Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. Kuala Lumpur. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1. SM Sains Selangor. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang).0. Sehingga tahun 1992.0. 7 .3. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. Dr. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya. 2. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. Yaacob bin Haji Mat Nong. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. falsafah. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri.1. SMK Aminuddin Baki. 2. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. 2.2. 2.4.

3. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang.7.1.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri.7. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri. kedudukan.5. bangsa. 8 . Pensyarah UKM. asas komunikasi. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. 2. Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988. 2. UPM dan USM.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik.7.0. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan. jantina. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan. Pengetua sekolah.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB.7.6. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988. 2. • PRS dari perspektif Islam 2. 2. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.Pengurusan PRS 2. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ). perlakuan dan fizikal.

terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. 5. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. kemahiran. 9 . 4. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar. berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. 5. Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan.Pengurusan PRS 3. perhubungan. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. 5. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. perlakuan. 5. maka mereka lebih mudah dirapati. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain.1.3.2. 6. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.0. 5.0.2. kreativiti dan keimanan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.4. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut.0. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif.

MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain.Pengurusan PRS 7. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain.0. 10 . rohani. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS. 9. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 11. 10. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.3.0.0. 11. MATLAMAT 9. 9. Tahu batasan dan keupayaan diri. 10. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. 8. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11. Amanah dan menyimpan rahsia.4. rela. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. emosi. 10. 11.3.1.5.4.4. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka. 9.2. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar.2. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. 11. perlakuan.0. 11. 10.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.0.1. 9.1.taat.3. OBJEKTIF 10. emosi dan peribadi.2. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. bertimbangrasa.

2. 13.8. 12.2. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. 13.14. 13. masa. 13. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 12. berasa selesa dan berempati. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.11.5.4. 13.6. 12.4.7. Berusaha menjadi pelajar contoh. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS.12.3. 13. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.10. 12. 13. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 . 13. Mendengar. 13. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. yakin dan percaya diri.9. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. 13.1. 13. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. 12.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____.5. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. dan rakan. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. Mematuhi etika kerahsiaan.Pengurusan PRS 11. 13. 12. Sebagai khidmat sokongan.6.6.0 SENARAI TUGAS PRS 13. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. 12. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu.1. 13.3. 13. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.13.

15. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.1 12 .16. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3. 13.Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. 13.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3.

2.8 Penutup Lampiran 1.1 Contoh Borang 1.2 1.2 Surat 1.5 1.6.1.4 1.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.2. 1.2 Borang Cadangan 13 .2.2 Surat Tawaran 1.2.2.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.3 1.8.Pengurusan PRS 3.8.8.8.8.8.2 1.1.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.1 Surat Panggilan Temuduga 1.1 1.3 Tingkatan 1.8.8.1 1.8.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.7 1.

8.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .2.Pengurusan PRS 1.

5. 3. 10 . 4. 11 . 7.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. 2. 1.6.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9. Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 8. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 . 6.

... S. K/P …………………… : …………………………...... SMK ……... : Kaum : : Lahir: : …………………………………………………........B Tatikh Lahir: …………………………………………………........... terima kasih....... Kami : Bil. ……………………… Jantina …………………… No....... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 ... Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ………………………………………... ( 07 Tarikh : ______ ) dlm..... Ruj...Pengurusan PRS Borang PRS 1.potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1. Ting../02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………....2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK .. Masa : ……………………………….. Sekian...1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :………………………………………………….. No.....

Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. Ting . SMK / SK ___________________ (U. ( ) dlm. Bertanggungjawab 3. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. Kami : Bil. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 .Suka menolong mesra 4. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . No.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. Boleh dipercayai Sekian.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. terima kasih. ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2. Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. Tanda tangan ………………………………….P. Nama Jant . Mudah diterima oleh rakan sebaya 2. Penasihat UBK) Tuan/Puan.

2. ( ) dlm. 18 . Kami : Bil. di sekolah ini. dapat memberi komitmen dan 3.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. : ………………………………. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. : ……………………………… ………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. Sekian. terima kasih. terima kasih. …………………………… Saudara /Saudari. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang.

: ______________________________ Kelas/Ting.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan . K. ( : ) dlm.3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa.SK Borang PRS 2. Kami Tarikh : Bil. 19 . 3.P. Syabas dan tahniah diucapkan. 2. Sehubungan dengan itu. Nama Pelajar : ____________________________________________ No.

SMK / SK ___________________ (U. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . ( : (PRS) ) dlm. Kepada : Pengetua. Kami Tarikh : Bil. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. 20 .4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj. terima kasih.P.Pengurusan PRS Sekian. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : …………………………………………. SMK BBST/02/02/006 ……………………………………………………..SK Borang PRS 2. Penasihat UBK) Tuan/Puan.

.. ………………………………………………………. tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas ……………………………………………. Bahawasanya saya. terima kasih.Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. : …………………………………………………. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2. 21 . SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian. Kami Tarikh : Bil. Nama Ting. Saya Yang Benar..5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. ( : ) dlm. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. : …………………………………… Saudara / Saudari.

Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………. Sekian.0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. terima kasih.0 MATLAMAT 22 .. Sebarang kemusykilan. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. ………………………………. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . 3. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ………………………………. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan.1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : ……………………………………. maka mereka lebih mudah dirapati. 2.

hormat. 6.5 3. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis .4 3.1 3. guru.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri. 5. 3. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing. keluarga. 4. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah.0 OBJEKTIF 3. 3.0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 . Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan. dan orang lain.3 3. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu.

Oleh yang demikian.0 SUMBER KEWANGAN 7.00  Pen Marker ( Merah.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.00 = RM 15. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi.50 9.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.4 Derma masyarakat 8.3 Derma PIBG 7. Hitam.  Kaedah 2 24 .  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan. Biru ) =6 x RM 2.00 5 x 80 sen = RM 4.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru.00 10 x 60 sen = RM 6.

 Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti.Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. masa. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan. dan lain-lain aspek lagi. kebimbangan. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan. pandangan.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 .

 Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material. mengambil berat.  Memimpin kumpulan perbincangan. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness).  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok. Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. atau 26 .  mempunyai sifat menerima. berminat.Pengurusan PRS dan faham. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS . Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya. sekolah. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya.  Menjadi sebagai contoh / model.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling.  dan juga orang dewasa. sabar.  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi. boleh dipercayai.

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 . Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi. Disediakan oleh: …………………………………….Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS.

* Potong yang tidak berkenaan 3.2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3.. Tarikh : ………………………….2. __________________________________________________________ 2.1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ………………………………………. __________________________________________________________ 3. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1. __________________________________________________________ 4.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya. __________________________________________________________ 5.

3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan. Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.2.

.......2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia)......... Pengetua …………………………………….1 3. Rancangan Tahunan PRS.. Tarikh :.... tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat.5.......5 3........5...... Kami :... ……………………………………...... …………………………………….. senarai tugas J/K..... CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj... 30 .......Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat............ Tentukan agenda.. 3.....

Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).. terima kasih. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS.. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. Sekian.Pengurusan PRS Tuan. Telefon…………………. Untuk makluman pegawai tuan. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 . 6..6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA. No. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4.sila hubungi pegawai berikut iaitu En…………………. 3. 2.. perkara di atas adalah dirujuk.

Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. Nama. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7. Apakah maksud PRS? 6. tempat tinggal. isu-isu semasa dan lain-lain. anak yang ke berapa. 2. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. Pada pendapat anda. 4. kampung. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. ibu bapa/penjaga. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. citacita. Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. hobi. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 .

Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Jika anda ada masalah. apakah personaliti . Cara kita menggunakan pancaindera C. 1. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. Pada pandangan anda. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Mengapa? 16. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. melainkan: 33 . Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13.Pengurusan PRS 12. kebolehan. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. Cara kita berhubung dengan orang lain B. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. Komunikasi antara manusia ialah A. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20.

Memberi maklumat C. B. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. C. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. D. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. B. B. D. 3. B. D. C. Di dalam perhubungan kaunseling. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. D. D. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. Memberi perhatian 34 . Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. C. C.Pengurusan PRS A. mereka serupa sahaja 7. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. 6. Memberi nasihat B. B. C.

begitu rupanya” 14. Empati bererti: A. Terlupa. Memberi panduan 9. perkara yang ditekankan ialah: A. B. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. marah. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Kalau macam itu. C. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. terkenang. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. Berkongsi perasaan 12. B. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. D. B. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. B. tenang 35 . bersepah C. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. Gembira. Benci. D. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. senang. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. gundah B. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. 11. ini membuat awak marah dan kecil hati.Pengurusan PRS D. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. B. D. C. C. MELAINKAN: A. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. memang baik awak berdiam diri. D. C.

C. Kecewa. C. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . B.Pengurusan PRS D. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. D. D. 16. C. D. B. D. C. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. D. MELAINKAN A. B. hampa. C. Kaunseling individu ialah untuk: A. B. B. bangga 15. B. C. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. D. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20.

Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah. 1. Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. 37 .

Mengapa dia tidak mahu mengaku. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. Apa patut saya buat?” A. C. Kadang-kadang seseorang itu gagal. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. B. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D. 5. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak.” A. B. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak.Pengurusan PRS B. Jangan bimbang. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. C. saya pasti gagal. “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. D. Kalau beginilah seterusnya. bila dia kata begitu. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. 4. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. Saya ingat dia benci saya” A. Jangan pedulikan mereka. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. Apa pun tak dapat saya kerjakan. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. Oh Tuhan. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak.” A. 3. B. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. buat tak tahu saja. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya. C. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu.

8. B.” A. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. B. Itu sebab orang tak suka saya. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. Awak pergilah belajar di perpustakaan C. 39 . Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. C. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. 9. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. 7. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. B. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6.Pengurusan PRS C. D. “ Saya tahu saya gemuk. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid.” A. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. C. C. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. Saya pasti mereka kasihkan anda.

Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. Bersabarlah. 40 . Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. 1. Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. Ya. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas.Pengurusan PRS D. 10. Saya faham perasaan anda. C. “Saya tak ada masa untuk belajar. B. E. “Ali beritahu saya. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih. D. Ya. cikgu hendak jumpa saya. Oh ya. Saya kasihan melihat penderitaan awak. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. A. memang betul. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah.” A.

B. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. 41 . D.Pengurusan PRS 2. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. B. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. awak harus yakin pada diri sendiri. Apa patut saya buat? A. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. Awak takkan gagal. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Tidak. saya pasti awak berjaya C. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Katakan pada diri awak. Awak rasa. awak takkan gagal B. Saya tidak pasti. C. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. 3. Ingat! bila anda memberi respon. E. Kita hidup dan kita belajar. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. D. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. E. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. kali ini pun akan gagal juga.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. Pendedahan diri yang sangat awal. Apa yang awak hendak buat? E. Hai.” A. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. anda tidak mahu menjadi seperti hakim. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. perkara ini tidak akan berlaku” A.

Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 . Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. 2.

bertimbangrasa . taat . 43 . intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . 4. emosi . menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. 5. rela . Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. rohani .

berasa selesa dan berempati. 10. vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. yakin dan percaya diri. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. 8. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu.

Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 .Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1.

Pengurusan PRS 4. Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 .Membina identiti PRS Aktiviti 2 . Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.LDK .7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.

LDK .LDK .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .LDK .LDK .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Halangan Komunikasi Aktiviti .Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 . Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 . membina kepercayaan .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi .Pidato Spontan Aktiviti 2 .

Bengkel . 3. Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan. 2. . rakan sebaya.Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1.Definisi Remaja .DYAD (berpasangan) .Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa. Supaya peserta sedar bahawa prasangka.Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja . syak. dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan . Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 .LDK .PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan .Pengurusan PRS Aktiviti . dan lain-lain boleh menyekat perhubungan. Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.

Untuk setiap jenis halangan komunikasi. kertas kosong. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. Edarkan lampiran B dan C. 2. misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. 3. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. pen : 1. terutama di dalam proses menolong. Tanpa mengenali dengan lebih dekat. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). Lekatkan gambar itu di dinding. Edarkan lampiran A. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. 5. 4. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja.Pengurusan PRS 1. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu.

Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi. 1. paksaan. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. bebas dari sebarang bentuk ancaman. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain.Pengurusan PRS 5. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. MENGARAH. 6. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. Selepas itu tukar peranan. Kemudian minta peserta mencari pasangan. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan.

MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. MENGEJEK. BERKHUTBAH. BERTANYA. tak ada akal” 7. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. AMARAN. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. awak boleh menjadi ketua. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. Awak buat jadual waktu dulu. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. MENUDUH. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. baru boleh atasi masalah awak” 5. MENGAJAR. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. seolah-olah cadangan anda paling baik. memalukannya. BERSETUJU. Kita ada hanya 2 penggal. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. semua orang tahu” 9. MEMUJI. MENCUNGKIL. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. MEMBERI NASIHAT. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif.Pengurusan PRS 2. Contohnya : “Awak bijak.

Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. pen marker. MENARIK DIRI. - Stapler. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 . Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. terutama di dalam proses mendengar. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. 2.Pengurusan PRS 10. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. PERKATAAN PEDAS.

Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. Panggil mereka masuk jika telah sedia. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. 4. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. 8. Tajuknya bebas. 9. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. 10. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. 2. 3. 7.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1. 6. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

bercakap dengan kawan-kawan. Kadang. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. memerhati gerak-geri. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap. dan lain-lain. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap.  Memberi fokus kepada idea yang penting. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon.  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. 55 . air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap.

15. Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. Lagu Titanic dimainkan 8. 14. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Radio 3. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. 11. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. 13. 3. 10. 4. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. Peserta dapat meyakinkan orang lain. 2. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Fasilitator mengulas permainan. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Lagu Titanic LANGKAH : 1. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. 56 . Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9.

5. Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. 6. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. kertas kosong. 57 . 2. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. pen : 1. 2. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). Peserta duduk dalam bulatan. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. 3. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama.Pengurusan PRS Nota: 1. 3. 2. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. 4.

Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. 3. kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis. dan lain-lain. cerita umpatmengumpat. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. mengata orang. Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. membawa mulut. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. 2. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. Falsafah : 1.

59 . Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. 4. 3. Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. 5. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Memahami bahawa dalam proses membimbing. Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B.

Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. 60 . Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka. 2. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan. Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi.

mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. awak takkan gagal. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Hai. Awak rasa. Saya pasti awak berjaya c. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Tidak. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. 2. Ya. Ya. Oh ya! Memang betul. 61 . Kata pada diri awak. awak harus yakin pada diri sendiri. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d. cikgu hendak jumpa saya” a. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. sebab awak pernah gagal masa lepas.Pengurusan PRS Lampiran A 1. b. kali ini pun akan gagal juga. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c. b. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. “Ali beritahu saya. awak takkan gagal.

Gigi dan lidah lagikan tergigit. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. inikan pula sahabat karib c. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. 4. d. f. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. Apa yang awak hendak buat? e.Pengurusan PRS 3. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. d. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Tak tahu saya dapat atau tidak. Tak tahu lagi nasib. c. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. Saya tidak pasti. Jangan takut. b. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. 62 . Saya pun risau juga. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. b. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. Mungkin awak perlukan perubahan. Awak dengan saya sama sahaja. Itu cuma khabar angin saja. Apa patut saya buat?” a. d. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Makin hari makin bertambah susah. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Tak tahulah. Ubahlah tabiat awak. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e. Tentu awak dapat tempat. Ceritakanlah lagi pada saya b.

Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. perkara ini tidak akan berlaku” a. Kita hidup dan kita belajar. Awak kelihatan hilang semangat. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. awak tidak menolong saya sedikit pun. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. e. c. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. d. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. awak tidak mahu mencuba langsung. Memang susah. e. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. 63 . Memang sukar membuat keputusan. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. b. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. c. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Saya boleh nampak awak putus harapan. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. e. Awak seperti hilang harapan. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. 7.Pengurusan PRS 6. d. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. Pada pandangan saya. 8. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. “Saya datang berjumpa awak.

Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. Mereka bimbang dan mengambil berat. apa buat.Pengurusan PRS 9. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. d. b. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja. Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak. Ibu bapa awak sayang awak.” a. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. c. Dia mahu tahu di mana saya pergi. dengan siapa. dia tak pernah memberi saya kebebasan. 64 .

Menerima klien dengan terbuka 2. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menggalakkan klien bercerita 3. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . 6. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Menggunakan Pra – frasa 2. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4.

Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .

Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis . Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2. Pengarah JPN Tarikh: ………………. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1.

Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. 3. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar.1 Faedah Pemantauan : 1. Contoh Modul : i. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. Cara Pemantauan 6. Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8. iii. Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. Kem Perkhemahan 2. ii. Kem Fasilitator 4. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan. vii. vi. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu.2 71 . Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. iv. Kem Komputer 3. ix.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Kem Pengucapan Awam 5. v. 6. 2. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. viii.

iii. vi. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. 2. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. 6. vii. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. 5. 4. v. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. Kiosk Kerjaya dll. kelemahan dan lain-lain. iv. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan. Antaranya ialah : i. viii. x. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya. ii. 72 . ix. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. kemajuan. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat.Pengurusan PRS 1..

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 . NAMA PRS NO.Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL.

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

TELEFON : 77 .Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO.

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. PRINSIP PRS 12. jantina. k. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. kedudukan perlakuan dan fizikal. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. p. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. m. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. f.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. 78 . Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. Sebagai khidmat sokongan. yakin dan percaya diri. l. o. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. 13. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. bangsa. h. Mematuhi etika kerahsiaan. n. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. berasa selesa dan berempati. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.0. perhubungan. i. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. e. g. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. c. perlakuan. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Mendengar. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.0. b. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. d. kemahiran. j. kreativiti dan keimanan.

Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. 3. 7. 2. Tahu batasan dan keupayaan diri. 6. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 79 . Mematuhi peraturan sekolah. Amanah dan menyimpan rahsia. norma masyarakat dan agama. 5. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. 4. Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain.

g. d.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. i.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. 80 . Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. g. Mematuhi kerahsiaan. Mendengar. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. c. Bercerita kepada orang lain. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. b. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. Mengawal. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. e. d. f. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. h. c. f. h.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Menerima rakan dengan terbuka. e. b.

Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. k. k. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 .Pengurusan PRS orang yang lebih arif. j. j. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.2.

Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 .Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah. Negeri.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. 2. Selain itu.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif. murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa. OBJEKTIF 2. 2.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . 88 . MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.

KEAHLIAN 3. keluarga dan orang lain.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i. 3. 3.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. 89 . Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. guru.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan. 2. iii.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 3. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah.1 3.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih. 2. ii.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. Personaliti yang baik.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.Pengurusan PRS 2. 2.

1 4. v. Mempunyai pencapaian akademik yang baik. 90 . 5.4 Pemilihan AJK adalah secara undian. membatalkan 5.3 5. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 5.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. 5.Pengurusan PRS iv. Tiada masalah disiplin. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. GURU PENASIHAT 4. 4. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 Dilantik semasa mesyuarat agung.1 5. AHLI JAWATANKUASA 5.melaksana apabila difikirkan perlu.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta.

7.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.7 AJK Kelab terdiri: i.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. 7. viii. 6.Pengurusan PRS 5.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab. 5. iii. AKTIVITI 7. v. vi. 91 . ii. vii. iv.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 6.

iii. PERATURAN-PERATURAN 8.1 8.Pengurusan PRS 8.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. ii. 9. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 .4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab. 8. iv. 8. TINDAKAN DISIPLIN 9.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib. 9. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda. 10.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. murid. 93 . PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua. 10. 9.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. 10. 11.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab. guru penasihat. sekolah 10. DERMA 11.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.Pengurusan PRS 9.

2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. that’s us! (PRS. a shoulder to cry on.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS. anyplace. PRS.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. when you are full of frowns And you’re alone. everybody welcome! (PRS.2 11. That’s us) Anytime. your friend in times of need. 12. that’s us) PRS. that us! When you’re down.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. screaming for help. So don’t feel shy. that’s us!! PRS. just look for us (Repeat*) Your friend in need. HAL-HAL LAIN 12. sahabat ’tuk selamanya 94 .Pengurusan PRS 11. That us) Drop in for a chat with us! (PRS. don’t wait.

ITUKI TUKI EYAHHH. SURANGGANIKA MALU KANAVA. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu. PRS NO. ITUKI TUKI APO. AMINAMINA SAMBALOA.. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 . SEKUNTUM BUNGA MEKAR. MASIHKAH KAU INGAT... 2.1 PRS NO. IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. SURANGGANIKA MALU. 4.. AMINAMINA OOOOOO. 1 YEAHH. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO.. MASIHKAH KAU INGAT. tempat ‘tuk mengadu PRS. KU SELIT KE RAMBUTMU.. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. MALU-MALU KAMALU KANAVA. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. 3. PADA WAKTU ITU. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA. sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. AMINAMINA YEH YEH YEH.

I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM..... 5.. I HAVE A DREAM..A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS..STILL ANOTHER MILE 96 ....Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM....

Kau fikir boleh melakukan. Engkau Boleh. MAJU KAWANKU. Jika kau fikirkan kekalahan. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. Engkau Boleh.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan. kau hampiri kejayaan. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. Usahamu tidak menentu. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. Kau hampiri kegagalan.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . PEMIMPIN WAJA . Jika kau fikirkan ragu-ragu. Terkandung dalam pemikiran. Jika kau fikirkan kemenangan. Tabah apa kau usahakan.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

14. 9. 10.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5. 2. 3. 15. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 . Bil 1. 4. 8. 6. 12. 7. 11. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 13.

9.Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 15. 2. 13. 4. 12. 10. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 3. 6. 11. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. Bil 1. 8. 14. 7. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 .

Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B. Lamat 101 . Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1). Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. Seksyen 18 Shah Alam.Petaling Pn Zunaidah Bt. Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. En Mohd Said B. Pn Masbah Bt. Melaka. Selangor Pn Zubaidah Bt. Safie B.M.Petaling Pn Julia Bt. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. Zulkipli B. Klang En. Tengku Ampuan Rahimah. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. JPS Selangor.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Jasin.Petaling En. Raja Mazlan B. Mohd. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling. En Ahmad Kamal B.Perlis. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. Naim Penyelia Kaunseling.

Norazwa Bt. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar.com 102 . Hj. Noor Aza Bt. Cik Noor Adilah Bt. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. Noraini Bt. Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu. Kuala Terengganu.N.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Sepang. prs05jps@yahoo. Sepang Pn. Petaling Pn. Kedah. Yusnita Bt.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn. En Adnan B. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Pn Salmiah Bt. Abdullah Sani B. Pulau Pinang.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah. Subang Jaya.P. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Pn. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi.Alor Star. Mohammad Ali P. Klang Pn. Hulu Langat.Kajang En. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Abd.Subang Jaya. Petaling Cik Sabariah Bt. Kuala Lumpur. Terengganu Pn. Gombak Pn Hamidah Bt.