Tawakal merupakan kesungguhan hati dalam menyerahkan diri dan bersandar hanya kepada Allah SWT, untuk mendapatkan

kemaslahatan serta mencegah kemudharatan baik dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat. Seperti Allah berfirman ""Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-oang Mukmin bertawakal" (QS Ali Imran: 122)". Dan, barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya .barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya" (QS Ath-Thalaq: 2-3). Sebagaimana rasullullah SAW menyebutkan " bahwa di antara umatnya ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau bersabda, "Yaitu mereka yang tidak membual, tidak mencuri, tidak membuat ramalan yang buruk-buruk dan kepada Rabb mereka bertawakal" (Diriwayatkan Al-Bukhary dan Muslim). Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia kan menganugerahkan rezki kepada kalian sebagaimana Dia menganugerahkan rezki kepada burung, yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang."