LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti .TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. bagaimana dan lain-lain. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. · Perancangan secara visual melalui visual. graf. siapa. mengapa. c) Calvin W.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. interaksi dan sebagai. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. haluan dan tujuan penghasilan karya. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. pemerhatian. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. . Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. imej lukisan dan sebagai. b) Laura H. pengkarya perlu menetapkan objektif. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil.

a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna.ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. seni membantu dalam. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. Sebagai contoh. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. Menurut Hanna (1994). Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah.

kita akan berasa tenang. c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. Jelas kepada kita. f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan. Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. seni sebagai ekspresi diri. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. .n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. Ia tidak boleh diukur secara objektif. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik.Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. pengalaman dan perasaan. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. Patricia James (1999). Untuk mendapat kemahiran dalam seni. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat.

. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. (dipetik dari Education of Gifted). Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. kesedaran mental. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. video conference. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. ekspresi diri. kini pembelajaran jarak jauh. Menurut satu kajian. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. Justeru. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. (OKU). Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab.James dalam ”Ideas in Practice (1999). ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. penglihatan dan kinestatik. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. mencari penyelesaian baru. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. e-learning.

..... Sebagai sebuah negara yang sedang membangun... berimaginatif.. Justeru dalam bidang kerjaya. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif.. emosi.. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.. imaginatif. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani.. kreatif. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan.. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan). Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian..tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan...... Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea.. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan.. Dalam banyak perkara. making and appraising are both. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup)... ”. intelek. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani..... seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. inovatif.... rohani dan intelek. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni .. Selain untuk keperluan negara... tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.. emosi.. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990)..

berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Peranan murid. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. terutama . Penglibatan seni hampir menyeluruh. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. mengkritik dan memahami maksud. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. budaya dan warisannya. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. untuk berkomunikasi. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. tujuan. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni.

(untuk dirinya. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Beliau percaya. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. masyarakat dan budaya. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Victor Lowenfeld(1970). pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Mario(1948). Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. . Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. masyarakat. susunan perabut. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal.jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Mengikut Mc Fee (1970) lagi.

b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. . (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. . Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna.Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. .Dalam seni kritikan. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. . Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee.

Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. kerana pendidikan adalah proses budaya. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. . Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya.BY SITI HAYATI . Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. idea. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Ia saling memerlukan. yang menyiratkan makna. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat.

yang menyiratkan makna. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat. kumpulan-kumpulan dan masyarakat.berperanan dan berkelakuan positif. kerana pendidikan adalah proses budaya.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. Menurut Giddens (1993) pula. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. maka kebudayaan akan diubah. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah.(DBP: ms 1186 ) . Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Bagi Jary & Jary (1995). Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya.Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia. Broom (1981) menyatakan. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. Zanden (dalam Suharso. Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. bentuk organisasi sosial. Kesimpulannya di sini. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Menurut Bennett(1976).

Spradley 1972. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. zaman. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. (Parson:1966. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. ekonomi. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. Spindler 1977. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. Melalui kerja-kerja seni. Malahan di zaman moden para pengiklan. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. Untuk memahami sesuatu masyarakat. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. penghayatan. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan .

Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. Seni moden seperti seni kontemporari. politik. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Pendidikan merupakan satu proses budaya. Di samping untuk . ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. persekitaran sesuatu masyarakat. Melalui teknik ini. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. kreatif. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. siapa menggunakan seni.bahan-bahan yang digunakan. teknik penghasilan seni. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat. intelek. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. pengaruh sejarah dan geografi. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan.hiburan. imaginatif. ekonomi. budaya. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. Sebagai contoh. agama. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. iklan. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. siapa mencipta seni. persoalan estetik. visual. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. dan fungsi seni itu kepada masyarakat. kenapa seni itu dihasilkan. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka.

imaginasi dan konsepsi murid. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. keluarga. berimaginatif. Melalui proses lakaran ini. inovatif. masyarakat dan negara. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). rohani dan intelek. (Laura Chapman 1978). seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Selain untuk keperluan negara. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. . matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Lansing(domain utama). perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. emosi. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Feldman (pengajian). persepsi. meningkatkan lagi kepekaan. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. menjadi seorang yang kreatif. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Justeru dalam bidang kerjaya. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. menghargai alam sekitar. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. penghayatan dan kritikan. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. Dalam banyak perkara.

Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. pencemaran akhlak. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. keindahan yang mutlak dan hakiki. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan .Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. Keruntuhan moral.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. menghormati budaya sesuatu kaum.

kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Peranan murid. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. budaya dan warisannya. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. peralatan memasak. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. ukiran kayu. untuk . peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. hamparan tikar mengkuang. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. seni batik dan tenunan/tekstil. Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. budaya dan warisannya. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara.

”... Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. berinteraksi dan berhubung sesama manusia.in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually.. Kraf...... spritually... pernah menyatakan ”. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam.. Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian. Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual..... mempunyai emosi dan perasaan.berkomunikasi.. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”.... making and appraising are both.. Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. emosi. Rekabentuk. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.... Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan.... Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka.. Komunikasi Visual... mempelajari. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain. menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan..... Menteri Pendidikan Malaysia (1989). PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat.. Seni halus. memahami. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya.. Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni.......... Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman.. ..... Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki.. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT....emotionally and physically intergrated”......

Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial. seni anyaman kelarai. Sebagai contoh labu sayong. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni.. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan. . Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu... tembikar dan lain-lain.. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial........ Industri pembuatan labu sayong. Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran.. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu..seni tekat... cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik. komuniti. seni batik. Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi.. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka. Umpamanya seni anyaman mengkuang. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan..Menurut Muliyadi Mahamood: ”.. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri.. Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf... kaum dan etnik.. ukiran kayu. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat.. Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain..” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut.. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga. boleh di dapati dengan mudah dan cepat. agama serta jantina dan baka... fenomena kelas. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini.. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial.kumpulan umur.

Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. fungsi dan media. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. sarung dan bilah mata kerisnya. alam dan masyarakat setempat. Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. ceria atau bersedih. Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . .

Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. . Cuma apabila arus kemodenan datang. upacara menyambut bayi. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. daun sireh membawa lambang kasih sayang. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. Dalam masyarakat Orang Melayu. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. majlis melenggang perut dan banyak lagi. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. Selain mengisi masa lapang. dapat juga meningkatkan kemahiran. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. kekuatan jiwa. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya.bersabar.

Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. “Bertemu Kasih”.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. jasmani. emosi. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria.

Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. di mana perlu taat pada pemerintah. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Matlamat . Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan.turun temurun. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu. orang Cina dan juga orang Asli. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing.

kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. Melalui karya beliau. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. ”A work or art is a challenge.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak. we do not explain it. Seorang pelukis terkenal.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). Di Malaysia. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. but we adjust ourselves to it”. Intipati Budaya 1 (1985). Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. ada yang tunduk apabila meminta laluan. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. Sebagai penggiat seni. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat. Apabila kita memiliki. Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini.

Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau.seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia. konsentrasi.. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah. ”Culture And The Arts in Education menyatakan. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi. Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia.Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan.. Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya.. emosi... Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan.. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang. ahli sejarah dan artist yang kreatif. transformasi teknologi dan pembentukan budaya.sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. ”.. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial.. Menurut Ott lagi.... Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum.... Menurut Robert A.. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”.. dilema dan peribadi kepada masyarakat. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. Seni melibatkan proses komuniti. disiplin. Beliau juga berpendapat... Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman.. Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan. kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. penulis.. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning).. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat... kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu. ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa.” (telah diterjemahkan dari bahan internet). terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu.. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran. etnik dan sesuatu golongan masyarakat. kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan. (Guernica-Picasso) . Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja.

bangsa.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. tujuan. keadaan politik. sosioekonomi. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). alam sekitar dan perasaan manusia. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. mengkritik dan memahami maksud.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. bakat istimewa. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. etnik. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. budaya.

d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. susunan perabut. masyarakat. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. . pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Victor Lowenfeld(1970). Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). masyarakat dan budaya. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni.(untuk dirinya. Beliau percaya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . Mario(1948).”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”.

Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam.Dalam seni kritikan. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. . Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. . strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Mengikut Mc Fee (1970) lagi. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). . .

. persekitaran dan beberapa faktor lain.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. umur. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku.Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. . d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. jantina. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. idea. Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi.

Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. . Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. daerah dan sebagai. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. rekabentuk dan gaya. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. . justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. hasil fungsi. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. Ia saling memerlukan. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. tema. . Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. media/bahan.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. idea. tindakbalas. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. negeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful