( Masjidil Haram

)

( Hajar Aswad )

( Masjid Nabawi )

( Gunung Uhud )

( Telaga ait zamzam ) ( Jabal rahmah ) .

( Ka’bah ) ( Masjid Quba ) .

( Sya’I ) ( Tawaf ) ( Wukuf di padang arafah ) .

( Lempar jumrah ) ( Mabit (Bermalam) di muzdalifah ) .