KELAB BOLA JARING, SK JALAN ARANG, PADAWAN, 93250 KUCHING Ruj Kami JPS(W)/SKSP (KK)/153/0502/09 (02) Tarikh

: 26 Sept. 2012 Pengurus, Regal Marketing, Indocafe Sampling, Diethelm Malaysia Sdn Bhd, Jln Keluli, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching. Sarawak. Tuan, MENAJA MINUMAN MURID SEMASA PERTANDINGAN BOLA JARING ANTARA RUMAH SUKAN SK JALAN ARANG. Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Pihak pengelola ingin memohon penajaan minuman untuk murid sempena sukan yang tersebut di stas. Butiran sukan di atas adalah seperti berikut: 2.1 2.2 2.3 Tarikh Masa Tempat : 6 Oktober 2012 (Sabtu) : 8.00 pagi – 5.00 petang : Padang, SK St. Paul, Bunuk.

3. Kehadiran pihak tuan amatlah diharapkan untuk memeriahkan lagi suasana sukan tersebut. Sekian dan terima kasih. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Yang menjalankan tugas, …………………………….. (POLLY ANAK LIBEN) Setiausaha, Kelab Bola Jaring, SK Jalan Arang

93250 KUCHING Ruj Kami JPS(W)/SKSP (KK)/153/0502/09 (03) Tarikh : 26 Sept. Butiran pertandingan adalah seperti berikut: 2..1 2. 3. Paul. ……………………………. 2. SK Jalan Arang . Tuan/Puan/Cik telah dilantik secara rasmi untuk menjadi Pengadil Pertandingan semasa sukan nanti. 2012 Cikgu ……………. Kelab Bola Jaring.2 2. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Yang menjalankan tugas. PERLANTIKAN PENGADIL SEMASA PERTANDINGAN BOLA BALING ANTARA RUMAH SUKAN SK JALAN ARANG Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Tuan. PADAWAN. Kehadiran tuan amatlah diharapkan untuk menjayakan sukan tersebut... SK ………………….3 Tarikh Masa Tempat : 6 Oktober 2012 (Sabtu) : 8. SK JALAN ARANG.00 petang : Padang.KELAB BOLA JARING.00 pagi – 5. Sekian dan terima kasih. (POLLY ANAK LIBEN) Setiausaha. Bunuk. SK St.