Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. || 1

Menolak Dan Membentengi Diri Dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar Pustaka Hidayah

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. || 2

Diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Arab: As-Sihr wa as-Saharah wa al-Mashurin karya Abdul Khaliq al- 'Aththar terbitan Maktabah al-Istisyfa' bi al-Qur'an, Kairo Penerjemah: Drs. Tarmana Ahmad Qosim Penyunting: Evi Dewi Sofiawati Hak terjemahan dilindungi Undang-undang All rights reserved Cetakan Pertama, Rabi' al-Awwal 1417/Agustlls 1996 Cetakan Kedua, Rarnadhan 1417/J anuari 1997 Diterbitkan oleh PUSTAKA HIDAYAH Jl. Rereng Adumanis 31, Sukaluyu, Bandung 40123 TeL/Fax. (022) 2507582 Desain Sampul : Gus Ballon

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

ISI BUKU PENGANTAR PENGARANG PENGERTIAN SIHIR Hal. Hal. || 3 Kejam, Keras, dan Kasar Menyembah Berhala dan Matahari Macam-macam Sihir Sihir At- Tafriq Sihir Habil, Sihir Khubal, dan Sihir :’Abath Sihr Al-Jawarih wa Al-A'dha' Lemah Syahwat (Seksual) dan Impotensi Syarat-Syarat Mendapatkan Hubungan Seksual yang Sukses Permasalahan Sihir dan Tukang Sihir Menurut Alquran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Pengertian Sihir Menurut Konsepsi Alquran Penjelasan Ayat 116 Ayat-ayat Alquran dalam Surah Al-Baqarah Mengenai Sihir Penjelasan dan Ta'unl Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Terkena Sihir(?) Tambahan Ulasan Mengenai Hadits Tersebut Proses Tembusnya Sihir kepada Badan, Jiwa, Akal, Hati, dan Ruh Orang yang Terkena Sihir Sihir dan Ahli Sihir Karamah, Barakah, dan Tabarruk Perbandingan antara Mukasyafah Khairiyyah Malahiyyah dan Mukasyafah Sirriyyah Syaithaniyyah Sejauh Mana Kemampuan Sihir Menembus Fisik Manusia? Macam-macam Sihir Sihir Tafriq 1.Sihir Habit, Khubal, dan ‘Abath 2.Sihir Khudzal atau Tashallub Al-A'dha' 3.Sihir Khudzal atau Tashallub al-A’dha 4.SihirJawarih wa Al-A'dha Pemahaman dan Pemikiran Para Fuqaha dan Ulama Besar Mengenai Sihir Bahasan Seorang Fuqaha Besar (Terkenal) pada Abad Ini Kitab Ghidza' Al-Arwah: SIHIR Ahli Sihi Meminta Tolong kepada Setan Sebagian Besar Bani Israil Adalah Ahli Sihir
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Harut dan Marut Serta Sihirnya Pendapat Lain Mengenai Harut dan Marut PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI HAKIKAT SIHIR Hal. Hal. || 4 Tambahan Penjelasan Hikmah Diharamkannya Mempelajari Sihir Macam-Macam Sihir Pendapat Agama Mengenai Macam-Macam Sihir Tersebut Gambaran-gambaran Ajaib dari Sihir dan Sulap (Sya 'wadzah) Sihir di Tibet dan India Sihir pada Masa Sultan Ghawri Keajaiban Doktor Salamun Sihir Orang Mesir (Bagian) Atas Pelajaran Jin Termasuk Salah Satu Ats-Tsaqalain Hakikat Jin Asal-Usul Jin Kedudukan (Posisi) Jin terhadap Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Tempat Tinggal Jin dan Makanannya Kekuasaan Nabi Sulaiman Terhadap Jin Penjelasan Beberapa Kata Melihat Jin dalam Bentuk yang Bermacam-macam Mengusap Tanpa Memperlihatkan Diri Sesosok Jin dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Kadang-kadang Jin Menimbulkan Huru-hara Jin Meminta Fatwa kepada Syaikh 'Abdulwahhab Sya'rani Orang-orang yang Meragukan dan Mengingkari Eksistensi Jin Jadilah Anda Seorang yang Kuat Hati dan Tidak Takut Penjaga (Perisai) Diri dari Gangguan Jin Pengaruh Alquran dan Zikir (Lainnya) terhadap Jin Tempat Jin MUKJIZAT FISIK SEBAGAI TANDA KEBENARAN NABI 1.Hakikat Mukjizat 2.Syarat-syarat Mukjizat 3.Bukti Mukjizat yang Menunjukkan Kebenaran (Kenabian) Para Nabi 1.Sifat Sihir 2.Sihir dan Kedokteran Tekanan Darah TInggi Majalat As-Sihr (Medan Operasional Sihir) SIHIR DAN AKIDAH
http://www.akhirzaman.info/

akhirzaman. BENTENG DIRI. DAN PENJAGAAN BAGI KORBAN SIHIR http://www.info/ . ZIKIR PERLINDUNGAN.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN SIHIR SIHIR DAN AHLI SIHIR DALAM PANDANGAN ISLAM Akhir Perjalanan (Kesimpulan) MUKJIZAT DAN KERAMAT Hal. || 5 NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN PERISTIWA SIHIR YANG MENIMPANYA JAMPI DAN BENTENG DARI SIHIR Alat Penggagal dan Penghancur Sihir Tambahan JAMPI (DOA). Hal.

sihir itu dijelaskan pula oleh beberapa hadits shahih yang memperkuat dan memperjelas apa yang diisyaratkan alquran Al-Karim. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Permasalahan sihir sebetulnya tidak seperti yang dikatakan dan diakui oleh orang yang hanya mempunyai ilmu pengetahuan sedikit. Kemuliaan hanyalah milik Allah. juga bukan tipu muslihat (ihtiyal). tongkat yang dilemparkan oleh tangan kanan Nabi Musa a. Hal. "Apa yang kamu lakukan itu. Sihir ternyata bukan sesuatu yang hanya dikenal pada masa-masa kenabian. || 6 Dengan nama Allah. dan Rasul-Nya. ketika Islam belum dikenal oleh kebanyakan manusia.s. Sihir bukanlah suatu yang ajaib atau sya'wadwh "sulap". Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. la bukan kecelakaan. Kemudian pada surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.info/ . http://www. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya (QS. Sihir merupakan suatu permasalahan yang hakikat permasalahannya dan keberadaannya diungkap oleh Alquran. Sihir antara lain disebutkan dan diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala . Dan tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan cara apa pun yang mereka lakukan. Sihir sebetulnya telah dikenal sejak zaman jahiliah dahulu.. Takut dan khawatir hanya kepada Allah. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu. Apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka. Allah-lah tempat meminta pertolongan dan tempat berlindung. Segala puji hanya milik Allah. Jadi. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan) (QS. Yunus 10:81). jelas. Al-A'raf 7:116). mereka menyulap (menyihir) mata orang dan menjadikan banyak orang itu takut. itulah yang sihir. Dia juga tempat bersandar. Dia tempat meminta bantuan. Maka setelah mereka melemparkan.akhirzaman. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. yakni merupakan haqiqah Quraniyyah. Dia tempat memohon keselamatan. Thaha 20:69).. serta orang-orang yang beriman. dan mudah ditangkap maknanya lebih jelas lagi. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. itu mampu menelan apa yang diperbuat tukang-tukang sihir Fir'aun. Musa berkata. la tidak seperti yang dianggap oleh orang yang kebodohannya lebih tampak daripada kepintarannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar PENGANTAR PENGARANG Hal. Sihir juga bukan dajl (kebohongan). Permasalahan sihir ternyata diungkap oleh Alquran Al-Karim dengan terangterangan. bukan hanya pengakuan orang-orang jahiliah belaka. dari mana saja dia datang (QS.

perbuatan sihir. antara adik dan kakaknya. dan dari kejahatan tukang (sihir) (yang) meniup-niup dalam ikatan (QS. dan kesedihan. antara ayah dan anaknya. Jika telah jelas bahwa sihir itu merupakan haqiqah Quraniyyah. Dan perbuatan tukang sihir jahat itu umumnya mampu merusak jiwa seseorang. dan jahat. Tukang sihir yang paling terkenal. Oleh karena itulah. fasik. Dialah yang melakukan perbuatan sihir. Hal. . dan orang yang terkena sihir. Atau sihir yang dapat merusak pendengaran. sihir dalam pandangan syariat Islam dianggap sebagai perbuatan dosa yang paling besar. merasa kesepian (in'izal) . Jadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan. atau dengan sihir syumm lewat penciuman. Al-Baqarah 2:102). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. maka hal itu membuktikan adanya tukang sihir yang durjana. Al-Baqarah 2:102). Kejahatan apakah yang lebih jelek dan lebih berbahaya daripada perbuatan sihir yang menimbulkan dan menyebarkan permusuhan. Bahaya macam apakah yang lebih besar daripada bahaya sihir yang dapat merusak otak dan akal manusia yang terkena sihir habil (tukang melakukan tipu muslihat).. dan bahkan keluarganya. yaitu tukang sihir. mereka dapat menceraikan antara (suami) dan istrinya (QS. Kemudian firman-Nya lagi. Betapa tidak. atau sihir kalam lewat perkataan. sihir khubal (yang mengakibatkan kegilaan). Al-Falaq 113:4). Hal. atau penglihatan orang yang terkena sihir sama' lewat pendengaran. http://www. saling menyayangi di antara karib kerabatnya. dan antara seseorang dengan teman atau kenalannya. Kejahatan apakah yang lebih berbahaya dan lebih besar pengaruh dan akibatnya daripada kejahatan sihir yang dapat membuat orang yang terkena sihir itu berduka cita. atau sihir bashar lewat pandangan mata. antara suami dan istrinya. saling mengasihi. hartanya. atau sihir 'abath (yang melahirkan fitnah).. permasalahan sihir itu secara garis besar meliputi tiga masalah. Sesungguhnya sihir merupakan perbuatan yang jelas-jelas menimbulkan dan mengakibatkan bahaya yang sangat besar dan madarat yang dahsyat. dan saling menyayangi. || 7 Dalam surah Al-Falaq disebutkan. la merupakan kesalahan yang paling membahayakan. sihir dapat memisahkan atau mencerai-beraikan orang-orang yang dahulu saling mencintai. saling mengikhlaskan persahabatannya. dan dendam kesumat di antara orang-orang yang sebelumnya saling mencintai. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. suatu permasalahan yang diakui keberadaannya dan diterangkan di dalam Alquran. sebagaimana namanya disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim adalah Lubaid bin AlA'sham dan anak-anak perempuannya yang menjadi tukang sihir yang sangat jahat dan fasik. antara seorang putri dengan ibunya.info/ . kedengkian. lapar.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pada ayat lain.akhirzaman.

Dengan demikian.akhirzaman. bahwa sihir dan tukang sihirnya dilenyapkan oleh Allah sampai tidak ada lagi bekasnya. dan memohon bantuan kepada Allah Al-Mughits. Sesungguhnya tukang sihir dari manusia dan http://www. yang banyak dibahas dan dikaji dalam ilmu kedokteran Qurani dan Nabawi. dari tipu muslihatnya. dari kekejiannya. Dengan cara begitu diharapkan kita dapat menjaga diri dan selamat dari gangguannya. Al-Hady» "Yang Memberi Petunjuk". sehingga dapat mengungkap segala karakteristik para tukang sihir durjana dan fasik itu. Kita pun berharap. berkenan mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beberapa ta'awwuzdat (ayat-ayat yang dapat dipakai untuk memohon perlindungan dari kejahatan sihir) dan ayat-ayat yang dapat menjadi benteng bagi manusia supaya sembuh atau terhindar dari sihir. saya pun memohon penjagaan (pembentengan) kepada Allah Yang Mahakuat dan Mahakokoh dari segala macam bahaya dan bencana.luhur. hukuman tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang atau dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Hal. Saya juga memohon keselamatan kepada Allah yang suka menyelamatkan hamba-Nya (al-mujir). terhindar dari kejahatannya. Hal. Karena bahaya sihir semacam itulah. dan keyakinannya. memohon pertolongan kepada Allah yang suka menolong (Al-Mu'in). serta yang dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir tersebut. Tuhan yang suka membantu. etikanya. dengan rahmat dan kasih sayangNya. Sihir. dengan karuniaNya yang Mahaluas dan kedermawanan-Nya yang tak terbatas. untuk menjaga dan menyelamatkan kita dan segenap umat Islam dari kejahatan dan bahaya tukang sihir dan perbuatan setan-setan yang terkutuk. Saya berharap kepada-Nya supaya saya diberi kemampuan untuk memahami ayat-ayat Alquran dan sunnah Nabawiyyah lewat kajian mendalam (intensif) dan luas (ekstensif). Saya memohon kepada Allah yang Maha Mengetahui untuk memberikan taufikNya kepada saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan ayat-ayat Alquran yang berguna untuk membatalkan atau menggagalkan sihir dan menghancurkannya. Dosa sihir menurut Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sama seperti dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala (syirik) dan dosa durhaka kepada kedua orangtua. Saya memohon kepada Allah yang Mahamulia dan Maha. merupakan suatu bab pembahasan yang paling penting. sebetulnya. demikian pula bentuk. dan dari kehinaannya. || 8 Dalam tatanan hukum Islam.info/ . Saya mohon petunjuk kepada Allah. masyarakat menjadi aman dan tenteram. akhlak perilakunya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sehigga dinilai sebagai akbar al-kaba'ir (dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya). sehingga dapat membahas sampai tuntas berbagai masalah yang diisyaratkan Alquran Al-Karim lewat ayat-ayat yang terang dan jelas maksudnya (sharih dan muhkam). Serta. serta bebas dari bahaya sihir.

Disertai penjelasan dan pengenalan mengenai cara-cara untuk menjaga diri kita serta melindunginya dari kejahatan dan bahaya para tukang sihir wanita yang suka meniup-niup pada buhul (ikatan). Di antara macam sihir itu ialah sihir tafriq dan tamziq. dan sihir takhyzl (lewat khayalan). yakni sihir yang dapat mencerai-beraikan dan memecahkan (persatuan) antara seorang suami dengan istrinya. baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. http://www. sihir khabal. maupun yang dibolehkan dan disahkan.' sihir bashar (lewat pandangan mata). maupun secara diam-diam. akan saya perkenalkan pula para tukang sihir itu. Terakhir. serta taufik. dan musuh semua makhluk Allah di dunia ini. serta dari kejahatan tukang makar (penipu) jika mereka melancarkan makar dan tipu muslihatnya.akhirzaman. musuh dirinya. baik yang haram . Abdul Al-Khaliq Al-Aihthar Al-Muhamy Khadim 'Ilm Al-Thibb Al-Qurany wa An-Nabawiy (Pelayan Ilmu Kedokteran Menurut Alquran dan Sunnah Nabi). Amin. || 9 menghancurkan tukang sihir itu. Dan termasuk rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhlukNya. Hal. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik tempat berlindung (Majikan) dan sebaikbaiknya tempat bergantung (Al-Wakil). Baik perbuatan itu secara terang-terangan. bahwa lewat zikir dan doa yang ditetapkannya. Semua itu akan saya jelaskan. sihir 'abath. Dia akan selalu memenggal leherleher tukang sihir. sihir al-jawarih wa al-a'dla' (sihir yang menimpa semua anggota tubuh). di samping ada juga sihir sama' (lewat pendengaran).dan antara cara-cara itu. Kemudian kami pun akan menjelaskan ciri-ciri dan tanda. sehingga kita dapat beramal dengan ikhlas. Selanjutnya akan saya jelaskan berbagai cara untuk membatalkan dan menggagalkan serta menghancurkan sihir. dan dari tipu muslihat pada tukang sihir pria. sihir syumm (lewat ciuman). baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Saya adalah hamba Allah yang sangat mengharapkan ampunan dosa dari Tuhannya yang Mahakuasa.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar jin adalah musuh Allah.info/ . seraya bermohon semoga Allah yang Mahatinggi dan Mahamulia memberi hidayah dan petunjuk jalan. ada juga sihir hibal. Sungguh baik apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Hal.tanda sihir yang menimpa orang yang terkena sihir (al-mas-hur) dan macam-macam sihir.

Para tukang sihir dari kalangan jin itu melakukan apa saja yang diminta oleh tukang sihir dari kalangan manusia. | 10 Kesempurnaan sihir itu tampak lewat perkataan. tukang sihir dari kalangan jin senang dan mau membantu tukang sihir manusia dalam rangka melaksanakan aksinya. dan Kasar Di antara karakteristik tukang sihir ialah tidak mengenal kelunakan hati. Hatinya keras. Sihir memperlihatkan hal-hal yang luar biasa (khawariq al adat). mencela Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Jadi. Dia bahkan berani mengotori mushafAlquran dengan air kencing dan kotorannya.info/ . Sehingga. atau dengan air kencing babi. seperti kehinaan. tukang sihir dari kalangan manusia itu merupakan paduan atau gabungan dari segenap jin jahat yang bertugas untuk menimpakan bahaya kepada manusia yang menjadi sasaran sihir (al-mashur). suka menipu. Hal. serta tempat (lingkungan)-nya. seperti mukjizat dan keramat. yakni menimpakan kejahatan dan bahaya terhadap orang lain yang menjadi sasarannya (al-mashur). Menyembah Berhala dan Matahari Tukang sihir selalu melakukan perbuatan syirik. Tukang sihir dari kalangan jin adalah setan durjana yang sangat jahat dan berbahaya. Mereka menyembah berhala. Dia tidak takut untuk menulis ayat-ayat Alquran dengan darah haid. kotor. dan tidak ada rasa cinta kasih. dan apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. dia berani mengutuk Zat Allah. tetapi sama sekali bukan mukjizat. sumpah. matahari. azimat (jimat/ aza'im). dan celaka. Tukang sihir dari kalangan manusia melakukan penyembahan seperti itu sebagai tanda hormat dan cinta. ada yang disebut khadam sihir (pelayan sihir) yang pekerjaannya adalah menyampaikan atau menimpakan sihir yang di amanatkan oleh tukang sihir dari kalangan jin dan manusia untuk disampaikan kepada sasaran sihir yakni manusia yang akan dikenai sihir (al-mashur). lahir dan batinnya. jahat. bahkan dengan air mani hasil perzinaan. perbuatan. Tukang sihir adalah manusia najis. Dialah al-ghawl. dan lain-lain yang diperlihatkan oleh tukang sihir dari kalangan manusia. "hantu raksasa/monster". tidak ada keceriaan wajah. serta untuk mendekatkan diri kepada tukang sihir dari kalangan jin. Di antara sekian banyak tukang sihir. Pekerjaan tukang sihir adalah mengkafirkan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar PENGERTIAN SIHIR Sihir adalah perbuatan yang aneh atau ajaib (gharib) yang tidak dikenal menurut kebiasaan manusia. juga bukan keramat. perbuatannya kasar. termasuk masalah yang akan dibahas secara tuntas dalam buku ini adalah bagaimana proses terjadinya sihir secara sempurna dan bagaimana pula pengaruh sihir http://www. Dengan cara seperti itu. Dia mempunyai semua sifat jelek.akhirzaman. Hal. kekejian. Keras. dan tidak mau mengakui agama. tidak mengenal rasa belas kasihan. dan sifat-sifatnya kejam. Kejam.

Sihir a`yun atau sihir ’ayn (lewat mata). sihir khabal. dan permusuhan. dan sihir 'abath. Sihir At-Tafriq Di antara wujud dan macam sihir tafriq—untuk memecah belah atau menceraiberaikan persatuan dan kesatuan—adalah: (1) Membolak-balikkan (memutarbalikkan) makna perkataan dan perbuatan. dan sihir al-kalam (lewat perkataan). Macam-macam Sihir Di antara yang akan diperkenalkan dan dijelaskan dalambuku ini adalah macammacam sihir. http://www. 4. atau sedang melampiaskan hawa nafsunya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang dikenakan atau ditimpakan tukang sihir terhadap orang yang menjadi sasar an sihir tersebut. rasa cemburu. sihir al-bashar (pandangan mata). Sihir jawarih wa al-a`dha' (anggota tubuh). tar'ib. Sihir khadzal. dzahul. Sihir hibal. 2. sihir lisan (lewat lidah). dan batstsu ar-r’ub (untuk menyebarkan rasa takut kepada sasaran sihir). Demikian pula meniup-niup hasutan pada jiwa dan menimbulkan was-was atau keraguan dalam diri manusia lewat tiupan tersebut. kebencian. sehingga dia bergabung dan menyatu dengannya. dan lewat bashar (pandangan mata). atau sedang marah. Khadam tukang sihir yang diberi kekuasaan untuk mengganggu manusia yang akan dikenai sihir itu menggunakan kesempatannya untuk mengganggu manusia yang Hal. Sihir at-tarwi. rasa dendam kesumat. atau sedang merasa takut. sihir al-sama' (lewat pendengaran). seperti buruk sangka. 7. keraguan. | 11 lengah. yakni sihir lewat sama' (pendengaran). sihir adzan (lewat telinga). Sihir a`yun bi at-takhyil (lewat khayalan atau lamunan). Hal. at-tafzi. lewat syumm (ciuman). Sihir campuran (tamrijat) dari syurud. salah paham. dan kemarahan.akhirzaman.info/ . syurud (menyesatkan atau melinglungkan) dan dzahul (untuk membingungkan dan mengacaukan pikiran sasaran). serta lewat kalam (perkataan). tay'is (membuat putus asa). Termasuk dari karakteristik dan macam sihir adalah menanamkan benih-benih perpecahan. Macam-macam sihir tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sihir tahzin (membuat sedih). Juga menimbulkan kedengkian. ta’ashshub atau fanatik (buta). 8. dan tawhan (yang melahirkan kelemahan badan). Ia berada pada setiap aliran darah manusia yang kena sihirnya. 9. 3. 5. 6. Sihir at-tafriq (untuk memecah-belah persatuan atau mencerai-beraikan cinta-kasih).

Hal itu dilakukan oleh tukang sihir untuk lebih memantapkan dan meyakinkan berhasilnya api permusuhan lewat suara dan gambar (imitasi khayalan). baik dalam mimpi atau pun dalam keadaan terjaga. Dengan suara tiruan itulah khadam sihir menyampaikan dan menyalakan api permusuhan dan kebencian di antara orang yang terkena sihir dan orang-orang terdekatnya serta kekasih atau karib-kerabatnya. Demikian pula dengan cara menyebarkan bau-bauan sehingga orang yang terkena sihir itu dapat mencium macammacam bau. yakni hal-hal yang tidak baik. perbuatan. dan yang paling diharapkan pertolongannya oleh orang yang terkena sihir itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dengan orang yang akan dijerumuskan ke jurang permusuhan dan tukang sihir dari jin. Juga menimbulkan keraguan pada orang lain yang menjadi teman dekatnya yang paling dicintai. (3) Membolak-balikkan gambar (penampilan bentuk jasad) lewat tipu muslihat (bantuan) setan. Ada yang harum. dan kondisi atau keadaan orang yang tersihir. Kadang-kadang khadam sihir itu memasukkan khayalan terhadap orang yang terkena sihir sehingga dia melamun yang sangat aneh-aneh. Dia dijadikan cinta (dicintakan) terhadap yang sebaliknya. Sedang istijla' al-bashar (mengelabui pandangan). Kadangkadang juga membuat suara yang macam-macam di sekitar tempat tinggal orang yang terkena sihir. dengan cara menjelekkan yang bagus atau membuat bagus yang jelek. terhadap nilai-nilai agama. Cara-cara seperti itu sebagaimana trik-trik yang dilakukan dalam perfilman.info/ . Maksudnya. (5) Menyebarluaskan permusuhan dan kedengkian.akhirzaman. baik yang dekat maupun yang jauh darinya. dan terhadap orang-orang baik dan orang-orang yang dekat kepada al-mashur (yang terkena sihir). yang paling dekat. Hal. serta kebencian dengan berbagai macam cara. ada pula yang bau busuk. (7) Menimbulkan keraguan pada perkataan. (6) Mencuri-curi pendengaran (istiraq al-sam`) dan istijla'u albashar (mengelabui penglihatan). Sihir sering juga dilancarkan dengan cara mencuri-curi pendengaran (mendengarkan dengan sembunyi-sembunyi) dan mengelabui pandangan (menyerupakan diri dengan orang yang akan dicelakakan) pada satu waktu. (4) Membuat orang suka menyepi (`uzlah) dan lapar (ihthiwa'). (8) Membencikan (menjadikan benci) orang yang terkena sihir terhadap setiap yang bagus. Membesarkan yang kecil atau membuat kecil yang asalnya besar. takhyil bi-alshurah (pengkhayalan dengan gambar) dan takhyil bi-al-shawt (pengkhayalan atau penipuan dengan suara) itu terjadi dengan cara khadam sihir menyerupakan dirinya. Khadam sihir dapat melakukan istirqaq al-sama' (mencuri-curi pendengaran atau menguping. Sehingga dia mendengar suara tersebut dari segenap penjuru tempat tinggalnya. dia menirukan suara (perkataan) orang yang akan dikenai fitnah dengan orang yang terkena sihir. atau mengintai). | 12 (2) Membesar-besarkan atau mengagung-agungkan sebab-sebab perpecahan dan pertentangan meskipun asalnya hanya hal-hal yang sepele. yang paling tulus. http://www.

sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Dan kadang-kadang juga karena orang yang terkena sihir itu kehilangan kepribadiannya. Sihir Habil. membayangkan seakan-akan ular/tongkat itu merayap cepat dengan kemampuan tukang sihir itu. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Ketika itu. | 13 mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia) (QS. antara lain sebagian karakter atau sifat-sifat dan cara-cara sihir yang dilakukan oleh tukang sihir itu. AI-An-`am: 112). sebagian Hal. atau dengan menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam dada manusia yang disihir. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Khubal—tukang mencelakakan orang sampai gila. dan Sihir `Abath Jika ruh manusiawi hilang lalu tampak ruh jahat. Kadang-kadang khadam atau pelayan sihir itu menyatu dengan diri orang yang terkena sihir karena ingatannya atau akalnya lemah. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mreka membantah kamu. Sihr Al Jawarih wa Al A`dha' Mengenai sihir terhadap semua anggota tubuh.akhirzaman. yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan dari jenis) jin.s. Al-Wahyu. Sesungguhnya setan itu meletakkan belalai hidungnya pada hati anak Adam. Al-Hajj: 52). Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan. kita diingatkan kepada peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam di samping sihir yang terjadi pada masa Nabi Musa a. Bahkan Nabi Musa a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Demikianlah. http://www. Dan jika kamu menuruti mereka. Tetapi boleh jadi karena memang begitu tabiat aslinya. Sebagaimana dia pun berjalan pada setiap tempat mengalirnya darah anak Adam. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiaptiap nabi itu musuh. pernah terjadi tukang sihir Fir'aun menyihir (menyulap) mata manusia dan menjadikan mereka takut.info/ . dilakukan oleh setan dan jin tukang sihir dengan perkataan.s. setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu (QS. yang kadang-kadang merupakan bisikan dan isyarat itu. melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Pada ayat 121 dari surah Al-An`am difirmankan. maka tampaklah ruh yang jahat berbajukan dan menyerupai Habil tukang tipu muslihat. dan Abath—tukang menimbulkan fitnah. Hal. dan terjadi perpaduan atau penyatuan dalam jangka waktu lama. Sihir Khubal. Dan boleh jadi dia mempunyai pribadi mendasar yang lebih jahat daripada Habil yang suka menyebar fitnah dan bencana itu. dengan isyarat.

macam-macamnya. Cepat mengeluarkan air mani dan terapinya untuk mendapatkan kepuasan seksual tentunya harus diusahakan supaya tidak cepat mengeluarkan air mani. Hal itu terjadi jika tidak ada penyakit yang menimpa badan. Ukuran kecil atau besarnya. Karena keterangsangan dan kelezatan itu akan timbul secara sempurna dengan masuk dan bersinggungannya zakar ketika telah menegang. Kadang-kadang juga datang dari pihak istri. baik dengan kedua tangannya maupun dengan kedua http://www. Kadang-kadang juga menimbulkan penyakit lemah berkepanjangan akibat selalu meminum (menelan) obat-obatan yang menimbulkan kelemahan fisik dan memabukkan. Faktor-faktor perangsang.akhirzaman. Kondisi jiwa (psikologis) yang tenang. Ada juga yang hanya sedikit melemahkan syahwat (seksual) yang datang tiba-tiba." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. 6. Lemah Syahwat (Seksual) dan Impotensi Nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian lemah syahwat (al-dha’f al-jinsy). karena adanya penghalang atau perintang tersebut. serta tidak banyak begadang. kadangkadang datang dari pihak suami. terbayang pada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka (QS. meski dalam beberapa saat saja. 2. yang umumnya penyakit tersebut melahirkan kelemahan syahwat. Hal. serta cara terjadinya impotensi tersebut. "Silakan kamu sekalian melemparkan. perintang. stabil. Akan diperkenalkan juga pengertian rabth (impotensi). sebab-sebabnya. dan terapi pengobatannya. 7. 3. | 14 (seksual) berkepanjangan. pihak istri kadangkadang menolak suaminya. yakni pembukaan untuk melakukan jimak. Sehingga. Berkata Musa. Rafats (cumbu-rayu). Tidak menyandu obat-obat penenang yang sangat membahayakan. tanda-tanda dan ciricirinya. 4. Syarat-Syarat Mendapatkan Hubungan Seksual yang Sukses 1. atau tebal tipisnya alat laki-laki tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. Thaha: 66). tetap.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal itu diisyaratkan Alquran Al-Karim. khususnya penyakit cepat tua. dan yang melemahkan semangat syahwat (impotensi). sebab-sebabnya. Tidak adanya penghalang. Penulis juga akan mengemukakan dalil dan bukti-bukti kebenaran adanya impotensi dari Alquran dan As-Sunnah. Harus adanya urat syaraf yang kuat dan sehat. Kadang menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan antara lemah syahwat (al-dha’f al-jinsy) dan ar-rabth (impotensi). 5. baik untuk laki-laki maupun perempuan. dan tidak ada rasa khawatir dan cemas. Faktor perintang atau penghalang. Sihir yang mengenai seluruh jasad itu ada yang menimbulkan kelemahan syahwat Hal.

membunuh. Pengertian sihir dilengkapi dengan berbagai dalil dari Alquran dan As-Sunnah. Proses terjadinya sihir. Segala puji hanya milik Allah. Dan siapa yang mempelajarinya untuk diamalkan. Meskipun demikian. Sihir merupakan salah satu fan (disiplin ilmu) atau satu macam ilmu pengetahuan yang mempunyai kaidah-kaidah dan rahasia tertentu. Bahkan. Karakteristik (sifat-sifat) sihir dan sandaran tukang sihir dari bangsa manusia. serta kemampuan untuk dapat membahas bab-bab berikut secara rinci. Kadang-kadang juga terjadi. bahkan mengafirkan orang lain. seraya memohon pertolongan dan bantuan-Nya. 3." Sihir merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang sangat mencelakakan dan membahayakan manusia. Sihir juga termasuk salah satu hal yang ajaib dan aneh yang terjadi dalam kehidupan di dunia fana ini. http://www. Hal. maka sungguh dia telah melakukan suatu dosa besar di antara dosa-dosa besar yang tidak mudah diampuni. 2. seperti halnya menyekutukan Allah. berzina. Demikian sebaliknya. dan lain-lainnya. Sihir merupakan haqiqah imaniyyah—permasalahan yang bersangkut-paut dengan keimanan. Tetapi laki-laki pun kadang-kadang merasakan adanya penghalang pada farji wanita.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar kakinya. "Dengan menyebut nama Allah. serta mengetahui rahasia-rahasianya lalu mengamalkannya. 1. maka dia adalah sahir (tukang sihir). memfitnah. Wanita dari jenis Hal. durhaka kepada kedua orangtua. pelaku atau tukang sihir itu berhak dipenggal lehernya dengan pedang sebagai balasan yang setimpal baginya. Bismillah wa-al-hamdu lillah. dan ini sangat jarang.info/ . Bahkan Alquran dan Sunnah Nabi pun mengungkap dan membahasnya secara panjang lebar. memecah belah dan menceraiberaikan antara seseorang suami dan istrinya. | 15 manusia dicampuri oleh kaum laki-laki dari jenis jin.akhirzaman. Atas dasar itu. Semoga rahmat dan salam sejahtera selalu terlimpah kepada rasul utusan Allah. sihir bukanlah suatu kebohongan (dajl) atau sulap belaka. atau antara seseorang dengan kelompok atau sahabatnya. maka celakalah dia. laki-laki dari jenis manusia berhubungan (seksual) dengan wanita dari jenis jin. Sihir merupakan perbuatanperbuatan awal atau permulaan (premis minor dan mayor) yang melahirkan akibat atau nilai (konklusi). wa ash-shalatu wa as-salamu ’ala Rasulillah. Saya bermohon kepada Allah untuk diberi petunjuk dan taufik. Siapa yang tidak menahan diri sehingga menyihir atau meminta orang lain untuk menyihir demi kepentingan dirinya. maka siapa yang mempelajari kaidah-kaidah dan dasardasar pokok sihir. lalu menggunakan setan sebagai khadam sihir untuk menimpakan bahaya dan gangguan.

"Lemparkanlah lebih dahulu. Pemuka-pemuka itu menjawab. 7. Sihir Menurut Konsepsi Alquran Ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir terdapat dalam surah Al-A`raf ayat 111126. dan aqsam (sumpah). (menyihir) mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut. dan badan orang yang terkena sihir. dan menghancurkan sihir. 119." 118. Sedang secara terminologi. 120. 8. sihir berarti menipu dan memalingkan seseorang dari arah hidupnya. Permasalahan Sihir dan Tukang Sihir Menurut Alquran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Pengertian Secara etimologis (lughah). jimat (azimat)." Maka tatkala mereka melemparkan. "Lemparkanlah tongkatmu. Cara terjadinya atau meresapnya sihir dan pengaruhnya terhadap harta. Maka mereka kalah di tempat itu. 6. serta mengobati orang yang terkena sihir. "Beri tangguhlah dia dan saudaranya. ataukah kami yang akan melemparkan?" 116.info/ . jika kamilah yang menang?" 114. Sihir dalam operasinya selalu menggunakan perantara (wasilah) lewat ruqyah (jampi-jampi). Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan. Perlindungan terhadap sihir. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orangorang yang dekat (kepadaku). Musa menjawab." 122. serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan (ahli-ahli sihir). yaitu sebagai berikut: 111. Berbagai wasilah atau perantara untuk membatalkan." 115." 112. mantra-mantra. maka sekonyongkonyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun. mereka menyulap. | 16 4. Tanda-tanda atau ciri-ciri adanya sihir yang menimpa orang yang kena sihir (almashur). nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Fir'aun menjawab. keluarga. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. dan jadilah mereka orangorang yang hina. 5. Mereka berkata. http://www. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). Ahli-ahli sihir berkata. menggagalkan. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. 113. "(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah. Dan Kami wahyukan kepada Musa. 121. kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu. seperti mukjizat dan keramat. Macam-macam sihir. serta luar biasa. Hal.akhirzaman. 117. "Hai Musa. sihir adalah perkataan dan perbuatan yang memperlihatkan hal-hal yang istimewa dan ajaib.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Karena itu. "Ya.

yaitu dengan menggunakan satu macam sihir yang dikandung oleh sihir jawarih dan a dha'—sihir yang menimpa anggota tubuh. sihir a'yun. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Dan rasa takut yang diakibatkan oleh sihir itu sebagai akibat suatu macam sihir yang disebut sihir istirhab. maupun secara jamaah (berkelompok) lewat jalan setansetan yang menjadi khadam atau pelayan sihir dan para tukang sihir. Kami berkata. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. dan sangat gentar. sihir sama'. ketika orang-orang yang tidak beriman dan tidak mempunyai benteng syariat atau agama melihat kehebatan sihir para ahli sihir mereka merasakan adanya rasa takut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 123. jika dalam pandangan mata manusia tampak sesuatu yang menakjubkan lewat pemetaan gambar-gambar yang berbeda dengan bentuk (gambar) yang sebenarnya. tarwi. yakni. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). dan ada juga yang disebut sihir an-nas (menyihir manusia). 124. dan tafzi'. sihir lisan (lidah). 3." 125. dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu (sebagai orang Islam). Yakni." 126. Sedang yang dimaksud dengan istarhabuhum "tukang-tukang sihir itu menjadikan banyak orang (menjadi) takut". Sedang macam sihir lainnya adalah sihir al-adzan (telinga). niscaya dia http://www. dan sihir kalam (perkataan). "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. 'janganlah kamu takut. sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara Hal. Maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini). "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu. 2. Ini baru merupakan salah satu dari sihir jawarih dan a dha'. Hal. Ahli-ahli sihir itu menjawab. khawatir. sihir sama' (pendengaran). "mereka menyihir (menyulap) mata orang banyak"." Penjelasan Ayat 116 Kami akan mencoba mengajak Anda untuk memahami secara mendalam ayat 116 dari surah Al-Araf tersebut. baik secara individu (perorangan). Itulah sihir a'yun (mata). | 17 bertimbal balik. Demi. yakni macam sihir yang membuat orang lain merasa sangat takut dan khawatir. Fir'aun berkata. kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. takhwif. sihir al-adzan (telinga). Hal itu terjadi. Dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayatayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami (mereka berdoa). Mengapa hanya disebutkan saharu a'yun an-nas dan tidak disebutkan saharu an-nas (menyihir manusia)? Hal itu mengantarkan kita untuk mengetahui macam-macam sihir yang biasa menimpa badan manusia. saharu a'yuna an-nas. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Sesungguhnya (perbuatan) ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Mengenai hal tersebut. limpahkanlah kesabaran kepada kami. 1. "Ya Tuhan kami.info/ . Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

Dengan demikian." Firman Allah. maka Jibril itu telah menurunkannya (Alquran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).info/ . Pada surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan siapa yang mengikuti kebenaran. tetaplah. menjadi kokoh dan tangguh serta tenang dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatinya. membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang mukmin. Kami berkata. Dan siapa yang disertai dan dibantu serta ditolong oleh Allah. bahwa kamu mengikuti kebenaran. Thaha: 67-69)." (QS.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar akan menelan apa yang mereka perbuat. Mereka mampu membuat takut banyak orang yang hadir menyaksikan sihir mereka (ahli-ahli sihir). dan mengokohkan (mengikat) hati Sayyidina Musa a. dari mana saja dia datang (QS. di samping memperlihatkan kecerdikan dan kecermatan." Firman Allah Qulna (kami berkata).akhirzaman. "Wahai Musa. digoda dengan penuh kesungguhan oleh setan. Hal. Dan godaan dan gangguan setan itu begitu besar. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril a. Asy-Syu`ara 26:192-195).) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas.s. kokohlah. Seperti kita maklumi. seperti halnya dia menggoda Nabi Adam a. Makna ayat tersebut ialah bahwa Nabi Musa a. sebab karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera datang membantu dan menolongnya. maka dia akan disertai dan ditolong oleh Allah yang Mahamulia dan Mahaluhur. menenangkan. Dia menyebutkan. Dia wahyukan.s. Al-Baqarah 2:97). dengan perantaraan perkataan (alqawl) dan wahyu rabbany dari Tuhan yang langsung disampaikan. maksudnya bahwa sihir mereka itu mengandung kehebatan. Tetapi. Bahkan mereka menyihir (menyulap) mata banyak orang. dan tenanglah karena sesungguhnya Allah besertamu dan akan selalu menguatkan dan menolongmu. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. "Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril. bahwa setan mengganggu manusia lewat dirinya sendiri. sehingga Sayyidina Musa a. sehingga mereka terpesona dan merasa takjub. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). 'Janganlah kamu takut. Dan yakinlah. merasakan dalam dirinya ada rasa (sedikit) takut.s. | 18 Sebagaimana halnya malaikat yang suka memberikan ilham dan pemahaman kepada orang-orang mukmin yang saleh lewat hati yang dikenai isyarat rabbany. dia pasti kuat dan menang.s. hati Sayyidina Nabi Musa a. serta melihat sesuatu tidak seperti http://www. dan tipu muslihat yang ajaib.” (QS. Katakanlah. dari Tuhan Rabb Al-'Alamin. Wa ja'u bi-sihrin `azhim. kekejian. Hal.s. maksudnya Allah menetapkan. "Dan mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)". Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: “Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dengan kata lain. kekuatan. tentu saja tidak akan berhasil.s.

Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil. termasuk Nabi Musa a. Dan sihir yang mereka perbuat itu disifati dalam firman-Nya sebagai yang "agung/besar" yakni. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tetapi sebesar dan sehebat atau seagung apa pun yang dilakukan sihir atau para ahlinya—dengan segala kekuatan. Pada ayat lain diisyaratkan. Thaha: 66-69). Bukankah sihir merupakan suatu pekerjaan dan penghidupan. | 19 kamu sekalian melemparkan. lalu yang hak itu menghancurkannya. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bahwa perbuatan atau karya para tukang sihir itu merupakan sesuatu yang agung atau besar. dari mana saja dia datang. Oleh karena itu. tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. bukan sulap. dan menguasainya. Pada ayat-ayat lain disebutkan pula. Sesungguhnya yang batil itu (pasti) terbukti (akan) lenyap. dan bukan dajl (kebohongan). maka dengan serta merta yang batil itu lenyap." Maka tiba-tiba tali-tali dan. dan kecerdikannya—itu hanya merupakan kebatilan yang disandarkan dan diperkuat dengan kebatilan. nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Dan kecelakaanlah bagi kamu dengan menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya) (QS. Tetapi itu adalah sihir yang sesungguhnya sebagai hasil kecerdikan dan kepandaian tukang sihir. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Mereka. Mereka melihat tongkat dan tali seakan-akan merayap. selamanya.s. Dalam kaitan itu. 'Janganlah kamu takut." (QS. Dan lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu. Hal.. Al-Anbiya' 21:18).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar aslinya. "Telah datang al-haq (kebenaran) dan lenyap(lah) kebatilan. Kami berkata. Karena itu." (QS. AlIsra' 17:81). Wa ja'u bi-sihrin "Mereka mendatangkan sihir". Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa yang diperbuat oleh ahli-ahli sihir itu dengan firman-Nya. yang namanya kebatilan itu pasti lenyap dan kalah. kehebatan.info/ . Dan tidak akan menang tukang sihir itu. Dan. "Silakan Hal. Dan katakanlah. memiliki. seperti pekerjaanpekerjaan lainnya? Dan bukankah setiap pekerjaan (produksi) itu mempunyai asal-usul atau latar belakang dan rahasianya? Siapa yang mempelajari dengan sungguh-sungguh serta mengetahui rahasia sihir dan asal-usulnya. melihat dengan matanya ketika mereka tersihir apa-apa yang diperlihatkan tukang sihir itu bukan yang sesungguhnya. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. bukan khayalan.akhirzaman. Dalam Alquran. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Berkata Musa. pasti dia mengetahui. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orangorang yang hina. http://www.

2. kafir. 1. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun" (QS. Berkata Musa kepada mereka. serta sangat membahayakan. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sedang ringkasan bahasan mengenai sihir itu ada pada surah Al-Araf." Jika Allah berkehendak." Maka setelah mereka melemparkan. | 20 melemparkan tali-temali dan tongkat-tongkat mereka. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Al-Araf 7:118-122). dan fajir (durhaka). Setan-setan itu melaksanakan apa yang diinginkan dan menjadi tujuan para ahli sihir yang jahat. itulah yang sihir." Lalu mereka Hal. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Asy-Syu'ara 26:44). Coba perhatikan firman Allah. yakni arwah-arwah jahat yang dipengaruhi setan. Hal. sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Mereka berkata. sesungguhnya kami benar-benar akan menang. bantuan. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. "Apa yang kamu lakukan itu. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. maka untuk membatalkan dan menggagalkan sihir dan segala pengaruhnya kita harus berlindung dan bertawakal kepada Allah." Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun. Ayat-ayat Alquran mengenai sihir tercantum dalam surah Yunus ayat 80 sampai 82." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Ayat-ayat mengenai sihir diterangkan juga dalam surah Asy-Syu'ara. "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. pasti Dia mengkhususkan pembahasan sihir dalam surah Al-Baqarah. untuk menimpakan kejahatan kepada orang yang menjadi sasaran sihir (al-mashur). Ahli-ahli sihir itu fasik (durjana dan berdosa). surah Thaha. Musa berkata. Jika para ahli sihir itu meminta pertolongan. dan perlindungan dari arwaharwah syaithaniyyah. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Hendaklah kita memohon pertolongan serta bantuan dari-Nya. Janganlah kamu takut. Dalam surah Thaha Allah berfirman.akhirzaman. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tuhang sihir (belaka). Dan tidaklah akan menang tukang sihir itu dan mana saja dia http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mereka berkata. dan berkata. Al-Syu`ara 26:43-48). dan surah Asy-Syu'ara. "Demi kekuasaan Fir'aun." (QS. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. "Demi kekuasaan Fir'aun." (QS. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. Hal itu karena mereka meminta pertolongan dan bantuan. serta memohon perlindungan kepada arwah-arwah syaithaniyyah (yang dipengaruhi setan) yang jahat dan celaka. maka tiba-tiba tongkat itu menelan benda-benda palsu yang mereka adakan itu.info/ . surah Yunus. Musa berkata kepada mereka. Mereka—ahli-ahli sihir itu berkata.

Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah. Dan katakanlah. itulah yang sihir. Al-A'raf 7:117-120). hancur dan binasa. . Apa yang kamu datangkan itu. karena itu Aku siksa mereka. Maka tatkala mereka melemparkan .an batil (salah). Sesungguhnya yang batil itu pasti (akan) lenyap... Yunus 10:81-82). | 21 tempat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki (membiarkan) terus berlangsungnya perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. serta selesai tidak akan ada bekasnya. dan jadiiah mereka orang-orang yang hina. Kemudian firman-Nya dalam surah Yunus. Thaha 20:68-69). sebagian dan orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)-nya seolah-olah mereka tidak rnengetahui (bahwa itu kitab Allah). Al-Isra' 17:81). Hal.-ayat Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah Mengenai Sihir Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dan sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka." (QS. Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya. Ayat. Dan setiap yang batil pasti akan lenyap.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar datang (QS..info/ . dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-s elan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Kemudian Dia menegaskan. Al-Mukmin/Ghafir 23:5). Maka mereka kalah di Hal. Maka nyatalah yang hak (benar) dan batallah apa yang (telah) mereka kerjakan. (QS. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah apa yang selalu mereka kerjakan. lemparkanlah tongkatmu. Maka betapa (pedihnya) azab-Ku itu (QS. Firman Allah dalam surah A1-A'raf: 118 menyebutkan. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Dan firman-Nya lagi. sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. http://www. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi sihir itu perbuat. Al-Anbiya' 21:18). Demikian pula isyarat Allah dalam surah lain. Yunus 10:81-82)." (QS.akhirzaman. itulah yang sihir. maka dengan serta merta yang batil itu lenyap (QS. "Apa yang kamu lakukan itu. "Telah datang yang haq (benar) dan (telah) lenyap yang batil. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan. Dan Allah akan mengokohkan yang hak (benar) dengan ketetapan-Nya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bers'ujud (QS. Musa berkata. Dan Kami wahyukan kepada Musa.

dan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik. Demi. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (fitnah bagi kamu). yaitu Harut dan Marut. | 22 Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir).info/ . (niscaya mereka akan mendapat pahala). Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka malah pura-pura tidak mengetahui. tiadalah keuntungan baginya di akhirat. Mereka tetap membanggakan diri dan sombong hanya karena mempunyai kitab Taurat yang telah mereka rusak dan telah mereka selewengkan itu. sya'wadzah (sulap). dan kebohongan) yang diisyaratkan atau diilhamkan oleh setan dari bangsa jin kepada setan dari bangsa manusia." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. dan dajl (yang mengandung ramalan. Dengan kata lain. Ketika mereka menentang kebenaran dan meninggalkannya. berita mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu telah dijelaskan dan ditetapkan dalam kitab Taurat yang belum diselewengkan dan belum dirusak. Tetapi. Bahkan mereka pun telah dikenalkan kepada kitabullah Alquran yang akan menguatkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. mereka telah melemparkan kitab Allah yang ada pada tangan atau di hadapan mereka. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi nanfaat. kekuatan-Nya. Penjelasan dan Ta'wil Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang membawa kitabullah. AlBaqarah 2:101-103). dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. kalau mereka mengetahui (QS. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. Hal. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah yang menundukkan burung. kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak pula mau saling menolong di antara sesamanya. Sebetulnya. tipuan. serta tidak mau mengikuti apa yang diberitakannya mengenai kehadiran Nabi penutup. Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengganti kitabullah itu dengan buku-buku mengenai sihir. sebab itu janganlah kamu kafir. dengan kekuasaan-Nya. mereka mengingkarinya dan merintangi penyebarluasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sedang keduanya tidak mengarjakan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. dan jin terhadap Nabi Sulaiman a. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.akhirzaman. Jadi pada hakikatnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.s. yakni kitab Taurat dengan segala kandungan cahayanya. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. angin. http://www. Alquran Al-Karim kepada orang-orang. kebijaksanaan-Nya. termasuk orang Yahudi. kalau mereka mengetahui. justru mereka tidak mau menerima al-haqq.

'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu.info/ . Hal. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dan gedung-gedung yang tinggi. Bekerjalah hai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. "Ya Tuhanku." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. http://www. tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah berkati. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dan penintah Kami. lalu meneka itu diatur dengan tertib (dalam barisan) (QS. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. manusia dan burung. dan patung-patung. dan adalah Kami memelihara mereka itu." Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin. dan mengenjakan pekerjaan selain danipada itu. Sedang pada surah Al-Anbiya' (81-82) disebutkan. Saba'34:12-14). Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. | 23 sesudahku. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan jin terhadap Nabi Sulaiman a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dan Jabarut (kekuasaan)-Nya.akhirzaman. tahulah jin itu. ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun Hal. Selanjutnya. 27:17)." Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Berkata Sulaiman. Perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml (semut). Dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Ia (Sulaiman) berkata. Dan Kami telah tundukkan (pula) kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam (kedalam laut) untuknya. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam (QS. dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. firman-Nya.s. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. "Hai pembesar --pembesar siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai onang-onang yang berserah diri (Muslimin). sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Allah juga berfirman pada beberapa ayat dalam surah Saba'. Maka tatkala dia telah tersungkur. Perhatikanlah ayat-ayat Alquran benikut ini. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin. dan piring-piring yang besarnya seperti kola'in dan periuk dan tetap (berada di atas tungku). tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan (QS. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih. bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib. Shad 38:35-37).

Itulah yang dikatakan dan diwahyukan (diisyaratkan dan diilhamkan) oleh setansetan pada masa kerajaan dan kenabian Nabi Sulaiman a. dan kekuatan-Nya. Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan jin Hal. Sehingga. Mereka juga mengajarkan sihir yang mengagetkan (sihir tafzi). membuat manusia fakir.info/ . Mereka. kedua malak itu. menceraiberaikan persaudaraan dan memisahkan suami dan istrinya. bahwa sihir itu adalah mukjizat atau paling rendah. Dan menurut pengakuan palsu dan bohong para setan jin dan setan manusia itu.akhirzaman. Kedua malak itu pun memberitahukan kepada manusia. dan membuat manusia menjadi kaya. seperti yang diberitahukannya lagi kepada manusia yang tidak beriman. mantra. Bendasarkan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa dengan kekuasaan.' (QS An-Naml 27: 38-40). bahwa siapa saja dari kalangan manusia yang menggunakan jampi-jampi. Itulah pekerjaan setan-setan jin dan setan-setan manusia. bahwa para jin itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman a. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa para ahli sihir itu adalah nabi atau rasul. bahwa sihir itu tidak sama dengan mukjizat ataupun keramat. ketika itu. yaitu Harut dan Marut. ketika setan-setan jin dan setan-setan manusia mengajarkan sihir hitam (black magic) kepada manusia. jampi-jampi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.s. dan yang sepertinya. Menurut mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malak (malaikat) dari malaikat yang ada di langit. lewat perantaraan peng gunaan azimat. "luar biasa". juga bukan sesuatu yang hariq li al ‘adah. Kemudian mereka. mengajarkan resep-resep itu kepada manusia. Sihir http://www. sehingga mereka memutarbalikkan fakta. bahwa selain Allah yang Mahaluhur itu ada yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan dapat pula memberi mudharat. maka dia akan dapat menaklukkan dan menundukkan jin untuk diperalatnya supaya melakukan apa saja. dan penyelewengan dari mereka.s. maupun dari kalangan manusia. Allah mengilhami dan mengajari keduanya tentang cara-cara membatalkan dan menggagalkan serta menghancurkan sihir yang dilancarkan oleh ahli sihir. kebijaksanaan. keramat (kemuliaan yang diberikan Allah kepada para wali-Nya). banyak orang yang meyakini. Mereka menggiring untuk menjadi kafir dengan meyakini. yang selain Allah itu. baik dari kalangan jin. Tetapi setan-setan dari bangsa jin itu menceritakan kejadian seperti itu yang dibumbui atau dihiasi dengan kebohongan. serta kapan saja sekehendaknya.s. dan sihir yang menakutkan. dan azimat itu. mantra. menyembuhkan. Bahkan ada yang mengitikadkan. keperkasaan. menurut ajaran para ahli sihir dari bangsa jin dan manusia itu dapat memberikan penyakit. dan bagaimana saja. bahwa ahli sihir melebihi derajat rasul dan nabi. Mereka sejak itu mengajari manusia mengenali dan mengamalkan sihir-sihir yang merusak manusia. | 24 terhadap Nabi Sulaiman a. kepalsuan.

maka mempelajari sihir hitam (black magic) yang membahayakan merupakan perbuatan kufur (mengingkari Tuhan yang Mahakuasa) dan fasik (kedurhakaan). dan jauhilah penyembahan terhadap makhluk yang hanya mempunyai segala sifat kekurangan: lemah. Juga ada kaidah-kaidahnya serta aturannya. Sehingga menurut mereka. Sementara itu. Bahwa sihir itu bukan sulap dan bukan suatu kebohongan. baik disebut sebagai kedua malak atau malaikat. bahkan manusia atau makhluk mulia pun bukan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hanya merupakan suatu hirfah (pekerjaan. serta kebagusan perilakunya. juga bukan nabi. Karena kejernihan hati kedua orang tersebut. hina. bukan rasul. berwibawa. Oleh karena itu. Hal. atau menurut yang lain sebagai kedua malaikat). tetapi merupakan suatu pencaharian atau alat penghidupan dan kehidupan. bahwa mereka itu. saleh (taat beragama). pencaharian) dan karya yang ada asal-usulnya dan ada rahasianya. Hal. maupun sebagai dua raja mulia. miskin. kaidah-kaidahnya. Atau. Bisa juga disebut karya (shan'ah). serta cara menghancur-luluhkannya. maka dia menjadi tukang sihir. dan mulia akhlaknya. Jadi. "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan). dan tidak kuasa berbuat apa-apa. kata malak (sebagai mufrad dari malaikat) menurut sebagian ahli tafsir dibaca malik. setiap kali mengajari manusia cara-cara penguasaan (ilmu) sihir. fasik (durhaka).akhirzaman. juga kemaksiatan yang sangat besar dosanya. yang paling penting dari keduanya. maka tidak perlu diragukan lagi. Ketika diketahui secara pasti oleh kita betapa bahayanya sihir dan bahwa sihir merupakan dosa besar. maka keduanya disebut sebagai malikani (dua raja. dan aturan-aturannya. dengan mengkasrahkan lam-nya yang berarti raja. Tetapi. bahwa tukang-tukang sihir itu bukanlah tuhan. mereka pun sekaligus mengajarkan cara-cara menggagalkan dan membatalkan sihir tersebut.info/ . kedua orang raja tersebut termasuk sebagian raja di dunia dari kalangan manusia." http://www. juga bukan sesuatu yang luar biasa. dan ujian bagi kamu sekalian. kafir (ingkar kepada Tuhan Rabb Al-'Alamin) karena mereka menggunakan setan-setan jin untuk kebutuhannya. keduanya sebagai dua orang laki-laki yang mempunyai nama baik. Harut dan Marut pun mengajari manusia. Keduanya selalu menegaskan. maka hati-hatilah jangan sampai kamu menjadi kafir dengan mengingkari (eksistensi) Allah yang telah menciptakan semua makhluk-Nya. dan kemuliaan etikanya. Dan siapa pun yang mempelajari asal-usul sihir. kharismatik. | 25 Kedua malak. bahwa mempelajari cara-cara membatalkan dan menggagalkan sihir termasuk suatu kewajiban yang sangat penting. Para ahli sihir adalah manusia jahat. tukang-tukang sihir itu menggunakan jasa para setan sebagai lawan dari setan-setan itu yang telah memperbudak tukang sihir dan menghinakannya.

Yakni. maka dapat dipahami bahwa sihir itu secara mutlak tidak membahayakan atau tidak akan mengenai seseorang. hewan. Hal. antara seorang sahabat dengan sahabatnya. jin. Memecah-belahkan atau menceraiberaikan antara ayah dan anaknya.s. dapat disimpulkan bahwa sihir merupakan haqiqat Quraniyyah — kajian Alquran — dan bukan suatu kebohongan (dajl) juga bukan sulap (sya`wadzah). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (QS. Dalam kaidah ushul (fiqih) ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menghendaki (masyi'ah) sesuatu (beberapa hal) tetapi tidak memerintahkannya. Terjadinya berbagai kemaksiatan itu pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka tetap bahaya itu terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Tak ada dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang terjadi tanpa kehendak dan izin-Nya. Tetapi ada bedanya antara perintah (amar) Allah dan kehendak-Nya. Al-Hadid 57:22). bahaya atau musibah apa pun yang menimpa manusia. Hal itu jika dipahami bahwa ma’-nya adalah nafiyah — untuk menafikan atau meniadakan. maka Iblis pun tidak bersedia bersujud kepada Adam a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Di antara sihir yang diajarkan oleh kedua malak atau malik tersebut adalah suatu macam sihir tafriq "yang memecah-belah-(kan)". | 26 antara suami dengan ibu mertuanya. benda mati. Bagaimanapun. apa pun penyebabnya. antara saudara dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan lewat firman-Nya. Atas dasar itu. " Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat (bahaya) dengan sihirnya kepada seorang pun". Allah tidak akan memerintahkan makhluk-Nya untuk melakukan perbuatan keji. Hal. pasti terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya diketahui. Demikianlah (masyi'ah) Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan antara mereka yang sedang menjalin cinta kasih dengan pasangannya.akhirzaman. sebagaimana Dia pun tidak meridhai adanya kekufuran (kekafiran) dari hamba-hamba-Nya. tetapi Dia tidak menghendakinya bersujud. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. tetapi Dia tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan jelek. atau setan. tiadalah ahli sihir itu http://www. antara istri dan ibu mertuanya. Jadi. antara suami dan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Iblis untuk bersujud. Sebagai contoh. Jika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sampai (berbunyi) Wa ma hum bi-dharrina bihi min ahadin. dan apa pula sumbernya. antara pimpinan perusahaan dengan bawahan dan karyawannya.info/ . Sebagaimana Dia yang Mahatinggi pun memerintahkan beberapa hal yang tidak dikehendaki-Nya. antara ibu dan anaknya. bahwa bahaya apa pun yang menimpa manusia. baik itu berupa manusia.

"Lubayd bin Al A`sham. bahkan disebutkan pula dalam kitab-kitab hadits lainnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menimpakan bahaya dengan sihir itu terhadap seorang pun.a.akhirzaman. dipahami. Sunan Turmudzi. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya istitsna "pengecualian" dengan firman-Nya Illa bi-idzni Allah. dan Sunan Ibn Majah. Beliau diduga oleh yang lain melakukan sesuatu. Riwayat-riwayat hadits tersebut telah disebutkan (dikumpulkan dan dibahas) dalam kitab saya yang berjudul "Kedokteran Menurut Alquran dan Sunnah Nabi Melalui Para Imam yang Mulia". "Pada benda apakah menyihirnya?" Malak yang ada pada kepalaku menjawab. Selanjutnya. Pada kesempatan ini. Hal.info/ . datang dan duduk dekat kakiku. Jibril a. Shahih Muslim. http://www. kami persilakan merujuk kitab yang telah ditunjukkan tersebut. yang menyebutkan. dan pohon kurma (yang ada di tempat itu) seakan-akan kepala setan." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutus Imam Ali r.a. yaitu riwayat dari Ummu Al-Mukminin. mendatangiku dekat kepalaku. "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir. saya hanya akan menyebutkan satu riwayat mengenai peristiwa tersebut.bahwa sihir itu dapat membahayakan manusia. Sunan Darimy. sedang Mikail a. | 27 Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Terkena Sihir(?) Mengenai peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diriwayatkan dalam Shahih Bukhari. hadits tersebut menyebutkan bahwa Malaikat Mikail yang ada dekat kakiku bertanya. Terbayangkan padanya bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendatangi ahli (istri)-nya padahal beliau tidak mendatangi mereka. "Pada sebatang sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir (musyatah) di sumur Dzarwan di bawah tembok yang mengelilingi sumur. seakan-akan airnya inai (pacar merah).s. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. "Kecuali dengan izin Allah"." Tambahan Dalam hadits tersebut terdapat kata mathbub yang berarti mashur (tersihir). — semoga Allah memuliakan wajahnya—dan Zaid bin Tsabit r. aku telah memohon fatwa kepada Tuhanku. Bagi pembaca yang bermaksud memperluas dan memperjelas kajian riwayat-riwayat tersebut. Sunan Abu Dawud." Kemudian malak yang ada pada kakiku bertanya lagi. Siti Aisyah r. Yang duduk dekat kepalaku berkata. Beliau bersabda padaku—kata Aisyah r. "Wahai Aisyah. Mereka mengeluarkan sihir itu dari sumur.a. lalu Dia memfatwakan kepadaku.. "Wa man thabbabahu (siapakah yang menyihirnya)?" Malaikat Jibril yang ada dekat kepadaku menjawab. Sunan Nasa’iy. tetapi hal itu terjadi jika ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak-Nya Hal.s.a. padahal tidak melakukannya. "Ia terkena sihir (mathbub ay mashur).

Bahkan. Dengan pikiran dan pemahamannya serta logikanya. tak ada satu abad (qarn) pun yang kosong dari ulama mujahid yang ahli dalam ilmu hadits.info/ . yuthabbibu artinya yu aliju atau yudawy. Jadi. Atau. Ulasan Mengenai Hadits Tersebut 1. saya tidak pernah mendengar atau membaca bahwa salah seorang dari ulama atau fuqaha ilmu mushthalah hadits itu mencela atau men-dha if-kan hadits mengenai tersihirnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. selesai pulalah pembacaan ayat-ayat Alquran-nya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ilmu mushthalah al-hadits adalah salah satu ilmu yang. Para fuqaha (ulama) atau ahli ilmu hadits telah meletakkan ushul (pokok-pokok) dan berbagai kaidah. Padahal kata mashur itu banyak digunakan dalam Alquran Al-Karim. serta ikhlas dan selalu sadar merasa tenang (thuma`ninah) untuk menerima dan memperjuangkan segala kaidah dan ushul (pokok-pokok) ilmu mushthalah hadits. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 28 Mulailah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membuka (melepas) ikatan-ikatan sihir. kelengkapan. Bahkan mereka merasa bahagia karena Allah telah mengaruniai mereka menguasai ilmu mushthalah hadits tersebut. Sesungguhnya Kami menurunkan AlDzikr (Alquran).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.s. Kata mathbub sendiri diambil sebagai isim maful dari kata thabba yang berarti alaja atau dawa (mengobati). seakan-akan beliau lepas dari ikatan. atau meng-hasan-kannya. Hal. Sayyidina Jibril a. alhamdulillah pula. dan sesungguhnya Kami akan menjaganya (QS. "dokter yang mengobati". men-tash-hih (mensahih)-kannya. beliau membaca satu ayat dari Al-Mu awwidzatayn (Al-Falaq dan An-Nas). Dan thatib ialah mu’alij atau mudawy. Fuqaha (ulama) yang arif dan bijaksana. Allah telah menakdirkan dan memilih beberapa ulama terkenal. Dan. bahwa sihir dapat diobati. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. http://www. demi kemajuan ilmu tersebut. Begitu selesai melepas semua ikatan. menggunakan kata mathbub dan tidak menggunakan kata mashur (tersihir). Setiap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melepas satu ikatan. bukan hal yang mustahil dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melenyapkan atau menghilangkan segala rasa sakit dan bekas sihir apa pun dari orang yang terkena sihir. dan syarat-syarat untuk menerima hadits. Hal itu terjadi sejak terjadinya pengkodifikasian ilmu hadits tersebut sampai zaman sekarang (1416 H). yang paling jelas. "mengobati". Alhamdulillah. men-dha if-kannya. Maksud penggunaan kata tersebut (mathbub) untuk menegaskan bahwa ada sihir yang dapat digunakan untuk mengobati (bi-anna min as-sihr al-'ilaj).akhirzaman. Sampai akhirnya beliau merasakan adanya keringanan pada badannya. menyatakan ke-maudhu an-nya. termasuk dari kalangan fuqaha dan huffazh (penghafal dan pakar hadits) yang giat mengkaji dan meneliti ilmu tersebut. mereka juga selalu bersedia berjuang untuk kepentingan ilmu mushthalah hadits tersebut. Al-Hijr 15:9).

Hal. dan langgeng. berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya (amanat-Nya). tetapi karena mereka mempunyai pemahaman yang khusus mengenai ayat Alquran yang mengisyaratkan 'ishmah atau keterpeliharaan Hal.info/ . Padahal. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. "Janganlah engkau memakan sedikit pun dariku wahai Rasulullah. yaitu dari kalangan filosof. dari kalangan teolog (ulama ilmu kalam). aku telah dicampuri racun. Kemudian. Bukankah wajah dan pelipis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terluka? Bahkan Ubay bin Khalaf—semoga laknat Allah selalu menyertainya—pernah datang dengan gagah berani mencela Nabi dan meletakkan mantra pada kepala beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia. telah disaksikan banyak umat Islam. Ubay bin Khalaf yang terkutuk itu juga berani meletakkan kakinya pada leher Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah 67. | 29 Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah diberi lengan domba yang telah dicampuri racun. Terlihatlah bahwa Nabi yang agung itu tidak http://www. lalu terlihatlah bagaimana beliau menyikapi musibah semacam itu. dan langgeng. maka terasalah oleh mulut Nabi rasa pahit. Mereka menolak hadits tersebut bukan karena disandarkan kepada ushul atau kaidahkaidah ilmu mushthalah hadits. sebagian umat Islam memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan menjaga serta melindungi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dengan perlindungan yang sempurna. Yang lebih jelas dari itu semua. atau lebih tepatnya. Beliau terkena bahaya dari kaumnya. Anehnya. bahwa perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak sunyi dari berbagai peristiwa dan kejadian yang memperlihatkan bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah diganggu oleh sebagian manusia jahil. lalu bagaimanakah kita menafsirkan kejadian dan peristiwa yang pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu? Bahkan hadits-hadits yang disepakati ahli hadits pun tidak melupakan untuk mengungkapkannya? Sungguh. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. meliputi segala hal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mulai menggigitnya sedikit. atau tidak enaknya racun tersebut.akhirzaman. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." Jika keterpeliharaan (`ishmah) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamitu lengkap.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sementara yang menolak hadits tersebut hanyalah dari segelintir umat Islam. apa pun hikmah di belakangnya. menyeluruh. Wahai Rasul. Jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu. Dan lebih jahat lagi. dengan 'ishmah atau penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lengan domba itu berkata. yang benar adalah bahwa kejadian atau peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ma`shum (terjaga) itu mengandung hikmah yang tinggi sekali.

akhirzaman. sampai sekarang. cobaan. Karena kita mengetahui hal yang benar itu dan kitab-kitab Sunnah (hadits). yang kebenarannya http://www. dan logika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. | 30 Hikmah dari kejadian dan peristiwa yang menimpa diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam betul-betul contoh teladan bagi umatnya dalam menghadapi cobaan. menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan ujian. juga pada syariat (ajaran) yang dibawanya. orang yang mengatakan demikian berarti telah terjerumus ke dalam semacam perbuatan syirik. kemudian pada zaman para sahabat yang puluhan tahun. alhamdulillah. Dan karena itu. akal pikiran. mengasihi. maka mencela dan menonaktifkan hadits yang sahih dan tsabit (kuat).bagi kamu sekalian —pada (diri) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu teladan (contoh) yang baik bagi orang yang mengharapkan (keridaan) Allah dan (kesenangan) di hari akhir. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati. Dan. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggerutu dan tidak pernah putus asa. yakni menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-Nya. terus-menerus mendapatkan bencana. A1-Ahzab 33:21). Tetapi mereka. dan menyayangi saudaraku.s. bahkan sampai kiamat nanti. bahaya. bersih dan sifat-sifat kekurangan. Mereka bahkan mengatakan (seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala). dan finah dan orang lain." Hal. Sungguh telah terdapat . memang tidak disangkal lagi. serta selalu berzikir (mengingat) kepada Allah—dengan zikir—yang banyak (QS. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan penjagaan yang lengkap. dan mungkin kita. Dengan kata lain.info/ . Jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjaga secara sempurna dan menyeluruh serta langgeng. Beliau selalu menegaskan. Sedang yang dimaksud 'ishmah atau keterpeliharaan dan keterjagaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu menguatkan haqiqat Quraniyyah. Musa a. maka 'ishmah atau penjagaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup risalah. yang telah diberi cobaan (bencana) yang lebih banyak tetapi selalu bersabar. sempurna. sejak dahulu ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih ada. kebenaran Qurani. Itu berarti. selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi itu semua. Bahkan beliau selalu tabah dan sabar. bahwa para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ketika tabligh atau penyampaian risalah dan amanat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan dengan akal pikiran dan logika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dan menyeluruh serta langgeng itu dalam kaitannya dengan tabligh ar-risalah. 'ishmah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan demi kelangsungan risalah dan demi keselamatan Rasulullah dalam rangka menyampaikan risalah atau amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka boleh jadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu mempunyai sifat-sifat sempurna dan suci. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan penjagaan-Nya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamkhususnya pada akal pikirannya.

Demi bintang ketika terbenam. serta ruh manusia yang terkena sihir". Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Allah berfirman. akalnya. Menurut mereka. dan ibadah.info/ . selalu berusaha untuk menjauhkan umat Islam dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sederhana. umat Islam tidak mungkin dapat melakukan ibadah dengan benar tanpa merujuk kepada kitab-kitab Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang tepercaya. Cara yang ditempuh mereka antara lain dengan menyusupkan keraguan terhadap kitab-kitab Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. serta ikhlas. atau apalagi dari yang bukan pemeluknya. maka jadilah dia dekat (pada Muhammad) sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi) (QS. dan menemukan jawaban yang benar dan menenangkan kita semua. sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Sesungguhnya musuh-musuh Islam. yang memunyai akal yang sangat cerdas. seperti diisyaratkan ayat Alquran tersebut. maupun karena kebodohan. Oleh karena itu. Alquran tidak menerangkan ajaran Islam secara rinci. Mereka selalu melancarkan perjuangan untuk menjerumuskan umat Islam ke dalam jurang syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan meragukan ajaran-Nya. Semua yang dikatakannya. | 31 Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. untuk memahami hadits atau Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diperlukan akal pikiran yang cerdas. Ayat-ayat dan surah An-Najm juga perlu direnungkan oleh kita dalam rangka memahami 'ishmah atau keterpeliharaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Saya juga memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu memahami. adil. bahwa Dia menjaga dan melindungi akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kesesatan. dalam ayat tersebut. Kemudian dia mendekat. baik dengan penuh kesengajaan. merupakan wahyu yang diterimanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. mu'amalah. baik dari pengikutnya sendiri. Dalam judul khusus Proses tembusnya sihir pada badan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjaga lidah (lisan) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan memperkatakan sesuatu—mengenai urusan agama—dengan mengikuti keinginan hawa nafsu dirinya atau hawa nafsu orang lain. Semua penjelasan rinci http://www. dengan memohon petunjuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat memahami hadits tersebut secara benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Hal. An-Najm 53:1-9). akan diterangkan bagian badan Nabi yang terkena sihir. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. lalu bertambah dekat lagi. Sebagaimana Diajuga telah menjaga amal perbuatan Nabi-Nya dan perbuatan-perbuatan yang salah (ghiwayah). Sebagaimana telah kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. garis besar) mengenai akidah (keyakinan).akhirzaman. Alquran Al-Karim hanya mencakup ushul (pokok-pokok) dan hal-hal global (kuliyyat. bijaksana. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. insya Allah Ta 'ala. dan hatinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar diyakini oleh kebanyakan ulama merupakan dosa yang sangat besar. jiwanya. Hal. menerangkan sejelas-jelasnya.

Atas dasar itu. penulis akan mulai membahas masalah yang cukup unik ini. 2. 1. Karena sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksa-Nya (QS. dan Ruh Orang yang Terkena Sihir Berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara (proses) tembusnya sihir kepada akal (manusia) yang terkena sihir. Bahkan. mereka memasukkan keraguan-keraguan terhadap kitab Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Oleh karena itu. mengingat. menghidupkan. An-Nisa' 4:80). di samping berfungsi untuk mengambil kesimpulan atau konklusi. berpikir. maka hentikanlah. menggambarkan (mendeskripsi). Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hanya terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang shahihah dan tsabitah (kuat). Apa saja yang dibawa Rasul kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah. maka ambillah. Tetapi sebelum itu. Al-Hasyr 59:7). Dan apa saja yang dia larang darimu.akhirzaman. Hal. perbuatan semacam itu dinilai dosa besar. saya yang sangat memerlukan limpahan rahmat Allah yang Qadir "Mahakuasa". Akal dapat memberi makan (feeding) kepada semua alat perlengkapan badan yang bermacam-macam dengan mengalirkan sejumlah aliran listrik (dinamo http://www. dan tugas akal manusia. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih (QS. An-Nur 24:63). dan menggiatkan semua alat-alat tubuh. untuk kepentingan itu. maka sebetulnya celaan dan penolakan sebagian orang bahkan dan kalangan umat Islam terhadap hadits apa pun yang terdapat pada kitab-kitab Sunnah yang mu'tamadah (tepercaya) tanpa mengikuti kaidah-kaidah ushul. maka sungguh dia telah menaati Allah (QS. Hati. penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran. Dengan kehendak dan permohonan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. fungsi. | 32 Perhatikanlah ayat-ayat Alquran berikut ini: Siapa yang menaati Rasul (Nabi Muhammad). Akal. Proses Tembusnya Sihir kepada Badan. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur di antara kamu dengan berlindung (kepada kawan-kawannya). dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ilmu mushthalah hadits. Akal dapat melahirkan dinamo penggerak yang lazim untuk kehidupan dan berfungsi menggerakkan badan. Jiwa. Semoga Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada Al-Faqir.info/ . mengurus (me-manage). mengkhayal (mencari inspirasi). Alquran sendiri telah menegaskan betapa pentingnya sunnah Nabi.

untuk pcnyiapan potensi hidup. Tidak sedikit ada yang tidak mampu mengangkat kedua tangannya sendiri. dan jarijemari. maka anggota tubuh tersebut akan terkena penyakit kelemahan yang parsial (sebagian) dalam waktu sementara (temporal). Kadang kadang orang yang mempunyai penyakit demikian. demikianlah keadaan kedua hasta (lengan). atau epilepsi. Anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh tersebut telantar (khadzal). dan berkelanjutan. atau kedua kaki (bagian bawah atau qadam). Dia terpaksa bergantung atau bersandar pada anggota tubuh lainnya. Tentu saja orang yang bersangkutan tidak dapat beijalan. Secara praktis. Orang yang mempunyai penyakit lumpuh semacam ini. atau yang lebih dikenal dengan penyakit lumpuh. Seperti halnya kedua betis dan kedua kaki bagian bawah. Jika terjadi kekurangan dalam pengaliran anus listrik tersebut. maka keduanya akan kehilangan kemampuan untuk mengemban tubuh. serta tenus-menerus selama ada mukh atau otak— dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.info/ . pasti melahirkan kekacauan. dan menggerakkan serta menggiatkan semua anggota tubuh. | 33 http://www. atau aliran listriknya melebihi kapasitas. tidak dapat membawa barang yang sangat ringan sekalipun. kedua kakinya tidak dapat lagi membawa (mengemban) badan. anggota tubuh tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan kekuatan pada tubuh. Akal juga berfungsi untuk memproduksi. Jika aliran listrik (daya kekuatan tubuh) yang didapatnya hanya sedikit dan tidak memenuhi kebutuhannya. maka ia tidak akan dapat menjalankan tugasnya. dalam ukurannya yang paling minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan. kedua tangan.akhirzaman. misalnya kejang. menghasilkan. sawan. Hal. maka hal itu dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan. Jika kahrabiyyah (aliran listrik yang menjadi daya kekuatan tubuh) itu sampai kepada anggota tubuh yang mana pun. atau kadarnya tidak memenuhi kebutuhan. Hal. pada anggota tubuh yang mana pun. jika ada anggota tubuh atau kelengkapan tubuh yang tidak teraliri aliran listrik sama sekali. teratur. Dengan demikian. maka anggota tubuh tersebut akan terkena penyakit pembekuan. Jika ternyata anggota tubuh yang terkena penyakit sebagian (parsial) seperti itu adalah kedua betis. 3. Dia tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya untuk sementara. anggota tubuh tersebut tidak dapat secara total melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. dan mengalirkan sejumlah aliran listrik (potensi hidup) yang pokok serta menghubungkan kekuatan tersebut ke seluruh anggota tubuh untuk kepentingan hidup.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar penggerak) yang menghubungkan otak dengan semua alat perlengkapan tubuh. Jika aliran listrik (potensi kehidupan) tidak sampai sama sekali kepada salah satu anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh. Apalagi. Akal dapat membuat semua alat perlengkapan tubuh bekerja dengan tenang. bahkan termasuk semua rambut. Bahkan ada yang tidak dapat berdiri sama sekali.

Akan tetapi. lidah atau lisan orang tersebut tidak lagi mampu menerangkan perasaan dan keinginannya.. dan hidup. maka alat produksi tersebut mungkin bergerak. kejangkejang. umpamanya. salah satu lengan (hasta) atau keduanya secara bersamaan. bahkan tidak dapat tegak (menegang). Jika kadar aliran listrik (potensi hidup) yang dialirkan otak ke alat produksi laki-laki. Sebaliknya. Tetapi. atau darah mengalir kepada anggota tubuh tersebut dengan kadar yang minim sekali. dan kesadaran orang ter sebut hilang secara total. menegang. kedua mata mengeras. demikian pula keadaan telinga dan mata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. bahkan tidak sampai ke kulit dan qadhib atau zakarnya. Dengan demikian. atau warna apa yang dilihatnya itu. maka pasti seseorang akan sulit melihat. maka hilanglah potensi hidup dan anggota tubuh yang vital itu. apalagi tidak ada sama sekali. Akibatnya. Sebagai contoh lain.. alat produksi laki-laki. yang tidak dapat menggauli. gemetar. tetapi lemah. kadang-kadang kadar aliran listrik (kahrabiyyah) yang berlebihan itu hanya menimpa salah satu atau beberapa anggota tubuh yang vital. Hal. Dengan demikian. Dan . kulit. Dengan demikian. Mungkin juga dia dapat melihat tetapi dengan jarak yang dekat sekali. Dan kondisi bagusnya hanya kuat sebentar saja. jika suplai kahrabiyyah (aliran listrik atau potensi hidup yang vital) itu melebihi kapasitas. Lidah atau alat bicara yang tidak mendapatkan potensi hidup (aliran listrik) yang memadai. jika aliran listrik yang dialirkan otak kepada anggota tubuh yang berfungsi melahirkan keturunan. sangat minim. misalnya salah satu betis atau keduanya.info/ . Dia tidak dapat membedakan secara persis siapa. | 34 Demikian pula halnya dengan lidah dan kalam (alat bicara). dan zakarnya hanya sedikit. Jika aliran listrik yang melebihi kadar itu mengalir dan otak ke segenap anggota tubuh. Jika aliran listrik (potensi hidup) yang dialirkan dan mukh (otak) ke mata tidak memadai. berbeda dengan kondisi ketika dia sedang sehat. jika Allah yang Mahakuasa berkenan memberikan karunia-Nya kepada orang miskin dan celaka seperti itu. Bahkan mungkin dia akan menjadi buta. anggota tubuh tersebut akan mengeras dan mengejang. semua anggota tubuh mengeras seperti kayu. bahkan ada yang tidak dapat digunakan berbicarasama sekali. mulut berbuih. Sebagaimana halnya lidah. maka anggota tubuh atau alat kelengkapan hidup akan terkena penyakit yang disebut al-shar'u "ayan/sawan atau epilepsi". anggota tubuh pelengkap pun tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika aliran listrik atau potensi hidup hanya sampai sedikit sekali dan jauh dan yang dibutuhkan.. alat itu tidak akan bergerak dan tidak bersemangat. akan sangat sulit digunakan untuk berbicara.akhirzaman. membeku. dia akan kembali sadar dan pulih seperti biasa secara berangsur-angsur. Semua anggota tubuh akan terkena penyakit ayan atau sawan (epilepsi) secara utuh dan total (keseluruhan). Sama seperti alat kelengkapan tubuh yang vital. atau apa. yakni tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. http://www.

akal atau otak manusia terbagi atas beberapa bagian dan wilayah (daerah). . otak manusia itu merupakan satu alam besar dan agung. boleh jadi tidak ada at au tidak berfungsi sama sekali. maka kita memerlukan area seluas daratan bumi yang menyamai globe dunia atau seperti bumi yang bulat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mahaluas karunia-Nya berkenan menyelamatkan otak atau akal tersebut. dan menyebarkannya itu tidak sehat secara keseluruhan. Dengan demikian." Sesungguhnya. maka orang tersebut akan kehilangan kehidupannya yang normal. 'menerima hal-hal yang telah diketahui". Adapun jika salah satu bagian atau salah satu elemen otak atau akal itu ada yang terkena musibah. Kadang-kadang bagian otak yang bertugas untuk menerima informasi. supaya bergerak dan hidup. lalu menyimpannya. menyimpannya. Pekerjaan menerima hal-hal yang telah diketahui. Itulah yang disebut dan dikenal dengan at-takhalluf al aqly al-kully ad-da'im "kemunduran (kebekuan) akal secara total dan berkepanjangan ". tanda. maka wajib bagi setiap insan. kemudian melepaskan atau mengeluarkannya jika diperlukan. | 35 Ta'ala demi memuliakan dan mengagungkan-Nya. Setiap bagian (potongan) dan setiap wilayah (daerah) mempunyai batasan. di samping sebagai tanda khudhu'— merendahkan diri di hadapan-Nya—dan khusyu' atau tunduk kepada-Nya. maka bagian-bagian otak dan akal itu akan berfungsi secara baik. Hal. bahwa di antara tugas akal atau otak itu ialah istiqbal al-ma`lumat. Fathir 35:28). Sujud juga wajib dilakukan oleh mereka demi menyatakan pengakuan dan ikrar atas keagungan ciptaan Allah itu otak dan urat-urat syaraf pada manusia. bagian otak yang mempunyai tugas khusus untuk melakukan tugas tersebut sehat dan tidak cacat. Bagaimanapun. "Jika kita akan membuat akal yang berfungsi seperti akal manusia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sementara bagian otak lainnya yang bertugas untuk menerima informasi dan menyimpan.akhirzaman. dan dalam keselamatan dan keamanan. serta mengeluarkannya lagi jika perlu. Atas dasar itulah. Kadang-kadang.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Padahal. dan melepaskan atau mengeluarkannya itu berbeda secara total dengan memproduksi dan mengalirkan kahrabiyyah (potensi hidup) yang pokok dan pendistribusiannya untuk kepentingan kehidupan fisik atau anggota tubuh manusia. khususnya para ulama (sarjana) yang ahli dalam masalah otak dan urat syaraf untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Hal.dan tugas khusus. juga tidak lenyap secara total. menyimpan. Maka kondisi otak atau akal semacam ini disebut at-takhalluf al aqly "ketertinggalan atau kelemahan otak" atau dhu’f al aql ath-thari'ghayr adda'im http://www. Itu baru ditinjau dari salah satu fungsi atau tugas otak atau akal. Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama (QS. manusia yang memiliki otak seperti itu akan hidup senang dan bahagia. Sungguh benar yang dikatakan oleh sarjana logika elektronik. seperti telah dimaklumi.

menjaga. Juga diyakini oleh kebanyakan umat Islam yang mengerti. bagus. Pada saat yang sama pun. yaitu keadaannya tidak normal seperti biasa. Kadang-kadang. menyimpannya. Dan itu sebagai akibat logis dari kelemahan kemampuannya dalam menggunakan otak atau berpikir. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melindungi. serta jujur. Sementara itu. Hal. Tandanya. mengatur (me-manage). yakni berpikir. seperti pada kaki. lidah. Dalam surah Yusuf ayat 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. AlAn'am 6:68). “Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini). mengkhayal (mencari inspirasi atau merenung).” (QS. menyimpannya. dan menyebarluaskannya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu menjaga dan memelihara serta melindungi akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mempunyai fungsi atau tugas khusus. menyimpannya. dan menyambungkan serta mendistribusikannya ke semua anggota tubuh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia itu. dapat terlihat pada sebagian anggota fisik manusia. memelihara. | 36 Ada juga kondisi lain. atau sederhana saja. Yakni. bahwa orang yang mempunyai kondisi otak atau akal semacam itu kadang-kadang menerima informasi. mengingat (menghafal). dan memelihara akal atau otak Nabi-Nya. orang tersebut pun pada saat yang sama terkena penyakit pada bagian otak yang khusus untuk menerima informasi. yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada bagian otak yang khusus untuk menerima informasi. Keadaan otak semacam ini. mengalirkannya. dan menyampaikannya lagi. bagian otak yang memproduksi tenaga listrik atau potensi hidup. http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir " Abdul Kholiq Al-Athar kelemahan otak mendadak yang tidak langgeng". dan menyebarkannya lagi. dan melindungi otak atau akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang khusus untuk memproduksi (melahirkan) tenaga listrik. Mengenai lupanya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firmanNya. dan mengeluarkannya lagi. ada juga manusia yang terkena musibah dua macam keadaan pada otaknya. maka janganlah kamu duduk beserta orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). kecuali masalah kelupaan.info/ . menyimpannya. penyakit itu mengenai bagian otak lain yang berfungsi untuk menerima informasi. Seperti yang diyakini oleh setiap Muslim yang benar dan adil. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu menjaga. serta mengalirkan dan menghubungkannya dengan anggota tubuh yang lain terkena penyakit. atau mungkin juga mata. menyimpannya. dan menyampaikannya lagi dengan cara/metode kemampuan yang lemah.akhirzaman. Hal. yakni ketika manusia yang mempunyai kondisi otak seperti itu selamanya mempunyai sifat yang sangat lemah atau lamban dalam menerima informasi. tangan. mengambil konklusi atau kesimpulan. menggambarkan (mendeskripsi).

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu.' Menurut Ibn Abbas r. Thaha 20:115). sehingga beliau ditanya oleh seorang sahabatnya yang dikenal dengan dzu al-yadain "mempunyai dua tangan". Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Ketika ayat Alquran Al-Karim tersebut turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam . Yusuf 12:42). Kemudian Ibn Abbas membaca ayat Alquran surah Yunus tersebut dan surah Al-Isra' 17:73-75 yaitu. Allah menegaskan. dengan berkata. memang pernah mengalami lupa seperti halnya manusia biasa. maka Kami tidak mendapatkan padanya kemauan kuat (QS. tetaplah ia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.akhirzaman. Al-Hajj 22:52).a. beliau pernah lupa seperti diisyaratkan Alquran. maukah saya tunjukkan kepadamu pohon Khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar “Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. | 37 cara yang aneh sekali.” (QS. maka Allah pun menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Hal yang serupa dengan lupa adalah al-waswasah (was-was atau keraguan). Karena itu. Nabi Adam a. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu. umpamanya. Pada surah Thaha 20:120. dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 63 juga disebutkan. "Aku tidak meragukan apa yang diturunkan kepadaku dan aku tidak akan bertanya kepada orangorang yang membaca kitab sebelum aku. agar kamu membuat yang lain secara http://www. Hal. "Apakah engkau mengqashar shalat wahai Rasulullah atau engkau lupa? " Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai sayyid al-awwalin wa al-akhirin. "Hai Adam." Pada surah Yunus: 94. maka setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan Hal. maka beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. maka tanyakanlah orangorang yang membaca kitab sebelum kamu. Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah lupa mengenai rakaat shalat. Demikian pula para rasul lainnya.s. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya.. Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana (QS. dan tidak (pula) seorang nabi.. pemimpin yang dipertuan oleh segenap makhluk terdahulu sampai yang terkemudian. sesuai dengan beberapa riwayat dan bahkan ditunjukkan oleh Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. . melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan.info/ . tak seorang pun yang selamat dan keraguan dan bisikan setan (syak dan waswasah).. maka dia lupa (akan perintah itu). Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu.

Tetapi. maka seseorang akan mengalami epilepsi (sawan/ayan) secara total (pada seluruh tubuh) atau mungkin hanya mengenai sebagian (satu atau lebih) anggota tubuh saja. Untuk membahayakan manusia. dalam mendapatkan informasi. ber-tasawwur (mendeskripsi). dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. dan mendistribusikannya ke semua anggota tubuh dan alat kelengkapan tubuhnya. dan sihir 'abath. Dengan sihir semacam itu. orang yang terkena sihir akan kehilangan kemampuan mengingat. Dengan izin Allah. dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. khususnya zakarnya. Seperti pada mata. dan begitu (pula) siksaan sesudah mati. mengalirkannya. Jadi. setan-setan itu memasukkan ikhtilal fi at-tafkir. kaki. Jadi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. telinga. Kalau terjadi demikian. sihir khubal. sihir khubal. mengambil konklusi atau kesimpulan. meski Dia tidak menghendaki. 2. berpikir. tetapi dia memusatkan gangguan dan godaannya itu pada salah satu alat tubuh. setan memusatkan godaan dan gangguannya pada otak manusia. dan melindungi akal atau otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. memelihara. | 38 bohong terhadap kami. yaitu untuk memfitnah (menimpakan bencana). atau pada alat produksi laki-laki. dan berkhayal (merenung). Godaan setan itu dipusatkan pada otak. tangan. Wasilah atau perantaraan yang ketiga yang digunakan setan dalam menggoda dan mengganggu manusia adalah dengan menjauhi secara total otak manusia. Dalam hal ini setan menghalangi sampainya kahrabiyyah (tenaga listrik atau potensi hidup) yang dialirkan dari otak ke semua anggota tubuh dan alat-alat kelengkapan tubuh lainnya yang menjadi pusat gangguannya terhadap manusia. atau pada prostatnya. benar-benanlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini. pada sihir dua macam yang telah disebutkan itu. yaitu kelemahan dan kekacauan dalam berpikir. sihir habil. dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Sihir semacam itu disebut sihir habil (hibill). Hal. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)-mu.info/ . Dia menjaga. setan-setan itu mempunyai banyak wasilah— perantara dan alat—yang tidak lepas dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya: 1. Dengan izin Allah tetapi tanpa kehendak-Nya. dan mengeluarkannya lagi. yaitu untuk memperdaya atau menipu. Karena gangguan dan godaan setan melalui jalur tersebut. niscaya kamu hampirhampir condong sedikit kepada mereka. yaitu untuk mengacaukan pikiran manusia sampai gila. dan sihir 'abath berpusat pada otak manusia. mengatur. setan memusatkan godaan dan gangguan terhadap manusia pada otak yang berfungsi untuk menghasilkan kahrabiyyah (tenaga listrik sebagai potensi hidup manusia). 3. atau pada buah pelir. sehingga otaknya tidak terganggu oleh sihir tersebut. http://www.

yang mengakibatkan pembiusan total. azimat. Adapun musibah atau cobaan yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berupa perlakuan keji dan kotor. kekasih-Nya. jampi-jampi. dari kegilaan dan pembunuhan. karena tidak mengenal kasih dan sayang. yaitu keistimewaan dan keanehan yang dimiliki manusia (makhluk) jahat. seperti halnya mukjizat untuk para nabi dan rasul. dan yang serupa dengan itu. Demikian pula seperti racun yang mengenai diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti yang dikenakan oleh orang Yahudi. dan langgeng. Etika http://www. perbuatan. Sebagaimana hal itu pun berlaku untuk para nabi dan rasul a. Dokter gigi menyuntik tempat (gigi) yang akan dioperasinya. maka lengan domba yang disuguhkan kepadanya pasti akan berbicara justru sebelum beliau memakannya. bagaimanapun. Itulah yang disebut pembiusan sebagian dan pembiusan total. Pembiusan semacam mi dipusatkan pada anggota tubuh yang dibius dan bukan pada otak atau akal secara total. sebelumnya. Pembiusan yang dilakukan setan juga adalah pemutusan hubungan tenaga atau daya antara tempat (anggota tubuh) yang Hal. Lengkapnya. Ia menampakkan keistimewaan atau keluarbiasaan. maka yang demikian hanya merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya. kedengkian. Demikian pula pembiusan yang dilakukan oleh dokter sebelum operasi penyucian bayi laki-laki atau perempuan. keramat (karomah) untuk para wali atau orang-orang saleh. setan seperti pembius berpusat dan bercokol pada sebagian anggota tubuh dan bukan pada otak. Wajahnya pun tidak ceria dan riang. yang dilakukan oleh tukang sihir dan kalangan manusia. dan dendam kesumat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. adalah sesuatu yang aneh dan ajaib yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. dan bukan setelah mulai memakan sebagiannya. musyrik. Sihir dan Ahli Sihir Sihir. mantra. sihir itu ialah perkataan. menjaga. harus diyakini oleh setiap Muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. | 39 dibius dengan otak atau akal supaya hilang daya rasa dan daya hubung anggota tubuh tersebut dengan otak atau akal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal itu seperti pembiusan yang dilakukan oleh dokter gigi pada gigi geraham yang akan dicabut. Untuk melancarkan gangguan dan godaan serta sihirnya dalam kondisi seperti in i. Tetapi. dan seperti al-mahanah (kerendahan/kehinaan). dan memelihara Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. mencakup.akhirzaman.s.info/ . seperti yang telah disebutkan di muka. Jika saja Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu diberi penjagaan ('ishmah) oleb Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Hal. Hati tukang sihir tidak mengenal kesucian dan kelembutan. dan orang-orang durjana lainnya. Tabiatnya sangat jelek dan jahat. Sihir seperti itulah yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

atau suluknya tidak mengenal kecintaan. Tukang sihir dan kalangan manusia sangat kotor dan najis. Akidahnya sesat dan batinnya pun rusak dan kotor. Pakaian, badan, dan tempatnya penuh dengan kotoran dan segala yang bau. Tukang sihir dan kalangan manusia, demikian juga dan kalangan jin, sudah pasti Hal. Hal. | 40 kafir dan mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekafiran yang terangterangan dan jelas sekali. Mereka berani mengutuk Zat Allah, mencela Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahkan berani menulis sebagian ayat Alquran dengan darah haid manusia, dengan air kencing babi, atau dengan air mani hasil perzinaan, dan tinta-tinta najis lainnya. Demikian pula, begitu jahatnya, mereka berani menginjak-injak mushhaf, bahkan membuang air kecil dan membuang air besar pada mush-haf Alquran. Semoga laknat atau kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya pada mereka dan untuk selama-Iamanya. Itulah garis besar perbuatan keji dan kotor yang dilakukan oleh tukang sihir dan bangsa manusia. Mereka juga tentu saja menyembah kepada selain Allah, seperti bersujud kepada matahari, atau bintang-gemintang lainnya, kepada berhala, patungpatung, hewan, manusia, dan lain-lainnya. Semua persembahan itu dilakukan oleh tukang sihir dan kalangan manusia demi kecintaan, keridhaan, kesenangan, dan penghambaannya serta buktinya kepada setan sebagai tukang sihir dan kalangan jin. Tukang sihir dari jin itu disebut al-ghul, raksasa'. Mereka selalu menaati dan mengikuti perintah dari tukang sihir manusia. Oleh karenanya, para tukang sihir dan kalangan jin itu saling menolong dan saling membantu dalam rangka menaati dan mengikuti kehendak tukang sihir dari kalangan manusia untuk menimpakan bahaya, bencana, dan mudharat kepada orang yang menjadi sasarannya (al-mashur). Di antara setan-setan itu ada yang disebut khadim as-sihr, 'pelayan sihir', atau disebut juga talqihah atau maqthu', yakni petugas khusus yang bertugas untuk menimpakan kejahatan dan bahaya kepada manusia. Mereka, para khadam atau pelayan sihir itu, menjadi pesuruh dan tukang sihir dan bangsa manusia. Tukang sihir dari bangsa jin adalah setan yang jahat, nakal, najis, kotor, tukang tipu, dan sangat hina. Dia tidak mendapat segudang gelar kejahatan semacam itu kecuali jika telah lama melakukan operasinya. Yakni, telah melakukan pelatihan panjang dan dalam tempo yang lama sekali. Operasinya adalah menjerumuskan manusia kejurang kesesatan, kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Dalam menjalankan operasinya, tukang sihir dan kalangan manus ia dan jin selalu menggunakan kata-kata atau ungkapan yang mereka baca dan mereka tulis. Di samping itu, mereka ajuga menggunakan isyarat (kode dan sandi), gerakan-gerakan, sukun-sukun (sikap diam) yang mereka ekspresikan atau mereka ungkapkan sesuai dengan tujuannya. Tentu saja hal itu dalam rangka menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan dan bahaya,
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan, di samping menimpakan bahaya dan mudharat atau bencana kepada yang menjadi sasarannya. Jika tukang sihir dari kalangan manusia berbicara, kata-katanya tidak diarahkan, bahkan tidak dipahami oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Dia sebetulnya berbicara Hal. Hal. | 41 dengan kawan-kawan atau sekutunya dan bangsa jin. Jadi, yang benar, dia tidak berbicara sendirian. Dia berbicara dengan kawannya dan kalangan setan atau jin. Semua manusia yang hadir di hadapan tukang sihir itu sama sekali tidak dapat memahami maksud katakata atau semua ungkapannya. Demikian pula gerakan wajah, isyarat, pandangan, diamnya, atau raut mukanya yang begitu cepat berubah, dan senang ke sedih, dan ceria ke duka. Dapat pula dikatakan, bahwa para ahli sihir itu mempunyai bahasa, atau sebut saja, isyarat dan sandi-sandi yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Sedang selain tukang sihir tidak dapat menangkap maksud yang dikatakannya atau diisyaratkannya, baik sebagian apalagi secara keseluruhan. Tetapi yang jelas, apa yang mereka katakan, gerakkan, lakukan, atau isyaratkan itu adalah pengagungan, pemuliaan, penyucian, bahkan penghambaan terhadap tukang sihir dan kalangan jin. Seperti yang telah diketahui bersama, agar setan mau berkhidmat dan tunduk kepada segala keinginan dan cita-cita manusia (tukang sihirnya), maka tukang sihir dan kalangan manusia itu harus menyembah hanya kepada setan dan tidak boleh menyembah Ar-Rahman (Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang). Hal mi termasuk haqiqat Quraniah, apa yang diungkapkan dan diisyaratkan oleh Alquran Al-Karim. Dalam surah Al-Baqarah, umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dan kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) menuju kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:257). Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan (sebagai) pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk (QS. Al-A'raf 7:30). Perhatikan penjelasan berikut ini. Manusia menundukkan setan, tetapi setan memperbudak manusia. Jadi, lawan dan taskhir (menundukkan setan) adalah isti'bad (memperbudak manusia). Sedang alaqsam adalah jamak dan qasam yang berarti yamin atau halaf (sumpah). Tukang sihir dan kalangan manusia bersumpah dengan raja-raja, orang tua/ bapak-bapak, dan kakek-kakek setan yang jahat dari bangsa jin. Hal itu dilakukan oleh tukang sihir dari kalangan manusia demi mengagungkan, memuliakan, dan menyucikan tukang sihir dari bangsa jin. Di

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

samping sebagai tanda kasih sayang dan tanda taqarrub - untuk mendekatkan diri kepada mereka. Mungkin juga itu adalah peribadatan atau persembahan tukang sihir dan kalangan manusia terhadap tukang sihir dari bangsa jin (setan). Thalasim adalah jamak dan thalsam, Hal. Hal. | 42 yakni ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh tukang sihir dari kalangan manusia dengan tukang sihir dari kalangan jin. Ungkapan-ungkapan seperti itu hanya dikenal di kalangan mereka sendiri. Tak seorang manusia pun mengetahui dan memahaminya. Ungkapan tersebut bisa juga disebut mantra-mantra. Kandungan pokoknya adalah persembahan kepada tukang sihir dari bangsa jin dan kekufuran atau pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih jahat, lebih kafir, lebih durjana, dan lehih jelek adalah thalsam muthalsam (mantra yang paling top). Sementara, yang disebut 'aza'im adalah jamak dan 'azimah. Ia adalah kumpulan kata-kata yang dibaca atau ditulis dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan dari tukang sihir manusia kepada tukang sihir bangsa jin. Kemudian tukang sihir dari bangsa manusia itu menuntut agar tukang sihir dari kalangan bangsa jin melaksanakan segala keinginan dan tujuannya dalam rangka menimpakan bahaya dan bencana kepada orang yang menjadi sasarannya (almashur). Al-’azdim (azimat-azimat atau mantra-mantra) itu merupakan peribadatan dan doa yang bermacam-macam. Ada yang dilakukan dan dikatakan oleh tukang sihir dari kalangan manusia sambil berdiri dengan penuh kerendahan dan kehinaan di hadapan tukang sihir dari kalangan jin. Ada juga yang dilakukannya ketika dia sedang ruku' atau sujud sambil telanjang. Atau dia melakukannya sambil menyepi (bertapa) di tempat najis dan kotor yang sunyi. Kadang-kadang disertai penyalaan kemenyan, yang disebut bukhur al-’afarit atau kemenyan jin ifrit yang cerdas dan sangat bau busuk itu. Kemudian mereka meletakkan barang apa saja, seperti sepatu atau kaki kuda. Apabila barang itu diletakkan pada orang yang dinyalakan, maka akan tercium bau busuk sekali. Hal itu akan disukai oleh setan-setan yang memang kesukaannya adalah bau-bauan yang tidak sedap atau yang busuk. Berbeda dengan malaikat yang menyukai bau-bauan yang semerbak wangi. Dengan demikian, ’azaim itu merupakan upacara ritual yang penuh dengan kata-kata dan perbuatan serta keadaan tertentu yang dilakukan sebagai persembahan dari tukang sihir dari kalangan manusia kepada tukang sihir dari kalangan jin. Berikut ini akan penulis kemukakan perbedaan antara mukjizat karamat (keramat), mahanah, dan sihir. Mukjizat adalah perbuatan luar biasa (istimewa), di mana semua makhluk, baik perorangan atau secara berkelompok, tidak akan mampu melakukannya. Setelah terbukti secara kuat, bahwa semua makhluk—jin, manusia, malaikat, hewan, dan binatang apa pun—tidak dapat melakukan dan membuat seperti mukjizat tersebut, maka wajib diyakini
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

dan diakui bahwa mukjizat hanyalah karya Al-Khaliq Sang Maha Pencipta, Allah Rabb al'alamin. Menurut sebagian ulama, mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang melebihi kemampuan manusia semuanya, meskipun mereka itu dari kalangan rasul atau nabi. Hal. Hal. | 43 Mukjizat tersebut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hambaNya yang mempunyai akhlak mulia, etika yang bagus, dan kelebihan lainnya, yang memperkuat pengakuannya bahwa dia adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat tersebut semakin tampak keluarbiasaannya ketika ternyata tak ada seorang manusia pun yang menandinginya, meski mereka diberi kesempatan untuk mem buktikan yang sepertinya. Jika mukjizat tersebut tampak ada pada seseorang, maka hal itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah (amanat) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setiap orang harus membenarkan dan mengimaninya, dan mengikuti segala ajakannya. Karena, pengakuan kerasulannya disandarkan kepada mukjizatnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan mukjizat tersebut kepada seorang rasul, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Benarlah hamba-Ku pada apa yang disampaikannya dari-Ku, maka percayailah ia. Karena manusia tanpa izin Allah—tidak akan dapat mendatangkan atau melakukan seperti mukjizat yang diberikan kepadanya. Aku memperlihatkan hal itu (mukjizat) hanya untuk menguatkan orang yang telah Aku pilih untuk menyampaikan risalah dari-Ku." Tentunya sangat mustahil jika Allah memberikan mukjizat itu kepada seorang pembohong, karena menguatkan atau mengakui seorang pembohong berarti bohong. Dan itu sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rasul dapat disepertikan dengan seorang utusan raja yang diamanati untuk melakukan sesuatu. Ketika orang-orang yang menyaksikan utusan raja tersebut meragukannya, maka raja mengirim surat kepada mereka dilengkapi dengan cap dan tanda tangannya sendiri. Dalam surat tersebut, raja menegaskan bahwa orang yang menjadi utusannya itu betul-betul utusannya kepada mereka. Dia diutus untuk suatu urusan tertentu. Dan mereka harus mengikuti dan menaatinya dalam segala yang ditetapkan dan dibebankan kepada mereka melalui perantaraan atau perintahnya. Jadi jelaslah, bahwa mukjizat itu di atas kemampuan manusia dan ia tidak akan didapat atau dicapai oleh manusia biasa jika tidak dengan izin Allah, hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu tertentu atau mempraktikkan cara-cara tertentu. Mukjizat hanyalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sihir adalah lawan dan mukjizat. Ia hanya merupakan pekerjaan atau karya manusia yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu, kelengkapan-kelengkapan, asalusul, dan rahasia tertentu pula. Siapa yang mempelajarinya sampai sukses, maka dia pasti menjadi tukang sihir.
http://www.akhirzaman.info/

Sementara itu. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah suatu mukjizat berupa tongkat untuk menghancurkan dan mengalahkan para ahli sihir dan orang-orang jahat. dan memberitahukan kaumnya tentang apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumahnya. Karena. Mukjizat hanya merupakan penguat bagi setiap nabi yang sejalan dengan kondisi umatnya. sebab apa yang dilakukannya itu ternyata tidak melalui cara-cara yang lazim dilakukan oleh para dokter. | 44 maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang yang melihatnya (QS. Asy-Syu'ara 26:32-33).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dengan kata lain. Dia mengobati umatnya tanpa operasi bedah dan tanpa menggunakan alat-alat seperti yang biasa dipergunakan oleh para dokter. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cocok dengan kondisi di zaman itu. Mereka juga tidak mampu mengobati orang-orang buta. kreasi. itu sangat mencengangkan karena melebihi kemampuan manusia yang ahli dalam kedokteran pada masa itu. Betapa hebat dan mencengangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. Sedang Al-Abrash. Saya perlu menegaskan kembali. Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.akhirzaman.s. apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. mengobati orang-orang yang sakit itu hanya dengan mengusapkan tangannya disertai doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menggunakan obat atau alat-alat lainnya seperti yang digunakan oleh para dokter. Al-Akmah adalah orang yang sejak kelahirannya telah buta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari penyakit semacam itu. Dan terbukti. itu. bahkan pada masa-masa sekarang pun.. Mukjizat hanyalah ciptaan. yang tiba-tiba ular itu menjadi ular yang nyata. Sementara mukjizat Nabi Isa a. Hal. Dia berhasil disembuhkan oleb Nabi Isa a. bahwa mukjizat itu bukan ciptaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. menghidupkan orang-orang yang telah maiti. Dan dia menarik tangannya (dan dalam bajunya). banyak menyebar sihir. Mukjizat tersebut juga terlihat melebihi kemampuan ahli-ahli sihir tersebut. Adapun mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang terhesar adalah mukjizat yang sarat dengan kandungan ilmu pengetahuan (ilmiah). Dan ciri yang paling menonjol dari kemajuan ilmu pengetahuan ketika itu http://www.s. bahkan di atas kemampuan semua manusia.. Maka Musa melemparkan tongkatnya.s. yang juga disembuhkan oleh Nabi Isa as.s. para dokter ternyata tidak mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. umpamanya. yakni majunya bidang kedokteran dan banyaknya para dokter terkenal. sihir itu merupakan hasil dan pelatihan atau praktik perbuatan dan suluk (riyadhah) tertentu yang ditetapkan oleh tukang sihir sebagai sang guru.s. dan pengaturan Allah yang Mahamulia dan Mahatinggi. adalah orang yang kulitnya terkena penyakit putih tiba-tiba (bukan putih kulit yang biasa) yang kadang-kadang ada yang sampai menjadi penyakit judzam (penyakit kusta/lepra).s. Pada masa kenabian Nabi Musa a.info/ . masa yang dilaluinya adalab masa di mana ilmu pengetahuan telah mulai memperlihatkan kemajuannya. adalah menyembuhkan orang yang buta dan yang mempunyai penyakit kusta. Nabi isa a.

http://www. sejak awal sampai akhirnya.akhirzaman. Dari ayat itu. syariat atau hukum. An-Nahl 16:44). Kefasihan dan kebalaghahan dalam bahasa Arab dan ilmu pengetahuan telah memperlihatkan hasil yang menandakan adanya suatu gerakan ilmiah yang meliputi perkembangan pemikiran dan kemampuan manusia. Al-Isra' 17:88). niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Alquran harus diakui sebagai mukjizat karena berbagai keunggulan (kemukjizatan)-nya. Perhatikan ayatayat berikut ini: “Dan Kami turunkan kepadamu Alquran (Adz-Dzikr) supaya kamu jelaskan kepada segenap manusia apa yang diturunkan kepada mereka.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar adalah bidang kesusastraan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat kenabian dan kerasulan Nabi Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hanya bertugas untuk menyampaikan apa adanya dengan teksnya yang asli seperti yang diterimanya dari Jibril a.info/ . Semuanya itu imerupakan masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Kitab yang Mahamulia ini tidak diragukan lagi sarat dengan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. kefasihan dan kebalaghahan (ketinggian nilai sastranya). kepada hati Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan kata-katanya yang berbahasa Arab.s. sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. yaitu berupa perkataan. Hal. serta gaya bahasanya yang bagus dan indah. Sedang penjelasan maksud dan kandungannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri disebut hadits atau sunnah (jika berhubungan dengan masalah hukum). Allah menggariskan silabus akhlak dan etika perilaku manusia dalam lapang an akidah. | 45 Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dengan mukjizat terbesarnya berupa Alquran Al-Karim. dan lain-lainnya. adab (kebudayaan dan peradaban). jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini.” (QS. Alquran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada segenap umat manusia seperti apa yang diterimanya dari Jibril a. Dengan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang ummy (buta huruf). Alquran Al-Azhim adalah kitabullah—kitab dari Allah—Tuhan sekalian alam yang dibawa oleh Jibril Al-Amin a.s. jelaslah bahwa bukan kemampuan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan orang-orang lain dari kalangan sastrawan kenamaan untuk membuat dan mendatangkan yang seperti Alquran itu. Berikut ini penjelasannya secara rinci. perbuatan serta ketetapannya. ilmu. Setiap surah dari surahsurah Alquran itu mempunyai susunan dan gaya bahasa tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya.s. “Sesungguhnya.” (QS. Dia menjadi mukjizat karena susunannya yang menarik dan mengagumkan. sumber-sumber akhlak dan etika yang tinggi.

a. Syariat yang dikandungnya cocok untuk segala zaman dan tempat. Alquran pun mengajak manusia untuk menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sifat yang tidak baik dan tidak layak bagi-Nya. Ia mengandung daya tarik yang kuat terhadap hati dan ruh manusia.. Bahkan. http://www. yang kemudian dirinci oleh hadits/Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dia akan menemukan hukumnya di dalam Alquran karena Alquran mengandung hukum segala sesuatu. " Maksud Ibn Abbas r. Suluk dan akhlak yang dikandung Alquran sangat berpengaruh dalam rangka menghiasi pribadi Muslim dan menjernihkan serta mengharumkan hati dan ruhnya. yang sebagiannya telah terjadi untuk membenarkan apa yang dikandungnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Alquran mengandung hidayah dan petunjuk sampai hidayah dan petunjuk yang paling tinggi. Kemukjizatan dan ketinggian Alquran juga ditandai dengan kandungannya terhadap berita-berita umat terdahu1u dan pemberitaan mengenai hal-hal gaib yang akan terjadi. Alquran semakin terlihat kemuliaan dan ketinggian nilainya ketika membatalkan atau mengharamkan penyembahan terhadap berhala dan mengajak untuk mengakui satusatunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. sampai berkata. supaya bersiap-siap menghadapi hisab atau penghitungan (amal perbuatan). Atau. termasuk ilmu kauni atau ilmu pengetahuan alam dengan aman dan selamat dari penyimpangan agama Islam. sehingga mereka akan dapat mengambil konklusi atau kesimpulan dari apa yang diisyaratkan oleh Alquran berupa kandungan ilmu pengetahuannya. jika dia hilang ikal atau barang lainnya. Hal. syariat dan adab-adabnya. Alquran juga mengajak hati manusia untuk memperhatikan kehidupan akhirat. Alquran menjadi mukjizat juga karena mengandung suluk atau etika secara global dan akhlak atau moralitas yang cerdas dan suci. mereka meragukan kebenaran Islam.info/ . | 46 "igal"—ikat kepalayang hilang dariku. jiwa mereka pun telah suci bersih dengan mengenal dan mengamalkan kaidah-kaidah (pokokpokok) ajaran Islam. pasti aku akan mendapatkannya dalam Alquran. Dan ketika akidah atau keimanannya telah suci dan kuat.a. jika mereka menemukan sains dan teknologi yang diisyaratkan Alquran tetapi ternyata akal pikirannya belum mampu memahami dan menjangkaunya. maka umat Islam yang telah masuk Islam di awal kedatangannya tidak terlalu disibukkan dengan urusan-urusan ilmu pengetahuan tersebut dan melalaikan urusan-urusan agamanya. Sementara hal itu pun akan terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. "Jika ada `iqal. Kandungannya meliputi segala kebutuhan hidup manusia dan menjawab segala tantangannya. meski secara global. Di samping itu.akhirzaman. meski dengan isyarat yang ringkas dan tidak menjelaskannya secara rinci. Hal. Dengan kondisi seperti itu. seperti Dia memiliki istri dan anak. Ibn Abbas r. Kemukjizatan atau keistimewaan dan keunggulan Alquran juga dibuktikan atau ditandai dengan kandungannya terhadap ilmu pengetahuan alam dan eksakta (`ulum kawniyyah). begitu lengkap dan sempurnanya Alquran. Ajarannya pun telah meresap ke dalam kalbu dan ruh mereka.

Hal. Mereka mungkin saja berargumentasi. membahas dan mendiskusikan berbagai masalah dan mendebat mereka. maka hal itu pasti merupakan satu tanda kebenaran kenabiannya. maka itu berarti dia telah melebihi kemampuan para sarjana sains. dan bermusyawarah dengan para hukama (filosof). dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Tetapi kemudian Allah memukulnya pada paha-Nya. apalagi telah diketahui belajar dan bergaul dengan para ulama ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala Mahaluhur dan Mahasuci dan apa yang mereka sifatkan pada-Nya. Hal itu misalnya pengakuan ahli kitab Taurat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertengkar (bergulat) dengan Israel. andaikata kamu pernah (membaca dan menulis). Asy-Syu'ara 26:11). Jika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pandai membaca dan menulis. Al-'Ankabut 29:48). Benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. yang biasanya hanya menjadi sifat dan karakter manusia dan makhluk lainnya. Dia pun menafikan atau meniadakan segala apa yang tidak layak bagi Allah dan para rasul-Nya. bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membaca kitab-kitab samawi lalu mengarang dan menyusun apa yang dikandung kitab-kitab tersebut sehingga http://www. Israel itu mengalahkan-Nya. Dia adalah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui (QS. bergaul dengan ulama ahli kitab. Dan ketika pertemuannya dengan para ulama ahli kitab itu menyebabkan dirinya ditolak. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Alquran) sesuatu kitab pun. Ada pula ahli kitab yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyesal. akunya. Tak ada sesuatu pun yang seperti-Nya. menangis. maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu). dia pun tidak pernah mengenal duduk-duduk atau bergaul dengan ulama ahli kitab.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jika saja Alquran itu dibawa oleh seorang nabi yang mampu membaca dan menulis. | 47 termasuk peradaban dan kebudayaan. (QS. serta teknologi. maka hal itu menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang betulbetul sangat kuat dan luar biasa. Hal.akhirzaman. Dalam kaitan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Semua kitab yang telah diselewengkan oleh ulamanya tersebut menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk-Nya atau seperti manusia. Hampir saja. ke-ummi-an atau ketidakpandaian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hal membaca dan menulis itu menjadi dalil atau bukti nyata bahwa Alquran AlKarim itu hanyalah dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membetulkan apa yang diselewengkan oleh para ahli kitab terhadap kitabkitabnya. yakni berbagai sifat kekurangan atau sifat-sifat yang jelek. Jika Alquran Al-Karim itu dibawa atau diemban oleh seorang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. maka hal itu justru akan menjadi sumber keraguan bagi umat manusia yang mengingkari dan tidak menerimanya. Bahkan. Jadi. Sungguh. dia telah melampaui garis garis atau peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang ditetapkan dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. dan lainlainnya yang termasuk kebohongan-kebohongan kitab perjanjian lama dan Talmud serta kitab-kitab lainnya.info/ .

penciptaan Alquran tidak dapat dilakukan oleh (kemampuan) manusia. Hal. perlu kita bandingkan sihir dengan karamah (keramat).info/ .akhirzaman. Sebab tak ada kemampuan manusia untuk mendatangkan atau membuat yang seperti itu. segenap manusia. bagaimanapun. meski telah berlalu lebih dan seribu empat ratus tahun. yaitu Alquran.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menjadi (suatu ringkasan). Tentu saja apa yang mereka akukan dan mereka katakan itu batil belaka. karunia. Saya sungguh merasa kagum dengan apa yang dikatakan Seseorang.”(QS. Dia pun menegaskan bah wa Alquran itu sungguh-sungguh dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dan dirinya sendiri. belum pernah ada yang dapat menjawab tantangan tersebut. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan lautan. barakah. Hal. At-Tin 95:4). sesungguhnya jika Alquran itu ditemukan tertulis dalam suatu mushaf di suatu padang lapang oleh seseorang yang pandai membacanya. Alquran sejak dahulu sampai hari kiamat pun tetap menantang umat manusia untuk membuat satu surah saja yang sepertinya. dan Tabarruk Untuk mengenal sihir lebih jauh. “Sungguh Kami telah menciptakan manusia pada bentuknya yang paling mulia/bagus . Lalu bagaimana jika Alquran itu dibawa oleh orang yang paling jujur di antara semua makhluk. Dan yang jelas. Pada ayat/surah lain difirmankan. Al-Isra' 17:70). http://www. baik mereka itu sebagai kelompok terpelajar (sastrawan) apalagi jika hanya orang-orang bodoh atau buta huruf. maka dapat dipastikan bahwa itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tak ada seorang pun yang mampu menjawab atau membuktikannya sampai hari kiamat. Karena. Yang demikian saja mestinya cukup bagi kita. dan dia tidak mengetahui siapakah yang mendatangkan mushaf tersebut (ke sana). Kami beri mereka rezeki dan yang baik baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. rahmat. apalagi secara berpencaran atau sendiri-sendiri. Sedang jamak dan karamah ialah karamat. Karamah. dan yang sepertinya. | 48 baik secara kolektif. Makna karamah ialah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya berupa berbagai pemberian. keunggulan dan keistimewaan yang tiada taranya. Dia lalu mengarangnya dengan kefasihan dan kebalaghahannya. Barakah. bahwa Alquran itu mengandung i’jaz. dan tabarruk. Sedang karamah yang bersifat umum adalah kemuliaan atau karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak Adam. Al-karamah merupakan isim (kata benda) dan fi'il (kata kerja) karuma —ra'-nya didhammah-kan. Ternyata.

adalah kemuliaan atau keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hamba-Nya. Mereka itulah yang telah mencapai martabat kewalian yang paling tinggi. memberi karena Allah. membenci karena Allah. Imam Bukhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Raqa'iq bab Tawadhu' menyebutkan hadits dan Abu Hurairah r. dan (Aku pun menjadi) kaki-Nya. mereka adalah ahli karamah dan takrim. Tidaklah hamba-Ku ber-taqarrub mendekatkan diri — kepada-Ku (yang lebih baik) daripada melaksanakan apa yang aku fardukan kepadanya. maka sungguh dia telah sempurna keimanannya (melengkapi unsurunsur keimanan). Dan dengan demikian dia berhak mendapatkan wilayah kewalian atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. syarat-syaratnya. dan menundukkan lidahnya dalam ber-zikrullah — mengingat Allah. karena dengan istiqamah-nya mereka mudah dikenal. yang merupakan karamah yang paling utama. (Aku menjadi) tangannya yang dengannya dia memukul. kehancuran dan kecelakaan-kecelakaan lain. (Aku menjadi) penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Dan tidaklah hamba-Ku terus-menerus ber-taqarrub kepada Aku dengan melaksanakan yang sunat-sunat . Dan tidaklah Aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu seperti keragu-raguan-Ku untuk (mencabut) jiwa (ruh) hamba-Ku yang Mukmin yang tidak menyukai kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.akhirzaman.kecuali Aku akan mencintainya. pasti Aku melindunginya. orang-orang yang telah melengkapi rukun-rukun keimanan." Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hadits lain. yaitu kemampuan untuk beramal dan untuk menaati Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala Hal. selamat dan bahaya. bencana. Dan jika Aku telah mencintainya. dan memberinya taufik. kandungannya.a.. pasti dengan berkah doanya Allah akan memperlihatkan pada tangantangan mereka berbagai hal yang luar biasa. | 49 larangan-Nya. pemilik kemuliaan/keramat. Jiwa yang istiqamah (tegak) dalam mempertahankan keimanan dan ketaatan ini merupakan keramat atau karamah yang paling agung. Hal itu dapat berupa hidayah yang menunjuk mereka untuk menjadi Mukmin. sedang Aku tidak suka menyakitinya — meski (kematian) harus dia jalani. Jika dia memohon perlindungan dari-Ku.info/ . "Siapa yang mencintai seseorang/sesuatu karena Allah. Jika mereka bersumpah atas nama Allah. yang dengannya dia berjalan. Seperti memperbanyak (sesuatu) yang sedikit. menikah karena Allah. maka Aku permaklumkan perang padanya. http://www. mendapatkan yang hilang.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sedangkan karamah (kemuliaan) yang khusus. menyembuhkan yang sakit. Hal. Mereka juga mudah dikenal karena doa dan permohonannya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia meminta kepada-Ku. Mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun "para pemenang perlombaan".' Jadi. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. maka Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan (alat) pendengaran itu. pasti Aku memberinya. maka sungguh dia telah melengkapi unsurunsur keimanan. Siapa yang menyakiti (mengganggu) waliKu. "Siapa yang senang dengan kebaikannya dan menasa sakit dengan dosanya. dan cabang-cabangnya. mencegah/melarang karena Allah.nawafil .

Hal.a. Mereka turun karena Usaid bin Hudhair membaca Alquran dengan ikhlas. Mereka mendengar tasbih dari piring itu dan makanan yang ada padanya. dan mereka pun memakan makanan tersebut sampai kenyang. hamba-hamba Allah yang sangat bertakwa. mukjizat dan karamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Karamah. Dia memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bukan ciptaan seorang wali.a. Usaid bin Hudhair pernah membaca Alquran.meriwayatkan bahwa kedua sahabat agung. pernah pulang ke rumahnya dengan membawa tiga orang tamu. Lalu mereka disinari oleh cahaya seperti ujung cemeti. Dan. Dan ciri itu merupakan kebalikan (tidak ada pada) keramat/karamah. Maka ketiga tamu itu memakannya sampai kenyang.a. | 50 Tetapi yang jelas. "kemuliaan". Bahkan mereka masih menyisakan makanan itu lebih banyak daripada sebelumnya. 'Imran bin Hushain.info/ . Salman Al-Farisy dan Abu Ad-Darda' r. Ketika itu beliau tidak mempunyai makanan kecuali sedikit sisa makan. Imam Bukhari dan Imam Muslim—rahimahumallah ta’ala. pernah keluar dan rumah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada suatu malam yang sangat gelap.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jadi. Mengenai keramat seorang wali dalam hal memperbanyak makanan yang sedikit. Hanya mukjizat disertai penantangan dan pengakuan kenabian. adalah karunia dan pemberian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang wali. pernah terjadi pada seorang sahabat mulia dan agung. yang jelas. Imam Bukhari .a. Seorang sahabat yang mulia dan agung. Usaid bin Hudhair dan Ubbad bin Basyar r. Sebagaimana diriwayatkan kisahnya oleh kedua Syaikh Al-Hadits. Dia melihat di rumahnya ada suatu naungan (bayangan) yang padanya terdapat semacam lampu-lampu bercahaya terang. pernah disalami (dijabat tangannya) oleh sejumlah malaikat. Berikut saya berikan contoh-contoh keramat atau kemuliaan dan keistimewaan beberapa wali. pernah makan pada suatu piring. keramat atau ka'ramah itu dicapai oleh seorang wali sebagai berkah dan ketaatannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq r. seorang sahabat mulia dan agung. Hal.rahimahullah ta'ala. saya tegaskan bahwa karamah itu ciptaan atau pemberian dan karunia dan Allah. Tetapi ternyata sisa makanan itu menjadi lebih banyak. itu seperti mukjizat karena keduanya sama-sama luar biasa. keramat atau karamah. Sisa makanan itu diangkat dan dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sehingga. Kemudian datanglah serombongan orang. Lalu beliau memberitahukannya bahwa itu adalah malaikat. http://www. kepercayaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.akhirzaman.

.s.info/ . maka itulah yang disehut mukasyafah.s. Jika setan menggunakan alat perangkapnya dengan kedua cara sekaligus. tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meski Dia tidak menghendakinya. sebagai ujian dan cohaan. suka menemukan buah-buahan musim dingin pada musim panas di tempat itu..s.a. Hal itu dapat terjadi.akhirzaman. Perbandingan Antara Mukasyafah Khairah Malaikiyyah dengan Mukasyafah Syirrirah Syaithaniyyah Berikut ini penulis akan mengemukakan penjelasan lewat perbandingan (komparasi) antara mukasyafah (terbuka hijab) yang baik sebagai hasil bimbingan malaikat dengan mukasyafah (mengetahui sebagian hal gaib) yang jahat hasil petunjuk setan. Lalu dia bertanya. Tetaplah dan jangan mundur. Atau disebut juga al jala' al-sam`iy (manusia mendengar sesuatu tanpa melihat siapa yang mengatakannya) dan al jala' al-bashary (manusia melihat sesuatu yang bukan sebenarnya). syaithaniyyah lewat istiraq al-sama` dan istijla' al-bashar (mencuri atau mengintip pendengaran dan mengelabui penglihatan). putra Maryam. yakni mengganggu lewat perkataan dan pengkhayalan bentuk (gambar). putri Imran. yang ditugasi untuk mencarikan dan membawakan makanan bagi Siti Maryam r. Sesungguhnya engkau ada dalam kebenaran. dan seorang bayi (anak penggembala) yang menjadi sahabat Imam Juraij — rahimahullah ta 'ala. Cara-cara setan untuk memperdaya dan mengganggu manusia itu dilakukan lewat isyarat dan ungkapan kata-kata. putra Masyithah binti Fir'aun yang berkata kepada ibunya. yaitu dapat mengetahui dan menyaksikan hal gaib dan aneh yang baik sebagai hasil bimbingan dan isyarat malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal.a. Tentu saja Nabi Zakaria a. dia selalu mendapatkan rezeki padanya. Ternyata ada yang membawa anggur kepadanya untuk dia makan.. Khabib bin 'Udy pernah ditawan oleh orang-orang musyrik di Makkah yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mukasyafah syirrirah syaithaniyyah tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Seorang sahabat lainnya."Juga bayi yang menjadi saksi atas perlakuan Zulaikha kepada Nabi Yusuf a. "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Siti Maryam menjawab. Mukasyafah yang kedua ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walihttp://www. terdapat pula mukasyafah khairah malaikiyyah. Dia juga suka menemukan buah-buahan hasil panen musim panas di tempat Siti Maryam pada musim dingin. Bayi-bayi itu adalah Nabi Isa a. | 51 Setiap Zakariya memasuki mihrab untuk menemui Siti Maryam r. Padahal ketika itudi Makkah tidak ada anggur. Zakariya. merasa kagum dan heran ketika menyaksikan hal demikian. Kadang-kadang juga dengan khayalan gambar (konkret). Hal. "Makanan itu dan sisi (pemberian) Allah Subhanahu wa Ta'ala" Peristiwa lain yang mengherankan adalah bayi-bayi yang telah berbicara ketika masih dalam buaian.

dan merendahkannya di hadapan manusia. apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi-Nya kesenangan. Al-Fajr 89:15-17). Berilah kami karunia dan rahmat-Mu. Ia adalah sesuatu yang luar biasa yang dijadikan Allah sebagai cobaan dan ujian bagi wali (dari kalangan setan). dan janganlah Engkau menelantarkan kami (tidak diberi apa-apa). maupun ketika jaga. supaya mereka menjauhi dan menghinakannya.info/ . al-mahanah itu seperti mukjizat dan keramat atau karamah. Allah menghinakan setan dan walinya. lalu membatasi rezekinya. “Dan siapa yang dihinakan Allah. Allahumma akrimna Wala tuhinna. Dengan keluarbiasaan tersebut. maka dia berkata. maka Allah akan selalu menambah kualitas dan kuantitas karunia. Tambahkanlah kepada kami segala pemberian-Mu dan jangan kurangi kami darinya. Ayat Alquran yang dicantumkan dalam surah Al-Hajj: 18 itu mengungkapkan karamah dan mahanah sekaligus. Al-mahanah itu dijadikan oleh Allah dan diberikan kepada setiap http://www. baik ketika tidur. Atau. Berikut penjelasan mengenai almandnah tersebut. Hal. kadang-kadang juga dengan perantaraan kedua cara tersebut. Al-Hajj 22:18). muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. A'thina wa-la tahrimna. sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim (QS." Dalam hal keistimewaan dan keluarbiasaan. sebab para malaikat yang suka bertugas untuk memberikan ilham dan ifham (pemahaman sesuatu) itu mengilhamkan (menunjukkan lewat hati) kepada hambahamba Allah yang saleh lewat suara/perkataan atau dengan menggunakan bentuk." Sekali-kali tidak (demikian). menjatuhkannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Nya. Cara-cara pemberian ilham kepada hamba-hamba Allah Hal. Jika derajatnya atau maqam-nya semakin tinggi dan meningkat. Al-Mahanah seperti juga mukjizat dan keramat dalam hal keluarbiasaannya. “Adapun manusia. maka dia berkata. dan pemberian-Nya kepada hamba-Nya itu. "Ya Allah. keramat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dahulukanlah kami dalam pemberian karunia dan rahmat-Mu dan janganlah Engkau mendahulukan yang lain atas kami. Hal itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri pernah berdoa.akhirzaman. wa atsirna wala tu'atstsir 'alaina. maka tidak seorang pun yang memuliakannya” (QS. Sedangkan kelebihan yang ada pada wali-wali setan adalah segala hal yang diperlihatkan untuk menghinakan mereka atau disebut al-mahanah (kehinaan). Itulah keramat atau karamah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para aulia wali-waliNya. | 52 disesuaikan dengan derajat (maqam) hamba tersebut. wa zidna wa-la tunqishna. Dalam surah Al-Hajj. " Adapun bila Tuhannya mengujinya. "Tuhanku telah memuliakanku. "Tuhanku menghinakanku.

Mereka mengatakan kepadanya.akhirzaman. Orang yang memiliki penyakit tersebut matanya selalu mengeluarkan air berdarah.info/ . Dia mengaku sebagai nabi. menjadi buta total karena kehendak Allah. "Akhirnya mataku menjadi baik. dia menjadi buta total. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpesan kepadanya. Hal yang luar biasa dan istimewa itu dikehendaki oleh Allah untuk menghinakan dan merendahkannya. durjana. Itulah sebagian contoh al-mahanah dan al-ihanah (penghinaan Allah terhadap orangorang jahat semacam Musailamah Al-Kadzdzab). Dan dengan izin Allah air itu menjadi asin dan pahit sekali. Suatu ketika dia didatangi oleh para pengikutnya. Maka Musailamah pun mencoba meludahi mata orang tersebut. Hal. meski sakit mata. sehingga dia menjadi terhina dan rendah sekali. Demikian pula yang menjadikan air http://www. "Saya tidak dapat bersabar wahai Rasulullah. lalu biji mata itu bergantung pada pipinya. fasik (durhaka). Dia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab (pendusta alias pembohong). meskipun dia dapat melihat dan memandang.menjadi tawar dan segar. Allah membuka atau menampakkan rahasia dan tabirnya. padahal sebelumnya asin dan pahit. "Lebih baik engkau bersabar saja dan engkau akan dimasukkan ke surga. Al-mahanah adalah suatu perbuatan yang luar biasa hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk memohon diobati." Berita mengenai hal itu rupanya sampai pula ke telinga Musailamah. "Sesungguhnya Muhammad dan beberapa sahahabatnya turun menuju suatu sumur yang airnya sangat asin dan pahit. Beberapa contoh al-mahanah dan al-ihanah : Hal. dan kafir. Dan akibatnya." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengucapkan Bismillah. sehingga air itudengan izin dan kehendak Allah . al-mal'un "yang terkutuk". Sang mal’un—yang dilaknat Allah—Musailamah Al-Kadzdzab mengaku bahwa dia mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih hidup." Dia menjawab. Lalu Musailamah Al-Kadzdzab pembohong itu meludahinya. sang pembohong itu beserta teman-temannya. Lalu mereka pun membawa seseorang yang mempunyai penyakit yang disebut al-asya'. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meludahi air sumur tersebut dengan megucapkan Bismillah. Maka Allah menghinakan dan merendahkannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar orang jahat. | 53 1. seraya meletakkan tangannya yang mulia itu pada matanya dan mengembalikan biji mata itu ke tempatnya semula dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian beliau meludahi matanya sambil mengucapkan Bismillah. ada orang gila yang fasik dan fajir (durhaka dan jahat). luar biasa. Pernah terjadi ada biji mata seorang sahabat yang tercukil dan terlepas. Meskipun hal tersebut istimewa atau luar biasa. Sahabat tersebut berkata. tetapi jelas air itu tidak disukai manusia. Maka para pengikutnya membawanya ke suatu sumur yang airnya tidak asin dan tidak segar (tawar). Orang yang melihat itu.

dan menyelamatkannya dari segala macam bahaya.a. memperkuatnya. Gubernur (Wali) Mesir. "Jika kita tidak melakukan hal demikian. maka Sungai Nil akan menenggelamkan rumah-rumah dan sawah-ladang kami. Surat pertama berbunyi sebagai berikut: Dari Abdullah. sehingga rumah-rumah dan tanaman kami terbakar hangus. Atau. Umar bin Khaththab.a. Akhirnya selesailah urusan Sungai Nil http://www. Sementara karamah atau keramat adalah kebalikan dari itu. Amma ba`du. Sedang isi surat Umar bin Khaththab r.info/ . jika Anda mengalirkan air dengan banyak dari sisi-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sumur yang manis menjadi asin dan pahit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Khalifah Umar bin Khaththab r. Khalifah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang ditujukan kepada Sungai Nil Mesir. (sebagai gubernurnya) dan kawan-kawannya. itu adalah: Dari Abdullah. "Jika Anda mengalirkan air kepada kami dari sisimu. ke Amr bin Ash r. Umar bin Khaththab r:a. tersebut ke Sungai Nil. Hal. mendapatkan bahwa orang-orang Mesir setiap tahunnya selalu memilih putri cantik. Amr bin Ash r.a.a.a. Amr bin Ash r.a. mengutus utusan untuk memohon fatwa kepada Khalifah Umar bin Khaththab r. | 54 Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keluarbiasaan kepada wali setan hanya untuk menghinakan dan merendahkannya. `Amr bin Ash r. Amir Al-Mukminin Khalifah Pengganti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditujukan kepada Amr bin Ash r.a. Amr bin Ash r. Amma ba`du (adapun sesudah itu).a. menulis dua pucuk surat yang dikirimkannya kepada Amr bin Ash r.a. Allah memberikan karamah atau kemuliaan atau keistimewaan kepada hamba hamba-Nya yang saleh untuk menolongnya. pun melemparkan surat dari Umar bin Khaththab r. maka kami tidak memerlukanmu. "Mengapa kalian melakukan hal itu?" Mereka menjawab. maka kami memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikanmu dan menjaga kami dari kejahatanmu. Hal itu mereka lakukan dalam suatu upacara yang dikenal dengan ‘Id Wafa' An-Nil (Hari Raya Persembahan ke Sungai Nil). Putri itu dihiasi dengan berbagai perhiasan lalu mereka persembahkan dan lemparkan ke Sungai Nil. Tetapi. Allah-lah yang memperlihatkan kehinaan wali setan. bertanya kepada mereka.a. maka lemparkanlah surat yang berisi lampiran ini ke Sungai Nil di Mesir. air Sungai Nil itu akan sangat sedikit. Hal. Berbagai contoh keramat/karamah: Ketika kota Mesir telah ditaklukkan dan dipimpin oleh 'Amr bin Ash r. jika telah datang suratku ini kepadamu. meskipun keduanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.a. sesuai dengan fatwa Khalifah.a." Untuk memecahkan masalah itu." Maka.

Jika telah diyakini secara pasti bahwa mukjizat dan keramat atau karamah adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alquran juga banyak mengungkap wali-wali setan yang mempunyai karakteristik jelek dan perilaku yang merugikan dan menyengsarakan. Kepada orang-orang saleh seperti wali.akhirzaman. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. menghinakan diri. kita harus meneladani dan mengikuti langkah-langkahnya. para rasul dan para wali. Hal. maka Aku permaklumkan perang kepadanya. khusyu'. tidak pula mengakibatkan kebakaran karena airnya sangat sedikit. dan merendahkan diri di sisiNya. dan ternyata Hal. kita tidak boleh menentang dan memusuhinya sebab jika kita memusuhi mereka berarti kita harus berani menanggung risiko. sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi. dan menyucikan orangorang yang diberi mukjizat atau keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia saja. Sebagai kebalikannya. Dan jika seorang wali wafat. memuliakan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tersebut. maka sesungguhnya mereka telah keliru dan tersesat. sujud. siapa yang memusuhi wali-Ku. berdoa. kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan dan melimpahkan shalawat dan salam kepadanya. Dia-lah yang telah menciptakan dan melahirkan mukjizat dan karamah tersebut. maka kita memohon semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang http://www. Dan boleh jadi dia kafir sebab orang yang mengingkari apa yang terang-terangan disebutkan nashsh-nya dalam Alquran adalah orang kafir. khudhu'—merendah. Jika Rasulullah wafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para rasul dan para nabi dengan mukjizat yang bermacam-macam dan memberikan keramat kepada para wali. Tentu saja.info/ . Alquran Al-Karim telah banyak menyebutkan para wali Allah yang Rahman dan mempunyai perikehidupan yang menyenangkan. "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. di samping memohon doa dan berkahnya untuk kita dan segenap umat Islam. Airnya memberikan kebaikan karena tidak pernah menenggelamkan dengan banjirnya. | 55 mukjizat dan keramat itu menimbulkan rasa senang dan kegembiraan dalam hati umat Islam. dengan penuh rasa hormat dan kecintaan. ketika mereka masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menjadi tempat ruku'. Mereka adalah orang-orang yang musyrik. maka boleh jadi itu karena kebodohannya. Dan siapa yang mengingkari eksistensi atau keberadaan wali-wali Allah. Adapun orang-orang yang mengagungkan. maka yang wajib diagungkan dan dimuliakan serta disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. berdoa. serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Hal itu tidak berarti bahwa manusia harus tunduk. di-Perangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni. dan menyembah kepada mereka. melakukan ruku' dan sujud.

Dan Dia-lah yang Mahabjaksana lagi Maha Mengetahui (QS. mengajarkan asal-usul (pokok-pokok). bahkan wali juga bukan.info/ . Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu. juga bukan keramat. Ya Allah. kaidah-kaidah. Sejauh Mana Kemampuan Sihir Menembus Fisik Manusia? Apakah sihir itu mengakibatkan suatu bahaya atau mudharat yang menimpa manusia yang terkena sihir? Bagaimanakah caranya sampai terjadi begitu? Dan mengapa sampai terjadi? Dalam surah Al-An'am. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. karya (produksi) yang mempunyai asal-usul.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar melimpahkan keridaan dan rahmat kepadanya. sehingga menguasainya. Siapa yang mempelajarinya sampai mahir. Inilah yang hak' dan benar. pekerjaan atau shan'ah. makaja dilah dia seorang tukang sihir yang mahir. karamat. atau seperti rasulrasul. | 56 At-Ta's'a' Al-Asyqiya' ("Wali-wali Allah yang Rahman yang Berbahagia dan Wali-wali Setan yang Celaka dan Merana'). dan al-mahanah. maka janganlah kamu menjadi kafir. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu. Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu. maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. dipersilakan membaca kitab karangan saya. keduanya selalu mengatakan. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula. radhiyallahu 'anhu atau rahimahullah ta 'ala. dengan judul Awliya' Ar-Rahman As-Su'ada wa Aqliy'a' Asy-Syaithan Hal. "Innama nahnu fitnah fa-la takfur. apalagi mukjizat. maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. lalu kamu meyakini bahwa para ahli sihir itu berkuasa memberikan manfaat dan menolak mudharat seperti tuhan-tuhan. Harut dan Marut.akhirzaman. Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan demikianlah yang harus diyakini oleh setiap Muslim. maka kita dapat mengetahui bahwa sihir tidak termasuk mahanah. Al-An'am: 17-18). maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. ujian dan cobaan bagi kamu. Setelah dijelaskan mengenai mukjizat. kaidah-kaidah. kamu jangan menjadi kafir karena sihir. maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Sihir hanyalah merupakan hirfah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu. setiap kali kedua malaikat (kedua raja). Atau dengan kata-kata yang lebih dikenal. kami hanyalah fitnah. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu." Dengan kata lain. dan rahasia-rahasia tertentu. dan rahasia-rahasia sihir. http://www. Yunus: 107). tukang sihir itu hanyalah wali-wali setan. Pembaca yang ingin memperluas bahasan mengenai hal mi.

Jadi. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Sesungguhnya keburukan atau bahaya apa pun yang menimpa manusia. virus. sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhlukmakhluk semacam bakteri-bakteri. bakteri. sedang Allah meletakkan sebab bencana atau musibah tersebut melalui usapan setan. Hal. maka demikian pula setan-setan jin. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak (pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis pada kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. yang kemudian dimanfaatkan oleh setan manusia untuk menimpakan bahaya dan bencana kepada http://www. kuman. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi Hal. dapat menimpakan musibah atau bahaya kepada kita? Termasuk kezaliman yang nyata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sedang pada surah Al-Baqarah 2:102. Dan mereka itu (ahli-ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. mempercayai dan meyakini adanya qadar. dan setan-setan penghasut manusia dapat membahayakan tubuh manusia. Jadi. kuman. bahwa rukun iman keenam ialah beriman. baik setan sihir atau setan hasud. virus-virus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. baik disebabkan oleh tangan manusia. atau ada suatu peristiwa/kejadian alam yang mengenainya. | 57 manfaat. Allah juga menciptakan setan-setan dan bangsa jin. apa yang dengan sihir itu. atau karena hewan buas yang menyerangnya.akhirzaman. dan perangkap setan. yang baik maupun yang tidak baik. dan yang lainnya dapat menimpa dan membahayakan tubuh manusia. Dan semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Lalu mengapa setan. mikrobat. atau suatu mudharat yang dikenakan oleh khadam atau pelayan sihir yang menggauli dan mendekati manusia yang menjadi sasaran sihirnya. yang tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin-Nya. Seperti dimaklumi bersama. sebagaimana makhluk Allah sebangsa virus. setan-setani khadam sihir. mikrobat-mikrobat. kuman-kuman. dan semacamnya. setan dan kalangan jin yang menjadi penyebab terkenanya bahaya atau musibah pada manusia itu bagaikan bakteri. yang manis ataupun yang pahit. Sesungguhnya. Manusia kadang-kadang mendapat suatu musibah.info/ . Maka mereka mempelajari dan kedua malaikat itu. semuanya terjadi dengan takdir ketentuan Allah dan kehendak-Nya. semuanya danri Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalam surah Al-Hadid: 22 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. atau ada benda mati yang menimpa dirinya. "ketentuan Allah". mikrobat. dan lain-lainnya. jika ada yang bertanya: Mengapa Allah memberiikan kemampuan kepada setan dan bangsa jin.

. akal atau otaknya. virus-virus. Hal. Itu pun akan terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan menghendakinya. Al-Baqarah 2:102). | 58 menimpakan bahaya dan musibah/bencana kepada manusia? Padahal. dan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada. Berkenaan dengan sihir. aku memohon kepada-Mu.. "Dan tiadalah mereka. Macam-macam sihir adalah: http://www. membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.dari sudut pengaruhnya terhadap jiwa seseorang yang terkena sihir. "yang menafikan" (meniadakan). membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS. Baik bahaya sihir itu mengenai salah satu anggota tubuh korban sihir atau keseluruhannya. jika ma dianggap sebagai nafiyah. hatinya. maka akan dipahami bahwa sihir tidak akan membahayakan manusia. kuman-kuman. maka dapat dipahami bahwa sihir itu dapat saja membahayakan diri manusia.. Yakni. Macam-macam Sihir Berikut mi saya akan menjelaskan secara rinci macam-macam sihir .akhirzaman. Sebagai kesimpulan dan ayat tersebut. "Mengapa Allah memberiikan kekuatan (kemampuan) kepada setan dan bangsa manusia untuk menimpakan kejahatan dan bahaya kepada sesama insan? Dan mengapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada ulat-ulat (bakteri-bakteri). dan yang semacamnya untuk Hal. dengan kelebihan. ahli-ahli sihir itu tidak akan membahayakan dengan sihirnya terhadap jasad manusia siapa pun. dengan rahasia dan hak (izin) yang Engkau memperuntukkan diri-Mu untuk memberi izin. sebetulnya. dan badannya. Dan tiadalah mereka. segala perbuatan yang terjadi dengan izin Allah ta'ala itu tidak mesti ditanyakan dengan katakata limadza (mengapa) atau kayfa (bagaimana caranya). Sehingga sebaiknya dikatakan. rahasia dan berkah firmanMu wa ma hum . Tetapi ketika ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan istitsna. dengan sihir itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar manusia? Pertanyaan tersebut tampaknya perlu diluruskan. Jika saja ayat tersebut tidak mengandung istitsna (kata untuk mengecualikan). Maka. ruhnya.info/ . supaya Engkau menjaga kami dari kejahatan dan bahaya apa yang telah Engkau berikan—berupa kemampuan dan kekuasaan—kepada sebagian makhlukMu. dengan sihir itu. wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hal itu bisa dipahami. sesungguhnya Engkau telah memberikan kemampuan kepada sebagian hamba-Mu untuk menguasai dan rnempergunakan sihir. ada sebuah doa dan salah seorang ulama ahli tafsir berikut ini: "Ya Allah. Dan Engkau memperuntukkan diri-Mu untuk mengizinkan dalam menimpakan bahaya. lalu berhenti pada kata wa ma hum bi-dharrina bihi min ahadin.

tahwif . atau orang yang paling diperhttp://www. 5. dan lain-lainnya. bibir. sihir takhyil (pengkhayalan). bahkan lebih kejam daripada pembunuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sihir tafriq. tarwi'. gigit. Alat untuk pengoperasian sihir ini adalalah fitnah. Sihir jawarih dan a'dha'. Berikut penjelasan secara rinci mengenai macam-macam sihir tersebut.info/ Hal. pendendam dan musuh yang paling berbahaya terhadap orang yang sebelumnya menjadi partner terdekatnya. yaitu sihir yang mengenai anggota tubuh. paling kasar. seperti diisyaratkan Alquran. dan paling menyesatkan. Sihir targlib. dan sihir 'abath 4. Sihir tay'is. sihir ghadad dan la’b (permainan).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 1. Sihir shadud (sihir qalb) dan sihir suhub). Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh (QS. Bagaimana tidak. Hal. sihir khubal.akhirzaman. dan kekasihnya. Jika sihir tafriq berhasil menembus seseorang. | 59 . Dan fitnah. antara seorang teman dengan temannya. yaitu sihir yang dapat mencerai-beraikan antara suami dan istrinya. 2. Sihir khudzal dan tashallub al-a’dha'. sihir ajhizah dan a’dha' (sihir yang mengenai alat kelengkapan tubuh dan anggota tubuh). qunuh. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan (QS Al-Baqarah 2:191). sihir ’adzan dan sama (sihir pendengaran). merupakan perbuatan yang sangat kejam. Sihir habil. menjadi saling menentang dan mengingkari? Jadi. bukankah sihir tafriq itu dapat menjadikan orang-orang yang semula saling mencintai dan menyenangi menjadi saling membenci? Membuat orang-orang yang semula saling mendekati. Al-Baqarah 2:217). 3. dan lehih besar bahayanya daripada membunuh. sihir mulut. Pada ayat lain disebutkan. Sihir Tafriq Sihir tafriq. 1. maka orang itu akan menjadi pendengki. antard anak dan ibunya. tafzi '. antara seorang sahahat dengan sahabatnya. sihir tafriq. paling berbahaya. yang dapat memecah-belah antara suami dan isrinya. antara satu golongan dan golongan iainnya. lebih kejam. 6. Sihir semacam ini mempunyai cabang-cabang. yaitu sihir a’yun (sihir mata). sesungguhnya sihir tafriq itu membalikkan kecintaan menjadi kebencian dan permusuhan. 7. lebih besar (dosanya). yang menggunakan media fitnah sebagai alat utamanya. antara ayah dan anaknya. dan lidaht/lisan. dan lain-lainnya. orang dekat atau akrab menjadi jauh. Sihir ini termasuk macam sihir yang paling jahat. menjadi saling menjauhi? Membuat orang-orang yang pernah saling menolong. Jadi. dan lain-!ainnya. kekasih menjadi musuh.

Penyebutan sihir tafriq sendiri bermula atau sebagai kesimpulan dari ayat Alquran yang mengungkapkan. Dia salah seorang tentara (pimpinan) Iblis yang terkutuk dari kalangan jin. bahwa tukang sihir dari kalangan manusia itu adalah orang yang hatinya tidak mengenal belas-kasihan dan kelembutan. kekejaman.info/ . kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. antara seorang istri dengan ayah dan suaminya. mencerai-beraikan) dengan sihir itu antara seseorang (suami) dengan istrinya. menggunakan berbagai alat. seperti macam-macam kemenyan bau busuk. minyak yang jelek dan bau. antara seorang teman dengan sahabatnya. Unsur-unsur Sihir Tafriq 1. 2. Dia akan melakukan apa saja yang membuat murka Tuhan yang Rahman dan membuat senang setan. dan sifat-sifat jahat lainnya seperti pemarah dan menyesatkan. | 60 cayainya. Sedang ibadahnya atau persembahannya dilakukan untuk menyenangkan dan menggembirakan majikannya. antara dua saudara. Akidahnya kufur (mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. serta barang-barang najis dan kotor lainnya. Mereka dalam melaksanakan operasinya. antara seorang pengusaha dan bawahan/karyawannya. Segala perbuatan jelek dan jahat dilakukan oleh tukang sihir dari bangsa manusia untuk dijadikan persembahan dan pendekatan diri kepada tukang sihir bangsa setan dari kalangan jin. dan kotor. kebengisan. imamnya. dan lain-lain. Setan tukang sihir. Seperti antara suami dan istrinya. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan (yufarriquna. antara majikan dan pembantunya.akhirzaman. pakaian. jahat. Al-Mar'u Wa Zawjuh (Seseorang dan Pasangannya) Yang dimaksud al-mar'u Wa zawjuh atau sescorang dengan pasangannya ialah setiap dua orang atau dua kelompok yang mempunyai huhungan kontrak. antara ayah dan anaknya. antara suami dan ibu mertuanya. kejam. Al-Baqarah 2:102). ustadznya. dan berbahaya sekali. antara seorang suami dengan bapak mertuanya. dan lain-lainnya. Manusia tukang sihir. dan tempatnya. Hal. http://www. maupun hati dan akidahnya Tukang sihir dari bangsa manusia pasti orang kafir yang terang-terangan. selalu masam dan kecut. dengki. tukang sihir dari bangsa manusia ini adalah orang yang keji. baik badan. jahat. Dan tiadalah mereka itu membahayakan dengan sihir itu terhadap seseorang. kejam. antara dia dengan ibu dan suaminya. jorok. akad atau perjanjian. dendam. yaitu Juragan Iblis Yang Maha Terkutuk itu. Seperti telah disebutkan sebelumnya. antara seorang putri dengan ibunya. Sifat-sifatnya kasar. Tabiatnya tidak mengenal kelembutan dan wajahnya tidak mengenal keceriaan. Dia merupakan manusia yang sangat kasar. Jadi. dan tokohnya dalam kejahatan. antara tetangga dengan tetangganya. baik kotor lahirnya maupun batinnya. keduanya mempunyai hubungan ikatan perkawinan.

dan kedurhakaan lainnya. Manusia ahli sihir akan melakukan apa saja yang dapat menyenangkan dan rnendekatkan dirinya kepada tuhannya. Hal. Kualifikasi ini adalah segala perbuatan jahat. Unsur atau faktor keempat ialah manusia yang menjadi sasaran sihir Alat (Perantara) dan Tipu Muslihat (Tehnik) Operasional Sihir Tafriq Qalb shurah (membalikkan gambar). Juragan Iblis itu tidak akan mau memberikan penghargaan atau gelar — sebagai “raksasa“ atau "monster" umpamanya — kecuali jika para tukang sihir dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin/setan ini telah memenuhi berbagai kualifikasi atau persyaratan. maka tuan raksasa. dan menjauhkan dirinya dari Tuhan Allah Rabb al.info/ . orang yang menjadi sasaran sihirnya Ada di antara mereka yang bergelar setan sihir. Iblis yang Maha Terkutuk itu. yakni petugas khusus yang menjalankan tugasnya dengan menimpakan bahaya. Ada juga yang digelari talqinah. | 61 Bentuk persembahan atau ibadah yang dituntut oleh Iblis dari para tukang sihir bangsa jin itu ialah al-fusuq atau kefasikan (kedurhakaan). atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. maksiat. setan dari kalangan jin ini memerintahkan sejumlah besar setan dan jin yang jahat-jahat untuk selalu mengabdi dan berdedikasi kepada tukang sihir dari kalangan manusia. seperti ketika dia marah. 4. Lalu setan dari bangsa jin itu ikut nimbrung dan bengabung bersamanya. atau naqthu yaitu yang mempersiapkan diri untuk berkhidmat dan berbakti kepada ahli sihir dari kalangan manusia. rida dan senanglah setan tukang sihir yang menjadi raksasa terhadap manusia yang menjadi tukang sihir. Dia berakhlak dengan akhlak-akhlak Iblis. Bahkan dia berani menyembah Iblis dan menaatinya dengan penuh kesabaran. Dengan demikian. 3.’alamin. dan kemudharatan kepada manusia jika telah tiba saat yang tepat. al-Ishyan atau kemaksiatan. Dia mau menjadi kafir. Atas dasar itu. Di antara tugas akal manusia ialah menghadapi atau memandang lewat mata gambar-gambar atau bentuk manusia dan barang-barang lainnya. bahkan menyatu dengan dirinya. tau khadam sihir. fasik. untuk menimpakan bencana dan bahaya kepada al-mashur. Setan sihir atau khadam sihir.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman. dan perjuangan matimatian. keikhlasan. dan selalu melakukan segala kemaksiatan dan kejahatan untuk menyenangkan tuhannya itu. musyrik. Tukang sihir dari kalangan manusia pada hakikatnya adalah salah seorang tentara Iblis yang Maha Terkutuk sebab akidah dan keyakinannya ada!ah akidah dan keyakinan sebagaimana digariskan dan dirancang oleh iblis. bencana. lengah. Tugas khadam sihir yang bermarkas pada akal manusia yang http://www.

. Caranya. cahaya dengan kegelapan (kezaliman). yang thayyib (bermutu) dengan yang kotor atau keji. yang bagus dengan yang tercela. Dengan demikian. dan lain-lainnya. yang baik dengan yang jelek. dan lain-lainnya. ikhlas dengan syirik. Jadi. Mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. Demikian pula sebaliknya. minyak. kafir. dan sangat membahayakan.akhirzaman. fasik. Setan menghiasi pandangan manusia lewat tujuh puluh pintu keimanan supaya dia terjerumus kedalam salah satu pintu kekafiran atau kemusyrikan. saqfathin. | 62 tersihir dalam bentuk ini adalah untuk membalikkan gambar yang terlihat oleh matanya.info/ . juga dipergunakan oleh tokoh sihir jin dengan menyebarkan tipu muslihat. Misalnya. keimanan dengan kekufuran. orang yang melakukan sihir semacam itu meresapkan (menyusupkan) sisipan yang jelek. dalam menghadapi dan menerima iriformasi. hamsan hamsan lamsan lamsan hamusan hamusan. orang yang menggunakan asma Allah untuk pengobatan.. Seperti memasukkan racun ke dalam madu atau ke dalam minyak. kebaikan dengan keburukan/kejahatan. makar dan lain-lainnya ke dalam hal-hal yang abstrak. kezaliman dengan keadilan. atau yang lebih dikenal dengan sebutan Istizla’ Al-Bashar 'Memanipulasi Pandangan'. Setan dan jin. Hal. Suara-suara izu diulang-ulang oleh khadam sihir tersebut. khadam atau pelayan sihir itu memperdengarkan (memberitahukan) sesuatu ke dekat telinga orang yang tcrkena sihir itu atau di sekitar tempat tinggalnya. Di samping itu. http://www. setan yang suka mengganggu itu menghembuskan desas-desusnya kepada manusia yang tersihir. safqathin. yakni dengan memasukkan nama-nama raja setan di antara nama-nama asma al-husna (nama-nama Allah yang baik). Bentuk yang bagus dibalikkan atau diperlihatkan menjadi jelek. manipulasi. Sihir yang menimpa dirinya itu melalui cara-cara sebagai berikut: a. Ada juga orang yang tengah membaca asma al-husna itu. Dengan melakukan tipu muslihat. ketika dia sedang berjalan. Jalan yang dilalui dalam sihir bentuk ini ialah membalikkan atau memanipulasi bentuk gambar benda atau manusia. yakni dengan mendengarkan berbagai macam suara.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Kadang-kadang orang yang terkena sihir mendengar suara-suara yang tidak jelas baginya. Dia bersama orang yang tersihir melakukan pekerjaan yang disebut istiraq al-sama (menguping atau mengintip berita). b. tetapi dia menyebutkan nama al-muqafanjalan. jahat. akal juga menggunakan pendengaran. Tetapi setelah membaca tiga puluh asma Allah yang baik-baik itu dia membacakan pula nama-nama raja setan yang ahli sihir. Gaya menyusupkan racun ke dalam makanan yang baik-baik seperti madu.

bukan kelompok-keloinpok kecil. memfitnah. lewat kemaksiatan yang dilakukannya. Karena dia menyusupkan dan memasukkan rasa benci dan kemarahan ke dalam http://www. dan pemahaman yang salah terhadap Alquran. Dia berani menguburnya dalam keadaan hidup. maka orang yang terpengaruh sihirnya itu akan memberikan penafsiran yang keliru. | 63 Dalam teknik ini. dan jin ahli sihir itu. Yakni. celakalah dan merugilah orang yang telah mengotori jiwanya dengan menjerumuskan diri kejurang kecelakaan dan kerusakan. tidak lepas dan gangguan sihirnya. Manusia yang suka mendesas-desuskan kejahatan atau berita yang berbau fitnah adalah manusia jahat. menyusupkan kejahatan ke dalam hati dan jiwa manusia oleh tukang sihir dari kalangan jin/setan. Senjata ampuhnya adalah filsafat dan teknik-teknik pengambilan kesimpulan atau konklusi keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang haram dijadikan atau diartikan halal. dan sungguh celaka (merugi) orang yang mengotorinya (QS. mengadu-domba. dan tujuannya menonjolkan keburukan tetapi diakui oleh manusia sebagai kebaikan. Kadang-kadang tipu muslihat atau tipu daya setan tukang sihir dengan cara menengahi atau menjadi penengah di antara kebaikan dan keburukan. mencela dan mencaci maki.akhirzaman. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. setan dan jin berusaha mempengaruhi dan memperdaya manusia untuk melakukan pemaknaan terhadap ajaran Islam atau terhadap Alquran sebagai rujukan utamanya.info/ . Hal. Siapa yang melakukan kemaksiatan seperti itu berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke jurang kejahatan. dan sebenarnya dia adalah setan dari bangsa manusia. Anehnya. Asy-Syams: 9-10). yang tertipu dan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. dan makar-makar lainnya ke dalam persatuan yang sedang terjadi di antara dua kubu yang telah disebutkan itu. celaan tipu muslihat. Takwi1 adalah memalingkan makna ayat Alquran yang zhahir ke makna lain yang lebih logis. melainkan partai atau kelompok besar dari kalangan atas. rasa kasih sayang di antara mereka yang suka saling menolong. Sebagaimana halnya seorang ayah yang telah menginjak-injak anak putrinya yang masih hidup. Tafsir yaitu menjelaskan makna-makna atau kandungan Alquran. antara lain dengan meracuni dan mengganggu orang lain. setan. serta mernperolok-ulok orang lain. Keimanan dipahami mengandung kekufuran. dan yang halal dipahami haram. dan kekufuran diyakini benar dan menjadi unsur keimanan. Hal. Maksudnya. Jika berhasil. Atau penengah itu diletakkan di antara keimanan dan kekufuran. seperti ulama besar pun.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar atau ahli sihir secara aktif memutarbalikkan yang hak menjadi bathil dan yang batil diakui hak. mengumpat. Tukang sihir dari kalangan jin itu menyusupkan permusuhan pertengkaran. iblis. Demikian pula unsur-unsur penengah yang diletakkan di antara mereka yang sedang menjalin hubungan baik. Hal ini dilakukan melalui tafsir dan takwil. dan bukan partai-partai yang lemah saja. Seperti itulah ad-dussu. Yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik.

ampunan. amanah. dan persaudaraan dari hati manusia yang menjadi sasarannya. Hal-hal yang merupakan pekerjaan setan ahli sihir tersebut termasuk sebagian dari kandungan ayat berikut ini: http://www. kekeluargaan. Tetapi. kedongkolan atau dendam kesumat. mereka tidak akan puas dengan hanya melepas sifat-sifat baik tersebut.info/ . cemburu buta. tujuan utamanya adalah terjadinya perpisahan. rasa aman. kebaikan. keimanan. dan kejam di antara karib-kerabat. Hal itu dilengkapi dengan segala macam kemudahan atau fasilitas perbuatan jahat lainnya. al-waqi 'h (memfitnah dan mengumpat atau menjerumuskan orang ke dalam jurang bahaya). Jadi. Sehingga. di sini adalah memasukkan syubhat "keraguan/kebimbangan" ke dalam hati. kemungkaran. di samping segala rangsangan hawa nafsu lainnya. sifat kasar. | 64 perusahaan. pertolongan. keselamatan dan lain-lainnya dari hati orang-orang yang termakan sihirnya. Itulah sihir tafriq. dan kejahatan di antara orang-orang yang saling bersahahat. di antara orang-orang yang telah menjalin persahabatan dan percintaan. Mereka melakukan hal ini untuk melepas rasa maaf. Setan-setan atau ahli sihir dari bangsa jin itu mendesuskan atau menyusupkan isu negatif untuk mencabut rasa cinta. antar peserta didik. antar karib kerabat. Dia menyusupkan keingkaran. kemarahan. Fitnah dan Waswasah Hal yang sama dengan talbis (meracunkan dan mencampurkan hak dengan kebatilan). bantuan. perdamaian. persahabatan. kasih sayang. dengki. Dia juga memasukkan rasa keras hati. Perbuatan ini dilakukan oleh setan ahli sihir ke dalam hati manusia melalui syahwat atau segala yang menyenangkan untuk menarik jiwa manusia. perceraian. setelah mereka melepas dan mencabut itu lalu mereka susupkan sifat-sifat yang sangat buruk sebagai lawan dan sifatsifat baik yang dicabutnya. dan lain-lainnya. dan akhlak-akhlak jelek lainnya. keselamatan. Lebih jahatnya lagi. yang kesemuanya akan menggiring manusia ke jurang perbuatan syirik "menyekutukan Allah" dan kekufuran atau mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala disamping memancing manusia untuk bersikap munafik dan tidak ikhlas. toleransi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hati orang-orang yang saling menyenangi atau mencintai.akhirzaman. antar Hal. seperti antar tetangga. rasa maaf. kesedihan. Yang dirnaksud dengan fitnah. dan sifat-sifat baik Iainnya. ad-dussu Wa at-tadsis atau mendesas-desuskan dan menyusupkan pengaruh jahat itu maksudnya untuk mencabut dan melepaskan rasa cinta. Hal. rasa aman. kegundahan. Sebaliknya. Juga di antara orangorang yang sedang menjalin kerja sama yang harmonis. dan penmusuhan di antara kelompok-kelompok yang asalnya baik. kekerabatan. mereka menyusupkan rasa benci permusuhan. adalah memfitnah dan mengganggu lewat bisikan ke dalam hati. lapang dada. sebagai ganti dari apa yang mereka keluarkan itu. ad-dussu (mendesas-desuskan atau menyusupkan ide kejahatan).

Dia menenggelamkan sang suami ke dalam perbuatan maksiat yang penuh dengan syahwat http://www. bahwa setan mendatangi dan menggoda manusia dari berbagai pcnjuru. bahkan kurus pula. Setan ahli sihir mulai memecah-belah dari pihak suami secara sendirian. Cara yang Dilakukan. Hal. Dan perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah pertama. dan pertengkaran. Mereka mendatangi hamba-hamba Allah dari berbagai jalan dengan menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah dan selalu diperbaharui. mereka itulah golongan (hizb) setan. Sedangkan pekerjaan setan ahli sihir adalah menebarkan benih-benih tafriqah dan perpecahan. | 65 Maksud istahwadza ‘alaihin asy-syaithan. ruhnya dan badannya. dia akan mengikuti segala kesenangan dan kemewahan yang telah disediakan oleh setan-setan terkutuk itu. Dalam hubungan itu. akalnya. jika setan telah menguasai manusia. bahwa permlaan operasionalnya dari hal-hal yang kecil. hina dan lemah. Mereka merintangi dan menggoda jiwanya. Al-Maidah 5:41). Setan Ahli Sihir untuk Memecah-belah Persatuan dan Kesatuan Manusia Dalam pepatah disebutkan api yang besar (yang menimbulkan kebakaran) itu bermula dari percikan api kecil.akhirzaman. dan dalam. tebal. Itulah cara-cara fitnah yang dilancarkan setan dengan melemparkan keraguan ke dalam hati manusia. Sedang batangnya menjulang di atas bumi. Dan ketahuilah. hatinya. setan juga menggoda lewat semua unsur jiwa dan raga manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi (QS. pertikaian. ke jalan yang telah dirancang dan disediakannya tadi. Batang dan rantingnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfrman. Dengan cara seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka (QS. permusuhan. (sektor kehidupan). tinggi dan panjang. Hujan yang lebat itu berawal dari tetesan air lalu memencar. mereka memberikan dan menyiapkan berbagai fasilitas menarik dengan berbagai macam cara untuk memperdayakan manusia.info/ . Pohon sihir tafriq itu bagaikan pohon kurma. Agar manusia terjerurnus ke jurang kemaksiatan dan segala perbuatan dosa. Hal. Akarnya melekat di bawah bumi. Dalam pengertian istihwadz ''menguasai itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Dia selalu meniup-niup dan membisikkan sehingga ha1-hal yang asal mulanya remeh menjadi masalah-masalah besar dan membahayakan. dan mengotorinya dengan kemunafikan dan kepalsuan. setan-setan itu telah memburu manusia dan menggiringnya ke dalam perangkapnya. Tetapi setan ahli sihir selalu menghembuskan semangat untuk menjadi besar. Al-Mujadilah 58:19). besar.

maka insan seperti itu telah menyiapkan diririya untuk menjadi mangsa setan ahli sihir. Kadang-kadang setan ahli sihir itu posisinya seperti seorang petani yang pandai. Dalam keadaan seperti itu. Jika insan Mukmin mulai berani melakukan kefasikan. Setelah setan ahli sihir berhasil menggoda suami secara sendirian. dengan segala kepandaian dan kepiawaiannya agar setiap insan Mukmin itu tenggelam dalam perbuatan maksiat yang penuh dengan rangsangan syahwat. insan yang terkena sihir. Rusaklah bubungan suami istri itu. kebencian dan permusuhan. bertengkar. tetapi banyak). tidak saling menghormati. Di samping itu. | 66 menggoda manusia yang beriman. Setan sihir pun selalu berusaha untuk menghidup-hidupkan hubungan mereka supaya selalu tegang. maka timbultah masalah di antara sang suami dan istrinya: kegersangan. Imam Muslim-rahimahullah ta’ala — mengeluarkan dan meriwayatkan hadits jabir bin Abdullah r. Hal. setan akan memperdayakan orang itu secara lunak dan mudah. tidak sabaran. seorang suami menjadi sangat lemah keimanannya. Pada saat demikian. kemusyrikan. Di tengah-tengah hubungan suami istri yang retak iu. dan kacau.a. Dia menghembuskan kepada setiap istri rasa permusuhan. Setan akan menjerumuskan dia dengan segala kelihaian dan kepandaiannya. dan merusak setiap istri untuk menentang suaminya. Itulah langkah-langkah atau strategi yang dilalui setan ahli sihir terhadap mangsanya. bermula dari masalah kecil dan sederhana. dendam atau rasa dongkol. Bagaimanapun lemahnya kekuasaan setan sihir dan kemampuannya untuk Hal. dan lain-lainnya. kebencian. Akibatnya. tetapi dengan kelihaiannya setan dapat melemahkan keimanan orang tersebut. keretakan. merayu. lahirlah keputusan besar dan mence1akakan. Kadang-kadang. pertikaian. posisi setan seperti bensin terhadap api yang sedang menyala. Jika seorang Mukmin telah mulai rajin meninggalkan yang sunat-sunat (sunat dan nafilah). Dia melemparkan benih kebencian. Dan puncaknya. perbuatan yang penuh kesamaran (syubhat). perbuatan yang mengandung fitnah atau bahaya besar. Dia juga membersihkan tanamannya dari setiap serangga dan virus-virus yang mengganggu dan merusak tanaman itu. tak bosan-bosannya setan sihir menebarkan benih apa saja yang membuat hubungan mereka kacau-balau. terjadilah perceraian (furqah dan thalaq).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar seksual. dia pun selalu berusaha. jika berhasil. maka mulailah dia menggoda. pertengkaran. dan permusuban. http://www. Selanjutnya dia menyirami dan menyiangi tanaman itu dengan air yang cukup dan pupuk yang berkualitas. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. dan perbuatan dosa-dosa lainnya. Dia membajak bumi atau tanah lalu dia menebarkan benih.akhirzaman. Dia berkata. buruk sangka. Kemudian gaya bertahap itu pun dilakukannya ketika dia menggoda seorang mukmin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang fardu dan wajib. selanjutnya dia akan berani uncuk meninggalkan yang wajib-wajib dan yang fardu-fardu. cemburu.info/ . seperti melakukan perbuatan dosa besar dan kemaksiatan (dosa besar dan kecil. Dia mulai merayu seorang mukmin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunat. kemarahan. hilang kepercayaan.

masing-masing mengaku paling benar. paling kuat. Hal itu dilakukan oleh setan ahli sihir dengan menimbulkan berbagai sebab perpecahan. saling membelakangi. Kedua macam sihir tersebut sebetulnya merupakan bagian dari teknik operasional sihir tafriq — http://www.akhirzaman. dan posisi atau jabatan masing-masing. Maka timbullah rasa kurang percaya antara yang satu kepada yang lain. kebencian.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sesungguhnya setan itu meletakkan arasy (singgasana)-nya di atas air.'" Selanjutnya. keadaan. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Dia menjawab. 'Hari ini aku telah menggoda si anu. dan saling membunuh. Dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan ahli sihir itu juga selalu mendorong suami dan istri untuk saling melemparkan tuduhan. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Dia menjawab. 'Apakah yang kamu lakukan hari ini?' Salah seorang di antaranya menjawab. paling berjasa. paling saleh. 'Kamu adalah anakku. paling mudah menganibil konklusi. mewaspadai (muraqabah). Dia juga menggoda keduanya dengan memasukkan waswaasah (desas-desus atau isu-isu negatif).' Sang tokoh setan in berkata sambil menepuk kuduknya. dan pertengkaran. 'Hari ini aku menggoda si anu sehingga dia mau mencuri (berkorupsi). juga menggiring manusia untuk meremehkan hukum-hukum hudud Allah SW T. sehingga keduanya saling menjauhi. 'Kamu bukan anakku.info/ . menyusupkan fitnah. maka orang itulah yang paling dekat kepadanya”. pertentangan. dan yang jelek diakui baik. Seperti sifat penyantun dan penyayang diubah menjadi sifat kasar dan kejam.' Dia berkata. Hal. Tekniknya. Dengan tugas itulah aku diutus. Sedang sifat pemaaf dan toleran atau lapang dada. dia menghembuskan dan meniupkan sikap-sikap arogan dan kesombougan ke dalam jiwa masing-masing. Dengan demikian. Sehingga yang baik diakui jelek. saya akan menjelaskan pula mengenai sihir a`yun (lewat mata/pandangan) dan sihir takhyil (pengkhayalan). memasukkan keraguan. pengingkaran. paling bagus turunannya.' Dia bertanya kepada orang kedua. Lalu setan mengumpulkan personalnya. sehingga dia mau meminim khamar' Setan ahli sihir itu berkata. mencela. Kemudian dia mengutus detasemen (pasukan)-nya.' Kemudian dia bertanya kepada orang ketiga. saling memanggil dengan sebutan-sebutan jelek. saling membenci. diubah menjadi sikap ingin menuntut. Siapa di antara mereka yang paling berhasil menggoda orang-orang Mukmin. paling pandai. | 67 antara mereka. 'Aku telah menggoda si anu dan si anu. paling sehat. Di antara wasilah atau perantara yang dipergunakan setan ahli sihir untuk memecah-belah adalah berusaha untuk membalikkan sifat-sifat baik menjadi jelek. bahkan ingin menyiksanya (mu’ aqabah). paling penting. Dia bertanya kepada salah seorang di Hal. dan paling berkuasa. 'Kamu bukan anakku. setan ahli sihir itu secara bertahap memperluas dan memperdalam permasalahan khilaf 'pertentangan" di antara suami-istri. Bahkan memancing untuk melakukan kezaliman dengan menimpakan bahaya dan gangguan terhadap harta dan keluarga. menghakimi. memanipulasi makna perkataan dan perbuatan. Dia juga gigih memancing mereka untuk membesar-besarkan buruk sangka dan buruk maksud (tujuan dan keinginan).

jika dia telah berhasil menguasai pikirannya. fasik. dan masa depannya. memaksakan pendapat dan keinginan.info/ . jiwanya. Menyebarluaskan pengingkaran dan pertengkaran dan suka membalas dendam. Membalikkan makna perkataan dan perbuatan sehingga masing-masing dari suami dan istri memahami perkataan dan perbuatan yang lain secara salah atau keliru. ketertipuan. kebingungan. 4. menimpakan bahaya dan gangguan terhadap masing-masing pihak. kebimbangan. Gangguan tersebut secara khusus akan ditimpakan setan terhadap harta mereka. yang digunakan setan untuk mengacaukan hubungan suami istri atau dua kelompok adalah menimbulkan rasa takut dari masing-masing mereka terhadap yang lain. dapat disimpulkan bahwa setan ahli sihir yang menggoda dan menyihir dengan sihir tafriq atau sihir tamziq (untuk memecah-belah persatuan). tidak toleran. ta'ashub atau fanatik buta. boros. rnaka yang timbul justru sesuatu yang lebih parah lagi. Hal itu sangat mudah terjadi. setan sihir itu juga menyocoki pikiran manusia dengan sifat pendendam. dan lain-lain. keinginan kuat untuk membalas dendam. dan sikap toleran. memaafkan. cemburu buta. kebohongan. Lebih daripada itu. Hal.akhirzaman. Menanamkan benih-benih perpecahan atau perceraian. seperti buruk sangka. nama baiknya. Mereka selalu mengingatkan manusia tentang kelezatan barang-barang yang dilarang. termasuk cara jahat yang dilakukan oleh setan ahli sihir adalah memasukkan mediator yang tidak saleh atau jahat untuk isllah "mendamaikan" suami-istri atau dua kelompok yang sedang bertentangan. penghinaan. salah paham. "yang tidak mempunyai sesuatu (kemampuan) tidak dapat memberikannya". mempermainkan. atau munafik menjadi mediator untuk mengadakan ishlah (upaya damai). Rasa takut itu bermula dari sifat kikir. menggunakan caracara sebagai berikut: 1. dan raganya. keraguan. Dari penjelasan di atas. 2. http://www.. | 68 terhadap yang lain. 3. jika ada orang jahat. Padahal peribahasa menegaskan. sebagai ganti dari sikap lapang dada. faqdi asy-syai'i la yu’thihi. hatinya. Dia juga merasuki pikiran manusia agar mereka menyukai yang haram dan membenci yang halal dan baik. maka pikiran orang itu akan disusupi pemikiran jahat untuk melakukan berbagai kesalahan dan dosa. mencela dan menghina yang berlebihan. Di samping itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pemecah belah itu. rasa mendongkol (dendam kesumat). olok-olok. Menyebarluaskan rasa benci dan permusuhan sebagai ganti rasa cinta kasih dan sayang. Di antara cara atau wasilah atau perantara yang cukup jitu. baik akal pikirannya. kesehatannya. penguasaan Hal. Jadi. Wasilah atau perantara lain yang digunakan setan ahli sihir untuk memperdayakan suami-istri atau kedua kelompok adalah sifat tamak atau rakus dan serakah yang bukan pada tempatnya. keluarganya. jika setan sihir itu betul-betul telah menguasai (istahwadza) sasarannya. dan membuat mereka lupa terhadap hal-hal yang berkualitas bagus dan halal. dan yang semacamnya.

info/ . orang mulia diakui sebagai pencuri. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam sihir. Dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu tidak maslahat. Itulah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. yang disebut memutar-balikkan makna perkataan dari perbuatan gaya setan ahli sihir. khadam sihir dari kalangan setan bangsa jin itu menirukan suara orang-orang yang akan dikenai fitnah. pertengkaran. kebencian dengan orang lain yang menjadi orang-orang terdekatnya. dan semua orang terdekatnya. Wujud konkretnya ialah tampaknya wajah cantik menjadi jelek. Setan ahli sihir atau khadam sihir. Atau masing-masing disebut juga al-kasyf wa al-ilham dan al-kasyf wa al-waswasah.istiraq as-sama` (menguping atau mencuri pendengaran). tindakannya. 7. perbuatan. Dia akan memahami segala sesuatu dari sisi kebalikannya dan dia secara tidak sadar telah tertarik dengan sihir dan godaan setan ahli sihir itu. Membolak-balikkan gambar. seperti teman-teman dekatnya. perkataan. orang yang terkena sihir cara ini akan terbalik dalam memandang sesuatu dan akan ter tarik oleh bujuk rayu setan. memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek dan bentuk-bentuk imitatif yang lain. pendapat. secara khayal atau imajinatif. Sedang istijla' al-bashar disebut juga al-jala' at-bashary. trik-trik sinema (al-hayal asy-synama'iyyah). Sahahat menjadi musuh. Begitu pula. Dengan cara demikian. baik lewat mimpi atau dalam keadaan jaga (melalui cara pengkhayalan). bahkan memhahayakan diri dan keluarganya. sebagaimana pengkhayalan dengan suara. Dengan cara istiraq as-sama'. dan istijla' al-bashar (mengelabui mata/pandangan). pandangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan istijla' al-bashar (mengelabui pandangan) ialah takhyil "pengkhayalan" dengan gambar. dan pertikaian. kebencian. | 69 5. atau juga membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. dan rasa benci di antara orang tersebut dengan orang yang menjadi sasaran sihir. dan yang asalnya jelek justru menjadi cantik/tampan. Di samping itu menyusupkan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan suara hasil tiruan (imitatif) itu. orang dekat menjadi jauh. Hal. partner kerjanya. furqah (perpecahan). melalui tipu-daya atau tipu muslihat setan atau. Membesar-besarkan khilaf atau perbedaan pendapat yang melahirkan pertengkaran dan perpisahan (perceraian)6. mitra belajarnya. dan begitu sebaliknya. Tukang sihir dari bangsa setan itu menggambarkan dirinya atau menampakkan dirinya seperti musuh yang akan membalas http://www. dan segala sikapnya orang yang terkena sihir. Wasilah atau perantaraan atau alat yang digunakan dalam sihir tafriq atau tamziq adalah . Gaya sihir macam ini disebut juga sihir qalab suhub "sihir membolak-balik dan menarik".akhirzaman. menyerupai atau menggambarkan dirinya seperti gambar (prototipe) orang yang akan dilibatkan dalam perpecahan. Istiraq as-sama` itu disebut juga al-jala` as-sam’iy. antara lain. menurut istilah setan manusia. Dengan demikian. khadam sihir menyampaikan dan mendesuskan rasa permusuhan. orang itu akan memandang siapa pun dengan pandangan kebalikan. Menyusupkan keraguan (tasykik) pada pemikiran.

merupakan gaya setan dalam menyihir manusia untuk menyebarluaskan dan menyalakan api permusuhan. dan api perpecahan. saling mengingkari. mencuri-curi pendengaran atau menguping dan mengelabui pandangan atau gambar. saling menguatkan. dilakukan sekaligus dalam satu waktu (secara serempak). atau pengkhayalan. Kadang-kadang kedua cara itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dendam terhadap temannya yang menjadi musuhnya. Dan apabila anak Adam diam (lengah).akhirzaman. dan jiha kamu menuruti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. api fitnah. penyerupaan. Lalu dia akan menentangnya. yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataanperkataan yang indah untuk menipu (QS. "Sesungguhnya setan itu meletakkan mulutnya pada hati anak Adam (semua manusia). Jika dia sedang sadar (ingat kepada Allah). | 70 memperkuat upaya menyalakan api permusuhan." Dalam Hadits lain beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. kepada orang yang terkena sihir itu datang suara-suara dan gambar-gambar imitatif sekaligus dalam satu waktu. "Sesungguhnya setan itu berjalan pada setiap tempat mengalirnya darah anak Adam. dan saling mendendam. api kebencian. Yakni. maka setan itu mundur. penggambaran.info/ . dia menggoda. Sedang pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Misalnya. Setan menggunakan suara dan gambar imitatif untuk lebih meyakinkan dan Hal. dan pada gilirannya akan memusuhinya. Kami jadikan/ciptakan bagi setiap nabi itu musuh (dari) setan-setan manusia dan jin. Sebagaimana diisyaratkan olek Allah Subhanahu wa Ta'ala. sating menentang. dan pemiripan dengan menggunakan suara dan gambar." Yang paling menakjubkan dan mengerikan. sehingga orang yang asalnya saling mencintai. atau gaya menyihir dengan suara dan gambar. dia mendengar suara di samping melihat gambar-gambar palsu yang memancingnya untuk memarahi teman dekatnya. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (yakni. Kadang-kadang kedua cara tersebut dipergunakan sekaligus oleh setan ahli sihir di sekitar tempat tinggal orang yang menjadi sasaran sihirnya. Dan http://www. maka sesungguhnya kamu (sekalian) tenlulah menjadi orang-orang musyrik (QS. dan saling membantu menjadi bersikap sebaliknya. saling membenci. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Hal. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut. gaya mengganggu lewat ungkapan kata-kata dan lewat isyarat. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. Dalam hubungannya dengan masalah ini. Al-An`am 6:112). dengan menyebut nama selain Allah). Jadi. Dan demikianlah. ialah bahwa setan juga ternyata aktif menggoda para nabi. saling menolong. Al-An'am 6:121). Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan (perbualan dosa).

Kulliy atau penyatuan secara total. Seperti diketahui. berinovasi. maka Allah memberinya kekuasaan (kemampuan) untuk mengenali semua sel-sel otak manusia. dan mengokohkan yaitu meluruskan dan memperbaiki perkataan dan perbuatan (amal). bahwa akal atau otak manusia itu mempunyai jutaan sel yang melaksanakan tugas dan kewajiban akal. dan alat-alat kelengkapan tubuhnya. Dan kebalikannya adalah penyatuan parsial (sebagian). sihir khubal (menimbulkan kegilaan). Berpikir. setan ahli sihir yang akan menggoda manusia itu berpusat dan menetap pada otaknya. bahkan abadi. Di samping penyatuan setan dengan manusia dalam waktu yang lama. akan dijelaskan terlebih dahulu fungsi akal atau otak manusia. http://www. Ada lagi penyatuan yang total abadi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tidaklah Kami mengutus--sebelum kamu. | 71 2. dan secara khusus pada pasal "Macam-macam Penyatuan Setan dengan Manusia". mengambil konklusi atau kesimpulan. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam buku saya Iqtiran Asy-Syaithan bii-al-Insan (Penyatuan Setan dengan Manusia). Khubal. Menerna informasi (maklumat). Kita telah mengetahui bahwa ada penyatuan setan dengan manusia yang terkena sihirnya dalam jangka waktu yang lama.info/ . ''Sesungguhnya setan itu berjalan (berada) pada setiap aliran darah anak Adam. Hal ini seperti diisyatatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. anggota tubuhnya. maka setan pun memasukkan godaangodaannya pada keinginannya itu (QS. merenung. Di antara tugas akal itu adalah: a. Sihir Habil.akhirzaman. menyimpannya. dan mengeluarkan atau menyebarkannya jika diperlukan dengan ukuran tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan pula. dan sihir 'abath (menyebarkan fitnah dan bencana besar) itu akan terkena kepada manusia yang menjadi sasaran sihir jika dia sampai tidak sadar untuk selamanya. demikian pula tugas dan pekerjaannya. kecuali jika dia mempunyai suatu keinginan. Dengan izin dan kehendak Allah. AI-Hajj 22:52). menggambarkan (mendeskripsi). dan ’Abath Sebelum menerangkan jenis sihir yang kedua ini. Selain itu. seorang rasul dan tidak (pula) searang nabi. Ada lagi lqtiran. serta penggunaannya. ada juga Iqtiran Juz''iy Kulliy "penyatuan parsial/sebagian abadi". dan kebalikannya adalah penyatuan Juz 'iy Thari' (sebagian dan mendadak atau temporal). Semua itu tergantung kepada kemampuan setan dalam pemusatan penggodaannya terhadap manusia yang disihirnya. Hal. mencipta (berkreasi)." Jika setan telah berpusat dan menetap pada otak manusia yang akan diganggu dan dikuasainya. dan kebalikannya adalah penyatuan total secara tiba-tiba dan sementara (temporal). ada juga penyatuan secara mendadak atau disebut Iqtiran Thari. b. Hal. mengingat. mengatur. Sihir habil (tipu muslihat).

maka itulah yang disebut Al-Iqtiran Al-Daim "penyatuan abadi" . dia telah menguasai sel-sel otak manusia yang berfungsi untuk berpikir. tidak jelas arah dan tujuannya. Atau lebih khususnya. Khususnya. dan `abath adalah sebagai berikut: 1. dan memusatkan gangguannya pada otak manusia. maka penyatuan demikian disebut Al-Iqtiran Ath-Thari' "penyatuan tiba-tiba (temporal)". dan mengingat kembali apa yang terlupa..Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Bahkan selamanya pikirannya kacau-balau. | 72 Daim 'penyatuan parsial abadi'. serta cepat. menguasai.akhirzaman. Ada juga manusia yang terkena sihir itu kembali sadar dari ketidak sadarannya. Sedang penyebab terjadinya sihir jenis ini adalah karena setan telah menyatu dengan otak manusia dan berpusat serta menguasai sel-sel otak manusia. kadang-kadang sadar kadang-kadang tidak. atau memberikan penjelasan." Dan ternyata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengakui dan membenarkan pengakuan atau deskripsi tersebut. Gaya penyihiran seperti itu disebut dengan Iqtiran Juz'iy Thari' Tha'if Thariq. dan mengkhayalkan. Seseorang yang terkena sihir itu. bahkan dia mampu menjawab segala pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Dia telah menguasai selsel otak manusia yang fungsinya untuk menerima informasi. pembicaraannya kacau dan sulit dimengerti oleh yang lain. suaranya tinggi dan keras. dari satu objek ke objek lain. khubal. dan `Abath adalah karena bersatunya setan ahli sihir dengan manusia yang tersihir. Kekacauan berpikir. dari satu pemikiran ke pemikiran lain. Jika berbicara.. Kami tidak mengetahui penyebabnya . menyimpannya. Cara begitu disebut dengan Iqtiran Juziy Hal. lupa. dia telah berpusat pada sel-sel otak manusia yang secara khusus digunakan untuk berpikir. yakni kadang-kadang sadar dan kadangkadang tidak sadar. Hal itu terjadi jika setan ahli sihir telah menyatu.. baik untuk menolak pembicaraannya. Ciri-ciri dan tanda-tanda pengaruh sihir habit. Itulah yang dikatakan seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bernama Ibn Abi Sahary kepada beliau. atau mengajukan usulan catatan. merenung. merenung. memahami segala seuatu. Tetapi jika hal itu hanya terjadi kadang-kadang saja. "Sesungguhnya anak ini terusir hari ini. mengambil kesimpulan.info/ . dan selalu berbuat kemaksiatan. Hal. tetapi setelah sadar dia kembali tidak ingat atau gila lagi. menggambarkan atau mengkhayalkan. http://www. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada teman atau lawan bicaranya. khubal. memahami. Begitu selanjutnya. Jika penguasaan setan itu berlaku untuk selamanya. jika berbicara. dan mengeluarkan atau menginformasikannya kembali. menggambarkan. juga dapat mengenal barangbarang dan orang-orang yang ada di sekitarnya. di samping penguasaannya terhadap otak serta pemusatan penggodaannya pada otak tersebut. menetap. Kita mengetahui bahwa terjadinya sihir habit. atau memberikan pendapatnya. Pemikirannya selalu berpindah-pindah. mengatur (memanage).

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar 2. tampak berpikir. Hal. Bahkan. Dia selalu berpindah-pindah tempat dan keadaannya pun selalu berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kemudian tenaga listrik (daya hidup) itu dialirkan dan didistribusikan ke semua anggota tubuh dan semua alat perlengkapan hidup manusia. Berteriak. Dia tidak memperhatikan penampilan lahirnya. tu’maninah. aman. dan diam. 6. dia suka memutar-mutarkan pandangannya ke kanan. Kadang-kadang juga matanya rusak. dan ke bawah. 5. Dia akan menampilkan fanatisme buta. | 73 3. Dia membiarkan kukunya panjang dan tidak membersihkannya dari berbagai kotoran. Hal. dan perlahan-lahan. Hal itu dilakukan melalui teknik atau metode yang teratur. manusia dapat hidup dengan tenang. berpaling dari sesuatu dan suka menentang. Dia pun tidak akan meneruskan "satu pekerjaan tertentu. bahagia. Membiarkan badan kotor dan tidak terurus. Tidak berpusat dan menetap di satu tempat. Demikian pula pakaian dan tempatnya. minum kopi. Dia selalu berpindah-pindah pekerjaan yang tidak karuan. Tetapi manusia itu dihadapkan kepada berbagai tantangan (kondisi tubuh) sebagai herikut: Keadaan Pertama http://www. teh. ke atas. serta sehat sejahtera. dan damai (dalam keselamatan). demi kemaslahatan hidup dan untuk menggerakkan semua anggota tubuh manusia. Kemudian tenaga listrik itu dialirkan dan disebarkan ke setiap anggota tubuh dan semua bagiannya. Tetapi kadang-kadang juga dia tidak tenang dan pikirannya seperti goncang. Berlebihan dalam mengisap rokok. Dengan begitu. pengingkaran. Jadi. tertib. Kadang-kadang dia tenang. 4. ke kiri.akhirzaman. Sihir Khudzal atau Tashallub Al-A`dha' Di antara tugas dan kewajiban otak manusia ialah menghasilkan dan mendistribusikan tenaga listrik (kahrabiyyah atau potensi hidup) yang pokok. Kadang-kadang matanya terbuka terus dan tidak tertutup. 3. Seringkali otak menghasilkan tenaga listrik (daya hidup atau potensinva) untuk kepentingan fisik manusia. dan terus-menerus pada suatu perkataan dan perbuatan yang dilihatnya.info/ . Hal itu dilakukan lewat penyambungan tenaga listrik antara semua anggota tubuh dengan otak manusia. dan tidak memperhatikan etika makan dan minum. otak dapat menghasilkan atau memproduksi tenaga listrik yang dibutuhkan untuk kemaslahatan fisik manusia. terutama anggota tubuh yang vital. dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. daya hidupnya.info/ . maka alat kelengkapan tubuh tersebut akan mengeras (tashallub) atau kejang-kejang (tasyannuj). maka fisik manusia itu tidak akan kuat. maka itu disebut syatal (kelumpuhan). yakni kehilangan potensi hidupnya. Keadaan Kedua Jika tenaga listrik itu mengalir kepada alat kelengkapan hidup dengan kadar yang lebih banyak dari ukuran biasa yang teratur. baik itu sifatnya langgeng yang dapat melahirkan kelumpuhan. Dengan demikian. Tetapi. Sihir Jawarih wa Al-A'dha' http://www. maka anggota tubuh atau bagian-bagiannya itu kehilangan daya semangatnya. jika aliran tenaga listrik itu berhenti. Hal. maupun sifatnva sementara yang disebut lemah saja. kadang-kadang hanya menimpa salah satunya saja. yakni adanya salah satu anggota tubuh yang mati secara total (lumpuh). apalagi berjalan. Keadaan Ketiga Jika tenaga listrik (potensi hidup) itu sampai kepada alat kelengkapan tubuh dengan kadar yang lemah atau lebih sedikit. Yang lebih menyedihkan. Inilah yang disebut dengan khadzal (lemah). Hanya sebagian anggota tubuh saja yang mengalami kelemahan sehingga sulit untuk bergerak dan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tugasnya. atau menjadi keras seperti kayu (takhasysyub). Amin.akhirzaman. Jika aliran tenaga listrik itu sampai pada auggota tubuh dan bagian-bagiannya. jika keadaan atau kondisi fisik seperti itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. kadang-kadang terputusnya aliran dan sambungan tenaga istrik kepada anggota tubuh dan bagian-hagian otak tidak bersifat langgeng. dan tidak sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh. 4. Dia juga tidak akan mampu bergerak sebagaimana biasanya. Semoga Allah melindunigi kita dari gangguan sihir dan tukang sihir. Jika terputusnva aliran dan huhungan tenaga lirstrik ini sifatnya abadi atau langgeng. | 74 Terputusnya huhungan dan aliran tenaga listrik kepada anggota tubuh dan bagianbagiannya secara total dun terus-menerus. maka kehidupan dan daya hidup dapat berjalan. betapa sangat jahat dan sangat berpengaruhnya sihir dan tukang sihir ini. dan bisa jadi total. Jadi. Tetapi. keadaan dan kondisi fisik seperti ini adalah terputnsnya aliran tenaga listrik (potensi hidup) dan salah satu anggota tubuh. kondisi fisik seperti ini tidak menimpa semua anggota tubuh dan semua alat kelengkapan tuhuh. Yang jelas. Atau mungkin terputus secaa total dengan tiba-tiba dan temporal (tidak selamanya). Demikian pula semua auggota tubuh dapat bergerak seperti lazimnya orang hidup. Bahkan berdiri pun tidak kuat. hanya sementara saja. Kondisi fisik seperti ini kadang-kadang menimpa seluruh anggota tubuh.

dan sihir tahhasysyub (membuat badan keras seperti kayu). kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu. sihir tashallub (mengakibatkan kerasnya anggota tubuh). Sebagai contoh. tampaknva sejalan dengan jenis sihir yakni sihir yang hanya mengenai salah satu alat kelengkapan tubuh. Sihir Khadzal (menelantarkan manusia dan melemahkannya). maka benda kecil akan terlihat besar. sihir diberi kekuasaan untuk menguasai salah satu alat kelengkapan tubuh. maka hal itu akan menimbulkan rasa sakit pada mata.. jika aliran tenaga listrik (daya hidup) tersebut hanya sedikit. ataukah kami yang akan melemparkan” Musa menjawab. Antara lain sebagai berikut: a. Jika aliran tenaga listrik (potensi hidup) yang mengalir kemata melebihi kapasitas dan kebutuhan. Hal. Jika seseorang naik kereta api dengan kecepatan yang sangat tinggi. maka dia akan melihat pepohonan dan tiang-tiang listrik seakan-akan berjalan.info/ ." Maka tatkala mereka melemparkan. mata terkena zughlulah “ kesilauan". Sebaliknya. Kadang-kadang tenaga listrik itu kembali lagi setelah beberapa saat atau setetah waktu yang lama. tentu saja kemampuan memandang menjadi lemah. Sebaliknya. Sihir Tahhyil (Pengkhayalan) Sihir a’yun dan sihir takhyil keduanya sihir yang mengenai mata. http://www. seseorang akan melihat benda besar dari kejauhan tarnpak kecil. Jika terjadi keterputusan sambungan tenaga listrik ((daya hidup dan potensinya) secara lengkap atau sempurna. sihir takhyil mempengaruhi sel-sel otak yang berfungsi untuk menerima atau menangkap gambar dan informasi (maklumat).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sihir Jawarih wa Al-A’dha’ adalah sihir yang menimpa salah satu anggota tubuh. mereka menyulap mata orang (banyak) dan menjadikan mata orang banyak itu takut.)'. Tetapi. maka seseorang dapat kehilangan mata atau penglihatannya. b. Sebagaimana orang yang berdiri di atas bumi melihat kapal terbang yang begitu besar itu tampak kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan Ahli-ahli sihir berkata. Jika ada penolongan dan izin Allah. sihir takhyil juga mempengaruhi akal manusia. jika matanya tajam. Hanya di samnping mengenai mata. Kadang-kadang. di sini. yaitu mata. 116. beherapa waktu saja dan tidak lama.akhirzaman. Dalam kondisi begini. Jadi. Lebih tegasnya. serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan) (QS. Sihir Al-A'yun (Mengenai Mata) Hal. kadangkadang juga tidak kembali normal lagi. "Lemparkanlah. Dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sel-sel tersebut membolak-balikkan gambar yang diterima lewat penglihatan mata. maka tenaga listrik itu akan mengalir lagi. kemampuan melihat itu melemah dan menguat dalam waktu yang bersamaan. sehingga ia dapat melihat kembali. apalagi jika menggunakan alat pembesar penglihatan. | 75 Dalam surah Al-Araf. (lehih dahulu. “Hai Musa. Tetapi pengaruh tersebut hanya temporal. 7:116).

lantaran sihir mereka. dan yang pendek tampak panjang. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sihir demikian disebut al-hiyal asy-syaithaniyyah "tipu muislihat Setan''. melihat benda-benda itu bergerak. Tetapi Sayidina Musa as. lalu mereka menyebutnya dengan Al-Hiyal Asy-Syinama'iyyah "trik-trik sinema". Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memfirmankan. Khayalan dan takhyilat. Padahal metode demikian menurut hakikatnya adalah tipu muslihat setan. bahwa sihir a'yun (sihir mata) itu sangat berpengaruh kepada mata. Jelaslah bagi kita. Itulah pengaruh takhyil (pengkhayalan) atau cara setan dalam mengelabui mata manusia. dia melihat barang-barang yang diam itu bergerak. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Maka. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Demikian juga. Seseorang yang terkena sihir takhyil melihiat suatu perbuatan dan hakikat sesuatu berupa khayalan atau imitasi.akhirzaman. Sebenarnya. Sedang sihir takhyil berpengaruh terhadap mata dan akal. Dengan sihir takhyil. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. Sedang pada surah Thaha 20:65-69. manusia melihat sesuatu tidak seperti hakikatnya atau sifat barang-barang tersebut menjadi terbalik. tersebut ada dan terjadi di luar fisik objek atau sasarannya. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan".info/ . sesungguhnya kami benar-benar akan menang". Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. sehagai basil upaya setan dalam memperdayakan khayal manusia. sedang benda yang bergerak tampak diam. benda panjang terlihat pendek. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sihir takhyil menjadikan manusia melihat barang-barang yang tadinya bergerak menjadi diam dan menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berirman dalam surah Asy-Syu'ara 26:43-44. Itulah pengaruh takhyil. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. setan-setan dari bangsa jin itu mengenalkan cara-cara tipu muslihat macam demikian kepada teman-temannya dari saran manusia. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun. | 76 Untuk membenarkan pernyataan itu. yaitu dengan menggunakan jasa arwah-arwah setan yang http://www. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). tali-temali dan tongkat adalah benda diam dan tidak bergerak. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. metode dan teknik pengkhayalan. dari mana saja ia datang". Anehnya. benda yang sebenarnya diam tampak menjadi bergerak. Yang bagus kelihatan jelek. Hal. Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan". Hal. Seseorang yang terpengaruh sihir takhyil akan melihat suatu benda atau gambar tampak terbalik. Sebaliknya. sedang yang jelek tampak bagus.

setan juga menggoda manusia lewat telinganya dan yang Iebih dikenal dengan istiraq as-sam’ atau al-jala’ as-sami’y "menguping atau mencuri-curi pendengaran”. potensi hidup) yang dialirkan dari http://www. penggambaran. atau disebut juga dengan al-kasyf asysyaithany bi at-takhyil wa at-tashwir wa al-waswasah (pembukaan hijab oleh setan dengan pengkhayalan. Jadi. Dalam kaitan itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. atau yang disebut al-jala' al-bashary. maka terhadap telinga pun terjadi hal yang sama. tetapi sekarang tidak mungkin dijelaskan. c. Gaya seperti itu juga terjadi pada orang-orang Mukmin yang ikhlas dan teguh keimanannya serta wara’ (hati-hati). telinga. Itu yang disebut dengan al-kasyf al-ilhamy al-malaky bi-al-shurah wa alkhayal. dalam keadaan takhyil dan tashwir (pengkhayalan dan penggambaran).info/ . dan alat produksi. setan Hal. Untuk kepentingan hikmah yang sangat banyak. Maka sempitkanlah tempat mengalir darah satan itu dengan banyak shaum” Hal itu dapat dipahami karena ternyata setan telah menguasai otak manusia dan dia bercokol di situ. Khadam atau pelayan sihir itu menyamar gambar-gambar atau khayalan-khayalan itu dan meletakkannya pada cermin akal manusia yang terena sihir. sebagaimana terjadinya penipuan terhadap mata lewat gambar atau pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada setan untuk memusatkan penggodaan dan penyihirannya pada otak atau akal manusia yang lemah (lumpuh) atau yang terkena sihir. khususnya mata. Sedang orang yang terkena sihir itu melihat gambaran atau khayalan atau bentuk imitasi itu dengan perantaraan khadam atau pelayan sihir yang menyatu dengannya. | 77 mengkhayalkan dan menggambarkan arwah setan dari luar fisik manusia. telah diajarkan pula cara-cara mempengaruhi dan menguasai alat kelengkapan hidup tubuh manusia. Hal. Demikian pula. “Sesungguhnya setan itu berjalan atau mengalir pada setiap perjalanan darah manusia.akhirzaman. Karena pemikiran asasinya adalah bahwa setan yang bersatu dengan orang yang terkena sihir itu berpusat pada akalnya. sehingga dia memusatkan kegiatannya untuk menggoda atau menyihir manusia pada otaknya. serta alat pencernaan makanan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggambarkan dan mengkhayalkan kepada sasaran sihirnya. Pada mereka juga terjadi al-jala’ al-bashary dan istijla’ al-bashar lewat perantaraan malaikat yang memberikan ilham dan ifham (daya pemahaman). Inilah yang disebut al-jala' albashary atau istijla’ al-bashar (mengelabui mata). Artinya. Sihir Sama’wa Al-Adzan Sihir a’yun dan sihir takhyil pada dasarnya sejalan dengan sihir sama’ dan adzhan (sihir Iewat telinga). Lebih jauh dari itu. terbuka hijab dengan iham malaikat dalam bentuk gambar dan khayal'. dan desas-desus). Hal itupun diperkuat atau dilengkapi dengan penguasaan setan terhadap pengaliran tenaga listrik (kahrabiyyah.

setan juga menggoda manusia dan luar fisiknya dengan melemparkan keraguan. dan ini disebut istiraq al-sama’ atau mencuri-curi pendengaran. Maka setan membisiskan (godaannya) padanya. semua anggota tubuh dan alat-alat kelengkapannya akan terkena tekanan tinggi. Al-waswasa “bisikan godaan" di sini mungkin berupa perkataan yang diucapkan setan untuk merusak pendengaran manusia. gemetar. desas-desus. Sementara itu. jika distribusi tenaga listrik yang dialirkan jauh melebihi kapasitas. maka akan terjadi kerusakan dalam cara kerja anggota tubuh. http://www. dia menghalangi sampainya aliran tenaga listrik tersebut ke semua anggota tubuh dan semua alat kelengkapannya. Sementara itu. gambar dan pengkhayalan (takhyil). bisikan dari luar terjadi lewat perantara setan jin dan setan-setan manusia. di samping menggodanya dari dalam. Maka. berdebar-debar. yakni lewat suara yang didengar telinga dan gambaran yang dilibat mata. | 78 normal. Atau mengalirkan dan mendistribusikannya dengan kadar yang lebih sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan Hal. Kadang-kadang bisikan dan godaan setan itu berupa perkataan. maka segala perangkat dan perkakas rumah yang menerirna aliran listrik akan mengalami kerusakan berat. Dia kehilangan kebutuhan hidup yang esensial atan pokok. dan inforrnasi-inforrnasi yang menangsang kemarahan lewat telinga atau pendengaran. lumpuh. Fa-waswasa ilaihi asysyaithan. bahkan mungkin saja menimbulkan kegilaan—naudzubillah. gundah (frustrasi). Tetapi gambar dan pengkhayalan terjadi melalui jalan penipuan terhadap mata atau pandangan. Caranya. maka orang yang terkena itu akan berhenti dari aktivitasnya. Kadang-kadang setan juga menggoda dan membisikkan godaannya terhadap manusia lewat dua cara itu sekaligus. Seperti telah diketahui. bahwa telinga merupakan alat penerima informasi lewat pendengaran dan setan selalu menggunakan berbagai cara untuk menggoda dan menggelincirkan manusia. Begitu pula yang terjadi pada jasad atau fisik manusia ketika mendapatkan aliran tenaga listrik atau potensi hidup yang melebihi kapasitas dan kebutuhan normal.” Jadi. Orang itu mungkin akan pingsan. sebab tenaga listrik atau daya hidupnya tidak sampai atau tidak mengalir. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Hal ini sama jika aliran listrik yang dialirkan ke rumah-rumah terlalu tinggi tegangannya. kebimbangan. ialah bahwa gangguan dan godaan setan kepada seseorang (Nabi Adam dan yang lainnya) itu datang dari luar dirinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar otak ke semua anggota tubuh dan alat kelengkapan tubuh. dan kehilangan bahan-bahan untuk hidup dan bergerak. Hal. Dia akan merasa lesu dan bahkan tak bertenaga lagi. Bisa juga dengan mendorong atau mengalirkannya dalam jumlah yang sangat banyak dan melebihi kapasitas yang normal. Akibatnya.akhirzaman. dan kadang-kadang juga dengan perantaraan isyarat.info/ . Jika setan berhasil mencegah pengaliran tenaga listrik atau potensi hidup itu terhadap alat kelengkapan tubuh yang vital. maksud Fa-waswasa ilaihi.

Yang suka membisikkan (sesuatu) ke dalam dada manusia. (yang memelihara dan menguasai) manusia. Dia berpusat dan menguasai alat kelengkapan tubuh. Lidah. Dan. Raja manusia. sebagaimana gangguan dan bisikan setan itu timbul dari luar (fisik) manusia. yakni di dalam. serta mempengaruhi sambungan tenaga listrik dari otak ke alat kelengkapan tubuh berupa pendengaran. maka kadang-kadang juga bisikan dan godaan itu keluar dari dalam diri manusia. Dari (golongan) jin dan manusia.akhirzaman. tipu muslihat setan dalam mengoperasikan atau melaksanakan sihir a’yun. Berkenaan dengan sihir mulut. Dan pada surah An-Nas disebutkan. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. “Dan kejahatan bisikan setan yang suka mundur (jika manusia sedang mengingat Allah). d. “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. penyakit. Demikian pula. | 79 manusia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Perhatikan firman Allah benikut ini.” (QS. Mungkin juga dari bangsa manusia dan bangsa jin. Sesembahan manusia. bibir. dia berpusat dan menguasai. dan perkataan maka di sini setan membuat berbagai perubahan. Qaf 50:16). setan berharap pemikiran-pemikiran buruk dan informasi yang salah akan masuk dan mempengaruhi manusia. lidah. Dan itu menunjukkan adanya bisikan kejahatan dari dalam diri manusia sendiri. http://www. Sihir Mulut. tetapi yang menggerakkan. meskipun yang menggoda manusia itu adalah setan jenis Hal. Katakanlah. atau dari setan yang biasa menggodanya. mempengaruhi dan mendonongnya untuk melakukan gangguan dan godaan itu adalah setan-setan dari bangsa jin. dan Perkataan Dalam sihir jenis ini. Hal. An-Nas 114: 4-6). kekacauan. Godaan atau bisikan kejahatan yang timbul dari luar diri manusia maupun dari dalam diri manusia dapat terjadi karena memang setan berpusat pada telinga manusia dan menguasainya. Dari golongan jin dan manusia” (QS. Tetapi harus diingat." Huruf fi (dalam) kalimat Fi shudur an-nas "dalam dada manusia itu zharafiyyah (menerangkan tempat). gigi. dan keruwetan terhadap alat kelengkapan tubuh tersebut. sihir takhyil.info/ . baik dari dirinya langsung maupun dari orang lain yang mewakili setan. Itulah. antara lain. "Aku berlindung kepada Tahan. setan berpusat dan menguasai jaringan alat suara dan sambungan tenaga listrik (potensi hidup) antara otak dan lisan (lidah). Lewat telinga itu. sihir sama’ dan sihir adzan. serta mempengaruhi hubungan tenaga listrik di antara otak dan alat kelengkapan tubuh (mata).

tetapi setan juga berpusat pada otak manusia. Targhib." Imam Ibn Taimiyyah berkata. Sihir. aku akan memukulmu dengan bakiak ini sebanyak tujuh puluh kali." Ruhb jin wanita itu berkata. Maka setiap sesuatu akan mentaati Allah karena ajakan dia. Sesungguhnva jika kami diperintah oleh dia untuk keluar dan meninggalkan Irak.' 'Kalau begitu aku akan meninggalkannya demi menghargai kamu. kepribadiannya." Imam Ahmad bin Hanbal – rahimahullah ta’ala . 'Tetapi dia tidak mau berhaji denganmu. dan kemudian mengeluarkan atau menyebarluaskannya lagi jika diperlukan. lalu menyimpannya. keadaan di mana setan dapat berbicara lewat lidah manusia disebut izdiwaj syakhshiyyah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman." Orang-orang yang hadir di situ mendengar ruh setan itu berkata lewat lidah seorang wanita yang menjadi tempat bergabungnya setan tersehut. Hal. kemudian muncullah setan dan berbicara menurut istilah kedokteran. Setan itu menyebutkan namanya. Tarwi. Lengkapnva dialog tersebut adalah sebagai berikut: Jin wanita itu berkata. lalu manusia itu menghilang.'' kata jin wanita itu. justru Anda harus keluar demi mentaati Allah dan Rasulullah. Dialog itu disaksikan banyak orang. Jika tidak. Kejadian tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa setan berpusat pada otak manusia yang tidak beriman. Dalam kitab Zad Al-Ma’ad fi Hadyi Khair Al-‘Ibad bab 'Petunjuk Rasulullali Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Tafzi. | 80 Dalam sihir jenis ini. dan Istirhab Jenis sihir ini adalah upaya setan untuk menakut-nakuti manusia yang menjadi sasanan sihirnya. di antaranya Imam Ibn Qayyim – rahimahullah ta’ala (pengarang kitab Zad Al-Ma’d tersebut). Atau lebih khususnya pada sel-sel khusus yang berfungsi untuk mendapatkan dan menerima maklumat atau informasi. e. Berkenaan dengan Pengobatan Orang yang Gila" terdapat dialog antara Imam ibnu Taimiyah – rahimahullah ta’ala . "Tetapi dia tidak mencintaimu. pasti kami akan keluar semuanya.info/ . Takhwif. serta hubungan tenaga listrik dan otak ke lidah. Sesungguhnya Imam Ahmad itu orang yang taat kepada Allah.pernah mengutus seseorang sambil dititipi bakiak (sandalnya). atau ''penggandaan kepribadian". dan keadaan (kondisinya). setan tidak saja berpusat pada jaringan suara dan mulut. "Aku ingin melakukan ibadah haji dengannya (uridu an ahijja bihi)." Imam Ibn Taimiyyah berkata. agama. http://www. “Aku mencintai orang ini. Setiap orang pasti pernah mendengar suara setan yang berbicara lewat lidah manusia yang menjadi tempat menyatunya."penyatuan kepribadian".dengan seorang jin wanita yang bergabung (menyatu) dengan seorang manusia. Orang itu berbicara pada ruh setan. 'Baiklah aku sambut perintah Imam Ahmad. Syaikh Ibn Taimiyyah malah menukas. "Sesungguhnya Imam Ahmad menyuruhmu untuk keluar.

Dan tampaknya dia selalu menunggu-nunggu kejahatan (bahaya) setiap waktu. f. Sehingga.akhirzaman. Ali 'Imran 3:175). dan Nisyan http://www. Demikian pula. maka dia akan selalu mengkhayalkan. bahkan dari keluarga yang biasanya hidup bersama dalam satu rumah (tempat). bahkan makan. menggambarkan. Dan mereka mendatangkan sihir yang agung (menakjubkan). Hal. Seperti diketahui bersama. "Musa berkata lemparkanalah oleh kamu sekalian. Seperti banyak dikatakan. membisikkan kejahatan kepadanya. Demikian pula. Qanuth. tidak pernah mau makan dan minum bersama. Al-Araf 7:115-116). pelindung dan pengawas bagi dirinya dari gangguan orang lain. Dengan demikian. kuku-kukunya panjang. paling dicintai. Umumnya. "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy). Orang yang terkena sihir itu mungkin akan menyangka bahwa setan terkutuk itu adalah muraqib.” (QS. dan minum pun tidak enak. tampak dia tidak mau berbicara dengan teman-teman dan keluarganya sekali pun. hal itu akan melemahkan gerakan atau aktivitasnya dan melumpuhkan keadaannya. Syurud. mereka menyihir (menyulap) mata banyak orang dan Hal. Oleh karena itu. dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Sihir Tay'is. “Mereka — Ahli-ahli sihir Fir’aun berkata: "Hai Musa. dan mendesasdesuskan segala godaan kepadanya. dan dari pengkhianatan orang yang paling dekat. Dzuhul. Dia juga tidak memperhatikan penampilan dirinya. serta paling ikhlas kepadanya. Shadad. setan yang sedang menggoda dan mengganggu manusia dengan sihir jenis ini selalu membawanya jauh-jauh dari keramaian. orang yang terkena sihirnya itu tampak lemah dan tak bergairah hidup.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Berkenaan dengan ini. tetapi takutlah pada-Ku jika kamu benar-benar orang-orang beriman (QS. dia tidak pernah mengurus kebersihan pakaian dan tempat di sekitar diriiya. khususnya dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. atau kamikah yang melemparkan (dahulu)?". tidak tenang. hidupnya tidak tenteram. menggentarkan dan menakut-nakutinya. Kadang-kadang dia ditakut-takuti oleh setan dan kematian. jika lelah menghantui atau menguasai seseorang.info/ . Kita melihat dia selalu membahas dan memperhatikan apa yang ada di depannya dan dibelakangnya. dari nasib masa depan. | 81 membuat mereka menjadi takut. Dalam surah Ali 'Imran 3:175. bahwa orang yang mempunyai rasa takut. dan badannya kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. bahwa rasa takut dan rasa terkejut (khawf dan faza’). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. dan tidak akan merasa senang tinggai di dimana saja. karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Rambutnya tampak selalu kusut. jika setan yang sangat dikutuk Tuhan itu telah menguasai seorang hamba Allah. kamukah yang akan melemparkan (lebih dahulu). Takhzin.’ Setelah mereka melemparkan.

akhirzaman. Dia berusaha untuk menyusupkan mentalitas mudah putus asa ke dalam perkataan. Ketika mereka masuk ke tempatnya. Meski dia bukan orang kafir dalam urusan akidah atau keyakinan. Orang yang mempunyal sifat tersebut bisa jadi kafir. Jika dia seorang karyawan atau pedagang dia malas bekerja. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Yusuf 12:87. Satan akan selalu berusaha dengan berbagai cara dan perantaraan.” (QS. "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku. Demikian seterusnya. menggunakan Pikiran dan Membuat Manusia Lupa http://www. maka jika ada seseorang yang tidak mempunyai harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berarti telah memiliki salah satu sifat orang kafir. dia tidak mau belajar. pergilah kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekufuran. kemalasan ditimpakan kepada setiap orang yang akan digelincirkannya. dan keadaan manusia yang menjadi sasaran sihirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman. pemikiran. | 82 rayu setan. Mereka berkata. dan dia tidak akan dikekalkan dalam neraka. TakhzIn adalah usaha setan untuk membuat sasaran sihirnya sedih. meski kafirnya bukan kafir akidah atau keyakinan. Hai anak-anakku. al-Hijr 15:51-56). Yusuf 12:87).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Tay'is dan Qanuth adalah jenis sihir yang dilancarkan setan untuk membuat manusia putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim. "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Berkata Ibrahim. padahal usiaku telah lanjut.info/ . maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Sesungguhnya. "Janganlah kamu merasa takut. Hal. lalu mereka mengucapkan "Salam. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir (QS. Sementara Dzuhul ialah kekacauan pikiran sehagai akibat terpedaya oleh ajakan dan tipu daya setan. Nisyan atau lupa juga merupakan akibat tertipunya manusia oleh bujuk dan Hal. berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. jika manusia mengetahui bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Setan Menyesatkan. jika orang itu seorang pelajar atau santri. Jadi. Dan katakanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Sedang Syurud ialah pemurtadan dan penyesatan yang dilakukan oleh setan untuk menggelincirkan dan mencelakakan manusia. perbuatan. ''Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Dalam surah Al-Hir 15:51-56. Sehingga. dengan macammacam metoda dan teknik unuk menjerumuskan manusia kejurang kekafiran. sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang ‘alim (pintar). Maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) kabar gembira yang kamu kabarkan ini?" Mereka menjawab." Ibrahim berkata. Syurud adalah langkah setan dalam menggelincirkan manusia dengan menghalang-halangi kelancaran agarna Allah. "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar." Berkata Ibrahim.

sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah.info/ ." Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. mereka itulah golongan setan. lupa dan merasa kacau pikiran serta tersesat merupakan akibat dan pengaruh godaan dan gangguan setan. bahwa sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka. Berkenaan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Kahfi. supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Karena itu. Al-Mujadilah 58:10). Sedang pada ayat 19 dari surah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. Hal. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan itu). Dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal (QS. Muridnya menjawab. maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim setelah teringat (akan larangan itu) (QS. | 83 Setan juga selalu aktif membuat manusia lupa akan kewajibannya. g. dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokan ayat-ayat Kami. tetaplah dia (Yusuf) dalarn penjara (sampai) beberapa tahun lamanya. dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Hanya karena ulah setanlah manusia bisa lupa. sehingga dia menjadi tersesat. "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Setan telah menguasai mereka. Setan juga giat mengacaukan pikiran manusia. dari tiga ayat tersebut. 18:63. Di samping membuat manusia putus asa dan lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan masalah nisyan (lupa) itu.akhirzaman. kecuali dengan izin Allah. Dan dalam surah Yusuf 12:42 ditegaskan." Jelas. Shudud (Menghalangi Jalan Agama) http://www. maka tinggalkanlah mereka. Dia akan selalu berusaha dengan Segenap kemampuan dan kekuasaannya untuk membuat manusia bersedih. Tentunya. Jadi. hal itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-An’am 6:68). Ketahuilah. Dia berfirman. setan juga membuat mereka sedih. Hal tersebut diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. bahkan ada yang sampai murtad. '1Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meng-isnad-kan atau menyandarkan adanya lupa yang dialami oleh beberapa orang karena perbuatan setan. maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. yaitu Shahih Bukhari yang diperjelas dengan syarh-nya yang berjudul Fath Al-Bary bi-Syarh Shahih Al-Bukhary karangan Syaikh Ibn Hajar Al.info/ . Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. maka Kami akan adakan baginya setan (yang akan menyesatkan). Hal ini akan lebih meyakinkan dan menguatkan permasalahan sihir tersebut. Dan janganlah karnu sekali-kali dipalingkan oleh setan.” Pemahaman dan Pemikiran Para Fuqaha dan Ulama Besar Mengenai Sihir Dengan kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya. tiadalah baginya keuntungan di akhirat (QS.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jenis sihir ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka mereka mempelajari dari kedua malaihat itu apa yang dengan sihir itu. http://www. khususnya juz X kitab Ath-Thibb (Kedokteran). Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka setan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya.akhirzaman. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. dalam surah Al-Ankabut 29:38. lalu dia menghalangi mereka dari jalan (Allah).'Asqalany. Dan terakhir. Al-Baqarah 2:102). Marut. yaitu Harut dan. “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Alquran). Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka Hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sedang dalam surah Al-Maidah 5:91. berikut ini saya akan mengemukakan pemahaman para ulama dan fuqaha besar mengenai sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan. “Dan (juga) kaum ‘Ad dan Tsamud. bab Sihir halaman 221. Hal. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Demi. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan setan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan-perbuatan mereka. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Az-Zukhruf 43:36-37). dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat. dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Saya akan memulai dengan mengemukakan dalil dari kitab yang paling sahih setelah Alquran. sebab itu janganlah kamu kafir. Sedang pada ayat lain dari surah Az-Zukhruf tersebut. "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu). | 84 mendapat petunjuk. Sedang keduanya tidak mengejarkan (sesuatu) kepada seseorang sebelum mengatahan.” (QS. “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi. Penjelasan dalam kitab tersebut dimulai dengan ayat-ayat Alquran berikut ini: “Tetapi setan-setan itulah yang kafir (mengerjahan sihir).

lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Kami berkata. ''janganlah kamu takut. "Siapakah yang menyihirnya?" "Lubaid bin Al-A'sham. "Pada apa menyihirnya?" "Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Thaha 20:65-69). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. lantaran sihir mereka. "Di sumur Dzarwan. Kemudian salah satu dari mereka berkata pada temannya. Sehingga terbayang bagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau (merasa) melakukan sesuatu. Dalam surah Al-Anbiya' disebutkan." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan sejumlah sahabatnya mendatangi sumur tersebut.' Dia bertanya. mereka berkata. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. sedang yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Beliau http://www. "Hai Musa (pilihlah). Menyaksikan. niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. disebutkan bahwa Siti Aisyah r. padahal beliau (hakikatnya) tidak melakukannya. | 85 mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat." Ditanyakan. "Silakan kamu sekalian melemparkan!" Maka tiba-tiba tali-temali dan tongkat-tongkat Hal.info/ .akhirzaman. beliau berdoa dan berdoa (terus menerus). mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq bernama Lubaid bin Al-A'sham. "Apa yang diderita orang ini?" Dia menjawab. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Falaq 113:4-5. Tusharuna artinya kamu dibuat buta. 5763 dari Hisyam bin Urwah bin Al-Zubair dari ayahnya. dari Ummu Al-Mukminin."jawabnya.” (QS. "Di manakah itu?" Dijawab. Al-Anbiya' 21:3).” (QS. Menurut Ibn Hajar. dan seludang mayang kurma (jantan). “Dan dari kejahatan. an-naffatsat itu adalah ahli-ahli sihir. apakah engkau merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fatwa padaku mengenai apa yang aku mintakan fatwa-Nya? Telah datang kepadaku dua orang (seperti dua orang) laki-laki. sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).a. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimahullah taala-no." Berkata Musa. "Wahai Aisyah. Ditanyakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dalam surah Thaha 20:65-69. (tukang sihir) yang meniup-niup dalam buhulan (ikatan). “(Setelah mereka berkumpul). Lalu salah satu di antara keduanya duduk di dekat kepalaku. “Maka apakah kamu menerima sihir padahal kamu. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan. Sesungguhnya apa yang mereha perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Pada suatu hari ketika beliau ada di sampingku. Dan dari kejahatan tukang menghasud (mendengki) jika dia menghasud. "Dia mathub: (tersihir).

inna min al-bayan la-sihran. menarik sesuatu untuk menjadi miring atau condong) adalah menyihirnya. kata sihir itu mempunyai banyak makna. Maksudnya. Terbayangkan kepada Musa bahwa tali-temali dan tongkat itu merayap dengan cepat lantaran sihir mereka (QS. "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir (QS. menurut Ar." Beliau menyuruh (orang lain) untuk memendamnya. Atas dasar itulah Nabi Musa juga pernah dituduh sebagai tukang sihir. seperti perangko yang ditulisi gambar kalajengking. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Thaha 20:66). sebagai wujud sihir dalam pengertian terakhir ini adalah apa yang berwujud mantera. "Hai Aisyah.Raghib dan yang lainnya. pandangan mereka itu dipalingkan sehingga tidak mengetahui. ada sebuah hadits Rasullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berbunyi. Al-Baqarah 2:102). sesuatu yang lembut dan halus (ma lathufa wa daqqa). "Aku telah disembuhkan oleh Allah." Demikian pula pendapat jumhur ulama yang http://www. aku melakukannya dengan penuh kelembutan (tipuan) dan menarik atau mempengaruhinya. "Sesungguhnya sebagian penjelasan itu ada yang berupa sihir (menarik sekali). Pengertian sihir ketiga ialah sesuatu yang dicapai atau didapat dengan bantuan setan lewat suatu pendekatan kepada mereka.." Aisyah berkata." Makna sihir kedua ialah apa yang terjadi dengan tipuan dan pengkhayalan yang tidak mempunyai hakikat kebenaran. Imam Nawawi mengatakan. Sejalan dengan itu. Keempat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Makna ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.. Dalam ayat lain disebutkan. Antara lain.. Dan aku tidak suka menyebarkan kabar buruk kepada manusia. Dan. AlA'raf 7:116).akhirzaman. yaitu masalah yang betul-betul eksis atau ada wujudnya. Sahartu ash-shabiyya artinya. Sihir juga kadang-kadang berupa perkataan dan perbuatan tukang sihir ketika menyihir. Tetapi setan-setan itu kafir (mempelajari sihir). Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fath Al-Bary bab "Sihir" disebutkan. Menurut Ibn Hazm. Hal ini seperti yang dilakukan oleh tukang sulap yang menyihir pandangan mata penonton dengan kelincahan dan kecerdikan tangannya. AlHijr 15:15). mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. Tentulah mereka berkata. | 86 bersabda. Hal. "Sihir itu mempunyai hakikat.info/ . dan kepala pohon kurmanya (bagaikan) kepala-kepala setan. seakan-akan air sumur itu debu pacar. sihir juga berarti apa yang dicapai dengan berbicara kepada bintanggemintang dan memanggil ruh-ruhnya dengan pengakuan yang batil. Mereka menyihir (menyulap) mata manusia . "Mengapa engkau tidak mengeluarkannya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda. (QS.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat Alquran. sihir hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. | 87 tidak? Kalau ada orang yang berpendapat bahwa sihir hanya tahhyil (pengkhayalan). mereka berbeda pendapat apakah sihir mempunyai ta'tsir "pengaruh/bekas" saja.akhirzaman. yakni diakui wujudnya secara tsabit/kuat dan pasti adanya. begitu lembut dan halusnya. Atau mengubah manusia menjadi hewan atau sebaliknya. "Ya. Dalam sifatnya yang demikian. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Kitab (Alquran) dan As-Sunah Ash-Shahihah Al-Masyhurah "yang masyhur". Hanya. usaha. Menurut sebagian ulama. seperti rasa cinta. sihir tidak akan mampu membalikkan atau mengubah jenis dan sifat benda. menimpakan kebaikan (suatu manfaat) atau kejahatan. sihir menjadi satu macam penyakit atau sampai mampu memindahkan bentuk makhluk. atau sebaliknya. Ketika Nabi Sulaiman wafat dan para ulama yang mengetahui urusan itu pun telah wafat sebagian. yang telah disebutkan. Dan itu pun hasil perbuatan sihir tukang sihir. "Galilah kursi SuIaiman. termasuk prajurit Nabi Sulaiman itu. datanglah setan kepada sebagian ulama di antara mereka dengan menyamar seperti seorang manusia. seperti benda mati dijadikan hewan atau sebaliknya. dan pelatihan. benci. sihir itu merupakan suatu teknik keahlian (hiyal shina 'iyyah) yang dapat dicapai dengan belajar. Hanya yang sulit dimengerti adalah pembalikan benda mati menjadi hewan. "Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu dapat menundukkan dan memanfaatkan potensi manusia dan jin itu http://www." Lalu mereka pun menggali kursi (singgasana) itu. Hal. Di samping mempengaruhi badan dengan rasa sakit. Menurut Imam Al-Qurthubi. Berkenaan dengan pendapat yang menyatakan bahwa sihir mempunyai hakikat. dapat mendekati kursinya. Tak seorang pun dari setan-setan. Kemudian setan berkata kepada orang Yahudi itu. Materi atau substansinya adalah penguasaan terhadap berbagai keistimewaan benda-benda dan mengetahui susunannya dan waktu-waktunya (tarhib dan awqat-nya). maka tentu tidak akan terjadi pembalikan (penjungkirbalikan atau penghancuran) zat diri manusia. padahaI singgasana itu jauh dari keramaian mereka. tentu saja. Nabi Sulaiman pernah mengumpulkan buku-buku mengenai sihir dan para dukun (ahli sihirnya) lalu memendamnya di bawah kursi (singgasana)-nya. Lebih lanjut Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa sebagian sihir mempunyai pengaruh terhadap hati (jiwa). Ternyata mereka mendapatkan bukubuku (kitab-kitab) itu. Dengan demikian. tukang sihir tidak akan mampu dengan sihirnya mengubah batu menjadi emas atau sebaliknya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar didukung oleh ulama-ularna lainnya. Menurut pendapat jumhur ulama. Setan terkutuk itu berkata kepada salah seorang 'alim Yahudi. "Senangkah kamu jika aku tunjukkan suatu perbendaharaan kekayaan yang tiada taranya?" Mereka menjawab.info/ . seperti yang telah dijelaskan di muka. Namun satu hal yang di-ikhlilaf-kan atau dipertentangkan adalah apakah sihir itu menimbulkan atau mengakibatkan penjungkirbalikan zat (inqilab 'ayn) diri manusia atau Hal." Setan berkata. sehingga dapat mengubah sifat atau pembawaan tubuh. surah Al-Baqarah 2:102.

"Ini apa yang ditulis Ashif bin Barkhiya Ash Shiddiq untuk raja Sulaiman bin Dawud dari perbendaharaan gudang ilmu.s. Menurut sebagian ulama. dan mempunyai asal-usul (pokokhttp://www. menurut pengakuan mereka bahwa Sayyidina Hal. kedua malaikar itu memberitahukan (mengajari) rnanusia bagaimana cara (proses) terjadinya sihir. bahkan menuduh dan memfitnah bahwa Nabi Sulaiman a. bahkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Dia tidak mempelajari sihir dan tidak mengamalkannya. di bawah singgasananya. Kedua malaikat itu juga melarang manusia untuk minta tolong kepada tukang sihir atau bergaul dengan mereka. yang menurut mereka sengaja dipendam oleh Nabi Sulaiman a. telah melukis suatu cincin. Maksudnya. sihir bukan mukjizat. Tetapi setan-setanlah yang mengajarkan sihir itu kepada kawan-kawannya. dan mereka menisbatkan atau menyandarkannya kepada Nabi Sulaiman. doa-doa. ia hanyalah shan 'ah (karya) yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Nabi Sulaiman itu tidak menjadi kafir. Alamat yang mereka tulis. Ibn Ishak menambahkan bahwa orang-orang Yahudi. sebagaimana yang terdapat dan dikodifikasikan (ditulis) dalam buku-buku.s.akhirzaman. yang mengklaim dan mengaku. yaitu setan-setan dari bangsa manusia. Ada yang berpendapat bahwa setan-setan dari bangsa jin mengisyaratkan kepada setan-setan dari kalangan manusia yang jahat mengenai materi dan pemikiran sihir lalu mereka menuliskannya. Nama-nama setan dari bangsa manusia itu ditulis dalam bukubuku yang menurut pengakuan mereka dipendam di bawah kursi Sulaiman a. dan perbuatan-perbuatan. dan bukan karamat (kemuliaan dari para wali). Mereka pun memberitahukan bahwa tukang sihir itu bukanlah tuhan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dengan kitab-kitab ini" Berita mengenai haI itu pun dengan cepat menyebar di kalangan mereka. Bagaimanapun. Wa ma unzila 'ala al-malakaini "Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat". Hal. bahwa Nabi SuIaiman itu seorang tukang sihir. barulah mereka mengeluarkannya. | 88 Sulaiman itu menundukkan dan memanfaatkan jin dengan menggunakan mantra-mantra. Mereka mengaku. Ajaibnya berita itu dibumbui. rasul pun bukan.info/ . suatu keahlian yang dijadikan penghidupan. Ayat-ayat tersebut menegaskan kebohongan dan kesesatan pengakuan setan dan kawan-kawannya dari kelompok Yahudi dan lainnya. Mereka pun mencap atau menandai kitab-kitab tersebut dengan cap palsu yang disandarkan kepada Nabi Sulaim an a.s. Jadi. Untuk menjawab dan menanggapi pengakuan busuk dan bohong itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Alquran tersebut (surah Al-Baqarah 2:102). itu adalah seorang tukang sihir. Sihir hanyalah hirfah.s. bahkan mereka pun bukan orang-orang baik (saleh).s. bahwa itu cincin Nabi SuIaiman a. yakni apa yang diturunkan kepada kedua malaikat itu dengan membolehkan sihir. dan yang seperti itu. Sedang Nabi Sulaiman bebas dari perbuatan terkutuk itu." Nabi Sulaiman itu tidak kafir (wa ma kafara Sulaiman). khususnya yang ada ketika itu. Dan ketika Nabi Sulaiman telah wafat. perkataan-perkataan.

yakni sejak mulai berubahnya tabiat beliau sampai lepasnya sihir tersebut dari badannya. Hal. Meskipun demikian. Hal. Atas dasar itu. "Maka bagaimanakah kamu sekalian bisa tertipu. Tetapi kemudian diwahyukan kepadanya bahwa itu bukan apa-apa. Dengan demikian. Dan risalah (amanat menyampaikan ajaran agama pun) bukan untuk urusan duniawi. juga penyakit lainnya. semakin kuatlah pandangan dan pendapat yang menyatakan bahwa sihir telah mengenai badan dan jasad lahir Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dan hati (keyakinannya). "Keterjagaan dan keterpeliharaan ('ishmah) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak menghalangi keinginan setan untuk http://www. atau untuk memudahkan pengobatan (terapi) orang yang terkena sihir. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersihir selama empat puluh malam. Al-Mahlab (Al-Muhlib) berkata. Sedangkan al-mashur (yang tersihir) itu ialah setiap orang yang menaati segala sesuatu yang bukan pada tempatnya.s. Selanjutnya Ibn Hajar Al-'Asqalany mengatakan bahwa sebagian ulama membolehkan mempelajari dan menguasai ilmu sihir hanya demi suatu kepentingan.akhirzaman. 'ismah atau keterjagaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu berkenaan dengan urusan agama dan tugas risalah. dihalangi dari kebenaran dan kebaikan. paling tidak seperti yang mengenai Nabi Musa a. tetapi tidak sampai menguasai akal. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak diutus untuk hal itu. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bisa saja terkena sihir. Bekas sihirnya itu tidak akan menjatuhkan martabat beliau sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Atau. beliau merasakan adanya sedikit rasa takut. dipalingkan dari kebenaran. seperti apa yang menimpa manusia lain pada umumnya. Mengenai Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fa-anna tusharuna. Adapun mengenai urusan dunia. | 89 Misalnya untuk membedakan jenis sihir yang menimbulkan kekafiran dan yang tidak. khususnya dalam kaitan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai pengemban risalah dan penyebar agama. sihir yang menimpa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu hanya sekadar kena dan tidak akan membahayakan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pokok) tertentu pula. dan dibutakan dari tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.s. Sedang menurut yang lainnya. dan beliau a. sendiri yang lebih unggul dan akan menang. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah tersihir selama enam bulan.info/ . Seandainya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun terkena sihir. Siapa yang mempelajarinya-na 'udzu billah-pasti menjadi tukang sihir dan menjadi kafir. Ketika para ahli sihir Fir'aun beraksi dengan tongkat-tongkat dan tali-temalinya. otak. tidak pernah terbayangkan Nabi terkena sesuatu yang tidak mempunyai hakikat (eksistensi) karena beliau memiliki 'ishmah "keterjagaan" dari hal-hal seperti sihir. Menurut Ibn Hajar Al-'Asqalany.

. Doa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu memohon kepada Allah untuk berkenan menjelaskan hakikat dan rahasia apa yang menimpanya. Itulah yang kita ketahui dari riwayat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang sekaligus mengandung pelajaran.. Dalam hadits Ibn Abbas bin As'ad disebutkan. bahkan segera hilang karena Allah membatalkan atau menggagalkannya dan menyelamatkannya dari tipu daya setan. di samping mencari jalan lain yang dibolehkan oleh syariat Islam (al. Adanya khayalan yang menimpa kepada beliau tidak lama. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Siti Aisyah r. Justru itu termasuk jenis penyakit yang biasa beliau alami seperti manusia pada umumnya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada-Nya untuk menyembuhkannya. Terbuktilah dari perilaku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu bahwa doa termasuk obat dan senjata orang Mukmin. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengalami sakit sampai beliau tertahan (berhenti) berhubungan dengan istrinya dan tertahan dari makan.a." Maksudnya." Dalam Ash-Shahih. telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala". Hal. telah disebutkan bahwa ada seorang setan yang bermaksud merusak shalat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk melakukan hal itu.a. kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa dan berdoa. "Adapun aku. | 90 Demikian pula pengaruh sihir kepadanya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar memperdayakannya. Tergodalah shalat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Hal. dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di penghujung hadits sahih tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doanya sesuai dengan yang beliau mohonkan. http://www. Bahaya sihir yang pernah menimpanya sama sekali tidak mengurangi kredibilitas beliau dalam kaitannya dengan tugas menyampaikan risalah." Dan menurut Siti Aisyah r. yakni disunahkannya untuk berdoa ketika menghadapi hal-hal buruk seperti tersihir itu.akhdzu bi-al-asbab). Ibn Al-Qishar berargumentasi bahwa sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu berupa jenis penyakit.info/ .akhirzaman." Itu membuktikan bahwa sihir telah membahayakan (mengganggu) badan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetapi tidak sampai mengganggu akal dan pemikirannya. seperti penyakit lemah (lesu) untuk berbicara. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kedua malaikat yang menjelaskan apa yang terjadi dan menimpa diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta mengisyaratkan apa obat penyembuhnya.. " . Amma ana fa-qad syafany Allahu.. atau malas untuk melakukan sesuatu. "Aku telah meminta fatwa kepada Tuhanku lalu Dia memberi fatwa kepadaku. Karena ternyata beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih dapat menghadap Allah dan berdoa seperti biasanya dan menurut cara yang benar dan peraturan yang lurus.

sebab makna asal kata thibb itu ialah mengetahui secara cerdik terhadap sesuatu. Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa sihir itu disebut thibb.info/ .s. jika ada orang yang berkata Fa-la syaithana. sihir diisyaratkan dengan kata-kata mathbub. Maka turunlah Jibril a. mimpi para nabi adalah wahyu. jika ada yang mengatakan. maka lepaslah semua ikatan. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun mengobatinya dengan obat dan terapi yang cocok dengannya. Pengaruh atau penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh alam itu dapat diobati dengan hijamah (berbekam). maka lepaslah satu ikatan. "Setan kamu". maka maksudnya sesuatu itu kotor atau jelek. Tetapi ketika ternyata. Nabi pun merasakan adanya keringanan. Kadangkadang juga merupakan pengaruh alam.. tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. hal itu adalah sihir. Ketika pengobatan penyakit dan sihir itu tercapai dengan kecerdasan. bahwa ada sesuatu yang mirip dengan sihir karena keunikannya. Dalam kamus Lisan Al-‘Arab disebutkan. Di Indonesia. Setelah selesai membaca ayat-ayat Alquran itu. yaitu mengeluarkan materi (benda) sihir. Keduanya mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam tidurnya. pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyandarkan urusan sihir itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegaskan bahwa sihir itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh suatu materi (benda atau elemen) yang masuk ke otak atau akal dan menguasai (masuk ke) perut bagian depan sehingga hal itu dapat mengubah keadaannya. itu Maksudnya jahat sekali.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Tetapi. Itu juga berarti.akhirzaman. dengan membawakan surah Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). Setiap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membaca satu ayat. yang dapat menjadi obat dan terapi untuk menyembuhkan sihir. Tampaknya. seakan-akan Nabi Muuhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lepas dari suatu ikatan.s. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengeluarkan sihir. | 91 Kemudian. Dan jika orang-orang Arab menjelekkan http://www. sedang yang duduk dekat kakinya adalah malaikat Mikail a. beliau mendapatkan suatu patung lilin milik Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ternyata padanya terdapat jarum yang ditancapkan disertai mantra (tarqiyyah) dengan sebelas ikatan. Dan yang disebutkan terakhir ini lebih jahat daripada sihir. dalam beberapa riwayat disebutkan hadits yang menegaskan bahwa yang duduk dekat kepala Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu adalah malikat Jibril a. sihir itu kadang-kadang merupakan pengaruh dari arwah (ruh-ruh) yang jahat dan jelek. menurut wahyu dari Allah. maka penyakit dan sihir juga disebut thibb (kedokteran). bahwa sihir itu merupakan suatu penyakit seperti penyakit lainnya. pada awalnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpendapat bahwa penggunaan hijamah (berbekam atau berpantik) dapat mengobatinya. Dalam sebuah hadits. Bagaimanapun.s. Hal itu menunjukkan. meskipun penyembuhan itu memerlukan waktu yang agak lama. Hal. Menurut Ibn Al-Qayyim.

'Wahai Aisyah.a. "Mengapakah engkau tidak melepas (membuka)-nya?" Maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab. yang satu duduk dekat kepalaku sedang yang satu lagi duduk dekat kakiku. "Carilah orang yang mengobatinya. hendaklah dia melakukannya.info/ . berkata. mengenai seseorang yang terkena sihir (thibb).a. "Adapun aku. "Kamu setan. http://www. 5765. mereka mengatakan. sebagaimana dikatakan Ibn Hajar Al-'Asqalany yang mengutip pendapat sebagian ularna. Ibn AlMusayyib. mengenai boleh tidaknya mengeluarkan atau melepaskan sihir. | 92 Dalam Shahih Bukhari judul 48 bab "Syirik dan Sihir Termasuk yang Menghancurkan Amalan Manusia". apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai apa yang aku minta? Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. berpendapat membolehkannya." Dia berkata. demi Allah. Hal. disebutkan hadits no. "Siapakah yang menyihirnya?" Yang satu lagi menjawab.. Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka menyebarkan kejahatan kepada seorang rnanusia pun ..a.a. "Tidak mengapa itu (yakni dapat dibuka).. "Bagaimana keadaan orang ini?" Dia menjawab. 5764 dari Abu Hurairah r. Qatadah mengatakan. seorang tabi’ pengikut sahabat." Allah hanya melarang apa yang membahayakan dan tidak melarang apa yang bermanfaat. dan sihir.a. aw yunsyaru)? Sa'id bin Al-Musayyib menjawab. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. menyekutukan Allah. momok). seorang tabi' mulia semacam Ibn Al-Musayyib." Orang Arab juga suka menyebut sebagian ular dengan "setan" untuk ular yang mukanya sangat jelek. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. "Siapa yang dapat menolong saudaranya. "Dia mathbub (terkena sihir).akhirzaman. maka mereka akan mengatakan. dengan judul 49 bab "Apakah Sihir dapat Dikeluarkan?". Apakah sihir itu dapat dilepas atau dibuka (A-yuhallu 'anhu. "Ini termasuk sihir yang paling jelek." Masih dalam Shahih Buhhari. termasuk mempelajari sihir untuk mengobati orang yang terkena sihir. Yang duduk dekat kepalaku berkata kepada ternannya. Sedang dalam hadits Bukhari no." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada Siti Aisyah r. sehingga beliau melihat (merasakan) seperti mendatangi istri-istrinya. Ibn Hajar Al-'Asqalany berkata. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda." Sedang jika mereka mengejek dan menjelekkan wanita. "Saya mengatakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib r. padahal tidak mendatanginya. "Qatadah r." Siti Aisyah r. Hal. atau yang diambil (dilepaskan) dari istrinya. dari Siti Aisyah r.. “Jauhilah syirik. memandang bolehnya orang yang terkena sihir untuk mendatangi siapa saja yang dapat atau mampu mengeluarkan dan mengobati sihir yang menimpa dirinya. Jadi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar seorang laki-laki. " (sampai akhir hadits). "Lubaid bin Al-A'sham. Bagaimanapun." Demikian pula..a. hantu." Sufyan berkata. sesuatu yang berguna itu tidak dilarang. berkata kepada Sa'id bin AlMusayyib. "Ghawl (raksasa. dia berkata." Ahli sihir yang bisa mengobati hanya menghendaki 'ishlah (perbaikan).

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Menurut Ibn Jauzy. Selanjutnya bahan itu dipakai mandi. Al-hallu atau membuka sihir itu merupakan semacam pengobatan terhadap sihir yang telah menimpa seseorang dengan suatu cara pengobatan yang bercampur dengan penyakit. mernbuka/melepaskan) maksudnya melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. ibadah. yakni selain dari Alquran dan doa-doa. Disebutkan. seperti dikatakan nasyartu al-muzhallata. dan lain-lainnya)." Selanjutnya Ibn Hajar mengatakan bahwa Ibn Al-Qayyim berkata. "Obat yang paling manjur dan cara terbaik untuk mernbuka atau melepaskan sihir. Beliau rnenjawab. maka sihir tersebut akan terbuka dan lepas (yuksyaf 'anhu)." Ibn Hajar Al-'Asqalany menanggapi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal itu. di antara yang menguatkan disyariatkannya membuka atau melepas sihir adalah seperti yang dikatakan Ibn Baththal dalam kitab-kitab Wahb Ibn Munabbah/Munabbih. doa-doa. al-masyrah (dari nasyara yansyuru. adalah dengan obat-obat Ilahiyyah (dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala) berupa zikir-zikir. bahwa itulah pendapat yang dapat dipercaya (al-mu'tamad}. seperti qul huwa Allahu ahad. Insya Allah dan dengan izin-Nya akan sembuh. maka itu mengandung syirik (menyekutukan Allah). qul a 'udzu bi rabb al-falaq. Tetapi menurut Al-Hasan (Al-Bashary) . Dan itu biasanya hampir tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang mengetahui sihir. "Saya pun menemukan sifat atau teknik nusyrah (membuka sihir itu) pada kitab Ath-Thibb Al-Nabawy karangan Ja'far Al-Musta'firy. hendaklah mengambil tujuh lembar daun bidara hijau. "Tidak mengapa. "Saya membuka payung"). Maksud kata-kata aw yuhallu 'anhu. yang merupakan pengaruh ruh-ruh jahat yang kotor. lalu ditumbuk di antara dua batu. Hal. Jika dengan menggunakan ayat-ayat Alquran. doa-doa. Setelah itu bacalah ayat Al-Kursy dengan qawafil (surah-surah yang dimulai dengan kata-kata qul. yakni tidak dapat mencampuri istrinya. Maksud kata-kata yu’khadz ‘an zawjatihi.akhirzaman. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertahan dari berhubungan dengan istrinya. Jadi. Jampi atau terapi ini berguna sekali untuk mengobati seseorang (suami) yang tertahan sehingga tidak dapat mencampuri istrinya. Hal itu karena al-ukhdzah (mantra) yang diucapkan oleh ahli sihir atau berupa barang yang ditiup oleh ahli sihir. Lalu air itu dipercikkan sebanyak tiga percikan ke tubuh korban. Jika http://www. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalany. doa-doa. Imam Ahmad bin Hanbal-rahimahullah ta'ala-pernah ditanya mengenai seseorang yang Hal. maka itu dibolehkan. dan tahashshunat (alat-alat pembenteng diri) yang telah diketahui maknanya. sebenarnya sihir itu dilepaskan dengan qudrat "kekuasaan" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tarqiyah (jampijarnpi). zikir-zikir pelindung diri.rahimahullah ta'ala. dan zikir dari Alquran dan As-Sunnah untuk melindungi diri.info/ . yakni yunsyar (dibuka atau dilepas. Sedang yang tidak diketahui maknanya. alat untuk melepaskan sihir itu ada dua macam. Ibn Hajar Al-Asqalany mengatakan. | 93 mampu melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. dan ayat-ayat Alquran. kemudian dicampuri air.

Bahkan wirid atau zikirnya pun jelas tidak sedikit. Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda.. dan orang-orang jahil (bodoh). | 94 Selanjutnya Ibn Al-Qayyim mengatakan." http://www. "Apakah itu.. Ternyata banyak orang yang merasa kagum dengan khutbahnya itu. 5767 clari Abdullah bin Umar r. yang kemungkinannya dilakukan dengan sihir lagi. meskipun betapa agungnya pribadi beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan betapa kuatnya tawajjuh-nya. beliau berdoa dan berdoa memohon kepada Allah." Kemudian menurut Ibn Hajar Al-Asqalany. bersabdalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.a. padahal hakikatnya tidak.info/ . apakah engkau merasakan (mengetahui) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfatwakan kepadaku mengenai apa yang aku minta (fatwa-Nya). anak kecil. "Wahai Aisyah. "Telah datang dua orang laki-laki dari sebelah masyriq (timur) dan keduanya berkhutbah (berpidato). dari ayahnya. yakni yang tidak mengamalkan ajaran Islam. ya Rasulullah?" Beliau bersabda. Hal.akhirzaman. Sehingga sampailah suatu ketika. "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. Dia juga mengatakan bahwa mungkin juga sihir mengenai Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. yang mengatakan. kebanyakan orang yang terkena sihir adalah wanita. dari Siti Aisyah r. yang kosong dari keyakinan yang benar dan tidak dimakmurkan dengan zihrullah: Oieh karena itu.(no. maka hati itu tidak akan kosong dan akan terjaga dari kemasukan sihir. Sedang pada judul 51.. disebutkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari . Dia berkata. sehingga terbayang-lah padanya bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan sesuatu. "Kekuasaan pengaruh sihir itu hanya akan menimpa hati manusia yang lemah. atau wirid-wirid dengan berbagai macam doa dan bacaan ayat-ayat suci Alquran yang disertai tawajjuhmenghadapkan diri kepada Allah. judul 50. sesungguhnya sebagian penjelasan atau keterangan itu adalah sihir. Karena ruh-ruh (arwah) yang keji danjahat itu hanya akan bersemangat dan berani memasuki ruh-ruh manusia yang memang siap untuk dimasuki (kondusif untuk sihir). 5766) dari Hisyam.rahimahullah ta 'ala . bab "Sihir". Boleh jadi yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu hanya sekadar untuk menjelaskan permasalahan sihir dan cara Nabi meIepasnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hati manusia itu dipenuhi dengan zikrullah (zikir mengingat Allah)." Kataku. Dalam Shahih Buhhari. ada juga riwayat dari Ibn Al-Qayyim mengenai bolehnya melepaskan sihir. pada waktu beliau berada di rumahku. Atau. Maka menanggapi peristiwa tersebut. (sampai akhir hadits seperti yang telah disebutkan).a. Tetapi tampaknya perlu dibedakan antara sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan sihir yang menimpa orang-orang lainnya. Yang satu duduk dekat kepalaku. bab "Sesungguhnya Sebagian Al-Bayan (Penjelasan) itu Mengandung Sihir" ditunjukkan hadts Bukhari no. dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku . "Sesungguhnya sebagian al-bayan "penjelasan" itu mengandung sihir." Hal. bahkan terus-menerus. "Telah datang kepadaku dua orang (seperti manusia) laki-laki.

sihir yang disebutkan dalam hadits itu sekadar memuji kemampuan seseorang. bahkan lebih fasih daripada orang yang benar. Dia menciptakan manusia (3). menghiasi pembicaraan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Menurut AI-Khathaby. sangat diperlukan. Dan penjelasan (al-bayan) yang seperti itulah yang menyerupai sihir. Selanjutnya Al-Khathaby mengatakan bahwa al-bayan (penjelasan dan penerangan) yang menyerupai sihir-membalikkan sesuatu yang benar menjadi salah-adalah madzmum "tercela". Mengenai hal seperti ini. (itu) mengajarkan Alquran (2). Dan kedua. | 95 dapat berpindah dari hakikat yang sebenarnya dan dipalingkan dari arahnya. Tetapi jika yang hak dipalingkan (diarahkan) kepada yang batil. dalam memancing emosi dan perhatian publik (umum). jika al-bayan (penjelasan) yang dimaksud hanya sekadar mirip dengan sihir dalam menarik perhatian. Tetapi. jika keterangan atau penjelasan itu mengandung cara-cara yang dibuat-buat. Tetapi menurut Imam Malik dan ulama lainnya. yaitu dua orang dari masyriq yang pandai berpidato. penjelasan (al-bayan) itu ada dua macam. tidak semua penjelasan tercela. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadits di atas. jika yang terjadi justru memalingkan sesuatu yang tidak baik ke arah yang baik. Sementara. yakni katakatanya tidak banyak tetapi kandungan maknanya banyak. Dia mengajarnya al-bayan (kemampuan menjelaskan) (QS. maka hal itu tidak salah. Dan menurut sebagian ularna. adalah seseorang menentang yang hak dengan menggunakan kepandaian berargumentasi dan fasih dalam berbicara dan menjelaskan. menurut Ibn Baththal. maka jelas itu boleh dan terpuji. Yang Maha Pemurah (1). Bagaimanapun. sebagaimana tidak semuanya mengandung pujian. sehingga segala sesuatu Hal. Hal. Ar-Rahman 51:1-4).info/ . Hal ini seperti diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin semua al-bayan (kemampuan menjelaskan) itu tercela. Akibatnya. apa yang dapat menjelaskan maksud sesuatu dengan cara bagaimanapun. Para ulama telah sepakat untuk memuji orang yang mampu berkata atau menyusun perkataan dan karangannya secara ijaz murahkaz (ringkas terarah). bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kemampuan menjelaskan itu kepada manusia. maka itu tidak boleh dan tercela. itu pun tetap tercela (madzmum).akhirzaman. bab "Berobat dengan Tamar (Kurma) Bagi yang Terkena http://www. apa yang dipengaruhi oleh suatu keahlian sehingga enak didengar dan menarik perhatian. orang yang melihat justru melihat sesuatu yang bukan sebenarnya. Dalam Shahih Bukhari: 52. Lalu dia menyihir orang-orang dengan kemampuan itu sehingga dapat menentang (mengalahkan) yang benar. khususnya untuk menerangkan yang hak. Oleh karena itu. Pertama. karena penjelasan demikian dapat menarik hati dan menguasai jiwa seseorang. maksud hadits tersebut bahwa sebagian penjelasan (al-bayan) itu merupakan sihir yang menyihir banyak orang. seperti berkata disalah-salahkan yang bukan pada ternpatnya.

tamar tersebut menjadi obat penangkal racun dan sihir. Kitab Ghidza' Al-Arwah: Halaman 65-115 Sungguh saya sangat berbahagia karena dapat mengambil banyak manfaat ketika http://www.a. "Siapa yang sarapan pagi dengan memakan sembilan biji kurma. banyak berkah dan keutamaannya. Untuk lebih menyempurnakan dan menyebarluaskan manfaat kitab tersebut. serta paling mencakup berbagai aspek penting mengenai sihir. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. saya akan mengemukakan bahasan kitab tersebut. Hal. khususnya pada tamar Madinah. dia berkata.'aliyah atau tamar Madinah. banyak keramatnya. 5768. jumlah kurma tersebut sebanyak tujuh buah.a. "Al." Dengan izin dan kehendak Allah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.a.. tamar Madinah itu harganya paling mahal karena merupakan kurma paling bagus. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Sementara menurut hadits Bukhari no. dari 'Amir bin Sa'd.akhirzaman. 5769 yang diterima dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya r. mulia. Dinamai demikian karena kemuliaan Allah yang diberikan padanya. disebutkan adaya tamar al. di samping untuk menguatkan bahasan saya mengenai sihir. 'ajwah atau tamar itu berguna untuk menangkal dan menyembuhkan pengaruh racun dan sihir karena berkah doa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. tamar atau kurma itu dari surga.'ajwatu: min aljannati.info/ . Bahasan Seorang Fuqaha Besar (Terkenal) pada Abad Ini Syaikh Mushthafa Al-Hadidy Ath-Thair adalah seorang ulama besar. dan bukan karena keistimewaan tamarnya sendiri. dia me-marfu’kannya." Menurut yang lain. Konon. tidak semua riwayat. Menurut Al-Khathabi. beliau mempunyai bahasan yang mendalam dan diakui sebagai bahasan yang paling lengkap. "Siapa yang sarapan pagi setiap hari dengan beberapa biji tamar (kurma). Tetapi ternyata Siti Aisyah r. Imam Nasa'iy meriwayatkan hadits Jabir. maka dengan memohon karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka dia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir hari itu sampai malamnya." Dalam beberapa riwayat. dia berkata.. memiliki sifat-sifat terpuji. | 96 Sihir". hanya menyuruh orang yang terkena sihir untuk memakan tujuh biji kurma (tamar) saja selama tujuh kali (pagi-pagi). maka dia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir. dari hadits Bukhari no. dari ayahnya r. Dalam usianya yang telah mencapai lima puluh tahun.

Bahkan seringkali karamah' itu datang atau diberikan kepada seorang wali dengan tiba-tiba. Oleh karena itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar membaca kitab yang bagus dan penuh berkah. Saya mencantumkan isi kitab tersebut di sini dengan harapan tercapai suatu manfaat yang besar sesuai dengan Hal. Sedang menurut istilah (terminologis) sihir ialah sesuatu yang aneh yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia.. khususnya mengenai mukjizat dan keramat/karomah. seperti ratapan anak hewan dan bertasbihnya makanan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. karamah kadang-kadang datang kepada Nabi dengan tiba-tiba. sihir berbeda dengan mukjizat yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi-Nya. dan Hamzah Al-Aslamy. dan ulasannya menarik.info/ .a. dengan judul Nazhariyyatu An-Nubuwwah fi Al-Islam "Hakikat Kenabian dalam Islam" yang dikarang oleh DR. Hal. sihir bukan keramat (karamah) karena karomah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para wali-Nya. Seperti halnya mukjizat. Kitab tersebut mengandung bahasan yang bagus. beliau-rahimahullah ta'ala-mendebat atau membantah pendapat Syaikh AlIslam Ibn Taimiyyah. seperti mukjizat dan keramat. karena ada kaidah-kaidahnya dan asal-usulnya yang dapat dipelajari. Menurut hakikatnya. Untuk mencapai karamah pun tidak lain harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya mukjizat tidak lebih hanyalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap kepada-Nya. Demikian pula. sihir tidak termasuk sesuatu yang luar biasa. Thaha Dasuqi.adah "luar biasa".akhirzaman. Sifatnya menyerupai segala yang khawariq li-al. Bahkan terlihat. Apalagi pendapat DR. Jelas hal seperti ini menuntut kami untuk mengenalkannya kepada para ulama pernbahas pendapat baru tersebut (kitab Nazhariyyatu Al-Basyar fi Al-Islam: 70-116). Ahli Sihir Meminta Tolong kepada Setan http://www. Dasuqi ini mempunyai keistimewaan tersendiri. tetapi sebetulnya bukan bagian darinya. kajiannya dalam. | 97 yang diharapkan. Hal ini sebagaimana yang dialami atau didapat oleh Khabib.Tafsir Al-Qurany: 17271745). Bahasan tersebut akan kami tutup dengan mengungkapkan pendapat lain mengenai objek tersebut sebagaimana disebutkan oleh seorang mufassir dan muhaddits-pakar hadits-Al-Ustadz Abdul Karim Al-Khathib dalam kitabnya yang sangat bermutu At-Tafsir Al-Qurany Li-al-Quran "Tafsir yang Cocok dengan Apa yang Dikehendaki Alquran" (Tafsir Alquran dengan Metode Al-quran)" (Lihat dalam kitab At. Berikut tulisan Syaikh Mushthafa Al-Hadidy At-Thayr mengenai sihir SIHIR Sihir secara etimologis (lughah) ialah menampakkan apa yang lembut dan samar. serta sihir. Umar bin Khaththab r.

Sehingga. seperti melakukan dosa-dosa besar (mencuri. | 98 dan melakukan macam-macam kefasikan. Maka berkatalah kawan. mereka menyembah atau berkhidmat kepada bintang-gemintang. dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. "Neraka itulah tempat diam kamu.info/ .kawan mereka dari (bangsa) manusia. Sebagian Besar Bani Israil Adalah Ahli Sihir http://www. berupa berbagai perbuatan jahat yang menyeret mereka kepada kekufuran (menjadi kafir dan musyrik). Sebagaimana halnya para malaikat hanya menolong orang-orang saleh dari orang-orang yang beriman." Allah berfirman. (dan Allah berfirman). sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian (lainnya). dengan adanya kesesuaian (harmonisasi) tersebut terjadilah hubungan persaudaraan yang erat. melakukan berbagai kejahatan. termasuk dengan berkorban apa saja. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. maka demikian pula. "Wahai Tuhan kami. Kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain). setan-setan itu tidak menolong kecuali orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai pelaku kejahatan dengan mengikuti langkah-langkah jahatnya. Satu hal yang pasti adalah adanya kesesuaian atau keselarasan dan kecocokan antara para ahli sihir dari bangsa manusia dengan ahli sihir dari bangsa jin (setan). Sedang kesenangan yang didapat oleh para ahli sihir kalangan jin dari kawan-kawannya bangsa manusia ialah ketaatan mereka untuk mengikuti langkah-langkah hidup yang telah digariskan oleh ahli sihir itu. Dalam hubungan ini." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Para ahli sihir itu mencapai keahliannya dengan berbagai cara. dan segala kebohongan. dan sekaligus menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. pedukunan. "Ya Tuhan kami. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. berupa perbuatan-perbuatan jahat yang dipersembahkan kepada setan-setan sebagai tokoh ahli sihirnya. Hal. Seperti yang diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.akhirzaman. "Hai golongan jin (setan). sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (yang lain). sedang kamu kekal di dalamnya. durhaka kepada kedua orang tua) dan lain-lainnya. para setan dan ahli sihir itu telah banyak mencelakakan dan menyesatkan manusia. sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang kotor dan keji. Di antara yang mereka lakukan adalah jampi-jampi yang mengandung syirik dan mad-h (pujian) kepada para setan. Al-An'am 6:128). dan terjalinlah jiwa saling menolong di antara kedua pihak. menurut ayat tersebut. Semuanya itu dapat mendekatkan diri mereka kepada setan sebagai pemimpin mereka dan pembimbingnya." Kesenangan manusia yang diambil dari jin (setan-setan) itu ialah mendapatkan sihir. Demikian pula. Jadi." (QS. Hal.

adalah kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa a. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. dan itu adalah ilmu Nabi Sulaiman. mereka yang berhasil mempelajari sihir pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang mengetahui hal gaib. sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)-nya. Berkenaan dengan masalah ini. khususnya sejak kerajaan dan kenabian Nabi Sulaiman a. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. orang-orang Yahudi itu mengikuti dan mempraktikkan sihir yang dibacakan oleh setan-setan. mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Bahkan mereka berani terang-terangan melakukan hal itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sebagian Bani Israil itu suka mempelajari dan mempraktikkan sihir.s. yang di samping sebagai nabi. kerajaan Nabi Sulaiman itu sebetulnya ditentukan oleh ilmu sihir tersebut. Sebab itu janganlah kamu kafir. Dengan ilmunya itu. http://www. "Sesungguhnya kami hanya cobaan ( bagimu). seperti jin. Pada masa itulah setan-setan mengenalkan dan mengajarkan sihir kepada para dukun. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Mereka lebih mendahulukan sihir daripada ajaran kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa a. burung-burung. Kitab yang disebutkan dalam ayat tersebut. Pengakuan mereka itu ditentang dan dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Hal.s. AlBaqarah 2:101-102). dan angin yang dapat berjalan sesuai dengan perintahnya.s. yaitu Harut dan Marut. Al-Baqarah 2:102). Menurut mereka. Mereka menuliskan (mengkodifikasikan) sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Hal. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. kalau mereka mengetahui (QS." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. juga seorang raja. Menurut ayat tersebut.info/ . Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. tetapi setan-setan itu(lah) yang kafir. manusia. menurut pendapat yang paling kuat. padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil. setan. dia menundukkan berbagai makhluk Allah yang berkhidmat kepadanya.akhirzaman. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir (mempelajari dan mempraktikkan sihir). mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. | 99 “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Bahkan. Hal tersebut menyebar luas pada masa Nabi Sulaiman bin Dawud a.s.

Hal. dengan mengkhasrah-kan huruf lam-nya). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia – Sulaiman . Maka mereka mengajarkan sihir seraya terus memperingatkan akan bahaya-bahaya ilmu tersebut. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik (QS. Shad 38:35-40). Hal ini diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (lihat surah Al-Baqarah 2:102 di atas). | 100 sebagai ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doanya. maka berikanlah (pada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungjawaban. diharapkan manusia dapat membedakan mana yang diakui sebagai mukjizat dan mana sihir. sebab pernah terjadi ada sebagian orang yang terpesona dengan ilmu sihir sehingga menganggap mereka yang memperlihatkan hal-hal yang aneh itu adalah nabi." Berkenaan dengan masalah itu. ampunilah dosaku dan berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi siapa pun setelah aku. Menurut sebagian orang. tetapi yang jelas. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. "Wahai Tuhanku. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian umat Islam yang membaca dengan malikaini (dua raja. para nabi itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia. bahwa kedua orang itu disebut malikaini (dua raja). dan penyelam. ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Bagaimanapun. hal itu telah terjadi sejak masa Nabi Idris a.s. ahli bangunan. Maka Allah mengutus kedua malaikat itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia sehingga mereka dapat menentang dan melawan sihir-sihir yang dilakukan oleh orangorang jahat yang mengaku nabi itu. Sedang Babil (Babilonia) tempat kelahiran dan kemunculan kedua raja tersebut adalah di negeri Irak. tetapi karena keduanya saleh. atau masyarakatnya. "Ya Tuhanku.yang lain yang terikat dalam belenggu. Bahkan sihir dijadikan alat kerajaannya. Baik mereka itu kedua malaikat atau kedua raja. Karena dia pernah berdoa.akhirzaman. mendapat kerajaan besar dan menjadi seorang raja yang menguasai dunia di masanya Hal. Inilah anugerah Kami. Dengan cara demikian. Dan setan .berkata." Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. sehingga mereka tidak berbohong dan tidak meragukan kenabian para nabi. Nabi Sulaiman a. Atau untuk membatalkan pengakuan ahli sihir bahwa mereka adalah nabi. seperti sihir itu.s. Dan (Kami tundukkan Pula kepadanya) setansetan semuanya. mereka diserupakan dengan malaikat. mereka diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya manusia tidak tertipu oleh sihir para ahli sihir. Ada yang berpendapat. baik bahaya tersebut menimpa diri mereka sendiri. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Harut dan Marut Serta Sihirnya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk manusia (laki-laki) untuk mengajarkan sihir kepada manusia.info/ . http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Allah membohongkan dan menentang pengakuan (klaim) setan-setan dan orangorang yang mengikutinya bahwa Nabi Sulaiman telah mempelajari dan mempraktikkan sihir.

s. Setelah menolak sihir dan ahlinya. maka janganlah kamu menjadi kafir) hanya memperolok-olok dan mempermainkan mereka. Tetapi. dia akan mengagungkan masalah kenabian dan memuliakan para nabi.s. mengenai sihir yang telah mereka kenal sebelum kemunculan kedua malaikat (kedua raja) tersebut. Bahkan. lalu dia mengikutinya. dan marnpu pula menyamar sebagaimana halnya para malaikat.akhirzaman. Pendapat Lain Mengenai Harut dan Marut Sebagian ulama berpendapat bahwa Harut dan Marut itu merupakan dua setan. Sedang mereka. berikut setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. berbeda dengan kehebatan sihirnya. Karena sihir itu mengandung pemanfaatan tenaga dan kemampuan setan-setan yang kafir. dan bukan untuk menasihati atau memberikan petunjuk. Pendapat bagaimanapun yang dikemukakan. mereka pun tidak merasa gentar dan takut akan ancaman Fir'aun. dan kamu pun harus banyak melakukan kejahatan seperti yang mereka lakukan. malaikat karena keduanya mampu membentuk apa saja.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Bagi mereka yang telah mengetahui hakikat permasalahan sihir dan dia memang orang yang berakal dan mengerti. sedangkan mereka itu tidak akan menolongmu kecuali jika ideologimu seperti ideologi mereka. maka janganlah kamu seperti kami sebab jika kamu seperti kami. "Sesungguhnya kami ini hanya fitnah dan ujian dari Allah. Hal ini sebagaimana terjadi pada ahli sihir Fir'aun ketika Hal. Hal. menurut Al-Manduwy. maka mereka pun dengan akal cerdas yang mereka terima dari Tuhannya langsung beriman dan meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai Nabi Musa a. | 101 ternyata tongkat Nabi Musa a.s. Lihat dan baca lagi surah Al-Baqarah 2:102. khususnya orang-orang Yahudi. Menurut surah Al-Baqarah 2:102 tersebut. Setan-setan itu juga mengajari sebagian manusia (Yahudi) mengenai sihir yang diturunkan kepada kedua malaikat tersebut. kamu akan menjadi kafir. atau manusia istimewa lainnya. Sihir yang diajarkan kedua malaikat tersebut ternyata lebih hebat daripada yang telah dikenal oleh setan-setan tersebut. Begitu para ahli sihir Fir'aun itu melihat bahwa yang diperlihatkan Nabi Musa a. http://www. terkutuk itu. seperti manusia. Keduanya tidak mengajari siapa pun mengenai sihir sehingga mereka selalu mengatakan. Bahkan. setan-setan itu mengajari sebagian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keadaan kedua malaikat (raja) tersebut. keduanya mengatakan hal itu (Kami hanya merupakan fitnah bagimu. tentu akan menolak mentah-mentah pengakuan tukang sihir yang mengaku sebagai nabi atau wali. dapat melahap apa yang dihasilkan oleh sihir mereka. "Sesungguhnya kami hanya merupakan fitnah (bencana) dan bahaya bagi manusia.info/ . sebetulnya Harut dan Marut ketika itu tidak mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mengatakan dahulu. disebut. Maka janganlah kamu menjadi kafir dengan menggunakan dan mempraktikkan sihir. menurut pendapat ini.

Dengan begitu. bahwa kenabian bisa dipelajari oleh sembarang orang dan tidak terbatas kepada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. kata-kata yang seperti itu. diharapkan tidak ada orang yang sukses untuk mengaku-aku sebagai nabi. jumhur ulama berpendapat bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Menurut mereka. http://www. “Janganlah kamu kafir dengan meyakini bahwa sihir itu hak (benar). dan lain-lainnya yang hanya merupakan tanda-tanda kenabian dan hanya dapat dilakukan oleh para rasul (mukjizat). membuat binatang ternak dapat berbicara. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat Fa-la takfur "maka janganlah kamu kafir (mengingkari Allah)" maksudnya janganlah manusia menjadi kafir dengan meyakini bolehnya menggunakan sihir. Pendapat Para Ulama Mengenai Hakikat Sihir Menurut Al-Alusy. sedang sihir tidak demikian adanya. Demikian pula. membalikkan manusia menjadi binatang atau lain-lainnya. tampaknya mereka itu seperti seorang guru besar kedokteran. Dia menasihati mahasiswanya. Karena ia justru akan membahayakan atau akan memperlambat kesembuhan. Para ulama ahli tahqiq (penelitian) ada yang membedakan antara sihir dan mukjizat. Hal itu ditentukan Allah untuk menjaga martabat kenabian. wujud eksistensi tersendiri. menurut Mu'tazilah. dan bukan hanya khayalan belaka. maka kafirlah dia. jika sihir dipahami mempunyai hakikat dan keistimewaan demikian." Pendapat yang disebutkan terakhir ini didasarkan kepada pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sihir itu hanyalah takhyil (pengkhayalan) dan penggambaran (ilustrasi) yang salah. "Pada pil ini terdapat racun." Atau. Bahkan. Sedang menurut pendapat lainnya. menghidupkan yang mati. Artinya. Dengan kelihaian sihirnya. Bahwa mukjizat disertai penantangan dan pengakuan kerasulan. ahli sihir memungkinkannya untuk terbang ke angkasa dan berjalan di atas air. Dan. Atau. dia dapat saja membunuh jiwa manusia. pengkhayalan atau penggambaran belaka. bahwa sihir dapat melakukan hal-hal seperti membunuh jiwa. mempelajari dan menggunakannya. kamu sekalian jangan menggunakan obat tersebut untuk mengobati berbagai penyakit tertentu. Dengan demikian. Tetapi menurut Al-Mu'tazilah dan Al-Istirabadzi. mukjizat tidak mungkin tampak dan dicapai oleh orang yang mengaku-aku sebagai nabi secara bohong. Mu`tazilah mengkafirkan orang yang mengatakan (berkeyakinan). yang tidak mempunyai hakikat (eksistensi). sihir tidak mempunyai hakikat (eksistensi).akhirzaman. Pelaku yang sesungguhnya dalam peristiwaperistiwa sadis itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. siapa yang mengakui atau meyakini bahwa sihir itu mempunyai hakikat (eksistensi) atau wujud tersendiri. Sihir hanyalah takhyil.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dan sangat mudah baginya untuk membalikkan manusia menjadi keledai.info/ . dan pengaruh atau bekasnya pasti terjadi. apalagi sebagai rasul. Hal. maka hal itu dapat menutup jalan kenabian. | 102 Jadi. Tetapi sunnah Allah tidak memberikan kemampuan bagi ahli sihir untuk mampu membelah laut. maka kamu jangan menggunakannya sebagai obat untuk mengobati seorang pasien.

sihir mempunyai kaidah-kaidah tertentu. menyaksikan sihir yang dipertontonkan oleh para ahli sihir. Demi. hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).s. Musa berkata. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Mengapa saya setuju dengan pendapat Mu'tazilah. Demikian pula. yang apabila dipelajari seseorang. "Silakan kamu melemparkan (dahulu).s. Tetapi tidak demikian halnya dengan sihir. karena memang pendapat tersebut sejalan dengan Hal. Hal.akhirzaman. bahkan mandi dari air tersebut. asal-usul dan disiplin tertentu. Thaha 20:66). seperti mengubah bentuk manusia menjadi keledai. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. Oleh karena itu. Dan sihir memang tidak mempunyai hakikat (wujud atau eksistensi) secara materil. Dia berfirman. Dan materi ini pula yang menjadi pembeda antara sihir dan mukjizat. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Berbeda dengan mukjizat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ketika Nabi Musa a. ketika ada air yang memancar dari jemari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sihir tidak akan dapat menembus jantung substansi setiap barang." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu. bahwa mukjizat itu merupakan karunia (pemberian) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada wasilah atau perantaraan untuk mendapatkannya. itu pun adalah air sungguhan. yaitu Harut dan Marut. Sehingga banyak orang yang berwudu. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat dan dia hanya merupakan khayalan belaka. Syaikh Mushthafa Al-Hadidy Ath-Thayr.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Saya. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. seperti yang akan dijelaskan pada bab "Gambar-gambar Aneh atau Ajaib dari Sihir dan Sulap". Sebagaimana halnya unta Nabi Shaleh yang keluar dari gunung untuk menguatkan kerasulan Nabi Shaleh a. kemudian mereka pun meminum air susunya. | 103 konsepsi Alquran Al-Karim. maka itu berarti bahwa makanan itu bertasbih dengan sesungguhnya. Kemudian unta itu disembelih oleh seorang penjahat dari kaum Tsamud. Saya akan menambahkan mengenai perbedaan mukjizat dengan sihir. sebab itu. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. minum. melihat kebenaran dari yang dikatakan oleh Mu'tazilah. meskipun dapat dipergunakan untuk membahayakan manusia. Ketika ada makanan bertasbih di hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. janganlah kamu kafir. dan amat http://www. Lalu unta itu meminum air dari air mereka. apa yang dengan sihir itu.info/ . tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat (wujud. eksistensi). maka dia akan menguasainya." Maka tiba-tiba tali-temali dan tongkat mereka terbayang pada Musa seakan-akan dia merayap lantaran sihir mereka (QS. Dan demikian seterusnya. mereka dapat menceraikan antara seorang (swami) dengan istrinya. padahal Sulaiman itu tidak kafir (tidak mengerjakan sihir).

Dan. karena mereka mengajarkannya untuk menyesatkan dan membahayakan. maka boleh jadi dia tidak dapat membedakan mukjizat dari sihir. mempelajari sihir hukumnya justru wajib dan bukan haram. sihir diharamkan untuk menutup bahaya. Dia berkata. Kemudian Al-Alusy mengatakan. bahwa mengetahui perbedaan sihir http://www. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia (QS. Hal." Sehingga ada tiga orang tukang sihir yang dibunuh. Sedang alasan (ta'lil) mengafirkan setan yang mengajarkan sihir dalam ayat tersebut. Yahudi dan Nashrani. Imam Syaf'iy—rahimahullah ta’ala—secara mutlak menentang membunuh tukang sihir. Jika seorang Muslim tidak mengetahui sihir. Ketika salah seorang pembantu Hafshah.a. maka terhadap Mukmin pun demikian. sebab para sahabat mulia pun tidak sepakat. Sebagian lagi. Sebagian mengatakan bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kafir. Karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun tidak membunuh orang Yahudi yang menyihirnya. boleh jadi dia masuk ke dalamnya. Tetapi ada juga yang menghukumi keduanya makruh saja. laki-laki ataupun perempuan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khaththab dengan tegas pernah menyuruh para tukang sihir. sebab siapa yang berenang di sekitar kolam larangan. mempunyai hak diperlakukan dengan baik seperti hak-hak orang Islam. Mereka pun mempunyai kewajiban seperti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Mengenai hukum tukang sihir. berdasarkan surah Al-Baqarah 2:102 tersebut. Juga. mengatakan bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir itu haram. boleh jadi dia masuk ke dalamnya. Ummu Al-Mukminin. maka beliau menyuruh Abdurrahman bin Zaid untuk membunuhnya. lalu diketahui oleh Umar bin Khaththab r. Dia mengatakan. dan apa yang menjadi faktor penting untuk tegaknya sesuatu yang wajib adalah wajib. "Mereka. Padahal mengetahui hakikat mukjizat itu wajib. Sehingga. Bahkan. Sementara sahabat Usman bin Affan r.akhirzaman. ada yang menghukumi keduanya mubah (boleh-boleh saja).info/ . "Yang benar menurut saya adalah haram. Pendapat terakhir inilah yang dicenderungi oleh Ar-Razy.a. Tetapi setan-setanlah yang kafir. mengingkari secara mutlak untuk membunuh tukang sihir. Orang yang menggembala di sekitar kebun larangan.. seperti yang diakui/dipegang oleh jumhur ulama." Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum mempelajari dan mengajarkan sihir. di-ikhtilaf-kan oleh para ulama. Hal. AlBaqarah2:102). "Bunuhlah setiap tukang sihir. yang menjadi pendapat jumhur ulama.a. Al-Baqarah 2:102). yang mengherankan. Betul.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bersabda. kecuali jika ada kepentingan syara'. karena sifat umum kandungan ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 104 menyihir beliau r. "Para ahli tahqiq (penelitian) sepakat bahwa mengetahui sihir itu tidak jelek dan tidak terlarang karena ilmu menurut zatnya itu tetap mulia. kalau mereka mengetahui (QS.

jika mempelajari sihir itu wajib. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. Berdasarkan ayat tersebut. Meskipun jika terang-terangan sihir itu diharamkan untuk dipelajari. padahal mereka itu terjaga dari kemaksiatan. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. hal itu tergantung kepada niatnya. maka mempelajari sihir tidak lagi menjadi haram. hukum mempelajari sihir pun sama bolehnya dengan mengajarkannya. “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan). Dan. harus dibuktikan dengan pemaknaan bahwa kedua makhluk tersebut memang malaikat. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). di samping mengajak masyarakat untuk menjauhinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dan mereka (ahli sihir) itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Jadi. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Seperti halnya orangorang yang mempelajari filsafat untuk membela agama dan dia sendiri akidahnya sudah mantap. Tetapi pendapat yang membolehkan mempelajari sihir dengan alasan demikian ini ditolak. kalau mereka mengetahui." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. tetapi tidak dengan sendirinya mempelajari sihir itu wajib. sebab itu janganlah kamu kafir. yaitu Harut dan Marut. Tetapi orang-orang yang mengharamkan sihir itu pun menyatakan. Argumentasi atau penggunaan dalil (istidlal) yang membolehkan mempelajari sihir dengan alasan bahwa . hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)." Bahkan tidak ada indikasi jelas yang membolehkan mempelajarinya. seperti kebanyakan ulama yang mengetahui mukjizat tanpa mempelajari sihir. yang paling penting lagi. Hal. ada malaikat yang mengajarkan sihir. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Demi. Tetapi jika keduanya adalah setan atau dua orang laki-laki (manusia biasa). Hal itu yang tentunya tidak berlaku untuk zaman sekarang. mengapa para ulama pada masa-masa awal Islam tidak mempelajarinya. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Dan mereka dapat mengajarkan sihir tentunya karena telah belajar mengenai hal itu. maka otomatis http://www. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil.. seandainya sihir itu telah menyebar luas dan diperlukan pengetahuan dan penguasaan mengenainya untuk menjelaskan bahaya sihir tersebut.akhirzaman. tetap lebih baik.kedua malak (malaikat) tersebut telah mengajarkannya. izin Allah. karena kedua malaikat itu mengajarkan sihir hanya untuk menguji dan membedakan mukjizat dengan sihir yang memang sangat diperlukan (mendesak) ketika itu. | 105 dengan mukjizat itu wajib. Demikian menurut pendapat Al-Alusi yang dikutip secara bebas. Dengan demikian.info/ . Tambahan Penjelasan Orang yang membolehkan mempelajari sihir itu berdasarkan ayat Alquran surah AlBaqarah 2:102.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.akhirzaman. Kemudian dimasukkanlah rasa kebencian. yang benar adalah pendapat jumhur (kebanyakan) ulama. siapa yang berenang di sekitar kolam larangan. Di antara bahayanya. dan rasa persahabatan dari tiap-tiap orang tersebut. bagaimanapun. Demikian. maupun dalam masalah lainnya. Dia menghubungkan akibat-akibat sihir dengan sebab-sebabnya untuk berbagai hikmah yang hanya diketahui oleh-Nya. bahwa jumhur ulama mengharamkan mempelajari sihir dan mengajarkannya demi menutup bahaya yang lebih banyak. sihir kerap dipergunakan untuk mencerai-beraikan dua pasangan (antara suami dan istri. Tukang sihir hanyalah melatih diri dan mengikuti sebab-sebab atau suatu disiplin dalam dunia sihir. dan lain-lain. Hal itu dilakukan dengan melenyapkan rasa cinta. antara dua kubu. Mungkin juga dia akan meminta tolong kepada setan-setan kafir. baik dalam sihir. Jadi. antara dua partai. di samping menyebarluaskan berbagai penyakit fisik dan psikis http://www. karena yang pernah mengajarkan dan menyebarluaskannya pun adalah kedua makhluk jahat. antara dua persekutuan. atau akan membahayakan masyarakatnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mempelajari sihir menjadi tidak boleh. rasa saling mencurigai. sebab bagaimanapun sihir itu bagaikan pisau bermata dua. bagaimanapun. sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya sihir yang lain ialah dapat menghilangkan rasa (feeling) dan mencabut kewarasan otak atau akal. rasa permusuhan. orang yang sehat sering terpengaruh (tertular) penyakit orang yang sakit. Sebab. Meski boleh jadi suatu saat dapat mempertebal keimanan. Hikmah Diharamkannya Mempelajari Sihir Hal. sehingga dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menyenangkan setan-setan terkutuk itu. Karena Dia yang merangkaikan dan menghubungkan berbagai sebab dengan akibatnya. maka boleh jadi dia terjerumus ke dalamnya. tetapi juga sangat mungkin merangsang untuk melakukan kejahatan dan perbuatan maksiat. Tentu saja hal itu berhasil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. tergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. | 106 Seperti telah dikemukakan. Di samping sihir tersebut dipelajari untuk sekadar pengetahuan dan untuk membedakannya dari mukjizat. ia juga bisa jadi dipakai untuk mengganggu orang lain atau membahayakan lingkungan/masyarakat. karena siapa pun tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. mungkin dia akan menggunakannya untuk mengganggu orang lain. rasa kekeluargaan. AlBaqarah 2:102). dan lain-lainnya). Maka siapa yang mempelajarinya. “Dan tidaklah mereka membahayakan seseorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala (QS.info/ .pula. sehingga pada akhirnya mereka pun berpisah (bercerai). Hal. antara kawan. Dengan kehendak dan izin Allah. Jadi.

kalau mereka mengetahui. dia akan mencoba-coba Hal. Kemudian. Bahkan yang lebih celaka. Mereka itu para penyembah berhala (patung-patung). tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Jadi. Ternyata mereka memilih sihir untuk menjadi isi jiwa mereka. yang akan merusak nilai-nilai pribadi. seakan-akan telah menjual dirinya kepada kepentingan setan-setan yang memperlakukan dia sekehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan. Dia juga akan terdorong untuk menggunakannya pada hal-hal yang destruktif (membahayakan) meskipun mungkin. Sungguh.s.” (QS. maka dia terancam untuk melakukan berbagai kejahatan dan kemaksiatan (kesalahan). semakin lama dia akan semakin berani menentang norma-norma agama dan sosial karena semakin berpengalaman. http://www. dan norma-norma agama. Penganut sihir itu adalah kaum penyembah bintanggemintang. Al-Baqarah: 102).info/ . Hal. Bagaimanapun. saling menyayangi dan menghargai. siapa yang mempelajari sihir. Dan untuk masing-masing bintang itu oleh penyembahnya dibuatkan suatu haikal (kuil/tempat ibadah). sendiri diutus oleh Allah untuk membatalkan dan menghapuskan keyakinan mereka itu. sebagaimana akan dijelaskan secara rinci pada bab tertentu. “Demi. kadang-kadang digunakannya untuk menolong orang lain. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa siapa yang menukarkannya (kitab Allah) dengan sihir itu.akhirzaman. apalagi jika kehebatannya diakui oleh masyarakat. itu adalah seburuk-buruk jual-beli. memerintahkan ketakwaan. sungguh buruk apa yang menjadi ganti (penukar) bagi dirinya sendiri dan kemuliaannya sebagai makhluk paling mulia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (kejiwaan). seraya mengaku bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur alam ini. Macam-Macam Sihir Syaikh Abu As-Su'ud dalam tafsirnya mengatakan bahwa sihir itu ada beberapa macam. Nabi Ibrahim a. Untuk menghindarkan sihir dari manusia. Kelompok pertama berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu wajib adanya dengan zatnya sendiri. antara lain sihir kaldaniyyin. Mereka selalu sibuk untuk berkhidmat kepada tuhan-tuhannya itu. jika dia merasa telah menjadi manusia sakti. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. nilai kemanusiaan. maka dia akan terdorong untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Mereka itu. Para penyembah bintang itu ada tiga kelompok. Sedang kelompok kedua berkeyakinan bahwa aflak (bintanggemintang) itu sebagai tuhan. Maksudnya. Mereka mempunyai dan menggunakan hal-hal yang luar biasa dengan mencampurkan antara kekuatan langit dan kekuatan bumi. Juga lebih buruk daripada membersihkan jiwanya dengan mengikuti petunjuk kitab Allah (Taurat dan Alquran) yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat dan merugikan. | 107 mencocokkan atau mempraktikkan ilmunya dengan teorinya. dan sering mengancam keamanan harta milik orang lain. suka menipu. Kelompok pertama ini disebut kaum Shabi'ah. Dan sungguh itu merupakan kerugian yang berlipat-ganda.

zikir dan doa . dan bahkan mengubah bentuk makhluk. dan tidak berpegang teguh kepada syariat Islam. Jika kestimewaan seperti itu betul-betul tercapai. dalam tafsirnya mengatakan bahwa tidak ada khilaf (pertentangan) di antara umat Islam bahwa siapa yang mempunyai iktikad atau keyakinan yang sejalan dengan sihir kaldiniyyin atau ketiga macamnya. keistimewaan atau keluarbiasaan yang ada padanya pun tidak membawa dampak negatif terhadap orang lain. bahwa dengan penyucian jiwa disertai membaca azimat dan ruqyah .info/ . http://www. Hal. menurut Syaikh Abu Su'ud. Menurut Mu'tazilah. dia adalah kafir. Mereka berkeyakinan bahwa manusia. Mufti Rum (Rumawi). Tetapi.s. jika orang tersebut ternyata jahat. Tetapi keistimewaari tersebut sesuai dengan kebiasaan (rasional). Demikian pula orang yang meyakini dan mengamalkan sihir awham dan nufus qawiyyah. dia akan mendapat keistimewaan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. atau yang lebih populer disebut sulap. jika ruhnya disucikan. Demikian pula. Ada juga sihir takhyil. yakni dalam ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. keyakinan demikian pun haram dan menyeret orang yang mengakuinya kepada kekufuran. maka manusia boleh jadi mengingkari para nabi dan rasul. maka dia dapat menjadi kafir dengan keyakinan dan perilakunya itu. sementara azimat dan ruqyah (jampi-jampinya) pun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga orang yang meyakini. Macam ketiga ialah sihir orang yang biasa meminta tolong kepada arwah (ruh-ruh) yang ada di bumi. tidak akan membuat manusia mengenal kebenaran para nabi dan rasul a. Macam kedua adalah sihir yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai angan-angan dan jiwa yang kuat. sihir yang dimiliki oleh orang yang mempunyai angan-angan dan jiwa yang kuat. Maka kelebihan yang demikian itu bukan sihir yang diharamkan. menghilangkan suatu jiwa. Bahkan dia menyerahkan pengaturan alam ini kepada semua bintang-bintang tersebut.akhirzaman. Sihir tersebut dinamai azimat-azimat dan penunduk jin. mematikan. yaitu menggambarkan atau mengkhayalkan yang biasa menarik perhatian mata. Iktikad atau keyakinan demikian. bahwa pelaku tersebut memberikan kekuatan (kekuasaan) yang tinggi pada bintang-bintang tersebut yang berpengaruh terhadap alam ini. jika kita cermati secara teliti. Pendapat Agama Mengenai Macam-Macam Sihir Tersebut Syaikh Abu Su'ud. akan mempunyai kekuatan yang berpengaruh (berperan) untuk mengadakan manfaat.sebanyak-banyaknya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dan ruh-ruh yang diajak kerja samanya pun ruh-ruh jahat. menghidupkan seseorang atau suatu jiwa. | 108 Sedang kelompok ketiga adalah mereka yang menetapkan bahwa bintang-gemintang itu mempunyai pelaku mukhtar yang bebas memilih. Tetapi mereka mengatakan. orang yang menekuni hal itu adalah orang baik dan mengikuti syariat Islam dalam berbagai halnya. Selanjutnya. Sedang yang dimintai tolong atau bantuannya pun adalah arwah (ruh-ruh) yang baik-baik saja.

Orang itu menawarkan kepada Sultan Shalahuddin untuk memperlihatkan sulapnya. Hal. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Adapun sulap dan yang sepertinya. maka pendapat mazhab Syaikh Abu Su'ud dalam masalah ini sama dengan pendapat mazhab Ar-Razy. ditambah dengan bantuan obat-obat tertentu dan batu-batu khusus. Sekarang. Dia mengikatkan benang itu pada tangannya. Dia singgah di suatu lapangan yang luas di Damaskus. dia tidak akan ditolong oleh arwah tersebut kecuali jika ideologi dan keyakinannya sama. Ada seseorang yang tampak asing datang menghampirinya. | 109 Jadi. jelaslah bahwa secara mutlak sihir itu diharamkan karena sihir itu seperti pisau bermata dua. Bahkan amalan demikian tidak boleh disebut sebagai sihir. sihir yang mengandung manfaat yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang yang taat mengamalkan syariat itu boleh yaiz). ketika dia bermaksud akan mengunjungi Syam (Syria). Dia pun -tidak menggunakan azimat-azimat yang bertentangan dengan syariat Islam. Akibatnya. Orang itu memulai sulapnya dengan mengeluarkan sebuah bola dari benang. tentara Salib mundur kocar-kacir. sya'wadzah (sulap) tidak termasuk yang dilarang. Di sana dia menyaksikan banyak pegulat (gladiator) dan Para pemain.akhirzaman. dia (Shalahuddin) mengepung mereka selama tiga puluh lima hari. Oleh karena itu. Lalu ahli sulap itu membuat kemah di tengah lapangan di hadapan Sultan Shalahuddin. Lalu dia bergantung pada benang tersebut sampai akhirnya dia menghilang dan tidak diketahui ke mana perginya. dan dia berkenan untuk menyaksikannya. sesuai dengan penelitian Syaikh Abu Su'ud. http://www. pada masa sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. dan peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam. Gambaran-Gambaran Ajaib dari Sihir dan Sulap (Sya'wadzah) Ketika tentara Salib singgah di suatu tempat yang disebut Dimyath. Kemudian. yang biasa memperlihatkan hal-hal ajaib melalui perantaraan pengaturan-alat-alat ukur dan kecepatan atau ketangkasan tangan. maka dia adalah kafir sebab. setelah diteliti secara cermat. Itulah yang disebut ahli atau tukang sihir. jelaslah bahwa sulap itu tidak termasuk sihir. kemudian dia lemparkan bola tersebut ke angkasa (langit) sekuat tenaganya. Sementara ahli sihir itu tidak akan pernah luput dari ketergelinciran dan kecelakaan. maka sihir demikian dibolehkan. Adapun orang-orang yang biasa meminta tolong kepada arwah yang jahat. Kemudian. Kemudian terjadi peperangan. Karena arwah atau ruh-ruh yang dijadikan alat bantunya pun arwah yang baik-baik.info/ . Itulah sihir yang dilarang oleh Alquran untuk dipelajari dan diajarkan. Jika demikian. jika kita perhatikan perkataan dan kajian Syaikh Abu Su'ud. dia pergi ke negeri tersebut lewat laut.

sehingga orang yang membeli kebun tersebut merasa tenteram bahwa dirinya telah membeli dan mendapatkan kebun (fiktif) tersebut. Apa yang dilakukannya itu tidak dikenal sebelumnya. pada giliran terakhir. Seseorang yang menemani dia berkata kepada semua yang hadir. Kemudian dia menghadap Sultan. akan ada orang yang membunuhnya. seraya berjalan dengan kedua kakinya. seraya merayap dan masuk ke dalam kemah. orang yang menyaksikan keajaiban itu merasa kagum penuh keheranan. Dia hanya mengetahuinya tanpa disengaja. Kebun tersebut dihiasi dengan berbagai pepohonan yang rindang dan berbuah. jatuh pulalah kepalanya lalu merayap menuju kemah. sang pemimpin) S. Tetapi. Pernah ada seseorang Maghriby. Tetapi amir (admiral. Ketika itu pula dia pergi meninggalkan kota Damaskus. Lalu jatuh pula salah satu tangannya. "Silakan masuk dan cari. orang-orang kagum penuh keheranan. Sulap seperti ini. Tanpa berpikir panjang. Hal. ternyata dia tidak menemukan apa-apa. adakah seseorang di dalam kemah itu. Demi keselamatannya.info/ . Ibn lyas juga menyebutkan suatu kisah yang terjadi pada masa pemerintahan Malik Al-Kamil Al-Ayyubi. Melihat keajaiban tersebut. Di dalamnya juga terdapat lima penjual tepung (tukang sayur-mayur) dan bahkan ada beberapa ekor sapi. Lalu uang itu pun diambilnya. keajaiban seperti itu membuat kagum dan heran orang-orang. khususnya yang ada ketika itu. Mulailah orang tersebut menikmati kebunnya dengan tidur di dalamnya. Ternyata orang tadi keluar dari kemah tersebut. seraya mencium bumi di depannya. yang memasuki kota Mesir. orang Maroko. Para pekerja kebun tersebut tampak sedang berjaga-jaga di sekitar kebun. Dan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Setelah beberapa saat. Lalu mereka merobohkan kemah dan mendirikannya lagi di tempat lain. semua berjatuhan satu per satu. Kemudian dia berkata kepada Malik An-Nashir. Tentu saja. Dia adalah seorang pakar seni teater (seni sinema) yang disebut juga pakar sihir. Demikian pula yang terjadi pada tangan dan kaki yang satunya lagi.akhirzaman. "Orang seperti ini tidak dapat dipercaya untuk menjadi mata-mata tentara Salib. tokoh masyarakat itu membeli kebun (fiktif) itu dari orang Maghribi dengan harga seribu dinar. Dia memperlihatkan kepada salah seorang tokoh masyarakat suatu kebun di luar kota Kairo. | 110 orang asing itu dari kemah dengan kelengkapan anggota tubuh-nya secara sempurna. dia meminta perlindungan kepada Malik An-Nashir. Malik An-Nashir memerintahkan dia untuk keluar dari kota Damaskus dengan segera sebab jika tidak. sering kita saksikan di layar televisi di zaman modern sekarang ini. Akhlathy tidak menyukai sulap seperti itu. Demikianlah semua anggota tubuh lainnya. Tentu saja. Orang Maghribi (Maroko) itu menjualnya di hadapan hakim (tuan qadi). Dia mengaku sebetulnya tidak mengetahui ilmu sulap sebelum itu. Setelah beberapa menit. keluarlah Hal. salah satu kakinya jatuh dan merayap menuju kemah dan memasukinya. tatkala dia bangun di pagi harinya." Mereka pun memasuki kemah dan ternyata tidak menemukan siapa-siapa. Kisah ini ditulis Ibn Iyas dalam Tarikh-nya. Dia marah dan memukul leher orang tersebut di hadapan banyak orang. Kemudian dia masuk kemah lagi di hadapan orang banyak. Lalu dia http://www." Ketika amir tersebut akan membunuh temannya yaitu ahli sulapnya sendiri.

Muridnya lalu bergantung pada tali (dari benang) tersebut. "Kami sama sekali tidak pernah melihat kebun semacam itu. Orang Maghribi itu mengambil uang yang seribu Hal. dia mencari orang Maghribi tersebut. Kemudian dia mencium bumi di depan amir (Gubernur). Menurut Ibn Iyas. lalu naik sambil bergantung pada tali tersebut sampai tidak terlihat lagi. dia dipanggil (dijamu) oleh salah seorang amir (gubernur) dengan menghadirkan salah seorang ahli sulap. Dia melemparkan bola itu ke udara sampai tidak kelihatan lagi. bahwa sebetulnya peristiwa tersebut tidak terjadi sesungguhnya dan itu hanyalah kelihaian tukang sulap di Cina saja. Selanjutnya dia disuruh untuk menyambung-nyambungkan badan anak itu. Gurunya memanggilnya sebanyak tiga kali. Amir itu berkata. Akhirnya anak itu pun hidup lagi dan berdiri di depan amir. sang pengembara.info/ . Dengan marah dia mengambil sebilah pisau. Muhammad bin Qalawun. Keajaibannya. "Selamat pagi. Ketika talinya hanya tertinggal sedikit. bahkan sampai tidak kelihatan lagi. Kemudian dia menginjak-injak dengan kakinya." Ramailah orang-orang membicarakan kejadian aneh tersebut. Hal. merasa kagum. tetapi tidak rnendapatkannya. raja-raja Yaman pernah menghadiahkan sebuah menara/kubah berlampu (semacam kap yang ada lampunya) yang terbuat dari tembaga yang bagus kepada Raja AI-Kamil. Setelah itu baru hilang. perlihatkan kepada saya keajaibanmu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian pesulap itu dari udara melemparkan satu tangan muridnya ke bumi. Lalu dia diajak bicara oleh amir dengan bahasa Cina. Lalu ada yang berkata kepadanya. Menyaksikan kejadian yang mengagumkan tersebut. Lalu. Ibn Batutah. Bahkan semua anggota tubuhnya dia lemparkan satu per satu." Hal itu dikatakannya pada setiap terbit fajar. Lalu dia turun sambil meniup-niup (terengah-engah) dan bajunya penuh dengan lumuran darah. "Silakan. menceritakan ketika dia pergi melancong ke negeri Cina. tukang sulap itu menyambungnyambungkan lagi badan muridnya. dari menara atau kubah tersebut keluar seseorang yang kulitnya dari tembaga ketika fajar terbit. Ketika kejadian itu sampai kepada Al-Malik Al-Kamil. "Pernahkah ada kebun seperti yang digambarkan itu?" Ternyata orang-orang menjawab. Ibn Batutah." Pesulap itu mengambil sebuah bola yang diikat dengan seutas tali yang panjang. sang pengembara. Lalu dia melemparkan tangan yang satunya lagi.akhirzaman. Kubah tersebut tetap ada sampai masa kerajaan An-Nashir. | 111 dinar. Sihir di Tibet dan India http://www. semoga engkau baik-baik saja. tetapi tidak ada jawaban. Dia berkata kepada Raja Al-Kamil. Maksud perkataannya di sini adalah suara peluit yang keluar dari kubah tersebut maknanya seperti itu. dia menyuruh salah seorang muridnya untuk naik. Dia naik sampai jauh. lalu pergi.

Kami menghikayatkannya kembali dari kitab karangan Rasyid Ridha tersebut. Kemudian dia mendekati Lama dan menundukkan kepalanya kepada Lama. Dr. Kemudian diletakkan cermin di depan mulut dan hidungnya. Sekarang telah tiba masa kepergianmu dari alam ini. Tuan Lama lalu mengucapkan beberapa kata. Dokter pun memeriksanya dan ternyata pohon tersebut memang telah mati. Lama itu memperkenankan tuan dokter memeriksanya. Dia digelari masyarakatnya sebagai hukama yang agung (filosof besar). 2. Kasandra mempunyai seorang teman (seorang profesor). Dr. Kitab yang dikarang dokter tersebut berjudul Al. dalam keadaan mati. Dia dikenal sebagai dokter psikologi di sebuah rumah sakit jiwa di London. Tuan dokter menemukan pada tokoh tersebut delapan orang laki-laki yang membawa sebuah peti. dia berdiri dan berjalan.info/ . Mereka lalu menurunkan peti tersebut. Kami akan mengungkapkan kedua kejadian ajaib tersebut. Engkau. Kasandra juga pernah mendatangi Lama .masalah menidurkan (membuat tidur) secara magnetis pasiennya. Beberapa saat." Begitu selesai dia berbicara. mereka mendapatkannya sedang berbincang-bincang dengan sebatang pohon tin.Am Ghair Al-Mutathawwir "Dunia yang Tidak Berkembang". dan badannya terasa sangat dingin seperti batu. tidak kekal. Sang dokter tampak terkejut. Hal. edisi terbitan 21 Desember 1933. Ketika keduanya mengunjungi ahli tasawuf tersebut. | 112 Dalam artikel terjemahan tersebut disebutkan dua kejadian luar biasa semacam sihir. menulis suatu artikel yang diterjemahkan dari suatu kitab karangan Dr. layulah pohon tin tersebut.akhirzaman. Profesor tersebut pernah memanggil sang dokter untuk mengunjungi seorang ahli tasawuf India. Kemudian dia duduk pada petinya. http://www. Kami pun menyaksikan kedua mata orang tersebut mulai terbuka. alam yang penuh kepalsuan dan alam fana. Juga dibahas masalah black magic (sihir hitam) dan selain kedua masalah gaib tersebut yang biasa dilatih dan diperagakan oleh para ahli sihir India (Hind) dan Tibet. Bahkan ahli riyadhah ruhiyyah (latihan tenaga dalam) pun biasa melakikan -keajaiban tersebut. "Sungguh engkau bagus dan berjasa bagi kehidupan. Hal.atau Dalai Lama? . Al-Kasandra. dia kembali mati lagi. Lalu dengan dibantu oleh dua orang pendeta. Tetapi dia terus-menerus memandang Lama.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Surat kabar Al-Muqthim. 1. Dr. Kasandra sendiri banyak memperhatikan dan meneliti serta memperbincangkan dalam bukunya itu . Kedua matanya tampak seperti telah tertutup selama satu hari penuh.di Tibet. Matilah sekarang dan jangan kembali lagi untuk kedua kalinya. ketika melihat ada seseorang yang mukanya seperti muka mayat di dalam peti tersebut. Dia berkata. Ternyata sang dokter menemukan denyut nadi orang yang di dalam peti itu telah berhenti. lalu dia kembali lagi ke dalam peti (usungan mayat)-nya. ternyata tidak ada bekas napasnya. kemudian tutupnya dibuka. bahkan telah menghibur jiwaku dan menyembuhkannya. Dua kejadian ajaib tersebut diungkapkan oleh Almarhum Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam kitabnya Wahyu Muhammad. Dia dikenal seorang sufi India.

tetapi hanya berupa sihir. Mayat itu segera kehilangan daya hidupnya dalam beberapa detik (menit) saja. Orang yang dihidupkan kembali oleh dia dapat hidup dalam jangka waktu lama. pernah diberi kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. "Engkau miskin (kasihan sekali). Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang Maghribi yang menjual kebunnya kepada orang Mesir. Dia dikenal saleh di negerinya dan lebih sering dipanggil dengan nama Syaikh Muhammad Al-Ashafiry.akhirzaman. Lama .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Anda sendiri pernah mengetahui bahwa Nabi Isa a.s. sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat sekitar tempat itu.seorang sufi India . tentu saja.info/ . Bahkan dia pun banyak melakukan perbuatan yang bertentangan http://www. Dia berwudu dengan air susu dan beristinja . yaitu dengan menyulap pandangan atau mata orang yang menyaksikannya. Sebenarnya di daerah tersebut tidak ada kebun. | 113 akan dapat melakukan aksinya kecuali dengan menggunakan jasa jin. sampai mati kembali ketika ajalnya telah tiba. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa a. dan akan mati. Dia hanya orang biasa yang rajin beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tuduhan sebagai ahli sihir yang zindiq (kafir).s. kebunnya adalah kebun fiktif. maka hal itu merupakan suatu karamah. apa yang dilakukan Nabi Isa a. Beliau juga tidak meminta bantuan jin. Kemudian orang Mesir itu tidur di kebunnya. apalagi mengajarkan sihir. Beliau pun pernah berkata kepada pohon tin. hanya dalam pandangan mata orang Mesir tersebut yang telah tertipu dan tersihir oleh orang Maghribi itu. Dia pernah memandang sebuah pohon tin dan berkata padanya. penjual tepung (sayur-mayur). bukan sihir dan tidak menggunakan perantara yang biasa dipergunakan oleh ahli sihir.s. bahkan nyaris hanya untuk memperlihatkan keajaiban ahli sihir (Lama) dalam menghidupkan orang yang mati saja. Ketika dia bangun di pagi hari. Jika hal demikian terjadi pada seorang Muslim yang tidak mempelajari dan mengamalkan sihir. ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi. Dan apa yang terjadi pada ahli sihir bukanlah kejadian yang sesungguhnya. dan para karyawannya. yaitu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. lengkap dengan segala pepohonannya. Hal. Sihir pada Masa Sultan Ghawri Pada masa Sultan Ghawri pernah terjadi keajaiban sihir. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha juga menceritakan seorang Muslim yang mempunyai akidah kuat dan selalu beribadah. Berbeda dengan para nabi. para ahli sihir itu tidak Hal. baik untuk mematikan pepohonan ataupun untuk menghidupkan yang mati. binatangnya. Dia tidak pernah mempelajari. "Matilah!" Dan ternyata pohon itu mati.bersuci setelah selesai buang air kecil atau buang air besar dengan air susu juga.itu pun tidak mampu menghidupkan orang yang telah mati tersebut lebih lama dari masa keberadaan kebun yang diciptakan secara fiktif oleh orang Maghribi. Oleh karena itu." Tiba-tiba pohon tin tersebut pun layu dan kering. Jadi. lalu matilah. seseorang dihadapkan kepada Sultan.

yakni mendalami sihir. Dan tentu saja hal itu terjadi. jika ada manusia yang dipendam di bawah tanah tanpa ada udara segar untuk bernapas dalam beberapa detik saja orang itu akan mati. dia berjanji akan mengembalikan cincinnya kepada mereka. Di antara keajaibannya adalah dia pernah meletakkan gelas kosong yang terbuat dari alumunium pada tangan Almarhum Sa'd Zaghlul Basya yang ketika itu menjadi perdana menteri Mesir. yaitu Sahir Al-Wajh Al-Qubuly. Demikian pula. dia dikenalkan kepada khalayak ramai dalam keadaan telanjang di atas seekor unta. http://www. Lalu hubungannya dengan keluarganya itu kembali normal lagi. rupanya anaknya ingin mengikuti jejak sang ayah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dr. Jika mereka lakukan itu. Lalu gelas itu dilepaskan dari tangannya. Dia juga menyebutkan bahwa dirinya mengelola suatu kedai (toko) di negeri tersebut. Keputusan itu lalu dilaksanakan di bawah jendela di sebuah madrasah. dia pernah mengubur dirinya di dalam tanah selama enam jam di kota Iskandariyah.info/ . Dia meminta kepada semua pemimpin untuk melemparkan cincinnya ke laut. Sebelumnya. Dia mengaku sebagai Dr. Bahkan dia mempunyai banyak keajaiban lainnya. Lalu orang yang tertidur itu dapat memberitahukan seseorang dari keluarganya yang telah mati selama dua puluh tahun. maka dialah yang berkuasa untuk mengelola toko tersebut dengan penuh keleluasaan. dan ia merespon pembicaraan itu. Disebutkan bahwa dia hidup di bagian selatan kota tertentu. Kemudian dia keluar dalam keadaan hidup. Padahal menurut kebiasaan. Lalu mereka pun berbicara dengannya. Kejadian ajaib lainnya. | 114 dengan syariat Islam selain yang telah disebutkan itu. Keajaiban Doktor Salamun Di negeri kami pernah ada seseorang yang asing melewat.akhirzaman. Dia juga mempunyai kekuatan batin dan kemampuan seperti itu hasil dari pelatihan (riyadhah) sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli sihir India dan Tibet. Hal itu dia lakukan di depan sejumlah dokter. Dia mempunyai keajaiban sihir dan dapat menidurkan seseorang secara magnetik. Tetapi niatnya itu dicegat oleh ibunya. Lalu dia dihukum kafir dan harus dipenggal lehernya. Bahkan perdana menteri itu tidak mampu lagi menahan berat gelas tersebut. Hakim membenarkan tuduhan yang dikenakan kepada ahli sihir tersebut. Sihir Orang Mesir (Bagian) Atas Pada permulaan abad ini terdapat seorang ahli sihir Mesir (bagian) atas. Setelah mertuanya meninggal. Hal. Salamun. Bahkan dia mengaku menikahi putri pemilik toko tersebut. Salamun memandangi gelas tersebut sampai menjadi berat. Ibunya tidak ingin anaknya itu menjadi kafir seperti ayahnya. dia pernah membuat seseorang tidur. Kemudian dia dibawa ke hadapan qadhi (hakim) Al-Maliky. Dia juga menyebutkan nomor telepon keluarganya. Setelah dia meninggal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Sang anak tetap penasaran untuk menanyakan alasan dilarangnya dia menjadi tukang sihir. Maka sang ibu pun membuka lemari. Keluarlah darinya sebuah patung. Ibu itu berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya ketika ayahmu hidup dan menjadi ahli sihir, dia menyembah patung ini supaya mendapatkan pertolongan dan bantuan dari setansetan dalam melahirkan hal-hal ajaib. Maka, pesan ibunya itu, "Kamu jangan menjadi kafir Hal. Hal. | 115 seperti ayahmu." Kisah ini telah diceritakan oleh guru kami Syaikh Al-Adawy semoga mendapat ampunan dosa dari Allah - dengan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, Dan (ingatlah) hari ketika Allah menghimpun mereka semuanya, (dan Allah berfirman), "Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia", lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (yang lainnya) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah meng hendaki (yang lainnya). Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS. AlAn'am 6:128). Pelajaran Jika Anda telah mengetahui problematika sihir yang membahayakan itu, wahai saudaraku yang Muslim, maka hati-hatilah dan menjauhlah dari sihir supaya akidah Anda tidak tergelincir. Dan jika Anda menghindar dari sihir, maka Anda pun akan selamat dan tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Hanya Allah yang memberi hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar dan lurus. Jin Termasuk Salah Satu Ats-Tsaqalain Jika telah diketahui bahwa sihir lebih banyak bergantung pada pemanfaatan tenaga atau jasa jin, maka ketahuilah bahwa kaum jin itu adalah salah satu tsaqalain (jin dan manusia), yang kepada mereka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka ada yang Muslim, dan sebagian lagi kafir. Mereka juga disebutkan oleh Alquran dalam beberapa tempat dan kesempatan. Bahkan ada surah khusus secara lengkap membicarakan tentang mereka. Atas dasar itu, maka wajiblah kita mengimani keberadaan mereka, dan mengimani bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun diutus kepada mereka. Jika Anda mengetahui hal ini, tentu Anda ingin mengetahui hakikat mereka, perbuatan, dan tempat tinggalnya, serta berbagai hal mengenai mereka. Untuk itulah, saya menulis bab khusus yang membicarakan mereka, sehingga jelaslah segala permasalahan mengenai mereka. Hakikat Jin

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Kata jin" merupakan isim jenis dan berbentuk jamak. Mufradnya adalah jinny. Mereka adalah makhluk Allah yang secara fisik lebih merupakan makhluk bangsa api. Sebagian mereka atau keseluruhannya dapat berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang macam-macam. Menurut hakikat keberadaannya, jin lebih sering menyamar (tidak Hal. Hal. | 116 menampakkan diri). Hal ini seperti diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekal-ikali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu). Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." (QS. Al-A’raf 7:71). Kadang-kadang jin itu juga terlihat dalam bentuknya yang tidak asli. Adapun bentuk yang sesungguhnya hanya akan dilihat oleh para nabi tertentu. Jin mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berat, misalnya dia mempunyai kesanggupan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba' ke negeri Syam. Dia berjanji akan memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman pindah dari tempat duduknya, yakni sebelum beliau a.s. berpindah tempat duduk untuk menghukum manusia yang perlu dihukum. Mereka juga termasuk makhluk yang mempunyai akal yang penuh dengan kesadaran. Dan atas dasar itu, mereka juga ditaklif atau dibebani untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan memang ada sebagian di antara mereka yang mengimaninya. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Alquran) kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan (QS. Al Jinn 72:13). Fisik-fisik jin, di samping mempunyai kemampuan luar biasa, juga halus (lembut). Dan tidak ada halangan, secara rasional, jika sebagian jin yang mempunyai fisik halus itu keistimewaannya berbeda dengan jenis jin lainnya. Boleh jadi juga, mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa ajaibnya. Dan alam, termasuk alam jin, yang mempunyai banyak rahasia, rupanya dapat membuat akal manusia dan pikirannya bingung. Maka, subhanallah "Mahasuci Allah" yang telah menciptakan makhluk ini dengan penuh keajaiban. Dia-lah Yang Maha Pencipta dan Mahaagung dan Mahakuasa. Sebagian ahli filsafat ada yang mengingkari eksistensi jin. Tetapi sejumlah besar dari para filosof terdahulu dan mereka yang mempunyai kemampuan batin (ar-ruhaniyyat) mengakui keberadaan mereka. Mereka menyebut bangsa jin itu sebagai arwah sufliyyah (arwah yang rendah). Para filosof itu menganggap bahwa jin termasuk jawahir (partikel) yang berdiri sendiri dan tidak merupakan ajsam (fisikal). Sebagian mereka baik dan sebagian lainnya jahat. Dan menurut hakikatnya, mereka itu bermacam-macam,

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

sedangkan jumlah dan macam-macamnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, Islam mewajibkan umatnya untuk mengimani keberadaan mereka. Bahkan Islam mengafirkan orang yang mengingkari keberadaan jin, sebab mengingkari Hal. Hal. | 117 keberadaan jin berarti membohongkan sebagian kandungan Alquran. Dan sebagaimana Alquran menetapkan wujud atau keberadaan mereka, maka demikian pula yang ditetapkan sunnah. Jumhur (mayoritas) penganut paham agama mengakui keberadaan jin. Demikian pula, kebanyakan para pemikir di zaman sekarang pun mengakui keberadaan mereka. Menurut kelompok manusia yang disebut terakhir ini, jin itu berada di balik alam nyata yang materil, dan mereka tidak diketahui oleh mata lahir manusia. Dengan kata lain, para jin itu tidak tampak dalam pandangan manusia. Mereka juga mempunyai majalah khusus sebagai media komunikasinya dengan menggunakan namanama mereka. Itu terdapat di Eropa dan di negeri-negeri lainnya. Yang mereka bahas khususnya mengenai alam ruh (alam metafisik)? Asal-Usul Jin Al-Qurthubi mengatakan bahwa ahli ilmu - para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul jin. Ismail meriwayatkan dari Hasan Bashri, bahwa jin itu anak keturunan Iblis. Sedang manusia adalah anak keturunan Adam a.s. Di antara mereka, baik jin maupun manusia, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Mereka juga sama-sama berhak mendapat pahala atau terbebani siksa. Siapa di antara mereka - dari jin dan manusia - yang mukmin, maka dia adalah wali Allah atau hamba-Nya yang saleh. Dan siapa di antara mereka yang kafir, maka dia adalah setan. Seperti diketahui, setan itu terdiri dari kelompok jin dan manusia. Lihat surah An-Nas. Sementara, Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa jin itu adalah anak cucu Al Jann (jin-jin). Dan mereka bukan setan-setan; di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Sementara, setan-setan adalah anak cucu Iblis. Mereka tidak mati kecuali bersama-sama dengan Iblis. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jin mukmin, apakah dia masuk surga atau tidak? Sesuai dengan perbedaan para ulama mengenai asal-usul jin, maka menurut mereka yang berkeyakinan bahwa jin itu adalah keturunan makhluk kelompok jin, dan bukan keturunan Iblis, jin yang mukmin di antara rnereka dapat masuk surga. Sedang, menurut mereka yang ber-Pendapat bahwa jin itu anak cucu keturunan Iblis, maka di sini ada dua pendapat. Pertama, kelompok ini ditokohi oleh Al-Hasan Al-Bashry, bahwa sesuai dengan keimanannya, mereka masuk surga. Tetapi, menurut pendapat kedua yang dipfmpin oleh Mujahid, mereka itu tidak masuk surga, tetapi dijauhkan dari neraka. Demikian diriwayatkan oleh Al-Mawardy. Inilah menurut pendapat Al-Qurthubi. Kedudukan (Posisi) Jin Terhadap Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Jin pernah bertemu sebagai perutusan dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Pertemuan Pertama Hal. Hal. | 118 Untuk kali pertama ini, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak melihat mereka. Diriwayatkan dalam Shahihain dan Imam Turmudzi dari Ibn Abbas r.a. - redaksi ini dari Imam Muslim, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak membacakan Alquran pada jin, dan beliau tidak melihat mereka. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi dengan beberapa orang sahabatnya menuju pasar Ukazh. Ketika itu ada penghalang antara setan-setan dengan berita dari langit. Dan ada cahaya api yang dilemparkan kepada setan-setan itu. Maka setan-setan itu pulang kepada kaumnya. Mereka ditanya oleh kawan-kawannya, "Mengapa kalian pulang?" Terdapat penghalang di antara kami dengan berita dari langit; dan ada cahaya api yang dilemparkan kepada kami," demikian jawabnya. Kawan-kawannya berkata, "Itu hanyalah disebabkan sesuatu yang telah teijadi. Maka sekarang pergilah ke arah timur dan barat dari bumi ini. Dan cari tahulah, apa sebenarnya yang menjadi penghalang di antara kita dengan berita dari langit itu?" Lalu mereka pun pergi ke barat dan timur. Pergilah kelompok yang menuju Tihamah, sedang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada di sekitar pohon kurma (?) dan para jin itu menuju pasar Ukazh. Ketika itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan para sahabatnya sedang mendirikan shalat fajar (shubuh). Ketika kaum jin itu mendengarkan Alquran, mereka memperhatikannya, lalu berkata, "Inilah yang menjadi penghalang di antara kami dan berita dari langit itu." Lalu mereka pulang kepada kaumnya dan mengatakan, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang penuh keajaiban. Ia menunjuki jalan yang benar, maka kami mengimaninya. Dan kami pun tidak akanmenyekutukan Tuhan kami dengan seorang pun." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Dan sesungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk (Alquran), kami beriman kepadanya. Maka barangsiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (pula takut) akan penambahan dosa dan kesalahan (QS. Al-Jinn: 13). Pertemuan Kedua Pada pertemuan kedua ini, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dibebani untuk bertabligh (menyampaikan ajaran Islam) kepada mereka dan beliau melihat mereka. Disebutkan dalam Sunan Baihaqi melalui berbagai jalan (sanad), dari Abdullah bin Mas'ud r.a., "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam suatu ketika melakukan shalat Isya' lalu pergi. Beliau memegang tanganku dan mengajakku sehingga sampailah kami di suatu tempat. Beliau membuat beberapa garis di atas bumi, lalu berpesan, "Jangan keluar dari
http://www.akhirzaman.info/

apakah ada seorang sahabat yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada malam pertemuan dengan jin? Ibn Mas'ud r. Abd. tak seorang pun di antara kami yang menemaninya.a. Maka kami melewati malam itu sebagai malam yang paling jelek yang biasa dilalui suatu kaum. bin Humaid. menjawab. Aku bertanya kepadanya.sampai sahur (fajar)". "Suara-suara apakah yang aku dengar ini?" Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab. mungkin Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dibawa pergi dengan cepat atau tertipu oleh jin. lalu datanglah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak disertai oleh seorang pun dari sahabatnya. Dia berkata. tiba-tiba Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang dari gua Hira.rahimhumullah ta ‘ala . Beliau bersabda. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam http://www. Maka aku pun tnendatangi mereka dan membacakan Alquran pada mereka. Ketika kami bangun di pagi hari.a. "Aku mendengar macammacam suara. Kami mencarinya di berbagai lembah dan syi'ab . Kejadian ini dilatarbelakangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk mengajak mereka dan membacakan Alquran pada mereka. Pertemuan Keempat Pertemuan keempat ini terjadi dengan Jin Nashibain. "Aku bertanya kepada Ibn Mas'ud r. Mereka berkumpul di hadapan Nabi.bukit-bukit atau perkampungan besar. dan dia memperlihatkan bekas-bekas tempat tinggal mereka dan bekas-bekas apinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar garismu ini. | 119 Ibn Masud . Tetapi pada suatu malam kami bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu kami kehilangan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 132).a. tiba-tiba ada beberapa laki-laki (rijal) yang datang kepadaku. 'Kami didatangi seorang jin yang mengundangku.akhirzaman." Ibn Mas'ud r.info/ . Kami menceritakan perasaan kami. Ibn Mas'ud r. berkata. Hal. Mereka masih terdiam. Imam Ahmad. "Sesungguhnya.dan selain mereka mengeluarkan riwayat dari Alqamah r. Maka Nabi pun mendatangi mereka dan mengajaknya ke jalan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada Nabi beberapa orang jin dari kelompok Nashibain. "Itu adalah suara jin ketika mereka memanggil aku dan mengucapkan salam kepadaku. Kami mengatakan. menyebutkan hadits panjang. dan Imam Muslim . Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakannya untuk kedua kalinya.a.a. Mereka seakan-akan suatu suku bangsa (manusia). Lalu dia pergi denganku. Siapakah di antara kalian yang akan mengikutiku?" Mereka terdiam. kaum jin itu memanggil Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk menemui mereka. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada para sahabatnya." Pertemuan Ketiga Pada pertemuan ketiga. antara lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ma ja'ahu ila as-sahar "tidak datang kepadanya Hal."' (hlm. malam nanti aku akan membacakan Alquran kepada kaum jin." Ketika aku sedang duduk-duduk.

Aku melihat beberapa orang hitam memakai pakaian putih-putih. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membuat suatu garis (lingkaran)." Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda.a.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengatakan untuk ketiga kalinya. Aku juga mendengar suara gaduh yang tidak jelas. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang pada waktu fajar. dia berkata. "Mereka adalah Jin Nashibain. aku tidak sempat tidur. "Jangan keluar sebelum aku kembali kepadamu..". " Apakah kamu melihat sesuatu?" Aku menjawab." Selanjutnya beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya. Dalam riwayat lain. "Sesungguhnya kaum jin itu saling mendorong (menuduh) mengenai seseorang yang terbunuh di antara mereka. "Aku mendengar suara gaduh sekali. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda." Maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. "Maka beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi sehingga sampai. di kampung Hujun di perkampungan Abu Dabb. -sampai akhir hadits. lalu engkau mengatakan. seraya berpesan kepadaku untuk duduk di situ. seraya berpesan. mengatakan. sehingga aku tidak dapat mendengar lagi suaranya. " Demi Allah. "Ya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk ke suatu perkampungan yang besar yang disebut Syi'b Al-Hujun (Kampung Hujun)." Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi dan membuka acaranya dengan membaca Alquran. " Apakah kamu sempat tidur?" Aku menjawab. sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertutup (terhalang) dan aku tidak dapat melihatnya. Beliau bertanya. | 120 Makkah. dan mereka tetap diam. sebagaimana dikutip Al-Qurthubi. aku tidak menjamin keamananmu. Dan ketika sampal di dataran tinggi Hal. sehingga aku mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. tidak ada yang lain bersarna Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu selain aku. Maka aku putuskan di antara mereka dengan keputusan yang benar. disebutkan bahwa Ibn Mas'ud setelah menyebutkan kepergiannya dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak disertai yang lain. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menggaris suatu garis. Aku melihat ada semacam burung nasar yang turun dan berjalan (terbang) pada pepohonan yang dahannya bergelantungan (rafraf).. Mereka berjalan sambil memukul rebana. Mereka mengadukan masalahnya kepadaku.a. "Aku. "Dan. seperti perempuan yang memukul rebana. berkata. wahai Rasulullah. 'Jangan melewati garis (lingkaran) ini!" Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi menuju Hujun.a. Ada kabut hitam yang menghalangi antara aku dengannya.akhirzaman.." Ibn Mas'ud r. "Jika kamu keluar dari tempatmu. Maka berkatalah Ibn Mas'ud r. Lalu kami pergi. Kemudian mereka mulai pergi sedikitsedikit seperti perginya awan. mungkin kamu akan disambar oleh sebagian mereka (jin) itu. Sungguh aku akan meminta tolong kepada orang-orang ketika aku mendengar engkau mengetuk mereka dengan tongkatmu." Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa Ibn Mas'ud r.info/ . Hal. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Lalu turunlah kepadanya semacam burung puyuh yang menurunkan ( menggelincirkan) batu dengan kakinya. Aku http://www. "Duduklah kamu sekalian. atau mereka itu berjalan pelan-pelan. ya Rasulullah.

Menurut Ikrimah. Hal ini dikuatkan oleh hadits-hadits dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bahkan tidak sah sehingga haram hukumnya beristinja apalagi bersuci dengan tulang-belulang itu. Tatkala beliau berpaling kepadaku. Mereka adalah kaum jin yang datang untuk mendengarkan Alquran. Dan ketahuilah. lalu ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan tangannya supaya aku duduk. Mereka dihalangi untuk mengganggu manusia dengan suatu penghalang berupa peraturanperaturan (Nawamis) yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka Anda pun akan mengetahui upaya penjagaan dari bahaya yang dilakukan kaum jin terhadap sebagian manusia. "Apakah kamu akan mendatangiku?" Aku menjawab. | 121 bukan hak dan urusanmu. sampai akhir hadits. Mereka biasa memakan biji-bijian dan daging. juga dapat mengetahui dan merasakan rahmat dan karuniaNya.". Allah menutupnya sehingga menjadi daging lalu mereka makan. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membaca Alquran. beliau bertanya. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya sambil memperingatkan mereka . Mungkin hal itu untuk menegaskan keberadaan (wujud) mereka saja. hanya kita tidak dapat melihat mereka. Dari beberapa hadits yang berkenaan dengan pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dapat diketahui bahwa mereka itu ada yang berasal dari kaum Nashibain atau Maushil. adalah makanan yang seperti kita makan. wahai Rasulullah!" Beliau bersabda.info/ . http://www. sehingga manusia menyadari bahwa mereka juga ada di bumi ini dan hidup berdampingan dengan manusia. Kadang-kadang. "Ya. Tulang-belulang yang kita buang dan lemparkan. seperti yang kita lakukan. ada pula di antara mereka yang mengganggu sebagian manusia. Adapun mengenai makanan yang biasa mereka makan. Dan kaum jin itu melekat ke bumi sehingga aku tidak dapat melihatnya. sehingga manusia tidak terkejut (ketakutan) jika bertemu dengan mereka. manusia dapat mengetahui dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan-Nya. Hal.000) personal dari jazirah (pulau) Maushil (Irak). Tempat Tinggal Jin dan Makanannya Sebetulnya jin itu mendiami bumi yang kita diami.. maka kita akan mengetahui keistimewaannya. mereka itu berjumlah dua belas ribu (12.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar berdiri. Ringkasnya. sedang kita diciptakan dari tanah. Dengan mengetahui kebalikan sesuatu. juga tidak berbahaya jika ditemui mereka. Suaranya terus-menerus keras (meninggi). "Itu Hal. Sebagaimana Anda mengetahui dan menyadari nikmat kesehatan dengan sakit yang menimpa badan. mereka tidak terlihat oleh mata kebanyakan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah dari api. sebetulnya jin mempunyai enam pertemuan dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti disebutkan Al-Alusy.. Di samping itu. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. semua tempat di bumi yang kita diami itu diisi pula oleh jin. maka kita tidak diperkenankannya untuk beristinja dengan tulang-belulang. Karena tulang-belulang menjadi makanan jin.

yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan begitulah seperti dikatakan Ibn Abbas r.akhirzaman. jika mereka memakan makanan seperti yang kita makan. dan setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu.info/ . Atau. Allah menciptakan mata kita dengan suatu cara atau metode yang hanya diketahui oleh Allah dan membuat kita tidak melihat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. (Qala) Rabbi ighfir li wa hab-li mulkan la yanbaghi li-ahadin min ba'di innaka anta al-Wahhab. karena Allah telah menciptakan hijab-penghalang dari kegaiban (barang gaib) yang diletakkan di antara kita dan mereka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui jawaban yang paling benar. berarti mereka juga mempunyai fisik kasar seperti kita. http://www. Saba' 34:12). Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi mereka dari pandangan kita. sesungguhnya mereka memanfaatkan makanan-makanan materil itu dengan elemenelemen (unsur-unsur) yang cocok dengan kehalusan mereka.s. "Wahai Tuhanku. Untuk menanggapi pendapat tersebut." Dan di antara bukti ijabah doanya ialah seperti yang difirmankan-Nya. Hal. Shad 38:36-39). Dan Kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. sebagaimana dilukiskan oleh ayat tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman. Inilah anugerah Kami. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami. Ia menurut saja disuruh ke mana pun sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman a. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.a. Padahal. Atau. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala (QS. Dan. (Dia berkata). Dan Allah Subhanahu wa Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mungkin ada yang berkata. ampunilah dosaku dan berikanlah padaku kerajaan – kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelah aku. Jadi.s. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Doa itu disebutkan dalam Alquran Surah Shad: 35. Angin tersebut begitu taat dan patuh kepada Nabi Sulaiman a. atau tahanlah (untuk dirimu) dengan tiada pertanggungjawaban (QS. | 122 Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka untuk melakukan hal seperti itu. yaitu seorang nabi agung yang sekaligus menjadi raja dunia di masanya. telah disebutkan bahwa jin itu mempunyai fisik yang halus (lembut). mungkin juga sebutan bagi mereka sebagai makhluk halus itu merupakan pendapat baru dari manusia yang tidak dapat melihat mereka. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula). sebetulnya. halangan apakah yang membuat/menjadikan mereka tidak berfisik kasar. Dilukiskan juga pada ayat lain bahwa angin itu bersama-sama Nabi Sulaiman. Dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. maka berikanlah (untuk orang lain). Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Kekuasaan Nabi Sulaiman Terhadap Jin Nabi Sulaiman pernah berdoa dan ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. An-Nabighah (Adz-Dhibyani) berkata. Dan (Kami tundukkan pula kepadanya)setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam (QS. | 123 Dalam menafsirkan ayat tersebut. Hal. tempat kediaman sementara (hotel) Khurasan. sebagaimana diisyaratkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu terbagi dua bagian. 'Bangunlah (bangkitlah) kamu di daratan. Maka Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Tempat tinggal tersebut dibangun oleh jin dari bahan-bahan bangunan.s. Dan hindarkanlah darinya kekufuran nikmat. Yang dimaksud dengan setan-setan di dalam ayat tersebut ialah jin. tiang-tiang (‘umud). Berkenaan dengan itu." Imam Ahmad mengeluarkan riwayat dalam kitab Al-Zuhd. lalu beliau tidur siang (qailulah) di Ishthakhar.'" Berkenaan dengan itu. Sedang perjalanan antara kedua tempat tersebut ditempuh selama sebulan oleh yang bepergian cepat. dari Al-Hasan." Al-Suddy mengatakan. kelompok Jin yang taat. Kelompok pertama yang taat itu bertugas untuk membangun berbagai bangunan.s.info/ . Mengenai tafsiran ayat tersebut dia mengatakan. Shad 38:36-37).akhirzaman. Ingatlah Sulaiman ketika Tuhannya berkata." Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai tempat tinggal di Tadmur. "Nabi Sulaiman a. "Nabi Sulaiman pergi dari Damaskus menuju Ishthakhar lalu tidur siang di situ. Demikian pula ketika dia bepergian setelah awal tergelincir sampai matahari terbenam sejauh perjalanan sebulan. Kemudian dia berangkat di sore hari dari Ishthakhar lalu bermalam di Kabil. Sedang bagian kedua adalah kelompok jin yang membangkang. lalu istirahat dan tidur lagi di Qal`ah. jika dilakukan manusia biasa. "Angin itu berhembus membawa Nabi Sulaiman ketika pergi pada pagi hari sampai matahari tergelincir/miring (tengah hari) sejauh perjalanan sebulan. Kemudian dari Ishthakhar sore harinya pergi lagi. Satu bagian. Qatadah berkata." Menurut Imam Al-Qurthubi. Dia dibebani bermacam-macam pekerjaan berat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. batu pualam putih dan blonde merah kekuning-kuningan. Sedang perjalanan antara kedua kota tersebut sejauh perjalanan sebulan bagi yang berjalan/bepergian dengan cepat. pergi di pagi hari dari Bait Muqaddas (Palestina). Al-Hasan pernah mengatakan. Dan tentara jinnya telah Aku izinkan untuk membangun Tadmur (Palmyra) dengan bahan-bahan lempengan tembaga dan tiang-tiang. dalam sehari sejauh perjalanan yang biasa ditempuh selama dua bulan. "Angin tersebut berhembus membawa Nabi Sulaiman a. Palmyra (sebuah kota di Syria dahulu). Dan Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk membelenggunya. seperti lempengan logam. Para jin itu membuat untuk http://www.

patung ular tersebut dibuat untuk menghindari kejahatan ular khususnya di negeri Baghdad. memang menurut Adh-Dhahhak.akhirzaman. akan naik. supaya dilihat oleh orangorang yang melakukan ibadah. para nabi. Bukankah manusia di zaman modern juga telah mampu membuat yang lebih aneh dan lebih banyak daripada itu? Al-Alusy juga mengatakan ada yang berpendapat bahwa tamatsil itu adalah tempat dibacakan thalsamat (mantra-mantra). atau untuk nyamuk. Kemudian patungpatung tersebut disimpan di mesjid-mesjid. Menurut Syaikh Zamakhsyari. riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Nabi Sulaiman membuatkan atau menyiapkan dua patung singa di bawah kursinya dan dua ekor burung nasar di atasnya. Menurut Ibn Athiyyah artinya ialah qashr (istana). Kami sering menyaksikan orang Baghdad digigit ular.info/ . kuningan. Menurut keyakinan mereka ketika itu. Padahal jarang sekali orang-orang di luar Baghdad yang selamat jika digigit ular. Hal. dan orang -orang saleh yang dibuatkan patungnya.s. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih (QS. Sedang menurut Abu Ubaidah.s. Namun kami pernah menyaksikan di antara penduduk Baghdad ada yang mati karena disengat ular. dan lain-lainnya. hal itu diperkenankan dalam syariat mereka. alat tersebut dapat menggerakkan kedua tangan (hastanya) atau sayap-sayap burung nasar. orang-orang saleh. tempat ibadah. kaum Nabi Sulaiman a. ada pula yang merasa sakit tetapi hanya sedikit. Setiap orang yang melewati tempat (patung) tersebut harus membacakan mantra. baik untuk naik ataupun untuk turun atau duduk. nabi-nabi. atau untuk lalat. Pelaksanaan mantra demikian telah masyhur di kalangan para filosof. Saba' 34:13) Hal. Patung-patung tersebut terbuat dari tembaga. dengan melihat patung-patung itu. berupa rumah terbaik di suatu negeri. Ada yang tidak merasa sakit samasekali. dan batu pualam. kaca.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sulaiman apa yang dikehendakinya dari (berupa) gedung-gedung yang tinggi (istana-istana megah). http://www. orangorang beribadah seperti ibadah yang dilakukan oleh malaikat. sehingga jika Nabi Sulaiman a. Dengan demikian. dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Di Baghdad terkenal sebuah pintu yang disebut pintu gerbang Thalsam. patung-patung. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). maka kedua singa itu melentangkan kedua hasta (tangan)-nya untuk dijadikan tangga. | 124 Penjelasan Beberapa Kata Al-Maharib merupakan jamak dari mihrdb. dan apabila sedang duduk maka kedua burung tersebut mengipasinya dengan kedua sayapnya. maka hal tersebut tentunya bukan sesuatu yang aneh. tamatsil (patung-patung) tersebut berupa gambar patung para malaikat. Diharapkan. Pada pintu tersebut dibuatkan sebuah patung ular. Dan. Ada patung tempat dibacakan mantra untuk buaya. Hal itu dapat terjadi dengan meng gunakan alat-alat yang dapat digerakkan. Menurut Al-Alusy.

jin itu khususnya yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman a. Belenggu yang cocok untuk mereka adalah belenggu immateril yakni. mereka akan terbelenggu dan terhalang untuk mengganggu manusia. baik sebagai kuli bangunan maupun sebagai penyelam. bahwa piring tempat makanan tersebut dapat mengenyangkan seribu orang. Dengan harapan.s. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata jufnah (jifnah). ada juga di antara mereka yang ditundukkan untuk tugas menyelam. menurut prasangka kami. mengingat mereka itu makhluk halus. Nabi Sulaiman dikenal pada masanya sebagai raja dunia yang sangat luar biasa.info/ .s. itu digambarkan sebagai rasiyat .s. "Tetapi kami tidak berkeyakinan bahwa patung ular tersebut mempunyai pengaruh terhadap sengatan dan gigitan ular.akhirzaman. Sedang kelompok kedua adalah mereka yang menentang dan tidak taat kepada perintah Nabi Sulaiman. Qudur adalah jamak dari qidr "ketel" tempat memasak. Mereka ditugasi menyelam guna mengeluarkan batu-batu mulia. Bagian pertama adalah kelompok jin yang tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman a. jufnah/jifnah itu lebih besar daripada al-qash`ah. Nabi Sulaiman membelenggu mereka. Ketel (qidr) Nabi Sulaiman a. ular di negeri itu termasuk jenis ular yang tidak berbahaya. Perhatikan ayat Alquran yang telah disebutkan. Piring tempat makanan yang disebut jifan yang dimiliki Nabi Sulaiman a.menetap di tungku . Ada yang berpendapat bahwa-Nabi Sulaiman a. Dengan izin dan pertolongan Allah. menurut satu pendapat. Qash'ah adalah tempat makanan yang besarnya dapat mengenyangkan sepuluh orang. Di samping ada jin yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Sulaiman a. mangkok. Adapun makna jifan adalah tempat makanan (piring. Tentu saja belenggu yang dipakai merantai atau membelenggu jin itu tidak seperti belenggu manusia. Tempat makanan yang disebut terakhir ini hanya cukup untuk dipakai seorang.s. | 125 sepertinya). Dan yang lebih kecil daripada qash'ah ialah shahfah. dan yang Hal. Al jawab bentuk jamak dari jabiyah yang berarti kolam besar.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Selanjutnya Al-Alusi berkata. Sedangkan kaum jin yang sombong dan menentang Nabi Sulaiman digabungkan dalam belenggu. untuk tugas membuat bangunan. bahkan diumpamakan seperti Jawab. yakni ratna mutu manikam alias permata dan sejenisnya dari lautan. adalah orang pertama yang mengeluarkan mutiara dari lautan. Bandingkan dengan piringnya. Hal. Sedang shafhah adalah lembaran kertas..karena besarnya. Shahfah adalah piring tempat makanan. Jadi. Menurut para etimolog (ahli bahasa). baik dalam ukuran kecil ataupun besar. Bahkan ada yang menyebutkan.s. itu begitu besar. terbagi atas dua bagian. suatu belenggu http://www.s. Sebab boleh jadi. pinggan.

Kewafatan beliau diketahui dengan kejadian yang menakjubkan tersebut. tahulah jin itu.s. telah wafat dalam waktu yang lama.s. seraya bersandar pada tongkatnya. maupun di luar itu. diketahuilah bahwa beliau a. Beliau wafat dalam keadaan beribadah. bahwa Nabi Sulaiman a. masih hidup.s. Tetapi para jin itu tidak mampu memperhatikan dan mendekatinya ketika Nabi Sulairnan melakukan shalat karena takut terbakar. dia melewatinya lagi. Maka tatkala dia telah tersungkur. Allah mengambil ruhnya ketika beliau a. telah meninggal. dan ternyata tidak terdengar suaranya. Hal ini demi kemaslahatan kita dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-Nya. Melihat Jin dalam Bentuk yang Bermacam-macam Telah dijelaskan sebelum ini. ternyata beliau a. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mahabijaksana berkehendak Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar khusus yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian. Tongkatnya pun telah dimakan oleh rayap. bahwa Nabi Sulaiman a.s. Dengan belenggu tersebut.s. karena semakin penasaran. Ketika ajalnya telah tiba.info/ . bahwa manusia pada umumnya tidak dapat melihat jin dalam wujudnya yang hakiki. Pada umumnya. telah wafat. Nabi Sulaiman a. mereka tidak dapat beraksi dengan leluasa. manusia sejak dahulu sampai sekarang beranggapan bahwa jin itu mengetahui yang gaib.s. dan ternyata dia tidak mendengar suara Nabi Sulaiman. Hal. Maksud siksaan yang menghinakan (al-dzab al-muhin) di situ ialah bahwa para jin itu telah tunduk kepada Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat sebelum kematiannya. tentulah mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan itu (QS. Sebagai anak buah. tidak ada yang menunjuhkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Dan memang. | 126 untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sebetulnya kaum jin itu tidak mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.s. baik ketika beliau sedang melakukan shalat.s. Setelah tongkat itu rusak karena dimakan rayap. sehingga terkesan bahwa beliau a. Saba' 34:14).akhirzaman. Sementara itu. maka beliau yang telah wafat akhirnya terjatuh ke bumi.s. Diketahui pula. wafat sambil bersandar ke tongkatnya.. mempunyai kebiasaan untuk beriktikaf di 'Mesjid Bait Muqaddas dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman. bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib. jin pun biasa mengelilingi Nabi Sulaiman di sekitarnya. Dan. sedang melakukan shalat sambil berdiri. tidak akan ada yang dapat http://www. Berkenaan dengan peristiwa kematian Nabi Sulaiman a. yakni sedang beriktikaf di Mesjid Bait Muqaddas (Palestina). Dan jelaslah bagi jin dan manusia. Situasi demikian membuatnya berani untuk memperhatikan Nabi Sulaiman a. ada seorang jin yang melewatinya. Lalu.

. pernah melihat jin seperti sekumpulan orang dari Sudan ." Lalu dia masuk rumah.Hisyam bin `Urwah dari Abu Said disebutkan..tidak mengetahui siapakah yang paling cepat matinya. Ketika kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk berperang di Khandaq. | 127 Adapun melihat jin dalam bentuk-bentuk yang lain.pada kitab Shahih-nya dari hadits Abu As-Sa'ib maula pembantu .akhirzaman. Abdullah Ibn Mas'ud r.s. para nabi dan rasul mampu bertemu dengan wujud jin yang sebenarnya. "Bawalah senjata/pedangmu.kata Abu Said . Lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah. ternyata ada seekor ular besar yang terbaring di atas kasur. dia mengatakan. Hal. selain bentuk yang sebenarnya. Mereka juga mampu melihat jin sesuai dengan fitrahnya yang asli (sangat menakutkan?). Beliau a. atau kadangkadang mereka terlihat seperti burung nasar. Ternyata begitu dia sampai. Kita telah mengemukakan beberapa hadits yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah melihat jin di antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud r. "Tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah.s.hitam-hitam? . Ular atau pemuda tersebut. http://www. Di antara jin yang hadir itu ada jin yang dalam suatu majelis yang dihadiri Nabi Sulaiman. maka telah banyak disaksikan dan dialami oleh beberapa orang selain para nabi dan rasul a. Dia bermaksud menghunuskan tombaknya untuk menusuk istrinya karena merasa cemburu. Dan sesungguhnya aku sangat kuat dan sangat terpercaya untuk itu. Ketika suatu hari dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.a. sebelum mereka datang menyerah (masuk Islam) padaku?" Dalam hadits yang 'diriwayatkan Imam Muslim . "Ada seorang pemuda di antara kami yang baru menikah. "Aku sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis itu ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari maqom (majelis)-mu. yang meminta istana Ratu Balqis dipindahkan ke negerinya. Majelis Nabi Sulaiman dihadiri oleh para tokoh mulia dari kalangan jin dan manusia." Jawaban tersebut merupakan tanggapan terhadap tawaran Nabi Sulaiman a.a." (hlm. istrinya tengah berdiri di antara dua pintu. serta hamba-hamba Allah yang saleh.s. berkata.atau orang India (Hind). Kaum jin itu menghadiri majelis Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti manusia laki-laki (rijal) sehingga dapat terlihat oleh manusia.s.info/ . 140). Kemudian dia keluar dari kamar tidurnya lalu dia tusukkan tombaknya di tengah rumah. Lalu istrinya berkata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar melihat wujud jin yang sebenarnya kecuali para nabi dan rasul a. salah seorang sahabat akrab Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang selalu taat kepadanya. Hal. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpesan. Maka dia pun bermaksud menghunuskan (menusukkan) tombaknya ke ular tersebut sampai menembus tubuhnya. pemuda tersebut memohon izin kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk pulang kepada keluarganya pada setiap tengah hari." Maka dia pun mengambil pedangnya lalu pulang. Kami . sehingga ular tersebut pun mengamuk dan melawannya. Dengan kelengkapan rohani yang sempurna. Aku takut engkau diserang Bani Quraizhah.rahimahullah ta ‘ala . "Siapa di antara kamu sekalian yang dapat mendatangkan singgasananya kepadaku.

" Ketika bangun di pagi hari. mereka tidak boleh mencuri. maka demikian pula jin. Dia mencela temanku yang membenarkan dan memperhatikan jin wanita tersebut. Dia berkata. lalu dia segera membeli beberapa budak sahaya. aku menyuruh salah seorang pengikut jin wanita itu untuk membawakan jadwal tersebut. juga pernah membunuh ular yang diketahuinya telah memasuki kamar tidurnya. Kemudian http://www.akhirzaman. demikian pula kepada anaknya. Pada suatu hari. Dia tampak mengenakan pakaian tertutup dan memakal kerudung putih. Temanku tersebut mempunyai sahabat yang bertugas sebagai penilik (pemeriksa) Al-Azhar. tetapi di depan kantornya itu ada penjaga (haris). dan dia tidak masuk ke rumahmu kecuali untuk mendengarkan zikir (bacaan Alquran).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Siti Aisyah r. dan itu terjadi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dia meminta kepada temanku untuk memanggilkan temannya yang menjadi pemeriksa Al-Azhar itu. Lalu dia datang dan dapat melihat jin wanita tersebut dengan mengenakan pakaian putih yang menutupi auratnya. kemudian dimerdekakannya. Dia membebani anjing itu untuk menjaga rumah tersebut. Sedang daftar panitia ujian. Mengapa Anda tidak membawakan jadwal pelajaran milik guru besar itu?" Dia berkata pada pimpinannya. "Yang diminta oleh kami bukan daftar panitia ujian ini. Ketika seorang guru besar (syaikh) lupa membawa jadwal pelajaran di kantornya. yang termasuk orang-orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam" Dia menjawab." Lalu aku bertanya kepada pengikut jin wanita itu.a. nun. atau ymn) berkata. Hal. Dia meminta kepada temanku untuk tidak menyakiti anjing itu. Siti Aisyah tampak ketakutan. dia temukan di tempat sampah beserta barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Lalu temanku menyuruh seseorang untuk memanggilnya. | 128 'Alaihi wa Sallam" Dikatakan kepadanya. "Dia tidak masuk (datang) kepadamu kecuali kamu dalam keadaan mengenakan penutup kepala (menutup aurat). mim. ya'. "Mengapa engkau mencela aku di depan temanmu?" Pemeriksa itu kemudian meminta maaf kepada jin wanita tersebut. Lalu dia pergi dan dengan cepat dia telah kembali lagi." Lalu Yamun (dalam tulisan Arabnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah temanku itu. Hal itu terjadi di siang bolong tepatnya di taman depan rumahnya. bahwa aku telah sampai di kantor Al-Mahdi. Setelah peristiwa tersebut. ketika itu dia sedang membaca Alquran. Sahabatku bertanya kepadanya. seraya membawa daftar nama panitia ujian semester dua." Pada kunjungan lainnya. banyak kejadian dan masalah yang terjadi antara jin itu dengan temanku. dan menurutnya dia tidak sepantasnya mendobrak pintu untuk memasuki kantor itu lalu mencuri jadwal pelajarannya. "Sebagaimana manusia pun tidak boleh mencuri sesuatu barang. "Aku membawanya sebagai bukti. jin wanita menampakkan diri sebagai seorang wanita biasa. Dia bermimpi dalam tidurnya ada yang berkata kepadanya.info/ . Aku pernah berkenalan dengan seorang jin wanita yang mempunyai banyak pengikut. "Engkau telah membunuh seorang mtikmin dari kaum jin. bahwa dia telah sampai di depan kantor sang guru besar. Tetapi dia tidak membawa jadwal pelajaran yang harus dibawanya. Syaikh Mahdi. Yamun berkata kepada temanku bahwa sebetulnya anjing yang suka berkeliling di rumahnya itu adalah di antara pengikutnya. "Jika dia mukmin tentu tidak akan masuk ke kamar istri Rasulullah Shallallahu Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dia berharap jin wanita itu tidak mengganggunya. "Apakah engkau juga di-taklif – dibebani . Dia mengucapkan selamat kepada syaikh. Dulu. Ternyata mereka sedang dirundung kesedihan. Syaikh berkata. Mereka mengkhawatirkan. "Kami pernah hadir di Al-Azhar bersama sejumlah syaikh-syaikh. aku pernah bertanya kepada seorang teman dari kalangan guru besar mengenai suatu permasalahan. "Apakah engkau ingat hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. lalu jin yang sedang berada di jasad wanita itu menjawab salam tersebut dengan lidah wanita tersebut. temanku menemukan banyak kesulitan karena jin-jin pengikut jin wanita itu. maka ada kemungkinan pemuda yang telah menikahinya itu akan menalaknya. aku mempunyai hak yang harus engkau lakukan. "Ya. beliau mendatangi sang putri yang sedang kesurupan itu. mereka menjawab bahwa salah seorang putri mereka terkena usapan . beliau adalah guru besar kami. Tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh membalas gangguan orang lain terhadap kita. "Bagaimana bisa begitu?" Jin itu berkata kepada syaikh.' Jin itu menjawab. | 129 kesulitannya setelah karyawan dari bangsa jin itu dikeluarkan. "Selamat kepada saudaraku dalam menuntut ilmu. aku ingat hadits itu dan hafal.info/ . "Sungguh. "Apakah engkau paham betul maksudnya?" Dia menjawab. lalu dia menyebutkan nama-nama mereka. Mengusap Tanpa Memperlihatkan Diri Pada dua dasawarsa . ilmu mempunyai hak atasmu untuk diamalkan. "Semua itu pernah terjadi.dua puluh tahunan ." Lalu dia ditanya. pergi menuju provinsi bagian timur untuk mengunjungi sebagian kerabatnya di sana. seraya berkata. Padahal putri tersebut telah dinikahi oleh seorang pemuda dari kampung. Setelah itu." Lalu Syaikh Azhar itu bertanya lagi. di antara syaikh-syaikh Al-Azhar. jika keadaan seperti itu berlangsung terus. seorang Muslim dilarang mengganggu saudaranya. Dan engkau adalah saudaraku dalam menuntut ilmu. "Maksud hadits tersebut. Dia biasa bercakap-cakap dengan lidah sang putri tetapi suaranya seperti suara seorang laki-laki.untuk mengamalkan hadits ini secara sempurna seperti manusia? " Jin itu menjawab. "Apakah aku mengganggu seseorang? Karena kamu telah bergabung http://www. Dan setelah itu ia menghilang seperti yang dimakan (ditelan) bumi. Disertai mereka. Hal. Lalu ia mengeluarkan karyawan dari bangsa jin itu. Apakah engkau masih ingat teks pertanyaanku dan jawabannya? " Lalu jin itu menyebutkan soal tersebut lengkap dengan jawabannya." Syaikh Azhar itu bertanya. guru besar.akhirzaman." Syaikh Azhar bertanya. Syaikh mengucapkan salam. Maka jin wanita itu berjanji tidak akan mengganggunya." Syaikh menjawab. Lalu syaikh itu meminta izin untuk mendekatinya dan mereka mengizinkannya.gangguan seorang jin yang hampir tidak pernah mau meninggalkannya. ketika itu.pertama di abad ini (kira-kira 1920-an) ada seorang syaikh. Tatkala dia tanyakan sebab kesedihan mereka. La dharara wa la dhirara. sehingga selesailah segala Hal. mereka adalah guru-guruku. Demikian pula. Oleh karena itu.

| 130 miliki. Bahkan percumbuan dengan setiap wanita yang belum menjadi miliknya adalah haram. kunjungan atau ziarah itu hanya satu kali dalam setahun. Dan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (menyatu) dengan putri ini. engkau harus mengikuti norma-norma syariat Islam yang mulia. Sempurnakanlah cintamu padanya. seperti yang telah terjadi kini. "Berkunjung tidak dilarang. Syarat lainnya. yakni mahasiswa yang tunanetra. kepala perpustakaan berkewajiban untuk menghadirkan buku-buku yang telah ditentukan. menyepakati suatu perjanjian untuk saling menghormati hak masingmasing." Demikian kata Syaikh Azhar itu. dan jika tidak. Buku-buku atau kitab-kitab tersebut menjadi rujukan para penguji untuk membuat soal-soal yang akan ditanyakan kepada para peserta ujian lisan. sebagai bagian dari bahan ujian. Jin itu berkata. maka kamu lebih berdosa daripada orang-orang awam yang tidak mempunyai ilmu sebanyak yang engkau Hal. Pengamatan saya membuktikan. "Kecintaanmu padanya merupakan jalinan percumbuan. bahwa kepala perpustakaan tidak dapat hadir sebanyak tiga kali berturut-turut.info/ . Kemudian jin itu mengucapkan selamat tinggal sambil mengucapkan salam. Dan karena hal itu. "Bagaimana mungkin aku meninggalkannya padahal aku mencintainya?" Syaikh Azhar berkata. "Semoga Allah memberimu petunjuk." kata Syaikh Azhar yang menjadi keluarga korban tersebut. Silakanlah Anda melamar salah seorang di antara wanita-wanita jin dan nikahilah ia. suaminya akan menceraikannya sebab dengan kondisi seperti ini putri tersebut tidak. Mereka berdua. mengapa aku tidak boleh mengunjunginya?" Syaikh Azhar itu berkata. Sementara.akhirzaman. Padahal jalinan percumbuan seperti itu dengan wanita asing adalah haram. http://www. akhirnya. bagaimana bisa terjadi engkau mencintai wanita dari kalangan manusia padahal engkau mempunyai wanita dari bangsamu. Sesosok Jin dengan Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Saya pernah menjadi ketua panitia ujian (untuk mendapatkan syahadah (ijazah) tsanawiyyah (menengah) pada salah satu pesantren di Al-Azhar pada tahun 1946: Telah menjadi kebiasaan ketika itu bahwa untuk orang-orang tunanetra diadakan ujian lisan." Kemudian dengan terpaksa dia harus berkata. Dia digantikan oleh karyawan perpustakaan. bahwa sang putri diharuskan selalu memakai pakaian putih yang panjang (tertutup). sebagaimana engkau telah menunjuki aku. Dengan syarat. maka dia mendapatkan musibah besar dan bahaya (mudharat) darimu.dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Tetapi. Untuk keberkahan perjanjian itu. Pada saat yang sama. kamu harus meninggalkannya. Dan harus dilakukan secara halus tanpa membahayakannya. orang-orang yang bukan tunanetra mengikuti ujian tulis. lalu pergi. Semoga engkau termasuk yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik di antara nasihat itu. Syaikh Azhar membacakan surah AlFatihah. dan perjanjian lainnya. Hal. Engkau pun tidak boleh menimbulkan kesedihan bagi orangorang di sekitarnya. Dengan demikian.

Dan ketika tiba waktunya untuk pelaksanaan ujian tahap kedua. Saya betul-betul dihantui perasaan bingung. http://www. Hal. Anakku berteniak keras sekali. sebagai berikut: Dia berkata. aku. semoga Allah menentukan yang terbaik setelah kejadian ini. serta takut jangan-jangan keadaan seperti itu berlanjut dengan keadaan yang lebih parah lagi. dan tidak tenang. Air susu kambing (ma'iz) itu tidak banyak mengandung lemak.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Untuk mengetahui keadaan kepala perpustakaan itu. Di antara mereka itu ada yang suka menikah dengan orang-orang Mesir. Permintaannya itu sangat sulit untuk dibuktikan sebab minyak samin macam itu tergolong langka. Aku pun memberinya penghargaan yang banyak untuk segera menemukan minyak samin tersebut. Menurutnya. Sebagai orang Mesir dan lingkungan Azhar. Dan. Kemudian terjadilah perbincangan antara aku dengannya. anaknya tiba-tiba suka diam saja dan tampak ketakutan. Kemudian. untuk mendapatkan ijazah harus ditempuh lewat ujian tahap kedua. Dia pegang telapak tangan anakku dan merapatkannya (menutupkannya) seraya membaca doa atau ayat-ayat Alquran cukup lama. Segera saja aku berkunjung kepadanya. sebagai ketua panitia ujian. datanglah syaikh dari Sudan itu. alhamdulilldh anaknya telah disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ujian tersebut sebetulnya merupakan ujian tahap pertama. Saya berpesan kepadanya. Maka aku pun berusaha untuk mendapatkannya. "Uruslah anakmu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. merasa sangat sedih penuh kebingungan. Terlihat pada mereka ada sebagian mushhaf yang ada hamisy (catatan)-nya. Pekerjaannya sehari-hari adalah pulang-pergi mengukur Hal. aku diberitahu kedatangannya. rupanya Allah menghendaki saya untuk menjadi ketua panitia lagi. dengan harapan dia dapat mengunjungi anakku dan mengobatinya. Dia termasuk mahasiswa yang baik dan sesuai dengan harapan orang tuanya. Lalu aku tanyakan tentang keadaan anaknya. Dia meminta aku membawa seperempat kilo minyak samin dan lemak kambing. | 131 tempat (apartemen) yang kami diami dengan hastanya. Dan di antara kehiasaan orang Sudan yang menikahi orang Mesir adalah mengunjungi keluarga mertuanya tiap tahun. Aku mencoba meminta dan seseorang yang merniliki kandang kambing untuk mendapatkan jenis samin yang sedang dicari itu. Melihat kenyataan demikian. Ketika itu. Dalam hamisy itu terdapat beberapa hikmah dan beberapa ayat Alquran Al-Karim untuk menyeJm buhkan berbagai penyakit. suatu ketika. khususnya penyakit jiwa (amradh ruhiyyah). Maka aku berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan kepala perpustakaan itu dan anaknya. Ketika itu saya berjumpa dengan kepala perpustakaan itu dengan wajah ceria berseri-seri penuh kegembiraan. aku berharap ada orang Sudan yang menikahi orang Mesir. Dia memberitahukan bahwa kepala perpustakaan itu mempunyai seorang anak yang sedang kuliah di Fakultas Hukum. Alhamdulillah.akhirzaman. "Ada sebagian orang-orang Sudan yang suka mengobati penyakit jiwa dengan jampijampi (ruqyah) dan Alquran Al-Karim. setelah dua hari dia berhasil menemukannya. saya memanggil karyawan perpustakaan tersebut. kami akan meminta petunjuk untuk mengobati anakku. Ketika dia tiba di Mesir. bimbang.

barulah gangguan itu selesai. dalam majalah Ar-Ruh terdapat makalah berjudul "Arwah Mengusir Kami dan Rumah Kami". mereka menemukan kertas pada cerek air teh. maka terjadilah kebakaran di tempat lain rumah itu. Lalu mereka membuka kamar tersebut dan mereka memadamkan apinya. mereka diminta untuk melakukan puasa selama tujuh hari." Kadang-Kadang Jin Menimbulkan Huru-Hara Pada edisi Desember 1958. kini dia berbicara lagi. Kami menemukan pada telapak tangannya itu abu hitam yang telah terbakar. Tertulis http://www. Tetapi setelah mereka keluar. Peringatan yang berbau ancaman itu berulang kali terjadi dengan kertas-kertas lainnya. setelah ada kejadjan tragis yang menimpa dininya dan keluarganya. Hal. Dalam makalah itu disebutkan. Dia menuangkan sedikit minyak samin kambing itu ke hidung anakku. Ketika mereka tidak keluar rumah saja. | 132 Setelah lama anakku tidak membuka mulutnya. jika mereka tidak. Setelah mereka sampai di situ. Dia memberitahukan kami. Mereka lepaskan kertas tersebut dari air teh lalu mereka baca. Pada suatu hari. Ternyata mereka pun masih menemukan minyak tanah tersebut pada minumannya. Lalu dia melakukan suatu pengobatan atau terapi dengan metoden ya sendiri. "Tinggalkanlah rumah semuanya. umumnya mereka itu sangat hatihati.info/ . bahwa pemilik rumah tersebut tidak mempercayai selain yang materil (berujud benda). Setelah mereka mendiami rumah baru. Kemudian dia disuruh tidur oleh syaikh dan Sudan itu dengan telenang. dikejutkan dengan adanya minyak tanah (zayt bitrul atau ceyrocyn?) dan jerami yang mencampuri makanan dan minuman mereka. Tetapi. bahwa jin Ifrit yang telah mengganggu anakku itu telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. setelah itu dia kembali normal lagi. Sampai mereka pun mencoba untuk membuat air teh dengan menggunakan tenaga listrik. Peristiwa itu terus-menerus berlanjut. Dia tidak mempercayai yang di balik alam materi. Dia mengatakan bahwa kepala dan kedua telinganya terasa sakit sekali. mereka menemukan secarik kertas di atas minuman tehnya. Selang beberapa saat mereka mendapatkan awan yang berhembus dari kamar yang terkunci dan kosong.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Syaikh dan Sudan itu menyuruh anakku untuk membuka telapak tangannya dan membentangkannya. Alhamdulillah. hingga anakku bersin dan hilanglah rasa sakitnya. Pada kertas itu tertulis. keluar dari rumah. pemilik rumah itu pada suatu sore hari di bulan Agustus 1958. datanglah ancaman paling kejam. maka rumah tersebut akan dibakar. Ketika mereka mengunjungi penduduk yang pernah mengalami kejadian itu. dia terpaksa harus mempercayai apa yang tidak tampak (immatenil). Dan pada hari keenamnya. Ringkas cerita. Pada gilirannya. Padahal. mereka tahu bahwa sebagian penduduk di kota itu pernah mengalami kejadian seperti yang menimpa mereka. Hal. yang tidak didiami oleh seorang pun.akhirzaman. mereka ditunjukkan kepada seseorang yang mampu menghilangkan gangguan atau pengacauan tersebut dari rumah mereka.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut. kami beriman kepadanya. (QS.info/ . Para jin yang saleh. baik terhadap manusia maupun terhadap sesama jin sendiri. edisi 26 April 1970. Hal ini sejalan dengan isyarat Alquran yang menyatakan. direktur salah satu toko meminta salah seorang paderi (pendeta) untuk mendatangi tokonya dan melakukan sembahyang disertai pencucuran air suci di sekitar (segenap penjuru) tokonya. tentu saja mereka baik-baik dan tidak mengganggu yang lain. Katakanlah (hai Muhammad). Barangsiapa beriman kepada Tuhannya. jin itu ada dua macam. seperti yang mereka laporkan dan alami. pada kolom pertama halaman kedua. dan lenyaplah gangguan dan huru-hara tersebut. seperti halnya manusia. Dan'di antara kami ada (pula) yang tidak demikian. "Dinginkan (kipasi) rumah itu di pagi hari. Al-Jinn 72:1-2). zahir dan batin. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Alquran).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar padanya." Lalu mereka pun melakukannya. Disebutkan. baik manusia maupun sesama jin sendiri. menulis suatu berita mengenai Kisyam Banjaltara. lalu berkata. bahwa Hal. Dan sesungguhnya kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. | 133 Parman Luwis. Dengan perbuatan religius tersebut. Dalam ayat 13 dari surah Al-Jinn tersebut ditegaskan. Beliau ." (QS.akhirzaman. Kitab tersebut dikarangnya pada tahun 955 H. Jin Meminta Fatwa kepada Syaikh Abd Al Wahhab Sya'rani Syaikh Abd Al Wahhab Sya`rani termasuk imam para ulama. maka dia tidak takut akan pengurangan pahala. Al-Jinn 72:11). Beliau wafat sekitar tahun 973 H. Pendeta atau paderi itu pun memenuhi permintaan pemilik toko tersebut untuk tujuan seperti yang diinginkan. dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. telah diwahyukan kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Beliau mempunyai kitab unik dengan judul Kasyf Al-Hijab wa ArRan An Wajhi As'ilat Al Jan (Membuka Hijab dan Kotoran dari Sisi [Dimensi] Pertanyaan Jin). (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar. ada yang saleh dan ada yang jahat (thalih). Dan sesungguhnya di antara kami. diharapkan dapat mengusir arwah jahat yang sering mengganggu para karyawan yang bekerja di tempat tersebut. lalu kami beriman kepadanya. Ringkasnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Di antara bangsa jin ada yang beriman (mempercayai) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan apa-apa yang diberitahukan atau dikandung oleh Alquran Al-Karim. Sementara surat kabar Akhbar Qahiriyyah. "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang menakjubkan. ada orang-orang yang saleh. Hal. bahwasanya.rahimahullah ta ‘ala http://www. sebagaimana yang diberitakan oleh para karyawan itu. Sedang yang thalih atau jahat di antara mereka suka mengganggu. sekumpulan jin telah mendengarkan (Alquran). Tetapi ternyata arwah itu masih gentayangan juga.

Maka alhamdulillah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengarang kitab tersebut untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh para jin. Semoga Allah memberi manfaat dari kitab tersebut terhadap umat Islam. Jawaban terhadap berbagai pertanyaan para jin itu beliau tulis dalam dua versi. Lalu saya membuka surat (tulisan) tersebut. Sekarang saya akan memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya pada saat itu. Jawaban yang beliau siapkan itu dilakukan pada waktu sahur. Mereka menyangka bahwa ia adalah anjing biasa yang najis.. | 134 kuat setelah mendirikan shalat tahajjud dan membaca Alquran. "Apa (bagaimana) pendapat ulama bangsa manusia dan syaikh-syaikhnya mengenai berbagai persoalan berikut ini . Dia-lah yang mencukupi dan Dia adalah sebaik-baik Pembimbing.berkata. "Berbagai pertanyaan jin itu datang kepadaku secara tertulis pada sehelai kertas yang diletakkan pada seorang jin. Ukuran lembar kertas tersebut besar sekali dan ditulis dengan tulisan Arab. Bahkan merasa menyesal telah mengganggunya.prosa. ketika aku beritahukan yang sebenarnya." http://www. mereka sungguh-sungguh terkejut. Hal.rahimahulldh ta`ala . Berikut sebagian yang ditulis Syaikh Sya'rani ketika memberikan kata pengantar dalam karangannya yang memuat jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum jin. Jawabanku terhadap berbagai pertanyaan kaum jin itu ditulis dalam suatu buku dengan judul Kasyf Al-Hijab wa Ar-Ran 'an Wajhi As'ilati Al-Jann.dan versi mantsur .. berdasarkan prasangkanya itu. Dan setelah menyampaikan surat lalu dia keluar. Amin sampai akhir . 26 Rajab 955 H. Sebetulnya jin membawa surat tersebut ingin masuk lewat pintu aula. Mengapa demikian? Karena ternyata para jin itu mempunyai kecenderungan untuk mengapresiasi karangan puitis daripada prosa.akhirzaman. Antara lain tertulis. Yakni..info/ . Jin yang membawa surat tersebut merupakan seekor anjing kuning yang lembut seperti anjing padang pasir...puitis . Pembawa surat tersebut datang kepadaku lewat lengkungan bangunan aula yang menghadap teluk Al-Hakimi. yang dibawa oleh pembawanya kepada syaikh? Persoalan-persoalan tersebut pernah kami tanyakan kepada syaikh-syaikh kami dari kalangan jin. versi manzhum . Tetapi dia dihalangi oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. diduga Hal. Mereka menyatakan bahwa untuk mendapatkan jawaban yang benar dan memuaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dikemukakan kepada ulama dari kalangan manusia. Kemudian mereka menyebutkan semua pertanyaan itu sejak awal sampai akhir. Tetapi. Bahkan. Demikian seperti diakuinya. segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada kami sehingga saya dapat menangkap petunjuk saudara-saudara kami dari bangsa jin pada zaman sekarang ini. dengan harapan mendapatkan kekuatan untuk menjawabnya. mereka pun menyucikan setiap tempat yang dilalui jin tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai kepadaku pada malam Selasa. Syaikh Sya'rani .

Syaikh Sya'rani menyebutkan.alwasa'ith .Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ilmu khusus dan istimewa yang tidak sah atau tidak mungkin diketahui atau dijangkau oleh hamba-hamba-Nya (la budda anna al-Haqqa Ta ala yata'tsiru an ibadihi bi-'ilmi akhara). Hal. Sehingga ilmu tersebut sebenarnya diambil dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab. | 135 Pada pertanyaan kesebelas." Jawaban mengenai soal tersebut mencapai dua halaman dari buku tersebut. pengarang buku ini.akhirzaman. "Mereka bertanya kepadaku dengan apakah seorang abdi atau hamba Allah dapat keluar dari `Ulum Al Awham .ahli ma`rifat . dengan mengangkat segala perantara . Itulah jawabanku untuk sementara. "Mereka bertanya kepadaku tentang maqam (kedudukan) ma`rifat – mengenal . Pada bagian akhir.selain aku.info/ . ternyata sarat dengan muatan problematika ilmiah yang cukup dalam dan rumit untuk dijawab. kata mereka. silakan tanyakan kepada para ulama arifin . Dengan cara pemberitahuan dari diri-Nya lewat tangan seorang malak (malaikat) pembawa ilham. Atau hal itu tidak mungkin dicapai oleh seorangpun? Pertanyaan tersebut saya jawab. telah meneliti dan memperhatikan pertanyaanpertanyaan tersebut. Tetapi rupanya Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani dapat menjawabnya. ada seseorang yang dapat sampai ke suatu maqam di mana dia dapat mengenali .me-ma`rifati ." Jawaban mengenai pertanyaan tersebut mencapai tiga halaman. Hanya milik Allah-lah segala puji dan kasih sayang sejak awalnya sampai akhirnya. seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal dirinya. dan demikian pula seorang rasul.berupa pikiran dan akal.kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tuan-tuan jin itu telah mengajukan delapan puluh pertanyaan rumitrumit kepada Syaikh Abdul Wahhab Sya'-rani. Berikut beberapa pertanyaan mereka: Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Saya. "Pikirkanlah oleh tuan-tuan dan pahamilah benar-benar. Ringkasnya. Maqam demikian tidak akan tercapai oleh seorang malak (malaikat) pun. setelah beberapa waktu lagi Allah memberikan ilmu yang lebih tinggi kepadaku. Apakah. bahwa tak seorang pun dapat sah mencapai derajat seperti itu. 31. Tetapi boleh jadi. Saya tidak bermaksud untuk mengemukakan pertanyaanpertanyaan ke sidang pembaca. beliau berpesan kepada mereka. dan jika tuan-tuan merasa belum puas. bagaimanapun tinggi maqam-nya. Di antara pertanyaan mereka yang banyak itu ada juga pertanyaan dengan no. Persoalanpersoalan pelik tersebut telah dijawab oleh Syaikh Abdul Wahhab Sya'rani dalam 131 halaman. jika hamba Allah mengetahui Zat Allah seperti Dia mengetahui dirinya. maka berarti ilmu manusia sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak ada satu orang pun yang mengatakan hal demikian.ilmu yang penuh keraguan kepada ilmu yang tidak disertai keraguan? Saya menjawab. yang dijawab oleh Syaikh Sya'rani. bahwa seorang hamba dapat keluar dari ilmu-ilmu yang sarat dengan keraguan menuju ilmu-ilmu yang meyakinkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkannya ke dalam kalbu (hati hamba-Nya). "Orang yang Meragukan dan Mengingkari Eksistensi Jin http://www. lahir dan batinnya dan seterusnya. yang tampaknya pertanyaanpertanyaan itu melebihi kapasitas kebanyakan orang-orang terpelajar.

semestinya Anda tidak takut dan gentar ketika membaca buku mengenai permasalahan jin. gunung berapi. semestinya. meskipun peristiwa-peristiwa tersebut dapat menghancurkan. Sesuai dengan judulnya. pernah mengarang buku berjudul Ala Athlal Al-Madzhab Al-Maddy. Dan hendaklah dia tidak membohongkan sebagian kandungan Alquran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Anda terlalu sering. mendengarkan berbagai kejadian alam yang sangat tragis.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Banyak orang yang masih mengingkari keberadaan jin. Keberadaan mereka telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surah jin dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga manusia dari kejahatan jin dengan peraturan dan disiplin yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kuat dalam keimanan kepada Allah serta segala peraturan dan disiplin-Nya di alam raya ini. Juga jangan seperti orang-orang yang takut ketika membaca berita mengenai gempa bumi. sebetulnya bahaya yang ditimpakan jin hanyalah kepada sebagian kecil manusia yang lengah dari zikrullah. seorang filosof. kuat jiwa (ruh). bahwa listrik itu membuat seseorang pingsan. Anda tidak perlu takut dan gentar membaca dan mengenai hakikat seperti ini. Hendaklah kita membaca mengenai itu semua untuk menambah wawasan pengetahuan dan tidak merasa takut. jika Alquran telah menetapkan keberadaan jin. Dan. maka mereka termasuk orang-orang yang kafir dan celaka . maka para pemikir dan para ulama pun telah mengakui dan menetapkannya. serta janganlah takut ketika mendengar berbagai peristiwa yang berkaitan dengan ulah jin. Bahkan mereka juga menerbitkan berbagai majalah yang Bering memuat alam ruh. bahkan tiap hari. yakni alam yang bersembunyi di balik alam nyata ini. mengejutkan. seperti gempa bumi dahsyat. Sehingga dia tidak mengingkari hal-hal yang semestinya diketahui. bahkan mati. Kuatkanlah akal dan hatimu. Almarhum Muhammad Farid Wajdi. secara pasti dan mudah (sederhana). Bagaimanapun. Sebab jika mereka membohongkan sebagian kandungan Alquran. Janganlah seperti orang-orang yang membaca tentang tenaga listrik. Padahal.info/ . Di samping ada juga yang meragukan. apakah jin itu ada atau tidak ada. Sebaiknya orang-orang yang meragukan Hal. Jadilah Anda Seorang yang Kuat Hati dan Tidak Takut Setelah Anda mengetahui hakikat-hakikat jin seperti yang telah kami kemukakan. membuat pingsan. dan suka menimbulkan kehancuran dengan tiba-tiba. dalam urusan agama.akhirzaman. dan kedatangannya yang tiba-tiba dan sangat mengejutkan itu. Hal. Muhammaf Farid Wajdi dalam buku tersebut menyerang orangorang yang beraliran materialisme dan mengokohkan keberadaan alam ruhy. | 136 keberadaan jin atau mengingkarinya hendaklah menggunakan akal pikirannya secara sederhana saja. Demikian pula. petir. Sebagaimana Alquran telah menetapkan eksistensi (keberadaan) alam jin ini. maka tidak ada jalan untuk meragukan dalam mempercayai keberadaan mereka itu. maka saya berharap Anda menjadi orang yang kuat akal.na'udzu billah min dzalika. Bukankah Anda terlalu jarang mendengar kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh ulah dan perilaku jin jahat. banjir di berbagai http://www.

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat obat untuk terapi berbagai penyakit.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar negara. maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di samping supaya menjadi pengetahuan bagi manusia. bahwa setan itu termasuk dari kalangan jin. Ketahuilah. (QS. bahkan ulama handal. sehingga turunlah almu’awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). yaitu a`udzu billahi min asy-syaithan (aku berlindung kepada Allah dari godaan setan). Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan. Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam memanfaatkan keduanya dan meninggalkan http://www. "Sesungguhnya aku telah mengetahui suatu kalimat zikir yang jika dibaca oleh seseorang pasti hilanglah kemarahannya.info/ . bahwa apa yang terjadi berupa kejahatan dari kelompok jin. Hal ini didasarkan kepada petunjuk-Nya. Ada pula di antara kaum jin itu yang menjadi dokter dan biasa mengobati. menurut sebagian ulama. Mengenai penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca a'udzu billahi min asy-syaithan ar-rajim. Setelah turun dua surah tersebut. kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf ) kepada kamu dahulu?" Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga. bahwa di balik alam nyata itu ada alam gaib yang tidak terlihat. 2. Sebagaimana di kalangan jin itu ada yang jahat." Dan seperti yang telah dikemukakan. Hal. dan begitu pula peristiwa kebakaran dahsyat. sambaran petir yang mematikan manusia dan menghancurkan berbagai gedung pencakar langit. maka demikian pula untuk menghadapi jin jahat. Membaca dua mu’awwidzat (mu’awwidzatain). di kalangan mereka juga banyak jin Hal. 1. "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu. Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang (QS.meriwayatkan hadits Abu Said. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara manusia dari kejahatan kaum jin. Berkata Ya'qub.akhirzaman. Imam Turmudzi . sebetulnya lebih disebabkan dan ditujukan untuk menjadi peringatan dan pelajaran. | 137 yang baik dan saleh.rahimahullah ta’ala . Penjaga (Perisai) Diri dari Gangguan Jin Ada beberapa hal yang dapat menjadi perisai atau penjaga dari gangguan jin. Isti'adzah. dengan mengatakan. "Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam berlindung dari gangguan jin dan ain al-insan (mata manusia). Allah pun menyiapkan obat penawarnya. Al-A`raf 7:200). Yusuf 12:64). Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa ada dua orang laki-laki yang saling mencela di hadapan Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam sehingga muka salah seorang di antara mereka memerah. meskipun mereka hidup berdampingan. Maka Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam melerainya. dia berkata. gunung berapi di berbagai belahan bumi.

"Siapa yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Itulah setan.rahimahullah ta’ ala.a. Membaca La Ilaha Ila Allah. Dihapuskan darinya seratus dosa. dan dia bohong.. Lalu aku ambil makanan itu sambil berkata.a." 5.. (hlm. 3. 151) "Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku mendengar suara anak-anak dan permainan mereka yang membisingkan (suara gaduh). Dalam sebuah hadits dari Suhail dari Abu Hurairah r. Lalu aku tanyakan hal itu kepada http://www. Aku membaca Alquran dengan keras.." 4. seperti doa dan bacaan-bacaan/wirid lainnya. 'Sungguh saya akan melaporkan sikap kamu kepada Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba aku mendengar suara barang yang jatuh dengan keras. Pasti engkau selalu mendapatkan penjaga dirimu dari Allah dan tidak akan didekati setan sampai shubuh." Pengaruh Alquran dan Zikir (Lainnya) Terhadap Jin Alquran dan zikir.akhirzaman. Zikir tersebut juga dapat menjadi perisai baginya dari godaan dan gangguan setan pada hari itu sampai sorenya . sangat berpengaruh terhadap jin. Membaca surah Al-Baqarah. ' Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu". "Aku pernah keluar dari rumah sebagai utusan kepada Umar .. "Siapa yang membaca La ilaha illallah wandahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir . Abu Masud Al-Anshary mengatakan bahwa Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda. Dalam sebuah hadits sahih. Membaca penutup (akhir) surah Al-Baqarah. Dia mencoba menumpahkan makanan. antara lain disebutkan ada perkataan jin yang menasihatinya agar dia terjaga dari gangguan jin. "Kamu benar. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari Nu'man bin Basyir r. Maka.zakat fitrah.a. sebanyak seratus kali. maka itu mencukupi keselamatan dan keamanannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar selain kedua surah tersebut. "Aku dijadikan sebagai wakil Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam untuk menjaga zakat Ramadhan . sedang istriku ada di belakangku." 6. Diriwayatkan dari Abu Khalid Al-Walibi. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan didekati setan." Nabi Muhammad Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda. dari Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam. sampai akhir hadits. | 138 . Membaca ayat Al-Kursy." Imam Turmudzi menilai hadits tersebut dengan mengaakan hadits ini hasan gharib. ada seseorang – Jin yang datang. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan hanya milik-Nya segala puji.. disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda."' Lalu Abu Hurairah menyebutkan hadits itu selengkapnya.. "Jika kamu akan tidur. Aku singgah di suatu rumah.info/ Hal. maka bacalah ayat kursi. Hal. maka zikir tersebut senilai dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya. Dicatat baginya seratus kebaikan. seraya berkata. sebagaimana dikatakan Abu Hurairah r.

maka setan berkata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar orang-orang di sekitar itu. "Kami diambil (ditarik) oleh setan-setan lalu mereka mempermainkan kami. Lalu dia berkata. " Bagaimana cerita rumah ini?" Dia menjawab. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang naik dari sumur seraya mengucapkan salam kepadaku. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir r. Hal. Ibn Aqil pun mengintip rumah tersebut ketika didiami qari' itu. Dia menyewa rumah tersebut." sampai seterusnya." Tetapi jika dia tidak menyebut Allah (zikrullah) ketika memasuki rumahnya. beliau membaca Bismillah Allahumma inni a'u"dzu bika min al-khubutsi wa al-khaba'itsi. daerah sekitar kota Baghdad. dia menjawab." Aku berkata lagi. "Kami adalah kaum jin Muslim. Dalam hadits Anas r. yang apabila didiami oleh manusia. Lalu kami cekik mereka. Maka setiap prang harus memohon perlindungan Allah .info/ . Rumah ini umumnya tidak didiami kecuali oleh orang-orang jahat (fasik)." Dan jika dia membaca atau menyebut asma Allah ketika masuk rumahnya tetapi tidak membacanya jika makan.ber-isti'adzah ketika memasuki tempat-tempat najis itu. Dia mempunyai satu rumah di Hal.akhirzaman. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. aku melakukan shalat isya' dengan membaca beberapa ayat Alquran. "Pada malam hari aku takut padamu. Tetangga sekitarnya merasa kaget. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan." Lalu sang qari' itu mengatakan. dan dia ber-zikrullah ketika masuk rumahnya dan ketika makan. Ajarilah aku beberapa ayat Alquran." Sedang menurut riwayat Said bin Manshur dalam Sunan-nya. mereka melepaskan kami lalu pergi. Lalu datanglah seorang qari' atau pembaca Alquran." Tempat Jin Seringnya jin berdiam di tempat-tempat najis. maka berkatalah setan kepada kawan-kawannya. Ketika ditanya mengenai kejadian itu. dan ketika bangun di pagi hari ternyata dia selamat. Maka aku jawab salamnya. yakni dengan http://www. menghikayatkan.a. Kami biasa melakukan shalat dan membaca Alquran. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallalahu’Alaihi wa Sallam bersabda.a. Dia bermukim di rumah itu sebentar lalu pindah lagi. Lalu aku bertanya kepadanya. maka saran kepada temantemannya berkata.. Dia tidur. mereka akan mati. Ketika kamu membaca Alquran dengan suara keras. "Ketika aku bermalam di rumah tersebut. bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jika memasuki kakus (tempat membuang hajat) suka membaca zikir Allahumma inni a`udzu bika min al-khubutsi wa al-khaba'itsi "Ya Allah." Maka aku pun mulai mengajarinya. 'Jika seseorang memasuki rumahnya.. tetapi tidak bisa bermalam di sini. | 139 Zhafariyyah. maka sebaiknya engkau datang di siang hari. "Tidak apa-apa atas kamu (kamu tidak akan celaka berada di sini). Mereka berkata." Ibn Aqil. "Kamu tidak dapat bermalam dan tidak mendapat makanan malam. dalam Al-Funun. "Kamu sekalian dapat bermalam dan mendapat makanan malam. "Selanjutnya dia naik dari sumur pada siang hari dan aku mengetahuinya . "Kamu sekalian dapat makanan malam.

Hal itu untuk menjaga asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempat najis. Maksudnya. Di samping membaca zikir seperti itu. zikir tersebut juga pantas untuk dibaca ketika memasuki atau Hal.info/ . Kata ini sebagai lawan dari kata qudrah. zikir tersebut hendaknya dibaca sebelum memasuki kakus dan bukan sesudahnya. akan dijelaskan terlebih dahulu hakikat (definisi) mukjizat. | 140 melewati tempat-tempat kosong dan gelap. maka urusan mukjizat itu ialah sesuatu yang melemahkan (mu’jiz) terhadap kekuasaan makhluk untuk membuat atau membuktikan yang seperti itu. MUKJIZAT FISIK SEBAGAI TANDA KEBENARAN NABI 1. Perbuatan-perbuatan demikian akan mengokohkan jiwa (ruh). An-Nahl 16:128) Tentu saja akan lebih baik dan lebih mantap jika had yang kuat. Mengenai definisi mukjizat tersebut. setiap Muslim juga hendaklah mempunyai hati yang kuat. maka pasti dia akan menemukannya. karena jin biasanya berada di tempat .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tambahan Bisrnillah. yang dikokohkan dengan akidah yang mantap. maka Allah akan menjaganya dari berbagai bahaya dan gangguan. bukit-bukit. Hal. seperti yang dikemukakan oleh ulama ilmu kalam (teolog) ialah sesuatu yang luar biasa disertai penentangan. Sedang mukjizat menurut definisi terminologis. Tetapi sebelum membicarakan cara membuktikan mukjizat nabi yang menunjukkan kebenaran kenabiannya. Karena siapa yang mempunyai pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.-tempat seperti itu. penuh harap atas rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. yaitu membaca Alquran dan lain-lainnya. secara etimologis berasal dari kata 'ajz (lemah). dan lain-lainnya yang seperti itu. Di samping ttu.s. padang sahara. http://www.Hakikat Mukjizat Mukjizat termasuk bagian dari tanda-tanda kebenaran para nabi a. Atas dasar itu. ('kuasa). dan jika ruh telah kuat dan kokoh. mengenai apa yang mesti mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. "Mukjizat ialah sesuatu yang tampak berbeda dengan kebiasaan yang diakui oleh orang yang mengaku sebagai nabi/rasul ketika menentang orang-orang yang mengingkarinya atau menentangnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang suka barbuat kebajikan (QS. lalu disertai zikir. As-Sa'd berkata. akidah yang kokoh. tempat-tempat air. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya. dan tidak ada makhluk yang dapat meniru atau membuat hal yang sama. yakni pengakuan sebagai rasul atau pengemban risalah. Kata mukjizat. Pada sikap demikian sebenarnya terdapat kebaikan yang banyak.

akhirzaman. dan bukan dari yang selain-Nya. Tanda yang berupa perkataan atau perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Maka yang demikian ini adalah mukjizat. bahwa mukjizat mesti berupa barang yang fisikal atau berwujud materi. maka dia mesti menghilangkannya (hIm. Dia sendiri juga tetap melakukan ajaran dakwahnya dan tidak mengabaikan atau terlambat mengamalkannya. | 141 Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia melakukannya dan orang lain tidak mampu melakukannya. serta tak berdaya untuk menandinginya. Selama perbuataan yang dilakukan nabi itu dari Allah untuk memuaskan (menyenangkan) manusia dengan mengakui kenabian orang yang mengaku sebagai nabi." Sementara. dan lain-lain. bahwa orang-orang yang menentang itu tidak mampu menjawab tantangan nabi/rasul tersebut. Syarat-Syarat Mukjizat Tuan 'Adhad AI-Din Abdurrahman Al-Iyjy membatasi keistimewaan-keistimewaan mukjizat itu pada beberapa poin. Juga mesti tidak sejalan dengan apa yang dikenal oleh kebanyakan manusia biasa yang aneh-aneh. Kata-kata. mukjizat itu ialah apa yang digunakan untuk menampakkan kebenaran orang yang mengaku sebagai rasul utusan Hal. Dan perkataan atau perbuatan tersebut mesti hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwa mukjizat merupakan perbuatan (rekayasa) Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang menduduki kedudukannya. misalnya berupa Alquran. Hal. tidak bertentangan (kontradiksi). 2. berupa perkataan atau perbuatan. dan disertai tantangan. http://www. Dengan terlebih dahulu mengemukakan syarat-syarat mukjizat sebagai berikut: Pertama. Kebenaran itu terbukti ketika tidak ada manusia biasa yang mampu membuktikan hal seperti itu. positif atau negatif. Konsekuensi logis dari berbagai definisi tersebut. dan cocok dengan dakwahnya. maka perbuatan tersebut mesti berbeda dengan kebiasaan (luar biasa). menurut shahib (pengarang) Al-Marafiq.info/ . Di situ tidak ada perbuatan Allah sebab jika Allah tidak menciptakan kemampuan (qudrah) itu bukan fi'l-perbuatanNya. Dan siapa yang membuat (menentukan) al-tarku-meninggalkan untuk membuat kemampuan pada manusia-sebagai wujudiyyan (ada/eksis). tongkat. Dia juga tidak boleh mendahului pengamalannya. 156). dan perbuatan-perbuatan baru inovatif yang mereka saksikan. Sebagaimana yang didatangkan atau dibawa oleh salah seorang di antara mereka. Karena upaya untuk membenarkan dari sisiNya tidak akan tercapai dengan apa yang bukan dari sisi-Nya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Dibuktikan. Seorang Nabi diakui kebenarannya selama perbuatan atau perkataan itu benarbenar menjadi bukti penguat baginya. ''Yang menduduki kedudukannya" dimaksudkan untuk mencakup hal-hal seperti pernyataan "Mukjizatku adalah (aku) meletakkan tanganku pada kepalaku. sedang kalian tidak mampu melakukannya.

seperti yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh Nabi Isa a. Tetapi syarat ini tidak menjadi masalah penting. bahwa mukjizat itu tidak boleh mendahului sebuah pengakuan. Sehingga yang tampak benarnya adalah tidak wajibnya menentukan (menyatakan) mukjizat tersebut. jika dia menghidupkan kembali mayat. tidak perlu." Maka dia hendaklah membuktikannya. | 142 Kedua. terserah dia. sebab jika benar-benar tidak ada tandingannya (oposisinya) berarti betul-betul merupakan mukjizat.s. apakah disyaratkan pernyataan terang-terangan dengan menantang? Menurut pendapat yang paling benar. maka dalam kondisi demikian ada dua kemungkinan. tetapi http://www. mukjizat mesti tampak pada tangan orang yang mengaku sebagai nabi. Kemungkinan kedua. Ketujuh. mukjizat mesti tidak ada tandingan (oposisi)-nya. dan ini merupakan pendapat yang benar. Pengakuan setelah membuktikan mukjizatnya itu tidak berkaitan dengan mukjizatnya yang telah terbukti. Lalu. mukjizat mesti cocok dengan pengakuannya. Sedang menurut segolongan orang bahwa mukjizat itu mesti tidak ditentukan atau ditakdirkan untuk nabi." Lalu dia menegaskan bahwa itu bohong. ada perbedaan antara kedua gambaran tersebut. apa yang diakui atau diperlihatkan tidak boleh membohongkannya. Jika dia berkata. Seperti jika dia mengatakan. Sebab tanpa itu. Sebut saja itu sihir. Hal itu diperlukan untuk diketahui bahwa mukjizat tersebut memang untuk membuktikan kebenarannya.. maka itu belum menunjukkan kebenaran kenabiannya. lalu dia menghidupkannya. Kemungkinan pertama. Jadi. Sebab yang mu'jiz atau yang menjadi mukjizat adalah menghidupkan. Adajuga yang mengatakan. Keenam. Hal. "Mukjizatku ialah kemampuan hewan biawak (dhabb) ini untuk berbicara. maka jelas itu hanya kebohongan belaka. "Mukjizatku adalah menghidupkan mayat". sebuah mukjizat harus luar biasa (berbeda dengan kebiasaan). maka kebenaran kenabiannya tidak diketahui. lalu mayat itu hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi seandainya dia berkata. coba perlihatkan keunggulanmu (mukjizatmu). itu sudah merupakan mukjizat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. "Mukjizatku adalah menghidupkan yang telah mati. bahwa itu tidak menjadi mukjizat. Bahkan keyakinan orang lain semakin bertambah mengenai kebohongannya. maka itu tetap mukjizat. Bahkan cukup ditampakkan melalui tanda-tanda dari kondisi nabi tersebut. biasanya merupakan mukjizat. tidak ada tanda keunggulannya (i'jaz-nya). Keempat.info/ . Setelah itu. tetapi jika setelah hidup kembali beberapa detik kemudian mayat itu mati lagi. kemudian dia sendiri membohongkannya.akhirzaman. dan itu telah terbukti. mau membenarkannya atau membohongkannya. Seperti jika dikatakan kepadaya. yang benar. Kelima." Tetapi ternyata dia melakukan hal luar biasa lainnya. "Jika kamu benar-benar nabi. Sebab kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak dicapai dengan kemampuan orang lain. dan pengakuannya itu tidak merusak kemukjizatan perilaku atau tindakannya. Ketiga.

akhirzaman. Pertama. perbuatan Allah yang tidak biasa dilakukan oleh manusia dan tidak diketahuinya.kan oleh kebanyakan manusia dan mereka mengenalnya. Dan orang yang mengaku nabi pun adalah dari kelompok basyar (manusia). yaitu penunjukan perbuatan atau bukti untuk membenarkan nubuwwah (kenabian) para nabi. 3. tetapi terjadi saat kebiasaan-kebiasaan manusia sedang hancur dan kacau. Hal. Bukti Mukjizat Para Nabi yang Menunjukkan Kebenaran (Kenabian) Setelah kita mengetahui berbagai ta'rif atau definisi mukjizat dan penentuan syaratsyaratnya serta keistimewaannya. Yakni. yaitu perbuatan (karya) Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepadanya untuk membenarkan pengakuan kenabiannya. maka Al-Masih Ad-Dajjal. maka bohonglah dia dalarn pengakuannya. Ketika kita melihat dan memperhatikan berbagai keistimewaan dari perbuatan yang mu'jiz-melemahkan . perbuatan yang biasa dilaku.info/ . Jika tidak disyaratkan demikian.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Sebagian ulama masih menambahkan lagi syarat-syarat mukjizat tersebut. akan datang membawa berbagai macam keluarbiasaan yang betul-betul luar biasa. Kedua. seorang biang kerok kebohongan. maka jelaslah bahwa apa yang terjadi padanya berupa mukjizat. Mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat mukjizat yang telah dikemukakan tersebut tampaknya merupakan konklusi atau kesimpulan dari beberapa ta'rif atau definisi yang telah disebutkan. Jika seseorang mengatakan. bahkan makhluk mana pun tidak akan mampu melakukannya. Jika ada pada nabi itu apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain. bahwa unsur keluarbiasaan dari mukjizat yang bertujuan membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi itu tidak terjadi saat kebiasaan-kebiasaan manusia sedang hancur atau kacau. Setelah itu dia masih dituntut untuk membuktikannya. Keluarbiasaan Al-Masih Ad-Dajjal itu tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan dengan langit. http://www. atau bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan pada manusia itu secara garis besar ada dua. maka hal itu belum menjadi bukti kebenaran kenabiannya.itu kita mengetahui bahwa hal itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia tidak mampu menirukan atau melakukan hal yang sama seperti itu. Demikian syarat mukjizat menurut Ustadz 'Adhaduddin Abdurrahman Al-Iyjr. Sebab upaya pembenaran (tashdiq) sebelum ada pengakuan tidak rasional. bahwa definisi-definisi itu telah mencakup persyaratan-persyaratan mukjizat yang telah disebutkan. | 143 harus bersarna-sama menyertainya. tampaknya kita perlu mengetahui pula dilalah. Jika ternyata dia tidak mampu. Yakni. Jadi dia termasuk dalam kelompok manusia yang sama-sama mempunyai kemungkinan dan kemampuan yang sama seperti kebanyakan manusia lain. "Mukjizatku adalah apa yang telah tampak pada tangan (kemampuanku) sebelum ini.

jika terdapat peralatan untuk menjangkaunya. dan tidak sedikit yang belum (tidak) kita ketahui. mereka berani mengaku telah diberi kemampuan untuk mengungkapkan (iktisyaf) atau menemukan sebagian qanun (hukum) alam yang sebetulnya telah ada pada benda atau materi tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. tak ada dikatakan oleh para ulama atau para sarjana bahwa dia telah menemukan suatu qanun (hukum atau peraturan) di antara sekian hukum yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam.bahwa itu suatu hukum yang diciptakan oleh seseorang. mereka berani menjawab dalam batas-batas temuannya pertanyaan itu. | 144 Jadi. "hukum alam''.akhirzaman. dan ada pula yang tidak dapat kita jangkau dengan kemampuan kita. Dari sekian hukum atau peraturan dan keistimewaan itu ada yang kita ketahui. Dia adalah yang mengadakan (menciptakan) hukum alam tersebut ketika Dia menciptakan alam (materi). itu menunjukkan bahwa yang berinovasi membuat qanun (hukum atau aturan alam) itu jauh melebihi kemampuan mereka dan di atas kemampuan mereka. Tak ada seorang pun dari kalangan sarjana atau penemu aturan alam yang baru itu berani menjawab pertanyaan mahma kanat "kapan hukum atau aturan itu terjadi?". Di antara hukum dan spesifikasi itu ada yang dapat kita jangkau dengan kemampuan kita.info/ . Mereka sendiri tidak mampu memastikan kapan permulaan lahirnya itu. berbagai hukum dan peraturan alam yang ditemukan para sarjana atau ulama itu tidak diakui oleh salah seorang di antara mereka sebagai hasil karya inovatifnya atau ciptaannya. Paling banter. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan materi (makhluk) lengkap dengan hukum peraturannya dan keistimewaannya. begitu pula dalam lapangan atom dan benda-benda yang sulit dilihat. Hal. mereka itu menyandarkan (memasukkan) suatu keistimewaan pada materi alam yang sebelumnya tidak menjadi milik materi alarn tersebut. Tetapi mereka rnencoba memeriksa dan meneliti. Hal. Atau. lalu berkesimpulan bahwa hukum tersebut ada titik permulaannya (titi mangsanya). Yang demikian itu jarang terjadi pada ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu hewan (ilmu hayat). Mengenai qawanin maddah. Jadi. Mereka merasakan betapa lemah diri mereka untuk mengungkap sebab-sebab terjadinya suatu hukum alam. Meskipun orang-orang terkemudian mengatakan . "Bagaimana caranya hukum itu terjadi (kayfa kanat)?" Jika ada kesepakatan para sarjana atau ulama dari yang paling pandai sampai yang lebih pandai lagi. bahwa mereka tidak berinovasi membuat suatu hukum alam tertentu dan mereka hanya menemukannya.dan itu tentu keliru . Semua berjalan pada aturan yang telah digariskan dan landasan-landasan yang tetap yang biasa http://www. Paling banter.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui dan bahkan dilakukan oleh manusia disebut al-qawanin wa al-asbab al-'adiyah "hukum alam dan sebab-sebab kebiasaan" yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam sejak Allah menciptakannya sampai waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri.

Hal. lalu dia berpaling untuk mengakui kekuasaan atau kemampuannya sendiri. Kernudian dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya dapat menguasai materi alam ini. Jika ada seseorang yang berkeyakinan bahwa dia dapat menguasai materi dan mampu memperlakukan semaunya. tanda-tanda istimewa yang membedakan suatu kumpulan makhluk dari kumpulan makhluk alam lainnya. Allah memberlakukan segala hukum alam dan tata aturannya bagi mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat hidup di alam ini dengan nyaman.Tuhan terhadap jenis dan macam-macam makhluk. Dan berbagai macam hewan pun mempunyai hukum khusus (spesifik) dan karakteristik .akhirzaman. Bahkan mereka mendasarkan ilmu pengetahuannya kepada hukum alam yang tetap berlaku sesuai dengan peraturannya yang telah Hal. Tidak ada tujuan atau kepentingan ilahiyah (ghayah ilahiyyah) yang ikut campur di antara jenis-jenis makhluk atau macam-macamnya. Semua qanun atau hukum alam yang baku tersebut adalah perbuatan (ciptaan) Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenakan atau ditetapkan bagi alam. singa tidak berubah menjadi gajah. dan memutuskan http://www. | 145 ditentukan dengan kaitan atau hubungan yang kuat antara sebab dan akibatnya. serta telah diketahui olehnya. ciri-ciri. Dan setiap fashilah atau bagian atau macam dari tumbuhan tersebut mempunyai ciri-ciri khas atau keistimewaan tertentu yang membedakannya dari tumbuhan lainnya yang samasama berada di lingkaran hukum atau tata aturan jenis tumbuhan secara umum.sifat-sifat khusus . kera tidak berubah menjadi manusia. Kemudian mereka pun mencoba mengharmonisasikan kehidupannya dengan hukum alam dan segala aturan tersebut. Dia telah membuat hukum parsial khusus (spesifik). Sebagai contoh dari pernyataan-pernyataan tersebut. 159). Jika ada intervensi-keikutcampuran . Alam hewan mempunyai hukum atau tata aturan umum. padahal keduanya pun dari satu jenis (spesies). Bahkan mereka juga dapat menentukan suatu disiplin ilmu (pengetahuan) di alam ini. sebagian dari hukum atau peraturan alam itu ada yang diketahui manusia. Secara bertahap mereka dapat menggunakan dan merasakan aturan alam dan landasan-Iandasannya. padahal keduanya satu jenis (spesies). Dan berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-Nya. Jika pembicaraan kita dialihkan kepada masalah tumbuhan.info/ . bahkan dia menduga bahwa dirinya mempunyai kekuasaan untuk menguasai materi alam.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dihadapi dan dilakukan oleh manusia. maka kita pun akan mengetahui bahwa tumbuhan pun mempunyai qanun atau hukum yang umum.yang membedakannya dari yang lain. maka manusia tidak akan dapat membangun suatu disiplin ilmu pengetahuannya ataupun dasar-dasarnya. Dan hal itujarang terjadi pada berbagai macam hewan lainnya (hlm. Kita tidak akan berpaling atau memperhatikan orang yang telah berubah sikapnya dengan kemampuan ilmu pengetahuannya yang terbatas. dan tidak sedikit yang belum diketahuinya. Demikian pula. Sungguh pengakuan atau dugaan tersebut sangat bohong. Berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-Nya. Dan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Disiapkanlah oleh raja Namrudz kayu bakar lalu dinyalakan dengan api yang menggejolak untuk http://www. seraya meyakini bahwa dirinya berkuasa karena sebagai tuhan dan bukan lagi hamba. lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. tetapi kita (kami) tidak dapat melakukan atau membuat (mendatangkan) yang seperti itu.dengan segenap kemampuan dan kelebihan kami. maka tentu saja Allah akan menarik berkah karunia pemberian-Nya yang mengangkat (menghilangkan) segala berkah dari nikmat-Nya. lalu Kami Jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanamantanaman yang sudah disabit. Yunus 10:24). seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Jadi. Alquran menghikayatkan kisah Nabi Ibrahim a. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya.dengan apa yang biasa dilakukan sebagian orang dengan mengadakan kontak hubungan langsung dengan alam-alam yang tidak terlihat (oleh mata). Kita juga tidak memaksudkan . dan memakai (pula) perhiasannya. | 146 Dalam kaitan ini. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir (QS. Perbuatan Allah yang belum kita kenal itu berhubungan dengan materi dan berhubungan juga dengan alam.perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa itu . yang kami maksudkan adalah sesuatu yang lain yang kami pahami dan kami yakini adanya. “Sesungguhnya perumpamaan hehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit. Dan alhamdulilldh. tetapi. di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. sekali lagi kami tidak memaksudkan .adalah hal-hal yang telah kami sebutkan itu.dengan perbuatan Allah yang luar biasa itu .sebagai manusia .dengan perbuatan Allah yang luar biasa (ghair al-'ady) itu .akhirzaman. Jika kita mengatakan bahwa ada perbuatan Allah yang tidak dikenal. secara umum. Hal. Jadi kita tidak bermaksud . Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menemukan hal-hal baru dan mendapatkan hal-hal yang asalnya tersembunyi di alam raya ini. maka otomatis yang dimaksud adalah apa yang kita capai lewat penemuan-penemuan ilmiah dan upaya untuk menghilangkan hijab (tabir) dari hukum yang ada pada alam yang tertutup (al.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar keterkaitan alamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.'alam al-mastur). tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang. atau membuat tindakan-tindakan (ganjil) atau perbuatan-perbuatan (ajaib) yang tidak dapat dilakukan oleh (umumnya) kami .s. Hal. Sebagai contoh.berupa penemuan-penemuan ilmiah dan mengetahui hukum-hukum alam yang belum diketahui sebelumnya. ternyata Allah juga mempunyai perbuatan dan tindakan (pengelolaan) lain yang belum kita kenal dan belum biasa kita lakukan.info/ . dan pemilik-pemiliknya menduga bahwa mereka pasti menguasainya. Di samping perbuatan Allah yang telah biasa kita lakukan dan kita kenal. dan tindakan Allah terhadap materi atau makhluk-Nya yang telah kita kenal.

| 147 membakar Nabi Ibrahim a. maka pasti terjadilah pembakaran sebagai konsekuensi logis dari hukum alam (kebiasaan). melalui cara yang telah kita kenal. Dalam kisah Nabi Musa a.s. Sedang api juga merupakan unsur alam yang mempunyai hukum alam (kebiasaan) membakar. jika segala unsur yang mematikan telah siap. dengan kaumnya. di samping dengan Firaun di Mesir. sedang undang-undang atau hukum alam materiel pun menetapkan bahwa jika ada persambungan (gesekan) antara fisik yang memungkinkan untuk dibakar dengan api yang mempunyai spesifikasi membakar.s." Lalu Kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang paling merugi (QS. kita menemukan berbagai hal yang http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. dengan menggunakan undang-undang atau hukum Tuhan semacam itu. Tetapi. Al-Anbiya' 21:69-70). juga mengetahui semua spesifikasi atau keistimewaan-keistimewaan alam yang demikian ini. Lalu mereka pun ingin melepaskan diri mereka dari ajakan dakwah Nabi Ibrahim a. tetapi ternyata hukum alam. Musuh-musuh Nabi Ibrahim a. menurut pertimbangan manusiawi. Sebetulnya. misalnya ada angin kencang yang berhembus sehingga tidak memungkinkan api untuk menyala atau turunnya hujan yang sangat lebat.s.s. rupanya cara-cara seperti itu dapat diketahui bahkan telah biasa pula dilakukan oleh manusia biasa. dapat saja ada pertolongan Allah terhadap Nabi Ibrahim a. Mereka menyalakan api yang panas dan mereka menginginkan Nabi Ibrahim a. Kami katakan. Dan upaya untuk sekadar memadamkan api itu telah dikenal dengan mudah oleh manusia biasa sekalipun. dan kondisi hukum alam pun terbukti cocok atau sesuai dengan tuntutan. "Wahai api. Maka. jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim a. yaitu kebiasaan api membakar itu melahirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditunggu-tunggu dan tidak dikenal oleh manusia. karena Allah hanya memfirmankan. Mereka ingin menipu (memperdayakan) Ibrahim.s. dilemparkan ke dalam lautan nyala api dan Allah pun tidak memadamkan api. Atau segala aturan hukum dengan segala sendinya telah siap tetapi ternyata melahirkan hasil yang sangat berbeda dengan apa yang telah dikenal oleh kebanyakan manusia biasa. Di dalam Alquran juga terdapat kisah Nabi Musa a. Itulah i'jaz yang membuat manusia menjadi lemah untuk melakukannya. Nabi Ibrahim adalah sesosok tubuh yang terdiri dari fisik materiel yang dapat terbakar. dengan Fir'aun Mesir. Tetapi cara-cara atau perantaraan-perantaraan yang belum biasa dilakukan dan bahkan tidak diketahui oleh manusia adalah jika terjadi segala unsur hukum atau tata aturan duniawi telah tersedia lengkap tetapi tidak berfungsi.s. bahkan oleh makhluk mana pun sepanjang masa di seluruh dunia.s. serta dilakukan segala usaha yang biasa untuk melakukan pembakaran itu. Hal. dilemparkan ke dalam lautan nyala api tersebut.s.akhirzaman.info/ . Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan memampuan kepada manusia untuk memadamkan api. Seperti adanya salah satu unsur alam yang tidak berfungsi.

jenis tongkat itu berubah dari ciri spesifiknya ke ciri spesifik khusus yang ada pada benda lain. ketika Dia tidak melepaskan tongkat-tongkat dan tali-temali dari materi yang menutupinya. Nabi Musa a. maka pasti kita akan tertimpa kebingungan yang berkepanjangan. karena yang demikian juga termasuk hal yang biasa disaksikan oleh kita setiap hari. Para ahli sihir itu merasa lebih kuat karena mendapat motivasi dari Raja Fir'aun. ketika dia berkeyakinan bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir.s. Dengan kecerdasannya sebagai nabi. Hal.s.s.akhirzaman. tongkat itu berubah menjadi ular. merasa takut bukan oleh perbuatan ahli sihir itu. sebab kejadian demikian dapat dicapai oleh kemampuan dan kekuatan manusia. Ketika tumbuhan mengering. Jika tidak begitu. Di sini terjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi manusia berupa perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. seraya menoleh dan mencurahkan perhatiannya kepada ahli sihir. dengan para tokoh sihir yang menjadi bawahannya. sendiri yang tampak merasa takut ketika menyaksikan tali-temali dan tongkat-tongkat-terbayangkan padanya dan pada orang-orang yang hadir di situ . Justru. Nabi Musa a. Pembalikan jenis dan macam makhluk hanyalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. yakni hari berkumpulnya banyak orang. Bahkan terputuslah hubungannya (dengan gerak dan daya rasa). Lalu dia menetapkan suatu perjanjian untuk mempertemukan Nabi Musa a. Dia tidak membuat pembalikan jenis sebagai suatu nizham "disiplin'' yang berlaku pada alam secara umum. tetapi . Dia pun tidak menghendaki untuk memalingkan hati manusia yang menyaksikan peristiwa aneh itu dan membelokkannya kepada kesalehan Nabi Musa a. Alquran Al-Karim menghikayatkan kepada kita mengenai diri Nabi Musa a. berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala . yaitu dengan menjadi ular.s.s. Tetapi hal tersebut belum dikenal oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.s. Secara alami. Berkumpullah para ahli sihir dari berbagai penjuru. seperti tongkat itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dan boleh jadi kita hidup tanpa ketetapan dan tujuan. http://www.s.Wallahu a'lam . Mulailah mereka mengerahkan segala daya dan kekuatannya untuk melakukan tipu muslihat yang memperdayakan dan menarik hati manusia yang menyaksikannya. Fir'aun ingin mengalahkan hujjah Nabi Musa a. memilih waktu untuk pertemuan itu. Sehingga. Bahkan mereka juga berpaling dari Nabi Musa a.. Dan. Mereka bersiap-siap untuk menampilkan keahliannya dengan mengemban tugas dari Fir'aun seraya diiming-imingi hadiah yang sangat menarik yang memperdayakan mereka. Tetapi ketika tongkat itu berubah menjadi bergerak dan mempunyai rasa. | 148 betul-betul menyentuh kalbu dan menarik perhatian kita. maka ia tidak bisa bergerak lagi dan tidak ada ihsas (daya rasa). Yaitu. Yakni.seakan-akan merayap dengan cepat lantaran kemampuan tipu muslihat (sihir) para ahli sihir.oleh kuatnya pengaruh sihir terhadap para hadirin yang menyaksikan. ketika ada perhatian dan intervensi (keikutsertaan pengaruh) Tuhan.info/ . maka tongkat itu telah mendapatkan ciri khusus yang ada pada hewan.

Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. dan ketaatan terhadap apa yang mudah dipahami oleh akal. atau kamikah yang pertama kali (orang yang) melemparkan?" Nabi Musa a. Hal. kita menemukan taslim (penyerahan diri dan sikap mengalah) terhadap perbuatan yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut secara langsung. "Hai Musa. Mereka berhata.akhirzaman. Ketika Allah melakukan perbuatan-Nya yang belum kita kenal sebagai upaya pertolongan terhadap salah seorang hamba-Nya.info/ . "Silakan kalian melemparkan (dahulu)!" Maka tiba-tiba tali-lali dan longkal-tongkat mereka. Thaha 20:65-69). mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.s. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). atau dengan perasaan mereka terhadap segala pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. tampillah segala tanda dan ciri jenis makhluk baru pada bentuknya yang paling sempurna. Tetapi Dia melakukan sesuatu yang berbeda (bertentangan) dengan suatu hukum atau peraturan. tidak mengandung hal-hal yang perlu diperdebatkan atau didiskusikan. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal-balik. terbayang kepada Musa seakan-akan merayap dengan cepat. Dia tidak melakukan sesuatu yang rumit bagi pemikiran orang-orang yang menyaksikannya dan tidak mempengaruhi suatu qanun (hukum). sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Oleh karena itu. berubah menjadi jenis lain (ular besar). apakah engkau akan melempar dahulu. dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. dan bukan sihir. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. dan http://www.s. seraya berkata. Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Penciptanya. "Janganlah kamu takut. ''Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." (QS. dari mana saja dia datang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: “Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. | 149 Ketika tongkat Nabi Musa a. Itulah taslim atau penyerahan diri yang menunjukkan kepuasan akal karena telah mencapai ma'rifatullah." Berkata Fir'aun. atau berbeda dengan pengaruh dari suatu hukum yang diketahui oleh ilmu para ulama (sarjana). Suatu taslim atau penyerahan diri yang menyerupai taslim (penyerahan). Maka Musa merasa takut dalam hatinya. seraya menyadari sepenuhnya akan kelemahan diri dibandingkan dengan ke-Mahakuasa-an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal itu dapat diketahui oleh orangorang awam dengan dzauq (feeling/perasaan) mereka dan pemanfaatan terhadap pengaruh dari perbuatan Allah tersebut. lantaran sihir mereka. Dan terlihatlah bahwa itu hanya merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Dan tidak akan menang tukang sihir itu. berkata. Apalagi ketika dia membuka mulutnya lalu menelan semua hasil pengaruh daya khayal dan sihir para ahli sihir. Kami berkata.

agar Dia mengampuni kesalahankesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakuhannya. maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Tetapi Allah tidak memperlihatkan secara jelas pengaruh atau bekas yang ditimbulkan dari perbuatan-Nya itu. dan pengaruhnya telah biasa kita rasakan. jelaslah bagi kita mengenai dua macam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikemukakan itu. di manakah letak mukjizat dari dua macam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apakah mukjizat itu berada pada lingkaran perbuatan yang telah biasa kita kenal dan lakukan? Atau berada di lingkungan perbuatan yang tidak biasa kita kenal dan lakukan? Para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan perbuatan-Nya yang luar biasa itu mengikuti hukum yang tidak sejalan dengan metode atau cara yang telah dikenal oleh akal kita. jika mukjizat itu ternyata ditakdirkan (ditentukan) bagi nabi yang akan dikuatkan dengannya atau rnukjizat tersebut di atas kemampuannya juga.info/ ." (QS. Thaha 20:70-73). yakni di luar kebiasaan kita sebagai manusia.akhirzaman. kita paharni keadaan atau kondisinya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya). Berdasarkan contoh tersebut dan penjelasan yang lalu. Hal. kita akan menemukan bahwa perbuatan-Nya itu termasuk apa yang telah disebutkan di atas. antara lain menyebutkan bahwa mukjizat itu mesti berbeda dengan kebiasaan (luar biasa). seperti yang diungkapkan atau dihikayatkan Alquran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah yang suci. Dengan demikian. hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa yang menyaksikan mukjizat itu. | 150 sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang paling pedih dan kekal siksanya. Jika kita renungkan segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Atau juga berhubungan erat dengan segala hukum alam (al-kawn) dan peraturan makhluk yang ada di dunia ini. Apa http://www. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Dan Allah lebih. ketika menetapkan beberapa syarat mukjizat. Jika kita dalami dan kita pahami rahasianya. Syarat keluarbiasaan mukjizat tersebut rupanya belum begitu jelas bagi kita. Tetapi para ularna juga berbeda pendapat. perbuatan luar biasa tersebut sangat berkaitan dengan hukum materiel (alam) atau dengan hukum kehidupan duniawi. dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. di samping berkaitan juga dengan segala alat (media) ilmu pengetahuan yang biasa kita kenal. "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami. jelaslah bagi kita bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum terbiasa kita lakukan dan belum kita kenal itu ternyata berhubungan erat dengan qanun (hukum) yang telah kita kenal." Mereka berkata. Sampai di sini kita bertanya. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami. Atau. Artinya.

Tetapi. ada pembedaan dan kriteria. (luar biasa atau berbeda dengan kebiasaan) bagi mukjizat yang dijadikan salah satu syarat atau salah satu keistimewaannya itu. khususnya jika dikaitkan dengan kemampuan kebanyakan manusia. Tetapi yang jelas. sering melakukan atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dikenal oleh orang yang lebih lemah kemampuannya daripada dia. Kita akan bicarakan hal-hal tersebut pada bagian yang akan datang. serta keistimewaan tertentu baik untuk mukjizat. Ketika qaid tersebut dalam kondisi sulit atau rumit seperti itu. dan belum tampak maksud dan tujuannya. hal itu dapat terjadi pada para nabi yang sangat luar biasa dan pada selain nabi yang luar biasa. maupun yang lainnya. satu hal yang pasti. di sini kami akan menegaskan bahwa qaid (syarat) khariq lil-'adah. bahwa tidak akan terjadi khawariq lil. Jadi. akan kita tolak secara total atau kita terima? Apakah keramat atau karamah para wali itu akan kita tetapkan dan kita terima atau akan kita tolak pula? Demikian pula. Apakah hal-hal luar biasa itu. apakah hal-hal luar biasa yang terjadi pada para ahli sihir itu akan kita terima atau kita tolak mentah-mentah? Dan keluarbiasaan-keluarbiasaan lainnya yang dipertontonkan oleh sebagian orang. apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang yang lebih cerdas lagi. Hal. Sebab pembahasan mukjizat dari sisi keluarbiasaannya pasti akan berhubungan secara langsung dengan segala macam yang luar biasa. khususnya yang bukan mukjizat.'adah "yang luar biasa" kecuali untuk para nabi a. kata-kata "luar biasa" atau khariq lil'adah itu mengandung muatan umum yang perlu dibatasi dan dijelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . problema ini membawa para pakar Islam untuk berbeda pendapat dengan perbedaan yang sengit. kami belum mendapatkan seorang pengarang pemikiran Islam yang mampu memberikan definisi "keluar-biasaan" mukjizat tersebut dan menjelaskannya secara rinci. Artinya. bahwa sifat keluarbiasaan mukjizat yang terjadi pada para nabi dan rasul itu tidak akan sama dengan sifat keluarbiasaan penemuanpenemuan baru yang didapatkan oleh orang-orang selain para nabi dan rasul. apakah akan kita terima atau kita tolak? Al-Mu'tazilah menetapkan dengan tegas dan pasti (hasim) mengenai permasalahan "keluarbiasaan mukjizat" itu. dan ini tampaknya banyak sekali. sebenarnya merupakan suatu qaid (pengikat atau syarat) yang belum jelas batasannya. Orang yang sangat cerdas dan pandai dalam berbagai penemuan-penemuan baru yang ilmiah.akhirzaman. maka sebagian pemikir http://www. yang sebetulnya bukan mukjizat. Sampai saat ini.s. Perbedaan-perbedaan tersebut berhubungan dengan beberapa objek masalah. | 151 yang mereka inginkan dan maksudkan dengan keluarbiasaan mukjizat tersebut?·Sebab penemuan-penemuan ilmiah (yang baru) juga sering dinilai sebagai sesuatu yang luar biasa. tetapi tidak dikenal dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sementara menurut mazhab lain.

Sebab. Kelompok ini.s..Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. para nabi dan yang bukan nabi bersekutu dalam ciri atau tanda istimewa tersebut. tanda kenabian mesti khariqah li-al. Justru. http://www. umpamanya. Jika ayat Alquran itu dijadikan sebagai sesuatu yang khariq lil.s. Dan hal demikian tidak terdapat pada orang-orang selain para nabi. sebagian ulama berkesimpulan. meski tidak terang-terangan menggunakan istilah tersebut. bahwa penyifatan tersebut tidak sempurna atau tidak berpengaruh. yang diwakili oleh sebagian pemikir Muslim.'adah "luar biasa". bahwa perbuatan atau tanda seperti itu tidak biasa terjadi pada umumnya anak Adam. Mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gaib berupa informasi ma'shum (untuk menjaga diri) itu hanya khusus bagi para nabi a.'adah itu merupakan masalah yang nisbi atau relatif. jika ditinjau dari satu sisi. Jika menjadi sesuatu yang biasa bagi umumnya anak Adam.info/ . Oleh karena itu.s. maka hal itu tidak menjadi ciri spesifik atau khusus bagi nabi a. Kita menolak pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa masalah khariqah li-al. apalagi harus menjadi kebiasaan. merupakan mukjizat. menjadi kebiasaan bagi para nabi lainnya.'adah "luar biasa" itu bukan qaid yang pasti. Tetapi kita menolak mentah-mentah beberapa problema dan hukum yang ditetapkannya. Dengan pengertian.'adah itu cukup rumit dan tidak jelas karakteristiknya ketika istilah tersebut dipergunakan oleh para ulama pemikir Islam. tetapi hanya nisbi saja. Sebab nubuwwah (kenabian dengan segala keluarbiasaannya itu) menjadi kebiasaan bagi para nabi a. meski hal itu tidak berarti bahwa semua yang luar biasa itu pasti tanda kenabian. meski jika dikenakan kepada selain para nabi menjadi sesuatu yang luar biasa.akhirzaman.'adah "luar biasa". hadits.'adah (luar biasa) atau tidak luar biasa.s. Kami juga telah menjelaskan pada kesempatan lain. kita akan menemukan bahwa keluarbiasaan yang dilekatkan pada seorang nabi. ataupun ulama salaf. Kita setuju dengan pendapat Ibn Taimiyyah bahwa peristilahan khariqah li-al. Hal. tetapi manusia biasa telah biasa membaca dan memahami maknanya. Sebab jika kita perhatikan Alquran. Demikian pula kita menolak pendapatnya yang menyatakan bahwa peristilahan tersebut tidak dipergunakan oleh Alquran Al-Karim. jika kita cocokkan permasalahan tersebut dengan problematika nubuwwah (segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian). Dan dari sisi lain. qaid tersebut tidak mengandung muatan umum atau spesifik (khusus). pada hakikatnya. sampai pada kesimpulan bahwa istilah khawariq lil. bahwa tanda kenabian (mukjizat) itu mesti khariqah lial. Jadi. Alquran. Sebab. tampaknya ini salah seorang dari kelompok pemikir Muslim aliran ini. itu semuanya mengandung muatan keluarbiasaan. itu suatu penyifatan atau penentuan sifat yang tidak dilakukan oleh Alquran. meski tidak biasa bagi kebanyakan manusia biasa. ayat-ayat yang berkenaan dengan penampilan mukjizat para nabi a. qaid tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam nash-nash syariat Islam yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan rujukan utamanya) ataupun yang tidak mu'tamad. | 152 Islam ada yang menolak qaid itu mentah-mentah. Menurut Ibn Taimiyyah.

meski dapat memecahkan sebagian masalah yang sulit. juga menyisakan sisi-sisi lain yang masih rumit. Hal. mesti melakukan kebohongan terus-menerus. Tetapi perbuatan luar biasa macam itu tentu saja tidak termasuk ke dalam wilayah dan medan mukjizat.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. yang perlu dipikirkan secara mendalam. Menurut beberapa ayat. Al-Amidi berkata. Dan itu jelas bertolak beLakang dengan tabiat nubuwwah "kenabian". yang menjadi titik persamaan pendapat kebanyakan ulama berkisar sekitar pemahaman umum. sehingga mencakup semua jenis manusia. Hal. termasuk para nabi dan rasul. Misalnya. Mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. sesungguhnya dia telah melakukan berbagai hal yang luar biasa dan di atas kemampuan akal manusia. “Mereka . | 153 Jadi jelaslah. dan mempunyai fitrah jahat. untuk membedakan keluarbiasaan sihir tersebut dengan mukjizat mesti diletakkan beberapa qaid atau ikatan dan pemahaman (tanda-tanda). terdapat beberapa kriteria spesifik yang terdapat pada mukjizat dan tidak terdapat pada hal-hal lain yang tampak luar biasa. yang menjadi inti perbedaan pendapat para ulama itu berkisar pada masalah kerumitan (al-gumudh) dalam penggunaan istilah khariqah li-al.itu hanya mendatangkan mukjizat yang tidak dapat dijangkau oleh akal secara mandiri.info/ .utusan Allah . langkah hidup yang menyimpang.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Jadi Ibn Taimiyyah keliru dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan khariqah li-al. Ketika ahli sihir menggunakan jasa para jin atau didatangi setan-setan.s. AsySyu'ara 26:222). Tetapi. Dan syumuliyyah "cakupan" kandungan kata tersebut yang tampak dari sifatnya yang mutlak. yakni jin untuk masalah sihir ini atau setan-setan. Dengan demikian.akhirzaman. "Sesungguhnya rasul .'adah pada mukjizat para nabi a. bahwa mukjizat yang semestinya di atas kemampuan akal manusia dan melebihi kemampuan manusia itu menggunakan kata insan "manusia" secara mutlak. sebetulnya.setan-setan . Dan semestinya beliau memperbaiki kekurangannya dan bukan mempertahankannya dengan melontarkan berbagai argumentasi yang tidak tepat. http://www. orang yang rajin memikirkan makna dan kandungan ayat-ayat Alquran akan menemukan bahwa berkah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan permasalahan seperti itu berlarut-larut tanpa pemecahan. Hanya saja. Demikian pula yang menjadi perantara ma'rifah (mengetahui hal-hal gaib). Bagaimanapun.'adah mu'jizat. Tetapi titik persamaan pendapat jumhur ulama tersebut.” (QS. dalam Alquran kita menemukan bahwa orang yang menggunakan jasa jin itu pasti orang yang mempunyai etika tidak sehat.

info/ . | 154 Jadi.setan-setan . Jika para peserta majelis mengeraskan pembicaraannya. Tetapi sekarang. mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa (istimewa). Tetapi kebengkokan sifat pun tidak merupakan satu-satunya dalil yang membedakan perbuatan luar biasa ahli sihir dari mukjizat para nabi a. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. jika mereka merendahkan suaranya atau yang mengintip informasi itu tersesat. “Mereka .s. Hal tersebut tercantum dalam surah Al-Jinn. maka benarlah segala informasi yang mereka dapatkan dan sebarluaskan dari para peserta majelis itu. Dan kita harus mencari http://www.” (QS. Asy-Syu'ara 26:222). jin atau setan. Macam keluarbiasaan yang dimaksud di sini adalah kebengkokan (kejelekan) sifat.” (QS.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar sandaran jin atau setan untuk mendapatkan ma'rifah (mengetahui berbagai hal) atau sebut saja informasi. Al-Jinn 72:9). “Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya).setan-setan . kita masih bisa mempelajari masalah tersebut secara objektif. maka informasi yang didapatkannya penuh dengan dusta dan dicampuri pendapat pribadi jin dan setan itu. sedang para peserta majelis itu tidak menyukainya.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. “Mereka . Tetapi. Sebagaimana hal tersebut telah diungkapkan dalam Alquran. atau orang yang mengintip informasi itu diberi kesempatan untuk mendengarkan. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal. Hal. barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya) (QS.dan itu telah berakhir dengan ditutupnya kenabian. Yang jelas. Ternyata. yakni dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sebagai perantara manusia jahat untuk mendapatkan informasi itu. bahwa perantara untuk mendapatkan ma'rifah atau inforrnasi melalui cara mengintip dan memperhatikan alam ruh yang menjadi ciri khas jin itu telah terhalang dengan diutusnya nabi penutup. masih ada unsur lain yang berhubungan dengan sisi praktis yang dapat disaksikan oleh mata manusia dan dapat pula dirasakan dengan alat perasa apa pun. Asy-Syu'ara 26:222). adalah dengan mencuri-curi informasi (istiraq as-sama') dan mengintip serta memperhatikan informasi dari alam arwah. Kerancuan masalah karakteristik mukjizat dengan adanya unsur-unsur keluarbiasaan yang dicapai oleh sebagian ahli sihir dengan menggunakan jasa jin itu tidak terbatas kepada adanya kemampuan jin untuk mengetahui informasi gaib dan memberitahukannya .akhirzaman.itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. mengumpulkan inforrnasinya bagaikan seseorang yang ikut nimbrung masuk dalam suatu majelis agar mendapatkan informasi. Setelah mereka mengetahui hal itu. Alquran Al-Karim dengan terang-terangan menegaskan lewat lisan (perkataan dan pengakuan) jin.

akhirzaman. hal itu tidak disebut mukjizat untuk dirinya. dia berkata. jin hanya mampu memadamkan api supaya tidak membakar manusia dengan kecepatan memadamkan http://www. yaitu ahli ilmu yang diberi kekuatan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan materi melebihi apa yang dilakukan dan dimiliki oleh jin. dia menginginkan jin untuk membawakan benda materiel yang berat dari tempat yang jauh dalam jangka waktu yang sangat singkat melebihi kemampuan manusia. Sebagai contoh. An-Naml 27:3840).dari golongan jin. sesungguhnya aku benar-benar kuat (untuk membawanya) lagi dapat dipercaya. Bukankah ada hamba Allah dari kalangan manusia. Ketika Nabi Sulaiman a. kita akan mendapatkan bahwa hal itu sebenarnya sejalan dengan hukum alam. “Berkata Sulaiman. Hal. menggunakan jin untuk kebutuhannya. jika contoh seperti itu kita uraikan." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya. Hal. | 155 Sebenarnya. "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi.s. siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. kita belum pernah mendengar seseorang yang meminta bantuan jin untuk membuatnya mampu bertahan lama dalam api tanpa terbakar dalam kondisi api menyala-nyala. Kita belum pernah mendengar atau menyaksikan ada seseorang yang menggunakan jasa jin untuk memperlakukan suatu hukum alam dengan bentuk (cara) yang bertentangan dengan yang telah dikenal manusia. apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). "lni termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaku. "Hai pembesar-pembesar.info/ . sehingga diakui oleh orang-orang yang menyaksikannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi." Dan barangsiapa yang bersyukur.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar pengaruh materiel dari yang dicapai oleh jasa jin. apa yang diinginkannya? Umpamanya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. Dan barangsiapa yang kufur (tidak bersyukur) maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya dan Mahamulia (QS. Sebenarnya. Paling banter. ketika manusia menggunakan jasa jin untuk urusan-urusan konkret. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirrnan. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang konkret yang membedakan mukjizat dari yang lainnya yang mempunyai ciri keluarbiasaan." Berkata 'lfrit yang cerdik . Dan hal itu kadang-kadang dapat dipenuhi oleh jin atau setan. maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri. dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. hal tersebut merupakan hal yang biasa karena jin diberi kekuatan dan kelembutan (baca: kehalusan) fisik yang lebih daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. sebetulnya semua yang dilakukan jin itu hanya merupakan pemanfaatan atau pelaksanaan hukum alam dengan ukuran (kemampuan) yang diberikan kepada mereka.

info/ Hal. Al-Jinn 72:1-2). Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. kamu tidak http://www. Jin sebetulnya seperti manusia. | 156 . dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. memadamkan api kebakaran termasuk yang sangat mudah untuk dilakukan. lalu mereka berkata. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. lalu kami beriman kepadanya. dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Selanjutnya pada ayat berikutnya disebutkan. Al-Ahqaf 46:29-32). Mereka semua didatangi oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ar-Rahman 55:31). lalu mereka berkata. maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dernikian pula hasilnya. "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya). pelaksanaan dan pemanfaatan hukum alam dengan bentuk pelaksanaan yang lebih cepat dan dengan teknik yang lebih utama. Hal. maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya). Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah. Mereka pun sama-sama menjadi sasaran dakwah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.akhirzaman. “Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan Jin kepadamu yang mendengarhan Alquran. Juga dengan menggunakan gaya atau teknik yang melebihi kemampuan manusia. "Hai kaum kami. Hai jamaah Jin dan manusia. "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Alquran yang menakjubkan." (QS. Dalam Alquran juga kita dapatkan adanya tantangan untuk melaksanakan perintah yang dilontarkan kepada manusia dan jin. Tetapi hal itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam (sangat luar biasa). tidak disebut sebagai mukjizat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang lebih cepat daripada yang dilakukan oleh manusia. Bahkan. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mereka ditantang dengan kemampuan mukjizatnya untuk mendatangkan yang sepertinya. Hai kaum kami. Jadi. di alam modern sekarang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. “Katakanlah (hai Muhammad). sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. memadamkan api itu termasuk sesuatu yang telah dikenal oleh manusia. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya. Dan sesungguhnya kami tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami" (QS. Mereka berhata. maka lintasilah. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. hai manusia dan jin (QS. Dalam surah Al-Jinn disebutkan. "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (Alquran). (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar. tetap tidak disebut sebagai suatu i'jaz (melemahkan kemampuan manusia). Sebab.

| 157 http://www. Kaum jin itu berada pada daerah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga para nabi lainnya. sebetulnya. Dan yang menjadi masalah bukan penantangan itu sendiri. maka tidak ada faedahnya untuk membuktikan suatu perbuatan yang sebenarnya mampu mereka lakukan. maka tentu lebih berbeda lagi dengan apa yang biasa dikenal dan dilakukan oleh makhluk-makhluk lain yang mempunyai derajat lebih rendah daripada jin dan manusia. justru penantangan dengan mukjizat yang dapat menggantikan kedudukan (peran) firman Al-Haq (Allah Subhanahu wa Ta'ala). Ar-Rahman 55:33). atau dapat memindahkan barang-barang berat dalam jangka waktu yang sangat cepat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain.s. kemampuan terbang ke angkasa dan memindahkan barang-barang berat dalam waktu singkat itu telah ditakdirkan kepada binatang lain. tidak menghalangi kemungkinan Allah memberlakukannya ke tangan seorang malaikat." Pernyataan seperti itu berguna untuk kepentingan pelaksanaan risalah yang diemban setiap rasul.akhirzaman. Karena. Sehingga. Mereka juga tertantang dengan tantangan mukjizat Nabi. bahwa malak (baca: malaikat) mungkin dapat melakukan apa yang dilakukan atau diperlihatkan oleh para nabi. jika hal itu dianggap oleh Allah sebagai suatu tugas atau kewajiban malaikat. Jika ternyata mukjizat yang dibawa oleh nabi itu berbeda (bertentangan) dengan apa yang dikenal oleh manusia dan jin. Karena malaikat itu tidak berkepentingan dengan risalah.info/ . seperti burung dan hewan-hewan yang biasa mengangkat barang berat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (QS. khususnya berupa Alquran AlKarim. tidak pernah menantang malaikat sebab tidak ada faedahnya bagi nabi untuk menantang malaikat. Atau sebagai pembebanan dalam rangka melaksanakan suatu perintah yang harus dilakukan olehnya. Hanya mungkin saja kita akan mengatakan. Hewan-hewan itu diberikan kemampuan-kemampuan khusus oleh Allah. Dalil-dalil tersebut mestinya cukup menegaskan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu jauh berbeda dengan apa yang didatangkan oleh manusia dan jin. Dan nabi. dengan mukjizatnya. dia berhasil menggiring manusia untuk mengikuti jalan hidup yang ditetapkan Allah yang dibawa oleh para nabi a. Dan hal itu tidak akan terbukti kecuali dengan firman Allah atau yang menggantikannya. Kita belum pernah mendengar seorang nabi menantang. secara akal (rasio). sehingga dia dapat terbang ke udara. Hal. untuk mernperkuat kenabiannya. Dan hal ini tidak menjadi masalah karena malaikat tidak termasuk dalam wilayah atau lingkungan pelaksana risalah. Hal. Ayat-ayat Alquran Al-Karim tersebut menunjukkan bahwa jin masuk ke dalam wilayah lingkungan risalah bersama-sama dengan manusia. Di sini terdapat titik terang dan benang merah yang jelas bahwa apa yang dibawa oleh nabi itu. "Betul hamba-Ku dalam apa yang disampaikannya dari-Ku.

At-Takwir 81:19-25). itu tidak didasarkan kepada penggunaan hukum materi alam yang terpendam menurut bentuknya yang telah berlaku. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Hal. sebagaimana nabi menggunakannya dalam kondisi kritis (al-halah al-iftira-dhiyyah). berupa mukjizat itu mesti di atas kemampuan manusia dan jin. Dengan kata lain. yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Juga wajar jika kita mengatakan bahwa mukjizat para nabi a.s. http://www. maka mukjizat tersebut akan menjadi taruhan yang mencelakakan masa depan dakwah secara total. Apalagi jika para ulama itu dapat menggunakan (mengikuti) hukum tersebut dengan mudah sekali.s. kita dapat menarik konklusi bahwa apa yang dibawa atau didatangkan oleh nabi-nabi a.s. Hal. yang mempunyai Arasy. Jika tidak demikian. yang mempunyai kekuatan. serta jauh melebihi kemampuan makhluk-rnakhluk lain yang mempunyai derajat lebih rendah daripada manusia dan jin. Allah pun memberikan kemampuan kepada otak dan kekuatan mereka untuk mengungkapkan hukum-hukum yang masih terpendam serta mengetahui keterkaitan sebab dengan akibat yang masih belum tampak bagi manusia.). Dan Alquran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. maka dakwah yang disampaikan para nabi itu tidak akan diterima oleh manusia. yang berupa hal-hal luar biasa. Kita telah mengetahui bahwa jin dan manusia telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti hukum yang ditetapkan Allah pada materi. jika para ulama atau sarjana sains dapat mengungkap hukum tersebut mengikuti metode yang telah biasa mereka kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Sesungguhnya Alquran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril a. juga mesti berbeda (bertentangan) dengan yang mereka kenal dan lakukan.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Mungkin termasuk yang tidak perlu diingatkan ialah bahwa Allah menggunakan jasa sebagian malaikat untuk menyampaikan risalah atau manhaj Allah (jalan hidup manusia) kepada rasul atau utusan Allah untuk disampaikan lagi kepada sasaran dakwahnya dalam banyak kesempatan. Dari berbagai muqaddamah (premis minor dan premis mayor) tersebut. Dari situ.” (QS. yang ditaati di sana (alam malaikat) lagi dipercaya. adalah wajar jika kita mengatakan bahwa mukjizat para nabi itu bukan dari jenis pemanfaatan atau penggunaan hukum materi (alam) menurut bentuknya yang telah dikenal. juga tidak berdasarkan tata aturan atau disiplin yang telah diketahui. | 158 Berikut ini ada suatu perbedaan penting yang diungkapkan Alquran untuk menguatkan perbedaan-perbedaan antara apa yang dibawa nabi dengan apa yang diperlihatkan manusia lainnya.info/ .

keramat atau karamah. Tetapi. Hal. dan pengaruhnya bercampur dengan instink semua orang awam. kami ingin mengetahui hakikat dan sifat mukjizat. Sebetulnya apa yang telah kami sebutkan harus dianggap cukup untuk menjelaskan tujuan utama dan maksud penting dari apa yang kami inginkan. Mukjizat juga menggunakan atau memanfaatkan kaidah dan hukum yang berbeda atau bertolak belakang dengan hukum alam yang berlaku bagi kebanyakan manusia biasa yang bukan nabi. tetapi Allah belum (tidak) memperlihatkan kepada makhluk-makhluk-Nya dan belum memungkinkan bagi mereka untuk memanfaatkannya. pelaksanaan mukjizat pun benarbenar menggantikan firman Allah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.” Berdasarkan berbagai pernyataan dan bahasan yang lalu. dan kemampuan-kernampuan rasio yang memungkinkan mereka dapat mengungkapkan berbagai hukum alam dan memanfaatkannya. tidak memanfaatkan hukum alam apa pun dengan cara yang kontradiktif. Ketika nabi memanfaatkan hukum dengan cara yang kontradiktif dan mungkin tidak mengikutinya secara total padahal kondisi-kondisinya telah lengkap dan siap dipergunakan. sesungguhnya mukjizat itu tidak mengikuti hukum alam disertai kondisi-kondisi yang cocok. Sehingga.akhirzaman. Dia telah mengaruniakan kepada makhluk-Nya kekuasaan. lalu apa hubungan dan kaitannya dengan mukjizat?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat banyak peristilahan seperti sihir. Kami akan mengemukakan sebagian peristilahan tersebut untuk kemudian http://www. | 159 Inti dari bahasan tersebut ialah bahwa mukjizat itu tidak datang melalui metode perbuatan Allah yang biasa diterapkan kepada alam dengan mengikuti hukum kausalitas (sebab akibat). sebetulnya. ma'unah. Dan mukjizat itu datang mengikuti cara perbuatan dan pengetahuan lain dan melalui metode perbuatan dan pengetahuan yang baru. ihanah.info/ . kebenarannya diterima oleh hati mereka sebagai suatu akidah atau keyakinan yang tidak mengandung keraguan dan tidak mengundang perdebatan. hukum (qanun) yang menjadi sasaran harus dipahami oleh para sarjana sains sebagai sebab-sebab dan hasil-hasil konklusi. “Benar hamba-Ku pada setiap apa yang disampaikannya dari-Ku. Mukjizat. maka pada saat itu manusia lebih tertarik untuk menaati apa saja yang dibawa oleh nabi a. dan bagaimana pula mukjizat materiel dapat menunjukkan kebenaran seorang nabi. "Apakah ada hal-hal luar biasa (khawariq lial. Tetapi para ulama salaf menyebutkan banyak hal dan menyebarluaskan berbagai problematika yang semuanya bermuara pada satu pertanyaan.s.'adah) yang dicapai oleh orang-orang selain para nabi? Jika ada. serta tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku pada alam setelah tersedia segala sebab-sebabnya. ilmu. Jadi. Dan. dan lain-lainnya.

Timbullah dalam jiwa suatu pengaruh tertentu secara terus-menerus sehingga melahirkan suatu perasaan rela atau suatu ikatan yang menetap. menurut orang-orang yang mengakui eksistensinya. Hal. 1. sebenarnya sihir itu didasarkan kepada suatu keahlian atau keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Thaha 20:66).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menjelaskan kaitannya dengan mukjizat. (3) Sihir berupa hilah (siasat atau tipu muslihat) dan sulap (sya 'wadzah) atau berupa keahlian atau keterampilan 'ilmiah (shina’ah ilmiyyah) yang samar dan diketahui oleh sebagian orang." Tiba-tiba talitali dan tongkat-tongkat mereka terbayang pada Musa seakan-akam merayap dengan cepat. "Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir karena menarik perhatian. khusus. Boleh jadi sebagian sihir merupakan pengaruh arwah (ruhruh) dan pengaruh at-tanwim al-maghnathisy (obat bius). Dia mengatakan: (1) Sihir.info/ . Hanya saja." (2) Menurut konsepsi Alquran. Seperti dikatakan: 'ayn sahirah. Mungkin juga di situ ada suatu penyebab yang menimbulkan kekurangan dalam keseimbangan badan. bahkan melahirkan penyimpangan terhadap tata aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah (kepada hamba-hamba-Nya). adalah seperti yang dijelaskan oleh salah seorang sarjana (ulama) peneliti dan pembahas. “Musa berkata. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. Hal ini seperti diisyaratkan Alquran. dan bahkan ada guru dan pakarnya. lantaran (kekuatan) sihir mereka (QS. pokok-pokok khusus yang dapat dipahami. "Silahkan kamu sekalian melemparkan (dahulu). keahlian atau keterampilan itu tampak halus.ialah setiap yang halus dan samar pengambilannya. Hal. Karena sihir menurut pernyataan ini mempunyai kaidahkaidah tertentu.secara etimologis. Hal itu dapat diumpamakan seperti suatu kuman yang rela berada di situ atau suatu virus yang menimpa badan dan mengurangi keseimbangannya padahal sebenarnya tidak ada kuman. maka jiwa akan memberikan sejumlah informasi yang berlebihan atau yang tidak berjalan secara wajar menurut tabiatnya. Jadi. Itulah ringkasan secara global mengenai ciri-ciri sihir menurut orang-orang yang http://www. Jika indera manusia telah terpedaya dan terpengaruh. sehingga terlihat pada mereka apa yang tidak terjadi sesungguhnya. | 160 Sifat Sihir Sifat atau ciri-ciri spesifik sihir atau karakteristiknya. "pandangan halus dan samar".akhirzaman. sihir adalah tahhyil atau pengkhayalan (penipuan dengan khayal) yang dapat menipu pandangan manusia. dan lembut serta disandarkan kepada isyarat dalam mempengaruhi indera dan memperdayakannya.

Hal. Dengan demikian. Kemudian hal ini dijadikan alat untuk menetapkan dan mengokohkan kenabian para nabi. yaitu Allah Yang Mahaagung. maka fisik materiel tersebut berarti menjalani kehidupan yang normal (biasa). Jika fisik materiel dapat hidup dalam kondisi-kondisi normal (biasa) sejalan dengan hukum-hukum alam yang telah ditetapkan.info/ . mencakup keramat atau karamah. menurut sebagian pakar (ulama) lainnya. para wali dan lain-lainnya. pasti ada akibat yaitu obat. Para tokoh agama meyakini dan mempercayai ini semua. Materi fisik manusia juga mernpunyai hubungan yang bergantian dengan alam raya yang luas ini. menghadirkan arwah. dan dia dijadikan untuk mengikuti hukum tersebut. Sifat sihir semacam itu tampak longgar dan dapat dimasuki halhal baru. Sementara. sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu. yang menurut sebagian ahli (pakar) disebut mukjizat. dan ia menjalani perikehidupan yang tidak normal atau tidak biasa (yumarisu hayat ghairi 'adiyyah). Sedang materi fisik manusia termasuk yang dikandung kaidah umum tersebut. tidak sebatas mukjizat para nabi. serta orang-orang yang menggeluti berbagai disiplin ilmu dan keahlian (keterampilan) yang berhubungan dengan alam materi dan khususnya alam hewani. kaidah-kaidah. Hal. hal itu dapat diperluas. Para pakar filsafat dan para pemikir menggabungkan berbagai hukum parsial (juz'iyyah) tersebut dan mengangkatnya ke sebab umum atau 'illah kulliyyah atau juga kausa prima.akhirzaman. misalnya penyakit. atau mungkin tidak mengikuti hukum-hukum alam secara total. Adapun jika tiba-tiba datang kepadanya sesuatu. bahwa dia hidup di bawah kondisi-kondisi sakit. Dan jika sebabnya tidak ada. seperti obat bius (at-tanwim al-maghnathasy).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengakui eksistensinya. yang tampaknya saya tidak menyangka ada orang yang menentang hal tersebut. yang mereka sebut dengan nama muqaddas (yang disucikan). maka akibatnva pun tidak ada. Tetapi mereka beserta sebagian filosof berpendapat bahwa permasalahan hukum kausalitas itu merupakan hubungan keterikatan yang biasa (irtibath 'ady). | 161 2. Sihir dan Kedokteran Para sarjana fisika dan sarjana anatomi. bersaksi bahwa alam dunia ini semuanya berjalan mengikuti hukum atau tata aturan yang lengkap. http://www. dan lain-lainnya. Itulah kaidah umum. maka kita menganggapnya atau menghukuminya. Sehingga. bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau tidak memberlakukan hukum-hukum alam ini atau sebagiannya dalam kondisi-kondisi khusus. yang tunduk kepada sejumlah hukum-hukum umum dan hukum-hukum khususnya. dan 'ilal (sebab dan akibatnya atau kausalitas) yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. jika ada suatu sebab. atau dia mengalami sesuatu yang tidak sejalan secara normal dengan hukum-hukum alam tersebut.

Dan itu sebagai akibat dari adanya pengaruh. Pengaruh tersebut mengenai bentuk atau warna/karakter lain dalam susunan anatomisnya sampai suatu batas yang kadang-kadang tampak jelas dan dapat dilihat dan dikenali oleh mata telanjang. seperti kondisi sangat panas atau sangat dingin. seperti karena unsur-unsur asam dan lain-lainnya. Mungkinjuga bekas atau pengaruh itu tidak jelas. | 162 alasan tersebut keseluruhannya. Benda yang mempengaruhi anggota tubuh manusia itu boleh jadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini: 1. Telah diketahui bahwa guncangan (gangguan) apa pun yang terjadi pada keseimbangan hormonal dalam fisik bisa berlanjut sampai menimbulkan kondisi-kondisi sakit yang telah dikenal. Para pemula dalam ilmu kedokteran dapat mengenali sebab-sebab dan alasanHal. jika ada suatu penyakit. itu berarti ada semacam kelemahan fungsional dari salah satu atau beberapa anggota tubuh. Bahkan. Dan kondisi-kondisi sakit itu pun berkaitan dengan karakter sebab dan alasan yang timbul.info/ . Kecuali jika ada sebagian perangkat perantara dan kemungkinan-kemungkinan (potensi kemampuan) yang hilang. atau adanya penerangan (terlalu terang) dan lain-lainnya. sehingga untuk melihat dan mengenalinya diperlukan mikroskop atau alatalat lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengkaji dan meneliti suatu benda. baik dari luar. Pengaruh hormon. Pengaruh kimiawi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Kondisi-kondisi sakit (zharuf maradhiyyah) tersebut kadang-kadang diketahui sebab dan alasan (‘ilal)-nya. Tetapi. Dan keguncangan seperti itu ada sebab-sebabnya. mereka pun mampu mengetahui hakikat dari keseluruhan sebab dan alasan tersebut. 5. 2. Mereka mengatakan. Dapat saja kita meringkaskan sebab dan alasan tersebut dalam susunan dua macam kejadian (peristiwa) yang clikatakan oleh para dokter dalam permasalahan zhahirah maradhiyyyah "fenomena sakit" dan pembatasannya. dan lain-lainnya. Pengaruh alam atau fisikal. Pengaruh mekanik. maupun dari dalam. Pengaruh genetik (atsar wiratsy).akhirzaman. virus. Ada banyak penyakit yang timbul pada seseorang sebagai penyakit turunan (genetik) yang berhubungan dengan http://www. Itulah kondisi-kondisi sakit yang tidak akan kami pahami secara mendalam untuk kepentingan keahlian sihir ini. tampaknya masih ada pengaruh lain. 6. Pengaruh biologis. seperti adanya bakteri. Hal. Mungkin semua pengaruh yang telah disebutkan itu dapat digabungkan dengan suatu istilah yaitu al-ishabat (terkena musibah). yaitu: 4. Kami pun tidak akan mengkaji secara dalam terhadap rasionalitas yang berhubungan dengan seni sihir ini. 3.

Ada faktor keturunan (genetik). diutamakan melenyapkan virus yang menjadi penyebab dan yang mempengaruhi badan. Pengaruh-pengaruh psikologis dan lingkungan makanan (bl'ah ghidza'iyyah). Untuk melenyapkan (menyelamatkan diri) dari pengaruh yang mempengaruhi badan sehingga sakit atau untuk sekadar meringankan kemampuannya dalam mempengaruhi badan. tenggorokan. Sebagai contoh.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar penciptaan unsur sel tubuh dan sifat-sifat turunan yang mengandung hormon laki-laki (spermatozoa) dan hormon perempuan (ovum). Berkenaan dengan penyakit ini. Kesemuanya menimbulkan kelemahan fungsional pada alat kelengkapan tubuh yang berputar mengedarkan darah. Lalu diusahakan untuk mengembalikan susunan tersebut kepada asalnya sehingga dapat menggantikannya. atau pada saluran ingus dan pembuluh napas. maka langkah pertama adalah mengenali anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh kita yang lemah dalam melaksanakan fungsinya. pengobatannya diarahkan kepada penyebab yang mempengaruhi lahirnya penyakit dan anggota tubuh yang terkena penyakit tersebut. seseorang terkena influensa. 7. Hal. ditambah dengan http://www. Juga untuk memperbaiki susunan (struktur) anatomis dan fungsional. misalnya pada paru-paru. kemudian pengobatan alat kelengkapan tubuh yang terkena penyakit (virus) tersebut. bahwa orang-orang yang mempunyai spesialisasi dalam kedokteran akan mengatakan bahwa penyakit itu merupakan suatu fenomena (gejala) yang mempunyai sebab yang dapat dipahami dan kaidah-kaidah tertentu yang dapat dikenali dengan ilmu nazhary "teoretis analitis". Dalam mengobati penyakit tersebut. Setelah itu baru mengenali apa yang mempengaruhinya. Lalu mengusahakan meringankan atau memperkecil pengaruh virus tersebut. Yang menjadi penyebab dan yang paling berpengaruh di sini adalah virus influensa. Tekanan Darah Tinggi Yang mempengaruhi badan atau yang menyebabkan sakit tekanan darah tinggi ada banyak faktor. Hal. faktor psikologis. Lalu timbullah tekanan darah tinggi dengan indikasi yang telah kita kenal. Pengobatan terhadap penyakit tersebut diarahkan untuk berbagai segi (kepentingan). | 163 Jika kita dihadapkan kepada keadaan sakit apa pun.info/ . dan faktor hormonal. Dan sampai sejauh mana penyakit itu mempengaruhi susunan anatomis dan fungsional pada anggota tubuh atau alat kelengkapan tubuh yang ada pada badan secara keseluruhannya. Influensa ini suatu istilah fenomenal yang mengindikasikan berbagai gejala atau ciri/tanda yang tampak sebagai akibat adanya kelemahan fungsional pada salah satu anggota tubuh. Mungkin Anda telah mengetahui.

baik dalam segi sifatnya. Kedokteran mendasarkan praktiknya kepada sebab dan akibatnya serta mencari kesimpulan atau hasil dari Pembuat Hukum Alam dan Pemberi Nikmat. maupun dari segi keistimewaan masing-masing yang membedakan keduanya dari segi hakikatnya. barangkali kita dapat mempercayai apa yang mereka katakan. Adapun jika terapi yang belum dikenal di dunia kedokteran semacam itu belum terjadi. Hal. maka sebaiknya hal demikian tidak perlu diperhatikan karena hal itu tidak termasuk usaha terapi suatu penyakit: Kecuali jika bermaksud untuk meremehkan atau merendahkan ilmu kedokteran dan para dokternya. sihir di antara spesifikasinya tidak bisa mengobati penyakit karena serangan kuman yang menimpa fisik manusia. atau menghilangkan virus yang menyerang sel-sel tubuh. lalu ada ungkapan-ungkapan (slogan-slogan) yang mengiklankan suatu pusat pengobatan atau suatu perkumpulan dokter. diperlukan juga berbagai sarana dan prasarana (wasa'il) yang mengantarkan peneliti atau pengkaji untuk mengetahui sesuatu yang lembut (halus) dan samar penjelasannya. sikap tidak etis tersebut merupakan pelecehan terhadap akal manusia. maka hendaklah orang yang melakukan pekerjaan seperti itu menyebarluaskan temuannya atau menginformasikannya kepada semua orang. Selain itu. mempermainkan perasaan para tokoh (jamahir). Di samping itu. Dengan cara atau metode seperti itu. | 164 sihir. atau boleh jadi merupakan pelecehan terhadap norma-norma agama. Hal itu karena sebab-sebab timbulnya penyakit termasuk dalam lingkungan bahasan ilmu praktik atau percobaan ('ilm tajriby) dan berlaku pada medan percobaan materiel. Sementara.info/ . Kedokteran tidak mengungkapkan hal yang gaib dan tidak mengkhayalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi. atau untuk mengobati kelemahan fungsional mekanis anggota tubuh supaya kembali normal dan seimbang tanpa mengikuti metode yang telah kita kenal dari dunia kedokteran. Profesi kedokteran dengan bentuk semacam itu jelas jauh berbeda dengan profesi Hal. Mereka juga diharapkan dapat membukukan atau mencatat secara kronologis tahap-tahap perkembangan ilmu (sains) yang unik tersebut. pada saat yang sama. Jika kita mendengar ada pengobatan (terapi) yang diarahkan untuk melenyapkan kuman. sekaligus mengganggu http://www. atau juga sekaligus meremehkan para tokoh agama yang berbeda-beda wawasannya. atau mengobati kelemahan hormon yang mempengaruhi ketahanan tubuh.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar latihan-latihan praktis. bahwa hal itu merupakan temuan dokter dokter spesialis atau bahkan hasil penelitian profesor dalam kedokteran di alam modern sekarang ini. termasuk efek atau hasil-hasil dan pengaruh-pengaruhnya. atau merupakan tantangan bagi masyarakat dan para sarjananya.akhirzaman. Orang yang berprofesi sebagai dokter juga tidak boleh seorang dajjal (pendusta) atau bekerja sama dengan para dajjal lainnya.

maka kemungkinan untuk sehat pun sangat tipis. Adapun fenomena sosial adalah fenomena agama. pendekatan analitik kritis dengan pemecahan rasional. penulis akan menggunakan dua pendekatan sekaligus. Kemudian. medan sihir tersebut dijelaskan lewat pendekatan historis (dengan mengungkap kembali berbagai kejadian yang telah lalu). Para sarjana (ulama) membahas fenomena sihir ini sebelum kita berpendapat bahwa sihir itu merupakan fenomena sosial kemasyarakatan. ada juga yang tidak. bahwa sihir itu medannya bukan melakukan terapi atau mengobati penyakit dengan metode pengenalan terhadap sebab timbulnya penyakit. Lalu. di samping kami akan memecahkan fenomena sihir secara rasional. | 165 karena penyakit yang terus menggeragoti mereka. apa dan di mana medan operasional sihir itu? Apa pula medan atau lapangan kerja (operasional) sihir bagi mereka yang mengakui keberadaannya? Seperti diketahui dari penjelasan yang lalu mengenai keberadaan sihir. kami juga akan menoleh kembali sejarah khusus asal-usul fenomena sihir tersebut untuk dijadikan ukuran konkret. Yakni. Yakni. Orang yang sedang menderita itu tidak memerlukan khayalan-khayalan yang justru akan menggiring mereka ke jurang kesesatan. Majalat As-Sihr (Medan Operasional Sihir) Untuk menjelaskan medan operasional sihir. tetapi merupakan fenomena sosial. Karena itu. Sedang fenomena sihir bukan fenomena ilmu pasti (ilmu alam/fisik). sihir itu ada dan berpengaruh. Sedangkan fenomena sosial kemasyarakatan sangat berbeda dengan fenomena alam atau fisika (zhahirah riyadhiyyah).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar perasaan para penderita yang sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman penyakitnya. Yakni. ada yang mengakuinya sebagai suatu realita (hakikat). paling tidak. Perantara (sarana dan prasarana) yang menjadi sandarannya pun tidak selalu sama pada setiap zaman. Dan pada saat yang sama. Menurut pendapat yang kedua ini. maka fenomena sihir selalu bergerak dan tidak tunduk kepada kondisi umum yang tetap. Dengan kata lain.info/ . terdapat sedikit problema sesuai dengan kesimpulan di atas mengenai sihir. Sebenarnya para penderita itu hanya tinggal menunggu kapan diantarkan ke lubang kubur. saya memandang perlu untuk menerangkan majal as-sihr (medan operasional sihir) tersebut. manusia terbagi ke dalam dua kelompok besar. pada saat yang sama pun. Untuk menjelaskan medan operasional sihir tersebut. sihir hanya tipu muslihat belaka. serta diam tidak bergerak.akhirzaman. la selalu bergerak dan berubah-ubah. sehingga akan menambah wawasan bagi mereka yang mengakui keberadaannya. Fenomena alam (ilmu pasti) itu sifatnya tetap dan tidak berubah. saya sependapat dengan Anda yang mengakui sihir sebagai suatu realita. Fenomena tersebut tidak menampakkan keistimewaan (karakter khusus) yang sama pada setiap waktu. mereka akan menderita kelemahan daya tahan tubuh Hal. serta mempunyai medan atau lapangan yang khusus. Dan jika telah kronis. Hal. Karena merupakan fenomena sosial. Atau. Perantara itu selalu mengikuti perkembangan http://www. Jadi.

bintang pun adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa.. seperti bentuknya yang bulat dan tampak mempunyai kesempurnaan bentuk. bintanglah yang mempengaruhi alam. bahwa apa yang dahulu terlihat sebagai sihir. Mereka juga mengakui adanya pengaruh astronomi itu terhadap kehidupan manusia. Kedua. hanya kepada bintanglah manusia harus menyatakan tunduk secara sempurna disertai persembahan yang mutlak. Keyakinan seperti itu akan tampak di kemudian hari melalui tulisan para filosof Pada masa kenabian Nabi Ibrahim a. dia dapat mempengaruhi sebagian orang. Sekarang. kami akan mengemukakan kepada Anda. sidang pembaca yang budiman. sihir yang tidak ada kaitannya dengan bintang-gemintang. Sampai-sampai sebagian dari mereka ketika itu berkeyakinan bahwa bintang-gemintang itu bukan saja sangat mempengaruhi perikehidupan manusia.info/ . Menurut mereka. http://www. tetapi berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai khayalan (awham/paham-paham) dan jiwa yang kuat. sedang alam tidak mempengaruhi bintang. Pertama. | 166 sekarang telah terbuka hijabnya bagi rasionalitas yang mendasari sains materil ('ulum madiyyah). Dengan demikian. cara-cara (metode) sihir secara operasional yang bermacam-macam dan berbeda-beda. yaitu pada zaman Babilonia seperti para penyembah bintang itu. Ibn Hajar Al-Haitsami berpendapat. akidah atau keyakinan seperti itu dihancurkan dan dilenyapkan. Dengan perantara tertentu. Karena bintang itu memang mempunyai keistimewaan. Perbedaan ini telah tampak sejak dahulu. keyakinan pertama itu harus diringankan (dikurangi atau disederhanakan): Menurut mereka ini. bintang-gemintang memang berpengaruh terhadap siapa dan apa yang ada di bawahnya. pada saat yang sama. Sementara menurut sebagian lagi dari mereka. jelaslah bahwa yang disebut sihir ketika itu hanya dusta (dajjal) belaka dan hanya khurafat (khayal) pada sebagian orang yang sesat dan menyesatkan orang lain yang sepaham dengannya. Tetapi. tetapi lebih jauh daripada itu mereka mengakui bahwa kekuasaan bintang-gemintang itu sangat menentukan alam.s. bahwa sihir itu terbagi atas beberapa bagian.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar zaman. Hal. Dulu banyak orang yang tertipu dan terpesona dengan bintang-gemintang. Untuk mendapatkan itu ada ilmu pengetahuan (teorinya) dan kaidah-kaidahnya. Beliau memperkenalkan medan-medan sihir yang terjadi pada masa beliau dan masa-masa sebelumnya ketika beliau mengarang sihir dan mengklasifikasikan macam-macam sihir. Demikian pula warnanya. Sehingga. sihir yang dilandaskan kepada pengakuan ahli sihir bahwa mereka mengetahui ilmu nujum (sebagai astronom). Hal. serta lebih mulia daripadanya. Akan Anda lihat nanti. Ibn Hajar Al-Haitsami memberikan definisi atau batasan mengenai medan sihir itu kepada kita.akhirzaman.

Setelah berita hasil curian itu mereka dapatkan dari langit. jin itu berupa badan atau fisik halus yang dapat melihat kita. padahal sebenarnya berpisahpisah? Bukankah penumpang kereta api melihat kereta apinya diam dan bumi yang berjalan? Dan ahli sihir yang menggunakan fenomena semacam ini mempunyai kemampuan dan pengalaman serta keringanan pada tangannya sehingga dapat http://www. mereka turun ke bumi. para ahli sihir dari kalangan jin itu dapat mengintip berita-berita gaib atau yang disebut istiraq as-sama'. Oleh karena itu. setelah Nabi Muhamrnad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus menjadi rasul. sihir yang menggunakan penipuan (manipulasi) inderawi. Pada surah Al-Jinn disebutkan. | 167 berpendapat bahwa dari segi karakteristik tabiatnya. Al-Jinn 72:9). Mungkin saja jin mengenakan pakaian materiel dan kepadanya dikenakan hukum yang lazim untuk materi. Karena jin itu berupa fisik halus. mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk melakukan hal yang sama. maka dia dapat saja melakukan berbagai pekerjaan yang berat sekalipun dan melakukan berbagai pekerjaan berat sesuai dengan kemampuannya yang melebihi kemampuan kita. Sementara hakikat jin termasuk masalah yang masih diperdebatkan. Keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hal. Kami juga menetapkan bahwa jin itu mempunyai pengaruh sesuai dengan kekuasaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya.info/ . Masalah tersebut diakui secara praktis faktual. Bukankah Anda melihat percikan hujan itu bagaikan rangkaian benang yang bersambung-sambung. Tetapi kami termasuk yang mengakui keberadaannya dan tidak menafikan wujudnya. sebab kekuasaan dan kekuatan kita harus melalui penggunaan indera. “Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan (berita-beritanya). Padahal indera kita terlarang untuk mengenali makhlukmakhluk halus (ruh) seperti jin itu. juga akan hancur dengan hancurnya materi tersebut. dan samar pula. Mereka memberitahukan sesuatu yang gaib atau apa yang akan terjadi pada masa datang melalui metode istiraq as-sama' (mencuri-curi berita). “Kecuali setan-setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang” (QS. Kekuatan atau kekuasaannya juga melebihi kekuatan atau kekuasaan kita. lalu mereka sebarluaskan setelah dicampuri berbagai hal yang menyesatkan. Tetapi sekarang. lembut. Al-Hijr 15:18). sihir yang dalam operasionalnya menggunakan perantara berupa jin. pekerjaan yang mereka hasilkan pun lebih merupakan barang-barang halus. Dan. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lembut/halus itu memang sejalan dengan tabiat sihir secara umum. tetapi kita pada umumnya tidak dapar melihatnya.akhirzaman. barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakamya) (QS. Bukankah Anda-yang sepakat dengan sayaHal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Ketiga. sesuai dengan karakteristik fisik jin. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diutus sebagai nabi dan rasul.

sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki berbagai ilmu dan pengetahuan (sains) mengenai keistimewaan materi dan asal-usul alam berdasarkan ilmu pasti. maupun membekukannya (membodohkannya). Seperti pengakuan salah seorang di antara mereka ialah bahwa dia mengetahui isim a 'zham (isim atau nama Allah Yang Agung). Tetapi anak-anak di zaman sekarang dapat mengetahui rahasia alat tersebut. faktor psikologis sangat mempengaruhi mekanisme fisik-rnateriel dan penyaringan hormon. Pembuatan patung tersebut dilakukan dengan perhitungan yang mendalam dan dalam waktu yang telah ditentukan. Terapinya mungkin lewat cara yang http://www. Setelah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. maka dia akan terkena ini atau itu.akhirzaman. atau. Hal. mantra-mantra seperti itu juga dapat mempengaruhi dan menguasai insting (pembawaan) serta menahannya. Di samping itu. maka kuda yang berekor besar itu pun meniup seruling dengan tiupan yang mencengangkan orang-orang yang hadir ketika itu. Mereka menggunakan hal-hal tersebut dengan segenap keistimewaannya Hal. atau penggunaan jasa jin. Seperti diketahui. Mereka pun menguatkan pengakuannya itu dengan berbagai kata-kata yang tidak dipahami maknanya oleh kebanyakan orang selain ahli sihir yang dicampuri dengan mantra-mantra dan isme-isme (isu-isu) yang dapat menakut-nakuti hati manusia dan mengacaukannya. Jika hal itu berhasil. Mereka menganggap bahwa itu adalah hasil pengaruh sihir terhadap materi (benda). Kelima.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar memperdayakan akal orang-orang. Tentu saja hal itu sangat mempengaruhi jasad. dan proses kimiawi yang dapat mempengaruhi otak manusia. | 168 dalam suatu tatanan yang kokoh unik (nizham muhkam daqiq) dan dapat melahirkan suatu hasil yang kemudian dapat mempengaruhi rasio orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kepintaran sederhana pun. Mereka memanfaatkan rahasia alat tersebut untuk membuat alat-alat yang disandarkan pembuatannya kepada Al-Zamblak(?) Dari sisi pemanfaatan barang-barang secara ilmiah dalam mempengaruhi otak orang-orang cerdas adalah penggunaan obat-obatan. Akibatnya. orang yang terkena gangguan seperti itu akan sakit. Di samping dapat mempengaruhi gerakan mekanik pada badan atau fisik manusia. Penderita pun akan sering membayangkan dan mengkhayalkan hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi. pengkhayalan pun semakin aktif. dedaunan (rumput yang dipakai obat). baik mengaktifkannya. maka penderita menjadi sangat sedih dan gundah. Sementara orang-orang dewasanya juga berasumsi bahwa benda seperti itu termasuk barang yang dapat membantu menumbuhkan kecerdasan otak anak-anak. Ada juga beberapa kelompok manusia pada berbagai zaman yang mencoba untuk mengikat (mempengaruhi) hati dan mengacaukannya. siapa yang melewati suatu tempat.info/ . Pada masa lalu orang yang mempunyai akal cerdik tidak mampu membenarkan kepandaian atau kecerdikan salah seorang di antara ahli sihir yang menyusun (merakit) suatu patung kuda disertai seruling berdasarkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu.

Untuk mengobati suatu penyakit. Dan orang-orang yang menjadi dokter adalah orang-orang yang mulia pula. Sedang sihir sudah pasti jelek dan jahatnya. sihir mempunyai medan kerja yang khusus dan mengobati penyakit dengan gayanya yang khas pula.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar paradoks ('aksiyyah). Para ahli sihir adalah orang-orang yang jahat dan berbahaya. maka jelas sihir itu hanya dapat mengobati berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sihir dan para ahli sihir lagi. dokter tidak mensyaratkan harus menyakiti pasien dahulu. karena pengobatan seperti itu hanya akan melahirkan konklusi (hasil) yang sangat lemah. Hal. Tetapi mungkin juga dapat diobati dengan suntikan dan obatobatan konvensional. Profesi mereka pun bukan menyakiti dahulu lalu mengobati apa yang mereka sakiti. yakni lewat proses sihir. dari segi lapangan kerjanya.info/ . | 169 (tempat)" tertentu saja.akhirzaman. Mereka menyakiti dahulu baru http://www. dengan medan kerja kedokteran. Jika sihir tidak dapat mengobati berbagai penyakit yang biasa ditangani oleh para dokter. atau sebab-sebab materiel. jika hal itu didorong oleh . Hanya yang pasti. Tentu saja permulaan pengobatan seperti itu tidak terpuji. Dari sejumlah macam sihir tersebut dapat disimpulkan bahwa sihir itu tidak mempunyai medan dalam mempengaruhi fisik manusia keeuali pada beberapa wilayah Hal. Tetapi kemungkinan ini pun tidak bersifat umum dan mencakup berbagai penyakit. bahkan 'mereka adalah orang-orang pilihan karena mereka bersedia mengobati berbagai penyakit yang tidak ditimbulkan oleh mereka sendiri. tetapi justru lewat cara lain yang hanya diketahui oleh ahli sihir sendiri karena adanya perbuatan sihir.motivasi yang terpuji. kemampuan sihir dalam mengobati penyakit itu dalam batas-batas yang sangat sempit sekaIi. kedokteran merupakan pekerjaan yang baik dan mulia. Berbeda dengan sihir. Tetapi itu tidak berarti bahwa sihir tidak dapat mengobati suatu penyakit sama sekali. Mereka sesat dan menyesatkan karena pengantar untuk pengobatan yang menjadi landasannya pun tidak baik. Jika ada penyakit yang menjangkiti badan bukan karena adanya kuman atau virus. maka untuk menyembuhkan seorang ahli sihir harus menyakiti dahulu. Dan batasan-batasan kemungkinan kemampuan sihir mengobati suatu penyakit itu sebetulnya sangat jelas dan mudah dipahami oleh kita. Asumsi atau pengakuan seperti itu tidak mempunyai landasan yang benar dan tidak akan ada orang 'alim handal yang akan menerima pernyataan seperti itu. Yakni. maka sebetulnya anggapan itu keliru atau salah. Bahkan tak ada hubungan kedokteran dengan sebab-sebab sihir itu. Dan sihir terlalu jauh untuk diidentikkan. karena yang demikian hanyalah profesi ahli sihir. Sama sekali tidak. Inilah muqaddimah primer (premis minor primer) yang mendasar supaya sihir dapat mendermakan khidmatnya yang diharapkan banyak orang. Berdasarkan konklusi tersebut. atau karena kelemahan mekanis. kita dapat mengatakan bahwa orang yang beranggapan sihir itu dapat mengobati suatu penyakit yang disebabkan oleh kelemahan hormon dan virus.

dan paling banyak jatuhnya dari derajatderajat kemuliaan. Cara kerja sihir disandarkan kepada upaya-upaya untuk merampas harta orang lain tanpa hak. bahkan mencakup penyakit yang biasa diselesaikan dengan kedokteran. Hal. Orang yang pernah memikirkan dan memahami tujuan-tujuan dan sasaran ahli sihir akan dapat menyusun tujuan-tujuan utama sihir seperti berikut ini. | 170 yang dimaksud bukanlah suatu metode yang biasa mengubah sifat atau karakter sihir dan membuat kebohongan-kebobongan. paling hina jiwanya. ahli sihir itu menetapkan syarat primer "menyakiti pasien" untuk menghilangkan penyakitnya. lalu menghilang setelah ditemukan rahasianya. Fenomena sihir itu lebih sering tampak pada lingkungan orang-orang sakit untuk mengganggu (memanfaatkan) perasaannya. khususnya di hadapan para pejabat pemerintahan. Jadi.info/ . SIHIR DAN AKIDAH Sampai sekarang. Kemudian. jelaslah kiranya batasan hubungan atau bentuk ketergantungan sihir dengan hal-hal lain yang ilmiah. sehingga akidahnya lemah pula. Dan posisi sihir dalam akidah itu akan semakin jelas ketika kita telah menemukan batasan dari sasaran atau tujuan umum sihir. Menurut pengamatan mereka. dan pada setiap masa tampil dengan sifat dan karakter yang cocok dengan perkembangan masa tersebut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar mengobati apa yang mereka sakiti. http://www. atau dia bodoh mengenai pengetahuan agama. mudah pula bagi kami untuk menjelaskan secara ringkas mengenai posisi sihir dalam akidah Islam. sihir itu merupakan suatu zhahirah atau gejala seperti gejala lainnya. Dengan sihirnya. Karena kami pun sering mendengar macam-macam sihir yang tampak dan eksis pada suatu zaman. Sesungguhnya sihir merupakan fenomena sosial kemasyarakatan. maka mereka perlu mengeluarkan dalil dan bukti-bukti argumentatif untuk membenarkan pengakuannya itu. Apalagi jika yang bodoh tersebut tidak mengetahui ilmu-ilmu sains yang berkenaan dengan materi (benda). Atas dasar itu. la suka berubah-ubah dan bergerak maju. sebagian ahli sihir bertujuan untuk mendapatkan materi secara cepat dan keuntungan materiel (harta kekayaan) dengan cara yang mudah meski tidak mengikuti cara-cara dan metode yang cocok dengan syari'ah (hukum Islam). Menguasai rezeki mereka dengan teknik sulap dan penipuan serta kebohongan. Ahli sihir semacam ini adalah ahli sihir yang paling jahat. orang yang beranggapan bahwa medan kerja sihir itu luas. Seringkali para ahli sihir macam ini didekati oleh orang-orang bodoh yang menghendaki popularitas di tengah-tengah masyarakat. Rahasiarahasianya dapat diketahui oleh para sarjana sosial. sehingga sempurnalah sisi-sisi pembahasan mengenai sihir. Sihir bisa juga mengganggu orang yang tidak mengetahui kaidah-kaidah dan kausalitas kehidupan. 1. Sebagai contoh adalah fenomena menghadirkan arwah yang pernah ramai pada tahun 1950-an dan 1960-an.akhirzaman. Atau untuk mengganggu orang-orang bodoh sehingga mau mengorbankan harta kekayaannya. Tetapi dalil dan bukti Hal.

Tetapi cara dan metode yang dilaluinya bukan cara-cara dan gaya-gaya yang rasional dan logis. maka mereka memilih gaya-gaya menyerang yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh. Semua macam aliran sihir tersebut tidak kita temukan keseluruhannya kecuali di berbagai negara yang berbeda-beda. gaya-gaya hidup penuh kedustaan. 3. dan mereka menganggap bahwa sihir dan para tokohnya itu sebagai suatu warisan kebudayaan yang lucu. Oleh karena itulah. mereka menggunakan sihirnya untuk mempengaruhi dan menipu.Di samping menggunakan logika yang lebih banyak disandarkan kepada keraguan daripada logika yang disandarkan kepada hal-hal yang meyakinkan dan rasional. Dengan sihirnya pula. dan penghinaan terhadap akal pikiran manusia.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. yakni orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam menghadapi kehidupan dengan gaya hidup progresif. dan orang-orang yang bodoh. Karena tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan musuh-musuhnya dengan metode penggunaan argumentasi yang logis dan gaya atau metode yang rasional beradab. pelecehan terhadap kemuliaan martabat manusia. Semakin maju peradaban suatu negara semakin maju pula gaya berpikirnya. Dia pun bukan satusatunya pencipta.info/ . Kelompok ahli sihir yang tampaknya tidak mempunyai kecenderungan untuk meyakini akidah yang benar. berbohong.akhirzaman. "Sesungguhnya Allah itu bukan penyebab pertama (kausa prima): Allah juga bukan 'ilat atau sebab yang mempengaruhi alam. Tentunya mereka ini tidak dapat menguasai kecuali orang-orang yapg mempunyai akal yang lemah. Sihir dianggap warisan para nenek moyangnya yang http://www. Hal." Jika saja mereka mengatakan hal itu dengan terang-terangan dan dengan menggunakan ungkapan yang jelas maksudnya. Kita jugadapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka yang mengikuti gaya sihir macam ini seringkali atau kebanyakan adalah orang-orang yang merasakan kelemahan mazhab atau pahamnya. banyak penyakit. | 171 2. Kita dapat menyaksikan berbagai negara yang menjadi lahan subur bagi perkembangan sihir. orang-orang bodoh dengan gaya petunjuk. kelompok ahli sihir macam kedua ini menghendaki untuk mempromosikan dan melariskan suatu mazhab atau suatu pendapat (ideologi) dan mengacaukan pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya. Fenomena sihir itu tidak tumbuh berkembang kecuali pada iklim-iklim yang sedang dilanda kefakiran. dan berbagai manipulasi (kepalsuan). maka pasti orang-orang awam yang kurang ilmu itu tidak akan membenarkan apa yang mereka katakan. atau yang tidak sesuai dengan realitas . tetapi mengikuti cara-cara yang menakutkan. dan juga bukan yang paling berhak untuk memperlakukan alam ini sekehendak-Nya. Mereka tidak meyakini adanya Allah dan tidak tunduk kepada kekuasaan-Nya. dapat mempengaruhi berbagai barang dengan mengikuti qanun atau hukum materi. tanpa harus mengikuti nizham 'tata aturan yang lain. Mereka ingin mengatakan "petunjuk"-nya itu dengan suatu gaya tutur yang disandarkan kepada pernberian petunjukdan menarik jiwa yang lemah untuk mengakui suatu peristiwa yang tidak berwujud dalam wujud yang sebenarnya.

sesungguhnya sihir itu betul-betul dapat menggoncangkan akidah atau keyakinan seseorang. hanya riwayat-riwayat ahad.s. Itulah kiranya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya. Maka. lewat malak Jibril a. Lalu beliau membuka (melepaskan) rahasia sihir itu. maka mereka harus memeriksa akal pikirannya kembali. Hal. Kebanyakan riwayat menyatakan bahwa secara praktis (faktual) Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. karena. Sebagian mereka menolak untuk menerima riwayat-riwayat tersebut. Itulah gambaran ringkas mengenai peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sedang barang yang digunakan untuk menyihir Nabi itu sudah dilemparkan ke suatu sumur di bawah pohon kurma yang warna airnya seperti warna air pacar (kemerah-merahan).akhirzaman.. Jika saja ada seorang tokoh agama (ulama) dalam agama apa pun yang mengakui dan mempercayai fenomena sihir sejalan dengan yang diinginkan oleh para tokoh sihir. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti yang terlepas dari ikatan (ka'annama nysyitha min 'iqal). Berdasarkan beberapa riwayat sahih. riwayat-riwayat itu juga hanya berupa riwayat-riwayat ahad (tidak mutawatir). Para sosiolog sepakat bahwa fenomena sihir merupakan fenomena sosial yang membahayakan dan dapat menghancurkan manusia. Jadi. Dilihat dari kaitannya dengan suluk (etika). sihir bersyaratkan merusak dahulu baru memperbaiki apa yang dirusaknya itu. bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terhalang dari upaya jahat manusia. Setelah itu.dikenakan oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Al-A'sham. Para ahli sihir itu merupakan lambang paling penting untuk menunjukkan keterbelakangan suatu bangsa atau Hal. Sihir tersebut . di samping harus memeriksa kepribadiannya. maka Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengeluarkan benda berisi sihir itu dari sumur. antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim-rahimahullah ta'ala" tetapi riwayatriwayat tersebut tidak sampai mutawatir. Bekas pengaruh sihir itu masih terasa oleh beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam beberapa hari atau beberapa bulan. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah mengalami sakit yang disebabkan sihir tersebut.hanya satu-satunya .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar hidup pada masa terbelakang dan penuh dengan kebodohan. | 172 masyarakat. Kelompok ini juga bersandar kepada keyakinannya. konklusi umum yang dapat kami temukan dari pengaruh sihir terhadap akidah dan etika kehidupan (suluk). Hal ini dapat dilihat umpamanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: http://www. NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN SIHlR Sejarah telah mencatat beberapa hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kemudian sumurnya dipendam.info/ . Riwayat-riwayat tersebut meski dari sisi sanadnya sahih dan dapat dipercaya. berkenaan dengan riwayat-riwayat tersebut. karena di samping tidak mu’tamal. Setelah mendapatkan wahyu. para ulama berbeda pendapat. bahwa beliau terkena sihir (mashur atau mathbub).

riwayat-riwayat tersebut tidak mu'tamad (dapat dipercaya/valid). Jadi. Jadi. Seperti yang telah dikemukakan. | 173 Sedangkan menurut pendapat kedua. Tetapi suatu hal yang mustahil. Kepribadian (ruh) dan otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam termasuk sesuatu yang betul-betul mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hemat saya. “Dan Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia. saya tidak bermaksud mendebat suatu kaidah ilmu hadits atau salah satu syarat untuk bolehnya menerima atau menolak suatu hadis. berkenaan dengan problema tersebut ada orang-orang yang khusus dan ada pakar yang spesifik. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahhan itu. Dan itu sama saja dengan apa yang dilemparkan oleh kaum musyrik Makkah dahulu terhadap beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. menyampaikan amanah.Al-Maidah 5:67). yang benar ialah tidak perlu mengadakan seleksi yang menyulitkan seperti itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar “Wahai Rasul. Bukankah ahli sihirdan orang-orang jahat lainnya telah terbukti mampu mernbahayakan (menyakiti jasad Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan pada materi (fisik) lainnya. nabi-nabi boleh saja terkena gangguan dan sakit pada badannya. maka seorang ulama atau peneliti hendaklah mencari takhrij (seleksi hadits) yang paling cocok. Tetapi. berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. sedang yang terjaga adalah apa yang menjadi asas (pokok) untuk tegaknya risalah dan tiang punggung terlaksananya tabligh. ialah bahwa orang-orang jahat akan mengganggu asas (pokok) tasyri' Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Hal. 'ishmah "penjagaan" dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berhubungan dengan medan risalah dan penyampaian amanah (dakwah). Menurut saya. jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir dan segala pengaruhnya. Hal. Bukankah pelipis beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terluka? Juga hal-hal lain yang hanya merupakan gangguan fisik belaka. riwayat-riwayat itu tidak ada kontradiksinya dengan ayat. serasi dengan rasio.” (QS. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena ada berbagai pendapat. yakni akal dan ruhnya. maka hal itu paling hanya mengenai dan menyakiti badan atau fisiknya saja. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. SIHIR DAN AHLI SIHIR DALAM PANDANGAN ISLAM http://www. Karena. Begitu juga tidak perlu ada khilaf yang tajam seperti itu. tiang pokok dakwah. baik yang mungkin terkena sihir atau perbuatan jahat manusia.info/ . serta landasan tabligh. tidak perlu ada pembagian umat Islam yang menerima atau menolak riwayat-riwayat tersebut. Sedang medan risalah. dan landasan tabligh itu adalah akal (otak) dan ruh (jiwa). maupun yang tidak mungkin dikenainya. yang tidak mungkin terkena sihir.akhirzaman.. Keterangan tersebut memberikan perbedaan yang jelas dan sempurna mengenai pribadi dan fisik Nabi. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. dan tidak bertentangan pula dengan kelayakan nubuwwah Nabi Muharnmad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Menurut pendapat pertama. profesi sihir hanya melahirkan bahaya belaka. atau ideologi pun bahayanya sangat jelas. Sejumlah besar ulama Islam pun cenderung untuk berpendapat demikian. Jika dilihat dari sisi etika. yakni mereka yang masih mempelajari sihir. yang menjadi sumber arah etika Islam dan bentuk gerakan atau perilaku insani secara umum. Sementara. “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. baru menyembuhkan apa yang disakitinya.info/ . khususnya yang aktif beroperasi. Dan apa hukum yang ditetapkan Islam terhadap para ahli sihir. Sesungguhnya Islam menghukumi kafir bagi para ahli sihir. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. seorang ahli sihir harus dibunuh sebagai hukuman baginya yang telah mencelakakan dan menyesatkan manusia. atau dengan ideologi Islam. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada firm an Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang http://www. sihir itu merupakan dosa paling besar urutan ketiga. Yaitu Harut dan Marut. Saya tidak meragukan bahwa pembaca yang budiman dapat menyimpulkan bagaimana hukum Islam mengenai sihir. Dan dosanya akan mengenai objek materiel yang membahayakan individu dan masyarakat sekaligus. Demikian pula terhadap mereka yang membenarkan sihir tersebut. Hal. Mereka juga mengklaim bahwa orang-orang yang suka pergi kepada ahli sihir untuk meminta bantuannya adalah berdosa.akhirzaman. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Hal itu jika perbuatannya yang menyimpang itu berhubungan dengan akidah atau keyakinan (keimanan). Menurut Al-Hafizh Adz-Dzahaby Ad-Dimasyqy. Itu jika perbuatan dosanya hanya berkaitan dengan suluk atau etika. atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. maka barang atau objek itu harus dijauhi. Mereka menguatkan. orang yang melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan urusan syariat akan dihukumi kafir. Dan orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan (hukum) Hal. tempat sandaran kokoh agama dan benteng kuat syariat Islam. yakni menyembuhkan sihir lagi. kalaupun ada manfaatnya. mengajarkannya. (Dan mereka mengatakan) bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. | 174 syara' diakui sebagai orang yang berdosa. kegunaan itu berkaitan dengan suatu syarat asasi. sebab itu janganlah kamu kafir. yakni harus menyakiti dahulu. Sedang dari sisi akidah atau keyakinan. Bahkan. bahwa orang-orang yang aktif mengoperasikan sihir itu kafir. dan mempraktikkannya. hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Sihir sangat membahayakan keutuhan dan kemurnian akidah dan ideologi Islam. Jika ternyata ada sesuatu yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Sesungguhnya hukum atau ketetapan Allah dalam berbagai permasalahannya lebih banyak berkaitan erat dengan manfaat atau mudharat (bahaya) sebagai akibat atau konsekuensinya. Hanya sedikit saja yang berpendapat bahwa ahli sihir itu hanya berdosa (mujrim).

sesungguhnya mereka telah meyakini. Mereka tidak merasakan bahwa sihir itu suatu kekufuran. istrinya. setiap orang hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya.info/ . selain agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. bagaimanapun hukuman bagi ahli sihir adalah dibunuh karena perbuatan sihir itu mengandung ajaran untuk kufur atau meangingkari (eksistensi) Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada tujuan lain dari setan ketika berusaha mengajarkan sihir kepada manusia. tiadalah baginya keuntungan di akhirat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (suami) dengan.akhirzaman. Ada laki-laki yang mencintai atau juga yang berlebihan membenci juga karena sihir. Sedang kata-kata (mantra) yang digunakannya juga berupa kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menegaskan. Bahkan kebanyakan merupakan kata-kata yang mengandung muatan syirik dan kesesatan. "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Demi. tiadalah baginya keuntungan di ahhirat." Kemudian Nabi menyebutkan diantara yang tujuh itu adalah sihir. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir)." Maka mereka rnempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan seorang (suami) dengan istrinya. sehingga mereka masih saja berani memasukkan unsur sihir ke dalam trik-trik film (sinema). Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada searang pun kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika memberitahukan mengenai Harut dan Marut. Al-Baqarah 2:102). “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca aleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan). Jadi. Mereka hanya menyangka bahwa sihir itu haram atau perbuatan dosa saja. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Oleh karena itulah. Kita dapat melihat banyak orang yang tersesat yang masuk ke dalam lingkaran sihir. bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Demikian menurut Adz-Dzahaby. Demi. Yaitu Harut dan Marut. Al-Bagarah 2:102). Demikian pula. “Jauhilah tujuh perbuatan yang menghancurkan (amal-amal kalian). hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua arang malaikat di negeri babil. yang memisahkan seorang suami dari istrinya adalah sihir. Padahal trik-trik tersebut hanyalah sihir belaka. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. kalau mereka mengetahui (QS. sebab itu janganlah kamu kafir. bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. | 175 dirinya dengan sihir. sesungguhnya mereka telah meyakini. kalau mereka mengetahui (QS. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual sihir itu. bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Hal. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual Hal. http://www. Dan hendaklah mereka menjauhi segala perbuatan dan keyakinan yang dapat merugikan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah.

serta berbagai motivasi untuk mengikutinya. \ Akhir Perjalanan (Kesimpulan) Setelah jelas segala permasalahan sihir tersebut. maka jelas sihir memungkinkan untuk diajarkan dan dipelajari. Karena yang disebut mengajarkan sihir adalah memindahkan (mentransfer) rahasia-rahasia hukum alam. kami sekarang merasa tenang untuk mengatakan bahwa sihir itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Kaidah umum yang semestinya kita dapatkan adalah. Saba'34:24). sihir merupakan kesederhanaan (kerendahan) rasio (sadzajah 'aqliyyah). Hal. dan hubungannya dengan akidah atau keyakinan. Terutama setelah saya kenalkan kepada Anda kaidah umum untuk mengarahkan berbagai pendapat dan menyusunnya. tabiatnya. "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi". dan adanya kemungkinan sampai kepada asas atau dasar pengarahan pendapat tersebut. maka jelaslah sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa (khariq li-al. Kita telah sepakat. baik medan kerjanya. dan inilah yang masih Iuar biasa dan di luar kemampuan orang-orang yang berada pada lingkungan wilayah dakwah nabi-nabi dan yang berkepentingan terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta masuk dalam milieu atau lingkungan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. sihir menjadi tanda atau lambang keterbelakangan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata (QS. "Allah". menurut sarjana psikologi. Inilah satu titik kesimpulan mendasar. bahwa sesuatu yang luar biasa itu ialah yang tidak tunduk kepada suatu qanun atau hukum alam yang ada dalam realita. Baik hal tersebuttelah terbuka hijabnya.info/ . Sihir juga merupakan petunjuk yang berbisa dan sangat berbahaya terhadap apa yang sepantasnya kita lakukan supaya kita dapat berdiri di hadapan fenomena sihir tersebut. | 176 Saya tidak ingin mengajak Anda untuk mengumpulkan pendapat para ulama lalu menyusunnya karena hal tersebut merupakan hal yang kurang layak dalam ruang seperti ini. Bahkan.'adah). dapat dikuasai oleh manusia yang berada di bawah orang-orang yang berkepentingan dengan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. bahwa sihir itu jelas merupakan perbuatan dosa besar (jarimah) dalam pandangan agama Islam.akhirzaman. Katakanlah. Dan jika ternyata sihir itu betul-betul mengikuti hukum alam dan mengandung berbagai kaidah untuk menguasainya. metode penggunaannya dari seseorang kepada yang lain dengan http://www. “Katakanlah. maka saya hanya akan mengatakan perkataan yang mulia seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmanNya. atau yang belum terbuka hijabnya. Sedang dalam pandangan sosiologi. dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik). di samping merupakan pelecehan maksud (tujuan pengobatan) menurut kedokteran. Jika sihir seperti yang telah dijelaskan tunduk kepada qanun (undang-undang atau hukum alam) dan ditakdirkan dapat dikuasai oleh sebagian orang yang nota bene berada dalam wilayah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam atau nabi-nabi lainnya. Jika tidak demikian.

kesadaran berpikir kreatif. Jadi. Sedangkan jika dihubungkan dengan kebudayaan. dan kesadaran beragama yang benar. Setan kemudian mengajari manusia bagaimana menggunakan sihir lewat metode pengajaran dan pelajaran. Atau termasuk perbuatan yang mengikuti undang-undang kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi sejak adanya hukum materi dan hukum kehidupan.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian hubungan sihir dengan mukjizat. kami tidak menolak keberadaan sihir secara keseluruhan. Tetapi sihir pun bukan dari perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhususan atau spesifikasi semacam itu. dijelaskan oleh Allah lewat surah Al-Baqarah. Hal. Atas dasar itu semua. Yang mengajarkan sihir pertama kali adalah setan. dan menggunakannya. serta pada apa saja yang ditetapkan oleh Allah untuk dikuasai oleh manusia. Tetapi kami pun tidak menerimanya dengan mengikuti penjelasan yang lama. sihir itu termasuk perbuatan luar biasa. yakni mereka Hal. Karni menerima keberadaan sihir sebagai suatu fenomena sosiologis yang sejalan dengan ada tidaknya kebodohan. Jadi. mempelajari.akhirzaman. dan sejalan dengan berkurang atau bertambahnya kebodohan tersebut. yang dimiliki oleh sihir. Alquran meralat perilaku manusia untuk meluruskan akidahnya. Tidak mungkin kita menolak eksistensi sesuatu yang benar-benar ada. Menurut keterangan pada zaman dahulu. kecuali jika memahami keluar biasaan yang ada pada sihir itu dengan pemahaman yang sangat sederhana dan rendah (naif) sekali. la hanya bagian dari perbuatan-perbuatan yang ada dalam lingkungan tata aturan hukum alam (materiel). Dia mampu melakukan sesuatu yang pada mulanya belum mampu dilakukan oleh manusia. Pernyataan seperti itu tidak kita terima. “Maka mereka itu mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.info/ . mungkin sihir itu diterima dan mungkin juga ditolak. tetapi juga pada berbagai perkara yang ada di bawah lingkungan hukum alam dan berbagai kaidah-kaidah tertentu. bahwa setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia untuk menceraikan seorang (suami) dari istrinya. Sejak awalnya pun sihir tidak mempunyai tujuan yang baik. kami tidak menolak sihir karena ia ada (eksis). Spesifikasi seperti ini tidak hanya ada pada sihir saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Alquran yang menjelaskan secara ringkas ciri-ciri khusus sihir dan tujuan pemanfaatannya. dapatlah kita katakan bahwa sihir itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. itu sama saja dengan hubungan segala http://www. Hal itu seperti diisyaratkan Alquran dalam surah Al-Baqarah 2:102. | 177 diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk menguasainya.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang ada di dunia ini terhadap mukjizat tersebut. Dan di antara tanda kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah apa yang berhubungan dengan ketinggian derajat. Dan sungguh Kami telah memuliakan bani-anak cucu-Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.akhirzaman. Mereka Juga menghidupkan (menyebarluaskan) ajaran-ajaran pokoknya. Sementara sifat kewalian biasanya juga dikenakan kepada orang-orang saleh yang mengikuti dan menaati salah seorang nabi dari nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Bahkan boleh jadi itu adalah keramat yang paling tinggi tingkatannya. MUKJlZAT DAN KERAMAT Seringkali permasalahan keramat (karamah/kemuliaan) itu dikaitkan kepada seorang Hal. dan mereka pun mengikuti langkah-langkah hidup nabinya. Al-Isra' 17:70) Banyak fenomena yang bermacam-macam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tampak pada bentuk-bentuk materiel dan wujud-wujud immateriel. Dengan rahmat dan karunia-Nya. http://www. Sehingga mereka dapat meningkat derajatnya seperti orang-orang yang menghendaki sampai ke puncak pengenalan dirinya dan menemukan jati dirinya yang teladan (paripurna).info/ . jika kata keramat (karamah) tidak mengikuti makna terminologisnya. Bahkan ada di antara mereka yang tampaknya menjadi perwujudan (personifikasi) dari ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh nabinya. keluhuran budi pekerti. baik wali menurut pandangan agama Islam maupun wali menurut pengertian agama-agama lain. Taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu dianggap sebagai keramat. Tetapi keterkaitan keramat dengan para wali itu tidak akan terbukti kecuali jika kita mengikuti pemaknaan kata keramat yang diistilahkan atau diformulasikan oleh para ulama ilmu kalam (teolog) dan medan bahasan yang mereka batasi. | 178 wali. Seperti diisyaratkan ayat. maka maknanya menjadi umum dan mencakup banyak hal tentang kemuliaan. prinsipprinsip hidupnya. bahwa Dia telah memberikan kemuliaan atau keramat (karamah) itu kepada semua Bani Adam. Tetapi satu hal yang pasti. Hal. dan jauh dari hal-hal yang rendah dan hina serta sesat. Allah berkenan memberi taufik (kemampuan beramal) kepada sebagian hamba-Nya untuk menetapi dan mengikuti jalan yang benar dan mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan keutamaan. Bahkan Ailah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan.

menurut pendapat mayoritas ulama. "Bukankah di dalam Alquran terdapat kisah singgasananya Ratu Balqis dan perkataan wali tersebut. Menurut Asy-Syihristany. paling tidak. dia pun berkata. "Ini termasuk karunia Tuhanka untuk menguji aku. kaum mu'tazilah dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Sebab. Demikian pula orang-orang baik. Dan tampaknya keramat pada tangan para wali juga bukan hal yang ganjil. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. tidak menemukan adanya suatu kontradiksi yang akan membingungkan pikiran dan mengejutkan instink dan perasaan manusia. Karena tampaknya telah menjadi kesepakatan (ijma'). Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab. Dan barangsiapa yang bersyukur. Kecuali. Semakin besar kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan semakin didekatkan-Nya Hal.akhirzaman." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. maka keramat (kemuliaan) pun semakin banyak. Yang tidak sepakat dengan pendapat itu. apakah aku bersyukur atau mengingkari (kufur nikmat).info/ . Beliau mengatakan. "Di antara keramat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya adalah dimudahkan-Nya pintu-pintu kebaikan dan disulitkan-Nya berbagai sebab-sebab kejahatan. Keramat pun tidak akan tampak pada orangorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi secara dusta. Jika kewalian merupakan suatu realita dan sesuatu yang betul-betul terjadi. Hal. maupun orang bodoh. maka akal pikiran manusia ketika menerima hal itu. 548 H). keramat para wali itu dibolehkan (adanya) secara rasio dan sesuai dengan yang terdengar dari berbagai sumber keterangan. merupakan suatu realita yang tidak perlu dipungkiri lagi keberadaannya. Dan barangsiapa yang kufur http://www. maka kami tidak bermaksud mendiskusikannya lagi karena memang hal itu tidak diperlukan lagi. sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa sejarah yang benar memberikan berbagai contoh yang konkret sambil memberikan isyarat adanya keterkaitan kewalian dengan keramat.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pernyataan tersebut diakui oleh Syaikh Muhammad bin Abd. Kewalian. Al-Karim Al-Syihristany (wafat thn. bahkan orang-orang kurang baik sekalipun. baik oleh orang 'alim. Yang perlu didiskusikan justru makna keramat secara terminologis yang memperlihatkan adanya unsur keluarbiasaan pada keramat tersebut. keramat tidak akan terlihat pada tangan orang jahat. maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kepentingan dirinya. Asy-Syihristany berkata. | 179 mereka kepada kebaikan. sebagian kelompok yang kurang menerima keberadaan kewalian itu berpendapat bahwa kewalian hanya terbatas kepada seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam saja." Makna keramat yang demikian ini disepakati oleh semua orang. Makna keramat secara terminologis inilah yang berkaitan erat dengan pemikiran kewalian (al-wilayah). atau dukun. tukang sihir. dajjal (pendusta).

berdasarkan pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan.s.s. Bahkan mungkin hal itu terlalu banyak untuk dihitung. maka kita dapat menemukan ilmu yang meyakinkan dan benar bahwa berbagai hal luar biasa telah terbukti ada pada tangan-tangan orang-orang yang memang pantas mempunyai keramat. maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia. Bukankah hal-hal seperti itu merupakan keramat yang paling besar yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Maryam ibu Nabi Musa a. maka berarti sejalan atau sebanding dengan sifat atau tabiat (karakteristik) mukjizat.s. Hanya yang menjadi problem selanjutnya adalah masalah yang paling substansial (inti). "Sesungguhnya Al-Hawariyyun (kelompok ulama pada masa Nabi Isa a. Dan mendapatkan buah-buahan yang mestinya ada pada musim panas pada musim dingin.s. ke laut. kita masuk ke dalam wilayah yang penuh dengan kebingungan. Bukankah kisah ibu Nabi Musa a. | 180 ." (QS. Jadi.? Berkenaan dengan keramat wali.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar nikmat. maka kebanyakan orang yang berakal sepakat bahwa keramat para wali itu ada. bahwa kewalian itu merupakan sesuatu yang betul-betul terjadi secara praktis dan rasional (diterima akal sehat). merupakan keramat. ibu Nabi Isa a. yaitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada sebagian hamba-Nya? Bahkan Siti Maryam pun pernah mendapatkan rezeki (buah-buahan) musim dingin pada musim panas.rahimahullah ta'ala yang berkata. demikian pula tumbuhnya pohon kurma di padang sahara. Pandangan tersebut dikuatkan oleh Syaikh Ibn Taimiyyah . Meskipun riwayat-riwayat yang mernbicarakan atau mengisahkan keramat para wali itu lewat riwayat-riwayat ahad-yang mungkin tidak memberikan suatu kepastian ilmu mengenai terjadinya kisah-kisah tersebut-tetapi karena begitu banyaknya. An-Naml 27:40). Karena kita tidak mudah untuk membedakan mana keramat dan mana mukjizat.s. dan para wali itu jumlahnya banyak. Jika keramat merupakan sesuatu yang luar biasa.) dan orang-orang saleh lainnya juga mempunyai banyak keramat sebagaimana banyaknya keramat bagi orang-orang saleh dari umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ini" Jadi. kita juga kebingungan untuk membedakan antara nabi dan wali. khususnya jika dibandingkan dengan mukjizat dengan keramat. dan kisah Siti Maryam. Hal. http://www. Ketika kita mengetahui adanya kesesuaian keramat dan mukjizat.info/ Hal. kita sering sekali menemukan mereka dari orangorang saleh umat Islam. serta keluarbiasaannya yang tampak. Atas dasar itu. juga dilemparkannya Nabi Musa a. Sedang mengenai keterkaitan keramat dengan kewalian juga merupakan sesuatu yang telah disaksikan oleh sejarah dan tak ada ulama yang menentangnya.akhirzaman.

http://www. Sedang menurut pendapat ulama kedua. Sementara orang yang mempunyai keramat tidak mengaku sebagai nabi atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya. Hal.· atau untuk membohongkan dan menghinakannya. keluarbiasaan itu diperlihatkan Allah kepada orang yang mengaku sebagai nabi atau tuhan. Mengapa demikian? Karena yang bersifat luar biasa itu berasal dari perbuatan khusus (hak preogratif) Allah Subhanahu wa Ta'ala.akhirzaman. atas dasar bahwa mukjizat itu tidak mungkin ditandingi dan ditentang. maka tidak benar jika kita berani mengatakan bahwa yang khariq li-al. Landasan utama mereka adalah keyakinan bahwa yang memiliki mukjizat itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi. dia pun benar dan jujur dalam pengakuannya sebagai nabi. mungkin untuk ditandingi dan ditentang. Setelah kita mengakui hal-hal tersebut. (luar biasa) itu. Akal kita pun akan mendapatkan kepuasan. kita pun sejak dulu menerima bahwa yang dimaksud dengan al-'adah (kebiasaan) adalah kebiasaan yang ada pada nizham (tata aturan dan disiplin) serta hukum alam juga hukum kehidupan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia fana ini. “Dan Allah memperlihatkan hal-hal luar biasa itu kepada sebagian hamba-Nya. dan hukum alam tersebut. disiplin. irhash untuk para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. yaitu keluarbiasaan yang diberikan Allah kepada orang saleh di bawah tingkatan para wali. selama kita menerima pengertian bahwa keramat itu perbuatan yang luar biasa. Untuk menemukan rahasia tata aturan.'adah. sehingga menjadi jelaslah permasalahannya. Pembedaan yang terakhir antara mukjizat dan keramat itu tampaknya bukan sesuatu yang penting. yang mempunyai keluar-biasaan itu mukjizat untuk para nabi. Perhatikan bahasan sebelum ini mengenai keluarbiasaan yang diizinkan Allah bagi orang-orang jahat. dan ma'unah (pertolongan). apa pun bentuknya. Hanya tinggal mencarikan benang merah pembeda antara keduanya dari kalangan pemikir Muslim. Menurut pendapat ulama pertama. hendaklah kita tidak berkata bahwa hal yang luar biasa itu mungkin saja dapat ditentang (ditandingi) selama hal itu telah ditetapkan keluarbiasaannya (khariq li-al. Atas dasar itu.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Meski demikian. Sebab. Sedang keramat ada kemungkinan ditandingi.info/ . mungkin logika kita masih menerima. jika problema itu hanya sebatas itu. Hal. Sebagian ulama telah membedakan antara mukjizat dengan keramat.'adah). Jika hal yang luar biasa itu tampak pada seorang nabi dan dapat memperkuat kenabiannya. Allah memperlihatkan pada tangannya apa yang luar biasa itu justru untuk istidraj (menyiksa) atau untuk menjelaskan kehinaannya di hadapan banyak manusia. keramat untuk para wali. | 181 Para ulama sejak dahulu telah berusaha untuk membedakan antara mukjizat dan keramat. baik dengan tujuan untuk menguatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada sebagian manusia untuk membuka tabirnya dan untuk membuktikan metode dan teknik operasionalnya. di samping mau menyerah kepada ketentuan yang benar.

dan mengokohkan kemauan kerasnya.keterjagaan dari perbuatan salah dan dosa . Mereka yang mengikuti sunnah para nabi diakui orang-orang awam sebagai teladan yang wajib diikuti. dia harus membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan. Jika para wali atau orang-orang yang saleh itu terus-menerus mengikuti jalan atau sunnah para nabi. Dia pun mampu menghindarkan dirinya dan orang lain dari berbagai penyimpangan atau bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan orang awam.berkata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar maka hal tersebut disebut mukjizat.info/ . atau seseorang yang saleh dan taat. para wali itu tidak mempunyai 'ishmah atau tidak ma'shum “terjaga" dari perbuatan dosa. mereka akan segera bertobat dan kembali kepada Tuhannya.s. maka dia harus mengikuti seorang nabi yang tepercaya dan diakui betul-betul. Dan apabila mereka tergelincir ke jurang kesalahan. Karena mereka telah menetapkan komitmennya untuk selalu mengikuti jalan benar dan lurus seperti yang digariskan oleh para nabinya a. Tetapi mereka juga tidak akan kuat lama dalam perbuatan dosa besar. Jika melakukan perbuatan salah. Berkenaan dengan masalah keramat para wali dan ke-ma'shum-an para nabi. Jadi. Hal. padahal di sekitarnya banyak orang yang telah menyimpang dari ajaran atau sunnah para nabinya. tetapi dia pasti akan segera bertobat jika bersalah. sehingga kemungkinan melakukan kesalahan itu tetap terbuka luas. maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan pada tangan mereka hal-hal yang luar biasa supaya menjadi saksi atas kebenaran posisinya. yang benar. Orang yang ma'shum hanyalah para nabi dan rasul a.akhirzaman. Hal. Hal itu juga untuk menguatkan semangatnya. | 182 Sebagai ciri khas bahwa dia telah mengikuti seorang nabi yang diakui dan dipercaya umatnya. atau yang dibuat olehpara ulama yang mengikuti hawa nafsunya dan ambisi materialistisnya.rahimahulldh ta'ala . Tetapi hal itu tidak berarti bahwa para wali mendapatkan 'ishmah . "Adanya keramat para wali (orang-orang http://www. mengokohkan posisinya. sehingga mereka akan terus mengikuti jalan yang hak dan langkah yang tepat. Seorang wali sering melakukan kesalahan.seperti diyakini sebagian besar orang awam dan orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. serta syariatnya belum dihapus dengan syariat nabi sesudahnya. Dan jika suatu perbuatan yang luar biasa itu tampak pada seorang wali. Seorang wali umumnya tidak dapat menahan diri dari perbuatan salah atau dosa kecil. Para wali atau orang-orang saleh yang tetap istiqamah mengikuti sunnah para nabinya tidak akan terganggu oleh perilaku orang-orang yang menentangnya selama mereka tegak dalam kebenaran. mereka segera bangkit untuk memperbaiki diri dan menuju pada kesernpurnaan diri pribadinya. Bagaimanapun. Syaikh Ibn Taimiyyah . mereka bukan nabi. Dan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya tidak boleh merusak atau mengganggu perbuatan mereka yang mengikuti sunnah para nabi itu.s.

Para Ahli-Kitab menyangka bahwa orangorang saleh itu mesti terjaga dari perbuatan dosa sebagaimana halnya para nabi a. Karena kekeliruan menyikapi perilaku orang-orang Hal. Sehebat apa pun seorang wali. Dia menyatakan bahwa setiap keramat yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali. Hal. | 183 saleh itulah banyak orang-orang Nashrani dan Yahudi serta yang lainnya tergelincir ke jurang kesesatan. Al-Hawariyyun. Mengenai kaitan keramat dengan mukjizat seperti yang telah kami kemukakan itu tampaknya sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Ibn Abd Al-Karim AsySyihrastany. Para tokoh Nashrani yang saleh.s. maka hal itu menjadi dalil atas kebenaran gurunya sebagai pemilik (penentu) syariatnya. mukjizat itu dapat menunjukkan kebenaran seorang nabi. Itulah suatu kesalahan fatal mereka. bagaimanapun. Sebagaimana derajat pahala dan keutamaan mereka pun tidak akan menyamai derajat pahala dan keutamaan para rasul a. menunjukkan kebenarannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar saleh) itu menunjukkan kebenaran agama yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Sikap seperti ini tidak sama dengan sikap terhadap para nabi dan rasul. Dan juga tidak mengisyaratkan bahwa seorang wali mesti diikuti dalam segala hal yang dikatakan dan dilakukannya. Meskipun demikian. di samping menunjukkan keabsahan atau validitas agama yang dibawa nabi tersebut. sebagaimana amal perbuatannya pun mengikuti sebagian amal perbuatan para nabi dan rasul a. Mereka itu ma'shumun "terjaga" dari perbuatan dosa. jelaslah bagi kita. Hal itu akan membuktikan kebenaran bahwa mereka mengikuti sunnah nabi a. dan menggunakannya sebagai rujukan. Berbeda dengan wali. derajat para wali itu di bawah para nabi dan rasul a. Dan setiap yang tampak pada haknya. dan mengharuskan umatnya untuk mengikuti ajarannya.s. Jadi.s.info/ . http://www. setiap nabi wajib diterima dan diikuti segala hal yang dibawanya karena dia sebagai nabi yang mengaku sebagai nabi.s. jelaslah bahwa keramat itu sama sekali tidak mengotori mukjizat. juga banyak yang mempunyai keramat. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa seorang wali itu ma'shum atau terjaga dari perbuatan dosa. Jadi.s. keramat para wali itu tidak akan sampai menyamai atau menandingi mukjizat para rasul a." Demikian menurut Ibn Taimiyyah.s. tidak mesti terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Jadi. Sehingga. maka sesungguhnya itu sekaligus menjadi ciri mukjizat bagi nabinya.akhirzaman. Dan pengakuannya itu dikuatkan dan dibenarkan oleh mukjizat yang diberikan kepadanya. Tetapi mereka mempunyai sebagian pahala dan keutamaan yang dimiliki atau dicapai para nabi dan rasul. bahwa para wali itu mempunyai berbagai haI yang istimewa. sebagaimana hal yang sama juga terdapat pada para wali dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Justru yang paling benar adalah menguatkannya. sehingga mereka menyikapi orang-orang saleh dari kalangannya seperti menyikapi para nabi dan rasulnya. jika perilaku atau muamalah wali tersebut mengikuti sunnah nabinya. di samping menjadi indikasi bahwa mereka termasuk orang yang ikhlas mengamalkan agama yang dianutnya.

memberikan pengertian khawariq li-al. Bagaimanapun masih banyak umat Islam selain Mu'tazilah yang mengingkari adanya keramat para wali itu. Para filosof juga telah mencoba untuk mengkaji dan merenungkan masalah keramat itu. kelompok Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada sama sekali khawariq li-al. Menurut Syamsuddin Al-Ashfa'iy. maka pembicaraannya itu tentu berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosio kultural tempat hidup mereka. apalagi orang yang meragukan dasar-dasar keramat tersebut. Tetapi para tokoh Mu'tazilah lainnya mengingkari hal itu. mereka memformulasikan makna keramat itu menurut makna terminologinya. dibebani untuk melaksanakan syariat nabinya.akhirzaman. Bedanya ialah bahwa nabi dan orang saleh selain nabi .info/ . jiwanya kotor atau jahat. selalu mengikuti sunnah nabinya. Tetapi ketika para filosof membicarakan keramat. | 184 dengan mukjizat dan hal-hal lain yang mempunyai keluarbiasaan.'adah (keluarbiasaan) dengan mengernbalikannya kepada makna kekuatan jiwa (keteguhan hati). Para filosof Islam terrnasuk tokohnya. yaitu Abu Ali bin Sina. yang merupakan hasil pengkajian dari berbagai unsur dan aspek keramat secara garis besar. Demikian pula Ustadz Abu Ishak dari kami. Tetapi perbedaan antara nabi dan orang saleh . Para filosof dahulu pernah mengejutkan kita dengan pemberian makna khas terhadap keramat atau khawariq li-al. Tetapi tampaknya kita perlu mempersiapkan konsep untuk mengingatkan kelemahan mazhab yang mengingkari sama sekali adanya keramat pada para wali. Demikian pula orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Tampaknya sekarang jelaslah apa yang mesti menjadi anasir atau faktor-faktor untuk mendefinisikan keramat para wali itu menurut terminologi para ulama yang ahli dalam agama Islam. Hal.jiwanya suci dan selalu menginginkan kebaikan. adanya berbagai keramat itu boleh saja terjadi menurut pendapat kami dan menurut pendapat Abu Al-Husain Al-Bashari dari Mu'tazilah.'adah atau keluarbiasaan yang tampak pada seseorang yang bukan nabi.'adah (yang luar biasa) terhadap orang-orang yang http://www. Diharapkan dengan definisi seperti itu akan jelaslah perbedaannya Hal. Dengan faktor-faktor inti itu kita dapat mendefinisikan keramat dalam satu definisi yang ringkas dan mengandung berbagai unsur atau faktor yang paling substansial (inti). Jadi. Sementara ahli sihir. Definisi keramat yang kita formulasikan sekarang. baik dia mengetahui keramatnya maupun tidak. tidak disetujui oleh para tokoh Mu'tazilah. definisi keramat (karamah) menurut versi baru itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tampak pada seorang' abdi Allah yang saleh. Ketika seorang failasuf (filosof) membicarakan masalah keramat pada masa dahulu dan ketika kerumitan masalah keramat itu menguasai pemikiran Islam.tidak begitu jelas.menurut mazhab mereka . dan disertai dengan iktikad atau akidah yang benar.

yang juga sama seperti yang dikatakan oleh http://www. Atas dasar pandangan seperti itu. sehingga hal itu membuat dia laik untuk dihormati dalam pandangan dirinya ataupun dalam pandangan orang lain. Berbeda dengan para filosof terdahulu. dan semua perilaku baik yang diharapkan dari seseorang. | 185 selalu mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan Allah secara umum. Kemudian keramat itu dikenali juga melalui lapangan dengan meneliti sifat manusia dalam perilakunya seharihari. yang menjadi pengganti dari firman-Nya.akhirzaman. mereka tidak memungkiri bahwa keramat itu termasuk ke dalam kajian-kajian metafisika yang sulit untuk diformulasikan definisinya. lalu mengaitkannya kepada nilai dan kedudukan manusia di alam ini. Ketika para filosof modern memindahkan makna keramat dari maknanya yang metafisikal ke makna lain yang menjadi kebalikannya. Dan secara mutlak. baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan ketinggian derajatnya. tetapi pemikiran tersebut di Barat dan di zaman modern sekarang bertentangan dengan teori yang diajukan Syaikh Syihristany karena adanya perbedaan sifat kajian akhlak menurut pandangan kedua kubu. maka keramat (kemuliaan) manusia itu akan berbeda secara metodologis dalam kajian dan pengenalannya dari satu lembaga ke lembaga (institusi) lainnya. para filosof modern menggunakan istilah keramat itu dengan makna konotasi etis . Sementara di lembaga pendidikan lain kita dapat mengenali akhlak dan keramat manusia lewat keteladanan. Meskipun pemikiran tersebut tidak kosong dari apa yang disebutkan Syaikh AsySyihristany. tetapi tidak dipelajari secara khusus. Kita melihat di sebagian lembaga pendidikan masalah keramat untuk kemuliaan manusia itu dipelajari secara khusus.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. yakni dengan makna akhlakinya.” Meskipun para filosof dahulu telah mengejutkan kita dengan pernyataan yang ganjil seperti itu. sebetulnya mereka. Menurut mereka. karena merekalah yang dapat meletakkan hukum dan akhlak (etika). Ketika mereka mengernbalikan makna khawariq li-al-‘adah. “Benar hamba-Ku mengenai apa yang disampaikannya dari Aku. sesungguhnya keramat manusia itu ialah sifat-sifat utama dan mulia yang ada pada seseorang. Para filosof modern menyimpan banyak harapan pada manusia yang jenius. para ulama menentangnya karena mereka beranggapan bahwa yang luar biasa itu hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka.moralitas. termasuk cara berpikir.info/ . dengan sikapnya itu. Pascal pernah mencoba membicarakan masalah keramat manusia dengan pendekatan makna seperti makna tersebut. istilah kekeramatan manusia dimaksudkan nilai manusiawi dari sisi tabiatnya yang cerdas. itu kepada kesucian jiwa manusia. telah mengaitkan makna keramat dengan makna akhlaki atau etisnya (mafhum akhlaqy). Dia pula yang dapat membandingkan lapangan nilai-nilai kemanusiaan dan lapangan apa yang sepantasnya dilakukan oleh manusia. Hal.

"kepengikutan" yang mengikat keduanya. di samping menjadi alat untuk menghinakan pribadinya. kami akan menyimpulkan permasalahan perbedaan keramat dengan mukjizat dalam ungkapan katakata dan susunan kalimat yang ringkas tetapi padat makna. maka dari sisi ini. paling tidak. sisi taba'iyyah. Hanya bedanya. keramat menyerupai mukjizat." Sedang termasuk yang dikandung dengan keramat insaniah adalah salah satu asas atau landasan mazhab akhlaknya Immanuel Kant. bahwa manusia yang berakal itu mempunyai keramat (kemuliaan) zatiah (yang asli) yang harus dianggap sebagai tujuan hidupnya dan bukan sekadar perantara atau sarana. Yakni. atau menundukkan sebagian orang untuk kemaslahatan dan kemanfaatan dirinya. yakni pemahaman mukjizat dan keramat melalui pendekatan agama. serta membenarkan kenabiannya. yaitu "Jika kamu akan beramal (berbuat). Ketika kita telah mengetahui bahwa mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. maka itu berarti dia telah berperilaku yang kontroversial dan bertentangan dengan asas kemuliaan (keramat) insaniah-nya. http://www. Umpamanya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Kant. Jika pemikiran mengenai keramat (kemuliaan manusia) itu berubah mengikuti makna fisikal dengan teori tersebut atau mengikuti teori etikanya. Dan oleh karena itu. "Keramat manusia itu didasarkan kepada cara berpikirnya.s.info/ ." Pernyataan tersebut mengandung makna. Lebih daripada itu. bahwa ada yang mengikuti wali dan ada yang diikuti yaitu nabi a.akhirzaman. tampaknya pengembaraan kita mungkin telah sampai kepada tujuan. maka hendaklah amal perbuatanmu itu dilandasi suatu kaidah. bahwa keramat itu tidak berhubungan sama sekali dengan mukjizat. yaitu dengan menggunakan akalnya. dia mengatakan. sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi itu sesuai dengan pengakuannya sebagai nabi. Asas atau pokok pembeda antara nabi dan wali adalah asas yang juga menjadi pembeda antara nabi yang sebenarnya dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi secara bohong. Dan keramat atau kemuliaan yang timbul dari kemanusiaannya itu harus didahulukan atas segala kepentingan lain. Hal. Atau. 'Menjadikan jiwa kemanusiaan pada pribadimu dan pada pribadi-pribadi yang lain sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana (perantara). | 186 sebagaimana mestinya sebagai manusia. Paham demikian menuntut pengamalan kaidah lain. Bagaimanapun. Sedang yang membedakan keduanya adalah terletak pada zat diri nabi dan wali yang disertai nilai pribadi masingmasing. kecuali jika kita mengikuti penafsiran formal-religius. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sesuatu yang luar biasa pada tangan keduanya. puncak keinginan manusia itu adalah memuliakan makhluk yang ada dan berakal (menggunakan akalnya). Yakni. maka jelaslah hubungan keramat sudah terputus dari pemikiran mukjizat jika mengikuti pemahaman para ulama dan tokoh agama. Jika akalnya tunduk kepada hawa nafsunya. Sampai di sini. kehormatan atau kemuliaan manusia itu jika dia memang berperilaku Hal. Sementara keluarbiasaan yang diberikan kepada orang yang mengakungaku sebagai nabi justru membuktikan kebohongan pengakuannya. Menurutnya. dan bahwa yang dimaksud kebiasaan adalah kebiasaan hukum alam dan tata aturan duniawi atau nizham.

yaitu kenabian. yang mengaku-ngaku sebagai nabi. maka sebenarnya tidak ada hal-hal yang luar biasa. An-Nahl 16:33). Sebab. maka lebih sering melahirkan ketidakjelasan dan kerancuan. Sehingga. dan tidak mengikuti fitrah atau hati nuraninya. jika ada seorang manusia yang mengaku sebagai tuhan dengan segala sifat kekurangannya yang disaksikan oleh bangsanya dari kalangan manusia. Dan karena dari satu jenis. Dia-lah Allah yang Maha Esa . Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini. serta istidraj. maka pengakuannya itu jelas-jelas bertentangan dengan kaidahkaidah rasio. Kemudian akan ditimpakan padanya siksaan dengan cara yang paling mengerikan dan menyedihkan. yang lahir pada akhir zaman nanti. hatta yang paling sederhana sekalipun. Hal.” (QS. nabi dan mutanabbi' sama-sama dari satu jenis. ketika diminta darinya sesuatu yang luar biasa. Surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala http://www. Tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Sebab. seperti yang terjadi pada Al-Masih Ad-Dajjal. keramat. seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar. Adapun se lain mukjizat. Berbeda halnya dengan seorang mutanabbi'.info/ berfirman. bagaimanapun. “Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka. Atau datangnya perintah Tuhanmu.akhirzaman. maka dia terang-terangan telah menentang akalnya sendiri. Sedang manusia yang mengaku sebagai tuhan. NABI MUHAMMAD Shallallahu 'Alaihi wa Sallam DAN PERISTIWA SIHIR YANG MENIMPANYA Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir. Dan Allah tidak menganiaya mereka. Hal ini berlandaskan tekstual beberapa ayat Alquran seperti berikut ini. Untuk itulah diperlukan adanya istidraj-tipuan dari Allah atau ujian untuk menjatuhkannya secara bertahapsehingga tampaklah puncak kehinaannya. maka hal itu tidak perlu pembohongan sebab sudah jelas bohongnya. apa yang ada padanya itu merupakan istidraj suatu tipuan dari Allah-bagi dirinya dan bagi segenap Hal. Hanya kepada Allah kita memohon limpahan taufik. seperti sihir dan sulap. | 187 pengikutnya. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. dia harus dibohongkan' dan dibuktikan segala kebohongannya. siapa yang mengikuti orang yang mengaku-ngaku sebagai tuhan. l. untuk membedakan nabi yang sebenarnya dengan nabi yang hanya mengaku-ngaku saja. masalah ketuhanan atau sifat-sifat dan karakteristik tuhan itu dapat diketahui meski oleh orang yang kurang cerdas sekali pun. Nah. Jadi. “Katakanlah. Kalaupun ada sesuatu yang Iuar biasa padanya. ternyata memang ada padanya. tokoh utama pendusta.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Keluarbiasaan seperti itu jarang terjadi pada orang yang mengaku-ngaku sebagai tuhan.

serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki" (5). Beberapa hal mengenai ini telah dikemukakan sebelumnya. Dia tidak melahirkan tidak pula dilahirkan (3). dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (3). yang menjadi rujukan sebagian mufassir daIam memahami kedua surah tersebut. jika dikaitkan dengan kesempurnaan dan keterjagaan atau 'ishmah Nabi. dari Siti Aisyah r. dari ayahnya. "Ada seorang laki-laki yang menyihir http://www. akan tampaklah bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu pernah terkena sihir. | 188 dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia dikenal dengan nama Lubaid bin AlA'sham. Imam Bukhari-rahimahullah ta'ala . Di samping dua surah tersebut yang mengisyaratkan adanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terdapat beberapa hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim-rahimahullah ta’ala. Dan tidak ada seorang pun yang menyerupai. lalu surah Al-Falaq. Dimulai dengan surah Al-Ikhlash.info/ . kitabkitab hadits sahih lainnya. 3.a. ''Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (1). Dia berkata. “Katakanlah. Dalam memahami surah Al-Falaq dan An-Nas tersebut. Jika diperhatikan. para mufassir berbeda pendapat. Katakanlah. 2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir berdasarkan ayat-ayat (surah-surah) tersebut sejalan dengan susunan surah-surah itu. Sihir tersebut diIakukan oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. Tetapi menurut mufassir lainnya. kedua surah tersebut turun kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam supaya beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memakainya sebagai jampi atau ruqyah dalam mengobati sihir yang menimpanya. mungkin saja -Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu terkena sihir. Juga. Raja mariusia (2). dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi (4). ''Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia Cl). dari (golongan) jin dan manusia" (6).Nya (4). Hal.akhirzaman. Hal itu sesuai dengan runtutan atau ketertiban penyusunan Al-Mushshaf yang didasarkan pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. yang suka membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (5). Allah adalah tempat meminta tolong (2). dan diakhiri dengan surah An-Nas. Demikian menurut keyakinan kami. maka hal itu tidak mungkin terjadi. Ada yang mengakui.meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah bin AzZubair. Surah Al-Falaq Hal. dari kejahatan makhluk-Nya (2). Dengan ketiga surah itulah kitabullah Alquran Al-Karim ditutup. Padahal menurut beberapa riwayat sahih.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar (1). dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul (4). Surah An-Nas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sembahan manusia (3).

seraya bersabda.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya yang satu. 'Mathbid: (terkena sihir). tanya yang satu.a. dari ayahnya. Dia seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. Kemudian dijawab.berkata." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pergi beserta beberapa orang sahabatnya. Dan ujung pohon/mayang kurmanya seperti kepala setan-setan. "Apakah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi fatwa kepadaku mengenai apa yang aku mohon fatwa-Nya?" (Selanjutnya beliau bersabda). namanya Lubaid bin AI-A'sham-la'natullah 'tilaihi. 'Lubaid bin Al-‘Asham seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. . "Hai Aisyah. apakah engkau mengeluarkan sihir itu?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. Beliau melihat sumur itu. sekutu Yahudi dan dia seorang munafik. Dia bertanya. Sehingga terbayangkan pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau meIakukan sesuatu. Dijawab. Salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya.a. 'Apakah yang diderita orang ini?' Yang satu lagi menjawab. sehingga beliau merasa mendatangi istrinya. "Telah datang kepadaku dua orang laki-laki.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. "Wahai Rasulullah. 'Siapakah yang menyihirnya?' Dijawab.akhirzaman. jika memang demikian. padahal tidak melakukannya.rahimahulliih ta'ala dari Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair.a.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya http://www.kata Aisyah r. Yang duduk dekat kepalaku berkata kepada yang lain. apakah engkau mengetahui (merasakan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfatwakan sesuatu padaku mengenai apa yang aku mohon (fatwa-Nya)? Aku didatangi dua orang laki-Iaki. jawabnya. Dijawab. | 189 Hingga pada suatu hari atau suatu malam. dari Siti Aisyah r. Ada hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ." Aku . Aku telah disembuhkan dan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku khawatir akan menyebarkan kejelekan di kalangan manusia. dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. Hal. "Demi Allah. Dia berkata. Hal. 'Diletakkan pada sumur Dzarwan. Demikian hadits Siti Aisyah r. ketika beliau sedang bersamaku. 'Bagaimana keadaan orang ini?' 'la mathbub (terkena sihir)'. beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian beliau bersabda. "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir.info/ ." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menutup atau mengubur sumur tersebut. Sihir demikian termasuk sihir yang paling kejam. seakan-akan air sumur itu bagaikan air rendaman inai (pacar). Yang satu duduk dekat kepalaku.' 'Di mana diletakkannya?'. 'Lubaid bin Al-A'sharn.' 'Siapakah yang menyihirnya?'. 'Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir dan pada seludang mayang kurma jantan(?).a. padahal sebenarnya tidak. Yang satu duduk dekat kepalaku. Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang menemui Siti Aisyah r. seorang Yahudi dari Bani Zuraiq..a." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada Siti Aisyah r. Terlihat di dalamnya ada pohon kurma. yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimahullah ta'ala. tanya yang satu. "Tidak.

' 'Di manakah itu disimpannya?' tanya yang satu. Hingga pada suatu hari ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang bersamaku. 'Sakit apakah laki-Iaki ini?' 'Dia terkena sihir (mathbub). Hal.sebuah pohon anggur . wahai RasuIullah?" Beliau lalu bersabda. Dan seakan-akan ujung pohon kurmanya adalah kepala-kepala setan. 'Disimpan di dalam sumur Dzarwan". Kemudian yang satu bertanya kepada temannya. air sumur itu seakan-akan air rendaman pacar (inai) Nuqq'aat Al-Hinna'). Kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pulang lagi ke rumah Siti Aisyah r.dari Hisyam dari ayahnya. dan ternyata di atasnya ada sebatang pohon kurma. Dijawab. Dijawab." jawab temannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda. 'Lubaid bin Al-‘Asham seorang Yahudi dari Bani Zuraiq.a. "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir. "Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Muslim pun seperti itu.info/ . 'Pada sisir dan rambut yang jatuh ketika disisir. Tiga riwayat hadits yang telah dikemukakan itu lafazh atau redaksi dan maknanya berdekatan.' 'Siapakah yang menyihirnya?' tanyanya lagi." Itulah hadis-hadis mengenai sihir yang diriwayatkan Imam Bukhari-rahimakullah ta a’la. Aku khawatir (takut) menyebarkan kejelekan . beliau berdoa dan berdoa memohon kepada Allah. Siti Aisyah r.akhirzaman. "Wahai Rasulullah. Dijawab. "Apakah itu. 'Inilah sumur yang pernah aku beritahukan.a. Yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk dekat kedua kakiku. "Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pergi bersama beberapa orang sahabatnya menuju sumur tersebut. | 190 mendatangi sumur tersebut kemudian mengeluarkan benda sihir itu. juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta 'ala . lalu berkata.' 'Di mana disimpannya?' tanyanya. Tetapi.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang satu. pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan. karena sesungguhnya aku telah disejahterakan oleh Allah dan disembuhkan-Nya.a. Dia berkata. serta pada seludang (kulit pembalut) mayang kurma jantan. Riwayat-riwayat itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terpengaruh oleh sihir yang dikerjakan oleh seorang Yahudi. seraya bersabda. dari Siti Aisyah r.'" Dalam riwayat yang ketiga. '" Aku berkata. Beliau pandangi sumur tersebut. "Apakah engkau mengetahui (merasakan) hai Aisyah.a.kepada banyak orang.(?) di dalam sumur Dzarwan". "Lalu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Hal.' 'Pada apa sihir itu disusupkan?' tanya yang satu. Seakan-akan airnya bekas rendaman air pacar. "Tidak. sehingga terbayangkan padanya bahwa beliau meIakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. berkata." Kemudian beliau bersabda. 'Demi Allah. Pengaruh sihir http://www.karena sihir itu ." Lalu beliau memerintahkan untuk memendam (mengubur) sumur tersebut. Dijawab oleh temannya. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fatwa-Nya padaku mengenai apa yang aku minta fatwa-Nya dari-Nya?" Aku bertanya. Siti Aisyah r. 'Pada seludang mayang kurma jantan di bawah ra’ufah . 'Pada sisir dan pada rambut yang jatuh ketika menyisir. apakah engkau tidak mengeluarkannya?" Beliau menjawab.

dari Ibrahim Hal. "Selama enam bulan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti mendatangi istrinya padahal tidak mendatanginya. Malaikat yang duduk dekat kepalanya berkata pada temannya. "Siapa yang menyihirnya?" "Lubaid bin Al-A'sham. ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasa melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak. "Wahai Aisyah. Sedang yang memimpin operasi itu adalah salah seorang di antara mereka yang dikenal dengan sebutan Lubaid bin Al-A'sham. Ada suatu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad-rahimahullah ta 'ala . Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjadi sakit. "Dengan apa menyihirnya?" tanya malak yang satu. bahwa seorang pemuda Yahudi pernah menjadi khadam Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.info/ . Ternyata di situ ada beberapa helai rambut yang jatuh dari kepala Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mulia itu dan http://www. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakinya. "Suhira (disihir). dan Siti Aisyah r. Dia berkata. padahal sebenarnya tidak." "Apakah maksud thubba itu?" tanya yang satu." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bangun dan tampak agak panik (sedikit ketakutan). Dengan sembunyi-sembunyi orang Yahudi itu mendekatinya. Air itu seakan-akan rendaman air pacar (inai). Hal. apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah menasihati aku (memberi fatwa kepadaku)?" Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutus Ali bin Abu Thalib r. Mereka terusmenerus mendekati Nabi s Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai dia berhasil mengambil beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang terjatuh ketika disisir dan ditambah dengan beberapa helai gigi sisirnya." Dia bertanya. Yang satu duduk dekat kepalanya. Rambutnya berguguran. "Bagaimana keadaan orang ini?" Dia menjawab." jawabnya. Kemudian barang-barang itu dipendam di dalam sumur milik Bani Zuraiq dari kaum Yahudi. Yang satu duduk dekat kepalanya. "Orang ini thubba (terkena sihir). "Dengan sisir dan beberapa helai rambut yang jatuh ketika disisir. sedang yang satu lagi duduk dekat kedua kakinya. "Di manakah letak sihir itu?" "Sihir itu disimpan pada seludang mayang kurma jantan di bawah pohon anggur yang diletakkan di dalam sumur Dzarwan." kata temannya. Dengan sihir itu. dari ayahnya.. seorang Yahudi. Selama itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasakan seperti mendatangi istri-istrinya. Ketika beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang tidur. Ketika itu beliau tampak lernah tetapi tidak menyadari apa yang menimpanya. | 191 bin Khalid dari Mu'ammar bin Hisyam. Kemudian beliau bersabda. dari Siti Aisyah r. Lalu mereka menguras air sumur tersebut. Dan merasa mendatangi istrinya padahal sebenarnya tidak mendatanginya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar tersebut sarnpai kepada suatu batas." (Al-Hadits).a. Mereka pun menyihir Nabi pada barang-barang tersebut.a. Kemudian mereka mengangkat batu dan mengeluarkan seludang mayang kurma. Sumur tersebut dikenal dengan nama Dzarwan. Dalam Tafsir Ats-Tsa'laby disebutkan riwayat dari Ibn Abbas r.a. dan 'Ammar bin Yasir. Lalu beliau didatangi dua orang malaikat. tiba-tiba ada dua malaikat yang mendatanginya. Zubair bin 'Awwam. Dan hal itu berlalu sampai enam bulan. Temannya menjawab.akhirzaman. Barang-barang tersebut diberikannya kepada orang Yahudi.a.

Dan pada puncaknya. Sehingga ada sebagian kaum Muslimin yang lebih mendahulukan jama' (jam'u). yaitu pengkompromian dalil antara menerima hadits seperti itu dengan sisi yang berkaitan dengan hadits tersebut.akhirzaman. Di antara ulama yang menolak hadis sihir. berharap dapat menolong dan mempertahankan sunnah dan kitab-kitab hadits yang memuatnya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak ma'shum secara sempurna. Sebab. haditshadits tersebut dapat diterima. selintas terlihat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. riwayat-riwayat tersebut menempatkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada martabat yang mengurangi kesernpurnaannya dan justru mengurangi ke. | 192 wa Sallam membaca satu ayat. maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merasakan adanya keringanan pada badannya. Hal.'ishmah-annya. Dengan harapan. Dengan harapan ditemukannya alasan untuk menerima hadits tersebut. dengan alasan bahwa 'ishmah Nabi itu di atas segala pertimbangan (ukuran). Kemudian beliau tidur dengan lelap seperti tidak pernah terkena apa-apa. Sehingga mereka merasa keberatan dengan penolakan hadits-hadits tersebut. seperti yang kita hadapi ini. khususnya yang menimpa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak mau menerima berbagai khabar yang bersambung http://www. meski harus melalui jalan yang sulit untuk mengadakan takwil dan takhrij-nya. Tetapi. Orang-orang yang memperhatikan beberapa hadits dan khabar seperti itu akan ragu-ragu untuk menerima atau menolaknya. Lalu beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri seperti yang terlepas dari ikatan. Dan ketika ikatan terakhir terlepas. Banyak di antara ulama yang menolak hadits-hadits tersebut dan tidak mau menerimanya. semua umat Islam dapat bertemu pada satu titik kesepakatan tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat). karena mengandung muatan khilaf-perbedaan pendapat-yang terjadi di antara para ulama. sudut pandang umat Islam mengenai hadits-hadits sihir itu tidak mudah untuk disatukan. dan maqam (kedudukan) Nabi juga jauh melebihi maqam apa pun. Mereka mencoba untuk melakukan takhrij atau seleksi hadits. Setiap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar beberapa buah gigi sisirnya. Di situ terdapat tali yang diikatkan sebanyak dua belas ikatan (itsnata 'asyrat 'uqdatan) yang ditusuki jarum. Tetapi dalam posisi sulit yang demikian rupa. Tetapi di sisi lain. banyak pula ulama yang ingin memperhatikan keabsahan hadits-hadits sahih dan kitabkitabnya.info/ . pada saat yang sama. maka lepaslah satu ikatan. Dengan kata lain. Dengan cara seperti itu. dua surah untuk memohon perlindungan (Al-Mu'awwidzatain). banyak umat Islam yang lebih mengistimewakan maqam kenabian dan menyucikannya dari berbagai indikasi kekurangan. Tentu saja hal itu menjadi bahan diskusi yang menarik. mereka seperti juga setiap Muslim lainnya. Sehingga mereka kurang begitu mudah untuk menerima berita apa pun dan hadits seperti apa pun jika mengisyaratkan kekurangan martabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari kalangan mufassirin adalah Imam Thabari. Ketika sampai padanya hadis Siti Aisyah r.a., mengenai terkenanya Nabi oleh sihir Yahudi, beliau langsung berkomentar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi sebab siapa yang disifati atau dinyatakan terkena sihir, maka seakan-akan akalnya terganggu. Dan Allah tidak mau menerima yang demikian itu. Perhatikan firman-Nya, Hal. Hal. | 193 Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagairnana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu), ketika orangorang zalim itu berkata, "Kamu tidak? lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang tersihir." Lihatlah bagairnana mereka mernbuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar) (QS. Al-Isra 17:47-48). Selanjutnya Imam Thabari mengatakan, "Tetapi orang Yahudi atau anak-anak perempuannya yang menyihir itu mungkin telah mencoba dengan sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu tetapi tidak mampu (tidak berhasil). Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan 'kepada Nabi-Nya apa yang mereka sembunyikan, berupa sihir itu, sehingga Nabi pun dapat mengeluarkannya. Dan kejadian itu menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad, antara lain dibuktikan dengan selamatnya beliau dari sihir." Kemudian kata Imam Thabari selanjutnya, "Bagaimana mungkin rasa sakit itu karena perbuatan mereka. Jika saja mereka mampu melakukan hal itu, pasti mereka akan membunuh Nabi, bahkan membunuh banyak orang-orang Mukmin." Sebenarnya, apa yang dikatakan Imam Thabari itu, menurut kami, tidak menunjukkan bahwa dia men-sahih-kan dan menerima hadits-hadits mengenai sihir. Hal itu dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Menurut khabar (hadits) yang diriwayatkan dengan tiga versi itu, orang Yahudi yang menyihir Nabi ialah Lubaid bin Al-A'sham. Tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan anak-anak perempuan dari orang Yahudi tersebut. Sedang mengenai khabar yang berkenaan dengan sihir terhadap Nabi itu pilihannya hanya satu; diterima semuanya, atau ditolak semuanya. 2. Jika yang dilakukan Lubaid itu termasuk yang disembunyikan (tamwih) oleh mereka, lalu apa hikmahnya jika Allah memperlihatkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.? Dan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamjuga tampak bersemangat untuk mengeluarkan benda sihir itu dari sumur padahal tidak berpengaruh kepada dirinya karena Allah telah mengobatinya? Kemudian, indikasi macam apa yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam karena mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pengaruhnya bagi beliau dalam realitas kehidupan? Imam Muhammad Abduh mengatakan ketika mengomentari hadits mengenai sihir,
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

"Sungguh, banyak orang yang suka menirukan pendapat orang lain yang tidak berakal mengenai kenabian dan apa yang wajib dilakukan terhadapnya. Kemudian mereka mengatakan, 'Sesungguhnya khabar (hadits) mengenai pengaruh sihir pada jiwa yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu betul-betul sahih, sehingga lazim untuk diyakini, Dan jika kita tidak membenarkan hadits tersebut, hal itu termasuk bid’ah Hal. Hal. | 194 yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah, Karena sihir yang menimpa Nabi merupakan salah satu dari berbagai macam sihir. Padahal Alquran pun telah memperlihatkan keabsahan sihir itu.'" Kemudian perkataan tersebut ditanggapi Syaikh Muhammad Abduh dengan mengatakan, "Perhatikan, bagaimana dia memutar-balikkan agama yang sahih dan alhaqq (kebenaran) yang jelas maksudnya dalam pandangan muqallid yang suka meniru pendapat orang lain itu menjadi bid'ah? Na 'udzu. billah, kita bermohon perlindungan kepada Allah untuk tidak menjadi orang seperti itu." Selanjutnya Syaikh Muhammad Abduh berkata, "Alquran dijadikan oleh mereka yang suka meniru-niru pendapat orang lain itu sebagai hujjah untuk menetapkan adanya sihir. Tetapi dia berpaling dari Alquran dalam menafikan sihir dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya menganggap bahwa sihir itu sebagian kebohongan orang-orang musyrik terhadap Nabi. Dia menakwilkan Al-quran mengenai adanya sihir ini. Tetapi dia tidak menakwilkan Alquran mengenai menafikan sihir dari Nabi." Padahal yang dimaksud dan diinginkan oleh orang-orang musyrik itu jelas. Karena mereka mengatakan, "Sesungguhnya setan yulabisuhu, mempengaruhi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." Dan mulabasah, upaya mempengaruhi dan mengganggu oleh setan itu dapat diketahui oleh mereka dengan sihir, dan oleh salah satu macam dari berbagai macam sihir. Dan itu merupakan pengaruh sihir yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Lubaid bin Al-‘Asham sebab sihir yang digunakan oleh Lubaid telah mengganggu (mempengaruhi) akal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan daya nalarnya, seperti pengakuan mereka. Selanjutnya Imam Muhammad Abduh berkata, "Yang wajib kita yakini ialah bahwa Alquran mengandung ketentuan hukum yang pasti maqthu'un). Dan sesungguhnya Alquran adalah kitab mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Al-Ma'shum, terpelihara dari dosa. Alquran adalah kitab yang wajib kita yakini segala apa yang ditetapkannya dan tidak boleh meyakini apa yang dinafikannya." Imam Muhammad Abduh melanjutkan, "Alquran datang untuk menafikan sihir dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Alquran menegaskan bahwa yang mengatakan sihir itu dapat menembus badan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah orang-orang musyrik, musuh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallamdan Alquran mencela dan menjelekkan pengakuan mereka itu. Jadi, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak tersihir dengan sesungguhnya."

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Imam Muhammad Abduh selanjutnya berkata, "Adapun hadits yang membicarakan adanya sihir yang menimpa Nabi, meskipun sahih, tetapi hadits itu hadits ahad: Sedang hadits ahad tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan akidah atau keyakinan. Dan keterpeliharaan (keterjagaan) Nabi dari pengaruh sihir pada akalnya itu merupakan salah satu akidah yang harus diyakini. Tidak boleh diambil pendapat yang menafikan Hal. Hal. | 195 'ishmah atau ke-terpeliharaan Nabi kecuali dengan dalil yang meyakinkan, bukan dengan hadits ahad. Kita juga tidak boleh mengikuti pendapat yang menetapkan 'ishmah Nabi dengan dalil yang zhanni (prasangka yang tidak meyakinkan) dan mazhnun (mengandung keraguan)." Masih menurut Imam Muhammad Abduh, "Hadits yang sampai kepada kit a melalui sanad ahad hanya menghasilkan sesuatu yang mengandung zhann (prasangka) bagi yang menganggapnya sebagai riwayat-riwayat sahih dan tidak menghasilkan suatu keyakinan. Adapun bagi orang yang mempunyai dalil untuk menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak sahih, maka sulit atau bahkan tidak ada dalil atau hujjah untuk mendebatnya .... " "Bagaimanapun, kita mempunyai hak, bahkan kewajiban, untuk menyerahkan urusan sihir itu kepada orang yang mengeluarkan hadits dan kita tidak bersandar kepadanya untuk menentukan akidah kita. Yang terbaik bagi kita adalah mengikuti nashsh dari Al-Kitab Alquran dan dalil akal (rasio). Sebab, jika benar pengakuan orangorang Yahudi dan orang-orang musyrik lainnya itu, bahwa otak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dapat dikacaukan (diganggu), maka boleh pula disangkakan bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyampaikan sesuatu, padahal sesungguhnya tidak menyampaikannya. Atau, bahwa wahyu yang turun kepadanya, sesungguhnya tidak turun. Jadi, masalahnya jelas sekali sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi." Kedua Imam yang mulia, Imam Thabari dan Imam Muhammad Abduh mengikuti sikap seperti itu terhadap hadits sihir, khususnya yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sedang di depan mereka terdapat banyak pendapat yang menguatkan dan menolong keabsahan hadits tersebut, serta menolak pendapat yang menentangnya. Bahkan mereka berani menuduh kafir atau ateis terhadap orang-orang yang menentang atau menolak hadits-hadits tersebut, yang kebetulan diriwayatkan oleh dua syaikh hadits, Imam Bukhari dan Imam Muslim-rahimahullah ta'ala. Al-Qadhy 'Iyadh, dalam kitabnya Al-Syifa' bi-Ta'rif Huquq Al-Mushthafa (Obat Penawar yang Mengenalkan Hak-hak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Nabi Pilihan) mengomentari hadits sihir, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kepada Anda, bahwa hadits mengenai sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam khususnya, itu sahih dan muttafaq 'alaihi (disepakati ahli hadits). Orang-orang ateis (kafir) telah mencela hadits tersebut. Hal itu didasarkan kepada pandangan otaknya yang tumpul dan dangkal, ditambah dengan upaya merancukan hadits tersebut, sehingga melahirkan keraguan dalam hati umat Islam terhadap syariatnya."
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

"Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hal itu. Dia berkenan menyucikan syariat Islam dan Nabi pembawanya dari segala kerancuan yang mereka susupkan. Sesungguhnya sihir merupakan salah satu penyakit yang mungkin saja menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seperti halnya penyakit lainnya, asalkan tidak terlalu buruk dan tidak menjatuhkan martabatnya. Bukankah sejak Nabi Hal. Hal. | 196 disebut-sebut terkena sihir, lalu diselamatkan Allah, tidak pernah ada kesan bahwa martabat Nabi menjadi jatuh?" Selanjutnya Al-Qadhy 'Iyadh - rahimahullah ta'ala - berkata, "Adapun mengenai riwayat bahwa Nabi terbayangkan seperti melakukan sesuatu, padahal sesungguhnya tidak, misalnya mendatangi istri-istrinya, tetapi sebetulnya tidak mendatanginya, maka hal seperti itu tidak termasuk hal-hal yang mengganggu atau mengurangi kredibilitas beliau sebagai juru tabligh yang menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai penentu syariat Islam. Demikian pula, hal itu tidak mengurangi kebenarannya sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Karena banyak dalil dari Alquran dan As-Sunnah serta ijmak para ulama, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu ma'shum (terjaga) dari hal-hal yang akan menjatuhkan kredibilitasnya sebagai orang yang mempunyai misi untuk menyampaikan risalah atau amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal seperti itu, sebenarnya lebih tepat sebagai urusan lahiriah-duniawiah, yang seperti kita ketahui dan pahami tidak menjadi misi pokok Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bahkan Nabi pun tidak diberi kelebihan untuk hal-hal duniawi seperti itu. Beliau, dalam urusan-urusan duniawi-lahiriah sama seperti manusia lainnya. Maka tidak aneh, jika ternyata terbayangkan pada Nabi apa yang sesungguhnya tidak terjadi, kemudian setelah itu beliau terlepas dari bayangan seperti itu. Wajar sekali bukan? Selanjutnya, AI-Qadhy 'Iyadh berkata, "Semoga sekarang menjadi jelas bagi Anda kandungan hadits tersebut. Bahwa sihir hanya mampu mempengaruhi lahiriah Nabi dan jasad kasarnya, tetapi tidak menguasai hati Nabi, tidak pula terhadap iktikad dan akalnya. Sihir, paling banter, mengganggu pandangan Nabi, menahannya dari menggauli istrinya, dan menahannya dari makannya. la hanya mampu menguasai atau mempengaruhi fisik Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan membuatnya sakit, seperti sakit-sakit biasa lainnya. Sehingga, maksud kata-kata, 'Terbayang seakan-akan beliau mendatangi ahlinya, padahal tidak mendatanginya', yakni tampak ada semangat atau selera dan ada kekuasaan atau kekuatan untuk menggauli istrinya, tetapi begitu akan mendekatinya, beliau diganggu sihir, sehingga tidak jadi mendatangi istrinya. Sebagaimana hal itu menimpa orang yang sakit biasa." Al-Alusy dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'any mengutip pendapat Imam Al-Maziry yang mengomentari hadits mengenai sihir tersebut. Dia berkata, "Hadits tersebut diingkari dan diakui sebagai hadits munkar oleh para pelaku bid'ah dengan alasan, bahwa hadits tersebut menurunkan derajat kenabian dan meragukannya. Terkenanya Nabi oleh sihir dapat menghilangkan kepercayaan (tsiqah) dari beliau dalam menentukan syariat."
http://www.akhirzaman.info/

Jadi. yang Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak diutus untuk mengurusnya. Sebab jika sihir berhasil menguasai badan dan anggota seseorang. bukan hal yang terlalu jauh dari kenabian jika sebagai manusia biasa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah terbayangkan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Hal. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang sampai menyusun suatu buku yang menyerang atau mengkritik pedas Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair yang meriwayatkan hadits dari Siti Aisyah r. | 197 Jika yang dimaksudkan oleh mereka adalah makna konotasi lahiriahnya.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Pendapat tersebut dijawab bahwa hadits mengenai sihir itu sahih dan tidak merendahkan atau menentang nashsh. Adapun komentar Syaikh Ibn Al-Qayyim terhadap hadits sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah sebagai berikut. Dan hal itu tidak berarti akan menurunkan derajat kenabian dan tidak pula menimbulkan keraguan mengenainya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sudah dijamin akan mendapatkan perlindungan Allah yang disebut 'ishmah. Adapun segala yang berhubungan dengan sebagian urusan duniawi. seperti Anda ketahui.a. Maka hal demikian. Sebab. dalam mimpinya. maksud orang-orang kafir itu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terpengaruh oleh sihir. Sebab. dan apa yang datang kepadanya berupa wahyu itu hanyalah akibat dari khayalan dan tipu muslihat sihir. Pengakuan mereka yang demikian juga tentu sangat bohong. di samping mengganggu bahkan merusak penglihatan yang benar terhadap berbagai perkara sebagaimana hal itu terjadi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan segala gambaran pemikirannya.akhirzaman. khususnya yang berhubungan dengan kepentingan menyampaikan risalah. Bukankah banyak orang yang membayangkan sesuatu. Dan tentu saja beliau tidak akan pernah gila. Hal. padahal sebetulnya tidak mendatanginya. "Ghalitha wa isytabaha 'alaihi al-amru. Mereka membohongkan hadits seperti itu. maka gangguan duniawi itu mungkin saja mengenai Nabi seperti lazimnya manusia biasa. seperti persis melakukannya. bahwa terbayangkan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu beliau mendatangi istrinya. maka berarti hanyalah yang sesuai dengan kisah terkenanya Nabi oleh sihir yang tidak membahayakannya itu atau hanya seperti sakit-sakit yang lain. orang-orang kafir menggunakan kata-kata mashur "tersihir" dengan makna majnun "gila" untuk Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Atau.info/ . "Hadits tersebut sebetulnya tsabit (kuat dan benar) menurut ulama ahli hadits dan diterima di kalangan mereka. maka biasanya secara otomatis mengganggu pikiran (akal) juga. merupakan pembelaan sembarangan dan tanpa pemikiran terhadap hadits. bukan hal yang aneh jika terjadi dalam keadaan terjaga. dia salah dan urusan sihir http://www. Dan itu. Itu pun tidak menjadi masalah. Bahkan ada disebutkan (baca: diriwayatkan). Tetapi hadits tersebut diingkari dan tidak diterima oleh ulama teologi (ilmu kalam) dan yang lainnya." Perkataan atau penilaian yang paling baik mengenai Hisyam bin 'Urwah bin AzZubair hanya kata-kata.

Asy-Syu'ara: 185). Selanjutnya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah berkata.'" Demikian pula seperti yang dikatakan orangorang kafir dari kaum Nabi Shaleh a. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun pernah pingsan ketika sakit.. Asy-Syu'ara: 153). Penyusun kitab Shahihain telah sepakat untuk men-sahih-kan hadis sihir itu. Jika beliau terkena sihir.s. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir (QS.a. Karena Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair itu termasuk orang yang paling tsiqah (dapat dipercaya) dan paling pandai (alim). seperti diungkapkan kembali oleh Alquran. dipukuli.akhirzaman. Penyakit yang seperti itu hanya merupakan bencana atau cobaan yang tidak mengurangi kredibilitas beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Hal. dengan izin Allah meski tidak menghendakinya.s. sebab jika terkena sihir. dengan macam-macam ujian seperti juga suatu macam sihir. justru menambah keagungan dan kemuliaannya. 'Dan sesungguhnya aku. seperti juga pingsan.info/ . Sebagaimana Nabi pun http://www. itu berarti menafikan perlindungan dan perneliharaan ('ishmah) dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka dari godaan-godaan setan. dan ada juga yang biasa diejek. Jadi bukanlah suatu bid'ah jika ada nabi yang diuji oleh umatnya.. kepada Nabi Shaleh a. "Itu mirip dengan apa yang dikatakan Fir'aun kepada Nabi Musa a. Mereka mendapatkan banyak cobaan dan bencana dari umatnya sendiri." Tidak ada sedikit pun sihir yang mengenai Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebab Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak mungkin terkena sihir.s... sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu termasuk penyakit biasa yang telah disembuhkan oleh Allah. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. | 198 itu samar baginya.s. Mereka yang menolak hadits ini juga berkata. Dan peristiwa seperti itu tidak mengurangi kredibilitas Nabi dan tidak mencelanya sebab boleh saja para nabi itu sakit. Menurut orang-orang yang menolak hadits sihir ini. itu berarti membenarkan apa yang dikatakan orang-orang kafir. Tak ada seorang imam hadits pun yang mencelanya sehingga harus menolak haditsnya . "Apa yang mereka katakan itu tidak dapat diterima oleh para pakar (ahli ilmu). Ada di antara mereka yang dibunuh. para nabi itu tidak mungkin (diakui) terkena sihir yang sesungguhnya. " Mengapa ulama ilmu kalam (para teolog) menolak hadits sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam? Bukankah hadits sihir itu pun telah diriwayatkan oleh perawi selain Hisyam dari Siti Aisyah r.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal... Atau. Beliau pernah terjatuh ketika kakinya terluka. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir (QS. Kamu (sekalian) tiadalah mengikuti kecuali seorang Iaki-laki yang tersihir. ditahan (disandera). dan tidak ada satu pun dari pakar hadits yang menolak atau mengomentarinya dengan komentar jelek. betul-betul menyangkamu hai Musa sebagai orang yang terkena sihir. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah. seperti yang dikatakan kaum Nabi Syu'aib kepada Nabi Syu'aib a.

dalam bukunya Al-Muhalla ketika mengomentari hadits sihir. Ujian Allah kepada mereka misalnya adanya orang-orang kafir yang menyakitinya dengan berbagai macam cara dan bermacam-macarn bentuk. Tidak ada sembahan selain Allah. “Jika para nabi itu terkena sihir. "Adapun perkataan tuan-tuan. serta lebih menyenangkan bagi mereka. Hal. Ibn Hazm. Sebab. Perlakuan Allah seperti itu pun mernbuat orang-orang kafir semakin teruji. merupakan pembelaan tanpa pemikiran yang benar. Dan tidak ada tuhan yang mengurus dunia ini selain Dia yang Mahaperkasa. Tidak pula menirnbulkan cela pada mereka. Baik para sahabatnya. Itulah. Kemudian Ibn Al-Qayyirn Al-Jawziyyah berkata. sebagian hikrnah dan manfaat ujian Allah terhadap para nabi. dan siksaan kekal di akhirat kelak. seperti Anda ketahui. Jika hal itu berlanjut sampai enam bulan atau bahkan setahun.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. di samping memisahkannya dari maqam (kedudukan) mereka sebagai nabi.akhirzaman. Bahkan pernah juga beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dilempari kotoran ketika sedang melakukan sujud. itu semua menambah ketinggian derajat dan kernuliaannya di sisi Allah. di samping untuk menjadi suri teladan bagi orang-orang sesudahnya. | 199 pernah diuji dengan dilempari batu sarnpai terIuka. berkata. Allah telah mengenalkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam orang yang menyihirkan. umat Islam atau umat para nabi itu akan meniru kesabaran dan ketabahan para pemimpinnya jika mereka pun mendapatkan ujian seperti itu. Dengan contoh seperti itu. seperti halnya yang dikenakan kepada umat mereka. Hal itu dimaksudkan Allah untuk menyempurnakan kemuliaan mereka. Justru. dan ternyata tidak sampai http://www. bencana atau ujian yang dipergunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji para nabi itu justru berupa keingkaran rnereka dan kesesatannya. serta 'keengganan mereka untuk menerima ajaran yang benar. maka itu berarti menafikan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka'. antara lain. yang umumnya tidak memerlukan waktu lebih lama daripada satu hari atau satu malam. Adapun apa yang menimpa Nabi berupa penyakit pingsan atau yang sejenisnya. Semua itu tidak mengurangi kredibilitas mereka. Dan tentu masih banyak hikmah dan manfaat lain yang lebih sempurna. dan lain-lain cobaan dan bencana. maupun urnatnya. yakni dengan menyakiti mereka atau menguji rnereka lewat perlakuan kaumnya sendiri. pemeliharaan.info/ . dan penjagaan serta perlindungan." Itu pun. atau rnereka akan terusrnenerus mengganggu dengan risiko siksaan batin di dunia. "Khabar atau hadits itu sahih. Ujian yang demikian ini tidak mengganggu para nabi sedikit pun. Tetapi Dia juga menguji mereka dengan macam-macam ujian. yang jelas. Apakah mereka akan berhenti menyakiti para nabi dan umatnya. maka tentu hal itu termasuk yang mengganggu Nabi dari pelaksanaan dan pengembanan risalahnya. hal itu merupakan sesuatu yang baru dan biasa. lebih bermanfaat. ketahuilah bahwa Allah itu betul-betul memberikan bimbingan.

s." Selanjutnya Ibn Al-Qayyim berkata. yang merupakan pengaruh arwah jahat. bahwa arwah jahat mempunyai kekuatan untuk mengganggu manusia yang di antara pengaruhnya itu disebut sihir. Dan telah Hal. faqhih. juga seorang ulama besar yang disegani dan diakui kecerdasannya seperti Ibn Hazm. dan selalu berzikir mengingat Allah. Oleh karena itu. umumnya. yang terus-menerus dibaca. adalah obat-obat ilahiyah berupa zikir. khususnya yang menimpa Nabi a. Selanjutnya Ibn Hajar berkata.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar membunuhnya. Ibn Hajar berkata. seperti ruhnya anak-anak dan kaum wanita. tawajjuh-nya benar. pernyataan Ibn Al-Qayyim itu merupakan kesimpulan dari hadits yang berkenaan dengan sihir. Dia berpendapat bahwa arwah jahat itu tidak akan mempengaruhi kecuali jiwa-jiwa yang lernah atau hati yang kosong dari keimanan. Hal.info/ . Menurutnya. Mereka pun ber-hujjah dengan hadits tersebut. Itu termasuk sebab yang paling agung untuk menangkal sihir. Bahwa apa yang disebutkannya itu berdasarkan kebanyakan (mayoritas). "Tetapi penolakan terhadap pendapat Ibn Al-Qayyim itu dapat dirinci.akhirzaman. | 200 sampai kepada keduanya pendapat-pendapat para ularna lain yang menerima hadits sihir tersebut.. "Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa obat yang paling mujarab dan alat yang paling kuat untuk melepaskan sihir dan menggagalkan kekuatannya. termasuk Nabi sekalipun. yang memang siap menerimanya. bersikap seperti itu mengenai hadits sihir." Anehnya. Dan sihir terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk menegaskan mungkinnya sihir menimpa seseorang. Pernyataannya menegaskan mungkin sihir menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meskipun maqam-nya tinggi. "Kemampuan penguasaan sihir itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai hati (jiwa) yang lemah. Sebab arwah jahat dan kotor itu hanya bersemangat dan berani mengganggu hati dan jiwa yang lemah. Bagaimana pendapatnya itu dapat diterima jika dia pun berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir? Bagaimana ini menjadi pendapat Ibn Al-Qayyim sendiri? Dia telah menurunkan derajat dan maqam Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai setingkat derajat dan maqam anak-anak dan kaum wanita? Ibn Hajar juga menolak apa yang dikutipnya secara ringkas dari Ibn Al-Qayyim. seorang ulama besar. dan mujtahid yang luas wawasannya sekaliber Ibn Al-Qayyim." Itulah salah satu sisi sikap dan pandangan orang-orang yang mengingkari hadits mengenai sihir. Yang paling jelas mengenai sikap Ibn Al-Qayyim ketika mernperbincangkan hadits sihir itu adalah seperti yang dikutjp oleh Ibn Hajar dalam syarah hadits tersebut dari Shahih Bukhari." Itulah yang ditetapkan dan diakui oleh Ibn Al-Qayyim. dan sikap orang-orang yang membela hadits tersebut. serta orang-orang bodoh. doa. http://www. sihir menimpa anak-anak dan kaum wanita.

tidak lebih daripada sekadar menginformasikan sebagian keadaan atau kondisi khusus Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak ada yang lebih mengenal akan hal itu kecuali keluarganya yang terdekat. dan di antara mufassirin yang mengikuti jalan seperti itu adalah Syaikh Zamakhsyari Al-Kasysyaf. mereka tidak mengisyaratkan secara dekat atau secara jauh kepada kandungan hadits sihir tersebut. Sikap itu dilandaskan kepada berbagai hal berikut ini.bahkan kecenderungan mereka untuk menolak hadits tersebut lebih jelas daripada kecenderungan mereka untuk menerimanya. Imam Thabari. juga tidak menerimanya. | 201 menafsirkan ayat min syarri an-naffatsat fi al-'uqadi. Mereka tidak mempunyai keinginan apalagi semangat untuk mempermasalahkan hadits sihir ketika menafsirkan surah Al-Falaq. para pakar tafsir Alquran Al-Karirn. Mereka tidak mengisyaratkan posisi hadits tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. dan An-Nasafy.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Masih banyak lagi ulama lain yang lebih mementingkan kesejahteraan dan kesehatan Nabi. Bahkan. pendapat yang tidak melibatkan diri untuk mempermasalahkan hadits tersebut. pendapat yang menguatkan hadits tersebut dan men-takhrij hadits tersebut yang sejalan dengan upaya penjagaan terhadap maqam kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tetap memelihara 'ishmah-nya. Bahwa hadits sihir itu bukan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Atau. Ketiga.berhenti tidak mempermasalahkannya . pendapat yang menolak hadits tersebut dan tidak mau menerimanya demi menyucikan maqam dan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam serta menguatkan 'ishmah-nya. seperti Siti Aisyah r. Hadits tersebut. yang bertujuan atau mempunyai maksud untuk menegaskan suatu perintah dari berbagai perintah agama. Tentu saja tidak semua ahli tafsir mempunyai sikap seperti itu. Pertama. Itu berarti mereka lebih memilih sikap tawaqquf . Mereka tidak menolak hadits sihir tersebut. seandainya sahih sekalipun. bahkan juga untuk memberikan nasihat atau petunjuk yang berhubungan erat dengan syariat (hukum) Islam atau etikanya. Mereka tampaknya tidak begitu jelas melibatkan dirinya pada perbedaan pendapat mengenai hadits sihir itu. Dan bukan pula merupakan salah satu larangan dari larangannya. Padahal itulah objek yang harus dibahas. seandainya pun hadits sahih. Kedua. ketika Hal.lalu membiarkan hadits itu dan tidak menggunakannya. khususnya jika saya melibatkan diri saya ke dalam kelompok para ulama yang mempunyai obsesi untuk mengkaji Alquran Al-Karim. maka tidak ada http://www. Dalam kondisi seperti ini saya lebih baik bersikap masa bodoh (la syu'ury). untuk selanjutnya bertawaqquf . Imam Al-Qurthubi.info/ .tidak menentukan sikap ke kanan atau ke kiri . Jadi. Saya sendiri bertanya-tanya kepada diri saya manakah pendapat yang harus saya ikuti. Hal. "Dari kejahatan para tukang sihir perempuan yang meniup-niup pada buhulan (ikatan)".akhirzaman. Mereka adalah kelompok mufassirin.a. Jadi ada tiga pendapat mengenai hadits sihir tersebut.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar yang meriwayatkannya.” Ayat tersebut merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari berbagai tipu daya musuh-rnusuhnya. selain Siti Aisyah r.a. Bahkan menurut riwayat lain. sebagai sanad kedua setelah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Di samping itu.a. ketika Nabi menerima ayat ('ishmah) itu.a. itu selama setahun. seperti putraputri saudaranya. sehingga tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengganggunya atau menyakitinya.. di samping akan dikenal oleh musuh-musuh Islam di berbagai tempat. atau menjadi mutawatir.akhirzaman. berita sihir yang menimpa Nabi itu akan terus hidup hangat di lingkungan umat Islam dalam tempo lama.a.info/ . “Dan Allah akan selalu menjaga (memelihara) kamu dari (gangguan) manusia." http://www.a. tidak ada yang mengetahui kecuali Siti Aisyah r. yang kemudian dilanjutkan oleh Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair r.a. Sehingga. beliau bersabda kepada seorang sahabatnya yang akan memimpin penjagaan terhadap dirinya. dan lebih khusus hanya berhubungan erat dengan pribadi Siti Aisyah r. baik gangguan itu akan mengenai jasadnya. Jadi. | 202 dapat menggaulinya selama enam bulan. bahwa apa yang menimpa diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu tidak mempunyai pengaruh terhadap perikehidupan di luar keluarganya sendiri. yang menurut salah satu riwayat. Hal. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak menggauli Siti Aisyah r. Dan pasti pula. pergilah karena sesungguhnya aku telah dijaga dan dipelihara (dilindungi) oleh Allah yang Mahaperkasa lagi Mahaagung (Azza wa Jalla). Itu berarti. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin penjagaan dan perlindungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara mutlak. maka pasti masalah tersebut akan ramai dibicarakan orang atau diriwayatkan banyak periwayat melalui sanad yang banyak pula. bahkan mungkin tak henti-hentinya dibicarakan orang. akalnya. kecuali jika merupakan peristiwa atau kasus yang berhubungan erat dengan hubungan suami-istri keluarga Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan Siti Aisyah r. sangat boleh jadi kasus itu akan merupakan peristiwa yang mengguncang masyarakat umat Islam semua. beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak Hal. Jika peristiwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu mempunyai pengaruh terhadap selain lingkungan keluarga sempit dan terbatas itu. jika hanya berupa hadits ahad yang tidak dipegang beritanya kecuali oleh keluarga Az-Zubair dari Siti Aisyah r. bersama orang-orang terdekat.a.a. Bahkan informasi dan berita mengenai kasus itu akan menyebar luas ke daerah atau ke negeri-negeri luar jazirah Arab. Atas dasar itu. Bahwa Alquran Al-Karim dengan tegas mengungkapkan dan menyatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. ataupun perasaan (kalbu)-nya. Kasus itu pun akan menjadi berita turun-ternurun di kalangan umat Islam berbagai negeri. Tetapi. "Wahai sekalian manusia. yaitu Shafiyyah dari suaminya Az-Zubair bin 'Awwam. Kemungkinan besar tidak ada sanad lain selain Siti Aisyah r. saja. maka keadaan seperti itu tidak cukup luas untuk menjadi pembicaraan orang dalam hal menerimanya.

info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Apakah setelah itu akan dapat dimengerti. Adakah umat Islam tanpa Nabi Muhammad padahal beliau ada pada mereka? Atau ada Nabi tetapi tidak ada umat Islamnya? Bukankah umat Islam ketika itu telah meneapai ribuan? Bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu dikenal sebagai seorang Imam umat Islam dalam setiap shalat lima waktu. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin penjagaan terhadap pribadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. mungkin terlihat bahwa umat Islam telah mengetahui apa yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. otak atau akalnya terganggu oleh sihir? Berpikirnya menjadi kacau. yang katanya sampai berbulan-bulan. dan shalatnya pun tidak terganggu. padahal beliau tidak menyadari. maka terimalah. sehingga terbayangkan padanya seakan-akan melakukan sesuatu tetapi sebenarnya tidak. apa yang didengar oleh orang-orang Mukmin apakah itu Alquran atau Sunnah yang ternyata bukan Alquran juga bukan Sunnah. Apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu.. bagaimanakah akibatnya.. Hal. Terbayangkan pula padanya seakan-akan mencampuri istrinya tetapi tidak. sehingga otak atau akal yang merupakan alat tubuh yang paling vital itu terkena sihirnya? Bahkan masa sakitnya pun Hal. lalu para perawi pun menerimanya dan menegakkan agama Islam pada hal yang demikian itu? Atau. duduk. jika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang agung itu atau siapa pun. beliau mendirikan shalat bersamasama umat Islam tanpa ada gangguan pada otak dan ingatannya. baik ketika mereka dalam hadhar ataupun dalam safar. bahkan memberitahukan hal itu dengan tegas. apakah hal itu boleh saja terjadi padanya? Justru kasus seperti itu merupakan realita yang tidak mungkin terhindar dari pribadi Nabi. (QS. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka jauhilah . lalu ternyata ketika ada itipu daya atau makar dari seorang Lubaid bin Al-A'sham tidak ditolak-Nya. baik dalam perkataannya (adzkar shalat) ataupun alam gerakannya? Dapatkah dibenarkan. lalu mereka menonaktifkannya dari tugas kenabian selama masa terjangkit sihir itu? Lalu mengapa mereka tetap mendengarkan apa yang disabdakannya dan mengapa pula mereka menerima segala sesuatu darinya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya.. | 203 lama? Ada yang mengatakan selama enam bulan penyakit sihir itu mengganggu pribadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sang pengemban risalah yang seharusnya menghadapi umatnya selama dua puluh empat jam tanpa pernah berhenti. ruku' dan sujud. Atau.akhirzaman. bahwa beliau berdiri. Apakah benar. padahal beliau membayangkan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukannya? http://www. Al-Hasyr 59: 7). Bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa hal itu berlangsung selama setahun penuh? Lalu bagaimana tugas risalahnya? Terbengkalai begitu saja? Mana riwayat yang mengisyaratkan hal itu? Lalu. karena harus menjadi bahan kajian dalam syariat Islam? Lalu beliau bersabda. di sela-sela Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkena sihir itu.

| 204 r. kalau setan sihir itu beroperasi dan berkuasa dengan komando tukang sihir dari kalangan manusia. serta mengakui sepenuhnya perjuangan mereka dalam mengumpulkan sunnah dan menyeleksinya. Orang yang mahsud (terkena hasud dengki) juga seperti orang yang terkena sihir. Atau ia melesat seperti anak panah yang dilemparkan dari busur. alat pembenteng (tahashshunat). kita harus tetap memuliakan kitab-kitab sunnah dan mengagungkan para penyusun dan periwayatnya. dan menghancurkan sihir. serta obat penyembuh bagi orang yang tersihir. Sebab. http://www. Ketika ternyata sakitnya semakin berat. serta menghafalnya. jika harus mengangkat derajat kitab-kitab hadits tersebut melebihi maqam dan derajat Alquran dan harus mengikuti hukum yang ditetapkan oleh sunnah yang ternyata kontradiksi dengan ayat-ayat Alquran yang jelas maksudnya. maka beliau memerintahkan Abu Bakar Shiddiq Hal. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetap melakukan shalat berjamaah dengan umat Islam ketika itu hingga dua hari yang paling akhir menjelang wafatnya. padahal beliau dalam keadaan sakit. orang yang dengki pun sedang kemasukan seorang setan yang disebut syaithan alhasud. tukang hasud dan pendendam itu adalah manusia yang mempunyai jiwa yang penuh dengan kedongkolan. Hal. Jadi. penghargaan terhadap As-Sunnah dan Alquran itu harus proporsional. JAMPI DAN BENTENG DARI SIHIR Berikut ini akan dijelaskan apa-apa yang memungkinkan untuk dijadikan ruqyah (doa atau jampi). dan alat penjaga (tahaffuzhat) dari gangguan sihir. Juga akan dijelaskan berbagai alat (sarana) untuk membatalkan atau menggagalkan. Beliau memaksakan diri untukmemimpin shalat meski harus berangkat ke mesjid dengan dipapah oleh dua orang sahabat. kebencian. Setan tersebut menguasai orang yang terkena sihir lewat perantaraan atau atas komando ahli sihir dari bangsa manusia yang jahat dan fasik. Telah kita ketahui bahwa orang yang terkena sihir itu dimasuki setan (muqtaran bihi asy-syaithan) yang jahat dan nakal yang disebut khadim sihr (pelayan sihir). doa perlindungan (ta awwudzat). Lalu bagaimana dengan kitab-kitab hadits mu'tabar (handal) yang mengungkap kasus tersebut. itu merupakan qadhiyyah (problema) lain. Tetapi itu hanya merupakan satu qadhiyyah (problema). Tetapi bedanya. setan hasud itu pergi dari mata seorang pendengki. Diragukan atau ditolak saja? Dan jika demikian berarti menyepelekan atau mungkin melecehkan sunnah? Tidak.a.info/ .akhirzaman. Jadi. dan jahil yang telah dimasuki (dikuasai) oleh setan hasud seperti burung-burung yang hinggap ketika ada kesempatan untuk menghasud. atau disebut juga syaithan sihr (setan sihir). untuk memimpin salat berjamaah.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Justru yang benar. pendendam. dia seperti setan sihir. Jadi. rasa cemburu. Di pihak lain. sedang setan hasud (dengki) melesat bagaikan peluru dari revolver (pistol).

Oleh karena itu. paling nakal. keluarga korban. Dan jika berhasil. Sungguh. Yusuf 12:87). Hai anak-anakku. Setan yang paling lemah adalah setan yang masuk ke dalam jiwa orang gila (al-mashru`). Jika khadam sihir keluar dari tubuh manusia yang terkena sihir tanpa izin dari ahli sihir. Dan setan yang paling celaka/jahat. "Hindarilah racun mata-mata. Baik yang mengobati. dan pendendam itu manusia yang kotor dan keji bagaikan keranjang sampah yang penuh dengan kotoran dan najis. dan paling jelek adalah setan yang menjadi khadam sihir karena dia tidak menggabungkan diri (masuk) ke dalam tubuh orang yang terkena sihir kecuali dengan komando ahli sihir yang fasik dan jahat. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. maka dia akan dibunuh langsung tanpa kompromi dan tanpa alasan apa pun. "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat (QS.info/ . dengan harapan dia atau keluarganya atau yang mengobatinya menjadi putus asa. Dia melakukan itu karena takut oleh ahli sihir yang akan membunuhnya jika dia kembali atau keluar dari orang yang terkena sihir itu tanpa hasil. pergilah kamu. Pandangan mata itu hak dari setan menghadirinya (menyaksikan dan mempengaruhinya). " Sabdanya lagi. Dalam Surah Al-Hijr disebutkan. Hal. http://www. "Pandangan itu merupakan satu panah dari berbagai panah Iblis (setan). Ibrahim berkata. wa na'udzu billah. Dari celah-celah perbuatannya mereka menguasai atau menggoda orang-orang yang menjadi sasaran hasudnya (al-mahsudin). dan lain-lain yang seperti itu. Mereka mendapatkannya sebagai sasaran empuk bagaikan barang yang hilang." Kemudian sabdanya lagi. Sebagaimana diisyaratkan firman Allah ’Azza wa Jalla. dan penghasud itu dimasuki oleh ratusan setan Hal. pada setiap mereka itu ada setannya. Jadi. maupun korban itu sendiri. Orang yang mirip dengan orang yang terkena sihir dan terkena hasud atau dengki adalah orang yang gila (menderita penyakit anjing gila atau al-mashru'). sehingga orang yang terkena sihir. khadam (pelayan) sihir itu selalu berusaha untuk menguasai orang yang tersihir sehingga membuat putus asa semua orang yang berhubungan dengan yang terkena sihir itu.akhirzaman. penghasut.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar kemarahan. yang mengobati maupun keluarganya putus asa. khadam atau pelayan sihir selalu berusaha untuk tetap mempengaruhi dan menguasai orang yang terkena sihir. maka keputusasaan itu adalah salah satu macam kekafiran. Dia tidak suka melihat orang lain mendapatkan karunia Allah ’Azza wa Jalla. Orang pendengki. Sedang setan yang paling jahat dan paling celaka adalah setan yang masuk kepada orang yang terkena hasud (al-mashud). pendendam. Oleh karena itu. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir (QS. | 205 hasud. dia menguasai mereka. pendengki. Al-Hijr 15:56). maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

yang Hal. inti kebohongan. kerugian. Banyak orang yang mengobati orang yang terkena sihir itu dengan cara mengajak bicara kepada setan yang sedang menyusup ke dalam tubuh orang yang terkena sihir itu. seperti diisyaratkan firman Allah ’Azza wa Jalla. An-Najm 53:3-5). menanyakan tempat penyimpanan sihir. perubahan. Bisa juga lewat jalan setan lain. berkali-kali menegaskan bahwa setan itu pembohong ulung. Karena yang pasti benar (jujur) dalam perkataannya hanyalah Rasulullah. dan kontroversial atau berbeda dengan kenyataan. jarang dipergunakan oleh orang-orang saleh. Dia banyak berdusta. lewat empat hadits yang semuanya sahih. Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat (QS. menipu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang-diwahyukan (kepadanya). jika kita membenarkan apa yang dikatakan pelayan sihir dan meyakininya sebagai suatu berita yang meyakinkan. Yang pertama. Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. dan menanyakan barang-barang yang digunakan untuk menyihir. Jika Rasulullah. dan di antara orang-orang yang saling menolong. Sedang. Pertama. menanyakan tukang sihir yang memanfaatkan jasanya. penipuan. Setan pelayan sihir itu mejawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. tempat sihir. dan menggunakan jasanya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. memberitahukan kepada kita bahwa setan itu sangat pembohong (kadzub). Hal. Dia berbohong untuk me mecahbelah dan melepaskan rasa cinta kasih di antara yang sedang berkasih sayang. dan barang-barang yang dipakai untuk menyihir. yang saling mencintai.akhirzaman. | 206 ketiga. Mereka menundukkannya dengan menanyakan namanya. kedustaan. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal yang demikian. kemusyrikan. menanyakan nama orang yang membebani tukang sihir untuk melakukan sihir. maka kita wajib mengikuti petunjuknya. Tetapi sebetulnya termasuk kebodohan dan kedunguan jika ada yang dengan mudah membenarkan setan pelayan sihir yang menyebutkan namanya. dan sangat tercela karena kebohongannya. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. membatalkan (menggagalkan) dan menghancurkan sihir lewat setan sihir atau pelayan sihir yang masuk (bergabung) dengan orang yang terkena sihir. atau dengan cara mengajak bicara setan yang ada dalam badan orang yang terkena sihir. banyak melakukan makar. Dan kita wajib selalu mencurigai setiap yang dikatakan setan sebagai suatu kebohongan. lebih celaka. nama ahli sihir yang menggunakannya. dan kecelakaan. penggantian. dan pembaruan. merupakan wasilah atau perantara (alat) yang aman dan terjamin kesuksesannya. Yang kedua.info/ . terpenuhi dengan menakut-nakuti. http://www. boleh jadi hal itu akan menyeret seseorang ke dalam kekufuran.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Alat Penggagal dan Penghancur Sihir Ada tiga alat perantara untuk menghancurkan dan menggagalkan sihir. Dia berdusta untuk menimbulkan fitnah dan kejahatan. Bahkan.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam menegaskan, "Siapa yang membenarkan peramal atau dukun, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam" Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam berulang-ulang dalam haditsnya menyatakan bahwa setan itu sangat pendusta dan pembohong ulung.. Hadits-hadits itu, antara lain, hadits Abu Hurairah r.a. ketika dia Hal. Hal. | 207 bertindak sebagai penjaga kurma untuk sedekah, hadits Abu Ayyub Al-Anshary, hadits Ubay bin Ka'ab, dan hadits Umar bin Khaththab r.a. Atas dasar itu, mengajak berbicara kepada setan yang menjadi pelayan sihir dan bergabung (menyatu) dengan manusia yang tersihir adalah perbuatan yang salah. Wasilah atau perantaraan yang demikian itu penuh dengan kebohongan, kecurigaan, penggantian, mungkin berita dan segala masalahnya diganti, perubahan, pembaruan, dan cara-cara bohong lainnya. Meskipun mungkin juga sekali-kali setan pun benar pada apa yang dikatakannya. Tetapi kemungkinan benar dan jujurnya setan itu sebetulnya terlalu lemah untuk disebutkan. Kalaupun setan itu benar dan dia menghadirkan sihir, maka sangat mungkin baginya mendatangkan sihir yang berbeda dengan sihir yang sedang mengenai orang yang terkena sihir ketika itu. Karena bagaimanapun, kita tidak mempunyai wasilah atau perantaraan untuk membenarkan bahwa sihir yang sedang diderita oleh penderita itu adalah sihir yang disebutkan setan tersebut. Bahkan, meskipun perkataan setan itu betul mengenai sihir yang digunakannya ketika itu, mungkin saja penyihir memperbarui sihirnya pada saat itu juga, sehingga boleh jadi agak sulit untuk mengobati sihir tersebut. Metode pertama itu disebut metode istinthaq atau mengajak setan yang sedang menyusup itu untuk berbicara dan menggunakan setan lain untuk menyelesaikan sihir yang sedang menimpa seseorang karena ulah setan pelayan sihir. Kedua, adalah melalui istilham, memohon ilham atau petunjuk yang benar dari Allah Azza wa Jalla untuk melapangkan dada kita, menyinari kalbu kita. Dapat juga kita memohon ilham (petunjuk) dari Allah untuk memberikan isyarat lewat mimpi yang jelas maksudnya, dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi, metode pertama dengan menggunakan metode istinthaq wa istikhad asysyaithan, yaitu mengajak bicara dan menggunakan jasa setan; sedang metoda kedua melalui istilham dan istihad', yaitu memohon ilham dan hidayah atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, metode pertama dan kedua ini bertujuan mencari informasi lengkap` mengenai zat (macam) sihir untuk kemudian dilenyapkan dan dihancurkan. Sedang metode ketiga, adalah dengan pembentengan (tahshin) dan melindungi korban sihir dengan menggunakan bacaan Alquran Al-Karim, zikir-zikir, dan ibadah-ibadah tertentu.

http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

Hal. Hal. | 208

Membatalkan dan menggagalkan sihir dapat dilakukan dengan cara mengenali macam sihir, tempatnya, dan pelakunya lewat pelaksanaan shalat raja' (pengharapan). Dengan memohon petunjuk, ilham, fatwa, pertolongan, dan bantuan untuk melapangkan dada dan membukakan hati, kita dapat mengenali sihir yang sedang beraksi, untuk kemudian menggagalkan dan melenyapkannya. Ibadah atau zikir tersebut diisyaratkan oleh ayat-ayat berikut ini, yaitu surah Yunus 10:62-64; surah Al-Baqarah 2:257; surah Al-A`raf 7:196; dan surah Fushshilat 41:30-32. Berikut terjemahan ayatayat tersebut. 1. Surah Yunus: 62-64

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu)., orangorang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” 2. Surah Al-Baqarah: 257

“Allah pelindung (wali) orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindungpelindungnya adalah setan-setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” 3. Surah Al-A`raf: 196

“Sesungguhnya wali (pelindung)-ku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab (Alquran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.” 4. Surah Fushshilat 41:30-32 Allah berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), “Janganlah kamu (sekalian) merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Kami-lah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Lihat kembali kitab saya Al-Faqir, yang sangat mengharapkan rahmat dan ampunan Allah yang Mahakuasa - Abdul Khaliq Al-Aththar, yaitu kitab Awliya` ArRahman As-Su add' wa Awliyd' Asy-Syaithdn Al Asyqiya'. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai wali-wali
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

yang dibimbing-Nya, dengan memberikan perhatian yang banyak, perlindungan, petunjuk, pertolongan, taufik, dan bantuan-Nya. Di antara karunia dan pemuliaan Allah yang diberikan kepada wali-wali itu ialah dengan mengilhamkan mimpi yang benar kepada mereka. Mimpi mereka itu bagaikan Hal. Hal. | 209 satu perempat puluh enam bagian dari kenabian, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam, " Mimpi yang benar dan saleh - cocok dengan petunjuk Allah itu adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian nubuwwah (kenabian)." Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada dari mubasysyirat an-nubuwwah "kabar gembira kenabian", kecuali berupa mimpi yang benar yang dilihat oleh hamba Allah, atau mimpi itu diperlihatkan kepadanya." Seperti telah diketahui bersama, bahwa wahyu ada dua macam. Pertama, wahyu yang sangat jelas dan tampak sekali, yakni bahwa Rasulullah (setiap nabi dan rasul) melihat utusan Allah berupa malaikat dengan mata terang tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal ini khusus bagi para rasul dan nabi a.s. Kedua, wahyu khafi atau wahyu yang samar. Wahyu ini ada dua macam, yaitu penglihatan lewat mimpi (ketika tidur), dan lewat ilham dari malaikat dalam keadaan terjaga, bukan ketika tidur dengan perantaraan malaikat yang bertugas memberikan ilham dan ifham pemahaman- serta tahdits (mengajak bicara). Lihat pula kitab saya Al-Faqir, yang sangat berharap akan rahmat dan ampunan Allah yang Mahakuasa, Abd Al-Khaliq Al-Aththar dengan judul, Ar-Ru'ya AlManamiyyah wa Al Ahlam, Kayfiyyatu Takwiniha wa Ushul wa Qawaid Ta'wiliha (Penglihatan dalam tidur dan mimpi, cara mendapatkannya, asal-usul, dan kaidah-kaidah penakwilan atau pemaknaannya). Seorang wali adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang dicintaiNya dan mereka pun sangat mencintai-Nya. Mereka suka kepada keimanan, mencintai orang-orang Mukmin dan Alquran. Mereka juga mencintai ahli Alquran. Mereka suka pada amal yang ikhlas dan orang-orang yang suka beramal dengan jiwa ikhlas, seperti mencintai kebenaran dan kejujuran di samping mencintai setiap orang yang benar dan jujur. Mereka banyak mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla Kekufuran dan kefasikan, serta kemaksiatan, tidak mereka sukai. Dalam kaitan itu, Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Banyak orang yang rambutnya kusut tidak teratur dan hanya mempunyai dua potong kain (pakaian) yang lusuh, selalu ditolak oleh pemilik pintu-pintu, jika mereka mengetuk pintu, tetapi jika dia bersumpah kepada Allah atau memohon kepada-Nya, pasti diperkenankan-Nya." Pada hadits lain Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam menegaskan, "Perbagus (halalkan) makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya." Jika para wali yang suci, penuh ketakwaan, jernih pikirannya, dermawan, mulia, agung, suka ruku' dan sujud, suka melakukan amar makruf dan nahyi munkar, serta suka menjaga hukum-hukum Allah, lalu menghadap kepada Allah dengan menangis, penuh
http://www.akhirzaman.info/

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir

Abdul Kholiq Al-Athar

rasa kehinaan dan kefakiran, merasa pecah atau rusak hatinya, banyak berdoa, penuh pengharapan, selalu memohon fatwa-Nya, dan selalu mohon petunjuk dan pertolonganNya, maka Allah Azza wa Jalla akan berkenan memuliakan mereka. Allah akan menyayanginya, mengasihinya, memberinya karunia yang banyak, serta memberikan apa saja yang mereka minta. Mereka disinari cahaya dari-Nya dengan cahaya keimanan dan Hal. Hal. | 210 cahaya Alquran pada dadanya. Mereka akan ditunjuki-Nya ke jalan yang lurus, serta diarahkan-Nya ke arah yang benar dan baik. Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, "Hati-hatilah terhadap firasat- pandangan batin seorang Mukmin, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah." Jadi, para wali itu sudah pasti akan diberi mimpi yang benar dan jelas maksudnya, diberi ilham dan petunjuk, dan disinari hatinya dengan keimanan, norma-norma Alquran, dan ihsan. Apalagi jika hamba pilihan yang dimaksud seperti Nabi Muhammad Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam. Pernah terjadi kepadanya, sebagaimana yang dikatakannya kepada istrinya, Siti Aisyah r.a., "Aku telah memohon fatwa kepada Tuhanku, lalu Dia memfatwakan kepadaku. Telah datang kepadaku Jibril yang duduk dekat kepalaku dan Mikail di dekat kedua kakiku." Jadi, orang-orang saleh yang mempunyai sifat-sifat mulia seperti itu suka melakukan shalat ar-raja', untuk mengharapkan rahmat dan petunjuk Allah, shalat istihda' untuk memohon petunjuk-Nya, dan shalat istifta' untuk memohon fatwa-Nya. Jadi, shalatshalat seperti itu sama seperti shalat istikharah, yaitu untuk memohon pilihan dari Allah Azza Wa Jalla. Mereka selalu mengharapkan limpahan karunia Allah dengan mengasihi dan menyayangi mereka jika mereka berhak untuk mendapatkan pemberian-Nya dan pantas mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang bermacam-macam. Tambahan Jika seorang hamba Allah tidak berhasil dalam permohonan limpahan karunia Ilahi dengan cara seperti itu, maka hendaklah dia waspada terhadap dirinya, jangan-jangan dia tidak melakukan cara atau metode pendekatan itu secara benar. Atau, boleh jadi dia mempunyai banyak cela atau aib yang belum dibersihkannya. Mungkin dia tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah wajibnya, atau bahkan jarang melaksanakan ibadah sunat, sering meninggalkan yang nawafil, seperti sunat-sunat. Jika seorang hamba Allah tidak berhak mendapatkan limpahan karunia Allah, maka hendaklah dia terusmenerus memohon limpahan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada para wali dan hamba-Nya. Menurut wasilah atau perantaraan yang ketiga, untuk menggagalkan dan menghancurkan sihir itu dapat dilakukan dengan membentengi korban sihir dan melindunginya. Disertai dengan cara memperkuat jiwa korban, serta melemahkan dan merusak khadam sihir.

http://www.akhirzaman.info/

Umar bin Khaththab r. dan menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla 3. Korban sihir itu juga hendaknya rajin membaca Alquran atau . serta membuat kerusakan di muka bumi.a. setelah diberi sedikit kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Azza wa Jalla. dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian (QS. dan membentengi diri dari sihir. Diusahakan supaya korban sihir mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Alquran yang disertai dengan perhatian penuh.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Unsur-unsur cara atau metode tersebut adalah sebagai berikut: 1. Beberapa zikir tersebut akan dikemukakan. Al-Isra'17:82). yakni dengan melakukan kemaksiatan terhadap Tuhanmu. maupun yang sunatnya. mereka kembali sakit (tersihir) dan menjadi hina-dina . Di samping menjaga diri jangan sampai melakukan kemaksiatan. bahkan lebih parah lagi. Dan jika Kami jadikan Alquran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan. telah saya jelaskan pada bab pertama dari kitab ini kepentingan dan keutamaan setiap upaya untuk menjaga diri. Melakukan zikrullah atau mengingat Allah dengan cara hati yang hadir atau khusyu' penuh perhatian. insya Allah Ta'ala. penuh rasa hina. Untuk menguatkan jiwa seseorang yang terkena sihir. serta nyanyian-nyanyian setan. | 211 . Atau bacaan Alquran dan zikir-zikir itu dibacakan oleh orang-orang saleh. Pada surah lain.lalu keadaannya kembali seperti semula. Hendaknya dia rajin melakukan ibadah. pendalaman maknanya. mengobati sihir. 4. 2. Ada sebagian orang yang terkena sihir.semoga Allah melindungi kita dari perbuatan itu . Dan Kami menurunkan dari (bagian) Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang Mukmin.zikir-zikir lainnya yang berguna untuk perlindungan dari Allah Azza wa Jalla.akhirzaman.info/ Hal. Zuhud atau tidak cinta kepada keduniaan serta banyak memikirkan keakhiratan. baik yang fardu atau wajib. penuh pengharapan kepada Allah. Akibatnya. Mereka merusak otak dan hatinya dengan racun dan ghayum (awan/rokok?). 5. mengambil pelajaran darinya. dan selalu memikirkan maksudnya. Disertai shaum dan bangun malam (shalat tahajjud). mereka menelantarkan kaum wanita dan keluarganya. hendaklah dia dibentengi dengan selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah (patut Alquran) dalam bahasa asing sedang (rasul http://www. "Janganlah kamu sekalian menolong musuh-musuhmu untuk menguasaimu. Banyak berdoa dengan serius dan berulang-ulang. Hal yang paling penting adalah hendaknya korban sihir (al-mashur) dan yang lainnya selalu taat kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hal. Allah Azza wa Jalla menyatakan. pernah berkata. baik yang kecil apalagi yang besar." Allah Azza wa Jalla berfirman.

Hal. BENTENG DIRI. berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut. tahashshunat (untuk benteng diri). DAN PENJAGAAN BAGI KORBAN SIHIR Bagian akhir dari kitab ini akan mengetengahkan bermacam-macam ruqyah (jampi atau doa). http://www. turunnya Alquran justru rnembuat mereka tersiksa dan merugi. Fushshilat 41:44). Dan orang-orang yang tidak beriman. ketika sedang melakukan shalat. Dan itu hanya dapat terjadi dengan mendengarkan dan memperhatikan bacaan-bacaan Alquran. sedang Alquran sendiri melaknatnya. bahwa pembacaan ayat-ayat Alquran dan zikir atau wirid lainnya untuk kepentingan penawar hati dan penyejuk kalbu itu harus disertai suatu keyakinan yang benar dan jiwa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. sedang Alquran itu suatu kegelapan bagi mereka. Satu hal yang harus diperhatikan. | 212 Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. dan merasakan kehinaan diri. merendah. "Jika ada malaikat. dan kafir. pada telinga mereka ada sumbatan. serta diambil pelajarannya. "Banyak pembaca Alquran. serta mempunyai derajat tinggi di sisi Allah ke dalam badan orang yang menjadi korban sihir. Hal. 'Alquran itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. apalagi jika sambil memikirkan makna dan merenungkan maksudnya. Sebab jika keyakinannya lemah. jika keyakinannya mantap dan keimanannya sangat kuat. DZIKIR PERLINDUNGAN. harus dilakukan dengan hati yang penuh kesungguhan dan khusyu'. dan tahaffuzhat (zikir penjaga diri khususnya bagi korban sihir). Sementara bagi orang-orang jalrat (zalim). Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh (QS.info/ . ta’awwudzat (zikir perlindungan). Demikian pula ketika melakukan zikir lainnya. JAMPI (DOA).Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar adalah orang) Arab?" Katakanlah. Dan sebaliknya. fasik. Alquran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi obat penawar." Jadi. Kesimpulan dari wasilah atau alat perantara ketika ini adalah bahwa kita mencoba menghadirkan arwah malaikat yang mulia dan pilihan. maka setan pun pergi.akhirzaman. Kaidah yang telah terkenal berbunyi. rahmat (kebaikan). maka bacaan zikir-zikir itu akan semakin menguatkan hikmah dan faedahnya." Betapa nikmatnya dan berpengaruhnya jika Alquran itu dibaca disertai pemikiran makna dan perenungan maksudnya. maka faedah dan manfaat ayat-ayat Alquran dan zikir-zikir itu akan lemah sekali.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman. | 213 http://www.info/ . Hal.

info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 214 http://www.akhirzaman. Hal.

akhirzaman. dan Penjagaan http://www. Benteng Diri. | 215 Doa-doa Perlindungan.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal.

Hal. | 216 http://www.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman.

Hal.akhirzaman.info/ . | 217 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal. | 218 http://www.akhirzaman.

| 219 http://www.info/ .akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

| 220 http://www.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal.info/ .akhirzaman. | 221 http://www.

akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 222 http://www.info/ . Hal.

akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 223 http://www.info/ .

info/ .akhirzaman. Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 224 http://www.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal. | 225 http://www.akhirzaman.

Hal.info/ .akhirzaman. | 226 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal.akhirzaman. | 227 http://www.info/ .

akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal. | 228 http://www.info/ .

| 229 http://www.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.

Hal.akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 230 http://www.info/ .

info/ .akhirzaman.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. | 231 http://www. Hal.

Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal. | 232 http://www.akhirzaman.

info/ . | 233 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal. Hal.akhirzaman.

| 234 http://www.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.info/ . Hal.akhirzaman.

info/ . Hal.Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman. | 235 http://www.

| 236 http://www. Hal.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman.

| 237 http://www.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar Hal.akhirzaman. Hal.

Hal. silahkan menghubungi kami dan dalam kesempatan pertama.info/ .Menolak dan Membentengi Diri dari Sihir Abdul Kholiq Al-Athar "Bilamana pemilik Hak Cipta berkeberatan dengan digunakan bahan-bahan miliknya. | 238 Semoga Bermanfaat http://www.info ) Hal. insya-Allah kami akan segera menarik kembali.akhirzaman.” (admin@akhirzaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful