinya tidak mengenal belas-kasihan dan kelembutan. dan berbahaya sekali. keduanya mempunyai hubungan ikatan perkawinan. minyak yang jelek dan bau. Sifat-sifatnya kasar. menggunakan berbagai alat. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan (yufarriquna. jorok. http://www. selalu masam dan kecut. dan lain-lainnya. Segala perbuatan jelek dan jahat dilakukan oleh tukang sihir dari bangsa manusia untuk dijadikan persembahan dan pendekatan diri kepada tukang sihir bangsa setan dari kalangan jin. Al-Baqarah 2:102). serta barang-barang najis dan kotor lainnya. yaitu Juragan Iblis Yang Maha Terkutuk itu. maupun hati dan akidahnya Tukang sihir dari bangsa manusia pasti orang kafir yang terang-terangan. antara dua saudara. dengki. Hal. dendam. Dia akan melakukan apa saja yang membuat murka Tuhan yang Rahman dan membuat senang setan. Mereka dalam melaksanakan operasinya. Setan tukang sihir. antara tetangga dengan tetangganya. mencerai-beraikan) dengan sihir itu antara seseorang (suami) dengan istrinya. tukang sihir dari bangsa manusia ini adalah orang yang keji. Tabiatnya tidak mengenal kelembutan dan wajahnya tidak mengenal keceriaan. antara dia dengan ibu dan suaminya. 2. akad atau perjanjian.info/ . dan lain-lain. dan kotor. pakaian. Al-Mar'u Wa Zawjuh (Seseorang dan Pasangannya) Yang dimaksud al-mar'u Wa zawjuh atau sescorang dengan pasangannya ialah setiap dua orang atau dua kelompok yang mempunyai huhungan kontrak. antara seorang putri dengan ibunya. Penyebutan sihir tafriq sendiri bermula atau sebagai kesimpulan dari ayat Alquran yang mengungkapkan. seperti macam-macam kemenyan bau busuk. dan sifat-sifat jahat lainnya seperti pemarah dan menyesatkan. Dan tiadalah mereka itu membahayakan dengan sihir itu terhadap seseorang. kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS. antara seorang istri dengan ayah dan suaminya. Seperti telah disebutkan sebelumnya. antara majikan dan pembantunya. antara seorang suami dengan bapak mertuanya. dan tempatnya. kebengisan. dan tokohnya dalam kejahatan. Jadi. kejam. Akidahnya kufur (mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ustadznya.akhirzaman. kekejaman. Dia salah seorang tentara (pimpinan) Iblis yang terkutuk dari kalangan jin. | 60 cayainya. antara seorang teman dengan sahabatnya.

Dia mau menjadi kafir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dan selalu melakukan segala kemaksiatan dan kejahatan untuk menyenangkan tuhannya itu. Kualifikasi ini adalah segala perbuatan jahat. setan dari kalangan jin ini memerintahkan sejumlah besar setan dan jin yang jahat-jahat untuk selalu mengabdi dan berdedikasi kepada tukang sihir dari kalangan manusia. dan kedurhakaan lainnya. orang yang menjadi sasaran sihirnya Ada di antara mereka yang bergelar setan sihir. tau khadam sihir. Setan sihir atau khadam sihir. Tukang sihir dari kalangan manusia pada hakikatnya adalah salah seorang tentara Iblis yang Maha Terkutuk sebab akidah dan keyakinannya ada!ah akidah dan keyakinan sebagaimana digariskan dan dirancang oleh iblis. maksiat. 4. fasik. maka tuan raksasa. keikhlasan.info/ . yakni petugas khusus yang menjalankan tugasnya dengan menimpakan bahaya. dan perjuangan matimatian. Iblis yang Maha Terkutuk itu. Hal. Ada juga yang digelari talqinah. bahkan menyatu dengan dirinya. seperti ketika dia marah. untuk menimpakan bencana dan bahaya kepada al-mashur. lengah. Juragan Iblis itu tidak akan mau memberikan penghargaan atau gelar — sebagai “raksasa“ atau "monster" umpamanya — kecuali jika para tukang sihir dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin/setan ini telah memenuhi berbagai kualifikasi atau persyaratan. dan kemudharatan kepada manusia jika telah tiba saat yang tepat. Unsur atau faktor keempat ialah manusia yang menjadi sasaran sihir Alat (Perantara) dan Tipu Muslihat (Tehnik) Operasional Sihir Tafriq Qalb shurah (membalikkan gambar). atau naqthu yaitu yang mempersiapkan diri untuk berkhidmat dan berbakti kepada ahli sihir dari kalangan manusia. Atas dasar itu. musyrik. atau terjerumus ke dalam kemaksiatan.’alamin. | 61 Bentuk persembahan atau ibadah yang dituntut oleh Iblis dari para tukang sihir bangsa jin itu ialah al-fusuq atau kefasikan (kedurhakaan). Dengan demikian.akhirzaman. dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Tugas khadam sihir yang bermarkas pada akal manusia yang http://www. Dia berakhlak dengan akhlak-akhlak Iblis. 3. dan menjauhkan dirinya dari Tuhan Allah Rabb al. rida dan senanglah setan tukang sihir yang menjadi raksasa terhadap manusia yang menjadi tukang sihir. al-Ishyan atau kemaksiatan. bencana. Manusia ahli sihir akan melakukan apa saja yang dapat menyenangkan dan rnendekatkan dirinya kepada tuhannya. Lalu setan dari bangsa jin itu ikut nimbrung dan bengabung bersamanya. Di antara tugas akal manusia ialah menghadapi atau memandang lewat mata gambar-gambar atau bentuk manusia dan barang-barang lainnya. Bahkan dia berani menyembah Iblis dan menaatinya dengan penuh kesabaran.

dan lain-lainnya. b. juga dipergunakan oleh tokoh sihir jin dengan menyebarkan tipu muslihat. atau yang lebih dikenal dengan sebutan Istizla’ Al-Bashar 'Memanipulasi Pandangan'. makar dan lain-lainnya ke dalam hal-hal yang abstrak. orang yang melakukan sihir semacam itu meresapkan (menyusupkan) sisipan yang jelek. Jalan yang dilalui dalam sihir bentuk ini ialah membalikkan atau memanipulasi bentuk gambar benda atau manusia. Setan menghiasi pandangan manusia lewat tujuh puluh pintu keimanan supaya dia terjerumus kedalam salah satu pintu kekafiran atau kemusyrikan. Setan dan jin.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. saqfathin. Dengan melakukan tipu muslihat. setan yang suka mengganggu itu menghembuskan desas-desusnya kepada manusia yang tersihir. safqathin. yang bagus dengan yang tercela. ketika dia sedang berjalan. cahaya dengan kegelapan (kezaliman). Demikian pula sebaliknya. keimanan dengan kekufuran. kezaliman dengan keadilan. Gaya menyusupkan racun ke dalam makanan yang baik-baik seperti madu.. tetapi dia menyebutkan nama al-muqafanjalan. Bentuk yang bagus dibalikkan atau diperlihatkan menjadi jelek. kebaikan dengan keburukan/kejahatan. yakni dengan mendengarkan berbagai macam suara. Ada juga orang yang tengah membaca asma al-husna itu. jahat. manipulasi. dan sangat membahayakan. orang yang menggunakan asma Allah untuk pengobatan.akhirzaman. Seperti memasukkan racun ke dalam madu atau ke dalam minyak. yang thayyib (bermutu) dengan yang kotor atau keji. Tetapi setelah membaca tiga puluh asma Allah yang baik-baik itu dia membacakan pula nama-nama raja setan yang ahli sihir. yakni dengan memasukkan nama-nama raja setan di antara nama-nama asma al-husna (nama-nama Allah yang baik). yang baik dengan yang jelek. | 62 tersihir dalam bentuk ini adalah untuk membalikkan gambar yang terlihat oleh matanya. hamsan hamsan lamsan lamsan hamusan hamusan. Dengan demikian. akal juga menggunakan pendengaran. Dia bersama orang yang tersihir melakukan pekerjaan yang disebut istiraq al-sama (menguping atau mengintip berita). minyak. khadam atau pelayan sihir itu memperdengarkan (memberitahukan) sesuatu ke dekat telinga orang yang tcrkena sihir itu atau di sekitar tempat tinggalnya. Kadang-kadang orang yang terkena sihir mendengar suara-suara yang tidak jelas baginya. Caranya. Jadi. fasik. Hal. Suara-suara izu diulang-ulang oleh khadam sihir tersebut. kafir. dalam menghadapi dan menerima iriformasi. Misalnya. Sihir yang menimpa dirinya itu melalui cara-cara sebagai berikut: a.. http://www. Di samping itu. ikhlas dengan syirik. dan lain-lainnya.

Seperti itulah ad-dussu. dan pemahaman yang salah terhadap Alquran. Hal ini dilakukan melalui tafsir dan takwil. maka orang yang terpengaruh sihirnya itu akan memberikan penafsiran yang keliru. tidak lepas dan gangguan sihirnya. celaan tipu muslihat. memfitnah. celakalah dan merugilah orang yang telah mengotori jiwanya dengan menjerumuskan diri kejurang kecelakaan dan kerusakan. Demikian pula unsur-unsur penengah yang diletakkan di antara mereka yang sedang menjalin hubungan baik. rasa kasih sayang di antara mereka yang suka saling menolong. Kadang-kadang tipu muslihat atau tipu daya setan tukang sihir dengan cara menengahi atau menjadi penengah di antara kebaikan dan keburukan. bukan kelompok-keloinpok kecil. Yang haram dijadikan atau diartikan halal. setan dan jin berusaha mempengaruhi dan memperdaya manusia untuk melakukan pemaknaan terhadap ajaran Islam atau terhadap Alquran sebagai rujukan utamanya. Yakni. iblis. lewat kemaksiatan yang dilakukannya. Maksudnya. Manusia yang suka mendesas-desuskan kejahatan atau berita yang berbau fitnah adalah manusia jahat. Hal. seperti ulama besar pun. dan makar-makar lainnya ke dalam persatuan yang sedang terjadi di antara dua kubu yang telah disebutkan itu. dan jin ahli sihir itu. dan bukan partai-partai yang lemah saja. Dia berani menguburnya dalam keadaan hidup. dan sungguh celaka (merugi) orang yang mengotorinya (QS. Sebagaimana halnya seorang ayah yang telah menginjak-injak anak putrinya yang masih hidup. serta mernperolok-ulok orang lain. Hal. Anehnya. dan sebenarnya dia adalah setan dari bangsa manusia. Takwi1 adalah memalingkan makna ayat Alquran yang zhahir ke makna lain yang lebih logis. yang tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Asy-Syams: 9-10). Keimanan dipahami mengandung kekufuran. dan yang halal dipahami haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. mengadu-domba. Siapa yang melakukan kemaksiatan seperti itu berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke jurang kejahatan. Senjata ampuhnya adalah filsafat dan teknik-teknik pengambilan kesimpulan atau konklusi keliru. | 63 Dalam teknik ini. Tafsir yaitu menjelaskan makna-makna atau kandungan Alquran. mencela dan mencaci maki. Karena dia menyusupkan dan memasukkan rasa benci dan kemarahan ke dalam http://www. mengumpat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar atau ahli sihir secara aktif memutarbalikkan yang hak menjadi bathil dan yang batil diakui hak. melainkan partai atau kelompok besar dari kalangan atas. antara lain dengan meracuni dan mengganggu orang lain.info/ . dan kekufuran diyakini benar dan menjadi unsur keimanan. setan. menyusupkan kejahatan ke dalam hati dan jiwa manusia oleh tukang sihir dari kalangan jin/setan. Yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Tukang sihir dari kalangan jin itu menyusupkan permusuhan pertengkaran. Jika berhasil.akhirzaman. dan tujuannya menonjolkan keburukan tetapi diakui oleh manusia sebagai kebaikan. Atau penengah itu diletakkan di antara keimanan dan kekufuran.

Lebih jahatnya lagi. ad-dussu (mendesas-desuskan atau menyusupkan ide kejahatan). di sini adalah memasukkan syubhat "keraguan/kebimbangan" ke dalam hati. Jadi. ad-dussu Wa at-tadsis atau mendesas-desuskan dan menyusupkan pengaruh jahat itu maksudnya untuk mencabut dan melepaskan rasa cinta. setelah mereka melepas dan mencabut itu lalu mereka susupkan sifat-sifat yang sangat buruk sebagai lawan dan sifatsifat baik yang dicabutnya. toleransi. di antara orang-orang yang telah menjalin persahabatan dan percintaan. rasa aman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hati orang-orang yang saling menyenangi atau mencintai. perceraian.info/ . kedongkolan atau dendam kesumat. dan persaudaraan dari hati manusia yang menjadi sasarannya. kekerabatan. Itulah sihir tafriq. dan akhlak-akhlak jelek lainnya. kekeluargaan. Juga di antara orangorang yang sedang menjalin kerja sama yang harmonis. mereka menyusupkan rasa benci permusuhan. Setan-setan atau ahli sihir dari bangsa jin itu mendesuskan atau menyusupkan isu negatif untuk mencabut rasa cinta. dan penmusuhan di antara kelompok-kelompok yang asalnya baik. Dia juga memasukkan rasa keras hati. Hal-hal yang merupakan pekerjaan setan ahli sihir tersebut termasuk sebagian dari kandungan ayat berikut ini: http://www. Perbuatan ini dilakukan oleh setan ahli sihir ke dalam hati manusia melalui syahwat atau segala yang menyenangkan untuk menarik jiwa manusia. Hal. antar Hal. rasa maaf. kegundahan. Hal itu dilengkapi dengan segala macam kemudahan atau fasilitas perbuatan jahat lainnya. Yang dirnaksud dengan fitnah. lapang dada. Mereka melakukan hal ini untuk melepas rasa maaf. di samping segala rangsangan hawa nafsu lainnya. sifat kasar. kebaikan. persahabatan. kasih sayang. bantuan. antar peserta didik. keselamatan. rasa aman. sebagai ganti dari apa yang mereka keluarkan itu. yang kesemuanya akan menggiring manusia ke jurang perbuatan syirik "menyekutukan Allah" dan kekufuran atau mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala disamping memancing manusia untuk bersikap munafik dan tidak ikhlas. dan kejam di antara karib-kerabat. cemburu buta. keimanan. dengki. tujuan utamanya adalah terjadinya perpisahan. kesedihan. amanah. dan lain-lainnya. Sehingga. seperti antar tetangga. mereka tidak akan puas dengan hanya melepas sifat-sifat baik tersebut. Fitnah dan Waswasah Hal yang sama dengan talbis (meracunkan dan mencampurkan hak dengan kebatilan). keselamatan dan lain-lainnya dari hati orang-orang yang termakan sihirnya. | 64 perusahaan. perdamaian. Dia menyusupkan keingkaran. ampunan. adalah memfitnah dan mengganggu lewat bisikan ke dalam hati. Sebaliknya. dan kejahatan di antara orang-orang yang saling bersahahat. pertolongan. dan sifat-sifat baik Iainnya. antar karib kerabat. kemungkaran. al-waqi 'h (memfitnah dan mengumpat atau menjerumuskan orang ke dalam jurang bahaya). Tetapi.akhirzaman. kemarahan.

Pohon sihir tafriq itu bagaikan pohon kurma.akhirzaman. bahwa setan mendatangi dan menggoda manusia dari berbagai pcnjuru. tinggi dan panjang. (sektor kehidupan). Mereka mendatangi hamba-hamba Allah dari berbagai jalan dengan menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah dan selalu diperbaharui. Dan perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah pertama. setan juga menggoda lewat semua unsur jiwa dan raga manusia. mereka itulah golongan (hizb) setan. Cara yang Dilakukan. besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfrman. ke jalan yang telah dirancang dan disediakannya tadi. Dalam pengertian istihwadz ''menguasai itu.info/ . akalnya. dan pertengkaran. Sedangkan pekerjaan setan ahli sihir adalah menebarkan benih-benih tafriqah dan perpecahan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Dan ketahuilah. Dalam hubungan itu. hina dan lemah. tebal. Hal. dia akan mengikuti segala kesenangan dan kemewahan yang telah disediakan oleh setan-setan terkutuk itu. Setan Ahli Sihir untuk Memecah-belah Persatuan dan Kesatuan Manusia Dalam pepatah disebutkan api yang besar (yang menimbulkan kebakaran) itu bermula dari percikan api kecil. permusuhan. Al-Maidah 5:41). jika setan telah menguasai manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi (QS. Batang dan rantingnya banyak sekali. Sedang batangnya menjulang di atas bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka (QS. Agar manusia terjerurnus ke jurang kemaksiatan dan segala perbuatan dosa. dan dalam. Tetapi setan ahli sihir selalu menghembuskan semangat untuk menjadi besar. bahkan kurus pula. Hal. Setan ahli sihir mulai memecah-belah dari pihak suami secara sendirian. Dia menenggelamkan sang suami ke dalam perbuatan maksiat yang penuh dengan syahwat http://www. Mereka merintangi dan menggoda jiwanya. Hujan yang lebat itu berawal dari tetesan air lalu memencar. setan-setan itu telah memburu manusia dan menggiringnya ke dalam perangkapnya. bahwa permlaan operasionalnya dari hal-hal yang kecil. Dengan cara seperti itu. mereka memberikan dan menyiapkan berbagai fasilitas menarik dengan berbagai macam cara untuk memperdayakan manusia. Itulah cara-cara fitnah yang dilancarkan setan dengan melemparkan keraguan ke dalam hati manusia. dan mengotorinya dengan kemunafikan dan kepalsuan. ruhnya dan badannya. | 65 Maksud istahwadza ‘alaihin asy-syaithan. Al-Mujadilah 58:19). pertikaian. hatinya. Akarnya melekat di bawah bumi. Dia selalu meniup-niup dan membisikkan sehingga ha1-hal yang asal mulanya remeh menjadi masalah-masalah besar dan membahayakan.

insan yang terkena sihir. bermula dari masalah kecil dan sederhana. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. tetapi banyak). perbuatan yang mengandung fitnah atau bahaya besar. Dia mulai merayu seorang mukmin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunat. bertengkar. Selanjutnya dia menyirami dan menyiangi tanaman itu dengan air yang cukup dan pupuk yang berkualitas. lahirlah keputusan besar dan mence1akakan. dan lain-lainnya. Kadang-kadang. tak bosan-bosannya setan sihir menebarkan benih apa saja yang membuat hubungan mereka kacau-balau. Imam Muslim-rahimahullah ta’ala — mengeluarkan dan meriwayatkan hadits jabir bin Abdullah r. tidak saling menghormati.akhirzaman. Bagaimanapun lemahnya kekuasaan setan sihir dan kemampuannya untuk Hal. dengan segala kepandaian dan kepiawaiannya agar setiap insan Mukmin itu tenggelam dalam perbuatan maksiat yang penuh dengan rangsangan syahwat. Akibatnya. Jika insan Mukmin mulai berani melakukan kefasikan. Dia juga membersihkan tanamannya dari setiap serangga dan virus-virus yang mengganggu dan merusak tanaman itu. merayu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar seksual.a. Setelah setan ahli sihir berhasil menggoda suami secara sendirian. Dalam keadaan seperti itu. terjadilah perceraian (furqah dan thalaq). kebencian dan permusuhan. Kadang-kadang setan ahli sihir itu posisinya seperti seorang petani yang pandai. kemarahan.info/ . seperti melakukan perbuatan dosa besar dan kemaksiatan (dosa besar dan kecil. Dia melemparkan benih kebencian. tidak sabaran. dan merusak setiap istri untuk menentang suaminya. Hal. Dia menghembuskan kepada setiap istri rasa permusuhan. Kemudian gaya bertahap itu pun dilakukannya ketika dia menggoda seorang mukmin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang fardu dan wajib. maka mulailah dia menggoda. selanjutnya dia akan berani uncuk meninggalkan yang wajib-wajib dan yang fardu-fardu. http://www. Setan sihir pun selalu berusaha untuk menghidup-hidupkan hubungan mereka supaya selalu tegang. Dia membajak bumi atau tanah lalu dia menebarkan benih. dan kacau. maka timbultah masalah di antara sang suami dan istrinya: kegersangan. Dan puncaknya. dendam atau rasa dongkol. Setan akan menjerumuskan dia dengan segala kelihaian dan kepandaiannya. dan perbuatan dosa-dosa lainnya. keretakan. hilang kepercayaan. kebencian. perbuatan yang penuh kesamaran (syubhat). posisi setan seperti bensin terhadap api yang sedang menyala. tetapi dengan kelihaiannya setan dapat melemahkan keimanan orang tersebut. buruk sangka. Pada saat demikian. Dia berkata. Di samping itu. pertikaian. Rusaklah bubungan suami istri itu. Itulah langkah-langkah atau strategi yang dilalui setan ahli sihir terhadap mangsanya. cemburu. pertengkaran. setan akan memperdayakan orang itu secara lunak dan mudah. kemusyrikan. dan permusuban. dia pun selalu berusaha. Jika seorang Mukmin telah mulai rajin meninggalkan yang sunat-sunat (sunat dan nafilah). jika berhasil. seorang suami menjadi sangat lemah keimanannya. maka insan seperti itu telah menyiapkan diririya untuk menjadi mangsa setan ahli sihir. Di tengah-tengah hubungan suami istri yang retak iu. | 66 menggoda manusia yang beriman.

'Kamu bukan anakku. menyusupkan fitnah. Seperti sifat penyantun dan penyayang diubah menjadi sifat kasar dan kejam. diubah menjadi sikap ingin menuntut. Kemudian dia mengutus detasemen (pasukan)-nya. 'Hari ini aku menggoda si anu sehingga dia mau mencuri (berkorupsi).' Dia bertanya kepada orang kedua. Bahkan memancing untuk melakukan kezaliman dengan menimpakan bahaya dan gangguan terhadap harta dan keluarga. 'Aku telah menggoda si anu dan si anu. setan ahli sihir itu secara bertahap memperluas dan memperdalam permasalahan khilaf 'pertentangan" di antara suami-istri. paling kuat. dan posisi atau jabatan masing-masing. Hal itu dilakukan oleh setan ahli sihir dengan menimbulkan berbagai sebab perpecahan. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Dia menjawab. dan paling berkuasa.' Sang tokoh setan in berkata sambil menepuk kuduknya. masing-masing mengaku paling benar. bahkan ingin menyiksanya (mu’ aqabah).akhirzaman. paling mudah menganibil konklusi. paling pandai. dia menghembuskan dan meniupkan sikap-sikap arogan dan kesombougan ke dalam jiwa masing-masing. dan pertengkaran. paling saleh.info/ . Maka timbullah rasa kurang percaya antara yang satu kepada yang lain.'" Selanjutnya. juga menggiring manusia untuk meremehkan hukum-hukum hudud Allah SW T. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Salah seorang di antaranya menjawab. Dengan demikian. Hal. 'Kamu adalah anakku. Dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga menggoda keduanya dengan memasukkan waswaasah (desas-desus atau isu-isu negatif). mewaspadai (muraqabah). Dia bertanya kepada salah seorang di Hal. saya akan menjelaskan pula mengenai sihir a`yun (lewat mata/pandangan) dan sihir takhyil (pengkhayalan). Tekniknya. saling membelakangi. Sehingga yang baik diakui jelek. saling memanggil dengan sebutan-sebutan jelek. mencela. 'Kamu bukan anakku. Setan ahli sihir itu juga selalu mendorong suami dan istri untuk saling melemparkan tuduhan. sehingga keduanya saling menjauhi. memasukkan keraguan. | 67 antara mereka. sehingga dia mau meminim khamar' Setan ahli sihir itu berkata. saling membenci.' Kemudian dia bertanya kepada orang ketiga. paling penting. Dengan tugas itulah aku diutus. Kedua macam sihir tersebut sebetulnya merupakan bagian dari teknik operasional sihir tafriq — http://www. Lalu setan mengumpulkan personalnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sesungguhnya setan itu meletakkan arasy (singgasana)-nya di atas air. dan yang jelek diakui baik. Di antara wasilah atau perantara yang dipergunakan setan ahli sihir untuk memecah-belah adalah berusaha untuk membalikkan sifat-sifat baik menjadi jelek. pertentangan. Dia juga gigih memancing mereka untuk membesar-besarkan buruk sangka dan buruk maksud (tujuan dan keinginan). pengingkaran. paling berjasa. 'Hari ini aku telah menggoda si anu. kebencian. memanipulasi makna perkataan dan perbuatan. Siapa di antara mereka yang paling berhasil menggoda orang-orang Mukmin. paling bagus turunannya. dan saling membunuh. keadaan. Sedang sifat pemaaf dan toleran atau lapang dada. maka orang itulah yang paling dekat kepadanya”.' Dia berkata. menghakimi. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Dia menjawab. paling sehat.

mempermainkan. Wasilah atau perantara lain yang digunakan setan ahli sihir untuk memperdayakan suami-istri atau kedua kelompok adalah sifat tamak atau rakus dan serakah yang bukan pada tempatnya. Hal itu sangat mudah terjadi. penghinaan. Padahal peribahasa menegaskan. | 68 terhadap yang lain. hatinya. cemburu buta. memaksakan pendapat dan keinginan. dan yang semacamnya. seperti buruk sangka. memaafkan. Gangguan tersebut secara khusus akan ditimpakan setan terhadap harta mereka. penguasaan Hal. dapat disimpulkan bahwa setan ahli sihir yang menggoda dan menyihir dengan sihir tafriq atau sihir tamziq (untuk memecah-belah persatuan). dan masa depannya. jika ada orang jahat. rnaka yang timbul justru sesuatu yang lebih parah lagi. olok-olok. baik akal pikirannya. Lebih daripada itu. 3. boros. Mereka selalu mengingatkan manusia tentang kelezatan barang-barang yang dilarang. kebimbangan. jika dia telah berhasil menguasai pikirannya. "yang tidak mempunyai sesuatu (kemampuan) tidak dapat memberikannya". fasik. mencela dan menghina yang berlebihan. Menyebarluaskan pengingkaran dan pertengkaran dan suka membalas dendam. 4. maka pikiran orang itu akan disusupi pemikiran jahat untuk melakukan berbagai kesalahan dan dosa.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pemecah belah itu. nama baiknya. faqdi asy-syai'i la yu’thihi. kesehatannya. dan lain-lain. tidak toleran. Rasa takut itu bermula dari sifat kikir. Dari penjelasan di atas. jika setan sihir itu betul-betul telah menguasai (istahwadza) sasarannya. Menyebarluaskan rasa benci dan permusuhan sebagai ganti rasa cinta kasih dan sayang. kebingungan.akhirzaman. ta'ashub atau fanatik buta. setan sihir itu juga menyocoki pikiran manusia dengan sifat pendendam. dan sikap toleran. keinginan kuat untuk membalas dendam. dan membuat mereka lupa terhadap hal-hal yang berkualitas bagus dan halal. Di antara cara atau wasilah atau perantara yang cukup jitu. http://www.. Jadi. Dia juga merasuki pikiran manusia agar mereka menyukai yang haram dan membenci yang halal dan baik.info/ . atau munafik menjadi mediator untuk mengadakan ishlah (upaya damai). Di samping itu. menimpakan bahaya dan gangguan terhadap masing-masing pihak. yang digunakan setan untuk mengacaukan hubungan suami istri atau dua kelompok adalah menimbulkan rasa takut dari masing-masing mereka terhadap yang lain. menggunakan caracara sebagai berikut: 1. jiwanya. rasa mendongkol (dendam kesumat). Membalikkan makna perkataan dan perbuatan sehingga masing-masing dari suami dan istri memahami perkataan dan perbuatan yang lain secara salah atau keliru. Menanamkan benih-benih perpecahan atau perceraian. sebagai ganti dari sikap lapang dada. 2. salah paham. ketertipuan. Hal. keluarganya. termasuk cara jahat yang dilakukan oleh setan ahli sihir adalah memasukkan mediator yang tidak saleh atau jahat untuk isllah "mendamaikan" suami-istri atau dua kelompok yang sedang bertentangan. dan raganya. kebohongan. keraguan.

tindakannya. khadam sihir dari kalangan setan bangsa jin itu menirukan suara orang-orang yang akan dikenai fitnah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan istijla' al-bashar (mengelabui pandangan) ialah takhyil "pengkhayalan" dengan gambar. perbuatan. Atau masing-masing disebut juga al-kasyf wa al-ilham dan al-kasyf wa al-waswasah. Membesar-besarkan khilaf atau perbedaan pendapat yang melahirkan pertengkaran dan perpisahan (perceraian)6. dan istijla' al-bashar (mengelabui mata/pandangan). menyerupai atau menggambarkan dirinya seperti gambar (prototipe) orang yang akan dilibatkan dalam perpecahan. dan pertikaian. dan semua orang terdekatnya. trik-trik sinema (al-hayal asy-synama'iyyah). pendapat. mitra belajarnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. secara khayal atau imajinatif. menurut istilah setan manusia. melalui tipu-daya atau tipu muslihat setan atau. atau juga membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Setan ahli sihir atau khadam sihir. Dengan demikian. pandangan. Wujud konkretnya ialah tampaknya wajah cantik menjadi jelek. furqah (perpecahan). khadam sihir menyampaikan dan mendesuskan rasa permusuhan.info/ . Tukang sihir dari bangsa setan itu menggambarkan dirinya atau menampakkan dirinya seperti musuh yang akan membalas http://www. Menyusupkan keraguan (tasykik) pada pemikiran. Itulah. 7. kebencian. Dengan cara istiraq as-sama'. Hal. partner kerjanya. antara lain. dan segala sikapnya orang yang terkena sihir.akhirzaman. orang dekat menjadi jauh. Di samping itu menyusupkan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. baik lewat mimpi atau dalam keadaan jaga (melalui cara pengkhayalan). yang disebut memutar-balikkan makna perkataan dari perbuatan gaya setan ahli sihir. Wasilah atau perantaraan atau alat yang digunakan dalam sihir tafriq atau tamziq adalah . Sahahat menjadi musuh. Dia akan memahami segala sesuatu dari sisi kebalikannya dan dia secara tidak sadar telah tertarik dengan sihir dan godaan setan ahli sihir itu. Dengan cara demikian. | 69 5. dan rasa benci di antara orang tersebut dengan orang yang menjadi sasaran sihir. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam sihir. Dengan suara hasil tiruan (imitatif) itu. Begitu pula. memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek dan bentuk-bentuk imitatif yang lain. sebagaimana pengkhayalan dengan suara. dan yang asalnya jelek justru menjadi cantik/tampan.istiraq as-sama` (menguping atau mencuri pendengaran). seperti teman-teman dekatnya. dan begitu sebaliknya. kebencian dengan orang lain yang menjadi orang-orang terdekatnya. bahkan memhahayakan diri dan keluarganya. pertengkaran. orang itu akan memandang siapa pun dengan pandangan kebalikan. orang yang terkena sihir cara ini akan terbalik dalam memandang sesuatu dan akan ter tarik oleh bujuk rayu setan. Membolak-balikkan gambar. perkataan. Gaya sihir macam ini disebut juga sihir qalab suhub "sihir membolak-balik dan menarik". Dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu tidak maslahat. orang mulia diakui sebagai pencuri. Sedang istijla' al-bashar disebut juga al-jala' at-bashary. Istiraq as-sama` itu disebut juga al-jala` as-sam’iy.

dan jiha kamu menuruti mereka. dia menggoda. Sedang pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dendam terhadap temannya yang menjadi musuhnya." Yang paling menakjubkan dan mengerikan. Dan demikianlah. saling membenci. penggambaran. Al-An'am 6:121). atau pengkhayalan. dan api perpecahan. sating menentang. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. Jika dia sedang sadar (ingat kepada Allah). saling menguatkan. api fitnah. Misalnya. dan saling membantu menjadi bersikap sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (yakni. saling menolong. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan (perbualan dosa). api kebencian. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Setan menggunakan suara dan gambar imitatif untuk lebih meyakinkan dan Hal. dengan menyebut nama selain Allah). Kami jadikan/ciptakan bagi setiap nabi itu musuh (dari) setan-setan manusia dan jin. gaya mengganggu lewat ungkapan kata-kata dan lewat isyarat. Dalam hubungannya dengan masalah ini. ialah bahwa setan juga ternyata aktif menggoda para nabi. Al-An`am 6:112). "Sesungguhnya setan itu meletakkan mulutnya pada hati anak Adam (semua manusia). Jadi. merupakan gaya setan dalam menyihir manusia untuk menyebarluaskan dan menyalakan api permusuhan. Yakni. saling mengingkari.akhirzaman. mencuri-curi pendengaran atau menguping dan mengelabui pandangan atau gambar. Kadang-kadang kedua cara tersebut dipergunakan sekaligus oleh setan ahli sihir di sekitar tempat tinggal orang yang menjadi sasaran sihirnya. Hal. penyerupaan." Dalam Hadits lain beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. | 70 memperkuat upaya menyalakan api permusuhan. dia mendengar suara di samping melihat gambar-gambar palsu yang memancingnya untuk memarahi teman dekatnya. kepada orang yang terkena sihir itu datang suara-suara dan gambar-gambar imitatif sekaligus dalam satu waktu. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. dan saling mendendam. sehingga orang yang asalnya saling mencintai. maka sesungguhnya kamu (sekalian) tenlulah menjadi orang-orang musyrik (QS. yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataanperkataan yang indah untuk menipu (QS. dilakukan sekaligus dalam satu waktu (secara serempak). Dan apabila anak Adam diam (lengah). Kadang-kadang kedua cara itu. Sebagaimana diisyaratkan olek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan http://www. "Sesungguhnya setan itu berjalan pada setiap tempat mengalirnya darah anak Adam. maka setan itu mundur. dan pada gilirannya akan memusuhinya. Lalu dia akan menentangnya.info/ . dan pemiripan dengan menggunakan suara dan gambar. atau gaya menyihir dengan suara dan gambar.

Di samping penyatuan setan dengan manusia dalam waktu yang lama. maka Allah memberinya kekuasaan (kemampuan) untuk mengenali semua sel-sel otak manusia. ada juga Iqtiran Juz''iy Kulliy "penyatuan parsial/sebagian abadi". dan kebalikannya adalah penyatuan Juz 'iy Thari' (sebagian dan mendadak atau temporal). Hal. maka setan pun memasukkan godaangodaannya pada keinginannya itu (QS. Berpikir. Seperti diketahui. mengambil konklusi atau kesimpulan. Dan kebalikannya adalah penyatuan parsial (sebagian). dan alat-alat kelengkapan tubuhnya. kecuali jika dia mempunyai suatu keinginan. berinovasi. http://www. | 71 2. setan ahli sihir yang akan menggoda manusia itu berpusat dan menetap pada otaknya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tidaklah Kami mengutus--sebelum kamu. akan dijelaskan terlebih dahulu fungsi akal atau otak manusia. bahwa akal atau otak manusia itu mempunyai jutaan sel yang melaksanakan tugas dan kewajiban akal. demikian pula tugas dan pekerjaannya. Ada lagi penyatuan yang total abadi. dan sihir 'abath (menyebarkan fitnah dan bencana besar) itu akan terkena kepada manusia yang menjadi sasaran sihir jika dia sampai tidak sadar untuk selamanya. mencipta (berkreasi). ''Sesungguhnya setan itu berjalan (berada) pada setiap aliran darah anak Adam. seorang rasul dan tidak (pula) searang nabi. anggota tubuhnya. bahkan abadi. Hal ini seperti diisyatatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Selain itu. serta penggunaannya. dan ’Abath Sebelum menerangkan jenis sihir yang kedua ini. Khubal. Semua itu tergantung kepada kemampuan setan dalam pemusatan penggodaannya terhadap manusia yang disihirnya. menggambarkan (mendeskripsi). sihir khubal (menimbulkan kegilaan). dan mengokohkan yaitu meluruskan dan memperbaiki perkataan dan perbuatan (amal). mengingat. Sihir Habil. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam buku saya Iqtiran Asy-Syaithan bii-al-Insan (Penyatuan Setan dengan Manusia). AI-Hajj 22:52). Dengan izin dan kehendak Allah." Jika setan telah berpusat dan menetap pada otak manusia yang akan diganggu dan dikuasainya. Kita telah mengetahui bahwa ada penyatuan setan dengan manusia yang terkena sihirnya dalam jangka waktu yang lama.akhirzaman. Di antara tugas akal itu adalah: a. merenung.Kulliy atau penyatuan secara total. menyimpannya. ada juga penyatuan secara mendadak atau disebut Iqtiran Thari. Hal. Menerna informasi (maklumat). dan mengeluarkan atau menyebarkannya jika diperlukan dengan ukuran tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan pula. b. mengatur. dan secara khusus pada pasal "Macam-macam Penyatuan Setan dengan Manusia".info/ . dan kebalikannya adalah penyatuan total secara tiba-tiba dan sementara (temporal). Sihir habil (tipu muslihat). Ada lagi lqtiran.

memahami. kadang-kadang sadar kadang-kadang tidak. suaranya tinggi dan keras. Jika berbicara. tetapi setelah sadar dia kembali tidak ingat atau gila lagi. Dia telah menguasai selsel otak manusia yang fungsinya untuk menerima informasi. Sedang penyebab terjadinya sihir jenis ini adalah karena setan telah menyatu dengan otak manusia dan berpusat serta menguasai sel-sel otak manusia. memahami segala seuatu. menggambarkan atau mengkhayalkan. Ciri-ciri dan tanda-tanda pengaruh sihir habit. di samping penguasaannya terhadap otak serta pemusatan penggodaannya pada otak tersebut. Hal itu terjadi jika setan ahli sihir telah menyatu. Itulah yang dikatakan seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bernama Ibn Abi Sahary kepada beliau. yakni kadang-kadang sadar dan kadangkadang tidak sadar. mengambil kesimpulan. maka penyatuan demikian disebut Al-Iqtiran Ath-Thari' "penyatuan tiba-tiba (temporal)". | 72 Daim 'penyatuan parsial abadi'.akhirzaman. atau memberikan penjelasan. baik untuk menolak pembicaraannya. Hal. dan memusatkan gangguannya pada otak manusia. atau memberikan pendapatnya.. dan `abath adalah sebagai berikut: 1. Gaya penyihiran seperti itu disebut dengan Iqtiran Juz'iy Thari' Tha'if Thariq. khubal. Kita mengetahui bahwa terjadinya sihir habit. dan mengingat kembali apa yang terlupa. dan mengkhayalkan. Jika penguasaan setan itu berlaku untuk selamanya. Cara begitu disebut dengan Iqtiran Juziy Hal. menggambarkan. jika berbicara. dan mengeluarkan atau menginformasikannya kembali. dan selalu berbuat kemaksiatan. "Sesungguhnya anak ini terusir hari ini. tidak jelas arah dan tujuannya. menetap. Kekacauan berpikir. serta cepat. dia telah menguasai sel-sel otak manusia yang berfungsi untuk berpikir. lupa. Khususnya. bahkan dia mampu menjawab segala pertanyaan yang diarahkan kepadanya. maka itulah yang disebut Al-Iqtiran Al-Daim "penyatuan abadi" .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Bahkan selamanya pikirannya kacau-balau. Tetapi jika hal itu hanya terjadi kadang-kadang saja. http://www. juga dapat mengenal barangbarang dan orang-orang yang ada di sekitarnya. khubal. Atau lebih khususnya. Kami tidak mengetahui penyebabnya . atau mengajukan usulan catatan. dari satu pemikiran ke pemikiran lain." Dan ternyata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengakui dan membenarkan pengakuan atau deskripsi tersebut. Begitu selanjutnya. merenung. dia telah berpusat pada sel-sel otak manusia yang secara khusus digunakan untuk berpikir. Ada juga manusia yang terkena sihir itu kembali sadar dari ketidak sadarannya. dari satu objek ke objek lain. menyimpannya. mengatur (memanage).info/ . Pemikirannya selalu berpindah-pindah... Seseorang yang terkena sihir itu. dan `Abath adalah karena bersatunya setan ahli sihir dengan manusia yang tersihir. pembicaraannya kacau dan sulit dimengerti oleh yang lain. merenung. menguasai. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada teman atau lawan bicaranya.

Dia selalu berpindah-pindah tempat dan keadaannya pun selalu berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kemudian tenaga listrik (daya hidup) itu dialirkan dan didistribusikan ke semua anggota tubuh dan semua alat perlengkapan hidup manusia. pengingkaran. Seringkali otak menghasilkan tenaga listrik (daya hidup atau potensinva) untuk kepentingan fisik manusia. Sihir Khudzal atau Tashallub Al-A`dha' Di antara tugas dan kewajiban otak manusia ialah menghasilkan dan mendistribusikan tenaga listrik (kahrabiyyah atau potensi hidup) yang pokok. 6. Hal. ke atas. demi kemaslahatan hidup dan untuk menggerakkan semua anggota tubuh manusia. dia suka memutar-mutarkan pandangannya ke kanan. otak dapat menghasilkan atau memproduksi tenaga listrik yang dibutuhkan untuk kemaslahatan fisik manusia. 4. Membiarkan badan kotor dan tidak terurus. 3. teh. tertib. Kadang-kadang juga matanya rusak.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 2. manusia dapat hidup dengan tenang. Kemudian tenaga listrik itu dialirkan dan disebarkan ke setiap anggota tubuh dan semua bagiannya. dan damai (dalam keselamatan). Hal itu dilakukan melalui teknik atau metode yang teratur. Dia selalu berpindah-pindah pekerjaan yang tidak karuan. Dia akan menampilkan fanatisme buta. Hal itu dilakukan lewat penyambungan tenaga listrik antara semua anggota tubuh dengan otak manusia. minum kopi. Tetapi manusia itu dihadapkan kepada berbagai tantangan (kondisi tubuh) sebagai herikut: Keadaan Pertama http://www. aman. Tetapi kadang-kadang juga dia tidak tenang dan pikirannya seperti goncang. Dia tidak memperhatikan penampilan lahirnya. Bahkan. serta sehat sejahtera. dan ke bawah. dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. tu’maninah. Demikian pula pakaian dan tempatnya. berpaling dari sesuatu dan suka menentang. Tidak berpusat dan menetap di satu tempat. tampak berpikir. Dengan begitu. ke kiri. dan perlahan-lahan.akhirzaman. bahagia. Hal. dan tidak memperhatikan etika makan dan minum. dan terus-menerus pada suatu perkataan dan perbuatan yang dilihatnya. Kadang-kadang dia tenang. Dia pun tidak akan meneruskan "satu pekerjaan tertentu. Berlebihan dalam mengisap rokok. terutama anggota tubuh yang vital. Kadang-kadang matanya terbuka terus dan tidak tertutup.info/ . Dia membiarkan kukunya panjang dan tidak membersihkannya dari berbagai kotoran. Jadi. Berteriak. | 73 3. 5. dan diam.

info/ . Kondisi fisik seperti ini kadang-kadang menimpa seluruh anggota tubuh. Keadaan Kedua Jika tenaga listrik itu mengalir kepada alat kelengkapan hidup dengan kadar yang lebih banyak dari ukuran biasa yang teratur. dan tidak sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh. Keadaan Ketiga Jika tenaga listrik (potensi hidup) itu sampai kepada alat kelengkapan tubuh dengan kadar yang lemah atau lebih sedikit. Semoga Allah melindunigi kita dari gangguan sihir dan tukang sihir. Tetapi. apalagi berjalan. dan bisa jadi total. kadang-kadang hanya menimpa salah satunya saja. Demikian pula semua auggota tubuh dapat bergerak seperti lazimnya orang hidup. Yang lebih menyedihkan. 4. maka itu disebut syatal (kelumpuhan). Bahkan berdiri pun tidak kuat. betapa sangat jahat dan sangat berpengaruhnya sihir dan tukang sihir ini. Atau mungkin terputus secaa total dengan tiba-tiba dan temporal (tidak selamanya). maka fisik manusia itu tidak akan kuat. Tetapi. Dengan demikian. kadang-kadang terputusnya aliran dan sambungan tenaga istrik kepada anggota tubuh dan bagian-hagian otak tidak bersifat langgeng. Dia juga tidak akan mampu bergerak sebagaimana biasanya. jika aliran tenaga listrik itu berhenti. Amin. Yang jelas. Jadi. kondisi fisik seperti ini tidak menimpa semua anggota tubuh dan semua alat kelengkapan tuhuh. keadaan dan kondisi fisik seperti ini adalah terputnsnya aliran tenaga listrik (potensi hidup) dan salah satu anggota tubuh. Hanya sebagian anggota tubuh saja yang mengalami kelemahan sehingga sulit untuk bergerak dan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tugasnya. baik itu sifatnya langgeng yang dapat melahirkan kelumpuhan. maka kehidupan dan daya hidup dapat berjalan. maka anggota tubuh atau bagian-bagiannya itu kehilangan daya semangatnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Sihir Jawarih wa Al-A'dha' http://www. hanya sementara saja. jika keadaan atau kondisi fisik seperti itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. atau menjadi keras seperti kayu (takhasysyub). Inilah yang disebut dengan khadzal (lemah). maupun sifatnva sementara yang disebut lemah saja. yakni kehilangan potensi hidupnya. daya hidupnya. Hal. maka alat kelengkapan tubuh tersebut akan mengeras (tashallub) atau kejang-kejang (tasyannuj). Jika terputusnva aliran dan huhungan tenaga lirstrik ini sifatnya abadi atau langgeng. Jika aliran tenaga listrik itu sampai pada auggota tubuh dan bagian-bagiannya. yakni adanya salah satu anggota tubuh yang mati secara total (lumpuh). | 74 Terputusnya huhungan dan aliran tenaga listrik kepada anggota tubuh dan bagianbagiannya secara total dun terus-menerus.akhirzaman.

maka dia akan melihat pepohonan dan tiang-tiang listrik seakan-akan berjalan.info/ . Dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sel-sel tersebut membolak-balikkan gambar yang diterima lewat penglihatan mata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sihir Jawarih wa Al-A’dha’ adalah sihir yang menimpa salah satu anggota tubuh. b. http://www.akhirzaman.)'. ataukah kami yang akan melemparkan” Musa menjawab. sihir tashallub (mengakibatkan kerasnya anggota tubuh). Sebaliknya.. Tetapi. maka tenaga listrik itu akan mengalir lagi. 116. kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu. jika aliran tenaga listrik (daya hidup) tersebut hanya sedikit. Antara lain sebagai berikut: a. Jika ada penolongan dan izin Allah. (lehih dahulu. Tetapi pengaruh tersebut hanya temporal. Sihir Tahhyil (Pengkhayalan) Sihir a’yun dan sihir takhyil keduanya sihir yang mengenai mata. Jadi. Sihir Al-A'yun (Mengenai Mata) Hal. sihir takhyil juga mempengaruhi akal manusia. kemampuan melihat itu melemah dan menguat dalam waktu yang bersamaan. 7:116). kadangkadang juga tidak kembali normal lagi. sehingga ia dapat melihat kembali. di sini. seseorang akan melihat benda besar dari kejauhan tarnpak kecil. mata terkena zughlulah “ kesilauan". dan sihir tahhasysyub (membuat badan keras seperti kayu). Hanya di samnping mengenai mata. Jika seseorang naik kereta api dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika aliran tenaga listrik (potensi hidup) yang mengalir kemata melebihi kapasitas dan kebutuhan. “Hai Musa. Kadang-kadang tenaga listrik itu kembali lagi setelah beberapa saat atau setetah waktu yang lama. Sebagaimana orang yang berdiri di atas bumi melihat kapal terbang yang begitu besar itu tampak kecil. tentu saja kemampuan memandang menjadi lemah. Lebih tegasnya. apalagi jika menggunakan alat pembesar penglihatan. jika matanya tajam. | 75 Dalam surah Al-Araf. maka benda kecil akan terlihat besar. Sebaliknya. sihir diberi kekuasaan untuk menguasai salah satu alat kelengkapan tubuh. sihir takhyil mempengaruhi sel-sel otak yang berfungsi untuk menerima atau menangkap gambar dan informasi (maklumat). Sihir Khadzal (menelantarkan manusia dan melemahkannya)." Maka tatkala mereka melemparkan. Jika terjadi keterputusan sambungan tenaga listrik ((daya hidup dan potensinya) secara lengkap atau sempurna. tampaknva sejalan dengan jenis sihir yakni sihir yang hanya mengenai salah satu alat kelengkapan tubuh. Sebagai contoh. Dalam kondisi begini. maka seseorang dapat kehilangan mata atau penglihatannya. "Lemparkanlah. beherapa waktu saja dan tidak lama. Hal. mereka menyulap mata orang (banyak) dan menjadikan mata orang banyak itu takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan Ahli-ahli sihir berkata. Kadang-kadang. maka hal itu akan menimbulkan rasa sakit pada mata. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan) (QS. yaitu mata.

niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". dari mana saja ia datang". Khayalan dan takhyilat. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. Padahal metode demikian menurut hakikatnya adalah tipu muslihat setan. Sihir demikian disebut al-hiyal asy-syaithaniyyah "tipu muislihat Setan''. manusia melihat sesuatu tidak seperti hakikatnya atau sifat barang-barang tersebut menjadi terbalik. tali-temali dan tongkat adalah benda diam dan tidak bergerak. dia melihat barang-barang yang diam itu bergerak. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Sedang pada surah Thaha 20:65-69. Sebenarnya.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sihir takhyil menjadikan manusia melihat barang-barang yang tadinya bergerak menjadi diam dan menetap. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. Yang bagus kelihatan jelek. bahwa sihir a'yun (sihir mata) itu sangat berpengaruh kepada mata. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Sedang sihir takhyil berpengaruh terhadap mata dan akal. sedang benda yang bergerak tampak diam. sehagai basil upaya setan dalam memperdayakan khayal manusia. lantaran sihir mereka. Tetapi Sayidina Musa as. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memfirmankan. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. tersebut ada dan terjadi di luar fisik objek atau sasarannya. metode dan teknik pengkhayalan. Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".info/ . setan-setan dari bangsa jin itu mengenalkan cara-cara tipu muslihat macam demikian kepada teman-temannya dari saran manusia. Anehnya. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. Maka. Itulah pengaruh takhyil. benda yang sebenarnya diam tampak menjadi bergerak. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). dan yang pendek tampak panjang. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berirman dalam surah Asy-Syu'ara 26:43-44. Jelaslah bagi kita. Itulah pengaruh takhyil (pengkhayalan) atau cara setan dalam mengelabui mata manusia. | 76 Untuk membenarkan pernyataan itu. Hal. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. lalu mereka menyebutnya dengan Al-Hiyal Asy-Syinama'iyyah "trik-trik sinema". (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). Seseorang yang terkena sihir takhyil melihiat suatu perbuatan dan hakikat sesuatu berupa khayalan atau imitasi. sesungguhnya kami benar-benar akan menang". Seseorang yang terpengaruh sihir takhyil akan melihat suatu benda atau gambar tampak terbalik. Sebaliknya. Dengan sihir takhyil. Hal. yaitu dengan menggunakan jasa arwah-arwah setan yang http://www. Demikian juga. sedang yang jelek tampak bagus. melihat benda-benda itu bergerak. benda panjang terlihat pendek.

dan desas-desus). “Sesungguhnya setan itu berjalan atau mengalir pada setiap perjalanan darah manusia. Itu yang disebut dengan al-kasyf al-ilhamy al-malaky bi-al-shurah wa alkhayal. Sedang orang yang terkena sihir itu melihat gambaran atau khayalan atau bentuk imitasi itu dengan perantaraan khadam atau pelayan sihir yang menyatu dengannya. Pada mereka juga terjadi al-jala’ al-bashary dan istijla’ al-bashar lewat perantaraan malaikat yang memberikan ilham dan ifham (daya pemahaman). setan Hal. Khadam atau pelayan sihir itu menyamar gambar-gambar atau khayalan-khayalan itu dan meletakkannya pada cermin akal manusia yang terena sihir. Hal itupun diperkuat atau dilengkapi dengan penguasaan setan terhadap pengaliran tenaga listrik (kahrabiyyah. Gaya seperti itu juga terjadi pada orang-orang Mukmin yang ikhlas dan teguh keimanannya serta wara’ (hati-hati). Karena pemikiran asasinya adalah bahwa setan yang bersatu dengan orang yang terkena sihir itu berpusat pada akalnya. atau disebut juga dengan al-kasyf asysyaithany bi at-takhyil wa at-tashwir wa al-waswasah (pembukaan hijab oleh setan dengan pengkhayalan. c.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggambarkan dan mengkhayalkan kepada sasaran sihirnya. penggambaran.info/ . Inilah yang disebut al-jala' albashary atau istijla’ al-bashar (mengelabui mata). khususnya mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada setan untuk memusatkan penggodaan dan penyihirannya pada otak atau akal manusia yang lemah (lumpuh) atau yang terkena sihir. sehingga dia memusatkan kegiatannya untuk menggoda atau menyihir manusia pada otaknya. Maka sempitkanlah tempat mengalir darah satan itu dengan banyak shaum” Hal itu dapat dipahami karena ternyata setan telah menguasai otak manusia dan dia bercokol di situ. telah diajarkan pula cara-cara mempengaruhi dan menguasai alat kelengkapan hidup tubuh manusia. Jadi. potensi hidup) yang dialirkan dari http://www. maka terhadap telinga pun terjadi hal yang sama. Dalam kaitan itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. | 77 mengkhayalkan dan menggambarkan arwah setan dari luar fisik manusia. terbuka hijab dengan iham malaikat dalam bentuk gambar dan khayal'. atau yang disebut al-jala' al-bashary. Lebih jauh dari itu. Artinya. dalam keadaan takhyil dan tashwir (pengkhayalan dan penggambaran). Untuk kepentingan hikmah yang sangat banyak. Sihir Sama’wa Al-Adzan Sihir a’yun dan sihir takhyil pada dasarnya sejalan dengan sihir sama’ dan adzhan (sihir Iewat telinga). Demikian pula.akhirzaman. tetapi sekarang tidak mungkin dijelaskan. serta alat pencernaan makanan. sebagaimana terjadinya penipuan terhadap mata lewat gambar atau pandangan. telinga. setan juga menggoda manusia lewat telinganya dan yang Iebih dikenal dengan istiraq as-sam’ atau al-jala’ as-sami’y "menguping atau mencuri-curi pendengaran”. Hal. dan alat produksi.

lumpuh. Tetapi gambar dan pengkhayalan terjadi melalui jalan penipuan terhadap mata atau pandangan. dan kadang-kadang juga dengan perantaraan isyarat. sebab tenaga listrik atau daya hidupnya tidak sampai atau tidak mengalir. Al-waswasa “bisikan godaan" di sini mungkin berupa perkataan yang diucapkan setan untuk merusak pendengaran manusia. Kadang-kadang bisikan dan godaan setan itu berupa perkataan. Fa-waswasa ilaihi asysyaithan. di samping menggodanya dari dalam. maka segala perangkat dan perkakas rumah yang menerirna aliran listrik akan mengalami kerusakan berat. Maka setan membisiskan (godaannya) padanya. Bisa juga dengan mendorong atau mengalirkannya dalam jumlah yang sangat banyak dan melebihi kapasitas yang normal.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar otak ke semua anggota tubuh dan alat kelengkapan tubuh. maka orang yang terkena itu akan berhenti dari aktivitasnya. Dia akan merasa lesu dan bahkan tak bertenaga lagi. gambar dan pengkhayalan (takhyil).” Jadi. gemetar. Caranya. kebimbangan. Seperti telah diketahui. berdebar-debar. jika distribusi tenaga listrik yang dialirkan jauh melebihi kapasitas. dia menghalangi sampainya aliran tenaga listrik tersebut ke semua anggota tubuh dan semua alat kelengkapannya. Hal ini sama jika aliran listrik yang dialirkan ke rumah-rumah terlalu tinggi tegangannya. Jika setan berhasil mencegah pengaliran tenaga listrik atau potensi hidup itu terhadap alat kelengkapan tubuh yang vital. bahkan mungkin saja menimbulkan kegilaan—naudzubillah. bahwa telinga merupakan alat penerima informasi lewat pendengaran dan setan selalu menggunakan berbagai cara untuk menggoda dan menggelincirkan manusia. Sementara itu. Dia kehilangan kebutuhan hidup yang esensial atan pokok. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. http://www. Akibatnya. semua anggota tubuh dan alat-alat kelengkapannya akan terkena tekanan tinggi. desas-desus. dan ini disebut istiraq al-sama’ atau mencuri-curi pendengaran. yakni lewat suara yang didengar telinga dan gambaran yang dilibat mata. Sementara itu.info/ . Maka. maksud Fa-waswasa ilaihi. maka akan terjadi kerusakan dalam cara kerja anggota tubuh. | 78 normal. Begitu pula yang terjadi pada jasad atau fisik manusia ketika mendapatkan aliran tenaga listrik atau potensi hidup yang melebihi kapasitas dan kebutuhan normal. bisikan dari luar terjadi lewat perantara setan jin dan setan-setan manusia. Hal. setan juga menggoda manusia dan luar fisiknya dengan melemparkan keraguan. Orang itu mungkin akan pingsan. gundah (frustrasi). dan inforrnasi-inforrnasi yang menangsang kemarahan lewat telinga atau pendengaran. dan kehilangan bahan-bahan untuk hidup dan bergerak. Atau mengalirkan dan mendistribusikannya dengan kadar yang lebih sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan Hal. Kadang-kadang setan juga menggoda dan membisikkan godaannya terhadap manusia lewat dua cara itu sekaligus. ialah bahwa gangguan dan godaan setan kepada seseorang (Nabi Adam dan yang lainnya) itu datang dari luar dirinya.

Berkenaan dengan sihir mulut. yakni di dalam. sebagaimana gangguan dan bisikan setan itu timbul dari luar (fisik) manusia. Lewat telinga itu." Huruf fi (dalam) kalimat Fi shudur an-nas "dalam dada manusia itu zharafiyyah (menerangkan tempat). Qaf 50:16). (yang memelihara dan menguasai) manusia. kekacauan. Katakanlah. tipu muslihat setan dalam mengoperasikan atau melaksanakan sihir a’yun. Yang suka membisikkan (sesuatu) ke dalam dada manusia. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. setan berharap pemikiran-pemikiran buruk dan informasi yang salah akan masuk dan mempengaruhi manusia. setan berpusat dan menguasai jaringan alat suara dan sambungan tenaga listrik (potensi hidup) antara otak dan lisan (lidah). Dan pada surah An-Nas disebutkan. Tetapi harus diingat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Sesembahan manusia. serta mempengaruhi hubungan tenaga listrik di antara otak dan alat kelengkapan tubuh (mata). serta mempengaruhi sambungan tenaga listrik dari otak ke alat kelengkapan tubuh berupa pendengaran. “Dan kejahatan bisikan setan yang suka mundur (jika manusia sedang mengingat Allah). Demikian pula. atau dari setan yang biasa menggodanya. dan perkataan maka di sini setan membuat berbagai perubahan. meskipun yang menggoda manusia itu adalah setan jenis Hal. Itulah. maka kadang-kadang juga bisikan dan godaan itu keluar dari dalam diri manusia. | 79 manusia.” (QS.akhirzaman. sihir sama’ dan sihir adzan. Hal. Dan itu menunjukkan adanya bisikan kejahatan dari dalam diri manusia sendiri. gigi. lidah. dan Perkataan Dalam sihir jenis ini. tetapi yang menggerakkan. dan keruwetan terhadap alat kelengkapan tubuh tersebut. dia berpusat dan menguasai. Mungkin juga dari bangsa manusia dan bangsa jin. Godaan atau bisikan kejahatan yang timbul dari luar diri manusia maupun dari dalam diri manusia dapat terjadi karena memang setan berpusat pada telinga manusia dan menguasainya. mempengaruhi dan mendonongnya untuk melakukan gangguan dan godaan itu adalah setan-setan dari bangsa jin. http://www. Dari golongan jin dan manusia” (QS. "Aku berlindung kepada Tahan. Dari (golongan) jin dan manusia. Raja manusia. bibir. antara lain. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Lidah. Perhatikan firman Allah benikut ini. An-Nas 114: 4-6). Dan. baik dari dirinya langsung maupun dari orang lain yang mewakili setan. “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. penyakit. Dia berpusat dan menguasai alat kelengkapan tubuh.info/ . d. Sihir Mulut. sihir takhyil.

Orang itu berbicara pada ruh setan. atau ''penggandaan kepribadian". Sihir. Sesungguhnya Imam Ahmad itu orang yang taat kepada Allah. "Tetapi dia tidak mencintaimu. Hal. Syaikh Ibn Taimiyyah malah menukas. dan keadaan (kondisinya). lalu manusia itu menghilang." Imam Ibn Taimiyyah berkata.'' kata jin wanita itu. Kejadian tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa setan berpusat pada otak manusia yang tidak beriman. http://www. Setan itu menyebutkan namanya. tetapi setan juga berpusat pada otak manusia.pernah mengutus seseorang sambil dititipi bakiak (sandalnya). e. kepribadiannya. 'Tetapi dia tidak mau berhaji denganmu. Lengkapnva dialog tersebut adalah sebagai berikut: Jin wanita itu berkata. Maka setiap sesuatu akan mentaati Allah karena ajakan dia." Orang-orang yang hadir di situ mendengar ruh setan itu berkata lewat lidah seorang wanita yang menjadi tempat bergabungnya setan tersehut. 'Baiklah aku sambut perintah Imam Ahmad. keadaan di mana setan dapat berbicara lewat lidah manusia disebut izdiwaj syakhshiyyah. Jika tidak. “Aku mencintai orang ini.info/ . serta hubungan tenaga listrik dan otak ke lidah. Dialog itu disaksikan banyak orang. dan Istirhab Jenis sihir ini adalah upaya setan untuk menakut-nakuti manusia yang menjadi sasanan sihirnya. di antaranya Imam Ibn Qayyim – rahimahullah ta’ala (pengarang kitab Zad Al-Ma’d tersebut).dengan seorang jin wanita yang bergabung (menyatu) dengan seorang manusia. Dalam kitab Zad Al-Ma’ad fi Hadyi Khair Al-‘Ibad bab 'Petunjuk Rasulullali Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Targhib.akhirzaman. Sesungguhnva jika kami diperintah oleh dia untuk keluar dan meninggalkan Irak. Berkenaan dengan Pengobatan Orang yang Gila" terdapat dialog antara Imam ibnu Taimiyah – rahimahullah ta’ala . setan tidak saja berpusat pada jaringan suara dan mulut. aku akan memukulmu dengan bakiak ini sebanyak tujuh puluh kali. "Sesungguhnya Imam Ahmad menyuruhmu untuk keluar. agama. kemudian muncullah setan dan berbicara menurut istilah kedokteran." Imam Ibn Taimiyyah berkata.' 'Kalau begitu aku akan meninggalkannya demi menghargai kamu. Atau lebih khususnya pada sel-sel khusus yang berfungsi untuk mendapatkan dan menerima maklumat atau informasi." Ruhb jin wanita itu berkata. Tarwi. Takhwif. justru Anda harus keluar demi mentaati Allah dan Rasulullah. Tafzi. pasti kami akan keluar semuanya. dan kemudian mengeluarkan atau menyebarluaskannya lagi jika diperlukan. | 80 Dalam sihir jenis ini."penyatuan kepribadian". lalu menyimpannya. Setiap orang pasti pernah mendengar suara setan yang berbicara lewat lidah manusia yang menjadi tempat menyatunya." Imam Ahmad bin Hanbal – rahimahullah ta’ala .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. "Aku ingin melakukan ibadah haji dengannya (uridu an ahijja bihi).

tetapi takutlah pada-Ku jika kamu benar-benar orang-orang beriman (QS. Demikian pula. atau kamikah yang melemparkan (dahulu)?". tampak dia tidak mau berbicara dengan teman-teman dan keluarganya sekali pun. bahwa orang yang mempunyai rasa takut. hal itu akan melemahkan gerakan atau aktivitasnya dan melumpuhkan keadaannya. khususnya dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. menggentarkan dan menakut-nakutinya. f. Dzuhul. tidak pernah mau makan dan minum bersama. kamukah yang akan melemparkan (lebih dahulu).akhirzaman. dan mendesasdesuskan segala godaan kepadanya. Dan tampaknya dia selalu menunggu-nunggu kejahatan (bahaya) setiap waktu. Dengan demikian. dia tidak pernah mengurus kebersihan pakaian dan tempat di sekitar diriiya. Oleh karena itu. Takhzin. bahkan dari keluarga yang biasanya hidup bersama dalam satu rumah (tempat). Umumnya. "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy). dan dari pengkhianatan orang yang paling dekat. Orang yang terkena sihir itu mungkin akan menyangka bahwa setan terkutuk itu adalah muraqib. Kita melihat dia selalu membahas dan memperhatikan apa yang ada di depannya dan dibelakangnya. “Mereka — Ahli-ahli sihir Fir’aun berkata: "Hai Musa.’ Setelah mereka melemparkan. jika setan yang sangat dikutuk Tuhan itu telah menguasai seorang hamba Allah. Kadang-kadang dia ditakut-takuti oleh setan dan kematian. bahwa rasa takut dan rasa terkejut (khawf dan faza’). Seperti diketahui bersama. dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. membisikkan kejahatan kepadanya. Seperti banyak dikatakan. menggambarkan. setan yang sedang menggoda dan mengganggu manusia dengan sihir jenis ini selalu membawanya jauh-jauh dari keramaian. Dia juga tidak memperhatikan penampilan dirinya.info/ . dan tidak akan merasa senang tinggai di dimana saja. dari nasib masa depan. Rambutnya tampak selalu kusut. orang yang terkena sihirnya itu tampak lemah dan tak bergairah hidup. Qanuth. tidak tenang. "Musa berkata lemparkanalah oleh kamu sekalian.” (QS. Dan mereka mendatangkan sihir yang agung (menakjubkan). | 81 membuat mereka menjadi takut. Al-Araf 7:115-116). hidupnya tidak tenteram. dan badannya kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. bahkan makan. Dalam surah Ali 'Imran 3:175. kuku-kukunya panjang. pelindung dan pengawas bagi dirinya dari gangguan orang lain. paling dicintai. jika lelah menghantui atau menguasai seseorang. dan minum pun tidak enak. Shadad. dan Nisyan http://www. maka dia akan selalu mengkhayalkan. Sihir Tay'is. Sehingga. karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Ali 'Imran 3:175). mereka menyihir (menyulap) mata banyak orang dan Hal. Hal. serta paling ikhlas kepadanya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Berkenaan dengan ini. Demikian pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Syurud.

Maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) kabar gembira yang kamu kabarkan ini?" Mereka menjawab. Hai anak-anakku. Dan katakanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. pergilah kamu. Hal. Jika dia seorang karyawan atau pedagang dia malas bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ketika mereka masuk ke tempatnya. "Janganlah kamu merasa takut. maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Satan akan selalu berusaha dengan berbagai cara dan perantaraan. Berkata Ibrahim. Orang yang mempunyal sifat tersebut bisa jadi kafir. dan keadaan manusia yang menjadi sasaran sihirnya. Dalam surah Yusuf 12:87. dia tidak mau belajar. Meski dia bukan orang kafir dalam urusan akidah atau keyakinan. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. TakhzIn adalah usaha setan untuk membuat sasaran sihirnya sedih. kemalasan ditimpakan kepada setiap orang yang akan digelincirkannya. Nisyan atau lupa juga merupakan akibat tertipunya manusia oleh bujuk dan Hal. Setan Menyesatkan. "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. | 82 rayu setan.info/ . Sedang Syurud ialah pemurtadan dan penyesatan yang dilakukan oleh setan untuk menggelincirkan dan mencelakakan manusia. Sehingga. Demikian seterusnya. Syurud adalah langkah setan dalam menggelincirkan manusia dengan menghalang-halangi kelancaran agarna Allah. jika orang itu seorang pelajar atau santri. al-Hijr 15:51-56). ''Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Dalam surah Al-Hir 15:51-56. Sesungguhnya. menggunakan Pikiran dan Membuat Manusia Lupa http://www. meski kafirnya bukan kafir akidah atau keyakinan. Sementara Dzuhul ialah kekacauan pikiran sehagai akibat terpedaya oleh ajakan dan tipu daya setan. padahal usiaku telah lanjut. Yusuf 12:87). berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekufuran.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Tay'is dan Qanuth adalah jenis sihir yang dilancarkan setan untuk membuat manusia putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim.” (QS. perbuatan." Ibrahim berkata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman. dan dia tidak akan dikekalkan dalam neraka. "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku. Mereka berkata. maka jika ada seseorang yang tidak mempunyai harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berarti telah memiliki salah satu sifat orang kafir. jika manusia mengetahui bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. pemikiran. dengan macammacam metoda dan teknik unuk menjerumuskan manusia kejurang kekafiran. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir (QS." Berkata Ibrahim.akhirzaman. lalu mereka mengucapkan "Salam. sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang ‘alim (pintar). berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia berusaha untuk menyusupkan mentalitas mudah putus asa ke dalam perkataan. "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Jadi.

dari tiga ayat tersebut. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. 18:63. Dia berfirman. Jadi. supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Al-An’am 6:68). Hal. lupa dan merasa kacau pikiran serta tersesat merupakan akibat dan pengaruh godaan dan gangguan setan. tetaplah dia (Yusuf) dalarn penjara (sampai) beberapa tahun lamanya. lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. hal itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka tinggalkanlah mereka. kecuali dengan izin Allah. Sedang pada ayat 19 dari surah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. Dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal (QS. Hanya karena ulah setanlah manusia bisa lupa." Jelas. maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu. "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan masalah nisyan (lupa) itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meng-isnad-kan atau menyandarkan adanya lupa yang dialami oleh beberapa orang karena perbuatan setan.akhirzaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia akan selalu berusaha dengan Segenap kemampuan dan kekuasaannya untuk membuat manusia bersedih. sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Berkenaan dengan masalah ini. setan juga membuat mereka sedih. Ketahuilah. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Dalam surah Al-Kahfi. bahkan ada yang sampai murtad. maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim setelah teringat (akan larangan itu) (QS. '1Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi.info/ . g." Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Karena itu. bahwa sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi. mereka itulah golongan setan. Dan dalam surah Yusuf 12:42 ditegaskan. Di samping membuat manusia putus asa dan lupa. Setan juga giat mengacaukan pikiran manusia. sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokan ayat-ayat Kami. sehingga dia menjadi tersesat. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan itu). dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Al-Mujadilah 58:10). Shudud (Menghalangi Jalan Agama) http://www. Setan telah menguasai mereka. Muridnya menjawab. | 83 Setan juga selalu aktif membuat manusia lupa akan kewajibannya. Hal tersebut diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. berikut ini saya akan mengemukakan pemahaman para ulama dan fuqaha besar mengenai sihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jenis sihir ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. khususnya juz X kitab Ath-Thibb (Kedokteran). tiadalah baginya keuntungan di akhirat (QS. Hal ini akan lebih meyakinkan dan menguatkan permasalahan sihir tersebut. Demi. Saya akan memulai dengan mengemukakan dalil dari kitab yang paling sahih setelah Alquran. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. yaitu Harut dan. Sedang dalam surah Al-Maidah 5:91. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sedang keduanya tidak mengejarkan (sesuatu) kepada seseorang sebelum mengatahan. sebab itu janganlah kamu kafir. yaitu Shahih Bukhari yang diperjelas dengan syarh-nya yang berjudul Fath Al-Bary bi-Syarh Shahih Al-Bukhary karangan Syaikh Ibn Hajar Al. "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu). Az-Zukhruf 43:36-37). Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka Hal. | 84 mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan.akhirzaman. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi. “Dan (juga) kaum ‘Ad dan Tsamud. “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Alquran). Dan terakhir.info/ .” Pemahaman dan Pemikiran Para Fuqaha dan Ulama Besar Mengenai Sihir Dengan kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil. lalu dia menghalangi mereka dari jalan (Allah). maka Kami akan adakan baginya setan (yang akan menyesatkan). Maka setan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya." Maka mereka mempelajari dari kedua malaihat itu apa yang dengan sihir itu. Sedang pada ayat lain dari surah Az-Zukhruf tersebut. Penjelasan dalam kitab tersebut dimulai dengan ayat-ayat Alquran berikut ini: “Tetapi setan-setan itulah yang kafir (mengerjahan sihir). Hal. Dan janganlah karnu sekali-kali dipalingkan oleh setan.'Asqalany. bab Sihir halaman 221. dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Marut. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. http://www. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Baqarah 2:102). Dan setan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan-perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. dalam surah Al-Ankabut 29:38.

' Dia bertanya. Al-Anbiya' 21:3). Menyaksikan. "Siapakah yang menyihirnya?" "Lubaid bin Al-A'sham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. "Hai Musa (pilihlah). "Di sumur Dzarwan. Lalu salah satu di antara keduanya duduk di dekat kepalaku. Hal. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. “(Setelah mereka berkumpul).” (QS. Dan dari kejahatan tukang menghasud (mendengki) jika dia menghasud. "Dia mathub: (tersihir)."jawabnya. "Wahai Aisyah.info/ . dan seludang mayang kurma (jantan). Dalam surah Al-Anbiya' disebutkan." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan sejumlah sahabatnya mendatangi sumur tersebut.a. padahal beliau (hakikatnya) tidak melakukannya. Kemudian salah satu dari mereka berkata pada temannya. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan. "Apa yang diderita orang ini?" Dia menjawab. Beliau http://www. Sehingga terbayang bagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau (merasa) melakukan sesuatu.” (QS.akhirzaman. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. "Pada apa menyihirnya?" "Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir. beliau berdoa dan berdoa (terus menerus). “Dan dari kejahatan. Thaha 20:65-69)." Berkata Musa. Kami berkata. "Di manakah itu?" Dijawab. Ditanyakan. apakah engkau merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fatwa padaku mengenai apa yang aku mintakan fatwa-Nya? Telah datang kepadaku dua orang (seperti dua orang) laki-laki. "Silakan kamu sekalian melemparkan!" Maka tiba-tiba tali-temali dan tongkat-tongkat Hal." Ditanyakan. lantaran sihir mereka. mereka berkata. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Falaq 113:4-5. (tukang sihir) yang meniup-niup dalam buhulan (ikatan). lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. disebutkan bahwa Siti Aisyah r. Pada suatu hari ketika beliau ada di sampingku. an-naffatsat itu adalah ahli-ahli sihir. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereha perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). ''janganlah kamu takut. dari Ummu Al-Mukminin. sedang yang satu lagi duduk di dekat kakiku. mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq bernama Lubaid bin Al-A'sham. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimahullah taala-no. 5763 dari Hisyam bin Urwah bin Al-Zubair dari ayahnya. “Maka apakah kamu menerima sihir padahal kamu. | 85 mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. Tusharuna artinya kamu dibuat buta.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dalam surah Thaha 20:65-69. Menurut Ibn Hajar.

. Mereka menyihir (menyulap) mata manusia .Raghib dan yang lainnya. (QS. Menurut Ibn Hazm.. Tentulah mereka berkata. "Hai Aisyah. seakan-akan air sumur itu debu pacar. "Aku telah disembuhkan oleh Allah. Imam Nawawi mengatakan. Dalam kitab Fath Al-Bary bab "Sihir" disebutkan. ada sebuah hadits Rasullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berbunyi. Dan aku tidak suka menyebarkan kabar buruk kepada manusia. Antara lain. Keempat. inna min al-bayan la-sihran. kata sihir itu mempunyai banyak makna. "Sihir itu mempunyai hakikat. pandangan mereka itu dipalingkan sehingga tidak mengetahui. "Mengapa engkau tidak mengeluarkannya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda. sebagai wujud sihir dalam pengertian terakhir ini adalah apa yang berwujud mantera. Pengertian sihir ketiga ialah sesuatu yang dicapai atau didapat dengan bantuan setan lewat suatu pendekatan kepada mereka. Hal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Sahartu ash-shabiyya artinya." Makna sihir kedua ialah apa yang terjadi dengan tipuan dan pengkhayalan yang tidak mempunyai hakikat kebenaran. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. menurut Ar. Maksudnya.. Al-Baqarah 2:102). | 86 bersabda. aku melakukannya dengan penuh kelembutan (tipuan) dan menarik atau mempengaruhinya." Beliau menyuruh (orang lain) untuk memendamnya. "Sesungguhnya sebagian penjelasan itu ada yang berupa sihir (menarik sekali). Tetapi setan-setan itu kafir (mempelajari sihir). Sejalan dengan itu." Aisyah berkata. sesuatu yang lembut dan halus (ma lathufa wa daqqa). Thaha 20:66)." Demikian pula pendapat jumhur ulama yang http://www.info/ . Hal ini seperti yang dilakukan oleh tukang sulap yang menyihir pandangan mata penonton dengan kelincahan dan kecerdikan tangannya. bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir (QS. seperti perangko yang ditulisi gambar kalajengking. Atas dasar itulah Nabi Musa juga pernah dituduh sebagai tukang sihir. AlHijr 15:15). dan kepala pohon kurmanya (bagaikan) kepala-kepala setan. Makna ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir juga kadang-kadang berupa perkataan dan perbuatan tukang sihir ketika menyihir. yaitu masalah yang betul-betul eksis atau ada wujudnya. mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. Terbayangkan kepada Musa bahwa tali-temali dan tongkat itu merayap dengan cepat lantaran sihir mereka (QS.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. sihir juga berarti apa yang dicapai dengan berbicara kepada bintanggemintang dan memanggil ruh-ruhnya dengan pengakuan yang batil. Dalam ayat lain disebutkan. AlA'raf 7:116). "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. menarik sesuatu untuk menjadi miring atau condong) adalah menyihirnya. Dan.

padahaI singgasana itu jauh dari keramaian mereka. Dan itu pun hasil perbuatan sihir tukang sihir. Namun satu hal yang di-ikhlilaf-kan atau dipertentangkan adalah apakah sihir itu menimbulkan atau mengakibatkan penjungkirbalikan zat (inqilab 'ayn) diri manusia atau Hal. Tak seorang pun dari setan-setan. Ternyata mereka mendapatkan bukubuku (kitab-kitab) itu." Setan berkata. yakni diakui wujudnya secara tsabit/kuat dan pasti adanya. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Kitab (Alquran) dan As-Sunah Ash-Shahihah Al-Masyhurah "yang masyhur". tukang sihir tidak akan mampu dengan sihirnya mengubah batu menjadi emas atau sebaliknya. sehingga dapat mengubah sifat atau pembawaan tubuh.info/ . Kemudian setan berkata kepada orang Yahudi itu. Lebih lanjut Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa sebagian sihir mempunyai pengaruh terhadap hati (jiwa). maka tentu tidak akan terjadi pembalikan (penjungkirbalikan atau penghancuran) zat diri manusia. menimpakan kebaikan (suatu manfaat) atau kejahatan. | 87 tidak? Kalau ada orang yang berpendapat bahwa sihir hanya tahhyil (pengkhayalan). yang telah disebutkan. seperti yang telah dijelaskan di muka. usaha. Dalam sifatnya yang demikian. datanglah setan kepada sebagian ulama di antara mereka dengan menyamar seperti seorang manusia. termasuk prajurit Nabi Sulaiman itu. surah Al-Baqarah 2:102. "Ya. dan pelatihan. Hanya." Lalu mereka pun menggali kursi (singgasana) itu. dapat mendekati kursinya. begitu lembut dan halusnya. Di samping mempengaruhi badan dengan rasa sakit. Menurut sebagian ulama. sihir tidak akan mampu membalikkan atau mengubah jenis dan sifat benda. benci. Atau mengubah manusia menjadi hewan atau sebaliknya. seperti rasa cinta. sihir menjadi satu macam penyakit atau sampai mampu memindahkan bentuk makhluk.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar didukung oleh ulama-ularna lainnya. sihir hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. "Galilah kursi SuIaiman. Dengan demikian. Hal. seperti benda mati dijadikan hewan atau sebaliknya. Materi atau substansinya adalah penguasaan terhadap berbagai keistimewaan benda-benda dan mengetahui susunannya dan waktu-waktunya (tarhib dan awqat-nya). mereka berbeda pendapat apakah sihir mempunyai ta'tsir "pengaruh/bekas" saja. Menurut pendapat jumhur ulama.akhirzaman. tentu saja. Ketika Nabi Sulaiman wafat dan para ulama yang mengetahui urusan itu pun telah wafat sebagian. Berkenaan dengan pendapat yang menyatakan bahwa sihir mempunyai hakikat. Setan terkutuk itu berkata kepada salah seorang 'alim Yahudi. "Senangkah kamu jika aku tunjukkan suatu perbendaharaan kekayaan yang tiada taranya?" Mereka menjawab. "Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu dapat menundukkan dan memanfaatkan potensi manusia dan jin itu http://www. Hanya yang sulit dimengerti adalah pembalikan benda mati menjadi hewan. sihir itu merupakan suatu teknik keahlian (hiyal shina 'iyyah) yang dapat dicapai dengan belajar. Menurut Imam Al-Qurthubi. Nabi Sulaiman pernah mengumpulkan buku-buku mengenai sihir dan para dukun (ahli sihirnya) lalu memendamnya di bawah kursi (singgasana)-nya. atau sebaliknya. Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat Alquran.

Mereka mengaku. Wa ma unzila 'ala al-malakaini "Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat". khususnya yang ada ketika itu. dan mempunyai asal-usul (pokokhttp://www. Nama-nama setan dari bangsa manusia itu ditulis dalam bukubuku yang menurut pengakuan mereka dipendam di bawah kursi Sulaiman a. sihir bukan mukjizat. rasul pun bukan. Ayat-ayat tersebut menegaskan kebohongan dan kesesatan pengakuan setan dan kawan-kawannya dari kelompok Yahudi dan lainnya. Untuk menjawab dan menanggapi pengakuan busuk dan bohong itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Alquran tersebut (surah Al-Baqarah 2:102).s. dan perbuatan-perbuatan. Jadi. perkataan-perkataan.s. Kedua malaikat itu juga melarang manusia untuk minta tolong kepada tukang sihir atau bergaul dengan mereka. bahwa Nabi SuIaiman itu seorang tukang sihir.s. bahkan mereka pun bukan orang-orang baik (saleh). dan mereka menisbatkan atau menyandarkannya kepada Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman itu tidak kafir (wa ma kafara Sulaiman). Ajaibnya berita itu dibumbui.akhirzaman. dan yang seperti itu.s. "Ini apa yang ditulis Ashif bin Barkhiya Ash Shiddiq untuk raja Sulaiman bin Dawud dari perbendaharaan gudang ilmu. telah melukis suatu cincin. yang mengklaim dan mengaku. suatu keahlian yang dijadikan penghidupan. Menurut sebagian ulama. Tetapi setan-setanlah yang mengajarkan sihir itu kepada kawan-kawannya. bahkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. doa-doa. dan bukan karamat (kemuliaan dari para wali). Hal. Maksudnya. Ibn Ishak menambahkan bahwa orang-orang Yahudi. bahkan menuduh dan memfitnah bahwa Nabi Sulaiman a. Sihir hanyalah hirfah.info/ . sebagaimana yang terdapat dan dikodifikasikan (ditulis) dalam buku-buku. bahwa itu cincin Nabi SuIaiman a. Dia tidak mempelajari sihir dan tidak mengamalkannya. yang menurut mereka sengaja dipendam oleh Nabi Sulaiman a. Dan ketika Nabi Sulaiman telah wafat. itu adalah seorang tukang sihir.s. Mereka pun mencap atau menandai kitab-kitab tersebut dengan cap palsu yang disandarkan kepada Nabi Sulaim an a. Bagaimanapun. ia hanyalah shan 'ah (karya) yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Ada yang berpendapat bahwa setan-setan dari bangsa jin mengisyaratkan kepada setan-setan dari kalangan manusia yang jahat mengenai materi dan pemikiran sihir lalu mereka menuliskannya. yaitu setan-setan dari bangsa manusia. Alamat yang mereka tulis. kedua malaikar itu memberitahukan (mengajari) rnanusia bagaimana cara (proses) terjadinya sihir. Nabi Sulaiman itu tidak menjadi kafir. Mereka pun memberitahukan bahwa tukang sihir itu bukanlah tuhan. | 88 Sulaiman itu menundukkan dan memanfaatkan jin dengan menggunakan mantra-mantra. Sedang Nabi Sulaiman bebas dari perbuatan terkutuk itu. barulah mereka mengeluarkannya. menurut pengakuan mereka bahwa Sayyidina Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dengan kitab-kitab ini" Berita mengenai haI itu pun dengan cepat menyebar di kalangan mereka. yakni apa yang diturunkan kepada kedua malaikat itu dengan membolehkan sihir. di bawah singgasananya.

"Keterjagaan dan keterpeliharaan ('ishmah) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak menghalangi keinginan setan untuk http://www. Sedang menurut yang lainnya. Selanjutnya Ibn Hajar Al-'Asqalany mengatakan bahwa sebagian ulama membolehkan mempelajari dan menguasai ilmu sihir hanya demi suatu kepentingan. otak. dipalingkan dari kebenaran. yakni sejak mulai berubahnya tabiat beliau sampai lepasnya sihir tersebut dari badannya. Al-Mahlab (Al-Muhlib) berkata. atau untuk memudahkan pengobatan (terapi) orang yang terkena sihir.info/ . Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah tersihir selama enam bulan. dan beliau a. paling tidak seperti yang mengenai Nabi Musa a. juga penyakit lainnya. Hal. Dengan demikian.akhirzaman. tetapi tidak sampai menguasai akal.s. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bisa saja terkena sihir. Mengenai Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fa-anna tusharuna. semakin kuatlah pandangan dan pendapat yang menyatakan bahwa sihir telah mengenai badan dan jasad lahir Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sendiri yang lebih unggul dan akan menang. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersihir selama empat puluh malam. Siapa yang mempelajarinya-na 'udzu billah-pasti menjadi tukang sihir dan menjadi kafir.s. khususnya dalam kaitan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai pengemban risalah dan penyebar agama. "Maka bagaimanakah kamu sekalian bisa tertipu. | 89 Misalnya untuk membedakan jenis sihir yang menimbulkan kekafiran dan yang tidak. Meskipun demikian. seperti apa yang menimpa manusia lain pada umumnya. Hal. dan hati (keyakinannya). Menurut Ibn Hajar Al-'Asqalany. Adapun mengenai urusan dunia. Atas dasar itu. dihalangi dari kebenaran dan kebaikan. tidak pernah terbayangkan Nabi terkena sesuatu yang tidak mempunyai hakikat (eksistensi) karena beliau memiliki 'ishmah "keterjagaan" dari hal-hal seperti sihir. beliau merasakan adanya sedikit rasa takut. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak diutus untuk hal itu. dan dibutakan dari tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pokok) tertentu pula. sihir yang menimpa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu hanya sekadar kena dan tidak akan membahayakan. 'ismah atau keterjagaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu berkenaan dengan urusan agama dan tugas risalah. Sedangkan al-mashur (yang tersihir) itu ialah setiap orang yang menaati segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika para ahli sihir Fir'aun beraksi dengan tongkat-tongkat dan tali-temalinya. Seandainya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun terkena sihir. Bekas sihirnya itu tidak akan menjatuhkan martabat beliau sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Atau. Tetapi kemudian diwahyukan kepadanya bahwa itu bukan apa-apa. Dan risalah (amanat menyampaikan ajaran agama pun) bukan untuk urusan duniawi.

Bahaya sihir yang pernah menimpanya sama sekali tidak mengurangi kredibilitas beliau dalam kaitannya dengan tugas menyampaikan risalah." Dalam Ash-Shahih. " . Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kedua malaikat yang menjelaskan apa yang terjadi dan menimpa diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta mengisyaratkan apa obat penyembuhnya. yakni disunahkannya untuk berdoa ketika menghadapi hal-hal buruk seperti tersihir itu. "Adapun aku." Dan menurut Siti Aisyah r. "Aku telah meminta fatwa kepada Tuhanku lalu Dia memberi fatwa kepadaku. kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa dan berdoa. | 90 Demikian pula pengaruh sihir kepadanya.akhirzaman. seperti penyakit lemah (lesu) untuk berbicara." Maksudnya. Hal.a. Itulah yang kita ketahui dari riwayat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang sekaligus mengandung pelajaran. di samping mencari jalan lain yang dibolehkan oleh syariat Islam (al. http://www.. Adanya khayalan yang menimpa kepada beliau tidak lama.info/ .. telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala". telah disebutkan bahwa ada seorang setan yang bermaksud merusak shalat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk melakukan hal itu. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Siti Aisyah r. Karena ternyata beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih dapat menghadap Allah dan berdoa seperti biasanya dan menurut cara yang benar dan peraturan yang lurus. dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di penghujung hadits sahih tersebut.a.. atau malas untuk melakukan sesuatu. Amma ana fa-qad syafany Allahu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar memperdayakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doanya sesuai dengan yang beliau mohonkan. Ibn Al-Qishar berargumentasi bahwa sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu berupa jenis penyakit. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada-Nya untuk menyembuhkannya. bahkan segera hilang karena Allah membatalkan atau menggagalkannya dan menyelamatkannya dari tipu daya setan. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengalami sakit sampai beliau tertahan (berhenti) berhubungan dengan istrinya dan tertahan dari makan. Terbuktilah dari perilaku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu bahwa doa termasuk obat dan senjata orang Mukmin." Itu membuktikan bahwa sihir telah membahayakan (mengganggu) badan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetapi tidak sampai mengganggu akal dan pemikirannya. Doa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu memohon kepada Allah untuk berkenan menjelaskan hakikat dan rahasia apa yang menimpanya. Justru itu termasuk jenis penyakit yang biasa beliau alami seperti manusia pada umumnya. Dalam hadits Ibn Abbas bin As'ad disebutkan. Hal.. Tergodalah shalat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.akhdzu bi-al-asbab).

Ketika pengobatan penyakit dan sihir itu tercapai dengan kecerdasan.. Setiap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membaca satu ayat. Maka turunlah Jibril a. mimpi para nabi adalah wahyu. meskipun penyembuhan itu memerlukan waktu yang agak lama. Tampaknya. Tetapi.s. jika ada orang yang berkata Fa-la syaithana. Itu juga berarti. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengeluarkan sihir. bahwa ada sesuatu yang mirip dengan sihir karena keunikannya. Pengaruh atau penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh alam itu dapat diobati dengan hijamah (berbekam). Keduanya mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam tidurnya. maka penyakit dan sihir juga disebut thibb (kedokteran). Dan yang disebutkan terakhir ini lebih jahat daripada sihir.akhirzaman. Kadangkadang juga merupakan pengaruh alam. dalam beberapa riwayat disebutkan hadits yang menegaskan bahwa yang duduk dekat kepala Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu adalah malikat Jibril a. Dalam sebuah hadits. sihir itu kadang-kadang merupakan pengaruh dari arwah (ruh-ruh) yang jahat dan jelek. Hal. sedang yang duduk dekat kakinya adalah malaikat Mikail a. seakan-akan Nabi Muuhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lepas dari suatu ikatan. Bagaimanapun. | 91 Kemudian. yang dapat menjadi obat dan terapi untuk menyembuhkan sihir. pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyandarkan urusan sihir itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegaskan bahwa sihir itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh suatu materi (benda atau elemen) yang masuk ke otak atau akal dan menguasai (masuk ke) perut bagian depan sehingga hal itu dapat mengubah keadaannya. itu Maksudnya jahat sekali. jika ada yang mengatakan. Nabi pun merasakan adanya keringanan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. yaitu mengeluarkan materi (benda) sihir. sebab makna asal kata thibb itu ialah mengetahui secara cerdik terhadap sesuatu. Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa sihir itu disebut thibb. Dan jika orang-orang Arab menjelekkan http://www. sihir diisyaratkan dengan kata-kata mathbub. "Setan kamu". maka maksudnya sesuatu itu kotor atau jelek. Dalam kamus Lisan Al-‘Arab disebutkan. Menurut Ibn Al-Qayyim. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun mengobatinya dengan obat dan terapi yang cocok dengannya.s.s. pada awalnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpendapat bahwa penggunaan hijamah (berbekam atau berpantik) dapat mengobatinya. Tetapi ketika ternyata. beliau mendapatkan suatu patung lilin milik Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ternyata padanya terdapat jarum yang ditancapkan disertai mantra (tarqiyyah) dengan sebelas ikatan. maka lepaslah semua ikatan.info/ . dengan membawakan surah Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). Hal itu menunjukkan. Di Indonesia. menurut wahyu dari Allah. bahwa sihir itu merupakan suatu penyakit seperti penyakit lainnya. hal itu adalah sihir. Setelah selesai membaca ayat-ayat Alquran itu. maka lepaslah satu ikatan.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar seorang laki-laki. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda.a. Qatadah mengatakan." Allah hanya melarang apa yang membahayakan dan tidak melarang apa yang bermanfaat.a.. padahal tidak mendatanginya." Orang Arab juga suka menyebut sebagian ular dengan "setan" untuk ular yang mukanya sangat jelek. "Qatadah r. berpendapat membolehkannya. Jadi. momok).." Dia berkata. "Carilah orang yang mengobatinya. dengan judul 49 bab "Apakah Sihir dapat Dikeluarkan?".a.." Demikian pula. "Mengapakah engkau tidak melepas (membuka)-nya?" Maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab.a.. "Ini termasuk sihir yang paling jelek. Apakah sihir itu dapat dilepas atau dibuka (A-yuhallu 'anhu. termasuk mempelajari sihir untuk mengobati orang yang terkena sihir." Sufyan berkata. seorang tabi’ pengikut sahabat. disebutkan hadits no. aw yunsyaru)? Sa'id bin Al-Musayyib menjawab. 'Wahai Aisyah. “Jauhilah syirik. Sedang dalam hadits Bukhari no. berkata kepada Sa'id bin AlMusayyib. mengenai boleh tidaknya mengeluarkan atau melepaskan sihir. hantu. "Tidak mengapa itu (yakni dapat dibuka).info/ . "Dia mathbub (terkena sihir). maka mereka akan mengatakan. 5764 dari Abu Hurairah r. mengenai seseorang yang terkena sihir (thibb). demi Allah. dari Siti Aisyah r. 5765. "Bagaimana keadaan orang ini?" Dia menjawab. " (sampai akhir hadits). Hal.a. "Adapun aku. Hal. "Ghawl (raksasa. mereka mengatakan. "Kamu setan. Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka menyebarkan kejahatan kepada seorang rnanusia pun . Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda." Masih dalam Shahih Buhhari. Ibn AlMusayyib.. menyekutukan Allah.akhirzaman. dia berkata. Yang duduk dekat kepalaku berkata kepada ternannya. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. "Lubaid bin Al-A'sham. hendaklah dia melakukannya. sehingga beliau melihat (merasakan) seperti mendatangi istri-istrinya." Siti Aisyah r. Bagaimanapun. | 92 Dalam Shahih Bukhari judul 48 bab "Syirik dan Sihir Termasuk yang Menghancurkan Amalan Manusia". sebagaimana dikatakan Ibn Hajar Al-'Asqalany yang mengutip pendapat sebagian ularna. dan sihir." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada Siti Aisyah r. sesuatu yang berguna itu tidak dilarang. "Siapakah yang menyihirnya?" Yang satu lagi menjawab. apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai apa yang aku minta? Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. http://www. Ibn Hajar Al-'Asqalany berkata. "Saya mengatakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib r. memandang bolehnya orang yang terkena sihir untuk mendatangi siapa saja yang dapat atau mampu mengeluarkan dan mengobati sihir yang menimpa dirinya." Sedang jika mereka mengejek dan menjelekkan wanita. yang satu duduk dekat kepalaku sedang yang satu lagi duduk dekat kakiku. "Siapa yang dapat menolong saudaranya. atau yang diambil (dilepaskan) dari istrinya. berkata." Ahli sihir yang bisa mengobati hanya menghendaki 'ishlah (perbaikan). seorang tabi' mulia semacam Ibn Al-Musayyib.a.

Beliau rnenjawab. Imam Ahmad bin Hanbal-rahimahullah ta'ala-pernah ditanya mengenai seseorang yang Hal. "Saya pun menemukan sifat atau teknik nusyrah (membuka sihir itu) pada kitab Ath-Thibb Al-Nabawy karangan Ja'far Al-Musta'firy. lalu ditumbuk di antara dua batu. Maksud kata-kata aw yuhallu 'anhu. maka itu mengandung syirik (menyekutukan Allah).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Menurut Ibn Jauzy. Ibn Hajar Al-Asqalany mengatakan. doa-doa. hendaklah mengambil tujuh lembar daun bidara hijau. mernbuka/melepaskan) maksudnya melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. "Obat yang paling manjur dan cara terbaik untuk mernbuka atau melepaskan sihir. Hal.rahimahullah ta'ala." Ibn Hajar Al-'Asqalany menanggapi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal itu. | 93 mampu melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Jika dengan menggunakan ayat-ayat Alquran. seperti dikatakan nasyartu al-muzhallata. dan lain-lainnya). seperti qul huwa Allahu ahad.akhirzaman. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertahan dari berhubungan dengan istrinya. Dan itu biasanya hampir tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang mengetahui sihir. bahwa itulah pendapat yang dapat dipercaya (al-mu'tamad}. maka sihir tersebut akan terbuka dan lepas (yuksyaf 'anhu). Disebutkan. yakni selain dari Alquran dan doa-doa. Tetapi menurut Al-Hasan (Al-Bashary) . Setelah itu bacalah ayat Al-Kursy dengan qawafil (surah-surah yang dimulai dengan kata-kata qul. doa-doa. Lalu air itu dipercikkan sebanyak tiga percikan ke tubuh korban. qul a 'udzu bi rabb al-falaq." Selanjutnya Ibn Hajar mengatakan bahwa Ibn Al-Qayyim berkata. dan tahashshunat (alat-alat pembenteng diri) yang telah diketahui maknanya. ibadah. yakni tidak dapat mencampuri istrinya. Hal itu karena al-ukhdzah (mantra) yang diucapkan oleh ahli sihir atau berupa barang yang ditiup oleh ahli sihir. al-masyrah (dari nasyara yansyuru. kemudian dicampuri air. dan zikir dari Alquran dan As-Sunnah untuk melindungi diri.info/ . "Saya membuka payung"). Maksud kata-kata yu’khadz ‘an zawjatihi. zikir-zikir pelindung diri. Jampi atau terapi ini berguna sekali untuk mengobati seseorang (suami) yang tertahan sehingga tidak dapat mencampuri istrinya. maka itu dibolehkan. Jika http://www. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalany. alat untuk melepaskan sihir itu ada dua macam. "Tidak mengapa. dan ayat-ayat Alquran. Selanjutnya bahan itu dipakai mandi. Al-hallu atau membuka sihir itu merupakan semacam pengobatan terhadap sihir yang telah menimpa seseorang dengan suatu cara pengobatan yang bercampur dengan penyakit. yang merupakan pengaruh ruh-ruh jahat yang kotor. Jadi. adalah dengan obat-obat Ilahiyyah (dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala) berupa zikir-zikir. sebenarnya sihir itu dilepaskan dengan qudrat "kekuasaan" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tarqiyah (jampijarnpi). yakni yunsyar (dibuka atau dilepas. Insya Allah dan dengan izin-Nya akan sembuh. doa-doa. di antara yang menguatkan disyariatkannya membuka atau melepas sihir adalah seperti yang dikatakan Ibn Baththal dalam kitab-kitab Wahb Ibn Munabbah/Munabbih. Sedang yang tidak diketahui maknanya.

bab "Sesungguhnya Sebagian Al-Bayan (Penjelasan) itu Mengandung Sihir" ditunjukkan hadts Bukhari no.rahimahullah ta 'ala . 5767 clari Abdullah bin Umar r. bahkan terus-menerus. apakah engkau merasakan (mengetahui) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfatwakan kepadaku mengenai apa yang aku minta (fatwa-Nya). Sedang pada judul 51. padahal hakikatnya tidak. Boleh jadi yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu hanya sekadar untuk menjelaskan permasalahan sihir dan cara Nabi meIepasnya. maka hati itu tidak akan kosong dan akan terjaga dari kemasukan sihir. atau wirid-wirid dengan berbagai macam doa dan bacaan ayat-ayat suci Alquran yang disertai tawajjuhmenghadapkan diri kepada Allah. bab "Sihir".a." Kemudian menurut Ibn Hajar Al-Asqalany. yang kosong dari keyakinan yang benar dan tidak dimakmurkan dengan zihrullah: Oieh karena itu. Bahkan wirid atau zikirnya pun jelas tidak sedikit. Hal." http://www. pada waktu beliau berada di rumahku. meskipun betapa agungnya pribadi beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan betapa kuatnya tawajjuh-nya. ada juga riwayat dari Ibn Al-Qayyim mengenai bolehnya melepaskan sihir. dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hati manusia itu dipenuhi dengan zikrullah (zikir mengingat Allah).. sesungguhnya sebagian penjelasan atau keterangan itu adalah sihir. Dia berkata. Sehingga sampailah suatu ketika. Yang satu duduk dekat kepalaku. dari ayahnya. disebutkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari . anak kecil. "Telah datang kepadaku dua orang (seperti manusia) laki-laki. yang kemungkinannya dilakukan dengan sihir lagi.a. Ternyata banyak orang yang merasa kagum dengan khutbahnya itu. dan orang-orang jahil (bodoh). beliau berdoa dan berdoa memohon kepada Allah. Dalam Shahih Buhhari. "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. | 94 Selanjutnya Ibn Al-Qayyim mengatakan. dari Siti Aisyah r. yakni yang tidak mengamalkan ajaran Islam. ya Rasulullah?" Beliau bersabda.. "Telah datang dua orang laki-laki dari sebelah masyriq (timur) dan keduanya berkhutbah (berpidato). sehingga terbayang-lah padanya bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan sesuatu. "Sesungguhnya sebagian al-bayan "penjelasan" itu mengandung sihir. "Wahai Aisyah. judul 50. kebanyakan orang yang terkena sihir adalah wanita." Kataku. Maka menanggapi peristiwa tersebut. Tetapi tampaknya perlu dibedakan antara sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan sihir yang menimpa orang-orang lainnya. yang mengatakan.akhirzaman. Atau. (sampai akhir hadits seperti yang telah disebutkan). Dia juga mengatakan bahwa mungkin juga sihir mengenai Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.info/ .. "Apakah itu. bersabdalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. 5766) dari Hisyam.(no." Hal. Karena ruh-ruh (arwah) yang keji danjahat itu hanya akan bersemangat dan berani memasuki ruh-ruh manusia yang memang siap untuk dimasuki (kondusif untuk sihir). "Kekuasaan pengaruh sihir itu hanya akan menimpa hati manusia yang lemah.

Tetapi. Para ulama telah sepakat untuk memuji orang yang mampu berkata atau menyusun perkataan dan karangannya secara ijaz murahkaz (ringkas terarah). itu pun tetap tercela (madzmum). Dan kedua. Dalam Shahih Bukhari: 52. Yang Maha Pemurah (1). Sementara. Pertama. yakni katakatanya tidak banyak tetapi kandungan maknanya banyak. Selanjutnya Al-Khathaby mengatakan bahwa al-bayan (penjelasan dan penerangan) yang menyerupai sihir-membalikkan sesuatu yang benar menjadi salah-adalah madzmum "tercela". apa yang dapat menjelaskan maksud sesuatu dengan cara bagaimanapun. jika keterangan atau penjelasan itu mengandung cara-cara yang dibuat-buat. Tetapi jika yang hak dipalingkan (diarahkan) kepada yang batil. Hal. karena penjelasan demikian dapat menarik hati dan menguasai jiwa seseorang. | 95 dapat berpindah dari hakikat yang sebenarnya dan dipalingkan dari arahnya. khususnya untuk menerangkan yang hak. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadits di atas. apa yang dipengaruhi oleh suatu keahlian sehingga enak didengar dan menarik perhatian. Hal ini seperti diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. maka jelas itu boleh dan terpuji. seperti berkata disalah-salahkan yang bukan pada ternpatnya. Bagaimanapun. Dia mengajarnya al-bayan (kemampuan menjelaskan) (QS. bahkan lebih fasih daripada orang yang benar. maksud hadits tersebut bahwa sebagian penjelasan (al-bayan) itu merupakan sihir yang menyihir banyak orang. sangat diperlukan. Dan penjelasan (al-bayan) yang seperti itulah yang menyerupai sihir. Ar-Rahman 51:1-4). sebagaimana tidak semuanya mengandung pujian. Dia menciptakan manusia (3). bab "Berobat dengan Tamar (Kurma) Bagi yang Terkena http://www. Dan menurut sebagian ularna. sehingga segala sesuatu Hal. yaitu dua orang dari masyriq yang pandai berpidato. Akibatnya. jika al-bayan (penjelasan) yang dimaksud hanya sekadar mirip dengan sihir dalam menarik perhatian. Lalu dia menyihir orang-orang dengan kemampuan itu sehingga dapat menentang (mengalahkan) yang benar. Bagaimana mungkin semua al-bayan (kemampuan menjelaskan) itu tercela. Mengenai hal seperti ini. maka hal itu tidak salah. orang yang melihat justru melihat sesuatu yang bukan sebenarnya. adalah seseorang menentang yang hak dengan menggunakan kepandaian berargumentasi dan fasih dalam berbicara dan menjelaskan. jika yang terjadi justru memalingkan sesuatu yang tidak baik ke arah yang baik.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Menurut AI-Khathaby. Tetapi menurut Imam Malik dan ulama lainnya. menurut Ibn Baththal. maka itu tidak boleh dan tercela. menghiasi pembicaraan. penjelasan (al-bayan) itu ada dua macam.info/ . Oleh karena itu. bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kemampuan menjelaskan itu kepada manusia. dalam memancing emosi dan perhatian publik (umum). tidak semua penjelasan tercela. (itu) mengajarkan Alquran (2). sihir yang disebutkan dalam hadits itu sekadar memuji kemampuan seseorang.

maka dengan memohon karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.a. banyak berkah dan keutamaannya. dari hadits Bukhari no. Dinamai demikian karena kemuliaan Allah yang diberikan padanya. memiliki sifat-sifat terpuji. disebutkan adaya tamar al. 5769 yang diterima dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya r." Dengan izin dan kehendak Allah. tamar atau kurma itu dari surga. banyak keramatnya. dari ayahnya r.a.'aliyah atau tamar Madinah. "Al. Untuk lebih menyempurnakan dan menyebarluaskan manfaat kitab tersebut. "Siapa yang sarapan pagi dengan memakan sembilan biji kurma. 5768. maka dia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir hari itu sampai malamnya. Konon. Tetapi ternyata Siti Aisyah r. tamar tersebut menjadi obat penangkal racun dan sihir. Dalam usianya yang telah mencapai lima puluh tahun. serta paling mencakup berbagai aspek penting mengenai sihir. jumlah kurma tersebut sebanyak tujuh buah. saya akan mengemukakan bahasan kitab tersebut. Imam Nasa'iy meriwayatkan hadits Jabir. Menurut Al-Khathabi. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda.a. dan bukan karena keistimewaan tamarnya sendiri.'ajwatu: min aljannati. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. tamar Madinah itu harganya paling mahal karena merupakan kurma paling bagus.. maka dia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir. hanya menyuruh orang yang terkena sihir untuk memakan tujuh biji kurma (tamar) saja selama tujuh kali (pagi-pagi). dia berkata. beliau mempunyai bahasan yang mendalam dan diakui sebagai bahasan yang paling lengkap. dia me-marfu’kannya. 'ajwah atau tamar itu berguna untuk menangkal dan menyembuhkan pengaruh racun dan sihir karena berkah doa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dari 'Amir bin Sa'd. khususnya pada tamar Madinah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. "Siapa yang sarapan pagi setiap hari dengan beberapa biji tamar (kurma).akhirzaman.info/ . tidak semua riwayat. di samping untuk menguatkan bahasan saya mengenai sihir." Dalam beberapa riwayat. mulia.. dia berkata. Bahasan Seorang Fuqaha Besar (Terkenal) pada Abad Ini Syaikh Mushthafa Al-Hadidy Ath-Thair adalah seorang ulama besar." Menurut yang lain. Sementara menurut hadits Bukhari no. Kitab Ghidza' Al-Arwah: Halaman 65-115 Sungguh saya sangat berbahagia karena dapat mengambil banyak manfaat ketika http://www. | 96 Sihir". Hal.

Berikut tulisan Syaikh Mushthafa Al-Hadidy At-Thayr mengenai sihir SIHIR Sihir secara etimologis (lughah) ialah menampakkan apa yang lembut dan samar. Demikian pula. seperti mukjizat dan keramat. sihir bukan keramat (karamah) karena karomah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para wali-Nya.adah "luar biasa". Bahkan terlihat. dan Hamzah Al-Aslamy. dengan judul Nazhariyyatu An-Nubuwwah fi Al-Islam "Hakikat Kenabian dalam Islam" yang dikarang oleh DR.Tafsir Al-Qurany: 17271745).akhirzaman. Thaha Dasuqi. khususnya mengenai mukjizat dan keramat/karomah. karena ada kaidah-kaidahnya dan asal-usulnya yang dapat dipelajari. dan ulasannya menarik. Sifatnya menyerupai segala yang khawariq li-al. Menurut hakikatnya. kajiannya dalam. Saya mencantumkan isi kitab tersebut di sini dengan harapan tercapai suatu manfaat yang besar sesuai dengan Hal. tetapi sebetulnya bukan bagian darinya. serta sihir.. Bahasan tersebut akan kami tutup dengan mengungkapkan pendapat lain mengenai objek tersebut sebagaimana disebutkan oleh seorang mufassir dan muhaddits-pakar hadits-Al-Ustadz Abdul Karim Al-Khathib dalam kitabnya yang sangat bermutu At-Tafsir Al-Qurany Li-al-Quran "Tafsir yang Cocok dengan Apa yang Dikehendaki Alquran" (Tafsir Alquran dengan Metode Al-quran)" (Lihat dalam kitab At. Ahli Sihir Meminta Tolong kepada Setan http://www. Hal ini sebagaimana yang dialami atau didapat oleh Khabib. | 97 yang diharapkan. Apalagi pendapat DR. karamah kadang-kadang datang kepada Nabi dengan tiba-tiba. Hal. Untuk mencapai karamah pun tidak lain harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hal seperti ini menuntut kami untuk mengenalkannya kepada para ulama pernbahas pendapat baru tersebut (kitab Nazhariyyatu Al-Basyar fi Al-Islam: 70-116). Kitab tersebut mengandung bahasan yang bagus. Oleh karena itu. Sedang menurut istilah (terminologis) sihir ialah sesuatu yang aneh yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Seperti halnya mukjizat. Terjadinya mukjizat tidak lebih hanyalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap kepada-Nya. sihir berbeda dengan mukjizat yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi-Nya.info/ . sihir tidak termasuk sesuatu yang luar biasa. Dasuqi ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Bahkan seringkali karamah' itu datang atau diberikan kepada seorang wali dengan tiba-tiba.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar membaca kitab yang bagus dan penuh berkah. seperti ratapan anak hewan dan bertasbihnya makanan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Umar bin Khaththab r. beliau-rahimahullah ta'ala-mendebat atau membantah pendapat Syaikh AlIslam Ibn Taimiyyah.a.

setan-setan itu tidak menolong kecuali orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai pelaku kejahatan dengan mengikuti langkah-langkah jahatnya. Hal. melakukan berbagai kejahatan. Dalam hubungan ini. "Neraka itulah tempat diam kamu. sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian (lainnya). sedang kamu kekal di dalamnya. (dan Allah berfirman).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Para ahli sihir itu mencapai keahliannya dengan berbagai cara. | 98 dan melakukan macam-macam kefasikan. berupa berbagai perbuatan jahat yang menyeret mereka kepada kekufuran (menjadi kafir dan musyrik). Sehingga. Satu hal yang pasti adalah adanya kesesuaian atau keselarasan dan kecocokan antara para ahli sihir dari bangsa manusia dengan ahli sihir dari bangsa jin (setan)." (QS. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang kotor dan keji. dengan adanya kesesuaian (harmonisasi) tersebut terjadilah hubungan persaudaraan yang erat. termasuk dengan berkorban apa saja. Maka berkatalah kawan. pedukunan. "Wahai Tuhan kami. berzina.kawan mereka dari (bangsa) manusia. Al-An'am 6:128). maka demikian pula." Allah berfirman. "Hai golongan jin (setan). seperti melakukan dosa-dosa besar (mencuri. mereka menyembah atau berkhidmat kepada bintang-gemintang. Sebagaimana halnya para malaikat hanya menolong orang-orang saleh dari orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. dan sekaligus menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kesenangan yang didapat oleh para ahli sihir kalangan jin dari kawan-kawannya bangsa manusia ialah ketaatan mereka untuk mengikuti langkah-langkah hidup yang telah digariskan oleh ahli sihir itu. berupa perbuatan-perbuatan jahat yang dipersembahkan kepada setan-setan sebagai tokoh ahli sihirnya. sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (yang lain).akhirzaman. "Ya Tuhan kami. dan segala kebohongan. Hal. para setan dan ahli sihir itu telah banyak mencelakakan dan menyesatkan manusia. Seperti yang diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.info/ . Di antara yang mereka lakukan adalah jampi-jampi yang mengandung syirik dan mad-h (pujian) kepada para setan. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. dan terjalinlah jiwa saling menolong di antara kedua pihak. Kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain). Jadi. Sebagian Besar Bani Israil Adalah Ahli Sihir http://www." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. menurut ayat tersebut. dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Demikian pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya." Kesenangan manusia yang diambil dari jin (setan-setan) itu ialah mendapatkan sihir. sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia. Semuanya itu dapat mendekatkan diri mereka kepada setan sebagai pemimpin mereka dan pembimbingnya. durhaka kepada kedua orang tua) dan lain-lainnya.

kerajaan Nabi Sulaiman itu sebetulnya ditentukan oleh ilmu sihir tersebut. burung-burung. Bahkan.s. Dengan ilmunya itu. dan itu adalah ilmu Nabi Sulaiman. kalau mereka mengetahui (QS. Pengakuan mereka itu ditentang dan dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.s.s. Bahkan mereka berani terang-terangan melakukan hal itu. "Sesungguhnya kami hanya cobaan ( bagimu). seperti jin. Menurut mereka. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir (mempelajari dan mempraktikkan sihir). sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)-nya. Berkenaan dengan masalah ini. orang-orang Yahudi itu mengikuti dan mempraktikkan sihir yang dibacakan oleh setan-setan. | 99 “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Hal. tetapi setan-setan itu(lah) yang kafir. Mereka lebih mendahulukan sihir daripada ajaran kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa a. Al-Baqarah 2:102). khususnya sejak kerajaan dan kenabian Nabi Sulaiman a. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil.s." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. setan.info/ . yaitu Harut dan Marut. menurut pendapat yang paling kuat.akhirzaman. Mereka menuliskan (mengkodifikasikan) sihir dan mengajarkannya kepada manusia. juga seorang raja. yang di samping sebagai nabi. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. AlBaqarah 2:101-102). Pada masa itulah setan-setan mengenalkan dan mengajarkan sihir kepada para dukun. Hal tersebut menyebar luas pada masa Nabi Sulaiman bin Dawud a. Hal. mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. mereka yang berhasil mempelajari sihir pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang mengetahui hal gaib. http://www. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sebagian Bani Israil itu suka mempelajari dan mempraktikkan sihir. dan angin yang dapat berjalan sesuai dengan perintahnya. padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir). Kitab yang disebutkan dalam ayat tersebut. adalah kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa a. Menurut ayat tersebut. manusia. dia menundukkan berbagai makhluk Allah yang berkhidmat kepadanya. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sebab itu janganlah kamu kafir. seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan.

s." Berkenaan dengan masalah itu. Dia – Sulaiman . Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. hal itu telah terjadi sejak masa Nabi Idris a. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. dan penyelam. dengan mengkhasrah-kan huruf lam-nya). http://www. ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku." Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Bahkan sihir dijadikan alat kerajaannya. maka berikanlah (pada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungjawaban. tetapi yang jelas. Sedang Babil (Babilonia) tempat kelahiran dan kemunculan kedua raja tersebut adalah di negeri Irak. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Atau untuk membatalkan pengakuan ahli sihir bahwa mereka adalah nabi. Hal ini diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (lihat surah Al-Baqarah 2:102 di atas).akhirzaman. bahwa kedua orang itu disebut malikaini (dua raja). mendapat kerajaan besar dan menjadi seorang raja yang menguasai dunia di masanya Hal. sebab pernah terjadi ada sebagian orang yang terpesona dengan ilmu sihir sehingga menganggap mereka yang memperlihatkan hal-hal yang aneh itu adalah nabi. atau masyarakatnya. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian umat Islam yang membaca dengan malikaini (dua raja.berkata. Baik mereka itu kedua malaikat atau kedua raja. Dengan cara demikian. | 100 sebagai ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doanya. ahli bangunan. Shad 38:35-40). tetapi karena keduanya saleh. Harut dan Marut Serta Sihirnya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk manusia (laki-laki) untuk mengajarkan sihir kepada manusia. "Wahai Tuhanku. ampunilah dosaku dan berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi siapa pun setelah aku. diharapkan manusia dapat membedakan mana yang diakui sebagai mukjizat dan mana sihir. mereka diserupakan dengan malaikat. Bagaimanapun. Karena dia pernah berdoa. Hal. Maka Allah mengutus kedua malaikat itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia sehingga mereka dapat menentang dan melawan sihir-sihir yang dilakukan oleh orangorang jahat yang mengaku nabi itu. "Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik (QS. Ada yang berpendapat. Maka mereka mengajarkan sihir seraya terus memperingatkan akan bahaya-bahaya ilmu tersebut. baik bahaya tersebut menimpa diri mereka sendiri. Dan setan . para nabi itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia.yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah Kami. sehingga mereka tidak berbohong dan tidak meragukan kenabian para nabi.info/ . seperti sihir itu. mereka diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya manusia tidak tertipu oleh sihir para ahli sihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Allah membohongkan dan menentang pengakuan (klaim) setan-setan dan orangorang yang mengikutinya bahwa Nabi Sulaiman telah mempelajari dan mempraktikkan sihir.s. Menurut sebagian orang. Nabi Sulaiman a. Dan (Kami tundukkan Pula kepadanya) setansetan semuanya.

Keduanya tidak mengajari siapa pun mengenai sihir sehingga mereka selalu mengatakan. "Sesungguhnya kami hanya merupakan fitnah (bencana) dan bahaya bagi manusia. sedangkan mereka itu tidak akan menolongmu kecuali jika ideologimu seperti ideologi mereka. Bahkan. dan bukan untuk menasihati atau memberikan petunjuk. seperti manusia.info/ . sebetulnya Harut dan Marut ketika itu tidak mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mengatakan dahulu. Tetapi. Hal. tentu akan menolak mentah-mentah pengakuan tukang sihir yang mengaku sebagai nabi atau wali.s. khususnya orang-orang Yahudi. | 101 ternyata tongkat Nabi Musa a. menurut pendapat ini. dan kamu pun harus banyak melakukan kejahatan seperti yang mereka lakukan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Bagi mereka yang telah mengetahui hakikat permasalahan sihir dan dia memang orang yang berakal dan mengerti. dapat melahap apa yang dihasilkan oleh sihir mereka. Hal ini sebagaimana terjadi pada ahli sihir Fir'aun ketika Hal. malaikat karena keduanya mampu membentuk apa saja. Karena sihir itu mengandung pemanfaatan tenaga dan kemampuan setan-setan yang kafir. dia akan mengagungkan masalah kenabian dan memuliakan para nabi. Setelah menolak sihir dan ahlinya. maka janganlah kamu seperti kami sebab jika kamu seperti kami. Pendapat Lain Mengenai Harut dan Marut Sebagian ulama berpendapat bahwa Harut dan Marut itu merupakan dua setan. menurut Al-Manduwy. Lihat dan baca lagi surah Al-Baqarah 2:102. disebut. dan marnpu pula menyamar sebagaimana halnya para malaikat. lalu dia mengikutinya. atau manusia istimewa lainnya. kamu akan menjadi kafir. terkutuk itu. berikut setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Setan-setan itu juga mengajari sebagian manusia (Yahudi) mengenai sihir yang diturunkan kepada kedua malaikat tersebut.s. "Sesungguhnya kami ini hanya fitnah dan ujian dari Allah. Begitu para ahli sihir Fir'aun itu melihat bahwa yang diperlihatkan Nabi Musa a. Bahkan. Sedang mereka. setan-setan itu mengajari sebagian manusia. berbeda dengan kehebatan sihirnya. Sihir yang diajarkan kedua malaikat tersebut ternyata lebih hebat daripada yang telah dikenal oleh setan-setan tersebut. Maka janganlah kamu menjadi kafir dengan menggunakan dan mempraktikkan sihir. http://www. mengenai sihir yang telah mereka kenal sebelum kemunculan kedua malaikat (kedua raja) tersebut. maka mereka pun dengan akal cerdas yang mereka terima dari Tuhannya langsung beriman dan meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai Nabi Musa a.s. Menurut surah Al-Baqarah 2:102 tersebut.akhirzaman. mereka pun tidak merasa gentar dan takut akan ancaman Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keadaan kedua malaikat (raja) tersebut. keduanya mengatakan hal itu (Kami hanya merupakan fitnah bagimu. maka janganlah kamu menjadi kafir) hanya memperolok-olok dan mempermainkan mereka. Pendapat bagaimanapun yang dikemukakan.

mempelajari dan menggunakannya. Para ulama ahli tahqiq (penelitian) ada yang membedakan antara sihir dan mukjizat. diharapkan tidak ada orang yang sukses untuk mengaku-aku sebagai nabi. Dan. dan bukan hanya khayalan belaka. ahli sihir memungkinkannya untuk terbang ke angkasa dan berjalan di atas air. siapa yang mengakui atau meyakini bahwa sihir itu mempunyai hakikat (eksistensi) atau wujud tersendiri.info/ . Pelaku yang sesungguhnya dalam peristiwaperistiwa sadis itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pada pil ini terdapat racun. Artinya. bahwa kenabian bisa dipelajari oleh sembarang orang dan tidak terbatas kepada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat Para Ulama Mengenai Hakikat Sihir Menurut Al-Alusy. membuat binatang ternak dapat berbicara. wujud eksistensi tersendiri. jika sihir dipahami mempunyai hakikat dan keistimewaan demikian. maka hal itu dapat menutup jalan kenabian. sedang sihir tidak demikian adanya. dan pengaruh atau bekasnya pasti terjadi. Dengan begitu. Hal. Tetapi menurut Al-Mu'tazilah dan Al-Istirabadzi. http://www. Menurut mereka. jumhur ulama berpendapat bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Sedang menurut pendapat lainnya. Dia menasihati mahasiswanya. dia dapat saja membunuh jiwa manusia. Sihir hanyalah takhyil. Dengan kelihaian sihirnya. dan sangat mudah baginya untuk membalikkan manusia menjadi keledai. kamu sekalian jangan menggunakan obat tersebut untuk mengobati berbagai penyakit tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat Fa-la takfur "maka janganlah kamu kafir (mengingkari Allah)" maksudnya janganlah manusia menjadi kafir dengan meyakini bolehnya menggunakan sihir. menghidupkan yang mati. kata-kata yang seperti itu. Karena ia justru akan membahayakan atau akan memperlambat kesembuhan. bahwa sihir dapat melakukan hal-hal seperti membunuh jiwa. Bahkan. Dengan demikian." Pendapat yang disebutkan terakhir ini didasarkan kepada pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sihir itu hanyalah takhyil (pengkhayalan) dan penggambaran (ilustrasi) yang salah. Hal itu ditentukan Allah untuk menjaga martabat kenabian. sihir tidak mempunyai hakikat (eksistensi). Tetapi sunnah Allah tidak memberikan kemampuan bagi ahli sihir untuk mampu membelah laut. tampaknya mereka itu seperti seorang guru besar kedokteran. Bahwa mukjizat disertai penantangan dan pengakuan kerasulan. membalikkan manusia menjadi binatang atau lain-lainnya. yang tidak mempunyai hakikat (eksistensi)." Atau. menurut Mu'tazilah. Atau. maka kamu jangan menggunakannya sebagai obat untuk mengobati seorang pasien. maka kafirlah dia. “Janganlah kamu kafir dengan meyakini bahwa sihir itu hak (benar). pengkhayalan atau penggambaran belaka.akhirzaman. apalagi sebagai rasul. dan lain-lainnya yang hanya merupakan tanda-tanda kenabian dan hanya dapat dilakukan oleh para rasul (mukjizat). mukjizat tidak mungkin tampak dan dicapai oleh orang yang mengaku-aku sebagai nabi secara bohong. Mu`tazilah mengkafirkan orang yang mengatakan (berkeyakinan).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 102 Jadi. Demikian pula.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat (wujud. sihir tidak akan dapat menembus jantung substansi setiap barang. padahal Sulaiman itu tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Kemudian unta itu disembelih oleh seorang penjahat dari kaum Tsamud. meskipun dapat dipergunakan untuk membahayakan manusia. seperti mengubah bentuk manusia menjadi keledai. bahwa mukjizat itu merupakan karunia (pemberian) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada wasilah atau perantaraan untuk mendapatkannya. | 103 konsepsi Alquran Al-Karim. janganlah kamu kafir. menyaksikan sihir yang dipertontonkan oleh para ahli sihir.s. mereka dapat menceraikan antara seorang (swami) dengan istrinya. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Musa berkata.s.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Saya. hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). sebab itu. Demikian pula. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. Dan demikian seterusnya. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." Maka tiba-tiba tali-temali dan tongkat mereka terbayang pada Musa seakan-akan dia merayap lantaran sihir mereka (QS. Berbeda dengan mukjizat. kemudian mereka pun meminum air susunya. maka itu berarti bahwa makanan itu bertasbih dengan sesungguhnya. karena memang pendapat tersebut sejalan dengan Hal. melihat kebenaran dari yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Dan materi ini pula yang menjadi pembeda antara sihir dan mukjizat.akhirzaman. Demi. minum. yaitu Harut dan Marut. itu pun adalah air sungguhan. maka dia akan menguasainya. dan amat http://www. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.info/ . "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Tetapi tidak demikian halnya dengan sihir. Dan sihir memang tidak mempunyai hakikat (wujud atau eksistensi) secara materil. apa yang dengan sihir itu. Ketika Nabi Musa a. ketika ada air yang memancar dari jemari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Hal. Dia berfirman. Saya akan menambahkan mengenai perbedaan mukjizat dengan sihir. "Silakan kamu melemparkan (dahulu). tiadalah baginya keuntungan di akhirat. bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat dan dia hanya merupakan khayalan belaka. Mengapa saya setuju dengan pendapat Mu'tazilah. Syaikh Mushthafa Al-Hadidy Ath-Thayr. Oleh karena itu. asal-usul dan disiplin tertentu. sihir mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Ketika ada makanan bertasbih di hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. yang apabila dipelajari seseorang. Sehingga banyak orang yang berwudu." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu. Lalu unta itu meminum air dari air mereka. bahkan mandi dari air tersebut. eksistensi). Thaha 20:66). seperti yang akan dijelaskan pada bab "Gambar-gambar Aneh atau Ajaib dari Sihir dan Sulap". Sebagaimana halnya unta Nabi Shaleh yang keluar dari gunung untuk menguatkan kerasulan Nabi Shaleh a. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.

laki-laki ataupun perempuan. "Yang benar menurut saya adalah haram.a. ada yang menghukumi keduanya mubah (boleh-boleh saja). Mereka pun mempunyai kewajiban seperti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. karena mereka mengajarkannya untuk menyesatkan dan membahayakan.. Sehingga. Ketika salah seorang pembantu Hafshah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khaththab dengan tegas pernah menyuruh para tukang sihir. mempunyai hak diperlakukan dengan baik seperti hak-hak orang Islam. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. Juga.a. mempelajari sihir hukumnya justru wajib dan bukan haram. Bahkan. lalu diketahui oleh Umar bin Khaththab r. Sebagian lagi. Orang yang menggembala di sekitar kebun larangan. berdasarkan surah Al-Baqarah 2:102 tersebut. Yahudi dan Nashrani." Sehingga ada tiga orang tukang sihir yang dibunuh. maka terhadap Mukmin pun demikian. sihir diharamkan untuk menutup bahaya. "Bunuhlah setiap tukang sihir. bahwa mengetahui perbedaan sihir http://www. Hal. sebab siapa yang berenang di sekitar kolam larangan.akhirzaman. Betul. Dan. Sementara sahabat Usman bin Affan r. "Para ahli tahqiq (penelitian) sepakat bahwa mengetahui sihir itu tidak jelek dan tidak terlarang karena ilmu menurut zatnya itu tetap mulia. maka beliau menyuruh Abdurrahman bin Zaid untuk membunuhnya. Mengenai hukum tukang sihir. maka boleh jadi dia tidak dapat membedakan mukjizat dari sihir. yang mengherankan. mengingkari secara mutlak untuk membunuh tukang sihir. Kemudian Al-Alusy mengatakan. "Mereka. | 104 menyihir beliau r. Dia berkata. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Sebagian mengatakan bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kafir. sebab para sahabat mulia pun tidak sepakat.info/ . Jika seorang Muslim tidak mengetahui sihir. Hal. Tetapi ada juga yang menghukumi keduanya makruh saja. Padahal mengetahui hakikat mukjizat itu wajib. Karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun tidak membunuh orang Yahudi yang menyihirnya. Pendapat terakhir inilah yang dicenderungi oleh Ar-Razy. kalau mereka mengetahui (QS. dan apa yang menjadi faktor penting untuk tegaknya sesuatu yang wajib adalah wajib. yang menjadi pendapat jumhur ulama." Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum mempelajari dan mengajarkan sihir. di-ikhtilaf-kan oleh para ulama. seperti yang diakui/dipegang oleh jumhur ulama. kecuali jika ada kepentingan syara'. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bersabda. AlBaqarah2:102). boleh jadi dia masuk ke dalamnya. Imam Syaf'iy—rahimahullah ta’ala—secara mutlak menentang membunuh tukang sihir. mengatakan bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir itu haram. Ummu Al-Mukminin. Sedang alasan (ta'lil) mengafirkan setan yang mengajarkan sihir dalam ayat tersebut.a. karena sifat umum kandungan ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 2:102). boleh jadi dia masuk ke dalamnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Dia mengatakan.

padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir).akhirzaman. maka otomatis http://www. yang paling penting lagi. di samping mengajak masyarakat untuk menjauhinya. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan.info/ . tetapi tidak dengan sendirinya mempelajari sihir itu wajib. Meskipun jika terang-terangan sihir itu diharamkan untuk dipelajari. “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan). hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). karena kedua malaikat itu mengajarkan sihir hanya untuk menguji dan membedakan mukjizat dengan sihir yang memang sangat diperlukan (mendesak) ketika itu. Hal. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. seperti kebanyakan ulama yang mengetahui mukjizat tanpa mempelajari sihir. yaitu Harut dan Marut. harus dibuktikan dengan pemaknaan bahwa kedua makhluk tersebut memang malaikat. Dan mereka dapat mengajarkan sihir tentunya karena telah belajar mengenai hal itu. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil. Berdasarkan ayat tersebut. mengapa para ulama pada masa-masa awal Islam tidak mempelajarinya. Seperti halnya orangorang yang mempelajari filsafat untuk membela agama dan dia sendiri akidahnya sudah mantap. Jadi. tetap lebih baik.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Tetapi jika keduanya adalah setan atau dua orang laki-laki (manusia biasa)." Bahkan tidak ada indikasi jelas yang membolehkan mempelajarinya. bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Tetapi pendapat yang membolehkan mempelajari sihir dengan alasan demikian ini ditolak. kalau mereka mengetahui. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. hal itu tergantung kepada niatnya. Tambahan Penjelasan Orang yang membolehkan mempelajari sihir itu berdasarkan ayat Alquran surah AlBaqarah 2:102. sebab itu janganlah kamu kafir. maka mempelajari sihir tidak lagi menjadi haram. padahal mereka itu terjaga dari kemaksiatan. jika mempelajari sihir itu wajib." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Demi. Argumentasi atau penggunaan dalil (istidlal) yang membolehkan mempelajari sihir dengan alasan bahwa . seandainya sihir itu telah menyebar luas dan diperlukan pengetahuan dan penguasaan mengenainya untuk menjelaskan bahaya sihir tersebut. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). izin Allah. Hal itu yang tentunya tidak berlaku untuk zaman sekarang. Demikian menurut pendapat Al-Alusi yang dikutip secara bebas. | 105 dengan mukjizat itu wajib. Tetapi orang-orang yang mengharamkan sihir itu pun menyatakan. Dengan demikian. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. ada malaikat yang mengajarkan sihir.. Dan mereka (ahli sihir) itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan. hukum mempelajari sihir pun sama bolehnya dengan mengajarkannya.kedua malak (malaikat) tersebut telah mengajarkannya.

siapa yang berenang di sekitar kolam larangan. Hal. sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. AlBaqarah 2:102). karena yang pernah mengajarkan dan menyebarluaskannya pun adalah kedua makhluk jahat. maupun dalam masalah lainnya. antara dua persekutuan. di samping menyebarluaskan berbagai penyakit fisik dan psikis http://www. karena siapa pun tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. bagaimanapun. Karena Dia yang merangkaikan dan menghubungkan berbagai sebab dengan akibatnya. Di samping sihir tersebut dipelajari untuk sekadar pengetahuan dan untuk membedakannya dari mukjizat. sihir kerap dipergunakan untuk mencerai-beraikan dua pasangan (antara suami dan istri. Hal itu dilakukan dengan melenyapkan rasa cinta. dan rasa persahabatan dari tiap-tiap orang tersebut. dan lain-lainnya). antara kawan.akhirzaman. sehingga pada akhirnya mereka pun berpisah (bercerai). Di antara bahayanya. Dia menghubungkan akibat-akibat sihir dengan sebab-sebabnya untuk berbagai hikmah yang hanya diketahui oleh-Nya. Mungkin juga dia akan meminta tolong kepada setan-setan kafir. antara dua partai. Meski boleh jadi suatu saat dapat mempertebal keimanan. baik dalam sihir. Kemudian dimasukkanlah rasa kebencian. ia juga bisa jadi dipakai untuk mengganggu orang lain atau membahayakan lingkungan/masyarakat. tergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya sihir yang lain ialah dapat menghilangkan rasa (feeling) dan mencabut kewarasan otak atau akal. Jadi.pula.info/ . “Dan tidaklah mereka membahayakan seseorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS. antara dua kubu. Tukang sihir hanyalah melatih diri dan mengikuti sebab-sebab atau suatu disiplin dalam dunia sihir. Maka siapa yang mempelajarinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. mungkin dia akan menggunakannya untuk mengganggu orang lain. rasa kekeluargaan. Tentu saja hal itu berhasil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Sebab. sehingga dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menyenangkan setan-setan terkutuk itu. maka boleh jadi dia terjerumus ke dalamnya. bahwa jumhur ulama mengharamkan mempelajari sihir dan mengajarkannya demi menutup bahaya yang lebih banyak. Hikmah Diharamkannya Mempelajari Sihir Hal. sebab bagaimanapun sihir itu bagaikan pisau bermata dua. dan lain-lain.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mempelajari sihir menjadi tidak boleh. bagaimanapun. yang benar adalah pendapat jumhur (kebanyakan) ulama. rasa saling mencurigai. Dengan kehendak dan izin Allah. orang yang sehat sering terpengaruh (tertular) penyakit orang yang sakit. atau akan membahayakan masyarakatnya. | 106 Seperti telah dikemukakan. Jadi. Demikian. rasa permusuhan. tetapi juga sangat mungkin merangsang untuk melakukan kejahatan dan perbuatan maksiat.

s. sungguh buruk apa yang menjadi ganti (penukar) bagi dirinya sendiri dan kemuliaannya sebagai makhluk paling mulia. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Ternyata mereka memilih sihir untuk menjadi isi jiwa mereka. “Demi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (kejiwaan). Dan untuk masing-masing bintang itu oleh penyembahnya dibuatkan suatu haikal (kuil/tempat ibadah). Mereka itu para penyembah berhala (patung-patung). Sedang kelompok kedua berkeyakinan bahwa aflak (bintanggemintang) itu sebagai tuhan. seraya mengaku bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur alam ini. dan norma-norma agama. Jadi. saling menyayangi dan menghargai. seakan-akan telah menjual dirinya kepada kepentingan setan-setan yang memperlakukan dia sekehendaknya. itu adalah seburuk-buruk jual-beli. siapa yang mempelajari sihir. dia akan mencoba-coba Hal. Kemudian.info/ . suka menipu. Mereka selalu sibuk untuk berkhidmat kepada tuhan-tuhannya itu.akhirzaman. Bahkan yang lebih celaka. Kelompok pertama berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu wajib adanya dengan zatnya sendiri. maka dia terancam untuk melakukan berbagai kejahatan dan kemaksiatan (kesalahan). Maksudnya. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dia juga akan terdorong untuk menggunakannya pada hal-hal yang destruktif (membahayakan) meskipun mungkin. http://www. kadang-kadang digunakannya untuk menolong orang lain. jika dia merasa telah menjadi manusia sakti. Kelompok pertama ini disebut kaum Shabi'ah.” (QS. Hal. yang akan merusak nilai-nilai pribadi. dan sering mengancam keamanan harta milik orang lain. sebagaimana akan dijelaskan secara rinci pada bab tertentu. maka dia akan terdorong untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Penganut sihir itu adalah kaum penyembah bintanggemintang. Para penyembah bintang itu ada tiga kelompok. nilai kemanusiaan. antara lain sihir kaldaniyyin. Untuk menghindarkan sihir dari manusia. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa siapa yang menukarkannya (kitab Allah) dengan sihir itu. Macam-Macam Sihir Syaikh Abu As-Su'ud dalam tafsirnya mengatakan bahwa sihir itu ada beberapa macam. Sungguh. apalagi jika kehebatannya diakui oleh masyarakat. Nabi Ibrahim a. sendiri diutus oleh Allah untuk membatalkan dan menghapuskan keyakinan mereka itu. | 107 mencocokkan atau mempraktikkan ilmunya dengan teorinya. Mereka mempunyai dan menggunakan hal-hal yang luar biasa dengan mencampurkan antara kekuatan langit dan kekuatan bumi. kalau mereka mengetahui. semakin lama dia akan semakin berani menentang norma-norma agama dan sosial karena semakin berpengalaman. Dan sungguh itu merupakan kerugian yang berlipat-ganda. Al-Baqarah: 102). Juga lebih buruk daripada membersihkan jiwanya dengan mengikuti petunjuk kitab Allah (Taurat dan Alquran) yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat dan merugikan. Mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan. memerintahkan ketakwaan. Bagaimanapun.

orang yang menekuni hal itu adalah orang baik dan mengikuti syariat Islam dalam berbagai halnya. Mufti Rum (Rumawi). yaitu menggambarkan atau mengkhayalkan yang biasa menarik perhatian mata. Sedang yang dimintai tolong atau bantuannya pun adalah arwah (ruh-ruh) yang baik-baik saja. jika ruhnya disucikan. keistimewaan atau keluarbiasaan yang ada padanya pun tidak membawa dampak negatif terhadap orang lain. dia akan mendapat keistimewaan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. maka manusia boleh jadi mengingkari para nabi dan rasul. Mereka berkeyakinan bahwa manusia. Macam kedua adalah sihir yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai angan-angan dan jiwa yang kuat. sihir yang dimiliki oleh orang yang mempunyai angan-angan dan jiwa yang kuat. sementara azimat dan ruqyah (jampi-jampinya) pun tidak bertentangan dengan syariat Islam. jika kita cermati secara teliti. menurut Syaikh Abu Su'ud.sebanyak-banyaknya. maka dia dapat menjadi kafir dengan keyakinan dan perilakunya itu. Ada juga orang yang meyakini. http://www. Tetapi. menghidupkan seseorang atau suatu jiwa. Tetapi mereka mengatakan.zikir dan doa . Demikian pula.info/ . atau yang lebih populer disebut sulap. Demikian pula orang yang meyakini dan mengamalkan sihir awham dan nufus qawiyyah. Macam ketiga ialah sihir orang yang biasa meminta tolong kepada arwah (ruh-ruh) yang ada di bumi. Iktikad atau keyakinan demikian. dan ruh-ruh yang diajak kerja samanya pun ruh-ruh jahat.s. menghilangkan suatu jiwa. dan bahkan mengubah bentuk makhluk. Sihir tersebut dinamai azimat-azimat dan penunduk jin. Maka kelebihan yang demikian itu bukan sihir yang diharamkan. mematikan. jika orang tersebut ternyata jahat. bahwa pelaku tersebut memberikan kekuatan (kekuasaan) yang tinggi pada bintang-bintang tersebut yang berpengaruh terhadap alam ini.akhirzaman. dalam tafsirnya mengatakan bahwa tidak ada khilaf (pertentangan) di antara umat Islam bahwa siapa yang mempunyai iktikad atau keyakinan yang sejalan dengan sihir kaldiniyyin atau ketiga macamnya. dan tidak berpegang teguh kepada syariat Islam. Ada juga sihir takhyil. keyakinan demikian pun haram dan menyeret orang yang mengakuinya kepada kekufuran. | 108 Sedang kelompok ketiga adalah mereka yang menetapkan bahwa bintang-gemintang itu mempunyai pelaku mukhtar yang bebas memilih. bahwa dengan penyucian jiwa disertai membaca azimat dan ruqyah . yakni dalam ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jika kestimewaan seperti itu betul-betul tercapai. Menurut Mu'tazilah. tidak akan membuat manusia mengenal kebenaran para nabi dan rasul a. Bahkan dia menyerahkan pengaturan alam ini kepada semua bintang-bintang tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Pendapat Agama Mengenai Macam-Macam Sihir Tersebut Syaikh Abu Su'ud. Tetapi keistimewaari tersebut sesuai dengan kebiasaan (rasional). akan mempunyai kekuatan yang berpengaruh (berperan) untuk mengadakan manfaat. Selanjutnya. Hal. dia adalah kafir.

Dia mengikatkan benang itu pada tangannya. dan peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam. Dia pun -tidak menggunakan azimat-azimat yang bertentangan dengan syariat Islam. Dia singgah di suatu lapangan yang luas di Damaskus. Lalu ahli sulap itu membuat kemah di tengah lapangan di hadapan Sultan Shalahuddin. Lalu dia bergantung pada benang tersebut sampai akhirnya dia menghilang dan tidak diketahui ke mana perginya. Akibatnya. http://www. Orang itu memulai sulapnya dengan mengeluarkan sebuah bola dari benang. dia pergi ke negeri tersebut lewat laut. Sekarang. | 109 Jadi. Oleh karena itu. ketika dia bermaksud akan mengunjungi Syam (Syria). jika kita perhatikan perkataan dan kajian Syaikh Abu Su'ud.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Adapun sulap dan yang sepertinya. dan dia berkenan untuk menyaksikannya. Hal. Itulah sihir yang dilarang oleh Alquran untuk dipelajari dan diajarkan. Kemudian. Kemudian terjadi peperangan. yang biasa memperlihatkan hal-hal ajaib melalui perantaraan pengaturan-alat-alat ukur dan kecepatan atau ketangkasan tangan. dia (Shalahuddin) mengepung mereka selama tiga puluh lima hari. setelah diteliti secara cermat. jelaslah bahwa secara mutlak sihir itu diharamkan karena sihir itu seperti pisau bermata dua. maka pendapat mazhab Syaikh Abu Su'ud dalam masalah ini sama dengan pendapat mazhab Ar-Razy. pada masa sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Hal. Itulah yang disebut ahli atau tukang sihir. tentara Salib mundur kocar-kacir.info/ . ditambah dengan bantuan obat-obat tertentu dan batu-batu khusus. Bahkan amalan demikian tidak boleh disebut sebagai sihir. jelaslah bahwa sulap itu tidak termasuk sihir. Adapun orang-orang yang biasa meminta tolong kepada arwah yang jahat.akhirzaman. Kemudian. Jika demikian. Gambaran-Gambaran Ajaib dari Sihir dan Sulap (Sya'wadzah) Ketika tentara Salib singgah di suatu tempat yang disebut Dimyath. sesuai dengan penelitian Syaikh Abu Su'ud. dia tidak akan ditolong oleh arwah tersebut kecuali jika ideologi dan keyakinannya sama. kemudian dia lemparkan bola tersebut ke angkasa (langit) sekuat tenaganya. maka sihir demikian dibolehkan. sihir yang mengandung manfaat yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang yang taat mengamalkan syariat itu boleh yaiz). Orang itu menawarkan kepada Sultan Shalahuddin untuk memperlihatkan sulapnya. Sementara ahli sihir itu tidak akan pernah luput dari ketergelinciran dan kecelakaan. sya'wadzah (sulap) tidak termasuk yang dilarang. Di sana dia menyaksikan banyak pegulat (gladiator) dan Para pemain. maka dia adalah kafir sebab. Ada seseorang yang tampak asing datang menghampirinya. Karena arwah atau ruh-ruh yang dijadikan alat bantunya pun arwah yang baik-baik.

Ternyata orang tadi keluar dari kemah tersebut. khususnya yang ada ketika itu. Akhlathy tidak menyukai sulap seperti itu. Dia adalah seorang pakar seni teater (seni sinema) yang disebut juga pakar sihir. Kisah ini ditulis Ibn Iyas dalam Tarikh-nya. Dan. Ketika itu pula dia pergi meninggalkan kota Damaskus. Dia marah dan memukul leher orang tersebut di hadapan banyak orang. Pernah ada seseorang Maghriby.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Setelah beberapa saat. Setelah beberapa menit.info/ . tokoh masyarakat itu membeli kebun (fiktif) itu dari orang Maghribi dengan harga seribu dinar. Demi keselamatannya. Kemudian dia masuk kemah lagi di hadapan orang banyak. Malik An-Nashir memerintahkan dia untuk keluar dari kota Damaskus dengan segera sebab jika tidak." Mereka pun memasuki kemah dan ternyata tidak menemukan siapa-siapa. Demikianlah semua anggota tubuh lainnya. Orang Maghribi (Maroko) itu menjualnya di hadapan hakim (tuan qadi). Tentu saja. Hal. orang yang menyaksikan keajaiban itu merasa kagum penuh keheranan. Dia hanya mengetahuinya tanpa disengaja. | 110 orang asing itu dari kemah dengan kelengkapan anggota tubuh-nya secara sempurna. Seseorang yang menemani dia berkata kepada semua yang hadir. Lalu jatuh pula salah satu tangannya. orang Maroko. semua berjatuhan satu per satu. Melihat keajaiban tersebut. sering kita saksikan di layar televisi di zaman modern sekarang ini. orang-orang kagum penuh keheranan. Demikian pula yang terjadi pada tangan dan kaki yang satunya lagi. sang pemimpin) S. dia meminta perlindungan kepada Malik An-Nashir. adakah seseorang di dalam kemah itu. Kebun tersebut dihiasi dengan berbagai pepohonan yang rindang dan berbuah. "Silakan masuk dan cari. Dia memperlihatkan kepada salah seorang tokoh masyarakat suatu kebun di luar kota Kairo. Mulailah orang tersebut menikmati kebunnya dengan tidur di dalamnya. seraya berjalan dengan kedua kakinya. pada giliran terakhir. yang memasuki kota Mesir. salah satu kakinya jatuh dan merayap menuju kemah dan memasukinya. seraya merayap dan masuk ke dalam kemah. Apa yang dilakukannya itu tidak dikenal sebelumnya. akan ada orang yang membunuhnya. seraya mencium bumi di depannya. Sulap seperti ini. Dia mengaku sebetulnya tidak mengetahui ilmu sulap sebelum itu. Ibn lyas juga menyebutkan suatu kisah yang terjadi pada masa pemerintahan Malik Al-Kamil Al-Ayyubi. Tetapi. keajaiban seperti itu membuat kagum dan heran orang-orang. Tentu saja. Kemudian dia menghadap Sultan. keluarlah Hal. Lalu uang itu pun diambilnya. Tanpa berpikir panjang. Lalu dia http://www. Kemudian dia berkata kepada Malik An-Nashir.akhirzaman. Lalu mereka merobohkan kemah dan mendirikannya lagi di tempat lain. "Orang seperti ini tidak dapat dipercaya untuk menjadi mata-mata tentara Salib. Tetapi amir (admiral. tatkala dia bangun di pagi harinya." Ketika amir tersebut akan membunuh temannya yaitu ahli sulapnya sendiri. ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Para pekerja kebun tersebut tampak sedang berjaga-jaga di sekitar kebun. sehingga orang yang membeli kebun tersebut merasa tenteram bahwa dirinya telah membeli dan mendapatkan kebun (fiktif) tersebut. jatuh pulalah kepalanya lalu merayap menuju kemah. Di dalamnya juga terdapat lima penjual tepung (tukang sayur-mayur) dan bahkan ada beberapa ekor sapi.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. semoga engkau baik-baik saja. Maksud perkataannya di sini adalah suara peluit yang keluar dari kubah tersebut maknanya seperti itu. Ibn Batutah. Sihir di Tibet dan India http://www. Dia naik sampai jauh. Kubah tersebut tetap ada sampai masa kerajaan An-Nashir. tukang sulap itu menyambungnyambungkan lagi badan muridnya. Dia melemparkan bola itu ke udara sampai tidak kelihatan lagi. Ketika kejadian itu sampai kepada Al-Malik Al-Kamil. Setelah itu baru hilang. tetapi tidak ada jawaban. Lalu dia turun sambil meniup-niup (terengah-engah) dan bajunya penuh dengan lumuran darah. tetapi tidak rnendapatkannya. "Selamat pagi. Lalu. sang pengembara. bahkan sampai tidak kelihatan lagi. Kemudian dia mencium bumi di depan amir (Gubernur). Keajaibannya." Ramailah orang-orang membicarakan kejadian aneh tersebut. Orang Maghribi itu mengambil uang yang seribu Hal. Muhammad bin Qalawun. Dia berkata kepada Raja Al-Kamil. merasa kagum. bahwa sebetulnya peristiwa tersebut tidak terjadi sesungguhnya dan itu hanyalah kelihaian tukang sulap di Cina saja. dia dipanggil (dijamu) oleh salah seorang amir (gubernur) dengan menghadirkan salah seorang ahli sulap. Hal. lalu naik sambil bergantung pada tali tersebut sampai tidak terlihat lagi.info/ . sang pengembara. lalu pergi. "Pernahkah ada kebun seperti yang digambarkan itu?" Ternyata orang-orang menjawab. Dengan marah dia mengambil sebilah pisau. Akhirnya anak itu pun hidup lagi dan berdiri di depan amir. | 111 dinar." Pesulap itu mengambil sebuah bola yang diikat dengan seutas tali yang panjang. "Kami sama sekali tidak pernah melihat kebun semacam itu. Menurut Ibn Iyas. dia menyuruh salah seorang muridnya untuk naik. Lalu ada yang berkata kepadanya." Hal itu dikatakannya pada setiap terbit fajar. Ibn Batutah. Menyaksikan kejadian yang mengagumkan tersebut. Muridnya lalu bergantung pada tali (dari benang) tersebut. Amir itu berkata. dia mencari orang Maghribi tersebut. Bahkan semua anggota tubuhnya dia lemparkan satu per satu. Selanjutnya dia disuruh untuk menyambung-nyambungkan badan anak itu. Gurunya memanggilnya sebanyak tiga kali. Ketika talinya hanya tertinggal sedikit. raja-raja Yaman pernah menghadiahkan sebuah menara/kubah berlampu (semacam kap yang ada lampunya) yang terbuat dari tembaga yang bagus kepada Raja AI-Kamil. Lalu dia diajak bicara oleh amir dengan bahasa Cina. dari menara atau kubah tersebut keluar seseorang yang kulitnya dari tembaga ketika fajar terbit. Kemudian pesulap itu dari udara melemparkan satu tangan muridnya ke bumi.akhirzaman. menceritakan ketika dia pergi melancong ke negeri Cina. perlihatkan kepada saya keajaibanmu. Lalu dia melemparkan tangan yang satunya lagi. Kemudian dia menginjak-injak dengan kakinya. "Silakan.

Dia dikenal seorang sufi India.di Tibet. Kemudian dia mendekati Lama dan menundukkan kepalanya kepada Lama. dia kembali mati lagi. Juga dibahas masalah black magic (sihir hitam) dan selain kedua masalah gaib tersebut yang biasa dilatih dan diperagakan oleh para ahli sihir India (Hind) dan Tibet.Am Ghair Al-Mutathawwir "Dunia yang Tidak Berkembang". Sekarang telah tiba masa kepergianmu dari alam ini. | 112 Dalam artikel terjemahan tersebut disebutkan dua kejadian luar biasa semacam sihir. tidak kekal. Al-Kasandra. Dua kejadian ajaib tersebut diungkapkan oleh Almarhum Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam kitabnya Wahyu Muhammad. Dokter pun memeriksanya dan ternyata pohon tersebut memang telah mati. Engkau. Tuan dokter menemukan pada tokoh tersebut delapan orang laki-laki yang membawa sebuah peti. Kasandra mempunyai seorang teman (seorang profesor). lalu dia kembali lagi ke dalam peti (usungan mayat)-nya. Profesor tersebut pernah memanggil sang dokter untuk mengunjungi seorang ahli tasawuf India.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Surat kabar Al-Muqthim. edisi terbitan 21 Desember 1933. Dia digelari masyarakatnya sebagai hukama yang agung (filosof besar). Kami pun menyaksikan kedua mata orang tersebut mulai terbuka.info/ . ternyata tidak ada bekas napasnya. Tuan Lama lalu mengucapkan beberapa kata. Beberapa saat. dalam keadaan mati." Begitu selesai dia berbicara. Dr. Dr. Lalu dengan dibantu oleh dua orang pendeta. Kemudian dia duduk pada petinya. bahkan telah menghibur jiwaku dan menyembuhkannya.atau Dalai Lama? . Kami akan mengungkapkan kedua kejadian ajaib tersebut. Hal. Kasandra juga pernah mendatangi Lama . mereka mendapatkannya sedang berbincang-bincang dengan sebatang pohon tin. Kedua matanya tampak seperti telah tertutup selama satu hari penuh.masalah menidurkan (membuat tidur) secara magnetis pasiennya. ketika melihat ada seseorang yang mukanya seperti muka mayat di dalam peti tersebut. Kitab yang dikarang dokter tersebut berjudul Al. Matilah sekarang dan jangan kembali lagi untuk kedua kalinya. Ternyata sang dokter menemukan denyut nadi orang yang di dalam peti itu telah berhenti. layulah pohon tin tersebut. dan badannya terasa sangat dingin seperti batu. Kami menghikayatkannya kembali dari kitab karangan Rasyid Ridha tersebut. menulis suatu artikel yang diterjemahkan dari suatu kitab karangan Dr. 2. Mereka lalu menurunkan peti tersebut. "Sungguh engkau bagus dan berjasa bagi kehidupan. Kasandra sendiri banyak memperhatikan dan meneliti serta memperbincangkan dalam bukunya itu . Dia berkata. http://www. Tetapi dia terus-menerus memandang Lama. Hal. 1. Ketika keduanya mengunjungi ahli tasawuf tersebut. Dr. Dia dikenal sebagai dokter psikologi di sebuah rumah sakit jiwa di London. Kemudian diletakkan cermin di depan mulut dan hidungnya. dia berdiri dan berjalan. Lama itu memperkenankan tuan dokter memeriksanya. Bahkan ahli riyadhah ruhiyyah (latihan tenaga dalam) pun biasa melakikan -keajaiban tersebut.akhirzaman. Sang dokter tampak terkejut. alam yang penuh kepalsuan dan alam fana. kemudian tutupnya dibuka.

lalu matilah. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. Hal. Jadi. Dia dikenal saleh di negerinya dan lebih sering dipanggil dengan nama Syaikh Muhammad Al-Ashafiry. Dia pernah memandang sebuah pohon tin dan berkata padanya. Beliau pun pernah berkata kepada pohon tin. tentu saja. Beliau juga tidak meminta bantuan jin. Tetapi. Kemudian orang Mesir itu tidur di kebunnya. hanya dalam pandangan mata orang Mesir tersebut yang telah tertipu dan tersihir oleh orang Maghribi itu. baik untuk mematikan pepohonan ataupun untuk menghidupkan yang mati. Ketika dia bangun di pagi hari. sampai mati kembali ketika ajalnya telah tiba. penjual tepung (sayur-mayur). dan para karyawannya. Berbeda dengan para nabi. dan akan mati. | 113 akan dapat melakukan aksinya kecuali dengan menggunakan jasa jin. para ahli sihir itu tidak Hal. "Engkau miskin (kasihan sekali).s. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang Maghribi yang menjual kebunnya kepada orang Mesir. yaitu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Orang yang dihidupkan kembali oleh dia dapat hidup dalam jangka waktu lama. maka hal itu merupakan suatu karamah.bersuci setelah selesai buang air kecil atau buang air besar dengan air susu juga.akhirzaman. Oleh karena itu. kebunnya adalah kebun fiktif. ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. bahkan nyaris hanya untuk memperlihatkan keajaiban ahli sihir (Lama) dalam menghidupkan orang yang mati saja. pernah diberi kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat sekitar tempat itu. yaitu dengan menyulap pandangan atau mata orang yang menyaksikannya. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha juga menceritakan seorang Muslim yang mempunyai akidah kuat dan selalu beribadah. Sebenarnya di daerah tersebut tidak ada kebun. Dan apa yang terjadi pada ahli sihir bukanlah kejadian yang sesungguhnya. Dengan tuduhan sebagai ahli sihir yang zindiq (kafir). Mayat itu segera kehilangan daya hidupnya dalam beberapa detik (menit) saja. bukan sihir dan tidak menggunakan perantara yang biasa dipergunakan oleh ahli sihir. Dia tidak pernah mempelajari.seorang sufi India . binatangnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Anda sendiri pernah mengetahui bahwa Nabi Isa a. Jika hal demikian terjadi pada seorang Muslim yang tidak mempelajari dan mengamalkan sihir. apalagi mengajarkan sihir. Dia hanya orang biasa yang rajin beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ . lengkap dengan segala pepohonannya. apa yang dilakukan Nabi Isa a. Dia berwudu dengan air susu dan beristinja . Lama ." Tiba-tiba pohon tin tersebut pun layu dan kering. Bahkan dia pun banyak melakukan perbuatan yang bertentangan http://www.s. tetapi hanya berupa sihir. "Matilah!" Dan ternyata pohon itu mati. seseorang dihadapkan kepada Sultan.itu pun tidak mampu menghidupkan orang yang telah mati tersebut lebih lama dari masa keberadaan kebun yang diciptakan secara fiktif oleh orang Maghribi.s. Sihir pada Masa Sultan Ghawri Pada masa Sultan Ghawri pernah terjadi keajaiban sihir.

Dia juga menyebutkan bahwa dirinya mengelola suatu kedai (toko) di negeri tersebut. Bahkan dia mengaku menikahi putri pemilik toko tersebut. Keajaiban Doktor Salamun Di negeri kami pernah ada seseorang yang asing melewat. yakni mendalami sihir. Salamun. Dia meminta kepada semua pemimpin untuk melemparkan cincinnya ke laut. Lalu hubungannya dengan keluarganya itu kembali normal lagi. dia pernah mengubur dirinya di dalam tanah selama enam jam di kota Iskandariyah. Lalu orang yang tertidur itu dapat memberitahukan seseorang dari keluarganya yang telah mati selama dua puluh tahun. | 114 dengan syariat Islam selain yang telah disebutkan itu. Demikian pula. Jika mereka lakukan itu. Bahkan dia mempunyai banyak keajaiban lainnya. Lalu mereka pun berbicara dengannya. Dia juga mempunyai kekuatan batin dan kemampuan seperti itu hasil dari pelatihan (riyadhah) sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli sihir India dan Tibet. maka dialah yang berkuasa untuk mengelola toko tersebut dengan penuh keleluasaan. Kejadian ajaib lainnya. Hal itu dia lakukan di depan sejumlah dokter. Di antara keajaibannya adalah dia pernah meletakkan gelas kosong yang terbuat dari alumunium pada tangan Almarhum Sa'd Zaghlul Basya yang ketika itu menjadi perdana menteri Mesir. Setelah dia meninggal. yaitu Sahir Al-Wajh Al-Qubuly. Ibunya tidak ingin anaknya itu menjadi kafir seperti ayahnya. http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dan tentu saja hal itu terjadi. Kemudian dia dibawa ke hadapan qadhi (hakim) Al-Maliky. Setelah mertuanya meninggal. Hal. jika ada manusia yang dipendam di bawah tanah tanpa ada udara segar untuk bernapas dalam beberapa detik saja orang itu akan mati. Lalu dia dihukum kafir dan harus dipenggal lehernya. Kemudian dia keluar dalam keadaan hidup. Sebelumnya. dan ia merespon pembicaraan itu. Disebutkan bahwa dia hidup di bagian selatan kota tertentu. Lalu gelas itu dilepaskan dari tangannya.info/ . dia berjanji akan mengembalikan cincinnya kepada mereka. dia pernah membuat seseorang tidur. Dia juga menyebutkan nomor telepon keluarganya. Salamun memandangi gelas tersebut sampai menjadi berat. Bahkan perdana menteri itu tidak mampu lagi menahan berat gelas tersebut. Tetapi niatnya itu dicegat oleh ibunya. Sihir Orang Mesir (Bagian) Atas Pada permulaan abad ini terdapat seorang ahli sihir Mesir (bagian) atas. Dr. Keputusan itu lalu dilaksanakan di bawah jendela di sebuah madrasah.akhirzaman. rupanya anaknya ingin mengikuti jejak sang ayah. Dia mempunyai keajaiban sihir dan dapat menidurkan seseorang secara magnetik. Dia mengaku sebagai Dr. dia dikenalkan kepada khalayak ramai dalam keadaan telanjang di atas seekor unta. Padahal menurut kebiasaan. Hakim membenarkan tuduhan yang dikenakan kepada ahli sihir tersebut.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Sang anak tetap penasaran untuk menanyakan alasan dilarangnya dia menjadi tukang sihir. Maka sang ibu pun membuka lemari. Keluarlah darinya sebuah patung. Ibu itu berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya ketika ayahmu hidup dan menjadi ahli sihir, dia menyembah patung ini supaya mendapatkan pertolongan dan bantuan dari setansetan dalam melahirkan hal-hal ajaib. Maka, pesan ibunya itu, "Kamu jangan menjadi kafir Hal. Hal. | 115 seperti ayahmu." Kisah ini telah diceritakan oleh guru kami Syaikh Al-Adawy semoga mendapat ampunan dosa dari Allah - dengan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, Dan (ingatlah) hari ketika Allah menghimpun mereka semuanya, (dan Allah berfirman), "Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia", lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (yang lainnya) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah meng hendaki (yang lainnya). Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS. AlAn'am 6:128). Pelajaran Jika Anda telah mengetahui problematika sihir yang membahayakan itu, wahai saudaraku yang Muslim, maka hati-hatilah dan menjauhlah dari sihir supaya akidah Anda tidak tergelincir. Dan jika Anda menghindar dari sihir, maka Anda pun akan selamat dan tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Hanya Allah yang memberi hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar dan lurus. Jin Termasuk Salah Satu Ats-Tsaqalain Jika telah diketahui bahwa sihir lebih banyak bergantung pada pemanfaatan tenaga atau jasa jin, maka ketahuilah bahwa kaum jin itu adalah salah satu tsaqalain (jin dan manusia), yang kepada mereka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka ada yang Muslim, dan sebagian lagi kafir. Mereka juga disebutkan oleh Alquran dalam beberapa tempat dan kesempatan. Bahkan ada surah khusus secara lengkap membicarakan tentang mereka. Atas dasar itu, maka wajiblah kita mengimani keberadaan mereka, dan mengimani bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun diutus kepada mereka. Jika Anda mengetahui hal ini, tentu Anda ingin mengetahui hakikat mereka, perbuatan, dan tempat tinggalnya, serta berbagai hal mengenai mereka. Untuk itulah, saya menulis bab khusus yang membicarakan mereka, sehingga jelaslah segala permasalahan mengenai mereka. Hakikat Jin

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Kata jin" merupakan isim jenis dan berbentuk jamak. Mufradnya adalah jinny. Mereka adalah makhluk Allah yang secara fisik lebih merupakan makhluk bangsa api. Sebagian mereka atau keseluruhannya dapat berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang macam-macam. Menurut hakikat keberadaannya, jin lebih sering menyamar (tidak Hal. Hal. | 116 menampakkan diri). Hal ini seperti diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekal-ikali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu). Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." (QS. Al-A’raf 7:71). Kadang-kadang jin itu juga terlihat dalam bentuknya yang tidak asli. Adapun bentuk yang sesungguhnya hanya akan dilihat oleh para nabi tertentu. Jin mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berat, misalnya dia mempunyai kesanggupan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba' ke negeri Syam. Dia berjanji akan memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman pindah dari tempat duduknya, yakni sebelum beliau a.s. berpindah tempat duduk untuk menghukum manusia yang perlu dihukum. Mereka juga termasuk makhluk yang mempunyai akal yang penuh dengan kesadaran. Dan atas dasar itu, mereka juga ditaklif atau dibebani untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan memang ada sebagian di antara mereka yang mengimaninya. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Alquran) kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan (QS. Al Jinn 72:13). Fisik-fisik jin, di samping mempunyai kemampuan luar biasa, juga halus (lembut). Dan tidak ada halangan, secara rasional, jika sebagian jin yang mempunyai fisik halus itu keistimewaannya berbeda dengan jenis jin lainnya. Boleh jadi juga, mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa ajaibnya. Dan alam, termasuk alam jin, yang mempunyai banyak rahasia, rupanya dapat membuat akal manusia dan pikirannya bingung. Maka, subhanallah "Mahasuci Allah" yang telah menciptakan makhluk ini dengan penuh keajaiban. Dia-lah Yang Maha Pencipta dan Mahaagung dan Mahakuasa. Sebagian ahli filsafat ada yang mengingkari eksistensi jin. Tetapi sejumlah besar dari para filosof terdahulu dan mereka yang mempunyai kemampuan batin (ar-ruhaniyyat) mengakui keberadaan mereka. Mereka menyebut bangsa jin itu sebagai arwah sufliyyah (arwah yang rendah). Para filosof itu menganggap bahwa jin termasuk jawahir (partikel) yang berdiri sendiri dan tidak merupakan ajsam (fisikal). Sebagian mereka baik dan sebagian lainnya jahat. Dan menurut hakikatnya, mereka itu bermacam-macam,

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

sedangkan jumlah dan macam-macamnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, Islam mewajibkan umatnya untuk mengimani keberadaan mereka. Bahkan Islam mengafirkan orang yang mengingkari keberadaan jin, sebab mengingkari Hal. Hal. | 117 keberadaan jin berarti membohongkan sebagian kandungan Alquran. Dan sebagaimana Alquran menetapkan wujud atau keberadaan mereka, maka demikian pula yang ditetapkan sunnah. Jumhur (mayoritas) penganut paham agama mengakui keberadaan jin. Demikian pula, kebanyakan para pemikir di zaman sekarang pun mengakui keberadaan mereka. Menurut kelompok manusia yang disebut terakhir ini, jin itu berada di balik alam nyata yang materil, dan mereka tidak diketahui oleh mata lahir manusia. Dengan kata lain, para jin itu tidak tampak dalam pandangan manusia. Mereka juga mempunyai majalah khusus sebagai media komunikasinya dengan menggunakan namanama mereka. Itu terdapat di Eropa dan di negeri-negeri lainnya. Yang mereka bahas khususnya mengenai alam ruh (alam metafisik)? Asal-Usul Jin Al-Qurthubi mengatakan bahwa ahli ilmu - para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul jin. Ismail meriwayatkan dari Hasan Bashri, bahwa jin itu anak keturunan Iblis. Sedang manusia adalah anak keturunan Adam a.s. Di antara mereka, baik jin maupun manusia, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Mereka juga sama-sama berhak mendapat pahala atau terbebani siksa. Siapa di antara mereka - dari jin dan manusia - yang mukmin, maka dia adalah wali Allah atau hamba-Nya yang saleh. Dan siapa di antara mereka yang kafir, maka dia adalah setan. Seperti diketahui, setan itu terdiri dari kelompok jin dan manusia. Lihat surah An-Nas. Sementara, Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa jin itu adalah anak cucu Al Jann (jin-jin). Dan mereka bukan setan-setan; di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Sementara, setan-setan adalah anak cucu Iblis. Mereka tidak mati kecuali bersama-sama dengan Iblis. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jin mukmin, apakah dia masuk surga atau tidak? Sesuai dengan perbedaan para ulama mengenai asal-usul jin, maka menurut mereka yang berkeyakinan bahwa jin itu adalah keturunan makhluk kelompok jin, dan bukan keturunan Iblis, jin yang mukmin di antara rnereka dapat masuk surga. Sedang, menurut mereka yang ber-Pendapat bahwa jin itu anak cucu keturunan Iblis, maka di sini ada dua pendapat. Pertama, kelompok ini ditokohi oleh Al-Hasan Al-Bashry, bahwa sesuai dengan keimanannya, mereka masuk surga. Tetapi, menurut pendapat kedua yang dipfmpin oleh Mujahid, mereka itu tidak masuk surga, tetapi dijauhkan dari neraka. Demikian diriwayatkan oleh Al-Mawardy. Inilah menurut pendapat Al-Qurthubi. Kedudukan (Posisi) Jin Terhadap Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Jin pernah bertemu sebagai perutusan dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Pertemuan Pertama Hal. Hal. | 118 Untuk kali pertama ini, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak melihat mereka. Diriwayatkan dalam Shahihain dan Imam Turmudzi dari Ibn Abbas r.a. - redaksi ini dari Imam Muslim, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak membacakan Alquran pada jin, dan beliau tidak melihat mereka. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi dengan beberapa orang sahabatnya menuju pasar Ukazh. Ketika itu ada penghalang antara setan-setan dengan berita dari langit. Dan ada cahaya api yang dilemparkan kepada setan-setan itu. Maka setan-setan itu pulang kepada kaumnya. Mereka ditanya oleh kawan-kawannya, "Mengapa kalian pulang?" Terdapat penghalang di antara kami dengan berita dari langit; dan ada cahaya api yang dilemparkan kepada kami," demikian jawabnya. Kawan-kawannya berkata, "Itu hanyalah disebabkan sesuatu yang telah teijadi. Maka sekarang pergilah ke arah timur dan barat dari bumi ini. Dan cari tahulah, apa sebenarnya yang menjadi penghalang di antara kita dengan berita dari langit itu?" Lalu mereka pun pergi ke barat dan timur. Pergilah kelompok yang menuju Tihamah, sedang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada di sekitar pohon kurma (?) dan para jin itu menuju pasar Ukazh. Ketika itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan para sahabatnya sedang mendirikan shalat fajar (shubuh). Ketika kaum jin itu mendengarkan Alquran, mereka memperhatikannya, lalu berkata, "Inilah yang menjadi penghalang di antara kami dan berita dari langit itu." Lalu mereka pulang kepada kaumnya dan mengatakan, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang penuh keajaiban. Ia menunjuki jalan yang benar, maka kami mengimaninya. Dan kami pun tidak akanmenyekutukan Tuhan kami dengan seorang pun." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Dan sesungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk (Alquran), kami beriman kepadanya. Maka barangsiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (pula takut) akan penambahan dosa dan kesalahan (QS. Al-Jinn: 13). Pertemuan Kedua Pada pertemuan kedua ini, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dibebani untuk bertabligh (menyampaikan ajaran Islam) kepada mereka dan beliau melihat mereka. Disebutkan dalam Sunan Baihaqi melalui berbagai jalan (sanad), dari Abdullah bin Mas'ud r.a., "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam suatu ketika melakukan shalat Isya' lalu pergi. Beliau memegang tanganku dan mengajakku sehingga sampailah kami di suatu tempat. Beliau membuat beberapa garis di atas bumi, lalu berpesan, "Jangan keluar dari
http://www.akhirzaman.info/

"Aku mendengar macammacam suara. Ibn Mas'ud r. tiba-tiba ada beberapa laki-laki (rijal) yang datang kepadaku. menyebutkan hadits panjang.a. 'Kami didatangi seorang jin yang mengundangku.rahimhumullah ta ‘ala . Abd. Maka aku pun tnendatangi mereka dan membacakan Alquran pada mereka. "Sesungguhnya. "Itu adalah suara jin ketika mereka memanggil aku dan mengucapkan salam kepadaku. Ketika kami bangun di pagi hari. Imam Ahmad. Pertemuan Keempat Pertemuan keempat ini terjadi dengan Jin Nashibain. tak seorang pun di antara kami yang menemaninya." Pertemuan Ketiga Pada pertemuan ketiga.bukit-bukit atau perkampungan besar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak disertai oleh seorang pun dari sahabatnya. tiba-tiba Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang dari gua Hira.a.dan selain mereka mengeluarkan riwayat dari Alqamah r. Kami mengatakan. Lalu dia pergi denganku. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam http://www.a. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada para sahabatnya. Mereka berkumpul di hadapan Nabi." Ibn Mas'ud r. "Suara-suara apakah yang aku dengar ini?" Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab.info/ . bin Humaid.akhirzaman. Kami mencarinya di berbagai lembah dan syi'ab . Dia berkata. Kami menceritakan perasaan kami. Tetapi pada suatu malam kami bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu kami kehilangan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Hal. Beliau bersabda. mungkin Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dibawa pergi dengan cepat atau tertipu oleh jin. 132). Mereka masih terdiam. | 119 Ibn Masud . Aku bertanya kepadanya.sampai sahur (fajar)". Mereka seakan-akan suatu suku bangsa (manusia). Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada Nabi beberapa orang jin dari kelompok Nashibain. berkata. lalu datanglah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar garismu ini." Ketika aku sedang duduk-duduk. Kejadian ini dilatarbelakangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk mengajak mereka dan membacakan Alquran pada mereka."' (hlm.a. Maka kami melewati malam itu sebagai malam yang paling jelek yang biasa dilalui suatu kaum. Siapakah di antara kalian yang akan mengikutiku?" Mereka terdiam. dan Imam Muslim . "Aku bertanya kepada Ibn Mas'ud r. apakah ada seorang sahabat yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada malam pertemuan dengan jin? Ibn Mas'ud r. antara lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ma ja'ahu ila as-sahar "tidak datang kepadanya Hal. malam nanti aku akan membacakan Alquran kepada kaum jin.a. menjawab. Maka Nabi pun mendatangi mereka dan mengajaknya ke jalan Islam. dan dia memperlihatkan bekas-bekas tempat tinggal mereka dan bekas-bekas apinya. kaum jin itu memanggil Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk menemui mereka. Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakannya untuk kedua kalinya.

Dalam riwayat lain.akhirzaman. dan mereka tetap diam.." Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda." Maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Lalu kami pergi. Maka berkatalah Ibn Mas'ud r. dia berkata. seraya berpesan kepadaku untuk duduk di situ.info/ . " Apakah kamu melihat sesuatu?" Aku menjawab."." Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa Ibn Mas'ud r.. " Demi Allah. Ada kabut hitam yang menghalangi antara aku dengannya. aku tidak sempat tidur." Selanjutnya beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya. "Duduklah kamu sekalian. mungkin kamu akan disambar oleh sebagian mereka (jin) itu. Kemudian mereka mulai pergi sedikitsedikit seperti perginya awan.a. Aku juga mendengar suara gaduh yang tidak jelas. Maka aku putuskan di antara mereka dengan keputusan yang benar. "Aku. "Mereka adalah Jin Nashibain. sebagaimana dikutip Al-Qurthubi. sehingga aku mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. | 120 Makkah. " Apakah kamu sempat tidur?" Aku menjawab. "Aku mendengar suara gaduh sekali.. sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertutup (terhalang) dan aku tidak dapat melihatnya. "Jangan keluar sebelum aku kembali kepadamu. "Jika kamu keluar dari tempatmu. Sungguh aku akan meminta tolong kepada orang-orang ketika aku mendengar engkau mengetuk mereka dengan tongkatmu. aku tidak menjamin keamananmu. lalu engkau mengatakan.a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengatakan untuk ketiga kalinya. Lalu turunlah kepadanya semacam burung puyuh yang menurunkan ( menggelincirkan) batu dengan kakinya.a. "Ya. mengatakan. -sampai akhir hadits. Mereka berjalan sambil memukul rebana. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. "Dan. di kampung Hujun di perkampungan Abu Dabb." Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi dan membuka acaranya dengan membaca Alquran. Aku melihat beberapa orang hitam memakai pakaian putih-putih. Aku melihat ada semacam burung nasar yang turun dan berjalan (terbang) pada pepohonan yang dahannya bergelantungan (rafraf). disebutkan bahwa Ibn Mas'ud setelah menyebutkan kepergiannya dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak disertai yang lain. "Maka beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi sehingga sampai. Mereka mengadukan masalahnya kepadaku. atau mereka itu berjalan pelan-pelan. Hal. sehingga aku tidak dapat mendengar lagi suaranya. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menggaris suatu garis. ya Rasulullah. berkata. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. seperti perempuan yang memukul rebana. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membuat suatu garis (lingkaran). seraya berpesan. Beliau bertanya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk ke suatu perkampungan yang besar yang disebut Syi'b Al-Hujun (Kampung Hujun). tidak ada yang lain bersarna Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu selain aku. Dan ketika sampal di dataran tinggi Hal. 'Jangan melewati garis (lingkaran) ini!" Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi menuju Hujun. Aku http://www." Ibn Mas'ud r. "Sesungguhnya kaum jin itu saling mendorong (menuduh) mengenai seseorang yang terbunuh di antara mereka. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang pada waktu fajar. wahai Rasulullah.

Adapun mengenai makanan yang biasa mereka makan. http://www. Mereka adalah kaum jin yang datang untuk mendengarkan Alquran. Sebagaimana Anda mengetahui dan menyadari nikmat kesehatan dengan sakit yang menimpa badan. Mereka biasa memakan biji-bijian dan daging.. beliau bertanya. maka kita tidak diperkenankannya untuk beristinja dengan tulang-belulang. "Apakah kamu akan mendatangiku?" Aku menjawab. Dan ketahuilah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya terus-menerus keras (meninggi). Tempat Tinggal Jin dan Makanannya Sebetulnya jin itu mendiami bumi yang kita diami. wahai Rasulullah!" Beliau bersabda. sebetulnya jin mempunyai enam pertemuan dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti disebutkan Al-Alusy. Allah menutupnya sehingga menjadi daging lalu mereka makan.akhirzaman. sehingga manusia tidak terkejut (ketakutan) jika bertemu dengan mereka.". Mungkin hal itu untuk menegaskan keberadaan (wujud) mereka saja. mereka itu berjumlah dua belas ribu (12. Dengan mengetahui kebalikan sesuatu.. hanya kita tidak dapat melihat mereka. maka Anda pun akan mengetahui upaya penjagaan dari bahaya yang dilakukan kaum jin terhadap sebagian manusia. "Itu Hal. Menurut Ikrimah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar berdiri.000) personal dari jazirah (pulau) Maushil (Irak). "Ya. Hal ini dikuatkan oleh hadits-hadits dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. adalah makanan yang seperti kita makan. maka kita akan mengetahui keistimewaannya. ada pula di antara mereka yang mengganggu sebagian manusia. Karena tulang-belulang menjadi makanan jin. juga dapat mengetahui dan merasakan rahmat dan karuniaNya. lalu ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan tangannya supaya aku duduk.info/ . sehingga manusia menyadari bahwa mereka juga ada di bumi ini dan hidup berdampingan dengan manusia. Kadang-kadang. Tatkala beliau berpaling kepadaku. Hal. | 121 bukan hak dan urusanmu. semua tempat di bumi yang kita diami itu diisi pula oleh jin. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membaca Alquran. juga tidak berbahaya jika ditemui mereka. Tulang-belulang yang kita buang dan lemparkan. bahkan tidak sah sehingga haram hukumnya beristinja apalagi bersuci dengan tulang-belulang itu. manusia dapat mengetahui dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan-Nya. seperti yang kita lakukan. Dan kaum jin itu melekat ke bumi sehingga aku tidak dapat melihatnya. sampai akhir hadits. sedang kita diciptakan dari tanah. Ringkasnya. mereka tidak terlihat oleh mata kebanyakan manusia. Dari beberapa hadits yang berkenaan dengan pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dapat diketahui bahwa mereka itu ada yang berasal dari kaum Nashibain atau Maushil. Mereka diciptakan oleh Allah dari api. Di samping itu. Mereka dihalangi untuk mengganggu manusia dengan suatu penghalang berupa peraturanperaturan (Nawamis) yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya sambil memperingatkan mereka .

sesungguhnya mereka memanfaatkan makanan-makanan materil itu dengan elemenelemen (unsur-unsur) yang cocok dengan kehalusan mereka.s. ampunilah dosaku dan berikanlah padaku kerajaan – kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelah aku. halangan apakah yang membuat/menjadikan mereka tidak berfisik kasar.a. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami. Saba' 34:12). yaitu seorang nabi agung yang sekaligus menjadi raja dunia di masanya. mungkin juga sebutan bagi mereka sebagai makhluk halus itu merupakan pendapat baru dari manusia yang tidak dapat melihat mereka. berarti mereka juga mempunyai fisik kasar seperti kita. (Dia berkata). Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman.akhirzaman. Untuk menanggapi pendapat tersebut. karena Allah telah menciptakan hijab-penghalang dari kegaiban (barang gaib) yang diletakkan di antara kita dan mereka. (Qala) Rabbi ighfir li wa hab-li mulkan la yanbaghi li-ahadin min ba'di innaka anta al-Wahhab. Dan Kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. sebagaimana dilukiskan oleh ayat tersebut. Angin tersebut begitu taat dan patuh kepada Nabi Sulaiman a. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Ia menurut saja disuruh ke mana pun sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman a. Dan Allah Subhanahu wa Hal. Hal. Dan begitulah seperti dikatakan Ibn Abbas r. http://www. sebetulnya. Atau. Shad 38:36-39)." Dan di antara bukti ijabah doanya ialah seperti yang difirmankan-Nya. atau tahanlah (untuk dirimu) dengan tiada pertanggungjawaban (QS. "Wahai Tuhanku.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mungkin ada yang berkata. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala (QS. Kekuasaan Nabi Sulaiman Terhadap Jin Nabi Sulaiman pernah berdoa dan ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ . Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui jawaban yang paling benar. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Atau. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula). Dilukiskan juga pada ayat lain bahwa angin itu bersama-sama Nabi Sulaiman. Dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan. jika mereka memakan makanan seperti yang kita makan. Doa itu disebutkan dalam Alquran Surah Shad: 35.s. Padahal. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Jadi. | 122 Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka untuk melakukan hal seperti itu. telah disebutkan bahwa jin itu mempunyai fisik yang halus (lembut). yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Inilah anugerah Kami. Allah menciptakan mata kita dengan suatu cara atau metode yang hanya diketahui oleh Allah dan membuat kita tidak melihat mereka. maka berikanlah (untuk orang lain). dan setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi mereka dari pandangan kita.

lalu beliau tidur siang (qailulah) di Ishthakhar. Palmyra (sebuah kota di Syria dahulu). "Angin tersebut berhembus membawa Nabi Sulaiman a. | 123 Dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan tentara jinnya telah Aku izinkan untuk membangun Tadmur (Palmyra) dengan bahan-bahan lempengan tembaga dan tiang-tiang. dari Al-Hasan. Dia dibebani bermacam-macam pekerjaan berat. Sedang perjalanan antara kedua tempat tersebut ditempuh selama sebulan oleh yang bepergian cepat. 'Bangunlah (bangkitlah) kamu di daratan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Qatadah berkata. Satu bagian. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk membelenggunya. Berkenaan dengan itu. "Nabi Sulaiman a. jika dilakukan manusia biasa. Sedang perjalanan antara kedua kota tersebut sejauh perjalanan sebulan bagi yang berjalan/bepergian dengan cepat." Imam Ahmad mengeluarkan riwayat dalam kitab Al-Zuhd. Al-Hasan pernah mengatakan." Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai tempat tinggal di Tadmur. sebagaimana diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Angin itu berhembus membawa Nabi Sulaiman ketika pergi pada pagi hari sampai matahari tergelincir/miring (tengah hari) sejauh perjalanan sebulan." Al-Suddy mengatakan. Dan hindarkanlah darinya kekufuran nikmat.info/ . lalu istirahat dan tidur lagi di Qal`ah.s. Ingatlah Sulaiman ketika Tuhannya berkata. dalam sehari sejauh perjalanan yang biasa ditempuh selama dua bulan. Kelompok pertama yang taat itu bertugas untuk membangun berbagai bangunan. Kemudian dia berangkat di sore hari dari Ishthakhar lalu bermalam di Kabil. Kemudian dari Ishthakhar sore harinya pergi lagi. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya)setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam (QS. Tempat tinggal tersebut dibangun oleh jin dari bahan-bahan bangunan. pergi di pagi hari dari Bait Muqaddas (Palestina). Shad 38:36-37). Hal.'" Berkenaan dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. seperti lempengan logam. Maka Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya." Menurut Imam Al-Qurthubi. An-Nabighah (Adz-Dhibyani) berkata. Mereka itu terbagi dua bagian. Demikian pula ketika dia bepergian setelah awal tergelincir sampai matahari terbenam sejauh perjalanan sebulan. kelompok Jin yang taat. Para jin itu membuat untuk http://www. Mengenai tafsiran ayat tersebut dia mengatakan. tiang-tiang (‘umud). Sedang bagian kedua adalah kelompok jin yang membangkang.s. Yang dimaksud dengan setan-setan di dalam ayat tersebut ialah jin. batu pualam putih dan blonde merah kekuning-kuningan. "Nabi Sulaiman pergi dari Damaskus menuju Ishthakhar lalu tidur siang di situ.akhirzaman. tempat kediaman sementara (hotel) Khurasan.

sehingga jika Nabi Sulaiman a. orangorang beribadah seperti ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Diharapkan. Bukankah manusia di zaman modern juga telah mampu membuat yang lebih aneh dan lebih banyak daripada itu? Al-Alusy juga mengatakan ada yang berpendapat bahwa tamatsil itu adalah tempat dibacakan thalsamat (mantra-mantra). Dengan demikian. Namun kami pernah menyaksikan di antara penduduk Baghdad ada yang mati karena disengat ular. dan batu pualam. atau untuk lalat. Sedang menurut Abu Ubaidah. Padahal jarang sekali orang-orang di luar Baghdad yang selamat jika digigit ular. Ada yang tidak merasa sakit samasekali. patung ular tersebut dibuat untuk menghindari kejahatan ular khususnya di negeri Baghdad. hal itu diperkenankan dalam syariat mereka. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Pada pintu tersebut dibuatkan sebuah patung ular. nabi-nabi. para nabi. akan naik. dengan melihat patung-patung itu. ada pula yang merasa sakit tetapi hanya sedikit.s. Menurut Ibn Athiyyah artinya ialah qashr (istana). baik untuk naik ataupun untuk turun atau duduk. dan lain-lainnya. tamatsil (patung-patung) tersebut berupa gambar patung para malaikat. supaya dilihat oleh orangorang yang melakukan ibadah.akhirzaman. Menurut Al-Alusy. berupa rumah terbaik di suatu negeri. riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Nabi Sulaiman membuatkan atau menyiapkan dua patung singa di bawah kursinya dan dua ekor burung nasar di atasnya. Dan. kuningan. Ada patung tempat dibacakan mantra untuk buaya. kaum Nabi Sulaiman a. http://www.info/ . | 124 Penjelasan Beberapa Kata Al-Maharib merupakan jamak dari mihrdb. Di Baghdad terkenal sebuah pintu yang disebut pintu gerbang Thalsam. Setiap orang yang melewati tempat (patung) tersebut harus membacakan mantra. Hal itu dapat terjadi dengan meng gunakan alat-alat yang dapat digerakkan. dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Patung-patung tersebut terbuat dari tembaga. kaca. maka kedua singa itu melentangkan kedua hasta (tangan)-nya untuk dijadikan tangga. dan apabila sedang duduk maka kedua burung tersebut mengipasinya dengan kedua sayapnya. maka hal tersebut tentunya bukan sesuatu yang aneh. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih (QS. alat tersebut dapat menggerakkan kedua tangan (hastanya) atau sayap-sayap burung nasar. Hal. tempat ibadah. atau untuk nyamuk. Menurut Syaikh Zamakhsyari. Kemudian patungpatung tersebut disimpan di mesjid-mesjid.s. Pelaksanaan mantra demikian telah masyhur di kalangan para filosof.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sulaiman apa yang dikehendakinya dari (berupa) gedung-gedung yang tinggi (istana-istana megah). patung-patung. Saba' 34:13) Hal. orang-orang saleh. Menurut keyakinan mereka ketika itu. memang menurut Adh-Dhahhak. Kami sering menyaksikan orang Baghdad digigit ular. dan orang -orang saleh yang dibuatkan patungnya.

itu begitu besar. Di samping ada jin yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Sulaiman a. Sedang shafhah adalah lembaran kertas. Ada yang berpendapat bahwa-Nabi Sulaiman a. Sebab boleh jadi.info/ .s. ada juga di antara mereka yang ditundukkan untuk tugas menyelam. Bagian pertama adalah kelompok jin yang tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman a. terbagi atas dua bagian. Dengan izin dan pertolongan Allah.s. pinggan. adalah orang pertama yang mengeluarkan mutiara dari lautan.akhirzaman.menetap di tungku . bahkan diumpamakan seperti Jawab. dan yang Hal. baik dalam ukuran kecil ataupun besar. Sedang kelompok kedua adalah mereka yang menentang dan tidak taat kepada perintah Nabi Sulaiman. Tempat makanan yang disebut terakhir ini hanya cukup untuk dipakai seorang. suatu belenggu http://www. Dengan harapan. Jadi. Ketel (qidr) Nabi Sulaiman a. Dan yang lebih kecil daripada qash'ah ialah shahfah. untuk tugas membuat bangunan. Hal.s. Qash'ah adalah tempat makanan yang besarnya dapat mengenyangkan sepuluh orang. ular di negeri itu termasuk jenis ular yang tidak berbahaya. menurut prasangka kami. Belenggu yang cocok untuk mereka adalah belenggu immateril yakni.karena besarnya. Menurut para etimolog (ahli bahasa). Tentu saja belenggu yang dipakai merantai atau membelenggu jin itu tidak seperti belenggu manusia. jin itu khususnya yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman a. Adapun makna jifan adalah tempat makanan (piring. Piring tempat makanan yang disebut jifan yang dimiliki Nabi Sulaiman a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Selanjutnya Al-Alusi berkata. Shahfah adalah piring tempat makanan.s. Bandingkan dengan piringnya. | 125 sepertinya). Mereka ditugasi menyelam guna mengeluarkan batu-batu mulia. jufnah/jifnah itu lebih besar daripada al-qash`ah.s. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata jufnah (jifnah). Bahkan ada yang menyebutkan. itu digambarkan sebagai rasiyat . Al jawab bentuk jamak dari jabiyah yang berarti kolam besar. Nabi Sulaiman dikenal pada masanya sebagai raja dunia yang sangat luar biasa. Perhatikan ayat Alquran yang telah disebutkan. Nabi Sulaiman membelenggu mereka.. Qudur adalah jamak dari qidr "ketel" tempat memasak. yakni ratna mutu manikam alias permata dan sejenisnya dari lautan. mengingat mereka itu makhluk halus. mangkok. Sedangkan kaum jin yang sombong dan menentang Nabi Sulaiman digabungkan dalam belenggu. bahwa piring tempat makanan tersebut dapat mengenyangkan seribu orang.s. "Tetapi kami tidak berkeyakinan bahwa patung ular tersebut mempunyai pengaruh terhadap sengatan dan gigitan ular. baik sebagai kuli bangunan maupun sebagai penyelam. menurut satu pendapat. mereka akan terbelenggu dan terhalang untuk mengganggu manusia.

wafat sambil bersandar ke tongkatnya. Dan jelaslah bagi jin dan manusia. bahwa Nabi Sulaiman a. Berkenaan dengan peristiwa kematian Nabi Sulaiman a. Maksud siksaan yang menghinakan (al-dzab al-muhin) di situ ialah bahwa para jin itu telah tunduk kepada Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat sebelum kematiannya. bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mahabijaksana berkehendak Hal. Nabi Sulaiman a. sehingga terkesan bahwa beliau a. Hal ini demi kemaslahatan kita dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-Nya. Situasi demikian membuatnya berani untuk memperhatikan Nabi Sulaiman a. Tongkatnya pun telah dimakan oleh rayap. telah wafat.s. diketahuilah bahwa beliau a. telah meninggal.info/ . Dan. mempunyai kebiasaan untuk beriktikaf di 'Mesjid Bait Muqaddas dalam jangka waktu yang cukup lama. ada seorang jin yang melewatinya. | 126 untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sebetulnya kaum jin itu tidak mengetahui yang gaib.s.s. masih hidup. ternyata beliau a. seraya bersandar pada tongkatnya. karena semakin penasaran.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar khusus yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang.s.s. baik ketika beliau sedang melakukan shalat. dan ternyata tidak terdengar suaranya. maka beliau yang telah wafat akhirnya terjatuh ke bumi. Melihat Jin dalam Bentuk yang Bermacam-macam Telah dijelaskan sebelum ini.akhirzaman. jin pun biasa mengelilingi Nabi Sulaiman di sekitarnya. Beliau wafat dalam keadaan beribadah. Setelah tongkat itu rusak karena dimakan rayap. Saba' 34:14). tentulah mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan itu (QS. Hal. manusia sejak dahulu sampai sekarang beranggapan bahwa jin itu mengetahui yang gaib. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman. dia melewatinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. tidak ada yang menunjuhkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya.s. Dengan belenggu tersebut. telah wafat dalam waktu yang lama.s. Pada umumnya. yakni sedang beriktikaf di Mesjid Bait Muqaddas (Palestina). Tetapi para jin itu tidak mampu memperhatikan dan mendekatinya ketika Nabi Sulairnan melakukan shalat karena takut terbakar. Maka tatkala dia telah tersungkur. Lalu. dan ternyata dia tidak mendengar suara Nabi Sulaiman.s. bahwa manusia pada umumnya tidak dapat melihat jin dalam wujudnya yang hakiki. bahwa Nabi Sulaiman a. maupun di luar itu. Allah mengambil ruhnya ketika beliau a. Diketahui pula. Sebagai anak buah.s. Sementara itu. Kewafatan beliau diketahui dengan kejadian yang menakjubkan tersebut.. tidak akan ada yang dapat http://www. sedang melakukan shalat sambil berdiri. mereka tidak dapat beraksi dengan leluasa. tahulah jin itu. Dengan demikian. Ketika ajalnya telah tiba.

Lalu istrinya berkata. para nabi dan rasul mampu bertemu dengan wujud jin yang sebenarnya. salah seorang sahabat akrab Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang selalu taat kepadanya.pada kitab Shahih-nya dari hadits Abu As-Sa'ib maula pembantu . Majelis Nabi Sulaiman dihadiri oleh para tokoh mulia dari kalangan jin dan manusia.info/ . "Bawalah senjata/pedangmu.atau orang India (Hind). ternyata ada seekor ular besar yang terbaring di atas kasur. "Siapa di antara kamu sekalian yang dapat mendatangkan singgasananya kepadaku. dia mengatakan. Hal. | 127 Adapun melihat jin dalam bentuk-bentuk yang lain. istrinya tengah berdiri di antara dua pintu. pemuda tersebut memohon izin kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk pulang kepada keluarganya pada setiap tengah hari. Dia bermaksud menghunuskan tombaknya untuk menusuk istrinya karena merasa cemburu. atau kadangkadang mereka terlihat seperti burung nasar. Ketika suatu hari dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. berkata. Beliau a. Dan sesungguhnya aku sangat kuat dan sangat terpercaya untuk itu. Kemudian dia keluar dari kamar tidurnya lalu dia tusukkan tombaknya di tengah rumah.a. Hal.hitam-hitam? . "Tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah. Kita telah mengemukakan beberapa hadits yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah melihat jin di antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud r. serta hamba-hamba Allah yang saleh. Aku takut engkau diserang Bani Quraizhah. Mereka juga mampu melihat jin sesuai dengan fitrahnya yang asli (sangat menakutkan?). Maka dia pun bermaksud menghunuskan (menusukkan) tombaknya ke ular tersebut sampai menembus tubuhnya.akhirzaman. Abdullah Ibn Mas'ud r. Kami . "Aku sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis itu ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari maqom (majelis)-mu. yang meminta istana Ratu Balqis dipindahkan ke negerinya. maka telah banyak disaksikan dan dialami oleh beberapa orang selain para nabi dan rasul a.s.a.kata Abu Said . Lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah." Maka dia pun mengambil pedangnya lalu pulang. Ternyata begitu dia sampai." Jawaban tersebut merupakan tanggapan terhadap tawaran Nabi Sulaiman a.. pernah melihat jin seperti sekumpulan orang dari Sudan .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar melihat wujud jin yang sebenarnya kecuali para nabi dan rasul a. Ular atau pemuda tersebut. sebelum mereka datang menyerah (masuk Islam) padaku?" Dalam hadits yang 'diriwayatkan Imam Muslim . Dengan kelengkapan rohani yang sempurna." Lalu dia masuk rumah. Di antara jin yang hadir itu ada jin yang dalam suatu majelis yang dihadiri Nabi Sulaiman. Ketika kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk berperang di Khandaq. selain bentuk yang sebenarnya..s. http://www.s. sehingga ular tersebut pun mengamuk dan melawannya.Hisyam bin `Urwah dari Abu Said disebutkan.tidak mengetahui siapakah yang paling cepat matinya. 140).s. Kaum jin itu menghadiri majelis Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti manusia laki-laki (rijal) sehingga dapat terlihat oleh manusia." (hlm. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpesan. "Ada seorang pemuda di antara kami yang baru menikah.rahimahullah ta ‘ala .

Temanku tersebut mempunyai sahabat yang bertugas sebagai penilik (pemeriksa) Al-Azhar. banyak kejadian dan masalah yang terjadi antara jin itu dengan temanku. "Yang diminta oleh kami bukan daftar panitia ujian ini. Tetapi dia tidak membawa jadwal pelajaran yang harus dibawanya. atau ymn) berkata. Dia meminta kepada temanku untuk tidak menyakiti anjing itu. Lalu dia datang dan dapat melihat jin wanita tersebut dengan mengenakan pakaian putih yang menutupi auratnya. | 128 'Alaihi wa Sallam" Dikatakan kepadanya." Ketika bangun di pagi hari. kemudian dimerdekakannya. "Engkau telah membunuh seorang mtikmin dari kaum jin. Dia berkata. Dia tampak mengenakan pakaian tertutup dan memakal kerudung putih. Dia membebani anjing itu untuk menjaga rumah tersebut. bahwa dia telah sampai di depan kantor sang guru besar." Lalu aku bertanya kepada pengikut jin wanita itu. Hal itu terjadi di siang bolong tepatnya di taman depan rumahnya. Syaikh Mahdi. Pada suatu hari. "Aku membawanya sebagai bukti. ketika itu dia sedang membaca Alquran. yang termasuk orang-orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam" Dia menjawab.akhirzaman. Kemudian http://www. "Dia tidak masuk (datang) kepadamu kecuali kamu dalam keadaan mengenakan penutup kepala (menutup aurat). dia temukan di tempat sampah beserta barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Yamun berkata kepada temanku bahwa sebetulnya anjing yang suka berkeliling di rumahnya itu adalah di antara pengikutnya. ya'. "Sebagaimana manusia pun tidak boleh mencuri sesuatu barang.info/ . Lalu dia pergi dan dengan cepat dia telah kembali lagi. Dia mencela temanku yang membenarkan dan memperhatikan jin wanita tersebut." Lalu Yamun (dalam tulisan Arabnya. "Mengapa engkau mencela aku di depan temanmu?" Pemeriksa itu kemudian meminta maaf kepada jin wanita tersebut. nun. Hal. dan itu terjadi sebelum tahun ajaran baru dimulai." Pada kunjungan lainnya. lalu dia segera membeli beberapa budak sahaya. tetapi di depan kantornya itu ada penjaga (haris). mereka tidak boleh mencuri. "Jika dia mukmin tentu tidak akan masuk ke kamar istri Rasulullah Shallallahu Hal. Siti Aisyah tampak ketakutan. Dia bermimpi dalam tidurnya ada yang berkata kepadanya. Aku pernah berkenalan dengan seorang jin wanita yang mempunyai banyak pengikut. demikian pula kepada anaknya. dan dia tidak masuk ke rumahmu kecuali untuk mendengarkan zikir (bacaan Alquran). aku menyuruh salah seorang pengikut jin wanita itu untuk membawakan jadwal tersebut. Sahabatku bertanya kepadanya. Ketika seorang guru besar (syaikh) lupa membawa jadwal pelajaran di kantornya. jin wanita menampakkan diri sebagai seorang wanita biasa. juga pernah membunuh ular yang diketahuinya telah memasuki kamar tidurnya. dan menurutnya dia tidak sepantasnya mendobrak pintu untuk memasuki kantor itu lalu mencuri jadwal pelajarannya. mim.a. Dia meminta kepada temanku untuk memanggilkan temannya yang menjadi pemeriksa Al-Azhar itu. bahwa aku telah sampai di kantor Al-Mahdi. seraya membawa daftar nama panitia ujian semester dua.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Siti Aisyah r. maka demikian pula jin. Mengapa Anda tidak membawakan jadwal pelajaran milik guru besar itu?" Dia berkata pada pimpinannya. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah temanku itu. Setelah peristiwa tersebut. Lalu temanku menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Sedang daftar panitia ujian.

pertama di abad ini (kira-kira 1920-an) ada seorang syaikh.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dia berharap jin wanita itu tidak mengganggunya. Oleh karena itu. Dulu. Dan engkau adalah saudaraku dalam menuntut ilmu. "Semua itu pernah terjadi. Disertai mereka. Dan setelah itu ia menghilang seperti yang dimakan (ditelan) bumi. maka ada kemungkinan pemuda yang telah menikahinya itu akan menalaknya. lalu jin yang sedang berada di jasad wanita itu menjawab salam tersebut dengan lidah wanita tersebut. Apakah engkau masih ingat teks pertanyaanku dan jawabannya? " Lalu jin itu menyebutkan soal tersebut lengkap dengan jawabannya. mereka adalah guru-guruku. di antara syaikh-syaikh Al-Azhar.gangguan seorang jin yang hampir tidak pernah mau meninggalkannya.info/ . "Apakah engkau paham betul maksudnya?" Dia menjawab. lalu dia menyebutkan nama-nama mereka. Maka jin wanita itu berjanji tidak akan mengganggunya. aku pernah bertanya kepada seorang teman dari kalangan guru besar mengenai suatu permasalahan. temanku menemukan banyak kesulitan karena jin-jin pengikut jin wanita itu. beliau mendatangi sang putri yang sedang kesurupan itu. Setelah itu. "Selamat kepada saudaraku dalam menuntut ilmu. Syaikh berkata. ketika itu. | 129 kesulitannya setelah karyawan dari bangsa jin itu dikeluarkan. "Apakah aku mengganggu seseorang? Karena kamu telah bergabung http://www. Padahal putri tersebut telah dinikahi oleh seorang pemuda dari kampung. "Maksud hadits tersebut. Lalu syaikh itu meminta izin untuk mendekatinya dan mereka mengizinkannya. "Bagaimana bisa begitu?" Jin itu berkata kepada syaikh. guru besar. Dia mengucapkan selamat kepada syaikh. seraya berkata." Syaikh Azhar itu bertanya. "Kami pernah hadir di Al-Azhar bersama sejumlah syaikh-syaikh. "Sungguh.' Jin itu menjawab. aku ingat hadits itu dan hafal." Lalu dia ditanya. Mengusap Tanpa Memperlihatkan Diri Pada dua dasawarsa . seorang Muslim dilarang mengganggu saudaranya." Lalu Syaikh Azhar itu bertanya lagi. "Ya. Demikian pula.dua puluh tahunan . Mereka mengkhawatirkan. Dia biasa bercakap-cakap dengan lidah sang putri tetapi suaranya seperti suara seorang laki-laki. mereka menjawab bahwa salah seorang putri mereka terkena usapan . Tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh membalas gangguan orang lain terhadap kita. Tatkala dia tanyakan sebab kesedihan mereka. pergi menuju provinsi bagian timur untuk mengunjungi sebagian kerabatnya di sana. "Apakah engkau ingat hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. aku mempunyai hak yang harus engkau lakukan. "Apakah engkau juga di-taklif – dibebani ." Syaikh menjawab. Lalu ia mengeluarkan karyawan dari bangsa jin itu. jika keadaan seperti itu berlangsung terus. ilmu mempunyai hak atasmu untuk diamalkan. Ternyata mereka sedang dirundung kesedihan. beliau adalah guru besar kami. sehingga selesailah segala Hal. La dharara wa la dhirara. Hal.untuk mengamalkan hadits ini secara sempurna seperti manusia? " Jin itu menjawab." Syaikh Azhar bertanya. Syaikh mengucapkan salam.akhirzaman.

" Kemudian dengan terpaksa dia harus berkata. dan perjanjian lainnya. lalu pergi. Sementara. dan jika tidak. Dia digantikan oleh karyawan perpustakaan. "Berkunjung tidak dilarang.info/ . Tetapi. sebagai bagian dari bahan ujian. Dan harus dilakukan secara halus tanpa membahayakannya. orang-orang yang bukan tunanetra mengikuti ujian tulis. Mereka berdua. kunjungan atau ziarah itu hanya satu kali dalam setahun. Sempurnakanlah cintamu padanya. sebagaimana engkau telah menunjuki aku. Sesosok Jin dengan Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Saya pernah menjadi ketua panitia ujian (untuk mendapatkan syahadah (ijazah) tsanawiyyah (menengah) pada salah satu pesantren di Al-Azhar pada tahun 1946: Telah menjadi kebiasaan ketika itu bahwa untuk orang-orang tunanetra diadakan ujian lisan. bahwa kepala perpustakaan tidak dapat hadir sebanyak tiga kali berturut-turut.dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (menyatu) dengan putri ini. Kemudian jin itu mengucapkan selamat tinggal sambil mengucapkan salam. Semoga engkau termasuk yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik di antara nasihat itu. menyepakati suatu perjanjian untuk saling menghormati hak masingmasing. mengapa aku tidak boleh mengunjunginya?" Syaikh Azhar itu berkata. kamu harus meninggalkannya. Silakanlah Anda melamar salah seorang di antara wanita-wanita jin dan nikahilah ia. akhirnya. "Kecintaanmu padanya merupakan jalinan percumbuan. maka kamu lebih berdosa daripada orang-orang awam yang tidak mempunyai ilmu sebanyak yang engkau Hal. Padahal jalinan percumbuan seperti itu dengan wanita asing adalah haram. Engkau pun tidak boleh menimbulkan kesedihan bagi orangorang di sekitarnya. engkau harus mengikuti norma-norma syariat Islam yang mulia. Dan. Dengan syarat. http://www." kata Syaikh Azhar yang menjadi keluarga korban tersebut. bagaimana bisa terjadi engkau mencintai wanita dari kalangan manusia padahal engkau mempunyai wanita dari bangsamu. yakni mahasiswa yang tunanetra. | 130 miliki.akhirzaman. Dengan demikian. Untuk keberkahan perjanjian itu. Pengamatan saya membuktikan. kepala perpustakaan berkewajiban untuk menghadirkan buku-buku yang telah ditentukan." Demikian kata Syaikh Azhar itu. bahwa sang putri diharuskan selalu memakai pakaian putih yang panjang (tertutup). Pada saat yang sama. Syaikh Azhar membacakan surah AlFatihah. suaminya akan menceraikannya sebab dengan kondisi seperti ini putri tersebut tidak. Buku-buku atau kitab-kitab tersebut menjadi rujukan para penguji untuk membuat soal-soal yang akan ditanyakan kepada para peserta ujian lisan. "Semoga Allah memberimu petunjuk. Bahkan percumbuan dengan setiap wanita yang belum menjadi miliknya adalah haram. Syarat lainnya. Jin itu berkata. seperti yang telah terjadi kini. "Bagaimana mungkin aku meninggalkannya padahal aku mencintainya?" Syaikh Azhar berkata. Hal. Dan karena hal itu. maka dia mendapatkan musibah besar dan bahaya (mudharat) darimu.

info/ . semoga Allah menentukan yang terbaik setelah kejadian ini. | 131 tempat (apartemen) yang kami diami dengan hastanya. bimbang. Sebagai orang Mesir dan lingkungan Azhar. anaknya tiba-tiba suka diam saja dan tampak ketakutan. "Uruslah anakmu. Maka aku pun berusaha untuk mendapatkannya. alhamdulilldh anaknya telah disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencoba meminta dan seseorang yang merniliki kandang kambing untuk mendapatkan jenis samin yang sedang dicari itu. aku diberitahu kedatangannya. Dia pegang telapak tangan anakku dan merapatkannya (menutupkannya) seraya membaca doa atau ayat-ayat Alquran cukup lama. Terlihat pada mereka ada sebagian mushhaf yang ada hamisy (catatan)-nya. Di antara mereka itu ada yang suka menikah dengan orang-orang Mesir. Dan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Menurutnya. Dia meminta aku membawa seperempat kilo minyak samin dan lemak kambing.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Untuk mengetahui keadaan kepala perpustakaan itu. rupanya Allah menghendaki saya untuk menjadi ketua panitia lagi." Ujian tersebut sebetulnya merupakan ujian tahap pertama. Kemudian terjadilah perbincangan antara aku dengannya. http://www. serta takut jangan-jangan keadaan seperti itu berlanjut dengan keadaan yang lebih parah lagi. saya memanggil karyawan perpustakaan tersebut. Melihat kenyataan demikian. Kemudian. Saya betul-betul dihantui perasaan bingung. merasa sangat sedih penuh kebingungan. suatu ketika. aku. Dia termasuk mahasiswa yang baik dan sesuai dengan harapan orang tuanya. Alhamdulillah. Air susu kambing (ma'iz) itu tidak banyak mengandung lemak. Lalu aku tanyakan tentang keadaan anaknya. kami akan meminta petunjuk untuk mengobati anakku. Saya berpesan kepadanya. Anakku berteniak keras sekali. aku berharap ada orang Sudan yang menikahi orang Mesir. sebagai ketua panitia ujian. khususnya penyakit jiwa (amradh ruhiyyah). Hal. Ketika itu. Dan di antara kehiasaan orang Sudan yang menikahi orang Mesir adalah mengunjungi keluarga mertuanya tiap tahun. datanglah syaikh dari Sudan itu. sebagai berikut: Dia berkata. Pekerjaannya sehari-hari adalah pulang-pergi mengukur Hal. Dia memberitahukan bahwa kepala perpustakaan itu mempunyai seorang anak yang sedang kuliah di Fakultas Hukum.akhirzaman. dengan harapan dia dapat mengunjungi anakku dan mengobatinya. Ketika itu saya berjumpa dengan kepala perpustakaan itu dengan wajah ceria berseri-seri penuh kegembiraan. Ketika dia tiba di Mesir. Dalam hamisy itu terdapat beberapa hikmah dan beberapa ayat Alquran Al-Karim untuk menyeJm buhkan berbagai penyakit. dan tidak tenang. setelah dua hari dia berhasil menemukannya. untuk mendapatkan ijazah harus ditempuh lewat ujian tahap kedua. "Ada sebagian orang-orang Sudan yang suka mengobati penyakit jiwa dengan jampijampi (ruqyah) dan Alquran Al-Karim. Aku pun memberinya penghargaan yang banyak untuk segera menemukan minyak samin tersebut. Dan ketika tiba waktunya untuk pelaksanaan ujian tahap kedua. Permintaannya itu sangat sulit untuk dibuktikan sebab minyak samin macam itu tergolong langka. Segera saja aku berkunjung kepadanya. Maka aku berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan kepala perpustakaan itu dan anaknya.

dikejutkan dengan adanya minyak tanah (zayt bitrul atau ceyrocyn?) dan jerami yang mencampuri makanan dan minuman mereka. setelah ada kejadjan tragis yang menimpa dininya dan keluarganya. umumnya mereka itu sangat hatihati. Mereka lepaskan kertas tersebut dari air teh lalu mereka baca. Peristiwa itu terus-menerus berlanjut. Pada suatu hari. Ternyata mereka pun masih menemukan minyak tanah tersebut pada minumannya. kini dia berbicara lagi. Ringkas cerita. Dan pada hari keenamnya. "Tinggalkanlah rumah semuanya. Hal.akhirzaman. mereka tahu bahwa sebagian penduduk di kota itu pernah mengalami kejadian seperti yang menimpa mereka. dia terpaksa harus mempercayai apa yang tidak tampak (immatenil). Kemudian dia disuruh tidur oleh syaikh dan Sudan itu dengan telenang. mereka diminta untuk melakukan puasa selama tujuh hari. Dalam makalah itu disebutkan. Pada gilirannya. maka terjadilah kebakaran di tempat lain rumah itu. setelah itu dia kembali normal lagi. Padahal. Tetapi. Ketika mereka tidak keluar rumah saja. bahwa pemilik rumah tersebut tidak mempercayai selain yang materil (berujud benda). Tetapi setelah mereka keluar. Sampai mereka pun mencoba untuk membuat air teh dengan menggunakan tenaga listrik. Peringatan yang berbau ancaman itu berulang kali terjadi dengan kertas-kertas lainnya. Dia menuangkan sedikit minyak samin kambing itu ke hidung anakku. Pada kertas itu tertulis. Lalu mereka membuka kamar tersebut dan mereka memadamkan apinya. yang tidak didiami oleh seorang pun. jika mereka tidak. hingga anakku bersin dan hilanglah rasa sakitnya. mereka menemukan secarik kertas di atas minuman tehnya. Kami menemukan pada telapak tangannya itu abu hitam yang telah terbakar. Dia memberitahukan kami. mereka menemukan kertas pada cerek air teh. maka rumah tersebut akan dibakar. mereka ditunjukkan kepada seseorang yang mampu menghilangkan gangguan atau pengacauan tersebut dari rumah mereka. Alhamdulillah. Tertulis http://www. Dia mengatakan bahwa kepala dan kedua telinganya terasa sakit sekali.info/ . Ketika mereka mengunjungi penduduk yang pernah mengalami kejadian itu. Selang beberapa saat mereka mendapatkan awan yang berhembus dari kamar yang terkunci dan kosong. keluar dari rumah." Kadang-Kadang Jin Menimbulkan Huru-Hara Pada edisi Desember 1958. Dia tidak mempercayai yang di balik alam materi. | 132 Setelah lama anakku tidak membuka mulutnya. dalam majalah Ar-Ruh terdapat makalah berjudul "Arwah Mengusir Kami dan Rumah Kami". barulah gangguan itu selesai. Lalu dia melakukan suatu pengobatan atau terapi dengan metoden ya sendiri.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Syaikh dan Sudan itu menyuruh anakku untuk membuka telapak tangannya dan membentangkannya. pemilik rumah itu pada suatu sore hari di bulan Agustus 1958. Setelah mereka mendiami rumah baru. Setelah mereka sampai di situ. datanglah ancaman paling kejam. Hal. bahwa jin Ifrit yang telah mengganggu anakku itu telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

maka dia tidak takut akan pengurangan pahala. Sedang yang thalih atau jahat di antara mereka suka mengganggu. Hal ini sejalan dengan isyarat Alquran yang menyatakan. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sementara surat kabar Akhbar Qahiriyyah. Katakanlah (hai Muhammad).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar padanya. jin itu ada dua macam. bahwasanya. Ringkasnya. sekumpulan jin telah mendengarkan (Alquran). | 133 Parman Luwis. menulis suatu berita mengenai Kisyam Banjaltara.info/ . Barangsiapa beriman kepada Tuhannya. baik terhadap manusia maupun terhadap sesama jin sendiri. pada kolom pertama halaman kedua. Disebutkan. Para jin yang saleh. tentu saja mereka baik-baik dan tidak mengganggu yang lain. lalu kami beriman kepadanya. (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar. sebagaimana yang diberitakan oleh para karyawan itu. baik manusia maupun sesama jin sendiri. "Dinginkan (kipasi) rumah itu di pagi hari. Hal. Di antara bangsa jin ada yang beriman (mempercayai) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan apa-apa yang diberitahukan atau dikandung oleh Alquran Al-Karim.akhirzaman. Beliau mempunyai kitab unik dengan judul Kasyf Al-Hijab wa ArRan An Wajhi As'ilat Al Jan (Membuka Hijab dan Kotoran dari Sisi [Dimensi] Pertanyaan Jin). Tetapi ternyata arwah itu masih gentayangan juga. Kitab tersebut dikarangnya pada tahun 955 H. (QS. "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. diharapkan dapat mengusir arwah jahat yang sering mengganggu para karyawan yang bekerja di tempat tersebut. seperti yang mereka laporkan dan alami." Lalu mereka pun melakukannya. ada orang-orang yang saleh. dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. direktur salah satu toko meminta salah seorang paderi (pendeta) untuk mendatangi tokonya dan melakukan sembahyang disertai pencucuran air suci di sekitar (segenap penjuru) tokonya. Pendeta atau paderi itu pun memenuhi permintaan pemilik toko tersebut untuk tujuan seperti yang diinginkan. Beliau . Al-Jinn 72:1-2). Al-Jinn 72:11). ada yang saleh dan ada yang jahat (thalih). edisi 26 April 1970. lalu berkata. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Alquran). Dengan perbuatan religius tersebut. Berkenaan dengan kenyataan tersebut. Dan'di antara kami ada (pula) yang tidak demikian. bahwa Hal." (QS. Dan sesungguhnya kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. telah diwahyukan kepadaku.rahimahullah ta ‘ala http://www. zahir dan batin. seperti halnya manusia. Jin Meminta Fatwa kepada Syaikh Abd Al Wahhab Sya'rani Syaikh Abd Al Wahhab Sya`rani termasuk imam para ulama. dan lenyaplah gangguan dan huru-hara tersebut. Beliau wafat sekitar tahun 973 H. kami beriman kepadanya. Dan sesungguhnya di antara kami. Dalam ayat 13 dari surah Al-Jinn tersebut ditegaskan.

puitis . Maka alhamdulillah. Yakni. Mengapa demikian? Karena ternyata para jin itu mempunyai kecenderungan untuk mengapresiasi karangan puitis daripada prosa. "Berbagai pertanyaan jin itu datang kepadaku secara tertulis pada sehelai kertas yang diletakkan pada seorang jin. Jawabanku terhadap berbagai pertanyaan kaum jin itu ditulis dalam suatu buku dengan judul Kasyf Al-Hijab wa Ar-Ran 'an Wajhi As'ilati Al-Jann. Jawaban yang beliau siapkan itu dilakukan pada waktu sahur. Sebetulnya jin membawa surat tersebut ingin masuk lewat pintu aula. Mereka menyatakan bahwa untuk mendapatkan jawaban yang benar dan memuaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dikemukakan kepada ulama dari kalangan manusia. Pembawa surat tersebut datang kepadaku lewat lengkungan bangunan aula yang menghadap teluk Al-Hakimi. Mereka menyangka bahwa ia adalah anjing biasa yang najis.akhirzaman. diduga Hal.. Bahkan merasa menyesal telah mengganggunya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai kepadaku pada malam Selasa. segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada kami sehingga saya dapat menangkap petunjuk saudara-saudara kami dari bangsa jin pada zaman sekarang ini.. Lalu saya membuka surat (tulisan) tersebut. dengan harapan mendapatkan kekuatan untuk menjawabnya. Tetapi dia dihalangi oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Kemudian mereka menyebutkan semua pertanyaan itu sejak awal sampai akhir. Jawaban terhadap berbagai pertanyaan para jin itu beliau tulis dalam dua versi. Ukuran lembar kertas tersebut besar sekali dan ditulis dengan tulisan Arab. Demikian seperti diakuinya. Hal. Bahkan. Berikut sebagian yang ditulis Syaikh Sya'rani ketika memberikan kata pengantar dalam karangannya yang memuat jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum jin.dan versi mantsur . "Apa (bagaimana) pendapat ulama bangsa manusia dan syaikh-syaikhnya mengenai berbagai persoalan berikut ini .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengarang kitab tersebut untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh para jin. Amin sampai akhir . | 134 kuat setelah mendirikan shalat tahajjud dan membaca Alquran. Syaikh Sya'rani . yang dibawa oleh pembawanya kepada syaikh? Persoalan-persoalan tersebut pernah kami tanyakan kepada syaikh-syaikh kami dari kalangan jin. mereka pun menyucikan setiap tempat yang dilalui jin tersebut. mereka sungguh-sungguh terkejut.prosa. 26 Rajab 955 H. Jin yang membawa surat tersebut merupakan seekor anjing kuning yang lembut seperti anjing padang pasir. Dia-lah yang mencukupi dan Dia adalah sebaik-baik Pembimbing.rahimahulldh ta`ala ..info/ .berkata. versi manzhum . Dan setelah menyampaikan surat lalu dia keluar. berdasarkan prasangkanya itu. Tetapi.. Antara lain tertulis.. Semoga Allah memberi manfaat dari kitab tersebut terhadap umat Islam." http://www. ketika aku beritahukan yang sebenarnya. Sekarang saya akan memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya pada saat itu.

setelah beberapa waktu lagi Allah memberikan ilmu yang lebih tinggi kepadaku. beliau berpesan kepada mereka. bagaimanapun tinggi maqam-nya. dengan mengangkat segala perantara . jika hamba Allah mengetahui Zat Allah seperti Dia mengetahui dirinya. Pada bagian akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ilmu khusus dan istimewa yang tidak sah atau tidak mungkin diketahui atau dijangkau oleh hamba-hamba-Nya (la budda anna al-Haqqa Ta ala yata'tsiru an ibadihi bi-'ilmi akhara). Maqam demikian tidak akan tercapai oleh seorang malak (malaikat) pun. Hanya milik Allah-lah segala puji dan kasih sayang sejak awalnya sampai akhirnya. dan jika tuan-tuan merasa belum puas. dan demikian pula seorang rasul. "Orang yang Meragukan dan Mengingkari Eksistensi Jin http://www. Tetapi boleh jadi. tuan-tuan jin itu telah mengajukan delapan puluh pertanyaan rumitrumit kepada Syaikh Abdul Wahhab Sya'-rani." Jawaban mengenai pertanyaan tersebut mencapai tiga halaman. bahwa tak seorang pun dapat sah mencapai derajat seperti itu. bahwa seorang hamba dapat keluar dari ilmu-ilmu yang sarat dengan keraguan menuju ilmu-ilmu yang meyakinkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkannya ke dalam kalbu (hati hamba-Nya).kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 31." Jawaban mengenai soal tersebut mencapai dua halaman dari buku tersebut. lahir dan batinnya dan seterusnya.info/ . Sebab. seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal dirinya.me-ma`rifati . ada seseorang yang dapat sampai ke suatu maqam di mana dia dapat mengenali . Atau hal itu tidak mungkin dicapai oleh seorangpun? Pertanyaan tersebut saya jawab. yang dijawab oleh Syaikh Sya'rani. yang tampaknya pertanyaanpertanyaan itu melebihi kapasitas kebanyakan orang-orang terpelajar.akhirzaman. maka berarti ilmu manusia sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak ada satu orang pun yang mengatakan hal demikian. kata mereka. Itulah jawabanku untuk sementara.berupa pikiran dan akal. Apakah.Allah Subhanahu wa Ta'ala.ahli ma`rifat . "Pikirkanlah oleh tuan-tuan dan pahamilah benar-benar. Hal. ternyata sarat dengan muatan problematika ilmiah yang cukup dalam dan rumit untuk dijawab.ilmu yang penuh keraguan kepada ilmu yang tidak disertai keraguan? Saya menjawab. Dengan cara pemberitahuan dari diri-Nya lewat tangan seorang malak (malaikat) pembawa ilham. Sehingga ilmu tersebut sebenarnya diambil dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 135 Pada pertanyaan kesebelas. telah meneliti dan memperhatikan pertanyaanpertanyaan tersebut. Ringkasnya. Berikut beberapa pertanyaan mereka: Hal. Tetapi rupanya Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani dapat menjawabnya. "Mereka bertanya kepadaku dengan apakah seorang abdi atau hamba Allah dapat keluar dari `Ulum Al Awham . Syaikh Sya'rani menyebutkan. Saya tidak bermaksud untuk mengemukakan pertanyaanpertanyaan ke sidang pembaca. silakan tanyakan kepada para ulama arifin .alwasa'ith . pengarang buku ini. Di antara pertanyaan mereka yang banyak itu ada juga pertanyaan dengan no.selain aku. Persoalanpersoalan pelik tersebut telah dijawab oleh Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani dalam 131 halaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Saya. "Mereka bertanya kepadaku tentang maqam (kedudukan) ma`rifat – mengenal .

mengejutkan. bahkan tiap hari.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Banyak orang yang masih mengingkari keberadaan jin. dalam urusan agama. gunung berapi. bahwa listrik itu membuat seseorang pingsan. petir. meskipun peristiwa-peristiwa tersebut dapat menghancurkan. dan suka menimbulkan kehancuran dengan tiba-tiba. Janganlah seperti orang-orang yang membaca tentang tenaga listrik. Bahkan mereka juga menerbitkan berbagai majalah yang Bering memuat alam ruh. membuat pingsan. Dan hendaklah dia tidak membohongkan sebagian kandungan Alquran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal. Sebab jika mereka membohongkan sebagian kandungan Alquran. | 136 keberadaan jin atau mengingkarinya hendaklah menggunakan akal pikirannya secara sederhana saja. semestinya. Sehingga dia tidak mengingkari hal-hal yang semestinya diketahui. dan kedatangannya yang tiba-tiba dan sangat mengejutkan itu. Padahal. Muhammaf Farid Wajdi dalam buku tersebut menyerang orangorang yang beraliran materialisme dan mengokohkan keberadaan alam ruhy. Bukankah Anda terlalu jarang mendengar kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh ulah dan perilaku jin jahat. dan kuat dalam keimanan kepada Allah serta segala peraturan dan disiplin-Nya di alam raya ini. Di samping ada juga yang meragukan. jika Alquran telah menetapkan keberadaan jin.akhirzaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga manusia dari kejahatan jin dengan peraturan dan disiplin yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. seorang filosof. Juga jangan seperti orang-orang yang takut ketika membaca berita mengenai gempa bumi. seperti gempa bumi dahsyat. Sebagaimana Alquran telah menetapkan eksistensi (keberadaan) alam jin ini. yakni alam yang bersembunyi di balik alam nyata ini.na'udzu billah min dzalika. maka saya berharap Anda menjadi orang yang kuat akal.info/ . Bagaimanapun. serta janganlah takut ketika mendengar berbagai peristiwa yang berkaitan dengan ulah jin. secara pasti dan mudah (sederhana). Padahal Anda terlalu sering. Sebaiknya orang-orang yang meragukan Hal. Hendaklah kita membaca mengenai itu semua untuk menambah wawasan pengetahuan dan tidak merasa takut. Jadilah Anda Seorang yang Kuat Hati dan Tidak Takut Setelah Anda mengetahui hakikat-hakikat jin seperti yang telah kami kemukakan. Sesuai dengan judulnya. semestinya Anda tidak takut dan gentar ketika membaca buku mengenai permasalahan jin. banjir di berbagai http://www. Kuatkanlah akal dan hatimu. maka tidak ada jalan untuk meragukan dalam mempercayai keberadaan mereka itu. maka mereka termasuk orang-orang yang kafir dan celaka . apakah jin itu ada atau tidak ada. sebetulnya bahaya yang ditimpakan jin hanyalah kepada sebagian kecil manusia yang lengah dari zikrullah. kuat jiwa (ruh). bahkan mati. Keberadaan mereka telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surah jin dan lain-lainnya. pernah mengarang buku berjudul Ala Athlal Al-Madzhab Al-Maddy. mendengarkan berbagai kejadian alam yang sangat tragis. maka para pemikir dan para ulama pun telah mengakui dan menetapkannya. Demikian pula. Dan. Anda tidak perlu takut dan gentar membaca dan mengenai hakikat seperti ini. Almarhum Muhammad Farid Wajdi.

Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam memanfaatkan keduanya dan meninggalkan http://www. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman." Dan seperti yang telah dikemukakan. di kalangan mereka juga banyak jin Hal. dan begitu pula peristiwa kebakaran dahsyat. yaitu a`udzu billahi min asy-syaithan (aku berlindung kepada Allah dari godaan setan). maka berlindunglah kepada Allah.info/ . Membaca dua mu’awwidzat (mu’awwidzatain).meriwayatkan hadits Abu Said. bahwa apa yang terjadi berupa kejahatan dari kelompok jin. 2.akhirzaman. Berkata Ya'qub. bahwa setan itu termasuk dari kalangan jin.rahimahullah ta’ala . maka demikian pula untuk menghadapi jin jahat. Imam Turmudzi . "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu. bahwa di balik alam nyata itu ada alam gaib yang tidak terlihat. Al-A`raf 7:200).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar negara. Di samping supaya menjadi pengetahuan bagi manusia. Mengenai penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. sebetulnya lebih disebabkan dan ditujukan untuk menjadi peringatan dan pelajaran. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan. kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf ) kepada kamu dahulu?" Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga. sambaran petir yang mematikan manusia dan menghancurkan berbagai gedung pencakar langit. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. dia berkata. Hal ini didasarkan kepada petunjuk-Nya. memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca a'udzu billahi min asy-syaithan ar-rajim. (QS. Isti'adzah. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa ada dua orang laki-laki yang saling mencela di hadapan Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam sehingga muka salah seorang di antara mereka memerah. 1. "Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam berlindung dari gangguan jin dan ain al-insan (mata manusia). | 137 yang baik dan saleh. menurut sebagian ulama. Hal. Ada pula di antara kaum jin itu yang menjadi dokter dan biasa mengobati. Penjaga (Perisai) Diri dari Gangguan Jin Ada beberapa hal yang dapat menjadi perisai atau penjaga dari gangguan jin. bahkan ulama handal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat obat untuk terapi berbagai penyakit. gunung berapi di berbagai belahan bumi. "Sesungguhnya aku telah mengetahui suatu kalimat zikir yang jika dibaca oleh seseorang pasti hilanglah kemarahannya. Maka Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam melerainya. Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang (QS. Setelah turun dua surah tersebut. Ketahuilah. Yusuf 12:64). meskipun mereka hidup berdampingan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara manusia dari kejahatan kaum jin. dengan mengatakan. Sebagaimana di kalangan jin itu ada yang jahat. sehingga turunlah almu’awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). Allah pun menyiapkan obat penawarnya.

rahimahullah ta’ ala.. ada seseorang – Jin yang datang. "Siapa yang membaca La ilaha illallah wandahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ." 6. Membaca La Ilaha Ila Allah. Lalu aku tanyakan hal itu kepada http://www. | 138 .a. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan hanya milik-Nya segala puji. Aku singgah di suatu rumah." 5. dari Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam. Membaca surah Al-Baqarah.. Hal. 'Sungguh saya akan melaporkan sikap kamu kepada Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam.a. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari Nu'man bin Basyir r. Dalam sebuah hadits dari Suhail dari Abu Hurairah r. Dalam sebuah hadits sahih. sebanyak seratus kali. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan didekati setan." Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda..zakat fitrah. maka bacalah ayat kursi. "Jika kamu akan tidur. sebagaimana dikatakan Abu Hurairah r." Imam Turmudzi menilai hadits tersebut dengan mengaakan hadits ini hasan gharib.. Maka." Pengaruh Alquran dan Zikir (Lainnya) Terhadap Jin Alquran dan zikir.." 4. Zikir tersebut juga dapat menjadi perisai baginya dari godaan dan gangguan setan pada hari itu sampai sorenya .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar selain kedua surah tersebut. Abu Masud Al-Anshary mengatakan bahwa Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu".. seraya berkata. Dihapuskan darinya seratus dosa. maka zikir tersebut senilai dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya. Dicatat baginya seratus kebaikan. "Siapa yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah. ' Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan.akhirzaman. Dia mencoba menumpahkan makanan. Aku membaca Alquran dengan keras.info/ Hal. Tiba-tiba aku mendengar suara barang yang jatuh dengan keras. (hlm. sangat berpengaruh terhadap jin. disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda. "Kamu benar. Aku mendengar suara anak-anak dan permainan mereka yang membisingkan (suara gaduh)."' Lalu Abu Hurairah menyebutkan hadits itu selengkapnya. seperti doa dan bacaan-bacaan/wirid lainnya. dan dia bohong. sedang istriku ada di belakangku. Membaca penutup (akhir) surah Al-Baqarah. Lalu aku ambil makanan itu sambil berkata. Itulah setan.a. antara lain disebutkan ada perkataan jin yang menasihatinya agar dia terjaga dari gangguan jin. sampai akhir hadits. "Aku dijadikan sebagai wakil Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam untuk menjaga zakat Ramadhan . maka itu mencukupi keselamatan dan keamanannya. 151) "Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Diriwayatkan dari Abu Khalid Al-Walibi. 3. Membaca ayat Al-Kursy. "Aku pernah keluar dari rumah sebagai utusan kepada Umar . Pasti engkau selalu mendapatkan penjaga dirimu dari Allah dan tidak akan didekati setan sampai shubuh.

" Bagaimana cerita rumah ini?" Dia menjawab. yang apabila didiami oleh manusia. Lalu dia berkata." sampai seterusnya. dalam Al-Funun. tetapi tidak bisa bermalam di sini. "Kami adalah kaum jin Muslim. Ibn Aqil pun mengintip rumah tersebut ketika didiami qari' itu." Dan jika dia membaca atau menyebut asma Allah ketika masuk rumahnya tetapi tidak membacanya jika makan. maka setan berkata. "Tidak apa-apa atas kamu (kamu tidak akan celaka berada di sini). "Kami diambil (ditarik) oleh setan-setan lalu mereka mempermainkan kami. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang naik dari sumur seraya mengucapkan salam kepadaku. Lalu kami cekik mereka. | 139 Zhafariyyah. maka saran kepada temantemannya berkata." Tempat Jin Seringnya jin berdiam di tempat-tempat najis. beliau membaca Bismillah Allahumma inni a'u"dzu bika min al-khubutsi wa al-khaba'itsi.a. mereka akan mati." Lalu sang qari' itu mengatakan. dan dia ber-zikrullah ketika masuk rumahnya dan ketika makan. Hal. Dia tidur. Ketika kamu membaca Alquran dengan suara keras." Sedang menurut riwayat Said bin Manshur dalam Sunan-nya. Dia menyewa rumah tersebut. "Kamu sekalian dapat bermalam dan mendapat makanan malam. yakni dengan http://www. daerah sekitar kota Baghdad." Aku berkata lagi. "Pada malam hari aku takut padamu. Lalu datanglah seorang qari' atau pembaca Alquran. Maka setiap prang harus memohon perlindungan Allah ." Ibn Aqil.. "Selanjutnya dia naik dari sumur pada siang hari dan aku mengetahuinya ." Maka aku pun mulai mengajarinya. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir r.ber-isti'adzah ketika memasuki tempat-tempat najis itu. "Ketika aku bermalam di rumah tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar orang-orang di sekitar itu. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda. Ketika ditanya mengenai kejadian itu. Mereka berkata. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan.akhirzaman. Dalam hadits Anas r. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jika memasuki kakus (tempat membuang hajat) suka membaca zikir Allahumma inni a`udzu bika min al-khubutsi wa al-khaba'itsi "Ya Allah. Rumah ini umumnya tidak didiami kecuali oleh orang-orang jahat (fasik). "Kamu sekalian dapat makanan malam. menghikayatkan." Tetapi jika dia tidak menyebut Allah (zikrullah) ketika memasuki rumahnya. maka berkatalah setan kepada kawan-kawannya. dan ketika bangun di pagi hari ternyata dia selamat. mereka melepaskan kami lalu pergi. Ajarilah aku beberapa ayat Alquran. 'Jika seseorang memasuki rumahnya.a. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. Dia bermukim di rumah itu sebentar lalu pindah lagi. Dia mempunyai satu rumah di Hal. maka sebaiknya engkau datang di siang hari. Maka aku jawab salamnya. Kami biasa melakukan shalat dan membaca Alquran.. "Kamu tidak dapat bermalam dan tidak mendapat makanan malam. dia menjawab. Tetangga sekitarnya merasa kaget. Lalu aku bertanya kepadanya. aku melakukan shalat isya' dengan membaca beberapa ayat Alquran.info/ .

"Mukjizat ialah sesuatu yang tampak berbeda dengan kebiasaan yang diakui oleh orang yang mengaku sebagai nabi/rasul ketika menentang orang-orang yang mengingkarinya atau menentangnya. yaitu membaca Alquran dan lain-lainnya. Pada sikap demikian sebenarnya terdapat kebaikan yang banyak. Atas dasar itu. Karena siapa yang mempunyai pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. setiap Muslim juga hendaklah mempunyai hati yang kuat. maka pasti dia akan menemukannya.-tempat seperti itu. Mengenai definisi mukjizat tersebut. http://www. secara etimologis berasal dari kata 'ajz (lemah). Hal. zikir tersebut hendaknya dibaca sebelum memasuki kakus dan bukan sesudahnya. yang dikokohkan dengan akidah yang mantap. An-Nahl 16:128) Tentu saja akan lebih baik dan lebih mantap jika had yang kuat. maka Allah akan menjaganya dari berbagai bahaya dan gangguan. akidah yang kokoh. dan tidak ada makhluk yang dapat meniru atau membuat hal yang sama. padang sahara. maka urusan mukjizat itu ialah sesuatu yang melemahkan (mu’jiz) terhadap kekuasaan makhluk untuk membuat atau membuktikan yang seperti itu.s. seperti yang dikemukakan oleh ulama ilmu kalam (teolog) ialah sesuatu yang luar biasa disertai penentangan. akan dijelaskan terlebih dahulu hakikat (definisi) mukjizat.Hakikat Mukjizat Mukjizat termasuk bagian dari tanda-tanda kebenaran para nabi a.info/ . zikir tersebut juga pantas untuk dibaca ketika memasuki atau Hal. MUKJIZAT FISIK SEBAGAI TANDA KEBENARAN NABI 1. Kata ini sebagai lawan dari kata qudrah. penuh harap atas rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. tempat-tempat air.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tambahan Bisrnillah. Sedang mukjizat menurut definisi terminologis. Kata mukjizat. yakni pengakuan sebagai rasul atau pengemban risalah. ('kuasa). bukit-bukit. dan jika ruh telah kuat dan kokoh. Hal itu untuk menjaga asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempat najis. As-Sa'd berkata. dan lain-lainnya yang seperti itu. | 140 melewati tempat-tempat kosong dan gelap. mengenai apa yang mesti mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang suka barbuat kebajikan (QS. karena jin biasanya berada di tempat . Perbuatan-perbuatan demikian akan mengokohkan jiwa (ruh).akhirzaman. Di samping membaca zikir seperti itu. Maksudnya. Tetapi sebelum membicarakan cara membuktikan mukjizat nabi yang menunjukkan kebenaran kenabiannya. lalu disertai zikir. Di samping ttu.

''Yang menduduki kedudukannya" dimaksudkan untuk mencakup hal-hal seperti pernyataan "Mukjizatku adalah (aku) meletakkan tanganku pada kepalaku. menurut shahib (pengarang) Al-Marafiq. Dan perkataan atau perbuatan tersebut mesti hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. misalnya berupa Alquran. tidak bertentangan (kontradiksi). 156). tongkat. Seorang Nabi diakui kebenarannya selama perbuatan atau perkataan itu benarbenar menjadi bukti penguat baginya. http://www. Sebagaimana yang didatangkan atau dibawa oleh salah seorang di antara mereka. dan perbuatan-perbuatan baru inovatif yang mereka saksikan. dan disertai tantangan. mukjizat itu ialah apa yang digunakan untuk menampakkan kebenaran orang yang mengaku sebagai rasul utusan Hal. Dan siapa yang membuat (menentukan) al-tarku-meninggalkan untuk membuat kemampuan pada manusia-sebagai wujudiyyan (ada/eksis). bahwa mukjizat merupakan perbuatan (rekayasa) Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang menduduki kedudukannya. serta tak berdaya untuk menandinginya. positif atau negatif. Karena upaya untuk membenarkan dari sisiNya tidak akan tercapai dengan apa yang bukan dari sisi-Nya." Sementara. sedang kalian tidak mampu melakukannya." Lalu dia melakukannya dan orang lain tidak mampu melakukannya. Dengan terlebih dahulu mengemukakan syarat-syarat mukjizat sebagai berikut: Pertama. Selama perbuataan yang dilakukan nabi itu dari Allah untuk memuaskan (menyenangkan) manusia dengan mengakui kenabian orang yang mengaku sebagai nabi. 2. berupa perkataan atau perbuatan. Kata-kata. dan cocok dengan dakwahnya. Hal. Juga mesti tidak sejalan dengan apa yang dikenal oleh kebanyakan manusia biasa yang aneh-aneh. Kebenaran itu terbukti ketika tidak ada manusia biasa yang mampu membuktikan hal seperti itu.akhirzaman. maka dia mesti menghilangkannya (hIm.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dibuktikan. Maka yang demikian ini adalah mukjizat. bahwa mukjizat mesti berupa barang yang fisikal atau berwujud materi. Di situ tidak ada perbuatan Allah sebab jika Allah tidak menciptakan kemampuan (qudrah) itu bukan fi'l-perbuatanNya. Tanda yang berupa perkataan atau perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. maka perbuatan tersebut mesti berbeda dengan kebiasaan (luar biasa). bahwa orang-orang yang menentang itu tidak mampu menjawab tantangan nabi/rasul tersebut. Syarat-Syarat Mukjizat Tuan 'Adhad AI-Din Abdurrahman Al-Iyjy membatasi keistimewaan-keistimewaan mukjizat itu pada beberapa poin. Dia juga tidak boleh mendahului pengamalannya. dan lain-lain. Konsekuensi logis dari berbagai definisi tersebut.info/ . Dia sendiri juga tetap melakukan ajaran dakwahnya dan tidak mengabaikan atau terlambat mengamalkannya. dan bukan dari yang selain-Nya. | 141 Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Kemungkinan kedua.akhirzaman. mukjizat mesti tidak ada tandingan (oposisi)-nya. tetapi http://www. bahwa itu tidak menjadi mukjizat. Sebab yang mu'jiz atau yang menjadi mukjizat adalah menghidupkan. Kelima. Pengakuan setelah membuktikan mukjizatnya itu tidak berkaitan dengan mukjizatnya yang telah terbukti. Ketiga. "Jika kamu benar-benar nabi. Seperti jika dia mengatakan. dan pengakuannya itu tidak merusak kemukjizatan perilaku atau tindakannya. dan ini merupakan pendapat yang benar. Hal itu diperlukan untuk diketahui bahwa mukjizat tersebut memang untuk membuktikan kebenarannya. itu sudah merupakan mukjizat. Sedang menurut segolongan orang bahwa mukjizat itu mesti tidak ditentukan atau ditakdirkan untuk nabi. Keempat. apakah disyaratkan pernyataan terang-terangan dengan menantang? Menurut pendapat yang paling benar. Bahkan cukup ditampakkan melalui tanda-tanda dari kondisi nabi tersebut. | 142 Kedua. mukjizat mesti cocok dengan pengakuannya." Tetapi ternyata dia melakukan hal luar biasa lainnya. maka jelas itu hanya kebohongan belaka. "Mukjizatku ialah kemampuan hewan biawak (dhabb) ini untuk berbicara.s. Sebut saja itu sihir. Tetapi syarat ini tidak menjadi masalah penting. Sehingga yang tampak benarnya adalah tidak wajibnya menentukan (menyatakan) mukjizat tersebut. maka itu tetap mukjizat. Setelah itu. maka dalam kondisi demikian ada dua kemungkinan." Maka dia hendaklah membuktikannya. Seperti jika dikatakan kepadaya. terserah dia. dan itu telah terbukti. ada perbedaan antara kedua gambaran tersebut." Lalu dia menegaskan bahwa itu bohong. sebab jika benar-benar tidak ada tandingannya (oposisinya) berarti betul-betul merupakan mukjizat. Sebab tanpa itu. kemudian dia sendiri membohongkannya. Jadi. Ketujuh. Tetapi seandainya dia berkata. tidak ada tanda keunggulannya (i'jaz-nya). Adajuga yang mengatakan.info/ .. Jika dia berkata. Sebab kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak dicapai dengan kemampuan orang lain. sebuah mukjizat harus luar biasa (berbeda dengan kebiasaan). "Mukjizatku adalah menghidupkan yang telah mati. Hal. "Mukjizatku adalah menghidupkan mayat". yang benar. maka itu belum menunjukkan kebenaran kenabiannya. seperti yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh Nabi Isa a. Kemungkinan pertama. lalu dia menghidupkannya. Keenam. jika dia menghidupkan kembali mayat. lalu mayat itu hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. apa yang diakui atau diperlihatkan tidak boleh membohongkannya. tetapi jika setelah hidup kembali beberapa detik kemudian mayat itu mati lagi. mau membenarkannya atau membohongkannya. tidak perlu. maka kebenaran kenabiannya tidak diketahui. coba perlihatkan keunggulanmu (mukjizatmu). biasanya merupakan mukjizat. mukjizat mesti tampak pada tangan orang yang mengaku sebagai nabi. bahwa mukjizat itu tidak boleh mendahului sebuah pengakuan. Bahkan keyakinan orang lain semakin bertambah mengenai kebohongannya. Lalu.

Hal. Jika seseorang mengatakan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. tampaknya kita perlu mengetahui pula dilalah. Jika tidak disyaratkan demikian. maka Al-Masih Ad-Dajjal. Demikian syarat mukjizat menurut Ustadz 'Adhaduddin Abdurrahman Al-Iyjr. Jika ternyata dia tidak mampu. "Mukjizatku adalah apa yang telah tampak pada tangan (kemampuanku) sebelum ini. Jika ada pada nabi itu apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain. Sebagian ulama masih menambahkan lagi syarat-syarat mukjizat tersebut. yaitu penunjukan perbuatan atau bukti untuk membenarkan nubuwwah (kenabian) para nabi. bahkan makhluk mana pun tidak akan mampu melakukannya.itu kita mengetahui bahwa hal itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia tidak mampu menirukan atau melakukan hal yang sama seperti itu. maka jelaslah bahwa apa yang terjadi padanya berupa mukjizat. Pertama.kan oleh kebanyakan manusia dan mereka mengenalnya. Kedua. seorang biang kerok kebohongan. 3. yaitu perbuatan (karya) Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepadanya untuk membenarkan pengakuan kenabiannya. Yakni. maka bohonglah dia dalarn pengakuannya. Setelah itu dia masih dituntut untuk membuktikannya. atau bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ . Sebab upaya pembenaran (tashdiq) sebelum ada pengakuan tidak rasional. Keluarbiasaan Al-Masih Ad-Dajjal itu tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan dengan langit. Yakni. Bukti Mukjizat Para Nabi yang Menunjukkan Kebenaran (Kenabian) Setelah kita mengetahui berbagai ta'rif atau definisi mukjizat dan penentuan syaratsyaratnya serta keistimewaannya. tetapi terjadi saat kebiasaan-kebiasaan manusia sedang hancur dan kacau. bahwa definisi-definisi itu telah mencakup persyaratan-persyaratan mukjizat yang telah disebutkan. | 143 harus bersarna-sama menyertainya. bahwa unsur keluarbiasaan dari mukjizat yang bertujuan membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi itu tidak terjadi saat kebiasaan-kebiasaan manusia sedang hancur atau kacau. Ketika kita melihat dan memperhatikan berbagai keistimewaan dari perbuatan yang mu'jiz-melemahkan . http://www. perbuatan Allah yang tidak biasa dilakukan oleh manusia dan tidak diketahuinya. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan pada manusia itu secara garis besar ada dua.akhirzaman. Mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat mukjizat yang telah dikemukakan tersebut tampaknya merupakan konklusi atau kesimpulan dari beberapa ta'rif atau definisi yang telah disebutkan. akan datang membawa berbagai macam keluarbiasaan yang betul-betul luar biasa. perbuatan yang biasa dilaku. Dan orang yang mengaku nabi pun adalah dari kelompok basyar (manusia). Jadi dia termasuk dalam kelompok manusia yang sama-sama mempunyai kemungkinan dan kemampuan yang sama seperti kebanyakan manusia lain. maka hal itu belum menjadi bukti kebenaran kenabiannya.

tak ada dikatakan oleh para ulama atau para sarjana bahwa dia telah menemukan suatu qanun (hukum atau peraturan) di antara sekian hukum yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam. berbagai hukum dan peraturan alam yang ditemukan para sarjana atau ulama itu tidak diakui oleh salah seorang di antara mereka sebagai hasil karya inovatifnya atau ciptaannya. dan tidak sedikit yang belum (tidak) kita ketahui. "Bagaimana caranya hukum itu terjadi (kayfa kanat)?" Jika ada kesepakatan para sarjana atau ulama dari yang paling pandai sampai yang lebih pandai lagi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui dan bahkan dilakukan oleh manusia disebut al-qawanin wa al-asbab al-'adiyah "hukum alam dan sebab-sebab kebiasaan" yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam sejak Allah menciptakannya sampai waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. mereka berani menjawab dalam batas-batas temuannya pertanyaan itu. mereka berani mengaku telah diberi kemampuan untuk mengungkapkan (iktisyaf) atau menemukan sebagian qanun (hukum) alam yang sebetulnya telah ada pada benda atau materi tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Paling banter.dan itu tentu keliru . Mereka sendiri tidak mampu memastikan kapan permulaan lahirnya itu. | 144 Jadi. Semua berjalan pada aturan yang telah digariskan dan landasan-landasan yang tetap yang biasa http://www. Jadi. mereka itu menyandarkan (memasukkan) suatu keistimewaan pada materi alam yang sebelumnya tidak menjadi milik materi alarn tersebut. Hal. Yang demikian itu jarang terjadi pada ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu hewan (ilmu hayat). Mereka merasakan betapa lemah diri mereka untuk mengungkap sebab-sebab terjadinya suatu hukum alam. lalu berkesimpulan bahwa hukum tersebut ada titik permulaannya (titi mangsanya). begitu pula dalam lapangan atom dan benda-benda yang sulit dilihat. Mengenai qawanin maddah. Tak ada seorang pun dari kalangan sarjana atau penemu aturan alam yang baru itu berani menjawab pertanyaan mahma kanat "kapan hukum atau aturan itu terjadi?". "hukum alam''. Atau.info/ . jika terdapat peralatan untuk menjangkaunya. Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan materi (makhluk) lengkap dengan hukum peraturannya dan keistimewaannya. Tetapi mereka rnencoba memeriksa dan meneliti. itu menunjukkan bahwa yang berinovasi membuat qanun (hukum atau aturan alam) itu jauh melebihi kemampuan mereka dan di atas kemampuan mereka. Paling banter. Dia adalah yang mengadakan (menciptakan) hukum alam tersebut ketika Dia menciptakan alam (materi). Di antara hukum dan spesifikasi itu ada yang dapat kita jangkau dengan kemampuan kita.bahwa itu suatu hukum yang diciptakan oleh seseorang. bahwa mereka tidak berinovasi membuat suatu hukum alam tertentu dan mereka hanya menemukannya. Dari sekian hukum atau peraturan dan keistimewaan itu ada yang kita ketahui. Meskipun orang-orang terkemudian mengatakan . dan ada pula yang tidak dapat kita jangkau dengan kemampuan kita.akhirzaman.

Bahkan mereka juga dapat menentukan suatu disiplin ilmu (pengetahuan) di alam ini. Semua qanun atau hukum alam yang baku tersebut adalah perbuatan (ciptaan) Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenakan atau ditetapkan bagi alam. maka manusia tidak akan dapat membangun suatu disiplin ilmu pengetahuannya ataupun dasar-dasarnya. Dan hal itujarang terjadi pada berbagai macam hewan lainnya (hlm. Allah memberlakukan segala hukum alam dan tata aturannya bagi mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat hidup di alam ini dengan nyaman. lalu dia berpaling untuk mengakui kekuasaan atau kemampuannya sendiri.Tuhan terhadap jenis dan macam-macam makhluk. Kemudian mereka pun mencoba mengharmonisasikan kehidupannya dengan hukum alam dan segala aturan tersebut. Jika ada intervensi-keikutcampuran . Sebagai contoh dari pernyataan-pernyataan tersebut. sebagian dari hukum atau peraturan alam itu ada yang diketahui manusia. serta telah diketahui olehnya. singa tidak berubah menjadi gajah. padahal keduanya pun dari satu jenis (spesies).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dihadapi dan dilakukan oleh manusia. Jika ada seseorang yang berkeyakinan bahwa dia dapat menguasai materi dan mampu memperlakukan semaunya. bahkan dia menduga bahwa dirinya mempunyai kekuasaan untuk menguasai materi alam. Sungguh pengakuan atau dugaan tersebut sangat bohong. tanda-tanda istimewa yang membedakan suatu kumpulan makhluk dari kumpulan makhluk alam lainnya.akhirzaman. Kernudian dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya dapat menguasai materi alam ini.sifat-sifat khusus . dan memutuskan http://www. kera tidak berubah menjadi manusia. Bahkan mereka mendasarkan ilmu pengetahuannya kepada hukum alam yang tetap berlaku sesuai dengan peraturannya yang telah Hal.info/ . padahal keduanya satu jenis (spesies). Jika pembicaraan kita dialihkan kepada masalah tumbuhan. Tidak ada tujuan atau kepentingan ilahiyah (ghayah ilahiyyah) yang ikut campur di antara jenis-jenis makhluk atau macam-macamnya. Dan berbagai macam hewan pun mempunyai hukum khusus (spesifik) dan karakteristik . Demikian pula. | 145 ditentukan dengan kaitan atau hubungan yang kuat antara sebab dan akibatnya. Hal. ciri-ciri. dan tidak sedikit yang belum diketahuinya. Kita tidak akan berpaling atau memperhatikan orang yang telah berubah sikapnya dengan kemampuan ilmu pengetahuannya yang terbatas. Dan berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-Nya.yang membedakannya dari yang lain. Dia telah membuat hukum parsial khusus (spesifik). Alam hewan mempunyai hukum atau tata aturan umum. Dan. maka kita pun akan mengetahui bahwa tumbuhan pun mempunyai qanun atau hukum yang umum. Secara bertahap mereka dapat menggunakan dan merasakan aturan alam dan landasan-Iandasannya. Berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-Nya. 159). Dan setiap fashilah atau bagian atau macam dari tumbuhan tersebut mempunyai ciri-ciri khas atau keistimewaan tertentu yang membedakannya dari tumbuhan lainnya yang samasama berada di lingkaran hukum atau tata aturan jenis tumbuhan secara umum.

lalu Kami Jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanamantanaman yang sudah disabit.dengan segenap kemampuan dan kelebihan kami. Hal.info/ . maka tentu saja Allah akan menarik berkah karunia pemberian-Nya yang mengangkat (menghilangkan) segala berkah dari nikmat-Nya. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir (QS. di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. tetapi.dengan perbuatan Allah yang luar biasa (ghair al-'ady) itu . Jadi kita tidak bermaksud . ternyata Allah juga mempunyai perbuatan dan tindakan (pengelolaan) lain yang belum kita kenal dan belum biasa kita lakukan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar keterkaitan alamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya. lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi.berupa penemuan-penemuan ilmiah dan mengetahui hukum-hukum alam yang belum diketahui sebelumnya.sebagai manusia .dengan perbuatan Allah yang luar biasa itu .adalah hal-hal yang telah kami sebutkan itu. tetapi kita (kami) tidak dapat melakukan atau membuat (mendatangkan) yang seperti itu. Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menemukan hal-hal baru dan mendapatkan hal-hal yang asalnya tersembunyi di alam raya ini.s. dan tindakan Allah terhadap materi atau makhluk-Nya yang telah kita kenal.'alam al-mastur). Sebagai contoh. | 146 Dalam kaitan ini. maka otomatis yang dimaksud adalah apa yang kita capai lewat penemuan-penemuan ilmiah dan upaya untuk menghilangkan hijab (tabir) dari hukum yang ada pada alam yang tertutup (al. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yunus 10:24). dan memakai (pula) perhiasannya.akhirzaman. seraya meyakini bahwa dirinya berkuasa karena sebagai tuhan dan bukan lagi hamba.dengan apa yang biasa dilakukan sebagian orang dengan mengadakan kontak hubungan langsung dengan alam-alam yang tidak terlihat (oleh mata). atau membuat tindakan-tindakan (ganjil) atau perbuatan-perbuatan (ajaib) yang tidak dapat dilakukan oleh (umumnya) kami . Kita juga tidak memaksudkan . yang kami maksudkan adalah sesuatu yang lain yang kami pahami dan kami yakini adanya. Jika kita mengatakan bahwa ada perbuatan Allah yang tidak dikenal. Jadi. Perbuatan Allah yang belum kita kenal itu berhubungan dengan materi dan berhubungan juga dengan alam. Disiapkanlah oleh raja Namrudz kayu bakar lalu dinyalakan dengan api yang menggejolak untuk http://www. tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang.perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa itu . Alquran menghikayatkan kisah Nabi Ibrahim a. secara umum. Hal. dan pemilik-pemiliknya menduga bahwa mereka pasti menguasainya. “Sesungguhnya perumpamaan hehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit. Di samping perbuatan Allah yang telah biasa kita lakukan dan kita kenal. sekali lagi kami tidak memaksudkan . Dan alhamdulilldh.

s. Tetapi. Lalu mereka pun ingin melepaskan diri mereka dari ajakan dakwah Nabi Ibrahim a. Mereka menyalakan api yang panas dan mereka menginginkan Nabi Ibrahim a.s. di samping dengan Firaun di Mesir. Atau segala aturan hukum dengan segala sendinya telah siap tetapi ternyata melahirkan hasil yang sangat berbeda dengan apa yang telah dikenal oleh kebanyakan manusia biasa. bahkan oleh makhluk mana pun sepanjang masa di seluruh dunia. dan kondisi hukum alam pun terbukti cocok atau sesuai dengan tuntutan. Maka. Dan upaya untuk sekadar memadamkan api itu telah dikenal dengan mudah oleh manusia biasa sekalipun. Musuh-musuh Nabi Ibrahim a.s. jika segala unsur yang mematikan telah siap. | 147 membakar Nabi Ibrahim a. misalnya ada angin kencang yang berhembus sehingga tidak memungkinkan api untuk menyala atau turunnya hujan yang sangat lebat. Mereka ingin menipu (memperdayakan) Ibrahim. Sedang api juga merupakan unsur alam yang mempunyai hukum alam (kebiasaan) membakar. Nabi Ibrahim adalah sesosok tubuh yang terdiri dari fisik materiel yang dapat terbakar.akhirzaman. Hal. menurut pertimbangan manusiawi." Lalu Kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang paling merugi (QS. dengan kaumnya. Kami katakan.info/ . Tetapi cara-cara atau perantaraan-perantaraan yang belum biasa dilakukan dan bahkan tidak diketahui oleh manusia adalah jika terjadi segala unsur hukum atau tata aturan duniawi telah tersedia lengkap tetapi tidak berfungsi. tetapi ternyata hukum alam. karena Allah hanya memfirmankan.s. Nabi Ibrahim a. juga mengetahui semua spesifikasi atau keistimewaan-keistimewaan alam yang demikian ini. dapat saja ada pertolongan Allah terhadap Nabi Ibrahim a. "Wahai api. Dalam kisah Nabi Musa a. Al-Anbiya' 21:69-70). melalui cara yang telah kita kenal. dengan menggunakan undang-undang atau hukum Tuhan semacam itu. yaitu kebiasaan api membakar itu melahirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditunggu-tunggu dan tidak dikenal oleh manusia. maka pasti terjadilah pembakaran sebagai konsekuensi logis dari hukum alam (kebiasaan). dengan Fir'aun Mesir. Sebetulnya. jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. dilemparkan ke dalam lautan nyala api dan Allah pun tidak memadamkan api. dilemparkan ke dalam lautan nyala api tersebut. kita menemukan berbagai hal yang http://www. Itulah i'jaz yang membuat manusia menjadi lemah untuk melakukannya. Seperti adanya salah satu unsur alam yang tidak berfungsi. Di dalam Alquran juga terdapat kisah Nabi Musa a.s. sedang undang-undang atau hukum alam materiel pun menetapkan bahwa jika ada persambungan (gesekan) antara fisik yang memungkinkan untuk dibakar dengan api yang mempunyai spesifikasi membakar.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. serta dilakukan segala usaha yang biasa untuk melakukan pembakaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan memampuan kepada manusia untuk memadamkan api.s. rupanya cara-cara seperti itu dapat diketahui bahkan telah biasa pula dilakukan oleh manusia biasa.s.s.

berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala . Dia tidak membuat pembalikan jenis sebagai suatu nizham "disiplin'' yang berlaku pada alam secara umum. yakni hari berkumpulnya banyak orang. maka ia tidak bisa bergerak lagi dan tidak ada ihsas (daya rasa). Dia pun tidak menghendaki untuk memalingkan hati manusia yang menyaksikan peristiwa aneh itu dan membelokkannya kepada kesalehan Nabi Musa a. sebab kejadian demikian dapat dicapai oleh kemampuan dan kekuatan manusia. Dan. dengan para tokoh sihir yang menjadi bawahannya. Tetapi ketika tongkat itu berubah menjadi bergerak dan mempunyai rasa. Jika tidak begitu..s. Mulailah mereka mengerahkan segala daya dan kekuatannya untuk melakukan tipu muslihat yang memperdayakan dan menarik hati manusia yang menyaksikannya. Secara alami. maka pasti kita akan tertimpa kebingungan yang berkepanjangan.s. Tetapi hal tersebut belum dikenal oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. ketika dia berkeyakinan bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir.s. seraya menoleh dan mencurahkan perhatiannya kepada ahli sihir. Berkumpullah para ahli sihir dari berbagai penjuru. | 148 betul-betul menyentuh kalbu dan menarik perhatian kita. Pembalikan jenis dan macam makhluk hanyalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Fir'aun ingin mengalahkan hujjah Nabi Musa a. maka tongkat itu telah mendapatkan ciri khusus yang ada pada hewan. Nabi Musa a. Yaitu. Justru.s. Bahkan terputuslah hubungannya (dengan gerak dan daya rasa). Hal. Para ahli sihir itu merasa lebih kuat karena mendapat motivasi dari Raja Fir'aun.s. sendiri yang tampak merasa takut ketika menyaksikan tali-temali dan tongkat-tongkat-terbayangkan padanya dan pada orang-orang yang hadir di situ . Ketika tumbuhan mengering. merasa takut bukan oleh perbuatan ahli sihir itu.akhirzaman. tetapi .s. Sehingga. Yakni. ketika Dia tidak melepaskan tongkat-tongkat dan tali-temali dari materi yang menutupinya.oleh kuatnya pengaruh sihir terhadap para hadirin yang menyaksikan. Dengan kecerdasannya sebagai nabi.s. karena yang demikian juga termasuk hal yang biasa disaksikan oleh kita setiap hari. ketika ada perhatian dan intervensi (keikutsertaan pengaruh) Tuhan.info/ . Nabi Musa a. Alquran Al-Karim menghikayatkan kepada kita mengenai diri Nabi Musa a. memilih waktu untuk pertemuan itu. seperti tongkat itu. Bahkan mereka juga berpaling dari Nabi Musa a. tongkat itu berubah menjadi ular. Mereka bersiap-siap untuk menampilkan keahliannya dengan mengemban tugas dari Fir'aun seraya diiming-imingi hadiah yang sangat menarik yang memperdayakan mereka. Lalu dia menetapkan suatu perjanjian untuk mempertemukan Nabi Musa a. Di sini terjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi manusia berupa perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. yaitu dengan menjadi ular. Dan boleh jadi kita hidup tanpa ketetapan dan tujuan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. http://www. jenis tongkat itu berubah dari ciri spesifiknya ke ciri spesifik khusus yang ada pada benda lain.Wallahu a'lam .seakan-akan merayap dengan cepat lantaran kemampuan tipu muslihat (sihir) para ahli sihir.

terbayang kepada Musa seakan-akan merayap dengan cepat. "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. atau berbeda dengan pengaruh dari suatu hukum yang diketahui oleh ilmu para ulama (sarjana). Tetapi Dia melakukan sesuatu yang berbeda (bertentangan) dengan suatu hukum atau peraturan. berkata. dan http://www. Oleh karena itu. tampillah segala tanda dan ciri jenis makhluk baru pada bentuknya yang paling sempurna. atau kamikah yang pertama kali (orang yang) melemparkan?" Nabi Musa a. Suatu taslim atau penyerahan diri yang menyerupai taslim (penyerahan). seraya menyadari sepenuhnya akan kelemahan diri dibandingkan dengan ke-Mahakuasa-an Allah Subhanahu wa Ta'ala. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). "Silakan kalian melemparkan (dahulu)!" Maka tiba-tiba tali-lali dan longkal-tongkat mereka. Thaha 20:65-69). apakah engkau akan melempar dahulu. lantaran sihir mereka." Berkata Fir'aun. Bahkan hal itu dapat diketahui oleh orangorang awam dengan dzauq (feeling/perasaan) mereka dan pemanfaatan terhadap pengaruh dari perbuatan Allah tersebut. Kami berkata.s.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. "Hai Musa. kita menemukan taslim (penyerahan diri dan sikap mengalah) terhadap perbuatan yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut secara langsung. | 149 Ketika tongkat Nabi Musa a. Mereka berhata. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. Ketika Allah melakukan perbuatan-Nya yang belum kita kenal sebagai upaya pertolongan terhadap salah seorang hamba-Nya. seraya berkata. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: “Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. tidak mengandung hal-hal yang perlu diperdebatkan atau didiskusikan. Hal. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.s. dan bukan sihir. Dia tidak melakukan sesuatu yang rumit bagi pemikiran orang-orang yang menyaksikannya dan tidak mempengaruhi suatu qanun (hukum). dan ketaatan terhadap apa yang mudah dipahami oleh akal. Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal-balik.akhirzaman. Penciptanya. Apalagi ketika dia membuka mulutnya lalu menelan semua hasil pengaruh daya khayal dan sihir para ahli sihir. dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma." (QS.info/ . Dan terlihatlah bahwa itu hanya merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itulah taslim atau penyerahan diri yang menunjukkan kepuasan akal karena telah mencapai ma'rifatullah. ''Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. berubah menjadi jenis lain (ular besar). "Janganlah kamu takut. dari mana saja dia datang. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). atau dengan perasaan mereka terhadap segala pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.

" Mereka berkata.akhirzaman. baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya). Jika kita renungkan segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sampai di sini kita bertanya. perbuatan luar biasa tersebut sangat berkaitan dengan hukum materiel (alam) atau dengan hukum kehidupan duniawi. maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. | 150 sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang paling pedih dan kekal siksanya. jelaslah bagi kita mengenai dua macam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikemukakan itu. Atau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan perbuatan-Nya yang luar biasa itu mengikuti hukum yang tidak sejalan dengan metode atau cara yang telah dikenal oleh akal kita. Dan Allah lebih. Tetapi Allah tidak memperlihatkan secara jelas pengaruh atau bekas yang ditimbulkan dari perbuatan-Nya itu. "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami. seperti yang diungkapkan atau dihikayatkan Alquran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah yang suci. dan pengaruhnya telah biasa kita rasakan. ketika menetapkan beberapa syarat mukjizat. Tetapi para ularna juga berbeda pendapat. yakni di luar kebiasaan kita sebagai manusia. Berdasarkan contoh tersebut dan penjelasan yang lalu. Artinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami." (QS. antara lain menyebutkan bahwa mukjizat itu mesti berbeda dengan kebiasaan (luar biasa). agar Dia mengampuni kesalahankesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakuhannya. hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa yang menyaksikan mukjizat itu. jika mukjizat itu ternyata ditakdirkan (ditentukan) bagi nabi yang akan dikuatkan dengannya atau rnukjizat tersebut di atas kemampuannya juga. Syarat keluarbiasaan mukjizat tersebut rupanya belum begitu jelas bagi kita. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami. Dengan demikian. Jika kita dalami dan kita pahami rahasianya. di manakah letak mukjizat dari dua macam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apakah mukjizat itu berada pada lingkaran perbuatan yang telah biasa kita kenal dan lakukan? Atau berada di lingkungan perbuatan yang tidak biasa kita kenal dan lakukan? Para ulama. Atau juga berhubungan erat dengan segala hukum alam (al-kawn) dan peraturan makhluk yang ada di dunia ini.info/ . Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. kita paharni keadaan atau kondisinya. Apa http://www. Thaha 20:70-73). kita akan menemukan bahwa perbuatan-Nya itu termasuk apa yang telah disebutkan di atas. di samping berkaitan juga dengan segala alat (media) ilmu pengetahuan yang biasa kita kenal. jelaslah bagi kita bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum terbiasa kita lakukan dan belum kita kenal itu ternyata berhubungan erat dengan qanun (hukum) yang telah kita kenal. Hal.

serta keistimewaan tertentu baik untuk mukjizat. (luar biasa atau berbeda dengan kebiasaan) bagi mukjizat yang dijadikan salah satu syarat atau salah satu keistimewaannya itu. sebenarnya merupakan suatu qaid (pengikat atau syarat) yang belum jelas batasannya. kata-kata "luar biasa" atau khariq lil'adah itu mengandung muatan umum yang perlu dibatasi dan dijelaskan lebih lanjut. Sementara menurut mazhab lain. di sini kami akan menegaskan bahwa qaid (syarat) khariq lil-'adah. hal itu dapat terjadi pada para nabi yang sangat luar biasa dan pada selain nabi yang luar biasa. bahwa tidak akan terjadi khawariq lil. Bagaimanapun. apakah akan kita terima atau kita tolak? Al-Mu'tazilah menetapkan dengan tegas dan pasti (hasim) mengenai permasalahan "keluarbiasaan mukjizat" itu. problema ini membawa para pakar Islam untuk berbeda pendapat dengan perbedaan yang sengit. akan kita tolak secara total atau kita terima? Apakah keramat atau karamah para wali itu akan kita tetapkan dan kita terima atau akan kita tolak pula? Demikian pula. apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang yang lebih cerdas lagi. Orang yang sangat cerdas dan pandai dalam berbagai penemuan-penemuan baru yang ilmiah. yang sebetulnya bukan mukjizat. sering melakukan atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dikenal oleh orang yang lebih lemah kemampuannya daripada dia. Kita akan bicarakan hal-hal tersebut pada bagian yang akan datang. ada pembedaan dan kriteria. tetapi tidak dikenal dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang.akhirzaman. Sebab pembahasan mukjizat dari sisi keluarbiasaannya pasti akan berhubungan secara langsung dengan segala macam yang luar biasa.info/ . apakah hal-hal luar biasa yang terjadi pada para ahli sihir itu akan kita terima atau kita tolak mentah-mentah? Dan keluarbiasaan-keluarbiasaan lainnya yang dipertontonkan oleh sebagian orang. Hal. khususnya yang bukan mukjizat. dan belum tampak maksud dan tujuannya. maupun yang lainnya. Sampai saat ini.'adah "yang luar biasa" kecuali untuk para nabi a. kami belum mendapatkan seorang pengarang pemikiran Islam yang mampu memberikan definisi "keluar-biasaan" mukjizat tersebut dan menjelaskannya secara rinci. Tetapi. khususnya jika dikaitkan dengan kemampuan kebanyakan manusia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Apakah hal-hal luar biasa itu. satu hal yang pasti. dan ini tampaknya banyak sekali. | 151 yang mereka inginkan dan maksudkan dengan keluarbiasaan mukjizat tersebut?·Sebab penemuan-penemuan ilmiah (yang baru) juga sering dinilai sebagai sesuatu yang luar biasa. Perbedaan-perbedaan tersebut berhubungan dengan beberapa objek masalah. maka sebagian pemikir http://www. Artinya. Tetapi yang jelas. Ketika qaid tersebut dalam kondisi sulit atau rumit seperti itu.s. bahwa sifat keluarbiasaan mukjizat yang terjadi pada para nabi dan rasul itu tidak akan sama dengan sifat keluarbiasaan penemuanpenemuan baru yang didapatkan oleh orang-orang selain para nabi dan rasul. Jadi.

ayat-ayat yang berkenaan dengan penampilan mukjizat para nabi a. qaid tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam nash-nash syariat Islam yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan rujukan utamanya) ataupun yang tidak mu'tamad. menjadi kebiasaan bagi para nabi lainnya. tampaknya ini salah seorang dari kelompok pemikir Muslim aliran ini. Alquran. meski hal itu tidak berarti bahwa semua yang luar biasa itu pasti tanda kenabian. Sebab. bahwa perbuatan atau tanda seperti itu tidak biasa terjadi pada umumnya anak Adam. hadits.'adah itu merupakan masalah yang nisbi atau relatif. bahwa tanda kenabian (mukjizat) itu mesti khariqah lial.s. http://www. Sebab nubuwwah (kenabian dengan segala keluarbiasaannya itu) menjadi kebiasaan bagi para nabi a. Dengan pengertian. bahwa penyifatan tersebut tidak sempurna atau tidak berpengaruh. Tetapi kita menolak mentah-mentah beberapa problema dan hukum yang ditetapkannya. para nabi dan yang bukan nabi bersekutu dalam ciri atau tanda istimewa tersebut.'adah itu cukup rumit dan tidak jelas karakteristiknya ketika istilah tersebut dipergunakan oleh para ulama pemikir Islam. Sebab.info/ . Demikian pula kita menolak pendapatnya yang menyatakan bahwa peristilahan tersebut tidak dipergunakan oleh Alquran Al-Karim. Dan dari sisi lain.akhirzaman. yang diwakili oleh sebagian pemikir Muslim.s. Justru. Menurut Ibn Taimiyyah.s. Kelompok ini. tetapi hanya nisbi saja. merupakan mukjizat. umpamanya. sebagian ulama berkesimpulan. itu semuanya mengandung muatan keluarbiasaan. | 152 Islam ada yang menolak qaid itu mentah-mentah. kita akan menemukan bahwa keluarbiasaan yang dilekatkan pada seorang nabi. Kami juga telah menjelaskan pada kesempatan lain.'adah (luar biasa) atau tidak luar biasa.. qaid tersebut tidak mengandung muatan umum atau spesifik (khusus). Jika ayat Alquran itu dijadikan sebagai sesuatu yang khariq lil. Oleh karena itu. ataupun ulama salaf. jika kita cocokkan permasalahan tersebut dengan problematika nubuwwah (segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian). Dan hal demikian tidak terdapat pada orang-orang selain para nabi. pada hakikatnya. Kita menolak pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa masalah khariqah li-al. apalagi harus menjadi kebiasaan. Kita setuju dengan pendapat Ibn Taimiyyah bahwa peristilahan khariqah li-al. meski jika dikenakan kepada selain para nabi menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal. tanda kenabian mesti khariqah li-al. jika ditinjau dari satu sisi. Jika menjadi sesuatu yang biasa bagi umumnya anak Adam.'adah "luar biasa".Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. itu suatu penyifatan atau penentuan sifat yang tidak dilakukan oleh Alquran. Jadi. Sebab jika kita perhatikan Alquran.'adah "luar biasa". sampai pada kesimpulan bahwa istilah khawariq lil. maka hal itu tidak menjadi ciri spesifik atau khusus bagi nabi a. tetapi manusia biasa telah biasa membaca dan memahami maknanya. Mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gaib berupa informasi ma'shum (untuk menjaga diri) itu hanya khusus bagi para nabi a.'adah "luar biasa" itu bukan qaid yang pasti. meski tidak terang-terangan menggunakan istilah tersebut.s. meski tidak biasa bagi kebanyakan manusia biasa.

Misalnya. meski dapat memecahkan sebagian masalah yang sulit. dalam Alquran kita menemukan bahwa orang yang menggunakan jasa jin itu pasti orang yang mempunyai etika tidak sehat. "Sesungguhnya rasul . Menurut beberapa ayat. Al-Amidi berkata. Dengan demikian. mesti melakukan kebohongan terus-menerus. langkah hidup yang menyimpang. | 153 Jadi jelaslah. termasuk para nabi dan rasul. Tetapi titik persamaan pendapat jumhur ulama tersebut. Ketika ahli sihir menggunakan jasa para jin atau didatangi setan-setan. http://www.itu hanya mendatangkan mukjizat yang tidak dapat dijangkau oleh akal secara mandiri. juga menyisakan sisi-sisi lain yang masih rumit.setan-setan .info/ . sebetulnya. dan mempunyai fitrah jahat. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jadi Ibn Taimiyyah keliru dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan khariqah li-al.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Dan itu jelas bertolak beLakang dengan tabiat nubuwwah "kenabian".'adah pada mukjizat para nabi a.” (QS. Tetapi. sesungguhnya dia telah melakukan berbagai hal yang luar biasa dan di atas kemampuan akal manusia. yang menjadi inti perbedaan pendapat para ulama itu berkisar pada masalah kerumitan (al-gumudh) dalam penggunaan istilah khariqah li-al.'adah mu'jizat. Tetapi perbuatan luar biasa macam itu tentu saja tidak termasuk ke dalam wilayah dan medan mukjizat. yang perlu dipikirkan secara mendalam. Bagaimanapun. sehingga mencakup semua jenis manusia. yang menjadi titik persamaan pendapat kebanyakan ulama berkisar sekitar pemahaman umum. orang yang rajin memikirkan makna dan kandungan ayat-ayat Alquran akan menemukan bahwa berkah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan permasalahan seperti itu berlarut-larut tanpa pemecahan. bahwa mukjizat yang semestinya di atas kemampuan akal manusia dan melebihi kemampuan manusia itu menggunakan kata insan "manusia" secara mutlak.akhirzaman. terdapat beberapa kriteria spesifik yang terdapat pada mukjizat dan tidak terdapat pada hal-hal lain yang tampak luar biasa. Dan semestinya beliau memperbaiki kekurangannya dan bukan mempertahankannya dengan melontarkan berbagai argumentasi yang tidak tepat. “Mereka . Hanya saja. AsySyu'ara 26:222).s. Mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. yakni jin untuk masalah sihir ini atau setan-setan. Dan syumuliyyah "cakupan" kandungan kata tersebut yang tampak dari sifatnya yang mutlak. Hal. untuk membedakan keluarbiasaan sihir tersebut dengan mukjizat mesti diletakkan beberapa qaid atau ikatan dan pemahaman (tanda-tanda). Demikian pula yang menjadi perantara ma'rifah (mengetahui hal-hal gaib).utusan Allah .

adalah dengan mencuri-curi informasi (istiraq as-sama') dan mengintip serta memperhatikan informasi dari alam arwah. Dan kita harus mencari http://www. Sebagaimana hal tersebut telah diungkapkan dalam Alquran.setan-setan . Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Hal. atau orang yang mengintip informasi itu diberi kesempatan untuk mendengarkan. Kerancuan masalah karakteristik mukjizat dengan adanya unsur-unsur keluarbiasaan yang dicapai oleh sebagian ahli sihir dengan menggunakan jasa jin itu tidak terbatas kepada adanya kemampuan jin untuk mengetahui informasi gaib dan memberitahukannya . sedang para peserta majelis itu tidak menyukainya. Hal tersebut tercantum dalam surah Al-Jinn. Setelah mereka mengetahui hal itu. Tetapi sekarang. Tetapi kebengkokan sifat pun tidak merupakan satu-satunya dalil yang membedakan perbuatan luar biasa ahli sihir dari mukjizat para nabi a. “Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). “Mereka . Asy-Syu'ara 26:222).” (QS. Tetapi. Hal. jin atau setan.dan itu telah berakhir dengan ditutupnya kenabian.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa.info/ . mengumpulkan inforrnasinya bagaikan seseorang yang ikut nimbrung masuk dalam suatu majelis agar mendapatkan informasi. yakni dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. | 154 Jadi.” (QS. Al-Jinn 72:9).akhirzaman. Asy-Syu'ara 26:222). bahwa perantara untuk mendapatkan ma'rifah atau inforrnasi melalui cara mengintip dan memperhatikan alam ruh yang menjadi ciri khas jin itu telah terhalang dengan diutusnya nabi penutup. kita masih bisa mempelajari masalah tersebut secara objektif.setan-setan . barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya) (QS. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. masih ada unsur lain yang berhubungan dengan sisi praktis yang dapat disaksikan oleh mata manusia dan dapat pula dirasakan dengan alat perasa apa pun. Alquran Al-Karim dengan terang-terangan menegaskan lewat lisan (perkataan dan pengakuan) jin. Macam keluarbiasaan yang dimaksud di sini adalah kebengkokan (kejelekan) sifat. Jika para peserta majelis mengeraskan pembicaraannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sandaran jin atau setan untuk mendapatkan ma'rifah (mengetahui berbagai hal) atau sebut saja informasi. maka informasi yang didapatkannya penuh dengan dusta dan dicampuri pendapat pribadi jin dan setan itu.s. Yang jelas. maka benarlah segala informasi yang mereka dapatkan dan sebarluaskan dari para peserta majelis itu. mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa (istimewa). “Mereka . jika mereka merendahkan suaranya atau yang mengintip informasi itu tersesat. sebagai perantara manusia jahat untuk mendapatkan informasi itu. Ternyata.

info/ . Kita belum pernah mendengar atau menyaksikan ada seseorang yang menggunakan jasa jin untuk memperlakukan suatu hukum alam dengan bentuk (cara) yang bertentangan dengan yang telah dikenal manusia. dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka." Berkata 'lfrit yang cerdik . Dan barangsiapa yang kufur (tidak bersyukur) maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya dan Mahamulia (QS. sebetulnya semua yang dilakukan jin itu hanya merupakan pemanfaatan atau pelaksanaan hukum alam dengan ukuran (kemampuan) yang diberikan kepada mereka. sehingga diakui oleh orang-orang yang menyaksikannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebagai contoh. yaitu ahli ilmu yang diberi kekuatan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan materi melebihi apa yang dilakukan dan dimiliki oleh jin. "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. ketika manusia menggunakan jasa jin untuk urusan-urusan konkret. siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tetapi. Ketika Nabi Sulaiman a.akhirzaman.s. sesungguhnya aku benar-benar kuat (untuk membawanya) lagi dapat dipercaya. An-Naml 27:3840). Dan hal itu kadang-kadang dapat dipenuhi oleh jin atau setan. dia berkata. Hal. Sebenarnya. kita belum pernah mendengar seseorang yang meminta bantuan jin untuk membuatnya mampu bertahan lama dalam api tanpa terbakar dalam kondisi api menyala-nyala. Bukankah ada hamba Allah dari kalangan manusia. jin hanya mampu memadamkan api supaya tidak membakar manusia dengan kecepatan memadamkan http://www. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang konkret yang membedakan mukjizat dari yang lainnya yang mempunyai ciri keluarbiasaan. apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). "Hai pembesar-pembesar.dari golongan jin. Paling banter." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pengaruh materiel dari yang dicapai oleh jasa jin. | 155 Sebenarnya. apa yang diinginkannya? Umpamanya. kita akan mendapatkan bahwa hal itu sebenarnya sejalan dengan hukum alam." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya. maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri." Dan barangsiapa yang bersyukur. jika contoh seperti itu kita uraikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirrnan. hal itu tidak disebut mukjizat untuk dirinya. “Berkata Sulaiman. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Hal. dia menginginkan jin untuk membawakan benda materiel yang berat dari tempat yang jauh dalam jangka waktu yang sangat singkat melebihi kemampuan manusia. menggunakan jin untuk kebutuhannya. hal tersebut merupakan hal yang biasa karena jin diberi kekuatan dan kelembutan (baca: kehalusan) fisik yang lebih daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi. "lni termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku.

Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang menakjubkan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu. kamu tidak http://www. Sebab. Hal. dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. memadamkan api kebakaran termasuk yang sangat mudah untuk dilakukan. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang lebih cepat daripada yang dilakukan oleh manusia. pelaksanaan dan pemanfaatan hukum alam dengan bentuk pelaksanaan yang lebih cepat dan dengan teknik yang lebih utama. Dalam Alquran juga kita dapatkan adanya tantangan untuk melaksanakan perintah yang dilontarkan kepada manusia dan jin. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Juga dengan menggunakan gaya atau teknik yang melebihi kemampuan manusia. tetap tidak disebut sebagai suatu i'jaz (melemahkan kemampuan manusia). Hai kaum kami. | 156 . tidak disebut sebagai mukjizat. Mereka semua didatangi oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Hai jamaah Jin dan manusia. "Hai kaum kami. Al-Jinn 72:1-2). maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya). Mereka berhata. dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi. lalu mereka berkata." (QS.akhirzaman. Dernikian pula hasilnya. maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. maka lintasilah. Tetapi hal itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam (sangat luar biasa). "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya). “Katakanlah (hai Muhammad). Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah. Ar-Rahman 55:31). sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Mereka ditantang dengan kemampuan mukjizatnya untuk mendatangkan yang sepertinya. Selanjutnya pada ayat berikutnya disebutkan. (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar. “Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan Jin kepadamu yang mendengarhan Alquran. Bahkan. Dan sesungguhnya kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami" (QS. "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (Alquran). terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Jin sebetulnya seperti manusia. lalu kami beriman kepadanya. di alam modern sekarang. hai manusia dan jin (QS. Mereka pun sama-sama menjadi sasaran dakwah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Al-Ahqaf 46:29-32). Dalam surah Al-Jinn disebutkan.info/ Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. memadamkan api itu termasuk sesuatu yang telah dikenal oleh manusia. lalu mereka berkata.

Dan hal itu tidak akan terbukti kecuali dengan firman Allah atau yang menggantikannya. atau dapat memindahkan barang-barang berat dalam jangka waktu yang sangat cepat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dan nabi. justru penantangan dengan mukjizat yang dapat menggantikan kedudukan (peran) firman Al-Haq (Allah Subhanahu wa Ta'ala). Karena. tidak menghalangi kemungkinan Allah memberlakukannya ke tangan seorang malaikat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (QS.info/ .akhirzaman. Hanya mungkin saja kita akan mengatakan. Sehingga. Dan hal ini tidak menjadi masalah karena malaikat tidak termasuk dalam wilayah atau lingkungan pelaksana risalah. maka tidak ada faedahnya untuk membuktikan suatu perbuatan yang sebenarnya mampu mereka lakukan. seperti burung dan hewan-hewan yang biasa mengangkat barang berat. Kaum jin itu berada pada daerah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga para nabi lainnya. bahwa malak (baca: malaikat) mungkin dapat melakukan apa yang dilakukan atau diperlihatkan oleh para nabi. Atau sebagai pembebanan dalam rangka melaksanakan suatu perintah yang harus dilakukan olehnya. Karena malaikat itu tidak berkepentingan dengan risalah. tidak pernah menantang malaikat sebab tidak ada faedahnya bagi nabi untuk menantang malaikat." Pernyataan seperti itu berguna untuk kepentingan pelaksanaan risalah yang diemban setiap rasul. dengan mukjizatnya. sebetulnya. "Betul hamba-Ku dalam apa yang disampaikannya dari-Ku. | 157 http://www. khususnya berupa Alquran AlKarim. Hal. Jika ternyata mukjizat yang dibawa oleh nabi itu berbeda (bertentangan) dengan apa yang dikenal oleh manusia dan jin.s. Dalil-dalil tersebut mestinya cukup menegaskan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu jauh berbeda dengan apa yang didatangkan oleh manusia dan jin. Mereka juga tertantang dengan tantangan mukjizat Nabi. Di sini terdapat titik terang dan benang merah yang jelas bahwa apa yang dibawa oleh nabi itu. Hal. Dan yang menjadi masalah bukan penantangan itu sendiri. Ayat-ayat Alquran Al-Karim tersebut menunjukkan bahwa jin masuk ke dalam wilayah lingkungan risalah bersama-sama dengan manusia. jika hal itu dianggap oleh Allah sebagai suatu tugas atau kewajiban malaikat. sehingga dia dapat terbang ke udara. kemampuan terbang ke angkasa dan memindahkan barang-barang berat dalam waktu singkat itu telah ditakdirkan kepada binatang lain. maka tentu lebih berbeda lagi dengan apa yang biasa dikenal dan dilakukan oleh makhluk-makhluk lain yang mempunyai derajat lebih rendah daripada jin dan manusia. secara akal (rasio). Ar-Rahman 55:33). dia berhasil menggiring manusia untuk mengikuti jalan hidup yang ditetapkan Allah yang dibawa oleh para nabi a. Hewan-hewan itu diberikan kemampuan-kemampuan khusus oleh Allah. Kita belum pernah mendengar seorang nabi menantang. untuk mernperkuat kenabiannya.

kita dapat menarik konklusi bahwa apa yang dibawa atau didatangkan oleh nabi-nabi a. http://www. yang berupa hal-hal luar biasa. Dari situ.akhirzaman. sebagaimana nabi menggunakannya dalam kondisi kritis (al-halah al-iftira-dhiyyah). Dari berbagai muqaddamah (premis minor dan premis mayor) tersebut. itu tidak didasarkan kepada penggunaan hukum materi alam yang terpendam menurut bentuknya yang telah berlaku. Kita telah mengetahui bahwa jin dan manusia telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti hukum yang ditetapkan Allah pada materi.s. yang ditaati di sana (alam malaikat) lagi dipercaya. juga mesti berbeda (bertentangan) dengan yang mereka kenal dan lakukan. Hal. maka mukjizat tersebut akan menjadi taruhan yang mencelakakan masa depan dakwah secara total.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mungkin termasuk yang tidak perlu diingatkan ialah bahwa Allah menggunakan jasa sebagian malaikat untuk menyampaikan risalah atau manhaj Allah (jalan hidup manusia) kepada rasul atau utusan Allah untuk disampaikan lagi kepada sasaran dakwahnya dalam banyak kesempatan. juga tidak berdasarkan tata aturan atau disiplin yang telah diketahui. Juga wajar jika kita mengatakan bahwa mukjizat para nabi a. yang mempunyai Arasy. yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah.info/ .” (QS. Allah pun memberikan kemampuan kepada otak dan kekuatan mereka untuk mengungkapkan hukum-hukum yang masih terpendam serta mengetahui keterkaitan sebab dengan akibat yang masih belum tampak bagi manusia. Dan Alquran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Sesungguhnya Alquran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril a.s. Apalagi jika para ulama itu dapat menggunakan (mengikuti) hukum tersebut dengan mudah sekali. At-Takwir 81:19-25). yang mempunyai kekuatan. jika para ulama atau sarjana sains dapat mengungkap hukum tersebut mengikuti metode yang telah biasa mereka kenal. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.). Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Jika tidak demikian. berupa mukjizat itu mesti di atas kemampuan manusia dan jin. maka dakwah yang disampaikan para nabi itu tidak akan diterima oleh manusia. | 158 Berikut ini ada suatu perbedaan penting yang diungkapkan Alquran untuk menguatkan perbedaan-perbedaan antara apa yang dibawa nabi dengan apa yang diperlihatkan manusia lainnya. Hal. Dengan kata lain.s. serta jauh melebihi kemampuan makhluk-rnakhluk lain yang mempunyai derajat lebih rendah daripada manusia dan jin. adalah wajar jika kita mengatakan bahwa mukjizat para nabi itu bukan dari jenis pemanfaatan atau penggunaan hukum materi (alam) menurut bentuknya yang telah dikenal.

maka pada saat itu manusia lebih tertarik untuk menaati apa saja yang dibawa oleh nabi a. Mukjizat. Sehingga. ihanah. hukum (qanun) yang menjadi sasaran harus dipahami oleh para sarjana sains sebagai sebab-sebab dan hasil-hasil konklusi. ilmu. Tetapi. | 159 Inti dari bahasan tersebut ialah bahwa mukjizat itu tidak datang melalui metode perbuatan Allah yang biasa diterapkan kepada alam dengan mengikuti hukum kausalitas (sebab akibat). dan pengaruhnya bercampur dengan instink semua orang awam. tetapi Allah belum (tidak) memperlihatkan kepada makhluk-makhluk-Nya dan belum memungkinkan bagi mereka untuk memanfaatkannya. serta tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku pada alam setelah tersedia segala sebab-sebabnya. Sebetulnya apa yang telah kami sebutkan harus dianggap cukup untuk menjelaskan tujuan utama dan maksud penting dari apa yang kami inginkan. ma'unah. pelaksanaan mukjizat pun benarbenar menggantikan firman Allah. “Benar hamba-Ku pada setiap apa yang disampaikannya dari-Ku. lalu apa hubungan dan kaitannya dengan mukjizat?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat banyak peristilahan seperti sihir.” Berdasarkan berbagai pernyataan dan bahasan yang lalu. sebetulnya. sesungguhnya mukjizat itu tidak mengikuti hukum alam disertai kondisi-kondisi yang cocok.info/ . kebenarannya diterima oleh hati mereka sebagai suatu akidah atau keyakinan yang tidak mengandung keraguan dan tidak mengundang perdebatan.s. "Apakah ada hal-hal luar biasa (khawariq lial. Dan mukjizat itu datang mengikuti cara perbuatan dan pengetahuan lain dan melalui metode perbuatan dan pengetahuan yang baru. Ketika nabi memanfaatkan hukum dengan cara yang kontradiktif dan mungkin tidak mengikutinya secara total padahal kondisi-kondisinya telah lengkap dan siap dipergunakan. dan kemampuan-kernampuan rasio yang memungkinkan mereka dapat mengungkapkan berbagai hukum alam dan memanfaatkannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal.'adah) yang dicapai oleh orang-orang selain para nabi? Jika ada.akhirzaman. Dia telah mengaruniakan kepada makhluk-Nya kekuasaan. Kami akan mengemukakan sebagian peristilahan tersebut untuk kemudian http://www. Tetapi para ulama salaf menyebutkan banyak hal dan menyebarluaskan berbagai problematika yang semuanya bermuara pada satu pertanyaan. Jadi. keramat atau karamah. kami ingin mengetahui hakikat dan sifat mukjizat. dan lain-lainnya. Dan. Mukjizat juga menggunakan atau memanfaatkan kaidah dan hukum yang berbeda atau bertolak belakang dengan hukum alam yang berlaku bagi kebanyakan manusia biasa yang bukan nabi. dan bagaimana pula mukjizat materiel dapat menunjukkan kebenaran seorang nabi. tidak memanfaatkan hukum alam apa pun dengan cara yang kontradiktif.

pokok-pokok khusus yang dapat dipahami. sihir adalah tahhyil atau pengkhayalan (penipuan dengan khayal) yang dapat menipu pandangan manusia. maka jiwa akan memberikan sejumlah informasi yang berlebihan atau yang tidak berjalan secara wajar menurut tabiatnya. Hal. Mungkin juga di situ ada suatu penyebab yang menimbulkan kekurangan dalam keseimbangan badan. Boleh jadi sebagian sihir merupakan pengaruh arwah (ruhruh) dan pengaruh at-tanwim al-maghnathisy (obat bius). Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah (kepada hamba-hamba-Nya). "pandangan halus dan samar". menurut orang-orang yang mengakui eksistensinya.ialah setiap yang halus dan samar pengambilannya. Hal ini seperti diisyaratkan Alquran.info/ . Hanya saja. sehingga terlihat pada mereka apa yang tidak terjadi sesungguhnya. Hal itu dapat diumpamakan seperti suatu kuman yang rela berada di situ atau suatu virus yang menimpa badan dan mengurangi keseimbangannya padahal sebenarnya tidak ada kuman. sebenarnya sihir itu didasarkan kepada suatu keahlian atau keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. "Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir karena menarik perhatian. Seperti dikatakan: 'ayn sahirah. Jadi. "Silahkan kamu sekalian melemparkan (dahulu). Dia mengatakan: (1) Sihir. Karena sihir menurut pernyataan ini mempunyai kaidahkaidah tertentu. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. | 160 Sifat Sihir Sifat atau ciri-ciri spesifik sihir atau karakteristiknya. 1. adalah seperti yang dijelaskan oleh salah seorang sarjana (ulama) peneliti dan pembahas. keahlian atau keterampilan itu tampak halus. Thaha 20:66). Itulah ringkasan secara global mengenai ciri-ciri sihir menurut orang-orang yang http://www. bahkan melahirkan penyimpangan terhadap tata aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menjelaskan kaitannya dengan mukjizat.akhirzaman." (2) Menurut konsepsi Alquran. dan bahkan ada guru dan pakarnya." Tiba-tiba talitali dan tongkat-tongkat mereka terbayang pada Musa seakan-akam merayap dengan cepat. Jika indera manusia telah terpedaya dan terpengaruh. khusus. dan lembut serta disandarkan kepada isyarat dalam mempengaruhi indera dan memperdayakannya. Timbullah dalam jiwa suatu pengaruh tertentu secara terus-menerus sehingga melahirkan suatu perasaan rela atau suatu ikatan yang menetap. “Musa berkata. lantaran (kekuatan) sihir mereka (QS. Hal.secara etimologis. (3) Sihir berupa hilah (siasat atau tipu muslihat) dan sulap (sya 'wadzah) atau berupa keahlian atau keterampilan 'ilmiah (shina’ah ilmiyyah) yang samar dan diketahui oleh sebagian orang.

info/ . Dengan demikian. Sifat sihir semacam itu tampak longgar dan dapat dimasuki halhal baru. Kemudian hal ini dijadikan alat untuk menetapkan dan mengokohkan kenabian para nabi. Itulah kaidah umum. atau dia mengalami sesuatu yang tidak sejalan secara normal dengan hukum-hukum alam tersebut. Para tokoh agama meyakini dan mempercayai ini semua. sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu. bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau tidak memberlakukan hukum-hukum alam ini atau sebagiannya dalam kondisi-kondisi khusus. seperti obat bius (at-tanwim al-maghnathasy). Materi fisik manusia juga mernpunyai hubungan yang bergantian dengan alam raya yang luas ini. Hal. bahwa dia hidup di bawah kondisi-kondisi sakit. Sihir dan Kedokteran Para sarjana fisika dan sarjana anatomi. yaitu Allah Yang Mahaagung. maka fisik materiel tersebut berarti menjalani kehidupan yang normal (biasa). Dan jika sebabnya tidak ada. jika ada suatu sebab. Tetapi mereka beserta sebagian filosof berpendapat bahwa permasalahan hukum kausalitas itu merupakan hubungan keterikatan yang biasa (irtibath 'ady). para wali dan lain-lainnya. dan dia dijadikan untuk mengikuti hukum tersebut. atau mungkin tidak mengikuti hukum-hukum alam secara total. kaidah-kaidah. | 161 2. bersaksi bahwa alam dunia ini semuanya berjalan mengikuti hukum atau tata aturan yang lengkap. serta orang-orang yang menggeluti berbagai disiplin ilmu dan keahlian (keterampilan) yang berhubungan dengan alam materi dan khususnya alam hewani. dan 'ilal (sebab dan akibatnya atau kausalitas) yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka kita menganggapnya atau menghukuminya. Sedang materi fisik manusia termasuk yang dikandung kaidah umum tersebut. hal itu dapat diperluas. dan ia menjalani perikehidupan yang tidak normal atau tidak biasa (yumarisu hayat ghairi 'adiyyah).akhirzaman. Adapun jika tiba-tiba datang kepadanya sesuatu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengakui eksistensinya. yang mereka sebut dengan nama muqaddas (yang disucikan). Sehingga. tidak sebatas mukjizat para nabi. maka akibatnva pun tidak ada. http://www. Hal. pasti ada akibat yaitu obat. menghadirkan arwah. yang tunduk kepada sejumlah hukum-hukum umum dan hukum-hukum khususnya. yang menurut sebagian ahli (pakar) disebut mukjizat. misalnya penyakit. menurut sebagian pakar (ulama) lainnya. Jika fisik materiel dapat hidup dalam kondisi-kondisi normal (biasa) sejalan dengan hukum-hukum alam yang telah ditetapkan. dan lain-lainnya. mencakup keramat atau karamah. Para pakar filsafat dan para pemikir menggabungkan berbagai hukum parsial (juz'iyyah) tersebut dan mengangkatnya ke sebab umum atau 'illah kulliyyah atau juga kausa prima. Sementara. yang tampaknya saya tidak menyangka ada orang yang menentang hal tersebut.

Kami pun tidak akan mengkaji secara dalam terhadap rasionalitas yang berhubungan dengan seni sihir ini. | 162 alasan tersebut keseluruhannya. baik dari luar. Kecuali jika ada sebagian perangkat perantara dan kemungkinan-kemungkinan (potensi kemampuan) yang hilang. Mungkinjuga bekas atau pengaruh itu tidak jelas. Para pemula dalam ilmu kedokteran dapat mengenali sebab-sebab dan alasanHal. seperti karena unsur-unsur asam dan lain-lainnya. Pengaruh hormon. Pengaruh kimiawi. Telah diketahui bahwa guncangan (gangguan) apa pun yang terjadi pada keseimbangan hormonal dalam fisik bisa berlanjut sampai menimbulkan kondisi-kondisi sakit yang telah dikenal. itu berarti ada semacam kelemahan fungsional dari salah satu atau beberapa anggota tubuh. Mungkin semua pengaruh yang telah disebutkan itu dapat digabungkan dengan suatu istilah yaitu al-ishabat (terkena musibah). Pengaruh biologis. Tetapi. atau adanya penerangan (terlalu terang) dan lain-lainnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Kondisi-kondisi sakit (zharuf maradhiyyah) tersebut kadang-kadang diketahui sebab dan alasan (‘ilal)-nya. virus. yaitu: 4. jika ada suatu penyakit.akhirzaman. sehingga untuk melihat dan mengenalinya diperlukan mikroskop atau alatalat lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengkaji dan meneliti suatu benda. mereka pun mampu mengetahui hakikat dari keseluruhan sebab dan alasan tersebut. dan lain-lainnya. Benda yang mempengaruhi anggota tubuh manusia itu boleh jadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini: 1. Dan itu sebagai akibat dari adanya pengaruh. Ada banyak penyakit yang timbul pada seseorang sebagai penyakit turunan (genetik) yang berhubungan dengan http://www. Pengaruh tersebut mengenai bentuk atau warna/karakter lain dalam susunan anatomisnya sampai suatu batas yang kadang-kadang tampak jelas dan dapat dilihat dan dikenali oleh mata telanjang. 5. Bahkan. Dan keguncangan seperti itu ada sebab-sebabnya. Mereka mengatakan. tampaknya masih ada pengaruh lain. Pengaruh mekanik. maupun dari dalam. Pengaruh alam atau fisikal. 6.info/ . 2. Dan kondisi-kondisi sakit itu pun berkaitan dengan karakter sebab dan alasan yang timbul. seperti kondisi sangat panas atau sangat dingin. Itulah kondisi-kondisi sakit yang tidak akan kami pahami secara mendalam untuk kepentingan keahlian sihir ini. Dapat saja kita meringkaskan sebab dan alasan tersebut dalam susunan dua macam kejadian (peristiwa) yang clikatakan oleh para dokter dalam permasalahan zhahirah maradhiyyyah "fenomena sakit" dan pembatasannya. Hal. seperti adanya bakteri. 3. Pengaruh genetik (atsar wiratsy).

dan faktor hormonal. seseorang terkena influensa. Mungkin Anda telah mengetahui. Juga untuk memperbaiki susunan (struktur) anatomis dan fungsional. pengobatannya diarahkan kepada penyebab yang mempengaruhi lahirnya penyakit dan anggota tubuh yang terkena penyakit tersebut. Pengobatan terhadap penyakit tersebut diarahkan untuk berbagai segi (kepentingan). Dan sampai sejauh mana penyakit itu mempengaruhi susunan anatomis dan fungsional pada anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh yang ada pada badan secara keseluruhannya. Lalu timbullah tekanan darah tinggi dengan indikasi yang telah kita kenal. Untuk melenyapkan (menyelamatkan diri) dari pengaruh yang mempengaruhi badan sehingga sakit atau untuk sekadar meringankan kemampuannya dalam mempengaruhi badan. atau pada saluran ingus dan pembuluh napas. misalnya pada paru-paru. Lalu mengusahakan meringankan atau memperkecil pengaruh virus tersebut. Lalu diusahakan untuk mengembalikan susunan tersebut kepada asalnya sehingga dapat menggantikannya. Influensa ini suatu istilah fenomenal yang mengindikasikan berbagai gejala atau ciri/tanda yang tampak sebagai akibat adanya kelemahan fungsional pada salah satu anggota tubuh. | 163 Jika kita dihadapkan kepada keadaan sakit apa pun. Pengaruh-pengaruh psikologis dan lingkungan makanan (bl'ah ghidza'iyyah). ditambah dengan http://www. kemudian pengobatan alat kelengkapan tubuh yang terkena penyakit (virus) tersebut. Dalam mengobati penyakit tersebut. Kesemuanya menimbulkan kelemahan fungsional pada alat kelengkapan tubuh yang berputar mengedarkan darah. tenggorokan. Berkenaan dengan penyakit ini.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar penciptaan unsur sel tubuh dan sifat-sifat turunan yang mengandung hormon laki-laki (spermatozoa) dan hormon perempuan (ovum).akhirzaman. Yang menjadi penyebab dan yang paling berpengaruh di sini adalah virus influensa. Sebagai contoh. Setelah itu baru mengenali apa yang mempengaruhinya. faktor psikologis. Hal. 7. maka langkah pertama adalah mengenali anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh kita yang lemah dalam melaksanakan fungsinya.info/ . Hal. bahwa orang-orang yang mempunyai spesialisasi dalam kedokteran akan mengatakan bahwa penyakit itu merupakan suatu fenomena (gejala) yang mempunyai sebab yang dapat dipahami dan kaidah-kaidah tertentu yang dapat dikenali dengan ilmu nazhary "teoretis analitis". Tekanan Darah Tinggi Yang mempengaruhi badan atau yang menyebabkan sakit tekanan darah tinggi ada banyak faktor. Ada faktor keturunan (genetik). diutamakan melenyapkan virus yang menjadi penyebab dan yang mempengaruhi badan.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar latihan-latihan praktis. | 164 sihir. mempermainkan perasaan para tokoh (jamahir).akhirzaman. maupun dari segi keistimewaan masing-masing yang membedakan keduanya dari segi hakikatnya. Jika kita mendengar ada pengobatan (terapi) yang diarahkan untuk melenyapkan kuman. pada saat yang sama. Selain itu. Adapun jika terapi yang belum dikenal di dunia kedokteran semacam itu belum terjadi. Mereka juga diharapkan dapat membukukan atau mencatat secara kronologis tahap-tahap perkembangan ilmu (sains) yang unik tersebut. termasuk efek atau hasil-hasil dan pengaruh-pengaruhnya. sihir di antara spesifikasinya tidak bisa mengobati penyakit karena serangan kuman yang menimpa fisik manusia. atau untuk mengobati kelemahan fungsional mekanis anggota tubuh supaya kembali normal dan seimbang tanpa mengikuti metode yang telah kita kenal dari dunia kedokteran. Dengan cara atau metode seperti itu. Profesi kedokteran dengan bentuk semacam itu jelas jauh berbeda dengan profesi Hal. atau merupakan tantangan bagi masyarakat dan para sarjananya. maka hendaklah orang yang melakukan pekerjaan seperti itu menyebarluaskan temuannya atau menginformasikannya kepada semua orang. atau menghilangkan virus yang menyerang sel-sel tubuh. barangkali kita dapat mempercayai apa yang mereka katakan. bahwa hal itu merupakan temuan dokter dokter spesialis atau bahkan hasil penelitian profesor dalam kedokteran di alam modern sekarang ini. Orang yang berprofesi sebagai dokter juga tidak boleh seorang dajjal (pendusta) atau bekerja sama dengan para dajjal lainnya. Kedokteran tidak mengungkapkan hal yang gaib dan tidak mengkhayalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi. Hal itu karena sebab-sebab timbulnya penyakit termasuk dalam lingkungan bahasan ilmu praktik atau percobaan ('ilm tajriby) dan berlaku pada medan percobaan materiel. atau boleh jadi merupakan pelecehan terhadap norma-norma agama. baik dalam segi sifatnya.info/ . lalu ada ungkapan-ungkapan (slogan-slogan) yang mengiklankan suatu pusat pengobatan atau suatu perkumpulan dokter. diperlukan juga berbagai sarana dan prasarana (wasa'il) yang mengantarkan peneliti atau pengkaji untuk mengetahui sesuatu yang lembut (halus) dan samar penjelasannya. atau mengobati kelemahan hormon yang mempengaruhi ketahanan tubuh. sekaligus mengganggu http://www. Di samping itu. maka sebaiknya hal demikian tidak perlu diperhatikan karena hal itu tidak termasuk usaha terapi suatu penyakit: Kecuali jika bermaksud untuk meremehkan atau merendahkan ilmu kedokteran dan para dokternya. Sementara. atau juga sekaligus meremehkan para tokoh agama yang berbeda-beda wawasannya. Kedokteran mendasarkan praktiknya kepada sebab dan akibatnya serta mencari kesimpulan atau hasil dari Pembuat Hukum Alam dan Pemberi Nikmat. sikap tidak etis tersebut merupakan pelecehan terhadap akal manusia. Hal.

Karena merupakan fenomena sosial. saya memandang perlu untuk menerangkan majal as-sihr (medan operasional sihir) tersebut. serta diam tidak bergerak. Sebenarnya para penderita itu hanya tinggal menunggu kapan diantarkan ke lubang kubur. Dan pada saat yang sama. Atau. Kemudian. Yakni. pendekatan analitik kritis dengan pemecahan rasional. serta mempunyai medan atau lapangan yang khusus. mereka akan menderita kelemahan daya tahan tubuh Hal. Fenomena alam (ilmu pasti) itu sifatnya tetap dan tidak berubah. Dan jika telah kronis. paling tidak. terdapat sedikit problema sesuai dengan kesimpulan di atas mengenai sihir. Adapun fenomena sosial adalah fenomena agama. Hal. saya sependapat dengan Anda yang mengakui sihir sebagai suatu realita. apa dan di mana medan operasional sihir itu? Apa pula medan atau lapangan kerja (operasional) sihir bagi mereka yang mengakui keberadaannya? Seperti diketahui dari penjelasan yang lalu mengenai keberadaan sihir. Yakni. Karena itu. bahwa sihir itu medannya bukan melakukan terapi atau mengobati penyakit dengan metode pengenalan terhadap sebab timbulnya penyakit. maka fenomena sihir selalu bergerak dan tidak tunduk kepada kondisi umum yang tetap.akhirzaman. Majalat As-Sihr (Medan Operasional Sihir) Untuk menjelaskan medan operasional sihir. Para sarjana (ulama) membahas fenomena sihir ini sebelum kita berpendapat bahwa sihir itu merupakan fenomena sosial kemasyarakatan. | 165 karena penyakit yang terus menggeragoti mereka. sehingga akan menambah wawasan bagi mereka yang mengakui keberadaannya. medan sihir tersebut dijelaskan lewat pendekatan historis (dengan mengungkap kembali berbagai kejadian yang telah lalu). Perantara itu selalu mengikuti perkembangan http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar perasaan para penderita yang sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman penyakitnya. la selalu bergerak dan berubah-ubah. Yakni. ada yang mengakuinya sebagai suatu realita (hakikat). sihir itu ada dan berpengaruh. maka kemungkinan untuk sehat pun sangat tipis. Sedangkan fenomena sosial kemasyarakatan sangat berbeda dengan fenomena alam atau fisika (zhahirah riyadhiyyah). Lalu. Jadi. di samping kami akan memecahkan fenomena sihir secara rasional. pada saat yang sama pun. Untuk menjelaskan medan operasional sihir tersebut. Orang yang sedang menderita itu tidak memerlukan khayalan-khayalan yang justru akan menggiring mereka ke jurang kesesatan. Sedang fenomena sihir bukan fenomena ilmu pasti (ilmu alam/fisik). sihir hanya tipu muslihat belaka. ada juga yang tidak. Fenomena tersebut tidak menampakkan keistimewaan (karakter khusus) yang sama pada setiap waktu. Dengan kata lain. Perantara (sarana dan prasarana) yang menjadi sandarannya pun tidak selalu sama pada setiap zaman. tetapi merupakan fenomena sosial. Menurut pendapat yang kedua ini.info/ . kami juga akan menoleh kembali sejarah khusus asal-usul fenomena sihir tersebut untuk dijadikan ukuran konkret. manusia terbagi ke dalam dua kelompok besar. penulis akan menggunakan dua pendekatan sekaligus.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar zaman. Demikian pula warnanya. kami akan mengemukakan kepada Anda. Sehingga. sedang alam tidak mempengaruhi bintang. Ibn Hajar Al-Haitsami memberikan definisi atau batasan mengenai medan sihir itu kepada kita. Sementara menurut sebagian lagi dari mereka. Dulu banyak orang yang tertipu dan terpesona dengan bintang-gemintang. Mereka juga mengakui adanya pengaruh astronomi itu terhadap kehidupan manusia. bahwa apa yang dahulu terlihat sebagai sihir. serta lebih mulia daripadanya.. bahwa sihir itu terbagi atas beberapa bagian. keyakinan pertama itu harus diringankan (dikurangi atau disederhanakan): Menurut mereka ini. Sekarang. bintang-gemintang memang berpengaruh terhadap siapa dan apa yang ada di bawahnya. bintang pun adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa. | 166 sekarang telah terbuka hijabnya bagi rasionalitas yang mendasari sains materil ('ulum madiyyah). sihir yang dilandaskan kepada pengakuan ahli sihir bahwa mereka mengetahui ilmu nujum (sebagai astronom). tetapi berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai khayalan (awham/paham-paham) dan jiwa yang kuat. yaitu pada zaman Babilonia seperti para penyembah bintang itu.info/ . Ibn Hajar Al-Haitsami berpendapat. Dengan perantara tertentu. Kedua. hanya kepada bintanglah manusia harus menyatakan tunduk secara sempurna disertai persembahan yang mutlak. Hal. Untuk mendapatkan itu ada ilmu pengetahuan (teorinya) dan kaidah-kaidahnya. Beliau memperkenalkan medan-medan sihir yang terjadi pada masa beliau dan masa-masa sebelumnya ketika beliau mengarang sihir dan mengklasifikasikan macam-macam sihir. Menurut mereka. sidang pembaca yang budiman. jelaslah bahwa yang disebut sihir ketika itu hanya dusta (dajjal) belaka dan hanya khurafat (khayal) pada sebagian orang yang sesat dan menyesatkan orang lain yang sepaham dengannya. dia dapat mempengaruhi sebagian orang. Akan Anda lihat nanti. Dengan demikian. http://www. Sampai-sampai sebagian dari mereka ketika itu berkeyakinan bahwa bintang-gemintang itu bukan saja sangat mempengaruhi perikehidupan manusia. Hal. Pertama. bintanglah yang mempengaruhi alam. Tetapi.akhirzaman. cara-cara (metode) sihir secara operasional yang bermacam-macam dan berbeda-beda. sihir yang tidak ada kaitannya dengan bintang-gemintang. akidah atau keyakinan seperti itu dihancurkan dan dilenyapkan.s. Perbedaan ini telah tampak sejak dahulu. seperti bentuknya yang bulat dan tampak mempunyai kesempurnaan bentuk. Keyakinan seperti itu akan tampak di kemudian hari melalui tulisan para filosof Pada masa kenabian Nabi Ibrahim a. tetapi lebih jauh daripada itu mereka mengakui bahwa kekuasaan bintang-gemintang itu sangat menentukan alam. pada saat yang sama. Karena bintang itu memang mempunyai keistimewaan.

Sementara hakikat jin termasuk masalah yang masih diperdebatkan. Mereka memberitahukan sesuatu yang gaib atau apa yang akan terjadi pada masa datang melalui metode istiraq as-sama' (mencuri-curi berita). Padahal indera kita terlarang untuk mengenali makhlukmakhluk halus (ruh) seperti jin itu. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lembut/halus itu memang sejalan dengan tabiat sihir secara umum. Al-Jinn 72:9). | 167 berpendapat bahwa dari segi karakteristik tabiatnya. Kekuatan atau kekuasaannya juga melebihi kekuatan atau kekuasaan kita. para ahli sihir dari kalangan jin itu dapat mengintip berita-berita gaib atau yang disebut istiraq as-sama'. tetapi kita pada umumnya tidak dapar melihatnya. sihir yang dalam operasionalnya menggunakan perantara berupa jin. “Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan (berita-beritanya). setelah Nabi Muhamrnad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus menjadi rasul. Oleh karena itu. Bukankah Anda melihat percikan hujan itu bagaikan rangkaian benang yang bersambung-sambung.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Ketiga. Masalah tersebut diakui secara praktis faktual. jin itu berupa badan atau fisik halus yang dapat melihat kita. Tetapi kami termasuk yang mengakui keberadaannya dan tidak menafikan wujudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Keempat. maka dia dapat saja melakukan berbagai pekerjaan yang berat sekalipun dan melakukan berbagai pekerjaan berat sesuai dengan kemampuannya yang melebihi kemampuan kita. barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakamya) (QS. lalu mereka sebarluaskan setelah dicampuri berbagai hal yang menyesatkan. sesuai dengan karakteristik fisik jin. mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Mungkin saja jin mengenakan pakaian materiel dan kepadanya dikenakan hukum yang lazim untuk materi. Setelah berita hasil curian itu mereka dapatkan dari langit. Hal. Bukankah Anda-yang sepakat dengan sayaHal. mereka turun ke bumi. “Kecuali setan-setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang” (QS. dan samar pula. juga akan hancur dengan hancurnya materi tersebut. Kami juga menetapkan bahwa jin itu mempunyai pengaruh sesuai dengan kekuasaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Al-Hijr 15:18). pekerjaan yang mereka hasilkan pun lebih merupakan barang-barang halus.akhirzaman. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus sebagai nabi dan rasul. lembut. Pada surah Al-Jinn disebutkan. Tetapi sekarang. Karena jin itu berupa fisik halus. padahal sebenarnya berpisahpisah? Bukankah penumpang kereta api melihat kereta apinya diam dan bumi yang berjalan? Dan ahli sihir yang menggunakan fenomena semacam ini mempunyai kemampuan dan pengalaman serta keringanan pada tangannya sehingga dapat http://www. Dan. sebab kekuasaan dan kekuatan kita harus melalui penggunaan indera. sihir yang menggunakan penipuan (manipulasi) inderawi.

Kelima. sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki berbagai ilmu dan pengetahuan (sains) mengenai keistimewaan materi dan asal-usul alam berdasarkan ilmu pasti.info/ . Di samping dapat mempengaruhi gerakan mekanik pada badan atau fisik manusia. Jika hal itu berhasil. atau. Tetapi anak-anak di zaman sekarang dapat mengetahui rahasia alat tersebut. Mereka menggunakan hal-hal tersebut dengan segenap keistimewaannya Hal. faktor psikologis sangat mempengaruhi mekanisme fisik-rnateriel dan penyaringan hormon. Akibatnya. Mereka pun menguatkan pengakuannya itu dengan berbagai kata-kata yang tidak dipahami maknanya oleh kebanyakan orang selain ahli sihir yang dicampuri dengan mantra-mantra dan isme-isme (isu-isu) yang dapat menakut-nakuti hati manusia dan mengacaukannya. Seperti diketahui. Mereka memanfaatkan rahasia alat tersebut untuk membuat alat-alat yang disandarkan pembuatannya kepada Al-Zamblak(?) Dari sisi pemanfaatan barang-barang secara ilmiah dalam mempengaruhi otak orang-orang cerdas adalah penggunaan obat-obatan. Setelah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. siapa yang melewati suatu tempat. Pembuatan patung tersebut dilakukan dengan perhitungan yang mendalam dan dalam waktu yang telah ditentukan. maka dia akan terkena ini atau itu. pengkhayalan pun semakin aktif. Terapinya mungkin lewat cara yang http://www. Pada masa lalu orang yang mempunyai akal cerdik tidak mampu membenarkan kepandaian atau kecerdikan salah seorang di antara ahli sihir yang menyusun (merakit) suatu patung kuda disertai seruling berdasarkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu. Mereka menganggap bahwa itu adalah hasil pengaruh sihir terhadap materi (benda).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar memperdayakan akal orang-orang. Sementara orang-orang dewasanya juga berasumsi bahwa benda seperti itu termasuk barang yang dapat membantu menumbuhkan kecerdasan otak anak-anak. Ada juga beberapa kelompok manusia pada berbagai zaman yang mencoba untuk mengikat (mempengaruhi) hati dan mengacaukannya. Penderita pun akan sering membayangkan dan mengkhayalkan hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi. maka kuda yang berekor besar itu pun meniup seruling dengan tiupan yang mencengangkan orang-orang yang hadir ketika itu. mantra-mantra seperti itu juga dapat mempengaruhi dan menguasai insting (pembawaan) serta menahannya. dan proses kimiawi yang dapat mempengaruhi otak manusia. atau penggunaan jasa jin. Tentu saja hal itu sangat mempengaruhi jasad. | 168 dalam suatu tatanan yang kokoh unik (nizham muhkam daqiq) dan dapat melahirkan suatu hasil yang kemudian dapat mempengaruhi rasio orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kepintaran sederhana pun. orang yang terkena gangguan seperti itu akan sakit. baik mengaktifkannya. maka penderita menjadi sangat sedih dan gundah. Seperti pengakuan salah seorang di antara mereka ialah bahwa dia mengetahui isim a 'zham (isim atau nama Allah Yang Agung). Di samping itu. Hal. maupun membekukannya (membodohkannya).akhirzaman. dedaunan (rumput yang dipakai obat).

info/ . Inilah muqaddimah primer (premis minor primer) yang mendasar supaya sihir dapat mendermakan khidmatnya yang diharapkan banyak orang. Para ahli sihir adalah orang-orang yang jahat dan berbahaya. tetapi justru lewat cara lain yang hanya diketahui oleh ahli sihir sendiri karena adanya perbuatan sihir. sihir mempunyai medan kerja yang khusus dan mengobati penyakit dengan gayanya yang khas pula. Mereka menyakiti dahulu baru http://www. Mereka sesat dan menyesatkan karena pengantar untuk pengobatan yang menjadi landasannya pun tidak baik. yakni lewat proses sihir. maka untuk menyembuhkan seorang ahli sihir harus menyakiti dahulu. atau karena kelemahan mekanis. jika hal itu didorong oleh . Yakni. Tetapi itu tidak berarti bahwa sihir tidak dapat mengobati suatu penyakit sama sekali. Profesi mereka pun bukan menyakiti dahulu lalu mengobati apa yang mereka sakiti.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar paradoks ('aksiyyah). dari segi lapangan kerjanya. Jika ada penyakit yang menjangkiti badan bukan karena adanya kuman atau virus. Berbeda dengan sihir. Berdasarkan konklusi tersebut. Dan batasan-batasan kemungkinan kemampuan sihir mengobati suatu penyakit itu sebetulnya sangat jelas dan mudah dipahami oleh kita. Sama sekali tidak. Bahkan tak ada hubungan kedokteran dengan sebab-sebab sihir itu. kemampuan sihir dalam mengobati penyakit itu dalam batas-batas yang sangat sempit sekaIi. Hal. Untuk mengobati suatu penyakit. Sedang sihir sudah pasti jelek dan jahatnya. karena pengobatan seperti itu hanya akan melahirkan konklusi (hasil) yang sangat lemah. kita dapat mengatakan bahwa orang yang beranggapan sihir itu dapat mengobati suatu penyakit yang disebabkan oleh kelemahan hormon dan virus. Dan sihir terlalu jauh untuk diidentikkan. atau sebab-sebab materiel. dokter tidak mensyaratkan harus menyakiti pasien dahulu. Tentu saja permulaan pengobatan seperti itu tidak terpuji. Dari sejumlah macam sihir tersebut dapat disimpulkan bahwa sihir itu tidak mempunyai medan dalam mempengaruhi fisik manusia keeuali pada beberapa wilayah Hal.akhirzaman. Asumsi atau pengakuan seperti itu tidak mempunyai landasan yang benar dan tidak akan ada orang 'alim handal yang akan menerima pernyataan seperti itu.motivasi yang terpuji. Hanya yang pasti. Tetapi mungkin juga dapat diobati dengan suntikan dan obatobatan konvensional. dengan medan kerja kedokteran. Tetapi kemungkinan ini pun tidak bersifat umum dan mencakup berbagai penyakit. karena yang demikian hanyalah profesi ahli sihir. bahkan 'mereka adalah orang-orang pilihan karena mereka bersedia mengobati berbagai penyakit yang tidak ditimbulkan oleh mereka sendiri. | 169 (tempat)" tertentu saja. maka sebetulnya anggapan itu keliru atau salah. kedokteran merupakan pekerjaan yang baik dan mulia. maka jelas sihir itu hanya dapat mengobati berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sihir dan para ahli sihir lagi. Jika sihir tidak dapat mengobati berbagai penyakit yang biasa ditangani oleh para dokter. Dan orang-orang yang menjadi dokter adalah orang-orang yang mulia pula.

Seringkali para ahli sihir macam ini didekati oleh orang-orang bodoh yang menghendaki popularitas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian. Ahli sihir semacam ini adalah ahli sihir yang paling jahat. Jadi.akhirzaman. Hal. Apalagi jika yang bodoh tersebut tidak mengetahui ilmu-ilmu sains yang berkenaan dengan materi (benda). jelaslah kiranya batasan hubungan atau bentuk ketergantungan sihir dengan hal-hal lain yang ilmiah. bahkan mencakup penyakit yang biasa diselesaikan dengan kedokteran. mudah pula bagi kami untuk menjelaskan secara ringkas mengenai posisi sihir dalam akidah Islam. 1. Atas dasar itu. sihir itu merupakan suatu zhahirah atau gejala seperti gejala lainnya. sehingga akidahnya lemah pula. Fenomena sihir itu lebih sering tampak pada lingkungan orang-orang sakit untuk mengganggu (memanfaatkan) perasaannya. orang yang beranggapan bahwa medan kerja sihir itu luas. Sihir bisa juga mengganggu orang yang tidak mengetahui kaidah-kaidah dan kausalitas kehidupan. atau dia bodoh mengenai pengetahuan agama. Cara kerja sihir disandarkan kepada upaya-upaya untuk merampas harta orang lain tanpa hak. Atau untuk mengganggu orang-orang bodoh sehingga mau mengorbankan harta kekayaannya. SIHIR DAN AKIDAH Sampai sekarang. Orang yang pernah memikirkan dan memahami tujuan-tujuan dan sasaran ahli sihir akan dapat menyusun tujuan-tujuan utama sihir seperti berikut ini. Karena kami pun sering mendengar macam-macam sihir yang tampak dan eksis pada suatu zaman. Tetapi dalil dan bukti Hal. maka mereka perlu mengeluarkan dalil dan bukti-bukti argumentatif untuk membenarkan pengakuannya itu. http://www. sebagian ahli sihir bertujuan untuk mendapatkan materi secara cepat dan keuntungan materiel (harta kekayaan) dengan cara yang mudah meski tidak mengikuti cara-cara dan metode yang cocok dengan syari'ah (hukum Islam). ahli sihir itu menetapkan syarat primer "menyakiti pasien" untuk menghilangkan penyakitnya. Rahasiarahasianya dapat diketahui oleh para sarjana sosial. Dengan sihirnya. Sesungguhnya sihir merupakan fenomena sosial kemasyarakatan. sehingga sempurnalah sisi-sisi pembahasan mengenai sihir. | 170 yang dimaksud bukanlah suatu metode yang biasa mengubah sifat atau karakter sihir dan membuat kebohongan-kebobongan. dan paling banyak jatuhnya dari derajatderajat kemuliaan. Sebagai contoh adalah fenomena menghadirkan arwah yang pernah ramai pada tahun 1950-an dan 1960-an. dan pada setiap masa tampil dengan sifat dan karakter yang cocok dengan perkembangan masa tersebut. lalu menghilang setelah ditemukan rahasianya. khususnya di hadapan para pejabat pemerintahan. Dan posisi sihir dalam akidah itu akan semakin jelas ketika kita telah menemukan batasan dari sasaran atau tujuan umum sihir. Menurut pengamatan mereka.info/ . Menguasai rezeki mereka dengan teknik sulap dan penipuan serta kebohongan. la suka berubah-ubah dan bergerak maju.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengobati apa yang mereka sakiti. paling hina jiwanya.

tetapi mengikuti cara-cara yang menakutkan.akhirzaman." Jika saja mereka mengatakan hal itu dengan terang-terangan dan dengan menggunakan ungkapan yang jelas maksudnya. berbohong. Dengan sihirnya pula. dan orang-orang yang bodoh. Semakin maju peradaban suatu negara semakin maju pula gaya berpikirnya. mereka menggunakan sihirnya untuk mempengaruhi dan menipu. yakni orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam menghadapi kehidupan dengan gaya hidup progresif. Sihir dianggap warisan para nenek moyangnya yang http://www. Mereka tidak meyakini adanya Allah dan tidak tunduk kepada kekuasaan-Nya. gaya-gaya hidup penuh kedustaan. Tetapi cara dan metode yang dilaluinya bukan cara-cara dan gaya-gaya yang rasional dan logis. maka mereka memilih gaya-gaya menyerang yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh. "Sesungguhnya Allah itu bukan penyebab pertama (kausa prima): Allah juga bukan 'ilat atau sebab yang mempengaruhi alam. Semua macam aliran sihir tersebut tidak kita temukan keseluruhannya kecuali di berbagai negara yang berbeda-beda. Karena tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan musuh-musuhnya dengan metode penggunaan argumentasi yang logis dan gaya atau metode yang rasional beradab. Dia pun bukan satusatunya pencipta. Kita jugadapat melakukan hal-hal yang luar biasa. 3. banyak penyakit. dan mereka menganggap bahwa sihir dan para tokohnya itu sebagai suatu warisan kebudayaan yang lucu. | 171 2. Hal. Fenomena sihir itu tidak tumbuh berkembang kecuali pada iklim-iklim yang sedang dilanda kefakiran.info/ . dapat mempengaruhi berbagai barang dengan mengikuti qanun atau hukum materi. tanpa harus mengikuti nizham 'tata aturan yang lain. dan berbagai manipulasi (kepalsuan).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Kelompok ahli sihir yang tampaknya tidak mempunyai kecenderungan untuk meyakini akidah yang benar.Di samping menggunakan logika yang lebih banyak disandarkan kepada keraguan daripada logika yang disandarkan kepada hal-hal yang meyakinkan dan rasional. Mereka ingin mengatakan "petunjuk"-nya itu dengan suatu gaya tutur yang disandarkan kepada pernberian petunjukdan menarik jiwa yang lemah untuk mengakui suatu peristiwa yang tidak berwujud dalam wujud yang sebenarnya. dan juga bukan yang paling berhak untuk memperlakukan alam ini sekehendak-Nya. pelecehan terhadap kemuliaan martabat manusia. orang-orang bodoh dengan gaya petunjuk. Mereka yang mengikuti gaya sihir macam ini seringkali atau kebanyakan adalah orang-orang yang merasakan kelemahan mazhab atau pahamnya. atau yang tidak sesuai dengan realitas . maka pasti orang-orang awam yang kurang ilmu itu tidak akan membenarkan apa yang mereka katakan. Oleh karena itulah. Kita dapat menyaksikan berbagai negara yang menjadi lahan subur bagi perkembangan sihir. Tentunya mereka ini tidak dapat menguasai kecuali orang-orang yapg mempunyai akal yang lemah. dan penghinaan terhadap akal pikiran manusia. kelompok ahli sihir macam kedua ini menghendaki untuk mempromosikan dan melariskan suatu mazhab atau suatu pendapat (ideologi) dan mengacaukan pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya.

Para sosiolog sepakat bahwa fenomena sihir merupakan fenomena sosial yang membahayakan dan dapat menghancurkan manusia. sesungguhnya sihir itu betul-betul dapat menggoncangkan akidah atau keyakinan seseorang. Sihir tersebut . Itulah gambaran ringkas mengenai peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kelompok ini juga bersandar kepada keyakinannya. Riwayat-riwayat tersebut meski dari sisi sanadnya sahih dan dapat dipercaya. Itulah kiranya.. konklusi umum yang dapat kami temukan dari pengaruh sihir terhadap akidah dan etika kehidupan (suluk). maka mereka harus memeriksa akal pikirannya kembali. karena.hanya satu-satunya . Kemudian sumurnya dipendam. bahwa beliau terkena sihir (mashur atau mathbub). NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN SIHlR Sejarah telah mencatat beberapa hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Jika saja ada seorang tokoh agama (ulama) dalam agama apa pun yang mengakui dan mempercayai fenomena sihir sejalan dengan yang diinginkan oleh para tokoh sihir. lewat malak Jibril a. berkenaan dengan riwayat-riwayat tersebut. di samping harus memeriksa kepribadiannya. maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengeluarkan benda berisi sihir itu dari sumur. Setelah mendapatkan wahyu. para ulama berbeda pendapat.akhirzaman. Maka. Dilihat dari kaitannya dengan suluk (etika). Berdasarkan beberapa riwayat sahih. antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim-rahimahullah ta'ala" tetapi riwayatriwayat tersebut tidak sampai mutawatir. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti yang terlepas dari ikatan (ka'annama nysyitha min 'iqal). bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terhalang dari upaya jahat manusia.info/ .dikenakan oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Al-A'sham. hanya riwayat-riwayat ahad.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hidup pada masa terbelakang dan penuh dengan kebodohan. karena di samping tidak mu’tamal. riwayat-riwayat itu juga hanya berupa riwayat-riwayat ahad (tidak mutawatir). Bekas pengaruh sihir itu masih terasa oleh beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam beberapa hari atau beberapa bulan. Hal ini dapat dilihat umpamanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: http://www. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya. Kebanyakan riwayat menyatakan bahwa secara praktis (faktual) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir.s. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah mengalami sakit yang disebabkan sihir tersebut. | 172 masyarakat. Sebagian mereka menolak untuk menerima riwayat-riwayat tersebut. Para ahli sihir itu merupakan lambang paling penting untuk menunjukkan keterbelakangan suatu bangsa atau Hal. Setelah itu. sihir bersyaratkan merusak dahulu baru memperbaiki apa yang dirusaknya itu. Hal. Lalu beliau membuka (melepaskan) rahasia sihir itu. Jadi. Sedang barang yang digunakan untuk menyihir Nabi itu sudah dilemparkan ke suatu sumur di bawah pohon kurma yang warna airnya seperti warna air pacar (kemerah-merahan).

riwayat-riwayat tersebut tidak mu'tamad (dapat dipercaya/valid). maupun yang tidak mungkin dikenainya. sedang yang terjaga adalah apa yang menjadi asas (pokok) untuk tegaknya risalah dan tiang punggung terlaksananya tabligh. Hal. dan tidak bertentangan pula dengan kelayakan nubuwwah Nabi Muharnmad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. maka seorang ulama atau peneliti hendaklah mencari takhrij (seleksi hadits) yang paling cocok. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahhan itu. berkenaan dengan problema tersebut ada orang-orang yang khusus dan ada pakar yang spesifik. yang tidak mungkin terkena sihir.akhirzaman. Bukankah ahli sihirdan orang-orang jahat lainnya telah terbukti mampu mernbahayakan (menyakiti jasad Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan pada materi (fisik) lainnya. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. | 173 Sedangkan menurut pendapat kedua. tidak perlu ada pembagian umat Islam yang menerima atau menolak riwayat-riwayat tersebut. menyampaikan amanah.” (QS.info/ . Sedang medan risalah. Karena. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Menurut hemat saya. jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir dan segala pengaruhnya. baik yang mungkin terkena sihir atau perbuatan jahat manusia. yang benar ialah tidak perlu mengadakan seleksi yang menyulitkan seperti itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar “Wahai Rasul. Bukankah pelipis beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terluka? Juga hal-hal lain yang hanya merupakan gangguan fisik belaka. Begitu juga tidak perlu ada khilaf yang tajam seperti itu. dan landasan tabligh itu adalah akal (otak) dan ruh (jiwa). Seperti yang telah dikemukakan. Tetapi.. tiang pokok dakwah. yakni akal dan ruhnya. Tetapi suatu hal yang mustahil. saya tidak bermaksud mendebat suatu kaidah ilmu hadits atau salah satu syarat untuk bolehnya menerima atau menolak suatu hadis. “Dan Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia. Karena ada berbagai pendapat. berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Keterangan tersebut memberikan perbedaan yang jelas dan sempurna mengenai pribadi dan fisik Nabi. serasi dengan rasio. Dan itu sama saja dengan apa yang dilemparkan oleh kaum musyrik Makkah dahulu terhadap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Menurut saya. Hal. ialah bahwa orang-orang jahat akan mengganggu asas (pokok) tasyri' Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. riwayat-riwayat itu tidak ada kontradiksinya dengan ayat. 'ishmah "penjagaan" dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berhubungan dengan medan risalah dan penyampaian amanah (dakwah). nabi-nabi boleh saja terkena gangguan dan sakit pada badannya. maka hal itu paling hanya mengenai dan menyakiti badan atau fisiknya saja.Al-Maidah 5:67). Jadi. Jadi. serta landasan tabligh. Kepribadian (ruh) dan otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam termasuk sesuatu yang betul-betul mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SIHIR DAN AHLI SIHIR DALAM PANDANGAN ISLAM http://www.

Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Itu jika perbuatan dosanya hanya berkaitan dengan suluk atau etika. Sesungguhnya Islam menghukumi kafir bagi para ahli sihir. Hal itu jika perbuatannya yang menyimpang itu berhubungan dengan akidah atau keyakinan (keimanan). sebab itu janganlah kamu kafir. Menurut pendapat pertama. “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sejumlah besar ulama Islam pun cenderung untuk berpendapat demikian. Sementara.info/ . bahwa orang-orang yang aktif mengoperasikan sihir itu kafir. atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Mereka juga mengklaim bahwa orang-orang yang suka pergi kepada ahli sihir untuk meminta bantuannya adalah berdosa. (Dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir.akhirzaman. Sedang dari sisi akidah atau keyakinan. yakni harus menyakiti dahulu. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada firm an Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. mengajarkannya. yakni menyembuhkan sihir lagi. profesi sihir hanya melahirkan bahaya belaka. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Hanya sedikit saja yang berpendapat bahwa ahli sihir itu hanya berdosa (mujrim). yakni mereka yang masih mempelajari sihir. kalaupun ada manfaatnya. hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Dan orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan (hukum) Hal. Bahkan. atau ideologi pun bahayanya sangat jelas. kegunaan itu berkaitan dengan suatu syarat asasi. Hal. maka barang atau objek itu harus dijauhi. | 174 syara' diakui sebagai orang yang berdosa. dan mempraktikkannya. seorang ahli sihir harus dibunuh sebagai hukuman baginya yang telah mencelakakan dan menyesatkan manusia. khususnya yang aktif beroperasi. Yaitu Harut dan Marut. Demikian pula terhadap mereka yang membenarkan sihir tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sesungguhnya hukum atau ketetapan Allah dalam berbagai permasalahannya lebih banyak berkaitan erat dengan manfaat atau mudharat (bahaya) sebagai akibat atau konsekuensinya. Sihir sangat membahayakan keutuhan dan kemurnian akidah dan ideologi Islam. Menurut Al-Hafizh Adz-Dzahaby Ad-Dimasyqy. Jika ternyata ada sesuatu yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. yang menjadi sumber arah etika Islam dan bentuk gerakan atau perilaku insani secara umum. Dan apa hukum yang ditetapkan Islam terhadap para ahli sihir. sihir itu merupakan dosa paling besar urutan ketiga. atau dengan ideologi Islam. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Jika dilihat dari sisi etika. Saya tidak meragukan bahwa pembaca yang budiman dapat menyimpulkan bagaimana hukum Islam mengenai sihir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang http://www. baru menyembuhkan apa yang disakitinya. tempat sandaran kokoh agama dan benteng kuat syariat Islam. Mereka menguatkan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. Dan dosanya akan mengenai objek materiel yang membahayakan individu dan masyarakat sekaligus. orang yang melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan urusan syariat akan dihukumi kafir.

" Kemudian Nabi menyebutkan diantara yang tujuh itu adalah sihir. sebab itu janganlah kamu kafir. Ada laki-laki yang mencintai atau juga yang berlebihan membenci juga karena sihir. | 175 dirinya dengan sihir. tiadalah baginya keuntungan di ahhirat. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua arang malaikat di negeri babil. “Jauhilah tujuh perbuatan yang menghancurkan (amal-amal kalian). selain agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. sesungguhnya mereka telah meyakini. sehingga mereka masih saja berani memasukkan unsur sihir ke dalam trik-trik film (sinema). Al-Bagarah 2:102). Al-Baqarah 2:102). Dan tidak ada tujuan lain dari setan ketika berusaha mengajarkan sihir kepada manusia. setiap orang hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Jadi. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Padahal trik-trik tersebut hanyalah sihir belaka. Mereka hanya menyangka bahwa sihir itu haram atau perbuatan dosa saja. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. http://www. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual sihir itu. Yaitu Harut dan Marut. Mereka tidak merasakan bahwa sihir itu suatu kekufuran. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika memberitahukan mengenai Harut dan Marut. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada searang pun kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itulah. bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu." Maka mereka rnempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan seorang (suami) dengan istrinya. Sedang kata-kata (mantra) yang digunakannya juga berupa kata-kata yang tidak diketahui maknanya. bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Bahkan kebanyakan merupakan kata-kata yang mengandung muatan syirik dan kesesatan. istrinya. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Kita dapat melihat banyak orang yang tersesat yang masuk ke dalam lingkaran sihir. yang memisahkan seorang suami dari istrinya adalah sihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (suami) dengan. Demikian pula. Demi. Demikian menurut Adz-Dzahaby. “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca aleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan). bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Demi. kalau mereka mengetahui (QS. Hal.info/ . Dan hendaklah mereka menjauhi segala perbuatan dan keyakinan yang dapat merugikan kehidupannya di dunia dan di akhirat. bagaimanapun hukuman bagi ahli sihir adalah dibunuh karena perbuatan sihir itu mengandung ajaran untuk kufur atau meangingkari (eksistensi) Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. kalau mereka mengetahui (QS. sesungguhnya mereka telah meyakini. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).

Bahkan. Sedang dalam pandangan sosiologi. tabiatnya. Karena yang disebut mengajarkan sihir adalah memindahkan (mentransfer) rahasia-rahasia hukum alam. dan inilah yang masih Iuar biasa dan di luar kemampuan orang-orang yang berada pada lingkungan wilayah dakwah nabi-nabi dan yang berkepentingan terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta masuk dalam milieu atau lingkungan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. baik medan kerjanya. menurut sarjana psikologi.'adah). maka jelaslah sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa (khariq li-al. atau yang belum terbuka hijabnya. Saba'34:24). dan hubungannya dengan akidah atau keyakinan. Kita telah sepakat. bahwa sesuatu yang luar biasa itu ialah yang tidak tunduk kepada suatu qanun atau hukum alam yang ada dalam realita. "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi". Kaidah umum yang semestinya kita dapatkan adalah. pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata (QS. serta berbagai motivasi untuk mengikutinya. Jika tidak demikian. Hal. kami sekarang merasa tenang untuk mengatakan bahwa sihir itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. metode penggunaannya dari seseorang kepada yang lain dengan http://www. Sihir juga merupakan petunjuk yang berbisa dan sangat berbahaya terhadap apa yang sepantasnya kita lakukan supaya kita dapat berdiri di hadapan fenomena sihir tersebut. dan adanya kemungkinan sampai kepada asas atau dasar pengarahan pendapat tersebut. \ Akhir Perjalanan (Kesimpulan) Setelah jelas segala permasalahan sihir tersebut. bahwa sihir itu jelas merupakan perbuatan dosa besar (jarimah) dalam pandangan agama Islam. Baik hal tersebuttelah terbuka hijabnya. | 176 Saya tidak ingin mengajak Anda untuk mengumpulkan pendapat para ulama lalu menyusunnya karena hal tersebut merupakan hal yang kurang layak dalam ruang seperti ini. Jika sihir seperti yang telah dijelaskan tunduk kepada qanun (undang-undang atau hukum alam) dan ditakdirkan dapat dikuasai oleh sebagian orang yang nota bene berada dalam wilayah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam atau nabi-nabi lainnya.akhirzaman. di samping merupakan pelecehan maksud (tujuan pengobatan) menurut kedokteran. maka saya hanya akan mengatakan perkataan yang mulia seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmanNya. Terutama setelah saya kenalkan kepada Anda kaidah umum untuk mengarahkan berbagai pendapat dan menyusunnya. Katakanlah. sihir merupakan kesederhanaan (kerendahan) rasio (sadzajah 'aqliyyah). sihir menjadi tanda atau lambang keterbelakangan. Inilah satu titik kesimpulan mendasar. maka jelas sihir memungkinkan untuk diajarkan dan dipelajari. dapat dikuasai oleh manusia yang berada di bawah orang-orang yang berkepentingan dengan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik). "Allah". Dan jika ternyata sihir itu betul-betul mengikuti hukum alam dan mengandung berbagai kaidah untuk menguasainya. “Katakanlah.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

Spesifikasi seperti ini tidak hanya ada pada sihir saja. Dia mampu melakukan sesuatu yang pada mulanya belum mampu dilakukan oleh manusia. yakni mereka Hal. Kemudian hubungan sihir dengan mukjizat. dan menggunakannya. Tidak mungkin kita menolak eksistensi sesuatu yang benar-benar ada. Yang mengajarkan sihir pertama kali adalah setan. serta pada apa saja yang ditetapkan oleh Allah untuk dikuasai oleh manusia. Karni menerima keberadaan sihir sebagai suatu fenomena sosiologis yang sejalan dengan ada tidaknya kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Alquran yang menjelaskan secara ringkas ciri-ciri khusus sihir dan tujuan pemanfaatannya. kecuali jika memahami keluar biasaan yang ada pada sihir itu dengan pemahaman yang sangat sederhana dan rendah (naif) sekali. “Maka mereka itu mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Alquran meralat perilaku manusia untuk meluruskan akidahnya. Atas dasar itu semua. dan kesadaran beragama yang benar. dan sejalan dengan berkurang atau bertambahnya kebodohan tersebut. Tetapi kami pun tidak menerimanya dengan mengikuti penjelasan yang lama. Menurut keterangan pada zaman dahulu. tetapi juga pada berbagai perkara yang ada di bawah lingkungan hukum alam dan berbagai kaidah-kaidah tertentu.akhirzaman. Hal itu seperti diisyaratkan Alquran dalam surah Al-Baqarah 2:102. Jadi. Kekhususan atau spesifikasi semacam itu. Jadi. dapatlah kita katakan bahwa sihir itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. bahwa setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia untuk menceraikan seorang (suami) dari istrinya. sihir itu termasuk perbuatan luar biasa. mungkin sihir itu diterima dan mungkin juga ditolak. Sejak awalnya pun sihir tidak mempunyai tujuan yang baik. Setan kemudian mengajari manusia bagaimana menggunakan sihir lewat metode pengajaran dan pelajaran. Pernyataan seperti itu tidak kita terima. Atau termasuk perbuatan yang mengikuti undang-undang kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi sejak adanya hukum materi dan hukum kehidupan. dijelaskan oleh Allah lewat surah Al-Baqarah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggunakan ilmu pengetahuan. Hal. itu sama saja dengan hubungan segala http://www. mempelajari. kami tidak menolak sihir karena ia ada (eksis). kami tidak menolak keberadaan sihir secara keseluruhan. la hanya bagian dari perbuatan-perbuatan yang ada dalam lingkungan tata aturan hukum alam (materiel). Tetapi sihir pun bukan dari perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dihubungkan dengan kebudayaan. kesadaran berpikir kreatif. yang dimiliki oleh sihir. | 177 diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk menguasainya.info/ .

MUKJlZAT DAN KERAMAT Seringkali permasalahan keramat (karamah/kemuliaan) itu dikaitkan kepada seorang Hal. Bahkan Ailah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan. Seperti diisyaratkan ayat.info/ . Al-Isra' 17:70) Banyak fenomena yang bermacam-macam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tampak pada bentuk-bentuk materiel dan wujud-wujud immateriel. maka maknanya menjadi umum dan mencakup banyak hal tentang kemuliaan. dan mereka pun mengikuti langkah-langkah hidup nabinya. baik wali menurut pandangan agama Islam maupun wali menurut pengertian agama-agama lain. keluhuran budi pekerti. Tetapi keterkaitan keramat dengan para wali itu tidak akan terbukti kecuali jika kita mengikuti pemaknaan kata keramat yang diistilahkan atau diformulasikan oleh para ulama ilmu kalam (teolog) dan medan bahasan yang mereka batasi. Allah berkenan memberi taufik (kemampuan beramal) kepada sebagian hamba-Nya untuk menetapi dan mengikuti jalan yang benar dan mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan keutamaan. Taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu dianggap sebagai keramat. Dengan rahmat dan karunia-Nya. jika kata keramat (karamah) tidak mengikuti makna terminologisnya. Sehingga mereka dapat meningkat derajatnya seperti orang-orang yang menghendaki sampai ke puncak pengenalan dirinya dan menemukan jati dirinya yang teladan (paripurna). Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang ada di dunia ini terhadap mukjizat tersebut. Dan sungguh Kami telah memuliakan bani-anak cucu-Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. | 178 wali. Bahkan boleh jadi itu adalah keramat yang paling tinggi tingkatannya. dan jauh dari hal-hal yang rendah dan hina serta sesat.akhirzaman. Dan di antara tanda kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah apa yang berhubungan dengan ketinggian derajat. Tetapi satu hal yang pasti. Hal. Mereka Juga menghidupkan (menyebarluaskan) ajaran-ajaran pokoknya. Sementara sifat kewalian biasanya juga dikenakan kepada orang-orang saleh yang mengikuti dan menaati salah seorang nabi dari nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. http://www. prinsipprinsip hidupnya. bahwa Dia telah memberikan kemuliaan atau keramat (karamah) itu kepada semua Bani Adam. Bahkan ada di antara mereka yang tampaknya menjadi perwujudan (personifikasi) dari ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh nabinya.

tidak menemukan adanya suatu kontradiksi yang akan membingungkan pikiran dan mengejutkan instink dan perasaan manusia. maka keramat (kemuliaan) pun semakin banyak. Asy-Syihristany berkata. dajjal (pendusta). keramat tidak akan terlihat pada tangan orang jahat. Jika kewalian merupakan suatu realita dan sesuatu yang betul-betul terjadi. tukang sihir. Menurut Asy-Syihristany. maka akal pikiran manusia ketika menerima hal itu. Al-Karim Al-Syihristany (wafat thn. Karena tampaknya telah menjadi kesepakatan (ijma'). | 179 mereka kepada kebaikan. Sebab. "Bukankah di dalam Alquran terdapat kisah singgasananya Ratu Balqis dan perkataan wali tersebut. bahkan orang-orang kurang baik sekalipun. maka kami tidak bermaksud mendiskusikannya lagi karena memang hal itu tidak diperlukan lagi. Kecuali.info/ . Beliau mengatakan. kaum mu'tazilah dan kelompok yang sejalan dengan mereka.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pernyataan tersebut diakui oleh Syaikh Muhammad bin Abd. Dan barangsiapa yang kufur http://www. Makna keramat secara terminologis inilah yang berkaitan erat dengan pemikiran kewalian (al-wilayah).akhirzaman. keramat para wali itu dibolehkan (adanya) secara rasio dan sesuai dengan yang terdengar dari berbagai sumber keterangan. merupakan suatu realita yang tidak perlu dipungkiri lagi keberadaannya. baik oleh orang 'alim. "Di antara keramat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya adalah dimudahkan-Nya pintu-pintu kebaikan dan disulitkan-Nya berbagai sebab-sebab kejahatan. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Demikian pula orang-orang baik." Makna keramat yang demikian ini disepakati oleh semua orang. Keramat pun tidak akan tampak pada orangorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi secara dusta. Dan tampaknya keramat pada tangan para wali juga bukan hal yang ganjil. Yang perlu didiskusikan justru makna keramat secara terminologis yang memperlihatkan adanya unsur keluarbiasaan pada keramat tersebut. sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagian kelompok yang kurang menerima keberadaan kewalian itu berpendapat bahwa kewalian hanya terbatas kepada seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam saja. apakah aku bersyukur atau mengingkari (kufur nikmat). dia pun berkata. Kewalian. Semakin besar kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan semakin didekatkan-Nya Hal." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Hal. Yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Peristiwa sejarah yang benar memberikan berbagai contoh yang konkret sambil memberikan isyarat adanya keterkaitan kewalian dengan keramat. maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kepentingan dirinya. maupun orang bodoh. Dan barangsiapa yang bersyukur. menurut pendapat mayoritas ulama. paling tidak. atau dukun. 548 H). Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. "Ini termasuk karunia Tuhanka untuk menguji aku.

s. Jadi. Sedang mengenai keterkaitan keramat dengan kewalian juga merupakan sesuatu yang telah disaksikan oleh sejarah dan tak ada ulama yang menentangnya.? Berkenaan dengan keramat wali. juga dilemparkannya Nabi Musa a. maka kebanyakan orang yang berakal sepakat bahwa keramat para wali itu ada. kita juga kebingungan untuk membedakan antara nabi dan wali. kita masuk ke dalam wilayah yang penuh dengan kebingungan. merupakan keramat. Bukankah hal-hal seperti itu merupakan keramat yang paling besar yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Maryam ibu Nabi Musa a. khususnya jika dibandingkan dengan mukjizat dengan keramat. ke laut.info/ Hal. "Sesungguhnya Al-Hawariyyun (kelompok ulama pada masa Nabi Isa a. Atas dasar itu. An-Naml 27:40). Meskipun riwayat-riwayat yang mernbicarakan atau mengisahkan keramat para wali itu lewat riwayat-riwayat ahad-yang mungkin tidak memberikan suatu kepastian ilmu mengenai terjadinya kisah-kisah tersebut-tetapi karena begitu banyaknya.s. Hanya yang menjadi problem selanjutnya adalah masalah yang paling substansial (inti). maka kita dapat menemukan ilmu yang meyakinkan dan benar bahwa berbagai hal luar biasa telah terbukti ada pada tangan-tangan orang-orang yang memang pantas mempunyai keramat. demikian pula tumbuhnya pohon kurma di padang sahara. bahwa kewalian itu merupakan sesuatu yang betul-betul terjadi secara praktis dan rasional (diterima akal sehat).s. Hal. Dan mendapatkan buah-buahan yang mestinya ada pada musim panas pada musim dingin. yaitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada sebagian hamba-Nya? Bahkan Siti Maryam pun pernah mendapatkan rezeki (buah-buahan) musim dingin pada musim panas. kita sering sekali menemukan mereka dari orangorang saleh umat Islam. Pandangan tersebut dikuatkan oleh Syaikh Ibn Taimiyyah . berdasarkan pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan. | 180 .s.s." (QS.) dan orang-orang saleh lainnya juga mempunyai banyak keramat sebagaimana banyaknya keramat bagi orang-orang saleh dari umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ini" Jadi. Ketika kita mengetahui adanya kesesuaian keramat dan mukjizat. maka berarti sejalan atau sebanding dengan sifat atau tabiat (karakteristik) mukjizat. dan para wali itu jumlahnya banyak. Bahkan mungkin hal itu terlalu banyak untuk dihitung. Bukankah kisah ibu Nabi Musa a. Karena kita tidak mudah untuk membedakan mana keramat dan mana mukjizat. maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia. dan kisah Siti Maryam. ibu Nabi Isa a. http://www.rahimahullah ta'ala yang berkata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar nikmat.akhirzaman. Jika keramat merupakan sesuatu yang luar biasa. serta keluarbiasaannya yang tampak.

baik dengan tujuan untuk menguatkannya. Perhatikan bahasan sebelum ini mengenai keluarbiasaan yang diizinkan Allah bagi orang-orang jahat. “Dan Allah memperlihatkan hal-hal luar biasa itu kepada sebagian hamba-Nya. mungkin logika kita masih menerima.'adah. Sementara orang yang mempunyai keramat tidak mengaku sebagai nabi atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya.· atau untuk membohongkan dan menghinakannya. Mengapa demikian? Karena yang bersifat luar biasa itu berasal dari perbuatan khusus (hak preogratif) Allah Subhanahu wa Ta'ala. dia pun benar dan jujur dalam pengakuannya sebagai nabi. yang mempunyai keluar-biasaan itu mukjizat untuk para nabi. Atas dasar itu. Akal kita pun akan mendapatkan kepuasan. selama kita menerima pengertian bahwa keramat itu perbuatan yang luar biasa. Hal. atas dasar bahwa mukjizat itu tidak mungkin ditandingi dan ditentang. maka tidak benar jika kita berani mengatakan bahwa yang khariq li-al. apa pun bentuknya. http://www. Sedang keramat ada kemungkinan ditandingi.info/ . Landasan utama mereka adalah keyakinan bahwa yang memiliki mukjizat itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Meski demikian. (luar biasa) itu. yaitu keluarbiasaan yang diberikan Allah kepada orang saleh di bawah tingkatan para wali. Pembedaan yang terakhir antara mukjizat dan keramat itu tampaknya bukan sesuatu yang penting. sehingga menjadi jelaslah permasalahannya. di samping mau menyerah kepada ketentuan yang benar. hendaklah kita tidak berkata bahwa hal yang luar biasa itu mungkin saja dapat ditentang (ditandingi) selama hal itu telah ditetapkan keluarbiasaannya (khariq li-al. Menurut pendapat ulama pertama. disiplin. keluarbiasaan itu diperlihatkan Allah kepada orang yang mengaku sebagai nabi atau tuhan. Sedang menurut pendapat ulama kedua.akhirzaman. keramat untuk para wali. Allah memperlihatkan pada tangannya apa yang luar biasa itu justru untuk istidraj (menyiksa) atau untuk menjelaskan kehinaannya di hadapan banyak manusia. kita pun sejak dulu menerima bahwa yang dimaksud dengan al-'adah (kebiasaan) adalah kebiasaan yang ada pada nizham (tata aturan dan disiplin) serta hukum alam juga hukum kehidupan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia fana ini. Hanya tinggal mencarikan benang merah pembeda antara keduanya dari kalangan pemikir Muslim. Jika hal yang luar biasa itu tampak pada seorang nabi dan dapat memperkuat kenabiannya. jika problema itu hanya sebatas itu. dan hukum alam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada sebagian manusia untuk membuka tabirnya dan untuk membuktikan metode dan teknik operasionalnya. | 181 Para ulama sejak dahulu telah berusaha untuk membedakan antara mukjizat dan keramat. Setelah kita mengakui hal-hal tersebut. dan ma'unah (pertolongan). Sebagian ulama telah membedakan antara mukjizat dengan keramat. irhash untuk para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Untuk menemukan rahasia tata aturan.'adah). Sebab. mungkin untuk ditandingi dan ditentang.

Dia pun mampu menghindarkan dirinya dan orang lain dari berbagai penyimpangan atau bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan orang awam. Karena mereka telah menetapkan komitmennya untuk selalu mengikuti jalan benar dan lurus seperti yang digariskan oleh para nabinya a. Hal.berkata.keterjagaan dari perbuatan salah dan dosa . serta syariatnya belum dihapus dengan syariat nabi sesudahnya. yang benar. Dan apabila mereka tergelincir ke jurang kesalahan. maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan pada tangan mereka hal-hal yang luar biasa supaya menjadi saksi atas kebenaran posisinya. Orang yang ma'shum hanyalah para nabi dan rasul a.seperti diyakini sebagian besar orang awam dan orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. atau seseorang yang saleh dan taat. para wali itu tidak mempunyai 'ishmah atau tidak ma'shum “terjaga" dari perbuatan dosa. Tetapi mereka juga tidak akan kuat lama dalam perbuatan dosa besar. | 182 Sebagai ciri khas bahwa dia telah mengikuti seorang nabi yang diakui dan dipercaya umatnya. Syaikh Ibn Taimiyyah . Dan jika suatu perbuatan yang luar biasa itu tampak pada seorang wali.akhirzaman. Para wali atau orang-orang saleh yang tetap istiqamah mengikuti sunnah para nabinya tidak akan terganggu oleh perilaku orang-orang yang menentangnya selama mereka tegak dalam kebenaran. mengokohkan posisinya.rahimahulldh ta'ala . sehingga mereka akan terus mengikuti jalan yang hak dan langkah yang tepat.s. Mereka yang mengikuti sunnah para nabi diakui orang-orang awam sebagai teladan yang wajib diikuti. Dan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya tidak boleh merusak atau mengganggu perbuatan mereka yang mengikuti sunnah para nabi itu. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa para wali mendapatkan 'ishmah . Jika para wali atau orang-orang yang saleh itu terus-menerus mengikuti jalan atau sunnah para nabi. sehingga kemungkinan melakukan kesalahan itu tetap terbuka luas. tetapi dia pasti akan segera bertobat jika bersalah. Jadi. Seorang wali sering melakukan kesalahan. dia harus membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan. Hal. dan mengokohkan kemauan kerasnya. Seorang wali umumnya tidak dapat menahan diri dari perbuatan salah atau dosa kecil. Berkenaan dengan masalah keramat para wali dan ke-ma'shum-an para nabi.s. mereka segera bangkit untuk memperbaiki diri dan menuju pada kesernpurnaan diri pribadinya. mereka akan segera bertobat dan kembali kepada Tuhannya. padahal di sekitarnya banyak orang yang telah menyimpang dari ajaran atau sunnah para nabinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar maka hal tersebut disebut mukjizat.info/ . "Adanya keramat para wali (orang-orang http://www. Bagaimanapun. Jika melakukan perbuatan salah. Hal itu juga untuk menguatkan semangatnya. maka dia harus mengikuti seorang nabi yang tepercaya dan diakui betul-betul. mereka bukan nabi. atau yang dibuat olehpara ulama yang mengikuti hawa nafsunya dan ambisi materialistisnya.

Jadi. bagaimanapun. maka sesungguhnya itu sekaligus menjadi ciri mukjizat bagi nabinya. sehingga mereka menyikapi orang-orang saleh dari kalangannya seperti menyikapi para nabi dan rasulnya. sebagaimana hal yang sama juga terdapat pada para wali dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dan menggunakannya sebagai rujukan. Sehebat apa pun seorang wali. mukjizat itu dapat menunjukkan kebenaran seorang nabi. Hal. Justru yang paling benar adalah menguatkannya. Dan juga tidak mengisyaratkan bahwa seorang wali mesti diikuti dalam segala hal yang dikatakan dan dilakukannya. keramat para wali itu tidak akan sampai menyamai atau menandingi mukjizat para rasul a. Jadi. menunjukkan kebenarannya. Mereka itu ma'shumun "terjaga" dari perbuatan dosa. Jadi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar saleh) itu menunjukkan kebenaran agama yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul.s. Berbeda dengan wali. Dan setiap yang tampak pada haknya.akhirzaman.s. derajat para wali itu di bawah para nabi dan rasul a. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa seorang wali itu ma'shum atau terjaga dari perbuatan dosa. Sebagaimana derajat pahala dan keutamaan mereka pun tidak akan menyamai derajat pahala dan keutamaan para rasul a. dan mengharuskan umatnya untuk mengikuti ajarannya.s. Karena kekeliruan menyikapi perilaku orang-orang Hal. maka hal itu menjadi dalil atas kebenaran gurunya sebagai pemilik (penentu) syariatnya. Itulah suatu kesalahan fatal mereka. setiap nabi wajib diterima dan diikuti segala hal yang dibawanya karena dia sebagai nabi yang mengaku sebagai nabi. di samping menunjukkan keabsahan atau validitas agama yang dibawa nabi tersebut. bahwa para wali itu mempunyai berbagai haI yang istimewa.s. http://www. jika perilaku atau muamalah wali tersebut mengikuti sunnah nabinya. Hal itu akan membuktikan kebenaran bahwa mereka mengikuti sunnah nabi a. jelaslah bahwa keramat itu sama sekali tidak mengotori mukjizat. di samping menjadi indikasi bahwa mereka termasuk orang yang ikhlas mengamalkan agama yang dianutnya. Al-Hawariyyun.info/ . tidak mesti terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Mengenai kaitan keramat dengan mukjizat seperti yang telah kami kemukakan itu tampaknya sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Ibn Abd Al-Karim AsySyihrastany. Tetapi mereka mempunyai sebagian pahala dan keutamaan yang dimiliki atau dicapai para nabi dan rasul. | 183 saleh itulah banyak orang-orang Nashrani dan Yahudi serta yang lainnya tergelincir ke jurang kesesatan." Demikian menurut Ibn Taimiyyah. Para Ahli-Kitab menyangka bahwa orangorang saleh itu mesti terjaga dari perbuatan dosa sebagaimana halnya para nabi a. Para tokoh Nashrani yang saleh. juga banyak yang mempunyai keramat. jelaslah bagi kita. sebagaimana amal perbuatannya pun mengikuti sebagian amal perbuatan para nabi dan rasul a. Dan pengakuannya itu dikuatkan dan dibenarkan oleh mukjizat yang diberikan kepadanya. Meskipun demikian.s. Sehingga. Sikap seperti ini tidak sama dengan sikap terhadap para nabi dan rasul.s. Dia menyatakan bahwa setiap keramat yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali.

jiwanya suci dan selalu menginginkan kebaikan. Para filosof dahulu pernah mengejutkan kita dengan pemberian makna khas terhadap keramat atau khawariq li-al. Hal. Para filosof Islam terrnasuk tokohnya. apalagi orang yang meragukan dasar-dasar keramat tersebut.'adah (yang luar biasa) terhadap orang-orang yang http://www.info/ . baik dia mengetahui keramatnya maupun tidak. mereka memformulasikan makna keramat itu menurut makna terminologinya. Dengan faktor-faktor inti itu kita dapat mendefinisikan keramat dalam satu definisi yang ringkas dan mengandung berbagai unsur atau faktor yang paling substansial (inti). definisi keramat (karamah) menurut versi baru itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tampak pada seorang' abdi Allah yang saleh. Tetapi ketika para filosof membicarakan keramat. yang merupakan hasil pengkajian dari berbagai unsur dan aspek keramat secara garis besar. Bagaimanapun masih banyak umat Islam selain Mu'tazilah yang mengingkari adanya keramat para wali itu. kelompok Mu'tazilah. Sementara ahli sihir.tidak begitu jelas. dan disertai dengan iktikad atau akidah yang benar. Demikian pula Ustadz Abu Ishak dari kami. jiwanya kotor atau jahat.'adah atau keluarbiasaan yang tampak pada seseorang yang bukan nabi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Tampaknya sekarang jelaslah apa yang mesti menjadi anasir atau faktor-faktor untuk mendefinisikan keramat para wali itu menurut terminologi para ulama yang ahli dalam agama Islam. Demikian pula orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Diharapkan dengan definisi seperti itu akan jelaslah perbedaannya Hal. Tetapi para tokoh Mu'tazilah lainnya mengingkari hal itu. Para filosof juga telah mencoba untuk mengkaji dan merenungkan masalah keramat itu. Bedanya ialah bahwa nabi dan orang saleh selain nabi .akhirzaman. adanya berbagai keramat itu boleh saja terjadi menurut pendapat kami dan menurut pendapat Abu Al-Husain Al-Bashari dari Mu'tazilah. tidak disetujui oleh para tokoh Mu'tazilah. maka pembicaraannya itu tentu berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosio kultural tempat hidup mereka. Jadi. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada sama sekali khawariq li-al. Definisi keramat yang kita formulasikan sekarang. Ketika seorang failasuf (filosof) membicarakan masalah keramat pada masa dahulu dan ketika kerumitan masalah keramat itu menguasai pemikiran Islam. dibebani untuk melaksanakan syariat nabinya.'adah (keluarbiasaan) dengan mengernbalikannya kepada makna kekuatan jiwa (keteguhan hati). yaitu Abu Ali bin Sina. | 184 dengan mukjizat dan hal-hal lain yang mempunyai keluarbiasaan. Tetapi perbedaan antara nabi dan orang saleh . Tetapi tampaknya kita perlu mempersiapkan konsep untuk mengingatkan kelemahan mazhab yang mengingkari sama sekali adanya keramat pada para wali.menurut mazhab mereka . selalu mengikuti sunnah nabinya. Menurut Syamsuddin Al-Ashfa'iy. memberikan pengertian khawariq li-al.

Pascal pernah mencoba membicarakan masalah keramat manusia dengan pendekatan makna seperti makna tersebut. tetapi pemikiran tersebut di Barat dan di zaman modern sekarang bertentangan dengan teori yang diajukan Syaikh Syihristany karena adanya perbedaan sifat kajian akhlak menurut pandangan kedua kubu.moralitas. para filosof modern menggunakan istilah keramat itu dengan makna konotasi etis . Ketika mereka mengernbalikan makna khawariq li-al-‘adah. maka keramat (kemuliaan) manusia itu akan berbeda secara metodologis dalam kajian dan pengenalannya dari satu lembaga ke lembaga (institusi) lainnya. Sementara di lembaga pendidikan lain kita dapat mengenali akhlak dan keramat manusia lewat keteladanan. yakni dengan makna akhlakinya. yang menjadi pengganti dari firman-Nya. para ulama menentangnya karena mereka beranggapan bahwa yang luar biasa itu hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. tetapi tidak dipelajari secara khusus. Berbeda dengan para filosof terdahulu. itu kepada kesucian jiwa manusia. telah mengaitkan makna keramat dengan makna akhlaki atau etisnya (mafhum akhlaqy). karena merekalah yang dapat meletakkan hukum dan akhlak (etika). “Benar hamba-Ku mengenai apa yang disampaikannya dari Aku. Dia pula yang dapat membandingkan lapangan nilai-nilai kemanusiaan dan lapangan apa yang sepantasnya dilakukan oleh manusia. dan semua perilaku baik yang diharapkan dari seseorang. sehingga hal itu membuat dia laik untuk dihormati dalam pandangan dirinya ataupun dalam pandangan orang lain. Dan secara mutlak. Kemudian keramat itu dikenali juga melalui lapangan dengan meneliti sifat manusia dalam perilakunya seharihari. Meskipun pemikiran tersebut tidak kosong dari apa yang disebutkan Syaikh AsySyihristany. lalu mengaitkannya kepada nilai dan kedudukan manusia di alam ini. Hal. Ketika para filosof modern memindahkan makna keramat dari maknanya yang metafisikal ke makna lain yang menjadi kebalikannya. sebetulnya mereka.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Para filosof modern menyimpan banyak harapan pada manusia yang jenius.info/ . sesungguhnya keramat manusia itu ialah sifat-sifat utama dan mulia yang ada pada seseorang. termasuk cara berpikir. | 185 selalu mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan Allah secara umum. Atas dasar pandangan seperti itu.akhirzaman. baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan ketinggian derajatnya. mereka tidak memungkiri bahwa keramat itu termasuk ke dalam kajian-kajian metafisika yang sulit untuk diformulasikan definisinya. yang juga sama seperti yang dikatakan oleh http://www.” Meskipun para filosof dahulu telah mengejutkan kita dengan pernyataan yang ganjil seperti itu. dengan sikapnya itu. Menurut mereka. istilah kekeramatan manusia dimaksudkan nilai manusiawi dari sisi tabiatnya yang cerdas. Kita melihat di sebagian lembaga pendidikan masalah keramat untuk kemuliaan manusia itu dipelajari secara khusus.

bahwa manusia yang berakal itu mempunyai keramat (kemuliaan) zatiah (yang asli) yang harus dianggap sebagai tujuan hidupnya dan bukan sekadar perantara atau sarana.info/ . Jika pemikiran mengenai keramat (kemuliaan manusia) itu berubah mengikuti makna fisikal dengan teori tersebut atau mengikuti teori etikanya. sisi taba'iyyah." Sedang termasuk yang dikandung dengan keramat insaniah adalah salah satu asas atau landasan mazhab akhlaknya Immanuel Kant.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Kant. Umpamanya. Sementara keluarbiasaan yang diberikan kepada orang yang mengakungaku sebagai nabi justru membuktikan kebohongan pengakuannya. Yakni. maka dari sisi ini. Ketika kita telah mengetahui bahwa mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Dan keramat atau kemuliaan yang timbul dari kemanusiaannya itu harus didahulukan atas segala kepentingan lain. Bagaimanapun. yakni pemahaman mukjizat dan keramat melalui pendekatan agama. Paham demikian menuntut pengamalan kaidah lain. bahwa ada yang mengikuti wali dan ada yang diikuti yaitu nabi a. maka jelaslah hubungan keramat sudah terputus dari pemikiran mukjizat jika mengikuti pemahaman para ulama dan tokoh agama. serta membenarkan kenabiannya. Sedang yang membedakan keduanya adalah terletak pada zat diri nabi dan wali yang disertai nilai pribadi masingmasing. maka itu berarti dia telah berperilaku yang kontroversial dan bertentangan dengan asas kemuliaan (keramat) insaniah-nya. Sampai di sini. Menurutnya. di samping menjadi alat untuk menghinakan pribadinya. atau menundukkan sebagian orang untuk kemaslahatan dan kemanfaatan dirinya. Atau. paling tidak. kami akan menyimpulkan permasalahan perbedaan keramat dengan mukjizat dalam ungkapan katakata dan susunan kalimat yang ringkas tetapi padat makna. "kepengikutan" yang mengikat keduanya. | 186 sebagaimana mestinya sebagai manusia. Yakni. dan bahwa yang dimaksud kebiasaan adalah kebiasaan hukum alam dan tata aturan duniawi atau nizham. Hal. tampaknya pengembaraan kita mungkin telah sampai kepada tujuan. 'Menjadikan jiwa kemanusiaan pada pribadimu dan pada pribadi-pribadi yang lain sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana (perantara). kehormatan atau kemuliaan manusia itu jika dia memang berperilaku Hal.akhirzaman. sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi itu sesuai dengan pengakuannya sebagai nabi.s. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sesuatu yang luar biasa pada tangan keduanya. maka hendaklah amal perbuatanmu itu dilandasi suatu kaidah. kecuali jika kita mengikuti penafsiran formal-religius. keramat menyerupai mukjizat. Dan oleh karena itu. bahwa keramat itu tidak berhubungan sama sekali dengan mukjizat. http://www. Hanya bedanya. "Keramat manusia itu didasarkan kepada cara berpikirnya. yaitu "Jika kamu akan beramal (berbuat). Jika akalnya tunduk kepada hawa nafsunya. yaitu dengan menggunakan akalnya. puncak keinginan manusia itu adalah memuliakan makhluk yang ada dan berakal (menggunakan akalnya). dia mengatakan." Pernyataan tersebut mengandung makna. Lebih daripada itu. Asas atau pokok pembeda antara nabi dan wali adalah asas yang juga menjadi pembeda antara nabi yang sebenarnya dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi secara bohong.

serta istidraj. Dan karena dari satu jenis. keramat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Keluarbiasaan seperti itu jarang terjadi pada orang yang mengaku-ngaku sebagai tuhan. apa yang ada padanya itu merupakan istidraj suatu tipuan dari Allah-bagi dirinya dan bagi segenap Hal.” (QS. Kalaupun ada sesuatu yang Iuar biasa padanya. untuk membedakan nabi yang sebenarnya dengan nabi yang hanya mengaku-ngaku saja. dan tidak mengikuti fitrah atau hati nuraninya. Sehingga. Sebab. Atau datangnya perintah Tuhanmu. Kemudian akan ditimpakan padanya siksaan dengan cara yang paling mengerikan dan menyedihkan. maka dia terang-terangan telah menentang akalnya sendiri. Sebab. “Katakanlah. Berbeda halnya dengan seorang mutanabbi'. yaitu kenabian. An-Nahl 16:33). Untuk itulah diperlukan adanya istidraj-tipuan dari Allah atau ujian untuk menjatuhkannya secara bertahapsehingga tampaklah puncak kehinaannya. Dia-lah Allah yang Maha Esa . seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar. nabi dan mutanabbi' sama-sama dari satu jenis. jika ada seorang manusia yang mengaku sebagai tuhan dengan segala sifat kekurangannya yang disaksikan oleh bangsanya dari kalangan manusia. l. seperti sihir dan sulap. “Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka. ketika diminta darinya sesuatu yang luar biasa. Hal. bagaimanapun. hatta yang paling sederhana sekalipun. Surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala http://www. seperti yang terjadi pada Al-Masih Ad-Dajjal. Sedang manusia yang mengaku sebagai tuhan. tokoh utama pendusta. Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini. NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN PERISTIWA SIHIR YANG MENIMPANYA Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir.akhirzaman. ternyata memang ada padanya. maka sebenarnya tidak ada hal-hal yang luar biasa. maka lebih sering melahirkan ketidakjelasan dan kerancuan.info/ berfirman. masalah ketuhanan atau sifat-sifat dan karakteristik tuhan itu dapat diketahui meski oleh orang yang kurang cerdas sekali pun. Adapun se lain mukjizat. Dan Allah tidak menganiaya mereka. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. Hanya kepada Allah kita memohon limpahan taufik. Tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. maka pengakuannya itu jelas-jelas bertentangan dengan kaidahkaidah rasio. | 187 pengikutnya. Hal ini berlandaskan tekstual beberapa ayat Alquran seperti berikut ini. maka hal itu tidak perlu pembohongan sebab sudah jelas bohongnya. dia harus dibohongkan' dan dibuktikan segala kebohongannya. yang lahir pada akhir zaman nanti. Nah. yang mengaku-ngaku sebagai nabi. siapa yang mengikuti orang yang mengaku-ngaku sebagai tuhan. Jadi.

Imam Bukhari-rahimahullah ta'ala . dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul (4). Sembahan manusia (3).akhirzaman. Hal itu sesuai dengan runtutan atau ketertiban penyusunan Al-Mushshaf yang didasarkan pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 2. Jika diperhatikan. Demikian menurut keyakinan kami.Nya (4).info/ . Ada yang mengakui.meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah bin AzZubair. ''Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (1). Dia dikenal dengan nama Lubaid bin AlA'sham. para mufassir berbeda pendapat. kedua surah tersebut turun kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam supaya beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memakainya sebagai jampi atau ruqyah dalam mengobati sihir yang menimpanya. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi (4). | 188 dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tetapi menurut mufassir lainnya. Sihir tersebut diIakukan oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. ''Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia Cl). Dengan ketiga surah itulah kitabullah Alquran Al-Karim ditutup. “Katakanlah. yang suka membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (5). 3. Padahal menurut beberapa riwayat sahih. lalu surah Al-Falaq. Juga.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (1). Dimulai dengan surah Al-Ikhlash. Surah An-Nas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah adalah tempat meminta tolong (2). Di samping dua surah tersebut yang mengisyaratkan adanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terdapat beberapa hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim-rahimahullah ta’ala. Beberapa hal mengenai ini telah dikemukakan sebelumnya. "Ada seorang laki-laki yang menyihir http://www. dari kejahatan makhluk-Nya (2).a. Dia tidak melahirkan tidak pula dilahirkan (3). Dalam memahami surah Al-Falaq dan An-Nas tersebut. mungkin saja -Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu terkena sihir. kitabkitab hadits sahih lainnya. serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki" (5). maka hal itu tidak mungkin terjadi. Surah Al-Falaq Hal. dan diakhiri dengan surah An-Nas. dari ayahnya. Hal. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir berdasarkan ayat-ayat (surah-surah) tersebut sejalan dengan susunan surah-surah itu. dari (golongan) jin dan manusia" (6). Dia berkata. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (3). akan tampaklah bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu pernah terkena sihir. dari Siti Aisyah r. Raja mariusia (2). Dan tidak ada seorang pun yang menyerupai. Katakanlah. yang menjadi rujukan sebagian mufassir daIam memahami kedua surah tersebut. jika dikaitkan dengan kesempurnaan dan keterjagaan atau 'ishmah Nabi.

'Mathbid: (terkena sihir).a. Sehingga terbayangkan pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau meIakukan sesuatu. sekutu Yahudi dan dia seorang munafik. jawabnya. Hal.info/ . Dan ujung pohon/mayang kurmanya seperti kepala setan-setan.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya yang satu.kata Aisyah r. sehingga beliau merasa mendatangi istrinya. yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimahullah ta'ala. Yang satu duduk dekat kepalaku. 'Apakah yang diderita orang ini?' Yang satu lagi menjawab. 'Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir dan pada seludang mayang kurma jantan(?). dari ayahnya. . "Wahai Rasulullah. "Apakah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi fatwa kepadaku mengenai apa yang aku mohon fatwa-Nya?" (Selanjutnya beliau bersabda). tanya yang satu. Aku telah disembuhkan dan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku khawatir akan menyebarkan kejelekan di kalangan manusia. namanya Lubaid bin AI-A'sham-la'natullah 'tilaihi.berkata.' 'Siapakah yang menyihirnya?'. Terlihat di dalamnya ada pohon kurma.a. Demikian hadits Siti Aisyah r. Dia bertanya. Yang duduk dekat kepalaku berkata kepada yang lain.. Hal.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya http://www. seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. apakah engkau mengeluarkan sihir itu?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab. dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. 'Siapakah yang menyihirnya?' Dijawab. Dijawab. "Tidak. 'Lubaid bin Al-A'sharn." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pergi beserta beberapa orang sahabatnya.akhirzaman. Ada hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari . Dia berkata. "Hai Aisyah. "Telah datang kepadaku dua orang laki-laki." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada Siti Aisyah r. jika memang demikian. padahal sebenarnya tidak. Salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya. apakah engkau mengetahui (merasakan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfatwakan sesuatu padaku mengenai apa yang aku mohon (fatwa-Nya)? Aku didatangi dua orang laki-Iaki. Dia seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. 'Bagaimana keadaan orang ini?' 'la mathbub (terkena sihir)'. Beliau melihat sumur itu.a. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir. seakan-akan air sumur itu bagaikan air rendaman inai (pacar).a. dari Siti Aisyah r. Yang satu duduk dekat kepalaku. 'Lubaid bin Al-‘Asham seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. ketika beliau sedang bersamaku. Kemudian dijawab. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang menemui Siti Aisyah r.rahimahulliih ta'ala dari Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair." Aku .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. seraya bersabda. "Demi Allah. Dijawab. beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian beliau bersabda." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menutup atau mengubur sumur tersebut.' 'Di mana diletakkannya?'. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. | 189 Hingga pada suatu hari atau suatu malam. Sihir demikian termasuk sihir yang paling kejam. padahal tidak melakukannya. 'Diletakkan pada sumur Dzarwan. tanya yang satu.a.

(?) di dalam sumur Dzarwan". Dijawab. berkata. air sumur itu seakan-akan air rendaman pacar (inai) Nuqq'aat Al-Hinna').a. Dijawab.a. Dia berkata. '" Aku berkata.' 'Siapakah yang menyihirnya?' tanyanya lagi. 'Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir. "Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi bersama beberapa orang sahabatnya menuju sumur tersebut. Hal. Siti Aisyah r.sebuah pohon anggur . bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fatwa-Nya padaku mengenai apa yang aku minta fatwa-Nya dari-Nya?" Aku bertanya." Itulah hadis-hadis mengenai sihir yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimakullah ta a’la. 'Disimpan di dalam sumur Dzarwan". | 190 mendatangi sumur tersebut kemudian mengeluarkan benda sihir itu. 'Lubaid bin Al-‘Asham seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. Hingga pada suatu hari ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang bersamaku. Tetapi. apakah engkau tidak mengeluarkannya?" Beliau menjawab. Beliau pandangi sumur tersebut.dari Hisyam dari ayahnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang satu.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya yang satu. Seakan-akan airnya bekas rendaman air pacar. "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir. Riwayat-riwayat itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terpengaruh oleh sihir yang dikerjakan oleh seorang Yahudi. karena sesungguhnya aku telah disejahterakan oleh Allah dan disembuhkan-Nya. seraya bersabda. "Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Hal. beliau berdoa dan berdoa memohon kepada Allah." Lalu beliau memerintahkan untuk memendam (mengubur) sumur tersebut. "Wahai Rasulullah.a. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang lagi ke rumah Siti Aisyah r. Siti Aisyah r. 'Pada sisir dan pada rambut yang jatuh ketika menyisir.' 'Di mana disimpannya?' tanyanya. "Apakah itu. Tiga riwayat hadits yang telah dikemukakan itu lafazh atau redaksi dan maknanya berdekatan. Pengaruh sihir http://www. Dan seakan-akan ujung pohon kurmanya adalah kepala-kepala setan. 'Pada seludang mayang kurma jantan di bawah ra’ufah . "Apakah engkau mengetahui (merasakan) hai Aisyah. "Telah datang kepadaku dua orang laki-laki." Kemudian beliau bersabda. Hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Muslim pun seperti itu.karena sihir itu ." jawab temannya. Yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. "Tidak. 'Inilah sumur yang pernah aku beritahukan. Aku khawatir (takut) menyebarkan kejelekan . juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta 'ala . Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. sehingga terbayangkan padanya bahwa beliau meIakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. wahai RasuIullah?" Beliau lalu bersabda. Kemudian yang satu bertanya kepada temannya. Dijawab oleh temannya. serta pada seludang (kulit pembalut) mayang kurma jantan. dan ternyata di atasnya ada sebatang pohon kurma. 'Demi Allah.akhirzaman. Dijawab.info/ . pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan. dari Siti Aisyah r.a. lalu berkata. 'Sakit apakah laki-Iaki ini?' 'Dia terkena sihir (mathbub).' 'Di manakah itu disimpannya?' tanya yang satu.'" Dalam riwayat yang ketiga.kepada banyak orang.

Temannya menjawab." "Apakah maksud thubba itu?" tanya yang satu. "Suhira (disihir). padahal sebenarnya tidak.a. dari ayahnya. Yang satu duduk dekat kepalanya. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakinya. Zubair bin 'Awwam. Hal. "Wahai Aisyah. dan Siti Aisyah r. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjadi sakit. Kemudian barang-barang itu dipendam di dalam sumur milik Bani Zuraiq dari kaum Yahudi. Ternyata di situ ada beberapa helai rambut yang jatuh dari kepala Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia itu dan http://www. Dan merasa mendatangi istrinya padahal sebenarnya tidak mendatanginya. Kemudian mereka mengangkat batu dan mengeluarkan seludang mayang kurma. "Bagaimana keadaan orang ini?" Dia menjawab.. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakinya. Dengan sihir itu. Barang-barang tersebut diberikannya kepada orang Yahudi. dan 'Ammar bin Yasir. Ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang tidur. Mereka pun menyihir Nabi pada barang-barang tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tersebut sarnpai kepada suatu batas. dari Siti Aisyah r. tiba-tiba ada dua malaikat yang mendatanginya." (Al-Hadits). "Di manakah letak sihir itu?" "Sihir itu disimpan pada seludang mayang kurma jantan di bawah pohon anggur yang diletakkan di dalam sumur Dzarwan. Selama itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasakan seperti mendatangi istri-istrinya. | 191 bin Khalid dari Mu'ammar bin Hisyam. Malaikat yang duduk dekat kepalanya berkata pada temannya. Lalu beliau didatangi dua orang malaikat.a. "Dengan apa menyihirnya?" tanya malak yang satu." jawabnya.info/ . Mereka terusmenerus mendekati Nabi s Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai dia berhasil mengambil beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang terjatuh ketika disisir dan ditambah dengan beberapa helai gigi sisirnya." Dia bertanya. Dalam Tafsir Ats-Tsa'laby disebutkan riwayat dari Ibn Abbas r. Kemudian beliau bersabda. "Siapa yang menyihirnya?" "Lubaid bin Al-A'sham." kata temannya. seorang Yahudi. "Orang ini thubba (terkena sihir).a. Yang satu duduk dekat kepalanya." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bangun dan tampak agak panik (sedikit ketakutan). Ketika itu beliau tampak lernah tetapi tidak menyadari apa yang menimpanya. Ada suatu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad-rahimahullah ta 'ala . Dia berkata. Sedang yang memimpin operasi itu adalah salah seorang di antara mereka yang dikenal dengan sebutan Lubaid bin Al-A'sham. "Dengan sisir dan beberapa helai rambut yang jatuh ketika disisir. ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasa melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak.a. "Selama enam bulan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti mendatangi istrinya padahal tidak mendatanginya.dari Ibrahim Hal. apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah menasihati aku (memberi fatwa kepadaku)?" Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutus Ali bin Abu Thalib r. Air itu seakan-akan rendaman air pacar (inai). Dan hal itu berlalu sampai enam bulan. Dengan sembunyi-sembunyi orang Yahudi itu mendekatinya. Lalu mereka menguras air sumur tersebut. Sumur tersebut dikenal dengan nama Dzarwan. bahwa seorang pemuda Yahudi pernah menjadi khadam Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Rambutnya berguguran.akhirzaman.

riwayat-riwayat tersebut menempatkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada martabat yang mengurangi kesernpurnaannya dan justru mengurangi ke. Di situ terdapat tali yang diikatkan sebanyak dua belas ikatan (itsnata 'asyrat 'uqdatan) yang ditusuki jarum. Sehingga ada sebagian kaum Muslimin yang lebih mendahulukan jama' (jam'u). Sehingga mereka kurang begitu mudah untuk menerima berita apa pun dan hadits seperti apa pun jika mengisyaratkan kekurangan martabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. mereka seperti juga setiap Muslim lainnya. Tetapi dalam posisi sulit yang demikian rupa. Dan pada puncaknya. Tetapi. Sebab. Dengan harapan ditemukannya alasan untuk menerima hadits tersebut. sudut pandang umat Islam mengenai hadits-hadits sihir itu tidak mudah untuk disatukan. semua umat Islam dapat bertemu pada satu titik kesepakatan tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat). Dengan kata lain. Setiap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Hal. Orang-orang yang memperhatikan beberapa hadits dan khabar seperti itu akan ragu-ragu untuk menerima atau menolaknya. haditshadits tersebut dapat diterima. selintas terlihat. Kemudian beliau tidur dengan lelap seperti tidak pernah terkena apa-apa. Banyak di antara ulama yang menolak hadits-hadits tersebut dan tidak mau menerimanya. berharap dapat menolong dan mempertahankan sunnah dan kitab-kitab hadits yang memuatnya.'ishmah-annya. maka lepaslah satu ikatan. Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri seperti yang terlepas dari ikatan. Dengan cara seperti itu. khususnya yang menimpa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak mau menerima berbagai khabar yang bersambung http://www. dua surah untuk memohon perlindungan (Al-Mu'awwidzatain). Hal. pada saat yang sama.info/ . Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak ma'shum secara sempurna. Mereka mencoba untuk melakukan takhrij atau seleksi hadits. seperti yang kita hadapi ini. dan maqam (kedudukan) Nabi juga jauh melebihi maqam apa pun. banyak pula ulama yang ingin memperhatikan keabsahan hadits-hadits sahih dan kitabkitabnya. Di antara ulama yang menolak hadis sihir. meski harus melalui jalan yang sulit untuk mengadakan takwil dan takhrij-nya. dengan alasan bahwa 'ishmah Nabi itu di atas segala pertimbangan (ukuran). Sehingga mereka merasa keberatan dengan penolakan hadits-hadits tersebut. banyak umat Islam yang lebih mengistimewakan maqam kenabian dan menyucikannya dari berbagai indikasi kekurangan. Dan ketika ikatan terakhir terlepas. Tetapi di sisi lain. karena mengandung muatan khilaf-perbedaan pendapat-yang terjadi di antara para ulama. Tentu saja hal itu menjadi bahan diskusi yang menarik. | 192 wa Sallam membaca satu ayat. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasakan adanya keringanan pada badannya. yaitu pengkompromian dalil antara menerima hadits seperti itu dengan sisi yang berkaitan dengan hadits tersebut.akhirzaman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar beberapa buah gigi sisirnya. Dengan harapan.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari kalangan mufassirin adalah Imam Thabari. Ketika sampai padanya hadis Siti Aisyah r.a., mengenai terkenanya Nabi oleh sihir Yahudi, beliau langsung berkomentar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi sebab siapa yang disifati atau dinyatakan terkena sihir, maka seakan-akan akalnya terganggu. Dan Allah tidak mau menerima yang demikian itu. Perhatikan firman-Nya, Hal. Hal. | 193 Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagairnana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu), ketika orangorang zalim itu berkata, "Kamu tidak? lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang tersihir." Lihatlah bagairnana mereka mernbuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar) (QS. Al-Isra 17:47-48). Selanjutnya Imam Thabari mengatakan, "Tetapi orang Yahudi atau anak-anak perempuannya yang menyihir itu mungkin telah mencoba dengan sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu tetapi tidak mampu (tidak berhasil). Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan 'kepada Nabi-Nya apa yang mereka sembunyikan, berupa sihir itu, sehingga Nabi pun dapat mengeluarkannya. Dan kejadian itu menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad, antara lain dibuktikan dengan selamatnya beliau dari sihir." Kemudian kata Imam Thabari selanjutnya, "Bagaimana mungkin rasa sakit itu karena perbuatan mereka. Jika saja mereka mampu melakukan hal itu, pasti mereka akan membunuh Nabi, bahkan membunuh banyak orang-orang Mukmin." Sebenarnya, apa yang dikatakan Imam Thabari itu, menurut kami, tidak menunjukkan bahwa dia men-sahih-kan dan menerima hadits-hadits mengenai sihir. Hal itu dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Menurut khabar (hadits) yang diriwayatkan dengan tiga versi itu, orang Yahudi yang menyihir Nabi ialah Lubaid bin Al-A'sham. Tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan anak-anak perempuan dari orang Yahudi tersebut. Sedang mengenai khabar yang berkenaan dengan sihir terhadap Nabi itu pilihannya hanya satu; diterima semuanya, atau ditolak semuanya. 2. Jika yang dilakukan Lubaid itu termasuk yang disembunyikan (tamwih) oleh mereka, lalu apa hikmahnya jika Allah memperlihatkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.? Dan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamjuga tampak bersemangat untuk mengeluarkan benda sihir itu dari sumur padahal tidak berpengaruh kepada dirinya karena Allah telah mengobatinya? Kemudian, indikasi macam apa yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam karena mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pengaruhnya bagi beliau dalam realitas kehidupan? Imam Muhammad Abduh mengatakan ketika mengomentari hadits mengenai sihir,
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

"Sungguh, banyak orang yang suka menirukan pendapat orang lain yang tidak berakal mengenai kenabian dan apa yang wajib dilakukan terhadapnya. Kemudian mereka mengatakan, 'Sesungguhnya khabar (hadits) mengenai pengaruh sihir pada jiwa yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu betul-betul sahih, sehingga lazim untuk diyakini, Dan jika kita tidak membenarkan hadits tersebut, hal itu termasuk bid’ah Hal. Hal. | 194 yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah, Karena sihir yang menimpa Nabi merupakan salah satu dari berbagai macam sihir. Padahal Alquran pun telah memperlihatkan keabsahan sihir itu.'" Kemudian perkataan tersebut ditanggapi Syaikh Muhammad Abduh dengan mengatakan, "Perhatikan, bagaimana dia memutar-balikkan agama yang sahih dan alhaqq (kebenaran) yang jelas maksudnya dalam pandangan muqallid yang suka meniru pendapat orang lain itu menjadi bid'ah? Na 'udzu. billah, kita bermohon perlindungan kepada Allah untuk tidak menjadi orang seperti itu." Selanjutnya Syaikh Muhammad Abduh berkata, "Alquran dijadikan oleh mereka yang suka meniru-niru pendapat orang lain itu sebagai hujjah untuk menetapkan adanya sihir. Tetapi dia berpaling dari Alquran dalam menafikan sihir dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya menganggap bahwa sihir itu sebagian kebohongan orang-orang musyrik terhadap Nabi. Dia menakwilkan Al-quran mengenai adanya sihir ini. Tetapi dia tidak menakwilkan Alquran mengenai menafikan sihir dari Nabi." Padahal yang dimaksud dan diinginkan oleh orang-orang musyrik itu jelas. Karena mereka mengatakan, "Sesungguhnya setan yulabisuhu, mempengaruhi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." Dan mulabasah, upaya mempengaruhi dan mengganggu oleh setan itu dapat diketahui oleh mereka dengan sihir, dan oleh salah satu macam dari berbagai macam sihir. Dan itu merupakan pengaruh sihir yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Lubaid bin Al-‘Asham sebab sihir yang digunakan oleh Lubaid telah mengganggu (mempengaruhi) akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan daya nalarnya, seperti pengakuan mereka. Selanjutnya Imam Muhammad Abduh berkata, "Yang wajib kita yakini ialah bahwa Alquran mengandung ketentuan hukum yang pasti maqthu'un). Dan sesungguhnya Alquran adalah kitab mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Al-Ma'shum, terpelihara dari dosa. Alquran adalah kitab yang wajib kita yakini segala apa yang ditetapkannya dan tidak boleh meyakini apa yang dinafikannya." Imam Muhammad Abduh melanjutkan, "Alquran datang untuk menafikan sihir dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Alquran menegaskan bahwa yang mengatakan sihir itu dapat menembus badan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah orang-orang musyrik, musuh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamdan Alquran mencela dan menjelekkan pengakuan mereka itu. Jadi, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak tersihir dengan sesungguhnya."

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Imam Muhammad Abduh selanjutnya berkata, "Adapun hadits yang membicarakan adanya sihir yang menimpa Nabi, meskipun sahih, tetapi hadits itu hadits ahad: Sedang hadits ahad tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan akidah atau keyakinan. Dan keterpeliharaan (keterjagaan) Nabi dari pengaruh sihir pada akalnya itu merupakan salah satu akidah yang harus diyakini. Tidak boleh diambil pendapat yang menafikan Hal. Hal. | 195 'ishmah atau ke-terpeliharaan Nabi kecuali dengan dalil yang meyakinkan, bukan dengan hadits ahad. Kita juga tidak boleh mengikuti pendapat yang menetapkan 'ishmah Nabi dengan dalil yang zhanni (prasangka yang tidak meyakinkan) dan mazhnun (mengandung keraguan)." Masih menurut Imam Muhammad Abduh, "Hadits yang sampai kepada kit a melalui sanad ahad hanya menghasilkan sesuatu yang mengandung zhann (prasangka) bagi yang menganggapnya sebagai riwayat-riwayat sahih dan tidak menghasilkan suatu keyakinan. Adapun bagi orang yang mempunyai dalil untuk menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak sahih, maka sulit atau bahkan tidak ada dalil atau hujjah untuk mendebatnya .... " "Bagaimanapun, kita mempunyai hak, bahkan kewajiban, untuk menyerahkan urusan sihir itu kepada orang yang mengeluarkan hadits dan kita tidak bersandar kepadanya untuk menentukan akidah kita. Yang terbaik bagi kita adalah mengikuti nashsh dari Al-Kitab Alquran dan dalil akal (rasio). Sebab, jika benar pengakuan orangorang Yahudi dan orang-orang musyrik lainnya itu, bahwa otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dapat dikacaukan (diganggu), maka boleh pula disangkakan bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyampaikan sesuatu, padahal sesungguhnya tidak menyampaikannya. Atau, bahwa wahyu yang turun kepadanya, sesungguhnya tidak turun. Jadi, masalahnya jelas sekali sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi." Kedua Imam yang mulia, Imam Thabari dan Imam Muhammad Abduh mengikuti sikap seperti itu terhadap hadits sihir, khususnya yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sedang di depan mereka terdapat banyak pendapat yang menguatkan dan menolong keabsahan hadits tersebut, serta menolak pendapat yang menentangnya. Bahkan mereka berani menuduh kafir atau ateis terhadap orang-orang yang menentang atau menolak hadits-hadits tersebut, yang kebetulan diriwayatkan oleh dua syaikh hadits, Imam Bukhari dan Imam Muslim-rahimahullah ta'ala. Al-Qadhy 'Iyadh, dalam kitabnya Al-Syifa' bi-Ta'rif Huquq Al-Mushthafa (Obat Penawar yang Mengenalkan Hak-hak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Nabi Pilihan) mengomentari hadits sihir, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kepada Anda, bahwa hadits mengenai sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam khususnya, itu sahih dan muttafaq 'alaihi (disepakati ahli hadits). Orang-orang ateis (kafir) telah mencela hadits tersebut. Hal itu didasarkan kepada pandangan otaknya yang tumpul dan dangkal, ditambah dengan upaya merancukan hadits tersebut, sehingga melahirkan keraguan dalam hati umat Islam terhadap syariatnya."
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

"Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hal itu. Dia berkenan menyucikan syariat Islam dan Nabi pembawanya dari segala kerancuan yang mereka susupkan. Sesungguhnya sihir merupakan salah satu penyakit yang mungkin saja menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seperti halnya penyakit lainnya, asalkan tidak terlalu buruk dan tidak menjatuhkan martabatnya. Bukankah sejak Nabi Hal. Hal. | 196 disebut-sebut terkena sihir, lalu diselamatkan Allah, tidak pernah ada kesan bahwa martabat Nabi menjadi jatuh?" Selanjutnya Al-Qadhy 'Iyadh - rahimahullah ta'ala - berkata, "Adapun mengenai riwayat bahwa Nabi terbayangkan seperti melakukan sesuatu, padahal sesungguhnya tidak, misalnya mendatangi istri-istrinya, tetapi sebetulnya tidak mendatanginya, maka hal seperti itu tidak termasuk hal-hal yang mengganggu atau mengurangi kredibilitas beliau sebagai juru tabligh yang menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai penentu syariat Islam. Demikian pula, hal itu tidak mengurangi kebenarannya sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Karena banyak dalil dari Alquran dan As-Sunnah serta ijmak para ulama, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu ma'shum (terjaga) dari hal-hal yang akan menjatuhkan kredibilitasnya sebagai orang yang mempunyai misi untuk menyampaikan risalah atau amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal seperti itu, sebenarnya lebih tepat sebagai urusan lahiriah-duniawiah, yang seperti kita ketahui dan pahami tidak menjadi misi pokok Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bahkan Nabi pun tidak diberi kelebihan untuk hal-hal duniawi seperti itu. Beliau, dalam urusan-urusan duniawi-lahiriah sama seperti manusia lainnya. Maka tidak aneh, jika ternyata terbayangkan pada Nabi apa yang sesungguhnya tidak terjadi, kemudian setelah itu beliau terlepas dari bayangan seperti itu. Wajar sekali bukan? Selanjutnya, AI-Qadhy 'Iyadh berkata, "Semoga sekarang menjadi jelas bagi Anda kandungan hadits tersebut. Bahwa sihir hanya mampu mempengaruhi lahiriah Nabi dan jasad kasarnya, tetapi tidak menguasai hati Nabi, tidak pula terhadap iktikad dan akalnya. Sihir, paling banter, mengganggu pandangan Nabi, menahannya dari menggauli istrinya, dan menahannya dari makannya. la hanya mampu menguasai atau mempengaruhi fisik Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan membuatnya sakit, seperti sakit-sakit biasa lainnya. Sehingga, maksud kata-kata, 'Terbayang seakan-akan beliau mendatangi ahlinya, padahal tidak mendatanginya', yakni tampak ada semangat atau selera dan ada kekuasaan atau kekuatan untuk menggauli istrinya, tetapi begitu akan mendekatinya, beliau diganggu sihir, sehingga tidak jadi mendatangi istrinya. Sebagaimana hal itu menimpa orang yang sakit biasa." Al-Alusy dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'any mengutip pendapat Imam Al-Maziry yang mengomentari hadits mengenai sihir tersebut. Dia berkata, "Hadits tersebut diingkari dan diakui sebagai hadits munkar oleh para pelaku bid'ah dengan alasan, bahwa hadits tersebut menurunkan derajat kenabian dan meragukannya. Terkenanya Nabi oleh sihir dapat menghilangkan kepercayaan (tsiqah) dari beliau dalam menentukan syariat."
http://www.akhirzaman.info/

Bahkan ada disebutkan (baca: diriwayatkan). seperti Anda ketahui." Perkataan atau penilaian yang paling baik mengenai Hisyam bin 'Urwah bin AzZubair hanya kata-kata. padahal sebetulnya tidak mendatanginya. Jadi.info/ . | 197 Jika yang dimaksudkan oleh mereka adalah makna konotasi lahiriahnya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang sampai menyusun suatu buku yang menyerang atau mengkritik pedas Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair yang meriwayatkan hadits dari Siti Aisyah r. dia salah dan urusan sihir http://www. Adapun komentar Syaikh Ibn Al-Qayyim terhadap hadits sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah sebagai berikut. Dan tentu saja beliau tidak akan pernah gila. Dan itu. Itu pun tidak menjadi masalah. yang Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak diutus untuk mengurusnya. khususnya yang berhubungan dengan kepentingan menyampaikan risalah. di samping mengganggu bahkan merusak penglihatan yang benar terhadap berbagai perkara sebagaimana hal itu terjadi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan segala gambaran pemikirannya. Sebab jika sihir berhasil menguasai badan dan anggota seseorang.akhirzaman. Atau. bahwa terbayangkan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu beliau mendatangi istrinya. maka gangguan duniawi itu mungkin saja mengenai Nabi seperti lazimnya manusia biasa. Adapun segala yang berhubungan dengan sebagian urusan duniawi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pendapat tersebut dijawab bahwa hadits mengenai sihir itu sahih dan tidak merendahkan atau menentang nashsh. merupakan pembelaan sembarangan dan tanpa pemikiran terhadap hadits. dan apa yang datang kepadanya berupa wahyu itu hanyalah akibat dari khayalan dan tipu muslihat sihir. "Ghalitha wa isytabaha 'alaihi al-amru. Tetapi hadits tersebut diingkari dan tidak diterima oleh ulama teologi (ilmu kalam) dan yang lainnya. "Hadits tersebut sebetulnya tsabit (kuat dan benar) menurut ulama ahli hadits dan diterima di kalangan mereka. Dan hal itu tidak berarti akan menurunkan derajat kenabian dan tidak pula menimbulkan keraguan mengenainya. seperti persis melakukannya. Pengakuan mereka yang demikian juga tentu sangat bohong. Sebab. Bukankah banyak orang yang membayangkan sesuatu. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sudah dijamin akan mendapatkan perlindungan Allah yang disebut 'ishmah. bukan hal yang aneh jika terjadi dalam keadaan terjaga. Maka hal demikian. dalam mimpinya. maka biasanya secara otomatis mengganggu pikiran (akal) juga. Hal. Sebab. bukan hal yang terlalu jauh dari kenabian jika sebagai manusia biasa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terbayangkan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. maka berarti hanyalah yang sesuai dengan kisah terkenanya Nabi oleh sihir yang tidak membahayakannya itu atau hanya seperti sakit-sakit yang lain. maksud orang-orang kafir itu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terpengaruh oleh sihir. orang-orang kafir menggunakan kata-kata mashur "tersihir" dengan makna majnun "gila" untuk Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.a. Mereka membohongkan hadits seperti itu. Hal.

dengan macam-macam ujian seperti juga suatu macam sihir. | 198 itu samar baginya. Sebagaimana Nabi pun http://www.s. justru menambah keagungan dan kemuliaannya. "Itu mirip dengan apa yang dikatakan Fir'aun kepada Nabi Musa a. Beliau pernah terjatuh ketika kakinya terluka. Selanjutnya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah berkata.'" Demikian pula seperti yang dikatakan orangorang kafir dari kaum Nabi Shaleh a.s. dengan izin Allah meski tidak menghendakinya.info/ . Atau. dan tidak ada satu pun dari pakar hadits yang menolak atau mengomentarinya dengan komentar jelek. itu berarti membenarkan apa yang dikatakan orang-orang kafir. sebab jika terkena sihir. 'Dan sesungguhnya aku.s. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah. "Apa yang mereka katakan itu tidak dapat diterima oleh para pakar (ahli ilmu). Asy-Syu'ara: 153). Menurut orang-orang yang menolak hadits sihir ini. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi.. betul-betul menyangkamu hai Musa sebagai orang yang terkena sihir.." Tidak ada sedikit pun sihir yang mengenai Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebab Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak mungkin terkena sihir. Ada di antara mereka yang dibunuh.s. Jika beliau terkena sihir. Dan peristiwa seperti itu tidak mengurangi kredibilitas Nabi dan tidak mencelanya sebab boleh saja para nabi itu sakit. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir (QS.. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah pingsan ketika sakit. " Mengapa ulama ilmu kalam (para teolog) menolak hadits sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam? Bukankah hadits sihir itu pun telah diriwayatkan oleh perawi selain Hisyam dari Siti Aisyah r. kepada Nabi Shaleh a.a. para nabi itu tidak mungkin (diakui) terkena sihir yang sesungguhnya.akhirzaman.. seperti yang dikatakan kaum Nabi Syu'aib kepada Nabi Syu'aib a. dan ada juga yang biasa diejek. Hal. sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu termasuk penyakit biasa yang telah disembuhkan oleh Allah. Tak ada seorang imam hadits pun yang mencelanya sehingga harus menolak haditsnya . seperti diungkapkan kembali oleh Alquran.. itu berarti menafikan perlindungan dan perneliharaan ('ishmah) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka dari godaan-godaan setan. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir (QS. seperti juga pingsan. Penyusun kitab Shahihain telah sepakat untuk men-sahih-kan hadis sihir itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Penyakit yang seperti itu hanya merupakan bencana atau cobaan yang tidak mengurangi kredibilitas beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.. Mereka yang menolak hadits ini juga berkata. Kamu (sekalian) tiadalah mengikuti kecuali seorang Iaki-laki yang tersihir. Asy-Syu'ara: 185). Karena Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair itu termasuk orang yang paling tsiqah (dapat dipercaya) dan paling pandai (alim). ditahan (disandera). Jadi bukanlah suatu bid'ah jika ada nabi yang diuji oleh umatnya. dipukuli. Mereka mendapatkan banyak cobaan dan bencana dari umatnya sendiri.

seperti Anda ketahui. lebih bermanfaat. dalam bukunya Al-Muhalla ketika mengomentari hadits sihir. antara lain. Tidak ada sembahan selain Allah. ketahuilah bahwa Allah itu betul-betul memberikan bimbingan. Dan tidak ada tuhan yang mengurus dunia ini selain Dia yang Mahaperkasa. maka tentu hal itu termasuk yang mengganggu Nabi dari pelaksanaan dan pengembanan risalahnya. dan siksaan kekal di akhirat kelak. Ibn Hazm. “Jika para nabi itu terkena sihir. maupun urnatnya. itu semua menambah ketinggian derajat dan kernuliaannya di sisi Allah. Tetapi Dia juga menguji mereka dengan macam-macam ujian. Sebab. dan ternyata tidak sampai http://www. Itulah. Ujian Allah kepada mereka misalnya adanya orang-orang kafir yang menyakitinya dengan berbagai macam cara dan bermacam-macarn bentuk. sebagian hikrnah dan manfaat ujian Allah terhadap para nabi. "Khabar atau hadits itu sahih. Hal. dan lain-lain cobaan dan bencana. Baik para sahabatnya. Perlakuan Allah seperti itu pun mernbuat orang-orang kafir semakin teruji. di samping untuk menjadi suri teladan bagi orang-orang sesudahnya. atau rnereka akan terusrnenerus mengganggu dengan risiko siksaan batin di dunia. hal itu merupakan sesuatu yang baru dan biasa. Dengan contoh seperti itu. dan penjagaan serta perlindungan. yang umumnya tidak memerlukan waktu lebih lama daripada satu hari atau satu malam. Justru. Hal itu dimaksudkan Allah untuk menyempurnakan kemuliaan mereka. Semua itu tidak mengurangi kredibilitas mereka. yang jelas." Itu pun. di samping memisahkannya dari maqam (kedudukan) mereka sebagai nabi.info/ . serta 'keengganan mereka untuk menerima ajaran yang benar.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Adapun apa yang menimpa Nabi berupa penyakit pingsan atau yang sejenisnya. merupakan pembelaan tanpa pemikiran yang benar. Dan tentu masih banyak hikmah dan manfaat lain yang lebih sempurna. Jika hal itu berlanjut sampai enam bulan atau bahkan setahun. pemeliharaan. seperti halnya yang dikenakan kepada umat mereka. Apakah mereka akan berhenti menyakiti para nabi dan umatnya.akhirzaman. serta lebih menyenangkan bagi mereka. "Adapun perkataan tuan-tuan. Kemudian Ibn Al-Qayyirn Al-Jawziyyah berkata. Allah telah mengenalkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam orang yang menyihirkan. bencana atau ujian yang dipergunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji para nabi itu justru berupa keingkaran rnereka dan kesesatannya. umat Islam atau umat para nabi itu akan meniru kesabaran dan ketabahan para pemimpinnya jika mereka pun mendapatkan ujian seperti itu. Ujian yang demikian ini tidak mengganggu para nabi sedikit pun. yakni dengan menyakiti mereka atau menguji rnereka lewat perlakuan kaumnya sendiri. Bahkan pernah juga beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dilempari kotoran ketika sedang melakukan sujud. berkata. | 199 pernah diuji dengan dilempari batu sarnpai terIuka. maka itu berarti menafikan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka'. Tidak pula menirnbulkan cela pada mereka.

" Itulah yang ditetapkan dan diakui oleh Ibn Al-Qayyim. dan selalu berzikir mengingat Allah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar membunuhnya. khususnya yang menimpa Nabi a." Itulah salah satu sisi sikap dan pandangan orang-orang yang mengingkari hadits mengenai sihir." Anehnya. termasuk Nabi sekalipun. Pernyataannya menegaskan mungkin sihir menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meskipun maqam-nya tinggi. yang memang siap menerimanya." Selanjutnya Ibn Al-Qayyim berkata. Yang paling jelas mengenai sikap Ibn Al-Qayyim ketika mernperbincangkan hadits sihir itu adalah seperti yang dikutjp oleh Ibn Hajar dalam syarah hadits tersebut dari Shahih Bukhari. Dia berpendapat bahwa arwah jahat itu tidak akan mempengaruhi kecuali jiwa-jiwa yang lernah atau hati yang kosong dari keimanan.s. yang terus-menerus dibaca. Selanjutnya Ibn Hajar berkata. pernyataan Ibn Al-Qayyim itu merupakan kesimpulan dari hadits yang berkenaan dengan sihir. dan sikap orang-orang yang membela hadits tersebut. Dan telah Hal. adalah obat-obat ilahiyah berupa zikir. Ibn Hajar berkata. serta orang-orang bodoh.. "Kemampuan penguasaan sihir itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai hati (jiwa) yang lemah. doa. sihir menimpa anak-anak dan kaum wanita. Bahwa apa yang disebutkannya itu berdasarkan kebanyakan (mayoritas). Mereka pun ber-hujjah dengan hadits tersebut. Itu termasuk sebab yang paling agung untuk menangkal sihir. "Tetapi penolakan terhadap pendapat Ibn Al-Qayyim itu dapat dirinci. seperti ruhnya anak-anak dan kaum wanita. http://www. Menurutnya. tawajjuh-nya benar. yang merupakan pengaruh arwah jahat. Hal.info/ . umumnya. Oleh karena itu. Sebab arwah jahat dan kotor itu hanya bersemangat dan berani mengganggu hati dan jiwa yang lemah. faqhih. Bagaimana pendapatnya itu dapat diterima jika dia pun berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir? Bagaimana ini menjadi pendapat Ibn Al-Qayyim sendiri? Dia telah menurunkan derajat dan maqam Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai setingkat derajat dan maqam anak-anak dan kaum wanita? Ibn Hajar juga menolak apa yang dikutipnya secara ringkas dari Ibn Al-Qayyim. bersikap seperti itu mengenai hadits sihir.akhirzaman. | 200 sampai kepada keduanya pendapat-pendapat para ularna lain yang menerima hadits sihir tersebut. dan mujtahid yang luas wawasannya sekaliber Ibn Al-Qayyim. seorang ulama besar. juga seorang ulama besar yang disegani dan diakui kecerdasannya seperti Ibn Hazm. bahwa arwah jahat mempunyai kekuatan untuk mengganggu manusia yang di antara pengaruhnya itu disebut sihir. "Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa obat yang paling mujarab dan alat yang paling kuat untuk melepaskan sihir dan menggagalkan kekuatannya. Dan sihir terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk menegaskan mungkinnya sihir menimpa seseorang.

Kedua. Atau. juga tidak menerimanya.bahkan kecenderungan mereka untuk menolak hadits tersebut lebih jelas daripada kecenderungan mereka untuk menerimanya. para pakar tafsir Alquran Al-Karirn. pendapat yang menguatkan hadits tersebut dan men-takhrij hadits tersebut yang sejalan dengan upaya penjagaan terhadap maqam kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tetap memelihara 'ishmah-nya. seandainya pun hadits sahih. Jadi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Masih banyak lagi ulama lain yang lebih mementingkan kesejahteraan dan kesehatan Nabi. khususnya jika saya melibatkan diri saya ke dalam kelompok para ulama yang mempunyai obsesi untuk mengkaji Alquran Al-Karim.akhirzaman.lalu membiarkan hadits itu dan tidak menggunakannya. pendapat yang tidak melibatkan diri untuk mempermasalahkan hadits tersebut. Dan bukan pula merupakan salah satu larangan dari larangannya. Mereka tidak mempunyai keinginan apalagi semangat untuk mempermasalahkan hadits sihir ketika menafsirkan surah Al-Falaq. Dalam kondisi seperti ini saya lebih baik bersikap masa bodoh (la syu'ury). Mereka adalah kelompok mufassirin.berhenti tidak mempermasalahkannya . dan An-Nasafy. Mereka tidak menolak hadits sihir tersebut. ketika Hal. Jadi ada tiga pendapat mengenai hadits sihir tersebut. Imam Al-Qurthubi. Mereka tidak mengisyaratkan posisi hadits tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga. Sikap itu dilandaskan kepada berbagai hal berikut ini. bahkan juga untuk memberikan nasihat atau petunjuk yang berhubungan erat dengan syariat (hukum) Islam atau etikanya. Padahal itulah objek yang harus dibahas.info/ . Imam Thabari. maka tidak ada http://www. Bahkan.a. untuk selanjutnya bertawaqquf . Saya sendiri bertanya-tanya kepada diri saya manakah pendapat yang harus saya ikuti. yang bertujuan atau mempunyai maksud untuk menegaskan suatu perintah dari berbagai perintah agama. Pertama. Tentu saja tidak semua ahli tafsir mempunyai sikap seperti itu. Hal. dan di antara mufassirin yang mengikuti jalan seperti itu adalah Syaikh Zamakhsyari Al-Kasysyaf. tidak lebih daripada sekadar menginformasikan sebagian keadaan atau kondisi khusus Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak ada yang lebih mengenal akan hal itu kecuali keluarganya yang terdekat. Itu berarti mereka lebih memilih sikap tawaqquf . | 201 menafsirkan ayat min syarri an-naffatsat fi al-'uqadi. pendapat yang menolak hadits tersebut dan tidak mau menerimanya demi menyucikan maqam dan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta menguatkan 'ishmah-nya. Hadits tersebut. Bahwa hadits sihir itu bukan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. seandainya sahih sekalipun. mereka tidak mengisyaratkan secara dekat atau secara jauh kepada kandungan hadits sihir tersebut. seperti Siti Aisyah r. "Dari kejahatan para tukang sihir perempuan yang meniup-niup pada buhulan (ikatan)". Mereka tampaknya tidak begitu jelas melibatkan dirinya pada perbedaan pendapat mengenai hadits sihir itu.tidak menentukan sikap ke kanan atau ke kiri .

seperti putraputri saudaranya. atau menjadi mutawatir. Jadi. Atas dasar itu. baik gangguan itu akan mengenai jasadnya. | 202 dapat menggaulinya selama enam bulan. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak menggauli Siti Aisyah r. Sehingga. Itu berarti.” Ayat tersebut merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari berbagai tipu daya musuh-rnusuhnya. ketika Nabi menerima ayat ('ishmah) itu.akhirzaman. saja. “Dan Allah akan selalu menjaga (memelihara) kamu dari (gangguan) manusia.a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang meriwayatkannya.info/ . bahkan mungkin tak henti-hentinya dibicarakan orang. Bahkan menurut riwayat lain. kecuali jika merupakan peristiwa atau kasus yang berhubungan erat dengan hubungan suami-istri keluarga Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan Siti Aisyah r. Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin penjagaan dan perlindungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara mutlak. di samping akan dikenal oleh musuh-musuh Islam di berbagai tempat. Dan pasti pula.a. sehingga tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengganggunya atau menyakitinya.a. tidak ada yang mengetahui kecuali Siti Aisyah r. "Wahai sekalian manusia. yang menurut salah satu riwayat. berita sihir yang menimpa Nabi itu akan terus hidup hangat di lingkungan umat Islam dalam tempo lama. yang kemudian dilanjutkan oleh Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair r. Tetapi. sangat boleh jadi kasus itu akan merupakan peristiwa yang mengguncang masyarakat umat Islam semua. beliau bersabda kepada seorang sahabatnya yang akan memimpin penjagaan terhadap dirinya. Jika peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu mempunyai pengaruh terhadap selain lingkungan keluarga sempit dan terbatas itu. ataupun perasaan (kalbu)-nya. bersama orang-orang terdekat. bahwa apa yang menimpa diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak mempunyai pengaruh terhadap perikehidupan di luar keluarganya sendiri. akalnya." http://www. maka pasti masalah tersebut akan ramai dibicarakan orang atau diriwayatkan banyak periwayat melalui sanad yang banyak pula. yaitu Shafiyyah dari suaminya Az-Zubair bin 'Awwam.a. pergilah karena sesungguhnya aku telah dijaga dan dipelihara (dilindungi) oleh Allah yang Mahaperkasa lagi Mahaagung (Azza wa Jalla). beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak Hal. Bahwa Alquran Al-Karim dengan tegas mengungkapkan dan menyatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. maka keadaan seperti itu tidak cukup luas untuk menjadi pembicaraan orang dalam hal menerimanya. sebagai sanad kedua setelah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bahkan informasi dan berita mengenai kasus itu akan menyebar luas ke daerah atau ke negeri-negeri luar jazirah Arab.a. Di samping itu. Kemungkinan besar tidak ada sanad lain selain Siti Aisyah r. jika hanya berupa hadits ahad yang tidak dipegang beritanya kecuali oleh keluarga Az-Zubair dari Siti Aisyah r. selain Siti Aisyah r.a..a.a. dan lebih khusus hanya berhubungan erat dengan pribadi Siti Aisyah r. itu selama setahun. Kasus itu pun akan menjadi berita turun-ternurun di kalangan umat Islam berbagai negeri.

Adakah umat Islam tanpa Nabi Muhammad padahal beliau ada pada mereka? Atau ada Nabi tetapi tidak ada umat Islamnya? Bukankah umat Islam ketika itu telah meneapai ribuan? Bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dikenal sebagai seorang Imam umat Islam dalam setiap shalat lima waktu. mungkin terlihat bahwa umat Islam telah mengetahui apa yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang agung itu atau siapa pun. beliau mendirikan shalat bersamasama umat Islam tanpa ada gangguan pada otak dan ingatannya. lalu mereka menonaktifkannya dari tugas kenabian selama masa terjangkit sihir itu? Lalu mengapa mereka tetap mendengarkan apa yang disabdakannya dan mengapa pula mereka menerima segala sesuatu darinya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. lalu ternyata ketika ada itipu daya atau makar dari seorang Lubaid bin Al-A'sham tidak ditolak-Nya. duduk. Terbayangkan pula padanya seakan-akan mencampuri istrinya tetapi tidak... sehingga terbayangkan padanya seakan-akan melakukan sesuatu tetapi sebenarnya tidak. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka jauhilah . baik ketika mereka dalam hadhar ataupun dalam safar. bahkan memberitahukan hal itu dengan tegas. Atau. padahal beliau membayangkan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukannya? http://www. | 203 lama? Ada yang mengatakan selama enam bulan penyakit sihir itu mengganggu pribadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sang pengemban risalah yang seharusnya menghadapi umatnya selama dua puluh empat jam tanpa pernah berhenti. baik dalam perkataannya (adzkar shalat) ataupun alam gerakannya? Dapatkah dibenarkan. (QS. dan shalatnya pun tidak terganggu. sehingga otak atau akal yang merupakan alat tubuh yang paling vital itu terkena sihirnya? Bahkan masa sakitnya pun Hal. lalu para perawi pun menerimanya dan menegakkan agama Islam pada hal yang demikian itu? Atau. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin penjagaan terhadap pribadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. maka terimalah. Hal. yang katanya sampai berbulan-bulan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Apakah setelah itu akan dapat dimengerti. otak atau akalnya terganggu oleh sihir? Berpikirnya menjadi kacau. Apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu. Al-Hasyr 59: 7).. padahal beliau tidak menyadari.akhirzaman. bagaimanakah akibatnya. apakah hal itu boleh saja terjadi padanya? Justru kasus seperti itu merupakan realita yang tidak mungkin terhindar dari pribadi Nabi. Bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa hal itu berlangsung selama setahun penuh? Lalu bagaimana tugas risalahnya? Terbengkalai begitu saja? Mana riwayat yang mengisyaratkan hal itu? Lalu. bahwa beliau berdiri. ruku' dan sujud. karena harus menjadi bahan kajian dalam syariat Islam? Lalu beliau bersabda.info/ . apa yang didengar oleh orang-orang Mukmin apakah itu Alquran atau Sunnah yang ternyata bukan Alquran juga bukan Sunnah. Apakah benar. di sela-sela Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir itu.

akhirzaman. dan menghancurkan sihir. alat pembenteng (tahashshunat). kita harus tetap memuliakan kitab-kitab sunnah dan mengagungkan para penyusun dan periwayatnya. Juga akan dijelaskan berbagai alat (sarana) untuk membatalkan atau menggagalkan. padahal beliau dalam keadaan sakit. maka beliau memerintahkan Abu Bakar Shiddiq Hal. pendendam. Sebab. Jadi.info/ . untuk memimpin salat berjamaah. Hal. Setan tersebut menguasai orang yang terkena sihir lewat perantaraan atau atas komando ahli sihir dari bangsa manusia yang jahat dan fasik. kalau setan sihir itu beroperasi dan berkuasa dengan komando tukang sihir dari kalangan manusia. Tetapi bedanya. Diragukan atau ditolak saja? Dan jika demikian berarti menyepelekan atau mungkin melecehkan sunnah? Tidak. tukang hasud dan pendendam itu adalah manusia yang mempunyai jiwa yang penuh dengan kedongkolan. Orang yang mahsud (terkena hasud dengki) juga seperti orang yang terkena sihir. http://www. Jadi. Atau ia melesat seperti anak panah yang dilemparkan dari busur. serta mengakui sepenuhnya perjuangan mereka dalam mengumpulkan sunnah dan menyeleksinya. orang yang dengki pun sedang kemasukan seorang setan yang disebut syaithan alhasud. rasa cemburu. jika harus mengangkat derajat kitab-kitab hadits tersebut melebihi maqam dan derajat Alquran dan harus mengikuti hukum yang ditetapkan oleh sunnah yang ternyata kontradiksi dengan ayat-ayat Alquran yang jelas maksudnya. kebencian. Telah kita ketahui bahwa orang yang terkena sihir itu dimasuki setan (muqtaran bihi asy-syaithan) yang jahat dan nakal yang disebut khadim sihr (pelayan sihir).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Justru yang benar. atau disebut juga syaithan sihr (setan sihir). | 204 r. setan hasud itu pergi dari mata seorang pendengki. Ketika ternyata sakitnya semakin berat. penghargaan terhadap As-Sunnah dan Alquran itu harus proporsional. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetap melakukan shalat berjamaah dengan umat Islam ketika itu hingga dua hari yang paling akhir menjelang wafatnya. Beliau memaksakan diri untukmemimpin shalat meski harus berangkat ke mesjid dengan dipapah oleh dua orang sahabat. dia seperti setan sihir. Tetapi itu hanya merupakan satu qadhiyyah (problema). JAMPI DAN BENTENG DARI SIHIR Berikut ini akan dijelaskan apa-apa yang memungkinkan untuk dijadikan ruqyah (doa atau jampi). itu merupakan qadhiyyah (problema) lain. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab hadits mu'tabar (handal) yang mengungkap kasus tersebut. serta menghafalnya. serta obat penyembuh bagi orang yang tersihir. doa perlindungan (ta awwudzat). sedang setan hasud (dengki) melesat bagaikan peluru dari revolver (pistol).a. dan alat penjaga (tahaffuzhat) dari gangguan sihir. dan jahil yang telah dimasuki (dikuasai) oleh setan hasud seperti burung-burung yang hinggap ketika ada kesempatan untuk menghasud. Jadi. Di pihak lain.

Sungguh. Pandangan mata itu hak dari setan menghadirinya (menyaksikan dan mempengaruhinya). pergilah kamu. dan lain-lain yang seperti itu. Dari celah-celah perbuatannya mereka menguasai atau menggoda orang-orang yang menjadi sasaran hasudnya (al-mahsudin). pendengki. Jika khadam sihir keluar dari tubuh manusia yang terkena sihir tanpa izin dari ahli sihir. dan penghasud itu dimasuki oleh ratusan setan Hal." Kemudian sabdanya lagi. maka dia akan dibunuh langsung tanpa kompromi dan tanpa alasan apa pun. Setan yang paling lemah adalah setan yang masuk ke dalam jiwa orang gila (al-mashru`). | 205 hasud. keluarga korban. Mereka mendapatkannya sebagai sasaran empuk bagaikan barang yang hilang. Oleh karena itu. "Hindarilah racun mata-mata.info/ . dengan harapan dia atau keluarganya atau yang mengobatinya menjadi putus asa. http://www. Orang yang mirip dengan orang yang terkena sihir dan terkena hasud atau dengki adalah orang yang gila (menderita penyakit anjing gila atau al-mashru'). paling nakal. Dia melakukan itu karena takut oleh ahli sihir yang akan membunuhnya jika dia kembali atau keluar dari orang yang terkena sihir itu tanpa hasil. dia menguasai mereka. Dan setan yang paling celaka/jahat. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. wa na'udzu billah. Sebagaimana diisyaratkan firman Allah ’Azza wa Jalla. penghasut. pada setiap mereka itu ada setannya. Yusuf 12:87). "Pandangan itu merupakan satu panah dari berbagai panah Iblis (setan). Dan jika berhasil. Hal. Sedang setan yang paling jahat dan paling celaka adalah setan yang masuk kepada orang yang terkena hasud (al-mashud).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar kemarahan.akhirzaman. Dia tidak suka melihat orang lain mendapatkan karunia Allah ’Azza wa Jalla. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. maka keputusasaan itu adalah salah satu macam kekafiran. pendendam. dan pendendam itu manusia yang kotor dan keji bagaikan keranjang sampah yang penuh dengan kotoran dan najis. yang mengobati maupun keluarganya putus asa. "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat (QS. Orang pendengki. dan paling jelek adalah setan yang menjadi khadam sihir karena dia tidak menggabungkan diri (masuk) ke dalam tubuh orang yang terkena sihir kecuali dengan komando ahli sihir yang fasik dan jahat. Hai anak-anakku. Oleh karena itu. Al-Hijr 15:56). Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir (QS. Jadi. sehingga orang yang terkena sihir. maupun korban itu sendiri. Dalam Surah Al-Hijr disebutkan. Ibrahim berkata. khadam atau pelayan sihir selalu berusaha untuk tetap mempengaruhi dan menguasai orang yang terkena sihir. " Sabdanya lagi. Baik yang mengobati. khadam (pelayan) sihir itu selalu berusaha untuk menguasai orang yang tersihir sehingga membuat putus asa semua orang yang berhubungan dengan yang terkena sihir itu.

menanyakan tempat penyimpanan sihir. perubahan. dan barang-barang yang dipakai untuk menyihir. Hal. kedustaan. Banyak orang yang mengobati orang yang terkena sihir itu dengan cara mengajak bicara kepada setan yang sedang menyusup ke dalam tubuh orang yang terkena sihir itu. jika kita membenarkan apa yang dikatakan pelayan sihir dan meyakininya sebagai suatu berita yang meyakinkan. Sedang. Setan pelayan sihir itu mejawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. menipu. dan menggunakan jasanya. Karena yang pasti benar (jujur) dalam perkataannya hanyalah Rasulullah. yang Hal. nama ahli sihir yang menggunakannya. penggantian. menanyakan nama orang yang membebani tukang sihir untuk melakukan sihir. dan kontroversial atau berbeda dengan kenyataan. menanyakan tukang sihir yang memanfaatkan jasanya. http://www. Bahkan. dan pembaruan. Dan kita wajib selalu mencurigai setiap yang dikatakan setan sebagai suatu kebohongan. berkali-kali menegaskan bahwa setan itu pembohong ulung. membatalkan (menggagalkan) dan menghancurkan sihir lewat setan sihir atau pelayan sihir yang masuk (bergabung) dengan orang yang terkena sihir. lebih celaka. yang saling mencintai.akhirzaman. Bisa juga lewat jalan setan lain. An-Najm 53:3-5). Pertama. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang-diwahyukan (kepadanya). Jika Rasulullah. Tetapi sebetulnya termasuk kebodohan dan kedunguan jika ada yang dengan mudah membenarkan setan pelayan sihir yang menyebutkan namanya. inti kebohongan. jarang dipergunakan oleh orang-orang saleh. dan kecelakaan. boleh jadi hal itu akan menyeret seseorang ke dalam kekufuran. kerugian. lewat empat hadits yang semuanya sahih. Dia berdusta untuk menimbulkan fitnah dan kejahatan. atau dengan cara mengajak bicara setan yang ada dalam badan orang yang terkena sihir. | 206 ketiga. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. dan menanyakan barang-barang yang digunakan untuk menyihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Alat Penggagal dan Penghancur Sihir Ada tiga alat perantara untuk menghancurkan dan menggagalkan sihir. memberitahukan kepada kita bahwa setan itu sangat pembohong (kadzub). Dia berbohong untuk me mecahbelah dan melepaskan rasa cinta kasih di antara yang sedang berkasih sayang. Dia banyak berdusta. dan di antara orang-orang yang saling menolong. Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat (QS. seperti diisyaratkan firman Allah ’Azza wa Jalla. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Yang pertama. penipuan. Yang kedua. banyak melakukan makar. Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. Mereka menundukkannya dengan menanyakan namanya. merupakan wasilah atau perantara (alat) yang aman dan terjamin kesuksesannya. maka kita wajib mengikuti petunjuknya. tempat sihir. dan sangat tercela karena kebohongannya.info/ . Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal yang demikian. kemusyrikan. terpenuhi dengan menakut-nakuti.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam menegaskan, "Siapa yang membenarkan peramal atau dukun, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam" Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam berulang-ulang dalam haditsnya menyatakan bahwa setan itu sangat pendusta dan pembohong ulung.. Hadits-hadits itu, antara lain, hadits Abu Hurairah r.a. ketika dia Hal. Hal. | 207 bertindak sebagai penjaga kurma untuk sedekah, hadits Abu Ayyub Al-Anshary, hadits Ubay bin Ka'ab, dan hadits Umar bin Khaththab r.a. Atas dasar itu, mengajak berbicara kepada setan yang menjadi pelayan sihir dan bergabung (menyatu) dengan manusia yang tersihir adalah perbuatan yang salah. Wasilah atau perantaraan yang demikian itu penuh dengan kebohongan, kecurigaan, penggantian, mungkin berita dan segala masalahnya diganti, perubahan, pembaruan, dan cara-cara bohong lainnya. Meskipun mungkin juga sekali-kali setan pun benar pada apa yang dikatakannya. Tetapi kemungkinan benar dan jujurnya setan itu sebetulnya terlalu lemah untuk disebutkan. Kalaupun setan itu benar dan dia menghadirkan sihir, maka sangat mungkin baginya mendatangkan sihir yang berbeda dengan sihir yang sedang mengenai orang yang terkena sihir ketika itu. Karena bagaimanapun, kita tidak mempunyai wasilah atau perantaraan untuk membenarkan bahwa sihir yang sedang diderita oleh penderita itu adalah sihir yang disebutkan setan tersebut. Bahkan, meskipun perkataan setan itu betul mengenai sihir yang digunakannya ketika itu, mungkin saja penyihir memperbarui sihirnya pada saat itu juga, sehingga boleh jadi agak sulit untuk mengobati sihir tersebut. Metode pertama itu disebut metode istinthaq atau mengajak setan yang sedang menyusup itu untuk berbicara dan menggunakan setan lain untuk menyelesaikan sihir yang sedang menimpa seseorang karena ulah setan pelayan sihir. Kedua, adalah melalui istilham, memohon ilham atau petunjuk yang benar dari Allah Azza wa Jalla untuk melapangkan dada kita, menyinari kalbu kita. Dapat juga kita memohon ilham (petunjuk) dari Allah untuk memberikan isyarat lewat mimpi yang jelas maksudnya, dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi, metode pertama dengan menggunakan metode istinthaq wa istikhad asysyaithan, yaitu mengajak bicara dan menggunakan jasa setan; sedang metoda kedua melalui istilham dan istihad', yaitu memohon ilham dan hidayah atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, metode pertama dan kedua ini bertujuan mencari informasi lengkap` mengenai zat (macam) sihir untuk kemudian dilenyapkan dan dihancurkan. Sedang metode ketiga, adalah dengan pembentengan (tahshin) dan melindungi korban sihir dengan menggunakan bacaan Alquran Al-Karim, zikir-zikir, dan ibadah-ibadah tertentu.

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. | 208

Membatalkan dan menggagalkan sihir dapat dilakukan dengan cara mengenali macam sihir, tempatnya, dan pelakunya lewat pelaksanaan shalat raja' (pengharapan). Dengan memohon petunjuk, ilham, fatwa, pertolongan, dan bantuan untuk melapangkan dada dan membukakan hati, kita dapat mengenali sihir yang sedang beraksi, untuk kemudian menggagalkan dan melenyapkannya. Ibadah atau zikir tersebut diisyaratkan oleh ayat-ayat berikut ini, yaitu surah Yunus 10:62-64; surah Al-Baqarah 2:257; surah Al-A`raf 7:196; dan surah Fushshilat 41:30-32. Berikut terjemahan ayatayat tersebut. 1. Surah Yunus: 62-64

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu)., orangorang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” 2. Surah Al-Baqarah: 257

“Allah pelindung (wali) orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindungpelindungnya adalah setan-setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” 3. Surah Al-A`raf: 196

“Sesungguhnya wali (pelindung)-ku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab (Alquran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.” 4. Surah Fushshilat 41:30-32 Allah berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), “Janganlah kamu (sekalian) merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Kami-lah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Lihat kembali kitab saya Al-Faqir, yang sangat mengharapkan rahmat dan ampunan Allah yang Mahakuasa - Abdul Khaliq Al-Aththar, yaitu kitab Awliya` ArRahman As-Su add' wa Awliyd' Asy-Syaithdn Al Asyqiya'. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai wali-wali
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

yang dibimbing-Nya, dengan memberikan perhatian yang banyak, perlindungan, petunjuk, pertolongan, taufik, dan bantuan-Nya. Di antara karunia dan pemuliaan Allah yang diberikan kepada wali-wali itu ialah dengan mengilhamkan mimpi yang benar kepada mereka. Mimpi mereka itu bagaikan Hal. Hal. | 209 satu perempat puluh enam bagian dari kenabian, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam, " Mimpi yang benar dan saleh - cocok dengan petunjuk Allah itu adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian nubuwwah (kenabian)." Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada dari mubasysyirat an-nubuwwah "kabar gembira kenabian", kecuali berupa mimpi yang benar yang dilihat oleh hamba Allah, atau mimpi itu diperlihatkan kepadanya." Seperti telah diketahui bersama, bahwa wahyu ada dua macam. Pertama, wahyu yang sangat jelas dan tampak sekali, yakni bahwa Rasulullah (setiap nabi dan rasul) melihat utusan Allah berupa malaikat dengan mata terang tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal ini khusus bagi para rasul dan nabi a.s. Kedua, wahyu khafi atau wahyu yang samar. Wahyu ini ada dua macam, yaitu penglihatan lewat mimpi (ketika tidur), dan lewat ilham dari malaikat dalam keadaan terjaga, bukan ketika tidur dengan perantaraan malaikat yang bertugas memberikan ilham dan ifham pemahaman- serta tahdits (mengajak bicara). Lihat pula kitab saya Al-Faqir, yang sangat berharap akan rahmat dan ampunan Allah yang Mahakuasa, Abd Al-Khaliq Al-Aththar dengan judul, Ar-Ru'ya AlManamiyyah wa Al Ahlam, Kayfiyyatu Takwiniha wa Ushul wa Qawaid Ta'wiliha (Penglihatan dalam tidur dan mimpi, cara mendapatkannya, asal-usul, dan kaidah-kaidah penakwilan atau pemaknaannya). Seorang wali adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang dicintaiNya dan mereka pun sangat mencintai-Nya. Mereka suka kepada keimanan, mencintai orang-orang Mukmin dan Alquran. Mereka juga mencintai ahli Alquran. Mereka suka pada amal yang ikhlas dan orang-orang yang suka beramal dengan jiwa ikhlas, seperti mencintai kebenaran dan kejujuran di samping mencintai setiap orang yang benar dan jujur. Mereka banyak mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla Kekufuran dan kefasikan, serta kemaksiatan, tidak mereka sukai. Dalam kaitan itu, Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Banyak orang yang rambutnya kusut tidak teratur dan hanya mempunyai dua potong kain (pakaian) yang lusuh, selalu ditolak oleh pemilik pintu-pintu, jika mereka mengetuk pintu, tetapi jika dia bersumpah kepada Allah atau memohon kepada-Nya, pasti diperkenankan-Nya." Pada hadits lain Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam menegaskan, "Perbagus (halalkan) makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya." Jika para wali yang suci, penuh ketakwaan, jernih pikirannya, dermawan, mulia, agung, suka ruku' dan sujud, suka melakukan amar makruf dan nahyi munkar, serta suka menjaga hukum-hukum Allah, lalu menghadap kepada Allah dengan menangis, penuh
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

rasa kehinaan dan kefakiran, merasa pecah atau rusak hatinya, banyak berdoa, penuh pengharapan, selalu memohon fatwa-Nya, dan selalu mohon petunjuk dan pertolonganNya, maka Allah Azza wa Jalla akan berkenan memuliakan mereka. Allah akan menyayanginya, mengasihinya, memberinya karunia yang banyak, serta memberikan apa saja yang mereka minta. Mereka disinari cahaya dari-Nya dengan cahaya keimanan dan Hal. Hal. | 210 cahaya Alquran pada dadanya. Mereka akan ditunjuki-Nya ke jalan yang lurus, serta diarahkan-Nya ke arah yang benar dan baik. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Hati-hatilah terhadap firasat- pandangan batin seorang Mukmin, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah." Jadi, para wali itu sudah pasti akan diberi mimpi yang benar dan jelas maksudnya, diberi ilham dan petunjuk, dan disinari hatinya dengan keimanan, norma-norma Alquran, dan ihsan. Apalagi jika hamba pilihan yang dimaksud seperti Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. Pernah terjadi kepadanya, sebagaimana yang dikatakannya kepada istrinya, Siti Aisyah r.a., "Aku telah memohon fatwa kepada Tuhanku, lalu Dia memfatwakan kepadaku. Telah datang kepadaku Jibril yang duduk dekat kepalaku dan Mikail di dekat kedua kakiku." Jadi, orang-orang saleh yang mempunyai sifat-sifat mulia seperti itu suka melakukan shalat ar-raja', untuk mengharapkan rahmat dan petunjuk Allah, shalat istihda' untuk memohon petunjuk-Nya, dan shalat istifta' untuk memohon fatwa-Nya. Jadi, shalatshalat seperti itu sama seperti shalat istikharah, yaitu untuk memohon pilihan dari Allah Azza Wa Jalla. Mereka selalu mengharapkan limpahan karunia Allah dengan mengasihi dan menyayangi mereka jika mereka berhak untuk mendapatkan pemberian-Nya dan pantas mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang bermacam-macam. Tambahan Jika seorang hamba Allah tidak berhasil dalam permohonan limpahan karunia Ilahi dengan cara seperti itu, maka hendaklah dia waspada terhadap dirinya, jangan-jangan dia tidak melakukan cara atau metode pendekatan itu secara benar. Atau, boleh jadi dia mempunyai banyak cela atau aib yang belum dibersihkannya. Mungkin dia tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah wajibnya, atau bahkan jarang melaksanakan ibadah sunat, sering meninggalkan yang nawafil, seperti sunat-sunat. Jika seorang hamba Allah tidak berhak mendapatkan limpahan karunia Allah, maka hendaklah dia terusmenerus memohon limpahan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada para wali dan hamba-Nya. Menurut wasilah atau perantaraan yang ketiga, untuk menggagalkan dan menghancurkan sihir itu dapat dilakukan dengan membentengi korban sihir dan melindunginya. Disertai dengan cara memperkuat jiwa korban, serta melemahkan dan merusak khadam sihir.

http://www.akhirzaman.info/

Dan jika Kami jadikan Alquran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan. Atau bacaan Alquran dan zikir-zikir itu dibacakan oleh orang-orang saleh. Diusahakan supaya korban sihir mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Alquran yang disertai dengan perhatian penuh. Allah Azza wa Jalla menyatakan. baik yang kecil apalagi yang besar. pernah berkata. Untuk menguatkan jiwa seseorang yang terkena sihir.zikir-zikir lainnya yang berguna untuk perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Akibatnya. | 211 . 4. serta membuat kerusakan di muka bumi. mereka menelantarkan kaum wanita dan keluarganya. Hendaknya dia rajin melakukan ibadah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Unsur-unsur cara atau metode tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khaththab r. telah saya jelaskan pada bab pertama dari kitab ini kepentingan dan keutamaan setiap upaya untuk menjaga diri. Di samping menjaga diri jangan sampai melakukan kemaksiatan. dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian (QS. baik yang fardu atau wajib.a. pendalaman maknanya. Mereka merusak otak dan hatinya dengan racun dan ghayum (awan/rokok?). mereka kembali sakit (tersihir) dan menjadi hina-dina . 5. dan selalu memikirkan maksudnya. Pada surah lain. bahkan lebih parah lagi. Al-Isra'17:82). dan menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla 3. Banyak berdoa dengan serius dan berulang-ulang. mengobati sihir. dan membentengi diri dari sihir. Dan Kami menurunkan dari (bagian) Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang Mukmin. insya Allah Ta'ala. yakni dengan melakukan kemaksiatan terhadap Tuhanmu. Disertai shaum dan bangun malam (shalat tahajjud). Ada sebagian orang yang terkena sihir. Beberapa zikir tersebut akan dikemukakan.lalu keadaannya kembali seperti semula. 2.semoga Allah melindungi kita dari perbuatan itu . penuh pengharapan kepada Allah. "Janganlah kamu sekalian menolong musuh-musuhmu untuk menguasaimu. hendaklah dia dibentengi dengan selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hal yang paling penting adalah hendaknya korban sihir (al-mashur) dan yang lainnya selalu taat kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Melakukan zikrullah atau mengingat Allah dengan cara hati yang hadir atau khusyu' penuh perhatian." Allah Azza wa Jalla berfirman.info/ Hal. Korban sihir itu juga hendaknya rajin membaca Alquran atau . penuh rasa hina. setelah diberi sedikit kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Azza wa Jalla. serta nyanyian-nyanyian setan. Zuhud atau tidak cinta kepada keduniaan serta banyak memikirkan keakhiratan.akhirzaman. Hal. "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah (patut Alquran) dalam bahasa asing sedang (rasul http://www. mengambil pelajaran darinya. maupun yang sunatnya.

turunnya Alquran justru rnembuat mereka tersiksa dan merugi. http://www. ketika sedang melakukan shalat.akhirzaman. serta diambil pelajarannya. Alquran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi obat penawar. maka faedah dan manfaat ayat-ayat Alquran dan zikir-zikir itu akan lemah sekali. maka bacaan zikir-zikir itu akan semakin menguatkan hikmah dan faedahnya. Fushshilat 41:44). merendah. dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. maka setan pun pergi. dan merasakan kehinaan diri. fasik." Jadi. Sebab jika keyakinannya lemah. Hal. JAMPI (DOA). ta’awwudzat (zikir perlindungan). "Jika ada malaikat. Dan itu hanya dapat terjadi dengan mendengarkan dan memperhatikan bacaan-bacaan Alquran. dan kafir. harus dilakukan dengan hati yang penuh kesungguhan dan khusyu'. | 212 Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. dan tahaffuzhat (zikir penjaga diri khususnya bagi korban sihir). tahashshunat (untuk benteng diri). DAN PENJAGAAN BAGI KORBAN SIHIR Bagian akhir dari kitab ini akan mengetengahkan bermacam-macam ruqyah (jampi atau doa). DZIKIR PERLINDUNGAN. Kaidah yang telah terkenal berbunyi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar adalah orang) Arab?" Katakanlah. apalagi jika sambil memikirkan makna dan merenungkan maksudnya. bahwa pembacaan ayat-ayat Alquran dan zikir atau wirid lainnya untuk kepentingan penawar hati dan penyejuk kalbu itu harus disertai suatu keyakinan yang benar dan jiwa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. sedang Alquran itu suatu kegelapan bagi mereka. Satu hal yang harus diperhatikan. 'Alquran itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. "Banyak pembaca Alquran." Betapa nikmatnya dan berpengaruhnya jika Alquran itu dibaca disertai pemikiran makna dan perenungan maksudnya. Kesimpulan dari wasilah atau alat perantara ketika ini adalah bahwa kita mencoba menghadirkan arwah malaikat yang mulia dan pilihan. serta mempunyai derajat tinggi di sisi Allah ke dalam badan orang yang menjadi korban sihir. sedang Alquran sendiri melaknatnya. Dan sebaliknya. Dan orang-orang yang tidak beriman. BENTENG DIRI. pada telinga mereka ada sumbatan. Demikian pula ketika melakukan zikir lainnya.info/ . Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh (QS. Hal. rahmat (kebaikan). jika keyakinannya mantap dan keimanannya sangat kuat. berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut. Sementara bagi orang-orang jalrat (zalim).

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 213 http://www.info/ .akhirzaman. Hal.

Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .akhirzaman. | 214 http://www.

akhirzaman. dan Penjagaan http://www.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal. | 215 Doa-doa Perlindungan. Benteng Diri.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal. | 216 http://www.info/ .akhirzaman.

Hal.akhirzaman.info/ . | 217 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

info/ . Hal. | 218 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman.

info/ .akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 219 http://www. Hal.

Hal. | 220 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .akhirzaman.

| 221 http://www. Hal.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 222 http://www.akhirzaman. Hal.info/ .

Hal.akhirzaman. | 223 http://www.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .akhirzaman. | 224 http://www. Hal.

info/ .akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 225 http://www. Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 226 http://www. Hal.info/ .akhirzaman.

| 227 http://www.info/ .akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

info/ . Hal.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 228 http://www.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman.info/ . Hal. | 229 http://www.

akhirzaman. | 230 http://www. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .

| 231 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.akhirzaman.

| 232 http://www.info/ .akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

akhirzaman. | 233 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.akhirzaman. | 234 http://www.

akhirzaman. | 235 http://www. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ .

info/ . | 236 http://www.akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 237 http://www.akhirzaman.info/ .

silahkan menghubungi kami dan dalam kesempatan pertama.akhirzaman.info ) Hal.info/ .” (admin@akhirzaman. | 238 Semoga Bermanfaat http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar "Bilamana pemilik Hak Cipta berkeberatan dengan digunakan bahan-bahan miliknya. Hal. insya-Allah kami akan segera menarik kembali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->