LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul. c) Calvin W. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. imej lukisan dan sebagai. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. siapa. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. · Perancangan secara visual melalui visual. pemerhatian. haluan dan tujuan penghasilan karya. b) Laura H. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti .TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. interaksi dan sebagai. bagaimana dan lain-lain. . iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. pengkarya perlu menetapkan objektif. ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. mengapa. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. graf. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja.

v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi.ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . seni membantu dalam. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Sebagai contoh. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. Menurut Hanna (1994). iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah.

. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. Jelas kepada kita. d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. pengalaman dan perasaan. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. Ia tidak boleh diukur secara objektif.Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. Patricia James (1999). b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. kita akan berasa tenang. c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. seni sebagai ekspresi diri.

. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab.James dalam ”Ideas in Practice (1999). Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. kesedaran mental. Justeru. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. kini pembelajaran jarak jauh. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. video conference.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. (dipetik dari Education of Gifted). Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. penglihatan dan kinestatik. mencari penyelesaian baru. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. (OKU). pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. Menurut satu kajian. ekspresi diri. Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. e-learning. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah.

making and appraising are both. emosi....... Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan).. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah.. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea... matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif.. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun.. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani... Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. berimaginatif.. Justeru dalam bidang kerjaya. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni .. intelek. imaginatif. rohani dan intelek. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan..... Selain untuk keperluan negara. emosi. Dalam banyak perkara.. inovatif. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya..tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia... Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni...... kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup).. kreatif.. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis..... ”.. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian.

Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. untuk berkomunikasi. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. terutama . Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Peranan murid. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. budaya dan warisannya. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. mengkritik dan memahami maksud. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. tujuan.

Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. Mario(1948). Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. . Beliau percaya.jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak.(untuk dirinya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . masyarakat dan budaya. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. masyarakat. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. susunan perabut. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Victor Lowenfeld(1970). b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik.

Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran.Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. . Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. . . Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. .Dalam seni kritikan. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya.

BY SITI HAYATI . Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. yang menyiratkan makna. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. kerana pendidikan adalah proses budaya. idea. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. . Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Ia saling memerlukan. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya.

kerana pendidikan adalah proses budaya. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Broom (1981) menyatakan. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. yang menyiratkan makna. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”.berperanan dan berkelakuan positif. Menurut Bennett(1976). maka kebudayaan akan diubah. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Bagi Jary & Jary (1995).(DBP: ms 1186 ) . Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Menurut Giddens (1993) pula. kumpulan-kumpulan dan masyarakat. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. bentuk organisasi sosial.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. Zanden (dalam Suharso. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . Broom (1981:84) mengemukakan pendapat.Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. Kesimpulannya di sini. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah.

Untuk memahami sesuatu masyarakat. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. zaman. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial.Spradley 1972. Spindler 1977. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. penghayatan. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Melalui kerja-kerja seni. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. ekonomi. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. Malahan di zaman moden para pengiklan. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat. (Parson:1966. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi.

Seni moden seperti seni kontemporari. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif.hiburan. pengaruh sejarah dan geografi. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Di samping untuk . Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat. Pendidikan merupakan satu proses budaya. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. visual. dan fungsi seni itu kepada masyarakat.bahan-bahan yang digunakan. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. imaginatif. agama. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. politik. kreatif. teknik penghasilan seni. persekitaran sesuatu masyarakat. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. ekonomi. kenapa seni itu dihasilkan. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. budaya. iklan. Melalui teknik ini. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. Sebagai contoh. siapa mencipta seni. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. siapa menggunakan seni. intelek. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. persoalan estetik. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan.

Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. keluarga. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Dalam banyak perkara. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. Feldman (pengajian). Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. persepsi. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. meningkatkan lagi kepekaan. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Melalui proses lakaran ini. Lansing(domain utama). keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. . Selain untuk keperluan negara. Justeru dalam bidang kerjaya. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). emosi. rohani dan intelek. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. inovatif. penghayatan dan kritikan. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. berimaginatif. masyarakat dan negara.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). menghargai alam sekitar. menjadi seorang yang kreatif. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. (Laura Chapman 1978). imaginasi dan konsepsi murid. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya.

adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. pencemaran akhlak. Keruntuhan moral. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. menghormati budaya sesuatu kaum.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan . malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya.Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. keindahan yang mutlak dan hakiki. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara.

budaya dan warisannya. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. ukiran kayu. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. untuk . Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. hamparan tikar mengkuang. seni batik dan tenunan/tekstil. Peranan murid. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. budaya dan warisannya. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. peralatan memasak. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah.

Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat.... Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman... (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni..berkomunikasi.. ”.. PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat.... Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea... mempelajari. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia.... Komunikasi Visual. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam. memahami.emotionally and physically intergrated”. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain.. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini.... Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi... Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual.. emosi. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat.. Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.. Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).. making and appraising are both..... Kraf.. Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka....... Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki. Menteri Pendidikan Malaysia (1989). mempunyai emosi dan perasaan... Seni halus... Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. . perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990).. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”.. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja.. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya.... pernah menyatakan ”. spritually. Rekabentuk. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian...in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually....... menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. berinteraksi dan berhubung sesama manusia....

Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni. . tembikar dan lain-lain. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna. seni anyaman kelarai.... Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial.... Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya. komuniti. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan.... Umpamanya seni anyaman mengkuang. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga.. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu.seni tekat.... Sebagai contoh labu sayong... Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. agama serta jantina dan baka..” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut.. fenomena kelas. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial.. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat. ukiran kayu. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri.. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan. kaum dan etnik.kumpulan umur. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial. Industri pembuatan labu sayong. seni batik. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat. boleh di dapati dengan mudah dan cepat.... Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu.Menurut Muliyadi Mahamood: ”. anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran... Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi.. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita.. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu...

Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. . sarung dan bilah mata kerisnya. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. ceria atau bersedih. Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. alam dan masyarakat setempat. Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. fungsi dan media. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu .kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan.

Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. daun sireh membawa lambang kasih sayang. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. . sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah.bersabar. Selain mengisi masa lapang. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. majlis melenggang perut dan banyak lagi. Dalam masyarakat Orang Melayu. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. kekuatan jiwa. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. upacara menyambut bayi. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. dapat juga meningkatkan kemahiran. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. Cuma apabila arus kemodenan datang.

sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. “Bertemu Kasih”. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . jasmani. Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. emosi.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria.

Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. di mana perlu taat pada pemerintah. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu.turun temurun.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. orang Cina dan juga orang Asli. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Matlamat .

faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. but we adjust ourselves to it”. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat. Di Malaysia. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. Sebagai penggiat seni. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Apabila kita memiliki. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. Seorang pelukis terkenal. Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Intipati Budaya 1 (1985). Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. we do not explain it. ”A work or art is a challenge. Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. ada yang tunduk apabila meminta laluan. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Melalui karya beliau.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa.

Beliau juga berpendapat.. ahli sejarah dan artist yang kreatif.. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan.. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat.. Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya. Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia. Menurut Robert A. (Guernica-Picasso) . kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan. dilema dan peribadi kepada masyarakat. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”...Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan. konsentrasi. Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan. Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja. Seni melibatkan proses komuniti. etnik dan sesuatu golongan masyarakat.. penulis. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu. kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. transformasi teknologi dan pembentukan budaya. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi. Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau. Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa. emosi. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah.... Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran.... ”Culture And The Arts in Education menyatakan...sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka... ”.... Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum. kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu.” (telah diterjemahkan dari bahan internet).. Menurut Ott lagi. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial.. Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. disiplin.seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia.. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning). Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang..

hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. keadaan politik.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. bangsa. budaya. tujuan. bakat istimewa. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. mengkritik dan memahami maksud. sosioekonomi. etnik. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . alam sekitar dan perasaan manusia.

Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Beliau percaya.(untuk dirinya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. . Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Victor Lowenfeld(1970). b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. masyarakat dan budaya. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . masyarakat. susunan perabut. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Mario(1948).”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972).

Mengikut Mc Fee (1970) lagi. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan.Dalam seni kritikan. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. .Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. . . Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. . c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat).Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak.

. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . idea. umur. iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku. Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. persekitaran dan beberapa faktor lain.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu.Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. . Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. jantina. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri.

. Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. . Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. tema. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. Ia saling memerlukan. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. daerah dan sebagai. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. tindakbalas. Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. idea. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. negeri.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. hasil fungsi. warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). rekabentuk dan gaya.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. . media/bahan. Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk.