MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 1703-1791 (1115-1206 H) (Latar Belakang

)
1. Tidak karena politik 2. Umat Islam yang sudah rusak Tauhidnya. 3. Kemurnian Tauhid dirusak oleh Tarikat yg berkembang sejak abad ke-13 4. Praktik TBK untuk mengatasi permasalahan adalah syirik

Kemurnian Tauhid 1. 6. 7. 5. . Malaikat dan syekh dlm do’a merupakan musyrik Meminta syafaat selain Allah adalah syirik Bernazar selain Allah juga syirik Pengetahuan selain al-Qur. Musyrik boleh dibunuh Menyebut Nabi.Gerakan Muwahhidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan) A.an dan Hadist dan Qiyas (analog) merupkan kekufuran Tak persaya qada dan qadar Allah adalah kekufuran 8. 3. Memohon selain ke Allah. dianggap musyrik. 2. 4. Menafsirkan al-Qur’an dg Ta’wil (interpretasi bebas) merupakan kekufuran. Tauhid murni.

Pendapat ulama bukan sumber utama. Taklid buta kepada Ulama dilarang 6. Inti Pemikiran 1. 5. 3. Pintu Ijtihad terbuka . Khurafat dan Bid’ah Islam yang asli adalah yang dipraktikkan Nabi Sumber Islam hanya Al-Qur’an dan Sunnah shahihah. 2. 4.B. Syirik adalah dosa besar yang tak diampuni Menolak Takhayul.

Madinah dan Jeddah 1924-1925 dan menjadi KSA . Kerjasama dg Muhammad Ibn Su’ud dan putranya Abd Al-Aziz di Nejed. Menjadi gerakan Wahabiyah.Gerakan. Wafat 1787 tetapi gerakan itu diteruskan oleh Keluarga Ibn Su’ud. 1773 menduduki Riad. Khedewi Muhammad Ali dari Mesir. 3. Implementasi n Implikasi 1. Raja Abd Al-Aziz menduduki Mekkah. 1804-1806 menduduki Madinah dan Mekkah 6. 4. 1813 dikalahkan Turki Usmani. 5. 7. Bukan hanya teori tetapi praktisi 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful