P. 1
Materi Pelajaran Pai Kelas Xi

Materi Pelajaran Pai Kelas Xi

|Views: 1,357|Likes:
Published by nikywulan17

More info:

Published by: nikywulan17 on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

MATERI PELAJARAN PAI KELAS XI SEMESTER 1

BAB I ASPEK AL QUR 'AN ( I )
Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetensi Dasar : 1 . Membaca Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 2 . Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Baqarah:148 dan surat Fatir : 32 Indikator : 1. Membaca surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 dengan baik dan benar 2. Mengidentifikasi tajwid surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 4. Mengartikan surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 5. Menyimpulkan kandungan syrat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 6. Menjelaskan perilaku tentang kompetisi dalam kebaikan yang terkandung dalam surat Al – Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32

Materi :
1 . Surat Al Baqarah ayat 148

َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ ّ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهةهوموليهافاستبقوالخيرات اين‬ ‫ماتكونوايأت بكم ُ جميعا‬ ً ْ ِ َ ‫َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ال‬ 148 : ‫ان ال على كل شيء قدير / البقرة‬ ٌ ْ ِ َ ِ ْ َ ّ ُ ََ َ ّ ِ
Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Baqarah 148 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab

1

2

3

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ ٌَ ْ ّ ‫وجهة‬ ٌَ ْ ِ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َّ ُ ِ ‫َ ْ َ ْر‬ ‫الخي َت‬

Idghom bighunnah

Walikulliw wijhatun ( suara nun tanwin masuk kesuara wau dengan dengung ditahan kira kira dua ketukan ) Idhar halqi Wijhatun hua ( dibaca jelas dengan satu ketukan ) Mad tabi'i Muwalliihaa ( dibaca panjang 2 ke tukan baik wasal maupun waqaf ) Al khairat ( dibaca lunak ) Alkhairat ( dibaca jelas )

Ada tanwin kasrah pada huruf lam bertemu dengan huruf wau Ada tanwin dlomah pada huruf ta bertemu dengan huruf ha Ada ya sukun didahu lui harokat hasroh dan alif didahului harakat fathah Ada yak sukun didahu lui harakat fathah Alif lam bertemu dengan huruf kho atau huruf qamariah yang harus dibaca jelas

4

-mad layin - idhar qamariyah

5 6 7

‫تكونوا‬ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ ِ ‫بكم ال‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ
Lafadz

Mad tabi 'i Lam tafkhim Mad iwad

Takuu nuu ( dibaca panjang dua ketukan baik wasal / waqaf Bikumullahu ( lam pada lafal Allah bibaca tebal ) Jami 'aa ( dibaca panjang dua ketukan )

Ada wau sukun dida hului harakat dlomah Lafal jalalah didahului harakat dlomah Ada fathah tanwin bertemu dengan waqaf

Arti perkata / mufradat Surat Al Baqarah ayat 148 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arti Dan bagi tiap tiap ( umat ) Kiblat Ia Menghadap kepadanya Maka berlomba – lombalah kamu Kepada kebaikan

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ َُْ ّ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َِ ُ ‫فاستبقوا‬ َُِْ َ ِ َ َْ ْ ‫الخيرت‬

Maka berlomba – lombalah kamu ( dalam ) kebaikan. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Baqarah ayat 148 1 . i. Juz ke 1 . Masuk surat Madaniyah e. j. Terdiri atas 286 ayat . Dinamai surat Al Baqarah karena mengisahkan tentang penyembelihan sapi betina kepada Bani Israil yang tercantum pada ayat 67 . 11.3 c. turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijriyah . Al Baqarah juga disebut Fastatul Qur ‘an artinya puncak Al Qur ‘an . kecuali ayat 281 turun di Mina pada haji wada' d. 12 13 14 15 ‫اين ما‬ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ‫تكونو‬ ِ َْ ‫يأت‬ ُ ُُِ ‫بكم ا ل‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ َ ِّ ‫ان ال‬ ّ ُ ََ ‫على كل‬ ٍ َْ ‫شيئ‬ ‫قد ير‬ ٌ ْ َِ Arti surat Al Baqarah ayat 148 : Dimana saja Kamu berada Menghadapkan / mengumpulkan Dengan / padamu Allah Semua / sekalian Sesungguhnya Allah Atas segala Ssuatu Maha kuasa “ Dan bagi tiap – tiap umat ada kiblatnya sendiri – sendiri yang ia menghadap kepada Nya . karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalan surat lain ( missal pada ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa ramadhan ) . ۤ ‫اۤل‬ Surat Al Baqarah juga disebut Alif -lam – mim karena dimulai dengan lafal ‫م‬ .7. Surat Al Baqarah ( secara umum ) : a.74 h. 9. Surat yang terpanjang diantara surat surat dalam Al Qur 'an f. Surat Al Baqarah juga merupakan salah satu dari dua surat yang dinamakan “ Az – Zahrawaani “ ( Al Baqarah dan Ali “Imran ) yaitu dua surat yang cemerlang . 10.2 . 8. Dalam surat Al Baqarah terdapat ayat yang terpanjang dalam Al Qur 'an yaitu ayat 282 2 g. Surat ke 2 b. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ( pada hari kiamat ). Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu “ .

menyadari bahwa hanya amal baik yang akan menjadi bekal kehidupan akherat 4. Perilaku yang mencerminkan ayat 148 surat Al Baqarah : 1. setiap melakukan sesuatu hendaknya mempunyai arah tujuan yang jelas ( yaitu mencari ridlo Allah) 7. Surat Al Baqarah juga disebut “ As Sab’uththiwal “ artinya termasuk salah satu dari 7 surat yang terpanjang dalam Al Qur ‘an ( Al Baqarah : 286 . Setiap manusia supaya menggunakan akal dan kemampuan untuk berfastabaqul khairat b. yang kebaikan itu macamnya banyak sekali . An Nisa’ : 176 . Ali Imran : 200 . Asy Syu’ara : 227 .karena kedua surat ini menyingkap hal – hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab tentang kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad saw . berhati hati setiap melakukan sesuatu pekerjaan ( karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggung jawaban ) 6. aturan . umat Nasrani kiblatnya Mathlaul Syamsi ) . Ash Shafat : 182 . Surat Al Baqarah ( khusus ) ayat 148 a. 2.umat Yahudi kiblatnya Baitul Muqadas . Umat islam tidak boleh malas dalam beraamal ( baik untuk diri sendiri / orang lain ) c. k. mencintai kebaikan 3. e. hukum hukum dan kisah kisah 2 . tetapi yang dimaksud disini adalah “mencari ridlo Allah “. Bersikap jujur 2. Surat Fatir ayat 32 ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ْط‬ ‫ثم اورثناالكتب الذين اص َفينا من عبادنا فمنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظالم لنفسه ومنهم مقتصد‬ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ِق‬ ‫ومنهم ساب ٌبالخير ٰت باذنالذ ٰلك هوالفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Fathir ayat 32 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab . Isinya tentang keimanan . arah / tujuan . banyak berlomba dalam kebaikan . Kiblat artinya syareat . Setiap orang kelak akan dikumpulkan dan akan dihisab maka harus berhati – hati setiap melakukan sesuatu d. agama . tetap berpegang teguh terhadap keyakinan dalam beragama islam 5. Al A’raf : 206 . Setiap umat mempunyai kiblat sendiri sendiri ( umat islam kiblatnya Ka’bah . Al An ‘Am : 165 ) l.

Arti Kemudian Kami wariskan Kitab Orang – orang yang Kami pilih ّ‫ث‬ ‫ُم‬ ‫اورثْنا‬ َ ََْ َ َِ ْ ‫الكتب‬ ‫الذين‬ َ ِْ ّ ‫اصطفينا‬ َْ َ َ ْ . 4. 3. 5. 2.1 2 َ ‫الكت‬ ‫َ ْ ِ َب‬ ‫من‬ ِْ َ ِ َِ ‫عبادنا‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َّ ‫لنفسه‬ ْ ُ ِْ َ ‫ومنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ٌَِ ‫سابق‬ ‫ِ ْ َ ْ رت‬ ِ َ ‫بالخي‬ Lafadz Alif lam qamariyah Idhar halqi Al kitaba ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Min 'ibadina ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faminhum ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faninhum dlolimun ( mim di baca jelas dengan merapatkan bibir satu ketukan ) Ada lam takrif bertemu dengan huruf kaf Ada nun sukun berte mu dengan huruf 'ain Ada nun sukun bertemu dengan huruf ha Ada mim sukun berte mu dengan huruf dho 3 Mad tabi'i 4 Idhar syafawi 5 Idghom bilaghu nah Idghom mimi Dholimul linafsihi ( suara tanwin masuk / lebur pada suara lam tanpa dengung ) Waminhumm muqtasidun ( suara mim sukun masuk ke suara mim berharakat dihadapannya mendengung yang keluar dari pangkal hidung tiga ketukan ) Saabiqumbil khairat ( suara tanwin menjadi mim tatkala menghadapi huruf ba /sengau keluar dari pangkal hidung ) Ada tanwin dlomah pada huruf mim berte mu dengan huruf lam Ada mim sukun berte mu dengan huruf mim 6 7 iqlab Ada tanwin dlomah bertemu dengan huruf ba Arti perkata / mufradat Surat Fatir ayat 32 No 1.

Menyimpulkan kandungan / isi surat Fathir ayat 32 1. 12 13 14 16 17 18 19 20 ‫من عبادنا‬ َِ َِ ْ ِ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫فمن ُم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َِ ‫لنفسه‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ‫سابق‬ ٌَِ ِ َ ‫بالخي‬ ‫ِ ْ َ ْرت‬ ِ ِ ْ ِِ ‫باذن ال‬ َ َِ ‫ذلك‬ َُ ‫هو‬ ُ ْ َْ ‫الفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Diantara hamba – hamba kami Maka diantara mereka Zalim / aniaya Pada dirinya sendiri Dan diantara mereka Pertengahan Dan diantara mereka Mendahului Dengan berbuat kebaikan Dengan izin Allah Demikian itu Ia / adalah Karunia Yang besar 4 Arti surat Fathir ayat 32 " Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang orang yang Kami pilih diantara hamba hamba Kami. surat Fathir dinamai juga surat Malaikat . fathir artinya pencipta f. Surat Fathir ( secara umum ) : a. terkait dengan ayat yang pertama. terdiri atas 45 ayat d. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar”. 7. masuk surat Makiyah e. 9. juz ke 22 c. 8. 11. surat ke 35 b.6. Lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada ( pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah . 10. .

serta cepat – cepat meninggalkan larangan baik yang haram maupun yang makruh 4.a ِ ‫ت‬ . Dalam Al Qur ‘an Allah menggolongkan hamba hamba Nya ( terkait dengan Al Qur 'an sebagai pegangan hidup) yaitu - ِ ِ ْ َّ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ : artinya dlolim terhadap dirinya sendiri. Dari ketiga golongan tersebut diatas maka golongan yang ketigalah golongan yang akan mendapat keberuntungan ( yaitu surga 'adn ) Perilaku yang mencerminkan surat Fatir ayat 32 1 . lalu dengan izin dan kasih sayang Allah mereka akan dimasukkan kesurga ) : artinya orang yang terus menerus melakukan - ‫سا بق بالخيرا ت‬ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ kebaikan 3. surat Saba’ dan surat Fathir ) h. Cepat cepat melakukan perintah baik yang wajib maupun yang sunat . Sempurnakanlah kalimat berikut ini ! ٌ َ ْ ِ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهة‬ ‫. surat Al An ‘Am .g. isinya tentang keimanan 2. selalu berkompetisi dalam ibadah ( tidak pernah berhenti ) 5. 1 . Surat fathir merupakan urutan surat terakhir yang permulaannya menggunakan kalimat “ Alhamdulillah “ ( surat Al Fatihah . Surat Fathir ( khusus ) ayat 32 : a. surat Al Kahfi .. هو مو ليها‬ َ ّْ َ ُ َ ُ ‫فاستبقوالخيرا‬ َ ْ َ ْ ْ َُِْ َ . Menjalankan semua ajaran yang ada didalam Al Qur 'an 3 . ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ : artinya orang yang seimbang antara perbuatan baik dan buruk nya ( golongan ini akan ditempatkan di “A’raf “ yaitu tempat antara surga dan neraka . selalu mencari pahala dengan melakukan amal kebaikan Uji Kompetensi Pilihlah jawaban yang paling benar !. menghindari perbuatan dlolim ( aniaya) 6. . Allah mewariskan Al Qur ‘an kepada hamba – hambanya yang terpilih b.. Menerima Al Qur 'an dengan sepenuh hatidan menjadikan Al Qur ‘an sebagai pegangan hidup 2 .

Ma ' wa e. suka berimfaq 6. tidak pemboros e . seimbang antara perbuatan baik dan buruk b.. ayat 178 d . ayat 278 e . iqlab e. idghom bighunah c. idghom bilaghunnah 7 ٌ ْ ِ َ ٍ ِ َ ّ ُ ََ ‫ا ن ا ل على كل شيء قد ير‬ ّ ِ . idzhar b.b . Kandungan Surat Al Baqarah ayat 148 memerintahkan kepada manusia untuk… a. ayat 284 b . rajin belajar b . berlomba . banyak maksiatnya dari pada kebaikannya c. Salah satu perilaku yang mencerminkan ayat 26 .e ‫اين ماتكونوا‬ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‫ياايهاالنا‬ ‫َ َّ َ ّ س‬ َ َْ ّ ّ ََ ‫فول وجهك‬ ‫اين ماثقفوا‬ ْ ُُِ َ َ ْ َ 5 2 . ayat 285 c . a. mendirikan salat e. tidak jadi orang pembohong c . mengeluarkan zakat 4 . 'Adn c. Na 'im 5 .c . ayat 281 3. Darusalam b. a.d . selalu berbuat mulia tingkatan orang mukmin yang 8. Hukum bacaan pada kalimat yang digaris bawah d. a . berbuat aniaya d. tidak pernah berbuat mulia e. berbakti kepada orang tua d. adalah… a. ٌ ِ َْ ُ ‫ مقتصد‬adalah . Melakukan kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia pahalanya adalah surga ….27 Surat Al Isra' adalah….lomba dalam kebaikan b. Secara umum surat Al Baqarah itu diturunkan di Madinah pada permulaan tahun hijriyah . ikhfa ' ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ Adalah salah satu tingkatan orang mukmin yang …. rajin melaksanakan salat d . Firdaus d. tidak berbuat syirik c. kecuali ada satu ayat yang diturunkan di waktu haji wada' yaitu : a .

mencari ridlo Allah c . arah ِ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ ‫سا بق با لخيرت‬ BAB II ASPEK AL QUR 'AN ( II ) Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang perintah menyantuni kaum du 'afa' Kompetensi Dasar : 1. menghadap d .memandang e . selalu berbuat mulia 10.27 dan surat Al Baqarah : 177 4. Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 .. Yang dimaksud dengan kiblat menurut surat Al Baqarah ayat 148 adalah …. berbuat aniaya d. orang yang banyak dosanya dari pada pahalanya c. Mengidentifikasi tajwid surat Al Isra' ayat 26 . berbuat aniaya buruk b. selalu berbuat mulia d. Membaca surat Al Isra' ayat 26 . banyak dosanya dari pada pahalanya 9 . tidak pernah berbuat mulia e.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 5. . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang buruk b. Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 . tidak pernah berbuat mulia c. Mengartikan surat Al Isra' ayat 26 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 – 27 dan surat Al –Baqarah ayat 177 Indikator : 1.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 2. Membaca Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 . tujuan b . a .Sedangkan adalah… .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 Materi : 1 .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 6. a. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Isra' ayat 26 . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang e. Menjelaskan perilaku tentang perintah menyantuni kaum du 'a fa' yang terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 26 .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 3.a. Menyimpulkan kandungan surat Al Isra' ayat 26 .27 dan surat Al Baqarahayat 177 3.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 dengan baik dan benar 2.

Arti ‫وا ٰت‬ ِ َ ‫ذاالقربى‬ َْ ُْ َ ُ ‫َق‬ ‫ح ّه‬ Dan berikanlah Kepada keluarga terdekat haknya .َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َّ َ ٰ ْ ُ ْ َ ٰ َ ‫وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ول‬ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ ًْ 26)َ ‫)تبذ ْ ر تب ِْذيرا‬ َ َ ْ ٰ َّ َ َ ْ ۤ ْ ُ ّ َ ُ ِ َّ َْ َ ‫ِان ال َمبذ رين كانو َا ِاخوان الشيطين وكان‬ ِ ِ ْ‫) الشيط ن ِ لر بّ ه كفو‬ ً ُ ِ َِ ُ ّْٰ 27) ‫را‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Isra' ayat 26 .27 NO 1 2 3 4 5 6 7 َّ ‫َ ِان‬ َ َ ْ ُْ ‫كانوِااخوان‬ َْ َ‫ِاخوان‬ ّْ ‫الشي‬ ُٰ ‫طن‬ َٰ ‫وات‬ ِ ‫ذىاا لقىربىى‬ ْ ُْ َ ْ َّ ‫السبيل‬ ِ ِ ًْ َ ‫ا تب ِْذ يرا‬ Lafal Bacaan Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad iwad ghunnah Mad jaiz munfasil Mad tabi 'i Mad layin Cara membaca Wa aatidzal qurbaa ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Assabiili ( lam takrif tidak terbaca langsung ke suara sin ) Tabdiiraa ( tanwin tidak berbunyi lagi ) Sebab Ada lam takrif bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif berte mu dengan huruf sin Ada fathah tanwin diakhir ayat atau bertemu dengan waqaf Inna ( dibaca mendengung ) Ada nun bertasjid Kanuu ikhwana ( boleh dibaca panjang 2 . 5 harokat ) Ikhwaana ( dibaca 2 harokat ) Asy syaitan ( dibaca lunak ) Ada mad thobi 'i bertemu dengan hamzah dilain kata Ada alif didahului harokat fathah Ada ya sukun didahului harakat fathah Arti perkata / mufradat surat Al Isra' ayat 26 – 27 Lafadz . 4 .

artinya memperjalankan dimalam hari f. terdiri atas 111 ayat d.juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.َ ِْ ْ ِ ْ َ ‫والمسكين‬ ‫َ ْ َ ّ ِ ْل‬ ِ ‫وابن السبي‬ ْ ّ َُ َ َ ‫ول تبذ ر‬ ‫تبذ يرا‬ ً ْ ِ َْ ‫ِ ّ ْ ُ َذ ِ ْن‬ َ ‫ان المب ّ ر ي‬ َ َْ ِ ‫اخوان‬ ِ ِْ ّ ‫الشيطين‬ ِّ َِ ‫ل ر به‬ ‫كفورا‬ ً ْ َُ Dan orang orang miskin Dan orang orang dalam perjalanan Dan jangan hambur hamburkan ( hartamu ) Secara boros Sesungguhnya orangorang pemboros itu saudara Setan-setan Kepada Tuhannya Ingkar/kufur Arti Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 " Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. termasuk golongan surat Makiyah e. juz ke 15 c. isinya tentang keimanan . Surat Al Isra’ ( scara khusus ) : ayat 26 – 27 a. Allah memerintahkan umat islam supaya selalu memenuhi hak kaum kerabat . hukum hukum dan kisah kisah ( tentang peristiwa Isro’ Mi’raj dan kisahnya Bani Israil ) 2. fakir miskin dan ibnu sabil ( bepergian karena Allah ) . dan janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara boros (26 ) “ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ( 27) . surat ini juga dinamakan surat Bani Israil artinya keturunan Israil g. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Isra ‘ ayat 26 – 27 1. Surat Al Isra ‘ ( secara umum ) a. surat ke 17 b.

waktu .b. Menampilkan sikap menyantuni kaum duafa’ dalam kehidupan sehari . Karena pemboros adalah perilaku setan f. makan . Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya atau infaknya termasuk harta yang kotor . Tidak melakukan segala macam pemborosan ( bicara . Selalu hemat dan cermat dalam menggunakan harta 5. karena masih bercampur dengan hak milik orang lain yang masih tertahan d.hari 2. Memenuhi hak dalam bentuk menafkahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya baik yang wajib / sunat c. Tidak menuruti bujukan hawa nafsu dan setan Materi : 2 Surat Al Baqarah ayat 177 ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُّ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ‫ليس البر انتولوا وجو ه مبل المشرق والمغرب‬ ‫كق‬ ِ ِ ِ ِ ِ ٰ ْ َ َّ ْ ِ َ ٰ َ َ َ ‫و ْلكن الب ْر م ن امن َۤبِاا َلله‬ ٰ ِ َِْ َ َ ٰ َ َۚ ّ َّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ‫والي َوم ٰ ال خر والملِئكة والكتب والنبين وا تى‬ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ‫اْلمال على حبّه ذ‬ ٰ ْ ‫ْ ِ وى القر بى‬ َ ‫واْليٰتمى والمسك ِين وابْن السبيل والسائلين‬ َ ْ َّۤ َ ْ َّ َ َ َ ْ ٰ َ َ ٰ َ َ ‫ِ ِ وفى‬ ِ ِ َ ِ ٰ َ َ ٰ َّ ِ َ َ َ َ َ ّ ۚ ‫الر قا‬ ِ ۚ ْ ُ َ َ َ ‫َّ ٰب َۚ و َا ْقام َالصَلوة و ْا تى‬ ْ ُ ُ ْ ‫الز كوة والمفون ِبعهد هم ِۤاذا عا هدوا‬ َّ َّ ِ َِ ۤ َ َ ْ َ‫والص بري ن فى البأساء والض راء وحين‬ َ ْ ّٰ َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ ِِ . Tidak menggunakan harta untuk maksiat 6. Melakukan bentuk bentuk kasih sayang 3. harta ) 4. Islam melarang umatnya menjadi pemboros e. Setan selalu ingkar kepada Allah 8 Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat 26 – 27 surat Al Isra’ 1.

dibaca panjang : boleh seperti mad tobi'i . boleh seperti tiga kali mat tobi 'i ini yang lebih utama Arti perkata / mufradat surat Al Baqarah ayat 177 َ ‫َلي‬ ‫ْْس‬ َ ‫َ البر‬ ُ َِ ُ ْ ْ ‫ا نتو لوا‬ َُْ ْ ُ ُ ‫وجو هكم‬ Lafadz . Arti bukanlah Kebaikan / kebajikan Kamu menghadapkan wajahmu .ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ َۤ ْ ُ َ ۗ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َۤ ْ ُ ۗ َ ْ َ ْ / ‫البأ س اولِئك الذين صدقوا واولِئك همالمتقون‬ ِ ْ 177 : ‫البقرة‬ Penerapan ilmu tajwid dalam surat Al Baqarah ayat 177 NO 1 2 َ ‫َلي‬ ‫ْس‬ Lafal Bacaan Mad layin Izhar syafawi Alif lam qamariah Izhar halqi Cara membaca Laisa (dibaca lunak) Wajuhakum qibala (mim dibaca jelas dengan satu ketukan dan merapatkan bibir) Al masyriqi wal magribi (lam takrif dibaca jelas dan terang) 3 4 5 6 7 ْ ‫ُ ُ ْ َك‬ ‫وجو ه ُم‬ َ ‫قبَل‬ ِ ‫ال َْمشْرق‬ ْ ِْ ْ َ َ ‫والمغرب‬ ِ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ ‫ِباالله‬ ِ َ ََْ َ ‫والملِئكة‬ ِ ُْ ُ َ‫اْلمَّتقون‬ Sebab Ada ya mati didahului harakat fathah Ada mim mati bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif bertemu dengan huruf mim Ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah Ada lafal jalalain didahului harakat kasrah Ada mad tabi'i berte mu dengan hamzah dalam satu kata Ada mad tobi'i sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti Man amana (nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan) Lam tarqiq Billahi (lam pada lafal Allah dibaca tipis) Mad wajib muttasil Mad arid lissukun Walmalaikati (kata la wajib dipanjangkan lima ketukan) Almuttaquuna ( quun . boleh seperti dua kali mad tobi 'i .

‫بِاالله‬ ِ َ ْ َْْ َ ‫واليومال خ ر‬ ِ ِ َ َ ِْ َ ‫وال َْملِئكة‬ ِ َ َ ‫والكتب‬ ِ َِ ّ َ ‫َ والّنبي َْن‬ َ َ ِ َ َ ‫وا َتى المال‬ َ ُ ‫ع لى ح بّ ه‬ ِ ‫ذ وى ال قرْ بى‬ َ ُْ ِ َ ‫واليتمى‬ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ‫المسكين‬ ِ ْ َ َ ‫ِابْن السبيل‬ ِ ِ َ َْ ّ ‫السائِِلين‬ َ ّ َ ‫وفى الرق َب‬ َ ِ ّ َ َِ َ َ َ ‫واقامالص لوة‬ َ َ َّ َ ََ ‫وا تى الزكوة‬ ‫والمو فون بعهد ه‬ ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ‫ِاذا عاهدوا‬ َ ْ َّ َ ‫والص بري ن‬ ِِ َ ‫فى اْلبَأ‬ ‫ْ ساء‬ ِ ِ ََ ‫ْ قبل‬ َِْ ‫ال ْمشرق‬ ِ ِْ َ َ ‫والمَغرب‬ ِ َِ ّ َ ‫ولكن‬ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ Kearah Timur Barat Akan tetapi Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Dan malaikat malaikat Dan kitab kitab Dan nabi nabi Dan membeikan harta Yang dicintainya Kerabat Anak yatim Orang orang miskin Musafir Peminta minta Dan memerdekakan hamba sahaya Dan mendirikan salat Dan menunaikan zakat Dan orang orang menepati janji mereka Apabila mereka berjanji Dan orang orang yang sabar Dalam kemelaratan .

anakanak yatim . dan nabi nabi . dan mereka itulah orang orang yang bertaqwa ". para nabi serta kepada qado dan qodar) 4. dan orang orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji . Q S An Nur : 39 .dalam penderitaan dan dalam peperangan . Memiliki iman yang kuat dan benar ( kepada Allah . sabar 5. fakir miskin . dan memerdekakan hamba sahaya . akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah . dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya . malaikat . dan orang orang yang sabar dalam kesempitan . hari akhir . ibnu sabil dan hamba sahaya ) 3. malaikat malaikat . Menepati janji . kitab kitab . zakat . Menyimpulkan kandungan / isisurat Al Baqarah ayat 177 1. orang orang miskin . musafir ( yang memerlukan pertolongan ) dan orang orang yang meminta minta . iman kepada Allah itu hendaknya mendasari setiap pekerjaan ُ‫واَّلذين كفروا َاعما ُلهمكسراب بۢقيعة يحسبُه‬ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْۤ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ِِ ٍ َ ُ ۤ ِ َ َ ّ ٰ َ ً ۤ َ ُ ٰ ْ َّ ْ َ ‫الظ م ا ن ما ء ح تى ِاذا ج ا ءه لم‬ a. hari akhir . Mereka itulah orang orang yang benar ( imannya ) . puasa dan menafkahkan hartanya kepada kerabat dekat . du ‘afa . dan menunaikan zakat . kitab . Melakukan kebaikan yang sesungguhnya adalah deng mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari hari ( shalat . mendirikan salat . Semua itulah orang yang bertaqwa Perilaku yang mencerminkan ayat 177 surat Al Baqarah 1. Dikatakan melakukan kebaikan tidak hanya menghadapkan wajah kearah timur dan barat 2.َّ َ َ ‫والض‬ ‫راء‬ ِ ْ َْ َ ‫وحي ُن َ البَأس‬ ِْ َ ِ ْ ‫َّ اولِئك‬ َُ َ َْ ْ ‫الذين صدق‬ ‫وا‬ ُ ُ ِ ْ‫اْلمَّتقو‬ َ ‫ن‬ Dan penderitaan Dan masa peperangan Mereka itulah Orang orang yang benar Orang orang yang bertaqwa Arti surat Al Baqarah ayat 177 " Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan .

lafal ‫ولتبذرتبذيرا‬ ً ْ ِ ْ َْ ّ ََُ َ c َ‫اْلبر‬ a. 4. ‫كانوا ا ْوان‬ َ َ ‫َ َ ْ ِخ‬ e. d.الشيطين‬ َ ْ ِ ّ َُ ْ ّ ِ a. 1. ‫كانوا نخن‬ ُْ َ َُْ c.. Q S Al Kahfi : 105 ِ ْ ِ َّ ‫ان المبذر ين . maka hapuslah amalan – amalan mereka . ‫كان اذا‬ َِ َ َ 2. dan janganlah kamu menghambur – hamburkan ( hartamu ) secara boros ... dan baik tutur katanya 11 Uji Kompetensi . 3. ِ ‫الملئك‬ ‫ْ ََ ِ َة‬ 3. Sempurnakanlah ayat ini ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ ۤ ُ َ َ َ َۤ َ ْ ّ َ ْ ٰ ‫َ اول َِئكُ الذين كفروا ِبايت ربه ولِقائِ ه فحب ط ت‬ ‫ِم‬ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ ُ ‫اعما لهمفل نقيم لهم يوم‬ ِ َ ‫اْلقيا م ة‬ 105 : ‫ِ َ َ ِ وزنا / الكهف‬ b.Artinya : Dan orang – orang yang kafir amal – amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar . Pilih salah satu jawaban yang benar ! 2. ِ b. Menjadi orang yang bersifat pemberi / pemurah Selalu menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan menepati janji Berperilaku jujur . tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatupun . ‫المتقون‬ artinya adalah … . َ ُْ َ ْ‫يجدهشي‬ 39 : ‫أً : / النور‬ ِ Artinya : Mereka itu orang – orang yang kufur terhadap ayat ayat Tuhan mereka dan ( kufur terhadap ) perjumpaan dengan Dia . dan janganlah kamu berbuat mubadzir b. َ ‫كانوا اخوا‬ ‫َُْ ِ َْن‬ d. ‫لربه كفورا‬ ً ْ ُ َ ِ َّ ِ b. a. ‫ال ق رب ٰىى‬ ْ ُْ َ ‫ْ الصلوة‬ َ َّ َ َ ُُّْ e. yang disangka air oleh orang – orang dahaga . 5. Yang merupakan contoh bacaan idghom syamsiyah adalah… . dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan ) mereka pada hari kiamat .

a. kecuai…. dibenarkan masyarakat 6. Tanda – tanda orang berbuat baik kepada Allah adalah sebagaimana dibawah ini. mukallaf b. miskin 12 BAB III ASPEK AQIDAH ( KEIMANAN ) . Musafir berhak mendapatkan bantuan kalau tujuannya … . mualaf b. muzaki e. Manusia pemboros adalah saudara … . setan c. orang yang dalam perjalanan e. a. a. qarun d. Tujuan memberikan bantuan kepada anak yatim adalah sebagai berikut. jin b. dan sekali – kali tidaklah kamu berlaku boros e. untuk menyabmung hdup d. murtad 9. agar cepat kaya c. dan janganlah kamu berburuk sangka kepada saudaramu d. kecuali… . khalifah e. a. a. amil d. Orang yang baru masuk islam disebut … . a. orang syirik c. agar dapat hidup b. sopan d. a. mendirikan shalat e. Maksud mustahik dalam zakat adalah … . menunaikan zakat 7. fir’aun e.c. karena masih kecil e. mualaf c. orang Islam b. dibenarkan agama c. baik e. dan tidaklah berbuat boros itu saudaranya setan 4. fakir d. iman kepada Allah b. untuk meneruskan pendidikan 10. ibnu sabil c. Orang yang tidak berhak menerima zakat ialah… . ibnu sabil 5. dibenarkan keluarga b. menolong orang yang berlaku nifak d. memberiksan harta yang dicintai kepada kerabatnya c. orang yang berhak menerima zakat 8. orang yang berpuasa d.

Mengaplikasikan sifat – sifat para Rasul Allah dalam kehidupan sehari – hari Materi : Iman kepada Rasul – rasul Allah I . . seperti kata Nabi : mengucap dengan lisan.BERIMAN KEPADA RASUL – RASUL ALLAH Standar Kompetensi : Meningkatkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah. Menngidentifikasi sifat . yaitu imannya para Malaikat 2 . Iman maqbul ( yang diterima ) yaitu imannya orang orang mukmin 4 . adanya ucapan dengan lesan 3 . Iman ma' shum ( yang terjaga ) yaitu imannya para Nabi dan Rasul 3 . Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul – rasul Allah 7. Sikap Iman Kepada Rasul Allah Dalam kehidupan sehari – hari kenyataannya . Pengertian . meurut Al Jurjani iman itu ada lima macam 1 . Kompetensi Dasar : 1 . dan mengamalkan dengan perbuatan. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah Indikator : 1. Mengidentifikasi contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 5.Menurut arti bahasa iman berarti percaya . adanya perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan . Iman mauquf ( yang dihentikan ) yaitu imannya orang pembuat bid 'ah 5 . Menjelaskan tanda tanda beriman kepada Rasul – rasul Allah 3 . Mengidentifikasi tanda – tanada beriman kepada Rasul – rasul Allah 3. Menunjukan contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 4 . adanya keyakinan dalam hati 2 . menghadapi sesuatu yang baru datang itu pasti akan muncul sikap positif atau negatife .Menurut istilah. baik atau buruk .Jadi kalau begitu iman yang sempurna itu harus memenui tiga ( 3 ) unsur : 1 . ٌ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ٌْ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ ْ ‫اْلء يمان مع رفىة بالقىَْلب وق ول‬ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ‫ِباللسان وع مل ِبال ركان‬ ِ ِ iman yaitu : mengetahui dengan hati ( dengan tidak mendatangkan keraguan ).Macam – macam iman . yang semua itu akan sangat . Iman mathbu' (yang dicetak / ditetapkan ). Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2 .sifat mulia para Rasul Allah 6. Iman mardud ( yang ditolak ) yaitu imannya orang orang munafiq II . Menjelaskan sikap beriman kepada Rasul – rasul Allah 4.

dan dipancarkannya air dari batu. Dengan membisikkan wahyu di dalam jiwa . Nabi Daud a. Karena begitu beratnya tugas para Rasul maka selain mendapat wahyu dari Allah juga diberi mukjizat . dan memancarnya cahaya dari tangan Nabi. yaitu Al Qur’an. Mukjizat Syahsiyah yaitu mukjizat yang timbul dari tubuh rasul itu sendiri . Dengan cara mimpi ( Nabi Ibrahim di perintah Allah menyembelih anaknya ) Macam . Mukjizat Kauniyah yaitu mukjizat yang bersifat peristiwa alam . Semua rasul mempunyai persamaan tugas 1 . Di antara para nabi yang memperoleh mukjizat adalah : a. begitu juga dalam beriman kepada Rasul Allah . Nabi Musa di gunung Tursina c.macam mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut : a. suaranya keras seprti gemerincingnya lonceng ( paling berat ). seperti dibelahnya bulan menjadi dua . seperti Nabi Ibrahim yang menjadikan api tidak berdaya sama sekali sehingga ia tida terbakar d.s mampu melemahkan besi yang keras dengan jari jarinya dibentuk b.cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul antara lain : a. Tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadai ular ( Thaha : 69 ) . b. Semua Rasul adalah utusan Allah Rasul artinya : utusan . penghinaan bahkan siksaan . menyembuhkan penyakit kusta dan buta. Selaku umat Islam kita harus mempunyai sikap atau pandangan yang positif terhadap Rasul Allah dan yakin bahwa : 1 . Mukjizat Aqliyah yaitu Mukjizat yang rasional atau masuk akal. Semua rasul adalah utusan Allah 2 . Cara . seperti memancarnya air dari celah celah jari . dan ini merupakan tugas yang sangat berat. dibelahnya laut.berpengaruh dalam menerima atau menolaknya terhadap sesuatu yang baru datang tadi . yaitu diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. jadi Rasul Allah adalah utusan Allah . Allah berfirman di belakang tabir atau hijab : ( Nabi Muhammad waktu Isro’ Mi’roj . sehingga tidak jarang paraa Rasul mendapat tantangan. Melalui malaikat Jibril b. Mukjizat Salbiah yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya sama sekali. d. c.

. mana yang di larang. Memberi batasan. Nabi Ibrahim tahan terhadap api yang membakar dirinya ( Al Anbiya : 21 ) f. niscaya akan semakin manis . mukjizatnya antara lain : . oleskan lipstick kejujuran pada bibir anda . kabar gembira dan dan peringatan 5. seperti yang tercantum dalam make up muslimah antra lain : a . menepati janji. jadikanlah ghadhdhul bashar atau menundukkan pandangan sebagai hiasan mata b . Menyatukan i’tiqad ( memurnikan tauhid ) bahwa Allah adalah dzat yang Maha Kuasa.Menurut hadis riwayat Ahmad. terpercaya dll ) . Jumlah nya banyak / tidak pasti ada yang diceritakan dalam Al Qur’an ada yang tidak b. Memberikan pedoman kepada umatnya agar berhias diri dengan perbuatan perbuatan / sifat terpuji.( berkata benar. Nabi Isa mampu membuat burang dari tanah .c. Rasul mendapat wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya 3. yaitu 124. Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepadaumatnya. yang termasuk Nabi 123. Semua rasul mempunyai persamaan tugas . Memberi bimbingan umatnya menuju jalan yang benar agar memperoleh kebahagiaan 4.dapat membelah bulan menjadi dua . Nabi belum tentu Rasul sedangkan Rasul pasti Nabi Jumlah Nabi dan Rasul 1 .menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak Perbedaan Nabi dan Rasul 1.Yang termasuk Rasul 315 orang c. semua Rasul Allah itu mempunyai persamaan tugas. e. Nabi Sulaiman a s dapat bercakap cakap dengan binatang dan jin. 2.Al qur’an merupakan mukjizat yang terbesar ( Fushilat : 41 – 42 ) . 685 1. Nabi Muhammad saw. Bagi kita mengandung hikmah bahwa kita hanya wajib mengetahui nama – nama para Rasul yang di kisahkan dalam Al Qur’an yang berjumlah 25 orang 2 . Jumlah Nabi / Rasul itu pasti. jujur. Membawa kebenaran . a. mana yang di perintah. 2. yaitu : 1.000 orang b . menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang mati ( Al Maidah : 110) d. Nabi Shaleh dapat mengeluarkan unta betina yang gemuk dari batu karang f .menghentikan matahari sesaat .perjalanan Isro’ dan Mi’roj. Islam tidak membedakan Rasul Allah Dalam pandangan islam.Menurut Al Qur’an Surat Al – Mu’min : 78 : a. 3.

107 . gunakan pemerah pipi anda .laki.makan / minum . hiasilah kedua tangan anda dengan gelang tawadlu’ dan dengan cincin ukhuwah h . g . Mempercayai bahwa diantara para nabi dan rasul terdapat adanya “ ulul azmi “ b.Shidiq ( brnar / jujur ) : Surat Al Baqoroh :147 . Sifat wajib bagi Rasul ( sifat yang pasti adanya pada diri Rasul ) : . Mengamalkan ajaran . . dan tidak akan mengurangai dan merusak martabatnya . Meneladani akhlak dan kepribadian nabi dan rasul e. 7. Sifat mustahil bagi Rasul ( sifat yang tidak mungkin berada pada diri Rasul ) . cerdik . Asy Syu ‘ara : 106 . sebaik baik kalung adalah kalung kesucian 6.ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul g. Mempercayai bahwa nabi dan rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu f. 99 2 .Amanah ( dapat dipercaya ) : Surat An Nisa’ ayat 58 .khitman ( menyembunyilan ) : Surat Al An ‘am : 50 3 . Sifat sifat Rasul itu ada 3 yaitu : 1 . 11 .c .Tablig ( menyampaikan ) : Surat Ali Imron ayat 104 . Mempercayai bahwa para nabi dan rasul itu mempunyai sifat – sifat yang mulia dan mustahil memiliki akhlak yang tercela c.tanda beriman kepada rasul – rasul Allah. a.Baladah ( bodoh . Membenarkan ajaran .Fathonah ( pandai . Mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul. rawatlah rambut anda dengan jilbab islami yang menghilangkan ketombe pandangan laki .mati ( QS Ali ‘Imran : 144 ) . dengan kosmetik yang terbuat dari rasa malu yang dibuat pada salon iman d bedakilah wajah anda dengan air wudlu niscaya akan bercahaya diakherat e pakailah sabun istighfar yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan f . Tanda. berdagang ( QS Al Furqan : 20 ) . Al Maidah : 67 . dan penyempurna agama samawi d. Maryam : 41 . Memberikan penjelasan tentang apa – apa yang dapat membawa kepada keridhoan Allah / kemurkaannya. Mengajarkan kepada umatnya tentang beritra ghaib III. bijaksana ) :Surat Ali ‘Imran : 83 . dungu ) : Surat Al A’raf : 199 .Kidzib ( bohong ) : Surat An Najm ayat 3 – 4 . Sifat Jaiz : yaitu sifat kebolehan bagi Rasul ( boleh melakukan boleh tidak melakukan ) sebagai mana manusia biasa .Khianat ( tidak dapat dipercaya ) : Surat Ali Imron ayat 161 .berumah tangga ( QS Ar Ra’du : 38 ) IV .ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul .

Fungsi Iman kepada Rasul Allah. At Taubat : 128 . maka akan selamat hidup didunia dan akherat َ ْ َ ٌ َ َ ٌَ ْ ْ ُ َ ْ ‫َ ْ َ َ ُم‬ َ‫َلقد كان َلك ْ في رسول اللهُاسوةحسَنة لم ن كن‬ ِ ِ ِ ٰ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ‫يرجواالله واليومالخ ر‬ َ ِ َ َ ََ َ َ ً ‫وذكراللهكثي‬ 21 : ‫ِ ْرا / الحزاب‬ . supaya manusia itu dapat meyakini dan mengamalkan secara benar ajaran yang dibawa oleh Rasul 2. dapat memperoleh tauladan dalam hidup ini 5. c. menuntun manusia menuju derajad yang tinggi 3. Karena ajaran yang dibawa oleh rasul itu : Artinya : agama yang benar agar Dia memenangkannya diatas segala agama – agama meskipun orang orang musyrik benci . 80 ) ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْۤ َّ َ ُ ْ َ ٰ ‫ْهوالذي ارسل َرسوله ِبالهدى ودين‬ َ ُ َ ُْ ِ ّ َ َ َِ ِ َ َ ۙ ّ ُ ْ ّ ‫الح ق لِيظهرهع لى الدين كله ولوكره‬ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ 9 : ‫المشركون / الصف‬ ِ Dia-lah yang mengutus Rasul –Nya dengan membawa petunjuk dan a. mustahil dan jaiz V . dan rasul sebagai teladan hidup (QS Al Ahzab : 21 . Ali Imron 79 . pasti benarnya ( QS Ash Shof :9 ) Artinya : Sesungguhnya telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) Allah dan ( kedatangan )hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah . karena mengetahui bahwa rasul itu benar – benar utusan Allah 4.h. dengan melaksanaakan apa yang diajarkan rasul . b. Mempercayai bahwa setiap nabi rasul mempunyai sifat wajib. maka fungsi iman kepada Rasul Allah adalah : 1. bertambahnya iman kepada Allah .

mukjizat e. utusan c. Mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan syareat islam dan menjauhi syirik 3. adalah … . selama hamba itu selalu dekat pada Nya . hidayah d. a. terpelihara e. a. pilihan d. syafa’at c. a. Untuk mencapai tujuan kemuliaan sifat nabi dan rasul sebagai rujukan atau landasan dalam pengamalan iman kepada Allah dalam segala aspek. maksum b. melalui Malaikat Jibril yang menyerupai laki – laki b. Cara turunnya wahyu yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad saw. Dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh sungguh dan profesional . wahyu 4.VI . a. Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari –hari 1. kalamullah d. Hal itu disebut dengan … . 2. irhas b. rasul berarti … . Berperilaku dapat dipercaya dan bijaksana 7. cobaan yang berat diterima b. melalui mimpi yang benar 5. e . 5. umur hingga beratus tahun c. pembawa berita b. perbuatan ) 6. Mendakwahkan ajaran agam Islam semampunya Uji Kompetensi Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 1. taufik e. mukjizat yang besar dan tidak terkalahkan d. a. kitab yang diturunkan kepadanya . didahului suara gemerincing lonceng . mukjizat 3. Mempunyai ethos kerja tinggi ( tidak bermalas –malas ) 4. Firman Allah yang diturunkan dan disampaikan kepada nabi atau rasul disebut … . melalui malaikat jibril dalam bentuk aslinya c. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai… . karamah c. maka semuanya akan berhasil dengan baik karena Allah akan memberi kemudahan. Allah berfirman dan balik hijab atau tabir d. Memegang teguh kejujuran ( ucapan . Rasul – rasul Allah adalah orang yang terjaga dan terpelihara dari segala sifat kesalahan. Secara bahasa. terpelihara 2.

a. nabi dan rasul atas ijin Allah SWT b. untuk kamu ikuti c. c.000 orang 7. 25 orang c. 125 orang d. rasul e. Nabi yang termasuk Ulul Azmi berikut ini adalah… . dari kaummu juga b. 350 orang e. e. beberapa orang laki – laki e.e. a. 124.” a. malainkan … yang Kami beri wah yu kepada mereka. jumlah nabi sebanayk… . Nabi Isa as. Nabi Adam as. Rasul yang menerima wahyi melalui mimpi yang benar adalah… . 15 orang b. 9. Hud as. Nabi Musa as c. Adam as b. untuk kamu bertanya . nabi dan rasul serta wali Allah c. keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi 6. Menurut suatu hadis. wali 8. dari jenis kamu d. a. Idris as. “ Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelum kamu ( Muhammad ). Nabi Ibrahim as b. Ibrahim as. Yang dimaksud mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diterima seorang… . Nabi Idris as. a. Suliman as 10. d. d. nabi d. e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->