 Bermula di mesir purba

 Pada 2700sm orang mesir telah membangunkan set dari sesetengah 22 hieroglyph untuk mempersembahkan konsonan individu dari bahasa mereka
 Glyph ini telah digunakan sebagai panduan sebutan untuk lologram

 Huruf skrip tulen pertama adalah difikirkan telah dibangunkan sekitar 2000 sm untuk pekerja semitik di mesir tengah

 Abjad Rumi juga dipanggil abjad Latin

 Merupakan sistem tulisan abjad yang paling meluas digunakan di dunia hari ini.  Rumi merupakan perkataan dari Romawi yang digunakan

dalam bahasa Arab yang merujuk kepada empayar Rom.
 Rumi dipanggil di atas perkataan dan abjad yang digunakan oleh empayar Rom iaitu bahasa Latin.

 Abjad Rumi asas mengandungi 26 huruf

 Dipercayai bahawa orang latin menerima guna abjad cumae, sebuah jajahan yunani di itali selatan.
 Abjad yunani kuno pula berasal dari abjad phoenicia.  Dari abjad cumae itulah, terhasilnya abjad etruscan dan orangorang latin memakai 21 dari 26 huruf etruscan asal:

ABJAD LATIN LAMA

 Setelah Rom menakluki Yunani pada abad pertama SM, bahasa Latin menerima pakai huruf-huruf Yunani Y dan Z di akhir susun atur abjad, untuk menulis kata pinjaman dari bahasa Yunani.  Cubaan Maharaja Claudius memperkenalkan tiga huruf tambahan tidak berkekalan. Justeru, ketika zaman bahasa Latin klasik, huruf Rumi ada 23 hruuf:
Huruf Nama A ā B bē /beː/ K kā /kaː/ S es /es/ C cē /keː/ L el /el/ T tē /teː/ D dē /deː/ M em /em/ V ū /uː/ E ē /eː/ N en /en/ X ex /eks/ F ef /ef/ O ō /oː/ Y G gē /geː/ P pē /peː/ Z H hā /haː/ Q qū /kʷuː/

Sebutan /aː/ (IPA) Huruf Nama I ī

Sebutan /iː/ (IPA) Huruf Nama R er

ī Graeca zēta /iː ˈgraika/ /ˈzeːta/

Sebutan /er/ (IPA)

Satu seni penulisan yang telah wujud berabad-abad lamanya di Nusantara Kemunculannya berkait rapat kedatangan Islam ke Nusantara. dengan

Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab
Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Antara tulisan terawal yang pernah ditemui Berkembang sejak zaman kerajaan islam pasai kemudian disebarkan ke kerajaan melaka, kerajaan johor dan juga aceh pada abad ke-17 Terjumpanya batu bersurat terengganu yang bertarikh 702h atau 1303m membuktikkan kewujudan tulisan jawi di malaysia Tulisan jawi telah sampai berbanding tulisan rumi ke negara ini lebih awal

Tulisan jawi merupakan tulisan rasmi bagi negeri-negeri melayu tidak bersekutu semasa penguasaan british.

Digunakan dalam urusan agama islam dan adat istiadat melayu yang kebanyakkannya di johor, kedah, kelantan, perlis, dan terengganu. Memainkan peranan penting dalam masysrakat pada masa dahulu.
Digunakan dalam urusan pentadbiran, adat istiadat dan perdagangan Digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihakpihak di-raja melayu dengan pihak-pihak berkuasa portugis, belanda dan inggeris Contoh, di dalam pemasyhuran kemerdekaan 1957 bagi negara malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad jawi.

Contoh penggunaan tulisan jawi pada zaman dahulu

3

1

1

2

2

2 3 4 1

1
2

2

1

1

1 1

1

1

2

HURUF BESAR

HURUF KECIL