Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: Perbezaan Individu Perbezaan Individu Perkembangan berlaku pada kadar

yang berbeza mengikut kematangan dan pengalaman pembelajaran individu tersebut. Kematangan bermaksud

perkembangan ciri-ciri yang sedia ada dalam individu yang diperturunkan oleh gen masing-masing ( Hurlock,1978). Misalnya kebolehan merangkak, berdiri, berjalan dan berlari. Kebolehan ini tidak perlu dilatih tetapi jika ada sekatan di dalam persekitaran kanak-kanak tersebut ia boleh membantutkan

perkembangan kanak-kanak ini. Pembelajaran ialah perkembangan yang melibatkan latihan dan usaha. Seseorang kanak-kanak belajar menggunakan potensi yang diperolehi melalui pembelajaran ( Hurlock, 1978). Perbezaan antara individu boleh dilihat daripada beberapa aspek iaitu:

Kognitif – kebolehan individu menyelesaikan masalah, berbahasa, berfikir

secara logik, menaakul dan mengira.

Fizikal – perbezaan dari segi paras rupa, berat, ketinggian, jantina dan

rambut.

Sosial – kemahiran berinteraksi, bergantung sama ada individu tersebut

bersifat introvet atau ekstrovet.

Emosi – kebolehan, mengenali, mengawal dan mengurus perasaan serta

sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain.

Kecerdasan – kecerdasan boleh didefinisikan sebagai kebolehan mendapat

pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia ini.