P. 1
prs pembimbing rakan sebaya

prs pembimbing rakan sebaya

|Views: 1,323|Likes:
Published by Nikman Jahidin
prs
prs

More info:

Published by: Nikman Jahidin on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

7 . Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. Sehingga tahun 1992. 2. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. Dr.2. 2.4. Yaacob bin Haji Mat Nong. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. 2. Kuala Lumpur. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah.3. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. 2.1. SM Sains Selangor. falsafah. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep.0. SMK Aminuddin Baki. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya.

2. UPM dan USM. asas komunikasi. jantina. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik. 3. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.5.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB. 2. bangsa. 2. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB.Pengurusan PRS 2.1. • PRS dari perspektif Islam 2. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri. Pensyarah UKM. 2. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan.7.7.7.0. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep. Pengetua sekolah. perlakuan dan fizikal.6.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. 8 . kedudukan. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ). Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988.7.

berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. perhubungan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa. 6. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar.2.4. 5.0. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. maka mereka lebih mudah dirapati.0. kreativiti dan keimanan. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. kemahiran. Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan.Pengurusan PRS 3.0. 5.3. 5. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. 9 . 4.2. perlakuan. 5. 5.1.

rela. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 11. 8. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka. 10. perlakuan.Pengurusan PRS 7. 10. 11. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS.1.1.0. emosi dan peribadi.4.3. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain.3. 9. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.2. 10 . Amanah dan menyimpan rahsia. 9.3. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 11.0. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11.1.5.2. OBJEKTIF 10. 10.4. bertimbangrasa. MATLAMAT 9.0.taat. 9. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. emosi. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya. 9. rohani. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain. 11. 10. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.0. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. 11.0. Tahu batasan dan keupayaan diri.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar.4. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani.2.

3.5. 13. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Mematuhi etika kerahsiaan.1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. 12. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.4. 13. 12. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. Sebagai khidmat sokongan.6.3. 13. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.0 SENARAI TUGAS PRS 13.12. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. yakin dan percaya diri. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. 13. 13. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama.6. 13.2.Pengurusan PRS 11. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.2.8. 12.13. 13. 12.10. masa. dan rakan. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Berusaha menjadi pelajar contoh. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 . 13. 13. 13.9. 13. 13. 12.14.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. berasa selesa dan berempati.1. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. 13. Mendengar.11. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.4. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan.5. 12.7. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka.6. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. 12. 13.

Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3.1 12 .Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3.15.16. 13. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. 13.

2 Surat 1.1.8.2 1.2.4 1.2.3 1.5 1.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.3 Tingkatan 1.7 1. 1.1 Contoh Borang 1.8.2 1.8.8 Penutup Lampiran 1.1.8.2.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.Pengurusan PRS 3.2 Borang Cadangan 13 .8.8.1 1.8.6.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.2 Surat Tawaran 1.8.1 1.8.2.1 Surat Panggilan Temuduga 1.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.2.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.

Pengurusan PRS 1.8.2.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .

2. Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 5.6. 3.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1. 7. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9. 4. 8.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. 11 . Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 . 1. 6. 10 .

B Tatikh Lahir: …………………………………………………......... Ting..2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ............1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :………………………………………………….. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 ../02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………...Pengurusan PRS Borang PRS 1. : Kaum : : Lahir: : …………………………………………………......potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1.. terima kasih... SMK ……... K/P …………………… : …………………………... S. Ruj... ( 07 Tarikh : ______ ) dlm..... No..... Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ……………………………………….. Kami : Bil......... Masa : ……………………………….... Sekian.. ……………………… Jantina …………………… No....

Tanda tangan …………………………………. SMK / SK ___________________ (U.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas.Suka menolong mesra 4. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. Mudah diterima oleh rakan sebaya 2. ( ) dlm.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. No. Ting . ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2. Kami : Bil.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. terima kasih. Penasihat UBK) Tuan/Puan. Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. Boleh dipercayai Sekian. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5.P. Nama Jant . Bertanggungjawab 3. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 .

…………………………… Saudara /Saudari.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. 2. Kami : Bil. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. dapat memberi komitmen dan 3. terima kasih. 18 . ( ) dlm. di sekolah ini. : ………………………………. : ……………………………… ………………………………. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. terima kasih.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. Sekian.

K. Nama Pelajar : ____________________________________________ No. : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. 3. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /.3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj.SK Borang PRS 2. : ______________________________ Kelas/Ting. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa. 2. Sehubungan dengan itu.P. Kami Tarikh : Bil. Syabas dan tahniah diucapkan. ( : ) dlm.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. 19 . Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan .

4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj. SMK BBST/02/02/006 …………………………………………………….. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : ………………………………………….P.SK Borang PRS 2. terima kasih. Penasihat UBK) Tuan/Puan. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. SMK / SK ___________________ (U. 20 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .Pengurusan PRS Sekian. Kepada : Pengetua. ( : (PRS) ) dlm. Kami Tarikh : Bil.

Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………….. ………………………………………………………. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. : …………………………………… Saudara / Saudari. terima kasih. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. 21 . Saya Yang Benar.5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas …………………………………………….. Nama Ting. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2. Bahawasanya saya. Kami Tarikh : Bil.. : …………………………………………………. ( : ) dlm.

Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ……………………………….SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS. terima kasih.Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………. 2. ………………………………. 3. Sekian. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling..1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1. maka mereka lebih mudah dirapati. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : ……………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Sebarang kemusykilan. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan.0 MATLAMAT 22 . ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. 2.

Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.3 3.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis . keluarga.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri. 5.0 OBJEKTIF 3. 3. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.4 3.5 3.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif. 4. guru.Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan. 3. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. dan orang lain. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. hormat.1 3. 6.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 .0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992.

0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini.4 Derma masyarakat 8.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7. Hitam.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.00 5 x 80 sen = RM 4.3 Derma PIBG 7.00 = RM 15.50 9. Biru ) =6 x RM 2. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru.  Kaedah 2 24 .00  Pen Marker ( Merah. Oleh yang demikian.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan.0 SUMBER KEWANGAN 7.00 10 x 60 sen = RM 6. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.

 ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 . masa. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah.Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan. dan lain-lain aspek lagi. pandangan. kebimbangan. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan.

 Membantu pelajar baru dalam masa orientasi. boleh dipercayai. sekolah.  Menjadi sebagai contoh / model.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. sabar. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat.Pengurusan PRS dan faham. berminat.  dan juga orang dewasa. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness). atau 26 .  mempunyai sifat menerima. mengambil berat.  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS . dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya.  Memimpin kumpulan perbincangan.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain. Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok.

Disediakan oleh: ……………………………………. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 .Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS.

__________________________________________________________ 3.1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . * Potong yang tidak berkenaan 3. __________________________________________________________ 5. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1. Tarikh : …………………………. __________________________________________________________ 4.2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3. __________________________________________________________ 2.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya.2.. __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ……………………………………….

4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .2. Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.

.. Kami :. Pengetua ……………………………………....2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia)....... Tarikh :......... Rancangan Tahunan PRS. CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj... senarai tugas J/K...5 3.......Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat. tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat.. ……………………………………............5................. 30 .......... 3.5....1 3.. …………………………………….... Tentukan agenda.

perkara di atas adalah dirujuk. Untuk makluman pegawai tuan. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4. 2.sila hubungi pegawai berikut iaitu En………………….Pengurusan PRS Tuan.. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. 3. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS.. terima kasih. Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 . Sekian. Telefon…………………. No. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas.. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas. 6. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3.6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA..

Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. 4. 2. isu-isu semasa dan lain-lain. tempat tinggal. kampung. citacita. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. Apakah maksud PRS? 6. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5. Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. Nama. hobi. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Pada pendapat anda. anak yang ke berapa. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. ibu bapa/penjaga.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10.

Pada pandangan anda. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. kebolehan. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. apakah personaliti . Jika anda ada masalah. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Komunikasi antara manusia ialah A. 1. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Mengapa? 16. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. Cara kita menggunakan pancaindera C.Pengurusan PRS 12. Cara kita berhubung dengan orang lain B. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. melainkan: 33 .

Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. C. D. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. B. D. B. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. C. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. C. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. mereka serupa sahaja 7. B. D. 6. D. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B.Pengurusan PRS A. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. C. B. C. 3. Memberi nasihat B. B. Memberi perhatian 34 . Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. Di dalam perhubungan kaunseling. D. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. Memberi maklumat C.

Terlupa. 11. gundah B. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. tenang 35 . B. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. B. B. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. bersepah C. C. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. memang baik awak berdiam diri. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. Gembira. D. B. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. Berkongsi perasaan 12. B. C.Pengurusan PRS D. ini membuat awak marah dan kecil hati. perkara yang ditekankan ialah: A. C. D. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. D. senang. Empati bererti: A. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. C. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. begitu rupanya” 14. Kalau macam itu. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. MELAINKAN: A. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. terkenang. Benci. marah. D. Memberi panduan 9.

MELAINKAN A. B. B. B. C. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. B. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. C. D. 16. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. Kaunseling individu ialah untuk: A. Kecewa. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. D. B. C. D. D. bangga 15. D. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . C. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. C.Pengurusan PRS D. B. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. C. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. D. hampa. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17.

Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya.Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. 37 . “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah. 1.

Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. bila dia kata begitu. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. Mengapa dia tidak mahu mengaku. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. Oh Tuhan. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. 4. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. Kadang-kadang seseorang itu gagal. Apa patut saya buat?” A. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. buat tak tahu saja. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. Jangan bimbang. C. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak.Pengurusan PRS B. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. B. C. saya pasti gagal. 3. 5. D. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. B.” A. Jangan pedulikan mereka. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran.” A. C. Apa pun tak dapat saya kerjakan. B. Kalau beginilah seterusnya. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya. Saya ingat dia benci saya” A. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D.

C. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati.” A. B. B. B. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. “ Saya tahu saya gemuk. 39 . Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi.Pengurusan PRS C. 7. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Awak pergilah belajar di perpustakaan C. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. C.” A. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi. Saya pasti mereka kasihkan anda. 9. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. D. 8. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. Itu sebab orang tak suka saya. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. C. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu.

Pengurusan PRS D. Ya. 1. cikgu hendak jumpa saya. “Saya tak ada masa untuk belajar. B. Oh ya. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. Saya kasihan melihat penderitaan awak. 40 .” A. Bersabarlah. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. 10. Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. A. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. Ya. E. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. C. memang betul. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. D. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. “Ali beritahu saya. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih. Saya faham perasaan anda.

” A. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. D. Hai. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. B. awak takkan gagal B. Pendedahan diri yang sangat awal. saya pasti awak berjaya C. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. 41 . “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. B. 3. D. Ingat! bila anda memberi respon. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. Tidak. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. awak harus yakin pada diri sendiri. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. E. Kita hidup dan kita belajar. Apa patut saya buat? A. E. anda tidak mahu menjadi seperti hakim. C.Pengurusan PRS 2. Katakan pada diri awak. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. Awak takkan gagal. kali ini pun akan gagal juga. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. perkara ini tidak akan berlaku” A. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. Saya tidak pasti. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Awak rasa. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Apa yang awak hendak buat? E.

Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. 2. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 .

Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang . taat . Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. 5. Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. emosi . intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. rela .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. 43 . rohani . 4. bertimbangrasa .

PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. yakin dan percaya diri. 8.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. berasa selesa dan berempati. vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . 10. iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.

Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 .Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.

Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 . Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.LDK .Membina identiti PRS Aktiviti 2 .7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.Pengurusan PRS 4. Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.

Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.Pidato Spontan Aktiviti 2 . membina kepercayaan .LDK .LDK .Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .LDK .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti .Halangan Komunikasi Aktiviti .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi .LDK .

dan lain-lain boleh menyekat perhubungan.Bengkel . 3.DYAD (berpasangan) . Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat. Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 . rakan sebaya.Pengurusan PRS Aktiviti . Supaya peserta sedar bahawa prasangka. . Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan.Definisi Remaja . 2.PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan . syak.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja .LDK . dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan .Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa.Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1.

minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. Untuk setiap jenis halangan komunikasi. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. 4. kertas kosong. misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. Edarkan lampiran A. Edarkan lampiran B dan C. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. Tanpa mengenali dengan lebih dekat. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. 2. Lekatkan gambar itu di dinding. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. pen : 1. terutama di dalam proses menolong.Pengurusan PRS 1. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. 3. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. 5.

Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. MENGARAH. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan.Pengurusan PRS 5. 1. Kemudian minta peserta mencari pasangan. bebas dari sebarang bentuk ancaman. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain. 6. Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. Selepas itu tukar peranan. paksaan.

Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . BERTANYA. memalukannya. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8.Pengurusan PRS 2. BERKHUTBAH. semua orang tahu” 9. Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. MEMBERI NASIHAT. MENGAJAR. tak ada akal” 7. BERSETUJU. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. awak boleh menjadi ketua. MENCUNGKIL. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. MENGEJEK. Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. Awak buat jadual waktu dulu. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. Contohnya : “Awak bijak. MENUDUH. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif. MEMUJI. AMARAN. seolah-olah cadangan anda paling baik. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. baru boleh atasi masalah awak” 5. Kita ada hanya 2 penggal.

MENARIK DIRI. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. PERKATAAN PEDAS. pen marker. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 . Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. terutama di dalam proses mendengar. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. 2. - Stapler. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala.Pengurusan PRS 10. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan.

Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. Mereka mula bercakap jika telah sedia. 6. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. Panggil mereka masuk jika telah sedia. 4. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. 2. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. 10. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. Tajuknya bebas. 9. 3.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . 7. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. 8. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

dan lain-lain. 55 . memerhati gerak-geri. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal. bercakap dengan kawan-kawan.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian.  Memberi fokus kepada idea yang penting.  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. Kadang.

Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. Fasilitator mengulas permainan. 3. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. 10. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. 13. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. 11. 15. 14. Radio 3. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. Lagu Titanic LANGKAH : 1. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. 56 . Lagu Titanic dimainkan 8. 4. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. 2. Peserta dapat meyakinkan orang lain.

Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. 3. 4. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. Peserta duduk dalam bulatan. pen : 1. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. 57 . Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. 2.Pengurusan PRS Nota: 1. 5. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. 2. 2. 3. kertas kosong. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. 6. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1.

Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. dan lain-lain. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. membawa mulut. Falsafah : 1. Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. mengata orang. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . 2. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. cerita umpatmengumpat. 3.

salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu. Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. 59 . 3. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. 4. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. Memahami bahawa dalam proses membimbing. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). 5. B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B.

2. 60 . Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka. Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi. Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan.Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan.

2. cikgu hendak jumpa saya” a. awak takkan gagal. Oh ya! Memang betul. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Ya. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. kali ini pun akan gagal juga. Ya. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. Saya pasti awak berjaya c. 61 . saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c. Tidak. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. Hai. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d.Pengurusan PRS Lampiran A 1. b. awak harus yakin pada diri sendiri. “Ali beritahu saya. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. b. Awak rasa. sebab awak pernah gagal masa lepas. awak takkan gagal. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. Kata pada diri awak.

Itu cuma khabar angin saja. Gigi dan lidah lagikan tergigit. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. d. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. d. 62 . Saya pun risau juga. c. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Tentu awak dapat tempat. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. Saya tidak pasti. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. Ceritakanlah lagi pada saya b. b. Ubahlah tabiat awak. 4. Makin hari makin bertambah susah. f. Tak tahu lagi nasib. b. inikan pula sahabat karib c. Mungkin awak perlukan perubahan. Jangan takut. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. Apa patut saya buat?” a. d.Pengurusan PRS 3. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Awak dengan saya sama sahaja. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Apa yang awak hendak buat? e. Tak tahu saya dapat atau tidak. Tak tahulah. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e.

b. Kita hidup dan kita belajar. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. Memang sukar membuat keputusan.Pengurusan PRS 6. Awak seperti hilang harapan. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. awak tidak mahu mencuba langsung. d. “Saya datang berjumpa awak. e. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. c. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. 8. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. Memang susah. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. c. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. perkara ini tidak akan berlaku” a. 7. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Awak kelihatan hilang semangat. e. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. 63 . e. d. awak tidak menolong saya sedikit pun. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. Pada pandangan saya. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. Saya boleh nampak awak putus harapan. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan.

b. apa buat. d.” a. Mereka bimbang dan mengambil berat. Dia mahu tahu di mana saya pergi. c. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. dia tak pernah memberi saya kebebasan. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. Ibu bapa awak sayang awak. Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak.Pengurusan PRS 9. 64 . dengan siapa. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita.

Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Menggunakan Pra – frasa 2. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Menggalakkan klien bercerita 3. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Menerima klien dengan terbuka 2. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. 6.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5.

Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :……………………………………….

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3.Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Pengarah JPN Tarikh: ………………. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1. Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2. Sokongan daripada 2 orang guru 70 .

Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. iii. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. Kem Komputer 3.1 Faedah Pemantauan : 1. Cara Pemantauan 6. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. Contoh Modul : i. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya.2 71 . Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. 3. iv. 6. ix. Kem Pengucapan Awam 5. Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8. Kem Fasilitator 4. 2. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Kem Perkhemahan 2. ii. v. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. viii. vi. vii. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6.Pengurusan PRS TAHAP III 1.

3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. iv. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. v. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap.. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas.Pengurusan PRS 1. Antaranya ialah : i. 4. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. 72 . 6. 5. x. 2. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya. viii. ix. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. Kiosk Kerjaya dll. iii. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan. kemajuan. vi. ii. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. kelemahan dan lain-lain. vii. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 .Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL. NAMA PRS NO.

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO. TELEFON : 77 .

Mematuhi etika kerahsiaan. PRINSIP PRS 12. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. yakin dan percaya diri. p. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. kreativiti dan keimanan. perlakuan. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. kedudukan perlakuan dan fizikal. l. i. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. c. Mendengar. k. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. kemahiran. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. o. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. berasa selesa dan berempati. j. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. d. e. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Sebagai khidmat sokongan. b. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. f. m.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.0. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. g. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. perhubungan.0. jantina. 13. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. n. bangsa. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. 78 . h. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi.

Mematuhi peraturan sekolah. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 7. 6. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Amanah dan menyimpan rahsia. Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. 5.Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. norma masyarakat dan agama. 2. 79 . 4. Tahu batasan dan keupayaan diri. 3.

Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. b. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. Mengawal. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. 80 . i.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. g.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. e. d. d. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. Mendengar. c. c. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. g. f. e. h. f.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Bercerita kepada orang lain. b. Mematuhi kerahsiaan. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. h. Menerima rakan dengan terbuka.

Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan. k. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 .Pengurusan PRS orang yang lebih arif. Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. j. k. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. j.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.2.

Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 .Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Negeri. Negeri.

2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri .Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. OBJEKTIF 2. 88 . 2. Selain itu. MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. 2. murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa.

4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan. ii. 3.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. 3.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. Personaliti yang baik.Pengurusan PRS 2. 89 . keluarga dan orang lain.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i. iii.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 2. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. KEAHLIAN 3.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. 2. guru. 2.1 3. 3.

GURU PENASIHAT 4.4 Pemilihan AJK adalah secara undian. membatalkan 5.2 Dilantik semasa mesyuarat agung.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.melaksana apabila difikirkan perlu. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. AHLI JAWATANKUASA 5. 5. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK. 5.Pengurusan PRS iv.1 5. Tiada masalah disiplin. v.3 5.1 4.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. 5. 4. 90 .6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta. Mempunyai pencapaian akademik yang baik.

ii. 7.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 6. viii. AKTIVITI 7. iv. v.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu.7 AJK Kelab terdiri: i. 91 . 7. 5. vii.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun. 6. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. iii. vi.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab.Pengurusan PRS 5.

ii.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 . 8. TINDAKAN DISIPLIN 9. 8.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. 9.Pengurusan PRS 8. PERATURAN-PERATURAN 8. 9.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. iv. iii.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 8.4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan.

10. guru penasihat.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda. 10.Pengurusan PRS 9.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. murid. sekolah 10. 9. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. 10. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu. 11. 93 . DERMA 11.

BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. 12. anyplace. your friend in times of need. PRS. So don’t feel shy. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. sahabat ’tuk selamanya 94 .Pengurusan PRS 11.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. That’s us) Anytime. don’t wait. that’s us! (PRS. that’s us) PRS. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. a shoulder to cry on. screaming for help. That us) Drop in for a chat with us! (PRS. just look for us (Repeat*) Your friend in need. HAL-HAL LAIN 12.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. when you are full of frowns And you’re alone.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. that us! When you’re down. that’s us!! PRS. everybody welcome! (PRS.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS.2 11.

PRS NO.. AMINAMINA YEH YEH YEH. PADA WAKTU ITU. 4.. ITUKI TUKI EYAHHH. ITUKI TUKI APO.. SURANGGANIKA MALU KANAVA. AMINAMINA OOOOOO. tempat ‘tuk mengadu PRS. MALU-MALU KAMALU KANAVA. IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. 3. SEKUNTUM BUNGA MEKAR.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 ..1 PRS NO. SURANGGANIKA MALU. KU SELIT KE RAMBUTMU. AMINAMINA SAMBALOA.. 2. 1 YEAHH. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA.. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS. MASIHKAH KAU INGAT. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA. MASIHKAH KAU INGAT.

..STILL ANOTHER MILE 96 ........ I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM. I HAVE A DREAM..A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS...Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. 5.. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM.

MAJU KAWANKU. Terkandung dalam pemikiran. Jika kau fikirkan ragu-ragu. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. Tabah apa kau usahakan. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. Usahamu tidak menentu. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . Jika kau fikirkan kemenangan. Engkau Boleh. Kau hampiri kegagalan.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan. Engkau Boleh. Jika kau fikirkan kekalahan. Kau fikir boleh melakukan. kau hampiri kejayaan. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. PEMIMPIN WAJA .WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 12. 8. Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5. 10. 3. 15. 9. 4. 2. 11. 6. Bil 1. 7. 14. 13. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 .

2. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 . Bil 1. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. 9. 14. 11. 12. 3. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK.Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 10. 4. 7. 8. 13. 15. 6.

Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Safie B. Jasin. Tengku Ampuan Rahimah. Pn Masbah Bt. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah. En Ahmad Kamal B.Petaling Pn Julia Bt. JPS Selangor. Klang En. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling. En Mohd Said B. Seksyen 18 Shah Alam. Lamat 101 . Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK.Petaling En. Selangor Pn Zubaidah Bt. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1). Naim Penyelia Kaunseling. Mohd. Raja Mazlan B.Petaling Pn Zunaidah Bt.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau.Perlis. Zulkipli B.M. Melaka. Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B.

Sepang Pn. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Norazwa Bt. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. prs05jps@yahoo.Subang Jaya.Kajang En. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. En Adnan B. Pn Salmiah Bt. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Yusnita Bt. Hulu Langat. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn. Klang Pn. Petaling Pn. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar.N.Alor Star. Kuala Lumpur. Hj. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu. Noor Aza Bt.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Abdullah Sani B. Sepang. Petaling Cik Sabariah Bt. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Subang Jaya. Kedah. Pn.P. Pulau Pinang.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah. Terengganu Pn.com 102 . Abd. Mohammad Ali P. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Cik Noor Adilah Bt. Kuala Terengganu. Noraini Bt. Gombak Pn Hamidah Bt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->