Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pn Siti Aishah Mohamad JIP

Jenis Kaunseling 1) 2) 3) 4) Krisis Pemulihan Pencegahan Perkembangan .

Pendekatan Krisis Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yg timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera drpd kaunselor dan pihak atasan. Tujuan – utk mengelakkan tindakan negatif .

melawan guru. dll. . Tujuan – utk mengubah tingkah laku spt merokok.Pendekatan Pemulihan Pendekatan ini memfokus pd kekurangan yg dikenal pasti dr semasa ke semasa. ponteng sekolah.

Pendekatan Pencegahan Pendekatan ini berdasarkan persepsi bhw sesuatu masalah mungkin timbul tanpa usaha utk menghalangnya. kem jaya diri. ceramah. dll. .” Contoh – kempen. Konsep utama – “mencegah lbh baik drpd mengubati.

Pendekatan Perkembangan Pendekatan ini mengenalpasti kebolehan dan keperluan individu pd tahap umur tertentu. Contoh – aktiviti kurikulum dan ko-k melibatkan pelajar supaya mereka mengenali diri dan berkembang. .

objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. 2. 4. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. 3. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.Etika Kaunselor     1. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling. .

emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun.Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. 2.KOD TATALAKU       Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien 1. seksual. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. Semasa perhubungan kaunseling . 3. 4. 5. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). .

sambungan     6. 9. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. 8. 7. jantina. agama. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. ideologi. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. . kecacatan fisikal. ikhlas. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. status. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras.

diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas. 11.sambungan   10. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. . Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama.

16. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. 14. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling.  . ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. 15. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. 13.sambungan      12. kawan karib. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain.

Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya.    . 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika. 2.sambungan  B. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional 1.

sambungan  C. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat 1. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. 2.   .

serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 2. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut:1. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat.   .sambungan  D.

9. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 4. 8.sambungan        3. beban kerja dan akauntibiliti. 7. perbezaan di antara fakta umum atau peribadi. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya kerahsiaan. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk diri dan stafnya. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa. 5. . 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful