Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. Dr. SMK Aminuddin Baki. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan.4. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya. Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri. Yaacob bin Haji Mat Nong. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran.0.0. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. SM Sains Selangor. 2. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. 2. Kuala Lumpur.2.1. falsafah. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah.3. 2. 7 . Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). 2. Sehingga tahun 1992. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama.

Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB.7. 2. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. 8 . Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. Pensyarah UKM. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan.Pengurusan PRS 2. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep. 2. jantina. UPM dan USM. kedudukan.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut.7. Pengetua sekolah. bangsa.5.6. 2.1. 2. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ). asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik.0. • PRS dari perspektif Islam 2. 3.7.7. Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988. asas komunikasi. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. perlakuan dan fizikal.

kemahiran. 9 .3.0. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut. 5.2. Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. 5. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar. berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif. 4. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. maka mereka lebih mudah dirapati. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan.4.1.Pengurusan PRS 3. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. 5. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita. 5.0. kreativiti dan keimanan. 5. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. perhubungan.0.2. 6. perlakuan.

4.1. MATLAMAT 9.Pengurusan PRS 7. rohani. Amanah dan menyimpan rahsia.0. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling. emosi.0. OBJEKTIF 10. 10. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. 9. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS.taat.2. 9. perlakuan. bertimbangrasa.2. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 9. 8.0. 10 .3.1.1. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11. 9.0. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain. 10. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.3. rela. 10. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka.0. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik. 11.4.5. 11. 11. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 10.3.4. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Tahu batasan dan keupayaan diri. emosi dan peribadi.2. 11. 11.

berasa selesa dan berempati. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka.2. 13. 13.4.14. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. 13. Berusaha menjadi pelajar contoh. 12. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama.13.6. 13. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. 13. Mendengar. 13. Sebagai Role Model kepada pelajar lain.7. yakin dan percaya diri.11. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. 13. 12.10.2. 12.4. masa.9. 13. 13.3.6.1. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. 12.12.8.6. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 13. 13. dan rakan. 12. Mematuhi etika kerahsiaan. 12. 13. Sebagai khidmat sokongan. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.3. 13. 12.5.Pengurusan PRS 11. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.1. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 . 13. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.5. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.0 SENARAI TUGAS PRS 13. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.

Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. 13.16.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3.15. 13.1 12 . Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.

0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.1.2.5 1.8.8.2.8.2.2.2 Borang Cadangan 13 .2 1.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.8.2 1.8 Penutup Lampiran 1.8.7 1.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.3 1.8.3 Tingkatan 1.1 Contoh Borang 1.1 1.8.2.8.8.1 Surat Panggilan Temuduga 1.1. 1.6.4 1.Pengurusan PRS 3.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.1 1.2 Surat 1.2 Surat Tawaran 1.

6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .Pengurusan PRS 1.2.8.

6. 2.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1.6. 7. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 . 10 . Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 5. 1. 3. 4. 8. 11 .

...... : Kaum : : Lahir: : ………………………………………………….... No.. Sekian./02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………....... terima kasih..B Tatikh Lahir: …………………………………………………. Masa : ……………………………….potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1.... ……………………… Jantina …………………… No... ( 07 Tarikh : ______ ) dlm..2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ......... Kami : Bil... Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ………………………………………. Ruj. S......... K/P …………………… : …………………………........ “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 ..1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :…………………………………………………. SMK …….......Pengurusan PRS Borang PRS 1....... Ting..

Bertanggungjawab 3. Mudah diterima oleh rakan sebaya 2. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2.P. Kami : Bil. Ting . Tanda tangan …………………………………. Boleh dipercayai Sekian. Penasihat UBK) Tuan/Puan. Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. ( ) dlm. No. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. SMK / SK ___________________ (U.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . terima kasih. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 .2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. Nama Jant .Suka menolong mesra 4.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua.

Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. ( ) dlm. : ………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. : ……………………………… ………………………………. 2. terima kasih. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. di sekolah ini.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. 18 . Sekian. dapat memberi komitmen dan 3. …………………………… Saudara /Saudari. terima kasih.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Kami : Bil.

( : ) dlm. Sehubungan dengan itu.P. Kami Tarikh : Bil. : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. 2. : ______________________________ Kelas/Ting.3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. 3. K. Nama Pelajar : ____________________________________________ No. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan . 19 .Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .SK Borang PRS 2. Syabas dan tahniah diucapkan. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa.

SMK / SK ___________________ (U. Penasihat UBK) Tuan/Puan.Pengurusan PRS Sekian.SK Borang PRS 2. SMK BBST/02/02/006 ……………………………………………………. 20 .P. Kepada : Pengetua.4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : ………………………………………….. Kami Tarikh : Bil. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. terima kasih. ( : (PRS) ) dlm. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .

.. : …………………………………………………. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian. terima kasih. 21 . tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas ……………………………………………. Saya Yang Benar.5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Bahawasanya saya. Kami Tarikh : Bil. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. ………………………………………………………. ( : ) dlm.Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. : …………………………………… Saudara / Saudari.. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. Nama Ting. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2.

Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. 3. Sebarang kemusykilan.. 2.SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . maka mereka lebih mudah dirapati.0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. terima kasih. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ………………………………. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : ……………………………………. ……………………………….1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. Sekian.0 MATLAMAT 22 .Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………. 2. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

6.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis .5 3.3 3. dan orang lain.4 3.0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992.Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 .1 3.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. keluarga. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan. guru.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif. 5. 3. 4. hormat. 3.0 OBJEKTIF 3. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu.

00 10 x 60 sen = RM 6.3 Derma PIBG 7.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30.0 SUMBER KEWANGAN 7.50 9. Hitam.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan. Oleh yang demikian.4 Derma masyarakat 8.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.  Kaedah 2 24 .00  Pen Marker ( Merah. Biru ) =6 x RM 2. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini.00 5 x 80 sen = RM 4.00 = RM 15.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7.

Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah. pandangan.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. kebimbangan. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 . dan lain-lain aspek lagi. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan. masa. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan.

Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness). berminat. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain.Pengurusan PRS dan faham. Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. sabar. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS .  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat. atau 26 . Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. mengambil berat.  Memimpin kumpulan perbincangan. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material.  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi.  Menjadi sebagai contoh / model. Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas. sekolah.  dan juga orang dewasa.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri. boleh dipercayai.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling.  mempunyai sifat menerima.

Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS. Disediakan oleh: ……………………………………. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 .

__________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ……………………………………….1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . Tarikh : ………………………….2..2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3. __________________________________________________________ 3. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 4.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya. * Potong yang tidak berkenaan 3.

Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan.2.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 . Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.

.. Tarikh :.......Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat. CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj......2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia).. …………………………………….. Kami :... 3.. Rancangan Tahunan PRS. Tentukan agenda...... tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat... ……………………………………....... Pengetua ……………………………………..1 3.............5................. senarai tugas J/K. 30 .5 3..5.............

3.sila hubungi pegawai berikut iaitu En…………………. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya. terima kasih. perkara di atas adalah dirujuk.6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 . Untuk makluman pegawai tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3.. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS. Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. 6. Sukacita dimaklumkan SMK………………………………….Pengurusan PRS Tuan. No. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. 2. Sekian. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4.. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas.. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).. Telefon………………….

Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. hobi. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. anak yang ke berapa. citacita. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. ibu bapa/penjaga. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Nama. Apakah maksud PRS? 6. tempat tinggal.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. kampung. 2. isu-isu semasa dan lain-lain. 4. Pada pendapat anda. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS.

1. Pada pandangan anda. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Komunikasi antara manusia ialah A. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. melainkan: 33 . Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. Cara kita berhubung dengan orang lain B. Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. Jika anda ada masalah. kebolehan. apakah personaliti . Mengapa? 16.Pengurusan PRS 12. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Cara kita menggunakan pancaindera C. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21.

Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. B. D. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A.Pengurusan PRS A. B. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. 6. C. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. B. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. mereka serupa sahaja 7. Memberi perhatian 34 . Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. C. Memberi nasihat B. C. D. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. C. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. D. B. C. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. D. D. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B. Memberi maklumat C. Di dalam perhubungan kaunseling. 3. B.

D. B. marah. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. perkara yang ditekankan ialah: A. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. Benci. ini membuat awak marah dan kecil hati. Memberi panduan 9. Empati bererti: A. senang. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C.Pengurusan PRS D. C. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. B. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. tenang 35 . Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. 11. gundah B. Terlupa. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. begitu rupanya” 14. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. C. memang baik awak berdiam diri. C. B. D. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. MELAINKAN: A. terkenang. Gembira. D. B. C. Berkongsi perasaan 12. Kalau macam itu. bersepah C. D. B. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang.

Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. 16. D. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. D. C. B. Kecewa. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. bangga 15. B. MELAINKAN A. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. D. C. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. C. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . hampa. C. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. C.Pengurusan PRS D. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. B. B. B. C. D. D. B. D. Kaunseling individu ialah untuk: A.

Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. 37 . Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda.Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. 1. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah.

“Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D. B.” A. Apa patut saya buat?” A. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. saya pasti gagal. B. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. D. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. Oh Tuhan. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. Jangan bimbang. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. 4. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. 3. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak. B. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. Jangan pedulikan mereka. Apa pun tak dapat saya kerjakan. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu.” A. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. Saya ingat dia benci saya” A. C. Mengapa dia tidak mahu mengaku. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. C. Kalau beginilah seterusnya. buat tak tahu saja. 5. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. C. Kadang-kadang seseorang itu gagal.Pengurusan PRS B. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. bila dia kata begitu.

” A. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Itu sebab orang tak suka saya. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi. 39 . Awak pergilah belajar di perpustakaan C. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. C. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D.Pengurusan PRS C. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. 7. B.” A. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. B. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. D. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. C. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. B. 8. Saya pasti mereka kasihkan anda. C. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. 9. “ Saya tahu saya gemuk.

Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih.Pengurusan PRS D. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. Saya faham perasaan anda. B. memang betul. cikgu hendak jumpa saya. Ya. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Bersabarlah. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. 1. D. 40 . A. “Saya tak ada masa untuk belajar. Oh ya. “Ali beritahu saya. 10. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. E. Ya. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. C.” A. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Saya kasihan melihat penderitaan awak. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas.

Bukan buruk sangat membuat kesilapan. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Kita hidup dan kita belajar. Tidak. B. Saya tidak pasti. perkara ini tidak akan berlaku” A. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Awak rasa. B. E. D.” A.Pengurusan PRS 2. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. Katakan pada diri awak. anda tidak mahu menjadi seperti hakim. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. awak harus yakin pada diri sendiri. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. saya pasti awak berjaya C. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. Apa yang awak hendak buat? E.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. Ingat! bila anda memberi respon. Hai. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. 41 . Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah. C. kali ini pun akan gagal juga. Pendedahan diri yang sangat awal. 3. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. D. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. E. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. awak takkan gagal B. Apa patut saya buat? A. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Awak takkan gagal.

Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 . 2. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3.Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling.

4. taat . Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. bertimbangrasa . mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. 43 . emosi . rohani . Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang . 5. Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. rela .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.

Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. 10. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. 8. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. berasa selesa dan berempati. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. yakin dan percaya diri. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.

Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 . Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.

Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 .7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan. Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.Pengurusan PRS 4. Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.Membina identiti PRS Aktiviti 2 .LDK .

Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Halangan Komunikasi Aktiviti . Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.LDK .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi . membina kepercayaan .Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .LDK .LDK .Pidato Spontan Aktiviti 2 .LDK .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti .

Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan. syak.Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1. .LDK . Supaya peserta sedar bahawa prasangka.Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.Definisi Remaja .Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja . 3. dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan .Pengurusan PRS Aktiviti . dan lain-lain boleh menyekat perhubungan.PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan . Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 . Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.Bengkel .DYAD (berpasangan) . 2. rakan sebaya.

Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. 5. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). Tanpa mengenali dengan lebih dekat. Lekatkan gambar itu di dinding. kertas kosong. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. 3. minta peserta teliti apa yang mereka nampak. pen : 1. 4. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. Untuk setiap jenis halangan komunikasi.Pengurusan PRS 1. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. 2. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Edarkan lampiran A. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. terutama di dalam proses menolong. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. Edarkan lampiran B dan C.

bebas dari sebarang bentuk ancaman. 1. Selepas itu tukar peranan. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi. 6. Kemudian minta peserta mencari pasangan. paksaan. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas.Pengurusan PRS 5. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. MENGARAH. Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing.

Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. Contohnya : “Awak bijak. BERSETUJU. MENUDUH.Pengurusan PRS 2. BERKHUTBAH. Awak buat jadual waktu dulu. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. MEMBERI NASIHAT. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. memalukannya. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. MENGEJEK. semua orang tahu” 9. tak ada akal” 7. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . Kita ada hanya 2 penggal. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif. seolah-olah cadangan anda paling baik. MENCUNGKIL. MEMUJI. awak boleh menjadi ketua. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. MENGAJAR. AMARAN. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. BERTANYA. baru boleh atasi masalah awak” 5. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6.

PERKATAAN PEDAS. 2.Pengurusan PRS 10. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. pen marker. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. - Stapler. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 . Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. terutama di dalam proses mendengar. MENARIK DIRI.

Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. 3. 4. 10. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. Panggil mereka masuk jika telah sedia. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. 2. 6.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . 9.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1. 7. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. 8. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Tajuknya bebas. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap.  Memberi fokus kepada idea yang penting.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. 55 . Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal.  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. Kadang. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. bercakap dengan kawan-kawan. memerhati gerak-geri. dan lain-lain.

Fasilitator mengulas permainan. 14. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. Lagu Titanic LANGKAH : 1. 11. 56 . Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. Peserta dapat meyakinkan orang lain. 3. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. 4. Lagu Titanic dimainkan 8. 2. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. 15. 10. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya. 13. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. Radio 3. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku.

57 . 2. 2. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. 2. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. 3. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. 3. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. 6. 5. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. pen : 1.Pengurusan PRS Nota: 1. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. kertas kosong. Peserta duduk dalam bulatan. 4. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta.

2. kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. Falsafah : 1. mengata orang. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. dan lain-lain. 3. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. cerita umpatmengumpat. membawa mulut. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis.

Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. Memahami bahawa dalam proses membimbing. Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). 4. 3. 59 . Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B. salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. 5. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1.

Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. 2. Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. 60 . Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan. Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi.

Oh ya! Memang betul. Awak rasa. “Ali beritahu saya. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d. Ya. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. b. awak harus yakin pada diri sendiri. Ya. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. 61 . Kata pada diri awak. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. Saya pasti awak berjaya c. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. awak takkan gagal. cikgu hendak jumpa saya” a. kali ini pun akan gagal juga. Hai. Tidak. awak takkan gagal. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. 2. b. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. sebab awak pernah gagal masa lepas. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu.Pengurusan PRS Lampiran A 1. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c.

Saya tidak pasti. f. Tak tahu saya dapat atau tidak. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e. Makin hari makin bertambah susah. b. b. inikan pula sahabat karib c. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. Gigi dan lidah lagikan tergigit. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. Apa yang awak hendak buat? e. Itu cuma khabar angin saja. Ceritakanlah lagi pada saya b. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. d. Saya pun risau juga. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Tentu awak dapat tempat. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Ubahlah tabiat awak. 62 . 4. d. Jangan takut. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. c. Apa patut saya buat?” a.Pengurusan PRS 3. d. Tak tahu lagi nasib. Tak tahulah. Awak dengan saya sama sahaja. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Mungkin awak perlukan perubahan. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan.

Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. e. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. Pada pandangan saya. Memang susah. d. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. awak tidak menolong saya sedikit pun. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Memang sukar membuat keputusan. Awak kelihatan hilang semangat. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. awak tidak mahu mencuba langsung. 63 . 8. Mungkin ada perkara lain yang dia salah.Pengurusan PRS 6. e. Awak seperti hilang harapan. perkara ini tidak akan berlaku” a. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. 7. Saya boleh nampak awak putus harapan. e. “Saya datang berjumpa awak. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. Kita hidup dan kita belajar. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. d. b. c. c.

“Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. b.Pengurusan PRS 9. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. apa buat.” a. d. c. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. dia tak pernah memberi saya kebebasan. Mereka bimbang dan mengambil berat. Dia mahu tahu di mana saya pergi. 64 . Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak. Ibu bapa awak sayang awak. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. dengan siapa.

Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Menggunakan Pra – frasa 2. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. 6. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Menggalakkan klien bercerita 3. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Menerima klien dengan terbuka 2. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4.

Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1. Pengarah JPN Tarikh: ………………. Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2.

Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. viii. vii. Kem Perkhemahan 2. Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. 2. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan. Kem Komputer 3. Kem Fasilitator 4. ii. ix. Contoh Modul : i. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7.2 71 . iii. Kem Pengucapan Awam 5. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. Cara Pemantauan 6. v. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak.1 Faedah Pemantauan : 1. vi. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6. 3. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. 6. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu. iv.

Pengurusan PRS 1. 72 . halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. v. kemajuan. iii. vii. kelemahan dan lain-lain. Antaranya ialah : i. 6. Kiosk Kerjaya dll. vi. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. x. ii. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. 5. iv. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb.. 4. ix. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. viii. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. 2. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 .Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL. NAMA PRS NO.

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

TELEFON : 77 .Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO.

c. 78 . Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. kemahiran. g. h. Sebagai khidmat sokongan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.0. kreativiti dan keimanan. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. f. e. Mendengar. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. p. Mematuhi etika kerahsiaan. m. j. PRINSIP PRS 12. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. d. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. b. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. n. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. berasa selesa dan berempati.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. bangsa. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. kedudukan perlakuan dan fizikal. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.0. perlakuan. perhubungan. yakin dan percaya diri. l. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. k. 13. jantina. i. o.

79 . Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. 4. 6. Amanah dan menyimpan rahsia. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 7. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling.Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. 3. Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. norma masyarakat dan agama. Mematuhi peraturan sekolah. 5. Tahu batasan dan keupayaan diri. 2.

Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. c. b. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. i. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. d. Mematuhi kerahsiaan. 80 . f.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. c. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. e. h.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Mendengar. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. f. Mengawal. Bercerita kepada orang lain. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. h. e. Menerima rakan dengan terbuka. d. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. g. b. g.

Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan.Pengurusan PRS orang yang lebih arif. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 . k. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. k. Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan. j. j.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.2.Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .

Negeri.Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah. Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 .

murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa. Selain itu. 88 .1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . OBJEKTIF 2. MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. 2. 2.

3.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. 89 .3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih. 3. KEAHLIAN 3.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i. Personaliti yang baik.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. guru.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan. 2.1 3. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. ii. 3. keluarga dan orang lain.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.Pengurusan PRS 2. 2. iii. 2.

Tiada masalah disiplin.1 5.3 5.Pengurusan PRS iv. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK. 90 .2 Dilantik semasa mesyuarat agung. 4. v. AHLI JAWATANKUASA 5. membatalkan 5.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.melaksana apabila difikirkan perlu. 5.1 4. 5. GURU PENASIHAT 4.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta. 5. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.4 Pemilihan AJK adalah secara undian. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. Mempunyai pencapaian akademik yang baik.

7.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. AKTIVITI 7. vi. 6. 6.Pengurusan PRS 5. 91 . 5. ii. 7. viii. v.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. iv. vii.7 AJK Kelab terdiri: i.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. iii.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun.

4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. 9. 8.Pengurusan PRS 8. TINDAKAN DISIPLIN 9. ii. 8. iii.1 8. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 9. PERATURAN-PERATURAN 8.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. iv.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 .

10.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab. 10.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. guru penasihat.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua. DERMA 11. 9. 10. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda.Pengurusan PRS 9. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. murid. sekolah 10. 11. 93 .

screaming for help. when you are full of frowns And you’re alone. anyplace. everybody welcome! (PRS. that’s us) PRS. HAL-HAL LAIN 12.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. 12. your friend in times of need. that’s us! (PRS. sahabat ’tuk selamanya 94 .1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. a shoulder to cry on. that’s us!! PRS. So don’t feel shy. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. That’s us) Anytime. PRS. That us) Drop in for a chat with us! (PRS. don’t wait.2 11.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. just look for us (Repeat*) Your friend in need. that us! When you’re down.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS.Pengurusan PRS 11.

2.1 PRS NO. SEKUNTUM BUNGA MEKAR. ITUKI TUKI EYAHHH. AMINAMINA SAMBALOA. MALU-MALU KAMALU KANAVA. KU SELIT KE RAMBUTMU.. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. ITUKI TUKI APO... MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 . PADA WAKTU ITU. AMINAMINA YEH YEH YEH. PRS NO. sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. SURANGGANIKA MALU KANAVA... EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. SURANGGANIKA MALU. IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA. MASIHKAH KAU INGAT. 3. 4. tempat ‘tuk mengadu PRS. 1 YEAHH. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu. AMINAMINA OOOOOO.. MASIHKAH KAU INGAT. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS.

I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM..... 5...Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT.. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM... I HAVE A DREAM.A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS.....STILL ANOTHER MILE 96 .

Tabah apa kau usahakan. Jika kau fikirkan kekalahan. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. Terkandung dalam pemikiran. Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. Engkau Boleh. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. Usahamu tidak menentu. PEMIMPIN WAJA . Kau fikir boleh melakukan. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH. Kau hampiri kegagalan. MAJU KAWANKU. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . Engkau Boleh. kau hampiri kejayaan. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. Jika kau fikirkan kemenangan. Jika kau fikirkan ragu-ragu.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

13. Bil 1. 7. 6. 14. 3. 15. 4. Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 2. 8.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 11. 12. 9. 10. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 .

8. 6.Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 3. 14. Bil 1. 15. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 7. 9. 2. 10. 12. 4. 13. 11. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 . Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5.

Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. Mohd. En Mohd Said B. Klang En. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. Pn Masbah Bt. Jasin.Petaling En. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. Naim Penyelia Kaunseling. Tengku Ampuan Rahimah. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Lamat 101 . JPS Selangor. Zulkipli B. Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Melaka. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK.Perlis. En Ahmad Kamal B. Seksyen 18 Shah Alam.Petaling Pn Zunaidah Bt. Selangor Pn Zubaidah Bt.M. Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1).Petaling Pn Julia Bt. Safie B. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B. Raja Mazlan B. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling.

Subang Jaya. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Terengganu Pn. Pulau Pinang. Mohammad Ali P.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. Cik Noor Adilah Bt. Klang Pn. Hulu Langat. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Sepang Pn. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught. Subang Jaya.com 102 . Kedah.Alor Star. En Adnan B. Yusnita Bt. Kuala Lumpur. Kuala Terengganu. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar. Sepang.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13.P. Pn. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn. Petaling Cik Sabariah Bt.N. Noraini Bt. Noor Aza Bt.Kajang En. Hj.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. prs05jps@yahoo. Petaling Pn. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Gombak Pn Hamidah Bt. Pn Salmiah Bt. Abd. Norazwa Bt. Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu. Abdullah Sani B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful