LAMAN APRESIASI SENI Laman ini khas untuk perkongsian ilmu guru seni di Malaysia.

Dapatan ini diperolehi sepanjang penglibatan saya dalam program yang dianjurkan di peringkat Daerah Btg Pdg atau JPN Perak. Terdapat juga penulisan saya hasil diskusi dgn pensyarah seni di UPSI. Persekitaran di sekolah juga memberi dorongan untuk saya menulis dan membuat kajian.Pengalaman di IPG Kampus Ipoh turut menyumbang input tambahan buat saya.Menjadi harapan jika perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat bersama,insyaAllah... LAMAN SENI

SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com View my complete profile Monday, August 15, 2011 ”PENGALAMAN PENDIDIKAN SENI MEMBANTU MENINGKAT KREATIVITI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT” BY-SITI HAYATI Mengapa ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. Sama seperti mata pelajaran Matematik, Biologi atau Sains Sukan, Seni juga mempunyai kepentingannya. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk

memahami sesuatu masyarakat, kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia Mengapa kita sering berpendapat seseorang itu dilahirkan kreatif? Hakikatnya kreativiti boleh dipelajari. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni, seperti pengiklanan, arkitek, juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabang-cabang seni. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. Menurut Mark Smith, ”seni ialah IQ dan berfikir”. Belajar untuk berfikir bunyinya unik, menarik dan dinamik. PENGERTIAN KREATIVITI: Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah orang mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi, bergantung kepada latar belakang profesonal penelitinya. Setiap jawapan yang diberi berbeza berdasar aspekaspek tertentu. Norwegia Gunvor Rand merangkumkan konsep kreativiti iti sebagai; ”Kreativiti adalah proses di mana seorang individu, sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan....Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak(Rand 1981:6) Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ”creare” yang membawa maksud ”membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula ”creare” bermaksud ”memenuhi”. Kamus Dewan(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan. Kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya.

Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. Karya-karya penyelidikannya dalam mendalami bdang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti dan beliau telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. Antaranya adalah; a) Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. b) June King McFee pula mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. c) Carl Rogers pula menggariskan 5 faktor di mana ianya mendorong kepada pembetulan kreativiti sama ada dalam bidang seni atau sains. i) keterbukaan dan fleksibel kepada pengalaman ii) menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang peka dan sensitif dengan persekitaran CIRI-CIRI KREATIVITI: a) Bersifat fleksibel – seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. b) Sensitif dan peka – individu yang mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekeliling termasuk gaya hidup, keperluan, perselkitaran dan turut sensitif menggunakan deria. c) Idea yanga sli dan tulin – seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. d) Bersifat terbuka – mempunyai sifat keterbukaan di dalam menertima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil kerja mereka malahan bersifat bebas dan demokratik. e) Logik – peka dan sering berfikir secara logik dan rasional dan tahu membezakan baik atau buruk sesuatu perkara itu bahkan sangat menghargai dan menghormati masa. f) Berfikiran bebas – golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satu perkara sahaja sebaliknya bijak merancang projek agar berjalan lancar. Orang kreatif lazimnya sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

c) Calvin W. Untuk melahirkan pemikiran kreatif perlu merancang segala aktiviti. graf. ii) Peringkat Penerokaan – peringkat rangsangan telah berjaya merangsang pelajar untuk berusaha menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru berdasar permasalahan yang timbul. · perancangan secara verbal melalui perbincangan. imej lukisan dan sebagai. Pada peringkat ini segala perancangan dibantu melalui persoalanpersoalan seperti . . pengkarya perlu menetapkan objektif. bagaimana dan lain-lain. iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) – bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. Pelajar digesa memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri.TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI: a) Perkembangan Kreativiti Fisher i) Peringkat Rangsangan – merangsang minda pelajar dengan pelbagai soalan kritikal seperti apa. iv) Peringkat Aktiviti – bermula dengan set idea. Pada peringkat ini gambaran melalui garisan dan contengan mudah. interaksi dan sebagai. Keadaan ini boleh dilihat melalui lukisan kanak-kanak yang dihasilkan secara spontan dan bebas mengikut kemampuan sesuai dengan perkembangan fizikal yang belum stabil. Proses ini untuk memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. iii) Peringkat Perancangan – menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti dan merekodkan segala kemungkinan.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. Aktiviti pada peringkat ini akan dilakukan melalui 3 cara iaitu. · Perancangan secara visual melalui visual. b) Laura H.Taylor i) Kreativiti bersifat ekspresif – berlaku secara rawak dan bebas. pemerhatian. v) Kajian semula – peringkat ini menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. siapa. i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) – dalam penjanaan sesuatu idea. mengapa. ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) – proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.”bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut?”. haluan dan tujuan penghasilan karya.

v) Kreativiti bersifat emergen – bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. seni membantu dalam. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. Pada peringkat ini motoivasi dan galakan diberi untuk mengelakkan rasa bosan dan putus asa. figura manusia yang digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan asalnya. Menurut Hanna (1994).ii) Kreativiti melalui penghasilan – proses penambahbaikan kemahiran sedia ada kepada kaedah yang lebih sistematik dan tersusun rapi. a) kerjasama dan kasih sayang b) merancang dan melaksanakan c) kemahiran berfikir d) adaptasi dengan orang lain e) mengembangkan bakat f) mengambil risiko g) membuat keputusan h) harga diri/yakin diri i) semangat kerjasama j) kemahiran menyelesaikan masalah k) perkembangan emosi l) membina kreativiti m) disiplin diri . PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Pendidikan Seni banyak mempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. iii) Kreativiti bersifat inventif – merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksperimentasi. Sebagai contoh. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang. iv) Kreativiti bersifat inovatif – melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna.

Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif boleh dirangsang melalui mata pelajaran seni. Namun begitu Seni tidak diberi kepentingan yang sepatutnya di sekolah-sekolah. . d) Percubaan – usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Ia tidak bersifat fakta malahan terdapat guruguru yang tidak kreatif dan tiada kemahiran dalam seni dipaksa mengajar seni. Hakikatnya Seni bersifat subjektif . Jelas kepada kita. seni sebagai ekspresi diri. b) Penemuan – penemuan baru melalui penyelidikan dan kajian. Patricia James (1999). Seni dianggap sebagai terjemahan metafora dan ekspresi emosi sama juga seperti sastera dalam bentuk tulisan. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. Seni bnayak memberi manfaat kepada para pelajar.Kadangkala apabila kita melihat lukisan sahaja. Proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui: a) Penyoalan – rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. e) Penerokaan – penerokaan dan eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. menyatakan pelajar belajar kemahiran kreatif dan kritis melalui seni ini. c) Pemerhatian – tidak hanya tertumpu kepada deria pengamatan semata-mata sebaliknya turut melibatkan deria sentuhan dan sebagai. Individu kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendaptkan kesan dan hasil yang diinginkan. f) Memanipulasi – menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. kita akan berasa tenang. seseorang perlu berani bermain dengan pengetahuan. dan bukan semua guru boleh mengajar seni.n) menjadi rakyat yang baik o) menjadi seorang dewasa yang berdikari p) meluahkan perasaan Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Ini memberi kesan yang amat buruk kepada anak-anak didiknya Disebabkan seni itu sifatnya abstrak maka tiada istilah tentang lukisan yang betul atau yang salah. g) Aktiviti/bermain – kreativiti dapat dirangsang melalui aktiviti bermain melalui permainan yang berbentuk akademik. Amat mustahil untuk kita memperoleh dan menyimpan semua info atau maklumat. pengalaman dan perasaan. Untuk mendapat kemahiran dalam seni. Jawapan boleh diberi berdasar kreativiti dan pengalaman seseorang individu menginterpretasi tentang lukisan itu sendiri. Ia tidak boleh diukur secara objektif. Tidak ramai guru yang berkelulusan dan berkelayakan mengajar seni di peringkat rendah.

pemerhatian dan imbas semula pengalaman-pengalaman masa lalu. pelajar yang mengambil mata pelajaran seni lulus dengan keputusan 100%. perkembangan mental dan penemuan-penemuan idea baru. Kini kreativiti boleh diajar dalam bilik darjah. kesedaran mental. Ini kerana gifted child boleh belajar proses idea-idea yang lebih kompleks dan berupaya mengolahnya dengan menggunakan konsep tersendiri. video conference. Apa yang menariknya dalam kajian ini pelajar-pelajar yang cenderung gagal telah lulus dalam mata pelajaran ini. ”Gifted student” mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza dengan pelajar biasa. Seni membantu individu menyelesaikan konflik diri. seseorang individu itu sering berkonflik dengan keinginan diri sendiri dan kita semua sering mengaitkannya dengan wang ringgit dan kehendak. Seni boleh membantu pelajar berfikir sendiri. Berdasar dapatan melalui jurnal-jurnal pendidikan.Malahan soalan-soalan boleh diajukan melalui panggilan telefon sahaja. PENGARUH SENI DALAM AKADEMIK Pendidikan Seni juga dapat membantu pelajar-pelajar yang berisiko. Sebagaimana yang kita ketahui selain kekuatan yang ada dalam mata pelajaran seni ini. Selain dari itu keaslian dan pemikiran yang tajam dilabelkan sebagai ”gifted child” (individu yang berbakat/berpotensi). e-learning.James dalam ”Ideas in Practice (1999). Selaras dengan perkembangan teknologi moden. dan terus berusaha dalam mata pelajaran yang lain. semuanya memudahkan seseorang untuk mendapatkan segulung ijazah. Pendekata seni membantu individu dalam aspek-aspek tertentu. Seni sebagai satu mata pelajaran yang menarik dan memberi ruang untuk ekspresi diri tetapi perlu juga berdisiplin dan bertanggungjawab. . kini pembelajaran jarak jauh. Para pendidik telah berpendapat bahawa apabila kita menggunakan lebih daripada satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) iaitu lisan. Ini kerana kumpulan pelajar ini sentiasa ingin terus mempelajari sesuatu yang sentiasa baru. kebanyakan negeri di US manyatakan 5 % hingga 10% daripada pelajar mereka adalah gifted. Justeru guru perlu kreatif untuk mengcungkil bakat dan potensi pelajar. pengukuhannya adalah jauh lebih baik. mencari penyelesaian baru. menyatakan seni mengasah bakat kreativiti dan kemahiran kritikal. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan seni di sekolah. Menurut satu kajian. Realitinya seni mempunyai tujuan dan proses yang terkandung di dalamnya tiada kesudahan. Pelajar dari kumpulan ini akan mudah merasa bosan jika kurikulum tidak sentiasa diperbaharui. (OKU). Adalah menjadi satu kesukaran untuk mengajar individu yang ”gifted” kerana mereka mudah dan cepat berasa bosan. Kesabaran dalam seni mengajar seseorang individu agar sabar. seni perlu kepada seseorang yang kebal dengan kritikan John Adams (2000) pernah berkata. ekspresi diri. Dulu seni hanya dipelajari oleh golongan bangsawan yang kaya raya. penglihatan dan kinestatik. Pada pendapat kita apa-apa yang tidak memberikan pulangan wang ringgit adalah tidak berguna. (dipetik dari Education of Gifted). Alkema (1971) menjelaskan bagaimana seni boleh membantu pelajar yang kekurangan. Justeru. ia juga merupakan satu mata pelajaran yang adventure atau mencabar dan indah. Tetapi seni merupakan sesuatu yang unik dan menarik yang patut dipelajari.

.. rohani dan intelek. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis.. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka... berimaginatif. Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”... Adalah satu kerugian jika tidak mempelajari seni kerana ianya sesuatu yang cukup bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. HUBUNGAN SENI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. intelek. ”. emosi. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan... Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat. inovatif. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri.. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea... (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni. Ini kerana kadangkala gambar-gambar bogel atau separa bogel sering disalah ertikan... Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Selain untuk keperluan negara... Tetapi ada yang tidak dapat menerima seni dengan alasan ianya tidak sesuai dan agak lucah.. semua golongan tidak kira miskin ataupun kaya. kreatif..... pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni . making and appraising are both.. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Punca keadaan ini adalah disebabkan pengetahuan tentang seni terlalu cetek dan mereka tidak lihat seni itu sebagai sesuatu yang bermakna penuh dengan simbol-simbol atau metafora(perlambangan). Dalam banyak perkara.. Seni kini boleh dipelajari di sekolah-sekolah menengah dan wajar ianya diwajibkan sebagai mata pelajaran teras atau utama di sekolah-sekolah menengah. Justeru dalam bidang kerjaya..... kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup)....... emosi. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia.. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja. matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif... imaginatif..tetapi kini seni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja.

Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. mengkritik dan memahami maksud. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. budaya dan warisannya. terutama . harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini. untuk berkomunikasi. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. tujuan. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan.sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia. berinteraksi dan berhubung sesama manusia. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. Peranan murid. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Penglibatan seni hampir menyeluruh. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat.

Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. . Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee. Mengikut Mc Fee (1970) lagi. ”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina. masyarakat. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. MENINGKATKAN KREATIVITI DALAM EKSPRESI SENI : TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Mario(1948).jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . susunan perabut. Beliau percaya. Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak.(untuk dirinya. masyarakat dan budaya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. Victor Lowenfeld(1970).

a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. . c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa.Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan. Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee.Dalam seni kritikan. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. . . strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. . Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna.

Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. Posted by SITI HAYATI BINTI HJ MOHD YUSOFF at 8:29 PM No comments: PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI (Strategi & Pelaksanaan di Malaysia). PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan. Bagaimana budaya tercipta?Tentulah melalui seni warisan bangsanya. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini.Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah.BY SITI HAYATI . baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. yang menyiratkan makna. . Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. idea. Ia saling memerlukan. Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. kerana pendidikan adalah proses budaya. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya.Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol.

Kemampuan manusia boleh diperolehinya melalui pendidikan. dan disesuaikan agar dapat menepati keinginan baru.1992) mengemukakan bahawa sosialisasi sebenarnya adalah proses interaksi yang memberi peluang kepada anggota masyarakat mengenai cara berfikir. PENDEKATAN SOSIAL DALAM KONTEKS SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT: . bentuk organisasi sosial. perkembangan kebudayaan dan jenis-jenisnya. Bagi Jary & Jary (1995). Jelas kepada kita manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain dalam lingkungan kelompok masyarakatnya. Ia merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. kerana pendidikan adalah proses budaya. kebudayaan digunakan sebagai pedoman hidup oleh warga masyarakat dan bersifat tidak mudah berubah. DEFINISI SOSIAL Menurut Kamus Dewan. Kesimpulannya di sini. Ini menunjukkan manusia dalam kehidupannya mampu mencipta. Geertz seorang ahli antropologi menyatakan.(DBP: ms 1186 ) . yang menyiratkan makna. Menurut Giddens (1993) pula. maka kebudayaan akan diubah. yang difahami dan dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya.Sosiologi pula didefinisikan sebagai ilmu kemasyarakatan iaitu ilmu mengenai sifat dan pertumbuhan masyarakat. Ia merupakan kebiasaan atau tradisi yang lazim bagi penganut sesuatu masyarakat. Tetapi tradisi atau kebiasaan adalah buatan manusia dan pasti boleh berubah. ”Manusia hidup dalam jalinan makna-makna yang ditenunnya sendiri”. Broom (1981) menyatakan. sosiologi merupakan suatu bidang kajian saintifik mengkaji masyarakat daripada pelbagai sudut seperti melihat fungsi masyarakat. Broom (1981:84) mengemukakan pendapat. Apabila kebudayaan tidak lagi sesuaidigunapakai mengikut arus perubahan. Secara mudah kita boleh menghubungkan sosiologi dengan ”masyarakat”.Sosiologi akan memberikan manusia pemahaman bagaimana pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka. Zanden (dalam Suharso.Waters (1994) pula menegaskan bahawa perkara yang diperhatikan bidang sosiologi sangat jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia. ”Manusia memerlukan hubungan sosial dengan manusia lain”. menampung dan menggunakan simbol sebagai medium untuk berkomunikasi dan manusia hidup dalam belantara simbol. Vander Zanden (1996) dengan ringkas menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia.Tidak dinafikan jika manusia dikatakan sebagai makhluk budaya. ”sosialisasi adalah proses menyelaraskan individuindividu tentang tradisi-tradisi budaya masyarakatnya dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. kumpulan-kumpulan dan masyarakat.berperanan dan berkelakuan positif. Sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam masyarakat melalui pengalaman dan aktiviti. Menurut Bennett(1976). Manusia hidup dalam aura budaya yang penuh dengan simbol-simbol.

Pendekatan sosial memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Tidak dapat dinafikan sepanjang sejarah. kepercayaan-kepercayaan serta teknologi sangat diperlukan dalam sistem sosial budaya kerana dari situ mereka mempelajari intipati sosial. Malahan di zaman moden para pengiklan. Seni memberi peluang untuk memahami pengalaman manusia dengan baik. Untuk membolehkan pelajar faham kaitan seni dengan pendidikan sosial. ekonomi. luahan rasa serta respon mereka terhadap sesuatu perkara. Seni juga boleh menyampaikan mesej tanpa komunikasi lisan kepada sesuatu masyarakat. Sebagai contoh bahan-bahan dan teknik penghasilan seni yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu seni boleh memberi kefahaman tentang faktor geografi. Ia diertikan sebagaikonsep yang digunakan untuk menganalisis seterusnya sebagai objek kajian. penghibur dan ahli politik menggunakan unsur seni untuk menyampaikan mesej dan memupuk sistem kumpulan masyarakat.Spradley 1972. Seni dan sosial mempunyai satu hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai satu kurikulum integrasi. Melalui sejarah sesuatu seni seperti masa. Untuk memahami sesuatu masyarakat. merujuk kepada aspek-aspek seperti individu. mempelajari simbol-simbol budayanya serta menerap nilai murni yang terkandung dalam kehidupan sosialnya untuk dijadikan panduan serta pedoman dalam kehidupan seharian sekaligus dalam masyarakat lingkungannya. penghayatan. Imej juga boleh menimbulkan semangat patriotik dan bersuara terhadap ketidakadilan. beroperasi atau bergerak dalam satu sistem. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. Kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial. Konsep sosial juga difahami sebagai satu sistem yang sistematik. Spindler 1977. Melalui kerja-kerja seni. Artist mempunyai kuasa dalam bentuk simbol untuk menyampaikan sesuatu idea atau perasaan yang begitu kuat yang boleh menyentuh perasaan orang lain.Suparlan 1985) Mead (1972) pula menegaskan bahawa pendidikan menunjukkan dua fungsi utama iaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan keperluan individu. mewarisi dan menghayati segala unsur –unsur kebudayaan iaitu nilai-nilai. (Parson:1966. politik dan kepercayaan sesuatu masyarakat. masyarakat akan lebih memahami tentang sesuatu latarbelakang sosial. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. sosial dan budaya dari kehidupan manusia sebagai sistem sosial budaya dan masyarakat persekitarannya. politik dan ekonomi sesuatu masyarakat. Melalui proses pendidikan ini setiap individu dalam masyarakat mengenal.Yang dimaksudkan dengan pendekatan sosial adalah suatu cara memandang sosial itu sebagai suatu sistem. Dalam konteks ini sosial dipandang sebagai satu kajian yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi. zaman. sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang terjelma melalui cara berfikir. pelajar perlu mengalami sendiri pengalaman menggunakan bahan-bahan seni dan mengalami sendiri proses yang dialami oleh seseorang artist yang mencipta seni. budaya dan asal usul dapat diketahui bahkan . menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk mempertahankan peradapan nilai-nilai sosial dalam lingkungan masyarakatnya. alam sekitar dan struktur sosial sesuatu masyarakat.

politik. Kesemua elemen seni ini boleh membantu para ahli sosial memahami pemikiran masyarakat. kesemua elemen tersebut ada hubungkait dengan pendekatan sosial.hiburan. dan grafik dapat memberikan kita pengetahuan tentang bagaiman unsur seni digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. dan fungsi seni itu kepada masyarakat. Melalui teknik ini. Di samping untuk . Dalam mengintergrasi seni dengan pendekatan sosial harus perlu ada keseimbangan. budaya. intelek. Teknik ini adalah sesuai sebagai perkongsian untuk subjek yang mempunyai matlamat dan disiplin yang sama. Semua aktiviti seni ada kaitan dengan budaya. Satu komponen pendekatan sosial yang boleh diintergrasikan dengan Pendidikan Seni dengan baik sekali adalah dari segi sejarah. PENDIDIKAN SENI DAN KELEBIHANNYA : Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. Sebagai contoh. Satu cara intergrasi yang efektif ialah melalui penggunaan tema-tema yang berkaitan. pengaruh sejarah dan geografi. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial seperti. teknik penghasilan seni. memberi mesej dan penguasaan seni terhadap emosi manusia. Semua perkara ini ada kaitan dengan pendekatan sosial di mana ia mengkaji emosi manusia dan membolehkan kita memahami sesuatu masyarakat itu. imaginatif. persoalan estetik.bahan-bahan yang digunakan. apakan bentuk sesuatu seni dan bagaimana ilmu seni itu boleh diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya?Pengaruh alam sekitar. Pendidikan merupakan satu proses budaya. ekonomi. Dengan cara ini keseimbangan dari intergrasi pendekatan sosial dan Pendidikan Seni akan tercapai. iklan. Sebagai contoh semasa seni itu dilahirkan. Manusia dalam kehidupannya menggunakan simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi sesama mereka. agama. siapa mencipta seni. Tidak boleh dinafikan seni adalah satu produk dari asal usul sejarah dan budaya. persekitaran sesuatu masyarakat. Menurut Arnheim (1989) keupayaan menguasai dan melihat kombinasi kedua-dua struktur seni dan sosial adalah satu pencapaian kognitif. Seni moden seperti seni kontemporari. kreatif. kenapa seni itu dihasilkan. setiap topik dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diberi pandangan mengikut disiplin seni dan sosial secara bergilir-gilir. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Proses penghasilan seni akan memberi peluang peluang kepada pelajar untuk memahami persoalan seperti kenapa sesuatu bahan digunakan. Tidak dinafikan manusia adalah makhluk budaya. ia ada kaitan dengan isu semasa ketika itu. bentuk dan perhiasan dapat meyumbang kepada dapatan maklumat tentang latar belakang sesuatu masyarakat seperti falsafah dan kepercayaan agama. Pemahaman terhadap seni bagi seseorang pelajar akan bertambah apabila pelajar mengalami pengalaman bekerja dengan peralatan dan melalui proses dalam penghasilan sesuatu bahan seni. siapa menggunakan seni. bagaiman imej digunakan untuk menyebarkan semangat patriotik dan kempen anti ketidakadilan. visual.

matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. penghayatan dan kritikan. Feldman (pengajian). seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Lansing(domain utama). Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. meningkatkan lagi kepekaan. Justeru dalam bidang kerjaya. Selain untuk keperluan negara. persepsi. perhatian dan sentuhan dan melalui contengan-contengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. emosi. masyarakat dan negara. rohani dan intelek. Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif). Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan). Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. tentulah anggota masyarakat mengharapkan bidang seni ini boleh menyumbang sesuatu bertujuan membentuk generasi yang berdikari dan yakin diri. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. (Laura Chapman 1978). inovatif. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. pelajar boleh memilih bidang ini untuk membentuk satu profesion baru seterusnya menjadikan seni sebagai profesion sepenuh masa kerana terdapat ramai artist yang mampu hidup selesa melalui bidang ini. semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual. . Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika. Dalam banyak perkara. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. berimaginatif. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan. kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. Sehubungan dengan itu pembangunan sosial kanak-kanak tadi terbina.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. menjadi seorang yang kreatif. Melalui proses lakaran ini. menghargai alam sekitar. keluarga. Sifat semulajadi kanakkanak sukakan belaian. imaginasi dan konsepsi murid.

Memahami makna estetika dalam seni itu sendiri cukup mendalam. adat istiadat serta menanam sifat-sifat mulia terhadap diri. Menurut Winckelmann berkaitan dengan estetika/keindahan. Ini menjurus kepada kreativiti kanak-kanak tersebut.Kajian ini dibuat oleh Herbert Read (1958) dalam bukunya ”Education Through Art”. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni perlu dijadikan teras kepada pembentukanmasyarakat. perkembangan dan bimbingan kehidupan seharian. Penghayatan estetika terhadap kebesaran Tuhan juga menuntut kita merenung jauh tentang setiap kejadian itu. keindahan yang mutlak dan hakiki. Jika dikaji bentuk-bentuk lukisan sebegini mempunyai makna yang cukup mendalam tanpa kita sedari. Penghayatan terhadap seni yang mendalam dan diamalkan dalam penghidupan seharian. menghormati budaya sesuatu kaum. Keruntuhan moral. malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Tanpa kesan estetika kesenian mungkin boleh membawa penyakit yang menjurus kepada wabak sosial yang memudaratkan. terpesong kefahaman agama dan segala aspek yang bertentang dengan fitrah manusia mungkin boleh diubati. kanak-kanak akan menggunakan pilihan warna yang disukainya. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Justeru kita akan lebih memahami serta menghargai akan nilai-nilai warisan seni budaya keturunan kita sendiri di samping kaum-kaum sesuatu bangsa lain selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bakat ini perlu dibimbing dan dipupuk dengan sebaiknya supayadia menjadi seorang yang berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. Begitu juga dalam konteks mewarna di atas kertas. Contengan warna ini sebenarnya melahirkan ideanya. Gejala sosial yang berlaku pada masa kini sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika. Seni dan estetika adalah untuk mentarbiahkan manusia mendidik manusia agar memahami kebenaran ciptaan Allah SWT. Seni bukan semata-mata hiburan kosong. Estetika wajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama ada dari aspek pembangunan insan. Ini kerana kanak-kanak membuat simbol-simbol yang mudah dan ringkas mengikut tahap penguasaan dan faktor sekelilingnya.Melalui Pendidikan Seni juga dapat menyemai seseorang dengan nilai-nilai kasih sayang. ia perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai idealisasi iaitu proses menggunakan akal dan menjadi asas kegiatan seni yang utama. pembangunan rohaniah dan jasmaniah. Pendidikan tentangseni telah bermula sejak zaman kanak-kanak lagi di mana mereka mula mengetahui tentang alat-alat permainan yang beraneka rupa bentuk dan warna. Apa sahaja bentuk seni yang dicipta adalah menjurus ke arah membimbing dan mendidik masyarakat. pencemaran akhlak. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Beliau juga mengkategorikan estetika kepada empat konsep iaitu: a) Estetik dikaitkan dengan kemuliaan b) Estetik dikaitkan dengan kehebatan . Ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan nilai-nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara.

Pada peringkat ini sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. budaya dan warisannya. peringkat ini merupakan paling konflik dan genting kerana pelajar mengalamai tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses pembesaran mereka. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat paling wajar. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha mengekalkan seni. peralatan memasak. Sesebuah masyarakat mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. cekal dan berminat dengan mata pelajaran tersebut. sebaliknya bagi pelajar yang telah diberi bimbingan dan nasihat positif oleh guru akan menjadi lebih berdisiplin. anyaman kelarai seterusnya budaya sopan santun dan adat istiadat diwarisi turun temurun. Masyarakat perlu tahu tanggungjawab mereka tentang kepentingan nilai seni dan estetika dan kefahaman serta tanggungjawab itu perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Dalam situasi ini peranan guru amat penting di mana pelajar yang tidak menerima bimbingan yang betul boleh menyebabkan minat mereka dalam Pendidikan Seni berkubur. ukiran kayu. Peranan murid. Usia remaja di sekitar 10 hingga 15 tahun merupakan tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. budaya dan warisannya. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965). Namun begitu seni warisan sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan. hamparan tikar mengkuang.c) Estetik dikaitkan dengan kesederhanaan d) Estetik dikaitkan dengan ketenangan Keempat-empat elemen ini membantu mewujudkan individuseterusnya masyarakat sekelilingnya mempunyai sikap yang positif dalam kehidupan mereka. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan dalam masyarakat yang suatu ketika dahulu cukup dipelihara. Melalui Pendidikan Seni juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri kerana budaya menunjukkan bangsa. seni batik dan tenunan/tekstil. guru dan pihak pendidikan (pengurusan pentadbiran) amat penting untuk merealisasikan perkara itu. untuk . Seseorang pelajar sudah mula menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu dengan lebih baik. Bahan kegunaan harian seperti pinggan mangkuk. kerana kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Justeru semua masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan ke arah mengekalkan seni. Seni dianggap sebagai sumber terpenting dalam kehidupan manusia. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. Kelebihan seterusnya adalah memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat kerana masyarakatMalaysia kaya dengan khazanah warisan budaya. Melalui Pendidikan Seni juga dapat memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar.

. ”...... menghayati dan mengetahui proses sesuatu produk yang dihasilkan.. kesenian adalah penghubung kepada faktor-faktor terpenting ini.. Peranan kita sebagai ahli masyarakat yang sebenar bukan sekadar sebagai pemerhati tetapi juga memiliki. Sedangkan seni sebagai agen perubahan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan lemah sahaja... Hubungan rapat antara seni dan masyarakat dijalinkan melalui jaringan kasih dari simbol dan makna yang diterjemah oleh seniman. Ia menjadi asas dalam P&P Pendidikan Seni Visual di mana konsepkonsep Asas Senireka. perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka tercipta hasil seni yang dibanggakan... Selain dari guru berperanan mengajar pelajar untuk menghayati karya seni. Di samping cuba memahami nilai falsafah dan estetika dari karya seni tersebut iaitu nilai estetika yang tersirat ataupun tersurat. Proses memahami dan menerangkan nilai falsafah dan estetika terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). mempelajari.....emotionally and physically intergrated”.....in accordance with the National Education Philosophy which has as its core the concept of life long education towards the developement of a morally upright person who is intellectually..... of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself”... Ini diperjelaskan oleh Robinson (1990). Seni halus. (pelajar lemah) Justeru guru yang baik dan berkesan dalam P&P Pendidikan Seni akan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan seni. Manusia sendiri adalah seni di mana kejadian awal manusia adalah ciptaan Allah SWT. Menteri Pendidikan Malaysia (1989). Rekabentuk. memahami. Manusia memerlukan dan menginginkan perhatian. pernah menyatakan ”.. Sejarah Seni Visual menjadi sebahagian dari intipati Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual. spritually. Mereka meluah perasaan dan berkongsi emosi dengan orang lain melalui penyataan perasaan di bawah sedar dan seni dalam konteks yang lebih luas ialah hasil penyataan perasaan manusia sebenarnya.. mempunyai emosi dan perasaan. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kewajaran seni dikembangkan berdasar keperluan manusia.. .. berinteraksi dan berhubung sesama manusia.. Cuma pelaksanaannya tidak bersunguh-sungguh berdasar respon masyarakat yang menganggap mata pelajaran ini terbelakang berbanding mata pelajaran lain.. Setiap produk yang dihasilkan akan diterjemah kepada falsafah dan budaya Melayu serta mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Hasil seni dan produk seni sebenarnya hasil dari pengumpulan idea... Kraf. mereka juga perlu diajar untuk melihat lebih mendalam....berkomunikasi.... emosi........ Perlakuan negatif dari pengamal menyebab seni diperlekehkan. Cuma menjadi persoalan apabila pendedahan seni itu tidak diperjelaskan secara langsung kepada masyarakat..... PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN SENI Seni mempunyai hubungkait dengan falsafah masyarakat. making and appraising are both..... Komunikasi Visual. Justeru seni amat penting dalam kehidupan mereka dan merupakan sebahagian dari kehidupan....

. Seni dan masyarakat amat sukar untuk dipisahkan... Seni tidak bermakna apabila tiada pemerhati ataupun penghayatnya kerana seni dipengaruhi oleh persekitaran. Ia dianggap sebagai lambang keperibadian bangsa Melayu. Satu daripadanya ialah dalam kontaks sosial. Perusahaan labu sayong yang menerapkan nilai kesabaran semasa menghasilkan juga mementing nilai estetika dalam kandungan pembuatan telah mula diabaikan setelah teknologi moden digunakan. Dalam memahami seni kita perlu terlebih dahulu memahami kedudukan seni dalam masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Seni menjadi jambatan yang menghubung antara individu dan masyarakat. agama serta jantina dan baka.” Pendidikan Seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Justeru ia melahirkan pandai tukang dan diteruskan kemahiran dan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya.. Sebagai contoh labu sayong.. Ini disebabkan faktor perkembangan ekonomi industri di mana untuk mendapatkan sesuatu barangan kraf misalnya... seni mempunyai hubungan dengan masyarakat dan biasanya ia memiliki tujuan serta arah tertentu. Antara aspek sosial yang terlibat ialah kumpulan keluarga.. Begitu juga pendapat masyarakat terhadap kefahaman kraf dan makna apresiasi serta kritikan dalam pengajaran kraf.... Malahan ada menyatakan masyarakat Melayu tidak lagi menjadi pencipta sebaliknya hanya sebagai pengguna.. tembikar dan lain-lain. Umpamanya seni anyaman mengkuang... . anyaman mengkuang dan banyak lagi barangan kraf yang lain diperturunkan ilmu berdasar keperluan dan kehendak masyarakat pada ketika itu dan bukan paksaan. kaum dan etnik. fenomena kelas. Ia menghubungkan sesama manusia dan tempat serta bagaimana manusia bergantung sesama mereka. Sewajarnya melalui Pendidikan Seni inilah warisan seni budaya harus dikekalkan dan tidak pupus seperti dalam kraftangan. jika dahulu diwarisi turun temurun sebagai mata pencarian dan hanya berfungsi untuk kegunaan harian kini telah berubah menjadi produk komersial. boleh di dapati dengan mudah dan cepat. seni anyaman kelarai. Perkembangan kraf tradisional amat pesat membangun pada suatu ketika dahulu di zaman awal ketamadunan bangsa Melayu bahkan ianya mempunyai nilai dan jati diri masyarakat Melayu.. Keluarga merupakan insttusi sosial yang penting walaupun kini ia tidak berperanan sebagai institusi menghasilkan produk seni. Kewujudan kraf tangan di negara ini amat hebat dan mempunyai kepentingan..kumpulan umur....seni tekat. Industri pembuatan labu sayong.Menurut Muliyadi Mahamood: ”.. cuma fungsinya sahaja berbeza mengikut kaum dan etnik.. ukiran kayu.... seni batik. Warisan menghasilkan produk semakin terhapus. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini.. Ciri-ciri luaran dan dalaman seni saling berhubungan serta sama-sama penting dalam mengenengahkan perkara-perkara ini. Memang tidak dinafikan sesebuah keluarga pada ketika itu memiliki kepakaran dalam sesuatu bidang dan akan diturunkan ilmu tersebut kepada setiap anggotanya untuk diwarisi. Terdapat pelbagai barangan kraf dalam masyarakat kita. Semua elemen tersebut menyumbang ke arah pembangunan sosial. Ini disebabkan suasana sosial yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain.. kaya dengan falsafah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi bahkan dikagumi oleh para sarjana Barat.. komuniti..

Mereka kenal budaya sosial keturunan nenek moyang mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. anyaman tikar sebagai alas lantai dan sebagai. . Kraf yang paling hampir dengan kehidupan mereka. Kini seni warisan yang menjadi tunggak dan pusaka warisan yang dibanggakan telah hilang ditelan zaman. sarung dan bilah mata kerisnya. fungsi dan media. Contoh lain seperti dalam seni kraf tradisi keris. Bahkan berjalan membawa keris tanpa kebenaran dari pihak berkuasa juga dilarang dan menyalahi undangundang. Ini perlu supaya masyarakat sekeliling tahu tentang keistimewaan produk seni dengan nilai falsafah yang dibawanya. Untuk mencapai kebolehan masyarakat menginterpretasikan makna melalui simbolsimbol. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. ceria atau bersedih.Walau bagaimanapun dalam kurikulum Pendidikan Seni bidang kraf masih mendapat perhatian kerana ia memberi peluang kepada pelajar mempelajari hubungan antara bentuk. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu dan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi kaum lelaki untuk menunjukkan kehebatan mereka. Secara tidak langsung menunjukkan seni adalah jambatan untuk menghubungkan kanak-kanak dengan masyarakat dan persekitarannya.kerana barangan kraf mahupun produk seni yang lain mempunyai nilai falafahnya yang tersendiri. keunikan pembuatan keris terletak pada hulu . Kanak-kanak Orang Asli juga cintakan keindahan hutan yang merupakan gelanggang permainan harian mereka dengan cara memanjat pokok dan melihat air hujan turun. Masyarakat Orang Asli misalnya cintakan kesenian. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. Fungsi kraf yang dihasilkan untuk kegunaan harian di mana mereka menghasilkan bakul untuk mengisi buah-buahan. Jelas kepada kita mereka berinteraksi dengan persekitaran. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. masyarakat kita perlu mempunyai rasa penghayatan. alam dan masyarakat setempat.

Daun sireh yang bertemu urat sahaja yang akan dipilih untuk perubatandan sebagainya. Di samping itu dapat memupuk sikap berdisiplin. di mana hutan menjadi gelanggang permainan mereka. Secara tidak langsung pengaruh kebudayaan mempengaruhi seni. upacara menyambut bayi. . Apa sahaja upacara yang berlangsung pastinya sireh pinang menjadi elemen penting. Ianya berperanan utama sejak zaman dahulu lagi apabila disediakan sama ada dalam upacara perkahwinan. majlis melenggang perut dan banyak lagi. terdapat pelukis menjadikan dua elemen ini sebagai “subject matter” dalam penghasilan karya mereka.bersabar. Selain mengisi masa lapang. Begitu juga dengan lain-lain masyarakat di luar sana mempunyai kepercayaan dan budaya yang pelbagai yang diwarisi turun temurun. daun sireh membawa lambang kasih sayang. budaya sesuatu kaum atau etnik semakin dipinggirkan. Apatah lagi Pendidikan Seni menjurus kepada fungsi konstektual dan esensial untuk mendapat masyarakat yang seimbang budayanya tanpa mengenepikan warisan pusaka mereka. dapat juga meningkatkan kemahiran. kekuatan jiwa. kita dapat menghayati nilai-nilai dalam kandungan karya tersebut dan inilah yang mendekatkan hubungan dengan masyarakat melalui mesej yang disampaikan. Ia menjadi falsafah ketuanan Melayu. sireh dihulurkan sebagai salam sejahtera dari tuan rumah. Dua unsur penting ini begitu sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Ia turut dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya di mana setiap kaum dan etnik mempunyai keseniannya yang tersendiri. penyeri majlis dan simbol ikatan “kasih sayang” serta mengembalikan roh dan jiwa kepada pesakit dalam setiap fungsi yang diungkapkan tadi. bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Melihat kepada keunikan dan kepentingan daun sireh serta buah pinang ini. Realitinya apabila melihatkan sesuatu imej. Dalam masyarakat Orang Melayu.Contoh Gambar 1: Karya pelajar yang mengambil alam persekitaran sebagai tema utama. Justeru dalam acara peminangan atau perkahwinan ia dijadikan sebagai sebahagian dari upacara tersebut. Sekiranya ibu bapa serta masyarakat memahami dan menghargai seni. Sebagai contoh dalam aktiviti melukis. maka aktiviti seni boleh dilakukan secara santai. Aktiviti seni juga tidak terbatas mengikut peringkat umur kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. Cuma apabila arus kemodenan datang. Begitu juga sekiranya tetamu datang ke rumah. seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seterusnya menjadikan bidang seni ini sebagai kerjaya untuk menambah pandapatan. Tema juga memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Seni kerana ia mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik dalam sesebuah negara. Pendidikan Seni dapat dipelajari ataupun dihasilkan bermula dari kanak-kanak sehinggalah dewasa.

Seni juga bertindak untuk menyuburkan perkembangan fizikal. Joseph Chiari (1997) dalam Art and Knowledge menjelaskan bahawa pengetahuan dan pendidikan seni membantu seseorang untuk mengenali persekitaran. Melalui karya seni yang melambangkan budaya sesuatu masyarakat diharapkan dapat mendekatkan diri kepada nilai kesopanan dan jati diri masyakarat Melayu khususnya melalui karya Anita. Ia masih berperanan untuk menyampaikan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Sebagaimana dalam kandungan kurikulum Mc Fee (1970) yang menekankan kepada simbol sebagai mesej yang ingin disampaikan. intelektual seseorang kanak-kanak atau remaja. Jelas di sini seni dan masyarakat saling memerlukan dan tidak akan berkembang baik tanpa salah satu daripadanya. pelajar dilatih untuk mengkaji dan membanding makna dan melalui elemen-elemen yang digubah inilah terbentuknya komunikasi antara pelajar dan masyarakat persekitarannya. “Pada asasnya seni ialah sesuatu bentuk pengantara yang diwujudkan khusus untuk diamati melalui deria dan daya gambaran. Kalau dilihat kesan ekspresionisme yang utama ialah nilai-nilai emosi dan mistik melahirkan perasaan dan deria. sebagai suatu bentuk pengantaraan yang menyampaikan perasaan yang tegas”. Ini selaras dengan Feldman(1981) yang seni berfungsi untuk masyarakat.Contoh Gambar 2: Karya pelajar yang menunjukkan tema kasih sayang menggunakan simbol daun sireh yang membawa makna tersebut. Ini kerana secara tidak langsung membentuk tingkah laku untuk menghayati dan menghargai budaya mereka sendiri. Masyarakat yang tinggal di bandar lebih terdedah dan mudah menerima perkembangan seni berbanding masyarakat desa. jasmani. “Bertemu Kasih”. Bahkan perspektif pemikiran mereka dipengaruhi oleh budaya sosial yang didukung . emosi. Pelukis akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan mesej dalam pengkaryaan. Justeru masyarakat terutama golongan artist harus sentiasa menerapkan mesej dalam penghasilan karya mereka. Perkembangan dalam masyarakat juga menjadi faktor terhadap perkembangan seni. Menurut pandangan Syed Ahmad Jamal. Mencipta karya seni adalah untuk dihayati masyarakat.

Contoh Gambar 3: Karya pelajar yang menunjukkan tema melentur buluh biar dari rebung. Kebanyakan rumah masyarakat orang Cina mempunyai anak pokok buluh ini sebagai tanda kesejahteraan mereka dipelihara. Bagi masyarakat orang Cina pula meletakkan pokok anak buluh sebagai lambang kesejahteraan. Melalui ’spritual’ buluh ini yang akan melindungi orang yang sedang berubat tadi. Pokok buluh membawa pelbagai makna mengikut kepercayaan masing-masing. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Mereka juga percaya buluh mempunyai roh dan diletakkan di dalam rumah apabila melakukan perubatan tradisional. orang Cina dan juga orang Asli. Begitu juga dengan permainan wayang kulit Kelantan yang semakin dilupakan padahal ianya telah menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Kelantan. pemerintah dan balasan atas segala perbuatan membawa gambaran pada realiti sebenar kehidupan masyarakat Melayu. Kebanyakan rumah masyarakat Orang Asli diperbuat daripada buluh.Sebagai contoh dalam kesenian tradisi Melayu melihat motif pucuk rebung dalam pelbagai maksud. sentiasa bersikap baik dan menghormati sesama manusia. Pucuk rebung tadi amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak.turun temurun. Jelas kepada kita design objek yang digunakan adalah sama iaitu buluh tetapi diberi makna yang berbeza oleh masyarakat orang Melayu. Menurut D’zul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang dilahirkan akan mendukung makna. Masyarakat orang Asli juga sangat percaya kepada semangat buluh. Secara tidak langsung mesej bertujuan dapat mengelakkan gejala sosial yang kian menular. Secara tidak langsung ia membentuk tingkahlaku yang positif supaya sentiasa berbuat baik semasa hayatnya. Ini bertujuan untuk kemudahan mengadakan ’tarian sewang’ apabila menyambut sesuatu upacara. di mana perlu taat pada pemerintah. Tema yang disampaikan melalui persembahan wayang kulit dengan watak pahlawan. Matlamat .

guru perlu bijak kerana dalam pengajaran kraf tidak memasukkan kraf semua kaum dan ini boleh mengundang rasa tidak puashati di kalangan pelajar yang terdiri dari berbilang bangsa. ”A work or art is a challenge. Menurut pandangan ahli falsafah dan sejarawan Hauser. kita melihat karya seni secara mendalam dan mengkritik apa juga isu yang dipamerkan secara simbolik. beliau mengolah tema yang mencerminkan latar belakang dirinya sebagai anak petani dan nelayan supaya dapat dihayati maksud yang tersirat dan tersurat. Beliau gemar menjadikan nostalgia zaman silamnya sebagai tema utama. Dalam kurikulum Pendidikan Seni. Penerapan nilai-nilai murni adalah salah satu daripada bukti pertalian yang wujud. faktor agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. membuat kita kembali mengingati agar kesenian Melayu ini wajar dipertahankan. Menggarap pengalaman hidup beliau yang pernah melalui penderitaan untuk dikongsi bersama penghayat seni. Bukan setakat mengajar bahkan menjelaskan tentang kepentingan penghayatan dalam setiap kegiatan. Walaupun terdapat perbezaan budaya tapi nilai positif yang ditekankan adalah samauntuk membangunkan sosial masyarakat sesuatu tempat.EOC Sira dan asam Jawa (1989) serta Intipati Budaya lV (1986). ada yang tunduk apabila meminta laluan. Guru sebagai agen perubahan perlu menekankan aspek seni dalam budaya sebagai topik pembelajaran kerana semua penghasilan karya menekankan tentang seni dalam masyarakat dari . Pelajar perlu memahami akan fungsi karya seni berkenaan. Menghayati karya-karya pelukis tanahair yang terkenal. sudah pasti ada cara untuk memartabatkan kembali seni warisan ini. Masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ini dan menyebabkan mereka tidak pernah meletakkan kepentingan bahawa simbol dan lambang yang terdapat pada sesuatu karya itu mempunyai makna. Apabila kita memiliki. Cara menghormati orang tua juga mengikut kepercayaan dan budaya.untuk meneroka makna kebudayaan di dalam objek-objek yang diolah jelas menunjukkan bahawa manusia dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Awang Damit mengilhamkan idea karya beliau melalui pengalaman kehidupan sosialnya. Supaya generasi hari ini dan generasi seterusnya mampu menghayati keindahan seni warisan bangsa Melayu. Mereka hanya menganggap ia sebagai hiasan untuk menampakkan keindahan luaran semata-mata. Ia dilakukan dalam bentuk simbol dan makna. Intipati Budaya 1 (1985). Justeru peranan guru Pendidikan Seni di sekolah perlu dipertingkatkan. Bahkan turut mempamerkan cerminan ciri-ciri budaya tradisi serta alam semulajadi sekitar kehidupannya. ada yang tangan diletakkan di dada dan pelbagai gaya mengikut etnik masing-masing. Seorang pelukis terkenal. Melalui karya beliau. but we adjust ourselves to it”. Di Malaysia. Setiap ajaran agama menekankan kepada kebaikan dibalas dengan kebaikan dan budaya menghormati sesama manusia diberi penekanan dalam mendidik anak-anak. Itulah antara mesej yang ingin disampaikan pada penghayat seni dalam konteks pendekatan sosial yang melingkungi budaya dan masyarakat pendukungnya. Sebagai penggiat seni. Sepatutnya peranan kita sebagai ahli masyarakat bukan sebagai pemerhati sahaja tetapi juga memiliki. we do not explain it.

....... Melalui Pendidikan Seni juga boleh memupuk sikap kesedaran tentang ciri-ciri kemanusiaan dan menggunakan seni untuk mengekspresi pandangan. Seni melibatkan proses komuniti.. (Guernica-Picasso) .Ott dari Pennsylvania Art Educatormenyatakan. seni mungkin menjadi asas kepada segala jenis pembelajaarn (centre of learning). disiplin.... Perubahan berlaku sama ada secara sengaja atau tanpa disedari. Beliau juga berpendapat... Guru Seni merupakan agen kepada perubahan sosial dengan menyumbang kepada transformasi budaya tampak yang umum..seni mempunyai kaitan dengan proses pembentukan perwatakan seseorang manusia.... penulis. ahli sejarah dan artist yang kreatif.. kesinambungan dan kritikan serta pendidikan falsafah yang akan dilalui oleh seseorang individu. Ini kerana untuk menghasilkan seni ia perlukan tahap kestabilan. transformasi teknologi dan pembentukan budaya. Mesej yang disampaikan dalam sesuatu seni boleh dipertahankan dalam jangka masa lama dan asas kepada pemahaman tentang sesuatu budaya.. Seni juga penting sebagai transformasi sosial yang melibatkan perkembangan biologi. terutama jika ia melibatkan pengalaman estetik seseorang individu. Seni sebagai refleksi pemikiran golongan intelektual dari zaman berzaman. etnik dan sesuatu golongan masyarakat.. Menurut Robert A.” (telah diterjemahkan dari bahan internet). Menurut Ott lagi. Dalam kontaks sosial ini dapat diperjelaskan kepada kita bahawa pendidikan tentang seni amat berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka sehingga boleh menghasilkan ”seni yang excellent”. adat dan istiaat masayarakt dan pemahaman ini terus berkembang. Menurut Ralph Smith (2006) dalam tulisan beliau. Guru Seni pula adalah sesorang ahli falsafah.. kreativiti dan tamadun yang tinggi dan memuaskan. dilema dan peribadi kepada masyarakat. Masyarakat warga tua lebih berminat dengan seni dan kelapangan waktu tersedia berbanding dahulu tidak memperoleh peluang mempelajari kerana kesibukan bekerja. Melaluinya kita boleh mengetahui tentang cara pemikiran... ” seni melibatkan proses pembelajaran tentang tamadun dan budaya sesuatu etnik dan bangsa.sudut budaya yang dimiliki turun temurun dan kecenderungan mereka terhadap warisan budaya mencernakan idea-idea yang ada hubungkaitnya dengan nilai sosial kehidupan persekitaran mereka. Demikian antara beberapa elemen yang dikupas yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam pembangunan sosial. ”. emosi. kerana melaluinya pelajar belajar melihat dunia. (life learning process) Seni juga mengalami evolusi kerana kehendak yang berbeza mengikut umur masyarakat. Contoh-contoh seni juga telah mengubah pandangan manusia tentang sesuatu isu atau kejadian yang berjaya menimbulkan kesedaran tentang kemanusiaan di kalangan manusia. ”Culture And The Arts in Education menyatakan. konsentrasi. Seni hakikatnya suatu subjek yang sangat berkuasa sehingga boleh menyebabkan ”social change”.. seni merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan persekitaran dan masyarakat. Pendidikan Seni telah menjadi suatu pendidikan jangka hayat.

Pengajaran seni bukan sahaja melibatkan seni halus sahaja tetapi pelajar perlu diajar untuk melihat. mengkritik dan memahami maksud.Contoh Gambar 4: Persekitaran mereka amat berkait rapat dengan kepercayaan tentang unsurunsur animisme(semangat) malahan menjadi budaya kehidupan mereka terutama dalam perubatan tradisional. bangsa. Beliau menggariskan beberapa perkara penting berkaitan dengan Pendidikan Seni tersebut iaitu: a) Isi kandungan Pendidikan Seni harus melibat seni sebagai budaya visual b) Kaitan perasaan. tujuan. fungsi dan bentuk harus diketahui untuk menghasilkan sesuatu karya seni c) Tahap kognitif secara individu atau kumpulan harus diambil kira dalam P&P seni d) Analisis unsur sosial yang terdapat dalam sesuatu seni/objek e) Memahami sesuatu hail seni dan bentuk dari sudut kontent f) Gabungkan unsur teknologi dalam pendidikan Seni . alam sekitar dan perasaan manusia. budaya. sosioekonomi. Ini kerana seni adalah kompleks mempunyai unsur kepelbagaian dan mewakili sesuatu budaya. bakat istimewa. etnik.beliau melihat Pendidikan Seni dari perspektif sosial iaitu jika seni diajar tanpa memasukkan nilai-nilai dan pandangan sosial terhadap seni maka ianya cuma menjadi suatu pengajaran dan pembelajarn seni semata-mata kerana perspektif kurikulum tetapi seni juga harus dipandang dan diinterpretasikan dengan sifat-sifat sosial seperti jantina. Justeru tujuan seni dan asal usul seni hanya boleh difahami jika seseorang melihat seni dari perspektif sosial. keadaan politik. Menurut Kerry Freedman dalam pembentangan kertas kerja beliau di Konferens Persatuan Pendidikan Seni Pennsylvania (2001). hubungkait dan pengaruh seni itu sendiri.

Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Lansing(1971) dan Efland(1977) berpendapat bahawa Pendidikan Seni adalah untuk mengembangkan potensi individu serta melahirkan bakat pelajar agar berupaya untuk memahami nilai seni untuk dirinya. harus dilihat dari segi kritikan konstruktif yang membina Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. masyarakat dan budaya. warisan seni budaya serta nilai-nilai estetika secara global iaitu mengaitkan seni dengan kehidupan individu agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian yang terbaik. STRATEGI DAN PELAKSANAANNYA: TEORI MC FEE Pendidikan Seni di sekolah seperti mana menurut sebahagian besar pengkaji Barat seperti Eisner(1972). Justeru tidak hairan jika Mc Fee lebih menumpukan kepada kebudayaan sesuatu masyarakat melalui penerokaan dalam menghasilkan seni. b) Belajar membaca mesej iaitu makna dan nilai pada objek mengaitkan makna dengan nilai. masyarakat. c) Kajian komunikasi antara penyusunan benda-benda di persekitaran dengan nilai-nilai dan unsur budaya. Perkembangan seni selari dengan perkembangan hidup manusia sejak zaman dahulu lagi. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. Beliau percaya. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. Beliau menekankan empat asas dalam mengkaji seni iaitu: a) Kajian dan bandingan makna iaitu kanak-kanak mengenal objek serta bandingan objek melalui soalan-soalan yang dibina.(untuk dirinya. Victor Lowenfeld(1970).g) Dalam menilai dan menginterpretasikan seni. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. Ini membuktikan betapa pengaruh kebudayaan amat ditekankan dalam matlamat kurikulum Mc Fee.) Mc Fee(1970) menekankan kepekaan terhadap alam sekitar di dalammatlamat dan objektif dalam Pendidikan Seni . Mario(1948). Teori beliau lebih komprehensif berhubung dengan pengamatan. Penglibatan seni hampir menyeluruh. . Seni telah diterima oleh masyarakat kita sebagai satu budaya hidup yang perlu dikekalkan. d) Kajian dari perspektif individu membuat modifikasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya.”…kanak-kanak melukis sebagaimana yang mereka lakukan dan bukanlah disebabkan satu-satu faktor tetapi disebabkan oleh semua”. Apa juga corak yang dihasilkan mempunyai makna kebudayaan di dalamnya. susunan perabut.

Kemampuan seniman mengolah idea dengan adunan warna dan teknik memperlihatkan satu kreativiti yang hebat. (sasaran golongan masyarakat dan pelajar) . . Seni berperanan untuk mendidik penghayat (masyarakat). Seni dan kurikulum seni adalah sebahagian dari kebudayaannya di mana kanak-kanak itu tinggal. strategi dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah seperti berikut.Seniman dilahirkan dengan bakat dan kreativiti yang tinggi. beliau menekankan aspek kepekaan terhadap persekitaran dan alam dalam menghasilkan sesuatu karya. . Ini kerana kita sedia maklum dalam kurikulum Mc Fee. adalah sangat mustahak setiap individu iaitu kanak-kanak dan ‘subculture’ dilindungi dan dipertahankan melalui seni tampak. Mengikut Mc Fee (1970) lagi.Pendekatan ini boleh memberi ruang dan peluang kepada individu terutama pelajar mencari dan mendapat idea seni melalui pengalaman kendiri mereka berdasar rujukan biografi para seniman tanahair.Mengikut teori ini kebudayaan adalah penting. Bahkan pengkritik seni perlu jujur dalam kritikannya. Karya seni merupakan satu manifestasi kejujuran. Maka tidak mustahil jika hasil karya mereka berdasar kepada pengalaman yang dilalui. Secara tidak langsung menerapkan rasa penghayatan masyarakat terhadap sesuatu karya yang mengandungi simbol dan makna yang cuba disampaikan. Bagi mencapai objektif bagaimana Pendidikan Seni dapat memperkembangkan warisan kebudayaan.Dalam seni kritikan. Hari ini di mana-mana juga terdapat pelajar yang mewakili kebudayaan masing-masing. . c) Memerhati seniman menyusun objek-objek yang dipilih sehingga menjadi satu karya yang mengandungi simbol dan makna. Melalui ’design object’ ini pelajar menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan makna dan secara tidak langsung cuba menyampaikan mesej yang ingin diluahkan. b) Membuat penyelidikan dan membanding makna melalui hasil karya lampau seseorang seniman sebagai bahan rujukan. . pengkritik seni berperanan menceritakan apa yang berlaku di sebalik terhasilnya sesuatu karya itu supaya ia menjadi lebih bertenaga dan bercahaya selepas digilap oleh pengkritik seni yang berwibawa. a) Memberi peluang mengetahui pencapaian seniman lampau serta kini termasuk ’identiti’ mereka ketika menghasilkan karya mahupun melakukan aktiviti seni mereka. Kebudayaan ini sebenarnya memberi kesan kepada pencapaian artistik kanak-kanak. Pelajar boleh menggunakan persekitaran alam sekeliling mereka untuk dijadikan idea utama dalam pengolahan makna. Tingkahlaku kognitif pelajar terbentuk mengikut kepekaan terhadap persekitaran dan alam.

Manusia mempunyai emosi dan perasaan dan mahu meluahkan perasaan mereka. d) Mempelajari cara seniman mentafsir idea untuk membentuk seni dengan memperolehi pelbagai kesan melalui penggunaan asas senireka dan bahasa seni visual. Tafsiran idea di sini boleh membawa maksud protes di atas apa yang berlaku. Charlotte Wolff (1970) dalam bukunya ’Psychology of Gesture’ telah mengkaji perlakuan manusia dan menyatakan manusia mengeluarkan pernyataan perasaannya di bawah sedar dan tanpa kawalan diri. Seterusnya boleh juga dimasukkan kesan dari sudut sosial dan ekonomi.Tidak semua anggota masyarakat mempunyai tafsiran yang serupa bagi sesuatu imej yang sama.Edmund Burke Feldman (1966) menyatakan seni sebagai satu bidang komunikasi yang berkesan kepada masyarakat. . Masyarakat mentafsirnya dengan pelbagai pandangan berdasar perbezaan pengalaman. Manusia mahu berkongsi perasaan dan emosinya dengan orang lain. Contoh Gambar 5: Karya ini menunjukkan luahan rasamereka melalui emosi dan perasaan terhadap isu pempupusan penyu. Justeru terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk menterjemahkan perasaan dan emosinya itu. idea. persekitaran dan beberapa faktor lain. iaitu spesis haiwan yang sepatutnya dipelihara. e) Membandingkan berbagai tafsiran yang digunakan dalam tema dan pilihan ’subject matter’ yang dipilih. Karya seni ini boleh dianggap sebagai himpunan khazanah. Dari sini secara disedari atau tidak penghayat . umur. jantina. sumber ilham untuk dijalin dan dianyam dengan sebaik mungkin. . Ini membolehkan sesuatu tajuk itu dikembangkan kepada isu-isu yang lebih luas untuk diterokai.

Masyarakat seharusnya mendekati seniman untuk menimba semua ilmu itu. PENUTUP: Seni begitu memain peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Ini juga bertujuan supaya penghayat tidak melihat seni itu sebagai satu hiburan kosong semata-mata. Perkembangan seni yang berlaku dalam sesuatu masyarakat itu juga sebenarnya adalah hasil hubungan dan kepentingan bersama. warisan artistik dalam konteks seni dalam masyarakat. nilai dan pandangannya mengenai pelbagai bidang kehidupan yang dialaminya. justeru warganegara diajar menggunakan seni bagi menyatakan hasrat. Memang benar apabila seni dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat. hasil fungsi. Masyarakat perlu didedahkan bagaimana cara menghayati ’nature’ nya. . Sewajarnya seni tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tiada kepentingan dalam dunia pendidikan. Di bahu seniman terletak satu tanggungjawab sosial yang berat. Secara tidak langsung penghargaan terhadap warisan budaya dapat dipupuk. g) Peminat seni dan pengkritik seni perlu peka dengan isu persekitaran dan semasa kerana ianya melibatkan pengurusan diri (perasaan). Ini kerana seni mampu mengupas isu permasalahan yang dipaparkan oleh seniman. . daerah dan sebagai.Ini adalah kerana seni melambangkan tamadun dan budaya sesuatu masyarakat. Ia saling memerlukan. idea. . negeri. Ini kerana seniman bukan lagi berkarya untuk keseronokan sendiri tetapi selebihnya untuk menjana fikiran masyarakat. tindakbalas. rekabentuk dan gaya. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memain peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. f) Penggiat seni perlu sentiasa merancang aktiviti yang merangkumi bidang perkara. baik hati dari aspek ekspresi mahupun tindakbalas di samping dapat mempertahankan warisan budaya dalam kontaks sosial di mana sesuatu masyarakat dapat berhubung dengan yakin melalui kegiatan seni ini. Mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selari dengan perkembangan teknologinya. media/bahan. Seni dan falsafah menjadi faktor terpenting dalam masyarakat. Justeru seni memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini. Melalui aktiviti seni ini juga mampu membawa masyarakat menyelami erti kehidupan yang sebenarnya.diajak meneroka idea-idea yang telah diolah dalam menyampaikan makna di sebaliknya.Aktiviti kesenian perlu banyak sama ada di peringkat kebangsaan. tema. Di harapkan melalui Pendidikan Seni ini akan melahirkan individu yang berkeyakinan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful