AKAUNTABILITI GURU ( Dalam Bidang Tugas

)

pengajaran dan pencapaian pelajar. . Berkait dgn disiplin & keperluan beri justifikasi & terima kebertanggungjawaban terhadap sesuatiu keputusan & tindakan yg diambil. Dalam Konteks Keguruan Akauntabiliti :Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.Bertanggungjawab kepada seseorang. Berfokus kpd kualiti guru. terhadap tindakan. keputusan & bersedia beri penjelasan & justifikasi.

.

seseorang guru itu haruslah memahami kurikulum sekolah secara mendalam .  Guru haruslah memahami selengkap lengkapnya dengan isi. dan ilmu yang berkaitan dengan dengan mata pelajaran yang diajar.  Bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan tanpa melakukan sebarang kesilapan. Guru harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya ataupun perkara yang ditugaskan kepadanya.

 Pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan kepada seseorang guru itu adalah salah satu akauntabiliti guru terhadap bidang pekerjaannya  Guru juga haruslah merancang dan melaksanakan sepenuhnya strategi dalam aktiviti pengajaran supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang maksimum.  Fakta yang betul dan tepat haruslah di ajarkan kepada murid murid supaya murid murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu yang betul. .

guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah . Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah  Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri  Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah.

Setiusaha peperiksaan.tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti GuruDisiplin. Malahan.Kaunselor dan lain lain lagi. kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah. Berat kan tugas guru?? .Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja.

guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi.berbudi bahasa.  Oleh itu. . Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri. bersopan santun.rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.sentiasa menepati masa. berkelakuan baik.  Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas.

guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru. Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dandapat di contohi pelajarnya  Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa. berpakaian seperti guru. kawal kewangan secara bijak.  Jaga kesihatan. peka dgn peristiwa semasa.  Kesimpulannya.  Lengkapkan diri dgn ilmu.bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru. .

Terdapat peribahasa yang berbunyi: .

bermoral tinggi.emosi dan jasmani.  Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan. harmonis dan seimbang. .rohani. Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid.  Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek.

.  Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor faktor jasmani.emosi. keturunan ataupun agama setiap pelajarnya  Kesimpulannya guru juga mempunyai akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.sosial. Guru juga perlulah lebih peka dan mengutamakan hal hal yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid muridnya.ekonomi.kemajuan serta kelakuan murid murid yang diajarnya. Bimbing tanpa minta hadiah atau bayaran.mental.

.

guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya.  Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.  Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya . Contohnya.seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya. Sebagai seorang yang profesional.

 Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan .Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks.  Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna.

Tema Hari Guru pada tahun ini adalah: .

Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah.sekolah. masyarakat dan negara.tingkah laku.murid dan profesion perguruan. .ibu bapa. guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang.murid. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful