KELAB BOLA JARING, SK JALAN ARANG, PADAWAN, 93250 KUCHING Ruj Kami JPS(W)/SKSP (KK)/153/0502/09 (02) Tarikh

: 26 Sept. 2012 Pengurus, Regal Marketing, Indocafe Sampling, Diethelm Malaysia Sdn Bhd, Jln Keluli, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching. Sarawak. Tuan, MENAJA MINUMAN MURID SEMASA PERTANDINGAN BOLA JARING ANTARA RUMAH SUKAN SK JALAN ARANG. Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Pihak pengelola ingin memohon penajaan minuman untuk murid sempena sukan yang tersebut di stas. Butiran sukan di atas adalah seperti berikut: 2.1 2.2 2.3 Tarikh Masa Tempat : 6 Oktober 2012 (Sabtu) : 8.00 pagi – 5.00 petang : Padang, SK St. Paul, Bunuk.

3. Kehadiran pihak tuan amatlah diharapkan untuk memeriahkan lagi suasana sukan tersebut. Sekian dan terima kasih. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Yang menjalankan tugas, …………………………….. (POLLY ANAK LIBEN) Setiausaha, Kelab Bola Jaring, SK Jalan Arang

2012 Cikgu ……………. Sekian dan terima kasih. SK JALAN ARANG. Butiran pertandingan adalah seperti berikut: 2. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Yang menjalankan tugas. Kehadiran tuan amatlah diharapkan untuk menjayakan sukan tersebut. Bunuk... ……………………………. 2. Kelab Bola Jaring.1 2.2 2. Tuan/Puan/Cik telah dilantik secara rasmi untuk menjadi Pengadil Pertandingan semasa sukan nanti. SK …………………. PADAWAN. 3.00 pagi – 5.3 Tarikh Masa Tempat : 6 Oktober 2012 (Sabtu) : 8. PERLANTIKAN PENGADIL SEMASA PERTANDINGAN BOLA BALING ANTARA RUMAH SUKAN SK JALAN ARANG Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.. 93250 KUCHING Ruj Kami JPS(W)/SKSP (KK)/153/0502/09 (03) Tarikh : 26 Sept. (POLLY ANAK LIBEN) Setiausaha. Paul. SK St.00 petang : Padang. SK Jalan Arang . Tuan.KELAB BOLA JARING.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful