4 Sifat Mulia Kepimpinan Nabi

1. 2. 3. 4.

Siddiq-Benar Amanah-Bertanggungjawab Tabaligh-Menyampaikan Fatanah-Bijaksana

Daripada serapan sifat Nabi itu , 5 sifat Kepimpinan mulia yang lain amat diperlukan untuk memimpin orang lain dan menjadi IKON sepanjang zaman iaitu
1.

Pendidik-Mengajar orang lain tentang ilmu bermanfaat. Pelurus – Membenarkan perkara yang baik, tidak menabur fitnah.

2.

3.

Pembaru-Suka mengerjakan kerja-kerja penambahbaikan pekerjaan. Penyatu-mendamai dua puak bertelagah. Pejuang-Berusaha mencapai cita-cita yang baik dengan bersungguh-sungguh.

4. 5.