jenisjenis-kaunseling

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pn Siti Aishah Mohamad JIP

Jenis Kaunseling 1) 2) 3) 4) Krisis Pemulihan Pencegahan Perkembangan .

Pendekatan Krisis Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yg timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera drpd kaunselor dan pihak atasan. Tujuan – utk mengelakkan tindakan negatif .

ponteng sekolah. Tujuan – utk mengubah tingkah laku spt merokok.Pendekatan Pemulihan Pendekatan ini memfokus pd kekurangan yg dikenal pasti dr semasa ke semasa. melawan guru. dll. .

” Contoh – kempen.Pendekatan Pencegahan Pendekatan ini berdasarkan persepsi bhw sesuatu masalah mungkin timbul tanpa usaha utk menghalangnya. Konsep utama – “mencegah lbh baik drpd mengubati. kem jaya diri. ceramah. dll. .

Contoh – aktiviti kurikulum dan ko-k melibatkan pelajar supaya mereka mengenali diri dan berkembang.Pendekatan Perkembangan Pendekatan ini mengenalpasti kebolehan dan keperluan individu pd tahap umur tertentu. .

kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. . Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). 3. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. 2.Etika Kaunselor     1. 4.

. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. seksual. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Semasa perhubungan kaunseling . 2. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan.KOD TATALAKU       Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien 1. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. 3. 5. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). 4.Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien.

ideologi. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. 9. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. 7. ikhlas. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. jantina. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. status. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. .sambungan     6. kecacatan fisikal. 8. agama.

kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. . Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien.sambungan   10. 11. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas.

ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain.  . kawan karib. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. 16. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. 15. 14. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling.sambungan      12. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 13.

Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional 1.    .sambungan  B. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. 2. 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika.

  .sambungan  C. 2. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat 1.

Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut:1. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan.sambungan  D. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 2.   . Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur.

Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. beban kerja dan akauntibiliti. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. 8. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya kerahsiaan. 6.sambungan        3. 7. 9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk diri dan stafnya. 4. 5. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa. perbezaan di antara fakta umum atau peribadi. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful