IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 : ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

2. berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1. Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki).Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 5. 1. 3. Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. mengeluarkan zakat. surban. Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. 2. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5. Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah.seperti peci. berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih). penutup kepala. 3. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah. topi dan yang sejenisnya . mendirikan shalat. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Ali Imran: 97). Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6. 4.berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). 4.

Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. tetapi ia wajib membayar fidyah 3.25 kg) 3. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah. seperti memotong rambut karena sakit. BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10. karena perintah Nabi terhadapnya. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Melangsungkan pernikahan 9. Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2. lupa. (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Yang paling utama adalah haji tamattu'. Niat. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan). masing-masing setengah sha' makanan. pen. sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan). . Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad .kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . dan ifrad. Berpuasa selama tiga hari. Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1. tidak tahu atau dipaksa. Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu. Perbuatannya ter-sebut dibolehkan.). maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. Memberi makan enam orang miskin.7. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum.Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. Ia melakukannya dalam keadaan tidur. Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. kecuali dalam dua hal : 1.

dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Jika salah satu ditinggalkan. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. Mabît di Mina 5. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban). 3. 2. Rukun haji tersebut adalah: 1. kesehatan. Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. 3. 4. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) . 6. 5. 6. BAB II PEMBAHASAN Syarat. maka hajinya tidak sah. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. Hadyu (menyembelih kurban). baik dalam hal biaya. Rukun. keamanan. 5. 4. Mekah 4.2.  Wajib Haji 1. Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. Melontar jumrah 3. 2. 7. Mabît (menginap) di Mudzdalifah. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu.

yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan. Mabît di Muzdalifah. Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. dan melakukan shalat subuh di awal waktu. Aku datang.” 2. labbaik lâ syarîka laka labbaik.Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. wa ni'mata laka wa al-mulk. berwudhu. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. tiada sekutu bagi-Mu. segala kenikmatan. aku datang memenuhi panggilan-Mu. berdoa. yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. memakai pakaian ihram. ada beberapa hal yang harus dilakukan. 3. untuk berhaji". waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. tiada sekutu bagi-Mu. . Sesungguhnya segala pujian. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah. namun harus membayar dam (denda). Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1. aku datang. dan seluruh kerajaan. maka hajinya tetap sah. membaca Al-Qur'an. dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. adalah milik Engkau. inna alhamda. berzikir bersama. Saat wukuf.

Setelah tahalul. kecuali berhubungan seks. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. masing-masing 7 kali. wustâ. 4. . dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. dan 13 Zulhijah. seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf. kemudian menyembelih hewan kurban. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. 5. dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). berdoa di Multazam. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. yaitu pada tanggal 11. dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. pada tanggal 10 Zulhijah. dan 'aqabah. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. 12. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. 6. dengan 7 butir kerikil. Tahalul awal. Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana. Dengan demikian.

yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. 7. Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. ibadah haji dilakukan terlebih dulu. Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda). Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. setelah selesai baru melakukan umrah. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. 12. dan 7 hari setelah kembali di tanah air. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Pelaksanaannya. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i.Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). setelah selesai baru melakukan haji. Macam-macam Haji 1. Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2. dan 13 Zulhijah).Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11. melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari). Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah.

. Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. menggunakan biaya yang halal.” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. ikhlas. Ada haji besar. setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : . Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar. dan yang terpenting. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b. Cara pelaksanaannya adalah : a.. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. tidak dicampuri dosa. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji.3.

ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. baligh. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah. yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga. sekali seumur hidup atas setiap muslim.”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah.“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. ada beberapa perbedaan pendapat. Ali'Imran. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali".. terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. 96-97). Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. . Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. berakal sehat. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia." Mengenai hukum umrah.. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. merdeka lagi mampu. " (QS. barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.

2. 4. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat.” Syarat. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. tawaf. 5. 3. untuk umrah).Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1. 3. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. Adapun rukun umrah adalah: 1. memasuki Masjidil Haram. dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. dan tahalul. diam dan tidak berdesak-desakan. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah). Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. 2. membaca talbiah serta doa. Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). yaitu ihram dari mîqât. sa'i. 5. Rukun. . 4. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya. 6. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang.

tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. Zulkaidah. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari. wustha. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal). Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah.HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. Melempar jumrah aqabah 2. Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah.

dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). Suci dari hadas besar. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2. membaca talbiah. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. Berjalan kaki . pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah. dan mandi. Sunah ihram adalah memotong kuku. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1. 3. dan istighfar (sesudah ihram dimulai).• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). 3. 2. rambut ketiak. shalawat. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. hadas kecil. Bagi wanita. Mesir. Syarat tawaf adalah: 1. dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. 4. kumis. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. Bagi laki-laki. rambut kemaluan.

Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. 1275] [3]. Bahjatun Nanzhirin no. beribadah. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam . Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar. Niat.3. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. 6. Tertib. ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri 4. Tidak ada sekutu bagi-Nya. al-idtibâ.

Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. maslahat taklim tata cara haji. di Mina dan di Makkah. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. membimbing. Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya. [5]. Mereka saling mengenal. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. di Arafah. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. maslahat bimbingan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. timur. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. di Muzdalifah. . dari barat. [4]. selatan dan utara Makkah. sebagian mengajari yang lain. yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata. menolong. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi.Nya. [6].. saling menasehati. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). haji.Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. zakat. berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. shalat.pent) tentangnya (tauhid). Mereka datang dari segala penjuru. membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. umrah dan lainnya.

Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya . sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka . [8]. membereskan hati dan perbuatan . agar Dia menerima amal. yang di mobil. akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji. Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf. hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9].[7].Nya. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. di tenda. Menyebarkan Ilmu Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki. di Mekkah dan di segala tempat. agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. di pesawat terbang. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. .

id .alsofwah.or.BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful