IBADAH HAJI

KELOMPOK 5 : ALLEN SUBEKTI  DESSY IRYANTI  TANIA SHABRINA

BAB I

4. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Ali Imran: 97). Mengenakan pakaian berjahit (bagi laki-laki dan tidak mengapa bagi wanita) 6. Menutupi kepala atau wajah dengan sesuatu yang menempel (bagi laki-laki). 3. 2. topi dan yang sejenisnya .seperti peci. 1. Jika seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah maka haram atasnya sebelas perkara sampai ia keluar dari ihramnya (tahallul) : 1. 3. penutup kepala. Haji diwajibkan dengan lima syarat: Islam Berakal Baligh Merdeka Mampu Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya mahram yang pergi bersamanya. bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mencabut rambut Menggunting kuku Memakai wangi-wangian Membunuh binatang buruan (darat. surban. berdasarkan firman Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. 5. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. mengeluarkan zakat. 4. mendirikan shalat. Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah.berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam : "Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya"(Muttafaq Alaih). 2.Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram.PENDAHULUAN Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. adapun bina-tang laut maka dibolehkan) 5. berpuasa (di bulan) Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah"(Muttafaq Alaih). Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam itu dibangun di atas lima perkara.

tetapi ia wajib membayar fidyah 3. Yang paling utama adalah haji tamattu'. Haji ifrad yaitu ia melakukan ihram dengan niat haji saja. Haji ada tiga jenis : • • • tamattu' qiran. Ia melakukannya untuk suatu keperluan. Ia melakukannya dalam keadaan tidur. Melangsungkan pernikahan 9. Perbuatannya ter-sebut dibolehkan. tidak tahu atau dipaksa. Haji tamattu' yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah saja pada bulan haji. kecuali dalam dua hal : 1. . Menyembelih kambing (untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan ia tidak boleh memakan sesuatu pun daripadanya) 2. Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Memiliki Tiga Keadaan: 1.Haji qiran yaitu ia melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus. Berpuasa selama tiga hari. Orang yang melakukan pelanggaran itu boleh memilih salah satu daripadanya: 1. dan ifrad.). Memakai tutup muka dan kaos tangan (bagi wanita) 8. maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah (tebusan) 2. setelah selesai melakukannya ia lalu melakukan ihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah. ketika sampai di Makkah ia melakukan thawaf qudum. pen. masing-masing setengah sha' makanan. Memberi makan enam orang miskin.25 kg) 3. karena perintah Nabi terhadapnya. Ia melakukannya tanpa udzur (alasan). Niat.7. BersetubuhBercumbu (bermesraan) dengan syahwat 10.kemudian langsung melakukan sa'i haji setelah thawaf qudum . Pekerjaan orang yang menunaikan haji qiran sama dengan pekerjaan haji ifrad . sedangkan orang yang menunaikan haji qiran meniatkan untuk umrah dan haji (secara bersamaan). (setengah sha' lebih kurang sama dengan 1. lupa. seperti memotong rambut karena sakit. Dalam keadaan seperti itu ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Orang yang melakukan haji ifrad hanya meniatkan haji saja. Mengeluarkan mani dengan onani atau bercumbu.

2. Orang yang menunaikan haji qiran wajib menyembelih kurban. maka hajinya tidak sah. 3. 3. Tawaf wada' (tawaf perpisahan) . 6.  Wajib Haji 1. 5. BAB II PEMBAHASAN Syarat. Mabît (menginap) di Mudzdalifah. 5. keamanan. Mekah 4. 4. 6. Mabît di Mina 5.2. Rukun. dan Wajib Haji  Syarat Haji 1. baik dalam hal biaya. Jika salah satu ditinggalkan. Melontar jumrah 3. Rukun haji tersebut adalah: 1. 7. Memulai ihram dari mîqât (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah) 2. sedangkan orang yang menunaikan haji ifrad tidak wajib hadyu (menyembelih kurban). dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji  Rukun Haji Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Ihram Wukuf di Arafah Tawaf ifâdah Sa'i Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian Tertib dan Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan menyeluruh. 2. Islam Akil Balig Dewasa Berakal Waras Orang merdeka (bukan budak) Mampu. kesehatan. 4. Hadyu (menyembelih kurban).

Sesungguhnya segala pujian. wa ni'mata laka wa al-mulk. dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. Disini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina. adalah milik Engkau. 3. dan berniat haji dengan mengucapkan Labbaik Allâhumma hajjan.Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah. berzikir bersama.” 2. tiada sekutu bagi-Mu. Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji) Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut : 1. yaitu: shalat jamak taqdim dan qashar zuhur-ashar. Melakukan ihram dari mîqât yang telah ditentukan Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunah. inna alhamda. namun harus membayar dam (denda). memakai pakaian ihram. yang artinya "aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. lâ syarîka laka Artinya: “Aku datang ya Allah. untuk berhaji". shalat jamak taqdim dan qashar maghrib-isya. ada beberapa hal yang harus dilakukan. dan seluruh kerajaan. membaca Al-Qur'an. Mekah Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. maka hajinya tetap sah. Aku datang. Mabît di Muzdalifah. Wukuf di Arafah Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. tiada sekutu bagi-Mu. aku datang. dan melakukan shalat subuh di awal waktu. aku datang memenuhi panggilan-Mu. . segala kenikmatan. Kemudian berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah untuk menyatakan niat: Labbaik Allâhumma labbaik. berdoa. Saat wukuf. berwudhu. labbaik lâ syarîka laka labbaik.

12. dan 'aqabah. 5. kemudian menyembelih hewan kurban. dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad (batu hitam). Dengan demikian. yaitu mencukur/memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahalul Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifâdah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah 'aqobah. Selanjutnya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabît di sana. Mabît di Mina Dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa). seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan. kecuali berhubungan seks. dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram). pada tanggal 10 Zulhijah. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua. Melontar jumrah 'aqabah Dilakukan di bukit 'Aqabah. boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. wustâ. dan 13 Zulhijah. dengan cara mencukur/memotong rambut sekurangkurangnya 3 helai. yaitu pada tanggal 11. sehingga semuanya kembali halal untuk dilakukan. 4. Dengan membaca talbiah masuk ke Masjidil Haram melalui Bâbussalâm (pintu salam) dan melakukan tawaf.Kemudian berhenti sebentar di masy'ar al-harâm (monumen suci) atau Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah SWT (QS 2: 198). dengan 7 butir kerikil. Setelah tahalul. berdoa di Multazam. lalu shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ûlâ. Tahalul awal. dan mengerjakan shalat subuh ketika fajar telah menyingsing. . 6. masing-masing 7 kali.

setelah selesai baru melakukan haji. Lalu melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sânî atau nafar akhir (meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah jumrah sore hari). Haji ifrâd Haji ifrâd yaitu membedakan ibadah haji dengan umrah. Semuanya dilakukan masih dalam bulan haji. Dengan selesainya melontar jumrah maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. dan 13 Zulhijah). yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Orang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar hadyu (denda). Haji tamattu' Haji tamattu' adalah melakukan umrah terlebih dulu pada bulan haji. Tawaf ifâdah Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifâdah ketika berada di Mekah.Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah  melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umrah . setelah selesai baru melakukan umrah. Macam-macam Haji 1. melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah saja. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari. 7. 12. Cara pelaksanaannya adalah:  ihram dari mîqât dengan niat untuk haji  ihram dari mîqât dengan niat untuk umrah 2. Ibadah haji dan umrah masing-masing dikerjakan tersendiri. dan 7 hari setelah kembali di tanah air.Bagi yang menghendaki nafar awwal (meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijah setelah jumrah sore hari). ibadah haji dilakukan terlebih dulu. Pelaksanaannya. yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci. maka harus melakukan tawaf ifâdah dan sa'i. melontar jumrah dilakukan selama tiga hari (11.

ikhlas. melakukan seluruh amalan haji Haji Akbar dan Haji Mabrur Haji akbar (haji besar) Istilah haji akbar disebut dalam firman Allah SWT pada surah AtTaubah: 3 yang artinya: “Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar. ada pula haji asgar (haji kecil) yang merupakan istilah lain untuk umrah. yaitu haji akbar adalah: • • • • haji pada hari wukuf di Arafah haji pada hari nahar haji yang wukufnya bertepatan dengan hari jum'at ibadah haji itu sendiri beserta wukufnya di Arafah Namun pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa haji akbar adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari jum'at.. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : .” Ada beberapa pendapat ulama tentang haji akbar. Dengan demikian segala amalan umrah sudah tercakup dalam amalan haji. Haji qirân Haji qirân adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. tidak dicampuri dosa. ihram dari mîqât dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus b. menggunakan biaya yang halal. Balasan bagi orang yang mendapat haji mabrur adalah surga. dan yang terpenting. setelah ibadah haji menjadi orang yang lebih baik. Cara pelaksanaannya adalah : a. Haji mabrur Haji mabrur adalah ibadah haji seseorang yang seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan benar.. Ada haji besar.3. bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.

terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. ada beberapa perbedaan pendapat. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah. Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja. . Ali'Imran.“Umrah ke satu ke umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya... Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. " (QS. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali". dan haji mabrur ganjarannya tiada lain kecuali surga." Mengenai hukum umrah. Umrah Umrah artinya berkunjung atau berziarah. 96-97). barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. sekali seumur hidup atas setiap muslim. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Allah SWT berfirman yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia. (diantaranya) maqam Ibrahim. yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji.”(HR Bukhari dan Muslim) Hukum Ibadah Haji Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah. tetapi banyak melakukan umrah juga disukai. baligh. merdeka lagi mampu. yaitu (bagi) orang yang sanggung mengadakan perjalanan ke Baitullah. berakal sehat.

5. Ihram Tawaf Sa'i Mencukur rambut kepala atau memotongnya Tertib. 6. 4. HARI TARWIYAH Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah. memasuki Masjidil Haram. Mandi Berwudhu memakai pakaian ihram di mîqât shalat sunah ihram 2 rakaat niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma 'umrat(an). 2. diam dan tidak berdesak-desakan. 3. dan Wajib Umrah Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. dan tahalul. 2. Rukun. Adapun rukun umrah adalah: 1. HARI ARAFAH Jika matahari terbit pada hari Arafah (hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah). tawaf. membaca talbiah serta doa.Pelaksanaan umrah Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah : 1.” Syarat. 5. yaitu ihram dari mîqât. seraya mengumandang-kan talbiyah atau takbir. dilaksanakan secara berurutan Sementara itu wajib umrah hanya satu. . 4. sa'i. untuk umrah). 3. Jika telah sampai Muzdalifah ia shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar dengan satu adzan dan dua iqamat. BERMALAM DI MUZDALIFAH Jika matahari telah tenggelam pada hari Arafah maka para Haji berduyun-duyun (meninggalkan) Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah) selanjutnya. maka setiap Haji berangkat dari Mina ke Arafah. artinya : “Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah.

tetapi mencukur (gundul) adalah lebih utama 4. wustha. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW. Bermalamlah (sehari lagi) di Mina pada tanggal 13 Dzul Hijjah. Mîqât zamânî adalah kapan ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Thawaf ifadhah dan sa'i untuk haji 5. Melempar jumrah aqabah 2. Wajib melempar jumrah pada hari-hari tasyriq HARI-HARI TASYRIQ o Wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyriq. Tempat-tempat untuk mîqât makânî adalah: . Mîqât Mîqât adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji dan umrah. Mîqât terdiri atas mîqât zamânî dan mîqât makânî. o Jika Anda telah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. lalu Anda ingin bersegera maka Anda dibolehkan keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. tetapi jika Anda ingin tetap tinggal maka hal itu lebih utama. yakni malam ke-11 dan ke-12 (bagi yang terburu-buru) serta malam ke13 (bagi yang meng-akhirkan/tetap tinggal).HARI RAYA KURBAN Beberapa amalan pada hari Raya Kurban adalah: 1. dan lemparlah ketiga jumrah (ula. mîqât zamânî jatuh pada bulan Syawal. sebab hari-hari tasyriq berakhir dengan tenggelamnya matahari. Mencukur (gundul) rambut kepala atau memendekkannya. aqabah ) setelah tergelincir-nya matahari dan sebelum matahari tenggelam. Mîqât makânî adalah dari tempat mana ibadah haji sudah boleh dilaksanakan. Amalan-Amalan Haji dan Umrah 1. sampai dengan tanggal 10 Zulhijah. Menyembelih hadyu (bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran) 3. Zulkaidah.

Berjalan kaki . dan najis Menutup aurat Melakukan 7 kali putaran berturut-turut Mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad 5. pakaian ihram adalah dua helai pakaian tak berjahit untuk menutup badan bagian atas dan sehelai lagi untuk menutup badan bagian bawah. Syarat tawaf adalah: 1. Menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf 2. pakaian ihram adalah kain berjahit yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah. Bertawaf di luar Ka'bah Sedangkan sunah tawaf adalah: 1. 3. rambut ketiak. dan wilayah-wilayah Maghrib Yalamlan (sebuah gunung yang letaknya 94 km di selatan Mekah) bagi orang yang datang dari arah Yaman Qarnul Manazir (94 km di timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Nejd Zatu Irqin (94 km sebelah timur Mekah) bagi orang yang datang dari arah Irak 2. 4. shalawat. hadas kecil. Ihram Ihram ialah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. Sunah ihram adalah memotong kuku. Bagi wanita. Bagi laki-laki. Tawaf Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Suci dari hadas besar. Ka'bah selalu berada di sisi kiri 6. membaca talbiah. dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri (berputar berlawanan arah jarum jam). Mesir. Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat (sebelum ihram). dan mandi.• • • • • Zulhulaifah atau Bir-Ali (450 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Juhfah atau Rabiq (204 km dari Mekah) bagi orang yang datang dari arah Suriah. kumis. rambut kemaluan. 2. 3. Kepala tidak ditutup dan memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki. dan istighfar (sesudah ihram dimulai).

beberapa manfaat ibadah haji adalah : [1]. yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri 4. 1275] [3]. Mencapai rukun yamanî (pada putaran ke-7) dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad 7. Menyambut Seruan Nabi Ibrahima Alaihissalam . Tertib. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya. kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satusatunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Mendapat Ampunan Dosa-Dosa Dan Balasan Jannah Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah" [HR Bukhari dan Muslim. ruku dan sujud" [Al-Hajj : 26] [2]. tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. al-idtibâ. dilaksanakan secara berurutan BAB III KESIMPULAN Dengan menunaikan Ibadah Haji kita dapat memperoleh banyak manfaat. 6. Artinya : ”Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan . Niat. Memperbanyak doa dan zikir selama dalam tawaf 8. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Mengikhlaskan Seluruh Ibadah Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan haq. Menyentuh Hajar Aswad atau memberi isyarat ketika mulai tawaf 5. beribadah. Bahjatun Nanzhirin no. tetapi kalau tawaf itu bukan dalam ibadah haji. seperti dalam tawaf wada' dan tawaf nazar.3. Niat untuk tawaf yang terkandung dalam ibadah haji hukumnya tidak wajib karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. maka hukum niat tawaf menjadi wajib. "Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf.

maslahat taklim tata cara haji. maslahat bimbingan. shalat. . berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua. [4]. Mempelajari Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan diantara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah dilingkungan rumah Allah yang tua. dan di lingkungann masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim Alaihissalam tersebut dan menyambutnya. di Mina dan di Makkah.pent) tentangnya (tauhid). haji. dari barat. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat. di Muzdalifah. menolong. pengarahan dan dakwah ke jalan Allah. Mereka datang dengan niat mencari wajah-Nya yang mulia bukan karena riya' (dilihat orang lain) dan juga bukan karena sum'ah (dibicarakan orang lain). di Arafah. zakat. Bahkan mereka betauhid dan ikhlas kepadaNya. timur. Mereka saling mengenal. [5]. membimbing. Mereka datang dari segala penjuru. umrah dan lainnya. Sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. serta mengikrarkan (tauhid) di antara hamba-hamba. selatan dan utara Makkah. [6]. yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sematamata. Dan diantara yang terbesar adalah menyaksikan tauhid-Nya.. Saling Mengenal Dan Saling Menasehati Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. saling menasehati. sebagian mengajari yang lain.Nabi Ibrahim Alaihissalam telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. dan saling menasehati di antara orang-orang yang datang (berhaji dan sebagainya. Menyaksikan Berbagai Manfaat Bagi Kaum Muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : "Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka" [Al-Hajj : 28] Alah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat dengan muthlaq (secara umum tanpa ikatan) dan mubham (tanpa penjelasan) karena banyaknya dan besarnya menafaat-manfaat yang segera terjadi dan nanti akan terjadi baik duniawi maupun ukhrawi.Nya.

agar Dia menolong untuk menunaikan kewajiban dengan sifat yang Dia ridhai serta agar Dia menolong untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. di tenda. di Mekkah dan di segala tempat. Menyebarkan Ilmu Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan temantemannya seperjalanan. yang di mobil.Nya. hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka berthawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)” [Al-Hajj : 29] [9]. agar Dia menerima amal. Bukan dari kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. membereskan hati dan perbuatan . agar Dia menolong untuk mengingat-Nya. bersyukur kepada-Nya dan memperbagus ibadah kepada-Nya .[7]. . di pesawat terbang. Berdo'a Kepada-Nya Di antara manfaat haji. Memperbanyak Ketaatan Di antara manfaat haji adalah memperbanyak shalat dan thawaf. [8]. akan tetapi haruslah dengan apa yang engkau ketahui berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan istimbath ahli ilmu dari keduanya. hendaknya bersungguh-sungguh merendahkan diri dan terus menerus berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bisa menyebarkan ilmumu dan menjelaskan apa yang engkau miliki. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka .

alsofwah.BAB IV DAFTAR PUSTAKA www.id .or.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful