Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah.0. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.2. 2. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. 2. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri.1. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. Dr. falsafah. Yaacob bin Haji Mat Nong.3. 2. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. SM Sains Selangor. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. Sehingga tahun 1992. SMK Aminuddin Baki. 2. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya.4.0. Kuala Lumpur. 7 .

jantina.0. bangsa. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB.7.7. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Pensyarah UKM. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3. 8 . 2. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ). 2. kedudukan. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. • PRS dari perspektif Islam 2. Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep. 3.1. asas komunikasi. perlakuan dan fizikal. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. 2.Pengurusan PRS 2. 2.7.7. Pengetua sekolah.6.5. UPM dan USM. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik.

kreativiti dan keimanan.2. perhubungan. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. 9 . Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. 5. 5. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. maka mereka lebih mudah dirapati. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. 5.3.2. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. perlakuan.4. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa.0.0. kemahiran. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif. 5. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. 6.1. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. 5.0. 4.Pengurusan PRS 3. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling.

10.3. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka.Pengurusan PRS 7.0. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. 11. 10. 10 .1. rohani. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling. emosi dan peribadi.1. 10. rela. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS.2.3.0. OBJEKTIF 10.taat. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani.4. Tahu batasan dan keupayaan diri. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.0. 11.4.4. 9. 10. bertimbangrasa. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 11. MATLAMAT 9. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. 11. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11. 9. Amanah dan menyimpan rahsia. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek.0. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. 8. perlakuan.2.5. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik. 9.2.3.1. emosi. 11.0. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar. 9.

Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal.4. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.7.1. masa.0 SENARAI TUGAS PRS 13. 13. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. 12.5. 13. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 . 12.14. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berusaha menjadi pelajar contoh.Pengurusan PRS 11. 13. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. 13. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.2.6.8. 13.13. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.6.9.1. berasa selesa dan berempati. 12.11. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. 13. 13. dan rakan.3.10. 12.2. 13. Sebagai khidmat sokongan. 13. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. 13. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. 12. 12. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. 13.6. 13. yakin dan percaya diri.4. 12. Mematuhi etika kerahsiaan.5. 13.3.12. Mendengar. 13.

13.15.1 12 .Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.16. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. 13.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3.

2.2 1.1 Contoh Borang 1.8.2 Borang Cadangan 13 .2 1.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.2.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.1.2 Surat Tawaran 1.8.8.Pengurusan PRS 3.8.8 Penutup Lampiran 1.8.2.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.6.8.8.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.2.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.8.5 1.3 Tingkatan 1.3 1.2 Surat 1.1 1.7 1.1.1 1.2.1 Surat Panggilan Temuduga 1.8.4 1. 1.

2.Pengurusan PRS 1.8.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .

4. 3. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9. 11 . Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 10 . 7. 2. 5. 1.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 . 8. 6.6.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l.

................. Ting. No......... Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ………………………………………... S.. : Kaum : : Lahir: : …………………………………………………. K/P …………………… : ………………………….... Sekian...... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 .. SMK …….....B Tatikh Lahir: …………………………………………………. ( 07 Tarikh : ______ ) dlm......Pengurusan PRS Borang PRS 1.... terima kasih. ……………………… Jantina …………………… No.......potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ./02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………... Masa : ……………………………….. Kami : Bil. Ruj....1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :…………………………………………………..

1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. Mudah diterima oleh rakan sebaya 2.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. Nama Jant . Kami : Bil. Ting . Boleh dipercayai Sekian. Tanda tangan …………………………………. SMK / SK ___________________ (U. Bertanggungjawab 3. Penasihat UBK) Tuan/Puan. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . terima kasih. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 . Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. No.Suka menolong mesra 4. ( ) dlm.P. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2.

di sekolah ini. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. dapat memberi komitmen dan 3.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. 18 . Sekian. ( ) dlm. 2.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. Kami : Bil. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. terima kasih. : ………………………………. terima kasih. : ……………………………… ………………………………. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. …………………………… Saudara /Saudari. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ……………….

Kami Tarikh : Bil.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. 19 . K. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. Syabas dan tahniah diucapkan. : ______________________________ Kelas/Ting. Nama Pelajar : ____________________________________________ No.P. ( : ) dlm. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /.SK Borang PRS 2. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan . : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. 2. 3. Sehubungan dengan itu.

terima kasih. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : …………………………………………. Kami Tarikh : Bil. SMK BBST/02/02/006 ……………………………………………………. SMK / SK ___________________ (U. ( : (PRS) ) dlm.SK Borang PRS 2. 20 .P. Kepada : Pengetua. Penasihat UBK) Tuan/Puan. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .Pengurusan PRS Sekian.4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj.

21 . Saya Yang Benar. ………………………………………………………. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2.5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian.. : …………………………………… Saudara / Saudari. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. Kami Tarikh : Bil. ( : ) dlm.. terima kasih. tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas ……………………………………………..Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. : …………………………………………………. Bahawasanya saya. Nama Ting.

Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : …………………………………….SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS.0 MATLAMAT 22 . ………………………………. 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . maka mereka lebih mudah dirapati. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ……………………………….0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. terima kasih. Sekian.Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………. 2. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. Sebarang kemusykilan. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. 2.1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1.

Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif. 4. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.5 3. hormat. 3.4 3. 5. 3.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 .0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. dan orang lain. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.0 OBJEKTIF 3.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis .Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri. guru. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. 6. keluarga.1 3.3 3.

00 = RM 15.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7.4 Derma masyarakat 8.3 Derma PIBG 7.00  Pen Marker ( Merah.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini.0 SUMBER KEWANGAN 7.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan.00 5 x 80 sen = RM 4.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30. Biru ) =6 x RM 2. Oleh yang demikian. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.50 9. Hitam.  Kaedah 2 24 .2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.00 10 x 60 sen = RM 6.

Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. pandangan. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 . dan lain-lain aspek lagi. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. masa. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah. kebimbangan.Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah.

Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. berminat. sabar. sekolah.  Memimpin kumpulan perbincangan. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. atau 26 .  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat.  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri. Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas.Pengurusan PRS dan faham.  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran.  dan juga orang dewasa. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS . boleh dipercayai.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material.  Menjadi sebagai contoh / model.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya.  mempunyai sifat menerima. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness). mengambil berat. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain.

( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 . Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi.Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. Disediakan oleh: …………………………………….

Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya. __________________________________________________________ 3.2. __________________________________________________________ 2. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1. __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ………………………………………. * Potong yang tidak berkenaan 3. Tarikh : …………………………..2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3. __________________________________________________________ 4.1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . __________________________________________________________ 5.

Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.2.2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .

Rancangan Tahunan PRS... tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat....5............... ……………………………………...5 3. 30 .. …………………………………….. senarai tugas J/K.................. Pengetua …………………………………….1 3...5.Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat. CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj......... Tentukan agenda.2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia)..... 3.. Kami :..... Tarikh :...............

Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 .. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA.. 6. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas. 2. Telefon…………………. 3. Sekian. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya. No.Pengurusan PRS Tuan. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas... Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. perkara di atas adalah dirujuk.sila hubungi pegawai berikut iaitu En…………………. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4. Untuk makluman pegawai tuan.

100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . anak yang ke berapa. Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5. 2. 4. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Pada pendapat anda. tempat tinggal. ibu bapa/penjaga. Apakah maksud PRS? 6. citacita. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. hobi. isu-isu semasa dan lain-lain. kampung. Nama.

Cara kita berhubung dengan orang lain B. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. kebolehan. Mengapa? 16. melainkan: 33 . Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Jika anda ada masalah. Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13.Pengurusan PRS 12. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. apakah personaliti . 1. Komunikasi antara manusia ialah A. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Cara kita menggunakan pancaindera C. Pada pandangan anda.

C. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. Di dalam perhubungan kaunseling. D. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. B. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. mereka serupa sahaja 7. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. B. Memberi perhatian 34 . B. D. 6. D. C. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. D. B. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. C. B. Memberi maklumat C. 3. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. Memberi nasihat B. C. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4.Pengurusan PRS A. D. C. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8.

11. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. begitu rupanya” 14. Empati bererti: A. terkenang. D. memang baik awak berdiam diri. B. B. D. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. Berkongsi perasaan 12. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. B. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. C. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. Terlupa. senang. gundah B. MELAINKAN: A. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. marah. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. C. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. D. Kalau macam itu. Memberi panduan 9. perkara yang ditekankan ialah: A. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. D. bersepah C.Pengurusan PRS D. C. Gembira. B. tenang 35 . Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. C. Benci. B. ini membuat awak marah dan kecil hati.

Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. C. D. B. Kecewa. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. B. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. D. D. C. B. C. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. C. D. Kaunseling individu ialah untuk: A.Pengurusan PRS D. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. C. MELAINKAN A. hampa. B. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. D. D. C. bangga 15. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . B. B. 16.

ARAHAN: Baca kenyataan di bawah. 1. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda.Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. 37 . Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut.

B. C. Mengapa dia tidak mahu mengaku. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. saya pasti gagal. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. Jangan pedulikan mereka. D. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. C. B. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda.” A. Oh Tuhan. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D. bila dia kata begitu. 4. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. Kalau beginilah seterusnya. Saya ingat dia benci saya” A. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. Kadang-kadang seseorang itu gagal. buat tak tahu saja. C. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. Jangan bimbang. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. 3. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak.” A. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya.Pengurusan PRS B. 5. Apa patut saya buat?” A. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. Apa pun tak dapat saya kerjakan. B.

Itu sebab orang tak suka saya. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. “ Saya tahu saya gemuk.” A. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. C. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6. Awak pergilah belajar di perpustakaan C. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda.Pengurusan PRS C. B. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi. D. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. 9. Saya pasti mereka kasihkan anda. C. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. B.” A. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi. B. 8. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. 39 . 7. C.

D. Ya. Oh ya. cikgu hendak jumpa saya. B. E. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. “Saya tak ada masa untuk belajar. A. C.Pengurusan PRS D. memang betul. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. Saya faham perasaan anda. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. 40 . Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. Ya. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. 10. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih. Bersabarlah.” A. “Ali beritahu saya. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. 1. Saya kasihan melihat penderitaan awak.

Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. Awak takkan gagal. Tidak. D. kali ini pun akan gagal juga. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. Awak rasa. Saya tidak pasti. perkara ini tidak akan berlaku” A. Ingat! bila anda memberi respon. Hai. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. C. D. B. Kita hidup dan kita belajar. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku.Pengurusan PRS 2. 3. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. saya pasti awak berjaya C. B. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan.” A. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Katakan pada diri awak. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Apa yang awak hendak buat? E. awak harus yakin pada diri sendiri. Pendedahan diri yang sangat awal. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. E. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah. 41 . anda tidak mahu menjadi seperti hakim. Apa patut saya buat? A. E. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. awak takkan gagal B.

Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 . Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3. 2.Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1.

Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. 43 . 4. rela . taat .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. 5. rohani . bertimbangrasa . Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. emosi . Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang . menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7.

Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. berasa selesa dan berempati. vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. 8. yakin dan percaya diri. 10. iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . vi:sebagai role model kepada pelajar lain.

Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 . Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.

Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 . Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.Pengurusan PRS 4. Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 .Membina identiti PRS Aktiviti 2 .LDK . Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.

LDK .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi . Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .LDK . membina kepercayaan .LDK .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .LDK .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti .Pidato Spontan Aktiviti 2 .Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.Halangan Komunikasi Aktiviti .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.

LDK . 2. dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan .Bengkel . .Definisi Remaja . 3. syak.Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa. Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 . Supaya peserta sedar bahawa prasangka. dan lain-lain boleh menyekat perhubungan. rakan sebaya. Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.Pengurusan PRS Aktiviti .PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan .Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja . Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan.Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.DYAD (berpasangan) .

2. 3. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. Edarkan lampiran A. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Edarkan lampiran B dan C. Untuk setiap jenis halangan komunikasi. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. kertas kosong. terutama di dalam proses menolong. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu.Pengurusan PRS 1. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. Tanpa mengenali dengan lebih dekat. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. pen : 1. 4. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. 5. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Lekatkan gambar itu di dinding.

Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. Selepas itu tukar peranan. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. Kemudian minta peserta mencari pasangan. bebas dari sebarang bentuk ancaman. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain. paksaan. 1. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. 6.Pengurusan PRS 5. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan. MENGARAH. Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi.

tak ada akal” 7. semua orang tahu” 9. MENGAJAR. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. Awak buat jadual waktu dulu. memalukannya. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. AMARAN. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif. awak boleh menjadi ketua. BERKHUTBAH.Pengurusan PRS 2. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MEMBERI NASIHAT. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8. BERSETUJU. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. MENGEJEK. MEMUJI. MENUDUH. MENCUNGKIL. Contohnya : “Awak bijak. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. baru boleh atasi masalah awak” 5. Kita ada hanya 2 penggal. seolah-olah cadangan anda paling baik. BERTANYA. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi.

Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. MENARIK DIRI. terutama di dalam proses mendengar. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 . Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1.Pengurusan PRS 10. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. 2. pen marker. PERKATAAN PEDAS. - Stapler.

4. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. 7.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . 8. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. 2. 10. Tajuknya bebas. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. 9. 6. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. 3. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. Panggil mereka masuk jika telah sedia. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

 Memberi fokus kepada idea yang penting.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap. 55 . dan lain-lain. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. bercakap dengan kawan-kawan. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. Kadang. memerhati gerak-geri. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah.  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal.

Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. 56 . Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. Peserta dapat meyakinkan orang lain. 4. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. 11. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya. Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Lagu Titanic dimainkan 8. Fasilitator mengulas permainan. 10. 3. 2. Radio 3.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Lagu Titanic LANGKAH : 1. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. 15. 13. 14. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5.

2. 5. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Peserta duduk dalam bulatan. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. 2. 2. 3. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya.Pengurusan PRS Nota: 1. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. pen : 1. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. 6. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. 3. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. kertas kosong. 4. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. 57 . Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3.

Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis. 2. 3. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. membawa mulut. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. mengata orang. dan lain-lain.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. cerita umpatmengumpat. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. Falsafah : 1. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat.

59 . PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. Memahami bahawa dalam proses membimbing. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. 3. 5. Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu. 4. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B. Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2.

Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan. 60 . Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi.Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. 2. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka.

Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. 2. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d. awak harus yakin pada diri sendiri. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. Hai. Tidak. awak takkan gagal. b. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. sebab awak pernah gagal masa lepas. Kata pada diri awak. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. Oh ya! Memang betul.Pengurusan PRS Lampiran A 1. Awak rasa. Saya pasti awak berjaya c. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c. Ya. Ya. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. “Ali beritahu saya. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. kali ini pun akan gagal juga. cikgu hendak jumpa saya” a. b. 61 . awak takkan gagal.

Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. Mungkin awak perlukan perubahan. b. Awak dengan saya sama sahaja. Apa yang awak hendak buat? e. 62 . Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. d. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. Saya tidak pasti. Tak tahulah. 4. c. inikan pula sahabat karib c. Ceritakanlah lagi pada saya b. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. Saya pun risau juga. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a.Pengurusan PRS 3. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Ubahlah tabiat awak. Tentu awak dapat tempat. Jangan takut. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. d. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. Itu cuma khabar angin saja. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. f. Tak tahu saya dapat atau tidak. d. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Tak tahu lagi nasib. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. Apa patut saya buat?” a. Makin hari makin bertambah susah. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. Gigi dan lidah lagikan tergigit. b.

b. e. c. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. 7. d. Awak seperti hilang harapan. Pada pandangan saya. d. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. 8. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. awak tidak menolong saya sedikit pun. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. perkara ini tidak akan berlaku” a. e. Kita hidup dan kita belajar. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. Memang susah. Awak kelihatan hilang semangat. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. Memang sukar membuat keputusan. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. awak tidak mahu mencuba langsung. c. e. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. Saya boleh nampak awak putus harapan. “Saya datang berjumpa awak. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. 63 .Pengurusan PRS 6.

Mereka bimbang dan mengambil berat. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. d. b. dia tak pernah memberi saya kebebasan.Pengurusan PRS 9. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. Dia mahu tahu di mana saya pergi. apa buat. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. c. dengan siapa. Ibu bapa awak sayang awak. 64 . “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja.” a. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak.

Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. 6. Menerima klien dengan terbuka 2. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Menggalakkan klien bercerita 3. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Menggunakan Pra – frasa 2.

Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :……………………………………….

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . Pengarah JPN Tarikh: ……………….Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1. Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3.

Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Kem Perkhemahan 2.2 71 . Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8.1 Faedah Pemantauan : 1. vii. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. v. ix. 3. Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. Kem Komputer 3. 2. viii. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. 6. Contoh Modul : i. iii. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu. Kem Pengucapan Awam 5. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. iv. ii. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. Cara Pemantauan 6. vi. Kem Fasilitator 4. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan.

2. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan.Pengurusan PRS 1. Antaranya ialah : i. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. 4. v. viii. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. iii. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas.. x. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. iv. kemajuan. 72 . 5. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. vii. Kiosk Kerjaya dll. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. ii. kelemahan dan lain-lain. 6. ix. vi. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

NAMA PRS NO.Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL. PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 .

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

TELEFON : 77 .Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO.

berasa selesa dan berempati. bangsa. b. l. m. e. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. PRINSIP PRS 12.0. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. k. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. perhubungan. n. 78 . Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. 13. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. j. p. Mematuhi etika kerahsiaan. kemahiran. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. g. kedudukan perlakuan dan fizikal. yakin dan percaya diri. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. kreativiti dan keimanan. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. h. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. jantina. Sebagai khidmat sokongan. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. o. c.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Mendengar.0. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. i. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. perlakuan. d. f. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. 4. 6. Tahu batasan dan keupayaan diri. 3. 2. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Mematuhi peraturan sekolah. 5. 79 . Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. norma masyarakat dan agama. Amanah dan menyimpan rahsia. 7. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.

Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. 80 . Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. Bercerita kepada orang lain. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. d. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. h.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. d. Mendengar. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. h. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. b. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. f. g. c. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. e. b. Pemudah cara dalam keadaan terbuka.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Mematuhi kerahsiaan. i. f. g. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. e. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Mengawal. Menerima rakan dengan terbuka. c.

Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan. k. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain.Pengurusan PRS orang yang lebih arif. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. j. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. j. k. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 .

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1.Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.2.

Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah. Negeri.Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 . Negeri.

Selain itu.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . OBJEKTIF 2. murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa.Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. 2. 2.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif. MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. 88 .

Personaliti yang baik. 2. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu.1 3.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i. ii.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif. 3. KEAHLIAN 3.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih. 2. 2. 3.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.Pengurusan PRS 2. iii. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. keluarga dan orang lain. 89 .3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. 3. guru.

membatalkan 5. AHLI JAWATANKUASA 5. 5.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. Tiada masalah disiplin.3 5.melaksana apabila difikirkan perlu.4 Pemilihan AJK adalah secara undian.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta.Pengurusan PRS iv. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. v. 90 .2 Dilantik semasa mesyuarat agung. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. 5. 4. 5.1 5.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Mempunyai pencapaian akademik yang baik. GURU PENASIHAT 4. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.1 4.

7 AJK Kelab terdiri: i. v.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun.Pengurusan PRS 5.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. 91 . 6.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. iv. 7. 7. ii.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. AKTIVITI 7. vii. vi. 5. 6. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. iii. viii.

1 8. 9. 9.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. ii. PERATURAN-PERATURAN 8. 8. iv. 8. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 . iii. TINDAKAN DISIPLIN 9.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib.Pengurusan PRS 8.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab.

10.Pengurusan PRS 9. 93 . sekolah 10. murid. DERMA 11. guru penasihat.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua. 9.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu. 10.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda. 11.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. 10.

So don’t feel shy. that us! When you’re down. That’s us) Anytime. anyplace. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. everybody welcome! (PRS.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. sahabat ’tuk selamanya 94 . menyuluhi jalan hidupmu Bersama.2 11. that’s us! (PRS. PRS. your friend in times of need.Pengurusan PRS 11. HAL-HAL LAIN 12. just look for us (Repeat*) Your friend in need. That us) Drop in for a chat with us! (PRS. when you are full of frowns And you’re alone. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS. that’s us) PRS. a shoulder to cry on.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. 12. don’t wait. screaming for help. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. that’s us!! PRS.

AMINAMINA OOOOOO. 4. AMINAMINA YEH YEH YEH. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 . sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. MALU-MALU KAMALU KANAVA. SURANGGANIKA MALU KANAVA.. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT.. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan.. ITUKI TUKI EYAHHH. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. MASIHKAH KAU INGAT. 2. tempat ‘tuk mengadu PRS. PRS NO.. 3.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu. SEKUNTUM BUNGA MEKAR. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS.. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA. AMINAMINA SAMBALOA.. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA. PADA WAKTU ITU. ITUKI TUKI APO. KU SELIT KE RAMBUTMU.1 PRS NO. SURANGGANIKA MALU. 1 YEAHH. MASIHKAH KAU INGAT.

.....A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS. I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM. I HAVE A DREAM...Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT.STILL ANOTHER MILE 96 . 5.......

Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. Tabah apa kau usahakan. Jika kau fikirkan kekalahan. MAJU KAWANKU. Engkau Boleh. Jika kau fikirkan ragu-ragu. kau hampiri kejayaan.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan. Terkandung dalam pemikiran. PEMIMPIN WAJA . Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. Engkau Boleh. Kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. Kau fikir boleh melakukan. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . Usahamu tidak menentu. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

10. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 13. 2. 8. Bil 1. 3. 12. 4. 11. 14. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 . Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 6. 9. 15. 7.

13. 6. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. 2. 12. 11. 15.Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 14. 9. 7. Bil 1. 4. 8. 10. 3. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 . 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK.

Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling.Petaling En. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. Klang En.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. JPS Selangor. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. Raja Mazlan B.Perlis.Petaling Pn Zunaidah Bt. En Mohd Said B. Selangor Pn Zubaidah Bt. Jasin. Lamat 101 .M. Mohd. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y.Petaling Pn Julia Bt. Pn Masbah Bt. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah. Naim Penyelia Kaunseling. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B. Zulkipli B. Safie B. Seksyen 18 Shah Alam. Melaka. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1). Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. En Ahmad Kamal B. Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Tengku Ampuan Rahimah. Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK.

prs05jps@yahoo. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Norazwa Bt.com 102 . Gombak Pn Hamidah Bt. Kedah.Kajang En. Abd. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught. Sepang. Sepang Pn. Pn Salmiah Bt. Kuala Terengganu. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu.Subang Jaya.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah. Kuala Lumpur. Hulu Langat.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Mohammad Ali P. Cik Noor Adilah Bt. Noraini Bt. Pn. Abdullah Sani B. Terengganu Pn. Petaling Cik Sabariah Bt.N. Pulau Pinang.Alor Star. Noor Aza Bt. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar. Subang Jaya. En Adnan B. Petaling Pn.P.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Klang Pn. Hj. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Yusnita Bt. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful