Nama :______________________ Tingkatan : ___________ B5DJ4 : Menguasai isu-isu dalam sukan.

Masa :___________ Tarikh : __________

B5DJ4E1 : Membincangkan isu dalam sukan dan permainan daripada pelbagai sumber.( penekanan: perancangan,
kandungan,nilai positif/negative,komunikasi) 1.

Buat ulasan berkaitan isu dalam sukan dan permainan dibawah berdasarkan keratan akhbar yang diberi .

Senarai Semak Bil 1 2 3 4 Apek Penekanan Perancangan Kandungan Nilai positif/negatif Komunikasi Catatan

Arahan: 1.Pelajar dibahagi dalam kumpulan untuk membincangkan tajuk yang di beri. ( 2.Sesi pembentangan / menghantar hasil yang telah dibuat. minit)