AKAUNTABILITI GURU ( Dalam Bidang Tugas

)

Berkait dgn disiplin & keperluan beri justifikasi & terima kebertanggungjawaban terhadap sesuatiu keputusan & tindakan yg diambil. terhadap tindakan. keputusan & bersedia beri penjelasan & justifikasi. Dalam Konteks Keguruan Akauntabiliti :Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Berfokus kpd kualiti guru. . pengajaran dan pencapaian pelajar.Bertanggungjawab kepada seseorang.

.

 Bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan tanpa melakukan sebarang kesilapan. dan ilmu yang berkaitan dengan dengan mata pelajaran yang diajar.  Guru haruslah memahami selengkap lengkapnya dengan isi. Guru harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya ataupun perkara yang ditugaskan kepadanya.seseorang guru itu haruslah memahami kurikulum sekolah secara mendalam .

 Fakta yang betul dan tepat haruslah di ajarkan kepada murid murid supaya murid murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu yang betul. . Pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan kepada seseorang guru itu adalah salah satu akauntabiliti guru terhadap bidang pekerjaannya  Guru juga haruslah merancang dan melaksanakan sepenuhnya strategi dalam aktiviti pengajaran supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang maksimum.

guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah . Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah  Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri  Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah.

Malahan.tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti GuruDisiplin. Berat kan tugas guru?? . kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah.Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja.Setiusaha peperiksaan.Kaunselor dan lain lain lagi.

rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi.berbudi bahasa. berkelakuan baik. Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri.sentiasa menepati masa.  Oleh itu. bersopan santun. .  Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas.

berpakaian seperti guru. Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dandapat di contohi pelajarnya  Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa. kawal kewangan secara bijak.bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru.  Jaga kesihatan.  Kesimpulannya. peka dgn peristiwa semasa.  Lengkapkan diri dgn ilmu. .guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru.

Terdapat peribahasa yang berbunyi: .

 Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid. .  Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan.emosi dan jasmani.rohani. harmonis dan seimbang. bermoral tinggi.  Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek.

kemajuan serta kelakuan murid murid yang diajarnya.ekonomi.  Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor faktor jasmani. keturunan ataupun agama setiap pelajarnya  Kesimpulannya guru juga mempunyai akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.sosial.mental. Bimbing tanpa minta hadiah atau bayaran.emosi. . Guru juga perlulah lebih peka dan mengutamakan hal hal yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid muridnya.

.

 Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.  Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya .guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya. Contohnya.seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya. Sebagai seorang yang profesional.

guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan .  Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna.Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks. Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.

Tema Hari Guru pada tahun ini adalah: .

murid dan profesion perguruan.tingkah laku. masyarakat dan negara. .sekolah. Selain itu.ibu bapa. guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang.Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah.murid.