MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 1703-1791 (1115-1206 H) (Latar Belakang

)
1. Tidak karena politik 2. Umat Islam yang sudah rusak Tauhidnya. 3. Kemurnian Tauhid dirusak oleh Tarikat yg berkembang sejak abad ke-13 4. Praktik TBK untuk mengatasi permasalahan adalah syirik

Tauhid murni.an dan Hadist dan Qiyas (analog) merupkan kekufuran Tak persaya qada dan qadar Allah adalah kekufuran 8. . 6. 5. 2.Gerakan Muwahhidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan) A. 3. Memohon selain ke Allah. Menafsirkan al-Qur’an dg Ta’wil (interpretasi bebas) merupakan kekufuran. Kemurnian Tauhid 1. 7. 4. dianggap musyrik. Malaikat dan syekh dlm do’a merupakan musyrik Meminta syafaat selain Allah adalah syirik Bernazar selain Allah juga syirik Pengetahuan selain al-Qur. Musyrik boleh dibunuh Menyebut Nabi.

Pintu Ijtihad terbuka . 3. Syirik adalah dosa besar yang tak diampuni Menolak Takhayul. Pendapat ulama bukan sumber utama. Taklid buta kepada Ulama dilarang 6.B. 4. Khurafat dan Bid’ah Islam yang asli adalah yang dipraktikkan Nabi Sumber Islam hanya Al-Qur’an dan Sunnah shahihah. 2. Inti Pemikiran 1. 5.

1804-1806 menduduki Madinah dan Mekkah 6. 1813 dikalahkan Turki Usmani. 1773 menduduki Riad. 7. Implementasi n Implikasi 1. 3. Khedewi Muhammad Ali dari Mesir. Raja Abd Al-Aziz menduduki Mekkah. Menjadi gerakan Wahabiyah. 4. Bukan hanya teori tetapi praktisi 2.Gerakan. Wafat 1787 tetapi gerakan itu diteruskan oleh Keluarga Ibn Su’ud. Kerjasama dg Muhammad Ibn Su’ud dan putranya Abd Al-Aziz di Nejed. 5. Madinah dan Jeddah 1924-1925 dan menjadi KSA .