Mata Pelajaran Fiqih Puasa Ramadhan dan Hikmahnya

By: siti maftuhah

Kumpulan Materi
Klik Klik Klik Klik Klik Klik Klik Klik

Pengertian Puasa Macam-macam Puasa Syarat Puasa Rukun Puasa Sunnah Puasa Hal-hal yang Membatalkan Puasa Orang yang Boleh Tidak Puasa Hikmah Puasa

pengertian puasa

Puasa adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (shubuh) sampai terbenamnya matahari (maghrib) dengan memenuhi syarat dan rukunnya.

Macammacam Puasa

Syarat Puasa

Rukun Puasa

berbuka dengan makanan atau minuman yang manis

segera berbuka berdoa ketika berbuka
Sunnah Puasa

mengakhirkan makan sahur

memberi makan kepada orang yang berpuasa

memperbanyak membaca alqur’an

i’tikaf

makan dan minum dengan sengaja
senggama disiang hari bulan Ramadhan muntah dengan sengaja keluar darah haid dan nifas
keluar mani dengan sengaja

Hal yang Memba -talkan Puasa

hilang akal