Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pn Siti Aishah Mohamad JIP

Jenis Kaunseling 1) 2) 3) 4) Krisis Pemulihan Pencegahan Perkembangan .

Pendekatan Krisis Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yg timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera drpd kaunselor dan pihak atasan. Tujuan – utk mengelakkan tindakan negatif .

Tujuan – utk mengubah tingkah laku spt merokok. melawan guru. .Pendekatan Pemulihan Pendekatan ini memfokus pd kekurangan yg dikenal pasti dr semasa ke semasa. ponteng sekolah. dll.

. dll. kem jaya diri. Konsep utama – “mencegah lbh baik drpd mengubati.Pendekatan Pencegahan Pendekatan ini berdasarkan persepsi bhw sesuatu masalah mungkin timbul tanpa usaha utk menghalangnya.” Contoh – kempen. ceramah.

. Contoh – aktiviti kurikulum dan ko-k melibatkan pelajar supaya mereka mengenali diri dan berkembang.Pendekatan Perkembangan Pendekatan ini mengenalpasti kebolehan dan keperluan individu pd tahap umur tertentu.

2. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. 4. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.Etika Kaunselor     1. 3. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. .

2.KOD TATALAKU       Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien 1. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. 5. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. 3. seksual. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. Semasa perhubungan kaunseling . sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). 4. .Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien.

8. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. agama. 9. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. ikhlas. status. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. . ideologi. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. kecacatan fisikal. jantina.sambungan     6. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. 7.

sambungan   10. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. 11. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. .

ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor.  .sambungan      12. 15. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. 13. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. 14. 16. kawan karib. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling.

Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. 3. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional 1. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika. Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. 2.    .sambungan  B. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah.

Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat 1.sambungan  C. 2. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.   .

  . Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur.sambungan  D. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut:1. 2.

9. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa.sambungan        3. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya kerahsiaan. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. 5. . beban kerja dan akauntibiliti. 8. 6. 4. perbezaan di antara fakta umum atau peribadi. 7. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk diri dan stafnya. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya.