H.Abd.Hamid PG.

Takalar

MENYAMBUT

RAMADHAN 1432 H

Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum wr. wb. Memberi salam adalah sunnah,dan menjawab salam adalah wajib hukumnya ,di ulangi sekali lagi makasi begitu pula siapa yang memberi salam dengan sempurna dan menjawab dengan sempurna maka ia akan mendapatkan 30 pahala kebaikan Alhamdu lillahi llasi allamal insana ma’alam ya’lam wa’allamal hul bayan. Ashadu alla illaha illallah, wahdahu lasarikalah. Wassaadu annamuhamadrasulullah allahuma salli wasallin ala Nabiyil qarim saidina wamaulana Muhammad wa ala alihi wa a,sabbihi ajjamain ammabadu. Faqad qalalallahu ta’ala fil qitabil qarim: ya ayyu hallazina amanu qutiba alaiqum mussiam qamaqutiba alalasina min qablikum la allaqum tatta qum (hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orangorang sebelum kamu agar kamu bertakwa). Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, sehingga kita masih sempat dipertemukan dengan Bulan Suci Ramadhan, bagi hambanya yang suci Bulan suci Ramadhan diutus oleh Allah swt bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan manusia sebelas bulan yang lalu bagi orang yang benar-benar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuhaa ( Surat At Tharim: 8)

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, Salam dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah saw para keluarga, sahabat-sahabat dan ummat
Menyambut Ramadhan

1

H.Abd.Hamid PG.Takalar

beliau yang senantiasa mengikutinya hingga hari pembalasan.Sebagaimana Rasulullah saw telah menyelaskan didalam sebuah Hadistnya :Tuuba limaan yaraanii wa,aamanabii, Summa tuuba 7x limaan lam yaaraanii wa,aamanabii , sunggu beruntung bagi ummatku dikemudian hari ia beriman kepadaku walaupun ia tidak sempat melihatku , tapi kau para sahabatku beriman kepadaku karena engkau melihatku , Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Pada suatu malam Rasulullah saw naik ke mimbar untuk berdakwa pada bulan suci Ramadhan dan berkata ; Raagima anfah 3 x jangan manganiyai dirimu Lalu para sahabat Nabi bertanya: Ya Rasulullah siapakah yang dimaksud dengan menganiaya dirinya? Rasulullah menjawab, 1 Orang yang bertemu bulan suci Ramadhan tetapi tidak mendapatkan dosanya diampuni Allah, 2 Orang yang tidak mengirim salam kepadaku ketika mendengar namaku disebut, 3 Orang yang masih dapat melihat ibu bapaknya di usia tua tetapi ia tidak memperlakukan dengan baik, maka orang tersebut tidak dapat mencium baunya surga apalagi masuk ke dalam surga , kemudian para sahabat bertanya lagi ya Rasulullah pekerjaan apa yang sangat dicintai Allah, Rasulullah menjawab 1 Shalat tepat pada waktunya, orang itu bertanya lagi kemudian apa lagi Ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab 2 memperlakukan ibu bapakmu dengan baik. (H R Bukhori) 1 Do,a memasuki bulan ramadhan Ya Allah, ya marhaban engkau adalah utusan Allah untuk hambahMu yang suci ,ya Allah satukanlah kami dengan ramadhan sehingga kemanapun kami bergi senang tiasa bersamaMu 2 Do,a ketika makan sahur , Aku berniat makan sahur untuk puasa esok hari dan sebulan ramadhan karena Allah, ya Allah puasakanlah segalah panca indraku dari hal hal yang dapat mengurangi pahala puasa ya
Menyambut Ramadhan

2

H.Abd.Hamid PG.Takalar

Allah puasakanlah mataku,mulutku,telingaku,tanganku,dan kakiku dari hal yang dapat mengurangi nilai puasa , Bismillahirrahmanirrahim,ya Allah jadikanlah makanan ini makanan yang berkah , halal dan menyehatkan 3 Keutamaan pergi ke mesjid Rasulullah saw bersabda ; Sesungguhnya jika seorang diantara kamu ber wudhu dengan sempurna kemudian ke mesjid dan tidak ada niatan lain kecuali shalat berjamaah, maka tiada ia melangka kecuali Allah menggangkatnya satu pahala dan menghapus satu dosa 4 BerDo,a sebelum keluar rumah ,sebagaimana do,a yang sering diamalkan oleh Rasulullah saw : ya Allah jadikanlah cahaya pada lisanku,mataku,telingaku,tanganku,dan kakiku, ya Allah jadikanlah cahaya dari depan , kanan , kiri , belakang , atas , ya Allah jadikanlah aku cahaya , Bismillah tawaqqaltu Alallah ,lahawula wala kuata illa billah , apa makna do,a tersebut ? Matanya adalah rahmat , Muluknya adalah dakwa , Telinganya adalah ibadah , Tangannya adalah sedekah , Kakinya adalah jihad , Nafasnya adalah Tasbi , sedangkan Hatinya adalah Do,a Hadirin jemaah tarwi yang dirahmati Allah swt Puasa adalah kewajiban bagi orang islam (S Al Baqarah 183 )

(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa) 1. Puasa adalah menahan diri dari segala apa yang dapat membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari semata-mata karena iman dan takwa, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, berkumpul antara suami istri di
Menyambut Ramadhan

3

H.Abd.Hamid PG.Takalar

siang hari, berkata-kata kotor, memfitnah, berdusta dan menahan nafsu amarah . 2 Puasa adalah pengendalian diri dari segala nafsu amara yang dapat menjerumuskan manusia kelembah kehinaan ?. Puasa merupakan kewajiban bagi ummat islam ,karena puasa itu adalah rahasia dan tidak ada yang dapat mengetahui kecuali orang yang berpuasa dengan Allah swt ? 3 Puasa adalah alat untuk mensucikan jiwa manusia ,karena puasa adalah sala satu sifat Allah yaitu tidak makan dan tidak minum (Hadids qutsi) : Semua amalan perbuatan anak cucu Adam banyak ,kecuali puasa karena ia sesungguhnya hanyalah bagi Ku dan Aku sendiri yang akan memberi pahala ,dan barang siapa yang berqiyamul lail melaksanakan shalat malam di bulan ramadhan atas dorongan Iman dan Taqwa serta menharap keridhaan Allah maka diampuni dosa dosa telah lewat kecuali Musrik kepada Allah . 4 Tujuan Puasa adalah Haqa tuqati , Sebagai kesimpulan Rasulullah perna bersabda :Bahwa pada suatu ketika di akhirat nanti ,akan datang ummatKu yang bangkrut bukannya ia tidak memiliki sesuatu lagi namun ia keluar pada bulan ramadhan dan tidak mendapatkan dosanya diampuni oleh Allah swt ,walaupun ia datang dengan membawa segala amalan shalatnya, puasanya, zakatnya, serta amalan hajinya , namun ia juga datang dengan membawa dosa dosa yang lebih besar di antaranya : 1 Orang yang masih dapat melihat ibu bapaknya di usia tua namun ia tidak memperlakukan dengan baik 2 Orang yang dosa karena memfitnah , menhujat orang lain serta mempermalukan orang didepan orang banyak 3 Orang yang dosa karena memakan ribah yaitu memakan hak orang lain yaitu orang kaya yang tidak mau berzakat dan bersedekah

Menyambut Ramadhan

4