LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

· Perancangan secara visual melalui visual. haluan dan tujuan penghasilan karya. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. bagaimana dan lain-lain. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. siapa. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti . ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. pengkarya perlu menetapkan objektif. b) Laura H. .Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. c) Calvin W. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul. mengapa. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. pemerhatian. graf. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti.TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. interaksi dan sebagai. imej lukisan dan sebagai.

figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. seni membantu dalam. Sebagai contoh. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . Menurut Hanna (1994). Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi.ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi.

f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. Ia tidak boleh diukur secara objektif. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Patricia James (1999). c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. pengalaman dan perasaan. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. .Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. seni sebagai ekspresi diri. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Jelas kepada kita. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. kita akan berasa tenang. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan.

PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. (dipetik dari Education of Gifted). kesedaran mental. penglihatan dan kinestatik. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. e-learning. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Menurut satu kajian. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. mencari penyelesaian baru. (OKU).James dalam ”Ideas in Practice (1999). ekspresi diri. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. kini pembelajaran jarak jauh. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. . menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. video conference. Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. Justeru. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar.

. kreatif. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian..... making and appraising are both.. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri.. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. emosi.. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan... Dalam banyak perkara. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan). Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni . Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea..... semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). emosi.... Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja.. ”. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah. inovatif. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan.. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. berimaginatif. Selain untuk keperluan negara. imaginatif.tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.. rohani dan intelek. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan..... matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan.. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani.. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka..... Sebagai sebuah negara yang sedang membangun.... intelek.... Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah. Justeru dalam bidang kerjaya.

harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. tujuan. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. untuk berkomunikasi. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. terutama . budaya dan warisannya. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Peranan murid. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. mengkritik dan memahami maksud. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat.

Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing.(untuk dirinya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan.jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Beliau percaya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. masyarakat dan budaya. . c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Mario(1948). Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. susunan perabut. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Victor Lowenfeld(1970). Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. masyarakat. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Mengikut Mc Fee (1970) lagi.

Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam.Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. . . Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna.Dalam seni kritikan. . . Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna.

Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Ia saling memerlukan. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). idea. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan.BY SITI HAYATI . Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. kerana pendidikan adalah proses budaya. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. yang menyiratkan makna. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. . Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini.

Bagi Jary & Jary (1995). Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol.(DBP: ms 1186 ) . maka kebudayaan akan diubah.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. kumpulan-kumpulan dan masyarakat. Zanden (dalam Suharso. Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”.Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. yang menyiratkan makna. Menurut Giddens (1993) pula. Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. bentuk organisasi sosial. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Broom (1981) menyatakan.berperanan dan berkelakuan positif. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Menurut Bennett(1976). dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. kerana pendidikan adalah proses budaya. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat. Kesimpulannya di sini. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”.

Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem.Spradley 1972. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat. Melalui kerja-kerja seni. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. (Parson:1966. penghayatan. Spindler 1977. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. Malahan di zaman moden para pengiklan. zaman. Untuk memahami sesuatu masyarakat. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. ekonomi. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya.

iklan. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. siapa mencipta seni. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. kenapa seni itu dihasilkan. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. Melalui teknik ini. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. teknik penghasilan seni. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. agama. Seni moden seperti seni kontemporari. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. persoalan estetik. pengaruh sejarah dan geografi. budaya. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. Di samping untuk . politik. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. imaginatif. intelek.hiburan. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. dan fungsi seni itu kepada masyarakat. ekonomi. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. Sebagai contoh. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan.bahan-bahan yang digunakan. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. persekitaran sesuatu masyarakat. Pendidikan merupakan satu proses budaya. visual. kreatif. siapa menggunakan seni. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat.

tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. meningkatkan lagi kepekaan. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. persepsi. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. penghayatan dan kritikan. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. imaginasi dan konsepsi murid. Selain untuk keperluan negara. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). Justeru dalam bidang kerjaya. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. berimaginatif. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. menjadi seorang yang kreatif. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. inovatif. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Lansing(domain utama). menghargai alam sekitar. Feldman (pengajian). matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. masyarakat dan negara. emosi. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. (Laura Chapman 1978). Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. rohani dan intelek. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). Melalui proses lakaran ini. keluarga. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. . seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Dalam banyak perkara. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika.

Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan . Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. pencemaran akhlak. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. keindahan yang mutlak dan hakiki. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. Keruntuhan moral. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT.Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. menghormati budaya sesuatu kaum. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian.

sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. untuk . Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. budaya dan warisannya. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. budaya dan warisannya. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. seni batik dan tenunan/tekstil. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. hamparan tikar mengkuang. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. ukiran kayu. peralatan memasak. Peranan murid. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni.

. pernah menyatakan ”. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Komunikasi Visual.. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya.... Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan.. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual.... perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan...... ”....emotionally and physically intergrated”.in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually.. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”.... emosi... Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki.. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea.. Menteri Pendidikan Malaysia (1989).... Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat.. Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)... Rekabentuk. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian..... making and appraising are both.. memahami. Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat.. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam... Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat.... Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain. . menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan.. mempelajari.berkomunikasi. Seni halus. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni... mempunyai emosi dan perasaan. spritually... Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT.......... Kraf..

Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran.seni tekat.. tembikar dan lain-lain. fenomena kelas.. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna.. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial. seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu. Sebagai contoh labu sayong. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial..” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut... Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya.. ukiran kayu. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat... Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan. Industri pembuatan labu sayong. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni. seni batik.. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita. Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain.. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. seni anyaman kelarai.. Umpamanya seni anyaman mengkuang..Menurut Muliyadi Mahamood: ”.. cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik.. komuniti.. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial..... Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri.. agama serta jantina dan baka. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan. Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf... . Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan.kumpulan umur.. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat.. Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi. boleh di dapati dengan mudah dan cepat... Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. kaum dan etnik. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan..

Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. ceria atau bersedih. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. fungsi dan media. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. sarung dan bilah mata kerisnya. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. . Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. alam dan masyarakat setempat. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan.

Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Selain mengisi masa lapang. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. majlis melenggang perut dan banyak lagi. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Cuma apabila arus kemodenan datang. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej.bersabar. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. upacara menyambut bayi. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. kekuatan jiwa. daun sireh membawa lambang kasih sayang. dapat juga meningkatkan kemahiran. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. . Dalam masyarakat Orang Melayu. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan.

Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. jasmani. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. “Bertemu Kasih”. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. emosi. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan.

sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. orang Cina dan juga orang Asli. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. di mana perlu taat pada pemerintah.turun temurun. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. Matlamat . Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh.

Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). ada yang tunduk apabila meminta laluan. Melalui karya beliau. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. we do not explain it. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. Seorang pelukis terkenal. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. Intipati Budaya 1 (1985). Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Di Malaysia. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. Sebagai penggiat seni. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. Apabila kita memiliki. Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. but we adjust ourselves to it”. guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. ”A work or art is a challenge. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak.

.. Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan. Beliau juga berpendapat. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning).. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. transformasi teknologi dan pembentukan budaya. kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan.. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran..sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. ahli sejarah dan artist yang kreatif. penulis. emosi..Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan.. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan. etnik dan sesuatu golongan masyarakat.... Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat. ”Culture And The Arts in Education menyatakan. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat. Menurut Robert A.seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia. ”. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah. Menurut Ott lagi. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu.. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”. kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi. konsentrasi. Seni melibatkan proses komuniti. dilema dan peribadi kepada masyarakat. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang..” (telah diterjemahkan dari bahan internet). Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari.. Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja... ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa... Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum. Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. (Guernica-Picasso) . disiplin... Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”. Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial.. kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia... Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya... Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia.

bakat istimewa. etnik. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. mengkritik dan memahami maksud. Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. alam sekitar dan perasaan manusia. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. bangsa. budaya. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). tujuan. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni .Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. keadaan politik. sosioekonomi.

masyarakat. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. . Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. susunan perabut.(untuk dirinya. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. Penglibatan seni hampir menyeluruh. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Victor Lowenfeld(1970). Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni.”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Mario(1948). Beliau percaya. masyarakat dan budaya. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni.

Dalam seni kritikan. . Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. . Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. . Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. . Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak.

Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. persekitaran dan beberapa faktor lain. . Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . . Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. jantina.Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. idea. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. umur.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri.

PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. tema. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata. Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. . rekabentuk dan gaya. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. idea. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. Ia saling memerlukan. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. media/bahan. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. . . tindakbalas. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. negeri. hasil fungsi. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. daerah dan sebagai.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful