AKAUNTABILITI GURU ( Dalam Bidang Tugas

)

Bertanggungjawab kepada seseorang. Berfokus kpd kualiti guru. Dalam Konteks Keguruan Akauntabiliti :Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. . Berkait dgn disiplin & keperluan beri justifikasi & terima kebertanggungjawaban terhadap sesuatiu keputusan & tindakan yg diambil. keputusan & bersedia beri penjelasan & justifikasi. pengajaran dan pencapaian pelajar. terhadap tindakan.

.

seseorang guru itu haruslah memahami kurikulum sekolah secara mendalam . Guru harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya ataupun perkara yang ditugaskan kepadanya. dan ilmu yang berkaitan dengan dengan mata pelajaran yang diajar.  Bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan tanpa melakukan sebarang kesilapan.  Guru haruslah memahami selengkap lengkapnya dengan isi.

 Pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan kepada seseorang guru itu adalah salah satu akauntabiliti guru terhadap bidang pekerjaannya  Guru juga haruslah merancang dan melaksanakan sepenuhnya strategi dalam aktiviti pengajaran supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang maksimum. .  Fakta yang betul dan tepat haruslah di ajarkan kepada murid murid supaya murid murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu yang betul.

 Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah  Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri  Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah.guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah .

Berat kan tugas guru?? .Setiusaha peperiksaan.tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti GuruDisiplin.Kaunselor dan lain lain lagi. kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah.Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja. Malahan.

 Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri.sentiasa menepati masa.rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.berbudi bahasa. . berkelakuan baik.  Oleh itu.guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi. bersopan santun.  Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas.

bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru.guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru. Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dandapat di contohi pelajarnya  Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa.  Jaga kesihatan. . berpakaian seperti guru.  Lengkapkan diri dgn ilmu. kawal kewangan secara bijak.  Kesimpulannya. peka dgn peristiwa semasa.

Terdapat peribahasa yang berbunyi: .

 Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan. Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid. bermoral tinggi.  Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek. .rohani. harmonis dan seimbang.emosi dan jasmani.

kemajuan serta kelakuan murid murid yang diajarnya. . Guru juga perlulah lebih peka dan mengutamakan hal hal yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid muridnya.ekonomi. Bimbing tanpa minta hadiah atau bayaran.  Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor faktor jasmani.mental.sosial. keturunan ataupun agama setiap pelajarnya  Kesimpulannya guru juga mempunyai akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.emosi.

.

 Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.  Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya . Contohnya.guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya.seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya. Sebagai seorang yang profesional.

 Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna.Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks. Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan .

Tema Hari Guru pada tahun ini adalah: .

sekolah.murid. guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang.tingkah laku. .Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah.ibu bapa. Selain itu. masyarakat dan negara.murid dan profesion perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful