LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. . siapa.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. c) Calvin W. pengkarya perlu menetapkan objektif. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. b) Laura H. graf. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. mengapa. interaksi dan sebagai. haluan dan tujuan penghasilan karya. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul. imej lukisan dan sebagai. · Perancangan secara visual melalui visual. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah.TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti . pemerhatian.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. bagaimana dan lain-lain. ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.

Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. Menurut Hanna (1994).ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . Sebagai contoh. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. seni membantu dalam.

Hakikatnya Seni bersifat subjektif . Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan. seni sebagai ekspresi diri. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. dan bukan semua guru boleh mengajar seni. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. Jelas kepada kita. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. Patricia James (1999). .Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. Ia tidak boleh diukur secara objektif. pengalaman dan perasaan. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. kita akan berasa tenang.

. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan. pengukuhannya adalah jauh lebih baik.James dalam ”Ideas in Practice (1999). Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. kini pembelajaran jarak jauh. kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. Selaras dengan perkembangan teknologi moden. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. ekspresi diri. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. Justeru. ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. kesedaran mental. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. penglihatan dan kinestatik. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. video conference. Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. e-learning. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. Menurut satu kajian. mencari penyelesaian baru. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. (OKU). (dipetik dari Education of Gifted). perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru.

. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya.. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis.tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. inovatif.. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan. ”.. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni . Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif...... imaginatif. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.. Selain untuk keperluan negara.. Dalam banyak perkara. rohani dan intelek. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia.. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan.... Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990).. Justeru dalam bidang kerjaya. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja... berimaginatif. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”. intelek. making and appraising are both. Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. emosi..... berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan).... kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup)..... kreatif. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. emosi. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni..... Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah.....

Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. untuk berkomunikasi. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Peranan murid. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. budaya dan warisannya. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Penglibatan seni hampir menyeluruh. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. mengkritik dan memahami maksud. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. terutama . namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. tujuan. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni.

Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Victor Lowenfeld(1970). masyarakat dan budaya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Mario(1948). d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. masyarakat. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972).jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. susunan perabut. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak.(untuk dirinya. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Beliau percaya.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. . Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina.

Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat).Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. . Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. . beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair.Dalam seni kritikan. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. . Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan.Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. .

baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. yang menyiratkan makna. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. . Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Ia saling memerlukan.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah.BY SITI HAYATI .Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. kerana pendidikan adalah proses budaya. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. idea.

Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat. Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. Kesimpulannya di sini. bentuk organisasi sosial. Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol.(DBP: ms 1186 ) . Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. Bagi Jary & Jary (1995). PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: .Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia.berperanan dan berkelakuan positif.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka. maka kebudayaan akan diubah. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Menurut Bennett(1976). menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. kerana pendidikan adalah proses budaya.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. Zanden (dalam Suharso. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Menurut Giddens (1993) pula. kumpulan-kumpulan dan masyarakat. yang menyiratkan makna. Broom (1981) menyatakan. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia.

luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah.Spradley 1972. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. (Parson:1966. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem. Untuk memahami sesuatu masyarakat. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. Malahan di zaman moden para pengiklan. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. penghayatan. ekonomi. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Spindler 1977. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . Melalui kerja-kerja seni. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. zaman. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat.

Sebagai contoh.hiburan. Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. agama. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. ekonomi. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial. Pendidikan merupakan satu proses budaya. persoalan estetik. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. budaya. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. kenapa seni itu dihasilkan. Melalui teknik ini. teknik penghasilan seni. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat. siapa menggunakan seni. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. siapa mencipta seni. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. imaginatif. kreatif. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. iklan. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Seni moden seperti seni kontemporari. intelek. politik. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. visual. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. Di samping untuk . Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. persekitaran sesuatu masyarakat.bahan-bahan yang digunakan. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. pengaruh sejarah dan geografi. dan fungsi seni itu kepada masyarakat.

rohani dan intelek. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina. keluarga. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Dalam banyak perkara. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. Justeru dalam bidang kerjaya. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. persepsi. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). inovatif. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Melalui proses lakaran ini. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. . Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). (Laura Chapman 1978). menjadi seorang yang kreatif. penghayatan dan kritikan. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). meningkatkan lagi kepekaan. perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. imaginasi dan konsepsi murid. Lansing(domain utama). Selain untuk keperluan negara. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. masyarakat dan negara. menghargai alam sekitar. emosi. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Feldman (pengajian). Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. berimaginatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian.

kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. keindahan yang mutlak dan hakiki. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. Keruntuhan moral. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna. pencemaran akhlak. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan .Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan.Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. menghormati budaya sesuatu kaum. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama.

Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. budaya dan warisannya. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. untuk . Peranan murid. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. peralatan memasak. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. seni batik dan tenunan/tekstil. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. budaya dan warisannya. hamparan tikar mengkuang. Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. ukiran kayu. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah.

making and appraising are both.. pernah menyatakan ”. Kraf..berkomunikasi.. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia.... mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam.. mempunyai emosi dan perasaan...... mempelajari. spritually.. Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman.....in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain. Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka. Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual.. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”.. menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan. Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat... Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Menteri Pendidikan Malaysia (1989)... PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat. memahami... ....... Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi... Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini........ Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea....... Komunikasi Visual.emotionally and physically intergrated”.. Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki.. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990)...... Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. ”.... perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan.. Rekabentuk. Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT.. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. emosi. Seni halus.

. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga. fenomena kelas.. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna.. .seni tekat. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. Umpamanya seni anyaman mengkuang.. cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik. seni batik. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu.. seni anyaman kelarai. agama serta jantina dan baka... komuniti.kumpulan umur.” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut.. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita. Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni..... anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial. seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu. ukiran kayu... Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi.. boleh di dapati dengan mudah dan cepat.. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan. kaum dan etnik.. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka. Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran.Menurut Muliyadi Mahamood: ”. tembikar dan lain-lain. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan.... Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial... Sebagai contoh labu sayong. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini... Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri.... Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Industri pembuatan labu sayong..

Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. ceria atau bersedih. Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun. .Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya. fungsi dan media. alam dan masyarakat setempat. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. sarung dan bilah mata kerisnya. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai.

Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. majlis melenggang perut dan banyak lagi. Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. Cuma apabila arus kemodenan datang. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Selain mengisi masa lapang. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. . daun sireh membawa lambang kasih sayang. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. dapat juga meningkatkan kemahiran. Dalam masyarakat Orang Melayu. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. kekuatan jiwa. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun.bersabar. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. upacara menyambut bayi. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan.

Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria. “Bertemu Kasih”. Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. emosi. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. jasmani. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal.

Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. orang Cina dan juga orang Asli. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi. sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. di mana perlu taat pada pemerintah. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing.turun temurun. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. Matlamat . pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu.

guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. ”A work or art is a challenge. Seorang pelukis terkenal. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. Melalui karya beliau.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). Sebagai penggiat seni. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. we do not explain it. Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. Di Malaysia. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya. Apabila kita memiliki. but we adjust ourselves to it”. Intipati Budaya 1 (1985). Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. ada yang tunduk apabila meminta laluan. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak.

disiplin.... Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya.. Beliau juga berpendapat.. kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan. (Guernica-Picasso) . Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu. ”Culture And The Arts in Education menyatakan. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning). dilema dan peribadi kepada masyarakat.. emosi.sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah. Menurut Robert A.. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat... Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau. Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum..seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”. penulis. Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial. ”.. Seni melibatkan proses komuniti. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran..” (telah diterjemahkan dari bahan internet).. Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”.. kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. konsentrasi. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat... Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja...... Menurut Ott lagi.. etnik dan sesuatu golongan masyarakat. transformasi teknologi dan pembentukan budaya.Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan. kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu.. Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi.. ahli sejarah dan artist yang kreatif. ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat.

hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. mengkritik dan memahami maksud. Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. keadaan politik. alam sekitar dan perasaan manusia. tujuan. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . budaya. etnik. bangsa. bakat istimewa. sosioekonomi.

terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya.(untuk dirinya. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. Penglibatan seni hampir menyeluruh.g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Victor Lowenfeld(1970).) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . . masyarakat dan budaya. masyarakat. Mario(1948). Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. susunan perabut.”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Beliau percaya.

Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . . Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran.Dalam seni kritikan. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. . Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. . adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. . Mengikut Mc Fee (1970) lagi.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting.

iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. . Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi. Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. jantina. . Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat .Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama. persekitaran dan beberapa faktor lain. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. umur. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku. idea.

media/bahan. . PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. rekabentuk dan gaya. tema.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. Ia saling memerlukan. idea. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. . warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. hasil fungsi. Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. . Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. daerah dan sebagai. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. tindakbalas. negeri.