Disusun oleh 1. Bramardian 2. Noriga L U 3. Rico pradipta P 4. Dedit aditya 5.

Heru Lestarianto B 100090144 B 100090151 B 100090161 B 100090162 B 100090173

Al-jaatsiyah:13 “dan dia memudahkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Seorang muslim harus menyadari diciptakan msnudis termasuk dirinya adalah sebagai khalifah fill ardhi (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang mampu menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. .dalam surat .Motivasi produksi dalam islam  Produksi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah. (sebagai rahmat) daripada-nya. Sebagaimana firman Allah SWT. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tandatanda (kekuasaan allah) bagi kaum yang berfikir”.

sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari jerihpayahnya sendiri”.R. berproduksi. Berproduksi merupakan ibadah adalah sebagai seorang muslim berproduksi sama artinya dengan mengakualisasikan salah satu ilmunya Allah yang telah di berikan kepada manusia. (H.Bukhori)  Beberapa riwayat hadis juga menjelaskan tentang anjuran . sebuah hadis dari Nabi Saw menjelaskan: “Tidaklah baik seseorang memakan makanan daripada ia mamakan dari jerih payah dirinya.

niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat”. sesungguhnya dia adalah maha pengampun. . bulan . semua yang ada di darat dan semua yang terdapat di laut untuk keperluan manusia.awan yang membawa titik-titik air dan mengisi samudra dan sungai untuk membantu manusia.proses ini di tunjukkan untuk membantu manusia dalam berproduksi.  Demilkian juga Allah Swt menurunkan hujan. Tujuan Penciptaan Dunia Sebagai Sarana Pencapaian Akherat adalah Allah Swt telah menundukkan segala yang ada dilangit dan bumi. menundukkan matahari . Firman Allah Swt dalam surat Nuh ayat 10-11 : “ maka aku katakan pada mereka :’mohonlah ampun kepada Tuhanmu.

Motivasi dan Keyakinan Positif. Berproduksi tidak semata mencari keuntungan 3. 4. 5. 2. maksimum tetapi karena manfaat dan maslahat.PRINSIP PRODUKSI DALAM ISLAM 1. Dalam berproduksi masyaratkan adanya sikap tawazun ( keberimbangan ) Dalam berproduksi seorang muslim harus yakin dan optimis Seorang muslim dalam berproduksi menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram atau riba. pasar gelap dan spekulasi . 6. Berproduksi sebagai wujud usaha optimal kemampuan akalnya.

Perdagangan (tijaroh). 3. 2. Industri . Pertanian dan Perkebunan.BIDANG PRODUKSI 1.BIDANG .

Allah Saw berfirman dalam Al surat Albaharah :275: “padahal Allah menghalalkan jual beli ( perdagangan ) dan mengharamkan riba.hum. Perdagangan (tijaroh)  Dasar Hukum.1. Perdagangan adalah usaha produktif yang utama yang telah di contohkan Nabi Saw dan para sahabat r. . kebanyakan berprovesi pedagang selain seorang da’i.

 . sehingga orang orang merah itu ( bukan arab ) tidak menjadi halangan bagimu dalam urusan keduniaan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. terutama berkaitan dengan mata pencaharian yang paling utama di dalam islam.demikian hikmah perdagangan akan membangun sistem perekonomian yang kuat dan mantab. Berkata :”aku nasihatkan kepadamu untuk berdagang. . Kepentingan Perdagangan Kepentingan perdagangan sangatlah banyak.

jika disuruh membayar hutang mereka tidak berdalih dan apabila yang membayar hutang lambat pembayarannya. Etika Pedagangan Dalam berbagai riwayat terdapat etika atau sifat seorang pedagang.al Asbahani dan Al Baihaqi dari Muadz bin Jabbal dalam at Targhib 3: 586 ). apabila di beri amanah tidak khianat. apabila berjanji tidak mengingkari. apabila menjuan tidak memuji barang yang di jualnya. dalam riwayat Al Asbahani dan Baihaqi. . apabila membeli mereka tiak mencela barang di belinya. “ sesungguhnya mata pencaharian yang baik adalah berdagang yang apabila berbicara tidak berdusta. mereka tidak menyempitkan orang yang berhutang (Hr.Rasulullah Saw bersabda tentang keutamaan perdagangan yang mepunyai sifat mulia.

Dasar hukum Allah Saw telah berfirman dalam Qs. Sesungguhnya tuhanku amat dekat ( rahmad-Nya ) lagi memperkenankan (do’a hambaNya). . Pertanian dan Perkebunan  . Huud : 61: “dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. karena itu mohonlah ampunan-Nya.2.

Dalam Alqur’an Allah menceritakan kepentingan usaha pertanian ( Qs. Keuntungan pertanian banyak di sebutkan dalam Alqur’an dan al Hadits. .Al Anam : 99 ). Kepentingan Pertanian. semua ini menunjukkan betapa besarnya karunia Allah yang di berikan kepada manusia sebagai pengelolanya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan air dan tanam tanaman dan proses pengembangbiakan.

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong ( agama ) Nya dan rasul rasulNya padahal Allah tidak melihatnya.sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. . Industri  Dasar Hukum menciptakan unsur unsur tertentu untuk di gunakan manusia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ( produk ).sebagai mana dalam surat al Hadid ayat 25: “ sesungguhnya telah mengutus rasul rasul dengan membawa bukti bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca ( keadilan ) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. asal perindustrian . hal ini menjadikan dasar hukum. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manmaaf bagi manusia.3.

Industri Pakaian 2. Industri Perkapalan 4. 1. Macam Macam industri. Industri Besi Baja . Industri Konstuksi 3.

TERIMA KASIH .