• Cerun curam • Aliran sungai deras 1 Berdasarkan ciri-ciri di atas, apakah potensi yang ada pada kawasan

sedemikian? A Pembalakan B Pelancongan C Pertanian hawa sederhana D Penjanaan kuasa hidroelektrik • Pusat peranginan • Banjaran Titiwangsa 2 Antara yang berikut, kawasan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

AI B II

C III D IV

3

Berdasarkan rajah di atas, kawasan manakah menunjukkan kepentingan tanah tinggi di Malaysia? AI CIII B II DIV

1

Berdasarkan rajah di atas.4. kawasan manakah menunjukkan potensi Empangan Batang Ai? AI C III B II D IV 2 . Berdasarkan peta di atas. Berdasarkan rajah di sebelah. kawasan manakah dapat dikaitkan dengan kepentingan tanah tinggi? AI C III B II D IV 5. Empangan Batang Ai dibina merentasi sungai yang bertanda AI C III B II D IV 6.

10. 9. Apakah kepentingan ‘klong’ di Bangkok Thailand? I Aktiviti ‘pasar apung’ II Mengairi sawah padi di kawasan delta III Membekalkan air kepada penduduk Bandaraya Bangkok IV Sistem pengangkutan penting di Delta Chao Phraya A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV • ‘K1ong’ • Menam Chao Phraya 11. 7. Apakah nama teknik pertanian di atas? A Pertanian cerun B Pertanian kontur C Pertanian berteres D Pertanian bertangga Mengapakah kaedah penanaman tersebut dijalankan? A Mencegah hakisan B Membaiki pandang darat C Mengekalkan kesuburan tanih D Memudahkan kerja penanaman Kaedah pertanian ini dijalankan secara meluas di negara I Filipina II Indonesia III Malaysia IV Kampuchea A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 8. ciri-ciri di atas menyebabkan Bandaraya Bangkok terkenal sebagai A Pearl of the Orient B Venice of the East 3 . Berdasarkan maklumat.Soalan 7 hingga 9 berdasarkan rajah di bawah.

13. manakah menegaskan kepentingan Menam Chao Phraya sebagai jaringan pengangkutan utama di Thailand? A ‘Venice of the East’ B ‘Pasar apung Bangkok’ C ‘Lebuh raya air Thailand’ D ‘Nadi lalu lintas Thailand’ Menam Chao Phraya dapat dimudiki kapal sejauh 400 km dari muaranya ke pedalaman dari Mei hingga September dan hanya 200 km sahaja dari November hingga April. Berdasarkan pernyataan di atas. kawasan berlorek dapat dikaitkan dengan I sumber protein II tasik semula jadi III pembangunan pelancongan IV penjanaan kuasa hidroelektrik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan lV 16 Mengapakah aktiviti penangkapan ikan dijalankan dengan giat pada musim kering di Tasik Tonic Sap? A Musim kering ialah musim ikan mengawan B Permintaan untuk ikan yang tinggi pada musim ini C Tangkapan ikan laut tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan D Airnya yang cetek pada musim kering memudahkan penangkapan ikan 4 . Antara yang berikut. apakah faktor yang menyebabkan keadaan sedemikian? A Saiz kapal yang digunakan berbeza-beza B Isi padu air sungai berubah-ubah mengikut musim C Kapal besar dilarang digunakan semasa perayaan Pesta Loi Kratong D Kerajaan mengehadkan aktiviti perdagangan antara bulan November dengan April 14 Apakah persamaan antara Menam Chao Phraya di Thailand dan Sungai Rajang di Malaysia? I Pengangkutan air II Sungai yang paling panjang III Pembangunan eko-pelancongan IV Menghanyutkan kayu balak ke kilang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 15 Berdasarkan rajah di atas.C Land of the Rising Sun D Land of the Midnight Sun 12.

kawasan tanah tinggi di Pergunungan Alps. III dan IV 18 Mengapakah aktiviti penanaman tanaman hawa sederhana tidak dijalankan di ceruncerun Pergunungan Alps. III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III B I. Switzerland? I Terlalu sejuk II Tanihnya tidak subur III Ketiadaan penduduk IV Bersalji sepanjang tahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 19 Selain aktiviti pelancongan.17 Antara yang berikut. Indonesia? I Kawasan tanah pamah dan datarannya terhad II Sistem salirannya yang baik III Penduduknya yang padat IV Tanih lava besnya subur A I. Switzerland juga penting sebagai I petempatan bandar II sumber kayu-kayan III kawasan tadahan air IV penternakan lembu tenusu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 20 Mengapakah jalan air penting di Sabah dan Sarawak? A Penduduk yang padat B Pengangkutan daratnya terhad C Sungainya panjang dan dalam D Kawasan tanah pamah yang luas 21 Mengapakah petempatan tidak sesuai didirikan di kawasan tanah tinggi? A Cerun curam B Berhutan tebal C Sejuk dan bersaiji D Terpencil di pedalaman 5 . faktor manakah mempengaruhi kegiatan penanaman padi di cerun gunung berapi di Pulau Jawa.

manakah benar tentang Tasik Tonle Sap di Kampuchea? I Tapak penjanaan kuasa hidroelektrik II Tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara III Saiz tasik akan berubah-ubah mengikut musim IV Kegiatan penangkapan ikan tidak dijalankan pada musim kering A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 25 26 6 . kawasan berlorek dapat dikaitkan dengan A Banjaran Crocker B Banjaran Brassey C Banjaran Tama Abu D Banjaran Trus Madi • Tanjung Bidara • Batu Ferringhi 23 Apakah ciri-ciri fizikal yang dapat dikaitkan dengan tempat-tempat di atas? A Suhu yang nyaman B Pentas benua yang cetek C Flora dan fauna yang indah D Pantai berpasir yang bersih 24 Berdasarkan peta di atas.22 Berdasarkan rajah di atas. apakah kepentingan kawasan berlorek? A Tapak pelabuhan B Kawasan menyelam air C Kawasan perlombongan D Kawasan pembiakan ikan Apakah peranan utama sungai-sungai di Semenanjung Malaysia? I Sistem pengairan II Sistem pengangkutan Ill Kawasan penternakan ikan air tawar IV Bekalan air untuk kegunaan domestik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara yang berikut.

manakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia? I Tapak perindustrian II Kawasan tadahan air III Membekalkan bahan binaan IV Kawasan pertanian hawa sederhana A I. II dan III B I.27 Berdasarkan rajah di atas. III dan IV Soalan 29 hingga 31 berdasarkan rajah di bawah. kawasan manakah menunjukkan langkah-langkah yang boleh diambiil untuk mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di sekitar kawasan paya? AI C III B II D IV Antara yang herikut. II dan IV C I. III dan IV D II. 28 29 X mungkin sekali merujuk kepada A Bukit Larut B Kundasang C Bukit Fraser D Tanah Tinggi Genting Apakah masalah utama yang mungkin dihadapi oleh ketiga-tiga kawasan tersebut? I Banjir II Tanah runtuh III Hakisan tanih 7 30 .

langkah manakah paling sesuai diambil untuk mengatasi masalah di ketiga-tiga kawasan tersebut? A Meneres bukit B Menebus guna tanah C Membina tembok simen D Membina parit atau terusan 32 Berdasarkan rajah di atas.IV Pemendapan A I dan II B II dan III 31 C III dan IV D I dan IV Antara yang berikut. kawasan berlorek mungkin sekali ialah I Menam Chao Phraya II Sungai Kinabatangan III Sungai Pahang IV Sungai Rajang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • Tasik air tawar • Tasik semula jadi • Pelancongan dan rekreasi 33 Maklumat di atas mungkin sekali merujuk kepada I Tasik Bera III Tasik Titiwangsa II Tasik Tonle Sap IV Tasik Chenderoh A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 8 .

34 Berdasarkan peta di atas. kawasan berlorek mungkin sekali A pelancongan B sistem pengairan C sempadan semula jadi D penjanaan kuasa hidroelektrik 9 . kawasan berlorek dapat dikaitkan dengan A sumber protein B sistem pengairan C sistem pengangkutan D penjanaan kuasa hidmelektrik 36 Berdasarkan rajah di atas. ciri-ciri manakah dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda X dan Y di dalam peta? I Guano II Hasil hutan III Penjanaan kuasa hidroelektrik IV Stalaktit dan stalagmit A I dan III C III dan IV B II dan III D I dan IV 35 Berdasarkan rajah di atas.

maklumat dalam rajah dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertanda AI C III B II D IV 10 .37 Berdasarkan rajah di atas. P dan Q mungkin sekali ialah I Tanjung Aru II Teluk Cempedak III Teluk Ramunia IV Tanjung Rambutan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 38 Berdasarkan peta di atas.

39 Berdasarkan rajah di atas. kawasan X yang dimaksudkan mungkin sekali ialah A Tasik Kenyir B Pulau Kapas C pinggir pantai Johor D Tanah Tinggi Cameron Antara berikut yang manakah bukan kepentingan kawasan tanah tinggi? I Penanaman teh II Jalan air pedalaman III Sempadan semulajadi IV Pusat peranginan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kawasan rekreasi janakuasa hidroelektrik 40 41 Penyataan di atas dikaitkan dengan A Tasik Kenyir B Tasik Titiwangsa C Tasik Tonle Sap D Tasik Bera Kundasang dan Tanah Tinggi Cameron 42 Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan I penanaman sayur-sayuran II pusat pemprosesan kayu balak III tapak penjanaan kuasa hidro elektrik IV pusat pelancongan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Banyaknya terusan di Bandar ini sehingga dikenali sebagai ‘Venice Timur’ 43 Penyataan di atas dikaitkan dengan bandar A Jakarta B Hanoi C Bangkok D Vientiane 44 Antara kombinasi berikut manakah tidak benar berkaitan sempadan semulajadinya? 11 .

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Jalan pedalaman dapat dimudiki hingga ke bandar Kapit 45 Penyataan di atas dapat dikaitkan dengan A Sungai Kinabatangan B Sungai Rajang C Sungai Sugut D Sungai Lupar Soalan 45 berdasarkan peta di bawah. 45 Pilih kombinasi yang benar berkaitan kawasan peranginan pinggir pantai dalam peta di atas? I Batu Feringghi III Cherating II Port Dickson IV Rantau Abang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Gua batu kapur di Malaysia penting sebagai tempat I beribadat II pelancongan III petempatan IV perlidungan hidupan liar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 46 12 .

III dan IV • Empangan hidroelektrik • Penanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan • Pusat pelancongan Pernyataan di atas menerangkan ciri-ciri A Bukit Fraser B Bukit Bendera C Tanah Tinggi Genting D Tanah Tinggi Cameron • • Musim panas — ternakan dibawa ke kawasan pergunungan. II dan III C I.47 Apakah faktor yang menyebabkan kaedah peneresan kawasan gunung berapi dij alankan di Pulau Jawa dalam kegiatan pertanian? I Kekurangan kawasan tanah pamah II Mengelakkan hakisan III Menyuburkan tanih IV Meneroka lebih banyak kawasan pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III B I dan IV Keadaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang di Switzerland penting sebagai pusat I pembalakan II penanaman sayur-sayuran III pelancongan IV meluncur ais A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah langkah yaiig dilakukan untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah? I Merangkan tanah II Penanaman tanaman tutup bumi III Penanaman berteres IV Penanaman bergilir A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kawasan berpaya di Malaysia ditebusguna untuk tujuan I pembinaan petempatan II kawasan pertanian padi III kawasan rekreasi IV pembinaan stesen kuasa hidro elektrik A I.II dan IV D II. 48 49 50 51 52 Kawasan manakah yang menjalankan kegiatan seperti yang dinyatakan di atas? A Veld Tinggi C Banjaran Appalachian B Alps Eropah D Tanah Tinggi Tibet 13 . III dan IV B I . Musim dingin – temakan disimpan di dalam kandang di kawasan rendah.

53 Berdasarkan rajah di atas. tilapia dan tongsan B Ikan ditangkap untuk kegunaan dalam negara sahaja C Terdapat industri membuat sos ikan dan belacan D Ikan dieksport dalam bentuk ikan masin Kawasan pergunungan mempunyai ciri iklim berikut kecuali A hujan bukit biasanya turun di kawasan pergunungan B julat suhu hariannya kecil daripada julat suhu tahunan C suhu semakin rendah di kawasan yang semakin tinggi D cerun menghadap angin akan menerima hujan yang lebat 57 14 . tanaman X mungkin sekali ialah A nanas C tembakau B kelapa D padi Ciri yang tidak menerangkan kawasan pergunugan Alps ialah A tasik semula jadi B tempat meluncur saiji C pusat penanaman kaktus D pusat pelancongan 54 55. Manakah pernyataan berikuat tidak benar tentang perikanan di Tasik Tonle Sap? A Ikan yang ditangkap adalah seperti keli. Kampuchea amat maju. Bangkok dikenali sebagai `Venice Timur’ kerana A banyak menggunakan pengangkutan sungai B pemandangan di sepanjang sungai yang cantik C banyak terusan yang digunakan sebagai jalan air D kapal-kapal besar digunakan untuk pengangkutan sungai 56 Aktiviti perikanan di sekitar Tasik Tonle Sap.

58 Antara berikut.III Dan IV 59 Berdasarkan rajah di atas. apakah kaedah yang digunakan untuk memudahkan Penanaman padi di kawasan tanah tinggi? A Memerung B Menambak C Menghakis D Meneres Antara berikut. pernyataan yang manakah berkaitan dengan banjaran berlorek dalam peta di atas? I Pertanian hawa sederhana dijalankan dengan meluas II Terdapat beberapa pusat peranginan utama III Kaya dengan longgokan arang batu IV Berfungsi sebagai legeh sungai A I. II dan IV C I. III dan IV D II. yang manakah bukan halangan bentuk muka bumi di Malaysia? A Tanah tinggi dan cerun menghalang pembinaan jalan raya dan jalan kereta api B Banjir di kawasan tanah pamah menggalakkan aktiviti pertanian dan petempatan C Sungai beraliran deras tidak sesuai untuk pengangkutan D Cerun yang curam tidak sesuai untuk petempatan 60 15 . II dan III B I.