1 KEGIATAN DAN SUMBANGAN TAHUN 2010

Senarai kegiatan / aktiviti / sumbangan Bengkel ‘National Science and Mathematics Education : Workshop for Stake-Holders 2010’ pada 1 - 4 Feb 2010 di Intekma Resort and Convention Centre, Shah Alam. Mesyuarat Kawal Mutu Standard Kurikulum Matematik pada 5 Feb 2010.

1.

Peringkat kegiatan / aktiviti / sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) Peringkat Kebangsaan : Anjuran Akademi Sains Malaysia. (Ketua Kumpulan)

2.

Peringkat Kebangsaan: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. (Ketua Kumpulan) Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (Ketua Panel Pembinaan Item Matematik Tambahan) Peringkat Kebangsaan : Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia ( Penyedia Soalan Kerja Projek Peringkat Negeri dan AJK Pemurniaan Tugasan)

3.

Mesyuarat Pembinaan Item Diagnostik dan Percubaan SPM Matematik Tambahan 2010 pada 9-11 Feb 2010

4.

Mesyuarat Pemurnian Tugasan Kerja Projek Matematik Tambahan 2010 pada 5 – 8 April 2010 di Hotel Federal, Kuala Lumpur.

5. Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Peringkat Negeri : Jabatan Pelajaran Matematik Tambahan pada 13 April 2010 di Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Auditorium JPNWPKL. Lumpur. (Penceramah) 6. Pertandingan Akhir ’Wind Orchestra’ Sekolah Berasrama Penuh pada 4 Julai 2010 (11.00 am – 6.00 pm). Peringkat Kebangsaan: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (Jawatankuasa Sambutan) Peringkat Kebangsaan: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (Ketua Fasilitator Matematik Tambahan) Peringkat Antarabangsa (Jawatankuasa dan Penceramah)

7. Program Perfect Score SBP Zon Tengah pada 24 - 26 September 2010 di SM Sains Selangor, Kuala Lumpur.

8. Program Pengantarabangsaan Lawatan SMA Negeri 1 Praya, Lombok, Indonesia pada 18-19 Oktober 2010 (Isnin – Selasa).

2 9. Mesyuarat Pembangunan Sistem Penilaian ’Soft Skills’ Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 2 - 4 November 2010 di The Summit Hotel, Subang Jaya. Peringkat Kebangsaan: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (Penyediaan Module Pelaksanaan dan Penilaian Soft Skills) Peringkat Negeri (Panel Perancang Aktiviti Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ketua Guru Cemerlang Zon Pudu, Ketua Mata Pelajaran Matematik Tambahan). Peringkat Antarabangsa (Ahli Jawatankuasa Penganjur - Local Organising Committee)

10. Ahli Jawatankusa Induk Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

11. Sebagai Ahli Jawatankuasa Penganjur (LOC) Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM 2010) pada 17 – 21 Disember 2010. 12. The 15th Asian Technology Conference in Mathematics di Kuala Lumpur pada 17 – 21 Disember 2010.

Peringkat Antarabangsa (Pembentang kertas kerja)

3 KEGIATAN DAN SUMBANGAN TAHUN 2011

Senarai kegiatan / aktiviti / sumbangan

1.

Pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri 2011. Tajuk Inovasi : Penggunaan Kalkulator Grafik dalam Pembelajaran dan Pengajaran Matematik Tambahan (Linear Law).

Peringkat kegiatan / aktiviti / sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) Peringkat Negeri : Anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan (Ketua Kumpulan Matematik Tambahan) Pencapaian: Berjaya memenangi Anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri (kategori Sekolah Menengah Kumpulan) Tarikh Penyampaian Hadiah : 24 Mei 2011 Peringkat Kebangsaan: Anjuran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan bersama Universiti Malaysia Perlis serta Envex Young Researcher Club (Guru Pembimbing / Guru Pengiring) Pencapaian: 2 projek reka cipta kejuruteraan telah memenangi Anugerah Gangsa) Peringkat Antarabangsa: (Jawatankuasa Sambutan)

2.

Pertandingan Reka Cipta Kejuruteraan dan Inovasi Sains Sekolah Berasrama Penuh pada 1 – 4 April 2011 di SM Sains Machang, Kelantan.

3.

Lawatan Delegasi dari SMA Negeri 1 Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia ke SM Sains Seri Puteri pada 27 Jan 2011. Bengkel Pembinaan Item Matematik Tambahan Ujian Intervensi, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan SPM Selaras Negeri W.P 2011/2012 pada 9 – 10 Mac 2011 dan 11 – 12 Okt 2011 di SMK Teknik, Setapak. Bengkel Pemurnian Tugasan Kerja Projek Matematik Tambahan pada 21 – 24 Mac, di Hotel Regency, K.L.

4.

Peringkat Negeri : Anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan (Ketua Pembina Item)

5.

Peringkat Kebangsaan: Anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. (Pembina Soalan dan Ketua Kumpulan: Kerja Projek yang dibina terpilih sebagai Kerja Projek peringkat kebangsaan) Peringkat Kebangsaan : Anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (Panel Penilai)

6. Bengkel Pemetaan Kurikulum Standard Matematik Tambahan pada 4 – 7 April 2011 di Hotel Federal, K.L.

4 7. Program Pemantapan Penggunaan Kalkulator Grafik Guru Matematik / Matematik Tambahan pada 14 April 2011 di SMK Taman Melati 8. Pertandingan Akhir ’Wind Orchestra’ Sekolah Berasrama Penuh pada 3 Julai 2011 di PICC. Peringkat Negeri : Anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (Penceramah) Peringkat Kebangsaan: Anjuran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (Jawatankuasa Sambutan) Peringkat Kebangsaan: Anjuran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (Fasilitator Matematik Tambahan) Peringkat Kebangsaan: Anjuran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan bersama Majlis Guru Cemerlang Sekolah Berasrama Penuh (Setiausaha, Penyedia Buku Program, Ketua Panel Penilai Kertas Kerja Matematik Tambahan, Pembentang Kertas Kerja) Peringkat Antarabangsa: Anjuran Sekolah Menengah Sains Seri Puteri (Penyelaras Program, penyedia Banner, Buku Program dan Dokumentasi).

9.

Program Perfect Score SBP Zon Tengah pada 19 - 22 September 2011 di Nur Laman Bestari Eco Resort.

10. Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang SBP 2011 pada 31 Mei – 2 Jun di Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya.

11. Program Pengantarabangsaan ke Melbourne, Australia 6 – 10 Jun 2011: Program Jalinan Keintelektualan ke University of Melbourne, Australia dan Program Jaringan Keintelektualan ke Trinity College, Melbourne, Australia. 12. Ahli Jawatankuasa Induk Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Peringkat Negeri (Panel Perancang Aktiviti Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan, Penyelaras Program Khas, Ketua Mata Pelajaran Matematik Tambahan). Peringkat Kebangsaan : Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Kajang, Selangor. (Penceramah)

13. Kursus Pembugaran ICT Dalam Pembelajaran & Pengajaran Guru-Guru Matematik Tambahan Daerah Hulu Langat, Selangor pada 23 Jun 2011 di Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat, Kajang, Selangor.

5 14. Kolokium Profesionalisme Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan pada 30 Julai 2011 di Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya Peringkat Negeri: Anjuran Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan bersama Jabatan Negeri Wilayah Persekutuan (Pembentang Kertas Kerja, Ketua Jawatankuasa Dokumentasi, Ketua Pameran Matematik Tambahan). Peringkat Sekolah: (Penceramah, tajuk ceramah ‘Enhancing Conceptual Understanding of Integration Using an Interactive Multimedia Courseware’.) Peringkat Sekolah: (Penceramah, tajuk ceramah ’Inovasi Pendidikan Teras Kecemerlangan Berterusan’)

15. Kursus Dalaman Panitia Matematik Tambahan pada 4 Jan 2011 di SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur.

16. Kursus Dalaman SM Sains Seri Puteri pada 14 Julai 2011.

6

KEGIATAN DAN SUMBANGAN TAHUN 2012

Senarai kegiatan / aktiviti / sumbangan 1. Penulisan Buku Tingkatan 3 Teks

Peringkat kegiatan / aktiviti / sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) Matematik Peringkat: Kebangsaan Penerbit: Ebiza Sdn. Bhd Bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (Panel Penulis) Peringkat: Negeri Anjuran: JPWPKL dan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. (Pembina Soalan Tugasan Kerja Projek Peringkat Negeri) Peringkat: Negeri (Panel Perancang Aktiviti Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan, Pengerusi Mata Pelajaran Matematik Tambahan) Peringkat: Antarabangsa (Jawatankuasa Sambutan dan berkongsian Amalan Terbaik P & P Matematik Tambahan dengan menggunakan Kalkulator Grafik dalam topik Progressions) Peringkat: Kebangsaan Penganjur: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, KPM (Urusetia Tetap Kejohanan) Peringkat: Kebangsaan Anjuran: Persatuan Olahraga Amatur Wilayah Persekutuan (Ketua Jawatankuasa Statistik) Peringkat: Antarabangsa Anjuran: St. Mark’s Girls Science Secondary School, New Delhi, India. ( Jawatankuasa Sambutan dan berkongsian Amalan Terbaik P & P Matematik Tambahan dengan menggunakan Kalkulator Grafik dalam topik Trigonometric Functions)

2.

Penyediaan Soalan Tugasan Kerja Projek Matematik Tambahan JPWPKL 2012

3.

Yang DiPertua Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pengerusi Mata Pelajaran Matematik Tambahan Lawatan Delegasi dari Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand ke SM Sains Seri Puteri pada 12 Jan 2012.

4.

5.

Kejohanan Hoki Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Zon Tengah Kali ke-7 pada 24 – 26 Feb 2012 di Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

6.

Kejohanan Merentas Desa Anjuran Persatuan Olahraga Amatur Wilayah Persekutuan Bersama World Kidney Day pada 4 Mac 2012 Program Education Visit from St. Mark’s Girls Science Secondary School, New Delhi, India pada 4 April 2012

7.

7 8. Pertandingan Pesta Pantun Sekolah Menengah Zon Sentul, Kuala Lumpur pada 12 April 2012 di SM Sains Seri Puteri, K.L. Sebagai Guru Pembimbing dan Guru Pengiring dalam Pertandingan ’International Engineering Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) and Malaysian International Young Inventors Olympiad (MIYIO) 2012’ Tarikh: 26 – 29 April 2012 Tempat: Dewan 2020, Kangar, Perlis Peringkat: Zon Sentul Anjuran: JPWPKL dan SM Sains Seri Puteri (Jawatankuasa Sambutan dan Protokol) Peringkat: Antarabangsa Anjuran: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan bersama Universiti Malaysia Perlis serta Envex Young Researcher Club (Guru Pembimbing dan Guru Pengiring) Pencapaian: projek reka cipta kejuruteraan telah memenangi Anugerah Gangsa. Peringkat: Antarabangsa Anjuran: Sekolah Menengah Sains Seri Puteri (Penyelaras program, penyedia kertas kerja, banner, cenderamata, buku program, dokumentasi dan menyediakan laporan online).

9.

10. Program Jalinan dan Jaringan Pengantarabangsaan ke Korea pada 27 Mei – 2 Jun 2012: Program Jalinan Keintelektualan ke Seoul National University, Ewha Womens University, Underwood International College, Yonsei University, Korea dan Program Jaringan Keintelektualan ke Hansung Science High School, Korea. 11. Program Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia pada 10 Julai 2012 12. Asia Pacific Conference of Young Scientists Tarikh: 2 – 7 September 2012 Tempat: Palangka Raya, Indonesia

Peringkat: Kebangsaan (Jawatankuasa Sijil Penyertaan) Peringkat: Antarabangsa Anjuran: Department of Education Provincial Government of Central Kalimantan, Republic of Indonesia & Suraya Institute, Indonesia (Sebagai Guru Pembimbing dan Guru Penasihat Projek Reka Cipta) Pencapaian: Berjaya memenangi 2 Anugerah Gangsa Peringkat: Antarabangsa Anjuran: SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur. (Sebagai Ketua Jawatankuasa Persediaan Tempat Pertandingan dan Perhiasan Dewan untuk Majlis Penutup).

13.

Seseri International Bowling & Speech Competitions pada 18 – 22 Sept 2012

14. Sebagai Penyelaras Program dan Guru Pembimbing Projek Inovasi dan Reka Cipta di ‘Science-Technology Innovation & Invention Workshop for Malaysia-

Peringkat: Antara Sekolah Malaysia dan Thailand. Anjuran: SM Sains Seri Puteri dan UMPEDAC (Penyelaras Program dan Guru Pembimbing Projek Inovasi dan Reka Cipta)

8 Thailand Schools’ pada 20 Sept 2012 di University of Malaya Power & Energy Dedicated Advanced Center (UMPEDAC). Pencapaian: - SM Sains Seri Puteri berjaya memenangi Anugerah Emas, Gangsa dan Saguhati dalam Pertandingan Inovasi dan Reka Cipta. - Seramai 100 orang pelajar dan guru Malaysia dan Thailand telah menyertaai program ini. Peringkat: Sekolah Anjuran: SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur. ( Penceramah, tajuk ceramah: Sistem Fail dan Pengurusan Fail) Peringkat: Sekolah Anjuran: SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur (Penceramah)

15. Sebagai Penceramah Latihan Dalam Perkhidmatan SM Sains Seri Puteri pada 23 Julai 2012

16. Sebagai penceramah Perkampungan Intelek Tingkatan 5 SM Sains Seri Puteri, pada 13/7/12 (10.30 pagi – 12.30 tgh) dan penceramah Perkampungan Intelek Tingkatan 4 pada 18/7/12 (10.30 pagi – 12.30 tgh) di PWTC.