MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 1703-1791 (1115-1206 H) (Latar Belakang

)
1. Tidak karena politik 2. Umat Islam yang sudah rusak Tauhidnya. 3. Kemurnian Tauhid dirusak oleh Tarikat yg berkembang sejak abad ke-13 4. Praktik TBK untuk mengatasi permasalahan adalah syirik

3. Menafsirkan al-Qur’an dg Ta’wil (interpretasi bebas) merupakan kekufuran. 4. . 2. 6. Malaikat dan syekh dlm do’a merupakan musyrik Meminta syafaat selain Allah adalah syirik Bernazar selain Allah juga syirik Pengetahuan selain al-Qur. 7. Musyrik boleh dibunuh Menyebut Nabi. Kemurnian Tauhid 1. dianggap musyrik. Tauhid murni. Memohon selain ke Allah.an dan Hadist dan Qiyas (analog) merupkan kekufuran Tak persaya qada dan qadar Allah adalah kekufuran 8. 5.Gerakan Muwahhidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan) A.

Syirik adalah dosa besar yang tak diampuni Menolak Takhayul. Taklid buta kepada Ulama dilarang 6. Inti Pemikiran 1. 5. Pendapat ulama bukan sumber utama. 3. 2. Pintu Ijtihad terbuka . Khurafat dan Bid’ah Islam yang asli adalah yang dipraktikkan Nabi Sumber Islam hanya Al-Qur’an dan Sunnah shahihah. 4.B.

1813 dikalahkan Turki Usmani. 1804-1806 menduduki Madinah dan Mekkah 6. Bukan hanya teori tetapi praktisi 2. Khedewi Muhammad Ali dari Mesir. Raja Abd Al-Aziz menduduki Mekkah. Madinah dan Jeddah 1924-1925 dan menjadi KSA . Wafat 1787 tetapi gerakan itu diteruskan oleh Keluarga Ibn Su’ud. 5. Kerjasama dg Muhammad Ibn Su’ud dan putranya Abd Al-Aziz di Nejed. 7. Menjadi gerakan Wahabiyah. 4. 3. Implementasi n Implikasi 1. 1773 menduduki Riad.Gerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful