AKAUNTABILITI GURU ( Dalam Bidang Tugas

)

keputusan & bersedia beri penjelasan & justifikasi. pengajaran dan pencapaian pelajar. Berkait dgn disiplin & keperluan beri justifikasi & terima kebertanggungjawaban terhadap sesuatiu keputusan & tindakan yg diambil.Bertanggungjawab kepada seseorang. Berfokus kpd kualiti guru. terhadap tindakan. . Dalam Konteks Keguruan Akauntabiliti :Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.

.

 Guru harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya ataupun perkara yang ditugaskan kepadanya. dan ilmu yang berkaitan dengan dengan mata pelajaran yang diajar.  Guru haruslah memahami selengkap lengkapnya dengan isi.seseorang guru itu haruslah memahami kurikulum sekolah secara mendalam .  Bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan tanpa melakukan sebarang kesilapan.

 Pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan kepada seseorang guru itu adalah salah satu akauntabiliti guru terhadap bidang pekerjaannya  Guru juga haruslah merancang dan melaksanakan sepenuhnya strategi dalam aktiviti pengajaran supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang maksimum.  Fakta yang betul dan tepat haruslah di ajarkan kepada murid murid supaya murid murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu yang betul. .

 Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah  Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri  Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah.guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah .

Setiusaha peperiksaan.Kaunselor dan lain lain lagi. Berat kan tugas guru?? .tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti GuruDisiplin. Malahan. kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah.Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja.

berkelakuan baik.  Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas. Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri.sentiasa menepati masa. bersopan santun.berbudi bahasa.  Oleh itu.rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan. .guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi.

.bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru. Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dandapat di contohi pelajarnya  Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa. kawal kewangan secara bijak. peka dgn peristiwa semasa.guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru.  Jaga kesihatan.  Lengkapkan diri dgn ilmu. berpakaian seperti guru.  Kesimpulannya.

Terdapat peribahasa yang berbunyi: .

bermoral tinggi.  Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan. Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid. harmonis dan seimbang.emosi dan jasmani.rohani. .  Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek.

ekonomi.kemajuan serta kelakuan murid murid yang diajarnya. keturunan ataupun agama setiap pelajarnya  Kesimpulannya guru juga mempunyai akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.  Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor faktor jasmani. Guru juga perlulah lebih peka dan mengutamakan hal hal yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid muridnya. Bimbing tanpa minta hadiah atau bayaran.emosi. .sosial.mental.

.

 Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya. Contohnya.guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya.  Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya . Sebagai seorang yang profesional.

 Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna. Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan .Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks.

Tema Hari Guru pada tahun ini adalah: .

ibu bapa. .Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah.murid dan profesion perguruan. guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang.sekolah.murid.tingkah laku. masyarakat dan negara. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful