Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pn Siti Aishah Mohamad JIP

Jenis Kaunseling 1) 2) 3) 4) Krisis Pemulihan Pencegahan Perkembangan .

Pendekatan Krisis Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yg timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera drpd kaunselor dan pihak atasan. Tujuan – utk mengelakkan tindakan negatif .

dll. Tujuan – utk mengubah tingkah laku spt merokok.Pendekatan Pemulihan Pendekatan ini memfokus pd kekurangan yg dikenal pasti dr semasa ke semasa. melawan guru. . ponteng sekolah.

. dll.” Contoh – kempen. kem jaya diri.Pendekatan Pencegahan Pendekatan ini berdasarkan persepsi bhw sesuatu masalah mungkin timbul tanpa usaha utk menghalangnya. Konsep utama – “mencegah lbh baik drpd mengubati. ceramah.

Contoh – aktiviti kurikulum dan ko-k melibatkan pelajar supaya mereka mengenali diri dan berkembang.Pendekatan Perkembangan Pendekatan ini mengenalpasti kebolehan dan keperluan individu pd tahap umur tertentu. .

Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. 3. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling.Etika Kaunselor     1. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). . 2. 4.

3. .Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. seksual. 5. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien.KOD TATALAKU       Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien 1. 4. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Semasa perhubungan kaunseling . 2.

. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. 9. ikhlas. jantina. 7. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. kecacatan fisikal. status. 8. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. ideologi. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan.sambungan     6. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. agama. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling.

. 11. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas.sambungan   10. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat.

 . ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya.sambungan      12. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 16. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. 13. ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. 15. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. 14. kawan karib. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya.

Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya.sambungan  B. 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah.    . 2. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional 1. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika.

Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.   .sambungan  C. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat 1. 2.

2. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan.   .sambungan  D. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut:1. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya.

beban kerja dan akauntibiliti. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. 8. 9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk diri dan stafnya. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya kerahsiaan. 7. perbezaan di antara fakta umum atau peribadi. 4. 5. . Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 6. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya.sambungan        3. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa.