P. 1
rpt kssr bm tahun 3

rpt kssr bm tahun 3

|Views: 255|Likes:
Published by Iroet Marteni
sjkc
sjkc

More info:

Published by: Iroet Marteni on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK

Minggu Tema / Tajuk
TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 1 Aktiviti Keluarga Kim Ho

Standard Kandungan
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Cadangan Evidens
B1 DL1 E1(1.2.6)

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B6 DB1 E1(4.1.1)

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.1) B1 DT1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.1) B3 DB1 E1(5.1.1) B2 DL1 E1(1.3.1)

TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 2 Lawatan Keluarga

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

B2 DT2 E1(3.3.3)

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2)

2.2. dan ayat dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3) B3 DL1 E3(5. 1.3) B3 DL1 E1(5.3) B1 DB1 E1(2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. B2 DT2 E1(3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.3 Mendengar.2.3 Membina dan menulis perkataan. suku kata.3) B5 DL1 E1(5.4.3) B3 DL1 E1(5.3) B5 DL1 E1(5.1.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.3.3.1.3) 4.1) B1 DT1 E1(3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. B1 DB1 E1(5. 3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. B1 DB1 E1(5.1. 2. 4.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3) B2 DL1 E1(1. . perkataan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3) B3 DL1 E3(5.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1. 2.1.6) 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. 5.1.6) B1 DT1 E2(3. 2.5.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B3 DL1 E1(1.4. 3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2.1.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2) 2. frasa. 3.2 Menulis huruf.4 Bertutur. 1.3.2 Membaca dan memahami perkataan. 1.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mendengar.2) TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 3 Keluargaku di Sarawak 1.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

frasa.4) B5 DT1 E1(5.3. 5.4) .4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2) 2.3. dan ayat dengan betul. B4 DB1 E1(4. 3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. 3.1.1.2.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mendengar. B1 DB1 E1(2.1.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.2 Menulis huruf.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 1. 3.1. 2.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 4 Hari Mesra Taman Bestari 1.3) B3 DB1 E1(2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2) B2 DB1 E1(5.5. 4. 3.2 Membaca dan memahami perkataan.1) 3. B2 DL1 E1(1.4) B6 DL1 E2(5. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.4) B2 DT1 E1(5.4. suku kata.1) 3. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Mendengar.4) B6 DL1 E1(5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.4) B4 DB1 E1(5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. 2. vokal berganding.4) B4 DT1 E1(5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.3.3.4) B5 DB1 E1(5.1. 2. 4.2.3.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. perkataan. B4 DT1 E1(3.1.2. 3.

5) 5.4. B2 DT2 E1(3.2 Membaca dan memahami perkataan.1.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.3.1.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 5 Perpustakaan Awam Taman Harmoni 1.4 Bertutur.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.4) B4 DT1 E1(5. .1. 5. 1. 2.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4) B5 DB1 E1(5.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B2 DB1 E1(5.4. dan ayat dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.4.1. 2.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.1.4) B4 DB1 E1(5.4) B1 DT1 E1(5. B1 DB1 E1(2.4) B6 DL1 E1(5.3.4) B5 DT1 E1(5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.1.3.1) 3.2) B2 DT1 E1(3.4) B2 DT1 E1(5.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks.4) B6 DL1 E2(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2) 5.1.1. 2. 2.3 Membina dan menulis perkataan.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3) B2 DB1 E1(3.1.3.5) B6 DT1 E1(5. frasa. 3.4.5) B3 DT1 E1(5.3. 3.

3) B3 DL1 E3(5.2) 2.3) 5. B4 DL1 E2(1.1.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 6 Program PIBG 1.4.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat. 4. B3 DL1 E1(1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. B4 DT1 E1(3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.1. 1.3) B3 DL1 E1(5.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 2.5.5. .4 Bertutur.3) B5 DL1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.1) 4. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5. 3. B1 DB1 E1(5.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.2) 1. 5.4.5.1.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3 Membina dan menulis perkataan. B1 DT1 E2(5.1.1) 3. 5.3) B3 DL1 E2(1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 3. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.6) .6) B5 DB1 E1(5.1.5. 4. 1.1.4. frasa. 2.6) B5 DT1 E1(5.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. B3 DL1 E1(1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1. B4 DL1 E1(4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.6) B4 DL1 E1(5. 1.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.3) B6 DL1 E1(1.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.1.7. dan ayat dengan betul.2.2) 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.4.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 7 Bersih dan Sihat 1.4.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1.1.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 2. 3.1) 2.4 Bertutur.1.6) B4 DL1 E2(5. B6 DB1 E1(4.7. 4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.3.4.

B6 DB1 E1(2.5 Membaca.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. arah.3. 1.1) B5 DL1 E1(5.1) B3 DT1 E1(5.1) .1) B6 DT1 E1(5.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4. 5.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3.1) B4 DT1 E1(5.1) B3 DL1 E1(5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.7) B4 DL1 E1(5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6.3. 2. 5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.1) B3 DL1 E3(5.4 Bertutur.1) B5 DT1 E1(5.3.1.4) 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.1.5.7) B1 DT1 E1(5.7) B1 DT1 E2(5.3) 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. B5 DB1 E1(2. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1.3) 3.3.1) 5.1.1) B2 DT2 E1(5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.1.5.3.7) B3 DL1 E2(5. B5 DT1 E1(3. B1 DB1 E1(5.1.4.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 8 Mari Bersenam 1.1.7) B4 DL1 E2(5. dan masa dengan betul mengikut konteks.6. 2.2 Membaca.3. B3 DL1 E3(1. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3.4.3 Membaca.7) B2 DL1 E1(5.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 1.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 9 Sedap dan Berkhasiat 1.2.2) B2 DB1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5.1.7.5.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat 1.5.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.1.2.2) TEMA 4 KESELAMATAN Unit 10 Utamakan Keselamatan 1.3) .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. 2.4 Bertutur.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN. B5 DL1 E1(1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B6 DT1 E1(3. 3.1) 2. 2.1) 4.1) B6 DL1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.4) 1.1) B2 DT1 E1(5. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 1. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.7. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. B4 DB1 E1(4. B3 DL1 E3(1. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2.4.1) B6 DT2 E1(5.1) B6 DB1 E1(5.5 Membaca. 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.1) B6 DL1 E2(5. B4 DL1 E1(1.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 5.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.6.6.1) B4 DL1 E2(1.5.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1) B4 DT1 E1(5. 5. 3.3.1.1) B5 DT1 E1(5. 3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.3.3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.1) B3 DL1 E3(5.3. 2.3.3.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.3.3.2.6) B4 DL1 E1(5. B6 DT1 E1(3.5.6. 5.1) B3 DT1 E1(5.2) B4 DB1 E1(5.7.2) B2 DL1 E1(5.5 Membaca.3) 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1.1) B1 DT1 E2(5.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.1) B2 DT2 E1(5.6) B3 DB1 E1(5.yang sesuai secara bertatasusila.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. 4.1. 3.1.1) 5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.3.2) B6 DB1 E1(5.1) B5 DL1 E1(5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.6) B4 DL1 E2(5.2.4. 4. .6) B5 DB1 E1(5.3.7. 2. 3.3.3.6) B5 DT1 E1(5. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1) B3 DL1 E1(5.2) B5 DB1 E1(5. 5.1) B6 DT1 E1(5.2.2 Membaca.2.1) B6 DB1 E1(2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. B3 DL1 E1(4.

3. B5 DB1 E1(2.5. 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. perkataan.5.6.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.1) B2 DT1 E1(5.3) 3.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.1) B1 DL1 E1(1. memahami. B2 DB1 E1(5. suku kata.TEMA 4 KESELAMATAN Unit 11 Jaga Keselamatan 1. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang .2 Menulis huruf. TEMA 4 KESELAMATAN Unit 12 Keselamatan di Pusat Beli-belah 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengecam. 1.6) 2.1) B6 DL1 E2(5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2. 1.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. iaitu abjad.1) B6 DB1 E1(5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2.3 Membaca.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat dengan betul.4.1) B6 DT2 E1(5. perkataan.7.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.3.6. 2.6) B1 DT1 E2(3.5. B1 DT1 E1(3.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2.2.2. 2. 1.6) 3.2. 3.2. 3.6 Mendengar.1) B6 DL1 E1(5. dan menyebut bunyi bahasa. 2.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. suku kata.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.2.2.2 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.5 Membaca.2. 5. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.2 Membaca.

2.1) B6 DL1 E2(5.1) B2 DT1 E1(5.6.3. 2. B2 DB1 E1(5.1) 4.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.2.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2. B4 DB1 E1(2.1) B5 DL1 E1(1. daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5.3.8.6. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1) B6 DT2 E1(5. imbuhan dan tanda baca dengan betul.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 13 Halaman Indah 1.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.2) 5.1) B4 DB1 E1(2.2 Membaca.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.8. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. B5 DL1 E1(4. 4.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1) B6 DB1 E1(5.1) 2.6.3.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) .2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. B6 DT2 E1(3. 3. B1 DB1 E1(2. 2. kosa kata umum dan kosa kata 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Membaca. kosa kata umum dan kosa kata istilah.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) B6 DL1 E1(5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.2.

1) B6 DT1 E1(5. B6 DL1 E1(1.3. 3.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 5. 3. B4 DL1 E2(1. B2 DL1 E1(5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.3. 1.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3.1) B2 DT2 E1(5.8. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.3. 4.1) B3 DL1 E1(5.6) B1 DT1 E2(3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1) B3 DL1 E3(5.3.2) 1.2.1) B3 DT1 E1(5.3 Mendengar.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 2.3.3. 1.2.7.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 14 Saling Membantu 1.2 Menulis huruf. 1.6) 3. perkataan.3. B1 DL1 E1(4.3.3 Mendengar. suku kata.3.3.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan.3.1) B1 DT1 E1(3.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) B5 DL1 E1(5. 3.4.2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.istilah. 1.5. dan tanda baca dengan betul.7. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1) B5 DT1 E1(5.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1) . 3.6.1) B2 DL1 E1(1.1) B4 DT1 E1(5.6. 5.

B2 DT2 E1(3.2. dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.2.1) 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 15 Bekerjasama Amalan Mulia 1.4.2.2 Membaca dan memahami perkataan.1) . 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1) B2 DT1 E1(5.3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6.1) B2 DB1 E1(4. 1. 3. kosa kata umum dan kosa kata istilah.5.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1) B6 DT2 E1(5. 3. 3.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.3 Membina dan menulis perkataan.1) B6 DL1 E1(5. vokal berganding.2. 3.1) B6 DL1 E2(1. frasa.6.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .2. 3.1) B6 DB1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.4. 4.7. 4. 2. 2.1) B6 DL1 E2(5.2) 5.3. B4 DB1 E1(2. 5.2) 2.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.2.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. B4 DT1 E1(3. B2 DB1 E1(5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3) 3. 2.5.5. 3.7.2 Membaca dan memahami perkataan. B4 DT1 E1(3.2. dan ayat dengan betul.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.2. B3 DB1 E1(2.

2. 2.2 Mendengar. B1 DT1 E1(5. 1.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.3.2 Membaca dan memahami perkataan.1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3.6 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.3.2.5. 5.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6) 5.2. 3. B1 DL1 E1(5.2) B3 DB1 E1(5.2) B2 DL1 E1(5.2) B1 DL1 E1(1.5.5) B6 DT1 E1(5.2) B6 DT2 E1(5.2) B3 DT1 E1(5. iaitu abjad.1.2) B2 DT2 E1(5.2) B6 DB1 E1(5.4. suku kata. 5.2.1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .2) B6 DL1 E1(5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks.2) B6 DL1 E2(5.2. 5.5) B3 DT1 E1(5.4 Menulis imlak dengan tepat.2) B4 DB1 E1(5. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.2.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2) B5 DB1 E1(5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . dan menyebut bunyi bahasa.2. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami.2. 2. 3. mengecam.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.1. perkataan.2) B6 DT1 E1(5.1.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan betul. 5.3.1.2) B5 DL1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.3.5) .3.3. 5. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 16 Permainan Rakyat 1.

4.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2) B2 DL1 E1(1.2.2.2) B3 DT1 E1(5.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.3.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.1) 5. 5. 2.1) B6 DB1 E1(5.2.1 Mendengar. dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.1) 2. B2 DL1 E1(1.3.2) 3.3 Mendengar.TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 17 Makanan Rakyat 1.3. .1) B2 DL1 E1(5. 1.3.2) B6 DL1 E2(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Mendengar.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) B6 DT2 E1(5.3. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. B6 DT1 E1(3.7.2) B5 DL1 E1(5.2) B6 DT2 E1(5.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.3.3. 1. 2. 2. memahami.3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.4.4 Menulis imlak dengan tepat.2) B2 DT1 E1(3.2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.1) B6 DL1 E2(5.3.2 Mendengar.3. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 2.1) B2 DB1 E1(3. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 18 Tarian Tradisional 1.3.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B2 DB1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7.2) 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.2.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2) B6 DL1 E1(5.1) B6 DL1 E1(5. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1) B2 DT1 E1(5. B1 DB1 E1(2.

3. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul. 1.2) B2 DL1 E1(1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.5.1) B2 DB1 E1(4.2) B3 DT1 E1(5. 2. 3.4. 2.3.1.3.1.1. 1.3. B4 DT1 E1(3. 5.5.2) 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6) B4 DL1 E1(5.3 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. kosa kata umum dan kosa kata istilah.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. B1 DT1 E2(5.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.1.2.3. 3. 4.6) B5 DT1 E1(5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.3. TEMA 6 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 19 Warisan Negara 1.1.4.5. B4 DB1 E1(2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1) 2.6.4.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.3.5.6) B5 DB1 E1(5.3.6) B4 DL1 E2(5.3) 5. 2.6.1.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3.2) B6 DL1 E2(5.2) B6 DT2 E1(5.2 Membaca. B4 DL1 E1(1.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 1.1) 2.2) B5 DL1 E1(5. .5 Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Mendengar.5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 5.6) B2 DL1 E1(5.2) B6 DL1 E1(5. 4.

1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.1) 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B4 DB1 E1(2.7) B4 DL1 E2(5.1.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 3. 1. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. 4. B6 DB1 E1(2.1. dan masa dengan betul mengikut konteks. arah.1) 3.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.2) B1 DB1 E1(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7) .1.7) B1 DT1 E1(5.1.4.6. TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 20 Malaysia Berjaya 1. B5 DT1 E1(3. B6 DL1 E2(1.7) B4 DL1 E1(5.2) 2.3) 2.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. B4 DB1 E1(4. 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.4.4.7. 2.1) 4.7.1.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.1. B3 DL1 E1(4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.7) B3 DL1 E2(5.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 1. kosa kata umum dan kosa kata istilah.3.1.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7) B1 DT1 E2(5.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. 5.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.4 Bertutur.

4) B5 DB1 E1(5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.4) B3 DL1 E1(1.1.4) B5 DT1 E1(5.4) B4 DB1 E1(5.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.4. B3 DL1 E1(1. dan ayat dengan betul.4.4.1. 5. 3. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.5 Membaca.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .4.3.4 Bertutur.1.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5.4. B6 DB1 E1(2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.1.4.3 Membina dan menulis perkataan. 5. 2.5. B2 DB1 E1(5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2. B2 DT2 E1(3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. . B5 DB1 E1(2.4) B6 DL1 E2(5.6.4) B2 DT1 E1(5.3) 3.3 Membaca.3) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 22 Pertanian 1.2) 2.4.2.4.4 Bertutur. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3) B3 DL1 E2(1.4) B4 DT1 E1(5.4) B6 DL1 E1(5.5 Membaca.1.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3) 3. 1.1. frasa. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 21 Anak Malaysia 1. 1.3.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.3) 2.

B6 DT1 E1(3.1) 4.3) 2.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 1. 2.7.2.4 B2 DB1 E1(4.2. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.2.2) 5.7.1) 3. 5.4.4.4.2.5 Membaca.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 3.1) 3.2 . 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7. 4. B5 DT1 E1(3.2) B5 DB1 E1(5.5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.2) B4 DB1 E1(5.7. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B3 DL1 E1(1.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. B6 DT1 E1(3.4.4 Bertutur.2. B3 DB1 E1(5.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4. 3.2) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 23 Penternakan 1.6.2) B6 DB1 E1(5. 3. 4. 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.3) B3 DL1 E2(1. 3.6.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.

1. 5.4. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.3 Membaca. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 4.1) 5.1. B5 DB1 E1(2.1. 5.4) B5 DB1 E1(5. 3.4.1) B3 DL1 E2(5. 3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.5.4) B6 DL1 E1(5. 1.4) B4 DT1 E1(5.6.1) B3 DB1 E1(5.4) B6 DL1 E2(5.5.1.1.1. B1 DL1 E1(4. 1. 1.1) 5.5. 3.2) 1. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1) 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.1.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 24 Pengusaha Jaya 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. .4.1.1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.3) 2.1.8. B2 DB1 E1(5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks. B4 DL1 E2(1.1.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1) B2 DT2 E1(5.1.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.7 3.8.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1) B1 DT1 E1(5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.4) B2 DT1 E1(5.4) B4 DL1 E1(1. imbuhan dan tanda baca dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.4) B5 DT1 E1(5. B6 DT2 E1(3.5 Membaca.7.4) B4 DB1 E1(5.5.5.1.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. B1 DL1 E1(5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.1. B1 DT1 E2(5.2) 3. 3.6) B4 DL1 E1(5.5.2. kosa kata umum dan kosa kata istilah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.1) 3.1.6) B5 DT1 E1(5. 1.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.6) B4 DL1 E2(1.8.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. B6 DL1 E2(1. 3.2.4.4 Menulis imlak dengan tepat.1.1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2) 2.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.2) B2 DT1 E1(3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. B4 DB1 E1(2.7. 2.7.6. 2. B4 DL1 E1(4.5. B2 DB1 E1(3.2) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 25 Sayangi Alam 1. dan tanda baca dengan betul.4.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1. . 2.6) B4 DL1 E2(5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 4.4.2) 4.6) B5 DB1 E1(5.5. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami perkataan.7.

dan masa dengan betul mengikut konteks.7) B3 DL1 E2(5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7.3 Membina dan menulis perkataan. 2. dan ayat dengan betul.5. 5.6.7) B1 DT1 E2(5. B1 DB1 E1(5.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. 4.1. 1. B2 DT2 E1(3. frasa.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7) B1 DT1 E1(5.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan. arah.1. 4. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7) B4 DL1 E1(1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 3.5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 2.2 Berbicara Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3) 3.6.1) .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1. 1.7) B4 DL1 E2(5. TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 27 Mesra Alam 1.7) B4 DL1 E1(5.1. 1.1.5.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1.1.untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 26 Hargai Alam dan Sumbernya 1. B3 DL1 E1(4.3.

1.3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. suku kata.2) B3 DT1 E1(5.2) 5. frasa. 1.2) B5 DB1 E1(5.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. 2. B3 DB1 E1(5.3.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.5 Membaca.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. perkataan.2) B4 DB1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2) B6 DL1 E2(5. 2. 2.3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2. 2.2) B6 DT2 E1(5.2. B1 DB1 E1(2.3. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.2) B5 DL1 E1(5. 3.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Membaca.2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.6. dan ayat dengan betul.3. B5 DL1 E1(1.3.3. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 28 Manusia Semakin Maju 1.2 Menulis huruf. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2) B6 DL1 E1(5. 3.2) B6 DB1 E1(5.3.2.3) 2. .1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.1) 3.2.6.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2) B2 DL1 E1(5.5.2.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.5.3.3.

2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.7) B1 DT1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B1 DB1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5. B5 DL1 E1(4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. B2 DB1 E1(3. dan masa dengan betul mengikut konteks.2) 4.4.3.3.1.7) B3 DL1 E2(5.3.4 Menulis imlak dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. 2.4. 4.1) 5.1) B5 DL1 E1(5.3.1.1) B6 DT1 E1(5.1.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5. 2.7. 3.1) B3 DL1 E3(5.7) B1 DT1 E2(5.4.3. 5.7) B4 DL1 E2(5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.7.7) B2 DL1 E1(5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7) B4 DL1 E1(5.3.2) B2 DT1 E1(3.4.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3.1) B3 DT1 E1(5. B6 DB1 E1(2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2) 5.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.4.3. 3.1.1.3.3. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 29 Melawat Ke Pameran 1.1) B5 DT1 E1(5.1) B4 DT1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. arah. 2.3) 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .3. 1.3.1) B6 DL1 E1(1.1) B3 DL1 E1(5.

B4 DB1 E1(2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.2) B2 DB1 E1(5. kosa kata umum dan kosa kata istilah.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7.4) B4 DB1 E1(5.1.2) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 30 Projek Sains Saya 1. B6 DT2 E1(3.8.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1. 1. B1 DL1 E1(5.2) 2.1.1) .7.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . 5. 1. 3. 2.1.3.4) B6 DL1 E1(5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.1. 2.1.1.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1.3 Mendengar.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.2 Mendengar.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. imbuhan dan tanda baca dengan betul.4) B2 DL1 E1(1. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 2.2) B2 DT2 E1(5.4) B5 DB1 E1(5.4) B5 DT1 E1(5.1) 5.4. 1. dan tanda baca dengan betul. 2.2) B6 DT1 E1(5.4) B2 DT1 E1(5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.4) B6 DL1 E2(5.5 Membaca.8.6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.1.4) B4 DT1 E1(5.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.8. 3. B6 DL1 E2(1. 5.3.

3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.3.3.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2) B6 DL1 E1(5.2) .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1) 5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.3. 4.2) B6 DL1 E2(5. 4. 3.3. 5.3. 4. B1 DL1 E1(4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3. B5 DL1 E1(4.2) B5 DL1 E1(5.2) 4. B2 DL1 E1(5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.2) B3 DT1 E1(5.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.3.2) B6 DT2 E1(5.4.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->