IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 : ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

1.seperti peci. Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6. mengeluarkan zakat. 4.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Ali Imran: 97). Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. 2. Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah. Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki). 4. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. 3.berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1. berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih). penutup kepala. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. topi dan yang sejenisnya . 5. 2. mendirikan shalat. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5.Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram. surban. 3.

Berpuasa selama tiga hari. dan ifrad. maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. . Yang paling utama adalah haji tamattu'. Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8. BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10. pen. Memberi makan enam orang miskin. Perbuatannya ter-sebut dibolehkan. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum. Niat. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan).kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . lupa. Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad .7. Ia melakukannya dalam keadaan tidur. (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan).Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2.25 kg) 3. kecuali dalam dua hal : 1. karena perintah Nabi terhadapnya. tetapi ia wajib membayar fidyah 3. Melangsungkan pernikahan 9. masing-masing setengah sha' makanan. seperti memotong rambut karena sakit. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. tidak tahu atau dipaksa. Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1. Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu.).

Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. 4.2. Jika salah satu ditinggalkan. kesehatan. Mabît di Mina 5. 7. 6. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. 6.  Wajib Haji 1. dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Hadyu (menyembelih kurban). Rukun. baik dalam hal biaya. Mekah 4. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu. Melontar jumrah 3. maka hajinya tidak sah. 4. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) . Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban). Mabît (menginap) di Mudzdalifah. 3. 2. 5. 2. Rukun haji tersebut adalah: 1. keamanan. 5. BAB II PEMBAHASAN Syarat. 3.

memakai pakaian ihram.Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. wa ni'mata laka wa al-mulk. tiada sekutu bagi-Mu. . Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik. membaca Al-Qur'an. maka hajinya tetap sah. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. 3. Mabît di Muzdalifah. aku datang. untuk berhaji". Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah.” 2. segala kenikmatan. yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang. berwudhu. Sesungguhnya segala pujian. aku datang memenuhi panggilan-Mu. tiada sekutu bagi-Mu. dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. berdoa. inna alhamda. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah. labbaik lâ syarîka laka labbaik. Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1. dan seluruh kerajaan. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan. ada beberapa hal yang harus dilakukan. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. berzikir bersama. adalah milik Engkau. Saat wukuf. namun harus membayar dam (denda). dan melakukan shalat subuh di awal waktu.

dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). 12. Dengan demikian. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. 5. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. yaitu pada tanggal 11. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. dengan 7 butir kerikil. Setelah tahalul. kemudian menyembelih hewan kurban. 6. dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. kecuali berhubungan seks. Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. wustâ. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. dan 13 Zulhijah. masing-masing 7 kali. 4. seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf. Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. pada tanggal 10 Zulhijah. berdoa di Multazam. dan 'aqabah. dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. . Tahalul awal. Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram.

Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda). Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. dan 7 hari setelah kembali di tanah air. Macam-macam Haji 1. yaitu dengan menyembelih seekor kambing. setelah selesai baru melakukan haji. 7. melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11.Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari).Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . 12. dan 13 Zulhijah). melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i. ibadah haji dilakukan terlebih dulu. yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. Pelaksanaannya. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. setelah selesai baru melakukan umrah. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : . Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar. dan yang terpenting.. menggunakan biaya yang halal. setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. Cara pelaksanaannya adalah : a. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b. Ada haji besar.3. ikhlas. Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji.. tidak dicampuri dosa. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar.” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama.

dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga. Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia. 96-97).”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah. terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. . " (QS. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah. baligh. barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali". Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah. ada beberapa perbedaan pendapat." Mengenai hukum umrah. ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. berakal sehat. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. sekali seumur hidup atas setiap muslim. Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. (diantaranya) maqam Ibrahim.. Ali'Imran. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. merdeka lagi mampu. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan).“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah.

untuk umrah). Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). 3. diam dan tidak berdesak-desakan. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. tawaf. Rukun. dan tahalul. 2. 4. 6. sa'i. 3. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah).Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1. membaca talbiah serta doa. 5. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya. dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah.” Syarat. . 2. memasuki Masjidil Haram. yaitu ihram dari mîqât. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. Adapun rukun umrah adalah: 1. Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. 4. 5. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat.

lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah. aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal). Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. wustha. o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW. Zulkaidah. Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama.HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. Melempar jumrah aqabah 2. Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan.

Sunah ihram adalah memotong kuku. Suci dari hadas besar. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2. membaca talbiah. Syarat tawaf adalah: 1. 3. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. hadas kecil. 2. kumis. Mesir. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. 4. dan istighfar (sesudah ihram dimulai). dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. 3. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. Bagi wanita. rambut ketiak. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. Bagi laki-laki. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). shalawat. Berjalan kaki . rambut kemaluan.• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. dan mandi. pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah.

tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri 4. 6. Niat. tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. Tertib. kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. 1275] [3]. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam . Tidak ada sekutu bagi-Nya. beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. beribadah. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. Bahjatun Nanzhirin no. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5.3. al-idtibâ.

yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata. saling menasehati. dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya.Nya. membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. timur. haji. maslahat taklim tata cara haji. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. di Arafah. Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. zakat. [5]. sebagian mengajari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. selatan dan utara Makkah. . maslahat bimbingan. di Mina dan di Makkah. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. [6]. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi. Mereka saling mengenal.pent) tentangnya (tauhid).. Mereka datang dari segala penjuru. shalat. [4]. dari barat. membimbing. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. di Muzdalifah. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. menolong. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua.Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. umrah dan lainnya.

yang di mobil. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka . di Mekkah dan di segala tempat. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki. [8].[7]. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya . Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf. di tenda. membereskan hati dan perbuatan . . agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9]. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. di pesawat terbang. agar Dia menerima amal. Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji.Nya. Menyebarkan Ilmu Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.alsofwah.id .or.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful