P. 1
Laman Apresiasi Seni

Laman Apresiasi Seni

|Views: 39|Likes:
Published by Mata Hati

More info:

Published by: Mata Hati on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. mengapa. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. imej lukisan dan sebagai. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul.TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. b) Laura H. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. · Perancangan secara visual melalui visual. siapa. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti . c) Calvin W. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu. . pemerhatian. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. interaksi dan sebagai.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. haluan dan tujuan penghasilan karya. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. graf. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. pengkarya perlu menetapkan objektif. bagaimana dan lain-lain. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea.

Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. seni membantu dalam. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. Menurut Hanna (1994). a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna.ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. Sebagai contoh. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang.

Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Ia tidak boleh diukur secara objektif. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan.Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. seni sebagai ekspresi diri. Patricia James (1999). Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. pengalaman dan perasaan. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Jelas kepada kita. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. kita akan berasa tenang. . seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling.

Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. (dipetik dari Education of Gifted). ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. mencari penyelesaian baru. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. kini pembelajaran jarak jauh. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. . Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. e-learning. ekspresi diri. (OKU). kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. Justeru.James dalam ”Ideas in Practice (1999). Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. video conference. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). kesedaran mental. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. Menurut satu kajian. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. penglihatan dan kinestatik. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna.

Sebagai sebuah negara yang sedang membangun...... imaginatif. Selain untuk keperluan negara. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah.tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja.... Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis.. rohani dan intelek... seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka.. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990).. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni ... Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. ”. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani.. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif.. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup).... Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan... tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. emosi.. making and appraising are both. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. Dalam banyak perkara. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan.... Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.... Justeru dalam bidang kerjaya. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian.. inovatif. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan).. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan.. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah. berimaginatif. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.. emosi... intelek.. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. kreatif.

Peranan murid. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. mengkritik dan memahami maksud. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. terutama . Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. budaya dan warisannya. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. tujuan. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. untuk berkomunikasi.

Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . masyarakat. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Mario(1948). warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. masyarakat dan budaya. Victor Lowenfeld(1970). Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee.(untuk dirinya. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Beliau percaya. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak.jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. . susunan perabut. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan.

strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. . . Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. .Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka.Dalam seni kritikan. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). . Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) .

d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Ia saling memerlukan. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. . Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. idea. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. kerana pendidikan adalah proses budaya. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol.BY SITI HAYATI . Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. yang menyiratkan makna. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama.

Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. yang menyiratkan makna. kumpulan-kumpulan dan masyarakat. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. Bagi Jary & Jary (1995).Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah. Broom (1981) menyatakan. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Menurut Giddens (1993) pula.(DBP: ms 1186 ) . Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”. Zanden (dalam Suharso. Menurut Bennett(1976). ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. maka kebudayaan akan diubah. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. Kesimpulannya di sini.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. bentuk organisasi sosial. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . kerana pendidikan adalah proses budaya.berperanan dan berkelakuan positif. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan.

ekonomi. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat.Spradley 1972. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. zaman. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. Melalui kerja-kerja seni. Malahan di zaman moden para pengiklan. Untuk memahami sesuatu masyarakat. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. (Parson:1966.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. penghayatan. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Spindler 1977. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain.

persoalan estetik. Melalui teknik ini. siapa menggunakan seni. visual. agama. teknik penghasilan seni. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. kreatif. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. intelek. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. imaginatif. dan fungsi seni itu kepada masyarakat. persekitaran sesuatu masyarakat. Pendidikan merupakan satu proses budaya. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. Seni moden seperti seni kontemporari. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. iklan. politik. Sebagai contoh. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat.hiburan. ekonomi. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat.bahan-bahan yang digunakan. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. kenapa seni itu dihasilkan. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. siapa mencipta seni. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. pengaruh sejarah dan geografi. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. budaya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. Di samping untuk . PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir.

Justeru dalam bidang kerjaya. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. keluarga. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. menjadi seorang yang kreatif. Dalam banyak perkara. imaginasi dan konsepsi murid. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. inovatif. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. (Laura Chapman 1978). Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. berimaginatif. emosi. penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. meningkatkan lagi kepekaan. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. Selain untuk keperluan negara. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. persepsi. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. Feldman (pengajian). Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. . Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika. rohani dan intelek. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara. menghargai alam sekitar. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Melalui proses lakaran ini. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Lansing(domain utama). Sebagai sebuah negara yang sedang membangun.

Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. menghormati budaya sesuatu kaum. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan . keindahan yang mutlak dan hakiki. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. Keruntuhan moral. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan.Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. pencemaran akhlak. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna.

seni batik dan tenunan/tekstil. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. untuk . Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). hamparan tikar mengkuang. budaya dan warisannya. kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. budaya dan warisannya. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. peralatan memasak. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Peranan murid. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. ukiran kayu.

.. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan.. Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman.... Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka.... Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni...... Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi.. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. emosi.in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually..............emotionally and physically intergrated”. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam. Menteri Pendidikan Malaysia (1989).... Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki. mempunyai emosi dan perasaan. mempelajari.. spritually. memahami. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan.. Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual... Kraf. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya. Rekabentuk........ PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. berinteraksi dan berhubung sesama manusia.. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni.. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan.. Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat. ”..... Seni halus.. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Komunikasi Visual...... pernah menyatakan ”.berkomunikasi. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain.... . making and appraising are both.

Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf. Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran. Industri pembuatan labu sayong. Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya... tembikar dan lain-lain... . Sebagai contoh labu sayong. seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu.. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial. anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan.. Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain.. Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi... ukiran kayu. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu.kumpulan umur. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial.... cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik... Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga.. boleh di dapati dengan mudah dan cepat. Umpamanya seni anyaman mengkuang.” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka.. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna. agama serta jantina dan baka.. fenomena kelas. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. kaum dan etnik.Menurut Muliyadi Mahamood: ”.. seni anyaman kelarai.. komuniti. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat. seni batik. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat.. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan.... Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan.... Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni.. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri..seni tekat.

Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. alam dan masyarakat setempat. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. sarung dan bilah mata kerisnya. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. . Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan. Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. ceria atau bersedih. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. fungsi dan media. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris.

Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. dapat juga meningkatkan kemahiran. upacara menyambut bayi. Dalam masyarakat Orang Melayu. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan.bersabar. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. daun sireh membawa lambang kasih sayang. . kekuatan jiwa. sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Selain mengisi masa lapang.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. Cuma apabila arus kemodenan datang. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. majlis melenggang perut dan banyak lagi. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah.

Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. emosi. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. jasmani.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. “Bertemu Kasih”. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal.

sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. di mana perlu taat pada pemerintah. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. orang Cina dan juga orang Asli. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan.turun temurun. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. Matlamat .

Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. we do not explain it. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. Di Malaysia. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Sebagai penggiat seni. guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. ”A work or art is a challenge. Melalui karya beliau. Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. Seorang pelukis terkenal. ada yang tunduk apabila meminta laluan.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Apabila kita memiliki. Intipati Budaya 1 (1985). but we adjust ourselves to it”.

seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning). Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan.” (telah diterjemahkan dari bahan internet). Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial. emosi. Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum.... kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu.. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”. Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya.... penulis.. (Guernica-Picasso) . kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan.sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. Menurut Robert A. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran... kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. ”. ”Culture And The Arts in Education menyatakan.. Beliau juga berpendapat. Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau... Menurut Ott lagi. Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia. Seni melibatkan proses komuniti... seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat.. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi.. transformasi teknologi dan pembentukan budaya. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang. ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa... Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah.. dilema dan peribadi kepada masyarakat. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan.. ahli sejarah dan artist yang kreatif... Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”.. etnik dan sesuatu golongan masyarakat.seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia. Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja. Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. disiplin. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat. konsentrasi.Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan.

Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. etnik. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. budaya. bangsa. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). keadaan politik.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . sosioekonomi. alam sekitar dan perasaan manusia. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. tujuan.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. bakat istimewa. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. mengkritik dan memahami maksud. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya.

Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Penglibatan seni hampir menyeluruh. masyarakat dan budaya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni.(untuk dirinya. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. susunan perabut. Mario(1948). c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Victor Lowenfeld(1970). Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. . Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. masyarakat.”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Beliau percaya.

Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . . pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. . Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi.Dalam seni kritikan. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. . .

umur. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. jantina. . .Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. persekitaran dan beberapa faktor lain. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. idea.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat.

Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. daerah dan sebagai. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. rekabentuk dan gaya. . tema. Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. tindakbalas. hasil fungsi. .Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. media/bahan. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan. idea. . baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk. Ia saling memerlukan. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. negeri. Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->