MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 1703-1791 (1115-1206 H) (Latar Belakang

)
1. Tidak karena politik 2. Umat Islam yang sudah rusak Tauhidnya. 3. Kemurnian Tauhid dirusak oleh Tarikat yg berkembang sejak abad ke-13 4. Praktik TBK untuk mengatasi permasalahan adalah syirik

Tauhid murni.an dan Hadist dan Qiyas (analog) merupkan kekufuran Tak persaya qada dan qadar Allah adalah kekufuran 8. Kemurnian Tauhid 1. 6. . Musyrik boleh dibunuh Menyebut Nabi. 2.Gerakan Muwahhidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan) A. 4. 3. Malaikat dan syekh dlm do’a merupakan musyrik Meminta syafaat selain Allah adalah syirik Bernazar selain Allah juga syirik Pengetahuan selain al-Qur. Menafsirkan al-Qur’an dg Ta’wil (interpretasi bebas) merupakan kekufuran. Memohon selain ke Allah. dianggap musyrik. 5. 7.

Pintu Ijtihad terbuka . Khurafat dan Bid’ah Islam yang asli adalah yang dipraktikkan Nabi Sumber Islam hanya Al-Qur’an dan Sunnah shahihah. 3.B. Pendapat ulama bukan sumber utama. 4. 5. Inti Pemikiran 1. 2. Syirik adalah dosa besar yang tak diampuni Menolak Takhayul. Taklid buta kepada Ulama dilarang 6.

1804-1806 menduduki Madinah dan Mekkah 6. Wafat 1787 tetapi gerakan itu diteruskan oleh Keluarga Ibn Su’ud.Gerakan. 1773 menduduki Riad. Raja Abd Al-Aziz menduduki Mekkah. Menjadi gerakan Wahabiyah. Madinah dan Jeddah 1924-1925 dan menjadi KSA . Bukan hanya teori tetapi praktisi 2. 7. Khedewi Muhammad Ali dari Mesir. Implementasi n Implikasi 1. Kerjasama dg Muhammad Ibn Su’ud dan putranya Abd Al-Aziz di Nejed. 5. 4. 3. 1813 dikalahkan Turki Usmani.