.

1.Boleh berfikir .11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kata kunci: .Bertindak wajar .

Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar • Kesudian memberi teguran yang membina dan bersedia menerima teguran orang lain Amalan berfikir sebelum bertindak • .

Kesudian memberi teguran yang membina dan bersedia menerima teguran orang lain • • • • • Nasihat pemimpin Nasihat orang yang lebih tua Nasihat kawan yang positif Nasihat ibu bapa Nasihat guru .

Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan • • • • Jangan mengikut emosi Jangan terburu-buru Pertimbangan wajar Tindakan yang wajar dan positif .

Kesan kepada diri • • • • masa depan tidak terpelihara Maruah diri terjejas Tidak dapat mencapai kejayaan Dihina oleh masyarakat .

Kesan kepada negara • negara akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa hadapan • pembangunan negara akan terbantut • keadaan sosioekonomi negara menjadi lembap • meningkatkan kos perbelajaan kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah • kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial .

b) Huraikan tiga nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Amran. dia semakin aktif berlumba motor haram dan mula terlibat dengan gejala sosial lain seperti berjudi dan seks bebas. Kini.Latihan Rasional Amran mula berjinak-jinak dengan gejala lumba motor haram kerana sering mengikut rakan-rakannya berlumba haram pada setiap malam. . a) Berikan dua akibat yang mungkin berlaku kepada Amran ketika berlumba motor haram. c) Apakah yang sepatutnya difikirkan oleh Amran sebelum terlibat dalam gejala lumba motor haram? d) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam gejala lumba motor haram.

keluarga dan masyarakat Pengaruh rakan Tidak rasional dalam membuat tindakan dan keputusan Ingin melepaskan tekanan emosi (ii) (i) (ii) (iii) (c) (d) (i) (ii) (i) (ii) (iii) .Sayangi diri dan nyawa sendiri – lumba haram boleh mengakibatkan kemalangan Mematuhi peraturan dan undang-undang – akur bahawa lumba haram salah di sisi undang-undang Berfikir panjang – nilai baik buruk sesuatu tindakan Mengambil kira kesan tindakan kepada diri.Jawapan (a) (b) (i) Mendapat kemalangan yang boleh mengakibatkan kecacatan atau kematian Ditahan polis kerana melanggar undang-undang Rasional – Berfikir panjang sebelum melibatkan diri dengan lumba haram Kasih sayang .