AKAUNTABILITI GURU ( Dalam Bidang Tugas

)

pengajaran dan pencapaian pelajar. . Berkait dgn disiplin & keperluan beri justifikasi & terima kebertanggungjawaban terhadap sesuatiu keputusan & tindakan yg diambil. Berfokus kpd kualiti guru. keputusan & bersedia beri penjelasan & justifikasi. terhadap tindakan.Bertanggungjawab kepada seseorang. Dalam Konteks Keguruan Akauntabiliti :Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.

.

seseorang guru itu haruslah memahami kurikulum sekolah secara mendalam .  Bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan tanpa melakukan sebarang kesilapan. dan ilmu yang berkaitan dengan dengan mata pelajaran yang diajar. Guru harus bertanggungjawab terhadap pekerjaannya ataupun perkara yang ditugaskan kepadanya.  Guru haruslah memahami selengkap lengkapnya dengan isi.

 Pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan kepada seseorang guru itu adalah salah satu akauntabiliti guru terhadap bidang pekerjaannya  Guru juga haruslah merancang dan melaksanakan sepenuhnya strategi dalam aktiviti pengajaran supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang maksimum. .  Fakta yang betul dan tepat haruslah di ajarkan kepada murid murid supaya murid murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu yang betul.

guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah . Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah  Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri  Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah.

Berat kan tugas guru?? .Kaunselor dan lain lain lagi. kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah. Malahan.Setiusaha peperiksaan.tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti GuruDisiplin.Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja.

rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi. Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri.berbudi bahasa.  Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas. berkelakuan baik.  Oleh itu.sentiasa menepati masa. bersopan santun. .

guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru. peka dgn peristiwa semasa. berpakaian seperti guru. .bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru.  Jaga kesihatan. Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dandapat di contohi pelajarnya  Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa. kawal kewangan secara bijak.  Lengkapkan diri dgn ilmu.  Kesimpulannya.

Terdapat peribahasa yang berbunyi: .

bermoral tinggi.  Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek. harmonis dan seimbang.  Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan.rohani. . Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid.emosi dan jasmani.

 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor faktor jasmani. Guru juga perlulah lebih peka dan mengutamakan hal hal yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid muridnya.sosial. .ekonomi.mental.kemajuan serta kelakuan murid murid yang diajarnya. Bimbing tanpa minta hadiah atau bayaran. keturunan ataupun agama setiap pelajarnya  Kesimpulannya guru juga mempunyai akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.emosi.

.

guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya. Contohnya.seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya.  Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. Sebagai seorang yang profesional.  Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya .

guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan . Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.  Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna.Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks.

Tema Hari Guru pada tahun ini adalah: .

Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah. masyarakat dan negara. .sekolah.tingkah laku. Selain itu.murid. guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang.ibu bapa.murid dan profesion perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful