P. 1
rpt kssr bm tahun 3

rpt kssr bm tahun 3

|Views: 253|Likes:
Published by Iroet Marteni
sjkc
sjkc

More info:

Published by: Iroet Marteni on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK

Minggu Tema / Tajuk
TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 1 Aktiviti Keluarga Kim Ho

Standard Kandungan
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Cadangan Evidens
B1 DL1 E1(1.2.6)

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B6 DB1 E1(4.1.1)

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.1) B1 DT1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.1) B3 DB1 E1(5.1.1) B2 DL1 E1(1.3.1)

TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 2 Lawatan Keluarga

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .

B4 DL1 E1(1.5.1)

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1(2.2.2)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

B2 DT2 E1(3.3.3)

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2)

1) B1 DT1 E1(3.3.6) B1 DT1 E2(3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. 1. 1.4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.2 Mendengar. B3 DL1 E1(1.3) B2 DL1 E1(1. B2 DT2 E1(3.1. 2.1. perkataan.3) B3 DL1 E3(5.4 Bertutur.3) B3 DL1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. B1 DB1 E1(5. 1.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. .1. 2.1.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.2. 5.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1.1. 5.2) 2.2 Membaca dan memahami perkataan. B1 DB1 E1(5. dan ayat dengan betul.3.1.2 Menulis huruf. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3) B1 DB1 E1(2.1.4.3) B5 DL1 E1(5. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 2.3. frasa. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab. 4.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2.3.3.2) TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 3 Keluargaku di Sarawak 1. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6) 3. 3.3) B3 DL1 E1(5.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3) 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3) B3 DL1 E3(5.2. suku kata.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1.3 Mendengar.3) B5 DL1 E1(5.

3. perkataan.4) B2 DT1 E1(5.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. suku kata.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.1.1.1.4.1. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.3) B3 DB1 E1(2.3. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.4) B6 DL1 E1(5. B4 DB1 E1(4. 2.2) 2.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. B4 DT1 E1(3. dan ayat dengan betul.2.1) 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mendengar.2.4) B5 DB1 E1(5.1) 3. 5.3.5.4) B6 DL1 E2(5.4) B5 DT1 E1(5.5.4) B4 DT1 E1(5.3 Mendengar. B2 DL1 E1(1.2 Membaca dan memahami perkataan.1.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. frasa. 1. 3.2 Menulis huruf.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 4 Hari Mesra Taman Bestari 1.2) B2 DB1 E1(5. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.4) . 5. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.1. 4.1.4) B4 DB1 E1(5. B1 DB1 E1(2.2.1. 3. vokal berganding. 4. 3.3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.

3. 2. B2 DB1 E1(5.4) B4 DB1 E1(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.2.4) B6 DL1 E2(5.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 5 Perpustakaan Awam Taman Harmoni 1.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.4) B4 DT1 E1(5.1.5) 5. B1 DB1 E1(2.4.1.4) B5 DB1 E1(5. dan ayat dengan betul. 5.1) 3.4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.4 Menulis imlak dengan tepat.4) B6 DL1 E1(5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3.3) B2 DB1 E1(3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2) B2 DT1 E1(3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks.4) B1 DT1 E1(5. 3.1. frasa. 2. 2. B2 DT2 E1(3.1. 3.1.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.1.4) B5 DT1 E1(5.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.3.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2) 5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5) B3 DT1 E1(5.1.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. .4) B2 DT1 E1(5.5) B6 DT1 E1(5.1.3 Membina dan menulis perkataan. 2.

1. 1.4 Bertutur. 5. 3.3) B5 DL1 E1(5. . 4.5.5.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1. 2.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2) 1. 1.5.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. B3 DL1 E1(1.2) 2. B4 DT1 E1(3.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. B4 DL1 E2(1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.3) B3 DL1 E3(5. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.5.TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 6 Program PIBG 1.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. B1 DB1 E1(5.3) 5.3) B3 DL1 E1(5. 3.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.

4.7. B3 DL1 E1(1.6) B5 DT1 E1(5. 2. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.1. B1 DT1 E2(5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2) 5.6) B4 DL1 E1(5.7. 4.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. frasa.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 1. 3.3) B6 DL1 E1(1.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.6) B4 DL1 E2(5.1.1.1) 3.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6) B5 DB1 E1(5. B4 DL1 E1(4.3) B3 DL1 E2(1. 5.4 Bertutur.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 2. 1.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4.1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1. B6 DB1 E1(4.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1) 2. dan ayat dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4.3. 4.2.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 7 Bersih dan Sihat 1.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan.4.1.4.6) .2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.7) B4 DL1 E2(5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1) B4 DT1 E1(5.7) B3 DL1 E2(5.1) B5 DL1 E1(5.4. B1 DB1 E1(5.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. 5.3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1) B6 DT1 E1(5.4 Bertutur.1.1.4) 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. dan masa dengan betul mengikut konteks.6. 2. arah.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca.3. B5 DB1 E1(2.1) B5 DT1 E1(5.7) B2 DL1 E1(5. 3. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.7) B1 DT1 E1(5.3) 2.7) B1 DT1 E2(5.1. B3 DL1 E3(1.4.1.3.3.1) B2 DT2 E1(5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1.6.3. 2.5 Membaca.2 Membaca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1) B3 DL1 E3(5.7) B4 DL1 E1(5. B6 DB1 E1(2.1) .4.5.4.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3. 1.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 8 Mari Bersenam 1.1) B3 DT1 E1(5.5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.1) B3 DL1 E1(5. 2. 5. B5 DT1 E1(3.1.1) 5.3) 3.

1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.2.2.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) 2.1) 4. 3. 1. 4.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat 1.2.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1) B6 DB1 E1(5.2. 5. 3.7.1) B6 DL1 E1(5.2) TEMA 4 KESELAMATAN Unit 10 Utamakan Keselamatan 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. B4 DB1 E1(4.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.3) .2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.4) 1. 1.TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 9 Sedap dan Berkhasiat 1.5 Membaca.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. B6 DT1 E1(3.2.4. 2.1) B6 DL1 E2(5.2. B4 DL1 E1(1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.1) B4 DL1 E2(1.1) B2 DT1 E1(5.5. 2.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2.1) B6 DT2 E1(5. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.6. B5 DL1 E1(1.6. 3.4 Bertutur. 2.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B3 DL1 E3(1.1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2) B2 DB1 E1(5. 1. 1.

7.3.1.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7. 5.1) 5.6) B5 DB1 E1(5.3.1) B6 DT1 E1(5.3.3.2 Membaca.1) B6 DB1 E1(2.6) B4 DL1 E1(5.3. 4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.1) B3 DL1 E1(5.6) B4 DL1 E2(5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1) B3 DL1 E3(5.1) B4 DT1 E1(5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. 5.3.6) B5 DT1 E1(5.1.2) B4 DB1 E1(5.2. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1. 2. 3. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.3.4.2) B5 DB1 E1(5.6) B3 DB1 E1(5.3.3.2. B3 DL1 E1(4.2.1) B5 DL1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. B6 DT1 E1(3.5.1.1) B3 DT1 E1(5. 3. 3.5 Membaca.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 5.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur. .4.1. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1) B1 DT1 E2(5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.3) 2.yang sesuai secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.1) B5 DT1 E1(5. 5.6.1) B2 DT2 E1(5.1.2.2) B2 DL1 E1(5.2) B6 DB1 E1(5. 2.

5. 1.2.6.3) 3. 3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1) B6 DT2 E1(5.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang .3.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat 2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.7.2.1) B6 DL1 E1(5.2. TEMA 4 KESELAMATAN Unit 12 Keselamatan di Pusat Beli-belah 1.1) B6 DL1 E2(5.2 Mendengar. 2. dan menyebut bunyi bahasa. iaitu abjad.5 Membaca.TEMA 4 KESELAMATAN Unit 11 Jaga Keselamatan 1.5.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. B2 DB1 E1(5. 2. 2.2 Membaca.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2. suku kata. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. B5 DB1 E1(2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN. perkataan.6 Mendengar. memahami. 2.6) B1 DT1 E2(3.2.2. 2. B1 DT1 E1(3. 1.6.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2.2. 3.2.4.1) B6 DB1 E1(5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. frasa dan ayat dengan betul. perkataan. mengecam.2.3 Membaca.6) 3. suku kata.1) B1 DL1 E1(1.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf.1) B2 DT1 E1(5.2. 1. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.6) 2. 5.

2) 5. 4.6.2.6. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2. 2.2. B5 DL1 E1(4.2.2.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3.6. daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. kosa kata umum dan kosa kata 2.6.2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2. B1 DB1 E1(2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1) B4 DB1 E1(2. 2. 2.1) B6 DT2 E1(5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1) 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.3. kosa kata umum dan kosa kata istilah.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) 2. B4 DB1 E1(2. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. imbuhan dan tanda baca dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.6.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3.1) B5 DL1 E1(1.2 Membaca. 1.3.1) B6 DL1 E2(5. B2 DB1 E1(5.1) B2 DT1 E1(5. 2. B6 DT2 E1(3.1) .1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.5 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 13 Halaman Indah 1. 2. 3.8.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1) B6 DB1 E1(5.8. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.1) B6 DL1 E1(5.

1) . 4.2. 1.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1) B2 DT2 E1(5. perkataan. B4 DL1 E2(1. 1.3.istilah.1) B5 DL1 E1(5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6) B1 DT1 E2(3.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.2 Menulis huruf.3 Mendengar.4.3.3.5. 4. 3. 2. 3.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.3 Mendengar.3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 3.8.1) B4 DT1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. B2 DL1 E1(5.1) B6 DT1 E1(5.3.6.1) B3 DL1 E3(5. B6 DL1 E1(1.6) 3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. B1 DL1 E1(4. 5.3.7.1) B1 DT1 E1(3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.3.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) B2 DL1 E1(1. 1.1) B3 DL1 E1(5.7.1) B5 DT1 E1(5.1) B3 DT1 E1(5. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.2.3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. dan tanda baca dengan betul.2.4. suku kata. 3.3) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 14 Saling Membantu 1.5.2) 1.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3.

1) 3. dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.7.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1) B6 DL1 E2(1.2. B2 DT2 E1(3. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2) 2.2. dan ayat dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.1) .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. B4 DT1 E1(3.2.3. frasa. 3.2. B4 DT1 E1(3. 1.2.2.6.2) 5.3) 3.1) B2 DB1 E1(4. B3 DB1 E1(2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. kosa kata umum dan kosa kata istilah. 2. frasa.3 Membina dan menulis perkataan.2.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.2) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 15 Bekerjasama Amalan Mulia 1.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.3.1) B6 DB1 E1(5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.4. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.5.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.2.5.2 Membaca dan memahami perkataan. 5. 3.5.4.3 Membina dan menulis perkataan.2.1) B6 DT2 E1(5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. B4 DB1 E1(2.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.5.1) B6 DL1 E2(5.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .1) B6 DL1 E1(5.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.1) B2 DT1 E1(5. B2 DB1 E1(5.2.

2) B6 DB1 E1(5.2.1. 5.1.1.2) B3 DT1 E1(5. B1 DL1 E1(5. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 16 Permainan Rakyat 1. 5. 2.5.2) B4 DB1 E1(5.3.1.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 2.2) B2 DL1 E1(5.2) B5 DL1 E1(5.6 Mendengar. perkataan.5) B3 DT1 E1(5. 5. iaitu abjad.2) B6 DL1 E1(5.3.2. 3.1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3.4.5) B6 DT1 E1(5.2.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami perkataan.2.2) B3 DB1 E1(5. frasa dan ayat dengan betul. memahami. mengecam. dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2) B6 DL1 E2(5.5) .3.2.1.2) B6 DT1 E1(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks.4 Menulis imlak dengan tepat.3. 5.6) 5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. dan menyebut bunyi bahasa. 5.5.2 Mendengar. 1.2) B1 DL1 E1(1. 5.2) B5 DB1 E1(5. suku kata.2) B2 DT2 E1(5. 3.1. B1 DT1 E1(5.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul . 3. 3.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2) B6 DT2 E1(5.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B2 DL1 E1(1.1) B2 DT1 E1(5.TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 17 Makanan Rakyat 1.2) 3.3. 1.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.7.1 Mendengar.2) B6 DL1 E1(5. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.3.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.2) B2 DT1 E1(3. B6 DT1 E1(3. memahami.1) 5.2) B2 DL1 E1(1. 2. 3.1) B6 DB1 E1(5.2.7.3. 5.3.dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.2.3.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. B1 DB1 E1(2.2.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. B2 DB1 E1(5.2) B3 DT1 E1(5.3. .1) B6 DL1 E2(5.3.1) B2 DB1 E1(3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2) 5.2.4.4.3.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Menulis imlak dengan tepat.1) B6 DT2 E1(5.2) B6 DL1 E2(5.1) 2.3 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.4.2.3.1) B6 DL1 E1(5. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 18 Tarian Tradisional 1.1) B2 DL1 E1(5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Mendengar.2) B5 DL1 E1(5.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2) B6 DT2 E1(5.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.3. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 2. 5.

B4 DB1 E1(2.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5.6) B4 DL1 E2(5.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 1.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.4.6.2) B6 DT2 E1(5.3 Mendengar. TEMA 6 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 19 Warisan Negara 1. B4 DL1 E1(1.6) B5 DT1 E1(5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6) B5 DB1 E1(5. B1 DT1 E2(5.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. 2.3.2) B6 DL1 E1(5.1) 2. kosa kata umum dan kosa kata istilah. memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.2) B5 DL1 E1(5.2) 5.3 Mendengar.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5.2.6) B4 DL1 E1(5.3) 5.1.6.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 4.6) B2 DL1 E1(5.2 Membaca. 4. 1.3. 2. 3.3.3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. B4 DT1 E1(3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 5.3.5 Membaca.3.5. 2.1.2) B6 DL1 E2(5.1.3.3.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.1) 2. 3.4.5.2) B2 DL1 E1(1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1.2) B3 DT1 E1(5.1) B2 DB1 E1(4.

4.1. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1) 3.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 4. B4 DB1 E1(2. 1.4 Bertutur. 2.6.7) .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.1) 4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.7) B1 DT1 E1(5.7) B4 DL1 E2(5.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.7. 3.7) B1 DT1 E2(5.3) 2. dan masa dengan betul mengikut konteks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. B6 DL1 E2(1. B4 DB1 E1(4.1.2) B1 DB1 E1(5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1) 4. B6 DB1 E1(2.5.2) 2.1. 2.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7.7) B3 DL1 E2(5.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.1.7) B4 DL1 E1(5. B3 DL1 E1(4. TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 20 Malaysia Berjaya 1.3. 5. 1. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.6.1. kosa kata umum dan kosa kata istilah. arah.1.4.6. 5. B5 DT1 E1(3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.6.1.4.

4) B3 DL1 E1(1.5.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca.5 Membaca.4) B6 DL1 E1(5.4) B4 DB1 E1(5. 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. dan ayat dengan betul.4 Bertutur.1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .4.TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 21 Anak Malaysia 1. 1.4.6.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. B2 DB1 E1(5. 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.4) B5 DB1 E1(5.4) B6 DL1 E2(5.3) 3.2) 2. 2.4.4.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. B6 DB1 E1(2. B5 DB1 E1(2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.1. B2 DT2 E1(3.4.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. B3 DL1 E1(1.5 Membaca.5.1. 1.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur.1.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.3) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 22 Pertanian 1. 1.1.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. 5.4) B2 DT1 E1(5.4) B5 DT1 E1(5.3.3) 3. 3.1. 3. 2.3) B3 DL1 E2(1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.1.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.3) 2. 5.4. .1. frasa.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.4) B4 DT1 E1(5.

2) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 23 Penternakan 1.6. 4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1) 4.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.7. B3 DL1 E1(1. 1.2.2.6. B5 DT1 E1(3.4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2) 5. 5.1) 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.2.5. 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.4 Bertutur.4 B2 DB1 E1(4.3.4. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 .1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.1) 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7.2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.2) B5 DB1 E1(5. B6 DT1 E1(3.7.2. 3. 4.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 1.2) B4 DB1 E1(5. B6 DT1 E1(3. 3.4. 4.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B3 DB1 E1(5.4. 3.2.4.2) B6 DB1 E1(5.3) B3 DL1 E2(1.6. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3) 2.5 Membaca.

4) B4 DL1 E1(1.1.1) B1 DT1 E1(5.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. B1 DL1 E1(5.3 Membaca.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. 3.5 Membaca.4.8.5. B2 DB1 E1(5. imbuhan dan tanda baca dengan betul. 1. B6 DT2 E1(3. 1.1.7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4) B6 DL1 E2(5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 3. 3.3) 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. B1 DL1 E1(4.5.5. 3.4) B4 DB1 E1(5. 1. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1) 5.1.6.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1) 2.1. 5.4) B4 DT1 E1(5.8.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. B5 DB1 E1(2.1.1.1) B2 DT2 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.4. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4) B6 DL1 E1(5. 5.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks.1) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 24 Pengusaha Jaya 1.1.1) B3 DL1 E2(5.1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat.4) B5 DB1 E1(5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul.1.1) 5.1. 4.2) 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.5.1. B4 DL1 E2(1.1.4.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4) B5 DT1 E1(5.5.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1) B3 DB1 E1(5.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.1.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta mimic muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 2.1) 3. 3.4.5. 1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.1. 3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2) B2 DT1 E1(3.6) B4 DL1 E2(1.6.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat. 4.8.2.5. dan tanda baca dengan betul.7.2 Membaca dan memahami perkataan.2. B1 DT1 E2(5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.7.2) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 25 Sayangi Alam 1.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan.6.5. B4 DL1 E1(4.6) B4 DL1 E2(5. B4 DB1 E1(2.2) 2.4.6) B5 DT1 E1(5. . 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6) B4 DL1 E1(5.4.1. 1.4 Menulis imlak dengan tepat. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. B2 DB1 E1(3. 1.2) 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2. kosa kata umum dan kosa kata istilah. 2. B6 DL1 E2(1.6) B5 DB1 E1(5.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.7.2) 4.

6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7) B3 DL1 E2(5. 3. 1. 1. 4.6.1. B3 DL1 E1(4. 4.5. B2 DT2 E1(3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.7) B1 DT1 E1(5.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Berbicara Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. dan ayat dengan betul. 1.7) B4 DL1 E2(5.3) 3.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.1.5.7.6. 2.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. frasa. B1 DB1 E1(5.7) B1 DT1 E2(5. dan masa dengan betul mengikut konteks. 1.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membina dan menulis perkataan.6.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.1.1) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 26 Hargai Alam dan Sumbernya 1.3.1.1.1) . arah.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan. 1.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 27 Mesra Alam 1.7) B4 DL1 E1(1.7) B4 DL1 E1(5.5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2) B6 DL1 E1(5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.5 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membina dan menulis perkataan. B3 DB1 E1(5. 1.3. 2. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 28 Manusia Semakin Maju 1.3. 5.1) 3.2) B6 DB1 E1(5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.2) B6 DT2 E1(5.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2.2) B4 DB1 E1(5.2) B5 DL1 E1(5.2.3.6.2 Menulis huruf. 3. perkataan.3.2. 2.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.2.2.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.3.2) 5.6.6.3) 2. B1 DB1 E1(2.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.2.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. . B5 DL1 E1(1. frasa.2) B6 DL1 E2(5. 1.3. 2. 3.5 Membaca. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. dan ayat dengan betul.3.2) B3 DT1 E1(5. 3.2) B5 DB1 E1(5. 2.3.2) B2 DL1 E1(5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. 5.

1) 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) B3 DL1 E3(5.1) B6 DL1 E1(1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.3.1) B2 DT2 E1(5. 2.2) 5.1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur. 2.3.3. TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 29 Melawat Ke Pameran 1.3.3.7) B3 DL1 E2(5.3.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.7) B4 DL1 E1(5.3) 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4. 5. B2 DB1 E1(3.7.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.7) B1 DT1 E1(5.4 Menulis imlak dengan tepat.1. arah.4.1) B3 DT1 E1(5. 2.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) B6 DT1 E1(5.1) B4 DT1 E1(5. 5.7) B4 DL1 E2(5.3.4.1.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.7) B1 DT1 E2(5.1.4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 3. 4.2) B2 DT1 E1(3. B6 DB1 E1(2.3.1. B1 DB1 E1(5.1) B5 DL1 E1(5. B5 DL1 E1(4. dan masa dengan betul mengikut konteks.1) B5 DT1 E1(5.7) B2 DL1 E1(5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.2) 4.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar.3.4.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.1.1) B3 DL1 E1(5.3. .7.

4) B5 DT1 E1(5.2) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 30 Projek Sains Saya 1.8.1.4) B5 DB1 E1(5.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. B6 DT2 E1(3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.5 Membaca.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.3. 2. 3.2) B6 DT1 E1(5. B6 DL1 E2(1.1.3.1. dan tanda baca dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.4) B2 DL1 E1(1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. kosa kata umum dan kosa kata istilah.8. 1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks .4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. 3. 5.3 Mendengar. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. B4 DB1 E1(2.4) B6 DL1 E1(5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. 2.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 2.2) B2 DT2 E1(5.4.1.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4) B6 DL1 E2(5.4) B4 DT1 E1(5.1.8. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan.1.1.7.1.1. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4) B2 DT1 E1(5.2) B2 DB1 E1(5.7. 2.6.1) 5.1.2) 2.1.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai.1.4) B4 DB1 E1(5. 5. B1 DL1 E1(5.1) .5.2 Mendengar. imbuhan dan tanda baca dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab. 1.6.

3.2) .3. 4.2) B6 DT2 E1(5.2) 4. B2 DL1 E1(5.4.3.1) 5.4.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.2) B3 DT1 E1(5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. B1 DL1 E1(4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.3. 4.2) B5 DL1 E1(5.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3. 3.3.3. B5 DL1 E1(4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2) B6 DL1 E2(5. 4.2) B6 DL1 E1(5.3.5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->