Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

0. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah.4. SMK Aminuddin Baki.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya. falsafah. 2. 2. Sehingga tahun 1992. Yaacob bin Haji Mat Nong. Kuala Lumpur. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. Dr. 7 .2.0. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri. 2. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. 2.1.3. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. SM Sains Selangor. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor.

Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. asas komunikasi.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB.5. 3. perlakuan dan fizikal. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri. Pensyarah UKM. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep.6. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan.7. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.Pengurusan PRS 2. UPM dan USM. • PRS dari perspektif Islam 2. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. bangsa. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik.1. Pengetua sekolah. 2. 2. 2. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. 8 . jantina. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ).0.7. 2. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB. kedudukan.7.7.

4. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 4. kemahiran. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling.0. 5.Pengurusan PRS 3. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut. kreativiti dan keimanan. 9 . Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar. 5. perhubungan.0. 5. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa.2.0. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. 6. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. 5. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita.1. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS.2. maka mereka lebih mudah dirapati. 5.3. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. perlakuan.

10. rela.4. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling.2. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.1. 9. MATLAMAT 9.3. Amanah dan menyimpan rahsia. 11.1. bertimbangrasa. 9. perlakuan. 10. 9. 10 . Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik.0.3. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.5. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. emosi dan peribadi.Pengurusan PRS 7.2. 10. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk. emosi. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. 11. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11. 11.0.4. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain.taat. rohani.0. 9. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain.3. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.4.0. 8. OBJEKTIF 10.0.2. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS. 11.1. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Tahu batasan dan keupayaan diri. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. 11. 10.

Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. 13. berasa selesa dan berempati. Sebagai khidmat sokongan.1. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. 13.11.8.12. Mematuhi etika kerahsiaan.4. dan rakan.6.4. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.14.7. 12.3.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya.9. 13. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Sebagai Role Model kepada pelajar lain.2.6. 13.5.2. 12. 12. yakin dan percaya diri. 13. 12. 13.1. 12.5. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. Mendengar. 13.6. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. 12.13.3.10. 13. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. 13. 13. 13. 13. 13.Pengurusan PRS 11. 13. masa.0 SENARAI TUGAS PRS 13. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. 12. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 .

Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.16.15.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3. 13.1 12 . 13.

1 Surat Panggilan Temuduga 1.2 Borang Cadangan 13 .1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.2.8.8.7 1.2 Surat Tawaran 1.8.1 Contoh Borang 1.2.1.2.8.8. 1.3 1.1.2.1 1.6.8.8.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.8.8.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.4 1.2 1.1 1.3 Tingkatan 1.2.Pengurusan PRS 3.2 Surat 1.2 1.8 Penutup Lampiran 1.5 1.

8.2.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .Pengurusan PRS 1.

8.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1.6. Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 2.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. 6. 7. 1. 11 . 5. 4. 10 . 3. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 .

... Ting....... : Kaum : : Lahir: : ………………………………………………….. K/P …………………… : ………………………….... SMK …….Pengurusan PRS Borang PRS 1............. ( 07 Tarikh : ______ ) dlm.. terima kasih....potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1........ Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ………………………………………... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 . Ruj. Kami : Bil...2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ..... Masa : ………………………………... ……………………… Jantina …………………… No....1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :…………………………………………………......... S. Sekian......B Tatikh Lahir: …………………………………………………. No./02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ……………………………….

………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2. SMK / SK ___________________ (U.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. Kami : Bil. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . Boleh dipercayai Sekian. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. ( ) dlm. Nama Jant . Mudah diterima oleh rakan sebaya 2. terima kasih. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 .P.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. Penasihat UBK) Tuan/Puan.Suka menolong mesra 4. No. Bertanggungjawab 3. Ting . Tanda tangan ………………………………….

Kami : Bil. …………………………… Saudara /Saudari. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. di sekolah ini. : ……………………………… ………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. 2. terima kasih.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. : ………………………………. terima kasih. 18 . dapat memberi komitmen dan 3. Sekian.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. ( ) dlm.

( : ) dlm. K. Syabas dan tahniah diucapkan. 2. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan .3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Nama Pelajar : ____________________________________________ No.SK Borang PRS 2.P. : ______________________________ Kelas/Ting. Kami Tarikh : Bil. : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. 19 . ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . 3. Sehubungan dengan itu. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa.

SK Borang PRS 2. 20 . SMK BBST/02/02/006 …………………………………………………….P. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : ………………………………………….Pengurusan PRS Sekian. terima kasih. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . SMK / SK ___________________ (U. ( : (PRS) ) dlm. Kami Tarikh : Bil. Kepada : Pengetua..4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj. Penasihat UBK) Tuan/Puan.

: …………………………………… Saudara / Saudari. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. Nama Ting. terima kasih.. Saya Yang Benar. Bahawasanya saya.Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. ( : ) dlm. ……………………………………………………….. : …………………………………………………. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2.. Kami Tarikh : Bil. 21 . tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas …………………………………………….5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj.

3. ……………………………….. Sebarang kemusykilan. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : …………………………………….Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. 2. maka mereka lebih mudah dirapati.0 MATLAMAT 22 . Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. Sekian.1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1. terima kasih. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ……………………………….SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS.

2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. dan orang lain. 3. 6.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif.Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing.0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992. 4.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 .6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri.1 3. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.5 3. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis . keluarga. 3.4 3. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. guru.0 OBJEKTIF 3. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif. 5.3 3. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. hormat.

1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.3 Derma PIBG 7. Oleh yang demikian.00  Pen Marker ( Merah.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.  Kaedah 2 24 .00 5 x 80 sen = RM 4.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5. Hitam.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7. Biru ) =6 x RM 2.50 9.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru.4 Derma masyarakat 8.00 = RM 15.0 SUMBER KEWANGAN 7.00 10 x 60 sen = RM 6.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30.

masa.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. dan lain-lain aspek lagi.Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 . pandangan. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. kebimbangan.

Masihkah anda berminat? Jika masih berminat.  dan juga orang dewasa. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness).  mempunyai sifat menerima. berminat. Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan.  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain. mengambil berat. boleh dipercayai. sabar. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya. sekolah. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri.Pengurusan PRS dan faham. atau 26 . Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok.  Menjadi sebagai contoh / model.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya.  Memimpin kumpulan perbincangan. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material.  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS .

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling.Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS. Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 . Disediakan oleh: …………………………………….

2.1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . __________________________________________________________ 5.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya.2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3.. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ………………………………………. Tarikh : …………………………. * Potong yang tidak berkenaan 3. __________________________________________________________ 3. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1.

3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan. Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .2.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.

..1 3..... CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj. …………………………………….....5.Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat.... Rancangan Tahunan PRS.. Kami :.. 3.............. ……………………………………... senarai tugas J/K............. Tarikh :.2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia)......... tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat..... 30 .. Pengetua ……………………………………..... Tentukan agenda..5 3............5...

terima kasih. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4. perkara di atas adalah dirujuk. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. 3..sila hubungi pegawai berikut iaitu En………………….. No. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 .. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya.. Telefon…………………. 6. Untuk makluman pegawai tuan. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas.6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut.Pengurusan PRS Tuan. Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. 2. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). Sekian.

Nama. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. Pada pendapat anda.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. 4. isu-isu semasa dan lain-lain. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. tempat tinggal. Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . ibu bapa/penjaga. Apakah maksud PRS? 6. citacita. 2. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. hobi. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. anak yang ke berapa. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7. kampung. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11.

mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. kebolehan.Pengurusan PRS 12. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. 1. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Pada pandangan anda. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Mengapa? 16. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Cara kita berhubung dengan orang lain B. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21. Cara kita menggunakan pancaindera C. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. Jika anda ada masalah. apakah personaliti . melainkan: 33 . Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13. Komunikasi antara manusia ialah A. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :……………………….

Pengurusan PRS A. D. C. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. D. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. Memberi maklumat C. mereka serupa sahaja 7. Memberi perhatian 34 . Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. B. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. Di dalam perhubungan kaunseling. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B. B. B. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. C. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. D. B. 6. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. D. C. Memberi nasihat B. B. 3. D. C. C. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5.

Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. gundah B. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. D. Gembira. B. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Berkongsi perasaan 12. bersepah C. perkara yang ditekankan ialah: A. tenang 35 . Di dalam memberi respon menunjukkan empati. C. memang baik awak berdiam diri. B. B. C.Pengurusan PRS D. terkenang. C. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. B. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. D. 11. senang. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. Kalau macam itu. C. ini membuat awak marah dan kecil hati. D. begitu rupanya” 14. Benci. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. D. Terlupa. B. Memberi panduan 9. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. MELAINKAN: A. Empati bererti: A. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. marah. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10.

Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. B. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. B. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. C. C. D. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. D. B. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. D. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. hampa. MELAINKAN A. B. bangga 15. Kaunseling individu ialah untuk: A. C. B. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. C. Kecewa. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. D. D. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. C.Pengurusan PRS D. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . 16. C. B. D.

Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. 1. 37 .Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah. Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda.

Jangan bimbang. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak. D. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. Saya ingat dia benci saya” A. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. Jangan pedulikan mereka. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . saya pasti gagal. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D. B. B. buat tak tahu saja. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah.” A. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. C.Pengurusan PRS B. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. bila dia kata begitu. Apa pun tak dapat saya kerjakan. Apa patut saya buat?” A. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. C. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. B. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. Kadang-kadang seseorang itu gagal. 3. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya.” A. “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. Oh Tuhan. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. 5. Mengapa dia tidak mahu mengaku. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Kalau beginilah seterusnya. C. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. 4. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya.

Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi.” A. 8. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. 9. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. B. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. Saya pasti mereka kasihkan anda. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. “ Saya tahu saya gemuk.Pengurusan PRS C. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Awak pergilah belajar di perpustakaan C. C. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. D. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. B. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. Itu sebab orang tak suka saya. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A.” A. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6. B. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. C. C. 39 . 7.

memang betul. 40 . Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih. Saya kasihan melihat penderitaan awak. Bersabarlah. 1. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. C. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak.” A. 10. Oh ya. Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. cikgu hendak jumpa saya. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. “Saya tak ada masa untuk belajar. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. “Ali beritahu saya. D. Ya. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. Saya faham perasaan anda.Pengurusan PRS D. A. B. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. Ya. E. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa.

E. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. awak takkan gagal B. E. D. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Katakan pada diri awak. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. 3. Pendedahan diri yang sangat awal. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. B. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. awak harus yakin pada diri sendiri. kali ini pun akan gagal juga. Tidak.Pengurusan PRS 2. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Awak takkan gagal. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Ingat! bila anda memberi respon. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. C. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Awak rasa. B. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. Kita hidup dan kita belajar. D. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Apa yang awak hendak buat? E. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. 41 . Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. Apa patut saya buat? A. saya pasti awak berjaya C. perkara ini tidak akan berlaku” A.” A. Hai. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Saya tidak pasti. anda tidak mahu menjadi seperti hakim.

Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 .Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. 2. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan.

rohani . intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . 43 . 5. emosi . Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. rela . Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang . 4. Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. taat . bertimbangrasa .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6.

vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. yakin dan percaya diri. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. berasa selesa dan berempati. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . 8. 10.

Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 .Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.

Membina identiti PRS Aktiviti 2 . Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.LDK .Pengurusan PRS 4. Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 .7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.

Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .LDK .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.LDK .Pidato Spontan Aktiviti 2 .LDK .Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .LDK .Halangan Komunikasi Aktiviti . Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti . membina kepercayaan .

dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan . syak.DYAD (berpasangan) . Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan.PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan . Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 . . dan lain-lain boleh menyekat perhubungan. Supaya peserta sedar bahawa prasangka.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja .LDK .Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1. rakan sebaya.Definisi Remaja .Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa. Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.Pengurusan PRS Aktiviti .Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan. 3. 2.Bengkel .

misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. Lekatkan gambar itu di dinding. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2.Pengurusan PRS 1. Tanpa mengenali dengan lebih dekat. terutama di dalam proses menolong. 5. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. Untuk setiap jenis halangan komunikasi. 4. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. Edarkan lampiran A. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. 2. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. pen : 1. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. kertas kosong. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . 3. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Edarkan lampiran B dan C.

Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Selepas itu tukar peranan.Pengurusan PRS 5. 1. Kemudian minta peserta mencari pasangan. MENGARAH. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. 6. Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing. paksaan. bebas dari sebarang bentuk ancaman. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan.

Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8. Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. Contohnya : “Awak bijak. Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. MENGAJAR. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif. Awak buat jadual waktu dulu. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . MENGEJEK. Kita ada hanya 2 penggal. tak ada akal” 7. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MENCUNGKIL. MENUDUH. baru boleh atasi masalah awak” 5. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. AMARAN. MEMBERI NASIHAT. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. MEMUJI. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. awak boleh menjadi ketua. memalukannya.Pengurusan PRS 2. BERKHUTBAH. semua orang tahu” 9. BERSETUJU. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. seolah-olah cadangan anda paling baik. BERTANYA. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku.

Pengurusan PRS 10. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 . - Stapler. pen marker. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. terutama di dalam proses mendengar. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. 2. PERKATAAN PEDAS. Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. MENARIK DIRI.

8.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. 10. 7. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. 9. Panggil mereka masuk jika telah sedia. 3. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. 6. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. 2. Tajuknya bebas.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. 4. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Apabila mereka telah meninggalkan bilik.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. Kadang. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. 55 .  Memberi fokus kepada idea yang penting. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. memerhati gerak-geri.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap. bercakap dengan kawan-kawan.  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. dan lain-lain.

10. Lagu Titanic LANGKAH : 1. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. Fasilitator mengulas permainan. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya. 13. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Lagu Titanic dimainkan 8. Radio 3.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. 3. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. 11. 14. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. 2. 15. 4. Peserta dapat meyakinkan orang lain. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. 56 .

5. pen : 1. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. 3. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. 57 . Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. 3. 2.Pengurusan PRS Nota: 1. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. 2. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. Peserta duduk dalam bulatan. 2. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). 4. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. kertas kosong. 6. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi.

ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. 3. mengata orang. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. Falsafah : 1. kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. dan lain-lain. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. 2. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. cerita umpatmengumpat.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. membawa mulut.

kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. Memahami bahawa dalam proses membimbing. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). 4. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan. Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B. salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu. 3. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. 59 . Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. 5.

Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka. Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. 60 . Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi. 2. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan.Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1.

“Ali beritahu saya. b. Hai. sebab awak pernah gagal masa lepas. awak takkan gagal. Ya. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c. cikgu hendak jumpa saya” a. awak takkan gagal. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. Awak rasa.Pengurusan PRS Lampiran A 1. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. 61 . 2. awak harus yakin pada diri sendiri. Saya pasti awak berjaya c. Kata pada diri awak. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. b. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. Tidak. Ya. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Oh ya! Memang betul. kali ini pun akan gagal juga. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d.

Pengurusan PRS 3. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. Tak tahulah. Saya tidak pasti. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. Ubahlah tabiat awak. Makin hari makin bertambah susah. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. c. Ceritakanlah lagi pada saya b. Tak tahu saya dapat atau tidak. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. f. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. b. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. Apa yang awak hendak buat? e. 62 . d. Saya pun risau juga. Tak tahu lagi nasib. b. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Mungkin awak perlukan perubahan. d. Tentu awak dapat tempat. Jangan takut. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. Itu cuma khabar angin saja. Apa patut saya buat?” a. d. inikan pula sahabat karib c. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. 4. Awak dengan saya sama sahaja. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Gigi dan lidah lagikan tergigit. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e.

d. d. Saya boleh nampak awak putus harapan. Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. awak tidak menolong saya sedikit pun. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Awak seperti hilang harapan. Kita hidup dan kita belajar. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. perkara ini tidak akan berlaku” a. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. e. Memang sukar membuat keputusan. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. e. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. c. b. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. c. e. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. “Saya datang berjumpa awak. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. Pada pandangan saya. Memang susah. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b.Pengurusan PRS 6. 8. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. awak tidak mahu mencuba langsung. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. 63 . Awak kelihatan hilang semangat. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. 7. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah.

Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak. b. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. c. Mereka bimbang dan mengambil berat. dengan siapa.Pengurusan PRS 9. apa buat. “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. 64 . Dia mahu tahu di mana saya pergi.” a. Ibu bapa awak sayang awak. dia tak pernah memberi saya kebebasan. d.

Menerima klien dengan terbuka 2. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. 6. Menggunakan Pra – frasa 2. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Mengklasifikasikan perasaan klien 4.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Menggalakkan klien bercerita 3. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3.

Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . Pengarah JPN Tarikh: ………………. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1. Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3. Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2.

Kem Pengucapan Awam 5. iii. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. vi.2 71 . Kem Perkhemahan 2. ix. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. Cara Pemantauan 6. 6. Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. v. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. Kem Fasilitator 4. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6. Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. viii. 2. iv. Contoh Modul : i.1 Faedah Pemantauan : 1. Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. Kem Komputer 3. vii.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. 3. ii. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan.

vi. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas. kelemahan dan lain-lain. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. kemajuan. v. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya. vii. viii.Pengurusan PRS 1. Kiosk Kerjaya dll. 72 . 2. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. Antaranya ialah : i. ii. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. 6.. ix. 4. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan. iii. x. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. 5. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. iv.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 . NAMA PRS NO.Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL.

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

TELEFON : 77 .Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO.

0. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. yakin dan percaya diri. c. PRINSIP PRS 12. l. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. p. g. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Mematuhi etika kerahsiaan. 13. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. f. o. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. berasa selesa dan berempati. bangsa. j. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. n. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. k. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Sebagai Role Model kepada pelajar lain.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. kreativiti dan keimanan. perlakuan. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. kedudukan perlakuan dan fizikal. jantina. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. i. d.0. 78 . h. e. m. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. Mendengar. Sebagai khidmat sokongan. b. kemahiran. perhubungan.

5. 3. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Mematuhi peraturan sekolah.Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. 4. 79 . Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Amanah dan menyimpan rahsia. 2. norma masyarakat dan agama. Tahu batasan dan keupayaan diri. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. 6. 7.

Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. 80 . g. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. c. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. Menerima rakan dengan terbuka. b. e. e. c. Bercerita kepada orang lain. i. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. h. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. f.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. d. Mengawal.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. d.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. g. Mematuhi kerahsiaan. f. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. b. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. h. Mendengar. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a.

Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 . Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan. j. k. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. k. Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan.Pengurusan PRS orang yang lebih arif. j.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1.Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.2. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .

Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 . Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah. Negeri.

Selain itu.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa.Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. OBJEKTIF 2. 2. 88 . MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. 2.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.

2.Pengurusan PRS 2. Personaliti yang baik. 3.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. iii.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i.1 3. 2.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. keluarga dan orang lain. KEAHLIAN 3. 2.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. 89 . guru. 3. ii.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 3.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih.

membatalkan 5.1 4.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta. AHLI JAWATANKUASA 5. GURU PENASIHAT 4. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. 4.Pengurusan PRS iv.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 5. Mempunyai pencapaian akademik yang baik. Tiada masalah disiplin. 90 . AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. v. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.1 5.melaksana apabila difikirkan perlu. 5. 5.2 Dilantik semasa mesyuarat agung.3 5.4 Pemilihan AJK adalah secara undian.

KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. 6.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 5. 6. vi. 91 . 7. iv.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab. viii.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun. 7. iii.7 AJK Kelab terdiri: i. AKTIVITI 7.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. ii.Pengurusan PRS 5. v. vii.

2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. 9. TINDAKAN DISIPLIN 9. 8.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 9.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 . ii. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.Pengurusan PRS 8.4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan. 8.1 8. iii.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN-PERATURAN 8. iv.

93 . guru penasihat.Pengurusan PRS 9.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu. 10. murid.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. 9. 10.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. sekolah 10. 11.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab. DERMA 11.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda. 10.

HAL-HAL LAIN 12. that’s us! (PRS. PRS. 12. your friend in times of need. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. That us) Drop in for a chat with us! (PRS. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. a shoulder to cry on.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. anyplace. just look for us (Repeat*) Your friend in need.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS. that us! When you’re down.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. when you are full of frowns And you’re alone.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat.2 11. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. that’s us!! PRS.Pengurusan PRS 11. That’s us) Anytime. that’s us) PRS. don’t wait. screaming for help. everybody welcome! (PRS. So don’t feel shy. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. sahabat ’tuk selamanya 94 .

MALU-MALU KAMALU KANAVA. KU SELIT KE RAMBUTMU. AMINAMINA YEH YEH YEH. 2.. MASIHKAH KAU INGAT. ITUKI TUKI APO. IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. AMINAMINA SAMBALOA. ITUKI TUKI EYAHHH. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA. SURANGGANIKA MALU KANAVA.1 PRS NO.. tempat ‘tuk mengadu PRS. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. 4.. SEKUNTUM BUNGA MEKAR. PRS NO. PADA WAKTU ITU. 3. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS. 1 YEAHH. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. MASIHKAH KAU INGAT. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 .. sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1..Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu.. SURANGGANIKA MALU. AMINAMINA OOOOOO. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA.

......A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS.. I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM..Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT... 5. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM....STILL ANOTHER MILE 96 . I HAVE A DREAM.

Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan. Engkau Boleh. Tabah apa kau usahakan. PEMIMPIN WAJA . Engkau Boleh. kau hampiri kejayaan. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. Kau hampiri kegagalan. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . MAJU KAWANKU. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. Jika kau fikirkan ragu-ragu. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. Jika kau fikirkan kekalahan. Terkandung dalam pemikiran. Jika kau fikirkan kemenangan. Kau fikir boleh melakukan. Usahamu tidak menentu.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

8. 3. 9. 7. 14. 13.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 4. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 . Bil 1. 2. 11. 12. 15. 6. 10. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5.

4. 8. 13. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. 10. 3. 7. 15. 9. 14. 11. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 6. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 .Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 12. 2. Bil 1.

Naim Penyelia Kaunseling.Petaling En. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. En Mohd Said B.M. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B.Petaling Pn Zunaidah Bt. Raja Mazlan B.Petaling Pn Julia Bt. Safie B. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Zulkipli B. Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Selangor Pn Zubaidah Bt. Jasin. Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Klang En. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling.Perlis. Seksyen 18 Shah Alam. Mohd. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1). Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Melaka. Pn Masbah Bt. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. En Ahmad Kamal B. Tengku Ampuan Rahimah. JPS Selangor. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. Lamat 101 .

P. Sepang Pn. Subang Jaya. Terengganu Pn. Sepang. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn.Subang Jaya. Petaling Cik Sabariah Bt. Petaling Pn. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Hulu Langat. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Pulau Pinang. Abdullah Sani B. Cik Noor Adilah Bt.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar. Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu.com 102 . Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught. Pn.Kajang En.Alor Star. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Gombak Pn Hamidah Bt.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Pn Salmiah Bt. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. En Adnan B. Yusnita Bt. Mohammad Ali P. Kedah. Noraini Bt. prs05jps@yahoo. Norazwa Bt. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Noor Aza Bt.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah.N. Kuala Terengganu. Hj. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Klang Pn. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Kuala Lumpur. Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful