LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti . ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. b) Laura H. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. pemerhatian. interaksi dan sebagai. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. . bagaimana dan lain-lain. c) Calvin W. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. mengapa. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. · Perancangan secara visual melalui visual. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu.TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. siapa. haluan dan tujuan penghasilan karya. graf. pengkarya perlu menetapkan objektif. imej lukisan dan sebagai. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah.

seni membantu dalam. Sebagai contoh. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah.ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. Menurut Hanna (1994). iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna.

c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat.Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. pengalaman dan perasaan. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. seni sebagai ekspresi diri. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. Jelas kepada kita. Patricia James (1999). d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. Ia tidak boleh diukur secara objektif. . kita akan berasa tenang.

Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. (OKU). Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi).James dalam ”Ideas in Practice (1999). Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. kini pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. ekspresi diri. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. kesedaran mental. video conference. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. mencari penyelesaian baru. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. e-learning. Menurut satu kajian. Justeru. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. penglihatan dan kinestatik. ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. . pengukuhannya adalah jauh lebih baik. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. (dipetik dari Education of Gifted). kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain.

.. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan...... Sebagai sebuah negara yang sedang membangun.. making and appraising are both.. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri... Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia.. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan.. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan). seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. inovatif. rohani dan intelek. ”....tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja... Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. intelek. Dalam banyak perkara. berimaginatif.. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. kreatif. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani.. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan.. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.... pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni .. emosi.. emosi. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan.. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan... Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup).. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). imaginatif. Selain untuk keperluan negara.. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis..... Justeru dalam bidang kerjaya. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah.

Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Peranan murid. budaya dan warisannya. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. tujuan. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. mengkritik dan memahami maksud. berinteraksi dan berhubung sesama manusia.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. untuk berkomunikasi. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. terutama . Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni.

Beliau percaya. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . Mengikut Mc Fee (1970) lagi. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972).jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi.(untuk dirinya. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. susunan perabut. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. masyarakat dan budaya. Mario(1948). b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. masyarakat. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. . Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Victor Lowenfeld(1970).

Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. . . .Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. .Dalam seni kritikan. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa.

yang menyiratkan makna. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. idea. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. kerana pendidikan adalah proses budaya. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. .Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu.BY SITI HAYATI . Ia saling memerlukan. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat.

Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. yang menyiratkan makna. Menurut Bennett(1976). kumpulan-kumpulan dan masyarakat.(DBP: ms 1186 ) .Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. kerana pendidikan adalah proses budaya. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat. Kesimpulannya di sini. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. Zanden (dalam Suharso. Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. maka kebudayaan akan diubah. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”. Broom (1981) menyatakan. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. bentuk organisasi sosial. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Bagi Jary & Jary (1995).berperanan dan berkelakuan positif.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. Menurut Giddens (1993) pula.

merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. zaman. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat.Spradley 1972. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. Malahan di zaman moden para pengiklan. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. (Parson:1966. Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. ekonomi. penghayatan. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. Untuk memahami sesuatu masyarakat. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. Melalui kerja-kerja seni. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. Spindler 1977.

Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. Melalui teknik ini. persekitaran sesuatu masyarakat. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. dan fungsi seni itu kepada masyarakat. Sebagai contoh. visual. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. pengaruh sejarah dan geografi. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. intelek. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. teknik penghasilan seni. kreatif. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. siapa menggunakan seni. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. kenapa seni itu dihasilkan. politik. Pendidikan merupakan satu proses budaya. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. ekonomi. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. Di samping untuk . imaginatif.hiburan. siapa mencipta seni. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. iklan.bahan-bahan yang digunakan. agama. persoalan estetik. budaya. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat. Seni moden seperti seni kontemporari. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia.

(Laura Chapman 1978). pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. imaginasi dan konsepsi murid. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Justeru dalam bidang kerjaya. penghayatan dan kritikan. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Lansing(domain utama). Selain untuk keperluan negara. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). masyarakat dan negara. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. persepsi. . kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. inovatif. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. keluarga. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. Dalam banyak perkara. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. Melalui proses lakaran ini. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. meningkatkan lagi kepekaan. menghargai alam sekitar. Feldman (pengajian). emosi. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. menjadi seorang yang kreatif. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. rohani dan intelek. berimaginatif. perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat.

pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. keindahan yang mutlak dan hakiki. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan . ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. pencemaran akhlak. menghormati budaya sesuatu kaum. Keruntuhan moral.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan.Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari.

Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. ukiran kayu. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. hamparan tikar mengkuang. Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. peralatan memasak. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. seni batik dan tenunan/tekstil. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. untuk .c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. budaya dan warisannya. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. budaya dan warisannya. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Peranan murid.

. mempelajari.. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT... Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat.... emosi.in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually. Seni halus.. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya.... Komunikasi Visual.. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian... spritually.. ”.....berkomunikasi. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni...... pernah menyatakan ”.... Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni... .... PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat.. mempunyai emosi dan perasaan. memahami. Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka... Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia... Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).. Kraf.. berinteraksi dan berhubung sesama manusia..... making and appraising are both........ Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi.emotionally and physically intergrated”. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan.. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Menteri Pendidikan Malaysia (1989).. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea... Rekabentuk.. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja.. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam. menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan...

ukiran kayu. ... Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf. Industri pembuatan labu sayong. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni.... anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. fenomena kelas. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat....” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut... seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu.. komuniti. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga.kumpulan umur. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. seni batik.. kaum dan etnik. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka.. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat.. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial. seni anyaman kelarai. Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya. Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial..... Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita.. boleh di dapati dengan mudah dan cepat.. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan. Sebagai contoh labu sayong. cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. tembikar dan lain-lain.seni tekat. Umpamanya seni anyaman mengkuang. agama serta jantina dan baka... jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial.. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu.. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu. Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan.Menurut Muliyadi Mahamood: ”. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna. Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi.. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri....

Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. fungsi dan media. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. . ceria atau bersedih. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya. Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . alam dan masyarakat setempat. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. sarung dan bilah mata kerisnya.

sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. Selain mengisi masa lapang. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. . Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Cuma apabila arus kemodenan datang. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka.bersabar. upacara menyambut bayi. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. Dalam masyarakat Orang Melayu. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. majlis melenggang perut dan banyak lagi. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. kekuatan jiwa. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. dapat juga meningkatkan kemahiran. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. daun sireh membawa lambang kasih sayang. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka.

Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. emosi. Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. “Bertemu Kasih”. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal. jasmani.

Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan. Matlamat . Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. orang Cina dan juga orang Asli.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. di mana perlu taat pada pemerintah. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan.turun temurun. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara.

Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. but we adjust ourselves to it”. Di Malaysia. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Melalui karya beliau. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. Apabila kita memiliki. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. we do not explain it. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. Sebagai penggiat seni. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Intipati Budaya 1 (1985). Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. ”A work or art is a challenge. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. Seorang pelukis terkenal. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. ada yang tunduk apabila meminta laluan. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu.

...” (telah diterjemahkan dari bahan internet). Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”. ahli sejarah dan artist yang kreatif. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat. Menurut Ott lagi. Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”.. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan.. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat... kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu.. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi. etnik dan sesuatu golongan masyarakat.... Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia.. kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan.sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. disiplin.. Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum. Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan.. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah... transformasi teknologi dan pembentukan budaya. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. konsentrasi.seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia. Seni melibatkan proses komuniti... kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. penulis. ”Culture And The Arts in Education menyatakan. Menurut Robert A. Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja.. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial..Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan. Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau... emosi. dilema dan peribadi kepada masyarakat.. Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. ”. (Guernica-Picasso) . Beliau juga berpendapat. ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa. Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning).. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu.

Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . alam sekitar dan perasaan manusia. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. bangsa. keadaan politik. bakat istimewa. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. mengkritik dan memahami maksud. budaya. tujuan. etnik.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. sosioekonomi. Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial.

masyarakat dan budaya. susunan perabut. masyarakat.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. Penglibatan seni hampir menyeluruh. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. .”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Beliau percaya. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Mario(1948). Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Victor Lowenfeld(1970). terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya.(untuk dirinya. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik.

Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. . c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. . Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat).Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. . .Dalam seni kritikan. Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan.

persekitaran dan beberapa faktor lain.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. jantina.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. . Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku.Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. . Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi. idea. Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai. umur.

nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. idea. Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. negeri. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. Ia saling memerlukan. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. rekabentuk dan gaya. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. tema. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. media/bahan.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. . daerah dan sebagai. hasil fungsi. Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. . . tindakbalas. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful